FAGPLAN FOR HKS 43 FAGLÆRER PANSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGPLAN FOR HKS 43 FAGLÆRER PANSER"

Transkript

1 FAGPLAN FOR HKS 43 FAGLÆRER PANSER Udarbejdet af: IKK & PMVSEK/HKS 1 HKS 43 UKLASSIFICERET FEB 2011

2 FAGPLAN HKS INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside 1 Formål 3 Målbeskrivelse 3 Indhold Særlige bestemmelser 6 Midler 7 Lektionsoversigt 8-37 Oversigt over lektionsnumre/-emner: LEK NR. TID (min) EMNE STED PÅKLÆD- NING BEMÆRK- NINGER Formål og beføjelser KL U II Adgangsprøve KL U II Uddannelses planlægning. KL U II (Gruppeopgave) Formål med SIKPAN KL U II SIKPAN (Gruppeopgave) KL U II Gennemførelse af systemkendskab GAR U II Systemkendskab GAR U II ESL Gennemførelse af kørsel TN U II Tegn og dirigering TN U II ESL Styre- og bremseøvelser TN U II ESL Landevejskørsel og kørsel i jævnt TN U II ESL terræn Gennemførelse af UKUSK TN U II Starthjælp og slæbning TN U II ESL Flotbringning TN U II ESL Terrænkørsel TN U II ESL Mørkekørsel TN U II ESL Vadning TN U II ESL Kampbugsering TN U II Kørsel med beskyttelsesmaske TN U II ESL Pansrede køretøjers delsystemer GAR U II Orientering om pansrede køretøjer i KL Orientering forsvaret Transport af pansrede køretøjer KL U II Orientering 2 HKS 43 UKLASSIFICERET FEB 2011

3 FAGPLAN HKS Operativt virke med pansrede KL U II Orientering køretøjer Beskyttelsen af pansrede køretøjer KL U II Orientering tillægsbeskyttelse Evakuering fra pansrede køretøjer KL U II Orientering Brandbekæmpelse i pansrede køretøjer KL U II Orientering Arbejdsmiljø KL U II Orientering Smøremidler og håndtering KL U II Orientering SOTAS KL U II Eftersyn- og vedligeholdelsessystem GAR U II for pansrede køretøjer Afsluttende prøve KL U II I alt timer 78 FAGLÆRER PANSER A. FORMÅL 1. At sætte eleven i stand til, som faglærer panser, at tilrettelægge, gennemføre og kontrollere uddannelsen af kørere og vognkommandører til pansrede køretøjer i henhold til gældende uddannelsesbestemmelser. 2. At give faglærer panser eleven en sådan holdning at denne af egen drift efterlever de gældende bestemmelser for uddannelse og omgang med pansrede køretøjer, herunder af egen drift uopholdeligt skrider ind over for brud eller tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne. B. MÅL Ved uddannelsens afslutning skal eleven være bibragt en sådan viden og færdigheder, at han som faglærerpanser kan tilrettelægge og gennemføre en omskoling og UKUSK i henhold til gældende uddannelsesbestemmelser. Eleven skal yderligere kunne vejlede egen enheds uddannelsesansvarlige og kunne bistå egen enheds faglige personel vedrørende emner indenfor uddannelse og vedligeholdelse af pansrede køretøjer. Endvidere skal eleven være bibragt en sådan holdning, at han af egen drift medvirker til at overholde gældende sikkerheds- /færdselssikkerhedsmæssige bestemmelser under kørsel og omgang med det pansrede køretøj, ligesom som han af egen drift medvirker til at efterleve de gældende uddannelsesbestemmelser. 3 HKS 43 UKLASSIFICERET FEB 2011

4 FAGPLAN HKS Til sin rådighed har eleven det pansrede køretøj som eleven er uddannet på eller de køretøjer som er benævnt i pkt. F særlige bestemmelser, med organisatorisk værktøj- og tilbehør, samt de for uddannelsen nødvendige hjælpemidler jf. pkt. E Midler. Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven: Kan udarbejde en plan for uddannelsen af kørere, der udviser tidsbehov, terrænbehov og øvrige ressourcer samt en hensigtsmæssig opdeling i uddannelseshold afhængig af antallet af køretøjer til rådighed, Rekognoscerer for gennemførelse af elementerne i UKUSK og nøje instruerer evt. hjælpeinstruktører om formål samt gældende sikkerhedsbestemmelser. I sin undervisning gennemfører deltagerorienterede aktiviteter i forbindelse med såvel videns- som færdighedsmål, I sin undervisning kan anvende fels.dk i muligt omfang i relation til sikkerhedsbestemmelser og fælles bestemmelser, Opnår tilfredsstillende grad af målopfyldelse med sine elever, Gennemfører en stringent og konsekvent kontrolvirksomhed under uddannelsens gennemførelse og under elevernes efterfølgende virke som kørere I undervisningen lægger særlig vægt på elevernes forståelse af sikkerheds- og marerieladvarsler Skrider ind ved brud på eller tilløb til brud på sikkerheds- og færdselssikkerhedsmæssige bestemmelser C. INDHOLD Ved uddannelsens afslutning skal eleven: 1. Kunne: Planlægge, tilrettelægge, gennemføre, kontrollere og autorisere praktisk/teoretisk deltagerorienteret undervisning i uddannelse i føring m.v. af et pansret køretøj efter gældende regler inden for følgende emner: Uddannelse i føring/dirigering m.v. af brugskøretøjer: Fællesbestemmelser (SIK PAN) Systemkendskab Kørsel og dirigering Uddannelse i kørsel/dirigering m.v. under særlige kørselsforhold: Starthjælp og slæbning Kørsel og dirigering i mørke Terræn kørsel Flotbringning Kampbugsering Kørsel med beskyttelsesmaske Kontrol og autorisation 4 HKS 43 UKLASSIFICERET FEB 2011

5 FAGPLAN HKS Tilrettelægge og gennemføre uddannelsen på et pansret køretøj, herunder forestå: Faglærervirke Materielbestilling Terrænbestilling 2. Have forståelse af, herunder kunne: Forklare operativt virke med pansrede køretøjer samt våbenvirkning på et pansrede køretøj Forklare hvordan beskyttelse af materiel og opsiddet personel tilgodeses i forbindelse med løsning af en taktisk opgave Redegøre for brandbekæmpelse i pansrede køretøjer Give eksempler på evakuation fra pansrede køretøjer Redegøre for kolonnekørsel Give eksempler på transport af pansrede køretøjer på henholdsvis tog, skib, fly og blokvogn 3. Have kendskab til herunder kunne: Beskrive opbygning af pansrede køretøjers følgende delsystemer: Smøresystem Kølesystem Brændstofsystem Indsugningssystem Elektriske system Bremsesystem Styretøj Transmission Undervogn ABC-anlæg Beskrive eftersyns- og vedligeholdessystemet for pansrede køretøjer 4. Orienteringer. Der vil under kurset blive gennemført XX antal orienteringer, som vil være baseret på baggrund i omgang med pansrede bæltekøretøjer 5 HKS 43 UKLASSIFICERET FEB 2011

6 FAGPLAN HKS D. TID Den maksimale tid fremgår af bilag 1. Skal udvise tid i alt, samt tid opdelt i daglig tjeneste og tid i mørke jf. de på side 1 anførte retningslinjer. Bemærk: I lektionerne er der ikke indregnet tid til transport til garageanlæg, terræn eller lign. E. Kontrol 1. Ved kursusstart gennemføres en skriftlig adgangsprøve i tidligere indlært stof under uddannelsen som KØASS (HLS 1451). For elever der ikke består denne prøve gennemføres der et selvstudie og en fornyet prøve som skal bestås inden udgangen af første uddannelsesuge. 2. Under kurset gennemføre følgende prøver: a. Adgangsprøve b. Afsluttende prøve 3. Elevernes virke under kurset, hvor han afholder faglærerlektioner, tjener som kontrol af elevens evne til formidling samt til forløbskontrol. Ud over de indlagte prøver indgår elevens holdning og færdigheder i den samlede vurdering af, hvorvidt eleven er egnet til at virke som panserfaglærer. 4. Den afsluttende prøve skal bestås med min. 3.0 i karakter. Elever der ikke består den afsluttende vil ikke få kompetence som FAGLÆ, PN F. SÆRLIGE BESTEMMELSER 1. Generelt A. Eleven skal være fuldt uddannet og autoriseret som kører og vognkommandør (jf. registreringsskema for køre- og vognkommandøruddannelsen pkt. 13, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28 og 29. for Piranha III C yderlig pkt. 30, 31 og 32) på et af de følgende pansrede køretøjer: M113 G3 DK, Piranha III C, CV 9035 Leopard. B. Inden panserfaglærereleven må anvende det på køretøjet evt. monterede særlige udstyr, han skal dog være godkendt til føring af det pågældende brugskøretøj med dette særlige udstyr, jf. uddannelsesvedtegninger i HRN , Forsvarets Køreuddannelse. C. Eleven skal være uddannet som køreassistent hjul (HLS -1451) og have gennemført HLS 1475 Kursus i færdselsteori for køreinstruktør panser. 6 HKS 43 UKLASSIFICERET FEB 2011

7 FAGPLAN HKS D. Såfremt eleven ikke indenfor de sidste 12 måneder har beskæftiget sig med køretøjet, skal den indstillende myndighed tilsikre sig, at faglærerpansereleven gennemfører en vedligeholdende uddannelse på køretøjet. Som planlægningsgrundlag bør anvendes to dage. E. Indstillende myndighed skal ved tilmelding af eleven, påføre tilmeldingen en note i demars, som beskriver hvilket køretøj eleven er uddannet til. F. Faglærerpanser eleven tildeles Q som Faglærer, panser 2. Elever Denne fagplan er baseret på min. 6 og max 12 elever og med én instruktør pr. 3 faglærerpanserelever. 3. Reglementer HRN Forsvarets Køreuddannelse. HRN Færdselssikkerhed i Forsvaret. HRN Sikkerhedsbestemmelser for pansrede køretøjer. HRN /2 Kolonnevejs- og overgangsmateriel, bind 2 overgangsmateriel HRN Radiostationer i 2061-Serien. HRN T-Tjeneste. HRN Feltbro M/71 HRN Trafik- og transporttjeneste i Forsvaret HRN Kampbataljonen Lærebog i brandtjeneste, bind 1, Elementær brandbekæmpelse 4. Midler Til uddannelsen råder faglærerpanser eleven over: Diverse uddannelseshjælpemidler; PowerPoint præsentationer, plancher, kegler osv. diverse klude, olieprodukter og rengøringsmidler, feltlygte, div. ECH værktøj (donkraft, momentnøgle m.m.). 7 HKS 43 UKLASSIFICERET FEB 2011

8 1 75 Formål og beføjelser Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne nævne: Faglærerpansers beføjelser. Bestemmelsesgrundlaget for en omskoling til et pansret køretøj og UKUSK. Til sin rådighed har panserfaglæreren papir og blyant og HRN Forsvarets Køreuddannelse, HRN Færdselssikkerhed i forsvaret og HRN Sikkerhedsbestemmelser for pansrede køretøjer Mundtligt HRN FIF Tillæg A. HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 2-3 Introduktion af lære Øvelseslister HKS - kursusbeskrivelse. Beføjelser. Det er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven: Beskriver de beføjelser der gives til en faglærerspanser, Nævner at fællesbestemmelser og SIKPAN er et krav før en omskoling kan gennemføres Beskriver kronologien i opbygningen af lektioner ved omskoling og UKUSK Best. Ved omskoling. Best. ved UKUSK 2 75 Adgangs-prøve Adgangsprøve gennemføres af alle elever: Prøven er en skriftlig prøve i tidligere indlært stof under uddannelsen i fællesbestemmelser, sikkerhedsbestemmelser for pansrede køretøjer og uddannelsen som KØASS (HLS 1451). For elever der ikke består denne prøve gennemføres der et selvstudie og en fornyet prøve som skal bestås inden udgangen af første uddannelses uge. 8

9 3 240 Uddannelses planlægning. (gruppeopgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne nævne: Planlægnings grundlaget for uddannelse til et pansret køretøj jf. gældende fagplan for et på gældende køretøj. Uddannelsesplanlægning i forbindelse med en omskoling til et pansret køretøj Til sin rådighed har panserfaglæreren papir og blyant og HRN Forsvarets Køreuddannelse, HRN Færdselssikkerhed i Forsvaret, samt HRN Sikkerhedsbestemmelser for pansrede køretøjer og fagplan HRU 301 PMV M113 G3 DK. Det er tilfredsstillende hvis panserfaglæreren: Beskriver planlægningens rækkefølge af de enkelte lektioner i forbindelse men en omskoling jf. FSV KØUDD Kan indfører uddannelsen i registreringsskema for køre- og vognkommandøruddannelsen At han planlægger for ekstra tid ved lektionernes gennemførelse til vedligeholdelse og transport. Planlægger en fiktiv omskoling med følgende mål o Opgave: Uddanne 6 soldater til PMV M113 G3 DK (uddannelse i føring/dirigering m.v af brugskøretøjer samt uddannelse under særlige kørselsforhold) inkl. SIKPAN/fællesbestemmelser o til gennemførelse? o Behov for INST? o Behov for materiel til uddannelsen KØTJ MMEK Kegler Reglementer/ eftersynsfolder ect. Mundtlig / Praktisk kontrol i lektionen samt under gennemfø relsen af LEK 9-18 HRN FIF HRN SIKPAN HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 1 Tillæg G Gældende fagplan Udlevering af registreringsskema for kører- og vognkommandør uddannelse, samt skal elever se skole eksempel for udfyldelse af registreringsskema for kører- og vognkommandør uddannelse. Udlevering af en fagplan til gruppeopgaven Gruppe opgaven skal planlægges som en uddannelse der gennemføres ved elevens hjem regiment og med gennemførelse af UKUSK i Oksbøl 1 gruppe fremlægger 9

10 o Bestilling/behov for klasse / hal / garage: o Særlige bestemmelser ved landevejskørsel o Forbudte områder ved kørsel med bæltekøretøjer o Bestilling af transport af køretøjer til Oksbøl o Gennemførelse af UKUSK i Oksbøl: o Terræn bestilling, indkvartering, cafeteria bestilling og infirmeri (1-meldind ved LSE VEST) o Udfærdigelse af ØVL o Udfærdigelse af registreringsskema for køre- og vognkommandøruddannelsen for pågældende uddannelse opgaven, og de resterende grupper kommentere fremlæggelsen, med de supplerende kommentarer de er fremkommet til Formål med SIKPAN Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne beskrive: Formålet med det sikkerhedsmæssige grundlag for brug af og omgang med pansrede køretøjer, for at forhindre uheld samt skade på personel, materiel og samfundsmæssige værdier Hvordan tilrettelæggelsen SIKPAN undervisning gennemføres jf. HRU 302-A, enten ved brug af PPT og FELS.DK Mundtlig Instruktør power point. BB Oksbøl kap FIIN Internet (FELS.DK) Bestilling af Internet adgang samt computer til brug i undervisningen Til sin rådighed har faglærerpansereleven papir, blyant og HRN , HRN , HRN ,Internet FELS.DK og registreringsskema for køre- og vognkommandøruddannelsen. Gældende fagplan Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven Formidler formålet med SIKPAN jf. HRN HRN SIKPAN HRN

11 5 120 SIKPAN (gruppeopgave) Kan i HRN vise hvor SIKPAN bestemmelserne gælder. Kan tilrettelægge SIKPAN lektioner. Kan ved hjælp af HRN vise hvem der må gennemfører uddannelse i SIKPAN Kan bruge FELS.DK Nævner hvor man notere for gennemført uddannelse i SIKPAN Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne beskrive: Grundlag for omgang med pansrede køretøjer Definitionen på ansvar for personel som arbejder med pansrede køretøjer forklaringen med udvalgte bestemmelserne for kørsel i pansrede køretøjer i og udenfor for færdselslovens gyldigheds område Til sin rådighed har soldaten papir, blyant og HRN , HRN og HRN samt adgang til FIIN computer. Resultatet er tilfredsstillende, hvis faglærerpansereleven Beskriver grundlaget for HNR (SIKPAN) Beskriver bestemmelserne om ansvar ved eftersyn og vedligeholdelses tjenesten Gennemfører og fremlægger de SIKPAN spørgsmål, der bliver ham/dem stillet i gruppeopgaven Mundtlig og praktisk FIF Kap. 1-2 HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 5 Tillæg G HRN SIKPAN Lektionen skal gennemføres i forlængelse af LEK 4 da gruppeopgaven skal gennemføres som repetition af LEK 4. De spørgsmål der er udfærdiget til eleverne/gruppen er baseret på grundlaget i LEK 4 og 5. 1 gruppe fremlægger opgaven, og de resterende grupper kommentere 11

12 6 60 Gennemførelse af system kendskab Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne beskrive: Tilrettelæggelsen af undervisningen for systemkendskab jf. gældende bestemmelser Vigtigheden i at gennemfører en gennemgang af den pågældende lektion for eksterne instruktører Tilrettelæggelsen af elevfordeling efter elevforudsætning Opbygningen af en undervisnings lektion i systemkendskab: o for 3 elever o ved brug af 3 faglærer o ved brug af eksterne hjælpere(kører, mekaniker og faglærer) o samt underviser ud fra benævnelse, beskrivelse, betjening og bevarelse i systemkendskabs lektioner vigtigheden i at gennemføre tilbagemelding med eksterne instruktører efter lektionen Til sin rådighed har panserfaglærereleven et pansret køretøj samt 3 elever. Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven: Finder bestemmelserne for uddannelse på systemkendskab Beskriver nødvendigheden i at gennemgå lektioner med eksterne instruktører/hjælpere før og efter lektionen Opbygger systemkendskabs lektionen i kronologisk Praktisk Kontrol under gennemfø relse i af lektion 7 HRN Forsvarets køreuddanne lse Kap. 2 Gældende fagplan fremlæggelsen, med de supplerende kommentarer de er fremkommet til. Der gives et eksempel for undervisning med for 3 elever og ved brug af 3 faglærer samt ved brug af eksterne hjælpere(som f.eks. kører, mekaniker og faglærer) Der skal gives et eksempel på hvad elev forudsætning er: f.eks mekaniker har større elevforudsætning en ikke mekaniker. 12

13 rækkefølge for at højne elevforudsætninger under gennemgangen Beskriver fordele og ulemper ved gennemførelses af de forskellige principper 7 60 Systemkendskab: (Elev opgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven have gennemført: tilrettelæggelse af undervisningen i systemkendskab jf. den for ham gældende fagplan for det pågældende køretøj der er stillet ham til rådighed. opbygge en struktureret fremgangsmåde for omskolingen jf. bemærkninger i fagplanen for det pågældende KØTJ. Samt det ham indlærte stof fra lektion 6. Til sin rådighed har panserfaglærereleven et pansret køretøj, KØTJ reglement, KØTJ kontrolbog, eftersynsfolder, HRN , HRN samt HRN samt 3 elever. Resultatet er tilfredsstillende, hvis faglærerpansereleven: Gennemføre en struktureret fremgangsmåde under gennemførelsen af lektionen Fordeler tiden og kontrollen ud fra elevernes forudsætninger. Gennemfører undervisningen over benævnelse, beskrivelse, betjening og bevarelse i den rækkefølger der er nævnt i reglementet Formidler alle advarsler og materielskader i forbindelse med lektionen. Forklarer hvorfor det kun er KØ/VKMD der må give tilladelse til, at man må befinde sig under KØTJ i forbindelse med Praktisk FAGPLAN HRU 301 PMV M113 G3 DK LEK 7 FAGPLAN HRU 306B Piranha lll,c LEK 14 FAGPLAN SRS KA 330 IKK LEK XX FAGPLAN SRS KA 308 KVG LEO 2 LEK 13 HRN SIKPAN Elevens målbeskrivelse for lektionen ligger i elevens opgave. Målbeskrivelserne kan findes i de i henvisningernes anførte lektioner. 13

14 eftersyn og vedligeholdelse. HRN Forsvarets køreuddanne lse Kap Gennemførelse af kørsel Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne: Anvende bestemmelses grundlag for kørsel på landevej og kørsel i jævnt terræn med køretøjer under og over 25 tons Planlægge ruter på landevej og i jævnt terræn ud fra de opstillede krav i HRN forsvarets køreuddannelse og Sikkerheds bestemmelser for pansrede køretøjer. Tage højde for elev forudsætninger under kørsel. Til sin rådighed har panserfaglæreren op til 4 pansrede køretøjer samt optil 12 faglærerpanserelever/hjælpere. Praktisk Kontrol under gennemfø relse i af lektion HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 2,3,4 og 5 HRN FIF Kap. 2 Opmærksom på kørsel i terræn jf. regler for det gældende køretøj, findes i BB-Oksbøl Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven kan gennemføre lektion 9 11, med de ham her givende værktøjer: o bestille køretøjer o planlægning en rute/område, o udfærdigelse tilhørende skitse ud fra kort o tidsforbruget for gennemførelsen ruten, ved selv at have gennemført ruten før begyndelse af lektionen o evt. INST fordeling på køretøjer o evt. gennemgang af kørsel med INST o lektionen for eleverne o planlægning for holdt eftersyn o evt. Koordination/evaluering med INST efter kørsel HRN SIKPAN Kap. 4 og 5 BB-Oksbøl 14

15 o Tilbagemeldingen til elever. Placerer sig korrekt som faglærer, o under kørsel på vej o under tegn og dirigering o under styre og bremse øvelser korrekte kommandoer for kører og vognkommandør under kørsel planlægge kørsel med bæltekøretøjer over 25 tons på vej. opstille bane til tegn og dirigering, på plan vej og i terræn for både bælte og hjulkøretøjer samt gennemgang af tegn til dirigering. opstille banen til styre og bremse øvelser give tilbagemeldinger under den praktiske gennemførelse af lektionen 9 60 Tegn og dirigering (Elev opgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne: tilrettelægge undervisningen jf. gældende fagplan for KØTJ, samt anvende bestemmelsesgrundlaget til tegn og dirigering opstille keglebane til dirigering af bæltekøretøjer, Til sin rådighed har panserfaglærereleven 3 pansrede køretøjer (evt. 3 eksterne instruktører) kegler og feltlygter samt et terræn område samt HRN , , KØTJ reglement, KØTJ kontrolbog, og Resultatet er tilfredsstillende, hvis faglærerpansereleven beskriver: bestemmelsesgrundlaget for tegn og dirigering Kravene for banens opbygninga Praktisk HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 5 Tillæg A HRN SIKPAN Pkt. 205 FAGPLAN: HRU 301 PMV M113 Lektionen kan med fordel gennemføres i forlængelse af mørkekørsel for at øge sværhedsgraden. Skitse over eget forslag til bane. (skal indeholde slalom, centrumvending, garage, smal 15

16 Styre- og bremse-øvelser (Elev opgave) Kravene for gennemførelse af lektionen i tegn og dirigering af et køretøj gennem en keglebane, gennemgår alle dirigeringer og ordre der bruges til bevægelser, pointere vigtigheden i at køreren af egen drift øjeblikkeligt bringer køretøjet til standsning, hvis øjenkontakten til den person, som dirigerer køretøjet fra jorden mistes. pointere vigtigheden i at køreren af egen drift øjeblikkeligt bringer køretøjet til standsning, hvis den sikkert virkende forbindelse mangler. Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne: tilrettelægge undervisningen jf. gældende fagplan for KØTJ, , , KØTJ reglement, KØTJ kontrolbog, og HRN anvender bestemmelsesgrundlaget for styre- og bremseøvelserne. opstille bane til styre- og bremseøvelser Til sin rådighed har panserfaglærereleven optil 3 pansrede køretøjer samt eventuelt 3 eksterne instruktører og kegler til opstilling af styre og bremse bane derudover har han et område til gennemførelse af styre og bremse øvelser. Resultatet er tilfredsstillende, hvis faglærerpansereleven: Henviser til HRN (kap.2 og 5 og tillæg A), kap.2 med det anvendte bestemmelsesgrundlag. Forklarer baggrunden for gennemførelsen af styre - bremsebanen for eleverne. Opstille en bane til styre og bremseøvelser jf. HRN G3 DK HRU 306B Piranha lll,c SRS KA 330 IKK SRS KA 308 KVG LEO 2 HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 2 og 5 Tillæg B HRN SIKPAN Kap. 2 FAGPLAN: HRU 301 PMV M113 G3 DK HRU 306B Piranha lll,c passage) Faglærerpanserele vens målbeskrivelse for lektionen ligger fagplanen for det pågældende køretøj 30 km/t = 10 meter 60 km/t = 40 meter Faglærerpanserele vens målbeskrivelse for lektionen ligger fagplanen for det pågældende køretøj 16

17 tillæg B. Gennemfører en konstruktiv tilbagemelding til den enkelte elev. Anvender RDO MAT til tilbagemelding ved praktisk gennemførelse, så elever får råd og vejledning, på det enkelte køretøj under gennemkørslerne. Kontrollere elevernes viden om tilladte bremselængder for LVG, før praktiskgennemførelse påbegyndes. Nævner de lov stillede krav til bremselængde for LVG. SRS KA 330 IKK SRS KA 308 KVG LEO Landevejskørsel samt kørsel i jævnt terræn (Elev opgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne: Anvende bestemmelsesgrundlaget for kørsel på landevej og i by, Gennemfører kørsel i dagslys og kørsel med almindelig færdsel på landevej. Anvende bestemmelsesgrundlaget for kørsel i jævnt terræn, Planlægge terræn kørsel og bestille det ønskede terræn til kørsel ved FBE - LSE Gennemføre uddannelses i kørsel med jævnt Tilrettelægge, og kontrollere eftersyn efter terrænkørsel (holdt eftersyn), Til sin rådighed har faglærerpansereleven optil 3 pansrede køretøjer og eventuelt 3 eksterne instruktører samt eftersynsfolder. Det er tilfredsstillende, hvis faglærerpansereleven: Henviser til det anvendte bestemmelsesgrundlag Viser terrænbestillingen til kørsel i jævnt terræn. HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 2 HRN FIF Kap.2 HRN SIKPAN Kap. 3,4,5 og 10 FAGPLAN: HRU 301 PMV M113 G3 DK Kontaktmuligheder til øvrige køretøjer. Forhold overfor uheld og nedbrud. Udarbejd skitse over eventuelle rute Indhold: Sikkerhedsbestemmelser. Køretøjers ydeevne. Køretøjers begrænsninger. Terrænegenska ber. Vurdering af 17

18 Fremviser en planlagt rute på kort for landevej og kørsel i jævnt terræn. Inddrager den enkelte elevs forudsætning til gennemførelse af lektionen. Skrider ind hvis køreren ikke efterlever de af vognkommandøren givne kommandoer, Skrider ind ved tilløb til overtrædelse af færdselslovens bestemmelser. Befaler for hastighed skal tilpasses forholdene under kørslen, retter vognkommandør hvis denne ikke anvender de korrekte kommandoer til dirigering af køretøjet, Gennemføre et holdteftersyn efter kørsel i jævnt terræn Har søgt tilladelse til bæltekøretøjer over 25T, hvis dette/disse indgår på kursus, evt. brug af tvangs rute. Evt. gennemføre tilbagemelding med instruktører og elever. HRU 306B Piranha lll,c SRS KA 330 IKK SRS KA 308 KVG LEO 2 terræn. Underlag. Sikkerhedssele Evt. skal eleven gennemgå en koordinering af ruten med eksterne instruktører. Har søgt tilladelse til bæltekøretøjer over 25T, hvis dette/disse indgår på kursus, evt. brug af tvangs rute. Faglærerpanserele vens målbeskrivelse for lektionen ligger fagplanen for det pågældende køretøj Gennemførelse af UKUSK Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne gennemføre: Uddannelse i kørsel under særlige forhold jf. BBU Der gennemfø HRN Forsvarets Terrænmobilitet. Anvendelse af 18

19 HRN HRN HRN samt anvende bestemmelses grundlaget for UKUSK Planlægning og opbygning af UKUSK herunder: o Starthjælp og Slæbning o Kolonne kørsel o Mørke kørsel o Terræn kørsel o Flotbringning o ABC maske kørsel Til sin rådighed har faglærerpansereleven papir, blyant, HRN , og Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven kan gennemføre lektion 13 19, med de ham her givende værktøjer: Starthjælp og Slæbning o Sikkerhedsbestemmelser. o Starthjælp o Slæbning. o Praktiske anvisninger. Kolonne kørsel o Bestemmelser o Kolonneformer, o Personellets pligter o Praktiske anvisninger. Mørke kørsel o Bestemmelser for mørkekørsel o Forbindelse mellem køretøj og personel på jorden. res mundtlig kontrol i beregning er af flotbringni ng Praktisk Kontrol gennemfø res i lektion køreuddannel se. HRN FIF HRN SIKPAN HRN155-11/2 Kolonnevejs og overgangsmateriel, HRN Feltbro M/71 gear. Kørsel på hullede og meget ujævne veje. Kørsel på mudrede og fedtede veje. Kørsel i blødt og sumpet terræn. Kørsel i sand. Kørsel på skråninger. Passage af grøfter og skyttegrave. Kørsel i skov og anden bevoksning. Terrænkørsel med bæltekøretøjer. Passage af forhindringer. Kørsel under ekstreme vejrforhold. Mørkekørsel: gennemføres 19

20 o Praktiske anvisninger for gennemførelse af mørkekørselslektion o Bestemmelser for afmærkning/afspærring af panserkasse jf. bestemmelserne (lokale bestemmelser.) o Bestemmelser for afmærkning af mørke kørsels rute (ensrettet, varierende lysforhold, min 3 kilometer lang) o bestemmelser for kørsel og dirigering i mørke Terræn kørsel o Bestemmelser o Terrænmobilitet. o Anvendelse af gear. o Terrænkørsel med bæltekøretøjer. o Praktiske anvisninger Flotbringning o Bestemmelser o Grundlæggende regler. o Beregninger. o Trækkets fastgørelse. o Flotbringning uden brug af spil. o Forhold ved havari, flotbringning og bjergning. o Praktiske anvisninger Vadning o Bestemmelser o Grundlæggende regler o Forberedelser og rekognoscering ved vadning o Vadesteder og faste vadested. o Vadning og eller dybde vadning o Eftersyn i forbindelse med vadning teoretisk i dagslys og praktisk i mørke 20

21 ABC maske kørsel o Bestemmelser o Grundlæggende regler o Forhold ved kørsel med anlagt beskyttelsesmaske, Starthjælp og slæbning (Elev opgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne beskrive: Bestemmelsesgrundlaget for starthjælp og slæbning. Klargøring til slæbning af eget køretøj Til sin rådighed har soldaten papir, blyant og HRN , HRN , HRN og køretøjs reglement. Resultatet er tilfredsstillende, hvis faglærerpansereleven: Henviser til KØTJ reglement, HRN , HRN , kap. og tillæg med det anvendte bestemmelsesgrundlag. Kan beskrive klargøring til slæbning af eget køretøj. Viser hvor man finder bestemmelserne for slæbning og igangslæbning af et havareret køretøj. Gennemfører starthjælp Praktisk / Mundtlig HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 3 Tillæg C HRN SIKPAN Kap. 5 KØTJ Standardgodkendelse Faglærerpanserele vens målbeskrivelse for lektionen ligger fagplanen for det pågældende køretøj FAGPLAN: HRU 301 PMV M113 G3 DK HRU 306B Piranha lll,c SRS KA

22 IKK SRS KA 308 KVG LEO Flotbringning (Elev opgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne tilrettelægge undervisningen ved hjælp af eventuelle eksterne instruktører samt kunne: Anvende bestemmelsesgrundlaget for flotbringning samt efterleve disse. Tilrettelægge flotbringnings lektion, bestille terræn og materiel. Uddanne elever til at lede og deltage i flotbringning af eget køretøj med det normerede materiel. Yde bistand til flotbringning af andre køretøjer under anvendelse af det til køretøjet normerede materiel, Til sin rådighed har panserfaglærereleven op til 3 pansrede køretøjer og eventuelt 3 eksterne instruktører, papir, blyant og HRN , HRN , HRN og køretøjs reglement. Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven: Henviser til HRN , HRN , kap. og tillæg, med det anvendte bestemmelsesgrundlag. Ved sin lektion lægger vægt på at standse ulykken ved at bringe evt. personel i sikkerhed samt udstille den nødvendige advarsel (post eller advarselstrekant) til andre trafikanter, Praktisk / Mundtlig HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 3 Tillæg F HRN SIKPAN Kap. 5 Eftersynsfolder FAGPLAN: HRU 301 PMV M113 G3 DK HRU 306B Piranha lll,c SRS KA 330 IKK Faglærerpanserele vens målbeskrivelse for lektionen ligger fagplanen for det pågældende køretøj 22

23 Forklarer, hvornår en havarist kan flotbringes med egne midler, og hvornår havaristen skal bjærges af uddannet personel, Kontrollere eleverne i, at de kan fastgøre trækkroge og wire korrekt, Kontrollere at eleverne i, at de af egen drift holder personel uden for sikkerhedsafstanden til trækket samt sikrer sig, at luger på køretøjer, hvor der opholder sig personel, er lukket, Kontrollere at elever i, at de af egen drift opretter en sikker signalforbindelse mellem havarist, trækkende køretøjer og flotbringnings lederen Forklare eksempler på, hvornår der skal/bør anvendes krydstræk, kolonnetræk og paralleltræk, SRS KA 308 KVG LEO Terrænkørsel (Elev opgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne tilrettelægge undervisningen ved hjælp af eventuelle eksterne instruktører samt kunne: Anvende bestemmelsesgrundlaget for kørsel i terræn, Udpeger terræn typer (jævnt og fast alm. forekommende terræn) under hensyn til køretøjets konstruktion og terrænmobilitet, Planlægger kørsel med lukket kørerluge, samt efterlever bestemmelser for kørsel med lukkede luger. Planlægge passage af grøfter og mindre vandløb, Kontrollere gennemførelse af eftersyn efter terrænkørsel (holdt eftersyn), Til sin rådighed har panserfaglærereleven op til 3 pansrede køretøjer og eventuelt 3 eksterne instruktører, papir, blyant og Praktisk / Mundtlig HRN FIF Kap. 1 og 2 HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 3 Tillæg A, D HRN SIKPAN Kap. 5 Elev som lærer lektion kobles terrænkørsel og kørsel med ABCmaske sammen Faglærerpanserele vens målbeskrivelse for lektionen ligger fagplanen for det pågældende køretøj 23

24 HRN , HRN , HRN og køretøjs reglement. Resultatet er tilfredsstillende hvis panserfaglærereleven: Anvender KØTJ reglement, HRN , HRN , , HRN /2 kap. og tillæg med det anvendte bestemmelsesgrundlag. Gennemfører orientering for eventuelle hjælpere og elever før kørsel i terræn. Forklare elever om valg af gearområde Forklare om nedkørsel af skråning, og om kørerens opgaver under nedkørslen (kører lige ned og bremser, hvis motoromdrejningerne overstiger det tilladte), Forklare elever at efter passage af en stejl forhindring (toppen), øjeblikkeligt slækker på gaspedalen og genvinder kontrollen med køretøjet, Forklare eleverne at ved passage af grøfter, skyttehuller, lodrette forhindringer passerer disse vinkelret, faglærerpansereleven orientere om at gennemkørsel af vandløb og vandhuller, hvis udstrækning og dybde eleven ikke kender ikke må gennemkøres, Gennemførere kørsel med lukket køreluger FAGPLAN: HRU 301 PMV M113 G3 DK HRU 306B Piranha lll,c SRS KA 330 IKK SRS KA 308 KVG LEO Mørke-kørsel / Panserkasse (Elev opgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne: Anvende bestemmelsesgrundlaget for mørkekørsel, Give praktiske oplysninger om mørkekørslens gennemførelse til elever/instruktører. Afmærke/afspærre område til panserkasse jf. lokale bestemmelser. Praktisk / Mundtlig HRN FIF Kap. 1 og 2 HRN Forsvarets Aflevere terræn kalke til sikkerheds kontoret. Faglærerpanserele vens 24

25 Afmærke mørke kørsels rute (ensrettet, varierende lysforhold, min 3 kilometer lang) Gennemføre/kontrollere kørsel og dirigering med normal lygteføring i og uden for færdselslovens gyldighedsområde under anvendelse af normal lygteføring, positionslys, mørklægningskørelys, uden lys og evt. særlig udstyr, Gennemføre/kontrollere dirigering af køretøjet fra jorden under anvendelse af tegn, køreuddannel se. Kap. 3 Tillæg A, D HRN SIKPAN Kap. 5 og 6 målbeskrivelse for lektionen ligger fagplanen for det pågældende køretøj Til sin rådighed har panserfaglærereleven op til 3 pansrede køretøjer og eventuelt 3 eksterne instruktører samt feltlygter og andet afmærkningsudstyr. Resultatet er tilfredsstillende, hvis panserfaglærereleven: Gennemfører mørkekørsel med de af reglementet gældende bestemmelsesgrundlag. Instruerer hjælper/elever i gennemførelse af mørkekørsel således uheld og materiel skade undgås, Alle til - og afgangsveje i Panserkassen er afmærket/afspærret jf. bestemmelserne. Udfærdiger kalke over panserkassen som indeholder rute og beskrivelse for gennemførelse. Giver sikkerhedsinstruks før gennemførelse, eksempelvis Alle bliver på KØTJ i panserkassen og sidder kun af p.o. Kontrollere lygteføring på køretøjer før iværksættelse. Af egen drift anlægger refleksbind fra solnedgang til solopgang, Gennemføre tilbagemelding efter gennemførelse med instruktører og elever. FAGPLAN: HRU 301 PMV M113 G3 DK HRU 306B Piranha lll,c SRS KA 330 IKK SRS KA 308 KVG LEO 2 25

26 Vadning (Elev opgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne tilrettelægge undervisningen ved hjælp af eventuelle eksterne instruktører samt kunne: Anvende bestemmelsesgrundlaget for vadning, Udpeger terræn for eventuelle instruktørerne under hensyn til blivende bestemmelse for terrænet, køretøjets konstruktion og terrænmobilitet, Planlægge en gennemførelse af vadning, samt efterlever bestemmelser for vadning for det pågældende KØTJ. Kontrollere gennemførelse af eftersyn før og efter vadning (særlige eftersyn), Til sin rådighed har panserfaglærereleven op til 3 pansrede køretøjer og eventuelt 3 eksterne instruktører, papir, blyant og HRN , HRN , HRN og køretøjs reglement. Resultatet er tilfredsstillende, hvis panserfaglærereleven: Henviser til KØTJ reglement, HRN , HRN , , HRN /2 kap. og tillæg med det anvendte bestemmelsesgrundlag Henviser til de bestemmelser der står beskrevet om vadning i blivende bestemmelser for terrænet Gennemføre vadning i et terræn afsnit der ikke overstiger KØTJ vade evne. Kontrollere iværksættelse af særlige eftersyn og kvittering for eftersyn i kontrolbog Praktisk / Mundtlig HRN Forsvarets køreuddannel se. Tillæg E HRN SIKPAN Kap.5 og 8 Eftersynsfolder FAGPLAN: HRU 301 PMV M113 G3 DK HRU 306B Piranha lll,c SRS KA 330 IKK SRS KA 308 KVG LEO 2 Gennemføres praktisk i terræn Faglærerpanserele vens målbeskrivelse for lektionen ligger fagplanen for det pågældende køretøj 26

27 Min Kampbugsering Mål sættes 3 kvartal 2011 ved HOK Praktisk Kørsel med beskyttelsesmaske (Elev opgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne tilrettelægge undervisningen ved hjælp af eventuelle eksterne instruktører samt kunne: Bestille terræn og materiel til gennemførelse af undervisning, Kunne forklare bestemmelses grundlaget for kørsel med anlagt beskyttelsesmaske i og uden for færdselslovens gyldighedsområde. Til sin rådighed har panserfaglærereleven op til 3 pansrede køretøjer og eventuelt 3 eksterne instruktører, papir, blyant og HRN , HRN , HRN og køretøjs reglement samt beskyttelsesmaske med respiratormikrofon. Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven: Afspærrede terræn jf. gældende bestemmelser Kontrollere sig, at eleven under kørsel med anlagt beskyttelsesmaske, betjener de køretekniske installationer jf. KØTJ reglementet, Kontrollere at kører og vognkommandør har etableret en sikkert virkende radio-/ telefonforbindelse. Forklarer, at kørsel med anlagt beskyttelsesmaske i færdselslovens gyldighedsområde er forbudt uden særlig tilladelse. Forklarer, at kørsel med anlagt beskyttelsesmaske kun er Praktisk HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 3 HRN FIF Kap. 2 HRN SIKPAN Kap. 4 og 5 HRN Radiostation er i Serien. FAGPLAN: HRU 301 PMV M113 G3 DK HRN Aftale med det stedlige politi. Områder med poster (PO). Faglærerpanserele vens målbeskrivelse for lektionen ligger fagplanen for det pågældende køretøj 27

28 tilladt på ordre fra øvelsesleder /uddannelsen ansvarlige chef og kun må gennemføres i afspærrede områder. HRU 306B Piranha lll,c SRS KA 330 IKK SRS KA 308 KVG LEO Pansrede køretøjers Delsystemer Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne: Delsystemernes virkemåde og de for systemerne gældende advarsler og materielskader. Skelne mellem analoge og digitale systemer under de elektriske system. Mundtlig Pågældende køretøjs reglement Til sin rådighed har panserfaglærereleven et pansret køretøj og papir, blyant og HRN , HRN , HRN og køretøjs reglement samt en udtaget powerpack. Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven: Gengiver virkemåden af et kølesystem o Formål med et væske kølesystem o Formål med et luftkølesystem o Generelle kontrol og advarsler former o Væsketyper i et kølesystem Gengiver virkemåden af et indsugnings- og udblæsningssystem. o Forvarmesystem o Filtrering af luft 28

29 o Turbolader o Ladeluftskøler o Udstødnings gas Gengiver virkemåden af et brændstofsystem. o Forvarmeanlæg o Forskel på indsprøjtningssystemer o Brændstofpumper o Returløb køling Gengiver virkemåden af et smøresystem. o Formål med smøresystem o Opbygning af et smøresystem ved et pansret køretøj o Viser forståelse for virkemåden af en oliekøler. o Generelle kontrol og advarsler former Gengiver virkemåden for en transmission/styretøj o Transmissions typer o Konverter typer o Hydraulik motor o Sensorer for/til information ved gearskift o Kraftudtag ved en transmission o Gearvælger o Generelle kontrol og advarsler former Gengiver virkemåden for en motor. o Motor cyklus (virkemåde ved stempler og ventiler) o Kompressionsformer o V-motor / rækkemotor o Topstykke opbygning Gengiver grundreglen for kraftoverføring. o Kraftens vej fra motor til drivhjul. 29

30 Gengiver virkemåden for et bremsesystem. o Bremsesystemer 2/4 kreds systemer o Forskellen på hydrauliske og mekaniske systemer o Væske typer. o Nødbremser o Krav til bremsesystemer o Generelle kontrol og advarsler former Gengiver virkemåde for et elektrisksystem o Start system o Lade system o Generelle forbruger på et elektrisk system. Sikkerheds systemer o Brand undertrykkelses system o Eksplosions undertrykkelses system Gengiver virkemåden ved undervognen. o Affjedring af undervogn forskel på bælte og hjul. o Formål med torsions stænger o Faste/olie fyldte lejer o Bælter typer fordele/ulemper o Placering af drivhjul, forskel på placeringen Forklarer forskellen på analogt og digitalt elektrisk system Orientering om pansrede køretøjer i forsvaret Orientering Efter lektionen skal faglærerpansereleven have forståelse for: Hvorfor bruges der pansrede køretøjer. Hvad er status for pansrede køretøjer i hæren i dag. Hvilken retning bevæger forsvaret sig, i form af udvikling med pansrede køretøjer. Til sin rådighed har faglærerpansereleven papir og blyant. Mundtligt Lektionen gennemføres i udgangspunkt med de aktuelle køretøjer på kurset, og med orientering om 30

31 Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven: Beskriver hvorfor vi bruger pansrede køretøjer i forsvaret. Beskriver hvordan løbende udvikling af pansrede køretøjer foregår fremtid for de aktuelle køretøjer Min Transport af pansrede køretøjer Orientering Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne nævne: Bestemmelsesgrundlaget for transport af et pansret køretøj Hvordan man klargøre et pansret køretøj til transport. Til sin rådighed har panserfaglæreren papir og blyant og HRN Trafik og transporttjeneste i forsvaret Mundtlig HRN Trafik- og transporttjen este i Forsvaret Det er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven: Kan klargøre køretøj i forbindelse med transport på lastbil. Beskriver hvilke former der bruges til gennemførelse at transport af pansrede køretøjer Beskriver krav til udannelse af personel, i forbindelse med transport af køretøjer. Kan rekvirere transport tilladelse af køretøjer over 25ton Operativt virke med pansrede køretøjer Orientering Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne beskrive: Bevægelse med pansrede køretøjer Valg af fremrykkervej Placering i stilling Forhold ved føling Til sin rådighed har faglærerpansereleven transport tiden Mundtlig HRN Kampbataljo nen Instruktøren på det pågældende køretøj, skal være bekendt med, operativ bevægelse med et pansret køretøj 31

32 mellem punkt A og B under kurset Min Beskyttelsen af pansrede køretøjer Orientering Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven under kurset : Ved bevægelse i terræn med et pansret bæltekøretøj søger udenom højtliggende punkter. Vælger fremrykkerveje i forhold til o Bevægelse o Belysning o Bevoksning o Baggrund Ved bevægelse vurdere fjendens muligheder. Ved holdt i terrænet, placere køretøjet efter regler for hastig stillings indtagen. Orientering ved panser afdelingen HKS Mundtlig Mål defineres løbende, med baggrund i aktuelle erfaringer Min Evakuering fra pansrede køretøjer Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne beskrive forholdene ved evakuering i forbindelse med: Et ildebefindende Brand/eksplosion Praktisk / mundtlig Til sin rådighed har panserfaglæreren papir, blyant, kørerdragt, fragmentationsvest, telehjelm og båresedler 32

33 Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven: Kan evakuere besætnings medlemmer og passager med deres funktions udrustning Beskriver opbygningen af køredragt Kan nød åbne de på kurset til rådige køretøjer. Kan anvende båre sedler Brandbekæmpelse i pansrede køretøjer Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne beskrive: Fremgangs måde for slukning af brand i et køretøj Til sin rådighed har panserfaglæreren papir og blyant. Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven nævner: Virkemåden for kulsyreslukkeren og pulverslukkeren Kulsyre har en kvælende virkning og anvendes i brand ved elinstallationer og mindre væskeoverflader At man ved at banke trykflasken i bunden, og aflæser trykmåleren på pulverslukkeren, kan man konstatere, om slukkeren er intakt, At pulverslukkeren bør anvendes ved brand i større væskeoverflader og CO2 -slukkeren ved eksempelvis bilbrand Forskellen er på køretøjets faste ildslukningssystem og køretøjets brandundertrykkelsessystem Sluknings metode ved motorbrand Praktisk/ Mundtlig Lærebog i brandtjenest e, bind 1, kapitel 8 og kapitel 9 Slukningstek nik, kapitel 4 Hæftet: Elementær brandbekæm pelse Brandmateri el kapitel 3 Køretøjs reglementer til gældende køretøj Indhold: slukningsteori slukningsmetod en kvælning pulverslukkere kulsyreslukkere brandtæppe 33

34 27 60 Arbejdsmiljø Orientering Lektionen skal give faglærerpansereleven et grundlæggende kendskab til: Arbejdsmiljø organisationen i forsvaret, Brugen sin lokale arbejdsmiljøleder Til sin rådighed har panserfaglæreren papir og blyant. Mundtlig Lektionen skal gennemføres af en uddannet arbejdsmiljø rådgiver Min Smøremidler og håndtering Orientering Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven har kendskab til: Hvordan han kan bruge en arbejdsmiljørådgiver ved sit tjenestested. Arbejdsmiljø portalen på intranettet, Hvor han finder bestemmelser for arbejdsmiljø regler i forsvaret Lektionen skal give faglærerpansereleven et grundlæggende kendskab til: Arbejdsmiljølovens regler om håndtering af smøremidler og håndtering af kemikalier, Krav for arbejdspladsbrugsanvisninger til smøremidler. Mundtlig Mål defineres af STUPN Introduktion til SOTAS. Data, komponenter og telehjelm. Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne: Adskille og samle telehjelm BOSE DH 132. Slå funktionen ANR (Activ Noice Reduction) til og fra på telehjelmen. Anvende CBRN-mikrofon på telehjelm BOSE DH 132. Til sin rådighed har panserfaglæreren papir og blyant, SOTAS - prøvestand, egen telehjelm og CBRN - mikrofon. Mundtlig/ Praktisk HRN /2 KVG LEO 2A5 Køreinstallati oner HRN Indhold: Historie bag SOTAS. Data. CMSU. CMSU-E. AUS. CBS. 34

35 Resultatet er tilfredsstillende hvis soldaten gennemfører: Adskillelse og samling af hjelm, således at den efterfølgende, efter tilpasning, er brugbar på KØTJ. Kontrol af telehjelmens støjreduktion er slået til for BOSE DH 132 Etablering af forbindelse med, CBRN-mikrofon på telehjelmen og derved opnår forbindelse til den øvrig besætning IKK CV9035 DK (Bind 1 og 2) Telehjelm. Særlig forhold: 1 stk. telehjelm komplet. Eleverne skal have deres egen telehjelm og CBRNmaske med. CBRNmikrofoner til lektionen. Som hjælp til besætningerne, forkortelserne udskrives. Huskelister for uddannelse til SOTASinstruktør Eftersyn og vedligeholdelses system for pansrede køretøjer Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne beskrive: Eftersyn og vedligeholdelsessystemet opbygning. Vedligeholdelse af elevens valgte køretøj Til sin rådighed har soldaten papir, blyant, kedeldragt, eftersyns folder, køretøjs reglement: Praktisk / Mundtlig Køretøjs reglementer til gældende køretøj Eftersynsfold er Der skal undervises i vedligeholdelse på det pågældende køretøj, der skal forevises og afhjælpes, de 35

36 Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven beskriver: De for bruger angivne eftersyn og vedligeholdelses terminer. Ansvarsfordelingen for planlægningen og gennemførelse af vedligeholdelsestjenesten Hvornår der skal udfærdiges en MMR samt hvem der har ansvaret for dette bliver gjort. Afhjælpningen af hyppige fejl på køretøjet aktuelle fejl der forfindes på køretøjet. Evt. skal der bruges hjælpe instruktører Afsluttende prøve Slutkontrollen gennemføres af alle elever: Slutkontrollen er en skriftlig prøve i indlært stof under uddannelsen i som faglærerpanser. Prøven vil omhandle det der er indlært i lektionerne fra 1 til 42 og fra uddannelsen ved Skriftlig Skal bestås. Der må bruges de til kurset tilhørende reglementer: Samt egne notater. 36

37 HANDLEPRØVE 37 MAJ 09 KONTROLSKEMA

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B)

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) Indhold - Arbejdstilsynets krav til prøven - Certifikatprøven; struktur, indhold, gennemførelse - Bedømmelse -

Læs mere

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog Hjemmeværnets Uddannelseskatalog HVS 9100-016-16 JAN 2013 Velkommen Hjemmeværnet deltager i disse år i stigende omfang i løsningen af opgaver, der støtter Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen, Redningsberedskabet

Læs mere

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER DE DANSKE SKYTTEFORENINGER Sikkerhedsbestemmelser for skydning under De Danske Skytteforeninger 1/16 OKTOBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 3 KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 3. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 2. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM

VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM VERSION 2 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE SIKKERHEDSKVALITETSSTYRINGSSYSTEM For virksomheder, der udfører autorisationskrævende elinstallationsarbejde Sikkerhedsstyrelsen 2005 OBS! Du kan downloade eksempelskemaerne

Læs mere

FAGPLAN FOR TGR 425 VHF RADIO OPERATØR UDDANNELSE AN/PRC-152

FAGPLAN FOR TGR 425 VHF RADIO OPERATØR UDDANNELSE AN/PRC-152 FAGPLAN FOR TGR 425 VHF RADIO OPERATØR UDDANNELSE AN/PRC-152 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt over lektionsnumre-/emner 3 Formål 4 Mål 4 Indhold 5 Tid 6 Midler 6 Særlige

Læs mere

Kamptropperne 3 1991 2000.

Kamptropperne 3 1991 2000. Jydske Dragonregiment. Kamptropperne 3 1991 2000. SEPTEMBER 2012 Leopard kampvogn på vej fra Split til Tuzla i Bosnien. 2 Indholdsfortegnelse. Forord. 5 Indledning. 6 Erfaringer med en panserbataljon s

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse (EUD): Personbefordringsuddannelsen Rute-og bybus. Trin 1: Rutebilchauffør UCplus A/S 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT FOR UCPLUS - UDDANNELSESCENTER FOR

Læs mere

Fælles Mål 2009. Motorlære. Faghæfte 33

Fælles Mål 2009. Motorlære. Faghæfte 33 Fælles Mål 2009 Motorlære Faghæfte 33 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 35 2009 Fælles Mål 2009 Motorlære Faghæfte 33 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 35 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Svendeprøvevejledning industrioperatør

Svendeprøvevejledning industrioperatør Svendeprøvevejledning industrioperatør (Censorvejledning) Oktober 2012 Formål med vejledningen... 3 Udarbejdelse og godkendelse af opgaver... 4 Den skriftlige prøve... 4 Den praktiske prøve... 4 Retningslinjer

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Offentligt udbud Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Juli 2011 Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Side 1 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 UDBUDSBETINGELSER 3 1.1 Indledning 3

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

National øvelsesvejledning

National øvelsesvejledning National øvelsesvejledning 1 National øvelsesvejledning Indholdsfortegnelse National øvelsesvejledning 1. Introduktion 3 1.1. Øvelsestyper 4 2. Øvelsens opdrag 9 3. Organisering af øvelsen 12 4. Planlægning

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV): Buschauffør i kollektiv trafik Trin 1: Buschauffør UCplus A/S August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV): Buschauffør i kollektiv trafik Trin 1: Buschauffør UCplus A/S August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV): Buschauffør i kollektiv trafik Trin 1: Buschauffør UCplus A/S August 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR UDDANNELSESCENTRET... 4 1.1

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm August 2011 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Familien Mekanik på grundforløbet for Mekanik, transport og logistik Intro-kursus Karr./El-gr. Grundfagsmodul Service kørekort Projektforløb Praktikophold Servicearbejde URO Projekt

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE BESTEMMELSER FOR DEN PRAKTISKE UDDANNELSE AF KADETASPIRANTER OG KADETTER (BEPU) FORORD Søværnets Officersskole (SOS) er ved SOK BST 254-3

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION

HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION VUT I/ML DEC 2013 HÆRENS SERGENTSKOLE Velkommen som elev på Hærens Sergentskole i Sønderborg. I løbet af de 14 uger uddannelsen varer, vil du opleve en udvikling af dine

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

Håndbog om arbejdsmiljøledelse

Håndbog om arbejdsmiljøledelse Håndbog om arbejdsmiljøledelse Bearbejdning af På sporet af arbejdsmiljøledelse Small Risk 2005 BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR KPMG Introduktion - til håndbog om

Læs mere