Forebyggelse. side 1. Forebyggelse. fokus på fire områder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse. side 1. Forebyggelse. fokus på fire områder"

Transkript

1 ima iminalitet rbejdsmarked Forebyggelse Forebyggelse side 1

2 side 2 Sådan tænker vi forebyggelse At forebyggelse betaler sig, kan de fleste blive enige om. Forebyggelse handler imidlertid ikke kun om penge, men også om liv og førlighed. Nogle gange kræves komplekse løsninger, andre gange små enkle tiltag. En røgalarm kan redde menneskeliv. En bedre lås kan forhindre indbrud. Fremsynede samfund satser benhårdt på forebyggelse. Noget overraskende er Danmark middelmådig til at forebygge, hvis vi sammenligner med andre OECD-lande på en række centrale områder. Vi kommer på 16.-pladsen ud af 34 lande. Det viser Forsikring & Pensions forebyggelsesbarometer, som kan ses på forsikringogpension.dk. På en række områder skal Danmark derfor blive markant bedre til at forebygge. I forsikrings- og pensionsbranchen vil vi medvirke til bedre forebyggelse og skabe nye rammer og muligheder for fremtidens løsninger. Branchen tager ansvar Vi leverer et økonomisk sikkerhedsnet under danskere, der skal pensioneres eller bliver ramt af begivenheder som sygdom, ulykke, storm, skybrud, brand eller tyveri. Nogle af begivenhederne er mindre, andre kan true den enkeltes velfærd og privatøkonomi, mens andre igen kan koste liv, førlighed eller arbejdsevne. Vi påtager os vores ansvar, både for den økonomiske sikring og for den løbende rådgivning og hjælp til at forebygge og begrænse virkningerne af disse hændelser. Branchen bidrager på den måde til danskernes tryghed og velfærd. Men der er også områder, hvor der er tale om samfundsproblemer, der kræver fælles og ikke mindst nye løsninger. Vi har valgt at sætte fokus på fire områder, hvor der er behov for bedre forebyggelse, og hvor branchen i forvejen spiller en vigtig rolle: For mange mennesker ender i langvarigt sygefravær eller presses helt ud af arbejdsmarkedet efter sygdom og ulykke. For mange huse og virksomheder risikerer oversvømmelser, når vejret viser tænder. Indbrudstyvene har alt for let spil i Danmark, som har en kedelig EU-rekord i indbrud. For meget byggeri plages af sjusk og skader og samtidig risikerer vi, at øgede energikrav til vores boliger giver et ringere indeklima, der går ud over beboernes sundhed.

3 Forebyggelse side 3 Forebyggelse er mange ting. Derfor er det nødvendigt at handle på flere fronter, hvis vi skal lykkes med at styrke forebyggelsen i Danmark. På nogle strækninger vil vi have brug for at fjerne lovbestemte barrierer for bedre forebyggelse. Andre steder er udfordringen snarere mangelfuldt samarbejde mellem de mange aktører, der er i spil. Bedre forebyggelse kræver viden om, hvad der virker og den viden findes ikke altid, men skal skaffes. Endelig er der brug for oplysning og kommunikation, så borgere, virksomheder og andre mobiliseres og yder deres bidrag til en bedre forebyggelse. Derfor tænker vi forebyggelse på alle disse niveauer. Forsikring & Pension vil Arbejdsmarked: Have syge og ulykkesramte hurtigere tilbage i job, bl.a. via et tættere samspil mellem kommuner, arbejdsgivere og forsikringsbranchen. Klima: Medvirke til smarte løsninger, når vi klimatilpasser Danmark. Kommunerne skal investere målrettet i at forebygge oversvømmelser og vandskader til gavn for borgere og virksomheder. Kriminalitet: Sikre danske boliger mod indbrud og sætte ind over for hæleri ved hjælp af ny teknologi. Bolig: Øge kravene til kvalitet i byggeriet og nedbringe fugt og skimmel bl.a. via ny uddannelse af håndværkere og taksatorer. >> Vi har valgt at sætte fokus på fire områder, hvor der er behov for bedre forebyggelse.<<

4 side 4 Hurtigere tilbage i job Alt for mange danskere ryger ud af arbejdsmarkedet efter sygdom og ulykker, bl.a. fordi sygefraværet trækker ud. Vi skal som samfund blive langt bedre til at få folk, der er sygemeldte, hurtigere tilbage i job. Jo længere tid et sygdomsforløb varer, desto sværere er det at vende tilbage i job. Problemerne vokser sig specielt store efter et halvt års fravær. Og 8 ud af 10, der er syge i mere end et år, kommer aldrig tilbage i job. og identitet, når man ikke længere er en del af et arbejdsfællesskab. Langvarigt sygefravær er dyrt for samfundet. Det begrænser udbuddet af arbejdskraft og øger udgifterne til sygedagpenge, førtidspension og andre overførsler. Derfor er en tidlig indsats afgørende for fastholdelse på arbejdsmarkedet. Det kræver, at vi finder nye løsninger og nye samarbejdsformer. Det kan have store konsekvenser for den enkelte at have et langvarigt sygefravær. Det kan koste jobbet og dermed sætte privatøkonomien over styr. Det kan også ramme selvværd Der er brug for en koordineret indsats og et endnu bedre samarbejde ml. kommuner, arbejdsgivere, sundhedssektoren og forsikringsog pensionsbranchen. Branchen forebygger Mange forsikrings- og pensionsselskaber tager i dag hånd om kunder, der har været ude for sygdom eller ulykke. Branchen: Rådgiver om muligheder Hjælper til hurtig udredning og behandling Sætter pensionsindbetalingen på pause, uden at forsikringer forsvinder Udbetaler relevante forsikringer. Alt for mange falder ud Hvert år rammes danskere af en arbejdsulykke eller erhvervssygdom. Det samlede årlige sygefravær svarer til over fuldtidsstillinger og koster knap 40 mia. kr. årligt i sygedagpenge og løn under sygdom. Årligt tilkendes ca danskere førtidspension. Halvdelen af dem skyldes i dag psykiske lidelser. Andelen af førtidspensionister, der modtager invalideydelser fra pensionsselskabet, er steget fra 13 pct. i 2004 til 21 pct. i 2010.

5 Arbejdsmarked side 5 Forsikring & Pension vil Indgå nye partnerskaber Vi vil arbejde for et partnerskab med kommuner, arbejdsgivere m.fl. om en helhedsorienteret, koordineret indsats for at fastholde syges eller ulykkesramtes tilknytning til arbejdsmarkedet. Skabe en ny model for fastholdelse Vores vision er en samlet model for en tidlig indsats et fast track tilbage til arbejde. Forsikrings- og pensionsselskaberne bør involveres tidligt i et sygeforløb for at hjælpe den ansatte hurtigst muligt tilbage i job. Modernisere arbejdsskadeområdet Forsikring & Pension deltager aktivt i Beskæftigelsesministeriets arbejde for at modernisere arbejdsskadeområdet, herunder hvordan arbejdsskadesikringen kan medvirke til at fastholde tilskadekomne på arbejdsmarkedet. Dokumentere branchens forebyggende indsats Forebyggelse har positive effekter både menneskeligt og økonomisk. Allerede i dag gør forsikrings- og pensionsselskaberne en stor forebyggende indsats. Forsikring & Pension vil kortlægge og analysere effekterne af selskabernes indsats for at forebygge langvarigt sygefravær og varigt tab af erhvervsevne. Tilbyde hurtig hjælp ved sygefravær En tidlig indsats kræver tidlig besked. Derfor vil forsikrings- og pensionsbranchen tilbyde sin hjælp i sygefraværsforløb via nemrefusion.dk. Fra sommeren 2013 vil en arbejdsgiver, der anmoder om refusion af sygedagpenge på nemrefusion.dk, automatisk få en påmindelse om at kontakte forsikrings- og pensionsselskabet for at høre, hvordan de kan bidrage. Medarbejderen får også en besked. >> Vi skal som samfund blive langt bedre til at få folk, der er sygemeldte, hurtigere tilbage i job.<<

6 side 6 Klar til et ændret klima Effekterne af klimaforandringerne er for alvor kommet på dagsordenen de sidste par år, efter at dele af Danmark har stået under vand som følge af voldsomme skybrud både i sommeren 2010 og Alene skybruddene i sommeren 2011 gav over skader og kostede hele 6,2 mia. kr. i erstatning fra forsikringsselskaberne. Erhvervsdrivende måtte lukke i længere perioder, boligejere stod i vand til knæene, veje blev lukket og flere blev syge af det beskidte vand, der væltede op af kloakker og afløb. Kommunernes klimahandlingsplaner er en vigtig del af løsningen. Forsikringsbranchen samarbejder med 35 kommuner om at kortlægge nedbøren og de relaterede skader. Kommunerne ved, hvordan kloaksystemerne virker, og hvor overfladevandet burde løbe hen. Forsikringsselskaberne ved, hvor skaderne sker, og hvor omfattende de er. Ved at koble den viden, bliver kommunens beslutningsgrundlag forbedret. Vi hjælper forbrugerne Ud over at udbetale erstatninger, rådgiver de enkelte forsikringsselskaber deres kunder om at forebygge og begrænse skader. Alle har erkendt, at der kræves en stor forebyggende indsats for at gøre Danmark klar til at håndtere regn i de mængder. For voldsomme skybrud er ikke en enlig svale. Eksperterne er enige om, at vi fremover vil få mere monsterregn. Klimatilpasning er blevet en vigtig opgave for både stat, kommuner, borgere, virksomheder og forsikrings- og pensionsbranchen. Vi bidrager med viden Desuden har Forsikring & Pension udviklet forskellige hjælpeværktøjer til forbrugerne. På forsikringsvejret.dk kan man holde sig ajour med uvejrets hærgen i tilfælde af skybrud, storm eller lynnedslag, og man kan tilmelde sig sms-varsling. Når uvejret er overstået, kan man se, om det var så slemt, at det er omfattet af forsikringsdækningen. Med mobilapp en Husets VejrAlarm kan man tilmelde sin adresse og få varsling ved skybrud og storm, ligesom man kan få gode tip om forebyggelse både her og nu og på længere sigt. Scan koden og få gratis Husets VejrAlarm

7 Klima side 7 Forsikring & Pension vil Skabe stærke resultater med partnerskabsaftale Vi har indgået en flerårig partnerskabsaftale med Miljøministeriet om klimatilpasning. Aftalen skal styrke forebyggelsen af oversvømmelser og skybrudsskader i Danmark bl.a. ved hjælp af hydrologiske kort, som forsikringsbranchen er med til at finansiere. Partnerskabet er en mulighed for at finde nye løsninger, for at styrke kommunernes klimahandlingsplaner og for at inspirere og motivere boligejere til at klimasikre deres huse. Løse udfordringen med udsatte huse Vi samarbejder med myndighederne om at finde en løsning for de få huse, der fremover ikke kan forsikres pga. gentagne oversvømmelser og udsat beliggenhed. Hjælpe kommunerne Kommunernes kommende klimahandlingsplaner bliver en af de centrale brikker i klimasikringen af Danmark. Vi vil styrke de kommunale handlingsplaner, bl.a. ved at stille viden og data til rådighed. Konkret understøtter vi kommunernes indsats ved at: Medfinansiere detaljerede hydrologiske kort til alle landets kommuner. Indgå partnerskaber med kommuner om brug af forsikringsselskabernes skadedata. P.t. har vi aftaler med 35 kommuner. Bidrage med nye klimaværktøjer, så kommunerne kan se præcist, hvor det er, skaderne sker, og hvor meget, de koster. Vi samarbejder p.t. med et antal kommuner, der svarer til omtrent halvdelen af den danske befolkning. Identificere best practice i kommunerne Vi vil lave en ny benchmarkundersøgelse, der analyserer kommunernes klimatilpasningsindsats for at finde frem til best practice på det kommunale landkort. >> Der skal handles hurtigt og tænkes alternativt, hvis vandskaderne skal minimeres.<<

8 side 8 Indbrudskurven skal knækkes Danmark er det mest indbrudsplagede land i EU. Vi har fx fire gange så mange indbrud som i Sverige og fem gange så mange som i Tyskland. Antallet af indbrud er steget over 50 pct. siden midten af nullerne. Den udvikling skal vendes. De mange indbrud koster penge, skaber utryghed og giver indtægter til lyssky bagmænd. For at komme den høje indbrudsrate til livs må vi som samfund starte med en erkendelse. Lad os se det i øjnene: Indbrudstyvene har alt for let spil i Danmark. Vores huse er for dårligt sikret, det er for let at komme af med hælervarer, og opklaringsprocenten er i bund. Det må vi som samfund gøre noget ved. Vi kan opfordre borgerne til at sikre deres huse bedre det gør både forsikringsbranchen og en lang række andre parter, og det skal vi blive ved med. Men måske er tiden også kommet til at hjælpe dem endnu mere konkret på vej fx ved at stille krav til basal indbrudssikring af boliger via bygningskrav, eller at vi som samfund gør noget mere indgribende ved hæleriets kredsløb. Antal indbrud i EU pr indbyggere, Kilde: Egne beregninger på baggrund af Eurostat, Danmark Grækenland Belgien Holland Irland England Cypern Bulgarien Luxembourg EU-27 Frankrig Italien Portugal Spanien Estland Sverige Ungarn Østrig Letland Malta Tyskland Litauen Slovenien Finland Polen Tjekkiet Rumænien Slovakiet

9 Kriminalitet side 9 Forsikring & Pension vil Gribe ind i hæleriet via nye digitale løsninger Vi vil i tæt samarbejde med politiet udvikle en database over tyvekoster, så forbrugerne kan tjekke, om ting, de er interesserede i at købe, er meldt stjålet til politi og forsikringsselskab. Databasen skal også give mulighed for at registrere forsikringskundernes særligt værdifulde genstande. Hvis vi gør det sværere for tyvene at komme af med hælervarerne, har de langt mindre grund til at begå indbrud. Certificere vores boliger Vi vil undersøge muligheden for en frivillig certificering af boliger, så huse, der er indbrudssikret, kan få, hvad der svarer til en glad smiley. Revitalisere Stop Indbrud-kampagnen Vi vil videreudvikle stopindbrud.dk og lancere nye opmærksomhedsskabende kampagner om at forebygge indbrud. Arbejde for nye krav i bygningsreglementet Der er brug for krav til sikring af døre og vinduer i bygningsreglementet. Sådanne krav har man haft i Holland siden 1999, og det har betydet mere sikre bygninger og et markant fald i indbrudsraten. Vi vil arbejde for krav om, at der ved alt nybyggeri og ved ændringer i eksisterende bygninger bruges indbrudssikre produkter. >> Lad os se det i øjnene: Indbrudstyvene har alt for let spil i Danmark.<<

10 side 10 Mere kvalitet, mindre fugt Forebyggelse på bygningsområdet handler om at gøre vores huse og erhvervsbygninger sunde og sikre. Hvert år konstateres et utal af bygningsskader. Nogle af problemområderne er bl.a. mangelfuld brandsikring og grundlæggende fejl i bygningskonstruktioner. Vi må have fornyet fokus på kvaliteten af vores byggeri. Derfor vil branchen indsamle viden og bearbejde og formidle byggetekniske erfaringer, så svigt og skader forebygges eller udbedres mest hensigtsmæssigt. De ændrede klimabetingelser stiller nye krav til vores bygninger. Store mængder sne og vand og kraftige storme giver nye udfordringer i forhold til udformning og sikring af vores huse. Forsikringsbranchen vil systematisk indsamle viden om skaderne. Erfaringerne skal formidles, så de gode og enkle byggetekniske løsninger og erfaringer indarbejdes i byggeriets praksis. Det øgede fokus på energirenovering betyder tættere huse, nye byggemetoder og dermed nye udfordringer for byggebranchen og forsikringsbranchen. Forsikringsbranchen sætter fokus på forebyggelse af skader, når husene skal bygges om for at leve op til de skærpede krav, og vi sætter fokus på et godt indeklima. Indeklimaet er et aspekt, vi ikke må overse. Energirenovering er vigtigt, men det er også vigtigt, at vi gør det på en måde, så tættere huse ikke er lig med fugtigere huse. Et godt indeklima i boligen er altafgørende for beboernes sundhed og for at boligen holder længe. Vidste du De sidste fem år er der gennemsnitlig anmeldt mere end bygningsskader til forsikringsselskaberne om året. Erstatningerne er i gennemsnit mere end 6 mia. kr. om året. En anden ting, der udfordrer vores huse, er de stigende krav og den store interesse for energirenoveringer. Der opstår over brande om året.

11 Bolig side 11 Forsikring & Pension vil Skabe mere viden om svigt og skader i byggeriet Vi vil i samarbejde med Statens Byggeforsknings Institut systematisk kortlægge årsagerne til de mange svigt i bygningskonstruktioner. Myndigheder og lovgivere skal have mere viden og et bedre overblik over, hvor der er behov for at sætte ind, og hvor kravene kan skærpes med fokus på kvalitet og skadesfri bygninger. Forbedre indeklimaet Mens energikravene bliver skærpet, vil vi arbejde for, at vi også husker indeklimaet. Energirenoveringer skal gå hånd i hånd med sunde boliger uden fugt og skimmel. Bekæmpe fugt og skimmel Vi mener, der er brug for en selvstændig indsats over for fugt- og skimmelskader. Vi vil arbejde for, at der udvikles en ny fugtuddannelse, der gør taksatorer, håndværkere og skadeservicefirmaer bedre i stand til at håndtere fugtproblemer, fx efter klimarelaterede vandskader. Reducere antallet af brande fra el-installationer Langt de fleste brande skyldes fejl i el-installationer. Derfor vil vi sætte fokus på eltermografering som et middel til at forebygge brande. Vi vil udvikle en vejledning og gå i dialog med erhvervslivet. >> Vi må have et fornyet fokus på kvaliteten af vores byggeri.<<

12 Arbejds Kriminal Klima Bolig Forebyggelse side 12 Forsikrings- og pensionsbranchen sætter fokus på forebyggelse. Mere og bedre forebyggelse er en fordel for alle parter, både forbrugerne, branchen og samfundet som helhed. For den enkelte er det bedre at undgå eller begrænse skader og sygdom frem for at behandle og reparere. Som samfund har vi på en række områder behov for bedre forebyggelse og nye løsninger. Forsikrings- og pensionsbranchen er i forvejen en aktiv velfærdspartner og tryghedsleverandør i det danske samfund, og her fremlægger vi vores bud på fire spor til bedre forebyggelse i Danmark. Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Tlf. Philip 41 Heymans , Allé 1, 2900 Hellerup, Tlf , Varenr /Maj 2013 ISBN

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Kommunalvalg. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Kommunernes klimatilpasningsplaner. Kriminalitet er også kommunernes ansvar.

Kommunalvalg. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Kommunernes klimatilpasningsplaner. Kriminalitet er også kommunernes ansvar. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet Kommunernes klimatilpasningsplaner Kriminalitet er også kommunernes ansvar Pressekit Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet BEDRE FASTHOLDELSE PÅ ARBEJDSMARKEDET SIDE

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Kommunalvalg. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Kommunernes klimatilpasningsplaner. Kriminalitet er også kommunernes ansvar.

Kommunalvalg. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Kommunernes klimatilpasningsplaner. Kriminalitet er også kommunernes ansvar. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet Kommunernes klimatilpasningsplaner Kriminalitet er også kommunernes ansvar Pressekit Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet BEDRE FASTHOLDELSE PÅ ARBEJDSMARKEDET SIDE

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Morten Skov Christiansen Næstformand LO Dagsorden 1. Den aktuelle arbejdsmiljøsituation 2. Udfordringer ift. stigende tilbagetrækning. Hvad kan vi gøre?

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Den danske branche og kampen mod klimaskader

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Den danske branche og kampen mod klimaskader Den danske branche og kampen mod klimaskader De seneste års voldsomme skybrud har været dyre for danskerne. Alene i sommeren 2011 kostede skybrud mere end 6 milliarder kroner i erstatninger og medførte

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Kommunalvalg. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Kommunernes klimatilpasningsplaner. Kriminalitet er også kommunernes ansvar.

Kommunalvalg. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Kommunernes klimatilpasningsplaner. Kriminalitet er også kommunernes ansvar. Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet Kommunernes klimatilpasningsplaner Kriminalitet er også kommunernes ansvar Pressekit BEDRE FASTHOLDELSE Bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet Vi skal i Danmark være

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Danske beskæftigede er verdens mest tilfredse 9. Flere i helbredsbetinget offentlig forsørgelse, selv om danskerne er blevet sundere 11

Danske beskæftigede er verdens mest tilfredse 9. Flere i helbredsbetinget offentlig forsørgelse, selv om danskerne er blevet sundere 11 Sammenfatning Danske beskæftigede er verdens mest tilfredse 9 Flere i helbredsbetinget offentlig forsørgelse, selv om danskerne er blevet sundere 11 Eget ansvar for helbred og arbejdskapacitet 12 Både

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Langtidsledighed og initiativer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Ledighedsudfordringen Hvad skal vi gøre ved langtidsledighedssituationen? Kickstart? Ydelsesreform? Beskæftigelsesindsats?

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 41 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Antallet af anmeldte arbejdsulykker er faldet Økonomien er svagere i de socialøkonomiske virksomheder Ugens tendens Dansk ØMU-underskud

Læs mere

Indbrud i Danmark og vores nabolande

Indbrud i Danmark og vores nabolande Analyserapport Indbrud i Danmark og 214:1 Andreas Østergaard Nielsen Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Visionskonference den 24. september 2012 om LANDBRUGET OG LANDSKABET I KOMMUNEPLANEN Henning Otte Hansen hoh@foi.ku.dk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Stort set uændret tilgang til ledighed i januar Stor hjælpepakke på

Læs mere

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Nærværende handleplan er udarbejdet efter en sikringsgennemgang på alle institutioner i samarbejde med rådgiver og de krav, forsikringsselskaberne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 5, 15. juni 19. juni 9 Indhold: Ugens tema Dansk konkurrenceevne er forbedret, men under pres Ugens tendenser Knap 1.9 personer blev varslet fyret i maj 9 Psykiske lidelser

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Udfordringer De offentlige finansers holdbarhed Udsigt til lavvækst på den anden side af krisen Offentlige finanser Underskuddene er problematiske: De kan drive

Læs mere

Antallet af overførselsmodtagere falder

Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere var ekskl. personer i støttet beskæftigelse i 212 på ca. 75. fuldtidspersoner svarende til at ca. 21 pct. af de 15-64 årige. Inkl.

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Jon Kvist SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Oplæg på Dansk velfærdspolitik som model for EU? Bidrag til en europæisk høring, konference

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

København under vann. Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension. Finansnæringens dag. 27. marts 2012

København under vann. Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension. Finansnæringens dag. 27. marts 2012 København under vann Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension Finansnæringens dag 27. marts 2012 I can see clearly now, the rain is gone, I can see all obstacles in my way. Johnny Nash Side 2 Hvad vil

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere

Klimatilpasning - nye initiativer fra forsikringsbranchen

Klimatilpasning - nye initiativer fra forsikringsbranchen Klimatilpasning - nye initiativer fra forsikringsbranchen Opstartsmøde den 13. september 2012 v/tine Aabye, Skybrud kostede 6 mia. på 12 måneder Skybrud 2011 Udgifter for branchen på ca. 5 mia. kr. Antal

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere