DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD"

Transkript

1 DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011

2 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV DIGITAL KOMMUNIKATION MED BORGERNE 14 Fokusområde 2 LETTERE VEJ TIL VÆKST FOR VIRKSOMHEDERNE 18 NY DIGITAL VELFÆRD Fokusområde 3 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE DEN DIGITALE GENERATION 22 Fokusområde 4 EFFEKTIVT DIGITALT SAMARBEJDE MED PATIENTERNE 24 Fokusområde 5 FART PÅ BRUGEN AF TEKNOLOGI I DEN SOCIALE INDSATS 26 Fokusområde 6 EN DIGITAL, EFFEKTIV OG FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS 28 Fokusområde 7 DIGITALE UNIVERSITETER 30 Fokusområde 8 EFFEKTIV MILJØFORVALTNING PÅ ET FÆLLES GRUNDLAG 32 TÆTTERE OFFENTLIGT DIGITALT SAMARBEJDE Fokusområde 9 ROBUST DIGITAL INFRASTRUKTUR 36 Fokusområde 10 FÆLLES GRUNDDATA FOR ALLE MYNDIGHEDER 38 Fokusområde 11 DIGITALISERINGSKLAR LOVGIVNING 40 Fokusområde 12 FREMDRIFT OG FÆLLESOFFENTLIG STYRING 42 DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi August 2011 Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls - Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon: Design: BGRAPHIC Foto: Scanpix Lars Skaaning Polfoto Stig Stasig Hung Tien Vu Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk Oplag: ISBN: Elektronisk publikation: ISBN: Publikationen kan hentes: Finansministeriet, KL og Danske Regioner

3 DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD Danskerne bruger deres computere, mobiltelefoner og internettet hver dag. De mange nye digitale muligheder har på kort tid forandret hverdagen for mange borgere og virksomheder. På samme måde i den offentlige sektor, hvor Danmark er blandt de lande i verden, der er kommet længst med at bruge it og ny teknologi til at forny og forbedre velfærdssamfundet. Med denne nye fælles digitaliseringsstrategi ønsker Regeringen, kommuner og regioner at sætte endnu mere fart på at anvende digitalisering til at forny den offentlige sektor og gøre den mere effektiv. Vi skal bruge vores digitale førerposition til at tage de næste store skridt på den digitale vej til fremtidens velfærd. breve og al anden skriftlig kommunikation med det offentlige skal derfor som udgangspunkt alene foregå digitalt for både borgere og virksomheder. Ny digital velfærd: Velfærdsteknologi er en af nøglerne til at åbne døren til fremtidens velfærd. Den offentlige sektor har de seneste år satset på velfærdsteknologi, og gjort sig erfaringer der betyder, at vi nu kan udnytte it og ny teknologi mere intensivt til at modernisere og effektivisere den offentlige service i fx vores folkeskoler, ældreplejen og sundhedsvæsenet. God service kræver ikke nødvendigvis et fysisk møde. I mange tilfælde kan digitale løsninger eller ny teknologi levere en mere moderne og effektiv service. HOVEDSPOR I STRATEGIEN SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Borgere Virksomheder NY DIGITAL VELFÆRD Skolebørn Patienter Ældre Arbejdsløse Studerende TÆTTERE OFFENTLIGT DIGITALT SAMARBEJDE Infrastruktur Grunddata Lovgivning Styring Slut med papirblanketter og brevpost: I en travl hverdag skal danskerne ikke spilde deres tid på at udfylde papirblanketter på det lokale kommunekontor. Og skattekronerne skal ikke bruges på porto og papirflytteri, når vi har digitale løsninger, der kan løse opgaverne mere effektivt. Ansøgninger, indberetninger, Tættere offentligt digitalt samarbejde: Alle offentlige myndigheder skal bruge de relevante fælles løsninger, undgå dobbeltudvikling og genbruge relevante data. Det skal være med til at sikre, at danskerne oplever en offentlig sektor der arbejder digitalt sammen. Strategien er opdelt i tre hovedspor. Hvert hovedspor dækker forskellige områder og målgrupper. 3

4 DET GÆLDER FREMTIDENS VELFÆRD Det er en bunden opgave at levere velfærden smartere end i dag. Den internationale finanskrise har vendt store overskud på statsbudgettet til underskud. Borgerne har stigende forventninger til den offentlige service samtidig med, at vi i de kommende år skal klare os med færre hænder. Det er problemer, vi skal tage hånd om nu. Ifølge regeringens plan Ambitioner om mere skal digitalisering og anvendelse af teknologi frigøre i størrelsesordenen 3 mia. kr. årligt i Den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal bidrage væsentligt til at realisere dette potentiale og dermed til at sikre den holdbare samfundsøkonomi, der er forudsætningen for at bevare velfærdssamfundet i de kommende år. Digitaliseringen af den offentlige sektor hjælper også de private virksomheder til vækst. Velkendte digitale løsninger som fx NemKonto og NemID er udviklet sammen med det private erhvervsliv, og er eksempler på, at innovativt samspil mellem den offentlige sektor og private virksomheder kan have synergieffekter, som kan udnyttes til at give danske virksomheder en konkurrencemæssig fordel. Digitaliseringsstrategiens målsætninger kan nås, hvis vi samtidig arbejder for at håndtere de største udfordringer for at komme videre med digitaliseringen af den offentlige sektor: Kvalitet: De digitale tilbud til borgere og virksomheder skal være relevante, brugervenlige, skrevet i et letforståeligt sprog og let tilgængelige for fx personer med handicap. Tryghed: Borgere og virksomheder skal være trygge ved at modtage og selv bidrage til den offentlige service på nye måder. De skal også kunne føle sig sikre på, at personfølsomme digitale data ikke bliver misbrugt. Effektivitet: Det offentlige skal skærpe fokus på at høste digitaliseringens økonomiske gevinster blandt andet ved langt mere systematisk at genbruge data og digitale løsninger på tværs af myndigheder. Danmark har også internationalt sammenlignet gode forudsætninger for at overkomme disse udfordringer. For det første er langt de fleste borgere og virksomheder allerede dus med de digitale teknologier. For det andet har stat, kommuner og regioner i mere end ti år arbejdet tæt og forpligtende sammen om digitalisering. Med det stærke udgangspunkt og disse udfordringer i tankerne er den offentlige sektor nu klar til at tage sit hidtil største digitale spring fremad. 4 DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

5 SPOR 1 SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST På mange områder kan borgere og virksomheder i dag betjene sig selv på nettet og kommunikere digitalt med det offentlige. De allerfleste tjekker deres skat på skat.dk, de studerende ordner deres SU online, og nybagte forældre tjekker reglerne for barselsorlov på borger.dk. Det er den vej vi skal videre af. I de offentlige myndigheder er der mange ressourcer at spare ved at benytte de kanaler, som sikrer den mest omkostningseffektive betjening af borgere og virksomheder. En anmeldelse af flytning er fx op til 30 gange dyrere, når borgerne møder op personligt, end når de betjener sig selv på nettet. Ligeledes kan myndighederne spare en stor del af de ca. 800 mio. skattekroner, der årligt bruges på porto. For borgerne vil det frem mod 2015 blive obligatorisk at bruge de digitale løsninger i deres skriftlige kommunikation med de offentlige myndigheder. Papirblanketter og formularer skal udfases sådan, at alle borgerne betjener sig selv på nettet, og alle borgere skal have en digital postkasse, hvor de fra 2014 kan modtage alle breve fra de offentlige myndigheder. For den enkelte borger bliver det lettere og mere fleksibelt at kunne ordne sine mellemværender med det offentlige digitalt, når det passer borgeren, frem for indenfor almindelig kontortid. Det er et markant skridt fremad i digitaliseringen, som vil kræve en betydelig omstilling hos myndighederne og en vis tilvænning blandt borgerne. Men for det første sker overgangen gradvist efterhånden som der er brugervenlige digitale løsninger på stadigt flere områder. For det andet vil der være god hjælp at hente for de borgere, der ikke umiddelbart kan bruge de digitale løsninger, eller på anden vis har brug for støtte. For virksomhederne vil al relevant kommunikation være fuld digital ved udgangen af Det betyder, at virksomhederne skal foretage alle indberetninger til offentlige myndigheder digitalt fra 2012 eller snarest derefter, når den nødvendige lovgivning og de effektive løsninger er på plads. Virksomhederne vil fremover få lettere adgang til en række offentlige data og digitale løsninger. På den måde vil den offentlige digitalisering åbne nye forretningsmuligheder og bidrage til væksten i det private erhvervsliv. 5

6 SPOR 2 NY DIGITAL VELFÆRD I takt med it og teknologiens stigende betydning i vores samfund vil fremtidens velfærd forbedres og effektiviseres ved, at digitaliseringsindsatsen for alvor tager fat på vores folkeskoler, sundhed og omsorgen for børn, ældre og udsatte grupper. Det er på disse områder, at langt de fleste offentligt ansatte arbejder, og her anvendes hovedparten af skattekronerne. Derfor ligger der også store gevinster i at udnytte de digitale muligheder til at løse kerneopgaverne på nye og smartere måder. Igennem de seneste år har man, både i det offentlige og i private virksomheder, gjort sig værdifulde erfaringer med at udvikle og anvende velfærdsteknologiske løsninger. Det er bl.a. sket med midler fra ABT-fonden, der har støttet kommuner og regioner i at afprøve en lang række velfærdsteknologiske løsninger. Og det er blevet klart, at velfærdsteknologi kan give mere individuelt tilrettede og relevante ydelser til den enkelte borger, mens det samlede ressourceforbrug kan reduceres. Frem mod 2015 skal digitalisering og velfærdsteknologi anvendes konsekvent til at modernisere og effektivisere de store velfærdsområder ved blandt andet at: Foretage en ambitiøs satsning på anvendelse af it i folkeskolen. Der investeres op mod 1,5 mia. kr. i, at bringe folkeskolen ind i den digitale fremtid. Bruge velfærdsteknologi til at rykke behandlingen af fx kronisk syge ud af hospitalerne og ind i eget hjem samt engagere patienterne i deres egen behandling. Sætte klare mål for anvendelsen af sundheds-it, så dagligdagen på sygehusene kan lettes. Forenkle og effektivisere beskæftigelsesindsatsen. De rette it-værktøjer gør, at de offentligt ansatte får et bedre grundlag for at træffe de rigtige beslutninger og tilrettelægge deres arbejde og samarbejde effektivt og enkelt. Det betyder mindre spildtid og øget kvaliteten i den offentlige service. Frem mod 2015 skal der på alle større velfærdsområder være gode it-systemer, som letter og effektiviserer det daglige arbejde for faggrupper som læger, skolelærere og kommunale sagsbehandlere. 6 DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

7 SPOR 3 TÆTTERE OFFENTLIGT DIGITALT SAMARBEJDE De fælles digitale løsninger, som staten, regioner og kommuner har udviklet og stadig udvikler sammen, skal være den helt naturlige platform for myndighedernes digitaliseringsindsats. Den enkelte offentlige myndighed eller institution skal ikke udvikle egne syste - mer på områder, hvor der allerede findes gode fælles løsninger. Den fællesoffentlige strategi sætter særligt fokus på de områder, hvor der er behov for at samordne indsatsen på tværs af forvaltningsniveauer. Det giver staten, regionerne og kommunerne de bedste muligheder for at udnytte digitaliseringens muligheder og realisere egne strategier inden for den fælles ramme. Det er kun muligt, hvis den offentlige digitaliseringsindsats koordineres effektivt på tværs af statslige, regionale og kommunale myndigheder og institutioner. Derfor er der brug for en stærkere fællesoffentlig indsats på især fire områder: En fælles digital infrastruktur, der er sikker og robust nok til fremtidens krav. En effektiv deling af pålidelige grunddata mellem myndighederne. En lovgivning, der er tilpasset mulighederne i det digitale samfund. En stærkere koordination af den offentlige digitalisering. 7

8 10 ÅRS DIGITALISERINGSSTRATEGI DIGITALT SAMARBEJDE Eksempler Digital signatur edag1 Borgere kan sende til det offentlige, og myndigheder kommunikerer digitalt INTERN DIGITALISERING OG EFFEKTIVE BETALINGER Eksempler efakturering og NemKonto Virk.dk og Sundhed.dk ESDH edag2 Sikker mellem myndigheder FÆLLES INFRASTRUKTUR OG ÉN INDGANG Eksempler Borger.dk, NemID, NemLog-in, eindkomst, Digital Post og NemSMS Fællesoffentlig business case model edag3 Myndigheder skal benytte fælles infrastruktur DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD Eksempler Det offentlige sender post til borgere og virksomheders digitale postkasse Alle borgere og virksomheder betjener sig selv på nettet Ny digital velfærd, bl.a. Ambitiøs satsning på it og digitale læremidler i folkeskolen. National udbredelse af velafprøvet velfærdsteknologi. Danmark er i front med digitaliseringen af den offentlige sektor og ligger i toppen af alle internationale undersøgelser på området. Det konkluderer OECD i et større review af den danske digitaliseringsindsats fra Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i Regeringen, kommunerne og regionerne har siden arbejdet tæt sammen om digitalisering. Digitaliseringsindsatsen har de seneste ti år bidraget til at vi får mest muligt for pengene, fx ved at flytte ressourcer fra administration til velfærd og ved at effektivisere og automatisere arbejdsgange i hele den offentlige sektor. Genbrug af data og styrket samarbejde edag4 8 DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

9 9

10 INITIATIVER I DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST NY DIGITAL VELFÆRD Fokusområde 1 EFFEKTIV DIGITAL KOMMUNIKATION MED BORGERNE 1.1 Digital post til alle borgere i Alle borgere betjener sig selv på nettet 1.3 Hjælp at hente 1.4 Borger.dk er indgangen til digital selvbetjening 1.5 Velfungerende selvbetjeningsløsninger 1.6 Borgerne kan betjene sig selv på mobilen Fokusområde 2 LETTERE VEJ TIL VÆKST FOR VIRKSOMHEDERNE 2.1 Digital post til alle virksomheder i Virksomhedernes egen side på Virk.dk 2.3 Nye virksomheder fødes digitalt 2.4 Nemmere ansættelse af ny medarbejder 2.5 Automatisk postering til det offentlige 2.6 Tilgængelige offentlige data Fokusområde 3 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE DEN DIGITALE GENERATION 3.1 Støtte til indkøb af digitale læremidler 3.2 Adgang til velfungerende it i undervisningen 3.3 Klare mål for anvendelsen af it og digitale læremidler og læringsmål 3.4 Forskning i it-baserede læringsformer Fokusområde 4 EFFEKTIVT DIGITALT SAMARBEJDE MED PATIENTERNE 4.1 Fuldt digitale kliniske arbejdspladser 4.2 Samlet overblik over patientens sundhedsoplysninger 4.3 Sikker og sammenhængende digital kommunikation 4.4 Handlingsplan for udbredelse af telemedicin 4.5 Fjernbehandling af kronikere i eget hjem Fokusområde 5 FART PÅ BRUGEN AF TEKNOLOGI I DEN SOCIALE INDSATS 5.1 Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi 5.2 Udbredelse af telemedicinsk sårbehandling mv. 5.3 Hjælp til løft 5.4 Styrket digital rehabiliteringsindsats 5.5 Bedre it-redskaber på det specialiserede område Fokusområde 6 EN DIGITAL, EFFEKTIV OG FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS 6.1 Bedre it-understøttelse i jobcentrene 6.2 Digital selvbetjening hos Udbetaling Danmark 6.3 eindkomst fjerner dobbeltarbejde 6.4 Digitale anmodninger om refusion og løntilskud 6.5 Bedre selvbetjeningsmuligheder for borgerne 6.6 Effektiv screening for snyd Fokusområde 7 DIGITALE UNIVERSITETER 7.1 Digitale eksaminer 7.2 Digital skriftlig kommunikation 7.3 Digitalt optag 7.4 Universiteterne bør anvende de fællesoffentlige it-løsninger Fokusområde 8 EFFEKTIV MILJØFORVALTNING PÅ ET FÆLLES GRUNDLAG 8.1 Let adgang til offentlige miljødata 8.2 Digitalt overblik over planområdet 8.3 Kvalitet og deklaration af miljødata 8.4 Lettere virksomhedskommunikation på miljøområdet 10 DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

11 TÆTTERE OFFENTLIGT DIGITALT SAMARBEJDE Fokusområde 9 ROBUST DIGITAL INFRASTRUKTUR 9.1 Sikker digital selvbetjening på mobilen 9.2 Videre med fælles log-in og fuldmagter 9.3 Én konto for mellemværende med det offentlige 9.4 Et fælles overblik over it-arkitekturen 9.5 Fælles distribution af grunddata 9.6 Hotspots giver nemmere adgang til internettet Fokusområde 10 FÆLLES GRUNDDATA FOR ALLE MYNDIGHEDER 10.1 Udbygning af de autoritative geografiske grunddata 10.2 Genbrug af ejendoms- og bygningsdata og adressedata 10.3 Personregistreringen gøres endnu bedre 10.4 Forbedrede grunddata om virksomhederne 10.5 Bedre grunddata om borgernes indkomst mv. Fokusområde 11 DIGITALISERINGSKLAR LOVGIVNING 11.1 Lovgivning om obligatorisk digital selvbetjening 11.2 Klar lovgivning om digitale breve 11.3 Principper for digitaliseringsklar lovgivning 11.4 Tidssvarende regler om cloud computing 11.5 Bedre rammer for it-udbud og indkøb Fokusområde 12 FREMDRIFT OG FÆLLESOFFENTLIG STYRING 12.1 Stærkere koordination og implementering 12.2 Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne 12.3 Dokumentation for at strategiens mål realiseres 12.4 edag4: Slut med papirblanketter og brevpost 11

12 12 DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

13 SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST FOKUSOMRÅDER: 1. EFFEKTIV DIGITAL KOMMUNIKATION MED BORGERNE 2. LETTERE VEJ TIL VÆKST FOR VIRKSOMHEDERNE 13

14 FOKUSOMRÅDE 1 EFFEKTIV DIGITAL KOMMUNIKATION MED BORGERNE Erfaringerne fra blandt andet SKAT, netbanker og biblioteker taler deres tydelige sprog: Borgerne kan og vil gerne betjene sig selv på nettet, hvis det er nemt, brugervenligt og giver værdi. Og jo flere der flytter over til de digitale kanaler, desto større ressourcer frigøres der fra sagsbehandling til velfærd i den pågældende kommune, region eller statslige myndighed. Frem mod 2015 forventes det, at op mod 80 pct. af alle breve til borgerne, der kan afsendes digitalt fra de offentlige myndigheder, også bliver det. Tilsvarende forventes det, at de offentlige myndigheder i 2015 modtager op mod 80 pct. af alle ansøgninger og anmeldelser fra borgerne digitalt. Det vil frem mod 2015 betyde en milliardbesparelse på administration i hele den offentlige sektor. DIGITAL KOMMUNIKATION SOM DET NATURLIGE FØRSTEVALG Vi skal bruge de digitale muligheder til at gøre kontakten mellem borger og myndighed smartere og mere effektiv. Det kræver, at vi ikke blot tænker de digitale kanaler som en ekstra mulighed ved siden af de traditionelle papirblanketter og breve. Som hovedregel skal det være obligatorisk at bruge nettet til at ordne sine ærinder med det offentlige. Alle borgere, der kan, skal derfor foretage alle deres ansøgninger og anmeldelser til det offentlige digitalt. Og fra 2014 bliver langt størstedelen af alle offentlige breve, som tidligere blev sendt via postvæsenet, alene sendt til borgerens digitale postkasse. Hidtil har kvaliteten og anvendelsen af de offentlige digitale løsninger ikke altid været tilstrækkelig god. Derfor arbejder myndighederne i de kommende år tæt sammen om at bringe det offentliges digitale tilbud på niveau med det, vi fx kender fra netbankerne. Også teknologisk skal de offentlige myndigheder følge med tiden. Blandt andet gøres relevante dele af den digitale borgerbetjening tilgængelig på mobile enheder, så man fx kan få adgang til sin digitale postkasse og selvbetjening på Min Side på Borger.dk fra en smartphone. HJÆLP AT HENTE Vi skal samtidig tage hensyn til de borgere, der har svært ved eller bare ikke er så vant til at bruge de digitale kanaler. For det første skal borgerne kunne få hjælp til at kommunikere digitalt har en borger fx brug for hjælp til at skifte læge, kan det lokale borgerservicecenter assistere. For det andet gen nemføres et pilotforsøg med et fælles kontaktcenter, hvor borgerne kan få telefonisk support uden for normal arbejdstid. Borgere, der vitterligt er forhindrede i at bruge de digitale løsninger, vil fortsat kunne anmelde og ansøge til det offentlige på anden vis. Tilsvarende vil borgere, der ikke kan udnytte deres digitale postkasse, fortsat kunne modtage papirbreve fra det offentlige. De forbedrede digitale muligheder vil også kunne lette dagligdagen for traditionelt it-svage borgere som blandt andet svækkede ældre. Med en fuldmagt kan den ældre let give fx et familiemedlem adgang til sin digitale postkasse. Desuden er det for mange personer med handicap muligt at anvende de digitale løsninger uden at skulle have personlig assistance. PEJLEMÆRKER FOR 2015 Alle borgere bruger nettet til ansøgninger og anmeldelser til offentlige myndigheder. Papirblanketter og formularer er udfaset. Der kommer ikke flere kuverter fra det offentlige. Alle borgere har en digital postkasse, hvor de modtager deres breve fra det offentlige. Borgere, der har svært ved at komme i gang med at bruge de offentlige digitale løsninger, får den nødvendige hjælp og støtte. 14 DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

15 INITIATIVER DIGITAL POST TIL ALLE BORGERE I HJÆLP AT HENTE 1.3 VELFUNGERENDE SELVBETJENINGSLØSNINGER 1.5 I dag skal alle borgere have en fysisk postkasse hængende ved havelågen eller i trappeopgangen. På samme måde bliver det obligatorisk for alle borgere senest i 2014 at have en digital postkasse, som de offentlige myndigheder kan sende alle breve til digitalt. Samtidig gøres det nemt for borgerne at videregive adgang til deres digitale postkasse til fx et familiemedlem. ALLE BORGERE BETJENER SIG SELV PÅ NETTET 1.2 For alle borgere, der kan, gøres det trinvist obligatorisk at anvende de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Allerede fra 2012 gælder det blandt andet, når borgere skal skrive deres barn op til skole- og dagtilbud, ansøge om sygesikringsbevis, melde flytning og tilbagebetale SU-lån. Hvert år frem mod 2015 kommer stadigt flere områder til. Der skal være hjælp at hente for borgere, der har brug for assistance til at komme i gang med at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger. Det kan fx være ved såkaldt medbetjening eller anden form for hjælp. I 2012 og 2013 gennemføres endvidere et pilotprojekt med et kontaktcenter, der kan hjælpe borgerne med digital selvbetjening uden for almindelig arbejdstid. BORGER.DK ER INDGANGEN TIL DIGITAL SELVBETJENING 1.4 Borger.dk skal målrettes til at være borgernes sikre og overskuelige indgang til de offentlige myndigheders selvbetjeningsløsninger. Via Min Side får borgerne direkte adgang til egne oplysninger om bolig, sundhed, skatteforhold, rettigheder og pligter mv. Den offentlige sektor skal tilbyde borgerne brugervenlige og effektive selvbetjeningsløsninger på alle væsentlige områder. De vigtigste retningslinjer om sikkerhed, design, brugervenlighed, sprog, tilgængelighed og genbrug af data samles i 2012 derfor i en fælles forpligtende udviklingsvejledning. BORGERNE KAN BETJENE SIG SELV PÅ MOBILEN 1.6 Den hurtige udbredelse af smartphones o.l. giver borgerne endnu bedre muligheder for at kommunikere digitalt med det offentlige. I første omgang gøres digital post og Min Side på borger.dk mobile, så borgerne kan have overblikket over deres kommunikation med det offentlige med i lommen. 15

16 FORELØBIG PLAN FOR OVERGANG TIL OBLIGATORISK SELVBETJENING FOR BORGERE OMRÅDER I FOKUS EKSEMPLER PÅ OPGAVEOMRÅDER SKAT, enkelte borgerserviceområder samt SU-lån mv. Flytning Sundhedskort TastSelv SKAT Opskrivning SFO, daginstitution og skole SU-lån Pas Borgerserviceområder i kommunerne og i staten Kørekort Vielser Navngivning Optagelse Fødsler Beskæftigelsesområdet samt miljø og teknik Plan og vej Kontanthjælp Byggeri Feriekonto Nummerplader Beskæftigelses-, social- og integrationsområdet Sygedagpenge Ældre og handicap Revalidering Flexydelser Barselsdagpenge Folkepension Med digitaliseringsstrategien sker der en trinvis overgang til obligatorisk selvbetjening for ansøgninger og anmeldelser til den offentlige sektor. De områder, hvor det gøres obligatorisk for borgerne at anvende digital selvbetjening, konkretiseres frem mod BØLGE 2. BØLGE 3. BØLGE 4. BØLGE 16 DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

17 17

18 FOKUSOMRÅDE 2 LETTERE VEJ TIL VÆKST FOR VIRKSOMHEDERNE Den tid og de kræfter, danske virksomheder bruger på at administrere regler og krav fra det offentlige, kunne de bruge bedre på at udvikle forretningen og skabe vækst. Øget digitalisering skal derfor være med til at give hurtigere sagsbehandling og lette virksomhedernes administrative byrder. Samtidig kan digitaliseringen skabe grobund for vækst gennem nye forretningsmuligheder og stærkere innovation. LETTERE TILGÆNGELIGE DIGITALE LØSNINGER Virksomhederne kommunikerer allerede digitalt med de offentlige myndigheder og har i flere år haft adgang til digital selvbetjening. Mange har benyttet sig af tilbuddene og fx indberettet moms eller søgt om refusion af sygedagpenge på nettet. Men de digitale tilbud er langt fra slået stærkt nok igennem. De fleste virksomheder har hørt om dem, men en del synes, at løsningerne er for svære at finde og bruge blandt andet fordi de ligger på mange forskellige hjemmesider og er udformet på forskellige måder. Mange virksomheder, der ellers er klar til digital kommunikation, slås derfor stadig med papir, porto og unødigt lange ventetider. Der er derfor brug for et samlet løft i den digitale kommunikation mellem myndigheder og virksomheder. Allerede fra 2013 vil breve til virksomheder som hovedregel blive udsendt digitalt. Og frem mod 2015 skal indberetningsløsningerne strømlines, så de er endnu nemmere at bruge for virksomhederne. I takt med, at de forbedrede digitale systemer bliver klar, gøres det obligatorisk for virksomhederne at benytte dem. Ved udgangen af 2013 skal virksomhederne kunne finde alle selvbetjeningsløsninger på Virk.dk, der også bliver mere målrettet den enkelte virksomheds behov. Samtidig skal indsatsen for digitalisering af bygge- og boligområdet fortsættes mod stadig mere digital selvbetjening og sagsbehandling. GENBRUG AF DATA GØR INDBERETNINGER OVERFLØDIGE Indberetninger skal ikke kun gøres nemmere. Frem mod 2015 skal der også være færre af dem, fordi de offentlige myndigheder i stigende omfang automatisk kan udveksle og genbruge virksomhedens data om fx virksomhedens navn, adresse, selskabsform og regnskabsdata. PEJLEMÆRKER FOR 2015 Virksomhederne har deres egen side på Virk.dk og indberetter i videst muligt omfang kun én gang den samme oplysning til det offentlige. Det frigør tid til forretningen og understøtter deres muligheder for vækst. De offentlige myndigheder automatiserer og digitaliserer arbejdsgange for at gøre det lettere at drive virksomhed og spare ressourcer i det offentlige. Virksomhederne har en digital postkasse, hvor de modtager alle deres breve fra det offentlige. 18 DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

19 INITIATIVER DIGITAL POST TIL ALLE VIRKSOMHEDER I NYE VIRKSOMHEDER FØDES DIGITALT 2.3 AUTOMATISK POSTERING TIL DET OFFENTLIGE 2.5 TILGÆNGELIGE OFFENTLIGE DATA 2.6 Fra 2013 har alle virksomheder en digital postkasse, som alle offentlige breve kan sendes til. Virksomhedernes rådgivere kan nemt få adgang til den digitale postkasse. VIRKSOMHEDERNES EGEN SIDE PÅ VIRK.DK 2.2 Fra 2012 vil virksomheder, der logger på den fællesoffentlige portal Virk.dk, få adgang til en personlig side målrettet den enkelte virksomhed, der giver virksomhederne overblik over kommende, igangværende og afsendte indberetninger. På Virk.dk finder virksomhederne også alle erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger. I 2012 registreres nye virksomheder 100 pct. digitalt via Virk.dk og tilmeldes automatisk de grundlæggende offentlige digitale services såsom NemID, NemKonto, digital post m.fl. Den nyetablerede virksomhed modtager en digital velkomstpakke, der giver overblik over regler, krav og tilbud, der gælder for en ny virksomhed. NEMMERE ANSÆTTELSE AF NY MEDARBEJDER 2.4 I 2013 etableres en tværoffentlig proces, Medarbejdernøglen, der i et sammenhængende, effektivt og brugervenligt forløb guider virksomhederne igennem ansættelse af en ny medarbejder. Der udveksles dagligt tusindvis af økonomisk relaterede dokumenter mellem virksomheder og den offentlige sektor. NemHandelsystemet udvides i 2012, så posteringer ikke skal tastes fra papir, men selv finder vej digitalt. Offentlige data kan være værdifulde for private virksomheder, når de fx udvikler digitale services til deres kunder, gennemfører testforsøg mv. Det kan eventuelt mod betaling i højere grad gøres muligt for virksomheder at gøre brug af sådanne data under iagttagelse af persondataloven mv. 19

20 NY DIGITAL VELFÆRD FOKUSOMRÅDER: 3. FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE DEN DIGITALE GENERATION 4. EFFEKTIVT DIGITALT SAMARBEJDE MED PATIENTERNE 5. FART PÅ BRUGEN AF TEKNOLOGI I DEN SOCIALE INDSATS 6. EN DIGITAL, EFFEKTIV OG FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS 7. DIGITALE UNIVERSITETER 8. EFFEKTIV MILJØFORVALTNING PÅ ET FÆLLES GRUNDLAG 20 DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

21 21

22 FOKUSOMRÅDE 3 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE DEN DIGITALE GENERATION Skoleeleverne betragter ikke computeren, mobiltelefoner og internettet som ny teknologi, men som en uundværlig del af deres hverdag. 98 pct. af de danske elever har adgang til computer med internet i forbindelse med deres skolearbejde i hjemmet. I tre ud af fire danske hjem er der mindst tre computere. De almindelige færdigheder vores børn skal besidde, når de forlader folkeskolen suppleres i stigende grad af en efterspørgsel efter nye evner og kompetencer. Regeringen vil investere 500 mio. kr. og kommunerne op imod 1 mia. kr. i at skræddersy undervisningen i folkeskolen til fremtidens behov. Eleverne skal anvende teknologi i undervisningen så fotokopier og slidte kladdehæfter kan erstattes af moderne digitale læremidler. IKKE BLOT ET LEJLIGHEDSVIST SUPPLEMENT I UNDERVISNINGEN Der foregår allerede masser af gode digitale læreprocesser i danske folkeskoler. Men ofte er de blot et supplement til eller en afveksling fra den traditionelle undervisning. Fremover handler det om at integrere digitale læremidler langt mere konsekvent i den daglige undervisning. It i undervisningen handler ikke om underholdning. Formålet med de digitale læreprocesser er at styrke elevernes faglighed og ruste dem bedre til fremtiden. For det at kunne bruge teknologien kreativt og kritisk er i dag en helt nødvendig kompetence. Eleverne skal kunne vurdere kvaliteten af information på nettet samt udtrykke sig i de nye medier og samarbejde digitalt og internationalt. Digitale læremidler vil således kunne højne kvaliteten af undervisningen i bærende fag som dansk, matematik, sprog- og naturfag. Fordi de motiverer eleverne og inddrager dem mere aktivt. Og fordi de gør det muligt at lære på den måde, i det tempo og på det niveau, der passer bedst til den enkelte elev. Dermed kan it også bidrage til at fastholde flere af de elever i klasserne, der i dag udskilles til specialklasser og -skoler. IT GIVER LÆRERNE MERE TID It har også et stort potentiale til at frigøre ressourcer til mere og bedre undervisning samt give lærerne mere tid til de enkelte elever. Målet er, at lærerne i 2015 benytter digitale læremidler og nye teknologier til at understøtte deres forberedelse, undervisning, gennemførelse af test og eksaminer mv. i et sådan omfang, at de mærkbart kan frigøre mere tid til elevernes læring. PEJLEMÆRKER FOR 2015 Der er et veludviklet marked for digitale læremidler. Effektive distributionskanaler giver skoler, lærere og elever let og over skuelig adgang til digitale læremidler og læringsmål. Digitale læremidler indgår som en naturlig del af undervisningen. Det betyder, at eleverne får endnu bedre udbytte af undervisningen og ruster dem bedre til fremtiden. Eleverne arbejder med it, der virker. Der er trådløst netværk på hele skolen, og eleverne kan bruge deres egen computer. De få, der ikke har en computer, låner på skolen. 22 DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 259 Offentligt DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Regeringen / KL / Danske Regioner august

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Feb. 2015 Denne oversigt er tænkt som en hjælp til at få overblik over sammenhængene mellem projekterne i henholdsvis den fælleskommunale, den fællesoffentlige, projekter, samt strategi for digital strategi

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Yih-Jeou Wang, International koordinator, Direktionssekretariatet E-mail: yjwan@digst.dk SAMDOK Sømløs forvaltning Hvem eier arkivene? Scandic Oslo

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Odsherred Kommune. Handlingsplan. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Handlingsplan. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Handlingsplan Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 1. Handlingsplan for Velfærdsteknologi 2012 2016 Handlingsplanen for den velfærdsteknologiske

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Hvorfor bekymrer læger sig om it?

Hvorfor bekymrer læger sig om it? Hvorfor bekymrer læger sig om it? DI-ITEK, 18. november 2010 Agenda Hvad mener om Sundheds-it? Hvad mener vi om de eksisterende løsninger? Hvad mener vi om det fremadrettede arbejde? Hvad kan lægerne bidrage

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Digitalisering i den offentlige sektor i fremtiden Adam Lebech, digitaliseringschef. DUBEX Security & Risk Management Summit 30.

Digitalisering i den offentlige sektor i fremtiden Adam Lebech, digitaliseringschef. DUBEX Security & Risk Management Summit 30. Digitalisering i den offentlige sektor i fremtiden Adam Lebech, digitaliseringschef DUBEX Security & Risk Management Summit 30. oktober 2012 Økonomi- og Indenrigsministeriet Afdelingen for offentlig fornyelse

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Borgerservicecentret Kontorchef Team Center Kontrol, regres, pladsanvisning og fripladser Opkrævning Digitaliseringsstrategien 2011-2015 slut med papirblanketter

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere