Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Indhold Introduktion Identifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Indhold ... 3. 1. Introduktion... 3 2. Identifikation... ... 3"

Transkript

1 Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Indhold - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion Identifikation Sundhedsfaglig autorisation Beskrivelse Værdisæt Arbejdsmæssig funktion Beskrivelse Værdisæt Organisation... 6 Side 1 af 11 Version Dato Ansvarlig JSK JSK JSK JSK JSK JSK Kommentarer Efter review fra KKJ Redigeret efter kommentarer på arkitekturmøde. Bl.a.: Autorisation og stillingsbetegnelse adskilt Studerende er kommet med Klassifikationer vedr. faggrupper og stillingsbetegnelser baseres på Danmarks Statistik og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Tilretning i forhold til kommentarer på internt arkitekturmøde 8/4 2010, 22/ og fælles arkitekturmøde 29/4 2010: Stillingsbetegnelse rettet til arbejdsmæssig funktion. Beskrivelse af attributten er ændret i forhold til beskrivelse af tilsvarende attribut (Arbetsbeskrivning) i den svenske model BIF. Arbejdsmæssige funktioner er konkretiseret. Denne liste kan udvides, når der bliver et behov. Præcisering af at arbejdsmæssige funktioner baseres på internationalt standardiseringsarbejde (DISCO-88). Indførelse af formål. Dette forventes at løser uklarheder om- kring håndtering af Akutadgang, forskning og administration. Omdøbning af dokumenter. Fjernelse af referencer til DGWS På vegne af organisation indført. Autentifikation er omnavngivet til Identifi- kation. Formuleringer tilrettet efter kommentering fra KKJ

2 5.1. Beskrivelse Værdisæt Formål Beskrivelse Værdisæt På vegne af Beskrivelse Værdisæt Referencer Side 2 af 11

3 1. Introduktion Dette dokument beskriver de brugeroplysninger, der vil blive stillet som krav ved kommunikation via webservices på sundhedsområdet. Det id-kort, der omtales nedenfor, konstrueres af STS ved hjælp af oplysninger fra WSC. Id-kortet medsendes i webservicekald for at WSP kan identificere og autorisere brugeren i forhold til de services, der udbydes af WSP. Beskrivelse af attributter der indgår i id-kort i forhold til brugerens adgang til eksterne tjenester via web services. For beskrivelse af id-kort refereres til Forkortelse AMS AUDD AUTO CVR CVR-P SHAK SOR UDD WSC WSP YDER STS MOCES OCES CA Beskrivelse Arbejdsmarkedsstyrelsen Afsluttende uddannelseskode Sundhedsstyrelsens autorisationsregister Det centrale virksomhedsregister. Juridisk enhed. Det centrale virksomhedsregister. Produktionsenhedsnummer (P-nummer). Sygehus-afdelingsklassifikationen Sundhedsvæsenets organisationsregister Igangværende uddannelseskode Web service consumer. Refereres også typisk til serviceaftager eller klientsystem, der benytter en service der stilles til rådighed af en WSP. Web service provider. Refereres også typisk til tjeneste eller serviceudbyder, der stiller noget funktionalitet til rådighed via web services. Yderregisteret Security Token Service. Offentlige Certifikater til Elektronisk Service. Medarbejdercertifikat. Offentlige Certifikater til Elektronisk Service. Findes i tre varianter: POCES, MOCES og VOCES. Certification Authority. 2. Identifikation En bruger identificeres ved digital signatur (MOCES) som specificeret for DGWS 1.0 og Sundhedsfaglig autorisation Brugere med en sundhedsfaglig autorisation udstedt af Sundhedsstyrelsen skal identificeres ved deres unikke sundhedsfaglige autorisation. Sundhedspersoner kan have flere autorisationer, men der kan kun registreres en sundhedsfaglig autorisation pr. id-kort Beskrivelse Brugerens sundhedsfaglige autorisation beskrives ved følgende attributter. Attributnavn Attributbeskrivelse Autorisationsnummer Brugerens sundhedsfaglige autorisationsnummer. Nummeret er unikt for brugeren og skal svarer til autorisationsnummer for brugeren i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister. Nummeret tages fra registeret AUTO. Side 3 af 11

4 Faggruppeid Faggruppenavn Klassifikation Alfanumerisk kode for faggruppen. Faggruppen skal stemme overens med faggruppen for autorisationsnummer. Fra klassifikationen AUDD eller UDD. Er id fra klassifikationen UDD udfyldes autorisationsnummer ikke. Læsevenlig betegnelse for faggruppen. Teksten hentes fra klassifikationssystemet og svarer til koden. Benyttes udelukkende af hensyn til læsevenlighed og har ikke nogen systemteknisk betydning. Fx Læge eller Sygeplejerske. Fra klassifikationen AUDD eller UDD. Er id fra klassifikationen UDD udfyldes autorisationsnummer ikke. Identifikation af den klassifikation hvori koden hører hjemme. Værdien er AUDD (for autoriserede sundhedspersoner) eller UDD (for studerende). Medicinstuderende angives som det der i Danmarks Statistiks klassifikation over igangværende uddannelser hedder Lægevidenskab,kand. (kode 7170) Værdisæt Klassifikation AUTO AUDD UDD Beskrivelse Sundhedsstyrelsens autorisationsregister. Sundhedspersoner med en autorisation. Danmarks Statistiks klassifikation over afsluttende uddannelseskoder (for personer der har gennemført en sundhedsfaglig autorisationsgivende uddannelse). Koderne svarer til det der i autorisationsregisteret hedder faggrupper. Der benyttes en begrænset delmængde af uddannelseskoderne. De benyttede koder fremgår af tabellen nedenfor og svarer til de koder der er registreret i autorisationsregisteret. er/hkt4_variabel.aspx?fk=9510 Studerende Danmarks Statistiks klassifikation over igangværende uddannelseskoder (for personer der er under uddannelse). Koderne svarer til det der i autorisationsregisteret hedder faggrupper. Der benyttes en begrænset delmængde af uddannelseskoderne. De benyttede koder fremgår af tabellen nedenfor og svarer til de koder der er registreret i autorisationsregisteret. er/hkt4_variabel.aspx?fk=9698 Faggruppeid Faggruppenavn Klassifikation Beskrivelse 4498 Optiker AUDD 5151 Fysioterapeut AUDD 5153 Ergoterapeut AUDD 5155 Fodterapeut AUDD 5158 Radiograf AUDD 5159 Bioanalytiker AUDD Side 4 af 11

5 5166 Sygeplejerske AUDD 5175 Jordemoder AUDD 5265 Kiropraktor AUDD 5431 Tandplejer AUDD 5432 Klinisk tandteknik AUDD 5433 Tandlæge AUDD 5451 Klinisk diætist AUDD 7170 Læge AUDD/UDD 9495 Bandagist AUDD 4. Arbejdsmæssig funktion Ved udstedelse af et id-kort fungerer den pågældende bruger i forhold til en arbejdsmæssig funktion. Betegnelse for denne funktion benyttes til at autorisere brugeren i forhold til en tjeneste og til logning. Betegnelsen vil i de fleste tilfælde være i overensstemmelse med brugerens sundhedsfaglige autorisation. Der er dog undtagelser: Sekretærer eller studerende, der ikke har en sundhedsfaglig autorisation, men som har behov for at tilgå patientdata. Brugere med en sundhedsfaglig autorisation, som ikke umiddelbart vil have nogen grund til at tilgå patientdata. Dette kunne være en læge, som sidder i en arbejdsmæssig funktion som it-chef, konsulent el.lign. Der kan angives en arbejdsmæssig funktion for brugeren i id-kortet og denne er obligatorisk Beskrivelse Arbejdsmæssig funktion angives ved følgende attributter. Attributnavn Attributbeskrivelse Id Alfanumerisk kode for arbejdsmæssig funktion i forhold til klassifikationen AMS 1 svarende til feltet DISCOWeb. Arbejdsmæssig funktion vil typisk stemme overens med faggruppen i autorisationsregisteret, hvis brugeren har en sundhedsfaglig autorisation. Navn Læsevenlig betegnelse for arbejdsmæssig funktion. Teksten hentes fra klassifikationssystemet og svarer til koden. Benyttes udelukkende af hensyn til læsevenlighed og har ikke nogen systemteknisk betydning. Fx Læge, Sygeplejerske eller Lægesekretær. Klassifikation Identifikation af den klassifikation hvori koden hører hjemme. Værdien er altid AMS Værdisæt Klassifikation AMS Beskrivelse Arbejdsmarkedsstyrelsens koder over stillingsbetegnelser [AMS-JOBKLASS]. AMS = Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der benyttes et begrænset delmængde af stillingsbetegnelser. De benyttede koder fremgår af tabellen nedenfor. Id Navn Klassifikation Beskrivelse 761 praktiserende læge AMS 1 AMS er et forslag til klassifikation, man kunne tage udgangspunkt i. Af andre klassifikationer har der været kikket på [ASTM E ] eller [SNOMED CT] som alternativer. Side 5 af 11

6 763 speciallæge AMS 764 overlæge AMS 765 sygehuslæge AMS 766 tandlæge AMS 775 jordemoder AMS 776 sundhedsplejerske AMS 777 ledende sygeplejerske AMS 1064 radiograf AMS 1118 bioanalytiker AMS 1137 klinisk diætist AMS 1143 optiker AMS 1147 tandplejer AMS 1150 fodterapeut AMS 1151 fysioterapeut AMS 1152 kiropraktor AMS 1161 ergoterapeut AMS 1169 social- og sundhedsassistent AMS 1170 sygeplejerske AMS 1795 bandagist AMS 1808 klinisk tandtekniker AMS operationssygeplejerske AMS anæstesisygeplejerske AMS ledende bioanalytiker AMS ledende fysioterapeut AMS ledende radiograf AMS ledende ergoterapeut AMS ledende jordemoder AMS sundhedsservicesekretær AMS Nyoprettet pr. 26/ Tidligere lægesekretær. 5. Organisation Denne oplysning betegner den organisatoriske enhed hvor brugeren er ansat og specificerer mere præcist, hvor brugeren udfører eller har udført sit arbejde. Der kan registreres en organisation. Brugerens tilknytning til en organisation benyttes til at autorisere brugeren i forhold til en tjeneste og til logning Beskrivelse Organisation identificeres ved følgende attributter: Attributnavn Attributbeskrivelse Juridisk enhed Identificerer den juridiske enhed for hvilken brugeren udfører arbejde. CVR-nummer Identifikation af virksomheden hvor brugeren er ansat (fx region, lægepraksis eller apotekerkæde). Tages altid fra klassifikationen Side 6 af 11

7 CVR. CVR-navn Læsevenlig betegnelse for CVR-enheden. Tages altid fra klassifikationen CVR. Organisation Identifikation af den sundhedsorganisation, der mest præcist beskriver den organisation som brugerens arbejde vedrører (fx sygehus, lægepraksis eller apotek). Man kan fysisk være placeret et andet sted end der hvor man vil udføre eller har udført sit arbejde. Id Alfanummerisk identifikation af organisationen fra den pågældende klassifikation. Navn Læsevenlig betegnelse for organisationen, som svarer til navnefelt i den benyttede klassifikation. Klassifikation Identifikation af den klassifikation organisationen hører hjemme i. Kan være SOR, SHAK, YDER eller P-CVR. Underorganisation Identifikation af den underorganisation, der mest præcist beskriver den organisation som brugerens arbejde vedrører (fx afdeling eller afsnit på et sygehus). Id Systemid for underorganisationen. Navn Læsevenlig betegnelse for underorganisationen, som svarer til navnefelt i den benyttede klassifikation. Klassifikation Identifikation af den klassifikation underorganisationen hører hjemme i. Kan være SOR eller SHAK Værdisæt For de enkelte typer af organisationer opstilles hvilke informationer der forventes. Klassifikation CVR CVR-P SOR SHAK YDER Beskrivelse Det centrale virksomhedsregister. CVR-nummer. Det centrale virksomhedsregister. Produktionsenhedsnummer. Sundhedsvæsenets organisationsregister. SOR-id. Sygehus-afdelingsklassifikationen. SHAK-kode. Yderregisteret. Ydernummer. Juridisk enhed Klassifikation Beskrivelse CVR-nummer CVR Identificering af den juridiske enhed for virksomheden ved angivelse af CVR-nummer. Obligatorisk for alle. Sygehuse Identificerer regionen. Altså samme nummer for alle sygehuse i en region. Almen lægepraksis, speciallæger o.lign. Identifikation af den enkelte praksis. Flere læger kan dele praksis og dermed samme CVR-nummer. Kommune Identificerer kommunen. Apoteker Apotekerkæde. Flere konkrete apotekerbutikker kan dele samme CVR-nummer. Side 7 af 11

8 Privathospitaler Identificerer det enkelte hospital som virksomhed eller en kæde af hospitaler. Flere fysiske hospitaler kan dele samme CVR-nummer. Disse vil da have flere produktionsenheder under sig. CVR-navn CVR Læsevenlig betegnelse for CVR-enheden. Svarer til feltet Navn i CVR-registeret. Obligatorisk for alle. Organisation Id Klassifikation Beskrivelse SHAK-kode, SOR-id, SHAK, SOR, YDER, CVR-P Sundhedsorganisation (sygehus, praksis, kommuneorganisation, apoteker, privathospitaler). Obligatorisk for syge- ydernummer eller P- nummer huse. Sygehuse SHAK-kode eller SOR-id der identificerer sygehuset. I SHAK svarer dette til de første 4 tegn i koden. Det samme niveau kan ikke umiddelbart identificeres i SOR. I nuværende udformning af SOR arbejdes med niveauerne institutionsejer, institution, organisatorisk enhed. Almen lægepraksis, speciallæger o.lign. SOR-id eller ydernummer der identificerer den pågældende alment praktiserende læge, et kompagniskab af praktiserende læger (alle læger tildeles ét fælles ydernummer), speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, psykolog eller fodterapeut. Kommune Udestår. Apoteker CVR-P. P-nummer der identificerer det enkelte apotek. Privathospitaler CVR-P. P-nummer der identificere det enkelte hospital. Underorganisation Id Klassifikation Beskrivelse SHAK-kode eller SORid SHAK eller SOR Beskriver den organisation (fx en afdeling på et sygehus), der forventes at ligge hierarkisk under sundhedsorganisationen. Attributten er valgfri, men serviceudbyder kan kræve at attributten er sat. Sygehuse SHAK-kode eller SOR-id der identificerer afdeling på det pågældende sygehus. I SHAK svarer dette til de første 6 tegn i koden. Det samme niveau kan ikke umiddelbart identificeres i SOR. Almen lægepraksis o.lign. Ikke relevant. Kommune Udestår. Side 8 af 11

9 Apoteker Ikke relevant. Privathospitaler Udestår. 6. Formål Denne oplysning benyttes når en bruger tilgår en tjeneste og fortælle formålet med anvendelse af tjenesten og dennes oplysninger Beskrivelse Formål beskrives med følgende attributter: Attributnavn Attributbeskrivelse Id Alfanumerisk kode for formålet. Navn Læsevenlig betegnelse for arbejdsmæssig funktion. Klassifikation Identifikation af den klassifikation hvori koden hører hjemme. Der findes ingen klassifikation på nuværende tidspunkt Værdisæt Værdisættet er hentet og oversat fra den svenske model BIF [Rapport_BIF-ER_1] og OASISstandarden [XSPA]. Listen af formål er initiel og forventes at blive udvidet. Id Navn Klassifikation Beskrivelse N/A Behandling N/A [XSPA]: Healthcare Treatment [Rapport_BIF-ER_1]: Hälso- och sjukvård N/A Akut behandling N/A [XSPA]: Emergency Treatment N/A Systemadministration N/A [XSPA]: System Administration [Rapport_BIF-ER_1]: Administration, särskilt logguppföljning N/A N/A N/A [XSPA]: Operations N/A Afregning N/A [XSPA]: Payment N/A Forskning N/A [XSPA]: Research [Rapport_BIF-ER_1]: Forskning N/A N/A N/A [XSPA]: Marketing N/A Sociale ydelser N/A [XSPA]: Public Health [Rapport_BIF-ER_1]: Socialtjänst N/A Uddannelse N/A [Rapport_BIF-ER_1]: Utbildning 7. På vegne af Denne oplysning benyttes når en bruger tilgår en tjeneste på vegne af en anden person. Konkret anvendelse finder sted i FMK, hvor andre faggrupper end læger gives adgang til tjenesten. Denne adgang gives for at andre faggrupper end læger kan udføre administrativt arbejde i forbindelse med op- Side 9 af 11

10 datering og læsning af medicindata. Id-kortet kan indeholde oplysninger om at man tilgår tjeneste på vegne af en person Beskrivelse På vegne af dokumenteres med følgende oplysninger: Attributnavn Attributbeskrivelse På vegne af Angiver hvem brugeren handler på vegne af. Autorisationsnummer Autorisationsnummer fra autorisationsregisteret. Attributten angives altid, når en bruger udfører handlinger på vegne af en anden person med en sundhedsfaglig autorisation. Idet denne oplysning kommer til at ligge i brugerens id-kort skal akkreditiver afgives hver gang denne attribut skifter værdi. Hvis brugeren gives adgang til en tjeneste skal brugeren gives de samme privilegier som personen med det pågældende autorisationsnummer. Faggruppeid Faggruppe svarende til autorisationsnummer. Fra klassifikationen AUDD. Svarer til faggruppeid i afsnit 3. Faggruppenavn Læsevenligt navn for faggruppe svarende til autorisationsnummer. Fra klassifikationen AUDD. Fra klassifikationen AUDD. Svarer til faggruppenavn i afsnit 3. På vegne af Angiver den organisation brugeren handler på vegne af. Organisationsid Organisationsid. Svarende til CVR-nummer i afsnit 5.1. Organisationsnavn Navn på organisationen. Svarende til CVR-nummer i afsnit 5.1. Organisationsklassifikation CVR. Funktionsid Identifikation af arbejdsmæssig funktion. Svarende til id i afsnit 4.1. Funktionsnavn Navn for arbejdsmæssig funktion. Svarende til navn i afsnit 4.1. Funktionsklassifikation Klassifikation hvorfra funktionsid stammer. Svarende til klassifikation i afsnit Værdisæt Person Klassifikation Beskrivelse Autorisationsnummer AUTO Se afsnit 3 om Sundhedsfaglig autorisation. Faggruppeid AUDD Se afsnit 3 om Sundhedsfaglig autorisation. Faggruppenavn AUDD Se afsnit 3 om Sundhedsfaglig autorisation. Organisationsid CVR Se afsnit 5 om Organisation. Organisationsnavn CVR Se afsnit 5 om Organisation. Organisationsklassifikation CVR Se afsnit 5 om Organisation. Funktionsid AMS Se afsnit 4 om Arbejdsmæssig funktion Funktionsnavn AMS Se afsnit 4 om Arbejdsmæssig funktion Funktionsklassifikation AMS Se afsnit 4 om Arbejdsmæssig funktion 8. Referencer BRUGERATT-RÆS Brugerstyringsattributter Ræsonnementer, version 0.5, 14/ BRUGERATT-POL Brugerstyringsattributter Politikker, version 0.5, 14/ DGWS10 Side 10 af 11

11 DGWS101 AMS-JOBKLASS Rapport_BIF-ER_1 XSPA ASTM E SNOMED CT Arbejdsmarkedsstyrelsens koder over stillingsbetegnelser. Version er gældende fra 26/ Komplet klassifikation modtaget pr. mail fra AMS 9/ til JSK. Filnavn Jobnetklassifikationen pr til SDSD xls. Klassifikationen er i overensstemmelse med Danmarks Statistik DISCO88 (http://www.dst.dk/vejviser/portal/loen/disco/disco-88.aspx). DISCO-88 er baseret på den internationale standard ISCO-88. ISCO står for International Standard Classification of Occupations. Bastjänster för InformationsFörsörjning, Egenskaper-Regler. Den kan hentes her: Cross-Enterprise Security and Privacy Authorization (XSPA) Profile of XACML v2.0 for Healthcare Version 1.0 Public Review Draft 01 5 November 2008 Specification URIs: ASTM E (2005): Standard Guide for Information Access Privileges to Health Information. Denne klassifikation danner grundlag for Structural roles I [XSPA]. Side 11 af 11

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Ræsonnementer. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... ... 2. 3.1. Ræsonnement...

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Ræsonnementer. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... ... 2. 3.1. Ræsonnement... Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Ræsonnementer - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...... 2 2.1. Ræsonnement... 2 3. Sundhedsfaglig

Læs mere

Digital signatur og PKI i sundhedsvæsenet

Digital signatur og PKI i sundhedsvæsenet Digital signatur og PKI i sundhedsvæsenet November 2003 Udgivelsesdato : 19. november 2003 Udarbejdet : Carl Bro & Sundhedsstyrelsen Denne rapport er udarbejdet som et beslutningsgrundlag i forbindelse

Læs mere

Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) [Udkast til offentlig høring version 30. juni 2015] 1 Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Forord

Læs mere

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

(Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring

(Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring (Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring Version 1.1 Godkendt 21. januar 2010 1 2 > Begrebsmodel til brugerstyring Denne

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger Bilag 5: Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger. (Bilag til dagordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

e-tinglysningsprojektet

e-tinglysningsprojektet E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC e-tinglysningsprojektet Løsningsspecifikation: Tværgående moduler Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Tværgående Moduler e-tl (Elektronisk Tinglysning)

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Snitfladebeskrivelse NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog)... 5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 6 2 Formål og målgrupper...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3g gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3g gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3g gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 14 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Akkrediteringsstandarder for sygehuse

Akkrediteringsstandarder for sygehuse Akkrediteringsstandarder for sygehuse 2.version August 2012 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Hermed foreligger 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for sygehuse,

Læs mere

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013 Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in Digitaliseringsstyrelsen 2013 Side 2 af 31 Indhold Indhold... 2 0. Praktisk info... 5 0.1 Om tiltrædelse af vilkår... 5 0.2 Om gateway-leverandørers

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

Næste generation af NemID Fase 2 Teknisk analyse

Næste generation af NemID Fase 2 Teknisk analyse Næste generation af NemID Fase 2 Teknisk analyse Digitaliseringsstyrelsen Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com Implement Consulting Group

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.9 gæld er f r a 18/06-2013 og d. 20/08-2013 (se nær m er e ver sionover sigt ) NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt...

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse. Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse. Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.7 gæld er f r a 05/02-2013 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 10 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Sikkerhedsvejledning til OAuth 2.0 - sikkerhedsmodeller for OIOREST IT- & Telestyrelsen

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2 Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal Oktober 2000 Indholdsfortegnelse ÆNDRINGSLISTE...3 DEN FORLØBSORIENTEREDE JOURNAL...5 JOURNALENS EGENSKABER...5 Journaltyper...5

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere