STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument"

Transkript

1 i STS Anvenderdokument

2 ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME N

3 iii Indhold 1 Introduktion Målgruppen STS Snitflade Behandlingen af en forespørgsel om signering af ID-kort Check ID-kort Check certifikat Check adgangsliste (ACL) Check systemoplysninger Check brugeroplysninger Signér ID-kort ITS Snitflade Behandling af forespørgsel om veksling af ID-kort til OIOIDWS-H token Check om ID-kort er af bruger-type Check om ID-kort er gyldig i tid Check om ID-kort er gyldig ifht. audience Fremstil token Billetomveksling: OIOSAML assertion til ID-kort Snitflade Behandling af forespørgsel Indhold af en OIOSAML assertion Billetomveksling: ID-kort til OIOSAML assertion Snitflade Normalisering af audience Behandling af forespørgsel Konfiguration Referencer 7 A STS 1.1 til 1.3 migrering 7 B STS 1.3 til 2.0 migrering 8 C STS 2.0 til 2.1 migrering 8

4 1 / 8 1 Introduktion Nærværende dokument henvender sig til nuværende og kommende anvendere af STS (Security Token Service), ITS (Identity Token Service) samt OIOSAML Billetomveksling og formålet med dokumentet er, at give hjælp til disse i arbejdet med integration mod STS og ITS. Dette sker ved en overordnet gennemgang af de udstillede services og beskrivelse af specifikke elementer, der er væsentlige for at opnå en basal forståelse på anvenderniveau. Gennemgangen kan være understøttet af ekstern dokumentation. STS og relaterede services udstilles som webservices og i produktion altid på sundhedsdatanettet, hvilket kræver separat tilslutning. 1.1 Målgruppen En typisk anvender af STS eller ITS, som kan drage nytte af dette dokument er karakteriseret ved eksempelvis, at være leverandør af et lægepraksissystem eller leverandør af et fagsystem implementeret på et hospital, f.eks. et laboratoriesystem eller et medicineringssystem. ID-kort spiller en central rolle for single-signon scenariet, der understøttes af STS, og det er en absolut nødvendighed med en god forståelse af begreberne for at arbejde med STS. ID-kortet anvendes ifm. autentifikation og autorisation af en bruger, der opererer på sundhedsdatanettet via en serviceaftager. Specifikationen af DGWS [A3] har en god og uddybende beskrivelse af, hvordan et ID-kort er konstrueret og kan anvendes i praksis. 2 STS Formålet med STS er at sikre identiteten af og autorisere brugere der ønsker at tilgå services indenfor en føderation [A1] på sundhedsdatanettet. I dette afsnit beskrives de væsentlige faser, som eksisterer ifbm. behandlingen af en forespørgsel til STS. Undervejs vil de væsentlige begreber og elementer, der indgår i en forespørgsel være forklaret. Der henvises endvidere til yderligere dokumentation, hvor det er relevant, så helheden og meningen fremgår. 2.1 Snitflade Anvenderes tilgang til STS vil ofte være med hjælp fra Seal.Java [A2] eller Seal.NET [A3], som er biblioteker der bl.a. hjælper til med at understøtte brugen af DGWS [A4] og håndtere sikkerhedsaspekterne. Der eksisterer fyldig dokumentation for begge offentliggjorte biblioteker med beskrivelser af anvendelsen af disse. En tredje mulighed er en properitær løsning mod STS, hvor kaldet skal overholde DGWS. Indirekte tilgang er også mulig gennem SOSI-GW [A5], men det dokumenteres ikke her. Et eksempel på hvordan et kald konstrueres med Seal.Java findes i SOSI Programmers Guide ([A2]) under "Use case 1: How to authenticate an ID-card". Afhængig af miljø udstilles tjenesten på: 2.2 Behandlingen af en forespørgsel om signering af ID-kort Her fokuseres på den forretningmæssige del, så dokumentation af den trivielle husholdning (serialisering m.m.) bag en forespørgsel er udeladt. Sekvensen er følgende: 1. Check ID-kort 2. Check certifikat 3. Check ACL 4. Check systemoplysninger 5. Check brugeroplysninger 6. Signér ID-kort Enhver af disse skridt i sekvensen kan resultere i en fejlsituation, hvorved videre normal processering af forespørgelsen ophører og der svares tilbage til kalder med en fejlbesked. For en mere detaljeret gennemgang af STS fejlsituationer henvises til [A10].

5 2 / Check ID-kort Forretningslogikken er består af tre skridt, som på baggrund af ID-kortet checker om: 1. ID-kortet er en understøttet version (vha. Seal-biblioteket) 2. ID-kortet er autentifikationsniveau niveau 3 (VOCES/FOCES) eller 4 (MOCES) 3. ID-kortet har korrekt udstedelsestidspunkt og varighed Check certifikat Anvendelsen af et OCES-certifikat er beskrevet i DGWS [A3]. Denne del af sekvensen handler om, at afgøre om OCEScertifikatet [A6] kan accepteres og om certifikatet er gyldigt i føderationen. I praksis undersøges et X.509 v3 certifikat i følgende trin: 1. Afgør om certifikatet er af typen VOCES/FOCES eller MOCES 2. Afgør om certifikatet er gyldigt på kaldstidspunktet 3. Afgør om certifikatet er af samme type som angivet på ID-kortet 4. Afgør om certifikatet er tilbagetrukket 5. Afgør om certifikatet er gyldigt i føderationen, dvs. udstedt af samme CA Check adgangsliste (ACL) I praksis anvendes ACL check ikke længere på STS miljøerne, men implementations understøtter to check: whitelist: Har kalder (CVR og systemnavn) adgang til at udstede ID-kort? blacklist: Er kalder (subject serial number) blokeret for at udstede ID-kort? Check systemoplysninger Dette skridt skal afgøre om CVR nummeret er det samme på ID-kort og OCES-certifikat Check brugeroplysninger Udføres kun for MOCES-certifikater. Her afgøres om CVR nummeret, som angivet i MOCES-certifikatet, har en relation til brugerens CPR nummer, som angivet på ID-kortet. I forbindelse med det spørges et, for STS, eksternt system om denne relation eksisterer. I det tilfælde, hvor brugerens CPR nummer på ID-kortet mangler foretages et opslag i det eksterne system udelukkende på baggrund af MOCES-certifikatets oplysninger for at afgøre om en relation eksisterer. Verifikation af CPR Til check af CPR-nummer anvendes DanID s RID-CPR tjeneste, som med subject serial number fra et MOCES certifikat kan slå det tilhørende CPR op. I STS er der to scenarier: a. ID-kort indeholder ikke CPR, hvilket betyder at STS slår CPR op og beriger ID-kortet med det fundne. b. ID-kort indeholder CPR, hvorfor STS slår CPR op og bekræfter at de to matcher. Det antages at subject serial number er på formen CVR:xxxxxxxx-RID-yyyyyyyy hvor xxxxxxxx er det 8-cifrede cvr nummer, mens RID kan indeholde vilkårlige tekststrenge, dog uden mellemrum, plus (+) eller komma (,). Såfremt dette er tilfældet, ignoreres den sidste del. Eksempler:

6 3 / 8 CVR: RID Her er er RID= CVR: RID Her er er RID= CVR: RID Her er er RID= Et MOCES signeret ID-kort indeholder således altid et verificeret CPR-nummer. Verifikation af autorisation Check af autorisation benytter sig af autorisationsregisteret, og baserer sig på de autorisationsoplysninger der er udfyldt i ID-kortet. Mere specifikt anvendes autorisations- og uddannelseskoden til at finde en matchende autorisation: a. Hvis der ikke findes en matchende autorisation sker en af følgende: 1. Hvis autorisationskoden er angivet i autorisationsoplysningerne og ikke er en tom streng, afvises ID-kort udstedelsen. 2. Hvis uddannelseskoden er angivet i autorisationsoplysningerne og består af fire heltal, afvises ID-kort udstedelsen. 3. Hvis autorisationskoden enten mangler eller er en tom streng og uddannelseskoden enten mangler eller ikke består af fire heltal, fortsættes udstedelsesprocessen. b. Hvis der findes én matchende autorisation beriges ID-kortet med oplysningerne. c. Hvis mere end én autorisation findes afvises udstedelsen da en entydig autorisation ikke kan afgøres. En autorisation i autorisationsregisteret matcher autorisationsoplysningerne på ID-kortet hvis følgende punkter er opfyldt: a. Autorisationskoden på ID-kortet er ikke udfyldt, eller autorisationskoden på ID-kortet er en tom streng, eller autorisationskoden på ID-kortet er den samme som autorisationskoden på autorisationen i autorisationsregisteret. b. Uddannelseskoden på ID-kortet er ikke udfyldt, eller uddannelseskoden på ID-kortet består ikke af fire tal, eller uddannelseskoden på ID-kortet er den samme som uddannelseskoden på autorisationen i autorisationsregisteret. bemærk Gælder kun for STS miljøer hvor adgang til autorisationsregiser er konfigureret. Indtil alle STS miljøer har adgang til autorisationsregister kan service udbydere således ikke forlade sig på at autorisationen i et ID-kort er verificeret af en STS Signér ID-kort I det tilfælde, at sekvensen i alle foregående skridt har været fejlfri oprettes nu et svar, som indeholder en kopi af kalderens ID-kort, der signeres med et STS VOCES-certifikat. Dette vil effektivt give gyldighed til ID-kortet i føderationen. 3 ITS Formålet med ITS er at veksle et STS signeret ID-kort til et OIOIDWS-H Identity Token [A7]. Dette token kan efterfølgende anvendes til at opnå adgang til andre systemer i føderationen, hvor et token fungerer som adgangsgiver. Det genererede token bliver typisk anvendt indlejret i en HTTP-URL. Se endvidere [A8]. I dette afsnit beskrives de væsentlige faser der eksisterer ifbm. en forespørgsel til ITS. Undervejs vil de væsentlige begreber og elementer, der indgår i en forespørgsel være forklaret. Der henvises endvidere til yderligere dokumentation, hvor det er relevant, så helheden og meningen fremgår.

7 4 / Snitflade Anvenderes tilgang til ITS vil enten være med hjælp fra Seal.Java/Seal.NET eller en properitær løsning forudsat, at kaldet overholder DGWS. En forespørgsel består basalt set af et SOSI ID-kort og et ønsket audience, som bestemmer hvordan det vekslede Identity Token behandles. Et eksempel på hvordan et kald konstrueres med Seal.Java findes i SOSI Programmers Guide ([A2]) under "Use case 5: Request an Identity token from a STS". For Seal.NET anvendere findes der et.net-eksempel på kald af ITS ([A9]). Afhængig af miljø udstilles tjenesten på: 3.2 Behandling af forespørgsel om veksling af ID-kort til OIOIDWS-H token Her fokuseres igen på den forretningsmæssige side af sagen og den trivielle husholdning er udeladt fra dette dokument. Sekvensen er følgende: 1. Check om ID-kort er af bruger-type 2. Check om ID-kort er gyldig i tid 3. Check om ID-kort er gyldig ifht. audience konfiguration 4. Fremstil token Check om ID-kort er af bruger-type Dette skridt har det simple formål at afgøre om ID-kortet er af bruger-typen. Denne information fås fra ID-kortet, som er indlejret i forespørgselsen Check om ID-kort er gyldig i tid Dette skridt har det simple formål at afgøre om ID-kortet er gyldigt i tid udfra ID-kortets angivne oprettelsesdato og udløbsdato Check om ID-kort er gyldig ifht. audience Audience [A6] begrebet dækker over den service, hvortil det aktuelle token skal udstedes. Audience er en logisk adresse på denne service. Det er defineret en række, parametre for et audience som afgør, hvilke egenskaber det aktuelle audience har. Disse parametre er lokale for ITS og vedligeholdes af driftsoperatøren direkte på databasen. Såfremt der findes en audience konfiguration for det aktuelle audience skal dette skridt afgøre om ID-kortet er gyldigt i tid ifht. audience konfigurerede maksimale levetid på et ID-kort Fremstil token I det tilfælde at sekvensen i alle foregående skridt har været fejlfri oprettes nu et token vha. Seal.Java, som indlejres i svaret. 4 Billetomveksling: OIOSAML assertion til ID-kort Formålet med omvekslingen er at tillade anvendere af NemLogin at kalde foretage DGWS kald, som kræver SOSI ID-kort, ved at veksle en eksisterende OIOSAML assertion til et ID-kort.

8 5 / Snitflade Anvendere vil typisk bruge Seal.Java eller Seal.Net. En forespørgsel består af en OIOSAML assertion og yderligere attributter, der bruges af STS til at skabe ID-kortet. Et eksempel på hvordan et kald til billetomvekslingen konstrueres med Seal.Java findes i SOSI Programmers Guide ([A2]) under "Use case 9: Exchange an OIOSAML assertion to an IDCard at a STS". Afhængig af miljø udstilles tjenesten på: 4.2 Behandling af forespørgsel Omvekslingen validerer det medsendte OIOSAML assertion og tilhørende attributter om i følgende skridt: 1. Validér forespørgslens signatur 2. Validér OISAML assertion (signatur, tid og assurance level) 3. Anvender STS forretningslogik til a. validering af CPR nummer b. validering af autorisation 4. Checker at system navn findes 5. Byg og signér SOSI ID-kort 4.3 Indhold af en OIOSAML assertion OIOSAML er en specialisering af SAML2.0 standarden profileret til danske forhold. Denne samt en subprofil baseret på OCES certifikater er beskrevet i [A11]. Billetomveksling er kun mulig for OIOSAML assertions dannet på baggrund af MOCES certifikater. Bemærk at mandatory betyder at attributten skal være udfyldt for OIOSaml assertions udstedt på baggrund af MOCES, men ikke nødvendigvis for alle OIOSAML assertions. Følgende attributter anvendes af billetomvekslingen: cvr nummer (mandatory): Anvendes til at danne System info i det udstedte id kort. organisationsnavn (mandatory): Anvendes til at danne System info i det udstedte id kort. certifikat (optionel): Hvis tilstede vedhæftes et digest af certifikatet i det udstedte id-kort og SubjectSerialNumber anvendes til opslag/validering af cpr nummer. cpr nummer (optionel): Hvis tilstede valideres det i sammenhæng med SubjectSerialNumber (cvr-rid). commonname (mandatory): Benyttes til id-kortets UserInfo såfremt forespørslen IKKE er vedhæftet fornavn/efternavn. mail (mandatory): Benyttes til id-kortets UserInfo. uid (mandatory): Skal indeholde SubjectSerialNumber (cvr-rid) for det underliggende MOCES certifikat. Benyttes til validering/opslag af cpr nummer, såfremt certifikatet ikke er vedhæftet. 5 Billetomveksling: ID-kort til OIOSAML assertion Formålet med omvekslingen er at tillade anvendere af ID-kort at foretage kald i NemLogin federationen, som kræver OIOSAML assertions, ved at veksle et eksisterende ID-kort til et OIOSAML assertion.

9 6 / Snitflade Anvendere vil typisk bruge Seal.Java eller Seal.Net. En forespørgsel består af et ID-kort og yderligere attributter, der bruges af STS til at skabe et assertion. Et eksempel på hvordan et kald til billetomvekslingen konstrueres med Seal.java findes i SOSI Programmers Guide ([A2]) under "Use case 11: Exchange an IDCard to and encrypted OIOSAML assertion at a STS". Afhængig af miljø udstilles tjenesten på: Det skal bemærkes at ikke alle STS signerede ID-kort kan anvendes til omveksling. Signeringen skal foregå via følgende snitflade: På sigt vil alt funktionalitet i denne flyttes over på den gamle URL. Dette vil kun have betydning for anvendere af den gamle URL, så det anbefaldes at den nye snitflade benyttes i alle sammenhænge. Forskellen mellem de 2 snitflader er at NameID/AlternativeIdentifier vil blive overskrevet i den nye snitflade. Dermed kan anvendere ikke længere bestemme indhold heraf. 5.2 Normalisering af audience Audience (repliesto i forespørgelser) anvendes til at identificere konfigurationen, der bruges under omveksling; krypteringsnøgle og andre parametre vælges herunder. Audience skal tolkes som URI med en normalisering, som beskrives herefter. Denne normalisering bruges ved sammenligninger, dvs. ved opslag af konfiguration. Det er derfor vigtigt at der i forespørgelser anvendes audiences, der kan normaliseres til den rette konfiguration. En general URI ser således ud: <scheme>://<authority><path>?<query>#<fragment> Normaliseringen vil udføre følgende: lower-case af scheme og authority. hvis path blot er /, så vil path delen blive fjernet. query og fragment vil forblive uberørt. Port-angivelse, hvis sådan et findes, ændres heller ikke. Hvis scheme undlades, så vil : (kolon) også blive undladt. 5.3 Behandling af forespørgsel Omvekslingen validerer det medsendte ID-kort og de tilhørende attributter og udfører følgende skridt: 1. Validér forespørgslens signatur samt trust til det benyttede certifikat. Dette kan være slået fra pga. interoperabilitet med SOSI-GW. 2. Validér ID-kort (trust og udløb) 3. Udvælgelses af audience baseret på normalisering (se Afsnit 5.2) 4. Byg af OIOSAML assertion a. Inkludér bootstrap token (ID-kort), hvis dette er konfigureret for fundne audience. b. Signér assertion. c. Kryptér hele svaret med den for audience konfigurerede offentlige nøgle.

10 7 / Konfiguration Anvendere af systemet skal være opmærksom på at omvekslede tokens er rettet mod et modtager system, og vil kun kunne bruges hertil. Der afkræves derfor af modtager systemet visse oplysninger til konfiguration; disse er: audience identifikation af modtagersystemet som en URI, der skal være på normalform jvf. tidligere afsnit. publickey den offentlige nøgle som anvendes til kryptering af den omvekslede token. recipienturl den URL hvor modtagersystemet kan nåes på. includebst om ID-kort/bootstrap token skal inkluderes i den svarede assertion. deliverynotonorafteroffset det offset i tid fra omvekslingstidspunktet, der angiver hvornår det udstede må anvendes af modtagersystemet. notbeforeoffset offset i tid fra omvekslingstidspunkt, der bruges til opsætning af gyldighed af udstede assertion. notonorafteroffset offset i tid fra omvekslingstidspunkt, der bruges til opsætning af gyldighed af udstede assertion. 6 Referencer [A1] SOSI Executive Summary - (forklaring af føderationsbegrebet), Lakeside [A2] The SOSI Library Programmers Guide (version 2.2.5), Lakeside https://svn.softwareborsen.dk/sosi/tags/release-2.2.5/modules/seal/src/site/- SOSI%20programmers%20guide.doc [A3] Seal.NET (version 1.0), SDSD [A4] Den Gode Web Service (version 1.0 og 1.0.1), MedCom [A5] SOSI-GW Subversion repository https://svn.softwareborsen.dk/sosi-gw/ [A6] OCES-certifikatpolitikker (MOCES v4, VOCES v3) https://www.nemid.nu/digital_signatur/oces-standarden/oces-certifikatpolitikker/ [A7] FMKi projektet, Veksling til OIOIDWS-H Identity Tokens, NSI [A8] [A9] [A10] [A11] FMKi projektet, Brugsscenarier for OIODWS-H Identity Tokens, NSI Seal.NET ITS eksempel https://svn.softwareborsen.dk/medcomdgws/trunk/modules/sbo/src/securebrowserlogin.cs STS Fejlsituationer, Arosii A/S OIOSAML, A STS 1.1 til 1.3 migrering I forbindelse med opgradering af systemer, der tidligere har været integreret til og fungeret med STS version 1.1, til at benytte STS version 1.3 er en række forhold, som opmærksomheden bør rettes mod: Autorisations-ID: der er indført et check på brugerens autorisations-id og det afgøres om brugerens rolle og autorisationskode, som angivet på ID-kortet, stemmer overens med lige præcis en tilladelse i lokale autorisationsoplysninger, førend brugeren kan godkendes. Fejlkoder og fejlbeskeder ændres i 1.3. Se [A10] for yderligere oplysninger.

11 8 / 8 Support for whitelisting i STS udgår Introduktion af ITS: den nye service er beskrevet i afsnit 4 Seal.Java opgradering til version 2.1.x B STS 1.3 til 2.0 migrering For eksisterende anvendelser af STS 1.3, bør STS 2.0 ikke kræve ændringer. Introduktion af billetomveksling: den nye service er beskrevet i Afsnit 4 Seal.Java opgradering til version C STS 2.0 til 2.1 migrering For eksisterende anvendelser af STS 2.0, bør STS 2.1 ikke kræve ændringer. Introduktion af ny billetomveksling: den nye service er beskrevet i Afsnit 5 samt introduktion af ny signeringssnitflade, der overskriver NameId feltet. Seal.Java opgradering til version 2.1.6

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning STS Installationsvejledning i STS Installationsvejledning REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 2.2.4 2014-12 JQ STS Installationsvejledning iii Contents 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 3 2.1

Læs mere

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Side 1 af 5 Vejledning 2. august 2013 NITRI Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Indholdsfortegnelse Formål...2 Virksomhedssignatur...2 Funktionssignatur...3

Læs mere

Ivan Overgaard 11/29/2012

Ivan Overgaard 11/29/2012 NSI Seal.Net Version 2.0 Ivan Overgaard 11/29/2012 Revisionshistorik: Version Dato Ændring Ansvarlig 0.8 29-11-2012 Oprettet IO 1.0 04-04-2013 redigeret IO Seal.Net Page 2 of 23 Version 2.0-29. november

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 3 Logfil... 3 Backup... 3

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Fælles testmiljøer National Sundheds-IT www.nsi.dk - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Islandsbrygge 39 Dato: 29.07.2014 Version: 1.2 Udarbejdet af: NSI 2300 København S Version

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen KFOBS Release Information Version: 7.0 ID: 32309/43491 2014-04-07 Indhold 1 INTRODUKTION... 4 1.1 PRODUKTIONSMILJØ... 4 1.2 TESTMILJØ... 4 2 NEMLOG-IN... 5 2.1 ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER... 5 2.1.1 Release

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes])

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes]) Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.eu CVR-nr. 30808460 P. 1-11 Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID (NemID tjenesteudbyderaftale

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Indhold ... 3. 1. Introduktion... 3 2. Identifikation... ... 3

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Indhold ... 3. 1. Introduktion... 3 2. Identifikation... ... 3 Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Indhold - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 3 2. Identifikation...... 3 3. Sundhedsfaglig autorisation... 3

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu Overgang til NemID til erhverv Maj 2012 Nets DanID A/S Peter Kristiansen, pkris@nets.eu NemID til erhverv 1. Opgaven vi står over for 2. De indledende øvelser 3. Sådan forløber migreringen 4. Problemer

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Ræsonnementer. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... ... 2. 3.1. Ræsonnement...

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Ræsonnementer. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... ... 2. 3.1. Ræsonnement... Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Ræsonnementer - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...... 2 2.1. Ræsonnement... 2 3. Sundhedsfaglig

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Kommunernes it-arkitekturråd

Kommunernes it-arkitekturråd FØDERATIVE SIKKERHEDSMODELLER TIL SÅRJOURNALEN (OG ANDRE NATIONALE IT-LØSNINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET) Kommunernes it-arkitekturråd 18. december 2014 HVEM HAR DELTAGET I ARBEJDET? Arbejdsgruppe: Lars Nico

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

Specifikationsdokument for LDAP API

Specifikationsdokument for LDAP API Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for LDAP API DanID A/S 5. juni 2014 Side 1-15

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed SDSD Projektmodel Kravspecifikation 007d.01 Stamdata Register Infrastrukturprogrammet fase 2 FMKi projektet Dato: 13.12.2010 Version: 1.0 Udarbejdet af: Digital Sundhed Sammenhængende Sundhed i Danmark

Læs mere

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet en ny fælles offentlig standard

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Nemhandel infrastruktur Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub

Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub 2. maj 2012 JHH Testdrejebog Udført for: Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Steen Jungdal Udført af: Signaturgruppen A/S IT-huset Åbogade

Læs mere

NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010

NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010 NemHandel infrastruktur Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater NemHandel registeret

Læs mere

Identitetsbaserede webservices og personlige data

Identitetsbaserede webservices og personlige data > Identitetsbaserede webservices og personlige data Version 0.8 IT- & Telestyrelsen juni 2009 Indhold > Indledning 3 Målgruppe 3 Afgrænsning 4 Definitioner og begreber 5 Scenarier 7 Scenarie med browser

Læs mere

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Arkitektur af SOSI-GW... 2 Intern arkitektur... 2 Tilstandsdeling imellem clustermedlemmer... 2 Versionsstyring af

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... Introduktion... Forudsætninger og krav... Installér ønsket JDK.... Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

CULR webservice version 4

CULR webservice version 4 CULR webservice version 4 Indhold Beskrivelse af CULR-systemet... 1 Formål... 1 Systemarkitektur... 1 Definitioner... 2 Provider... 2 Account... 2 Patron... 2 Authentication... 2 Operationerne... 3 Uddybende

Læs mere

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen NemRefusion Kontekst Lønadministrator Fraværende Sagsbehandler DanID Virk BRS DKAL Lønsystem Virk.dk Ydelsesystem Virk.dk Virksomheds service Virksomheds dialog NemRefusion.dk (CMS) Kommune service Virk

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Adgang til kundeportalen

Adgang til kundeportalen Til elleverandørerne Adgang til kundeportalen 3. april 2012 XSTJ/LRO Følgende dokument har til formål at orientere elleverandørerne om implementering og testning af den it-funktionalitet, som skal sikre

Læs mere

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger Bilag 5: Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger. (Bilag til dagordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Marianne Guerry Larsen

Efteruddannelse.dk. Marianne Guerry Larsen Efteruddannelse.dk Marianne Guerry Larsen Handler om administrativ lettelse på skolerne CPP1 Dias nummer 2 CPP1 [..]kommunikation MED kursisterne [..] Christina P. Bach Pedersen; 16-09-2009 3 faser Test

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration v. 1.0 Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet

Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet Nets DanID

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Go / No-go exit point! Nye standarder. Tid 2015-2016

Go / No-go exit point! Nye standarder. Tid 2015-2016 Initiativ 3.4 - Anbefalinger og Roadmap Dato: 25.03.2014 Version: 0.8 Udarbejdet af: EAD Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej 5 2300 København S Udbredelse Udvikling

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

NemID JS Developer site vejledning

NemID JS Developer site vejledning Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR no. 30808460 NemID JS Developer site vejledning DanID A/S 26. maj, 2014 Page 1-25

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne

Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne > Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne IT- & Telestyrelsen, Kontor It-infrastruktur og Implementering februar 2010 Indhold > 1 Introduktion 4 1.1 Føderationsfordele

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER

VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER Juni 2015 v.1.3 Side 1 af 9 Indhold Oprettelse og indretning af handelsløsning til Bedemænd... 3 Oprettelse - informationer...

Læs mere

Januar 2012. Version 2.0. OTP-politik - 1 -

Januar 2012. Version 2.0. OTP-politik - 1 - OTP-politik Januar 2012 Version 2.0 OTP-politik - 1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Kildehenvisninger... 3 1.3. Forkortelser... 3 1.4.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Sikkerhedsvejledning til OAuth 2.0 - sikkerhedsmodeller for OIOREST IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Fælles Bibliotekssystem

Fælles Bibliotekssystem Fælles Bibliotekssystem Møder med leverandører af 3. partssystemer, der integrerer til FBS Afholdt d. 22. og 23. oktober 2014 Spørgsmål til organisation, rammeplan og tilslutningsforløb: 1. Hvem leverer

Læs mere

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION 14. oktober 2010 P. 1-17

Læs mere

Brugermanual 1.0 d. 1. november 2012

Brugermanual 1.0 d. 1. november 2012 Brugermanual 1.0 d. 1. november 2012 Side 1 af 6 Introduktion Hosted Spamfilter ligger uden tvivl blandt markedets mest sikre og effektive løsninger til frafiltrering af spam, malware, spear phishing og

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR Parter Denne aftale om at anvende den Nationale Serviceplatform (NSP) er indgået mellem Statens Serum Institut (SSI) v/national Sundheds-it (NSI) som systemansvarlig

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNI Login. Licens webservice. ws-03

UNI Login. Licens webservice. ws-03 UNI Login Licens webservice ws-03 UNI Login Licens webservice 5.0 Licens webservice 1 Indhold 1 Licens webservice... 2 1.1 Informationsmodel... 2 1.2 Entiteter og attributter... 2 Projekt... 2 Gruppe...

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere