Værdier og. målsætninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdier og. målsætninger"

Transkript

1 Værdier og målsætninger

2

3 Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af boligorganisationen Efter opfordring fra repræsentantskabet besluttede organisationsbestyrelsen på en temadag den 20. januar 2007 at igangsætte en værdi- og målsætningsproces for AAB. Den 7. og 8. juni 2007 blev der afholdt et seminar for bestyrelsen og den administrative ledergruppe med management konsulent Åge Dragsted, Dragsted Development A/S, Århus, som faglig arrangør. Det var fra starten, hvor bestyrelsesseminaret blev planlagt, forudsat at seminaret skulle efterfølges af en proces, hvor repræsentantskabet og medarbejderne skulle inddrages i drøftelse af værdier og fremtidige visioner og mål for AAB s videre udvikling. For repræsentantskabet blev der afholdt et endagsseminar den 10. november Her fik de deltagende repræsentantskabsmedlemmer mulighed for at formulere og debattere deres bidrag til det fremtidige værdigrundlag og visioner/målsætninger for AAB. Den 23. november 2007 blev der afholdt en temadag for medarbejderne. På denne temadag skulle medarbejderne fremkomme med deres forslag til værdier for AAB. Værdier har jo kun mening, hvis de præger medarbejderne og deres daglige arbejde i organisationen. Med input fra både repræsentantskabet og medarbejderne har bestyrelsen haft et solidt grundlag og et fyldigt og nyttigt materiale til færdiggørelsen af arbejdet med mission, værdier, vision og mål, hvilket skete på bestyrelsesmødet den 26. marts Vi vil gerne takke repræsentanter og medarbejdere for alle bidragene, og for det engagement og den opbakning, der har præget hele processen. Også en stor tak til konsulent Åge Dragsted for at have ført os igennem processen og frem til det resultat, som vi er stolte af. Værdierne er nu fundamentet for de fremtidige udviklingsmæssige tiltag for medarbejdere, ledere og organisationsbestyrelse, og giver os en ramme, inden for hvilken arbejdsopgaverne kan løses fremadrettet og fleksibelt, og udstikker samtidigt rammerne for vores adfærd over for beboere og de boligsøgende. Vi vil til stadighed arbejde med at forankre værdierne som en del af kulturen i AAB. Joan Nielsen formand Aage Kristoffersen forretningsfører

4

5 Værdigrundlag Mission Værdier Visionsgrundlag Vision Målsætninger

6 Mission Det er AAB s mission at udvikle, udleje og administrere almene boliger i det midtjyske område. Som almen boligorganisation er vi åbne for alle og styres efter demokratiske regler. De økonomiske midler forbliver i organisationen, og huslejen fastsættes efter de faktiske omkostninger. Vi rådgiver den boligsøgende om den løsning, der bedst opfylder den enkeltes boligbehov i den aktuelle situation. Vi arbejder for at udvikle og vedligeholde vore boliger efter tidens krav, samt for at være effektive og nytænkende i vores drift.

7 Værdier Handlekraftig Vi ser muligheder i fremtiden, og vi er parate til at handle og gå nye veje for at opnå vore mål. Vi udvikler løbende organisationen og medarbejderne, for at oparbejde en voksende kompetence og en fremtidsorienteret organisation. Vi vil at engagement og begejstring skal være en naturlig del af vores hverdag. Vi har en oprigtig interesse i og vilje til at opfylde den enkeltes relevante behov på en smidig, enkel og fornuftig måde. Åbenhed Vi er åbne og oprigtige over for alle. Vi ønsker dialog og udviser fleksibilitet og tolerance i opgaveløsningen. Vi bakker op om den demokratiske beslutningsproces. Vi tilstræber et højt informationsniveau over for såvel beboere som medarbejdere. Vi forholder os som organisation til vort samfundsmæssige og sociale ansvar. Fællesskab Vi vil være kendte for rummelighed, gensidig omsorg og fællesskab. Vi værdsætter hinanden og har respekt for forskellighed og andres holdning. Vi bidrager alle aktivt ved at motivere, støtte, bakke op og hjælpe hinanden. Vi vil skabe et stærkt sammenhold til daglig glæde for såvel beboere, medarbejdere som samarbejdspartnere. Ansvarlighed Vi sætter vore beboere og boligsøgende i centrum Vi udvikler løbende vores service til at være af såvel faglig som menneskelig høj kvalitet. Vi handler professionelt og ærligt Vi er ansvars- og omkostningsbevidste. Vi har tillid til, at såvel medarbejdere som beboere tør og vil tage et ansvar. Vi holder hvad vi lover, og når vi begår fejl, retter vi den. Vi siger fra, når det er relevant.

8 Målsætninger Der skal være plads til alle, og vi skal være åbne overfor individuelle udfoldelsesmuligheder både i og uden for boligen. Vi skal derfor informere om de muligheder, som lovgivningen giver omkring råderet og godtgørelse herfor. Vision Afdelingerne skal fremstå som attraktive boligområder. Attraktive, fordi boligområdet er trygt, præget af kvalitet, komfort og høj vedligeholdelsesstandard, et velfungerende beboerdemokrati, udstrakt råderet, økonomisk stabilitet og gode sociale forhold. AAB vil være en stærk og fremsynet boligorganisation, der administrerer, udvikler og renoverer et bredt spekter af boliger til et attraktivt og miljøbevidst alment boligudbud. Vi vil fortsat være i tæt dialog med Silkeborg Kommune for at få maksimal andel i de nye kvoter til alment boligbyggeri. Med udgangspunkt i det midtjyske område vil vi samarbejde med ligestillede organisationer om udvikling af konkurrencedygtigt og normsættende byggeri og administration

9 Vort mål er at kunne tiltrække, fastholde og uddanne kvalificerede medarbejdere inden for relevante faggrupper. Medarbejderne skal sikres arbejdsvilkår, der sikrer sammenhæng mellem arbejds- og privatliv, og som fastholder medarbejdernes kompetencer. Vi vil arbejde for at fremme vore medarbejderes psykiske og fysiske velbefindende og for at få et sygefravær under middel for sammenlignelige brancher. Indflyttere og fraflyttere skal have den optimale service ved henholdsvis indgåelse og afslutning af lejeforholdet. Det gælder ved nøgleudlevering, indflytning, indflytningssyn og udbedring af eventuelle fejl og mangler i boligen samt ved fraflytningssyn. Det skal være en god oplevelse for alle. En glad og tilfreds beboer, men også en fraflytter er den bedste reklame for os. Vor hjemmeside og fælles opnotering skal kunne give information om ventetider, beskrivelse af og oplysninger om vore afdelinger, priser, mulighed for betaling m.v. Vi vil fortsætte det lokale samarbejde med de øvrige boligorganisationer i det midtjyske område og være en troværdig samarbejdspartner. Samarbejdet skal fortsat udvikles, da den optimale drift skabes i samarbejde mellem beboerne, deres repræsentanter, ejendomsfunktionærerne, håndværkerafdelingen og administrationen.

10 Målsætninger Vi vil via Silkeborg Kommune og Boligselskabernes Landsforening forsøge at påvirke lovgivningen omkring de almene boliger, således at vi kan få mere forsøgsbyggeri, ophævelse af maksimumbeløbet, en mere lempelig finansieringsform og en generel større frihed for boligorganisationerne. Vi vil tilbyde samtlige afdelinger tilgang til vores centrale EDBsystem, således at afdelingerne kan modtage og indhente information, have enkle kommunikationsveje og føre tilsyn med afdelingens driftsøkonomi. Der skal foretages opfølgning og evaluering af målsætningerne i den obligatoriske forvaltningsrevision, ligesom forretningsgangsbeskrivelser på væsentlige områder skal udfærdiges og revideres. Vi vil løbende fokusere på kvalitet, effektivitet og omkostningsbevidsthed. Det er vort mål at gennemføre forebyggende sundhedseftersyn i hver bolig med opfølgning hvert andet eller tredje år. Formålet med eftersynet er at forebygge evt. problemer med fugt og skimmel, men herudover vil der også ved eftersynet være en mulighed for at have en dialog med den enkelte beboer om forhold omkring boligen og boligområder, der måske kan gøres bedre. Det er vort mål at der skal foreligge energimærker for alle vore afdelinger, jf. energimærkningsordningen (EMO). Det er vort mål at optimere den interne energiledelsesordning, som omfatter månedlige registreringer af afdelingernes forbrug, driftsforhold for energi og vandforbrugende installationer (vaskerier, ventilation, fælles belysning m.v.), forslag til energiforbedringer samt besparelser på affaldsmængder. Kriterier for udbud skal fastsættes i forretningsgange, idet vi tilkendegiver altid at overholde tilbudslovens bestemmelser.

11 Fra målsætninger til handling Hos AAB ved vi, at det ikke kun er vigtigt at have et godt målsætningsprogram, men at det efterfølgende arbejde med at føre det ud i livet er endnu vigtigere. Derfor har vi udarbejdet en handlingsplan, der sætter konkrete handlinger bag alle målsætninger, således at de alle kan være gennemført inden for perioden frem til Handlingerne er konkretiseret i projekter med tidsplan og budget for ressourceindsatsen. Allerede i løbet af 2008 vil vi gennemføre og iværksætte en række tiltag, der vil være mærkbare for beboerne. Heraf kan f.eks. fremhæves: Beboertilfredsanalyse undersøgelse af beboernes tilfredshed med administrationen og den daglige drift. Fælles opnotering til almene familieboliger med Arbejdernes Byggeforening som medlem af AAB får man mulighed for at søge dobbelt så mange boliger. Ny hjemmeside væsentlig forbedret information for beboere og boligsøgende samt mulighed for online betaling. Nyt beboerblad yderligere information til beboere Forsøg med forebyggende sundhedstjek i boliger forebygge eventuelle problemer med fugt og skimmel. Afdelingsformændene gives adgang til egen afdelings økonomi afdelingerne kan modtage og indhente yderligere information om afdelingens driftsøkonomi via vores centrale IT-system. Ny indflyttermappe bedre og mere overskuelig information til nyindflyttere. Ny fraflytterinformation mere konkret information til fraflyttere. Råderetskatalog for hver afdeling udarbejdelse af katalog, der viser hvilke forandringer og forbedringer den enkelte beboer må foretage i og uden for sin bolig, hvem der finansierer og i øvrigt hvordan man skal forholde sig, når man har ønsker til forandringer og forbedringer, som man gerne vil i gang med at gennemføre. De første råderetskataloger er udarbejdet.

12 Estrupsgade Silkeborg Tlf

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM for bestyrelsens arbejde med at udarbejde målsætninger, handleplaner og kvalitetsmålinger for Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark Målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv 2020 Boligkontoret Danmark Med udgangspunkt i den nye strategi for Boligkontoret Danmark, hvor det gode boligliv og medlemmernes

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så?

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Køge Boligselskab Velkommen i Afdelingsbestyrelsen Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Demokrati er i dag en selvfølge inden for boligbevægelsen, men det er resultatet af en lang politisk kamp.

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af organisationen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelse 2.3 Forældrebestyrelser 2.4 Fælles personalemøder 2.5

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Strategirapport 2009

Strategirapport 2009 Strategirapport 2009 15. juni 2009 Strategirapport for Frederiksberg Boligfond Indholdsfortegnelse Indledning 2 Strategiarbejdet 2 Introduktion til Frederiksberg Boligfond 3 Om Frederiksberg Kommune Frederiksberg

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2013. Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole

Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2013. Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Personale- og lønpolitik for 1 Forord Personalepolitikken har fokus på den hele medarbejder og dennes virke og udvikling på arbejdspladsen. Personalepolitikken tager udgangspunkt i skolens værdier, mission

Læs mere

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab

Side 1/39. Personale håndbog. Sundby-Hvorup Boligselskab Side 1/39 Personale håndbog Sundby-Hvorup Boligselskab Designmanual for Sundby-Hvorup Boligforening 2011 Indledning 4 Personalehåndbogen 4 Side 2/39 Sundby-Hvorup Boligselskab 5 Vision, mission og værdier

Læs mere

Evaluerings. rapport 2008-2010. Aarhus kommune Beskæftigelsesforvaltningen. Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 1

Evaluerings. rapport 2008-2010. Aarhus kommune Beskæftigelsesforvaltningen. Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 1 Evaluerings rapport 2008-2010 Aarhus kommune Beskæftigelsesforvaltningen Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrunden for projektet... 4 3. Formålet

Læs mere

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K 3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K Indhold Dagsorden... Side 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens forslag

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere