Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Indhold Introduktion Identifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Indhold ... 3. 1. Introduktion... 3 2. Identifikation... ... 3"

Transkript

1 Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Indhold - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion Identifikation Sundhedsfaglig autorisation Beskrivelse Værdisæt Arbejdsmæssig funktion Beskrivelse Værdisæt Organisation... 6 Side 1 af 11 Version Dato Ansvarlig JSK JSK JSK JSK JSK JSK Kommentarer Efter review fra KKJ Redigeret efter kommentarer på arkitekturmøde. Bl.a.: Autorisation og stillingsbetegnelse adskilt Studerende er kommet med Klassifikationer vedr. faggrupper og stillingsbetegnelser baseres på Danmarks Statistik og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Tilretning i forhold til kommentarer på internt arkitekturmøde 8/4 2010, 22/ og fælles arkitekturmøde 29/4 2010: Stillingsbetegnelse rettet til arbejdsmæssig funktion. Beskrivelse af attributten er ændret i forhold til beskrivelse af tilsvarende attribut (Arbetsbeskrivning) i den svenske model BIF. Arbejdsmæssige funktioner er konkretiseret. Denne liste kan udvides, når der bliver et behov. Præcisering af at arbejdsmæssige funktioner baseres på internationalt standardiseringsarbejde (DISCO-88). Indførelse af formål. Dette forventes at løser uklarheder om- kring håndtering af Akutadgang, forskning og administration. Omdøbning af dokumenter. Fjernelse af referencer til DGWS På vegne af organisation indført. Autentifikation er omnavngivet til Identifi- kation. Formuleringer tilrettet efter kommentering fra KKJ

2 5.1. Beskrivelse Værdisæt Formål Beskrivelse Værdisæt På vegne af Beskrivelse Værdisæt Referencer Side 2 af 11

3 1. Introduktion Dette dokument beskriver de brugeroplysninger, der vil blive stillet som krav ved kommunikation via webservices på sundhedsområdet. Det id-kort, der omtales nedenfor, konstrueres af STS ved hjælp af oplysninger fra WSC. Id-kortet medsendes i webservicekald for at WSP kan identificere og autorisere brugeren i forhold til de services, der udbydes af WSP. Beskrivelse af attributter der indgår i id-kort i forhold til brugerens adgang til eksterne tjenester via web services. For beskrivelse af id-kort refereres til Forkortelse AMS AUDD AUTO CVR CVR-P SHAK SOR UDD WSC WSP YDER STS MOCES OCES CA Beskrivelse Arbejdsmarkedsstyrelsen Afsluttende uddannelseskode Sundhedsstyrelsens autorisationsregister Det centrale virksomhedsregister. Juridisk enhed. Det centrale virksomhedsregister. Produktionsenhedsnummer (P-nummer). Sygehus-afdelingsklassifikationen Sundhedsvæsenets organisationsregister Igangværende uddannelseskode Web service consumer. Refereres også typisk til serviceaftager eller klientsystem, der benytter en service der stilles til rådighed af en WSP. Web service provider. Refereres også typisk til tjeneste eller serviceudbyder, der stiller noget funktionalitet til rådighed via web services. Yderregisteret Security Token Service. Offentlige Certifikater til Elektronisk Service. Medarbejdercertifikat. Offentlige Certifikater til Elektronisk Service. Findes i tre varianter: POCES, MOCES og VOCES. Certification Authority. 2. Identifikation En bruger identificeres ved digital signatur (MOCES) som specificeret for DGWS 1.0 og Sundhedsfaglig autorisation Brugere med en sundhedsfaglig autorisation udstedt af Sundhedsstyrelsen skal identificeres ved deres unikke sundhedsfaglige autorisation. Sundhedspersoner kan have flere autorisationer, men der kan kun registreres en sundhedsfaglig autorisation pr. id-kort Beskrivelse Brugerens sundhedsfaglige autorisation beskrives ved følgende attributter. Attributnavn Attributbeskrivelse Autorisationsnummer Brugerens sundhedsfaglige autorisationsnummer. Nummeret er unikt for brugeren og skal svarer til autorisationsnummer for brugeren i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister. Nummeret tages fra registeret AUTO. Side 3 af 11

4 Faggruppeid Faggruppenavn Klassifikation Alfanumerisk kode for faggruppen. Faggruppen skal stemme overens med faggruppen for autorisationsnummer. Fra klassifikationen AUDD eller UDD. Er id fra klassifikationen UDD udfyldes autorisationsnummer ikke. Læsevenlig betegnelse for faggruppen. Teksten hentes fra klassifikationssystemet og svarer til koden. Benyttes udelukkende af hensyn til læsevenlighed og har ikke nogen systemteknisk betydning. Fx Læge eller Sygeplejerske. Fra klassifikationen AUDD eller UDD. Er id fra klassifikationen UDD udfyldes autorisationsnummer ikke. Identifikation af den klassifikation hvori koden hører hjemme. Værdien er AUDD (for autoriserede sundhedspersoner) eller UDD (for studerende). Medicinstuderende angives som det der i Danmarks Statistiks klassifikation over igangværende uddannelser hedder Lægevidenskab,kand. (kode 7170) Værdisæt Klassifikation AUTO AUDD UDD Beskrivelse Sundhedsstyrelsens autorisationsregister. Sundhedspersoner med en autorisation. Danmarks Statistiks klassifikation over afsluttende uddannelseskoder (for personer der har gennemført en sundhedsfaglig autorisationsgivende uddannelse). Koderne svarer til det der i autorisationsregisteret hedder faggrupper. Der benyttes en begrænset delmængde af uddannelseskoderne. De benyttede koder fremgår af tabellen nedenfor og svarer til de koder der er registreret i autorisationsregisteret. er/hkt4_variabel.aspx?fk=9510 Studerende Danmarks Statistiks klassifikation over igangværende uddannelseskoder (for personer der er under uddannelse). Koderne svarer til det der i autorisationsregisteret hedder faggrupper. Der benyttes en begrænset delmængde af uddannelseskoderne. De benyttede koder fremgår af tabellen nedenfor og svarer til de koder der er registreret i autorisationsregisteret. er/hkt4_variabel.aspx?fk=9698 Faggruppeid Faggruppenavn Klassifikation Beskrivelse 4498 Optiker AUDD 5151 Fysioterapeut AUDD 5153 Ergoterapeut AUDD 5155 Fodterapeut AUDD 5158 Radiograf AUDD 5159 Bioanalytiker AUDD Side 4 af 11

5 5166 Sygeplejerske AUDD 5175 Jordemoder AUDD 5265 Kiropraktor AUDD 5431 Tandplejer AUDD 5432 Klinisk tandteknik AUDD 5433 Tandlæge AUDD 5451 Klinisk diætist AUDD 7170 Læge AUDD/UDD 9495 Bandagist AUDD 4. Arbejdsmæssig funktion Ved udstedelse af et id-kort fungerer den pågældende bruger i forhold til en arbejdsmæssig funktion. Betegnelse for denne funktion benyttes til at autorisere brugeren i forhold til en tjeneste og til logning. Betegnelsen vil i de fleste tilfælde være i overensstemmelse med brugerens sundhedsfaglige autorisation. Der er dog undtagelser: Sekretærer eller studerende, der ikke har en sundhedsfaglig autorisation, men som har behov for at tilgå patientdata. Brugere med en sundhedsfaglig autorisation, som ikke umiddelbart vil have nogen grund til at tilgå patientdata. Dette kunne være en læge, som sidder i en arbejdsmæssig funktion som it-chef, konsulent el.lign. Der kan angives en arbejdsmæssig funktion for brugeren i id-kortet og denne er obligatorisk Beskrivelse Arbejdsmæssig funktion angives ved følgende attributter. Attributnavn Attributbeskrivelse Id Alfanumerisk kode for arbejdsmæssig funktion i forhold til klassifikationen AMS 1 svarende til feltet DISCOWeb. Arbejdsmæssig funktion vil typisk stemme overens med faggruppen i autorisationsregisteret, hvis brugeren har en sundhedsfaglig autorisation. Navn Læsevenlig betegnelse for arbejdsmæssig funktion. Teksten hentes fra klassifikationssystemet og svarer til koden. Benyttes udelukkende af hensyn til læsevenlighed og har ikke nogen systemteknisk betydning. Fx Læge, Sygeplejerske eller Lægesekretær. Klassifikation Identifikation af den klassifikation hvori koden hører hjemme. Værdien er altid AMS Værdisæt Klassifikation AMS Beskrivelse Arbejdsmarkedsstyrelsens koder over stillingsbetegnelser [AMS-JOBKLASS]. AMS = Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der benyttes et begrænset delmængde af stillingsbetegnelser. De benyttede koder fremgår af tabellen nedenfor. Id Navn Klassifikation Beskrivelse 761 praktiserende læge AMS 1 AMS er et forslag til klassifikation, man kunne tage udgangspunkt i. Af andre klassifikationer har der været kikket på [ASTM E ] eller [SNOMED CT] som alternativer. Side 5 af 11

6 763 speciallæge AMS 764 overlæge AMS 765 sygehuslæge AMS 766 tandlæge AMS 775 jordemoder AMS 776 sundhedsplejerske AMS 777 ledende sygeplejerske AMS 1064 radiograf AMS 1118 bioanalytiker AMS 1137 klinisk diætist AMS 1143 optiker AMS 1147 tandplejer AMS 1150 fodterapeut AMS 1151 fysioterapeut AMS 1152 kiropraktor AMS 1161 ergoterapeut AMS 1169 social- og sundhedsassistent AMS 1170 sygeplejerske AMS 1795 bandagist AMS 1808 klinisk tandtekniker AMS operationssygeplejerske AMS anæstesisygeplejerske AMS ledende bioanalytiker AMS ledende fysioterapeut AMS ledende radiograf AMS ledende ergoterapeut AMS ledende jordemoder AMS sundhedsservicesekretær AMS Nyoprettet pr. 26/ Tidligere lægesekretær. 5. Organisation Denne oplysning betegner den organisatoriske enhed hvor brugeren er ansat og specificerer mere præcist, hvor brugeren udfører eller har udført sit arbejde. Der kan registreres en organisation. Brugerens tilknytning til en organisation benyttes til at autorisere brugeren i forhold til en tjeneste og til logning Beskrivelse Organisation identificeres ved følgende attributter: Attributnavn Attributbeskrivelse Juridisk enhed Identificerer den juridiske enhed for hvilken brugeren udfører arbejde. CVR-nummer Identifikation af virksomheden hvor brugeren er ansat (fx region, lægepraksis eller apotekerkæde). Tages altid fra klassifikationen Side 6 af 11

7 CVR. CVR-navn Læsevenlig betegnelse for CVR-enheden. Tages altid fra klassifikationen CVR. Organisation Identifikation af den sundhedsorganisation, der mest præcist beskriver den organisation som brugerens arbejde vedrører (fx sygehus, lægepraksis eller apotek). Man kan fysisk være placeret et andet sted end der hvor man vil udføre eller har udført sit arbejde. Id Alfanummerisk identifikation af organisationen fra den pågældende klassifikation. Navn Læsevenlig betegnelse for organisationen, som svarer til navnefelt i den benyttede klassifikation. Klassifikation Identifikation af den klassifikation organisationen hører hjemme i. Kan være SOR, SHAK, YDER eller P-CVR. Underorganisation Identifikation af den underorganisation, der mest præcist beskriver den organisation som brugerens arbejde vedrører (fx afdeling eller afsnit på et sygehus). Id Systemid for underorganisationen. Navn Læsevenlig betegnelse for underorganisationen, som svarer til navnefelt i den benyttede klassifikation. Klassifikation Identifikation af den klassifikation underorganisationen hører hjemme i. Kan være SOR eller SHAK Værdisæt For de enkelte typer af organisationer opstilles hvilke informationer der forventes. Klassifikation CVR CVR-P SOR SHAK YDER Beskrivelse Det centrale virksomhedsregister. CVR-nummer. Det centrale virksomhedsregister. Produktionsenhedsnummer. Sundhedsvæsenets organisationsregister. SOR-id. Sygehus-afdelingsklassifikationen. SHAK-kode. Yderregisteret. Ydernummer. Juridisk enhed Klassifikation Beskrivelse CVR-nummer CVR Identificering af den juridiske enhed for virksomheden ved angivelse af CVR-nummer. Obligatorisk for alle. Sygehuse Identificerer regionen. Altså samme nummer for alle sygehuse i en region. Almen lægepraksis, speciallæger o.lign. Identifikation af den enkelte praksis. Flere læger kan dele praksis og dermed samme CVR-nummer. Kommune Identificerer kommunen. Apoteker Apotekerkæde. Flere konkrete apotekerbutikker kan dele samme CVR-nummer. Side 7 af 11

8 Privathospitaler Identificerer det enkelte hospital som virksomhed eller en kæde af hospitaler. Flere fysiske hospitaler kan dele samme CVR-nummer. Disse vil da have flere produktionsenheder under sig. CVR-navn CVR Læsevenlig betegnelse for CVR-enheden. Svarer til feltet Navn i CVR-registeret. Obligatorisk for alle. Organisation Id Klassifikation Beskrivelse SHAK-kode, SOR-id, SHAK, SOR, YDER, CVR-P Sundhedsorganisation (sygehus, praksis, kommuneorganisation, apoteker, privathospitaler). Obligatorisk for syge- ydernummer eller P- nummer huse. Sygehuse SHAK-kode eller SOR-id der identificerer sygehuset. I SHAK svarer dette til de første 4 tegn i koden. Det samme niveau kan ikke umiddelbart identificeres i SOR. I nuværende udformning af SOR arbejdes med niveauerne institutionsejer, institution, organisatorisk enhed. Almen lægepraksis, speciallæger o.lign. SOR-id eller ydernummer der identificerer den pågældende alment praktiserende læge, et kompagniskab af praktiserende læger (alle læger tildeles ét fælles ydernummer), speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, psykolog eller fodterapeut. Kommune Udestår. Apoteker CVR-P. P-nummer der identificerer det enkelte apotek. Privathospitaler CVR-P. P-nummer der identificere det enkelte hospital. Underorganisation Id Klassifikation Beskrivelse SHAK-kode eller SORid SHAK eller SOR Beskriver den organisation (fx en afdeling på et sygehus), der forventes at ligge hierarkisk under sundhedsorganisationen. Attributten er valgfri, men serviceudbyder kan kræve at attributten er sat. Sygehuse SHAK-kode eller SOR-id der identificerer afdeling på det pågældende sygehus. I SHAK svarer dette til de første 6 tegn i koden. Det samme niveau kan ikke umiddelbart identificeres i SOR. Almen lægepraksis o.lign. Ikke relevant. Kommune Udestår. Side 8 af 11

9 Apoteker Ikke relevant. Privathospitaler Udestår. 6. Formål Denne oplysning benyttes når en bruger tilgår en tjeneste og fortælle formålet med anvendelse af tjenesten og dennes oplysninger Beskrivelse Formål beskrives med følgende attributter: Attributnavn Attributbeskrivelse Id Alfanumerisk kode for formålet. Navn Læsevenlig betegnelse for arbejdsmæssig funktion. Klassifikation Identifikation af den klassifikation hvori koden hører hjemme. Der findes ingen klassifikation på nuværende tidspunkt Værdisæt Værdisættet er hentet og oversat fra den svenske model BIF [Rapport_BIF-ER_1] og OASISstandarden [XSPA]. Listen af formål er initiel og forventes at blive udvidet. Id Navn Klassifikation Beskrivelse N/A Behandling N/A [XSPA]: Healthcare Treatment [Rapport_BIF-ER_1]: Hälso- och sjukvård N/A Akut behandling N/A [XSPA]: Emergency Treatment N/A Systemadministration N/A [XSPA]: System Administration [Rapport_BIF-ER_1]: Administration, särskilt logguppföljning N/A N/A N/A [XSPA]: Operations N/A Afregning N/A [XSPA]: Payment N/A Forskning N/A [XSPA]: Research [Rapport_BIF-ER_1]: Forskning N/A N/A N/A [XSPA]: Marketing N/A Sociale ydelser N/A [XSPA]: Public Health [Rapport_BIF-ER_1]: Socialtjänst N/A Uddannelse N/A [Rapport_BIF-ER_1]: Utbildning 7. På vegne af Denne oplysning benyttes når en bruger tilgår en tjeneste på vegne af en anden person. Konkret anvendelse finder sted i FMK, hvor andre faggrupper end læger gives adgang til tjenesten. Denne adgang gives for at andre faggrupper end læger kan udføre administrativt arbejde i forbindelse med op- Side 9 af 11

10 datering og læsning af medicindata. Id-kortet kan indeholde oplysninger om at man tilgår tjeneste på vegne af en person Beskrivelse På vegne af dokumenteres med følgende oplysninger: Attributnavn Attributbeskrivelse På vegne af Angiver hvem brugeren handler på vegne af. Autorisationsnummer Autorisationsnummer fra autorisationsregisteret. Attributten angives altid, når en bruger udfører handlinger på vegne af en anden person med en sundhedsfaglig autorisation. Idet denne oplysning kommer til at ligge i brugerens id-kort skal akkreditiver afgives hver gang denne attribut skifter værdi. Hvis brugeren gives adgang til en tjeneste skal brugeren gives de samme privilegier som personen med det pågældende autorisationsnummer. Faggruppeid Faggruppe svarende til autorisationsnummer. Fra klassifikationen AUDD. Svarer til faggruppeid i afsnit 3. Faggruppenavn Læsevenligt navn for faggruppe svarende til autorisationsnummer. Fra klassifikationen AUDD. Fra klassifikationen AUDD. Svarer til faggruppenavn i afsnit 3. På vegne af Angiver den organisation brugeren handler på vegne af. Organisationsid Organisationsid. Svarende til CVR-nummer i afsnit 5.1. Organisationsnavn Navn på organisationen. Svarende til CVR-nummer i afsnit 5.1. Organisationsklassifikation CVR. Funktionsid Identifikation af arbejdsmæssig funktion. Svarende til id i afsnit 4.1. Funktionsnavn Navn for arbejdsmæssig funktion. Svarende til navn i afsnit 4.1. Funktionsklassifikation Klassifikation hvorfra funktionsid stammer. Svarende til klassifikation i afsnit Værdisæt Person Klassifikation Beskrivelse Autorisationsnummer AUTO Se afsnit 3 om Sundhedsfaglig autorisation. Faggruppeid AUDD Se afsnit 3 om Sundhedsfaglig autorisation. Faggruppenavn AUDD Se afsnit 3 om Sundhedsfaglig autorisation. Organisationsid CVR Se afsnit 5 om Organisation. Organisationsnavn CVR Se afsnit 5 om Organisation. Organisationsklassifikation CVR Se afsnit 5 om Organisation. Funktionsid AMS Se afsnit 4 om Arbejdsmæssig funktion Funktionsnavn AMS Se afsnit 4 om Arbejdsmæssig funktion Funktionsklassifikation AMS Se afsnit 4 om Arbejdsmæssig funktion 8. Referencer BRUGERATT-RÆS Brugerstyringsattributter Ræsonnementer, version 0.5, 14/ BRUGERATT-POL Brugerstyringsattributter Politikker, version 0.5, 14/ DGWS10 Side 10 af 11

11 DGWS101 AMS-JOBKLASS Rapport_BIF-ER_1 XSPA ASTM E SNOMED CT Arbejdsmarkedsstyrelsens koder over stillingsbetegnelser. Version er gældende fra 26/ Komplet klassifikation modtaget pr. mail fra AMS 9/ til JSK. Filnavn Jobnetklassifikationen pr til SDSD xls. Klassifikationen er i overensstemmelse med Danmarks Statistik DISCO88 (http://www.dst.dk/vejviser/portal/loen/disco/disco-88.aspx). DISCO-88 er baseret på den internationale standard ISCO-88. ISCO står for International Standard Classification of Occupations. Bastjänster för InformationsFörsörjning, Egenskaper-Regler. Den kan hentes her: Cross-Enterprise Security and Privacy Authorization (XSPA) Profile of XACML v2.0 for Healthcare Version 1.0 Public Review Draft 01 5 November 2008 Specification URIs: ASTM E (2005): Standard Guide for Information Access Privileges to Health Information. Denne klassifikation danner grundlag for Structural roles I [XSPA]. Side 11 af 11

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Ræsonnementer. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... ... 2. 3.1. Ræsonnement...

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Ræsonnementer. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... ... 2. 3.1. Ræsonnement... Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Ræsonnementer - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...... 2 2.1. Ræsonnement... 2 3. Sundhedsfaglig

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Politikker - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...... 2 2.1. Politik... 2 3. Sundhedsfaglig

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Introduktion - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Læsevejledning... 2 3. Aktører... 2 4. Autentifikation...

Læs mere

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer)

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Danmark Antal fuldtid Antal deltid Læger Læger ialt Læger Læger ialt Afdelingslæger 1.453 140 Overlæger mv. 5.110

Læs mere

Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer. Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer

Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer. Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer Regionshuset Viborg Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer. It-stab Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vejledning til adgang til Region

Læs mere

SDSD: Projektrelevante emner og problemstillinger. Workshop om sikkerhed og privacy 5. december 2007

SDSD: Projektrelevante emner og problemstillinger. Workshop om sikkerhed og privacy 5. december 2007 SDSD: Projektrelevante emner og problemstillinger Workshop om sikkerhed og privacy 5. december 2007 Agenda SDSD s fokus projektmæssigt SDSD s fokus sikkerhed og privacy Lovgivningskrav Indsatsområder Udvalgte

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Sundhedsdatanettets Anatomi UNI-C Router Organisation A Router Router Organisation B Firewall Firewall Linjesikkerhed

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser Beskrivelse stillingsgruppering I denne tekst beskrives, hvorledes Kommunernes og Regionernes Løndatakontors (KRL) stillingsbetegnelser er kategoriseret i forhold til nedenstående stillingsgruppering.

Læs mere

Sagsnr /1 19. december 2017

Sagsnr /1 19. december 2017 Guide til registrering af kommunale behandlingssteder Flere kommuner har i forbindelse med etablering af det risikobaserede tilsyn og registrering af kommunale behandlingssteder udtrykt tvivl om tolkning

Læs mere

Valg af webservice standard

Valg af webservice standard Valg af webservice standard Agenda Valg til en serviceorienteret infrastruktur Identitetsbaserede Services, Kåre Kjelstrøm Teknologiske trends og udfordringer Debat, spørgsmål og kritik Skal du lave en

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen 2009 Indhold 1 Indledning 1 1.1 Konverterede data fra Partnerskabstabellen 1 1.2 Totaludtræk 1 1.2.1 Organisering i SOR 1 1.2.2 Administrationspraksis

Læs mere

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

Positivlisten - samlet oversigt

Positivlisten - samlet oversigt Positivlisten - samlet oversigt Akademisk arbejde Adjunkt, samfundsvidenskab Advokat + dansk autorisation Advokatfuldmægtig Anlægsingeniør Businesscontroller Bygningsingeniør Elektro-stærkstrømsingeniør

Læs mere

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice 1. Historik...2 2. Indledning...3 3. SSL/TLS baseret netværk...3 4. Sundhedsdatanettet (VPN)...5 5. Opsummering...6 6. Referencer...6 Side

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Notat om visse spørgsmål i forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af lovforslag nr. L 171

Notat om visse spørgsmål i forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af lovforslag nr. L 171 Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk - Notatets tekst er ændret) L 171 Bilag 5 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: JVI/CVA/SDY/JVB Sags nr.: 1105432 Dok. Nr.: 529957

Læs mere

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88

Endelig_liste. Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Erhvervsgruppe Stilling Disco88 Akademisk arbejde: Projektleder 1237 Aktuar 2121 Statistiker 2122 It-ingeniør 2131 Arkitekt 2141 Byggesagsbehandler 2141 Anlægsingeniør 2142 Bygningsingeniør 2142 Energikonsulent

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Adgang til NIV. Nyt system til indberetning af forventede ventetider. Version 1.2

Adgang til NIV. Nyt system til indberetning af forventede ventetider. Version 1.2 Adgang til NIV Nyt system til indberetning af forventede ventetider Version 1.2 Kolofon Adgang til NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Privacy - hvem skal have adgang til hvilke data?

Privacy - hvem skal have adgang til hvilke data? Privacy - hvem skal have adgang til hvilke data? Herbert L Jessen, Partner Devoteam Consulting & Morten Thomsen, Seniorkonsulent Devoteam Consulting C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

PERSONALE- KLASSIFIKATION

PERSONALE- KLASSIFIKATION PERSONALE- KLASSIFIKATION Version 1.0 SUNDHEDSSTYRELSEN Maj 1999 2 Forord Efterhånden som man i sundhedssektoren tager fælles registreringssystemer i brug, er der et stigende behov for en klassifikation

Læs mere

Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen

Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen Møde i Dansk Flygtningehjælp den 6. november 2013 Overlæge Bente Møller Ny i Danmark Med opholdstilladelsen følger retten til sundhedsvæsenets ydelser

Læs mere

Høringssvar vedrørende NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med

Høringssvar vedrørende NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med København, den 17. august 2016 Til: NKR sekretariat, Sundhedsstyrelsen. Høringssvar vedrørende NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med funktionsnedsættelse og underernæring eller risiko herfor

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Contents 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 3 2.1 Eksterne snitflader..................................................

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelse af røntgenkilder

Vejledning til udfyldelse af anmeldelse af røntgenkilder Vejledning til udfyldelse af anmeldelse af røntgenkilder Alle røntgenkilder, der kan danne stråling med energi over 5 kev er omfattet af anmeldelsespligt, uanset anvendelse. Der findes tre typer af anmeldelser:

Læs mere

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Installation... 4 4 Tilgå Konsollen... 4 5 Opret en ny Serviceaftager... 4 6

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR MedCom. Odense d. 27. feb. 2014 Thor Schliemann OID OG INTEROPERABILITET OID er et omdrejningspunktet for interoperabilitet I både teknisk og semantisk interoperabilitet er

Læs mere

VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG.

VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG. ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG. VERSION RC1 DATO 10. januar 2012 REFERENCE FORFATTER Tøger Nørgaard KONTRAKTNUMMER

Læs mere

Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Karen Marie Dencker Oversygeplejerske, cand.scient.san. 23.05.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsens Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

FMK-online's brug af SmartFraming

FMK-online's brug af SmartFraming Side 1 af 9 FMK-online's brug af SmartFraming Version 1.1 2011-11-01 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Initialisering og login...3 Kontekst Properties...4 user.id.authorizationid...4 userorganization.id.number...4

Læs mere

Vejledning til kald af Sundhedsjournalen Version 1.7.1 udgivet 2014.01.22

Vejledning til kald af Sundhedsjournalen Version 1.7.1 udgivet 2014.01.22 Vejledning til kald af Sundhedsjournalen Version 1.7.1 udgivet 2014.01.22 1 Indhold Revisioner... 3 Kendte udfordringer... 4 Anvendte forkortelser... 5 Tekniske forkortelser... 5 1. Introduktion... 7 1.1

Læs mere

STS Anvenderdokument. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument. STS Anvenderdokument STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2012-12 N STS Anvenderdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen......................................................

Læs mere

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation)

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) 29. feb.2016 version 1.2 Lægemiddelstyrelsens E2B Bivirkningsservice DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) Dokument historik Version Dato Ændring 1.0 19-06-2014 Final version ifm. idriftsættelse 1.1 29-06-2015

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Fra SHAK til SOR. Hvad er SOR Forberedelsesprojekt (SOR ØA 2015) Det videre forløb herunder LPR3

Fra SHAK til SOR. Hvad er SOR Forberedelsesprojekt (SOR ØA 2015) Det videre forløb herunder LPR3 Fra SHAK til SOR Hvad er SOR Forberedelsesprojekt (SOR ØA 2015) Det videre forløb herunder LPR3 Præsentation esundhedsobservatoriet torsdag 13. oktober 2016 Palle Gerry Petersen Hvad er SOR? SOR er en

Læs mere

Dato Sagsnr / UDKAST. Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med. offentlige og private behandlingssteder m.v.

Dato Sagsnr / UDKAST. Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med. offentlige og private behandlingssteder m.v. Dato 21-04-2017 jevb Sagsnr. 5-2610-78/1 72227514 UDKAST Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. I medfør af sundhedslovens 213 b, stk. 2, 213 c, stk.

Læs mere

Nets Rettighedsstyring

Nets Rettighedsstyring Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Dokumentation: Nets Rettighedsstyring (Attributtjeneste) P. 1-10 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Sikker udstilling af data

Sikker udstilling af data Sikker udstilling af data Digitaliseringsstyrelsen 8. oktober 2012 Thomas Gundel Agenda Baggrund hvorfor udstille data? OWSA Model T Identitetsbaserede Web Services NemLog-in s fuldmagtsløsning OAuth 2.0

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Notat om forsinkelsen af IT-system til registrering af behandlingssteder til det risikobaserede tilsyn

Notat om forsinkelsen af IT-system til registrering af behandlingssteder til det risikobaserede tilsyn Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 192 Offentligt Dato 31-01-2017 HKOU Sagsnr. 5-2610-78/1 Notat om forsinkelsen af IT-system til registrering af behandlingssteder til det risikobaserede

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2008-12-17 nr. 1350 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed(*)

Lovbekendtgørelse 2008-12-17 nr. 1350 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed(*) Lovbekendtgørelse 2008-12-17 nr. 1350 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed(*) Afsnit I Fælles bestemmelser om autorisation af sundhedspersoner Kapitel 1 Formålet med autorisationsordninger

Læs mere

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand EPJ-OBSERVATORIET GOP på tværs Årskonference d. 11. og 12. oktober 2007 Hotel Nyborg Strand Agenda 1. Hvem er MedCom 2. Baggrund for kommunikations-standard for genoptræningsplan (DGOP) 3. Dynamisk blanket

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Identitetsbaserede webservices og personlige data

Identitetsbaserede webservices og personlige data > Identitetsbaserede webservices og personlige data Version 0.8 IT- & Telestyrelsen juni 2009 Indhold > Indledning 3 Målgruppe 3 Afgrænsning 4 Definitioner og begreber 5 Scenarier 7 Scenarie med browser

Læs mere

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Oversigt... 4 3.1 Relevante OCES-detaljer... 4 4 Overholdelse af persondatalov mv.... 5 5 Importer...

Læs mere

NBS Organisatoriske begreber

NBS Organisatoriske begreber NBS Organisatoriske begreber Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner Version 1.0/18. december 2012 Kolofon: Titel NBS - Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet). N OTAT Bilag 7 - Opsamling på høringssvar til rapport og anbefalingsnotat (Bilag til dagsordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet). NSI har sammen med arbejdsgruppe med repræsentanter

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.

Bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. BEK nr 615 af 31/05/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Styrelsen for Patientsikkerhed, j.nr. 5-2610-78/1

Læs mere

Sikring af web service snitflader

Sikring af web service snitflader Sikring af web service snitflader En operationel vejledning til sikring af nationale web services i sundhedsdomænet Version 1.1 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Læsevejledning...

Læs mere

Patientsikkerhed i Region Nordjylland. Regional risikomanager Anne Munk Kristiansen

Patientsikkerhed i Region Nordjylland. Regional risikomanager Anne Munk Kristiansen Patientsikkerhed i Region Nordjylland Regional risikomanager Anne Munk Kristiansen Lov om patientsikkerhed 2004 Sundhedsloven Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse

Læs mere

Autencitetssikring. Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 12 19. september 2008. Version 1.0.

Autencitetssikring. Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 12 19. september 2008. Version 1.0. Side 1 af 12 19. september 2008 Autencitetssikring Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.0. Denne vejledning introducerer problemstillingen omkring

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 30. januar 2009. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere

Vejledning om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v.

Vejledning om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. Dato 10-05-2017 jevb Sagsnr. 5-2610-78/1 72227514 UDKAST Vejledning om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 November 2008. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.2.6 2014-07-01 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

S t u d i e g u i d e

S t u d i e g u i d e Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1. S t u d i e g u i d e Studieophold Farmaceutuddannelsen, SDU Titel Studieguide for Studieophold ved farmaceutuddannelsen Forfatter: Anna Birna Almarsdottir Version

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DK-Cartridge 1.0 Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DATO: 9. december 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Formål... 3 3 Afgrænsninger... 3 4 DK-Cartridge instanser...

Læs mere

DPSD2 Guide 3: - og samspillet med SOR og SEB. Initialmodtagelse og mapninger i DPSD2

DPSD2 Guide 3: - og samspillet med SOR og SEB. Initialmodtagelse og mapninger i DPSD2 DPSD2 Guide 3: Initialmodtagelse og mapninger i DPSD2 - og samspillet med SOR og SEB. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 der ønsker at vide mere om initialmodtagelse og mapninger i DPSD2 og

Læs mere

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende Indenrigs- Dato: 10. og maj Sundhedsministeriet 2007 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2006-1537-73 Sagsbeh.: cbs/hbr Fil-navn: Notat til KL om udvidelse Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Læs mere

Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1

Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1 Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1 MedCom, Den Gode NPN Service ver. 1.0 2 Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom version 1.0 Formål... 5 Introduktion... 5 Ansvar... 6

Læs mere

Registreringsvejledning vedr. Anvendelse af personlige alarmog pejlesystemer og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

Registreringsvejledning vedr. Anvendelse af personlige alarmog pejlesystemer og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Registreringsvejledning vedr. Anvendelse af personlige alarmog pejlesystemer og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Gældende fra 5. september 2016 Fra 1. august 2016 træder lovforslag L121 Lov om ændring

Læs mere

Pilot erfaringer - opsamling

Pilot erfaringer - opsamling Pilot erfaringer - opsamling 6. april 2017 1 Ulla Lund Eskildsen, ule@kl.dk FSIII Metoden 1. FSIII Pilotprojektets opmærksomhedspunkter 2. Aktuelle / Potentielle tilstande både SEL og SUL 3. Generelle

Læs mere

Høringssvar vedr. Fælles sprog III standarden

Høringssvar vedr. Fælles sprog III standarden Høringssvar vedr. Fælles sprog III standarden Som led i at indsamle høringssvar anvendes dette høringsskema. Skemaet bedes udfyldt elektronisk. Målet er at sikre en ensartet indsamling samt at sikre at

Læs mere

Guidelines for tenderer. Appendix 2.e contains a copy of the carrier to the National Health Insurance Card.

Guidelines for tenderer. Appendix 2.e contains a copy of the carrier to the National Health Insurance Card. Guidelines for tenderer Appendix 2.e contains a copy of the carrier to the National Health Insurance Card. Please note that the Insured is informed of the reason why the Insured receives a new Card by

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

National adgang til INR-data til brug for AK løsninger

National adgang til INR-data til brug for AK løsninger National adgang til INR-data til brug for AK løsninger Guide til Anvendere National adgang til INR-data til brug for AK løsninger, version 1.0 Side 1 af 6 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.3.0.2 2012-06-11 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om kliniske ekspertsygeplejersker

Forslag til folketingsbeslutning om kliniske ekspertsygeplejersker 2009/1 BSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2010 af Flemming Møller Mortensen(S), Sophie Hæstorp Andersen (S), Orla Hav (S),

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere