Destination Nordsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destination Nordsjælland"

Transkript

1 Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013

2 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination Nordsjælland på baggrund af data fra nulpunktsmålingen i projektet Kystbyer i vækst. Formålet med analysen er at få kortlagt kendskabet til og vurderingen af en række danske kystdestinationer i Danmark. Undersøgelsen er gennemført som webinterview på elektroniske paneler blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen over 18 år i Danmark, Nordtyskland, Sydnorge og Vestsverige. Dataindsamlingen er gennemført i ugerne 9 og 10 i Der er i alt gennemført 519 interview i Danmark, 513 interview i Sydnorge, 519 interview i Vestsverige og 514 interview i Nordtyskland. Data er efterfølgende vejet for at sikre repræsentativiteten yderligere på køn, alder og region. I denne destinationsrapport arbejdes der specifikt med tidligere besøgende og sandsynlige besøgendes demografiske karakteristika. Med tidligere besøgende menes respondenter, der har besøgt destinationen på ferieophold inden for de seneste tre år. Med sandsynlige besøgende menes respondenter, der forventer at besøge destinationen på ferieophold inden for de kommende fem år. Når der refereres til gennemsnittet så menes der gennemsnittet af kystbyer. Formålet med destinationsrapporten er, at den enkelte destination kan anvende den specifikke data i udviklingsarbejdet i Kystbyer i vækst, eksempelvis i en SWOT analyse, i forhold til profilering, udvikling af nye produkter mv. Der gøres opmærksom på, at analysen kun kan give indikationer, da den statistiske sikkerhed kan være meget lille, når vi bevæger os ned på destinationsniveau.

3 Sammenfatning af resultater Ifølge analysen er der tale om en overvægt af danskere, der tidligere har besøgt Destination Nordsjælland hele 45 pct. angiver, at de har besøgt destinationen inden for de sidste tre år. Der er flest af de tidligere besøgende, der rejser med partner. Blandt de tidligere besøgende er der flere over 60 år, sammenlignet med gennemsnittet. Blandt de tidligere besøgende kommer langt størstedelen fra hovedstadsområdet (næsten hver tredje) efterfulgt af Skåne län (lidt over hver tiende). De tidligere besøgende i Destination Nordsjælland har hotel som den generelt mest benyttede overnatningsform. Blandt de sandsynlige besøgende er der flest fra Sverige og dernæst Danmark. Også i gruppen af sandsynlige besøgende foretrækkes det oftest at rejse med partner. Aldersmæssigt er størstedelen af de sandsynlige besøgende i Destination Nordsjælland over 60 år. Blandt de sandsynlige besøgende kommer en stor del fra hovedstandsområdet (DK) samt Skåne län (S). Blandt de sandsynlige besøgende på destinationen er der flest der oftest benytter hotel.

4 Demografiske karakteristika for tidligere besøgende i Nordsjælland

5 Tidligere besøgende i Nordsjælland Tidligere besøgende på de primære markeder Danmark Norge Sverige Tyskland 0, 20, 40, 60, 80, 100, 45, 16, 22, 4,6% Da kystbyerne på Nordsjælland er slået sammen illustrerer figuren de respondenter, der har besøgt min. én af de fem nordsjællandske kystbyer inden for de seneste tre år. Blandt disse er der en klar overvægt af danskere, der tidligere har besøgt destinationen, hele 45 pct., men der er også forholdsvis mange svenskere og nordmænd med henholdsvis 22 pct. og 15 pct.. Sammenlignet med de øvrige markeder, er der forholdsvis få tyskere, der har besøgt destinationen. Hvilke af følgende byer i Danmark har du besøgt under et ferieophold inden for de seneste tre år? Procent af adspurgte. Danmark n = 519 Norge n = 513 Sverige n = 519 Tyskland n = 514

6 Tidligere besøgende i Nordsjælland Tidligere besøgendes rejsegruppe Kun med partner Med barn/børn til og med 12 år Med barn/børn over 12 år Med anden familie Med venner/bekendte Ingen af ovenstående % 45% 13% % 15% 16% 3% Blandt de tidligere besøgende er der flest, der rejser med deres partner. Hele 45 pct. har angivet, at de oftest holder ferie med partner, hvilket er en stigning på syv procentpoint sammenlignet med gennemsnittet. De øvrige rejsegrupper ligger en smule under gennemsnittet, så det må vurderes, at oplevelsesproduktet i Destination Nordsjælland som udgangspunkt har tiltrukket par uden børn. Nordsjællandske kystbyer Kystbyer total Nordsjælland n = 412 Kystbyer i alt n = Spørgsmål: Hvem har du oftest holdt ferie sammen med? Procent af adspurgte.

7 Tidligere besøgende i Nordsjælland Tidligere besøgendes alder 35% 3 25% 2 15% 13% 16% 1 17% 16% 19% 23% 23% 3 25% Blandt de tidligere besøgende er der en klar overvægt af besøgende over 60 år, hele 9 pct. over gennemsnittet. 1 5% Under 30 år år år år 60 år og ældre Nordsjællandske kystbyer Kystbyer total Nordsjælland n = 408 Kystbyer i alt n = Spørgsmål: Hvilket år er du født? Procent af adspurgte.

8 Tidligere besøgende i Nordsjælland Tidligere besøgendes husstandsindkomst kr kr kr Husstandsindkomsten blandt de tidligere besøgende er en smule over gennemsnittet, men dog inden for samme indkomstinterval på kr. kr kr kr kr. 0 Kystbyer total Nordsjællandske kystbyer Spørgsmål: Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst, dvs. før skat? Nordsjælland n = 414 Kystbyer i alt n = 1.143

9 Tidligere besøgende i Nordsjælland Tidligere besøgendes bopæl Spørgsmål: Hvad er dit postnummer? Procent af adspurgte. Nordsjælland n = 411 Kystbyer i alt n = (S) Hallands län (n=16) (S) Jönköpings län (n=10) (S) Skåne län (n=51) (S) Stockholms län (n=18) (S) Uppsala län (n=4) (S) Västra Götalands län (n=9) (S) Östergötlands län (n=2) (N) Østfold (n=9) (N) Akershus (n=15) (N) Oslo (n=19) (N) Buskerud (n=4) (N)Vestfold (n=12) (N) Telemark (n=5) (N) Aust-Agder (n=0) (N) Vest-Agder (n=5) (N) Rogaland (n=9) (D) Berlin (n=7) (D) Bremen (n=0) (D) Hamburg (n=2) (D) Mecklenburg-Vorpommern (n=0) (D) Niedersachsen (n=2) (D) Nordrhein-Westfalen (n=4) (D) Schleswig-Holstein (n=4) (DK) Nordjylland (n=4) (DK) Midtjylland (n=17) (DK) Syddanmark (n=24) (DK) Hovedstaden (n=132) (DK) Sjælland (n=27) 5% 1 15% 2 25% 3 35% 7% 1 6% 5% 3% 6% 5% 6% 3% 3% 3% 3% 5% 8% 6% 7% 1 5% 7% Nordsjællandske kystbyer Kystbyer total 3 Blandt de tidligere besøgende kommer langt størstedelen fra hovedstadsområdet. Derudover er Skåne län godt repræsenteret. Ift. de andre områder er der tale om så små mængder, at den statistiske usikkerhed er for høj til at drage konklusioner.

10 Tidligere besøgende i Nordsjælland Tidligere besøgendes generelt mest benyttede overnatningsform Hotel Feriecenter/ferielejlighed Camping Bed & Breakfast Vandrerhjem Lystbådehavn 1 9% 1 3% 3 3 Hotel er den overnatningsform, som flest af de adspurgte oftest benytter, efterfulgt af lejet feriehus. Den største afvigelse sammenlignet med gennemsnittet er ift. feriecenter/ferielejlighed, hvor seks procentpoint færre end gennemsnittet har angivet, at det er den oftest benyttede overnatningsform. Feriehus lejet 2 2 Feriehus eget 6% 6% Feriehus lånt 3% Hos familie, venner, bekendte e.l. 1 8% Andet Nordsjællandske kystbyer Kystbyer total Nordsjælland n = 410 Kystbyer i alt n = 860 Spørgsmål: Hvilken overnatningsform benytter du oftest på ferieophold? Procent af adspurgte.

11 Demografiske karakteristika for sandsynlige besøgende i Nordsjælland

12 Sandsynlige besøgende i Nordsjælland Sandsynlige besøgende på de primære markeder Danmark 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 30, Da kystbyerne på Nordsjælland er slået sammen illustrerer figuren de respondenter, der forventer at besøge min. én af de fem nordsjællandske kystbyer inden for de kommende fem år. Norge Sverige Tyskland 11, 15, 35, Blandt den gruppe udgør det svenske marked den største gruppe med hele 35 pct. - tæt efterfulgt af marked Danmark med 30 pct. Det er dog bemærkelsesværdigt, at forskellen på tidligere besøgende og sandsynlige besøgende er forholdsvis stor på det danske marked, hvor hele 15 pct. færre forventer at besøge destinationen. Tendensen er dog omvendt ift. det svenske og tyske marked, mens Norge er på samme niveau. Spørgsmål: Hvilke af følgende kystferiebyer i Danmark forventer du at besøge på et kortere eller længere privat ferieophold inden for de kommende fem år? Procent af adspurgte. Danmark n = 519 Norge n = 513 Sverige n = 519 Tyskland n = 514

13 Sandsynlige besøgende i Nordsjælland Sandsynlige besøgendes rejsegruppe % Hvad angår rejsegruppe blandt de sandsynlige besøgende er denne meget lig med de tidligere besøgende. Der er også her flest, der kun rejser med partner både generelt men også sammenlignet med gennemsnittet. 2 19% % 1 Nordsjællandske kystbyer Kystbyer total Nordsjælland n = 418 Kystbyer i alt n = Spørgsmål: Hvem har du oftest holdt ferie sammen med? Procent af adspurgte.

14 Sandsynlige besøgende i Nordsjælland Sandsynlige besøgendes alder 4 35% 3 25% 2 15% 1 15% 15% 16% 1 15% 19% 25% 23% 35% 27% Gruppen på 60 år og opefter er højt repræsenteret blandt de sandsynlige besøgende. Aldersgrupperne år og år er begge under gennemsnittet. 5% Under 30 år år år år 60 år og ældre Nordsjællandske kystbyer Kystbyer total Spørgsmål: Hvilket år er du født? Procent af adspurgte. Nordsjælland n = 406 Kystbyer i alt n = 1.384

15 Sandsynlige besøgende i Nordsjælland Sandsynlige besøgendes husstandsindkomst kr kr kr Husstandsindkomsten blandt de sandsynlige besøgende er en smule højere end gennemsnittet, men dog inden for samme indkomstinterval på kr. kr kr kr kr. 0 Kystbyer total Nordsjællandske kystbyer Spørgsmål: Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst, dvs. før skat? Nordsjælland n = 418 Kystbyer i alt n = 1.428

16 Sandsynlige besøgende i Nordsjælland Sandsynlige besøgendes bopæl 5% 1 15% 2 Spørgsmål: Hvad er dit postnummer? Procent af adspurgte. Nordsjælland n = 459 Kystbyer i alt n = (S) Hallands län (n=12) (S) Jönköpings län (n=11) (S) Skåne län (n=71) (S) Stockholms län (n=44) (S) Uppsala län (n=7) (S) Västra Götalands län (n=20) (S) Östergötlands län (n=3) (N) Østfold (n=9) (N) Akershus (n=16) (N) Oslo (n=26) (N) Buskerud (n=4) (N)Vestfold (n=5) (N) Telemark (n=5) (N) Aust-Agder (n=2) (N) Vest-Agder (n=2) (N) Rogaland (n=7) (D) Berlin (n=13) (D) Bremen (n=5) (D) Hamburg (n=6) (D) Mecklenburg-Vorpommern (n=1) (D) Niedersachsen (n=15) (D) Nordrhein-Westfalen (n=35) (D) Schleswig-Holstein (n=5) (DK) Nordjylland (n=7) (DK) Midtjylland (n=16) (DK) Syddanmark (n=11) (DK) Hovedstaden (n=83) (DK) Sjælland (n=23) 3% 5% 7% 7% 3% 5% 6% 6% 3% 3% 8% 3% 3% 7% 7% 5% 1 9% 9% 15% 18% Blandt de sandsynlige besøgende er der størst interesse i hovedstadsområdet samt Skåne län. Ift. sidstnævnte er denne hele 10 pct. over gennemsnittet, så det synes rimeligt at vurdere, at der er et potentiale for Destination Nordsjælland på dette marked. Ift. de øvrige områder er der tale om så små mænger, at den statistiske usikkerhed er for stor til at drage konklusioner. Nordsjællandske kystbyer Kystbyer total

17 Sandsynlige besøgende i Nordsjælland Generelt mest benyttede overnatningsform blandt sandsynlige besøgende Hotel Feriecenter/ferielejlighed Camping Bed & Breakfast Vandrerhjem Lystbådehavn Feriehus lejet Feriehus eget Feriehus lånt Hos venner, familie, bekendte e.l. Andet 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 38% 1 9% 13% 7% 9% Blandt de sandsynlige besøgende er hotel den generelt mest benyttede overnatningsform. Dette er med til at understrege vigtigheden af, at hotelkapacitet er en del af kystbyproduktet. Nordsjælland n = 409

18 Sandsynlige besøgende i Nordsjælland Sammenhæng mellem alder og generelt mest benyttede overnatningsform Hotel Feriecenter/ferielejlighed Camping 25% 7% 5% 1 3% % 56% 3 29% Der er her tale om relativt små delmængder, men der tegner sig et overordnet billede af, at gruppen over 60 år blandt de sandsynlige besøgende ofte anvender eget feriehus samt lystbådehavn og feriecenter/ferielejlighed. Bed & Breakfast 1 6% 2 28% 33% Hotel anvendes af alle aldersgrupper. Vandrerhjem 13% 5 38% Lystbådehavn 33% 1 56% Feriehus lejet 18% 15% 25% 4 Feriehus eget 15% 15% 7% 63% Feriehus lånt 75% 25% Hos venner, familie, bekendte e.l. 13% 2 13% 29% 2 Andet 5 5 Under 30 år år år år 60 år og ældre Nordsjælland n = 409

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Turistundersøgelsen 2014

Turistundersøgelsen 2014 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Turistundersøgelsen 2014 Forretnings- / ferierejsende Dansk September 2013 Us. nr. 3000 + 0 + 0 Overnatningsform: Udfyldes uden at spørge IP. Hotel... 1 Feriecenter... 2 Vandrerhjem...

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Internationalt kendskab til danske attraktioner og seværdigheder

Internationalt kendskab til danske attraktioner og seværdigheder Internationalt kendskab til danske attraktioner og seværdigheder - sammenfattende rapport VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 DK-2300 Copenhagen S Denmark +45 3288 9900 www.visitdenmark.com/analyser ISBN:

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister Indhold Side Opdrag & metode 3 o Proces & struktur o Opdrag & præmisser o Mikrosegmentering De 8 hovedgrupper 10 Summary 27 Potentiale

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Center for Analyse og Erhvervsfremme Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland 2010 HØJTFORBRUGENDE MÅLGRUPPER: TURISMENS SEGMENTER I REGION MIDTJYLLAND HOVEDDELE ARBEJDSRAPPORTER + HOVEDRAPPORT DEL

Læs mere

2 3-4 5-21 22-31 32-60 61-71 72-77 78-93 94-96. Udgivet af: VisitDenmark Juni 2012 ISBN: 978-87-87393-87-4

2 3-4 5-21 22-31 32-60 61-71 72-77 78-93 94-96. Udgivet af: VisitDenmark Juni 2012 ISBN: 978-87-87393-87-4 Introduktion Hovedkonklusioner Ferieadfærd i 2011 Danmarks potentiale 2012 Potentialet for målgrupperne 2012 Kendskab til Danmark og andre destinationer Kendskab til byer, områder og attraktioner i DK

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Analyse af danskernes brug af posttjenester

Analyse af danskernes brug af posttjenester Analyse af danskernes brug af posttjenester København, november 2014 Afgivet af: CEM Institute Voxmeter Borgergade 6, 4. 1300 København K CVR: 34217432 Afgivet til: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

DERFOR FLYTTER VI. Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke METTE DEDING / TRINE FILGES KØBENHAVN 2004 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 04:19

DERFOR FLYTTER VI. Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke METTE DEDING / TRINE FILGES KØBENHAVN 2004 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 04:19 DERFOR FLYTTER VI Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke METTE DEDING / TRINE FILGES KØBENHAVN 2004 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 04:19 INDHOLD FORORD 4 RESUME 6 Perspektivering af rapportens resultater

Læs mere

TemaPubl 2008:1. Turismen. Regionalt, nationalt og internationalt

TemaPubl 2008:1. Turismen. Regionalt, nationalt og internationalt TemaPubl 2008: Turismen Regionalt, nationalt og internationalt Turismen Regionalt, nationalt og internationalt TemaPubl 2008: Udgivet af Danmarks Statistik Maj 2008 Oplag: 700 Trykt hos Fihl Jensen, Frederiksberg

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere