Referat. af mødet i Regionsrådet 28. marts 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. af mødet i Regionsrådet 28. marts 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg"

Transkript

1 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 3. april 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet 28. marts 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Medlemmerne var mødt bortset fra Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild og Jonas Dahl. Henning Gjellerod og Ke Runge forlod mødet kl under behandlingen af punkt 9. Aleksander Aagaard forlod mødet kl efter punkt 9. Anders Kühnau forlod mødet kl efter punkt 18. Dan Boyter forlod mødet kl efter punkt 27. Anna Marie Touborg forlod mødet kl efter den åbne dagsorden. Mødet blev hævet kl

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udpegning af repræsentanter til diverse bestyrelser Udbetaling af partistøtte på grundlag af deltagelse i valg til Regionsrådet Forslag til tidsplan og budgetprocedure for budgetlægningen Forslag til foreløbig indkøbspolitik Nedsættelse af midlertidigt udvalg vedrørende indkøbspolitikken Nedsættelse af midlertidigt udvalg for Jordforurening Oprettelse af sundhedsberedskabs- og præhospitalsudvalg Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland Foreløbig EPJ-stus i Region Midtjylland Forslag til Kvalitetsstregien på sundhedsområdet i Region Midtjylland Godkendelse af tillægsbevilling til renovering af vagtlægelokaler og akutmodtagelsen på Regionshospitalet Holstebro Overenskomstforhandling og praksisplanlægning vedrørende praktiserende speciallæger Fordeling af ejerskab til bygninger i Marselisborgcentret samt vedtægter for ejerforening 172

3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst 14 Driftsoverenskomster og budget for de prive specialsygehuse i Region Midtjylland Side Finansieringen af udvidelsen af den plastikkirurgiske funktion på Regionshospitalet Herning Sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland Orientering om ansøgninger om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiripulje Betalingsspørgsmålet vedr. tandbehandling i tilknytning til sygehusbehandling Tilpasning af ledelsesstrukturen i Regionspsykirien Distrikt Vest Orientering om stus på Rammeaftale 2008 samt VISO Opsigelse af driftsoverenskomst med OK-Centret Enghaven Aktivitetsopgørelser på det sociale område Godkendelse af projekt "Kend din Region" Ansøgning fra Midt- og Vestjysk Mediefond om støtte til biografdokumentarfilmen "De Syngende Drenge" Politisk organisering af arbejdet med Den regionale udviklingsplan Sammensætning af bestyrelserne ved privbanerne 207

4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst 27 Vedtagelse af tidsplan for udarbejdelse af råstofplan for Region Midtjylland. Side Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indssen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet Godkendelse af forpligtende samarbejder på gymnasieområdet Nedsættelse af fordelingsudvalg på gymnasieområdet og udpegning af repræsentanter til fordelingsudvalgene 216

5 Udpegning af repræsentanter til diverse bestyrelser Resumé Regionsrådet udpegede den 10. januar 2007 og den 7. februar 2007 repræsentanter til en række bestyrelser m.v. på bl.a. undervisnings- og kulturområdet. Der er efterfølgende indkommet en række nye anmodninger til Regionsrådet om udpegning af medlemmer til bestyrelser. Forretningsudvalget indstiller, Regionsrådet udpeger medlemmer til de i dagsordenen anførte bestyrelser, idet administrionen dog anmodes om beskrive forholdene omkring udpegning til Gigtforeningens repræsentantskab nærmere, det godkendes, vicedirektør Kjeld Martinussen udpeges af Danske Regioner som repræsentant for sundhedsdirektørerne i regionerne til bestyrelsen for Videnscenter for Hjerneskade, direktionen bemyndiges til udpege forvaltningsrepræsentanten til interessentskabet Åkanden, Regionsrådet ikke udpeger et bestyrelsesmedlem til Døgncentret for Børn og Familier, Århus N., direktionen bemyndiges til udpege repræsentanter og suppleanter til efteruddannelsesudvalgene for AMU-uddannelser, og regionsrådsformanden indtræder i havnebestyrelsen for Thyborøn Havn. Beslutning Regionsrådet vedtog udpege følgende: Gigtforeningens repræsentantskab:johannes Flensted-Jensen (A) Styregruppen for undersøgelsesprojektet Nionalpark Skjern Å: Viggo Nielsen (V) Peter Sabroe Seminariets partnerbestyrelse: Henrik Qvist (Ø) Bestyrelsen for VUC Horsens: Aleksander Aagaard (V) Bestyrelsen for Ringkjøbing handelsskole og handelsgymnasium: (A) Studiebestyrelsen for CVU-Vita, ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelsen: Ulla Fasting (B) Bestyrelsen for Videnscenter for Hjerneskade: (A) samt vicedirektør Kjeld Martinussen (som repræsentant for sundhedsdirektørerne i regionerne)

6 142 Bestyrelsen for Interessentskabet Åkanden: Birgit Jonassen (O). Direktionen bemyndigedes derudover til udpege en forvaltningsrepræsentant. Bestyrelsen for Skjern Egvad Museum: Harry Jensen (V) Bestyrelsen for Holmstrupgård: J. T. Lawaetz (C) Bestyrelsen for Kildebjerget Kostskole: Anne V. Kristensen (V) Bestyrelsen for Center for syn og kommunikion: (A) Bestyrelsen for Døgncenteret for Børn og Familier, Århus N: Inga Hygum (A) Efter- og Videreuddannelsesudvalget for CVU Midt-Vest: Jørgen Nørby (V) Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole: Ke Runge (V) Havnebestyrelsen for Thyborøn Havn: Bent Hansen (A) Bestyrelsen for CVUalpha: Gert Schou (A) Direktionen blev derudover bemyndiget til udpege repræsentanter og suppleanter til de lokale AMU-efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet på Århus Social- og Sundhedsskole. Der blev orienteret om, det mellem Socialistisk Folkeparti og Socialdemokrerne er aftalt, posten som bestyrelsesmedlem i JCVU fra Region Midtjylland overgår til Socialdemokrerne (Anders Kühnau). Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild og Jonas Dahl var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Regionsrådet udpegede den 10. januar 2007 og 7. februar 2007 repræsentanter til en række bestyrelser m.v. på bl.a. undervisnings- og kulturområdet. Der er efterfølgende indkommet en række nye anmodninger om, Regionsrådet udpeger et medlem til de respektive bestyrelser. I det følgende er oplistet de nye bestyrelser, som Regionsrådet er blevet anmodet om udpege en eller flere repræsentanter til: Gigtforeningen Gigtforeningen har anmodet Regionsrådet om udpege en repræsentant til Gigtforeningens repræsentantskab. Baggrunden er, Gigtforeningen driver et center for sundhed og træning i Århus. Johannes Flensted-Jensen er i dag medlem af Gigtforeningens repræsentantskab udpeget af det tidligere Århus Amt. Gigtforeningen tilkendegiver, de meget gerne vil have Johannes Flensted-Jensen til repræsentere hele regionen i deres repræsentantskab. Styregruppen for undersøgelsesprojektet Nionalpark Skjern Å Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har anmodet Region Midtjylland om udpege et medlem til Styregruppen for undersøgelsesprojektet Nionalpark Skjern Å. Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har samtidig tilkendegivet, man meget gerne ser, regionsrådsmedlem Viggo Nielsen udpeges til Styregruppen. Peter Sabroe Seminariet Peter Sabroe Seminariets partnerbestyrelse har anmodet Regionsrådet om udpege et medlem fra Regionsrådet til Peter Sabroe Seminariets partnerbestyrelse.

