El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik"

Transkript

1 El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25

2 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning Præsentation af undervisningsforløbet og målene for undervisningsforløbet, samt inddeling af klassen i grupper Se punkt 2 i vejledning Eleverne introduceres for elprogrammet Se punkt 3 i vejledning Se bilag 1 Læreren samler op på bilag 1 og introducerer begreber Se punkt 4 i vejledning Se bilag 2 Læreren introducerer opgaverne på bilag 3 Se punkt 5 i vejledning Eleverne laver opgaverne på bilag 1 Eleverne løser opgaverne på bilag 3 Læreren gennemgår diagrammerne sammen med eleverne Se punkt 6 i vejledning Læreren samler op på lektionen, og eleverne gemmer deres kompendium til næste lektion Side 2 af 25

3 Forberedelse til første lektion Kopiér elevmaterialet/kompendiet til alle elever Læs vejledningerne til lektionen Se bilag igennem, som eleverne skal bruge i denne lektion Inddel klassen i grupper, der skal være gældende for hele dette undervisningsforløb Medbring kamera til at tage billeder af elevernes arbejde Hent el-programmet og prøv det af, samt installer det på elevernes computere Side 3 af 25

4 Anden lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Der laves en fælles opstart, hvor der samles op på, hvad eleverne lavede i sidste lektion, og dagordenen for denne lektion Se punkt 7 i vejledning Læreren gennemgår, hvordan eleverne kan bygge et kredsløb Se punkt 8 i vejledningen Læreren gennemgår opgaverne på bilag 4 Se punkt 9 i vejledning Der laves en fælles opsamling på elevernes arbejde Se punkt 10 i vejledning Hjemmesiden vises til eleverne. De sættes ind i, hvordan de kan skrive tekst og indsætte billeder i logbog og begrebslisten. Vis evt. vejledning om hjemmesiden, se under vejledninger på hjemmesiden Se punkt 11 i vejledning Se bilag 5 Eleverne løser opgaverne på bilag 4 Eleverne skriver på hjemmesiden resten af lektionen Der laves en fælles opsamling, hvor eleverne gemmer deres papirer til næste lektion Side 4 af 25

5 Forberedelse til anden lektion Læs vejledningerne til lektionen Reservér computere til eleverne Reservér smartboard eller projektor til at vise hjemmesiden for eleverne Se bilag igennem, som eleverne skal bruge i denne lektion Medbring: Ledninger Kontakter Pærer samt fatninger Batterier kamera Side 5 af 25

6 Lektionen kan gentages - se vejledning Tredje lektion Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Fælles opstart, hvor læreren fortæller om dagsordenen for lektionen Se punkt 12 i vejledning Eleverne bliver præsenteret for den åbne opgave Se punkt 13 i vejledning Se bilag 6 Der laves en fælles afslutning, hvor eleverne forberedes til sidste lektion Se punkt 14 i vejledning Eleverne begynder at planlægge deres arbejde med den åbne opgave Se bilag 6 Eleverne arbejder med den åbne opgave ud fra bilag 6 Eleverne skriver på hjemmesiden Se bilag 5 Forberedelse til tredje lektion Reservér computere til eleverne, så de kan skrive på hjemmesiden Læs vejledningerne til lektionen Se bilag igennem, som eleverne skal bruge i denne lektion Medbring evt. materialer, som eleverne har bestilt hos læreren Medbring: Ledninger Kontakter Pærer samt fatninger Batterier Kamera Side 6 af 25

7 Fjerde lektion Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Fælles opstart Se punkt 15 i vejledning Eleverne laver deres kredsløb færdige Læreren forbereder en lille konkurrence Se punkt 16 i vejledning Læreren forbereder grupperne til deres oplæg Se punkt 17 i vejledning Læreren godkender gruppernes arbejde på hjemmesiden og offentliggør siderne Se punkt 18 i vejledning Som afslutning ser eleverne andre klassers løsning af samme opgave på hjemmesiden Eleverne afslutter arbejdet med logbogen, begrebslisten og præsentationssiden Eleverne forbereder deres oplæg Eleverne går rundt og finder svar på de andre gruppers opstilling Se bilag 7 Grupperne holder et lille oplæg om deres kredsløb Side 7 af 25

8 Forberedelse til fjerde lektion Hav projektor eller smartboard til at vise elevernes præsentationssider Reservér computere til eleverne, så de kan skrive på hjemmesiden Læs vejledningerne til lektionen Side 8 af 25

9 Vejledning til forløbet om el-kredsløb Vejledning til første lektion I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde med elektriske kredsløb. Arbejdet vil tage sit udgangspunkt i et meget simpelt computerprogram, hvor eleverne kan lave en masse simulationer af kredsløb. Niveauet på undervisningsforløbet er tilpasset, så det ikke kræver nogen forudgående forståelse af el-lære. Det kræver heller ikke det store udsyr fra skolens side at gennemføre forløbet, da det meste kan laves ved computeren. Når eleverne er færdige med forløbet, har de prøvet at lave og bygge forskellige, simple kredsløb og de har prøvet - ved hjælp af deres nyerhvervede faglige viden - at gennemskue andre elevers kredsløb. Som afslutning på forløbet kan elever og lærere lave en lille konkurrence om de kredsløb, som eleverne har lavet, som går ud på at gennemskue, hvad der sker i de forskellige kredsløb, når kontakten tykkes ned. Læreren/eleverne skal igennem forløbet tage billeder af elevernes arbejde, så eleverne senere kan lægge billeder ind på hjemmesiden af deres arbejde. De bilag, som eleverne skal bruge i forløbet, findes i elevkompendiet og sidst i dette kompendium. Punkt 1 Som indledning tales der med eleverne om, hvad el er. For at lede eleverne ind på samtalen kan læreren stille følgende spørgsmål: Hvad er strøm? Hvor bruger I strøm derhjemme? Hvad bruger vi strøm til ud over derhjemme? Har nogen prøvet at få stød? Hvordan føltes det? Hvor kommer strømmen fra? Svaret her kunne være stikkontakten, en dynamo eller et batteri. Hvordan transporterer man strøm frem til stikkontakterne? Samtalen skal bringe eleverne frem til, at strøm er en vigtig del af vores hverdag, som vi alle bruger mange steder. Side 9 af 25

10 Punkt 2 Gennem samtalen er eleverne nu sporet ind på emnet, og for at bevare overblikket og motivationen hos eleverne skal de have en præsentation af hele emnet. De tre hovedbudskaber i præsentationen skal være: Første budskab Målene for undervisningsforløbet skal præsenteres i store træk; de skal ikke læses op, men forklares med lærerens egne ord. Målene med forløbet er taget fra trinmålene for natur/teknik efter 4. klassetrin: At give eksempler på samfundets anvendelse af ressourcer og teknik, herunder hvordan vi producerer elektricitet, varme og papir At formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser At gennemføre og beskrive undersøgelser og eksperimenter At sammenligne resultater og data af både praktiske og mere teoretiske undersøgelser gennem tegninger, diagrammer, tabeller, digitale billeder eller lydoptagelser At formidle - mundtligt og skriftligt - data fra egne undersøgelser og eksperimenter med relevant fagsprog på forskellige måder og med forskellige medier. Andet budskab Den overordnede opbygning af forløbet, hvor eleverne skal: 1) høre og tale om el og strøm det har I gjort - se punkt 1 2) arbejde med elprogrammet 3) lave små, simple kredsløb 4) lave deres eget kredsløb med diagramtegning 5) skrive om deres arbejde i logbogen på hjemmesiden, som hører til forløbet 6) fremlægge deres arbejde 7) se andre elevers arbejde med den samme opgave på hjemmesiden. Tredje budskab Klassen skal også inddeles i grupper, og det er vigtigt, at antallet af grupper i klassen passer med det antal grupper, som læreren opretter på hjemmesiden. Disse grupper skal gælde for resten af dette forløb, og eleverne skal vide, hvilken gruppe de tilhører, når de skal skrive logbog på hjemmesiden. Der kan maksimalt oprettes 15 grupper pr. klasse. Når eleverne skal arbejde på hjemmesiden, har de brug for billeder af deres arbejde. Derfor skal læreren eller eleverne tage billeder af elevernes arbejde igennem hele forløbet. Billederne skal lægges ind på hjemmesiden. Side 10 af 25

11 Punkt 3 Eleverne skal introduceres for elprogrammet, som kan hentes på det samme sted, som læreren hentede dette forløb. (Elprogrammet skal installeres på computerne, efter at eleverne har hentet det. Det vil være en god idé, at læreren har prøvet dette, før eleverne henter programmet). Læreren kan vise den video, som også ligger på hjemmesiden, som gennemgår elprogrammets funktioner. Oplægget til eleverne skal være, at de skal se, hvordan programmet bruges, og herefter skal de i gang med at lege med og udforske programmet for at lære det at kende samt få stillet den værste nysgerrighed. Spørgsmålene på bilag 1 kan bruges til de elever, der gerne vil udfordres lidt. Det vil være optimalt, at eleverne sidder 2 ved hver computer, så de kan tale sammen og hjælpe hinanden. Punkt 4 Nu har eleverne udforsket lidt med programmet og lært at bruge det. Derefter skal læreren undervise eleverne i nedenstående begreber. Det vil være en god idé, at læreren viser programmet samtidig med denne gennemgang eleverne kan følge med på bilag 2. Begreberne er: Strømkilde (batteri) er det, som leverer strømmen i kredsløbet Strømvej (cirklernes/elektronernes bevægelse i ledningerne) Pære, strømmen løber igennem en tynd tråd, som lyser op (lad eleverne se den tynde tråd i pæren, som strømmen løber igennem) Kontakt, den kan forhindre strømmen i at løbe rundt i kredsløbet og dermed slukke for pærerne. Omvendt kan den også slutte strømmen igen og dermed tænde for pærerne Kredsløb (ledninger, pærer, strømkilde og evt. kontakt, som er sat sammen, så der er en strømvej). Punkt 5 På bilag 3 er der flere simple diagrammer over kredsløb. Eleverne skal nu i gang med at lave disse forløb i elprogrammet og svare på spørgsmålene. Det vil være en hjælp til eleverne, hvis de ser godt på bilag 2, hvor de kan se, hvad diagramtegnene betyder. Side 11 af 25

12 Punkt 6 I opsamlingen på opgaverne på bilag 3 kan det være en fordel, at læreren laver og gennemgår diagrammerne for eleverne på en projektor. Facitliste til bilag 3 Pæren lyser Pæren lyser når der tændes på kontakten Begge pærer lyser (men lidt svagere) når der tændes på kontakten Begge pærer lyser Hvis der IKKE trykkes på kontakten: Kun pære 2 lyser Hvis der tændes på kontakten: Begge pærer lyser Side 12 af 25

13 Vejledning til anden lektion Punkt 7 Lektionen startes med at tale med eleverne om, hvad de lavede i sidste lektion. Dernæst præsenteres eleverne for dagsordenen for lektionen: 1. Eleverne skal i gang med at bygge kredsløb 2. Der samles op på elevernes kredsløb på bilag 3 3. Hjemmesiden præsenteres for eleverne 4. Eleverne skriver på hjemmesiden om deres arbejde med bilag 2 og 3 5. Den åbne opgave præsenteres for eleverne 6. Eleverne planlægger arbejdet med den åbne opgave Punkt 8 Eleverne har indtil nu kun arbejdet med at lave kredsløb i elprogrammet, men nu skal eleverne i gang med at bygge rigtige kredsløb. Eleverne skal bruge deres erfaringer fra den første lektion, hvor eleverne lærte om diagramtegnene (se bilag 2). Læreren samler eleverne rundt om et bord og giver dem herefter et lille kursus i, hvordan de forbinder ledninger til batterier og pærer. Læreren viser også eleverne, hvad de IKKE må: Opstillingen viser en kortslutning. Eleverne må ikke bevidst lave denne opstilling, da ledningen kan blive meget varm. Punkt 9 Eleverne skal i gang med at bygge rigtige kredsløb med ledninger, pærer og kontakter. Hver gruppe (se punkt 2 tredje budskab) skal have udleveret: 1. 6 ledninger 2. 1 kontakt 3. 1 batteri 4. 2 pærer med fatning (fatning er det, pæren bliver skruet ned i) Når grupperne har fået udleveret disse materialer, skal de bygge kredsløb. På bilag 4 er der opgaver, som eleverne skal løse. De vil kunne bruge deres erfaringer fra bilag 3 til at løse opgaverne på bilag 4. Punkt 10 I opsamlingen tales der med eleverne om: Hvilke udfordringer stødte de på? Og hvilke løsninger fandt de på udfordringerne? Hvordan brugte eleverne erfaringerne fra bilag 3? Hvor nemt er det at lave kredsløb ud fra diagramtegninger? Er der gode idéer, som skal gives videre til de andre grupper? Side 13 af 25

14 Punkt 11 Sideløbende med at eleverne arbejder med forløbet, skal de ind på hjemmesiden hvor de skal skrive på 3 forskellige sider: 1. En online logbog 2. En side med beskrivelse af nøglebegreber 3. En præsentationsside. For at eleverne kan komme ind på hjemmesiden, kræves det, at læreren logger ind med sit UNIlogin. På hjemmesiden kan læreren hente og printe elevernes login, og derefter hænges det op i klassen, så alle elever kan se klassens login. Hver gruppe skal skrive i deres egen logbog, begrebsside og præsentationsside. På hjemmesiden vil eleverne kunne finde en video, som fortæller og viser, hvordan de bruger hjemmesiden. Når eleverne arbejder på hjemmesiden, er det vigtigt, at de ved, hvilken gruppe de tilhører. Det er vigtigt, at eleverne instrueres grundigt i de tre sider, som de skal skrive på. I det næste kan læreren læse om de tre sider, og eleverne kan bruge bilag Logbogen I logbogen skal eleverne skrive om, hvad og hvordan de har arbejdet i forløbet, herunder deres arbejde med bilagene, opgaverne og samtalerne i klassen. Det skal fremgå af logbogen, hvordan eleverne har arbejdet i klassen og hvilke løsninger, de har valgt i grupperne til de forskellige opgaver. 2. Begrebssiden På hjemmesiden skal eleverne også beskrive nogle nøglebegreber. Når eleverne beskriver begreberne, skal de prøve at forklare begreberne så godt som muligt med deres egne ord og billeder. Begreberne, som skal beskrives, er: o Hvad er et el-kredsløb? o Hvad er en diagramtegning? o Hvilke materialer kan indgå i et kredsløb? o Hvad har I lært om el-kredsløb? 3. Præsentationssiden På denne side skal eleverne præsentere deres arbejde for andre. De har mulighed for at lægge 6 billeder ind, som kan supplere deres svar på spørgsmålene. Billeder og tekst, som eleverne lægger ind på præsentationssiden, vil blive offentliggjort for andre klasser og skoler, der har adgang til hjemmesiden. Offentliggørelsen sker først, når læreren godkender gruppernes arbejde og udskriver diplomet til klassen. Dette gøres på præsentationssiden. For at undgå at f.eks. personfølsomme oplysninger skulle blive offentliggjort, er det meget vigtigt, at læreren læser gruppernes resultatsider igennem, inden siderne offentliggøres. I tredje og fjerde lektion vil det være en god idé, at eleverne har adgang til online-computere, så de kan skrive i deres logbøger, hvis de ikke lige er i gang med nogle opgaver. På hjemmesiden kan læreren hente en lille film, som viser hjemmesidens funktioner, og hvordan eleverne skriver i logbogen. Denne film kan med fordel vises for eleverne. Filmen kan hentes på hjemmesiden under vejledninger. Side 14 af 25

15 Vejledning til tredje lektion Hvis eleverne har brug for mere tid til at skrive på hjemmesiden eller bygge/løse den åbne opgave, kan denne lektion gentages, indtil eleverne er klar til fjerde lektion. Punkt 12 I den fælles opstart fortæller læreren om lektionens dagsorden: 1. Eleverne får gennemgået den åbne opgave 2. Eleverne begynder at løse den åbne opgave 3. Eleverne skal sideløbende med løsningen af den åbne opgave skrive på hjemmesiden. Punkt 13 Eleverne skal i gang med at løse den åbne opgave, som er på bilag 6. Eleverne skal bruge deres viden og erfaringer fra elprogrammet og fra deres opgave med bilag 4. Eleverne skal lave et kredsløb, som de skal lave en diagramtegning af på bilag 6. Opgaven til eleverne bliver at lave deres eget kredsløb, hvor de andre grupper i klassen skal gætte eller forudsige, hvad der sker, når der trykkes på kontakten i kredsløbet. Arbejdsgangen for eleverne kunne se således ud: 1. Grupperne eksperimenterer med forskellige forslag til løsning af den åbne opgave i elprogrammet 2. Eleverne i hver gruppe bestemmer sig for et kredsløb, som de vil præsentere og tegne for resten af klassen 3. Grupperne bygger deres kredsløb med rigtige ledninger, kontakter og pærer 4. Grupperne laver en diagramtegning over deres kredsløb på bilag 6. Punkt 14 I opsamlingen skal læreren sørge for, at: Grupperne har styr på deres materialer til næste gang, så de kan arbejde videre med deres kredsløb Eleverne skal lægge deres materialer til side, så materialerne kan findes frem til næste lektion. Derudover præsenteres næste lektions dagsorden: Næste lektion Løsning af den åbne opgave Skriv færdig på hjemmesiden Forbered og lav en lille fremlæggelse se bilag 6 En lille konkurrence Side 15 af 25

16 Vejledning til fjerde lektion Punkt 15 Der laves en fælles opstart for at vise lektionens dagsorden: Løsning af den åbne opgave Skrivning af logbog, begreber samt udfyldning af præsentationssiden på hjemmesiden Forberedelse af en lille fremlæggelse se bilag 6 En lille konkurrence Punkt 16 Som afslutning på gruppernes arbejde skal de gennemføre en lille konkurrence. Læreren forbereder et sted i klassen, hvor eleverne kan stille deres kredsløb op med tilhørende diagramtegning. Eleverne går herefter rundt og gætter/forudser, hvad der sker, når der trykkes på kontakten. Der må ikke trykkes på kontakterne, før alle elever har svaret. Eleverne bruger bilag 7 til at skrive deres svar på. Punkt 17 Eleverne gør nu klar til et lille oplæg om deres kredsløb. I dette oplæg fortæller og viser gruppen også, hvad der sker, når kontakten trykkes ind. Eleverne kan evt. bruge deres præsentationsside i forbindelse med deres fremlæggelse. Eleverne retter bilag 7, efterhånden som grupperne holder deres oplæg og ser det rigtige svar. Punkt 18 Læreren offentliggør gruppernes arbejde på hjemmesiden og herefter vil billeder og tekst, som eleverne har lagt ind på præsentationssiden, blive offentliggjort for andre klasser og skoler med adgang til hjemmesiden. Når gruppernes arbejde er godkendt, kan eleverne se andre klassers løsninger på samme opgave. For at undgå, at f.eks. personfølsomme oplysninger skulle blive offentliggjort, er det meget vigtigt, at læreren læser gruppernes præsentationssider igennem, inden arbejdet godkendes, og siderne dermed offentliggøres. Side 16 af 25

17 Bilag 1 Spørgsmål til elprogrammet Hvad er et kredsløb? I skal lave forskellige kredsløb med elprogrammet. Et kredsløb indeholder: Ledninger Pærer Batteri (Strømforsyning) Spørgsmål som kan besvares i elprogrammet Kan I få en pære til at lyse? Kan I sætte en kontakt ind i jeres kredsløb? Kan I slukke for en pære ved at bruge en kontakt? Kan I få 2 pærer til at lyse? Kan I lave et kredsløb med 2 pærer, hvor I kan slukke for den ene pære med en kontakt? Side 17 af 25

18 Bilag 2 Gennemgang af begreber Billede Navn Forklaring Diagramtegn Strømkilde Det, der leverer strøm til pærerne, så de kan lyse Intet billede Strømvej Den vej strømmen løber rundt i ledningerne fra + til - Intet diagramtegn Pære En tynd tråd, som gløder, når strømmen løber igennem tråden Kontakt Den kan stoppe strømmen i at løbe og dermed slukke pærerne Kredsløb Ledninger, pærer, strømkilde sat sammen Side 18 af 25

19 Bilag 3 Diagrammer, som skal laves i elprogrammet Hvad sker der her? 1. Pæren lyser ikke 2. Pæren lyser 3. Pæren blinker Hvad sker der, når der trykkes på kontakten? 1. Pæren lyser ikke 2. Pæren lyser 3. Pæren blinker Hvad sker der, når der tændes på kontakten? 1. Det er kun pære 1, der lyser 2. Det er kun pære 2, der lyser 3. Begge pærer lyser Hvad sker der her? 1. Det er kun pære 1, der lyser 2. Det er kun pære 2, der lyser 3. Begge pærer lyser Hvad sker der her, hvis I ikke trykker på kontakten? 1. Det er kun pære 1, der lyser 2. Det er kun pære 2, der lyser 3. Begge pærer lyser Hvad sker der her, hvis I trykker på kontakten? 1. Det er kun pære 1, der lyser 2. Det er kun pære 2, der lyser 3. Begge pærer lyser Side 19 af 25

20 Bilag 4 Opgaver til kredsløb Materialer til at løse opgaverne Til at løse denne opgave skal I bruge: 6 ledninger 1 batteri 2 pærer med fatning 1 kontakt Opgaver, som grupperne skal løse 1. Kan I få en pære til at lyse? 2. Kan I få en pære til at lyse og slukke for den ved at bruge en kontakt? 3. Kan I få to pærer til at lyse samtidig? 4. Kan I få to pærer til at lyse samtidig, og kan I lave det, så I kan slukke for den ene pære, mens den anden pære stadig lyser? Som hjælp kan I bruge diagrammerne på bilag 3. Side 20 af 25

21 Bilag 5 hjemmesiden I skal skrive på hjemmesiden her skal I skrive på 3 forskellige sider. På hjemmesiden kan I se videoer, som viser, hvordan I bruger hjemmesiden 1. Logbogen 2. Begrebssiden 3. Præsentationssiden. I må også gerne sætte billeder ind i logbogen. 1. Side Logbogen I skal skrive om jeres arbejde brug punkterne som hjælp. Beskriv, hvordan I har arbejdet med elprogrammet Beskriv, hvordan I løste opgaverne på bilag 1 Beskriv, hvordan det har været at bygge rigtige kredsløb med ledninger, pærer og kontakter Beskriv, hvordan I kom frem til løsningen af den åbne opgave. 2. Side Begrebssiden I skal svare på spørgsmålene, som er på siden Begreber på hjemmesiden o Hvad er et el-kredsløb? o Hvad er en diagramtegning? o Hvilke materialer kan indgå i et kredsløb? o Hvad har I lært om el-kredsløb? 3. Side Præsentationssiden I skal præsentere jeres arbejde på hjemmesiden, så andre kan se, hvad I har lavet. Find de 6 bedste billeder, og beskriv billederne med tekst. I kan også præsentere jeres arbejde ved at lave en beskrivelse af jeres bro. Det, I laver, bliver offentliggjort på hjemmesiden, så andre klasser kan se det, I har lavet så lav det godt! Det kan være en god idé at filme jeres kredsløb og lægge filmen ud på YOUTUBE.com og herefter lægge den ind på præsentationssiden. Se evt. vejledning på hjemmesiden. Side 21 af 25

22 Bilag 6 Den åbne opgave, side 1 af 3 Beskrivelse: I skal i denne opgave bygge et elektrisk kredsløb med en diagramtegning. Til at løse opgaven skal I bruge: 8 ledninger En kontakt Et batteri 2 pærer med fatning. I skal ud fra disse materialer bygge jeres eget kredsløb. Når I har bygget kredsløbet, skal de andre grupper i klassen gætte, hvad der sker, når I trykker på kontakten. Til det skal I udfylde næste side, hvor I skal lave en diagramtegning samt 3 svarmuligheder hvoraf kun en af svarmulighederne skal være den rigtige. Nu gælder det om for jer at lave et kredsløb, så det bliver rigtig svært for de andre grupper i klassen at gætte, hvad der sker, når I trykker på kontakten. Krav: I skal lave en diagramtegning over jeres kredsløb. Krav til materialer: I må kun bruge de materialer, som er listet op i opgaven. Kom godt i gang: 1. Lav først forskellige opstillinger i elprogrammet 2. Når I har fundet en god løsning i elprogrammet, begynder I at bygge det med rigtige ledninger, pærer og kontakter. HUSK, at det skal være overskueligt for de andre grupper, hvad I laver 3. Nu afprøver I, om jeres kredsløb virker, som det skal. Fremlæggelse: I skal forberede en lille fremlæggelse af jeres arbejde og jeres kredsløb. I denne fremlæggelse skal I komme ind på følgende: 1. På hvilken måde har I brugt det, I lærte på bilag 2, 3 og 4? 2. Har I overvejet andre idéer til kredsløb? Hvilke? 3. Hvilke problemer havde I, da I lavede jeres løsning? Og hvordan løste I de problemer? 4. I kan også vise jeres præsentationsside for resten af klassen. Side 22 af 25

23 Bilag 6 Den åbne opgave, side 2 af 3 Illustration: Figur 1 Diagramtegn Strømkilde Pære Ledning Kontakt Eksempel på en løsning 1. Begge pærer lyser 2. Den ene pære lyser 3. Ingen pærer lyser Side 23 af 25

24 Bilag 6 Den åbne opgave, side 3 af 3 I skal på denne side tegne et diagram over det kredsløb, som I har bygget. I skal også skrive 3 svarmuligheder til spørgsmålet - hvoraf det ene skal være rigtigt. Tegn jeres diagram her: Hvad sker der når kontakten trykkes ned? Svar mulighed 1: Svar mulighed 2: Svar mulighed 3: Side 24 af 25

25 Bilag 7 Svarark til den åbne opgave Dette svarark skal bruges, når I skal svare på de andre gruppers kredsløb og spørgsmål. Gruppe nummer Sæt kryds over den svarmulighed, som du mener, er den rigtige 1 Svarmulighed 1 Svarmulighed 2 Svarmulighed 3 2 Svarmulighed 1 Svarmulighed 2 Svarmulighed 3 3 Svarmulighed 1 Svarmulighed 2 Svarmulighed 3 4 Svarmulighed 1 Svarmulighed 2 Svarmulighed 3 5 Svarmulighed 1 Svarmulighed 2 Svarmulighed 3 6 Svarmulighed 1 Svarmulighed 2 Svarmulighed 3 7 Svarmulighed 1 Svarmulighed 2 Svarmulighed 3 8 Svarmulighed 1 Svarmulighed 2 Svarmulighed 3 Side 25 af 25

El kredsløb. Hej med dig!

El kredsløb. Hej med dig! El kredsløb Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet

Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Sæbebobler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 22 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om sæbebobler Se punkt 1 i

Læs mere

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 23 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning viser læreren en kugle, der triller ned af en

Læs mere

Sorteringsmaskinen Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Sorteringsmaskinen Undervisningsforløb til Natur/Teknik Sorteringsmaskinen Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 26 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om materialers egenskaber

Læs mere

Magneter Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Magneter Undervisningsforløb til Natur/Teknik Magneter Undervisningsforløb til atur/teknik ide 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet tudierummet om indledning taler læreren og eleverne sammen om, hvor der bruges magneter

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Dit lokalområde Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dit lokalområde Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dit lokalområde Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 29 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om deres lokalområde Se

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 30 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Side 1 af 7 Dette undervisningsforløb er hentet fra Naturfagsdiplom.dk - Skolevisioner

Side 1 af 7 Dette undervisningsforløb er hentet fra Naturfagsdiplom.dk - Skolevisioner Indledning... 2 Model for undervisningsforløbet... 2 Begrundelse for valg af model:... 2 De tre læringsrum... 2 Undervisningsrummet... 2 Træningsrummet... 3 Studierummet... 3 Undervisningsforløbets forskellige

Læs mere

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvorfor dyr ser forskellige

Læs mere

Side 1 af 7 Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Skolevisioner og Dansk Naturvidenskabsfestival.

Side 1 af 7 Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Skolevisioner og Dansk Naturvidenskabsfestival. Indledning...2 Model for undervisningsforløbet...2 Begrundelse for valg af model:...2 De tre læringsrum...3 Undervisningsrummet...3 Træningsrummet...3 Studierummet...3 Undervisningsforløbenes forskellige

Læs mere

Vægten. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses!

Vægten. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! Vægten Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Magneter. Hej med dig!

Magneter. Hej med dig! Magneter Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. år klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Broer Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Broer Undervisningsforløb til Natur/Teknik Broer Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 27 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om broer Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Lærervejledning til Strømsvigt. Et interaktivt undervisningsforløb om elektricitet

Lærervejledning til Strømsvigt. Et interaktivt undervisningsforløb om elektricitet Lærervejledning til Strømsvigt Et interaktivt undervisningsforløb om elektricitet El-Fagets Uddannelsesnævn I/S 2003 Forord Det interaktive El-kørekort tager afsæt i den praktiske udgave af El-kørekortet,

Læs mere

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses!

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! Broer Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser Henkastet affald Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser I dette emne skal du blandt andet: Lære om affald

Læs mere

Kuglen triller. Hej med dig!

Kuglen triller. Hej med dig! Kuglen triller Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse.

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Jeg er en bæver der ved en masse om natur/teknik og skal lære dig om edderkopper, og når klassen er færdige får hele klassen et flot diplom!

Jeg er en bæver der ved en masse om natur/teknik og skal lære dig om edderkopper, og når klassen er færdige får hele klassen et flot diplom! Edderkopper Hej med dig! Jeg er en bæver der ved en masse om natur/teknik og skal lære dig om edderkopper, og når klassen er færdige får hele klassen et flot diplom! I dette emne skal du blandt andet prøve:

Læs mere

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Overordnede mål for faget http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/naturteknologi Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne

Læs mere

Dyrs tilpasning. Hej med dig!

Dyrs tilpasning. Hej med dig! Dyrs tilpasning Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET I det følgende er der 12 opgaver om elektriske kredsløb, og du skal nok bruge 1 time til at besvare dem. I nogle af opgaverne er der forskellige svarmuligheder der hver er

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse.

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse. Elektricitet Niveau: 7. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: I forløbet Elektricitet arbejdes med grundlæggende begreber indenfor elektricitet herunder strømkilder, elektriske kredsløb, elektrisk

Læs mere

E l - Fagets Uddannelsesnævn

E l - Fagets Uddannelsesnævn E l - Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Sorteringsmaskinen. Hej med dig!

Sorteringsmaskinen. Hej med dig! Sorteringsmaskinen Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom!

Læs mere

Dit lokalområde. Hej med dig!

Dit lokalområde. Hej med dig! Dit lokalområde Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet!

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Vejledning til introperioden Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Indholdsfortegnelse Vejledning til introperioden... 1 Indledning...

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere

Skibet skal sejle. Hej med dig!

Skibet skal sejle. Hej med dig! Skibet skal sejle Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Strøm til hjernen Elektromagnetisme

Strøm til hjernen Elektromagnetisme Strøm til hjernen Forkortelser F = Forsøg (som vi udfører) FB = Forsøg med børn (forsøg som vi udfører, men som børnene deltager aktivt i) H = Hands-on forsøg (børnene får selv lov til at prøve det hele)

Læs mere

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Hurtig start Quick guide Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Indholdsfortegnelse Introduktion Den digitale junglebane i undervisningen Kapitler Forberedelse Fag og emne Undervisningsmaterialer

Læs mere

Rapport om fjernundervisning i Uummannaq Kommune

Rapport om fjernundervisning i Uummannaq Kommune Rapport om fjernundervisning i Uummannaq Kommune September-oktober 2006 1. Rapport om fjernundervisningsforläb i Ukkusissat Baggrund for undervisningsforläbet i Ukkusissat: Onsdag den 20.september 2006

Læs mere

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by Undervisningsforløb 6M - Ringsted by Baggrund for forløbet: Forløbet er udarbejdet af Mette Pedersen til en modtageklasse på mellemtrinnet på Dagmarskolen i Ringsted. Forud for forløbet besluttes det,

Læs mere

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet 9. klasse Det gode liv arbejdsmarkedet Det gode liv arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Dagens tema Introduktion og arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet og film Messedag Uddannelsesplan Ude af arbejdsmarkedet

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

Udeskole og fælles mål. rasmus.frederiksen@stukuvm.dk

Udeskole og fælles mål. rasmus.frederiksen@stukuvm.dk Udeskole og fælles mål Udeskole og fælles mål Mål for dagen At I har færdigheder i at omsætte Fælles Mål til læringsmål med udgangspunkt i udeskole At I har viden om EMU.dk temaside om udeskole Rasmus

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2012/13

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2012/13 Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2012/13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-38 Planter og små dyr omkring skolen Gruppearbejde og ekskursioner. Bruduge i uge 39 40-47 Vandet omkring os. Forsøg

Læs mere

Undervisningsplan for natur/teknik

Undervisningsplan for natur/teknik Undervisningsplan for natur/teknik Formål for faget Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

1. klasse. Vores klasse

1. klasse. Vores klasse 1. klasse Vores klasse Vores klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Psykisk arbejdsmiljø Psykisk og fysisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljø og læringsstile Besøg i klassen Opgaver i hjemmet og

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Kreativ Cafe en anden måde at bruge sine forældretimer, og samtidig være sociale

Kreativ Cafe en anden måde at bruge sine forældretimer, og samtidig være sociale Kreativ Cafe en anden måde at bruge sine forældretimer, og samtidig være sociale Noget nyt, under opsejling, og det kræver Jeres støtte! En ny måde at bruge sine forældretimer, være kreative, social hygge

Læs mere

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Lærer: khaled zaher Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

Modellering med Lego education kran (9686)

Modellering med Lego education kran (9686) Modellering med Lego education kran (9686) - Et undervisningsforløb i Lego education med udgangspunkt i matematiske emner og kompetencer Af: Ralf Jøker Dohn Henrik Dagsberg Kranen - et modelleringsprojekt

Læs mere

Undervisning og AV Synlighed og Information

Undervisning og AV Synlighed og Information Undervisning og AV Synlighed og Information AKTIV LÆRING Når læring, bevægelse og tekno Aktiv Læring er EXAKTs online portal, som forener leg, læring og bevægelse. Tag børnene med på en stafet efter eget

Læs mere

MaxiMat det digitale matematiksystem

MaxiMat det digitale matematiksystem MaxiMat det digitale matematiksystem 0.-10. klasse 4. og 7. er udkommet 1., 5. og 8. klasse er klar til skolestart 2014 MaxiMat er et fleksibelt digitalt matematiksystem, der fuldt udbygget indeholder

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

SÅDAN DELTAGER DU IDÉKONKURRENCEN UNGDOMSUDDANNELSERNE

SÅDAN DELTAGER DU IDÉKONKURRENCEN UNGDOMSUDDANNELSERNE SÅDAN DELTAGER DU IDÉKONKURRENCEN UNGDOMSUDDANNELSERNE Hvordan foregår Idékonkurrencen?... 1 Hvordan bedømmes Idékonkurrencen?... 3 Regler for deltagelse i Idékonkurrencen... 4 Kontakt... 5 Tilmeldingsguide:

Læs mere

Billedkunst/ Billedkommunikation/ Udstilling og formidling/ Eleven kan formidle viden med billeder

Billedkunst/ Billedkommunikation/ Udstilling og formidling/ Eleven kan formidle viden med billeder Opgaveforslag til de kreative fag Nedenstående opgaver er alle relateret til temaet Vær kreativ. På hjemmesiden finder du vejledninger og videoer, der gør det nemt at gå til de enkelte opgaver. Tegn mayaernes

Læs mere

BYGGEBOXEN LÆR OM BYGGERI

BYGGEBOXEN LÆR OM BYGGERI Forberedelsesmateriale til skolelærer LÆRERVEJLEDNING BYGGEBOXEN LÆR OM BYGGERI TVÆRFAGLIGT PROJEKT FOR 4. -7. KLASSETRIN Byggeboxen lær om byggeri er et undervisningsforløb, der sætter fokus på byggeriets

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus).

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus). Elevmateriale Undervisningsforløb Undervisningsforløbet er tiltænkt elever på 5. klassetrin. Der arbejdes en uge med hver af de tre hovedpointer, i fjerde uge arbejdes der med refleksionsaktiviteter, og

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Har du set underviserens video om RNA oprensning inden du gik i laboratoriet?

Har du set underviserens video om RNA oprensning inden du gik i laboratoriet? FØR Har du set underviserens video om RNA oprensning inden du gik i laboratoriet? Hvis nej - hvorfor ikke Jeg følte mig godt forberedt efter gennemgangen. Jeg kan ikke huske det, men jeg fandt først videoerne

Læs mere

Job-kendskab/karrierelæring

Job-kendskab/karrierelæring UEA-projekt for 3. klasse Indskoling Job-kendskab/karrierelæring Et uea-forløb om job-kendskab i 3. klasse skal højne elevernes kendskab til -og viden om forskellige jobfunktioner, samt hvilke kriterier

Læs mere

SparOmeter-forløb. Opbygning af SparOmeter-forløb

SparOmeter-forløb. Opbygning af SparOmeter-forløb SparOmeter-forløb Opbygning af SparOmeter-forløb Introduktion til målinger Målinger apparatforbrug Målinger apparatforbrug Sparekampagne Elevundersøgelserne veksler mellem arbejde på skolen og målinger

Læs mere

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner FRA FÆLLES MÅL Kompetanceområde: Fremstilling Kompetancemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer. Færdigheds-

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program Teoretiske og praktiske vinkler på elev til elev læring, som kunne være afsendt for nogle overordnede tanker ift. jeres kommende aktionslæringsforløb. Didaktik Samarbejdsformer Elev

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer 33-34 Featureuge:

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer 33-34 Featureuge: 201-14. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN Lærer: KC Forord til faget i klassen Vi vil i faget Natur/Teknik arbejde med udvalgte emner med udgangspunkt i materialet Natek. Der vil være fokus på at eleverne eksperimentere

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus FRA FÆLLES MÅL Kompetenceområde: Kommunikation og it/ fremstilling - frit formuleret Vidensmål:

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 7. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 7. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen Periode Emne og materialer Faglige mål Evaluering / opgaver 33 Hvad er fysik/kemi? I alt 2. Vi skal her i den første dobbelt lektion introduceres til, hvad fysik/kemi er og handler om. Vi starter med en

Læs mere

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse.

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. 0. klasse Job UEA i 0. klasse UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. I UU København opfordrer vi alle skoler og klasser til at arbejde

Læs mere

Elevguide. En åben opgave har mange løsninger!

Elevguide. En åben opgave har mange løsninger! Elevguide Hvad er ideen? Jeres klasse deltager i Naturfagsmaraton(NFM), som er et natur/teknik-undervisningsforløb. Det afsluttes med, at alle klasser, der deltager i Naturfagsmaraton, mødes til en konkurrence

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 1 4. 6. klasse Lærervejledning Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

6. klasse BLIK OR EUD - Strandpromenaden - Lektionsoversigt

6. klasse BLIK OR EUD - Strandpromenaden - Lektionsoversigt 6. klasse BLIK OR EUD - Strandpromenaden - Lektionsoversigt Ramme: 4 hele skoledage. Mulighed for besøg på Learnmark uge 18. Før og efter arbejdes i faget Håndværk og design med elementer der kan bruges

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Vejledning til sms-afstemningssystem

Vejledning til sms-afstemningssystem Vejledning til sms-afstemningssystem Indhold Om systemet... 1 Opret mig som bruger... 2 Log på... 3 Om afstemninger... 3 Opret en afstemning med forskellige svarmuligheder... 4 Tilføj svarmuligheder...

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering. Robinsonade som genre. Kendskab til interaktion i Minecraft via Den mystiske ø

Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering. Robinsonade som genre. Kendskab til interaktion i Minecraft via Den mystiske ø 4. Lektionsoversigt Fasebeskrivelse og varighed Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering Faglige begreber og faglige tilgange A) OPSTART 2 lektioner Fælles introduktion til storyline

Læs mere

Ab in den Skiurlaub. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 8-10 lektioner

Ab in den Skiurlaub. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 8-10 lektioner Ab in den Skiurlaub Niveau 5. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet Ab in den Skiurlaub tager udgangspunkt i Florian fra Hamburg og hans familie, der hvert år tager på skiferie

Læs mere