FAGPLAN FOR HKS 43 FAGLÆRER PANSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGPLAN FOR HKS 43 FAGLÆRER PANSER"

Transkript

1 FAGPLAN FOR HKS 43 FAGLÆRER PANSER Udarbejdet af: IKK & PMVSEK/HKS 1 HKS 43 UKLASSIFICERET FEB 2011

2 FAGPLAN HKS INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside 1 Formål 3 Målbeskrivelse 3 Indhold Særlige bestemmelser 6 Midler 7 Lektionsoversigt 8-37 Oversigt over lektionsnumre/-emner: LEK NR. TID (min) EMNE STED PÅKLÆD- NING BEMÆRK- NINGER Formål og beføjelser KL U II Adgangsprøve KL U II Uddannelses planlægning. KL U II (Gruppeopgave) Formål med SIKPAN KL U II SIKPAN (Gruppeopgave) KL U II Gennemførelse af systemkendskab GAR U II Systemkendskab GAR U II ESL Gennemførelse af kørsel TN U II Tegn og dirigering TN U II ESL Styre- og bremseøvelser TN U II ESL Landevejskørsel og kørsel i jævnt TN U II ESL terræn Gennemførelse af UKUSK TN U II Starthjælp og slæbning TN U II ESL Flotbringning TN U II ESL Terrænkørsel TN U II ESL Mørkekørsel TN U II ESL Vadning TN U II ESL Kampbugsering TN U II Kørsel med beskyttelsesmaske TN U II ESL Pansrede køretøjers delsystemer GAR U II Orientering om pansrede køretøjer i KL Orientering forsvaret Transport af pansrede køretøjer KL U II Orientering 2 HKS 43 UKLASSIFICERET FEB 2011

3 FAGPLAN HKS Operativt virke med pansrede KL U II Orientering køretøjer Beskyttelsen af pansrede køretøjer KL U II Orientering tillægsbeskyttelse Evakuering fra pansrede køretøjer KL U II Orientering Brandbekæmpelse i pansrede køretøjer KL U II Orientering Arbejdsmiljø KL U II Orientering Smøremidler og håndtering KL U II Orientering SOTAS KL U II Eftersyn- og vedligeholdelsessystem GAR U II for pansrede køretøjer Afsluttende prøve KL U II I alt timer 78 FAGLÆRER PANSER A. FORMÅL 1. At sætte eleven i stand til, som faglærer panser, at tilrettelægge, gennemføre og kontrollere uddannelsen af kørere og vognkommandører til pansrede køretøjer i henhold til gældende uddannelsesbestemmelser. 2. At give faglærer panser eleven en sådan holdning at denne af egen drift efterlever de gældende bestemmelser for uddannelse og omgang med pansrede køretøjer, herunder af egen drift uopholdeligt skrider ind over for brud eller tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne. B. MÅL Ved uddannelsens afslutning skal eleven være bibragt en sådan viden og færdigheder, at han som faglærerpanser kan tilrettelægge og gennemføre en omskoling og UKUSK i henhold til gældende uddannelsesbestemmelser. Eleven skal yderligere kunne vejlede egen enheds uddannelsesansvarlige og kunne bistå egen enheds faglige personel vedrørende emner indenfor uddannelse og vedligeholdelse af pansrede køretøjer. Endvidere skal eleven være bibragt en sådan holdning, at han af egen drift medvirker til at overholde gældende sikkerheds- /færdselssikkerhedsmæssige bestemmelser under kørsel og omgang med det pansrede køretøj, ligesom som han af egen drift medvirker til at efterleve de gældende uddannelsesbestemmelser. 3 HKS 43 UKLASSIFICERET FEB 2011

4 FAGPLAN HKS Til sin rådighed har eleven det pansrede køretøj som eleven er uddannet på eller de køretøjer som er benævnt i pkt. F særlige bestemmelser, med organisatorisk værktøj- og tilbehør, samt de for uddannelsen nødvendige hjælpemidler jf. pkt. E Midler. Resultatet er tilfredsstillende såfremt eleven: Kan udarbejde en plan for uddannelsen af kørere, der udviser tidsbehov, terrænbehov og øvrige ressourcer samt en hensigtsmæssig opdeling i uddannelseshold afhængig af antallet af køretøjer til rådighed, Rekognoscerer for gennemførelse af elementerne i UKUSK og nøje instruerer evt. hjælpeinstruktører om formål samt gældende sikkerhedsbestemmelser. I sin undervisning gennemfører deltagerorienterede aktiviteter i forbindelse med såvel videns- som færdighedsmål, I sin undervisning kan anvende fels.dk i muligt omfang i relation til sikkerhedsbestemmelser og fælles bestemmelser, Opnår tilfredsstillende grad af målopfyldelse med sine elever, Gennemfører en stringent og konsekvent kontrolvirksomhed under uddannelsens gennemførelse og under elevernes efterfølgende virke som kørere I undervisningen lægger særlig vægt på elevernes forståelse af sikkerheds- og marerieladvarsler Skrider ind ved brud på eller tilløb til brud på sikkerheds- og færdselssikkerhedsmæssige bestemmelser C. INDHOLD Ved uddannelsens afslutning skal eleven: 1. Kunne: Planlægge, tilrettelægge, gennemføre, kontrollere og autorisere praktisk/teoretisk deltagerorienteret undervisning i uddannelse i føring m.v. af et pansret køretøj efter gældende regler inden for følgende emner: Uddannelse i føring/dirigering m.v. af brugskøretøjer: Fællesbestemmelser (SIK PAN) Systemkendskab Kørsel og dirigering Uddannelse i kørsel/dirigering m.v. under særlige kørselsforhold: Starthjælp og slæbning Kørsel og dirigering i mørke Terræn kørsel Flotbringning Kampbugsering Kørsel med beskyttelsesmaske Kontrol og autorisation 4 HKS 43 UKLASSIFICERET FEB 2011

5 FAGPLAN HKS Tilrettelægge og gennemføre uddannelsen på et pansret køretøj, herunder forestå: Faglærervirke Materielbestilling Terrænbestilling 2. Have forståelse af, herunder kunne: Forklare operativt virke med pansrede køretøjer samt våbenvirkning på et pansrede køretøj Forklare hvordan beskyttelse af materiel og opsiddet personel tilgodeses i forbindelse med løsning af en taktisk opgave Redegøre for brandbekæmpelse i pansrede køretøjer Give eksempler på evakuation fra pansrede køretøjer Redegøre for kolonnekørsel Give eksempler på transport af pansrede køretøjer på henholdsvis tog, skib, fly og blokvogn 3. Have kendskab til herunder kunne: Beskrive opbygning af pansrede køretøjers følgende delsystemer: Smøresystem Kølesystem Brændstofsystem Indsugningssystem Elektriske system Bremsesystem Styretøj Transmission Undervogn ABC-anlæg Beskrive eftersyns- og vedligeholdessystemet for pansrede køretøjer 4. Orienteringer. Der vil under kurset blive gennemført XX antal orienteringer, som vil være baseret på baggrund i omgang med pansrede bæltekøretøjer 5 HKS 43 UKLASSIFICERET FEB 2011

6 FAGPLAN HKS D. TID Den maksimale tid fremgår af bilag 1. Skal udvise tid i alt, samt tid opdelt i daglig tjeneste og tid i mørke jf. de på side 1 anførte retningslinjer. Bemærk: I lektionerne er der ikke indregnet tid til transport til garageanlæg, terræn eller lign. E. Kontrol 1. Ved kursusstart gennemføres en skriftlig adgangsprøve i tidligere indlært stof under uddannelsen som KØASS (HLS 1451). For elever der ikke består denne prøve gennemføres der et selvstudie og en fornyet prøve som skal bestås inden udgangen af første uddannelsesuge. 2. Under kurset gennemføre følgende prøver: a. Adgangsprøve b. Afsluttende prøve 3. Elevernes virke under kurset, hvor han afholder faglærerlektioner, tjener som kontrol af elevens evne til formidling samt til forløbskontrol. Ud over de indlagte prøver indgår elevens holdning og færdigheder i den samlede vurdering af, hvorvidt eleven er egnet til at virke som panserfaglærer. 4. Den afsluttende prøve skal bestås med min. 3.0 i karakter. Elever der ikke består den afsluttende vil ikke få kompetence som FAGLÆ, PN F. SÆRLIGE BESTEMMELSER 1. Generelt A. Eleven skal være fuldt uddannet og autoriseret som kører og vognkommandør (jf. registreringsskema for køre- og vognkommandøruddannelsen pkt. 13, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28 og 29. for Piranha III C yderlig pkt. 30, 31 og 32) på et af de følgende pansrede køretøjer: M113 G3 DK, Piranha III C, CV 9035 Leopard. B. Inden panserfaglærereleven må anvende det på køretøjet evt. monterede særlige udstyr, han skal dog være godkendt til føring af det pågældende brugskøretøj med dette særlige udstyr, jf. uddannelsesvedtegninger i HRN , Forsvarets Køreuddannelse. C. Eleven skal være uddannet som køreassistent hjul (HLS -1451) og have gennemført HLS 1475 Kursus i færdselsteori for køreinstruktør panser. 6 HKS 43 UKLASSIFICERET FEB 2011

7 FAGPLAN HKS D. Såfremt eleven ikke indenfor de sidste 12 måneder har beskæftiget sig med køretøjet, skal den indstillende myndighed tilsikre sig, at faglærerpansereleven gennemfører en vedligeholdende uddannelse på køretøjet. Som planlægningsgrundlag bør anvendes to dage. E. Indstillende myndighed skal ved tilmelding af eleven, påføre tilmeldingen en note i demars, som beskriver hvilket køretøj eleven er uddannet til. F. Faglærerpanser eleven tildeles Q som Faglærer, panser 2. Elever Denne fagplan er baseret på min. 6 og max 12 elever og med én instruktør pr. 3 faglærerpanserelever. 3. Reglementer HRN Forsvarets Køreuddannelse. HRN Færdselssikkerhed i Forsvaret. HRN Sikkerhedsbestemmelser for pansrede køretøjer. HRN /2 Kolonnevejs- og overgangsmateriel, bind 2 overgangsmateriel HRN Radiostationer i 2061-Serien. HRN T-Tjeneste. HRN Feltbro M/71 HRN Trafik- og transporttjeneste i Forsvaret HRN Kampbataljonen Lærebog i brandtjeneste, bind 1, Elementær brandbekæmpelse 4. Midler Til uddannelsen råder faglærerpanser eleven over: Diverse uddannelseshjælpemidler; PowerPoint præsentationer, plancher, kegler osv. diverse klude, olieprodukter og rengøringsmidler, feltlygte, div. ECH værktøj (donkraft, momentnøgle m.m.). 7 HKS 43 UKLASSIFICERET FEB 2011

8 1 75 Formål og beføjelser Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne nævne: Faglærerpansers beføjelser. Bestemmelsesgrundlaget for en omskoling til et pansret køretøj og UKUSK. Til sin rådighed har panserfaglæreren papir og blyant og HRN Forsvarets Køreuddannelse, HRN Færdselssikkerhed i forsvaret og HRN Sikkerhedsbestemmelser for pansrede køretøjer Mundtligt HRN FIF Tillæg A. HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 2-3 Introduktion af lære Øvelseslister HKS - kursusbeskrivelse. Beføjelser. Det er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven: Beskriver de beføjelser der gives til en faglærerspanser, Nævner at fællesbestemmelser og SIKPAN er et krav før en omskoling kan gennemføres Beskriver kronologien i opbygningen af lektioner ved omskoling og UKUSK Best. Ved omskoling. Best. ved UKUSK 2 75 Adgangs-prøve Adgangsprøve gennemføres af alle elever: Prøven er en skriftlig prøve i tidligere indlært stof under uddannelsen i fællesbestemmelser, sikkerhedsbestemmelser for pansrede køretøjer og uddannelsen som KØASS (HLS 1451). For elever der ikke består denne prøve gennemføres der et selvstudie og en fornyet prøve som skal bestås inden udgangen af første uddannelses uge. 8

9 3 240 Uddannelses planlægning. (gruppeopgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne nævne: Planlægnings grundlaget for uddannelse til et pansret køretøj jf. gældende fagplan for et på gældende køretøj. Uddannelsesplanlægning i forbindelse med en omskoling til et pansret køretøj Til sin rådighed har panserfaglæreren papir og blyant og HRN Forsvarets Køreuddannelse, HRN Færdselssikkerhed i Forsvaret, samt HRN Sikkerhedsbestemmelser for pansrede køretøjer og fagplan HRU 301 PMV M113 G3 DK. Det er tilfredsstillende hvis panserfaglæreren: Beskriver planlægningens rækkefølge af de enkelte lektioner i forbindelse men en omskoling jf. FSV KØUDD Kan indfører uddannelsen i registreringsskema for køre- og vognkommandøruddannelsen At han planlægger for ekstra tid ved lektionernes gennemførelse til vedligeholdelse og transport. Planlægger en fiktiv omskoling med følgende mål o Opgave: Uddanne 6 soldater til PMV M113 G3 DK (uddannelse i føring/dirigering m.v af brugskøretøjer samt uddannelse under særlige kørselsforhold) inkl. SIKPAN/fællesbestemmelser o til gennemførelse? o Behov for INST? o Behov for materiel til uddannelsen KØTJ MMEK Kegler Reglementer/ eftersynsfolder ect. Mundtlig / Praktisk kontrol i lektionen samt under gennemfø relsen af LEK 9-18 HRN FIF HRN SIKPAN HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 1 Tillæg G Gældende fagplan Udlevering af registreringsskema for kører- og vognkommandør uddannelse, samt skal elever se skole eksempel for udfyldelse af registreringsskema for kører- og vognkommandør uddannelse. Udlevering af en fagplan til gruppeopgaven Gruppe opgaven skal planlægges som en uddannelse der gennemføres ved elevens hjem regiment og med gennemførelse af UKUSK i Oksbøl 1 gruppe fremlægger 9

10 o Bestilling/behov for klasse / hal / garage: o Særlige bestemmelser ved landevejskørsel o Forbudte områder ved kørsel med bæltekøretøjer o Bestilling af transport af køretøjer til Oksbøl o Gennemførelse af UKUSK i Oksbøl: o Terræn bestilling, indkvartering, cafeteria bestilling og infirmeri (1-meldind ved LSE VEST) o Udfærdigelse af ØVL o Udfærdigelse af registreringsskema for køre- og vognkommandøruddannelsen for pågældende uddannelse opgaven, og de resterende grupper kommentere fremlæggelsen, med de supplerende kommentarer de er fremkommet til Formål med SIKPAN Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne beskrive: Formålet med det sikkerhedsmæssige grundlag for brug af og omgang med pansrede køretøjer, for at forhindre uheld samt skade på personel, materiel og samfundsmæssige værdier Hvordan tilrettelæggelsen SIKPAN undervisning gennemføres jf. HRU 302-A, enten ved brug af PPT og FELS.DK Mundtlig Instruktør power point. BB Oksbøl kap FIIN Internet (FELS.DK) Bestilling af Internet adgang samt computer til brug i undervisningen Til sin rådighed har faglærerpansereleven papir, blyant og HRN , HRN , HRN ,Internet FELS.DK og registreringsskema for køre- og vognkommandøruddannelsen. Gældende fagplan Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven Formidler formålet med SIKPAN jf. HRN HRN SIKPAN HRN

11 5 120 SIKPAN (gruppeopgave) Kan i HRN vise hvor SIKPAN bestemmelserne gælder. Kan tilrettelægge SIKPAN lektioner. Kan ved hjælp af HRN vise hvem der må gennemfører uddannelse i SIKPAN Kan bruge FELS.DK Nævner hvor man notere for gennemført uddannelse i SIKPAN Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne beskrive: Grundlag for omgang med pansrede køretøjer Definitionen på ansvar for personel som arbejder med pansrede køretøjer forklaringen med udvalgte bestemmelserne for kørsel i pansrede køretøjer i og udenfor for færdselslovens gyldigheds område Til sin rådighed har soldaten papir, blyant og HRN , HRN og HRN samt adgang til FIIN computer. Resultatet er tilfredsstillende, hvis faglærerpansereleven Beskriver grundlaget for HNR (SIKPAN) Beskriver bestemmelserne om ansvar ved eftersyn og vedligeholdelses tjenesten Gennemfører og fremlægger de SIKPAN spørgsmål, der bliver ham/dem stillet i gruppeopgaven Mundtlig og praktisk FIF Kap. 1-2 HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 5 Tillæg G HRN SIKPAN Lektionen skal gennemføres i forlængelse af LEK 4 da gruppeopgaven skal gennemføres som repetition af LEK 4. De spørgsmål der er udfærdiget til eleverne/gruppen er baseret på grundlaget i LEK 4 og 5. 1 gruppe fremlægger opgaven, og de resterende grupper kommentere 11

12 6 60 Gennemførelse af system kendskab Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne beskrive: Tilrettelæggelsen af undervisningen for systemkendskab jf. gældende bestemmelser Vigtigheden i at gennemfører en gennemgang af den pågældende lektion for eksterne instruktører Tilrettelæggelsen af elevfordeling efter elevforudsætning Opbygningen af en undervisnings lektion i systemkendskab: o for 3 elever o ved brug af 3 faglærer o ved brug af eksterne hjælpere(kører, mekaniker og faglærer) o samt underviser ud fra benævnelse, beskrivelse, betjening og bevarelse i systemkendskabs lektioner vigtigheden i at gennemføre tilbagemelding med eksterne instruktører efter lektionen Til sin rådighed har panserfaglærereleven et pansret køretøj samt 3 elever. Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven: Finder bestemmelserne for uddannelse på systemkendskab Beskriver nødvendigheden i at gennemgå lektioner med eksterne instruktører/hjælpere før og efter lektionen Opbygger systemkendskabs lektionen i kronologisk Praktisk Kontrol under gennemfø relse i af lektion 7 HRN Forsvarets køreuddanne lse Kap. 2 Gældende fagplan fremlæggelsen, med de supplerende kommentarer de er fremkommet til. Der gives et eksempel for undervisning med for 3 elever og ved brug af 3 faglærer samt ved brug af eksterne hjælpere(som f.eks. kører, mekaniker og faglærer) Der skal gives et eksempel på hvad elev forudsætning er: f.eks mekaniker har større elevforudsætning en ikke mekaniker. 12

13 rækkefølge for at højne elevforudsætninger under gennemgangen Beskriver fordele og ulemper ved gennemførelses af de forskellige principper 7 60 Systemkendskab: (Elev opgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven have gennemført: tilrettelæggelse af undervisningen i systemkendskab jf. den for ham gældende fagplan for det pågældende køretøj der er stillet ham til rådighed. opbygge en struktureret fremgangsmåde for omskolingen jf. bemærkninger i fagplanen for det pågældende KØTJ. Samt det ham indlærte stof fra lektion 6. Til sin rådighed har panserfaglærereleven et pansret køretøj, KØTJ reglement, KØTJ kontrolbog, eftersynsfolder, HRN , HRN samt HRN samt 3 elever. Resultatet er tilfredsstillende, hvis faglærerpansereleven: Gennemføre en struktureret fremgangsmåde under gennemførelsen af lektionen Fordeler tiden og kontrollen ud fra elevernes forudsætninger. Gennemfører undervisningen over benævnelse, beskrivelse, betjening og bevarelse i den rækkefølger der er nævnt i reglementet Formidler alle advarsler og materielskader i forbindelse med lektionen. Forklarer hvorfor det kun er KØ/VKMD der må give tilladelse til, at man må befinde sig under KØTJ i forbindelse med Praktisk FAGPLAN HRU 301 PMV M113 G3 DK LEK 7 FAGPLAN HRU 306B Piranha lll,c LEK 14 FAGPLAN SRS KA 330 IKK LEK XX FAGPLAN SRS KA 308 KVG LEO 2 LEK 13 HRN SIKPAN Elevens målbeskrivelse for lektionen ligger i elevens opgave. Målbeskrivelserne kan findes i de i henvisningernes anførte lektioner. 13

14 eftersyn og vedligeholdelse. HRN Forsvarets køreuddanne lse Kap Gennemførelse af kørsel Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne: Anvende bestemmelses grundlag for kørsel på landevej og kørsel i jævnt terræn med køretøjer under og over 25 tons Planlægge ruter på landevej og i jævnt terræn ud fra de opstillede krav i HRN forsvarets køreuddannelse og Sikkerheds bestemmelser for pansrede køretøjer. Tage højde for elev forudsætninger under kørsel. Til sin rådighed har panserfaglæreren op til 4 pansrede køretøjer samt optil 12 faglærerpanserelever/hjælpere. Praktisk Kontrol under gennemfø relse i af lektion HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 2,3,4 og 5 HRN FIF Kap. 2 Opmærksom på kørsel i terræn jf. regler for det gældende køretøj, findes i BB-Oksbøl Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven kan gennemføre lektion 9 11, med de ham her givende værktøjer: o bestille køretøjer o planlægning en rute/område, o udfærdigelse tilhørende skitse ud fra kort o tidsforbruget for gennemførelsen ruten, ved selv at have gennemført ruten før begyndelse af lektionen o evt. INST fordeling på køretøjer o evt. gennemgang af kørsel med INST o lektionen for eleverne o planlægning for holdt eftersyn o evt. Koordination/evaluering med INST efter kørsel HRN SIKPAN Kap. 4 og 5 BB-Oksbøl 14

15 o Tilbagemeldingen til elever. Placerer sig korrekt som faglærer, o under kørsel på vej o under tegn og dirigering o under styre og bremse øvelser korrekte kommandoer for kører og vognkommandør under kørsel planlægge kørsel med bæltekøretøjer over 25 tons på vej. opstille bane til tegn og dirigering, på plan vej og i terræn for både bælte og hjulkøretøjer samt gennemgang af tegn til dirigering. opstille banen til styre og bremse øvelser give tilbagemeldinger under den praktiske gennemførelse af lektionen 9 60 Tegn og dirigering (Elev opgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne: tilrettelægge undervisningen jf. gældende fagplan for KØTJ, samt anvende bestemmelsesgrundlaget til tegn og dirigering opstille keglebane til dirigering af bæltekøretøjer, Til sin rådighed har panserfaglærereleven 3 pansrede køretøjer (evt. 3 eksterne instruktører) kegler og feltlygter samt et terræn område samt HRN , , KØTJ reglement, KØTJ kontrolbog, og Resultatet er tilfredsstillende, hvis faglærerpansereleven beskriver: bestemmelsesgrundlaget for tegn og dirigering Kravene for banens opbygninga Praktisk HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 5 Tillæg A HRN SIKPAN Pkt. 205 FAGPLAN: HRU 301 PMV M113 Lektionen kan med fordel gennemføres i forlængelse af mørkekørsel for at øge sværhedsgraden. Skitse over eget forslag til bane. (skal indeholde slalom, centrumvending, garage, smal 15

16 Styre- og bremse-øvelser (Elev opgave) Kravene for gennemførelse af lektionen i tegn og dirigering af et køretøj gennem en keglebane, gennemgår alle dirigeringer og ordre der bruges til bevægelser, pointere vigtigheden i at køreren af egen drift øjeblikkeligt bringer køretøjet til standsning, hvis øjenkontakten til den person, som dirigerer køretøjet fra jorden mistes. pointere vigtigheden i at køreren af egen drift øjeblikkeligt bringer køretøjet til standsning, hvis den sikkert virkende forbindelse mangler. Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne: tilrettelægge undervisningen jf. gældende fagplan for KØTJ, , , KØTJ reglement, KØTJ kontrolbog, og HRN anvender bestemmelsesgrundlaget for styre- og bremseøvelserne. opstille bane til styre- og bremseøvelser Til sin rådighed har panserfaglærereleven optil 3 pansrede køretøjer samt eventuelt 3 eksterne instruktører og kegler til opstilling af styre og bremse bane derudover har han et område til gennemførelse af styre og bremse øvelser. Resultatet er tilfredsstillende, hvis faglærerpansereleven: Henviser til HRN (kap.2 og 5 og tillæg A), kap.2 med det anvendte bestemmelsesgrundlag. Forklarer baggrunden for gennemførelsen af styre - bremsebanen for eleverne. Opstille en bane til styre og bremseøvelser jf. HRN G3 DK HRU 306B Piranha lll,c SRS KA 330 IKK SRS KA 308 KVG LEO 2 HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 2 og 5 Tillæg B HRN SIKPAN Kap. 2 FAGPLAN: HRU 301 PMV M113 G3 DK HRU 306B Piranha lll,c passage) Faglærerpanserele vens målbeskrivelse for lektionen ligger fagplanen for det pågældende køretøj 30 km/t = 10 meter 60 km/t = 40 meter Faglærerpanserele vens målbeskrivelse for lektionen ligger fagplanen for det pågældende køretøj 16

17 tillæg B. Gennemfører en konstruktiv tilbagemelding til den enkelte elev. Anvender RDO MAT til tilbagemelding ved praktisk gennemførelse, så elever får råd og vejledning, på det enkelte køretøj under gennemkørslerne. Kontrollere elevernes viden om tilladte bremselængder for LVG, før praktiskgennemførelse påbegyndes. Nævner de lov stillede krav til bremselængde for LVG. SRS KA 330 IKK SRS KA 308 KVG LEO Landevejskørsel samt kørsel i jævnt terræn (Elev opgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne: Anvende bestemmelsesgrundlaget for kørsel på landevej og i by, Gennemfører kørsel i dagslys og kørsel med almindelig færdsel på landevej. Anvende bestemmelsesgrundlaget for kørsel i jævnt terræn, Planlægge terræn kørsel og bestille det ønskede terræn til kørsel ved FBE - LSE Gennemføre uddannelses i kørsel med jævnt Tilrettelægge, og kontrollere eftersyn efter terrænkørsel (holdt eftersyn), Til sin rådighed har faglærerpansereleven optil 3 pansrede køretøjer og eventuelt 3 eksterne instruktører samt eftersynsfolder. Det er tilfredsstillende, hvis faglærerpansereleven: Henviser til det anvendte bestemmelsesgrundlag Viser terrænbestillingen til kørsel i jævnt terræn. HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 2 HRN FIF Kap.2 HRN SIKPAN Kap. 3,4,5 og 10 FAGPLAN: HRU 301 PMV M113 G3 DK Kontaktmuligheder til øvrige køretøjer. Forhold overfor uheld og nedbrud. Udarbejd skitse over eventuelle rute Indhold: Sikkerhedsbestemmelser. Køretøjers ydeevne. Køretøjers begrænsninger. Terrænegenska ber. Vurdering af 17

18 Fremviser en planlagt rute på kort for landevej og kørsel i jævnt terræn. Inddrager den enkelte elevs forudsætning til gennemførelse af lektionen. Skrider ind hvis køreren ikke efterlever de af vognkommandøren givne kommandoer, Skrider ind ved tilløb til overtrædelse af færdselslovens bestemmelser. Befaler for hastighed skal tilpasses forholdene under kørslen, retter vognkommandør hvis denne ikke anvender de korrekte kommandoer til dirigering af køretøjet, Gennemføre et holdteftersyn efter kørsel i jævnt terræn Har søgt tilladelse til bæltekøretøjer over 25T, hvis dette/disse indgår på kursus, evt. brug af tvangs rute. Evt. gennemføre tilbagemelding med instruktører og elever. HRU 306B Piranha lll,c SRS KA 330 IKK SRS KA 308 KVG LEO 2 terræn. Underlag. Sikkerhedssele Evt. skal eleven gennemgå en koordinering af ruten med eksterne instruktører. Har søgt tilladelse til bæltekøretøjer over 25T, hvis dette/disse indgår på kursus, evt. brug af tvangs rute. Faglærerpanserele vens målbeskrivelse for lektionen ligger fagplanen for det pågældende køretøj Gennemførelse af UKUSK Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne gennemføre: Uddannelse i kørsel under særlige forhold jf. BBU Der gennemfø HRN Forsvarets Terrænmobilitet. Anvendelse af 18

19 HRN HRN HRN samt anvende bestemmelses grundlaget for UKUSK Planlægning og opbygning af UKUSK herunder: o Starthjælp og Slæbning o Kolonne kørsel o Mørke kørsel o Terræn kørsel o Flotbringning o ABC maske kørsel Til sin rådighed har faglærerpansereleven papir, blyant, HRN , og Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven kan gennemføre lektion 13 19, med de ham her givende værktøjer: Starthjælp og Slæbning o Sikkerhedsbestemmelser. o Starthjælp o Slæbning. o Praktiske anvisninger. Kolonne kørsel o Bestemmelser o Kolonneformer, o Personellets pligter o Praktiske anvisninger. Mørke kørsel o Bestemmelser for mørkekørsel o Forbindelse mellem køretøj og personel på jorden. res mundtlig kontrol i beregning er af flotbringni ng Praktisk Kontrol gennemfø res i lektion køreuddannel se. HRN FIF HRN SIKPAN HRN155-11/2 Kolonnevejs og overgangsmateriel, HRN Feltbro M/71 gear. Kørsel på hullede og meget ujævne veje. Kørsel på mudrede og fedtede veje. Kørsel i blødt og sumpet terræn. Kørsel i sand. Kørsel på skråninger. Passage af grøfter og skyttegrave. Kørsel i skov og anden bevoksning. Terrænkørsel med bæltekøretøjer. Passage af forhindringer. Kørsel under ekstreme vejrforhold. Mørkekørsel: gennemføres 19

20 o Praktiske anvisninger for gennemførelse af mørkekørselslektion o Bestemmelser for afmærkning/afspærring af panserkasse jf. bestemmelserne (lokale bestemmelser.) o Bestemmelser for afmærkning af mørke kørsels rute (ensrettet, varierende lysforhold, min 3 kilometer lang) o bestemmelser for kørsel og dirigering i mørke Terræn kørsel o Bestemmelser o Terrænmobilitet. o Anvendelse af gear. o Terrænkørsel med bæltekøretøjer. o Praktiske anvisninger Flotbringning o Bestemmelser o Grundlæggende regler. o Beregninger. o Trækkets fastgørelse. o Flotbringning uden brug af spil. o Forhold ved havari, flotbringning og bjergning. o Praktiske anvisninger Vadning o Bestemmelser o Grundlæggende regler o Forberedelser og rekognoscering ved vadning o Vadesteder og faste vadested. o Vadning og eller dybde vadning o Eftersyn i forbindelse med vadning teoretisk i dagslys og praktisk i mørke 20

21 ABC maske kørsel o Bestemmelser o Grundlæggende regler o Forhold ved kørsel med anlagt beskyttelsesmaske, Starthjælp og slæbning (Elev opgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne beskrive: Bestemmelsesgrundlaget for starthjælp og slæbning. Klargøring til slæbning af eget køretøj Til sin rådighed har soldaten papir, blyant og HRN , HRN , HRN og køretøjs reglement. Resultatet er tilfredsstillende, hvis faglærerpansereleven: Henviser til KØTJ reglement, HRN , HRN , kap. og tillæg med det anvendte bestemmelsesgrundlag. Kan beskrive klargøring til slæbning af eget køretøj. Viser hvor man finder bestemmelserne for slæbning og igangslæbning af et havareret køretøj. Gennemfører starthjælp Praktisk / Mundtlig HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 3 Tillæg C HRN SIKPAN Kap. 5 KØTJ Standardgodkendelse Faglærerpanserele vens målbeskrivelse for lektionen ligger fagplanen for det pågældende køretøj FAGPLAN: HRU 301 PMV M113 G3 DK HRU 306B Piranha lll,c SRS KA

22 IKK SRS KA 308 KVG LEO Flotbringning (Elev opgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne tilrettelægge undervisningen ved hjælp af eventuelle eksterne instruktører samt kunne: Anvende bestemmelsesgrundlaget for flotbringning samt efterleve disse. Tilrettelægge flotbringnings lektion, bestille terræn og materiel. Uddanne elever til at lede og deltage i flotbringning af eget køretøj med det normerede materiel. Yde bistand til flotbringning af andre køretøjer under anvendelse af det til køretøjet normerede materiel, Til sin rådighed har panserfaglærereleven op til 3 pansrede køretøjer og eventuelt 3 eksterne instruktører, papir, blyant og HRN , HRN , HRN og køretøjs reglement. Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven: Henviser til HRN , HRN , kap. og tillæg, med det anvendte bestemmelsesgrundlag. Ved sin lektion lægger vægt på at standse ulykken ved at bringe evt. personel i sikkerhed samt udstille den nødvendige advarsel (post eller advarselstrekant) til andre trafikanter, Praktisk / Mundtlig HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 3 Tillæg F HRN SIKPAN Kap. 5 Eftersynsfolder FAGPLAN: HRU 301 PMV M113 G3 DK HRU 306B Piranha lll,c SRS KA 330 IKK Faglærerpanserele vens målbeskrivelse for lektionen ligger fagplanen for det pågældende køretøj 22

23 Forklarer, hvornår en havarist kan flotbringes med egne midler, og hvornår havaristen skal bjærges af uddannet personel, Kontrollere eleverne i, at de kan fastgøre trækkroge og wire korrekt, Kontrollere at eleverne i, at de af egen drift holder personel uden for sikkerhedsafstanden til trækket samt sikrer sig, at luger på køretøjer, hvor der opholder sig personel, er lukket, Kontrollere at elever i, at de af egen drift opretter en sikker signalforbindelse mellem havarist, trækkende køretøjer og flotbringnings lederen Forklare eksempler på, hvornår der skal/bør anvendes krydstræk, kolonnetræk og paralleltræk, SRS KA 308 KVG LEO Terrænkørsel (Elev opgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne tilrettelægge undervisningen ved hjælp af eventuelle eksterne instruktører samt kunne: Anvende bestemmelsesgrundlaget for kørsel i terræn, Udpeger terræn typer (jævnt og fast alm. forekommende terræn) under hensyn til køretøjets konstruktion og terrænmobilitet, Planlægger kørsel med lukket kørerluge, samt efterlever bestemmelser for kørsel med lukkede luger. Planlægge passage af grøfter og mindre vandløb, Kontrollere gennemførelse af eftersyn efter terrænkørsel (holdt eftersyn), Til sin rådighed har panserfaglærereleven op til 3 pansrede køretøjer og eventuelt 3 eksterne instruktører, papir, blyant og Praktisk / Mundtlig HRN FIF Kap. 1 og 2 HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 3 Tillæg A, D HRN SIKPAN Kap. 5 Elev som lærer lektion kobles terrænkørsel og kørsel med ABCmaske sammen Faglærerpanserele vens målbeskrivelse for lektionen ligger fagplanen for det pågældende køretøj 23

24 HRN , HRN , HRN og køretøjs reglement. Resultatet er tilfredsstillende hvis panserfaglærereleven: Anvender KØTJ reglement, HRN , HRN , , HRN /2 kap. og tillæg med det anvendte bestemmelsesgrundlag. Gennemfører orientering for eventuelle hjælpere og elever før kørsel i terræn. Forklare elever om valg af gearområde Forklare om nedkørsel af skråning, og om kørerens opgaver under nedkørslen (kører lige ned og bremser, hvis motoromdrejningerne overstiger det tilladte), Forklare elever at efter passage af en stejl forhindring (toppen), øjeblikkeligt slækker på gaspedalen og genvinder kontrollen med køretøjet, Forklare eleverne at ved passage af grøfter, skyttehuller, lodrette forhindringer passerer disse vinkelret, faglærerpansereleven orientere om at gennemkørsel af vandløb og vandhuller, hvis udstrækning og dybde eleven ikke kender ikke må gennemkøres, Gennemførere kørsel med lukket køreluger FAGPLAN: HRU 301 PMV M113 G3 DK HRU 306B Piranha lll,c SRS KA 330 IKK SRS KA 308 KVG LEO Mørke-kørsel / Panserkasse (Elev opgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne: Anvende bestemmelsesgrundlaget for mørkekørsel, Give praktiske oplysninger om mørkekørslens gennemførelse til elever/instruktører. Afmærke/afspærre område til panserkasse jf. lokale bestemmelser. Praktisk / Mundtlig HRN FIF Kap. 1 og 2 HRN Forsvarets Aflevere terræn kalke til sikkerheds kontoret. Faglærerpanserele vens 24

25 Afmærke mørke kørsels rute (ensrettet, varierende lysforhold, min 3 kilometer lang) Gennemføre/kontrollere kørsel og dirigering med normal lygteføring i og uden for færdselslovens gyldighedsområde under anvendelse af normal lygteføring, positionslys, mørklægningskørelys, uden lys og evt. særlig udstyr, Gennemføre/kontrollere dirigering af køretøjet fra jorden under anvendelse af tegn, køreuddannel se. Kap. 3 Tillæg A, D HRN SIKPAN Kap. 5 og 6 målbeskrivelse for lektionen ligger fagplanen for det pågældende køretøj Til sin rådighed har panserfaglærereleven op til 3 pansrede køretøjer og eventuelt 3 eksterne instruktører samt feltlygter og andet afmærkningsudstyr. Resultatet er tilfredsstillende, hvis panserfaglærereleven: Gennemfører mørkekørsel med de af reglementet gældende bestemmelsesgrundlag. Instruerer hjælper/elever i gennemførelse af mørkekørsel således uheld og materiel skade undgås, Alle til - og afgangsveje i Panserkassen er afmærket/afspærret jf. bestemmelserne. Udfærdiger kalke over panserkassen som indeholder rute og beskrivelse for gennemførelse. Giver sikkerhedsinstruks før gennemførelse, eksempelvis Alle bliver på KØTJ i panserkassen og sidder kun af p.o. Kontrollere lygteføring på køretøjer før iværksættelse. Af egen drift anlægger refleksbind fra solnedgang til solopgang, Gennemføre tilbagemelding efter gennemførelse med instruktører og elever. FAGPLAN: HRU 301 PMV M113 G3 DK HRU 306B Piranha lll,c SRS KA 330 IKK SRS KA 308 KVG LEO 2 25

26 Vadning (Elev opgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne tilrettelægge undervisningen ved hjælp af eventuelle eksterne instruktører samt kunne: Anvende bestemmelsesgrundlaget for vadning, Udpeger terræn for eventuelle instruktørerne under hensyn til blivende bestemmelse for terrænet, køretøjets konstruktion og terrænmobilitet, Planlægge en gennemførelse af vadning, samt efterlever bestemmelser for vadning for det pågældende KØTJ. Kontrollere gennemførelse af eftersyn før og efter vadning (særlige eftersyn), Til sin rådighed har panserfaglærereleven op til 3 pansrede køretøjer og eventuelt 3 eksterne instruktører, papir, blyant og HRN , HRN , HRN og køretøjs reglement. Resultatet er tilfredsstillende, hvis panserfaglærereleven: Henviser til KØTJ reglement, HRN , HRN , , HRN /2 kap. og tillæg med det anvendte bestemmelsesgrundlag Henviser til de bestemmelser der står beskrevet om vadning i blivende bestemmelser for terrænet Gennemføre vadning i et terræn afsnit der ikke overstiger KØTJ vade evne. Kontrollere iværksættelse af særlige eftersyn og kvittering for eftersyn i kontrolbog Praktisk / Mundtlig HRN Forsvarets køreuddannel se. Tillæg E HRN SIKPAN Kap.5 og 8 Eftersynsfolder FAGPLAN: HRU 301 PMV M113 G3 DK HRU 306B Piranha lll,c SRS KA 330 IKK SRS KA 308 KVG LEO 2 Gennemføres praktisk i terræn Faglærerpanserele vens målbeskrivelse for lektionen ligger fagplanen for det pågældende køretøj 26

27 Min Kampbugsering Mål sættes 3 kvartal 2011 ved HOK Praktisk Kørsel med beskyttelsesmaske (Elev opgave) Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne tilrettelægge undervisningen ved hjælp af eventuelle eksterne instruktører samt kunne: Bestille terræn og materiel til gennemførelse af undervisning, Kunne forklare bestemmelses grundlaget for kørsel med anlagt beskyttelsesmaske i og uden for færdselslovens gyldighedsområde. Til sin rådighed har panserfaglærereleven op til 3 pansrede køretøjer og eventuelt 3 eksterne instruktører, papir, blyant og HRN , HRN , HRN og køretøjs reglement samt beskyttelsesmaske med respiratormikrofon. Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven: Afspærrede terræn jf. gældende bestemmelser Kontrollere sig, at eleven under kørsel med anlagt beskyttelsesmaske, betjener de køretekniske installationer jf. KØTJ reglementet, Kontrollere at kører og vognkommandør har etableret en sikkert virkende radio-/ telefonforbindelse. Forklarer, at kørsel med anlagt beskyttelsesmaske i færdselslovens gyldighedsområde er forbudt uden særlig tilladelse. Forklarer, at kørsel med anlagt beskyttelsesmaske kun er Praktisk HRN Forsvarets køreuddannel se. Kap. 3 HRN FIF Kap. 2 HRN SIKPAN Kap. 4 og 5 HRN Radiostation er i Serien. FAGPLAN: HRU 301 PMV M113 G3 DK HRN Aftale med det stedlige politi. Områder med poster (PO). Faglærerpanserele vens målbeskrivelse for lektionen ligger fagplanen for det pågældende køretøj 27

28 tilladt på ordre fra øvelsesleder /uddannelsen ansvarlige chef og kun må gennemføres i afspærrede områder. HRU 306B Piranha lll,c SRS KA 330 IKK SRS KA 308 KVG LEO Pansrede køretøjers Delsystemer Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne: Delsystemernes virkemåde og de for systemerne gældende advarsler og materielskader. Skelne mellem analoge og digitale systemer under de elektriske system. Mundtlig Pågældende køretøjs reglement Til sin rådighed har panserfaglærereleven et pansret køretøj og papir, blyant og HRN , HRN , HRN og køretøjs reglement samt en udtaget powerpack. Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven: Gengiver virkemåden af et kølesystem o Formål med et væske kølesystem o Formål med et luftkølesystem o Generelle kontrol og advarsler former o Væsketyper i et kølesystem Gengiver virkemåden af et indsugnings- og udblæsningssystem. o Forvarmesystem o Filtrering af luft 28

29 o Turbolader o Ladeluftskøler o Udstødnings gas Gengiver virkemåden af et brændstofsystem. o Forvarmeanlæg o Forskel på indsprøjtningssystemer o Brændstofpumper o Returløb køling Gengiver virkemåden af et smøresystem. o Formål med smøresystem o Opbygning af et smøresystem ved et pansret køretøj o Viser forståelse for virkemåden af en oliekøler. o Generelle kontrol og advarsler former Gengiver virkemåden for en transmission/styretøj o Transmissions typer o Konverter typer o Hydraulik motor o Sensorer for/til information ved gearskift o Kraftudtag ved en transmission o Gearvælger o Generelle kontrol og advarsler former Gengiver virkemåden for en motor. o Motor cyklus (virkemåde ved stempler og ventiler) o Kompressionsformer o V-motor / rækkemotor o Topstykke opbygning Gengiver grundreglen for kraftoverføring. o Kraftens vej fra motor til drivhjul. 29

30 Gengiver virkemåden for et bremsesystem. o Bremsesystemer 2/4 kreds systemer o Forskellen på hydrauliske og mekaniske systemer o Væske typer. o Nødbremser o Krav til bremsesystemer o Generelle kontrol og advarsler former Gengiver virkemåde for et elektrisksystem o Start system o Lade system o Generelle forbruger på et elektrisk system. Sikkerheds systemer o Brand undertrykkelses system o Eksplosions undertrykkelses system Gengiver virkemåden ved undervognen. o Affjedring af undervogn forskel på bælte og hjul. o Formål med torsions stænger o Faste/olie fyldte lejer o Bælter typer fordele/ulemper o Placering af drivhjul, forskel på placeringen Forklarer forskellen på analogt og digitalt elektrisk system Orientering om pansrede køretøjer i forsvaret Orientering Efter lektionen skal faglærerpansereleven have forståelse for: Hvorfor bruges der pansrede køretøjer. Hvad er status for pansrede køretøjer i hæren i dag. Hvilken retning bevæger forsvaret sig, i form af udvikling med pansrede køretøjer. Til sin rådighed har faglærerpansereleven papir og blyant. Mundtligt Lektionen gennemføres i udgangspunkt med de aktuelle køretøjer på kurset, og med orientering om 30

31 Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven: Beskriver hvorfor vi bruger pansrede køretøjer i forsvaret. Beskriver hvordan løbende udvikling af pansrede køretøjer foregår fremtid for de aktuelle køretøjer Min Transport af pansrede køretøjer Orientering Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne nævne: Bestemmelsesgrundlaget for transport af et pansret køretøj Hvordan man klargøre et pansret køretøj til transport. Til sin rådighed har panserfaglæreren papir og blyant og HRN Trafik og transporttjeneste i forsvaret Mundtlig HRN Trafik- og transporttjen este i Forsvaret Det er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven: Kan klargøre køretøj i forbindelse med transport på lastbil. Beskriver hvilke former der bruges til gennemførelse at transport af pansrede køretøjer Beskriver krav til udannelse af personel, i forbindelse med transport af køretøjer. Kan rekvirere transport tilladelse af køretøjer over 25ton Operativt virke med pansrede køretøjer Orientering Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne beskrive: Bevægelse med pansrede køretøjer Valg af fremrykkervej Placering i stilling Forhold ved føling Til sin rådighed har faglærerpansereleven transport tiden Mundtlig HRN Kampbataljo nen Instruktøren på det pågældende køretøj, skal være bekendt med, operativ bevægelse med et pansret køretøj 31

32 mellem punkt A og B under kurset Min Beskyttelsen af pansrede køretøjer Orientering Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven under kurset : Ved bevægelse i terræn med et pansret bæltekøretøj søger udenom højtliggende punkter. Vælger fremrykkerveje i forhold til o Bevægelse o Belysning o Bevoksning o Baggrund Ved bevægelse vurdere fjendens muligheder. Ved holdt i terrænet, placere køretøjet efter regler for hastig stillings indtagen. Orientering ved panser afdelingen HKS Mundtlig Mål defineres løbende, med baggrund i aktuelle erfaringer Min Evakuering fra pansrede køretøjer Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne beskrive forholdene ved evakuering i forbindelse med: Et ildebefindende Brand/eksplosion Praktisk / mundtlig Til sin rådighed har panserfaglæreren papir, blyant, kørerdragt, fragmentationsvest, telehjelm og båresedler 32

33 Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven: Kan evakuere besætnings medlemmer og passager med deres funktions udrustning Beskriver opbygningen af køredragt Kan nød åbne de på kurset til rådige køretøjer. Kan anvende båre sedler Brandbekæmpelse i pansrede køretøjer Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne beskrive: Fremgangs måde for slukning af brand i et køretøj Til sin rådighed har panserfaglæreren papir og blyant. Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven nævner: Virkemåden for kulsyreslukkeren og pulverslukkeren Kulsyre har en kvælende virkning og anvendes i brand ved elinstallationer og mindre væskeoverflader At man ved at banke trykflasken i bunden, og aflæser trykmåleren på pulverslukkeren, kan man konstatere, om slukkeren er intakt, At pulverslukkeren bør anvendes ved brand i større væskeoverflader og CO2 -slukkeren ved eksempelvis bilbrand Forskellen er på køretøjets faste ildslukningssystem og køretøjets brandundertrykkelsessystem Sluknings metode ved motorbrand Praktisk/ Mundtlig Lærebog i brandtjenest e, bind 1, kapitel 8 og kapitel 9 Slukningstek nik, kapitel 4 Hæftet: Elementær brandbekæm pelse Brandmateri el kapitel 3 Køretøjs reglementer til gældende køretøj Indhold: slukningsteori slukningsmetod en kvælning pulverslukkere kulsyreslukkere brandtæppe 33

34 27 60 Arbejdsmiljø Orientering Lektionen skal give faglærerpansereleven et grundlæggende kendskab til: Arbejdsmiljø organisationen i forsvaret, Brugen sin lokale arbejdsmiljøleder Til sin rådighed har panserfaglæreren papir og blyant. Mundtlig Lektionen skal gennemføres af en uddannet arbejdsmiljø rådgiver Min Smøremidler og håndtering Orientering Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven har kendskab til: Hvordan han kan bruge en arbejdsmiljørådgiver ved sit tjenestested. Arbejdsmiljø portalen på intranettet, Hvor han finder bestemmelser for arbejdsmiljø regler i forsvaret Lektionen skal give faglærerpansereleven et grundlæggende kendskab til: Arbejdsmiljølovens regler om håndtering af smøremidler og håndtering af kemikalier, Krav for arbejdspladsbrugsanvisninger til smøremidler. Mundtlig Mål defineres af STUPN Introduktion til SOTAS. Data, komponenter og telehjelm. Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne: Adskille og samle telehjelm BOSE DH 132. Slå funktionen ANR (Activ Noice Reduction) til og fra på telehjelmen. Anvende CBRN-mikrofon på telehjelm BOSE DH 132. Til sin rådighed har panserfaglæreren papir og blyant, SOTAS - prøvestand, egen telehjelm og CBRN - mikrofon. Mundtlig/ Praktisk HRN /2 KVG LEO 2A5 Køreinstallati oner HRN Indhold: Historie bag SOTAS. Data. CMSU. CMSU-E. AUS. CBS. 34

35 Resultatet er tilfredsstillende hvis soldaten gennemfører: Adskillelse og samling af hjelm, således at den efterfølgende, efter tilpasning, er brugbar på KØTJ. Kontrol af telehjelmens støjreduktion er slået til for BOSE DH 132 Etablering af forbindelse med, CBRN-mikrofon på telehjelmen og derved opnår forbindelse til den øvrig besætning IKK CV9035 DK (Bind 1 og 2) Telehjelm. Særlig forhold: 1 stk. telehjelm komplet. Eleverne skal have deres egen telehjelm og CBRNmaske med. CBRNmikrofoner til lektionen. Som hjælp til besætningerne, forkortelserne udskrives. Huskelister for uddannelse til SOTASinstruktør Eftersyn og vedligeholdelses system for pansrede køretøjer Efter lektionen skal faglærerpansereleven kunne beskrive: Eftersyn og vedligeholdelsessystemet opbygning. Vedligeholdelse af elevens valgte køretøj Til sin rådighed har soldaten papir, blyant, kedeldragt, eftersyns folder, køretøjs reglement: Praktisk / Mundtlig Køretøjs reglementer til gældende køretøj Eftersynsfold er Der skal undervises i vedligeholdelse på det pågældende køretøj, der skal forevises og afhjælpes, de 35

36 Resultatet er tilfredsstillende hvis faglærerpansereleven beskriver: De for bruger angivne eftersyn og vedligeholdelses terminer. Ansvarsfordelingen for planlægningen og gennemførelse af vedligeholdelsestjenesten Hvornår der skal udfærdiges en MMR samt hvem der har ansvaret for dette bliver gjort. Afhjælpningen af hyppige fejl på køretøjet aktuelle fejl der forfindes på køretøjet. Evt. skal der bruges hjælpe instruktører Afsluttende prøve Slutkontrollen gennemføres af alle elever: Slutkontrollen er en skriftlig prøve i indlært stof under uddannelsen i som faglærerpanser. Prøven vil omhandle det der er indlært i lektionerne fra 1 til 42 og fra uddannelsen ved Skriftlig Skal bestås. Der må bruges de til kurset tilhørende reglementer: Samt egne notater. 36

37 HANDLEPRØVE 37 MAJ 09 KONTROLSKEMA

Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT

Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 28 Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT Formål 1. At give eleven sådan viden og færdigheder, at denne er i stand til at udføre

Læs mere

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 20 KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Formål 1. At give eleven sådan viden og færdigheder, at denne er i stand til at udføre

Læs mere

INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035

INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035 INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035 Formål 1. At sætte eleven i stand til at udføre funktionen som IKK kommandør i dagslys og i mørke. 2. At give eleven en sådan holdning, at denne af egen drift

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 Indhold FORMÅL... 2 MÅL... 2 INDHOLD... 3 TID... 3 MIDLER... 3 SÆRLIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommandostationstjenesten,

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Henvisninger og hjælpemidler

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Henvisninger og hjælpemidler Lektionsoversigt 6031 Lek nr. 1 1t kommandodeling ORG, PSN OPG Efter LEK skal soldaten kunne genfortælle: kommandodeling ORG, PSN i kommandodeling OPG. Til sin rådighed har kursisten egne og udleverede

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6054 Angreb B. Kort navn Angreb FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til at nedkæmpe

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4160 DeMars DIR D Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul 1.

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4160 DeMars DIR D Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul 1. Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 460 DeMars DIR D 0322902 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul. Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 460

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

Bemærkninger til lektionsoversigten

Bemærkninger til lektionsoversigten Lektionsoversigtens inddeling: Fag: Fagområde. Lektionsnummer: Den enkelte lektions placering i faget. Bemærkninger til lektionsoversigten : Den beregnede tid til den enkelte lektion. en er angivet som

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D 02624393 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6076 Kampeksercits og formationer 3 B. Kort navn KEKSFORM 3 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVDEL

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan SB LDS M/01 DeMars DIR D 02833420 MAJ/2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN UDDANNELSESDIREKTIV

UKLASSIFICERET Fagplan SB LDS M/01 DeMars DIR D 02833420 MAJ/2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN UDDANNELSESDIREKTIV UKLASSIFICERET Fagplan SB LDS M/01 DeMars DIR D 02833420 MAJ/2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Superbrugeruddannelse på LDS M/01. B. Kort navn SB LDS M/01 UDDANNELSESDIREKTIV C. Formål Formålet

Læs mere

FAGPLAN. Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Præsentation. Anvendelse, transportmidler, køreplan, kørerute, lejlighedsvise ordonnanser,

FAGPLAN. Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Præsentation. Anvendelse, transportmidler, køreplan, kørerute, lejlighedsvise ordonnanser, 1 60 FAGPLAN Præsentation af faget og ordonnanstjenestens tilrettelæggelse. Ved lektionens afslutning skal soldaten have gennemgået fagets formål, indhold og slut. Eleven skal have kendskab til enhedernes

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4104 DeMars DIR D MAJ Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget:

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4104 DeMars DIR D MAJ Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Hjemmeværnsskolen U-DIR 4104 DeMars DIR D 03205613 MAJ 2015 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Grundlæggende våbenuddannelse PISTOL M/49 Hjemmeværnsskolen U-DIR 4104 DeMars DIR D 03205613 MAJ

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Skydeleder 3 B. Kort navn SKYLE 3 FAGPLAN C. Formål Kurset skal sætte kursisten i stand til at virke som skydeleder ved enhedsskydning i delingsramme (eller dele

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 2. Funktionsuddannelse. Dysekanon HJEMMEVÆRNSSKOLEN

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 2. Funktionsuddannelse. Dysekanon HJEMMEVÆRNSSKOLEN Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Modul 2 Funktionsuddannelse Dysekanon Side 1 af 11 Fagplan Titel lang: Funktionsuddannelse Dysekanon Modul 2 Titel kort: FUNK DYKN (2) Formål Faget skal give

Læs mere

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lek nr. 1. Teori 60 min Praksis 90 min March Forskydning, opsiddet Gennemføre forskydning, opsiddet efter huskeordet SIMUMFAHROF samt en kalke. Delingsføreren

Læs mere

Samrådsspørgsmål A om forskellige forhold vedrørende L 28 (lovforslaget om små motoriserede

Samrådsspørgsmål A om forskellige forhold vedrørende L 28 (lovforslaget om små motoriserede Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 L 28 Bilag 8 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål A om forskellige forhold vedrørende L 28 (lovforslaget om små motoriserede køretøjer) Side 1 af 10

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D 02624394 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6077 Kamp fra stilling 3 B. Kort navn KSTL 3 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVGRP og -DEL

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 2030 Forsyningsbefalingsmand kursus B. Kort navn FSBM FAGPLAN C. Formål Kursus skal give kursisten det nødvendige grundlag for

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1409 DeMars DIR D 02846858 MD/ÅR HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1409 DeMars DIR D 02846858 MD/ÅR HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1409 DeMars DIR D 02846858 MD/ÅR HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Maritimt engelsk B. Kort navn MARENG FAGPLAN C. Formål At genopfriske kursisternes engelske tale, således

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Idræt, LPU 1, 1006 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 Kort navn IDRÆT LPU 1. 2. FAGETS MÅL Faget introducerer og optimerer kursistens viden, færdigheder

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Orienteringssamtaleleder kursus. B. Kort navn ORIENT SAMTLE FAGPLAN C. Formål Faget skal bibringe kursisten

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN GPU OVTJ DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN GPU OVTJ DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN GPU OVTJ DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Grundlæggende Patruljeuddannelse Overvågningstjeneste B. Kort navn GPU OVTJ C. Formål Faget skal give soldaten en

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D 02623690 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6006 Kamp fra stilling - nærforsvar B. Kort navn KSTL-NFS FAGPLAN C. Formål Enhedsuddannelsen i kamp fra

Læs mere

Hjemmeværnet. Funktionsuddannelse. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 1, Dysekanon UKLASSIFICERET. UDIR 4163 DeMars DIR D NOV/14

Hjemmeværnet. Funktionsuddannelse. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 1, Dysekanon UKLASSIFICERET. UDIR 4163 DeMars DIR D NOV/14 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Modul 1, Funktionsuddannelse Dysekanon Side 1 af 12 Fagplan Titel lang: Funktionuddannelse Dysekanon Modul 1 Titel kort: FUNK DYKN (1) Formål Faget skal give

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan GPU PTRTAK DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan GPU PTRTAK DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan GPU DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Grundlæggende Patruljeuddannelse - Patruljetaktik FAGPLAN B. Kort navn GPU C. Formål Uddannelsen skal give den enkelte soldat

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Taktisk kursus for officerer af reserven (TAKKUR RESOF)

Taktisk kursus for officerer af reserven (TAKKUR RESOF) Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 12 Taktisk kursus for officerer af reserven (TAKKUR RESOF) Formål 1. At give eleven viden om og forståelse for panserinfanterikompagniet

Læs mere

Fagplan - Træner 1, hjælpetræner ungdom

Fagplan - Træner 1, hjælpetræner ungdom Fagplan - Træner 1, hjælpetræner ungdom Hjælpetræner/ungdomstræner uddannelsen er baseret på at skytter og forældre forholdsvis hurtigt kan indgå i et fast medhjælperteam for trænerne i skytteforeningen,

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Maritime Force Protection Uddannelsesstøtteofficer. B. Kort navn MFP UDSTOF C. Formål Uddannelsen

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4162 DeMars DIR D Maj Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4162 DeMars DIR D Maj Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse Hjemmeværnsskolen U-DIR 4162 Maj 2015 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse PISTOL M/49 Hjemmeværnsskolen U-DIR 4162 Maj 2015 Titel lang: Funktionsuddannelse på pistol M/49.

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D 02802856 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads B. Kort navn INOP C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6086 Eskortetjeneste 1 B. Kort navn ESKORTE 1 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG., MHV, Lovpligtig uddannelse 2,1481 Udgivelse JUL 2015 2. FAGETS MÅL. Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden og færdigheder, at kursisten er i stand til at foretage

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN HJEMMEVÆRNSSKOLEN UKLASSIFICERET FAGPLAN Fagplan 4502 DeMars DIR D 02747801 09/14 Side 1 A. Langt navn Våbenleder på 800/900 og gummibåd B. Kort navn VBLE 800/900 og GB C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Signaluddannelse, LPU 2 Lovpligtig uddannelse, modul 2, 1045 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Kursus skal give kursisten viden, færdigheder og holdningersåledes, at kursisten

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Køreteknik Hjemmeopgave før/efter møde på køretekniskanlæg Tid: 2,9 time incl. pause.

Køreteknik Hjemmeopgave før/efter møde på køretekniskanlæg Tid: 2,9 time incl. pause. Elevens navn: Dato. Køretekniskanlæg FDM. Abildgaardsvej 17 4000 Roskilde. tlf. 4613 6100 Mødetid FDM: dato: kl: Bemærk du skal være på FDM i god tid (senest 15 min før aftalt mødetid), husk også dit ansøgningsskema

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D 02624303 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6051 Kampeksercits og formationer 2 B. Kort navn KEKSFORM 2 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen har til formål

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere

Fra 1963 og frem til 2009 er der sket rigtig meget med udviklingen af nye ambulancer.

Fra 1963 og frem til 2009 er der sket rigtig meget med udviklingen af nye ambulancer. Fra 1963 og frem til 2009 er der sket rigtig meget med udviklingen af nye ambulancer. I 1987 blev Dodge Power Wagon afløst af VW LT 35, som på det tidspunkt var noget af et fremskridt, som dig senere viste

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Ledelse i praksis Maritimt Alment Befalingsmandskursus B. Kort navn LIP MAB C. Formål Faget skal

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2418, bilag 3 DeMars DIR D 01639792 AUG/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2418, bilag 3 DeMars DIR D 01639792 AUG/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2418, bilag 3 DeMars DIR D 01639792 AUG/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn PC SAR hjælpeprogrammer B. Kort navn PC SAR hjælpeprogrammer FAGPLAN C. Formål Kursisten skal

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR Instruktørkursus

LÆRINGSPLAN FOR Instruktørkursus LÆRINGSPLAN FOR 1100 Instruktørkursus Udarbejdet af: HVS-UDD8 Dato og år: OKT 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af 1100 Instruktørkursus 3 1. Indledning 3 2. Forudsætninger

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN 1. GENERELT 1.1 Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne udvikler/udbygger de kompetencer, der sætter dem i stand til at virke som gruppefører for en

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR TAK OPU

LÆRINGSPLAN FOR TAK OPU LÆRINGSPLAN FOR TAK OPU Udarbejdet af: HVS-MHS3 Dato og år: FEB 2016 Version 28. Oktober 2015 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Beskrivelse af kurset: TAKTISK OPERATØRUDDANNELSE...3

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

Pas på, på banen for maskinførere

Pas på, på banen for maskinførere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe / kompetence... Målbeskrivelse... Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse.... Helbredskrav... Beskrivelse af uddannelsen....1 Generelt....

Læs mere

BLIVENDE BESTEMMELSER FOR ADMINISTRATION. (BBA)

BLIVENDE BESTEMMELSER FOR ADMINISTRATION. (BBA) BBA BLIVENDE BESTEMMELSER FOR ADMINISTRATION. (BBA) 1. GENERELT. Alle betalende medlemmer har adgang til foreningens område i Fredskovsdepotet. Det er tilladt for medlemmer at medtage venner og familie

Læs mere

Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1

Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1 Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1 Titel lang: Våbenuddannelse i skydeterræn 1. Titel kort: VBUDD 1 Formål Faget skal give soldaten en sådan viden og sådanne færdigheder og holdninger,

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2006 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten have kendskab til informationsofficersfunktionen samt kunne varetage tjenesten

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal under indsættelse

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal under indsættelse UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG SINE Slutbrugerkursus SINE slutbrugerkursus, 7513 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN 1. FORMÅL Formålet er, at sergenteleven erhverver sig den nødvendige grundlæggende viden og færdigheder og på grundlag heraf tilegner

Læs mere

Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter).

Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter). Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter). Træner/seniortræneruddannelsen er en overbygning af træner1 uddannelsen, og dækker senior

Læs mere

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol. overvågningsområde, bevogtnings- reaktionslinie. Typer bevogtningsobjekter. Forskellen på afspærring og

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol. overvågningsområde, bevogtnings- reaktionslinie. Typer bevogtningsobjekter. Forskellen på afspærring og Lektionsoversigt 6003 1. 30 min Generelle begreber og forhold vedr. bevogtning. Ved lektionens afslutning skal soldaten Have kendskab til begreber og definitioner i.f.m. bevogtning. kan: Med egne ord beskrive,

Læs mere

Fagplan for Administration, vejlederkursus.

Fagplan for Administration, vejlederkursus. Fagplan for Administration, vejlederkursus. Titel lang: Administration. Titel kort: ADM A. Formål: Ved fagets afslutning skal kursisten (herefter benævnt vejlederen) være orienteret om de administrative

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 7515 DeMars DIR D 02725857 DEC 2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 7515 DeMars DIR D 02725857 DEC 2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 7515 DeMars DIR D 02725857 DEC 2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn SINE instruktørkursus. B. Kort navn SINE IN FAGPLAN C. Formål At sætte kursisten i stand til at instruerer

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG: Rekrutteringsofficerskursus, 2083 Udgivelse Nov 2015

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG: Rekrutteringsofficerskursus, 2083 Udgivelse Nov 2015 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG: Rekrutteringsofficerskursus, 2083 Udgivelse Nov 2015 2. FAGETS MÅL: Uddannelsen skal udvikle den enkelte deltagers forudsætninger bedst muligt for at kunne virke som rekrutteringsofficer

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Identifikation af uddannelsesbehov, UDDBEHOV. Uddannelsesstøtteofficersuddannelse, 3413 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsener at skal kursisten kunne

Læs mere

i forbindelse med operationalisering af handleplan anviser hvilke punkter, der skal fastholdes, hvilke der skal udvikles, samt hvorledes dette opnås.

i forbindelse med operationalisering af handleplan anviser hvilke punkter, der skal fastholdes, hvilke der skal udvikles, samt hvorledes dette opnås. Fagplan for Pædagogik, vejlederkursus. Titel lang: Pædagogik, vejlederkursus. Titel kort: PÆD A. Formål: Faget skal give kursisten (herefter benævnt vejlederen) sådan viden, færdigheder og holdninger,

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chef/leder/administrativ uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chef/leder/administrativ uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chef/leder/administrativ uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN Udgivelse JAN 2015 1. FAG Havmiljøuddannelse MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1448 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten have kendskab til havmiljøorganisationen og Marinehjemmeværnets

Læs mere

Best practice håndbog til de individuelle køretimer

Best practice håndbog til de individuelle køretimer Best practice håndbog til de individuelle køretimer Undervisningsministeriet 2009. Materialet er udviklet af Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af

Læs mere

Almindelig Fællesuddannelse

Almindelig Fællesuddannelse Aldelig Fællesuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren - uanset funktionsområde - en sådan almen viden og sådanne generelle færdigheder, at den pågældende kan gennemføre grund-

Læs mere

Løbsreglement for 4x4 Trophy

Løbsreglement for 4x4 Trophy Løbsreglement for 4x4 Trophy TR. 1 Arrangementsbeskrivelse Trophy er en hold konkurrence, der består af et antal specialprøver. Formålet med Trophy er at teste holdets evne til løse specialprøver i svært

Læs mere

UKLASSIFICERET Bilag 3 Fagplan 1444 DeMars DIR D /14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Bilag 3 Fagplan 1444 DeMars DIR D /14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Bilag 3 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Administration og håndbøger B. Kort navn Administration og håndbøger FAGPLAN C. Formål Formålet med

Læs mere

8500 Undervisningsteori

8500 Undervisningsteori Hjemmeværnsskolen 8500 Undervisningsteori Studiemateriale 2 HVS 8500-002-46 FEB 2011 Lektion 2: Ydre faktorer Undervisningsprincipper Gennemførelse af undervisning og undervisningsmetoder Undervisningsmidler

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG OPO kursus, 3412 Udgivelse December 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG OPO kursus, 3412 Udgivelse December 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG OPO kursus, 3412 Udgivelse December 2014 2. FAGETS MÅL Viden Have forståelse af de kontrolmæssige sammenhænge, der er i forbindelse med brugen af fartøjet. Har viden om OPO

Læs mere

U-DIR 1008 Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET DeMars DIR D 02193074 JUN 2006

U-DIR 1008 Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET DeMars DIR D 02193074 JUN 2006 Hjemmeværnsskolen DeMars DIR D 02193074 Grunduddannelsen Fagplan Brandbekæmpelse U-DIR 1008 1 Hjemmeværnsskolen DeMars DIR D 02193074 Fagplan: Grunduddannelsen, Brandbekæmpelse Titel lang: Grunduddannelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR KAMPTROPPERNE 1

Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR KAMPTROPPERNE 1 Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR KAMPTROPPERNE 1 1 Tjenestegrensmodulet benævnes våbenkursus internt i Hæren. Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. TJENESTEGRENSMODULETS FORMÅL... 3 3.

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere