Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015"

Transkript

1 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012

2 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og fornyelse... 4 Sammenhæng til øvrige strategier Den fællesoffentlige og Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi... 4 Øvrige strategier... 5 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi Overordnet vision for digitalisering i Ikast-Brande Kommune... 6 Fælles principper Digitaliseringen skal skabe effektiviseringer Fælles standarder og IT-løsninger Brugervenlige digitale services Fælles indsatsområder Digital kommunikation Digital borgerbetjening og digital medbetjening Attraktive digitale arbejdspladser Velfærdsteknologi Samarbejde om digitale løsninger Digitale kompetencer og uddannelse... 8 Organisering af digitaliseringen i Ikast-Brande Kommune... 9 Digitaliseringsforum... 9 Digitaliseringsnetværk Tværfaglige digitaliseringsteams Direktørområdernes digitaliseringsteams Bilag 1 Organisatorisk beskrivelse roller og ansvar Digitaliseringsforum Digitaliseringsnetværk Tværfaglige digitaliseringsteams Direktørområdernes digitaliseringsteams Tekniske superbrugere Superbrugerorganisation Digital ambassadør

3 Bilag 2 eksempler på digitaliseringsprojekter i organisationen Bilag 3 Tidsplan for projekter i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

4 Indledning De kommende års økonomiske udfordringer med stigende pres på Ikast-Brande Kommunes kerneydelser og færre medarbejdere til at klare opgaverne, tvinger os til at tænke i nye baner. Digitalisering er et af de værktøjer, der kan sikre en langsigtet økonomiske balance. Gennem realisering af større tværgående projekter er det målet at opnå en effektiviseringsgevinst, der svarer til kommunens andel af de statsligt aftalte effektiviseringskrav med virkning fra Digitalisering er ikke nødvendigvis svaret på alle udfordringer, og det er ikke et mål i sig selv at sætte strøm til eksisterende processer, hvis det er en bedre løsning at tænke i helt nye baner. Men der er ingen tvivl om, at digitalisering skal være med til at sikre, at vi også i fremtiden kan levere en offentlig service, der svarer til efterspørgslen og borgernes forventninger. Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og fornyelse Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsindsats er drevet af kreativitet, innovation og fornyelse. Det handler om at finde nye og mere effektive måder at løse vores opgaver på ved at udnytte IT og anden teknologi optimalt. Ikast-Brande Kommune vil være eksperimenterende, vi vil have fokus på værdien i at netværke og i at inddragelse interessenter. I Ikast-Brande Kommune arbejder vi med digitalisering på flere områder, bl.a. i kommunikation med borgerne, i sagsbehandlingen og ved at erstatte manuelle rutiner med digitale. Dele af velfærdsteknologiområdet baserer sig ligeledes på digitalisering. Den øget anvendelse af digitaliseringen er desuden et naturligt element i arbejdsgangsanalyser, Lean og innovationsprojekter. Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi beskriver den overordnede vision, de styrende principper samt konkrete indsatsområder og fælles initiativer på digitaliseringsområdet i Kommune. Strategien skal anvendes af alle ledere i Ikast-Brande Kommune som rettesnor for digitaliseringsindsatsen. Inden for disse rammer formulerer Ikast-Brande Kommunes direktørområder deres egen kanal- og digitaliseringsstrategier og gennemfører lokale initiativer. De nye kreative og innovative ideer til digitaliseringsprojekter opstår ofte lokalt i de faglige miljøer, som kender de konkrete arbejdsgange. Erfaringer fra lokale projekter kan med fordel deles i digitaliseringsnetværket og bringes til behandling i Digitaliseringsforum. Sammenhæng til øvrige strategier. Den fællesoffentlige og Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi indeholder på væsentlige punkter forpligtende initiativer overfor hele den offentlige sektor. Digitaliseringsstrategierne siger bl.a. at vi i 2015 skal nå et mål om, at al relevant skriftlig kommunikation med borger og virksomheder kan foregå digitalt. 4

5 Ikast-Brande kommunes digitaliseringsstrategi tager i høj grad udgangspunkt i Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. I Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, der gælder i perioden , har kommunerne i fællesskab opstillet tre strategisk mål med fælles digitaliseringsindsats: 1. At skabe (økonomisk) råderum for kommunerne gennem effektiviseringer 2. At udvikle den kommunale service, så det fortsat er kommunerne, der sætter dagsordenen for en attraktiv kommunal sektor for borgere, virksomheder og medarbejdere. 3. At sikre forpligtende samarbejde om mål og midler på tværs af den offentlige sektor. Den fælles kommunal strategi udpeger tre overordnede strategiske indsatsområder, der skal styrke: 1. Digital borgerbetjening 2. Kommunernes rolle overfor leverandørerne 3. Kommunernes samarbejde. Øvrige strategier Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi understøtter Ikast-Brande Kommunes overordnede vision og forretningsstrategier. Desuden er der en sammenhæng til kommunens kanalstrategi og ITstrategi. Kanalstrategien beskriver et krav som til hver en tid sikre analyse og gennemførelse af hvordan vi flytter henvendelser fra dyre analoge kanaler til digitale kanaler. IT-strategien beskriver vores IT-arkitektur, IT-infrastruktur, sikkerhed. IT-strategien skal sikre, at vi vælger de rigtige IT-løsninger, så vi f.eks. ikke betaler for den samme funktionalitet to gang, og at vores systemer taler sammen. Direktørområdernes kanal- og digitaliseringsstrategier beskriver lokale digitaliseringsinitiativer og sætter mål for, hvordan konkrete serviceydelser flyttes til digitale kanaler. Den fællesoffentlige og Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi Ikast-Brande Kommunes kanalstrategi Ikast-Brande Kommunes IT-strategi direktørområde Strategi for direktørområde Strategi for 5 direktørområde Strategi for

6 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi består af følgende elementer: Den overordnede vision Fælles principper Fælles indsatsområder Organiseringen af digitaliseringen Overordnet vision for digitalisering i Ikast-Brande Kommune Vision for digitaliseringen i Ikast-Brande Kommune er et langsigtet mål, som kommunen skal udvikle sig hen imod. Digitaliseringsindsatsen i de kommende år sætter fokus på styrkelse af indsatsen i forhold til innovation, velfærdsteknologi, effektivisering, serviceydelser, kvalitetssikring og medarbejdertrivsel. Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi og strategierne for direktørområder skal sikre at Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Den fælleskommunale digitaliseringsstrategis tiltag igangsættes og implementeres. Ikast-Brande Kommunes vision sætter fokus på at styrke indsatsen i forhold til: Borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder Den kommunale organisation Borgere, virksomheder og offentlige myndigheder Vi vil sikre, at generelle informationer til borgerne og virksomhederne er tilgængelige på vores hjemmesider. Vores hjemmesider skal være brugervenlige og henvise til øvrige offentlige hjemmesider som f.eks. borger.dk, virk.dk, skat.dk. Borgere og virksomheder der kan betjene sig selv, skal betjene sig selv, således at vi fortsat kan give udsatte grupper en personlig betjening af høj kvalitet. Vi vil sikre, at der på velfærdsområderne er fokus på udnyttelse af de velfærdsteknologier som udvikles. Vores vision er at det altid skal være let og attraktivt at komme i kontakt med Ikast- Brande Kommune via digitale kanaler, og eller velfærdsteknologier. Den kommunale organisation. Digitaliseringen skal bidrage målrettet til udviklingen af attraktive arbejdspladser og sikre at vi arbejder smartere og mere effektivt. Vi tilstræber flest muligt fælles og standardiserede ITløsninger. Vi tilslutte os fælleskommunale initiativer hvor vi kan opstille en positiv business casen. Vi følger med de nye teknologiske muligheder, således at vi hele tiden er opmærksomme på nye områder, hvor digitaliseringen kan give en effektiviseringsgevinst. Fælles principper Digitaliseringsindsatserne i Ikast-Brande Kommune er underlagt følgende styrende principper: 6

7 1. Digitaliseringen skal skabe effektiviseringer. God digital ledelse skal sikre at såvel store som små digitaliseringsprojekter udløser effektiviseringer. Forud for et digitaliseringsprojekt skal der udarbejdes en business case som danner grundlag for projektet. Alle digitaliseringsprojekter over kr. skal kunne dokumenter en effektiviseringsgevinst før de sættes i gang. For at sikre effekten, af investeringerne skal projekterne løbende evalueres derved skal sikres en regulering i forhold til de faktiske forhold, samtidig skal der være fokus på gevinst realiseringen. 2. Fælles standarder og IT-løsninger. Ikast-Brande Kommunes IT-strategi sikrer, at vi i videst muligt omfang vælger fælles IT løsninger og anvender de samme standarder og IT-platform i vores digitaliseringsindsats. Som hovedregel vælger vi at implementere fælleskommunale IT-løsninger frem for at opfinde selv. 3. Brugervenlige digitale services. Ikast-Brande Kommune skal sikre en indgang til kommunen, som betyder, at borgere og virksomheder ikke skal kende den organisatoriske opbygning, når de henvender sig til Kommune. De skal så vidt muligt opleve at de får en afklaring eller afgørelse af deres henvendelse ved første kontakt til kommunen. Borgere og virksomheder der kan betjene sig selv, skal betjene sig selv. I takt med at der indføres velfungerende digitale selvbetjenings- eller medbetjeningsløsninger skal de analoge kanaler lukkes. Særlige udsatte grupper skal stadig kunne få personlig service. Informationer og digitale services skal målrettes mest muligt og tage udgangspunkt i brugerens ønsker, behov og situation. Markedsføringen af de digitale løsninger skal være ensartet og koordineres. Medarbejderne i Ikast-Brande Kommune skal arbejde som digitale ambassadører for de digitale tilbud. Fælles indsatsområder De fælles digitaliseringsindsatser i Ikast-Brande Kommune er følgende: 1. Digital kommunikation Ikast-Brande kommune vil kommunikerer via de digitale kanaler, som borgerne, virksomhederne og øvrige myndigheder i forvejen anvender i deres dagligdag. En brugervenlig hjemmeside og etablering af forskellige services, som SMS, onlineservice og lignende skal bane vejen for brugen af digitale kanaler. 2. Digital borgerbetjening og digital medbetjening Digital borger- og digital medbetjening er et fokusområde for alle driftsområderne i Ikast- Brande Kommune. Vi vil tilbyde støtte og vejledning til borgere og virksomheder i at gennemføre hele eller dele af sagsbehandlingsprocesser digitalt. Vi vil tilbyde flere og bedre 7

8 selvbetjenings- og medbetjeningsløsninger fra alle driftsområderne. Fællesoffentlige initiativer støttes og implementeres i høj grad og i det omfang det giver en positiv business case. Indgangen til selvbetjeningsløsningerne skal ske via offentlige portaler som f.eks og via kommunens egen hjemmeside 3. Attraktive digitale arbejdspladser Digitaliseringen skal bidrage målrettet til udvikling af attraktive arbejdspladser og anvendes til at effektivisere den samlede opgaveløsning. For at sikre en hurtig og effektiv opgaveløsning skal der etableres digitale løsninger, hvor medarbejderne har let og enkelt adgang til de nødvendige informationer. Der stilles værktøjer og platforme til rådighed, som understøtter arbejdsgange, forretningsprocesser, vidensdeling, dialog og samarbejde. 4. Velfærdsteknologi Velfærdsteknologier skal bidrage til opretholdelse af vores serviceniveau og til effektivisering i velfærdsområderne som bl.a. omfatter børnepasning, skoleområdet, ældreplejen, handicap og psykiatriområdet. Teknologien skal være med til at understøtte indsatsen eksempelvis ved videokommunikation mellem borgeren og driftsområdet i Ikast-Brande Kommune. 5. Samarbejde om digitale løsninger Ikast-Brande Kommune samarbejder med andre offentlige myndigheder, med KOMBIT og KL om flere fælles digitale løsninger. Ved valg af systemer ol. samarbejdes der internt på at minimere antallet af digitaliseringsløsninger, som kan det samme. 6. Digitale kompetencer og uddannelse Medarbejdere og ledere skal have kompetencer som sikre at de kan fungerer som digitale ambassadører for de digitale selvbetjenings- og medbetjeningsløsninger. Der skal være fokus på digital ledelse, som sikker fuld udnyttelse og udbytte af de forskellige digitaliseringsprojekter og af indførelsen af velfærdsteknologier. 8

9 Organisering af digitaliseringen i Ikast-Brande Kommune Organiseringens formål er at synliggøre og styrke digitaliseringsindsatsen i Ikast-Brande Kommune. Direktion Digitaliseringsforum Digitaliseringsnetværk Tværgående Digitaliseringsteam Teknisk område Sundhed og Omsorg Familie og undervisningsområdet Økonomiområdet på tværs af flere direktørområder på tværs af flere direktørområder Digitaliseringsforum Digitaliseringsforum er nedsat af direktionen. Digitaliseringsforum er sammensat af niveau 2 ledere med beslutningskompetence samt medarbejder der arbejder med aktuelle digitaliseringstiltag. Strategiskforum skal: 1. fokusere målrettet på, at digitalisering bliver et udbredt redskab til at opnå effektiviseringer i kommunen 2. være drevet af innovation, kreativitet og fornyelse, som sikre at opgaverne løses på en effektiv måde ved udnyttelse af digitalisering og velfærdsteknologier 3. udstikke mål og rammer for udviklingen og prioritere konkrete initiativer, der har væsentlig tværfaglig betydning for Ikast-Brande Kommune på digitaliseringsområdet 4. forhold sig aktiv til og have en strategisk vinkel på Ikast-Brande Kommunes tilgang til fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategier 5. sikre at de pligtige fællesoffentlige og fælleskommunale initiativer implementeres i Ikast- Brande Kommune 6. sikre et ejerskab af og fremdrift i tværgående digitaliseringsinitiativer 9

10 7. sikker formidling af fælles beslutninger og resultater ud i organisationen 8. sikker inddragelse af direktionen ved særlige omfattende digitaliseringsprojekter 9. sikker information til direktion om digitaliseringsprojekter Digitaliseringsnetværk Digitaliseringsnetværket skal medvirke til at kompetencer på digitaliseringsområdet udnyttes bedst muligt på tværs af organisationen. Netværket er uformelt og bredt sammensat af medarbejdere og ledere, der arbejder med forskellige aspekter af digitalisering. Netværket deler løbende erfaringer med hinanden og kan rådgive både Digitaliseringsforum, de tværfaglige digitaliseringsteams og direktørområdernes digitaliseringsteams samt koordinere konkrete initiativer og udfordringer omkring kommunens digitaliseringsprojekter. Tværfaglige digitaliseringsteams Tværfaglige digitaliseringsteams nedsættes hvor digitaliseringen inddrager fagområder fra flere direktørområder. Digitaliseringsteamet skal sikre sammenhæng, udvikling på tværs af de berørte fagområder, endvidere skal det sikres at løsningerne er værdi skabende og bidrager til effektiviseringen i opgaveløsningen. Direktørområdernes digitaliseringsteams Som minimum oprette et digitaliseringsteam som skal sikre sammenhæng, udvikling og innovation inden for direktørområdets digitaliseringsstrategi. Dette skal sikre, at der stilles værdiskabende og sammenhængende digitale ydelser til rådighed internt i organisationen, i forhold til borgerne, virksomhederne og andre offentlige samarbejdspartnere. Endvidere skal det sikre at forretningsmæssige mål nås. Hvert direktørområde kan etablerer et varierende antal digitaliseringsteams, afhængig af antal projekter og organisationens formåen. 10

11 Bilag 1 Organisatorisk beskrivelse roller og ansvar Digitaliseringsforum IT- og digitaliseringschefen har ansvaret for, at der afholdes mindst 2 årlige møder i Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsforum. Digitaliseringsforum sammensættes af én afdelingschef samt én medarbejderrepræsentant for hvert direktørområde. Repræsentationen og udskiftningen heraf skal afspejle de i gang værende digitaliseringsprojekter under hvert direktørområde. Digitaliseringsnetværk IT- og digitaliseringschefen har ansvaret for at der afholdes mindst 4 årlige møder i Digitaliseringsnetværket. Digitaliseringsnetværket sammensættes af ledere og medarbejdere fra de forskellige direktørområder. Sammensætningen og udskiftningen af repræsentanterne i netværket skal afspejle de digitaliseringsprojekter der er i gang i organisationen. Tværfaglige digitaliseringsteams De tværfaglige digitaliseringsteams nedsættes efter behov og fungere så længe der arbejdes på de enkelte projekter. IT- og digitaliseringschefen har ansvaret for at i gangsætte tiltag i forhold til Den Fælles offentlige og Den Fælles kommunale digitaliseringsstrategi. Til øvrige tværfaglige digitaliseringsteams er det afdelingscheferne fra de berørte områder, der har ansvaret for, at der udpeges en projektleder. Direktørområdernes digitaliseringsteams Direktøren for hvert område har ansvaret for at der afholdes mindst 4 årlige møder i direktørområdets digitaliseringsteam. Direktørområdets digitaliseringsteam sammensættes af ledere og medarbejdere fra direktørområdet. Sammensætningen og udskiftningen af repræsentanterne kan afspejle de digitaliseringsprojekter, der er i gang i organisationen. Tekniske superbrugere På udvalgte områder i organisationen udpeges tekniske superbrugere, som er IT-afdelingens forlængede arm på de fysiske enheder. IT-afdelingen er ansvarlig for at disse indkaldes til mindst 3 årlige møder. Formålet er at give vejledning, information og uddannelse, så tekniske superbrugere kan varetage deres funktioner. Superbrugerorganisation Afdelingscheferne er systemansvarlige og dataansvarlige for fagsystemerne under eget område. For hvert system udpeges superbrugere. Superbrugernes opgave er at sikre optimal udnyttelse, uddannelse og udvikling af systemerne. Ved større fagsystemer vurderes det om en af superbrugerne med fordel kan udpeges som tovholder. Tovholderens funktion er at koordinere brugen og udviklingen af systemet. Mødeaktiviteten i superbrugergrupperne afhænger af systemerne, deres kompleksitet og udbredelse i organisationen. 11

12 Digital ambassadør Det langsigtede mål er, at alle medarbejdere i Ikast-Brande Kommune uddannes som digitale ambassadører. I første omgang sættes fokus på, at frontmedarbejderne i alle driftsområderne uddannes som digitale ambassadører. Deres opgave er at udbrede kendskabet til og hjælpe borgerne med de digitale selvbetjenings- og medbetjeningsløsninger, som tilbydes på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside og på 12

13 Bilag 2 eksempler på digitaliseringsprojekter i organisationen Direktionen Digitaliseringsforum Digitaliseringsnetværk Tværgående Digitaliseringsteam Teknisk område Sundhed og Omsorg Familie og undervisningsområdet Økonomiområdet e2015 Digital Post og Fjernprint NemSMS Min digitale byggesag Velfærdsteknologi IT-infrastruktur i folkeskolen Nyt økonomi-debitor-, indkøbs-og ressourcestyrings systemer samt lønsystem Ny hjemmeside Fælleskommunal standardisering af geodataområdet CSC- social fagsystem til Handicap og psykiatriområdet Digital kommunikation og vidensdeling mellem forældre og dagtilbud Digitalisering af løntilskud og fleksjob Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling Digitalisering af planer (kommuneplaner og lokalplaner) Kommunerne på sundhed.dk Velfærdsteknologi Selvbetjeningsløsninger til borgerne Webmøder ol Udbud renovationssystem Det digitale bibliotek Digital e-dagsorden til møder 13

14 Bilag 3 Tidsplan for projekter i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 14

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Webudgave

Digitaliseringsstrategi Webudgave Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Horsens Kommune, oktober 2011 2 Indledning Horsens Kommune står overfor en række betydningsfulde udfordringer også på den helt korte bane: 1 Nul-vækst i den offentlige

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Indledning Udvalget er oprettet med henblik på at fastholde det politiske fokus på de overordnede strategier Byrådet har vedtaget til at understøtte

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune Version 12-9-2012 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder... 5 Implementering af fællesoffentlige løsninger... 5 Kanalstrategi... 5 Styring af digitaliseringsprocessen...

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Forslag vedtaget af SAGERA styregruppen 31.01.17 Vision Målbillede for den fælleskommunale rammearkitektur Rammearkitekturen

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune 2016-2020 Digitalt medborgerskab, vækst og effektiv kommune gennem digitalisering 1. Indledning: Aarhus Kommune ønsker med denne digitaliseringsstrategi at fokusere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Bilag 3 Business 2015

Bilag 3 Business 2015 Bilag 3 Business 2015 Business 2015 Københavns Kommune Betjening af erhvervslivet i TMF/KES www.kk.dk Indhold Baggrund og mål med Business 2015 Projektspor, definition og niveauer Aktiviteter og tidsplan

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Bedre muligheder for borgere og virksomheder

Bedre muligheder for borgere og virksomheder Bedre muligheder for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Indhold Digitalisering binder kommunen sammen.... 2 Digitalisering skal give borgere og virksomheder bedre muligheder... 3

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Digitaliseringsstrategi. Aarhus Kommune

Digitaliseringsstrategi. Aarhus Kommune Digitaliseringsstrategi Aarhus Kommune 2016-2020 Digitaliseringsstrategi Aarhus Kommune 2016-2020 Digitalt medborgerskab, vækst og effektiv kommune gennem digitalisering Aarhus Kommune 2017 Layout: ITK,

Læs mere

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Proces for udarbejdelse af vision og målbillede for rammearkitekturen Fase 1 (november): Afklaring af vision Workshop om

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere