6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress"

Transkript

1 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Fakta om stress Stress er kroppens alarmberedskab. Det aktiveres automatisk, når vi bliver udsat for en fysisk eller psykisk aktivitet på grænsen af, hvad vi kan overkomme. Via signaler fra hjernen udskiller binyremarven stoffet adrenalin, som er katalysator for de hurtige forandringer, der sker. Centralnervesystemet påvirkes også og giver skærpet opmærksomhed og hurtig reaktion. Tilsammen betyder det hurtig hjælp fra kroppen til at slippe godt fra en akut fare. Forbliver kroppen derimod i alarmberedskab i længere tid, slider det på organismen. Stress er ikke en sygdom, stress er en belastningstilstand, dvs. en naturlig reaktion på en ubalance mellem de ressourcer, vi har, og de krav vi stilles eller stiller os selv. Der kan være flere årsager til denne ubalance årsager der stammer både fra arbejdslivet og privatlivet. Hvis det står på i længere tid, kan stress medføre sygdomme. Stressdefinition af stressforsker og læge Bo Netterstrøm KKrav r Ressourcer Redskaber Fokus på arbejdsog gode råd belastninger og stress Årsager til stress om bord For store krav, man ikke kan leve op til Uklare forventninger til ens arbejdsindsats Manglende kvalifikationer og/eller erfaringer Manglende kendskab, overblik eller information om opgaven Ringe mulighed for at bruge sine evner og kvalifikationer Ringe indflydelse på opgaven og/eller tilrettelæggelsen af arbejdet Uløste konflikter om bord Manglende mening i arbejdet 99

2 Manglende støtte fra ledelse og kolleger Utryghed i ansættelsen Ubalance mellem arbejdsliv og privatliv Social isolation Tegn på stress Man bør være opmærksom på tegn på stress både for besætningen samlet og for den enkelte Generelle tegn på stress for besætningen Forringet engagement og effektivitet Forringet kvalitet og service Møder og aftaler aflyses Aggressiv tone Ingen humor Tegn på stres hos den enkelte Vær opmærksom på de symptomer og tegn på stress, der er beskrevet i det følgende, hvad enten du er leder eller medarbejder. Dette gælder, hvis du selv oplever dem eller ser eller hører en kollega beklage sig eller fortælle om flere af disse symptomer, som både er fysiske, psykiske og adfærdsmæssige. Fysiske Ømme muskler i nakken, kroppen Mange forkølelser, influenzaer Allergi Hjertebanken Hjertekarsygdomme Hoved-/mavepine Rysten og nervøse tics Søvnløshed Besvimelse Træthed Psykiske Dårligt humør Evindelige bekymringer Irritabilitet/vrede Manglende lyst til samvær med andre Tab af appetit/øget appetit Følelse af arbejdspres Hukommelses- og koncentrationsbesvær Depressioner 100

3 Hvis man oplever, at man ikke kan leve op til de krav, arbejdet stiller, kan det medføre stress. Adfærdsmæssige symptomer Søvnløshed Øget forbrug af alkohol, kaffe og tobak Medicinmisbrug Vrede og aggressivitet Isolation og følelseskulde Nedsat motivation og engagement Nedsat præstationsevne Øget sygefravær Forskel på travlhed og stress Travlhed er oftest forbundet med lyst og engagement til de opgaver, der skal løses. Man får energi og tilfredshed ved at udføre arbejdet og lyst til at fejre, at man kom i mål. Disse følelser er totalt fraværende, når man har stress. Man oplever ingen glæde eller energi og kaster sig over næste opgave uden ophold. Redskaber Fokus på arbejdsog gode råd belastninger og stress Forebyg stress skab god trivsel Generelt vil en god trivsel om bord betyde, at der opstår færre konflikter og mindre stress og hvis de opstår, så har besætningen i højere grad tillid til, at de kan løses enten af dem selv eller med hjælp fra en leder. 101

4 Arbejdet skal planlægges, så besætningen får mulighed for hvile. For at skabe trivsel, kan du som leder gøre følgende Forebyg stress og "korte lunter" ved at organisere arbejdet hensigtsmæssigt. Skab klare rammer og hjælp ved at prioritere arbejdet. Giv medarbejderne mulighed for indflydelse. Tag ansvar for at skabe en forebyggende kultur på skibet. Arbejd med at udvikle fælles aftaler for godt samarbejde om bord (se redskab om kommunikation side 76) Forebyggelsesstrategier På fælles niveau og ledelsens rolle i forhold til stress Sæt stress og trivsel til fælles diskussion om bord. (se metode til skibsmøde om trivsel side 85) Hav klare mål for arbejdet. Stil krav til din egen ledelse /rederiet. Ledelsen har ansvar for prioritering af arbejdsopgaverne. Feed-back til medarbejderne modvirker stress. Ledelsens planlægning skal være forudsigelig og realistisk. Social og faglig støtte. Pas på dig selv en stresset leder er ikke en god rollemodel, og stress smitter. På individuelt niveau Afklar dine mål og forventninger til jobbet og dets muligheder. Find frem til, hvad der netop giver dig stress i dit arbejde, og tal med din leder og kollegaer om det. Forsøg at få indflydelse på dit arbejde. 102

5 Brug dit sociale netværk på og uden for skibet. Blot det at sætte navn på problemerne nedsætter din stress. Dyrk motion, meditation eller afslapning. Arbejd med dine grænser og sig nej. Sæt dig nogle klare mål for, hvad du vil med dit arbejde, din familie og dit hele liv. Overvej de muligheder, du reelt har for at reducere din stress i stedet for at brokke dig til højre og venstre. "Jammer" fjerner ikke din stress. Kom selv med holdbare løsningsforslag, når du har samarbejdsproblemer. Sørg for, at løsningen tilgodeser alle parters rimelige behov. Afstem dit ambitions- og præstationsniveau med dit arbejds- og tidspres. Der findes ingen supermennesker! Mobning Ledere har et særligt ansvar for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø om bord især når det gælder mobning. Som leder skal du tage mobning alvorligt, og det er vigtigt, at du tager konflikter op og håndterer dem konstruktivt. Definition på mobning: Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning. Definitionen er fra Arbejdstilsynets vejledning om "Mobning og seksuel chikane". Mobbehandlinger Mobning kan foregå på mange måder og have mange udtryksformer. Her er de mest almindelig, som man som leder bør være opmærksom på. Tilbageholdelse af nødvendig information Sårende bemærkninger Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab Skældud og latterliggørelse Fysiske overgreb eller trusler herom Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale Nedvurdering af ofrenes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence Krænkende skriftlige meddelelser fx via Redskaber Fokus på arbejdsog gode råd belastninger og stress 103

6 Vær opmærksom på, om arbejdet indebærer modsat rettede krav. Ubehagelige drillerier Nedvurdering eller umyndiggørelse, fx på grund af alder eller køn Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder Eksempler på årsager til mobning: En mobber, der føler sin stilling truet, kan vælge at bagtale og intrigere mod sin konkurrent. Det gøres, så det ligner saglige indvendinger og interesse for firmaets ve og vel. En ny leder opleves som en trussel af en gruppe. En person, der selv vil undgå at blive udstødt, deltager i mobningen af en anden og optages så i fællesskabet. En leder vil af med en medarbejder, men det viser sig ikke at gå glat. Lederen prøver i stedet at gøre livet surt for medarbejderen. Mobning kan bl.a. opstå som følge af andre psykiske belastninger i arbejdsmiljøet. Der kan fx være tale om: Høje, modsatrettede eller uklare krav til de ansatte Forskelsbehandling Forandringer kan medføre mobning, hvis de ikke ledsages af information og åbenhed Manglende konstruktiv problemløsning på arbejdspladsen Uklare værdier og normer for adfærd på arbejdspladsen Holdningsmæssige forskelle samt sym- og antipatier mellem personer på arbejdspladsen 104

7 10 gode råd til lederen om håndtering af mobning 1. Vær en god rollemodel. Den måde, du behandler andre på, inspirerer dem til at gøre det samme: Undgå selv at mobbe, beskyt potentielle ofre og vis besætningen, at du ikke accepterer mobning. 2. Vær med til at etablere en personalepolitik, der forhindrer mobning. Eller følg op på den I har. Lav eventuelt lokale aftaler om spilleregler for "God kommunikation om bord" (se redskab side 76) 3. Kortlæg det psykiske arbejdsmiljø i APV en og sørg for at følge op på eventuelle problemer eller lav møde omkring trivsel, hvor I kortlægger trivslen (se redskab side 85) 4. Vær åben i medarbejdersamtalen og lyt efter signaler på mobning. Tag det altid alvorligt, hvis en ansat føler sig dårligt behandlet og vælger at fortælle om det. 5. Lyt til både ofret og mobberen. Drag ikke forhastede slutninger. Forsøg at skabe en dialog mellem parterne. 6. Gør passive vidner aktive, og få mobberen til at holde op. 7. Grib aktivt ind, hvis du registrerer mobning. Du er medansvarlig, hvis du bare lader det ske. 8. Find enkle og praktiske løsninger. 9. Vis besætningen, at de kan komme til dig, hvis de får problemer med mob ning og skab kontakt til andre personer i virksomheden, som den mobbede kan kontakte og få hjælp fra. 10. Vær opmærksom på, at du kan blive misforstået og selv blive opfattet som mobber. Hvad kan lederen i øvrigt gøre? Den daglige dialog Den daglige dialog mellem ledelsen og resten af besætningen er helt central i forhold til løbende at være opmærksom på og arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Redskaber Fokus på arbejdsog gode råd belastninger og stress MUS-samtaler Disse samtaler skal ganske vist bruges til medarbejderudvikling. Men samtalerne kan samtidig give lederen et praj om arbejdsforhold og trivsel om bord. 105

8 Vil du vide mere: "Stress", Thomas Milsted, Jyllandspostens forlag 2006 " 7 gode vaner personligt lederskab", Stephen R. Covey, Schultz forlag "Stress på arbejdspladsen", Bo Netterstrøm. Kan bestilles på Links: 106

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane

D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane At-VEJLEDNING D.4.2 Marts 2002 Mobning og seksuel chikane 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til

Læs mere

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde morgenens

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Markblomstens Politikker

Markblomstens Politikker Markblomstens Politikker 1. Politik for sundhed 2. Sygefravær 3. Rygning 4. Alkohol 5. Stress 6. Graviditet og barsel 7. Politik for den rummelige arbejdsplads 8. Politik for respekt for grænser 9. Indkøbspolitik

Læs mere

Arbejdsbetinget stress

Arbejdsbetinget stress Arbejdsbetinget stress April 2006 Arbejdsbetinget stress Arbejdstilsynet April 2006 ISBNnr. 87-7534-574-9 4 5 Indhold Indledning............................................... 6 Arbejdstilsynets praksis

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE

ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE Finansforbundet Redigeret februar 2007 Tekst: Analyse & Politik Layout: Kommunikation INDLEDNING Finansforbundet ønsker med denne pjece

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

miljø i luften og trivsel Psykisk arbejds Branchevejledning for luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

miljø i luften og trivsel Psykisk arbejds Branchevejledning for luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning for luftfart Psykisk arbejds miljø og trivsel i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning for luftfart Vejledningens indhold

Læs mere

For stort arbejdspres

For stort arbejdspres Styrk de menneskelige ressourcer Skab overskud For stort arbejdspres Indhold For stort arbejdspres? 3 Brug værktøjet 3 Overblik 4 Hvad er stress? 4 Hvordan opleves stress? 4 Hvem rammes af stress? 6 Årsager

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Fokusgruppe om mobning

Fokusgruppe om mobning "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om mobning En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 2007 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 1 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Balancekunst. - Trivselspolitik for Kulturministeriets departement

Balancekunst. - Trivselspolitik for Kulturministeriets departement Balancekunst - Trivselspolitik for Kulturministeriets departement Kunsten at fremme trivsel og forebygge stress i departementet Departementet skal være en arbejdsplads, hvor vi trives med at gå på arbejde,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 INDHOLD 3 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere