DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation)"

Transkript

1 29. feb.2016 version 1.2 Lægemiddelstyrelsens E2B Bivirkningsservice DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) Dokument historik Version Dato Ændring Final version ifm. idriftsættelse Opdateret version cirkuleret til samarbejdspartnere i høring Ny version. Ændring af Sundhedsstyrelsen til Lægemiddelstyrelsen. Ingen væsentlige ændringer af indhold. Side 1 af 14

2 Indhold Indledning... 3 Ibrugtagning og test... 3 Terminologi... 4 Arkitektur... 4 Webservice snitflade... 5 WSDL og test XML... 6 E2B... 6 Integrationen til BivWS på NSP... 7 Netværk... 7 Id-kort attributter... 7 Kommunikationsmodel... 7 Kuvert attributter... 7 Logning... 8 Referencer... 9 Bilag Eksempel på svar hvis der er fejl i XML Bilag Eksempel på svar hvis der er fejl i felter Bilag Eksempel på fuld test XML med DGWS Side 2 af 14

3 Indledning Lægemiddelstyrelsens bivirkningsservice (BivWS) er en teknisk snitflade til indberetning af lægemiddelbivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Webservicen kan kaldes af de fagsystemer i typisk primær- eller sekundærsektoren, der benyttes af sundhedsfaglige. Formålet er at muliggøre en smidig og tidsbesparende indberetning af bivirkninger direkte fra eget fagsystem ved at integrere løsningen i fagsystemet og dermed udnytte den information om eksempelvis patienten, lægemidler og indberetter, som allerede findes i systemet. Forventningen til løsningen er derfor både at øge antallet og kvaliteten af bivirkningsindberetninger. BivWS gøres tilgængelig på Den Nationale Serviceplatform (NSP) af Sundhedsdatastyrelsen og benytter den danske nationale standard for identitetsbaserede webservices i Sundhedssektoren, Den Gode Webservice (DGWS). Systemer, der anvender BivWS (anvendersystemer), vil gøre dette gennem NSP. Dette dokument beskriver arkitekturen bag BivWS og den snitflade anvendersystemet skal benytte i form af DGWS på NSP. Kendskab til DGWS forudsættes, og dokumentation af DGWS er ikke en del af dette dokument. Logikken i BivWS er implementeret af den engelske lægemiddelstyrelse (MHRA), som driver den i sammenhæng med Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase og - sagsbehandlingssystem (Sentinel). Når et anvendersystem kalder webservicen på NSP, viderestiller NSP kaldet til BivWS i England. Ibrugtagning og test Alle har ret til at indberette bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, og der er derfor åben adgang til BivWS på NSP. Anvendersystemer, der ønsker at bruge servicen, skal derfor kun kontakte Lægemiddelstyrelsen for at lave aftale for testforløb. For at få adgang til servicen, skal anvendersystemet kalde BivWS på NSP via Sundhedsdatanettet med et gyldigt certifikat. Det enkelte anvendersystem skal ikke oprettes som bruger med eget brugernavn og password, da BivWS kun har én bruger (NSP), som kalder servicen. Læs mere om ibrugtagning og test af servicen på nspop.dk: Side 3 af 14

4 Terminologi Følgende termer og centrale begreber er relevante i kontekst af denne specifikation: Begreb BivWS DGWS E2B E2Bxml ICSR MHRA NSP Sentinel SOAP SST Anvendersystem Beskrivelse Den bivirkningsservice, som udvikles under denne specifikation. Den Gode Webservice. Dansk identitetsbaseret Web Service profil fra Sundhedsdatastyrelsen. International XML-specifikation for hvordan ICSR filer kan beskrives og transporteres. E2B-specifikation, som indeholder danske attributter. Individual Case Safety Report. En bivirkningsindberetning, leveret til servicen via E2B. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Den engelske lægemiddelstyrelse. National Serviceplatform. SSTs bivirkningsdatabase og sagsbehandlingssystem til bivirkningsindberetninger. Specifikation for hvordan webservices kan udvikles. Sundhedsstyrelsen. Det system, der benytter BivWS via DGWS på NSP. Arkitektur Løsningen har én direkte brugeraktør, en ICSR Administrator, der har til ansvar at overvåge, om E2B-filer flyttes succesfuldt til Sentinel. Desuden har systemet en indirekte brugeraktør i de Sundhedsfaglige, der indberetter bivirkninger. På systemaktørsiden tilgår anvendersystemer Løsningen gennem NSP, hvor E2Bsnitfladen udstilles via DGWS. NSP tjekker autenticiteten af afsender og autoriserer denne til at bruge den reelle webservice, hvorefter der viderestilles til BivWS hos MHRA. BivWS validerer E2B-kuverten og lægger denne på Sentinel FTP-serveren, hvis valideringen går godt. Hvis valideringen fejler, returneres en fejlkode direkte via NSP til anvendersystemet. Figuren nedenfor illustrerer det it-kompleks, som webservicen indgår i, samt sammenhængen mellem webservice og anvendere. Side 4 af 14

5 Sundhedsdatastyrelsen Webservice snitflade Webservicen fra MHRA har 4 operationer, men det er kun de 2 operationer nævnt nedenfor, som kan anvendes til at indberette bivirkninger til Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase: _ValidateE2Bxml: Servicens valideringsregler anvendes på det indsendte XML, men data lagres ikke og sendes ikke videre til Sentinel i denne operation. _UploadE2Bxml: Det indsendte XML valideres og sendes derpå videre til Sentinel. OBS! Username og password i E2Bxml-filen bliver ikke valideret, så de kan være tomme. Begge operationer returnerer et svar med potentielt følgende to værdisæt: a) Succes: Dette er en boolsk værdi, der angiver om indberetningen er valid. Hvis en eller flere indberetninger ikke kan valideres, returneres false, ellers true. b) Valideringsfejl Hvis servicen ikke kunne validere indberetningen imod XML-skemaet, returneres en fejl med en liste over de felter, der fejlede. Se bilag 2 for eksempel. I Bilag 1 og Bilag 2 er der eksempler på svar, hvis der er fejl i XML. Side 5 af 14

6 WSDL og test XML BivWS udstiller én WSDL. Se link til WSDL (test) på nspop.dk: For at se felttyper se link til MHRA (følg linket øverst på siden til Service Description): Eksempler på E2Bxml testdata kan hentes på nspop.dk: BivWS feltoversigt (BivWS Fields and Validations) kan hentes på nspop.dk: E2B Som input tager begge operationer en XML-fil, der overholder den internationale E2B-standard [E2B]. E2B(R2) er den gældende standard, men i 2016 bliver den kommende E2B(R3)-standard introduceret. I R3 vil der komme ændringer til enkelte E2Bxml dataelementer. I en overgangsperiode vil der ske en automatisk mapning fra R2 til R3 i Lægemiddelstyrelsens systemer. E2B-formatet rummer imidlertid ikke understøttelse for danske attributter, der er nødvendige for sagsbehandlingen i Lægemiddelstyrelsen. Formatet er derfor udvidet med 4 ekstra dataelementer, som er vist i tabellen nedenfor. Data element Element name Format Description CPR patientcprnumber 10N Det danske CPR nummer Autorisationsid authorisationid 5AN Nationalt autorisationsid til sundhedspersoner i Danmark SKS Kode skscode 20AN Diagnose angivet efter den danske SKS klassifikation Ydernummer ydernummer 7AN Ydernummer tildelt privatpraktiserende sundhedspersoner BivWS kan kun modtage et udvalg af alle de informationer, som den fulde E2Bstandard indeholder. De relevante dataelementer, som kan sendes via BivWS er beskrevet i dokumentet BivWS Fields and Validations, som indeholder en kort beskrivelse af dataelementerne samt reference til E2B guideline: E2B(R2) element number and name (in guideline) Element name User guidance Element source Length, value allowed, notes Validation BivWS feltoversigt (BivWS Fields and Validations) kan hentes på nspop.dk: Side 6 af 14

7 Integrationen til BivWS på NSP BivWS udstilles på NSP ved hjælp af DGWS. Et anvendersystem danner derfor en DGWS kuvert og indlejrer bivirkningsindberetningen i form af en E2Bxml-fil i denne, før hele kuverten sendes til NSP. Dette afsnit beskriver hvilke metadata, der skal være til stede i DGWS kuverten til BivWS. Netværk Den Gode Webservice kræver et krypteret transportlag og aftaler mellem de udvekslende parter for at sikre konfidentialitet af data. BivWS udstilles på NSP via følgende netværkstyper: Netværk Sundhedsdatanettet (VPN) Andet VPN SSL Tilladt? Id-kort attributter Oplysninger om afsenderens identitet lagres i DGWS id-kortet. Hvis afsenderen identificerer en bruger er id-kortet af typen USER og hvis det identificerer et system, af typen SYSTEM. Id-kortets versionsnummer refererer til den tilhørende DGWS specifikation og autentifikationsniveauet angiver hvilke typer af akkreditiver der er medsendt. På det laveste niveau, 1 medsendes ingen akkreditiver, mens niveau 2 tillader brugernavn og password. På niveau 3 medsendes en digital signatur foretaget med et OCES virksomhedscertifikat (VOCES) og niveau 4 tillader alene medarbejder OCES signaturer (MOCES). Id-kort attribut Værdi Type SYSTEM Version Autentifikationsniveau 3 - VOCES signatur Kommunikationsmodel DGWS definerer to overordnede kommunikationsmodeller: Sign On (SO) og Single Sign On (SSO). I et SO scenarium kommunikerer klient og serviceudbyder alene med hinanden, mens SSO scenariet introducerer en betroet tredjepart, Identitetsudbyderen (IdP) til at varetage autentifikationen. Service der kan håndtere SSO siges at indgå i SOSI føderationen. Id-kort attribut Sign On Single Sign On Tilladt? Kuvert attributter I DGWS SOAP kuverters headere findes en række meta-oplysninger om de enkelte servicekald, hvoraf nogle udtrykker forventninger til serviceudbyderen. Selvom Side 7 af 14

8 forventningerne i princippet kan variere fra operation til operation, idet der kan være forskel på hvor sensitive data der udveksles, ensretter denne specifikation attributterne på tværs af operationer af hensyn til simpliciteten. BivWS definerer, at der maksimalt må gå 24 timer siden brugeren blev autentificeret til et servicekald udføres. Dette Timeout implementeres af serviceudbyderen og kan medsendes i DGWS kuverter som et hint om hvad klienten forventer. BivWS giver ikke mulighed for at anvendersystemet kan få en uafviselig kvittering ligesom kaldet heller ikke kan prioriteres. Kuvert attribut Timeout Sikkerhedsniveau Uafviselig kvittering Prioritet Tilladt? 24 timer 3 - VOCES signatur Nej RUTINE Logning Persondataloven [PERSLOV] og Sundhedsloven [SUNDLOV] udstikker retningslinjer for, hvornår det er påkrævet at logge, hvem der har haft adgang til data. Dette fortolkes i bredeste forstand som at have set eller opdateret personfølsom information om en anden person. Logning udføres af både klient og serviceudbyder. Kontrol Logning af adgang til personfølsomme data påkrævet? Påkrævet? Nej Side 8 af 14

9 Referencer [DGWS] [E2B(R2)] Den Gode Webservice, E2B guideline og specifikation, s/efficacy/e2b/step4/e2b_r2 Guideline.pdf [PERSLOV] Lov om behandling af personoplysninger, jf. lov nr. 429 af 31/05/2000 (og senere ændringer), [SUNDLOV] Andre links Sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14/11/2014 (og senere ændringer), Eksempler på dokumenter med relevant information i forbindelse med elektronisk indberetning af bivirkninger, Lægemiddelstyrelsen, juni eretning Side 9 af 14

10 Bilag 1 Eksempel på svar hvis der er fejl i XML <soap:envelope xmlns:soap=" <soap:body> <UploadE2BXmlResponse xmlns=" <UploadE2BXmlResult><Success>false</Success> <ValidationErrors> <E2BValidationError><ValidationMessage>System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---> System.Xml.XmlException: The 'tetstc' start tag on line 1 does not match the end tag of 'tetst'. Line 1, position 166. at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(String res, String[] args) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ThrowTagMismatch(NodeData starttag) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseEndElement() at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseElementContent() at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read() at System.Xml.Linq.XContainer.ReadContentFrom(XmlReader r) at System.Xml.Linq.XContainer.ReadContentFrom(XmlReader r, LoadOptions o) at System.Xml.Linq.XElement.ReadElementFrom(XmlReader r, LoadOptions o) at System.Xml.Linq.XElement.Load(XmlReader reader, LoadOptions options) at System.Xml.Linq.XElement.Parse(String text, LoadOptions options) at System.Xml.Linq.XElement.Parse(String text) at SubmissionService.RemoveAllNamespaces(String xmldocument) in c:\wwwroot\dhma\uat\ehrservice\app_code\submissionservice.cs:line 149 at SubmissionService.UploadE2BXmlWithType(String username, String password, String e2bxml, String type) in c:\wwwroot\dhma\uat\ehr-service\app_code\submissionservice.cs:line 104 at SubmissionService.UploadE2BXml(String username, String password, String e2bxml) in c:\wwwroot\dhma\uat\ehrservice\app_code\submissionservice.cs:line End of inner exception stack trace ---</ValidationMessage></E2BValidationError> </ValidationErrors> </UploadE2BXmlResult> </UploadE2BXmlResponse> </soap:body> </soap:envelope> Side 10 af 14

11 Bilag 2 Eksempel på svar hvis der er fejl i felter <soap:envelope xmlns:soap=" <soap:body> <UploadE2BXmlResponse xmlns=" <UploadE2BXmlResult><Success>false</Success> <ValidationErrors> <E2BValidationError><FieldName>safetyreportversion</FieldName> <SafetyReportId></SafetyReportId> <Severity>Error</Severity> <ValidationMessage>safetyreportversion: is longer than 2 characters</validationmessage></e2bvalidationerror> <E2BValidationError><FieldName>transmissiondate</FieldName> <SafetyReportId></SafetyReportId> <Severity>Warning</Severity> <ValidationMessage>transmissiondate: Date value is not valid for specified date format</validationmessage></e2bvalidationerror> </ValidationErrors> </UploadE2BXmlResult> </UploadE2BXmlResponse> </soap:body> </soap:envelope> Side 11 af 14

12 Bilag 3 Eksempel på fuld test XML med DGWS OBS! Username og password i E2Bxml-filen bliver ikke valideret, så de kan være tomme. Afsenders interne indberetningsid kan indsættes i case narrative (se dataelement B.5.1 i BivWS feltoversigt). <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:envelope xmlns:wsse=" 1.0.xsd" id="envelope" xmlns:ds=" xmlns:medcom=" xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:saml:2.0:assertion" xmlns:soapenv=" xmlns:sosi=" xmlns:wsa=" xmlns:wst=" xmlns:wsu=" xmlns:xsd=" xmlns:xsi=" <soapenv:header> <wsse:security> <wsu:timestamp><wsu:created> t18:28:54z</wsu:created></wsu:timestamp> <saml:assertion IssueInstant=" T18:23:55Z" Version="2.0" id="idcard"><saml:issuer>test2-nsp- STS</saml:Issuer> <saml:subject><saml:nameid Format="medcom:other">SOSITEST</saml:NameID> <saml:subjectconfirmation><saml:confirmationmethod>urn:oasis:names:tc:saml:2.0:cm:holder-ofkey</saml:confirmationmethod> <saml:subjectconfirmationdata> <ds:keyinfo><ds:keyname>ocessignature</ds:keyname></ds:keyinfo> </saml:subjectconfirmationdata> </saml:subjectconfirmation> </saml:subject><saml:conditions NotBefore=" T18:23:55Z" NotOnOrAfter=" T18:23:55Z"/><saml:AttributeStatement id="idcarddata"> <saml:attribute Name="sosi:IDCardID"><saml:AttributeValue>fDxMkIjLSSuWfahopPfwcg==</saml:AttributeValue></saml:Attribute> <saml:attribute Name="sosi:IDCardVersion"><saml:AttributeValue>1.0.1</saml:AttributeValue></saml:Attribute> <saml:attribute Name="sosi:IDCardType"><saml:AttributeValue>system</saml:AttributeValue></saml:Attribute> <saml:attribute Name="sosi:AuthenticationLevel"><saml:AttributeValue>3</saml:AttributeValue></saml:Attribute> <saml:attribute Name="sosi:OCESCertHash"><saml:AttributeValue>RngjckX+3IBZ0RNnWVXfuHDTa/Q=</saml:AttributeValue></sa ml:attribute> </saml:attributestatement> <saml:attributestatement id="systemlog"> Side 12 af 14

13 <saml:attribute Name="medcom:ITSystemName"><saml:AttributeValue>SOSITEST</saml:AttributeValue></saml:Attribute> <saml:attribute Name="medcom:CareProviderID" NameFormat="medcom:cvrnumber"><saml:AttributeValue> </saml:AttributeValue></saml:Attribute> <saml:attribute Name="medcom:CareProviderName"><saml:AttributeValue>SOSITEST</saml:AttributeValue></saml:Attribute> </saml:attributestatement> <ds:signature id="ocessignature"><ds:signedinfo><ds:canonicalizationmethod Algorithm=" Algorithm=" URI="#IDCard"> <ds:transforms><ds:transform Algorithm=" Algorithm=" Algorithm=" estvalue></ds:reference> </ds:signedinfo> <ds:signaturevalue>eoknt5mzizebzjs4vdvf1ja25rho1jzsqolgsal5vkcs1drfn1vefeyr5cppmudnp+pzdwryg ygrxfhku90uevzleqimut9pbnsgvyvrgogeuka9e3wq2kto0lhwjrtgyck+dzi9v77scw3ao1nqbcadmwprz QHeuC9zPJdV8aN9JwQYTxBbUbZglegVLFTLzM54X/Sn/csz4zx74HjrjKEABuTkjmLCBDxh3IhBE+Ip/NKjXs0uZTO+ VPs7Kx98DLIiH15HLtdWoRlsj6AmxnHrUEV20nqJ94w80jlxDgN9XfnBYJVFfoxkyR/exYFsvsLWGehzju4XghaMduUY pa==</ds:signaturevalue> <ds:keyinfo> <ds:x509data><ds:x509certificate>miigjdccbqygawibagieuw8ustanbgkqhkig9w0baqsfadbhmqswcqyd VQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4MSQwIgYDVQQDDBtUUlVTVDI0MDggU3lzdGVtdGVzdCBYS VggQ0EwHhcNMTQwNjA2MTIwMDQxWhcNMTcwNjA2MTE1OTMyWjCBkzELMAkGA1UEBhMCREsxLTArBgNVBA omje5hdglvbmfsifn1bmrozwrzluluic8vienwujozmzi1nzg3mjfvmcaga1uebrmzq1zsojmzmju3odcyluz JRDo3Njc5NDg4NDAxBgNVBAMMKlNPU0kgVGVzdCBGZWRlcmF0aW9uIChmdW5rdGlvbnNjZXJ0aWZpa2F0KTC CASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAI3hNFS7QeE2cFT0cI9Y43tTkjUJApC081H49QnQx9sT SH9Uf0wiOHmYYHP5wdICi2QqHj6GpHsYU36aPtVG+31EL5uBnAn9qu6Y+D+N/VO5woA29SqX04oNJYWr41EM6 mfkyytcfdnt/khrsm98ds5qz4rlgfoxi57tqonlx5lft9yu/lmofnjqgjsusmnypgozrknk9vfxkkn7wlmwmamxi O3vXzOVbUQgSyIim9GJyEQ5B33NQgzIokmUSIXOCP2dcKNNOeUh+If6+/57hKpEFsukxKEW2N/PPmIOyaJZtKJjF GgFj8edfZtzfBy/1fQFDsPDgytAuF/kPCrQHjUCAwEAAaOCAskwggLFMA4GA1UdDwEB/wQEAwIEsDCBlwYIKwYBB QUHAQEEgYowgYcwPAYIKwYBBQUHMAGGMGh0dHA6Ly9vY3NwLnN5c3RlbXRlc3QxOS50cnVzdDI0MDguY29t L3Jlc3BvbmRlcjBHBggrBgEFBQcwAoY7aHR0cDovL2YuYWlhLnN5c3RlbXRlc3QxOS50cnVzdDI0MDguY29tL3N5c3 RlbXRlc3QxOS1jYS5jZXIwggEgBgNVHSAEggEXMIIBEzCCAQ8GDSsGAQQBgfRRAgQGBAIwgf0wLwYIKwYBBQU HAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5MIHJBggrBgEFBQcCAjCBvDAMFgVEYW5JR DADAgEBGoGrRGFuSUQgdGVzdCBjZXJ0aWZpa2F0ZXIgZnJhIGRlbm5lIENBIHVkc3RlZGVzIHVuZGVyIE9JRCAx LjMuNi4xLjQuMS4zMTMxMy4yLjQuNi40LjIuIERhbklEIHRlc3QgY2VydGlmaWNhdGVzIGZyb20gdGhpcyBDQSBhcm UgaXNzdWVkIHVuZGVyIE9JRCAxLjMuNi4xLjQuMS4zMTMxMy4yLjQuNi40LjIuMIGpBgNVHR8EgaEwgZ4wPKA6o DiGNmh0dHA6Ly9jcmwuc3lzdGVtdGVzdDE5LnRydXN0MjQwOC5jb20vc3lzdGVtdGVzdDE5LmNybDBeoFygWqRY MFYxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlUUlVTVDI0MDgxJDAiBgNVBAMMG1RSVVNUMjQwOCBTeXN0 ZW10ZXN0IFhJWCBDQTENMAsGA1UEAwwEQ1JMNDAfBgNVHSMEGDAWgBTMAlUM5IF0ryBU1REUV5yRUjh/o DAdBgNVHQ4EFgQUKKmHE+njGukEK9RSNlUIaCg6OLEwCQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQ EATMb9gxsBzf4POGqpE/fHNQHW5Cgq6Wtnp0zrt2P6CFNNZ3pEgrI9IJ7AXl77Dcaa2oDf411uyBmaQvxwL5XIiwOZ GkPr6kPmFu31VJV7Im/sCkHSv/hY4Lrskb8U+7Qf7zLsbIIhi/KF+ng/B9GlOBlzBhO0zJmMcu3iptcmnzpEMXijYlB/hUP G3HI8AASoqCX9ARHSj3p5fgSet7SCaWFVRztc6r3QVkYHpW5GKprZ5l5hUBT6rvUhFRmi8GNY+Hqfwquq+44Wd/X Side 13 af 14

14 o8i5xwvf3qfwldsso2wv7y8ged83rs5ba8zs24b5fhu6kunjuqqp4wxk/tprianloxqwhia==</ds:x509certificate ></ds:x509data> </ds:keyinfo> </ds:signature> </saml:assertion> </wsse:security> <medcom:header><medcom:securitylevel>3</medcom:securitylevel> <medcom:linking><medcom:flowid>flowid</medcom:flowid> <medcom:messageid>aaabtigufohcqquroo58flnpu0k=</medcom:messageid></medcom:linking> <medcom:requirenonrepudiationreceipt>no</medcom:requirenonrepudiationreceipt></medcom:header> </soapenv:header> <soapenv:body><sub:uploade2bxml xmlns:sub=" version="1.0" encoding="utf-16"?><!doctype ichicsr SYSTEM " lang="en"><safetyreport><safetyreportversion>1</safetyreportversion><primarysourcecountry>dk</primarysourcec ountry><occurcountry>dk</occurcountry><transmissiondateformat>102</transmissiondateformat><transmissiondat e> asda</transmissiondate><reporttype>1</reporttype><serious>2</serious><seriousnessdeath>2</seriou snessdeath><seriousnesslifethreatening>2</seriousnesslifethreatening><seriousnesshospitalization>2</seriousness hospitalization><seriousnessdisabling>2</seriousnessdisabling><seriousnesscongenitalanomali>2</seriousnesscon genitalanomali><seriousnessother>2</seriousnessother><receivedateformat>102</receivedateformat><receivedate > </receivedate><receiptdateformat>102</receiptdateformat><receiptdate> </receiptdate><additi onaldocument>2</additionaldocument><fulfillexpeditecriteria>1</fulfillexpeditecriteria><medicallyconfirm>1</medical lyconfirm><sentinelworkflowstep>2</sentinelworkflowstep><primarysource><reportercountry>dk</reportercountry>< qualification>1</qualification></primarysource><sender><sendertype>6</sendertype><senderorganization>dkma webservice</senderorganization><sendercountrycode>dk</sendercountrycode></sender><receiver><receivertype> 2</receivertype><receiverorganization>Lægemiddelstyrelsen</receiverorganization><receiverdepartment>LMU</rec eiverdepartment><receiverstreetaddress>axel Heides Gade 1</receiverstreetaddress><receivercity>København S</receivercity><receiverpostcode>2300</receiverpostcode><receivercountrycode>DK</receivercountrycode><rece ivertel> </receivertel><receivertelextension>2039</receivertelextension><receivertelcountrycode>45</recei vertelcountrycode><receiverfax> </receiverfax><receiverfaxcountrycode>45</receiverfaxcountrycode><rec ction><reactionmeddraversionllt>18.0</reactionmeddraversionllt><reactionmeddrallt> </reactionmeddrallt> <reactionoutcome>1</reactionoutcome></reaction><reaction><primarysourcereaction>expulsion</primarysourcerea ction><reactionoutcome>3</reactionoutcome></reaction><drug><drugcharacterization>1</drugcharacterization><m edicinalproduct>diamox</medicinalproduct></drug><drug><drugcharacterization>2</drugcharacterization><activesu bstance><activesubstancename>paracetamol</activesubstancename></activesubstance></drug></patient></safety report></ichicsr>]]></sub:e2bxml></sub:uploade2bxml> </soapenv:body> </soapenv:envelope> Side 14 af 14

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1

Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1 Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1 MedCom, Den Gode NPN Service ver. 1.0 2 Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom version 1.0 Formål... 5 Introduktion... 5 Ansvar... 6

Læs mere

Den Gode LÆ Service MedCom, version 1.0 W 1

Den Gode LÆ Service MedCom, version 1.0 W 1 Den Gode LÆ Service MedCom, version 1.0 W 1 MedCom, Den Gode LÆ Service ver. 1.0 2 Den Gode LÆ Service MedCom version 1.0 Formål... 5 Serviceudbyders Ansvar... 6 Tilgængelighed... 6 Funktionalitet... 7

Læs mere

Den Gode Sårjournal Service MedCom, version W 1

Den Gode Sårjournal Service MedCom, version W 1 Den Gode Sårjournal Service MedCom, version 1.0.0 W 1 Den Gode Sårjournal Service Rettelser... 3 Formål... 4 Funktionalitet... 5 GetSignOnLink... 5 GetNumberOfUnreadNotes... 5 Bilag A: Specificering af

Læs mere

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Sundhedsdatanettets Anatomi UNI-C Router Organisation A Router Router Organisation B Firewall Firewall Linjesikkerhed

Læs mere

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice 1. Historik...2 2. Indledning...3 3. SSL/TLS baseret netværk...3 4. Sundhedsdatanettet (VPN)...5 5. Opsummering...6 6. Referencer...6 Side

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Valg af webservice standard

Valg af webservice standard Valg af webservice standard Agenda Valg til en serviceorienteret infrastruktur Identitetsbaserede Services, Kåre Kjelstrøm Teknologiske trends og udfordringer Debat, spørgsmål og kritik Skal du lave en

Læs mere

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Introduktion - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Læsevejledning... 2 3. Aktører... 2 4. Autentifikation...

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth)

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmes Allé 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Navn Web Service: LoginModule Metode/operation:

Læs mere

SOSI. (ServiceOrienteretrienteret SystemIntegration) Quick Tour 2.0

SOSI. (ServiceOrienteretrienteret SystemIntegration) Quick Tour 2.0 SOSI (ServiceOrienteretrienteret SystemIntegration) Quick Tour 2.0 Indhold Hvad og hvem er SOSI Visionen og Missionen Begreber, arkitektur og teknik Hvad er SOSI Projekt initieret og drevet af Ribe- og

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice

Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Notat om teknisk opgradering af sundhed.dk til MedComs kommunikation-standard for Den Gode Webservice Lars Hulbæk/10. November 2006 1. Teknisk sammenhæng mellem sundhed.dk og MedCom Arbejdsdelingen mellem

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Dato 16-09-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 11 Ændringshistorik Version

Læs mere

Sikker udstilling af data

Sikker udstilling af data Sikker udstilling af data Digitaliseringsstyrelsen 8. oktober 2012 Thomas Gundel Agenda Baggrund hvorfor udstille data? OWSA Model T Identitetsbaserede Web Services NemLog-in s fuldmagtsløsning OAuth 2.0

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

Identitetsbaserede webservices og personlige data

Identitetsbaserede webservices og personlige data > Identitetsbaserede webservices og personlige data Version 0.8 IT- & Telestyrelsen juni 2009 Indhold > Indledning 3 Målgruppe 3 Afgrænsning 4 Definitioner og begreber 5 Scenarier 7 Scenarie med browser

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Contents 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 3 2.1 Eksterne snitflader..................................................

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Autencitetssikring. Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 12 19. september 2008. Version 1.0.

Autencitetssikring. Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 12 19. september 2008. Version 1.0. Side 1 af 12 19. september 2008 Autencitetssikring Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.0. Denne vejledning introducerer problemstillingen omkring

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED VERSION: 1.3 (INGEN ÆNDRINGER SIDEN 1.1) STATUS: FRIGIVET DATO: 1.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED VERSION: 1.3 (INGEN ÆNDRINGER SIDEN 1.1) STATUS: FRIGIVET DATO: 1. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED VERSION: 1.3 (INGEN ÆNDRINGER SIDEN 1.1) STATUS: FRIGIVET DATO: 1. OKTOBER 2012 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.3.docx Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten

Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Af: TSO/Lakeside Version: 1.20 1/13 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Overordnet teknisk beskrivelse...3 Om kravspecifikationen...5 Kravenes form...5 A Funktionelle

Læs mere

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1 Side 1 af 9 2. december 2009 Certifikatpolitik For den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.1 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for den fællesoffentlige log-inløsning. Politikken definerer

Læs mere

Den Gode Webservice. En fælles webserviceprofil for sundhedsvæsenet Version 1.0-13-07-2006. Den Gode Webservice

Den Gode Webservice. En fælles webserviceprofil for sundhedsvæsenet Version 1.0-13-07-2006. Den Gode Webservice Den Gode Webservice En fælles webserviceprofil for sundhedsvæsenet Version 1.0-13-07-2006 1 Introduktion...3 Anvendte standarder...5 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Grundlæggende

Læs mere

18/ VERSION 1.1

18/ VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 18/06-2013 VERSION 1.1 (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet) Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Baggrund I det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk

Læs mere

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Dagsorden Status på snitfladen Begreber og model Integration Tilslutning, support og testdata Ændringer Spørgsmål Status på snitfladen Snitfladen er operationel

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 dk.hob.ei.general.plugin... 4 Metoder... 4 GetPrivateMail... 4 GetPrivateMailNext... 7 DeletePrivateMailEx...

Læs mere

Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services

Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services Version 1.0 april 2014 Indledning Seal.net er et API som har til formål at lette udviklingen af software som overholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand EPJ-OBSERVATORIET GOP på tværs Årskonference d. 11. og 12. oktober 2007 Hotel Nyborg Strand Agenda 1. Hvem er MedCom 2. Baggrund for kommunikations-standard for genoptræningsplan (DGOP) 3. Dynamisk blanket

Læs mere

Vejledning til ansøgningsproces for Sundhedsstyrelsens specialeplan Vejledning i udfyldning og indsendelse af ansøgningsmateriale, juni 2015

Vejledning til ansøgningsproces for Sundhedsstyrelsens specialeplan Vejledning i udfyldning og indsendelse af ansøgningsmateriale, juni 2015 Vejledning til ansøgningsproces for Sundhedsstyrelsens specialeplan Vejledning i udfyldning og indsendelse af ansøgningsmateriale, juni 2015 PRIVATE ANSØGERE Vers. 29. september 2015 Indhold i denne vejledning

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

:55 i/iv BEM 2.0 BEM 2.0. Fælles Medicinkort - Dokumentation -

:55 i/iv BEM 2.0 BEM 2.0. Fælles Medicinkort - Dokumentation - 2016-11-22 09:55 i/iv BEM 2.0 BEM 2.0 Fælles Medicinkort - Dokumentation - http://wiki.fmk.netic.dk/ 2016-11-22 09:55 ii/iv BEM 2.0 http://wiki.fmk.netic.dk/ Printed on 2016-11-22 09:55 2016-11-22 09:55

Læs mere

Tredjepart webservices

Tredjepart webservices Tredjepart webservices 4. juni 2015 USS Dok. Klik her for at angive tekst. 1/12 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Miljøer... 3 Adgang... 3 API kald... 4 GET: /authorizations... 4 Input 4 Output 4 Output

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Dette dokument beskriver den fællesoffentlige føderations minimumskrav til logning hos Service og Identity Providere.

Dette dokument beskriver den fællesoffentlige føderations minimumskrav til logning hos Service og Identity Providere. Side 1 af 17 19. september 2008 Logningspolitik For den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.0. Dette dokument beskriver den fællesoffentlige føderations minimumskrav til logning hos Service og Identity

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Nemlog-in Beskrivelse af Leverandørens Version: 2.c ID: 32309 2013-06-17 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 2 TEST AF SERVICES... 4 2.1 NEMLOG-IN SSO/SLO... 4 3 TILSLUTNING AF SERVICE METADATA... 8 3.1 NEMLOG-IN

Læs mere

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring 1. Indledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer skal anvender Adgangsstyring i rammearkitekturen såvel dynamisk som i den daglige

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

Serviceoperationer Puls

Serviceoperationer Puls Serviceoperationer Puls Udtraek Miljøportalsekretariatet Punktkildeprojektet Den 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse GENERELT FOR ALLE METODER I WEBSERVICEN 2 UDTRAEK.ISALIVE 3 UDTRAEK. HENTUDTRAEK 5 UDTRAEK.

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere

Integration SF1570 - SKAT R75 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF1570 - SKAT R75 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-06 DGJ 0.1 Første version 2015-06-29 JJN 0.2 Referencerettelser

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed APOS2 REST API Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2

Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2 Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Introduktion... 3 Adgangskrav... 3 Sikkerhedslog... 3 Løsningsmodel... 4 Funktionalitet... 5 getpersoninformation...

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Udvidet brug af personligt NemID i erhvervssammenhæng

Udvidet brug af personligt NemID i erhvervssammenhæng Udvidet brug af personligt NemID i erhvervssammenhæng Side 1 af 10 16. juni 2016 TG Baggrund Digitaliseringsstyrelsen planlægger i samarbejde med Erhvervsstyrelsen at gennemføre nogle ændringer i NemLog-in

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Politikker - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...... 2 2.1. Politik... 2 3. Sundhedsfaglig

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE

KOMBIT Byg og Miljø FAQ. Byg og Miljø. Version 1.1 24. januar 2014 BHE KOMBIT Byg og Miljø FAQ Byg og Miljø Version 1.1 24. januar 2014 BHE Indhold Login og rettigheder... 3 Aktiviteter, sager, projekter... 4 Regler... 5 Proces... 6 Kommunikation... 7 Filer... 8 Integration

Læs mere

Version 1.0. Side 1 af 18

Version 1.0. Side 1 af 18 Side 1 af 18 Indhold... 1 Introduktion... 3 Overblik over muligheder... 4 API... 4 Integrationsmodul... 5 Medarbejderintegration... 6 Inspiration til integrationer... 7 Case: Liste over medarbejdere i

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

FMK-online's brug af SmartFraming

FMK-online's brug af SmartFraming Side 1 af 9 FMK-online's brug af SmartFraming Version 1.1 2011-11-01 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Initialisering og login...3 Kontekst Properties...4 user.id.authorizationid...4 userorganization.id.number...4

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

National Sundheds-it Infrastruktur og sikkerhed

National Sundheds-it Infrastruktur og sikkerhed NSI Projektmodel Kravspecifikation CPR-services Infrastrukturprogrammet fase 2 CPR projektet Dato: 18.08.2011 Version: 1.1 Udarbejdet af: NSI NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL BOARD OF E-HEALTH www.nsi.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Installation... 4 4 Tilgå Konsollen... 4 5 Opret en ny Serviceaftager... 4 6

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer

Elektronisk Indberetning. Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk Indberetning Vejledning i indberetning af cancer Elektronisk indberetning Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright:

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Fejlmeddelelser. Side 1 af 30 Ver 1.1

Fejlmeddelelser. Side 1 af 30 Ver 1.1 Fejlmeddelelser Side 1 af Indhold 1 Indledning... 3 2 Fejl fra OIOREST-snitflade... 4 2.1 Service EnkeltforsendelseOpret... 5 2.2 Service ForsendelseTilbagekald... 7 2.3 Service MasseforsendelseOpret...

Læs mere