God ledelse i Haderslev Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God ledelse i Haderslev Kommune"

Transkript

1 God ledelse i Haderslev Kommune

2 God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte leder og medarbejder en stolthed over at være en del af Haderslev Kommune. En arbejdsplads, som vil fremstå som en sammenhængende helhed, der optræder serviceorienteret og professionelt, samt udfordrer med nytænkning og innovation. God ledelse i Haderslev Kommune viser sammenhængen og angiver retningen for ledelsesudvikling i Haderslev Kommune og er kommunens ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget indeholder kommunens tilgang til ledelse, kommunens værdier og lederkvaliteter. Haderslev Kommunes ledelsesgrundlag Haderslev Kommunens ledelsesgrundlag bygger på en værdibaseret tilgang til ledelse. Udgangspunktet er, at god ledelse ikke er at lede ved hjælp af regler, men ud fra et fælles sæt af værdier. Ud af disse værdier springer kommunens vision, strategier og ledelse. Værdierne er fundamentet for kommunens vej mod visionen og skal virkeliggøres af kommunens medarbejdere og ledere. Den værdibaserede ledelse i Haderslev kommune fokuserer på at sikre et fælles og kendt værdigrundlag gennem dialog. Dialogen indebærer løbende drøftelse af værdiernes mening og betydning i fællesskab med medarbejderne. Gennem dialogen tydeliggøres vision, mål og retning, og derved sikres medarbejdernes kendskab og mulighed for ejerskab. Værdierne giver medarbejderne rum at handle indenfor. Gensidig tillid er i Haderslev Kommune fundamentet for gode relationer kolleger, medarbejdere og ledere imellem. Derudover er den gensidige tillid en forudsætning for, at rummet skabes og ansvarligheden kan delegeres til medarbejderne. Ledelsesgrundlaget indeholder også en række elementer, som tænkes ind i måden at udøve ledelse på: Central styring med decentral ledelse det decentrale ledelsesrum fungerer inden for fælles mål og rammer, der skal give mening i den decentrale ledelse. Det dobbelte lederskab som leder i Haderslev Kommune indgår man i en helhed, hvor man først og fremmest er leder i kommunen som organisation og dernæst for egen arbejdsplads. Styrkelse af oplevelsen af helhed - og dermed sammenhængskraften såvel i organisationen som i lederskabet ved at fokusere på helhed i opgaveløsning og de tværorganisatoriske snitflader og derved sætte hinanden i spil.

3 Forståelse for det politiske system er et vilkår for lederskabet i Haderslev Kommune, og en forudsætning for lederens evne til at agere i en politisk styret organisation. Lederen skal kunne oversætte betydningen heraf til medarbejdere, brugere og borgere. Den værdifulde arbejdsplads Med Haderslev Kommunens værdier ønsker vi at fremme en positiv og anerkendende ledelseskultur, hvor vi som ledere deler kommunens LETT værdier og med afsæt heri kan udføre og styrke vort personlige lederskab og klart vise retningen i organisationens udvikling. Vi arbejder ud fra LETT værdierne, som er ledende for vores kultur og måden vi omgås hinanden på som kolleger, leder/medarbejder og ikke mindst vore samarbejdspartnere, herunder brugere og borgere. Værdierne er det, vi vil lade os vejlede af, når vi møder udfordringer. Fælles forståelse af værdiernes betydning sker gennem dialog på den enkelte arbejdsplads. Der skabes mening med og forståelse for værdierne i forhold til egen virkelighed. Værdierne tydeliggøres og medarbejderne inddrages gennem dialog, hvilket er en forudsætning for at skabe ejerskab til LETT-værdierne. Værdierne for Haderslev Kommune: Ligeværdighed Enhed Tillid Trivsel Lederkvaliteter Ledere i Haderslev Kommune skal have en række kompetencer. Disse kompetencer defineres som fem lederkvaliteter. For at kunne udøve god ledelse forventes, at en leder har eller ønsker at tilegne sig disse lederkvaliteter. Vi vil, som ledere i Haderslev Kommune, udvikle og tilegne os lederkvaliteter ved at sætte ledelse i fokus gennem et grundigt værdiarbejde i hele organisationen. De fem lederkvaliteter er valgt af ledere i Haderslev Kommune. Dette betyder, at den enkelte leder uafhængigt af ledelsesniveau anvender følgende kvaliteter for at kunne udøve god ledelse i Haderslev Kommune:

4 Vi udviser integritet: Ledelse i Haderslev Kommune handler om at vise og skabe tillid i sine omgivelser. Derfor skal lederen vise tillid og være troværdig i ord og handling. Det betyder, at lederen: - har overensstemmelse mellem ord og handling - kan håndtere fortroligheden - tager ansvar for beslutninger lærer af fejl - er i besiddelse af selverkendelse og et tydeligt personligt lederskab - udviser positive, personlige værdier og principper i både gode og dårlige tider. Vi er visionære: I Haderslev Kommune har vi mod på at udfordre med nytænkning og udvikling, som kan bidrage til effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen. Samtidig må vi aktivt forholde os til de forandringer, vi dels påføres, men også de forandringer, vi selv vælger at gennemføre for at udvikle vores organisation. Det betyder, at lederen: - ser muligheder, får ideer og omsætter disse til mål og giver dem mening og retning. - tænker strategisk, ser de store linjer og udfordrer det eksisterende ved at tænke fremad og orientere sig mod omverdenen. - er fleksibel og klar på forandringer ved at bruge disse som inspiration til at udvikle arbejdsområder eller organisationen - skaber helheden og sammenhængen også tværorganisatorisk Vi har bruger- og borgerfokus: I første led vedrører den kommunale opgave servicering af borgere og brugere i kommunen. Det betyder, at vi alle steder i vores organisation må forholde os til og fokusere på, hvilken værdi og kvalitet opgaveløsningen og aktiviteterne tilfører borgere og brugere. Dette er gældende både for arbejdspladser med direkte kontakt og arbejdspladser uden egentlig kontakt til borgere og brugere. Det betyder, at lederen: - arbejder for sammenhæng i ydelser til bruger og broger - sikrer den gode service til brugere og borgere ved passende inddragelse - har fokus på målene og resultaterne - udviser kompetent og relevant beslutningsevne Vi er kommunikerende: Gennem ligeværdig, anerkendende og troværdig dialog skabes de bedste muligheder for samarbejde og fælles forståelse af hinanden, opgaven og retningen.

5 Det betyder, at lederen: - motiverer og inspirerer sine medarbejdere - formår at uddelegere ansvar, opgaver og beslutninger - sikrer sammenhæng mellem medarbejdernes kompetencer og arbejdsopgaver - bidrager til åben, ærlig og tillidsfuld kommunikation - lytter aktivt og inddrager andres perspektiver - evner at åbne for dialogen og kombinere det lyttende med det talte Vi har fokus på samarbejde: Ledere i Haderslev Kommune agerer i et komplekst felt af en lang række aktører. Det stiller krav til, at vi som organisation ser og udnytter de muligheder, der er i at opbygge og fastholde gode relationer og samarbejder på tværs af kommunen, men også eksternt i form af netværk og partnerskaber med relevante aktører omkring os. Det betyder, at lederen: - arbejder for sammenhængen og helheden på tværs af organisationen ved at indgå i værdiskabende tværorganisatoriske relationer - udviser tillid til og forståelse for andre mennesker, ved at være åben, fleksibel og dialogskabende. - skaber relationer og kontakter og indgår i fælles aktiviteter og opgaveløsninger - spotter og italesætter konflikter/problemer, når de opstår og formår at handle med det mål at opløse konflikten/problemet Vi er fælles om God ledelse Ledelsesgrundlaget God ledelse i Haderslev Kommune er udarbejdet for at skabe klarhed og sammenhæng i ledelsesudviklingen i Haderslev Kommune. At skabe en fælles forståelse for, hvad god ledelse er, og hvordan samspillet mellem ledelse gennem værdier og personlige lederkvaliteter kan skabe god ledelse. Grundlaget for ledervurderinger i Haderslev Kommune, vil afspejle indholdet i God ledelse i Haderslev Kommune. Derudover er målet, at ledelsesgrundlaget vil danne udgangspunktet for en løbende dialog lederne imellem, hvor faget ledelse sættes i fokus og retningen for ledelsesudvikling i Haderslev Kommune drøftes.

6 God ledelse i Haderslev Kommune sker gennem: Værdibaseret ledelse o Central styring med decentral ledelse o Det dobbelte lederskab o Styrkelse af oplevelsen af helhed Haderslev Kommunes værdier - Ligeværdighed - Enhed - Tillid - Trivsel Lederkvaliteter i Haderslev Kommune - Vi udviser integritet - Vi er visionære - Vi har bruger- og borgerfokus - Vi er kommunikerende - Vi har fokus på samarbejde - Den 9. maj

7 Noter

8 Den Centrale stab Personaleafdelingen, HR-Teamet Haderslev Kommune Gåskærgade Haderslev Illustration: Colourbox

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere