Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1. Indholdsfortegnelse: DMA/Dansk Markedsanalyse A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1. Indholdsfortegnelse: DMA/Dansk Markedsanalyse A/S"

Transkript

1 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1 Indholdsfortegnelse:

2 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 2 1. Indledning 1.1 Undersøgelss baggrund Nærværde rapport Børn og unges fritidsvaner- og interesser er udarbejdet af for Århus Kmune. Formålet er at undersøge børn og unges aktuelle fritidsvaner samt deres ønsker igangsætning af nye fritidstilbud. 1.2 Undersøgelss gnemførelse Undersøgels er gnemført i forå 1999 s spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige elever i klasse i kmunale og private skoler i Århus Kmune. Der er anvdt tre spørgeskemavarianter hvdt til hhv klasse, klasse og klasse. Undersøgels er gnemført ved, at klasselærer i de kelte klasser har uddelt skemaerne i time og samlet skemaerne ind, når eleverne var færdige med at udfylde dem. Dne gnemførelsesform har resulte i, at mere d 8 af samtlige børn og de unge i klasse i Århus Kmune har deltaget i undersøgels. Tabel 1 Antal deltagere i undersøgels Klasse Klasse Klasse I alt Antal elever Antal svar Antal svar 81, 83, 78, 81, 1.3 Rapports opbygning Rapport er opbygget i 1 kapitler. I kapitel 1 gnemgås undersøgelss baggrund og gnemførelse samt rapports opbygning.

3 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 3 Kapitel 2 er sammfatning af rapports analyser. I kapitel 3 sættes fokus på de faste aktiviteter, børne og de unge går til. Der ses på, hvor mange der går til noget, hvilke aktiviteter der er mest udbredte, hvor ofte børne og de unge går til de forskellige ting, samt hvordan man kmer h til aktiviteterne. Kapitel 4 behandler, hvilke faste aktiviteter de unge er holdt op med at gå til. Emnet for kapitel 5 er, hvad børne og de unge gerne vil gå til i fremtid. Fokus i kapitel 6 er på kulturelle fritidsaktiviteter ud over de faste aktiviteter. Kapitel 7 handler børne og de unges brug af aviser, fjernsyn, cputer mm. Kammeraterne er i fokus i kapitel 8. Kapitlet handler samvær med søskde og kammerater, hvor man er samm med kammerater, samt hvad man laver samm med kammerater. I kapitel 9 ses på erhvervsarbejde, og hvor meget børne og de unge hjælper til derhjemme. Endelig behandler kapitel 1 børnes og de unges tilfredshed med at gå i skole og med de ting, s de laver i deres fritid, samt tid, s de er samm med deres forældre. I undersøgels indgik der tre spørgeskemaer til hhv klasse, klasse og klasse. Rapport er opbygget således, at disse tre aldersgrupper er udgangspunktet for analyser og tabeller.

4 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 4 2. Sammfatning Børn og unge i klasse er meget aktive i deres fritid. Langt hovedpart af børne og de unge (over 8) går til faste aktiviteter i deres fritid i alle undersøgelss tre aldersgrupper. Der er ing forskel på de to køn med hsyn til, hvor mange der ikke går til noget. Derimod kan det konstateres, at der er større andel af børn og unge fra hjem, hvor det mest talte sprog er dansk, der går til noget d børn og unge, der kmer fra hjem, hvor der fortrinsvis tales et andet sprog d dansk. Det typiske er, at børne og de unge går til eller to faste aktiviteter. Dette gælder for alle tre aldersgrupper, og der er stor lighed i mønste blandt drge og pigerne med hsyn til, hvor mange ting s de går til. I klasse er fodbold d faste fritidsaktivitet s flest af børne går til. De øvrige mest udbredte faste aktiviteter er spejder/fdf/dui, håndbold, svømning, badminton samt musikskole. Disse aktiviteter er også blandt de mest udbredte i klasse og klasse, m der er sket markant reduktion i andel, s går til disse aktiviteter. Ungdsklubber og ungdsskoler er meget udbredte blandt de ældste elever og der er mange, s bytter fritidshjem og fritidsklubber i undersøgelss to yngste aldersgrupper De faste aktiviteter har forskelligt mønster med hsyn til, hvor ofte børne og de unge går til tinge. Det gælder for stort set alle de faste aktiviteter, s ikke kan karakteriseres ved at være sportsgre, at børne og de unge typisk deltager i disse aktiviteter én dag ug. Mange af sportsgre er derimod karakterise ved, at børne og de unge typisk går til dem dage ug. Der er mindre andel af børne og de unge, s går til d samme aktivitet 4 dage ug eller mere. Blandt eleverne i klasse er der meget få, der går til samme aktivitet 4 dage ug eller oftere. M med stigde alder, sker der for nogle aktiviteter markant stigning i andel, der går til aktivitet 4 dage ug eller mere. Der er stor forskel på, hvorledes børne og de unge kmer til de forskellige aktiviteter. Betragtes de mest udbredte aktiviteter, gælder det for de flestes vedkmde, at de er karakterise ved, at flertallet går eller cykler til de pågældde aktiviteter.

5 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 5 De unge i klasse blev også spurgt, hvilke ting de har gået til tidligere. Analys viser, at de aktiviteter, s flest har gået til tidligere er svømning, fodbold, gymnastik/aerobic, badminton samt spejder/fdf/dui. For langt hovedpart af aktiviteternes vedkmde er de unge holdt op med at gå til aktiviteterne på grund af, at de mistede interess. Endvidere har manglde tid væ begrundels for mindre gruppe af de unge. Det, at kammerater er holdt op, har spillet rolle for lille del af de unge. Endelig kan det konstateres, at det, at de unge begynder at arbejde, sportsskader samt manglde økoniske muligheder (havde ikke råd) ikke har væ begrundels for at holde op med at gå til nogle ting for særligt mange af de unge. De aktiviteter, s flest børn og unge vil gå til i fremtid, og s de ikke går til i dag, er badminton, basket, dans/jazzballet, fodbold, gymnastik/aerobic, håndbold, kampsport, ridning, styrketræning og svømning. D hyppigste årsag til, at de unge ikke går til de forskellige aktiviteter i dag er manglde tid. Analys viser videre, at flertallet af de 16-1 af de børn og unge, s i dag ikke går til faste aktiviteter, har specifikke ønsker til aktiviteter, s de gerne vil gå til i fremtid. Med hsyn til kulturelle aktiviteter gælder det, at flertallet af børne og de unge kmer på biblioteket, og andel stiger med alder. Ligeledes kmer langt hovedpart i biograf og det typiske er én gang eller mindre. Omkring halvdel af børne og de unge går til sportskampe, ms kun mindre gruppe kmer på museum, i teate samt til koncerter. Endeligt er det lille gruppe, s kmer i religiøse foringer eller klubber. Undersøgels viser videre, at flertallet af børne og de unge passer kæledyr, og de fleste af disse gør det hver dag. Endvidere kan det konstateres, at flertallet kmer i skov og på strand. Hovedpart af børne og de unge læser bøger, m andel, der angiver, at aldrig læser bøger er større i klasse d i de yngre aldersgrupper. Andel, der læser avis, samt hyppighed hvormed, de gør det, stiger stærkt med alder. 4 af børne i

6 Børn og unges fritidsvaner og -interesser klasse læser aldrig avis, ms 2 læser avis hver eller hver dag, ms de tilsvarde tal for klasse er 1, der aldrig læser avis, og 4, der læser hver eller hver dag. Andel, der læser tegneserier falder med alder. Med hsyn til fjernsyn og video gælder det, at børne og de unge deler sig i tre næst lige store grupper på hver kring 3, der ser fjernsyn eller video hholdsvis 1-2 timer dag, timer dag og mere d 3 timer dag. Forbrt af musik stiger med alder klasse hører typisk musik 1 time dag. I klasse er det typiske forbrug 1 time dag eller 1-2 timer dag, og de unge i klasse er dem, der hører mest musik. Anvdels af cputere i fritid er meget s i de tre aldersgrupper. Omkring 1 brr aldrig cputer i deres fritid, ms kring 1 brr cputer alle ugs 7 dage. Mange laver aktiviteter samm med deres søskde i løbet af ug. Der kan dog konstateres et fald med alder i forhold til, hvor ofte børne og de unge laver forskellige aktiviteter samm med deres søskde. Med hsyn til samvær med kammerater gælder det, at børne og de unge deler sig i tre stort set lige store grupper. Omkring 3 er samm med deres kammerater dage ug, kring 3 er samm med kammerater 4-5 dage ug og kring 2 er samm med kammerater 6-7 dage ug. Rest er sjældnere samm med deres kammerater i fritid. Børne og de unge opholder sig ofte hjemme hos sig selv samm med kammerater eller er på besøg hos deres kammerater. Dette gælder for alle tre aldersgrupper. Endvidere gælder det, at meget kammeratskab udspiller sig på skolerne, liges børne og de unge også er samm med deres kammerater i klub eller på fritidshjem. Knap halvdel af eleverne på alle alderstrin er samm med deres kammerater i idrætshal eller på sportsplads mindst én gang i løbet af ug. Endeligt opholder børne sig mindre på gad, parkeringspladser, legepladser og grønne råder med alder, ms butikker og grillbarer får større betydning. Børne og de unge snakker meget samm med deres kammerater, liges musikk ofte er med, når kammeraterne mødes. At se fjernsyn er ligeledes udbredt aktivitet blandt børne og de unge, når de samm med deres kammerater, liges video, s bliver flittigt byttet. Cputerspil indtager også fremtrædde plads. Endeligt er sport af de mest udbredte

7 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 7 aktiviteter samm med kammeraterne. To ud af tre af de unge i klasse har erhvervsarbejde, ms tredjedel ikke har erhvervsarbejde. Endvidere fremgår det, at der kun er meget lille gruppe af børne og de unge i alle aldersgrupper, s aldrig hjælper til derhjemme med f.eks. at rydde op eller vaske op. Hovedpart i alle tre aldersgrupper har sva, at de er meget glade eller for det meste glade for at gå i skole. Der kan dog konstateres faldde tilfredshed med stigde alder. Det fremgår dvidere, at der er overordtlig udbredt tilfredshed blandt børne og de unge med de ting, s de laver i deres fritid. Endelig viser analys, at langt hovedpart af børne og de unge synes, at de er tilpas meget samm med deres forældre.

8 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 8 3. Hvad går børn og unge til? Dette kapitel handler, hvilke faste ugtlige fritidsaktiviteter, s børne og de unge går til. Kapitlet viser, at langt hovedpart af børne og de unge går til faste aktiviteter i deres fritid, idet over 8 af børne og de unge i alle undersøgelss tre aldersgrupper går til noget. Der er ing forskel på de to køn med hsyn til, hvor mange der går til noget. Derimod kan der konstateres forskel på andel af børne og de unge, s går til noget afhængigt af, hvilket sprog der mest tales i hjemmet. Blandt børn og unge fra hjem, hvor der mest tales et andet sprog d dansk, er der større andel, der ikke går til noget, d blandt børn fra hjem, hvor der mest talte sprog er dansk. Det typiske er, at børne og de unge går til eller to faste aktiviteter. Dette gælder for alle tre aldersgrupper, og der er stor lighed i mønste blandt drge og pigerne med hsyn til, hvor mange ting, s de går til. I klasse er fodbold d faste fritidsaktivitet, s flest af børne går til. De øvrige mest udbredte faste aktiviteter er spejder/fdf/dui, håndbold, svømning, badminton samt musikskole. Disse aktiviteter er også blandt de mest udbredte i klasse og klasse, m der er sket markant reduktion i andel, s går til disse aktiviteter. Ungdsklubber og ungdsskoler er meget udbredte blandt de ældste elever og der er mange, s bytter fritidshjem og fritidsklubber i undersøgelss to yngste aldersgrupper De forskellige faste aktiviteter har forskelligt mønster med hsyn til, hvor ofte børne og de unge går til tinge. Det gælder for stort set alle de faste aktiviteter, s ikke kan karakteriseres ved at være sportsgre, at børne og de unge typisk deltager i disse aktiviteter én dag ug. Mange af sportsgre er derimod karakterise ved, at børne og de unge typisk går til dem dage ug. Det er mindre andel af børne og de unge, s går til d samme aktivitet 4 dage ug eller mere. Blandt eleverne i klasse er der meget få, der går til samme aktivitet 4 dage ug eller oftere. M med stigde alder, er der for nogle af aktiviteter markant stigning i andel, der går til aktivitet 4 dage ug eller mere.

9 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 9 Der er stor forskel på, hvorledes børne og de unge kmer til de forskellige aktiviteter. Betragtes de mest udbredte aktiviteter, gælder det for de flestes vedkmde, at de er karakterise ved, at flertallet går eller cykler til de pågældde aktiviteter. 3.1 Børn og unge er meget aktive Langt hovedpart af børne og de unge går til faste aktiviteter i deres fritid. Nedståde tabel 3-1 viser, at over 8 af børne og de unge går til faste aktiviteter i deres fritid. Dette gælder for alle tre aldersgrupper. Tabel 3-1 Går du til noget i din fritid? Nej Klasse 17, Klasse 16, klasse 16, Ja 82, 83, 84, Antal svar Der er ing forskel på de to køn med hsyn til, hvor mange der ikke går til noget. Blandt børne i klasse går 17, af pigerne og 17, af drge ikke til noget. I klasse har 1 af pigerne ikke nogle faste fritidsaktiviteter, s de går til, ms 15, af drge ikke går til noget. For klasse er de tilsvarde tal 16, af pigerne og 15, af drge. Derimod kan der konstateres forskel på andel af børne og de unge, s går til noget afhængigt af hvilket sprog, der mest tales i hjemmet. Blandt børn og unge fra hjem, hvor der mest tales et andet sprog d dansk, er der større andel, der ikke går til noget, d blandt børn fra hjem, hvor der mest talte sprog er dansk. I klasse er det 3 af børne fra hjem, hvor der mest tales et andet sprog d dansk, s ikke går til noget. I klasse er det tilsvarde tal 3, ms det i klasse er 2. Tabel 3-2 viser, hvor mange forskellige faste fritidsaktiviteter de kelte børn og unge går til. Det typiske er, at børne og de unge går til eller to faste aktiviteter. Dette gælder for alle tre aldersgrupper. Blandt eleverne i klasse er der lidt større andel, der går til 3 ting eller mere d blandt eleverne i de mindre klasser, m det typiske blandt eleverne i klasse er eller

10 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1 to ting liges i de andre aldersgrupper. Tabel 3-2 Antal faste aktiviteter Klasse Klasse Ing 17, 16, 1 37, 39, 2 27, 27, 3 11, 11, 4 eller flere 4, 5, Antal svar klasse 16, 3, 25, 15, 12, 3826 Der er stor lighed i mønste blandt drge og pigerne med hsyn til, hvor mange ting de går til. Blandt eleverne i de to yngste aldersgrupper kan det dog konstateres, at lidt flere af drge d pigerne går til én ting, ms lidt flere af pigerne d drge går til to ting eller mere. Blandt børne i klasse går 3 af pigerne til én ting, ms dette gælder for 4 af drge. 4 af pigerne går til 2 ting eller mere, ms d tilsvarde andel er 4 blandt drge. I klasse går 3 af pigerne til én ting i forhold til drge, hvor 4 går til én ting. Derimod går 4 af pigerne til to ting eller mere, ms kun 4 af drge gør det. Blandt eleverne i klasse er fordeling blandt pigerne og drge meget s. Tabel 3-3 på næste side viser, hvilke faste fritidsaktiviteter, s børne og de unge går til.

11 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 11 Tabel 3-3 Hvad går børn og unge til? Atletik Badminton Basket Bordtnis Boksning, brydning Cykling Dans, jazzballet Dykning Fodbold Golf Gymnastik, aerobic Håndbold Ishockey, hockey Kampsport Kano, kajak, roning Korsang Motorsport Musikskole Oriteringsløb Ridning Sejlsport Skydning Spejder, FDF, DUI Spiller teater Spiller /synger i band Styrketræning Svømning Tnis Ungdsklub Ungdsskole Volley Klasse (n=4726) Klasse (n=4443) klasse (n=3826) 1 2 3

12 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 12 I klasse er fodbold d faste fritidsaktivitet, s flest af børne går til, idet hver fjerde (2) af børne går til fodbold. De øvrige mest udbredte faste aktiviteter er spejder/fdf/dui (1), håndbold (1), svømning (1), badminton (1) samt musikskole (). Alle de øvrige faste aktiviteter udøves af under af børne i klasse. Sammligner man, hvilke faste aktiviteter, s klasse går til, med aktiviteterne, s klasse går til, er der tale markante forskydninger. Fodbold er stadig d mest populære aktivitet, m blandt eleverne i klasse er det kun knap hver femte (1), s går til fodbold. Alle de øvrige aktiviteter, s var meget udbredte i klasse har oplevet væstlig reduktion i udbredels, når man betragter klasse. Spejder/FDF/DUI er faldet fra 1 til, håndbold fra 1 til, svømning fra 1 til og badminton fra 1 til. D este af de store aktiviteter, s har samme andel deltagere i klasse s i klasse, er musikskol. Blandt de øvrige aktiviteter, s ikke var særligt udbredt blandt klasses elever, sker der kun små forskydninger i proctandel, når man sammligner med klasse. Undtagels er styrketræning, s kun går til i klasse, m s går til klasse. Dermed bliver styrketræning af de mest udbredte sportsaktiviteter i klasse. Endelig kan det konstateres, at ungdsklubber og ungdsskoler er meget udbredte blandt folkeskols ældste elever. 2 af eleverne i klasse går i ungdsklub, ms 3 af eleverne går i ungdsskole. Liges ungdsklubber og ungdsskoler er meget udbredte blandt de ældste elever, er der mange, s bytter fritidshjem og fritidsklubber i undersøgelss to yngste aldersgrupper. Af tabel 3-4 fremgår det, at 2 af børne i klasse bytter fritidshjem og 3 kmer i fritidsklub. I klasse er talle med hsyn til fritidshjem og 2 med hsyn til fritidsklub. Tabel 3-4 : Anvdelse af fritidshjem og fritidsklub Aldri g 1 dag ug dage ug 4-5 dage ug Ubes va klasse: Fritidshjem 6 1 1

13 Børn og unges fritidsvaner og -interesser klasse: Fritidsklub klasse: Fritidshjem klasse: Fritidsklub Hvor mange dage ug De forskellige faste aktiviteter har forskelligt mønster med hsyn til, hvor ofte børne og de unge går til tinge. Det gælder for stort set alle de faste aktiviteter, s ikke kan karakteriseres ved at være sportsgre, at børne og de unge typisk deltager i disse aktiviteter én dag ug. Dette gælder således for dans/jazzballet, gymnastik/aerobic, korsang, musikskole, spejder/fdf/dui, spille teater samt spille/synge i band, og det gælder for alle aldersgrupperne.

14 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 14 Tabel 3-5 Andel der går til aktivitet én dag ug. Dans, jazzballet Gymnastik, aerobic Korsang Musikskole Spejder, FDF, DUI Spiller teater Spiller /synger i band Klasse 8 (n=275) 7 (n=353) 9 (n=339) 8 (n=443) 9 (n=62) 6 (n=73) 7 (n=218) Klasse 8 (n=283) 6 (n=219) 8 (n=187) 8 (n=387) 9 (n=347) 7 (n=52) 6 (n=197) klasse 7 (n=191) 6 (n=226) 8 (n=111) 8 (n=324) 8 (n=166) 5 (n=8) 6 (n=224) Mange af sportsgre er derimod karakterise ved, at børne og de unge typisk går til dem dage ug. Dette gælder f.eks. for de store sportsgre s fodbold, håndbold og badminton. Andre sportsgre, hvor dette gælder, er basket, bordtnis og boksning/brydning. Tabel 36 Andel der går til aktivitet dage ug. Fodbold Håndbold Badminton Klasse 8 (n=1161) 8 (n=597) 6 (n=475) Klasse 8 (n=157) 8 (n=532) 6 (n=385) klasse 7 (n=741) 7 (n=345) 5 (n=219) Det er mindre andel af børne og de unge, s går til d samme aktivitet 4 dage ug eller mere. Blandt eleverne i klasse er der meget få, der går til samme aktivitet 4 dage ug eller oftere. M med stigde alder, sker der for nogle af aktiviteter markant stigning i andel, der går til aktivitet 4 dage ug eller mere. Dette gør sig især gældde for sportsgre atletik,

15 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 15 badminton, basket, fodbold, håndbold og svømning samt for ridning og for at spille teater. Blandt del af ovnævnte aktiviteter sker der samtidig med d stigde alder nedgang i andel, der deltager i aktiviteterne, så det samlet kan konstateres, at de kelte aktiviteter kan karakteriseres ved, at der er færre deltagere, s samtidig oftere går til tinge i 8.-9 klasse d i 4.-5 klasse. Nedståde tabel viser de aktiviteter, hvor der med alder sker d mest markante stigning i andel, der går til én bestemt aktivitet 4 dage ug eller mere. Tabel 37 Aktiviteter, hvor der med alder sker d mest markante stigning i andel, der går til én bestemt aktivitet 4 dage ug eller mere. Atletik Badminton Basket Fodbold Håndbold Ridning Spiller teater Svømning Klasse (n=63) (n=475) (n=233) (n=1161) (n=597) 1 (n=289) 1 (n=73) (n=567) Klasse 1 (n=64) (n=385) 1 (n=254) (n=157) (n=532) 4 (n=239) (n=52) 1 (n=359) klasse 2 (n=41) 1 (n=219) 2 (n=29) 1 (n=741) 1 (n=345) 5 (n=175) 1 (n=8) 2 (n=242) Forud de ovnævnte aktiviteter gælder det for bordtnis, boksning/brydning, cykling, golf, kampsport, oriteringsløb, styrketræning, volley samt ungdsklub, at mere d 1 af udøverne af aktiviteterne går til d pågældde aktivitet 4 dage ug eller mere. Ridning af én af de aktiviteter, hvor der sker d mest markante ændring af tidsforbrt med stigde alder. Tabel 38 Ridning

16 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 16 1 dag ug Klasse Klasse klasse 2 dage ug dage eller mere ug I alt Antal besvarelser Blandt børne i klasse går flertallet (6) til ridning én dag ug. I klasse er børne, der går til ridning delt i to lige store grupper, der hhv. går til ridning én dag ug (4) og 4 dage ug eller mere (4). Kun mindre gruppe (1) går til ridning dage ug. Blandt de unge i klasse, s går til ridning er lidt over halvdel (5) til ridning 4 dage ug eller mere. Ridning er således aktivitet, der er karakterise ved, at man t går til det én dag ug eller mange dage ug, og andel, der brr meget tid på ridning, er stærkt stigde med alder. 3.3 Hvordan kmer man h til aktiviteterne? Børne og de unge blev også spurgt, hvordan de kmer h til de ting, s de går til. Svare fremgår af tabel 3-6 til tabel 3-8. Eleverne havde mulighed for at angive flere svar ved hver aktivitet, således at de, s nogle cykler, m andre bliver kørt, kunne svare begge ting. Derfor vil svare ud for hver kelt aktivitet sammlagt give mere d 1. Der er stor forskel på, hvorledes børne og de unge kmer til de forskellige aktiviteter. Betragtes de mest udbredte aktiviteter blandt børne i klasse gælder det, at de tre store sportsgre fodbold, håndbold og badminton er karakterise ved, at godt tre ud fire (7-7) angiver, at de går eller cykler, ms kun mindre gruppe (29-3) bliver kørt og kun lille gruppe (11-1) tager buss. De to andre meget udbredte aktiviteter i klasse (musikskole samt spejder/fdf/dui) er karakterise ved, at mere d halvdel af børne går eller cykler, m at der også er stor gruppe s t tager buss eller bliver kørt. For musikskol gælder det således, at 5 går eller cykler, 2 tager buss og 3 bliver kørt. For børne, der går til spejder/fdf/dui gælder det,

17 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 17 at 6 går eller cykler, tager buss og 5 bliver kørt. Svømning og gymnastik/aerobic, der ligeledes er blandt de mest udbredte sportsgre blandt børne i klasse, er karakterise ved børne t går/cykler eller bliver kørt. Blandt børne, der går til svømning gælder det, at 5 går eller cykler, ms 5 bliver kørt. For gymnastik/aerobic er de tilsvarde tal 5 og 5. En række aktiviteter er karakterise ved, at børne i klasse bliver kørt til dem. Det gælder for dykning, golf, ishockey/hockey, motorsport, ridning, sejlsport, skydning og styrketræning. I klasse gælder det, at samtlige de udbredte aktiviteter er karakterise ved, at eleverne går eller cykler, når de skal h til aktiviteterne. Dette gælder således for badminton, fodbold, håndbold, spejder/fdf/dui, spille/synge i band samt svømning. Ligeledes gælder det, at de unge i langt overvejde grad går eller cykler, når de skal i ungdsskole eller ungdsklub. Eneste undtagelse blandt de udbredte aktiviteter er musikskol, hvor knap halvdel går eller cykler, ms ligeledes knap halvdel tager buss, ms hver fjerde bliver kørt. Mønste er stort set det samme for klasse. Her gælder det også, at alle de udbredte aktiviteter er karakterise ved, at de unge går eller cykler. Undtagels er ig musikskole, hvor halvdel går eller cykler og halvdel tager buss. Andel, der bliver kørt er mindre for samtlige aktiviteter i klasse sammlignet med klasse undtag for korsang, spille teater og spille/synge i band.

18 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 18 Tabel 3-9 Hvordan kmer man h til aktiviteterne? klasse Går eller cykler Tager buss Jeg bliver kørt Partes angiver Atletik (55) Badminton (444) Basket (29) Bordtnis (89) Boksning, brydning (2) Cykling (28) 8 2 Dans, jazzballet (245) Dykning (13) 3 6 Fodbold (168) Golf (25) 2 9 Gymnastik/aerobic (322) Håndbold (536) Ishockey, hockey (26) Kampsport (143) Kano, kajak, roning (9) Korsang (31) Motorsport (1) Musikskole (388) Oriteringsløb (8) Ridning (259) Sejlsport (25) Skydning (48) Spejder, FDF, DUI (563) 6 5 Spiller teater (55) Spiller /synger i band (184) Styrketræning (25) Svømning (497) Tnis (119) 7 4 Volley (2) Note: Da det var muligt at angive flere svar, giver summ af procterne mere d 1 ved de kelte aktiviteter. Tabel 3-1 Hvordan kmer man h til aktiviteterne? 6.-7.

19 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 19 klasse Går eller cykler Tager buss Jeg bliver kørt Partes angiver Atletik (52) Badminton (361) Basket (238) Bordtnis (77) Boksning, brydning (36) Cykling (44) Dans, jazzballet (26) Dykning (16) Fodbold (975) Golf (21) Gymnastik/aerobic (193) Håndbold (51) Ishockey, hockey (51) Kampsport (126) Kano, kajak, roning (2) Korsang (168) Motorsport (32) Musikskole (333) Oriteringsløb (1) 1 Ridning (219) Sejlsport (33) Skydning (43) Spejder, FDF, DUI (37) 7 3 Spiller teater (49) Spiller /synger i band (34) Styrketræning (91) Svømning (31) Tnis (118) Ungdsklub (589) Ungdsskole (85) Volley (26) Tabel 3-11 Hvordan kmer man h til aktiviteterne? klasse

20 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 2 Går eller cykler Tager buss Jeg bliver kørt Pattes angiver Atletik (35) Badminton (24) Basket (186) Bordtnis (47) Boksning, brydning (58) Cykling (64) 9 1 Dans, jazzballet (174) Dykning (37) Fodbold (678) Golf (35) Gymnastik/aerobic (2) Håndbold (324) Ishockey, hockey (41) Kampsport (119) Kano, kajak, roning (2) Korsang (96) Motorsport (54) Musikskole (283) Oriteringsløb (1) Ridning (163) Sejlsport (42) Skydning (32) Spejder, FDF, DUI (142) 8 2 Spiller teater (67) Spiller /synger i band (185) Styrketræning (27) Svømning (212) Tnis (95) 9 1 Ungdsklub (846) 8 2 Ungdsskole (11) Volley (25) Hvad er børn og unge holdt op med at gå til? Dette kapitel handler, hvilke faste ugtlige fritidsaktiviteter,

21 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 21 s børne og de unge er holdt op med at gå til. Det er kun eleverne i klasse, der er blevet stillet disse spørgsmål. Kapitlet viser, at de aktiviteter, s flest har gået til tidligere er svømning, fodbold, gymnastik/aerobic, badminton samt spejder/fdf/dui. For langt hovedpart af aktiviteternes vedkmde er de unge holdt op med at gå til aktiviteterne på grund af, at de mistede interess. Endvidere har manglde tid væ begrundels for mindre gruppe af de unge. Det, at kammerater er holdt op, har spillet rolle for lille del af de unge. Endelig kan det konstateres, at det, at de unge begynder at arbejde, sportsskader samt manglde økoniske muligheder (havde ikke råd) ikke har væ begrundels for at holde op med at gå til nogle ting for særligt mange af de unge. 4.1 Tidligere aktiviteter Nedståde tabel 4-1 viser, hvilke faste aktiviteter, s børne og de unge tidligere har gået til, m s de ikke går til i dag. De aktiviteter, s flest har gået til tidligere er svømning (4), fodbold (3), gymnastik/aerobic (2), badminton (2) samt spejder/fdf/dui (2). Tabel 4-2 behandler, hvorfor de unge er holdt op med at gå til de forskellige aktiviteter. For langt hovedpart af aktiviteternes vedkmde er de unge holdt op med at gå til aktiviteterne på grund af, at de mistede interess. Dette er således d mest udbredte begrundelse for de fem aktiviteter, s der er flest, der er holdt op med. Ved svømning siger 6, at de mistede interess, for fodbold er tallet 5, gymnastik/aerobic 6, badminton 6 og spejder/fdf/dui 7. For de fleste af aktiviteternes vedkmde har manglde tid væ begrundelse for holde med aktivitet for mindre gruppe af de unge. Dne begrundelse er mest udbredt for boksning/brydning (3), cykling (3), dykning (2), ishockey/hockey (3), motorsport (2), spille teater (3), styrketræning(3) samt ungdsskole (2). Det, at kammeraterne er holdt op, har spillet rolle for lille del af de unge ved de fleste aktiviteter. Mest udbredt er dne begrundelse, når det drejer sig at spille eller synge i band, hvor 2 er holdt op, fordi kammeraterne holdt op.

22 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 22 Endelig kan det konstateres, at det, at de unge begynder at arbejde, sportsskader samt manglde økoniske muligheder (havde ikke råd) ikke har væ begrundels for at holde op med at gå til nogle ting for særligt mange af de unge.

23 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 23 Tabel 4-1 Hvad er børn og unge holdt op med at gå til? Atletik Badminton Basket Bordtnis Boksning, brydning Cykling Dans, jazzballet Dykning Fodbold Golf Gymnastik, aerobic Håndbold Ishockey, hockey Kampsport Kano, kajak, roning Korsang Motorsport Musikskole Oriteringsløb Ridning Sejlsport Skydning Spejder, FDF, DUI Spiller teater Spiller /synger i band Styrketræning Svømning Tnis Ungdsklub Ungdsskole Volley klasse (n=3826)

24 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 24 Tabel 4-2 Hvorfor er man holdt op? Pattes angiver Atletik (144) Miste de intere ss 6 Kam merater holdt op Havde ikke tid 1 Havde ikke råd Begy ndte at arbej de Sport sska de Ubes va Badminton (121) Basket (478) Bordtnis (354) 6 1 Boksning, brydning (16) Cykling (47) Dans, jazzballet (53) Dykning (78) Fodbold (1257) 5 1 Golf (55) 5 2 Gymnastik/aerobic (153) Håndbold (765) Ishockey, hockey (97) Kampsport (428) Kano, kajak, roning (41) 5 2 Korsang (578) 7 1 Motorsport (99) Musikskole (417) 6 1 Oriteringsløb (25) 6 1 Ridning (554) 6 1 Sejlsport (17) Skydning (178) 5 2 Spejder, FDF, DUI (918) 7 1 Spiller teater (142) Spiller /synger i band(34) Styrketræning (173) Svømning (1632) 6 1 Tnis (435) 5 2 Ungdsklub (557) Ungdsskole (458) Volley (61) 5 1 2

25 Børn og unges fritidsvaner og -interesser Fremtid Dette kapitel behandler, hvad børne og de unge godt kunne tænke sig at gå til i fremtid. Kapitlet viser, at de aktiviteter, s flest børn og unge vil gå til fremtid og s de ikke går til i dag er badminton, basket, dans/jazzballet, fodbold, gymnastik/aerobic, håndbold, kampsport, ridning, styrketræning og svømning. D hyppigste årsag til, at de unge ikke går til de forskellige aktiviteter, er manglde tid. S det fremgik af kapitel 3 går 16-1 af børne og de unge ikke til nogle faste aktiviteter i dag. Dette kapitel viser, at 7 af børne i klasse, der ikke går til noget i dag, har specifikke ønsker at gå til noget i fremtid. De tilsvarde tal er 6 for eleverne i klasse og 6 for eleverne i klasse. 5.1 Hvad vil børn og unge gerne gå til i fremtid? Dette kapitel behandler, hvad børne og de unge gerne vil gå til i fremtid. De aktiviteter s flest børn og unge gerne vil gå til i fremtid, og s de ikke går til i dag er badminton, basket, dans/jazzballet, fodbold, gymnastik/aerobic, håndbold, kampsport, ridning, styrketræning og svømning. Badminton af børne i klasse, af eleverne i klasse og af de unge i klasse vil gerne gå til badminton i fremtid. Omkring halvdel af eleverne i klasse går ikke til badminton i dag, fordi de ikke har tid. Basket i klasse, i klasse og i klasse vil gerne gå til basket i fremtid. Manglde tid er hovedårsag. Dans/jazzballet af børne og de unge vil gerne gå til dans/jazzballet i

26 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 26 fremtid. D vigtigste hovedårsag er manglde tid. Fodbold 1 i klasse, i klasse og i klasse vil gerne gå til fodbold i fremtid. Også her er manglde tid hovedårsag til at børne og de unge ikke går til fodbold i dag. Gymnastik/aerobic i klasse, i klasse og i klasse vil gerne gå til gymnastik/aerobic i fremtid. Blandt eleverne i klasse er det 3, der angiver manglde tid, 2 at de ikke har haft lyst tidligere og 1 at de ikke er gamle nok, s årsag til, at de ikke går til tinge i dag. Blandt de unge i klasse nævner knap halvdel manglde tid. Håndbold. i klasse, i klasse og i klasse vil gerne gå til håndbold i fremtid. Manglde tid er hyppigste årsag til, at de unge ikke går til håndbold i dag. Kampsport. i klasse, i klasse og i klasse vil gerne gå til kampsport i fremtid. Manglde tid, ikke haft lyst tidligere samt at det ligger for langt væk er de hyppigst nævnte begrundelser for at de unge ikke går til kampsport i dag. Ridning i klasse, i klasse og i klasse vil gerne gå til ridning i fremtid. Der er mange forskellige begrundelser for at de unge ikke går til ridning.

27 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 27 Styrketræning i klasse, i klasse og i klasse vil gerne gå til styrketræning i fremtid. Blandt eleverne i klasse angiver halvdel, at de ikke er gamle nok, ms alder, manglde tid samt at det er for dyrt s betyder noget for eleverne i klasse. Svømning i klasse, i klasse og i klasse vil gerne gå til svømning i fremtid. Manglde tid er d hyppigste årsag til, at de unge ikke går til svømning i dag. S det fremgår af tabel 5-2 og 5-3 er d hyppigste årsag til, at de unge ikke går til de forskellige aktiviteter, at de ikke har tid.

28 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 28 Tabel 5-1 Hvad vil børn og unge gerne gå til i fremtid? Atletik Klasse (n=4726) Klasse (n=4443) klasse (n=3826) Badminton Basket Bordtnis Boksning, brydning Cykling Dans, jazzballet Dykning Fodbold 1 Golf Gymnastik, aerobic Håndbold Ishockey, hockey Kampsport Kano, kajak, roning Korsang Motorsport Musikskole Oriteringsløb Ridning Sejlsport Skydning Spejder, FDF, DUI Spille teater Spille /synge i band Styrketræning Svømning Tnis Ungdsklub Ungdsskole Volley

29 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 29 Tabel 5-2 Hvorfor går de ikke til tinge i dag? klasse Atletik (26) Basket (26) Cykling (37) Dykning (77) Golf (46) Korsang (66) Ridning (117) Sejlsport (74) Tnis (187) Volley (58) Proct Badminton (327) Bordtnis (59) Boksning, brydning (89) Dans, jazzballet (39) Fodbold (366) Gymnastik/aerobic (248) Håndbold (187) Ishockey, hockey (118) Kampsport (299) Kano, kajak, roning (34) Motorsport (181) Musikskole (14) Oriteringsløb (12) Skydning (112) Spejder, FDF, DUI (12) Spille teater (84) Spille /synge i band(34) Styrketræning (123) Svømning (211) Ungdsklub (119) Ungdsskole (55) Ikke lyst tidlig ere Ikke gam mel nok Må ikke for foræ ldre Ligg er for langt væk Er for dyrt Har ikke tid And grun d

30 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 3 Tabel 5-3 Hvorfor går de ikke til tinge i dag? klasse Atletik (15) Basket (169) Cykling (35) Dykning (74) Golf (45) Korsang (79) Ridning (64) Sejlsport (55) Tnis (146) Volley (49) Proct Badminton (28) Bordtnis (34) Boksning, brydning (164) Dans, jazzballet (332) Fodbold (215) Gymnastik/aerobic (268) Håndbold (118) Ishockey, hockey (117) Kampsport (284) Kano, kajak, roning (18) Motorsport (118) Musikskole (149) Oriteringsløb (17) Skydning (63) Spejder, FDF, DUI (6) Spille teater (77) Spille /synge i band(46) Styrketræning (334) Svømning (185) Ungdsklub (24) Ungdsskole (29) Ikke lyst tidlig ere Ikke gam mel nok Må ikke for foræ ldre Ligg er for langt væk Er for dyrt Har ikke tid And grun d

31 Børn og unges fritidsvaner og -interesser Dem der ikke går til noget S det fremgik af kapitel 3 er det 16-1 af børne og de unge, s ikke går til noget. Tabel 5-4 viser, i hvilk grad dem der ikke går til noget i dag, har ønsker at gå til noget i fremtid. Tabel 5-4 Vil dem der ikke går til noget i dag gerne gå til noget i fremtid? Vil gerne gå til noget i fremtid Har ikke nogle ønsker at gå til noget i fremtid Klasse (n=842) Klasse (n=733) klasse (n=612) Kulturelle aktiviteter mm. Af tabell fremgår det, at 7 af børne i klasse, der ikke går til noget i dag, har specifikke ønsker at gå til noget i fremtid. De tilsvarde tal er 6 for eleverne i klasse og 6 for eleverne i klasse. De unge i klasse er dvidere blevet spurgt, de tidligere har gået til noget. Blandt de unge i klasse, der i dag ikke går til noget, har langt hovedpart (8) tidligere gået til noget. Blandt pigerne i klasse, der ikke går til noget i dag, er topscore med hsyn til fremtidige aktiviteter svømning, fodbold og ridning. Blandt drge er topscorerne fodbold, kampsport og badminton. I klasse viser analys, at blandt pigerne, der ikke går til noget i dag, er der flest der gerne vil gå til fodbold, badminton og svømning i fremtid. Blandt drge vil flest helst gå til fodbold, kampsport og basket. Blandt pigerne i klasse, der ikke går til noget i dag, er topscorerne med hsyn til fremtidige aktiviteter gymnastik/aerobic, dans/jazzballet, svømning og styrketræning. Blandt drge er topscorerne fodbold, styrketræning og kampsport. Dette kapitel behandler, hvad børne og de unge har af fritidsinteresser ud over det, s de går til.

32 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 32 Kapitlet viser, at flertallet kmer på biblioteket, og andel stiger med alder. Ligeledes kmer langt hovedpart i biograf og det typiske er én gang eller mindre. Omkring halvdel af børne og de unge går til sportskampe, ms kun mindre gruppe kmer på museum, i teate samt til koncerter. Endeligt er der lille gruppe, s kmer i religiøse foringer eller klubber. Kapitlet viser videre, at flertallet af børne og de unge passer kæledyr og de fleste af disse gør det hver dag. Endeligt vises det, at flertallet kmer i skov og på strand. 6.1 Kulturelle aktiviteter Tabel 6-1 viser, hvor ofte de forskellige aldersgrupper bytter biblioteket. Af tabell fremgår det, at d største gruppe på kring halvdel af respondterne er på biblioteket 1 gang eller mindre. I klasse er det hver fjerde (2), der aldrig er på biblioteket, ms dne andel kun er på 1 blandt eleverne i klasse. Tabel 6-1 Hvor ofte er du på biblioteket (ikke skolebiblioteket)? Partes angiver klasse (4726) 2 1 gang eller mindre 4 1 Næste n hver dag Tabel 6-2 handler, hvor ofte respondterne er i biograf. Langt hovedpart af respondterne (69-7) er i biograf 1 gang eller mindre. Blandt klasse er 1, i biograf, ms 1 aldrig er i biograf. Blandt respondterne i klasse er hver femte (2) i biograf, ms aldrig er i biograf. Tabel 6-2 Hvor ofte er du i biograf?

33 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 33 Partes angiver klasse (4726) 1 1 gang eller mindre 7 1 Næste n hver dag Tabel 6-3 behandler, hvor ofte børne og de unge er i teate. 2 af børne i klasse kmer i teate. Blandt eleverne i klasse er det 2, der kmer i teate, og det er 2 af de unge i klasse, der kmer i teate. Tabel 6-3 Hvor ofte er du i teate? Partes angiver klasse (4726) 6 1 gang eller mindre 2 Næste n hver dag Nedståde tabel viser, hvor ofte børne og de unge er til koncert. Blandt eleverne i klasse er det kring hver fjerde, der er til koncert, ms det blandt eleverne i 8.-9 klasse er hver tredje, s deltager i koncerter. Tabel 6-4 Hvor ofte er du til koncert? Partes angiver klasse (4726) 6 1 gang eller mindre 2 Næste n hver dag Tabel 6-5 handler, hvor ofte børne og de unge er tilskuere til sportskampe. Af tabell fremgår det, at kring halvdel af

34 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 34 respondterne aldrig er tilskuer til sportskampe, lidt over hver fjerde er tilskuer én gang eller mindre, ms rest er tilskuere ug eller oftere. Tabel 6-5 Hvor ofte er du tilskuer til sportskampe? Partes angiver klasse (4726) 5 1 gang eller mindre 2 Næste n hver dag Tabel 6-6 handler, hvor ofte respondterne er på museum. Blandt børne i klasse er det 4, s aldrig er på museum, ligeledes 4 s er på museum 1 gang eller mindre, ms er på museum eller oftere. Blandt eleverne i klasse er 6 aldrig på museum og blandt de unge i klasse er andel, der aldrig er på museum 7.

35 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 35 Tabel 6-6 Hvor ofte er du på museum? Partes angiver klasse (4726) 4 1 gang eller mindre 4 Næste n hver dag Tabel 6-7 viser, hvor ofte respondterne deltager i møder i religiøse klubber eller foringer. Blandt såvel børne i klasse, s de unge i klasse er det, s deltager i møder i religiøse klubber eller foringer, ms det blandt eleverne i klasse er 1. De fleste deltager én gang ug. Tabel 6-7 Hvor ofte er du i religiøs klub eller foring? Partes angiver klasse (4726) 8 1 gang eller mindre Næste n hver dag Tabel 6-8 viser, hvor ofte børne og de unge skriver, tegner eller maler. Mange børn og unge skriver, tegner eller maler meget. Blandt børne i klasse er det 4, der skriver, tegner eller maler næst hver dag. Blandt eleverne i klasse er d tilsvarde andel 3 og blandt de unge i klasse er andel 2. Kun i klasse angiver, at de aldrig skriver, tegner eller maler, ms d tilsvarde andel er 1 i klasse og 2 i klasse.

36 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 36 Tabel 6-8 Hvor ofte skriver, tegner eller maler du? Partes angiver klasse (4726) 1 gang eller mindre Næste n hver dag Kæledyr og ud i natur Tabel 6-9 viser, hvor ofte børne og de unge passer kæledyr. Blandt børne i klasse samt klasse har godt hver tredje (34-3) angivet, at de aldrig passer kæledyr. Derimod angiver 6 ud af 1, at de passer kæledyr og langt hovedpart af disse passer kæledyr hver dag. I klasse passer 4 aldrig kæledyr, ms godt halvdel (5) angiver, at de passer kæledyr. Også her gælder det, at hovedpart af dem, s passer kæledyr, gør det hver dag. Tabel 6-9 Hvor ofte passer du kæledyr? Partes angiver klasse (4726) 3 1 gang eller mindre Næste n hver dag Tabel 6-1 handler, hvor ofte børne og de unge er i skov og på strand. Blandt børne i klasse er 1 aldrig i skov eller på strand, 4 er det 1 gang eller mindre, 2, 1 hver og næst hver dag. I 6.-7 klasse og klasse er andel, der aldrig er i skov eller på strand lidt højere. I forhold til dette spørgsmål er det vigtigt at være opmærks på, at undersøgels er gnemført i marts, hvilket kan påvirke svare. Tabel 6-1 Hvor ofte er du i skov eller på strand?

37 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 37 Partes angiver klasse (4726) 1 1 gang eller mindre Næste n hver dag

38 Børn og unges fritidsvaner og -interesser Brug af aviser, fjernsyn, cputer mm. Dette kapitel handler børnes og de unges brug af aviser, bøger, tegneserier, fjernsyn og video, musik samt cputer. Det fremgår af kapitlet, at hovedpart af børne og de unge læser bøger, m at andel, der angiver, at de aldrig læser bøger, er størrre i klasse d i de yngre aldersgrupper. Andel, der læser avis, samt hyppighed, hvormed de gør det, stiger stærkt med alder. 4 af børne i klasse læser aldrig avis, ms 2 læser avis hver eller hver dag, ms de tilsvarde tal for klasse er 1, der aldrig læser, og 4, der læser hver eller hver dag. Andel, der læser tegneserier falder med alder. Med hsyn til fjernsyn og video gælder det, at børne og de unge deler sig i tre næst lige store grupper på hver kring 3, der ser fjernsyn eller video hholdsvis 1-2 timer dag, timer dag og mere d 3 timer dag. Forbrt af musik stiger med alder klasse hører typisk musik 1 time dag. I klasse er det typiske forbrug 1 time dag eller 1-2 timer dag, og de unge i klasse er dem, der hører mest musik. Anvdels af cputere i fritid er meget s i de tre aldersgrupper. Omkring 1 brr aldrig cputer i deres fritid, ms kring 1 brr cputer alle ugs 7 dage. 7.1 Bøger, aviser og tegnserier Nedståde tabel 7.1 viser, i hvilket fang børne og de unge læser bøger. Tabell viser, at blandt børne i klasse angiver at de aldrig gør det, 1 siger én gang eller mindre, 1 angiver, 2 siger hver, ms 4 læser bøger hver dag. Blandt eleverne i klasse angiver 1 aldrig, 2 siger én gang eller mindre, 1 angiver, 1 siger hver, ms 2 læser bøger hver dag. Endelig gælder det for klasse, at 1 aldrig læser bøger, 3 siger én gang eller mindre, 1 angiver, 1 siger hver, ms 1 læser bøger hver dag. Tabel 7-1 Hvor ofte læser du bøger?

39 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 39 Partes angiver klasse (4726) 1 gang eller mindre Næste n hver dag Tabel 7-2 viser, i hvilket fang børne og de unge læser aviser. Andel, der læser avis, samt hyppighed, hvormed de gør det, stiger stærkt med alder. 4 af børne i klasse læser aldrig avis, ms 2 læser avis hver eller hver dag. Blandt eleverne fra klasse læser 3 aldrig avis, og 2 læser avis hver eller hver dag, ms de tilsvarde tal for klasse er 1 der aldrig læser, og 4, der læser hver eller hver dag. Tabel 7-2 Hvor ofte læser du avis? Partes angiver klasse (4726) 4 1 gang eller mindre Næste n hver dag Tabel 7-3 angiver, hvor ofte børne og de unge læser tegneserier. Af tabell fremgår det, at 1 af børne i klasse aldrig læser tegneserier, ms 3 læser tegneserier næst hver dag. I klasse er det 2, s aldrig læser tegneserier, ms 2 læser tegneserier hver dag. Endelig er det 3 i klasse, der aldrig læser tegnserier og 1, s læser tegneserier hver dag. Tabel 7-3 Hvor ofte læser du tegneserier? Partes angiver klasse (4726) 1 1 gang eller mindre Næste n hver dag

40 Børn og unges fritidsvaner og -interesser Fjernsyn, video, musik og cputer Tabel 7-4 viser, i hvilket fang børne og de unge ser fjernsyn og video. Tabell viser, at børne og de unge deler sig i tre næst lige store grupper på hver kring 3, der ser fjernsyn eller video hholdsvis 1-2 timer dag, timer dag og mere d 3 timer dag. Tabel 7-4 Hvor ofte ser du fjernsyn eller video? Partes angiver klasse (4726) 1 time dag timer dag 3 timer dag 2 Mere d 3 timer dag Tabel 7-5 viser, hvor mange timer dag børne hører musik på radio, bånd eller cd. Forbrt af musik stiger med alder klasse hører typisk musik 1 time dag (4). I klasse er det typiske forbrug 1 time dag (3) eller 1-2 timer dag (2). De unge i klasse er mere spredte, idet 2 hører 1 time dag, timer dag, 2 timer dag og 3 mere d 3 timer dag. Tabel 7-5 Hvor mange timer dag høres musik på radio, bånd eller cd? Partes angiver klasse (4726) 1 time dag timer dag 2 timer dag 1 Mere d 3 timer dag Tabel 7-6 angiver, hvor ofte børne og de unge anvder cputer i deres fritid. Anvdels af cputere i fritid er meget s i de tre aldersgrupper. Omkring 1 brr aldrig cputer i deres fritid, kring 3 brr cputer 1-2

41 Børn og unges fritidsvaner og -interesser 41 dage ug, kring dage ug, kring dage ug og deligt brr kring 1 cputer alle ugs 7 dage. Tabel 7-6 Hvor mange dage ug brr du cputer i din fritid? Partes angiver klasse (4726) dage ug dage ug dage ug 1 7 dage ug

42 Børn og unges fritidsvaner og -interesser Kammerater Dette kapitel handler børne og de unges samvær med søskde og kammerater. Af kapitlet fremgår det, at mange laver aktiviteter samm med deres søskde i løbet af ug. Der kan dog konstateres et fald med alder i, hvor ofte børne og de unge laver forskellige aktiviteter samm med deres søskde. Med hsyn til samvær med kammerater gælder det, at børne og de unge deler sig i tre stort set lige store grupper. Omkring 3 er samm med deres kammerater dage ug, kring 3 er samm med kammerater 4-5 dage ug og kring 2 er samm med kammerater 6-7 dage ug. Rest er sjældnere samm med deres kammerater i fritid. Børne og de unge opholder sig ofte hjemme hos sig selv samm med kammerater eller er på besøg hos deres kammerater. Dette gælder for alle tre aldersgrupper. Endvidere gælder det, at meget kammeratskab udspiller sig på skolerne, liges børne og de unge også er samm med deres kammerater i klub eller på fritidshjem. Knap halvdel af eleverne på alle alderstrin er samm med deres kammerater i idrætshal eller på sportsplads mindst én gang i løbet af ug. Endeligt opholder børne sig mindre på gad, parkeringspladser, legepladser og grønne råder med alder, ms butikker og grillbarer får større betydning. Børne og de unge snakker meget samm med deres kammerater, liges musikk ofte er med, når kammeraterne mødes. At se fjernsyn er ligeledes udbredt aktivitet blandt børne og de unge, når de er samm med deres kammerater, liges video bliver flittigt byttet. Cputerspil indtager også fremtrædde plads. Endelig er sport af de mest udbredte aktiviteter samm med kammeraterne. 8.1 Samvær med søskde og kammerater Tabel 8-1 viser, hvor mange dage ug børne og de unge leger med (er samm med) deres søskde. Af tabell fremgår det, at mange laver aktiviteter samm med deres søskde i løbet af ug. Der kan dog konstateres et fald med alder i, hvor ofte børne og de unge laver forskellige aktiviteter samm med

Forord. Fritid og Kultur, januar 2008

Forord. Fritid og Kultur, januar 2008 Børns fritidsvaner i Høje-Taastrup Kommune Fritid og Kultur Januar 2008 1 Forord Fritid og Kultur i Høje-Taastrup Kommune iværksatte i efteråret 2007 en undersøgelse omhandlende børn og unges fritidsvaner

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 med udviklingslinjer tilbage til 1964 Rapporten kan bestilles hos akf forlaget Bestilling Trine Bille, Torben Fridberg, Svend Storgaard og Erik Wulff, april

Læs mere

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger RPAQ Danish_RPAQ Version Number 1. updated 17/December/27 RPAQ Undersøgelse af de seneste 4 ugers fysiske aktiviteter Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert. inden onsdag d. 7. november «LBNR»

Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert. inden onsdag d. 7. november «LBNR» UNDERSØGELSE AF BEFOLKNINGENS MOTIONS- OG SPORTSVANER SPØRGESKEMA TIL BØRN OG UNGE (7-15 ÅR) BESVARES MED HJÆLP FRA EN VOKSEN Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert inden onsdag

Læs mere

+ Fysisk aktivitet i dag 27

+ Fysisk aktivitet i dag 27 + Fysisk aktivitet i dag 27 5 Fysisk aktivitet i dag Aktivitetsskemaet handler om den tid, du har brugt på alle former for fysisk aktivitet i dag, dvs. den tid du har bevæget dig. Desuden den tid du har

Læs mere

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb Sponsorbarometeret Orienteringsløb Formål Formålet med denne delrapport af Sponsorbarometeret har været at kortlægge de faktorer, der har inflydelse på attraktiviteten af de respektive idrætsforbund under

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding 1. Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt,

Læs mere

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune 1 Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt under Kultur og Fritid i Hedensted Kommune. Projektet løber fra foråret 2011 til foråret 2015 og arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt, samt

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE...7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011

Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011 Februar 2012 Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011 1 Klinikken kører stadig med fulde programmer. Lægerne kan således se 16 nye patienter pr gang, og vi holder ventetiden på 3 uger. Vi prøver stadig at

Læs mere

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Kultur og Fritid Hedensted Kommune Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt, der arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune skal have en

Læs mere

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport,

Læs mere

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune AKTIV HELE DAGEN Mariagerfjord Kommune Rapport om undersøgelse af børn og unges tilknytning til forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune 217 INDHOLD Indhold... 2 Introduktion... 3 Konklusioner...

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE... 7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 Idræt i Vindinge Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 I begyndelsen af 2002 henvendte DGI Roskilde Amt og Vindinge Idrætsforening sig til Institut for Forskning

Læs mere

Unge og fritidsaktiviteter i Holbæk Kommune

Unge og fritidsaktiviteter i Holbæk Kommune Unge og fritidsaktiviteter i Holbæk Kommune - Deltagelse og barrierer Delrapport September 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt-Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen CASA Unge og fritidsaktiviteter i

Læs mere

Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen Krocket 13 Arriva IF Badminton Bowling 16 Cykling 593

Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen Krocket 13 Arriva IF Badminton Bowling 16 Cykling 593 Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 62 75 Krocket 13 Arriva IF Badminton 25 1.365 Bowling 16 Cykling 593 Fodbold 30 Gang 210 Idræt om dagen 35 Løb 176 Øvrige Idrætslige

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007

Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007 Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007 Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og

Læs mere

Hvad børn siger om et godt børneliv!

Hvad børn siger om et godt børneliv! Hvad børn siger om et godt børneliv! Indledning: Børnerådet har udarbejdet en rapport, Portræt af 5. klasse, januar 2007. Undersøgelsesresultatet er taget med udgangspunkt i en gruppe unge bestående af

Læs mere

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL BØRNEINDBLIK 8/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 8/2014 1. ÅRGANG 21. NOVEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES FRITIDSLIV ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL Børn med et aktivt fritidsliv er oftere i god

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Unge og fritidsaktiviteter i Hvidovre Kommune

Unge og fritidsaktiviteter i Hvidovre Kommune Unge og fritidsaktiviteter i Hvidovre Kommune - deltagelse og barrierer Delrapport September 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt-Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen CASA Unge og fritidsaktiviteter

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet hvor der står [dansk/matematik]. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet.

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

1316 Kerteminde Kajakklub Kano og kajak Kerteminde Kajakklub Kano og kajak Kerteminde Kajakklub Kano og kajak

1316 Kerteminde Kajakklub Kano og kajak Kerteminde Kajakklub Kano og kajak Kerteminde Kajakklub Kano og kajak 1316 Kerteminde Kajakklub Kano og kajak 1 1 2 1316 Kerteminde Kajakklub Kano og kajak 1 2 1 1316 Kerteminde Kajakklub Kano og kajak 2 1 4 1316 Kerteminde Kajakklub Kano og kajak 2 2 3 1316 Kerteminde Kajakklub

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Børns fritid i Ballerup Kommune

Børns fritid i Ballerup Kommune Marts 2011 Claus Syberg Henriksen Marts 2011 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse Kigkurren 8 M, st. 2300 København S. Telefon 33 32 05 55 E-mail: casa@casa-analyse.dk Hjemmeside:

Læs mere

Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011

Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011 Us. nr. 3019-2 Oktober 2011 + 0 + 0 Vejledning i udfyldelse af skema: Hvis du ombestemmer dig, efter at have sat et kryds,

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

7-15-åriges fritidsaktiviteter

7-15-åriges fritidsaktiviteter Arbejdspapiret giver en oversigt over de 7-15-åriges brug i fritiden af de elektroniske medier, dvs. tv, video, radio, musikanlæg og computere, samt over deres læsning i fritiden af bøger, blade og aviser,

Læs mere

Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup. - et tilbud til unge talenter

Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup. - et tilbud til unge talenter Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup Gymnasium - et tilbud til unge talenter Dagsorden Kl. 17.00-18.00 Velkomst ved rektor Jørgen Rasmussen fra Gammel Hellerup Gymnasium

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE Seminar Anlæg af græsboldbaner KU, Skov & Landskab 30. maj 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE FOLKEOPLYSNING STÅR IKKE LÆNGERE ALENE - er Faaborg-Midtfyns

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

SKOLEBØRNS DELTAGELSE I IDRÆT OG ANDRE FYSISKE AKTIVITER I RUDERSDAL

SKOLEBØRNS DELTAGELSE I IDRÆT OG ANDRE FYSISKE AKTIVITER I RUDERSDAL Søllerød Kommune SKOLEBØRNS DELTAGELSE I IDRÆT OG ANDRE FYSISKE AKTIVITER I RUDERSDAL KNUD LARSEN OG BJARNE IBSEN CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND SDU APRIL 2006 Skolebørns deltagelse

Læs mere

Ed Epstein, Henrik Tarp Vang og Hanne Trosborg Rasmussen

Ed Epstein, Henrik Tarp Vang og Hanne Trosborg Rasmussen Børnekulturen Ed Epstein, Henrik Tarp Vang og Hanne Trosborg Rasmussen Artikel fra Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 36/1995 I revner og sprækker (Ed Epstein, Henrik Tarp Vang og Hanne Trosborg

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

I gamle dag gik man til fodbold, spejder og gymnastik for at være sammen med sine venner det gør man ikke mere

I gamle dag gik man til fodbold, spejder og gymnastik for at være sammen med sine venner det gør man ikke mere I gamle dag gik man til fodbold, spejder og gymnastik for at være sammen med sine venner det gør man ikke mere Perspektiver på børn, unge og en fritidsarena i forandring! Holstebro 18.september 2017 Børne-

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Du og din familie. Uddannelse og Job

Du og din familie. Uddannelse og Job Du og din familie Uddannelse og Job Titel: Anbefalet klassetrin: Beskrivelse: Tidsforbrug: Du og din familie 2. - 3. klasse I dette forløb vil eleverne arbejde med forskellige måder at leve på, de skal

Læs mere

TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING. - kreativ fleirbruk

TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING. - kreativ fleirbruk TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING - kreativ fleirbruk V./Laura Munch, konsulent i Lokale- og Anlægsfonden Det Maritime Ungdomshus Lokale- og Anlægsfondens vedtægter Fonden skal udvikle kultur- og fritidsområdet

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

Forløbsundersøgelse af danske og etniske børn født i 1995. CAPI-Skema til barnet selv

Forløbsundersøgelse af danske og etniske børn født i 1995. CAPI-Skema til barnet selv Socialforskningsinstituttet 22-10-07 Forløbsundersøgelsen for børn født i1995 Us 1910-B: Børneinterview i 2006 Dines Andersen Forløbsundersøgelse af danske og etniske børn født i 1995 CAPI-Skema til barnet

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Medlemstal analyse opgørelse pr

Medlemstal analyse opgørelse pr Hovedbestyrelsesmøde den 14. april 2016 Bilag 2.1 30.3.2016 Medlemstal analyse 2016 - opgørelse pr. 31.12.2015 DGI s medlemsopgørelse pr. 31.12.2015 lander på 1.524.083 medlemmer i 6.351 foreninger 1.

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i vordingborg Kommune

idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i vordingborg Kommune syddansk universitet institut for idræt og biomekanik idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i vordingborg Kommune Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen 2012:2 Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg

Læs mere

Fritidsaktiviteter på Tingbjerg Heldagsskole. Det meste er gratis. Program EFTERår 2015

Fritidsaktiviteter på Tingbjerg Heldagsskole. Det meste er gratis. Program EFTERår 2015 Fritidsaktiviteter på Tingbjerg Heldagsskole Det meste er gratis Program EFTERår 2015 Nu går ISA i gang igen! ISA er et projekt, hvor skolens ældste elever sammen med lærere og foreninger arrangerer forskellige

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse 1

Indhold. Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Elevskema 2014 8 1.1 2014 - EQ01: Vi håber, du vil svare på spørgsmålene................................ 9 1.2 2014 - EQ02: Er du en dreng eller pige?.......................................

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2016

Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Spørgeskema - børn Maja Pilgaard & Steffen Rask 1. Er du dreng eller pige? Dreng Pige 2. Hvor gammel er du? Skriv antal år: 3. Hvem bor du sammen med? Mor og far Mor

Læs mere

Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20

Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20 Forening Aktivitet 2015 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 71 85 Krocket 14 Arriva IF Badminton 20 1.189 Bowling 15 Cykling 443 Fodbold 20 Gang 100 Idræt om dagen 15 Løb 176 Øvrige Idrætslige

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT

FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT UDVIKLING, ØKONOMI OG ARBEJDSKRAFT Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport, Idræt og Wellness

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012

BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012 BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012 Nærværende notat indeholder baggrundsinformation om køn og foreningsliv. Dette følges op af korte ligestillingsvurderinger af de enkelte

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere