Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd i Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd i Viborg"

Transkript

1 Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd i Viborg Mødet blev afholdt den 27. maj 2015 Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2014 Dagsordenen blev godkendt. Formanden oplyste, at der ikke kunne siges meget om Ny Arkivalieronline, da den ikke er lanceret endnu, og Allan Vestergaard ikke var til stede. Referat fra sidste møde, , blev godkendt. Steffen Elmer Jørgensen blev valgt som referent. Medlemsstatus Der var afbud fra Poul Duedahl, der er på valg som Aalborg Universitets repræsentant og ikke ønsker at fortsætte efter nu at have været medlem i 10 år. Leif Dehnits er udtrådt af SLA Østjylland og kan derfor ikke mere repræsentere foreningen i brugerrådet. Dehnits havde sendt stafetten (dagsordenen) videre til mag.art. Niels Løgager fra Åbyhøj, der medlem af SLA, medlem af Erhvervsarkivets brugerråd, og leder af lokalarkivet i Åbyhøj. Niels Løgager er mag.art. i kulturhistorie. Mette Frisk Jensen er udtrådt for at hellige sig arbejdet som projektleder for danmarkshistorien.dk I stedet er indtrådt ph.d. Jakob Ørnbjerg fra Aarhus Universitet. Jakob er ph.d. fra Aalborg Universitet og har specialiseret sig Danmarks historie i tallet. Han arbejder p.t. med et projekt om indvandring til danske købstæder i tallet og er flyttet til Århus, da han er blevet tilknyttet Center for Byhistorie ved Aarhus Universitet. Jakob er næstformand for Dansk Historisk Fællesråd. Som ny repræsentant for brugerne på læsesalen i Viborg blev den 4. december 2014 valgt Berit Höwisch, Klejtrup. Berit Höwisch er uddannet pædagog og arbejder meget med slægtshistorie. Hun er en hyppig gæst på læsesalen. De gamle medlemmer præsenterede sig. Medlemmer på valg i 2015 Jytte Thorndahl på valg som repræsentant for Organisationen Danske Museer. Steffen Elmer Jørgensen lovede at kontakte Organisationen Danske Museer m.h.p. genopstilling af Jytte Thorndahl. Jakob Ørnbjerg er netop udpeget af Aarhus Universitet og sidder derfor til Poul Duedahl vil på sit instituts næste lærermøde efterlyse en ny kandidat.

2 En ny brugerrepræsentant blev valgt i december Berit Höwisch er derfor på valg ved brugermødet i efteråret Indflytning fra Erhvervsarkivet og ændringer på læsesalen. Nyt magasin Sidst på året 2015 skal Erhvervsarkivets personale flyttes til Viborg. Steffen Elmer Jørgensen oplyste, at det nye magasin på Vennershåbsvej i Vestbyen skal afleveres den 1. november Erhvervsarkivets personale vil flytte ind gradvist, men arkivet i Århus holdes åbent til årets udgang. Flytning af Erhvervsarkivets arkivalier fra den gamle bygning i Vestre Allé er berammet til at foregå i de første tre måneder af Denne flytning bliver den første flytning af arkivalier til det nye magasin. Rigsarkivet, Viborg bevarer lejemålet på Tagtækkervejmagasinet. Rigsarkivet, Viborg skal flytte arkivalierne fra Asanimagasinet og det mindre magasin på Fabriksvej til Vennershåbsvej i løbet af Alle arkivalier på paller på Tagtækkervej må forventes at blive flyttet til det nye magasin. Det vil blive en stor lettelse fro ekspedition og arbejdsgange på Rigsarkivet, Viborg. En del nyere afleveringer til Rigsarkivet, Viborg har på grund af pladsmangel måttet placeres på magasinerne i Skejby og i Islandsgade i Odense. Disse arkivalier bliver i alle tilfælde foreløbig ikke flyttet til Viborg medarbejdere fra Erhvervsarkivet skal have arbejdsplads på Rigsarkivet, Viborg. Overvejelser om at indrette kontorpladser i embedsboligen eller i Store Foredragssal er opgivet. Den løsningsmodel, som Bygningsstyrelsen arbejder med, går ud på at dele læsesalen i Gamle Magasin med en væg i matteret glas. Det er tanken at indrette otte kontorpladser samt et mødelokale med Erhvervsarkivets videokonferenceudstyr, et telefonrum og et kopirum. Om varigheden af ombygningen af læsesalen og de foranstaltninger, dette måtte medføre kan der p.t. ikke siges noget konkret. Ombygningen vil betyde et reduceret antal pladser til brugerne. Det vil generelt ikke være noget problem med det faldende besøgstal in mente. Erhvervsarkivet har 2,2 km bøger. En del væsentlige opslagsværker bliver udskilt og flyttes til læsesalen i Viborg. Samlingens erhvervshistoriske litteratur flyttes ligeledes til Viborg. Den del af bogsamlingen, der ikke omhandler erhvervshistoriske emner, afhentes til offentlige biblioteker og arkiver, der måtte være interesseret i bøgerne. Erhvervsarkivet overlader de kommunale arkivalier fra og med 1841 til Stadsarkivet i Aarhus. Nogle lokale private arkiver deponeres i Stadsarkivet. Samlingens hoveddel flyttes til det nye magasin i Viborg. På læsesalen i Viborg skal der efter sammenflytningen også ekspederes erhvervsarkivalier og personale fra Erhvervsarkivet skal integreres i vejledningen måske også i ekspeditionen.

3 Sammenflytningen vil også få nogle konsekvenser for brugerrådsstrukturen. Der kan p.t. ikke siges noget konkret om, hvad der vil ske. Siden sidst Besøgstallet Tendensen er, som den længe har været: Antal brugere på læsesalen og antal indlånte enheder faldt i 2014 i forhold til Derimod steg antallet af besøg på Arkivalieronline markant fra 2013 til Det samme gælder for antallet af viste sider. I de sidste måneder af 2014 og i foråret 2015 har der vist sig et fald i antallet af besøg på Arkivalieronline. Årsagen må antages at være den konkurrence, der ydes fra mormonernes Family Search og fra My Heritage. Rigsarkivet har et samarbejde med mormonerne. Konkurrencen kommer fra materiale, Rigsarkivet har leveret. Steffen Elmer Jørgensen omdelte en statistik over antallet af ansatte på Rigsarkivets afdelinger. Service for brugerne Der var enighed om, at brugerne har taget godt imod brugerhjælpen. Ekspeditionen lider under manglende mandskab især i forbindelse med ekspeditioner på fjernmagasinerne. De skal være to medarbejdere, når der hentes arkivalier på et fjernmagasin. Det kan have som følge, at ekspeditioner udskydes. For tiden er der kommet en aflastning i form af en midlertidig hjælp. Det må anbefales brugerne at forudbestille arkivalier, og at afvente, at de får elektronisk besked om, at bestilte arkivalier er på læsesalen, før de begiver sig til læsesalen i Viborg. Vejledning på Facebook, kaldet Brugerforum, er ikke fuldt implementeret på Rigsarkivet, Viborg endnu. Håbet er, at den kan aflaste besvarelsen af telefoniske og skriftlige spørgsmål (Spørg Arkivaren). Der mangler to pc ere med tynde klienter på læsesalen. Kopimaskinen på læsesalen er slidt og møntautomaten virker ikke. Flere i forsamlingen anbefalede, at der anskaffes en skanner af samme type som haves på Rigsarkivet, København. Bente S. Vestergaard kunne oplyse, at der tales om at anskaffe et sådan skanner. Rigsarkivet er nyligt af Kulturministeriet påført en såkaldt dispositionsbegrænsning. Det kan betyde, at en del nyanskaffelser udsættes. Kurt Pajbjerg anførte, at den korte åbningstid om fredagen er uhensigtsmæssig. På fredage kommer ofte brugere, der er på arbejdsmarkedet og ikke har tid til at komme andre hverdage. Det kunne være bedre, at forlænge lørdagsåbningen, hvor samme forhold gælder. Det nåede ikke at blive berørt på mødet, men det er vedtaget, at der ikke mere ekspederes bøger fra magasin til læsesalen.

4 Nyt Arkivalieronline Emnet blev ikke grundigt uddybet, da den nye version af Arkivalieronline.dk. er udsat. Der er ikke udsendt oplysende materiale. Det er hensigten, at alle skanninger for fremtiden skal kunne tilgås både fra Arkivalieronline og via Daisy. JAVA-billedvisningsprogrammet skal forsvinde i 2015 Det blev af Kurt Pajbjerg anført, at man bør lade de gamle kirkebogsfiler blive liggende på nettet, hvis det kan lade sig gøre, når JAVA-programmet fjernes. Ifølge oplysning fra områdeleder Jesper Thomassen og andre medarbejdere i filmningscentret er de nye kirkebogsfiler, der udlægges, skannet fra mormonernes film, hvoraf nogle er optaget tilbage i 1960 erne. Skanningerne er i nogle tilfælde mørke og vanskelige at læse. Det overvejes i fremtiden at omskanne de dårlige (nye) kirkebogsfiler. I det tilsendte mormon-materiale har der været en hel del huller i form af manglende kirkebøger. I de tilfælde bevares de gamle skanninger på Arkivalieronline. Dette omfatter også de tilfælde, hvor mormonerne har filmet kontraministerialbøger, men der på Arkivalieronline har været hovedministerialbøger. Kurt Pajbjerg anført desuden, at den trådløse internet-forbindelse på læsesalen ikke er stærk Nyt på Arkivalieronline.dk Der er introduceret en oversigt over alle digitaliserede arkivalier på Arkivalieronline, som kan læses på Daisy under Læs indskannede arkivalier via Daisy Nyt på Arkivalieronline er: Ansøgninger om erindringsmedaljer Arkivskabte registre m.v. nævnt sidste gang: registre over ikke-sen-navne, -sen-navne, nøgle til rets- og politikredse, brevskriverlister, Nygaards sedler, m.m. Borgerlige vielser de skannes p.t. ifølge indgået aftale af to repræsentanter for mormonernes Family Search Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse (i Kbh.) Geheimekonseillet og Geheimerådet centrale regeringsakter Djurs Sønder og Mols herreds arkiv Hammerum Herredsfogeds arkiv Hjørring Byfogedarkiv Kong Valdemars Jordebog Matrikler for Århus Købstad Mindeblade for faldne Orlogsværftets skibstegninger Registre til skøde- og panteprotokoller Sønderjyske personregistre Viborg Landstings dombøger indtil 1667 Tønder Købstads arkiv Folketællingen fra 1940 bliver tilgængelig sidst på året 2015

5 Forespurgt om erfaringerne med Rigsarkivets nye hjemmeside var svarene, at den kræver en vis tilvænning. Berit Höwisch fandt den vanskeligt overskuelig i.f.t. den gamle side. Hun gjorde opmærksom på, at man ikke kan framelde sig arrangementer, man har tilmeldt sig elektronisk. Tilgængelighed og adgangssager Punktet bortfaldt af tidsmæssige årsager. SEJ nævnte dog problemstillingen, at visse journaler og saglister indeholder fyldige personoplysninger. Det er under overvejelse, om der skal søges adgang til disse, eller om læsesalsvagterne skal hjælpe brugere med søgningen. Accession Steffen Elmer Jørgensen redegjorde for, at der i.f.m. det løbende indsamlingsprojekt er afleveret knap 1200 kontraministerialbøger til læsesalen i Viborg og ca. 300 til Rigsarkivet, København. Der kan ventes afleveret yderligere et par hundrede kontrabøger til Viborg. Dermed skulle alle kontraministerialbøger gerne være afleveret til Rigsarkivets afdelinger. Der er sat gang i en ny runde afleveringer fra rets-, politi- og fængselsmyndigheder. Forslag fra medlemmerne Fremsat under de foregående punkter. Eventuelt Næste møde afholdes tirsdag den 17. november 2015, kl Ny arrangementskalender for efteråret 2015 er ved at være klar.

Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd, Viborg

Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd, Viborg Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd, Viborg Mødet blev afholdt den 20. november 2014 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra mødet den 21. maj 2014 3. Medlemsstatus a.

Læs mere

Brugermøde på Rigsarkivet i Aarhus (Erhvervsarkivet) og Aarhus Stadsarkiv

Brugermøde på Rigsarkivet i Aarhus (Erhvervsarkivet) og Aarhus Stadsarkiv Brugermøde på Rigsarkivet i Aarhus (Erhvervsarkivet) og Aarhus Stadsarkiv 9. december 2014, kl. 16-18 Dagsorden Dagsordenen blev ændret i forhold til det udsendte for at give bedre tid til orientering

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2008-2011

til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2008-2011 0BRapport til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2008-2011 December 2011 1BHovedrapport INDHOLD Side 2 Side 3-12 Side 13-23 Side 24-41 Anbefalinger Hovedrapport Bilag 1: Redegørelse fra arbejdsgruppen

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 18 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Læs mere

Rapport. til. kulturministeren. fra. Privatarkivudvalget 2004-2007

Rapport. til. kulturministeren. fra. Privatarkivudvalget 2004-2007 Rapport til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2004-2007 december 2007 Hovedrapport INDHOLD Side 2 Side 3-11 Side 12-41 Anbefalinger Hovedrapport Bilag 1: Redegørelse fra Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Arrangementer Efteråret 2015

Arrangementer Efteråret 2015 Arrangementer Efteråret 2015 Side 2 Rigsarkivet - Efteråret 2015 Kære historieinteresserede I Rigsarkivet afholder vi hvert år en lang række kurser, foredrag og arrangementer på vores afdelinger rundt

Læs mere

Arrangementer Foråret 2014

Arrangementer Foråret 2014 Arrangementer Foråret 2014 Statens Arkiver Fyn og Jylland Kort og åbningstider Aarhus DDA, Odense Odense Tirs-tors: 9-16 Fre: 9-13 Aabenraa Man-fre: 9-14.30 Viborg Tirs-tors: 9-16 Fre: 9-13 Lør: 9-16 (1/10-31/3)

Læs mere

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013 Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 SLÆGT & DATA 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 Indholdsfortegnelse Scanning af billeder...5 Papirløse aner - i lange baner...10 Logo til DIS-Danm ark... 12 Referat af generalforsamling... 13 Indbydelse til Slægtsforskertræf...

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 22 nr. 2-2008 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 22 nr. 2-2008 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008 årgang 22 nr. 2-2008 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. Mormonkirkens store database. 1 www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen5 5. aug. 2015. 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Det vil der sikkert blive ved med, så det er spændende at følge

Læs mere

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5.

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Referat Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Deltagere:Peter Rubeck (PR), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS),

Læs mere

Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet

Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Indhold 1. Indledning... 3 2. Indstilling... 4 3. Model for community centre... 7 Roskilde Bibliotekerne som community centre... 7 Åbent bibliotek...

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 26. februar 2015 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen,

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole, Aalborg. Vodskov Det åbne bibliotek. Det erhvervsrelaterede projekt. Bo Skøtt, Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole, Aalborg. Vodskov Det åbne bibliotek. Det erhvervsrelaterede projekt. Bo Skøtt, Danmarks Biblioteksskole Udarbejdet af: Studie: Danmarks Biblioteksskole, Aalborg Hold/Årgang: 2 / 2005 Titel: Fag: Vejleder: Kontaktperson: Vodskov Det åbne bibliotek Det erhvervsrelaterede projekt Bo Skøtt, Danmarks Biblioteksskole

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere