Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+"

Transkript

1 Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ FINANSIERING Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ Kontaktperson Jakob Thorbech Bo Elvers, Alexander Holten Steffen Analysen er udarbejdet foråret 2011 med støtte fra de Regionale Udviklingsmidler, Region Nordjylland Kunde Toppen af Danmark Sektor TNS Gallup, Turisme TNS 1

2 INDHOLD Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ 1 Baggrund & Metode 2 Målgruppe 3 Attraktivitet af danske ferie destinationer 4 Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 5 Barriere for ferie i Nordjylland 6 Inspirationssøgning 7 Ferieformer og ferieperioder 8 Fokus på ferie udenfor sommer sæsonen 9 Navne for området og associationer hertil. Kontaktperson Jakob Thorbech Bo Elvers, Alexander Holten Steffen Kunde Toppen af Danmark Sektor TNS Gallup, Turisme TNS Baggrund & Metode 1 2

3 Baggrund 1. Destinationsselskabet Toppen af Danmark er ejet af Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner, samt fonden Toppen af Danmark der er repræsentant for områdets turistforeninger. 2. Toppen af Danmark ønsker som en del af helårsturismeprojektet Naturen+, at gennemføre en kendskabsanalyse for at afdække målgruppens interesse, kendskab, barriere for at besøge den nordlige del af Danmark som turistmål på alle tider af året. 3. Sigtet med undersøgelsen er at give ny viden, input og anbefalinger til turismeerhvervet i destinationen i forhold til deres fremadrettede arbejde med udvikling og synliggørelse af deres oplevelsestilbud. 4. Undersøgelsen kan anskues som forbrugerens input og tegne den oplevede virkelig som målgrupperne har af området som turistmål. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Baggrund & Metode 4 Metode I alle lande blev der gennemført online interview med rekruttering via TNS online-paneler i de respektive lande. Undersøgelsen er designet således at der sikres repræsentativitet i de udvalgte dele der er inkluderet i hvert enkelt land. Dette er sket ved stratificeret udvælgelse og vejning efter befolkningens sammensætning på køn, alder, geografi samt uddannelse. Samtidig er der sikret at der er gennemført et tilstrækkeligt antal interview i hvert af de udenlandske regioner til at undersøgelsen kan afdække hvert enkelt områdes karakteristika med tilstrækkelig statistisk sikkerhed Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Baggrund & Metode 5 3

4 Antal interview Områder Norge Danmark: 1000 repræsentative interview fordelt over hele landet - ingen screening. Områder Tyskland Områder Sverige For de øvrige lande har der været opsat et screeningskriterie der sikrer at man kunne forestille sig at besøge Danmark med minimum en overnatning indenfor de næste 3 år Norge: 750 interview indenfor følgende fylker: Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud. Sverige: 850 interview indenfor følgende län: Hallands, Västra Götalands & Värmlands län Tyskland: 1000 interview indenfor følgende bundesländer: Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Nierdersachen, Mecklenburg-Vorpommern & Berlin Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Baggrund & Metode 6 Målgruppe Størrelser og karakteristika for potentielle udenlandske feriegæster til Nordjylland 2 4

5 Målgruppe Vestlandet Sørlandet Østlandet Kunne forestille sig ferie i Danmark indenfor de næste 3 år % 80% Nordjylland som område man kunne tænke sig at besøge indenfor de kommende 5 år % % Værdi: Husstandens årlige forbrug på ferier NKK gns Næsten alle fra Sørlandet kan forestille sig en ferie i Danmark indenfor de næste 3 år, dog er præferencen overfor Nordjylland som område man kunne tænke sig at besøge tæt på den hos Vestlandet og Østlandet. Østlandet har en betydeligt større befolkning end Vestlandet og Sørlandet og dermed er antallet af personer der kunne tænke sig at besøge Nordjylland indenfor de næste 5 år større, ligesom det samlede hustandsforbrug på ferier i netop dette område er det markant største og understreger det Nordjyske potentiale i denne del af Norge. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Målgruppe 8 Profil de interesserede i Nordjylland Køn Livsfase + Total Mand 48,7% 47,5% Kvinde 51, 52,5% Under Etablering 15,5% 18, Singler og Par 20, 20,7% Familier 37,8% 37, Grå Guld 26, 23,9% < Indbyggere Urbanisering Indbyggere Mere end indbyggere Husstandens <7.499 DKK 12,5% 14,1% årlige , 26, ferieforbrug i , 38, DKK > DKK 22,8% 20,7% Jeg er den primære initiativtager Jeg påvirker Beslutningsrolle i Jeg bor alene beslutningen husstanden og bestemmer derfor helt selv 46,9% 45,8% 27, 28, 17, 16,8% Udover forskellen illustreret tidligere, der viser at folk fra Sørlandet i højere grad end de øvrige er interesserede i ferie i Nordjylland, viser profilen på den norske turist der kunne tænke sig at besøge Nordjylland indenfor de næste 5 år, en overrepræsentation af Livsfasen det grå guld (personer over 60 år), hvorimod der er en underrepræsentation i forhold til Under Etablering (under 35 år og ingen børn). Ellers kan man sige at profilen viser, at den gruppe nordmænd der er interesseret i ferie i Nordjylland i høj grad ligner den almindelige nordmand. Der er dog i lidt højere grad folk med et årligt ferieforbrug på mellem og DKK samt dem med et højt ferieforbrug i husstanden på mere kr. årligt. Ingen af disse 6,0% 6,8% Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Målgruppe 9 5

6 Målgruppe Halland Västra Götaland Värmland Kunne forestille sig ferie i Danmark indenfor de næste 3 år % 89% 90% 77% Nordjylland som område man kunne tænke sig at besøge indenfor de kommende 5 år % 6 68% 65% Værdi: Husstandens årlige forbrug på ferier SEK gns I Västra Götaland kan 90 % forestille sig ferie i Danmark. Andelen af de der ser Nordjylland som et område de kunne tænke sig at besøge indenfor de kommende 5 år, er ligeledes en smule højere end andelen for Halland og Värmland. Den høje præference sammen det markant større befolkningsantal betyder at det samlede ferie forbrug i Västra Götaland hos husstande der kunne forestille sig at besøge Nordjylland på ferie er det suverænt største. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Målgruppe 10 Profil de interesserede i Nordjylland Køn Livsfase + Total Mand 51,5% 47,8% Kvinde 48,5% 52, Under Etablering 10,9% 13,5% Singler og Par 20,5% 19, Familier 39,0% 38,8% Grå Guld 29,7% 28, < Indbyggere 26,5% 27,8% Urbanisering Indbyggere 51, 50, Mere end ,7% 21,1% indbyggere Husstandens <7.499 DKK 10,8% 14, årlige , 22,8% ferieforbrug i ,5% 41,8% DKK > DKK 22, 21,1% Jeg er den primære 41,7% 40,0% initiativtager Beslutningsrolle Jeg påvirker 38, 37, beslutningen i husstanden Jeg bor alene og bestemmer 13,0% 13, derfor helt selv Den svenske profil viser en lille overrepræsentation af mænd i forhold til interesse for at besøge Nordjylland. Når det kommer til Livsfase er der færre i segmentet Under Etablering i forhold til andelen af dette segment i den totale stikprøve. Der er ligeledes en underrepræsentation af folk med et lavt årligt ferieforbrug i husstanden. Ingen af disse 5,9% 6,9% Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Målgruppe 11 6

7 Målgruppe Sjælland ex. Kbh. Fyn København Bornholm Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Kunne forestille sig ferie i Danmark indenfor de næste 3 år % Nordjylland som område man kunne tænke sig at besøge indenfor de kommende 5 år % 4 47% 38% % Værdi: Husstandens årlige forbrug på ferier DKK gns Bornholm og Nordjylland er de to regioner hvor der er færrest der ser Nordjylland som et område man kunne tænke sig at besøge indenfor de kommende 5 år. Nordjylland er en historie for sig, da forbrugeren ikke opfatter sig selv som feriegæst i eget området også selvom man overnatter udenfor hjemmet.når det gælder Bornholm, er det højest sandsynligt at afstanden til Nordjylland der bærer den største del af forklaring for den lave præference. Sjælland ex. Kbh. og København er de to områder, hvor det gennemsnitlige husstands forbrug på ferier er højest. Samtidig er det de to områder hvor der er det største antal potentielle turister findes, således at det nordjyske potentiale overordnet set må siges at være størst i de to områder. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Målgruppe 12 Profil de interesserede i Nordjylland Køn Livsfase + Total Mand 48,0% 49,1% Kvinde 52,0% 50,9% Under Etablering 9,1% 12, Singler og Par 21, 21, Familier 36,5% 36,9% Grå Guld 32,9% 29, < Indbyggere 31,0% 32, Urbanisering Indbyggere 49,1% 47, Mere end ,9% 20, indbyggere Husstandens <7.499 DKK 34,0% 38,5% årlige ,8% 23,8% ferieforbrug i ,9% 27, DKK > DKK 9, 10, Jeg er den primære 36, 36,8% initiativtager Beslutningsrolle Jeg påvirker 43,9% 40,1% beslutningen i husstanden Jeg bor alene og bestemmer 12,7% 13,8% derfor helt selv Den danske profil viser en højere andel ældre samt mennesker der bor i små-/mellemstore byer har interesse i Nordjylland. Der er en overrepræsentation af husstande med et årligt ferieforbrug på mellem og DKK. Ligeledes beskriver målgruppen sig selv i højere grad som værende influent end initiativtager i forhold til husstandens feriebeslutninger. Ingen af disse 6, 6,9% Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Målgruppe 13 7

8 Målgruppe Berlin Schleswig -Holstein Hamburg Bremen Niedersachsen Mecklenburg- Vorpommern Kunne forestille sig ferie i Danmark indenfor de næste 3 år % 65% 77% 75% 65% 6 65% Nordjylland som område man kunne tænke sig at besøge indenfor de kommende 5 år % % Værdi: Husstandens årlige forbrug på ferier gns I Berlin og Mecklenburg-Vorpommern kan kun 2 tænke sig at besøge Nordjylland indenfor de kommende 5 år. Niedersachsen har det højeste samlede ferieforbrug af de 6 undersøgte regioner men har også det laveste procentvise antal der kunne forestille sig ferie i Danmark indenfor de næste 3 år samlet set har dette Bundesland dog det markant største omsætnings potentiale. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Målgruppe 14 Profil de interesserede i Nordjylland Køn Livsfase + Total Mand 54, 51,8% Kvinde 45, 48, Under Etablering 21, 23,1% Singler og Par 33,8% 28,8% Familier 37,9% 40, Grå Guld 6,7% 7, < ,7% 28, Indbyggere Urbanisering Indbyggere 36,8% 39, Mere end ,5% 31,8% indbyggere Husstandens <7.499 DKK 30, 30,9% årlige ,0% 31,1% ferieforbrug i ,0% 27,9% DKK > DKK 9,7% 10,1% Jeg er den primære 47,8% 43, initiativtager Beslutningsrolle Jeg påvirker 32,8% 36,0% beslutningen i husstanden Jeg bor alene og bestemmer 11, 11, derfor helt selv Tyskerne med interesse for Nordjylland er i højere grad mænd og de kommer fra større byer med mere end en halv million indbyggere. Målgruppen adskiller sig desuden en smule på ferieforbrug med en overrepræsentation af husstande med et årligt ferieforbrug på mellem og DKK. Ligeledes beskriver målgruppen sig selv i højere grad som værende initiativtager i forhold til husstandens feriebeslutninger. Ingen af disse 7,8% 6, Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Målgruppe 15 8

9 Opsamling - målgruppe I Västra Götaland er procentdelen af de der kunne tænke sige at besøge Nordjylland på ferie inden for de næste 5 år den højeste af de undersøgte regioner i alle lande, nemlig 68%. I Sørlandet er der hele 9 der kan forestille sig at holde ferie i Danmark indenfor de næste 3 år. Det er den højeste procentdel af alle regionerne. I Tyskland finder man det laveste gennemsnitlige ferieforbrug, faktisk har Tyskland alle de 5 regioner med lavest ferieforbrug. Kun hos Mecklenburg-Vorpommern finder man et forbrug der er højere end en af de andre landes regioner (Sydjylland). De tre regioner med højeste gennemsnitlige ferieforbrug ligger alle i Norge. De 6 regioner i Tyskland er også de 6 der har den laveste procentdel af de der kunne tænke sig at besøge Nordjylland indenfor 5 år, af disse 6 er ligger Berlin og Mecklenburg- Vorpommern lavest med kun 2. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Målgruppe 16 Attraktivitet af danske ferie destinationer 3 9

10 Ferieområder i Danmark du kunne tænke dig at besøge. 80% % 27% 2 39% 40% Q3 Hvilke ferieområder i Danmark kunne du tænke dig at besøge inden for de kommende 5 år? 5% Q4 Hvilke ferieområder i Danmark regner du med, at du aldrig vil besøge? København er det ferieområde flest kunne tænke sig at besøge inden for 5 år. Næsten 40% af Nordmændende kunne ikke tænke sig at besøge nogen af de foreslåede feriemål inden for 5 år. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Attraktivitet af danske ferie destinationer 18 Ferieområder i Danmark du kunne tænke dig at besøge. 78% % 37% 4 Q3 Hvilke ferieområder i Danmark kunne du tænke dig at besøge inden for de kommende 5 år? 5% 10% 8% 1 15% 1% 7% 1 Q4 Hvilke ferieområder i Danmark regner du med, at du aldrig vil besøge? København er det ferieområde flest kunne tænke sig at besøge. Men kun 1 flere end de der kunne tænke sig at besøg Nordjylland. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Attraktivitet af danske ferie destinationer 19 10

11 Ferieområder i Danmark du kunne tænke dig at besøge. 49% 50% 37% 29% 37% 41% 40% 29% 3 25% Q3 Hvilke ferieområder i Danmark kunne du tænke dig at besøge inden for de kommende 5 år? 5% 8% 7% 7% 7% 7% 11% 10% 8% Q4 Hvilke ferieområder i Danmark regner du med, at du aldrig vil besøge? Bornholm og Nordjylland er de ferieområder i Danmark flest danskere kunne tænke sig at besøge. Flere I Danmark vil hellere besøge Fyn/Øer end København. 3 i Danmark svarer at de ikke vil besøge nogen af de danske ferieområder. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Attraktivitet af danske ferie destinationer 20 Ferieområder i Danmark du kunne tænke dig at besøge. 27% 29% 2 29% 17% 1 10% 8% 9% 2 9% 5 2 7% 1% 31% 30% 10% Q3 Hvilke ferieområder i Danmark kunne du tænke dig at besøge inden for de kommende 5 år? Q4 Hvilke ferieområder i Danmark regner du med, at du aldrig vil besøge? København er mest populært i de undersøgte Tyske regioner. Både Bornholm og Sydjylland er der flere der kunne tænke sig at besøge end Nordjylland. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Attraktivitet af danske ferie destinationer 21 11

12 Opsamling Attraktivitet af områder København er det ferieområde flest har lyst til at besøge i Sverige, Norge og Tyskland. I Sverige og Norge er Nordjylland nummer 2. I Danmark er Bornholm og Nordjylland de mest populære. I Tyskland vil flere hellere besøge Sydjylland og Bornholm end Nordjylland. Tyskland har den laveste gennemsnitlige procent af ferieområder i Danmark de kunne tænke sig at besøge inden for de kommende 5 år. København er det ferieområde flest i Danmark aldrig regner med at besøge som feriemål (primært pga. så mange selv bor i byen). Nordjylland er mest populært i Sverige hvor 6 kunne tænke sig at besøge området inden for de kommende 5 år. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Attraktivitet af danske ferie destinationer 22 Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 4 12

13 Har du besøgt Nordjylland med minimum en overnatning? Tyskland 9% 15% 7 Danmark Norge 5% 19% 35% 41% Sverige 21% 39% 3 Fire lande med meget forskellige karakteristika i forhold til besøg i Nordjylland. Danskerne har naturligt i langt højere grad end de øvrige besøgt Nordjylland. Sverige og Norge ligger side om side og distancerer Tyskland klart i forhold til besøg. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 24 Hvor godt kender du følgende danske feriemål? København % Nordjylland 35% 35% 31% Østjylland 18% 37% 4 Vestjylland 1 35% 5 Sjælland/Lolland Falster - eksl København 11% 3 58% Sydjylland 10% 3 57% Bornholm 9% 15% 7 Fyn/Øer 2 71% Kender godt Kender kun lidt Dårligt kendskab København er det danske feriemål de adspurgte i Norge har bedst kendskab til, kun 11% har et dårligt kendskab hertil. Af de øvrige danske feriemål er der bedst kendskab til Nordjylland. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 25 13

14 Hvor godt kender du følgende danske feriemål? København 57% 37% Nordjylland 4 31% 25% Bornholm 19% 37% 4 Sjælland/Lolland Falster - eksl København 18% 4 40% Østjylland 1 39% 47% Vestjylland 11% 35% 5 Sydjylland 9% 35% 5 Fyn/Øer 7% 30% 6 Kender godt Kender kun lidt Dårligt kendskab I Sverige er der kun der har dårligt kendskab til København. Igen er Nordjylland det feriemål udover København hvortil der er bedst kendskab. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 26 Hvor godt kender du følgende danske feriemål? København 57% 28% 15% Nordjylland 45% 37% 18% Vestjylland 41% 35% 2 Østjylland 41% 3 2 Fyn/Øer % Sydjylland 3 40% 2 Bornholm 35% 4 2 Sjælland/Lolland Falster - eksl København 3 40% 28% Kender godt Kender kun lidt Dårligt kendskab Kendskabet til de danske feriemål er generelt og meget naturligt højt i Danmark og uden de store udsving og afvigelser. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 27 14

15 Hvor godt kender du følgende danske feriemål? København 21% 39% 40% Sydjylland 17% 2 60% Vestjylland 15% 18% 6 Nordjylland % Bornholm 11% 2 6 Sjælland/Lolland Falster - eksl København 11% 2 65% Fyn/Øer 11% 20% 69% Østjylland 10% 2 68% Kender godt Kender kun lidt Dårligt kendskab I Tyskland er der, udover København, bedre kendskab til Sydjylland og Vestjylland end til Nordjylland som feriemål. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 28 Hvilke af følgende nordjyske attraktioner og naturseværdigheder kender du eller har du hørt om? Aalborg Zoo Fårup Sommerland Grenen - Skagen Skagens Museum Nordsøen Oceanarium Den Tilsandede Kirke i Skagen Anchers Hus Sæby Museum Læsø Saltsyderi Råbjerg Mile Ørnereservatet Maarup Kirke Rubjerg Knude Børglum Kloster Voergaard Slot Bangsbo Museum Action House Farm Fun Ingen af disse % 9% 9% 8% 7% 18% 4 41% 3 31% 6 57% Hvilke af følgende nordjyske attraktioner og naturseværdigheder kender du eller har du hørt om? Aalborg Zoo er den seværdighed flest af de adspurgte i Norge kender. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 29 15

16 Hvilke af de Nordjyske attraktioner du kender, har du besøgt og/eller lyst til at besøge? Aalborg Zoo Skagens Museum Fårup Sommerland Grenen - Skagen Nordsøen Oceanariet Den tilsandede kirke i Skagen Sæby Museum Læsø Saltsyderi Ørnereservatet Maarup Kirke Anchers Hus Børglum Kloster Rubjerg Knude Råbjerg Mile Voergaard Slot Farm Fun 20% 15% 2 15% 1 10% 2 7% 2 5% 5% 9% 31% 3 3 Vil gerne besøge Har besøgt Bangsbo Museum Action House Aalborg Zoo og Fårup Sommerland også de attraktioner flest har besøgt, samtidig er Aalborg Zoo den seværdighed flest gerne vil besøge. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 30 Hvilke af følgende nordjyske områder eller byer kender du eller har du hørt om som feriested? Skagen Hirtshals Frederikshavn % Løkken 60% Hjørring Læsø 27% 50% Hvilke af følgende nordjyske områder eller byer kender du eller har du hørt om som feriested? Sæby 25% Lønstrup 17% Tversted Ingen af disse 7% Skagen, Hirtshals og Frederikshavn er kendte i Norge. Tversted er der ganske få der kender til. Meget få kender ingen af de listede områder/byer. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 31 16

17 Hvilke af følgende nordjyske attraktioner og naturseværdigheder kender du eller har du hørt om? Grenen - Skagen Skagens Museum Aalborg Zoo Fårup Sommerland Den Tilsandede Kirke i Skagen Anchers Hus Nordsøen Oceanarium Sæby Museum Råbjerg Mile Ørnereservatet Læsø Saltsyderi Maarup Kirke Børglum Kloster Rubjerg Knude Voergaard Slot Bangsbo Museum Action House Farm Fun Ingen af disse 9% 8% 15% % 37% 37% 49% 5 67% 6 Hvilke af følgende nordjyske attraktioner og naturseværdigheder kender du eller har du hørt om? I Sverige er der flest af de adspurgte der har kendskab til Skagen; Grenen og Skagens Museum er de to hvortil der er bedst kendskab til, og Den Tilsandede Kirke og Anchers Hus er begge placeret højt med henholdsvis 5. og 6. højeste kendskabs andel. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 32 Hvilke af de Nordjyske attraktioner du kender, har du besøgt og/eller lyst til at besøge? Skagens Museum Aalborg Zoo Fårup Sommerland Anchers Hus Grenen - Skagen Nordsøen Oceanariet Sæby Museum Den tilsandede kirke i Skagen Læsø Saltsyderi Ørnereservatet Råbjerg Mile Børglum Kloster Maarup Kirke Voergaard Slot Action House Rubjerg Knude Bangsbo Museum Farm Fun 9% 7% % 11% 19% 17% 17% 2 25% 2 30% 4 58% Vil gerne besøge Har besøgt Hele 58% har besøgt Grenen, men Skagens Museum er den seværdighed flest i de undersøgte regioner i Sverige vil besøge. Ellers er der større andele der er tiltrukket af Aalborg Zoo, Fårup Sommerland og Anchers Hus end der er for Grenen. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 33 17

18 Hvilke af følgende nordjyske områder eller byer kender du eller har du hørt om som feriested? Skagen Frederikshavn 89% 9 Løkken 71% Hirtshals 55% Læsø Hjørring 35% 48% Hvilke af følgende nordjyske områder eller byer kender du eller har du hørt om som feriested? Sæby 31% Lønstrup 15% Tversted 8% Ingen af disse Skagen har mange i Sverige kendskab til. Meget få kender ingen af byerne. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 34 Hvilke af følgende nordjyske attraktioner og naturseværdigheder kender du eller har du hørt om? Grenen - Skagen Den Tilsandede Kirke i Skagen Råbjerg Mile Fårup Sommerland Aalborg Zoo Skagens Museum Nordsøen Oceanarium Anchers Hus Læsø Saltsyderi Rubjerg Knude Børglum Kloster Ørnereservatet Maarup Kirke Voergaard Slot Bangsbo Museum Sæby Museum Action House Farm Fun Ingen af disse 2 21% 15% 9% 7% 9 87% % 67% 60% % 47% 41% Hvilke af følgende nordjyske attraktioner og naturseværdigheder kender du eller har du hørt om? I Danmark er der hele 9 der kender eller har hørt om Grenen på Skagen, hvilket også er den seværdighed der er bedst kendskab til. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 35 18

19 Hvilke af de Nordjyske attraktioner du kender, har du besøgt og/eller lyst til at besøge? Læsø Saltsyderi Aalborg Zoo Ørnereservatet Nordsøen Oceanariet Skagens Museum Børglum Kloster Fårup Sommerland Anchers Hus Råbjerg Mile Den tilsandede kirke i Skagen Grenen - Skagen Rubjerg Knude Maarup Kirke Bangsbo Museum Voergaard Slot Sæby Museum Action House Farm Fun 11% 9% 18% % 2 20% 19% 21% 19% 17% % 9% 7% 1 28% 3 37% 3 41% 4 41% 45% 69% 70% 8 Vil gerne besøge Har besøgt Læsø Saltsyderi er den Nordjyske seværdighed flest i Danmark har lyst til at besøge. Det er samtidig den seværdighed flest gerne vil besøge i forhold til hvor mange der har besøgt den. Grenen Skagen er den seværdighed flest har besøgt, nemlig hele 8 dog er der kun 1 der gerne vil besøge denne. Der er generelt flere Har besøgt end der er Vil gerne besøge på seværdighederne for den danske befolkning samlet set. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 36 Hvilke af følgende nordjyske områder eller byer kender du eller har du hørt om som feriested? Skagen Løkken 91% 95% Læsø 7 Hirtshals Frederikshavn Lønstrup Sæby 6 59% 5 49% Hvilke af følgende nordjyske områder eller byer kender du eller har du hørt om som feriested? Hjørring 4 Tversted 3 Ingen af disse Højt kendskab til Skagen og Løkken som feriested. Meget få kender ikke til nogen af de foreslåede byer som feriesteder. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 37 19

20 Hvilke af følgende nordjyske attraktioner og naturseværdigheder kender du eller har du hørt om? Nordsøen Oceanarium Aalborg Zoo Den Tilsandede Kirke i Skagen Skagens Museum Fårup Sommerland Grenen - Skagen Børglum Kloster Rubjerg Knude Maarup Kirke Sæby Museum Ørnereservatet Action House Råbjerg Mile Voergaard Slot Bangsbo Museum Farm Fun Læsø Saltsyderi Anchers Hus Ingen af disse 1 11% 9% 9% 7% 5% 5% Hvilke af følgende nordjyske attraktioner og naturseværdigheder kender du eller har du hørt om? I Tyskland er der ikke højt kendskab til de Nordjyske seværdigheder. Langt den største gruppe af de adspurgte kender ikke eller har ikke hørt om nogen af de foreslåede seværdigheder. Nordsøen Ocenarium og Aalborg Zoo kommer dog højest. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 38 Hvilke af de Nordjyske attraktioner du kender, har du besøgt og/eller lyst til at besøge? Nordsøen Oceanariet Aalborg Zoo Den tilsandede kirke i Skagen Skagens Museum Fårup Sommerland Børglum Kloster Grenen - Skagen Ørnereservatet Maarup Kirke Voergaard Slot Action House Sæby Museum Rubjerg Knude Bangsbo Museum Anchers Hus Læsø Saltsyderi Farm Fun 1 1 7% 9% 7% 5% 5% Vil gerne besøge Har besøgt Råbjerg Mile Der er få der har besøgt de foreslåede seværdigheder. Lysten til at besøge de Nordjyske seværdigheder er generelt højere, men den ligger stadig ikke højt. Men lysten til at besøge stemmer godt overens med kendskabsgraderne når man sammenligner fra attraktion til attraktion. Råbjerg Mile ligger dog overraskende lavt, set i dette perspektiv. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 39 20

21 Hvilke af følgende nordjyske områder eller byer kender du eller har du hørt om som feriested? Skagen Frederikshavn 3 39% Hirtshals Løkken Lønstrup Hjørring Sæby Læsø Tversted 20% 1 1 9% 9% Hvilke af følgende nordjyske områder eller byer kender du eller har du hørt om som feriested? Ingen af disse 4 Den største andel kender ikke til nogen af nordjyske byer. Skagen er den by flest kender til. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 40 Hvilke af følgende nordjyske områder eller byer kender du eller har du hørt om som feriested? Skagen Frederikshavn Løkken Hirtshals Læsø Hjørring Sæby Lønstrup Tversted Ingen af disse 39% % 27% 9% 4 35% 9% 25% 31% 1 17% 15% 7% 3 8% 4 59% 60% 6 55% 48% 50% 49% 5 71% 7 95% 87% % 91% 8 Tyskland Danmark Norge Sverige Skagen den nordjyske by hvortil flest har kendskab. Det svenske og det norske kendskab til Skagen er næsten lige så højt som det danske. Både Sverige og Norge har højere kendskab til Frederikshavn end man har til byen som feriested i Danmark. Norge har højt kendskab til Hirtshals Kendskabsanalyse, Toppen Tyskland af Danmark har laveste Kendskab kendskab til og besøg til alle af byer. danske feriedestinationer 41 21

22 Opsamling Kendskab og besøg I Sverige er der, udover Danmark, det bedste kendskab til Nordjylland som feriedestination. Tyskland har bedre kendskab til Sydjylland og Vestjylland end til Nordjylland. Der er ikke overraskende bedst kendskab til København på tværs af alle 4 lande. Grenen Skagen er den Nordjyske seværdighed som flest har besøgt, men det er ikke den seværdighed flest gerne vil besøge. Skagen er den mest kendte by/område i Nordjylland i alle 4 lande, Tversted er mindst kendt. Læsø Saltsyderi er populært i Danmark, men ikke i Sverige, Norge og Tyskland. Det har sandsynligvis noget at gøre med Læsø salts udbredelse og popularitet på det danske marked Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 42 Opsamling Kendskab og besøg Færgeruter har stor indflydelse på det Norske og Svenske kendskab til nordjyske byer, således er der højt kendskab til Hirtshals i Norge og højt kendskab til Frederikshavn i både Norge og Sverige. Danmark har flest der har besøgt Nordjylland inden for de seneste 5 år og før det, derefter kommer Sverige, Norge og til sidst Tyskland Norge og Sverige. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Kendskab til og besøg af danske feriedestinationer 43 22

23 Barriere for ferie i Nordjylland 5 Norge Jo større typografi, jo flere gange er udsagnet nævnt: Åbent spørgsmål: Hvorfor mener ud ikke Nordjylland er et besøg værd? Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Barriere for ferie i Nordjylland 45 23

24 Norske udsagn om Nordjylland: Citater Finnes ikke noe der av interesse for meg Kulturtilbudet Vil reise lengre sør Finnes ikke noe der av interesse for meg Mange andre steder jeg heller ville reist til De snakker så rart at selv dansk TV må tekste intervjuer med folk Ingen spesiell grunn, har bare kjørt gjennom der veldig mange ganger. Frister ikke så mye å bli værende Åbent spørgsmål: Hvorfor mener ud ikke Nordjylland er et besøg værd? Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Barriere for ferie i Nordjylland 46 Sverige Jo større typografi, jo flere gange er udsagnet nævnt: Insert your text here Åbent spørgsmål: Hvorfor mener ud ikke Nordjylland er et besøg værd? Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Barriere for ferie i Nordjylland 47 24

25 Svenske udsagn om Nordjylland: Citater Tycker inte det känns så lockande, lite för långt att köra dit. Vet inte vad det har att erbjuda För långt norr ut För lång båtresa Kanske för att, det inte finns något som lockar Kan bara tånka mej det om man skall åka båt till england Känner inte till det och vet inte vad det finns för se värdigheter där. Åbent spørgsmål: Hvorfor mener ud ikke Nordjylland er et besøg værd? Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Barriere for ferie i Nordjylland 48 Danmark Jo større typografi, jo flere gange er udsagnet nævnt: Åbent spørgsmål: Hvorfor mener ud ikke Nordjylland er et besøg værd? Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Barriere for ferie i Nordjylland 49 25

26 Danske udsagn om Nordjylland: Citater Rejser hellere til udlandet Har været der tilstrækkeligt Det har ingen interesse Jeg kender ikke nok til områder og feriemål her Intet af interesse for min familie, måske besøg uden overnatning. Jeg er ikke meget til natur, og Skagen er for fashionabelt Kender for lidt til området og vil bruge min tid på andre for mig mere spændende områder Åbent spørgsmål: Hvorfor mener ud ikke Nordjylland er et besøg værd? Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Barriere for ferie i Nordjylland 50 Tyskland Jo større typografi, jo flere gange er udsagnet nævnt: Åbent spørgsmål: Hvorfor mener ud ikke Nordjylland er et besøg værd? Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Barriere for ferie i Nordjylland 51 26

27 Tyske udsagn om Nordjylland: Citater Kenne ich einfach nich und deshalb besteht kein Interesse Zu nördlich, vermutlich zu kalt Zu kalt Zu weit weg Dänemark ist insgesamt zu teuer Weil es im Norden des Landes vermutlich zu kalt ist Kein alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Dänemark-Regionen. Åbent spørgsmål: Hvorfor mener ud ikke Nordjylland er et besøg værd? Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Barriere for ferie i Nordjylland 52 Opsamling - Barrierer De der ikke mener at Nordjylland er et besøg værd i Norge mener Nordjylland mangler interessante seværdigheder og at der er andre steder er mere tiltrækkende som feriemål. I Sverige er det fordi man mener at Nordjylland ligger for langt væk og fordi man ikke kender til det. I Danmark har de der ikke mener at Nordjylland er et besøg værd Ingen interesse for Nordjylland, de mener det er for langt væk eller at de Har været der tilstrækkeligt. I Tyskland er det helt overvejende afstanden der afholder dem fra Nordjylland. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Barriere for ferie i Nordjylland 53 27

28 Inspirationssøgning 6 Hvis du skulle søge information, viden og inspiration om ferie i Nordjylland, hvor ville du da søge dette? 9 Brochurer Turistkontorer Internettet Kollegaer/venner/bekendte Har været der før Annoncer % 25% 9% 1 15% 1% Artikler Feriemesser Rejsebureauer TV-reklamer Ved ikke Internettet er det sted markant flest ville søge information i de undersøgte regioner i Norge. Som nummer to vil man benytte kollegaer/venner/ bekendte. Kun 1 ville vælge turistkontorer og kun 15% ville vælge rejsebureauer. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Inspirationssøgning 56 28

29 Hvis du skulle søge information, viden og inspiration om ferie i Nordjylland, hvor ville du da søge dette? 9 Brochurer Turistkontorer Internettet Kollegaer/venner/bekendte Har været der før Annoncer % 2 2 Artikler Feriemesser Rejsebureauer TV-reklamer Ved ikke 1 1 I Sverige vil langt de flest anvende Internettet til at søge information, viden og inspiration om ferie i Nordjylland, nemlig hele 9. Som nummer ville man i Sverige benytte kollegaer/venner/bekendte. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Inspirationssøgning 57 Hvis du skulle søge information, viden og inspiration om ferie i Nordjylland, hvor ville du da søge dette? 88% % 37% Brochurer Turistkontorer Internettet Kollegaer/venner/bekendte Har været der før Annoncer Artikler Feriemesser Rejsebureauer TV-reklamer Ved ikke 11% 1 9% 5% I Danmark er der flest der ville benytte internettet til information, viden og inspirationssøgning. Omtrent lige mange ville benytte brochurer, turistkontorer og kollegaer/venner/bekendte. Kun 9% ville benytte rejsebureaer. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Inspirationssøgning 58 29

30 Hvis du skulle søge information, viden og inspiration om ferie i Nordjylland, hvor ville du da søge dette? 91% Brochurer Turistkontorer Internettet Kollegaer/venner/bekendte Har været der før 35% 21% 29% 1 11% 1 4 Annoncer Artikler Feriemesser Rejsebureauer TV-reklamer Ved ikke I Tyskland vil hele 91% benytte internettet. 4 ville benytte rejsebureauer. Kun 1 har været der før. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Inspirationssøgning 59 Hvor på internettet ville du søge information, viden og inspiration om ferie i Nordjylland? 90% Bruge en søgemaskine (som eksempelvis Google) til at finde oplysninger om området Søge på områdets turistsorganisations eller byers hjemmeside 65% Direkte på overnatningssteders og attraktioners hjemmeside 50% Bruge prissammenligningsside(r) om priser på ophold og/eller rejse Bruge debatforums eller sociale medier til at finde ud af mere om området 2 Andet 9% Ved ikke 1% Søgemaskiner er det flest ville benytte i Norge. Næsten 2/3 dele ville søge på områdets turistorganisations eller byers hjemmeside. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Inspirationssøgning 60 30

31 Hvor på internettet ville du søge information, viden og inspiration om ferie i Nordjylland? 85% Bruge en søgemaskine (som eksempelvis Google) til at finde oplysninger om området Søge på områdets turistsorganisations eller byers hjemmeside Direkte på overnatningssteders og attraktioners hjemmeside 51% 5 40% Bruge prissammenligningsside(r) om priser på ophold og/eller rejse Bruge debatforums eller sociale medier til at finde ud af mere om området Andet 9% 5% 1% Ved ikke I de undersøgte regioner i Sverige ville 85% benytte sig af en søgemaskine. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Inspirationssøgning 61 Hvor på internettet ville du søge information, viden og inspiration om ferie i Nordjylland? 89% Bruge en søgemaskine (som eksempelvis Google) til at finde oplysninger om området Søge på områdets turistsorganisations eller byers hjemmeside 6 57% Direkte på overnatningssteders og attraktioners hjemmeside Bruge prissammenligningsside(r) om priser på ophold og/eller rejse Bruge debatforums eller sociale medier til at finde ud af mere om området 19% Andet Ved ikke 1% I Danmark ville kun 19% benytte prissammenligningssider. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Inspirationssøgning 62 31

32 Hvor på internettet ville du søge information, viden og inspiration om ferie i Nordjylland? 8 Bruge en søgemaskine (som eksempelvis Google) til at finde oplysninger om området Søge på områdets turistsorganisations eller byers hjemmeside 55% 4 58% Direkte på overnatningssteders og attraktioners hjemmeside Bruge prissammenligningsside(r) om priser på ophold og/eller rejse Bruge debatforums eller sociale medier til at finde ud af mere om området Andet 17% 7% Ved ikke 1% I Tyskland vil hele 58% benytte prissammenligningssider. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Inspirationssøgning 63 Opsamling - Inspirationssøgning I alle 4 lande er der betydeligt flest der vil bruge internettet til at søge information, viden og inspiration om ferie i Nordjylland. Rejsebureau skiller sig ud som kanal i Tyskland. Her vil hele 4 benytte denne kanal til information og inspiration. Både i Norge og Sverige er der mange der vil benytte venner og bekendte. På Internettet vil de fleste i alle fire lande bruge en søgemaskine til at søge information, viden og inspiration om ferie i Nordjylland. I Tyskland vil 58% benytte en prissammenligningsmaskine, det er det højeste af de fire lande. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Inspirationssøgning 64 32

33 Ferieformer og ferieperioder 7 Hvilke af følgende ferieformer ville du overveje ved ferie i Nordjylland? Feriecenter 8% 3 29% Hotel & Kro 5% 25% 71% Bed & Breakfast 15% 58% Camping Vandrerhjem 1% 1 27% 3 Korte ferier/weekendophold(1-4 dage) Ferier på ca. 1 uge Ferier på 2 uger eller mere Bo hos familie og/eller venner 1 27% Feriehus/sommerhus 15% 38% 51% Bondegårdsferie 7% 21% 2 Hotel og kro ferie er den flest ville overveje i Norge på en kort ferie eller weekend ophold. På ferier på ca. 1 uge og ferie på 2 uger eller mere vil flest overveje et feriehus/sommerhus. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Ferieformer og ferieperioder 66 33

34 Profil - Ferieform Køn Livsfase Feriecent er Hotel & Kro Bed & Breakfast Camping Vandrerhj Vestlandet 25, 23,1% 23,0% 24, xxx 22, 20,0% 23, 25,9% 23, Sørlandet 11, 9,0% 9, 9, 11,5% 9,7% 8,8% 7,9% 8,7% em Bo hos Familie Feriehus/S Bondegård ommerhus Mand 44,5% 47,7% 47,7% 46, 47,1% 41, 48,0% 43,7% 47,8% Kvinde 55,5% 52, 52, 53, 52,9% 58, 52,0% 56, 52, Under Etablering sferie Total 19, 18, 20,0% 23, 25, 23,0% 19,1% 20,9% 18, Singler og Par 18,1% 21, 22, 19,1% 18, 18, 20,1% 19,5% 20,7% Familier 44, 36,8% 37, 45,9% 42,1% 41, 41, 39,5% 37, Grå Guld 17, 23,7% 20, 11,8% 14, 17,5% 19, 20,1% 23,8% < Indbyggere Urbanisering Indbyggere Mere end indbyggere Husstandens <7.499 DKK 16,9% 13, 15,1% 18, 21,5% 19, 14, 18, 13,8% årlige ,1% 27, 28, 27,1% 27, 26,0% 25,9% 25, 26,9% ferieforbrug i ,5% 38, 35,9% 31, 31, 33, 37,5% 37,5% 38,9% DKK > DKK 23, 21,1% 20, 23,0% 19,5% 20,8% 22, 18, 20, Jeg er den primære initiativtager Jeg påvirker Beslutningsrolle i Jeg bor alene beslutningen husstanden og bestemmer Region derfor helt selv 46,8% 45,9% 46, 42,9% 45, 46,0% 45, 46,9% 45,9% 30,8% 29, 28,9% 28,7% 26, 28,1% 30, 27,5% 28, 14,9% 16,1% 16,8% 18,7% 18, 16,8% 16, 17,9% 16,7% Ingen af disse 5,7% 6,8% 6,0% 7, 6,9% 6,0% 6, 5,1% 6,8% Østlandet 63, 67,9% 67, 65,8% 66, 70, 67, 66, 67,9% Hotel & Kro samt Bed & Breakfast synes at appellere bredt til alle Nordmænd. Derimod er der er flere kendetegn der karakteriserer de øvrige ferieformer. Eksempelvis appellere Feriecenter til kvinderne i Familier med et lavt årligt ferieforbrug. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Ferieformer og ferieperioder 67 På hvilke tidspunkter af året ville du overveje ferie i Nordjylland? Sommer 35% 38% 55% Efterår 1 50% Jul & nytår Vinter bortset fra jul & nytår 28% 27% Korte ferier/weekendophold(1-4 dage) Ferier på ca. 1 uge Ferier på 2 uger eller mere Påske 1% 1 30% Forår bortset fra påske 17% 47% Efterår er det tidspunkt hvor flest ville overveje kort ferie/weekendophold, med foråret bortset fra påske lige efter. Sommer er det tidspunkt flest i Norge ville overveje en ferie i Nordjylland både på en ferie på ca. 1 uge og en ferie på 2 uger eller mere. Ferie på 2 uger er tæt på at være helt ude af billedet udenfor sommer sæsonen. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Ferieformer og ferieperioder 68 34

35 Hvilke af følgende ferieformer ville du overveje ved ferie i Nordjylland? Feriecenter 2 41% Hotel & Kro 8% 27% 7 Bed & Breakfast 7% 20% 65% Camping Vandrerhjem 8% 5% 2 17% 3 48% Korte ferier/weekendophold(1-4 dage) Ferier på ca. 1 uge Ferier på 2 uger eller mere Bo hos familie og/eller venner 9% 5% 37% Feriehus/sommerhus 25% 27% 47% Bondegårdsferie 2 18% Der er flest der vil overveje hotel og kro på en kort ferie eller weekend ophold, derefter ville flest overveje bed and breakfast. Feriehus/sommerhus er den flest ville overveje på ferie på ca. 1 uge og på ferier på 2 uger eller mere. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Ferieformer og ferieperioder 69 Profil - Ferieform Køn Livsfase Urbanisering Husstandens årlige ferieforbrug i DKK /Sommerh gårdsferie Beslutningsrolle i husstanden Region Feriecent er Hotel & Kro Bed & Breakfast Camping Halland 13,1% 13,7% 13,1% 13, xxx 12,7% 11, 12, 13, 13,8% Västra 76, 74, 75,0% 74,1% 74,9% 75, 75,5% 73, 74, Bo hos Familie Vandrerhjem Ferie- Bonde- Mand 43,8% 47,7% 47, 44, 45,7% 42,1% 45,0% us 40,8% 48,1% Kvinde 56, 52, 52, 55, 54, 57,9% 55,0% 59, 51,9% Under Etablering Total 12,8% 13,0% 13,7% 12,8% 13, 14, 13,5% 14, 13, Singler og Par 16,0% 19,5% 18,7% 18,5% 19, 19,0% 16,8% 17,0% 19, Familier 45,0% 38, 40,8% 48,9% 41,7% 45, 42, 45,7% 38, Grå Guld 26,1% 29,1% 26,7% 19,8% 25, 21,5% 27, 23,0% 28,5% < Indbyggere Indbyggere Mere end indbyggere 30, 26,9% 27,5% 30,0% 28,7% 30,1% 26,5% 30, 27, 49,9% 51, 50,8% 52,0% 50,8% 49,9% 50,5% 49,5% 50, 19,5% 21, 21,1% 17,8% 19,8% 19,7% 22, 19,7% 21,5% <7.499 DKK 17,0% 13,8% 15, 18,5% 17,9% 19,1% 14,5% 18, 14,1% ,0% 23,8% 24,0% 23, 25,1% 23,9% 21,7% 25,0% 23, ,1% 40, 40, 37, 39, 38,5% 42,5% 37,5% 41,9% > DKK 21,0% 22, 20, 20,8% 17,7% 18, 21, 19, 20,8% Jeg er den primære initiativtager Jeg påvirker beslutningen Jeg bor alene og bestemmer derfor helt selv 42, 40,8% 39, 41,0% 38,1% 42,8% 40,8% 41,9% 39,7% 37,1% 38, 38,1% 36, 38,5% 35,9% 37,9% 35,7% 37, 13, 13, 14, 15,0% 15,5% 14, 12, 15, 13,1% Ingen af disse 4,8% 5,5% 6,1% 5,7% 5, 4, 6, 4,9% 6,7% Värmland 10,7% 11,7% 11,9% 12,5% 12, 13,1% 12, 13,5% 11,7% Som I Norge er svenskernes appel til Hotel & Kro samt Bed & Breakfast bredt appellerende. I Sverige gælder dette også for Sommerhusferie. Camping kendetegnes ved at vække større interesse blandt kvinder i Familier udenfor storbyerne (Göteborg) med lavt årligt ferieforbrug. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Ferieformer og ferieperioder 70 35

36 På hvilke tidspunkter af året ville du overveje ferie i Nordjylland? Sommer 27% 48% 59% Efterår 1 5 Jul & nytår Vinter bortset fra jul & nytår 1% 29% 28% Korte ferier/weekendophold(1-4 dage) Ferier på ca. 1 uge Ferier på 2 uger eller mere Påske 8% 1% 40% Forår bortset fra påske 15% 51% Efterår er det tidspunkt hvor flest ville overveje kort ferie/weekendophold, med foråret bortset fra påske og sommer lige efter. Sommer er det tidspunkt flest i Sverige ville overveje en ferie i Nordjylland både på en ferie på ca. 1 uge og en ferie på 2 uger eller mere. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Ferieformer og ferieperioder 71 Hvilke af følgende ferieformer ville du overveje ved ferie i Nordjylland? Feriecenter 7% 31% 28% Hotel & Kro 1 69% Bed & Breakfast 10% 48% Camping Vandrerhjem 15% 11% 10% 2 28% Korte ferier/weekendophold(1-4 dage) Ferier på ca. 1 uge Ferier på 2 uger eller mere Bo hos familie og/eller venner 1 38% Feriehus/sommerhus 2 27% 6 Bondegårdsferie 1 15% Der er flest der vil overveje hotel og kro på en kort ferie eller weekend ophold, derefter ville flest overveje bed and breakfast. Feriehus/sommerhus er den flest ville overveje på ferie på ca. 1 uge og på ferier på 2 uger eller mere. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Ferieformer og ferieperioder 72 36

37 Profil - Ferieform Feriecent Hotel & Bed & Camping Vandrer- Bo hos Ferie- Bonde- Total er Kro Breakfast hjem Familie /Sommerh gårdsferie Mand 46,0% 45,9% 46, 45,7% 45,5% 47,0% 48,1% us 48,1% 48, Køn Kvinde 54,0% 54,1% 53,7% 54, 54,5% 53,0% 51,9% 51,9% 51, Under 14, 13, 15, 17, 17, 16, 12,8% 21,1% 11,8% Etablering Livsfase Singler og Par 18,9% 22,0% 23,1% 17,9% 19,5% 19,1% 22, 14,9% 21,7% Familier 45,9% 37,1% 35,8% 49,0% 41, 39,1% 39,0% 42,1% 37,0% Grå Guld 20, 27, 25,9% 15,8% 21, 25, 26,0% 21,9% 29,5% < ,9% 30,7% 31,0% 35,7% 30,7% 27, 31,8% 32, 32,5% Indbyggere , 46,9% 47,1% 46, 47, 50, 48, 47,1% 47, Urbanisering Indbyggere Mere end ,5% 22, 22,0% 17,9% 22,1% 21,8% 19,9% 20, 20, indbyggere Husstandens <7.499 DKK 37, 35, 39,5% 38,9% 43,5% 36,1% 36,8% 40, 37,5% årlige , 24,9% 26,0% 23,7% 23,9% 26,8% 23,7% 23,9% 23,5% ferieforbrug i ,7% 28, 24,5% 24,5% 23, 26, 28, 22,5% 28, DKK > DKK 11,9% 11, 9,9% 13,0% 9,5% 10,5% 11, 13, 10,8% Jeg er den primære 39,7% 37,7% 37, 38,0% 36,1% 38, 37,1% 36,0% 37,0% initiativtager Jeg påvirker 39,8% 40,8% 40,0% 40,1% 41,5% 38, 40,7% 40,9% 40, Beslutningsrolle beslutningen i Jeg bor alene husstanden og bestemmer 11, 14,0% 14,8% 12,5% 14, 15,1% 13,5% 14,0% 13, derfor helt selv Blandt danskere appellerer bondegårdsferie til de yngre samt familierne. Dette viser sig også i I forhold til årligt ferieforbrug da varierer dette mellem den lave (under etablering) og høje forbrugsgruppe (familier). Ingen af disse 6, 5, 5, 5,9% 5,1% 5,5% 6,5% 4,5% 6,9% Region København 17, 23,8% 22,7% 18, 23, 23, 20,9% 22, 21,1% Sjælland excl. 22,5% 24,9% 22,5% 25, 24,0% 23,0% 22, 25, 22,7% Bornholm,9%,7%,9%,8%,9%,8%, 1,, Fyn 10,0% 10,1% 12, 10, 12,0% 11,1% 11, 13, 11, Sydjylland 9, 9,1% 10, 9,7% 9, 8, 9,8% 10, 10,1% Østjylland 19,1% 15,1% 15,0% 16,0% xxx 15, 16,7% 17,0% 16,1% 15,7% Vestjylland 7, 6,8% 7, 7,9% 7,5% 5, 7,0% 3,7% 7, Nordjylland 13,0% 9, 8, 12,0% 7,5% 11, 11,1% 7,9% 10,8% Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Ferieformer og ferieperioder 73 På hvilke tidspunkter af året ville du overveje ferie i Nordjylland? Sommer 29% 3 60% Efterår 25% 5 Jul & nytår Vinter bortset fra jul & nytår 20% 28% 1 Korte ferier/weekendophold(1-4 dage) Ferier på ca. 1 uge Ferier på 2 uger eller mere Påske 17% 4 Forår bortset fra påske 2 49% I Danmark er der flest der ville overveje ferie på ca. 1 uge eller ferie på 2 uger eller mere om sommeren. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Ferieformer og ferieperioder 74 37

38 Hvilke af følgende ferieformer ville du overveje ved ferie i Nordjylland? Feriecenter 19% 2 1 Hotel & Kro 19% 3 4 Bed & Breakfast 9% 20% 35% Camping Vandrerhjem Bo hos familie og/eller venner 15% % 10% 5% % Korte ferier/weekendophold(1-4 dage) Ferier på ca. 1 uge Ferier på 2 uger eller mere Feriehus/sommerhus 20% 49% 61% Bondegårdsferie 9% 25% 2 Der er flest der vil overveje hotel og kro på en kort ferie eller weekend ophold, derefter ville flest overveje bed and breakfast. Feriehus/sommerhus ville 61% overveje på ferie på ca. 1 uge og 49% på ferier på 2 uger eller mere. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Ferieformer og ferieperioder 75 Profil - Ferieform Feriecent Hotel & Bed & Camping Vandrer- Bo hos Ferie- Bonde- Total Berlin 14,7% 18, 19, 15,9% 13,7% 17,5% 17,1% 20, 17, Bremen 17,8% 16, 15, 17,5% 18,1% 19, 18,5% 16, 17,9% Hamborg 10, 11, 12, 11, 12,8% 11,7% 11, 11, 10,9% Mecklenburg- 3,1% 3,8% 3,9% 3, 4,0% 3,8% 3,7% 3,5% 3, Vorpommern Niedersachse 43, 40, 40,7% 44, xxx 40,1% 36,8% 40,9% 38,9% 41, Schleswig 10,1% 9,5% 8,7% 7,5% 11,5% 10,7% 8, 9, 8,8% Holstein Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Ferieformer og ferieperioder 76 er Kro Breakfast hjem Familie /Sommerh gårdsferie Mand 49,5% 51,8% 49,7% 52, 56,8% 53, 50, us 45, 51, Køn Kvinde 50,5% 48, 50, 47, 43, 46, 49, 54, 48, Under 22,7% 24,9% 25,8% 28, 31,7% 25, 22,9% 21,1% 23, Etablering Livsfase Singler og Par 26, 31, 30,8% 24, 23,8% 27,1% 29,5% 26,8% 29,8% Familier 46,1% 37, 38, 44, 41,0% 43,8% 40, 47, 39,8% Grå Guld 4,8% 6, 4,8% 3, 3,5% 3,8% 7,1% 4,8% 7,1% < ,7% 26,1% 23,7% 29,8% 29, 29, 28,7% 28, 28, Indbyggere ,5% 40,7% 40,7% 40,1% 43, 38,8% 38,8% 36,9% 39, Urbanisering Indbyggere Mere end ,8% 33, 35,7% 29,1% 27, 31, 32,1% 34, 31,9% indbyggere Husstandens <7.499 DKK 33, 31, 34, 37,8% 43,1% 37,5% 31,7% 35, 31, årlige ,0% 30,9% 30,1% 27,0% 25,7% 25,5% 30,7% 25, 30, ferieforbrug i ,1% 26, 24, 24,0% 18,8% 23, 27,0% 24,7% 27,9% DKK > DKK 11,5% 11, 11, 11, 12, 13,9% 10,7% 14, 10,5% Jeg er den primære 45,8% 45, 45,0% 37,1% 37, 39,5% 42,8% 45, 43, initiativtager Jeg påvirker 36,1% 32,8% 32,0% 40,0% 38, 39,5% 36,9% 36,7% 36,1% Beslutningsrolle beslutningen i Jeg bor alene husstanden og bestemmer 11, 12, 13, 14,8% 16, 14, 11,0% 11, 10,9% derfor helt selv Blandt potentielle tyske turister er der stor varians i forhold til vandrerhjem. Det i livsfasen Under Etablering, Mænd, fra mellemstore byer med lavt årligt ferieforbrug der er overrepræsenteret ved denne ferieform. Derudover er der flere der bor alene, der er fristet af vandrerhjem. Ingen af disse 4, 5,9% 6,0% 3,9% 4,0% 4,1% 6,7% 4,5% 6, Region 38

39 På hvilke tidspunkter af året ville du overveje ferie i Nordjylland? Sommer 35% 50% 59% Efterår 15% 3 41% Jul & nytår Vinter bortset fra jul & nytår 5% 7% 2 17% 20% 1 Korte ferier/weekendophold(1-4 dage) Ferier på ca. 1 uge Ferier på 2 uger eller mere Påske 10% 28% 28% Forår bortset fra påske 18% 31% 3 I Tyskland er den ferieform flest ville overveje ferie på 2 uger eller mere om sommeren. Sommeren er også den årstid hvor flest ville overveje korte ferier/weekendophold og ferier på ca. 1 uge. Men i det hele taget er 2 ugers ferie i Nordjylland attraktivt i flere perioder over året. Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Ferieformer og ferieperioder 77 Hvilke af følgende forhold er vigtige for dit valg om evt. at skulle holde ferie i Nordjylland? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4,25 4, 3,75 3,5 3,25 3, Hvilke af følgende forhold er vigtige for dit valg om evt. at skulle holde ferie i Nordjylland? I sommersæsonen Hvilke af følgende forhold er vigtige for dit valg om evt. at skulle holde ferie i Nordjylland? Uden for sommersæsonen % 2,75 Hvor gode muligheder vil du umiddelbart vurdere, der er i Nordjylland på følgende forhold? Gode spisesteder/caféer er det vigtigste for de undersøgte Norske regioner både ved ferie i og uden for sæsonen i Nordjylland. Gode strande er det mindst vigtige ved ferier i Nordjylland uden for sommersæsonen, det er samtidig det næstmest vigtige ved ferier i sommersæsonen. Gode muligheder for cykelture er det forhold der bliver vurderet som havende de bedste muligheder ved ferie i Nordjylland, men det er langt fra det Kendskabsanalyse, Toppen af de Danmark adspurgte Ferieformer synes er og vigtigst. ferieperioder 78 39

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Internationalt kendskab til danske attraktioner og seværdigheder

Internationalt kendskab til danske attraktioner og seværdigheder Internationalt kendskab til danske attraktioner og seværdigheder - sammenfattende rapport VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 DK-2300 Copenhagen S Denmark +45 3288 9900 www.visitdenmark.com/analyser ISBN:

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET

Læs mere

Tematurisme på Bornholm - Outdoor, gourmet, events, grøn erhvervsturisme og krydstogt

Tematurisme på Bornholm - Outdoor, gourmet, events, grøn erhvervsturisme og krydstogt Tematurisme på Bornholm - Outdoor, gourmet, events, grøn erhvervsturisme og krydstogt Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Destination Bornholm December 2013 1 Titel: Tematurisme

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

POTENTIALE- ANALYSE POLEN Kvalitative og kvantitative analyser. LEGOLAND Billund Resort

POTENTIALE- ANALYSE POLEN Kvalitative og kvantitative analyser. LEGOLAND Billund Resort POTENTIALE- ANALYSE POLEN Kvalitative og kvantitative analyser LEGOLAND Billund Resort Indholdsfortegnelse Indhold Side Baggrund og formål 3 Konklusioner og anbefalinger 7 De rejsende 15 Inspiration 22

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister Indhold Side Opdrag & metode 3 o Proces & struktur o Opdrag & præmisser o Mikrosegmentering De 8 hovedgrupper 10 Summary 27 Potentiale

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

2 3-4 5-21 22-31 32-60 61-71 72-77 78-93 94-96. Udgivet af: VisitDenmark Juni 2012 ISBN: 978-87-87393-87-4

2 3-4 5-21 22-31 32-60 61-71 72-77 78-93 94-96. Udgivet af: VisitDenmark Juni 2012 ISBN: 978-87-87393-87-4 Introduktion Hovedkonklusioner Ferieadfærd i 2011 Danmarks potentiale 2012 Potentialet for målgrupperne 2012 Kendskab til Danmark og andre destinationer Kendskab til byer, områder og attraktioner i DK

Læs mere

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014 Bosætningsanalyse Esbjerg Kommune Rapport Juni 2014 Indledning Introduktion til rapporten Esbjerg Kommune ønsker viden om, hvordan forskellige målgrupper opfatter kommunen. Det skal styrke Esbjerg Kommune

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø

Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Undersøgelse i befolkningen; grafisk illustration af data 4 Undersøgelse

Læs mere

Destinationsudvikling

Destinationsudvikling Destinationsudvikling En undersøgelse af Sønderjylland som feriedestination TNS Gallup for Destinationsudvikling Sønderjylland April 2013 TNS Gallup April 2013 Destination Sønderjylland Side 1 af 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE?

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? Præsentation af kvalitativ analyse Region Syddanmark VisitDenmark Videncenter for Kystturisme November 2014 HVAD ER BAGGRUNDEN FOR OG FORMÅLET MED ANALYSEN? Denne rapport

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2011 DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere i Herning Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Ferie i Kystdanmark varför inte?

Ferie i Kystdanmark varför inte? Ferie i Kystdanmark varför inte? INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 Rapportens opbygning 5 2. METODE OG MÅLGRUPPER 5 3. HOVEDKONKLUSIONER 7 4. HVAD EFTERSPØRGER DE POTENTIELLE SVENSKE TURISTER? 12

Læs mere