7 143 Den økologiske Landbrugsskole Den økologiske Landbrugsskole har anmodet Regionsrådet om udpege et medlem til skolens bestyrelse. Hvis det er muligt må det gerne være en person med tilknytning til skoleverdenen - gerne en fra en erhvervsskole - og helst en med interesse for økologi. VUC Horsens VUC Horsens har anmodet Regionsrådet om udpege et medlem til bestyrelsen for den selvejende institution VUC Horsens. Ringkjøbing handelsskole og handelsgymnasium Den selvejende institution Ringkjøbing handelsskole og handelsgymnasium har anmodet Regionsrådet for Region Midtjylland om udpege et medlem til skolens bestyrelse. Anste og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke udpeges som medlemmer af bestyrelsen. Tilsvarende gælder anste i ledende stillinger eller anste i øvrigt i administrionen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse. CVU-Vita, Ergoterapeut CVU Vita ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelsen har anmodet Regionsrådet om udpege et medlem til studiebestyrelsen for ergoterapeut- og fysioterapiuddannelsen. Arne Nielsen har siddet som repræsentant udpeget af Ringkøbing Amtsråd. Uddannelserne ønsker pege på Ulla Fasting som nyt medlem af studiebestyrelsen for ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelsen. Videnscenter for Hjerneskade Danske Regioner har anmodet Region Midtjylland om udpege en politiker som repræsentant for Danske Regioner til bestyrelsen for Videnscenter for Hjerneskade. Danske Regioner har samtidig anmodet om, Region Midtjylland godkender, vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland, udpeges som repræsentant for sundhedsdirektørerne i regionerne til bestyrelsen for Videnscenter for Hjerneskade. Interessentskabet Åkanden Interessentskabet Åkanden har anmodet Region Midtjylland om udpege én politiker og én repræsentant for administrionen til bestyrelsen for Åkanden. Interessentskabet Åkanden er et storkøkken tilknyttet Regionshospital Tarm. Åkanden producerer mad til pienter på hospitalerne i Tarm, Ringkøbing og Lemvig samt en kølevakuum madordning til ældre i Ringkøbing-Skjern Kommune. Interessentskabet Åkanden er startet op af Ringkjøbing Amt og Egvad Kommune, og ejerskabet af interessentskabet er pr. 1. januar 2007 overdraget til henholdsvis Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune. Ifølge interessentskabskontrakten for Åkanden består bestyrelsen af 4 medlemmer, 2 fra Ringkøbing amt og 2 fra Egvad kommune. Hver af de to interessenter, Ringkjøbing Amt og Egvad Kommune, udpeger ifølge interessentskabskontrakten én politiker og én repræsentant fra forvaltningen. Bestyrelsen vælges for den kommunale valgperiode. Retten til udpege bestyrelsen er pr. 1. januar 2007 overgået til henholdsvis Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune. Det indstilles, direktionen bemyndiges til udpege repræsentanten fra forvaltningen. Der er forslag om indstille Jørn Koch som repræsentant for forvaltningen.

8 144 Skjern-Egvad Museum Skjern-Egvad Museum har anmodet Region Midtjylland om udpege et medlem til museets styrelse. Styrelsen holder første møde den 29. marts Holmstrupgård Regionsrådet skal ifølge vedtægterne udpege et medlem til bestyrelsen for Holmstrupgård. Holmstrupgård er en selvejende institution, der er et tilbud til unge fra ca. 14 år med svære psykiriske lidelser af skizofren karakter, spise- eller personlighedsforstyrrelse, hjerneorganiske vanskeligheder og kontaktvanskeligheder. Holmstrupgård indeholder ligeledes individuelle tilbud til unge med udadreagerende adfærd, og unge som af anden grund ikke fungerer sammen med jævnaldrende. Kildebjerget Regionsrådet skal ifølge vedtægterne udpege et medlem til bestyrelsen for Kildebjerget Kostskole. Kildebjerget Kostskole mellem Vejle og Juelsminde modtager hvert år 44 elever mellem 14 og 18 år. Eleverne er unge med særlige behov, som kommer med mange forskellige problemstillinger og med forskellige ressourcer. De unge modtager vidtgående specialundervisning samt socialpædagogisk tilbud. Ligeledes kan eleven på Kildebjerget videreføre folkeskolens tilbud med 9. og 10. klasse. Herefter modtager flere elever et integreret tilbud i et 3. og 4. skoleår. Center for syn og kommunikion Regionsrådet skal ifølge vedtægterne udpege et medlem til bestyrelsen for Center for Syn og Kommunikion (CSK). CSK er et tilbud til blinde og svagsynede personer samt personer med et kommunikionshandicap, som er berettiget til særlige informionsteknologiske kommunikionshjælpemidler. Tilbuddet dækker de kommuner, som har indgået aftale med Region Midtjylland om centerets ydelser. CSK har afdelinger i Århus og Viborg, og fra 1. april 2007 oprettes en mindre afdeling i Holstebro. CSK tilbyder rådgivning, vejledning og undervisning for blinde og svagsynede personer. Der tilbydes endvidere it-løsninger i forbindelse med kommunikionsvanskeligheder. Døgncenteret for Børn og Familier, Århus N Døgncenteret for Børn og Familier har anmodet Region Midtjylland om udpege et medlem til bestyrelsen for Døgncenteret. Bestyrelsen anbefaler, der sker en genudpegning af Inga Hygum, som har siddet i bestyrelsen for Århus Amt.

9 145 Bestyrelsen for Døgncenteret finder det af væsentlig betydning, det offentlige udpeger medlemmer til bestyrelsen. Dels for sikre en værdifuld lokal forankring, og dels for øge mulighederne for en større erfaringsmæssig og faglig spredning i informionsniveauet. Døgncenteret for Børn og Familier er overgået fra Århus Amt til Århus kommune pr. 1. januar Region Midtjylland er ikke involveret i driften af Døgncenteret for Børn og Familier. CVU Midt-Vest, EVU-udvalget CVU Midt-Vest har anmodet Regionsrådet for Region Midtjylland og Regionsrådet for Region Nordjylland om udpege en repræsentant til Efter- og videreuddannelsesudvalget for CVU Midt-Vest i fællesskab. Region Nordjylland har oplyst, Regionsrådet for Region Nordjylland på et møde den 20. marts 2007 har besluttet overlade udpegningsretten til Region Midtjylland. Århus Social- og Sundhedsskole Århus Social- og Sundhedsskole har anmodet Regionsrådet for Region Midtjylland om udpege et medlem til bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole. Århus Social- og Sundhedsskole har anmodet om, repræsentanten vælges fra Regionsrådets midte. Lokale AMU-efteruddannelsesudvalg på det pædagogiske område Århus Social- og Sundhedsskole har anmodet Regionsrådet om udpege 1 repræsentant og 1 suppleant til efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske område. For efteruddannelsesudvalget på det pædagogiske område anmodes der om, der vælges en repræsentant med faglig virke indenfor skolens nurlige udbudsområde. Det indstilles, direktionen bemyndiges til udpege repræsentant og suppleant til efteruddannelsesudvalget på det pædagogiske område. Lokale AMU-efteruddannelsesudvalg på social- og sundhedsområdet Århus Social- og Sundhedsskole har anmodet Regionsrådet om udpege 2 repræsentanter og 2 suppleanter til efteruddannelsesudvalget på social- og sundhedsområdet. For efteruddannelsesudvalget for social- og sundhedsområdet anmoder skolen om, der udpeges en repræsentant med faglig virke indenfor henholdsvis det somiske og det psykiriske område. Det indstilles, direktionen bemyndiges til udpege repræsentanter og suppleanter til efteruddannelsesudvalget på social- og sundhedsområdet. Thyborøn Havn Lemvig Kommune har i en henvendelse anmodet Region Midtjylland om, regionsrådsformand Bent Hansen indtræder i bestyrelsen for Thyborøn Havn. Det indstilles, regionsrådsformand Bent Hansen indtræder i havnebestyrelsen for Thyborøn Havn.

10 V 2. Udbetaling af partistøtte på grundlag af deltagelse i valg til Regionsrådet Resumé Udbetaling af tilskud til kandidlister efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget den 15. november Ved valget blev der afgivet i alt gyldige stemmer. Tilskudsbeløbet for 2007 udgør 3,50 kr. pr. stemme. Det er kun de partier, der har fået mindst 500 stemmer, der kan opnå partistøtte. Der kan maksimalt udbetales for stemmer, svarende til ,50 kr. Følgende 11 partier er berettiget til ansøge om partistøtte: A, B, C, F, G, K, M, O, V, Z og Ø. Der er indtil videre modtaget ansøgninger fra Dansk Folkeparti, Socialdemokrerne og Socialistisk Folkeparti om det fulde støttebeløb. Det Radikale Venstre forventer anvende 347,50 kr. mindre end det fulde tilskudsbeløb. Forretningsudvalget indstiller, administrionen bemyndiges til på vegne af Regionsrådet godkende udbetaling af støtte til de politiske partier, når ansøgningerne er fremsendt, og det er konsteret, betingelserne for udbetale støtte er opfyldt. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild og Jonas Dahl var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling I henhold til lovbekendtgørelse 1291 af 8. december 2006 om økonomisk støtte til politiske partier har kandidlister, der har deltaget i regionsrådsvalget den 15. november 2005 og modtaget mindst 500 stemmer, ret til få tilskud til politisk arbejde i regionen for perioden ( 3, stk. 2 og 3). Det fremgår af 8 i bekendtgørelsen, partier, der ønsker modtage tilskud efter 3, skal indgive ansøgning herom til Regionsrådet, der afgør, om betingelserne for modtage tilskud er opfyldt. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i regionen, hvor kandidlisten er opstillet. Det årlige tilskudsbeløb skal anvendes inden for det kalenderår, tilskuddet vedrører. Tilskudsbeløb indsættes på en af ansøgeren angivet konto i et pengeinstitut.

11 147 Inden tilskuddet kan udbetales skal tilskudsmodtageren indsende en erklæring indeholdende oplysninger om eventuelle modtagne tilskud, der samlet overstiger kr. fra samme prive tilskudsyder samt oplysninger om eventuelle anonyme tilskud på mere end kr. En betingelse for få udbetalt det fulde tilskud er, der forventes afholdt udgifter, der mindst svarer til det fulde tilskudsbeløb. Ved regionsrådsvalget i 2005 blev der afgivet i alt gyldige stemmer. Tilskudsbeløbet for 2007 udgør 3,50 kr. pr. stemme. Det er kun de partier, der har fået mindst 500 stemmer, der kan opnå partistøtte. Der kan maksimalt udbetales for stemmer, svarende til ,50 kr. Der er i budgettet afs 2,5 mio. kr. til formålet. Følgende 11 partier er berettiget til ansøge om partistøtte: A, B, C, F, G, K, M, O, V, Z og Ø. Der er indtil videre modtaget ansøgninger fra Dansk Folkeparti, Socialdemokrerne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Dansk Folkeparti, Socialdemokrerne og Socialistisk Folkeparti ansøger om det fulde støttebeløb. Partierne har oplyst, de ikke har modtaget tilskud fra samme prive tilskudsyder, der tilsammen overstiger kr., og der ikke er modtaget anonyme tilskud i Det Radikale Venstre ansøger om 347,50 kr. mindre end det fulde tilskudsbeløb. Partiet har oplyst, det ikke har modtaget tilskud fra samme prive tilskudsyder, der tilsammen overstiger kr., og der ikke er modtaget anonyme tilskud i 2006.

12 Forslag til tidsplan og budgetprocedure for budgetlægningen 2008 Resumé I det tidlige forår 2007 vil der knytte sig tre væsentlige usikkerheder til budgetlægningen for 2008: 1) Regeringen og Danske Regioner indgik den 19. december 2007 aftale om, regionerne i 2007 og de følgende år skal tilføres merfinansiering til sikre en videreførelse af amternes aktivitet i Det vides endnu ikke, hvor stor en bloktilskudsforhøjelse denne aftale vil blive udmøntet i. 2) Den 13. december 2006 blev Forberedelsesudvalget orienteret om, der på sundhedsområdet skønnes ufinansierede merudgifter på ca. 600 mio. kr. i Skønnene er imidlertid behæftet med en del usikkerhed, da skønnene er udarbejdet ud fra da fra foråret ) Endelig vides det endnu ikke, hvor stor en kassebeholdning (likviditet), Region Midtjylland vil få tilført i forbindelse med delingen af amterne. På baggrund af disse væsentlige usikkerheder foreslås en budgetprocedure, hvor de overordnede rammer for budgetlægningen 2008 først fastlægges efter den 15. juni På dette tidspunkt foreligger result af aftalen om regionernes økonomi 2008, ligesom regionen også vil være orienteret om resulterne af delingsaftalerne vedr. amterne. Forretningsudvalget indstiller, forslaget til tidsplan og budgetprocedure for 2008 tiltrædes. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild og Jonas Dahl var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Hen over foråret 2007 skal de indledende faser vedr. budgetlægningen for 2008 gennemføres. Med denne indstilling fremlægges et forslag til tidsplan og budgetproces for budgetlægningen for 2008 for Forretningsudvalget../. En nøjere beskrivelse af tidsplanen og den foreslåede budgetprocedure er givet i vedlagte Not om forslag til budgetprocedure for 2008.

13 149 Notet beskriver indledningsvist de særlige usikkerheder, som er gældende vedrørende budgetlægningen for Det gælder følgende: Den 19. december 2006 indgik Danske Regioner og regeringen en aftale om, regionerne i 2007 skal have tilført en finansiering, som muliggør videreførelse af amternes aktivitet i Amternes aktivitet i 2006 synes være noget højere end det, som var foruds ved indgåelsen af Aftale om regionernes økonomi i Det forventes på den baggrund, aftalen af 19. december 2006 vil indebære en forhøjelse af regionernes bloktilskud i 2007 og de følgende år. Det vides imidlertid ikke, hvor stort et beløb, bloktilskuddet kan forventes forhøjet med. Den 13. december 2006 blev Forberedelsesudvalget orienteret om, der på sundhedsområdet skønnes et pres fra ufinansierede merudgifter på ca. 600 mio. kr. Skønnene er imidlertid udarbejdet på grundlag af da fra foråret 2006, hvorfor de er behæftet med nogen usikkerhed, bl.a. om den underliggende udgiftsvækst og om, hvordan delingen af amterne vil påvirke udgifterne i henholdsvis Region Midtjylland og de tilstødende regioner. Usikkerheden vil kunne reduceres i takt med, der i løbet af 2007 skabes et dagrundlag for udgiftsniveauet i Region Midtjylland. Endelig kan det konsteres, der i løbet af 2006 har været et betydeligt forbrug af kassebeholdning i amterne. Dette kasseforbrug vil også påvirke den likviditet, som Region Midtjylland vil få tilført i forbindelse med den endelige udmøntning af delingsaftalerne. Det vides imidlertid endnu ikke, hvor stor en kassebeholdning regionen vil modtage i medfør af delingsaftalerne. I notet påpeges, usikkerhederne har et betydeligt omfang, og usikkerhederne først kan forventes afklaret hen mod sommerferien Det foreslås på den baggrund, der først træffes beslutninger vedrørende de overordnede budgetrammer for 2008 ultimo juni Her foreligger aftalen om regionernes økonomi 2008, som må forventes afklare de væsentligste usikkerheder, ligesom der også foreligger en beregning over den likviditet, som regionen vil få tilført i medfør af delingsaftalerne. I forlængelse heraf gives i notet et forslag til tidsplan for budgetlægningen for Forslaget til tidsplan placerer den politiske realitetsbehandling af budgettet i perioden 15. juni-18. september I notet beskrives også, hvornår forslag om genbevilling af uforbrugte budgetter fra amternes budget 2006 (primært uforbrugte rådighedsbeløb på igangværende anlægsprojekter) kan fremlægges for Forretningsudvalg og Regionsråd. Det foreslås, indstilling herom fremlægges for Forretningsudvalget ultimo juni 2007, hvor der også er mere sikkerhed om forudsætningerne for regionens økonomi i indeværende år. Endelig beskrives i notet, hvornår der kan foretages en budgetvurdering (med henblik på eventuelle tillægsbevillinger) for indeværende regnskabsår. Det gælder bl.a. forhold som midler til ufinansierede udgifter på sundhedsområdet, en eventuel genberegning af administrionsbudgettet m.v. Det foreslås, også denne budgetvurdering fremlægges for Forretningsudvalget pr. ultimo juni 2007.

14 V 4. Forslag til foreløbig indkøbspolitik Resumé For give administrionen et arbejdsgrundlag i tiden frem til vedtagelsen af den endelige indkøbspolitik foreslås det vedtage en foreløbig indkøbspolitik, hvori inddragelsen af miljø, arbejdsmiljø og etiske forhold i større omfang er indarbejdet, samtidig med der er indarbejdet nogle oplagte ændringer og præciseringer som konsekvens af høringssvarene. Forretningsudvalget indstiller, forslag til foreløbig indkøbspolitik vedtages, og den reviderede tidsplan for indkøbspolitikken godkendes. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild og Jonas Dahl var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Regionsrådet besluttede den 27. februar 2007 holde et offentligt høringsmøde om indkøbspolitikken. Der er desuden stillet forslag om nedsættelse af et midlertidigt politisk udvalg til udarbejde forslag til den endelige indkøbspolitik, jf. punktet om "nedsættelse af midlertidigt udvalg vedrørende indkøbspolitikken". Som konsekvens heraf ændres tidsplanen for vedtagelsen af den endelige indkøbspolitik. Der foreslås følgende reviderede tidsplan for indkøbspolitikken: 28. marts 2007: Der nedsættes et midlertidigt udvalg vedrørende indkøbspolitikken. 28. marts 2007: Foreløbig indkøbspolitik vedtages. April-Maj 2007: Udvalget arbejder på udarbejde forslag til endelig indkøbspolitik. Primo juni 2007: Offentligt høringsmøde. Ultimo juni 2007: Udvalget udarbejder revideret forslag på baggrund af høringsmødet, og direktionen forelægger det for Regions-MEDudvalget. 14. august 2007: Forslaget forelægges Forretningsudvalget. 22. august 2007: Forslaget forelægges Regionsrådet til endelig beslutning.

15 151 For give administrionen et arbejdsgrundlag i tiden frem til vedtagelse af den endelige indkøbspolitik er der behov for en foreløbig indkøbspolitik. Region Midtjylland har behov for retningslinjer for, hvordan regionens samlede indkøbsvolumen på 4-6 mia kr. skal håndteres. På grund af regionens størrelse vil de fleste indkøb ske gennem kontrakter, der er indgået efter forudgående EU-udbud, og regionens indkøb er derfor omftet af de mange formelle regler på området. Derfor er der behov for få fastlagt, hvilke kriterier der skal lægges til grund i den kommende tid, når regionen sender varer og tjenesteydelser i udbud, samt hvordan det sikres, brugere og specialister bliver inddraget. Dette vil blive reguleret af den foreløbige indkøbspolitik frem til vedtagelsen af den endelige. Det oprindelige forslag har været drøftet både politisk og i Regions-MEDudvalget og har været sendt i høring i ledelsessystemet og samarbejds- og sikkerhedsorganisionen i Region Midtjylland. Drøftelserne og høringssvarene går blandt andet på en større og mere eksplicit inddragelse af arbejdsmiljø, miljømæssige og etiske forhold i indkøbspolitikken. Derudover er der i høringssvarene også fokus på sikre brugerinvolveringen og inddragelsen af specialister i processerne. De relevante indvendinger og kommentarer er indarbejdet i forslaget til en foreløbig indkøbspolitik../. Forslaget vedlægges med synlige rettelser i forhold til den version, Regionsrådet drøftede den 10. januar Høringssvarene overdrages til det midlertidige politiske udvalg vedrørende indkøbspolitikken til yderligere drøftelse, såfremt udvalget besluttes neds.

16 V 5. Nedsættelse af midlertidigt udvalg vedrørende indkøbspolitikken Resumé Det foreslås nedsætte et midlertidigt udvalg til udarbejde forslag til endelig indkøbspolitik og forberede et offentligt høringsmøde herom. Forretningsudvalget indstiller, der for perioden 28. marts august 2007 nedsættes et midlertidigt udvalg med det foreslåede kommissorium, der udpeges en formand og medlemmer til udvalget, og forslag til kommissorium godkendes, idet kommissoriet udbygges med, det midlertidige udvalg også skal drøfte, hvorledes det sikres, indkøbspolitikken fungerer og efterleves i hele Region Midtjylland. Beslutning Regionsrådet besluttede, der for perioden 28. marts august 2007 nedsættes et midlertidigt udvalg med det foreslåede kommissorium, Bjarne Schmidt Nielsen (A) udpeges som formand for udvalget. De øvrige medlemmer af udvalget er Henning Gjellerod (A), Dan Boyter (V), Bent Ove Pedersen (V), Ulla Diderichsen (V), Poul Müller (C) og Henrik Qvist (Ø), og forslag til kommissorium godkendes, idet kommissoriet udbygges med, det midlertidige udvalg også skal drøfte, hvorledes det sikres, indkøbspolitikken fungerer og efterleves i hele Region Midtjylland. Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild og Jonas Dahl var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Regionsrådet kan nedsætte et eller flere midlertidige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Regionsrådet. Regionsrådet bestemmer de midlertidige udvalgs sammensætning og fastsætter reglerne for deres virksomhed.

17 153./. Regionsrådet besluttede den 27. februar 2007 holde et offentligt høringsmøde om indkøbspolitikken. Med henblik på vedtagelse af en endelig indkøbspolitik foreslås det i den forbindelse, der nedsættes et midlertidigt udvalg med vedlagte kommissorium. Det bemærkes, der ikke vil kunne ydes vederlag til formand og medlemmer, idet der på Regionsrådets møde den 10. januar 2007 blev disponeret over den samlede pulje til vederlag til medlemmer af midlertidige udvalg.

18 V 6. Nedsættelse af midlertidigt udvalg for Jordforurening Resumé Administrionen foreslår, der i perioden 1. april marts 2008 nedsættes et midlertidigt udvalg til behandle visse opgaver vedrørende jordforurening. Forretningsudvalget indstiller, der for perioden 1. april marts 2008 nedsættes et midlertidigt udvalg vedrørende jordforurening, der udpeges formand og medlemmer til udvalget, og forslag til kommissorium for udvalget godkendes. Beslutning Regionsrådet besluttede, der for perioden 1. april marts 2008 nedsættes et midlertidigt udvalg vedrørende jordforurening, Harry Jensen (V) udpeges som formand for udvalget. De øvrige medlemmer af udvalget er Kaj Møldrup Christensen (A), Gert Schou (A), Jørgen Nørby (V) og Anna Marie Touborg (F), og forslag til kommissorium for udvalget godkendes. Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild og Jonas Dahl var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Regionsrådet kan nedsætte et eller flere midlertidige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Regionsrådet. Regionsrådet bestemmer de midlertidige udvalgs sammensætning og fastsætter reglerne for deres virksomhed. Administrionen foreslår, der nedsættes et midlertidigt udvalg til behandle visse opgaver vedrørende jordforurening. Det foreslås, udvalget skal arbejde med stregi for oprydningen af de forurenede grunde og for takten for afklaring af de uafklarede

19 155 grunde. Desuden skal udvalget følge de meget store oprydninger og arbejde med udvikling af området../. Forslag til kommissorium for det midlertidige udvalg for Jordforurening vedlægges. Det bemærkes, der ikke vil kunne ydes vederlag til formand og medlemmer i indeværende år, da der på Regionsrådets møde den 10. januar 2007 blev disponeret over den samlede pulje til vederlag til medlemmer af midlertidige udvalg. Regionsrådet vil senere skulle tage stilling til eventuel honorering for perioden 1. januar marts 2008.

20 Oprettelse af sundhedsberedskabs- og præhospitalsudvalg Resumé Regionsrådet skal nedsætte et sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg. Udvalget har til opgave koordinere samarbejdet på området mellem relevante myndigheder og aktører. I bekendtgørelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet opstilles bl.a. konkrete krav til udvalgets sammensætning. Der er udarbejdet indstilling med henblik på oprettelse af udvalget, herunder kommissorium, sammensætning, m.m. Forretningsudvalget indstiller, der oprettes et sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg, og den foreslåede sammensætning af udvalget godkendes. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild og Jonas Dahl var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Det fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse af 26. september 2006 om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v., : 15. Regionsrådet nedsætter et sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg. Udvalget koordinerer samarbejdet om sundhedsberedskabet og den samlede præhospitale indss imellem sygehusvæsenet, ambulanceberedskabet, den primære sundhedstjeneste, de tilgrænsende regioner, kommunerne i regionen, politiet samt redningsberedskabet. Stk. 2. Sundhedsberedskabs- og præhospital udvalget sammensættes af repræsentanter for regionens sundhedsvæsen, ambulanceberedskabet, kommunerne i regionen, politiet, det stslige regionale redningsberedskab samt eventuelle prive ambulanceentreprenører. Endvidere er lederen af sundhedsberedskabet og den præhospitale indss, jf. 16, medlem af udvalget. Det er tanken, der på længere sigt - under det skitserede udvalg - nedsættes underudvalg og arbejdsgrupper. Der påregnes således neds et underudvalg, der målrettes mod integrering af regionens hospitaler i arbejdet med sundhedsberedskabet og det præhospitale område.

21 157 Udvalget har ingen formel kompetence til træffe beslutninger om den konkrete implementering af sundhedsberedskabsmæssige og præhospitale emner. Den formelle beslutningskompetence i relion til konkret implementering af koordinion på området tilfalder Regionsrådet. Udvalgets kommissorium Grundkernen i udvalgets kommissorium er den ovennævnte bekendtgørelses 15, stk. 1: Udvalget koordinerer samarbejdet om sundhedsberedskabet og den samlede præhospitale indss imellem sygehusvæsenet, ambulanceberedskabet, den primære sundhedstjeneste, de tilgrænsende regioner, kommunerne i regionen, politiet samt redningsberedskabet. Herudover forudsættes udvalget støtte og videreudvikle en tværgående informionsudveksling indenfor det præhospitale område og beredskabet. Udvalget forventes endvidere følge og drøfte udviklingen af den præhospitale plan for Region Midtjylland, som udarbejdes i Idet planen formelt først skal være endeligt færdiggjort i regionsrådets valgperiode, forventes dele af planen blive udarbejdet som en handlingsplan. Udvalget kan nedsætte underudvalg. Sammensætning Det foreslås, udvalget sammensættes af eller ved administrive repræsentanter for følgende myndigheder: Chefen for Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland 3 repræsentanter for Politiet. Antallet 3 afspejler antallet af politikredse i Region Midtjylland. 3 repræsentanter fra kommunerne i Region Midtjylland. Disse repræsentanter anmodes udpeget, således de repræsenterer både brand/redning samt hjemmepleje fra kommunerne. 1 repræsentant for ambulancetjenesten* 1 repræsentant fra praksissektoren. Deltagelse fra praksissektoren er vigtig set i lyset af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om tættere samarbejde mellem praktiserende læger/vagtlæger og sygehusenes akutmodtagelser. 1 repræsentant fra det stslige regionale redningsberedskab 3 repræsentanter fra regionens hospitaler. 1 repræsentant for embedslægen Den præhospitale leder Kontorchefen f. Præhospital og beredskab, Region Midtjylland * Antallet af repræsentanter kan justeres i tilfælde af behov jf. udbud af ambulancetjenesten Der er herudover deltagelse fra Præhospital og beredskab, Sundhedsplanlægningen. Der kan herudover indkaldes deltagelse fra andre repræsentanter på ad hoc-basis. Chefen for sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, er formand for udvalget. Der påregnes afholdt 4-6 møder pr. år i sundhedsberedskabs- og præhospitaludvalget.

22 158 Regionsrådet vil senere blive orienteret om, hvilke personer der udpeges til udvalget samt forelagt kommissorium og vedtægter for udvalget.

23 V 8. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland Resumé Der skal ske godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. Forretningsudvalget indstiller, udkast til vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland godkendes. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild og Jonas Dahl var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling Forberedelsesudvalget i Region Midtjylland besluttede på møde den 20. september 2006 nedsætte et Sundhedsbrugerråd i Region Midtjylland med maksimalt 13 medlemmer, der skulle udpeges efter indstilling fra følgende organisioner m. fl.: 6 medlemmer og 6 stedfortrædere indstillet af Pientforum 2 medlemmer og 2 stedfortrædere indstillet af Sammenslutningen af ældreråd i Danmark 0-5 medlemmer og et tilsvarende antal stedfortrædere indstillet af direktionen i Region Midtjylland. På Forberedelsesudvalgets møde den 13. december 2006 blev der udpeget 13 medlemmer til Sundhedsbrugerrådet og et antal stedfortrædere. Et af medlemmerne indstillet af direktionen i Region Midtjylland kommer fra psykiriområdet../. Det vedlagte udkast til vedtægter for Sundhedsbrugerrådet, er udarbejdet på baggrund af vedlagte not af 14. september 2006 vedrørende nedsættelsen af Sundhedsbrugerrådet. Af notet fremgår, Sundhedsbrugerrådet udtaler sig om principielle og overordnede spørgsmål på sundhedsområdet inkl. behandlingspsykirien, som Regionsrådet, Sundhedskoordinionsudvalget eller andre forelægger for Sundhedsbrugerrådet. Derudover kan Sundhedsbrugerrådet på eget initiiv udtale sig om sagsområder, som tages op til vurdering.

24 160 Sundhedsbrugerrådet skal endvidere være et debskabende forum i relion til den forebyggende, behandlende og rehabiliterende sundhedstjeneste i Region Midtjylland og skal medvirke til formidle kontakten mellem borgerne i Region Midtjylland og de politiske organer. Relionen mellem Sundhedsbrugerrådet og Sundhedskoordinionsudvalget har medført et fast årligt møde mellem de to organer.

25 V 9. Foreløbig EPJ-stus i Region Midtjylland Resumé Ved den formelle dannelse af Region Midtjylland har regionen seks forskellige EPJsystemer i drift og/eller under udvikling. Der er behov for, der i Region Midtjylland laves en fælles gennemgang af de eksisterende systemer med henblik på, de fremtidige udviklingskræfter kan fokuseres på færre systemer eventuelt ét system. En særlig udfordring gælder omkring Århus-EPJ, hvortil der søges en tillægsbevilling på 24 mio. kr. til afrunding af projektet. Forretningsudvalget indstiller, Regionsrådet i september 2007 forelægges en redegørelse for stus og planer for EPJ-udviklingen i Region Midtjylland, Regionsrådet i overensstemmelse med indstillingen fra Århus Amtsråd godkender de aftaler om udvikling og drift af Århus-EPJ, der er indgået med forbehold for Regionsrådets godkendelse, og Regionsrådet tillægsbevilger 21 mio. kr i 2007 og 3 mio. kr. i 2008 til videreudvikling af Århus-EPJ, idet finansieringen afklares i forbindelse med budgetopfølgningssagen vedrørende 2007, som Regionsrådet forventes forelagt på mødet i juni måned. Olav Nørgaard, Poul Müller og Dan Boyter var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod og Ke Runge var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. Ved den formelle dannelse af Region Midtjylland har regionen seks forskellige EPJsystemer i drift og/eller under udvikling, som det fremgår af vedlagte oversigt. De seks forskellige systemer afspejler, amterne har haft forskellige stregier. Nogle amter har ønsket hurtigt få de positive effekter af EPJ og har indført mere simple systemer. Andre amter har sset mere på mere moderne teknologi og større anvendelse af strukturerede da.

26 162 I debten omkring EPJ er der lagt megen vægt på, om systemerne kunne udveksle pientinformioner. I forhold til de betydelige fordele for det kliniske arbejde af EPJ er udvekslingen af informioner ikke det afgørende for arbejdet med EPJ-systemer. Det helt afgørende er, EPJ-systemerne sikrer hurtig adgang til da og i øvrigt effektiviserer kvalitetsarbejdet. EPJ-systemerne er mere omftende end en simpel elektronisk gengivelse af den traditionelle papirjournal. EPJ-systemerne skal sammenbinde en række forskellige IT-systemer på hospitalerne og skal præsentere forskellige typer informion på en overskuelig måde for det kliniske personale. Der har været kritik af både fremdriften i arbejdet med EPJ-systemerne, ligesom der har været kritik af, der arbejdes med forskellige løsninger i Danmark. I vurderingen af kritikken bør det medtages, det hverken i Danmark eller andre steder er helt veldefineret, hvad et EPJ-system ideelt skal kunne, og hvordan det skal spille samme med det daglige kliniske arbejde. Det er f.eks. en prioritering i sig selv, i hvilket omfang systemet skal fokusere på produktivitetsforbedringer, kvalitetsforbedringer eller registreringsforbedringer. Endelig må det medtages, den største omkostning ved et EPJsystem ikke er udviklingsomkostningerne, men de driftsomkostninger der er ved drive systemet og ikke mindst de omkostninger, der ville være ved på et for tidligt tidspunkt tvinge for mange brugere i anvende et system, der for den lokale bruger er mindre effektivt. Slutteligt må det medtages, der bør være en produktivitetsgevinst ved indførelse af EPJ - så en omkostning ved forsinket indførelse af EPJ er den mistede produktivitetsgevinst. I foråret 2006 bebudede sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, EPJ-udviklingen skulle centraliseres mere og der skulle formuleres en ny nional EPJ-stregi. Disse overvejelser indgik i økonomiaftalen for 2007 mellem Regeringen og Danske Regioner. Overvejelserne er endnu ikke konkretiseret. Arbejdet i den nedste EPJ-bestyrelse følges nøje, så Region Midtjylland kan lade disse overvejelser indgå i det videre arbejde. EPJ-stregien i Region Midtjylland Med seks forskellige EPJ-systemer er det nødvendigt for regionen nøje overveje det videre arbejde. Der er ingen tvivl om, der til hvert EPJ-system og til hvert udviklingsprojekt er lagt udviklingskræfter og ønsker om det mest hensigtsmæssige system i forhold til de udfordringer, der er på de involverede hospitaler. Hvert system har dermed for det involverede personale - en række fordele sammenlignet med andre systemer. Hastigt ændrede nionale krav, ændrede forventninger hos anste, pienter og samarbejdspartnere betyder, EPJ-systemerne i den kommende tid vil stå overfor store udviklingsopgaver. Det kan i sig selv pege på et ønske om koncentrere videreudviklingen på færre systemer - eventuelt ét system. Sundhedsstyrelsen har formuleret krav til systemerne eksempelvis har styrelsen formuleret et krav i form af G-EPJ, ligesom der er krav til, hvilke da der skal registreres på hvilke måder. Kravene stiller meget forskelligartede krav til systemerne. Det vides endnu ikke, om det initiiv, der er s i gang på landsplan, vil ændre på nogen af de udmeldinger, Sundhedsstyrelsen er kommet med. En overholdelse af de nionale krav kan i sig selv betyde, nogle af regionens EPJ-systemer skal afløses af andre systemer.

27 163 Under alle omstændigheder er der behov for, der i Region Midtjylland laves en fælles gennemgang af de eksisterende systemer med henblik på, de fremtidige udviklingskræfter kan fokuseres på færre systemer eventuelt ét system. Den endelige beslutning herom kan tidligst forventes efter sommerferien, når der formentlig foreligger nogle udmeldinger fra det nionale initiiv. Derfor foreslås det, Regionsrådet i september 2007 forelægges en redegørelse for stus og planer for EPJ-udviklingen i Region Midtjylland. I tiden indtil da vil det være nødvendigt tage stilling til eventuelle udviklingsbehov for de enkelte EPJ-systemer, der er i drift/under udvikling i regionen. Der kan være behov for enkelte investeringer som følge af ændrede nionale krav eller nødvendige organisoriske ændringer. Disse investeringer foretages under hensyn til de afklaringer der er på vej. En særlig udfordring omkring Århus-EPJ Et af regionens EPJ-systemer er det system der bruges i det tidligere Århus Amt et system der forts er under udvikling. Systemet er uden tvivl det største og det mest ambitiøse projekt i regionen. Systemet har flere gange sprængt de økonomiske rammer bl.a. fordi de nionale forudsætninger for projektet har ændret sig, fordi de kliniske forventninger er steget og fordi projektets omfang og kompleksitet har været undervurderet. Under indtryk af sundhedsministerens tilkendegivelser er det besluttet afrunde projektet, hvorved EPJ-systemet bliver anvendelig i forhold til de fleste kliniske processer. Ved afrunding forstås, nødvendig funktionalitet udvikles og ibrugtages. Mere avancerede funktioner og nye brugerkrav der opstår - blandt andet som følge af afrundingsprocessen - bestilles og udvikles kun, hvis det besluttes i konsekvens af den nionale afklaring og Regionsrådets langsigtede EPJ-stregi../. I løbet af efteråret 2006 er det beskrevet, hvilke opgaver der skulle udføres for lave en sådan afrunding. Denne beskrivelse har i december 2006 været forelagt Århus Amtsråd, jævnfør vedlagte sagsfremstilling med bilag til møde i Århus Amtsråd den 12. december Som det fremgår af bilaget skyldes fordyrelsen en række forskellige forhold som ikke var kendt ved den behandling Århus Amtsråd havde af EPJ-området i december Dels er der kommet en række eksterne krav ligesom projektledelsen er blevet klogere og må erkende, nogle hidtidige antagelser om modulær opbygning ikke er driftssikre. Hertil kommer udviklingselementerne er noget dyrere end oprindeligt antaget. Selvom administrionen har haft bemyndigelse til indgå aftaler om nødvendig driftsudvikling forelægges den samlede problemstilling hermed for Regionsrådet. Som det fremgår, har Århus Amtsråd bl.a. besluttet indstille til Region Midtjylland, der indgås de nødvendige udviklingsaftaler inden for en samlet udgiftsramme på 37,6 mio. kr. hvoraf 13,6 mio. kr. er afholdt i mio. kr. skal afholdes i 2007 og 3 mio. kr. i Dette beløb foreslås tillægsbevilget. Beløbene er ikke medtaget i budgettet men i princippet med i den udvidede økonomiaftale, der baserer sig på de faktiske udgifter i Det ville have været ønskeligt udskyde stillingstagen til denne sag, til der truffet de nødvendige beslutninger omkring fokusering af udviklingskræfterne på færre EPJsystemer. Det igangværende udviklingsarbejde vanskeliggør dette. Der er p.t. knyttet omkring medarbejdere (hovedsagligt hos leverandøren) til udviklingsopgaven.

28 164 Sættes udviklingsopgaven i stå, vil de anste meget hurtigt blive flyttet til helt andre opgaver. En eventuel senere genstart af udviklingsopgaven vil være meget vanskelig og kræve ekstra ressourcer antageligt til andre timepriser../. Det egentlig valg står derfor mellem videreudvikle på Århus-systemet i overensstemmelse med Århus Amtsråds beslutninger eller stoppe projektet. En kortftet stus for EPJ-projektet i Århus Amt vedlægges../. Til belyse Århus-EPJ har direktionen bedt en gruppe af klinikere og hospitalsledere fra hele regionen om gennemgå Århus-EPJ. Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte redegørelse. Det fremgår af redegørelsen, arbejdsgruppen kan se perspektiver i videreudviklingen af Århus-EPJ samtidig med, arbejdsgruppen har en række forbehold og bemærkninger omkring systemet. Ud fra en samlet betragtning anses det for mest hensigtsmæssigt, Århus-EPJ afrundes som foruds af Århus Amtsråd, og Regionsrådet efter sommerferien får en samlet redegørelse for stus og planer på EPJ-området i Region Midtjylland i lyset af de nionale udmeldinger, der i lyset af økonomiaftalen m.v. må forventes meget snart.

29 V 10. Forslag til Kvalitetsstregien på sundhedsområdet i Region Midtjylland Resumé Kvalitetsstregien udgør den overordnede ramme for kvalitetsarbejdet på sundhedsområdet i Region Midtjylland. Stregien indeholder fire overordnede stregiske indssområder: akkreditering, pientforløb og servicemål samt dokumention og dakvalitet. Disse områder er udvalgt, fordi de er særligt afgørende for visionen om, kvalitetsstregien skal føre til en synlig styrkelse af den faglige kvalitet, pienttilfredsheden og effektiviteten, så der opnås et forbedret behandlingsresult for pienter i Region Midtjyllands sundhedsvæsen. Forretningsudvalget indstiller, forslaget til Kvalitetsstregi på sundhedsområdet i Region Midtjylland godkendes og herunder, de fire områder udpeges som stregiske indssområder for kvalitetsudvikling på sundhedsområdet i Region Midtjylland. Olav Nørgaard, Poul Müller og Dan Boyter var forhindret i deltage i sagens behandling. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Johannes Flensted-Jensen, Martin Merrild, Jonas Dahl, Henning Gjellerod, Ke Runge og Aleksander Aagaard var forhindret i deltage i sagens behandling. Sagsfremstilling./. Kvalitetsstregien udgør den overordnede ramme for kvalitetsarbejdet på sundhedsområdet i Region Midtjylland. Det er visionen, der med det vedlagte forslag til Kvalitetsstregi på sundhedsområdet i Region Midtjylland skal kunne konsteres en synlig styrkelse af den faglige kvalitet, pienttilfredsheden og effektiviteten, så der opnås et forbedret behandlingsresult for pienter i Region Midtjyllands sundhedsvæsen. Principperne i stregien blev forelagt Underudvalget vedrørende service og kvalitet og plan og struktur den 22. november På baggrund af drøftelsen i Underudvalget samt drøftelser i Stregisk Sundhedsledelsesforum og Kvalitetsrådet er oplægget til Kvalitetsstregien færdiggjort og forelægges Regionsrådet til godkendelse. På baggrund af drøftelse i Forretningsudvalget den 20. februar 2007 er betydningen af arbejdsmiljø blevet yderligere understreget i bilag 3, hvor Kvalitetsstregien ses i forhold til Region Midtjyllands ledelses- og styringsredskab.

30 166 Kvalitetsstregien skal ses som en kontinuerlig og dynamisk proces, hvor nye metoder og indssområder til stadighed skal afprøves og implementeres, og hvor der hele tiden lægges vægt på de opgaver, der er aktuelle på det givne tidspunkt. Med udgangspunkt i Kvalitetsstregien skal der udarbejdes lokale stregier for de enkelte driftsområder (hospitaler, praksissektoren og psykirien) og for specifikke emneområder (f.eks. pientsikkerhedsstregien for Region Midtjylland). Kvalitetsstregien skal derudover tænkes aktivt ind i alle de aktiviteter, der i øvrigt igangsættes i sundhedsvæsenet. Psykirien har været med i drøftelserne, således den ramme, som stregien udgør, også er relevant for psykirien, men der skal udarbejdes en særskilt stregi for psykiriområdet. Stregien indeholder fire overordnede stregiske indssområder, som er gengivet kort nedenfor. Disse områder er udvalgt, fordi de er særligt afgørende for, Region Midtjylland lever op til visionen på kvalitetsområdet. Der skal på alle niveauer i Region Midtjyllands sundhedsvæsen sses aktivt på disse fire områder. 1. Akkreditering Det er et mål, alle hospitalerne i Region Midtjylland opnår akkreditering i henhold til Den Danske Kvalitetsmodels tidsplan. For nå dette mål skal regionen være så godt forberedt som muligt på den meget store opgave med implementering af standarder, udarbejdelse af retningslinjer og selvevaluering, der venter hospitalerne og på sigt primærsektoren i akkrediteringsprocessen. 2. Pientforløb Sammenhæng i pientforløbene er et mål for Region Midtjylland, fordi det er afgørende for både den sundhedsfaglige, den organisoriske og den pientoplevede kvalitet. Der skal derfor udarbejdes en samlet model for pientforløb i Region Midtjylland. I modellen vil samarbejdet mellem almen praksis, hospital og kommune være et omdrejningspunkt. 3. Servicemål Region Midtjylland har som målsætning, pienterne skal modtage samme høje service i alle dele af regionen. I Region Midtjylland skal der derfor ske en harmonisering af servicemålene på hospitalsområdet, og der skal udvikles mål i forhold til praksissektoren. Stregien indeholder konkrete forslag til servicemål, som bygger på de nionale (lovmæssige) servicemål og de hidtidige servicemål i de fire tidligere amter. Det er planen videreudvikle servicemålstregien, så den også fokuserer på interne ventetider. 4. Dokumention og dakvalitet Det er et mål for Region Midtjylland opnå en stabil høj dakvalitet ved korrekt og tidstro registrering af alle da og en fyldestgørende dokumention af de kliniske, faglige og organisoriske aktiviteter, der har betydning for pientforløbet. En fyldestgørende og korrekt daregistrering er en forudsætning for evaluering og kvalitetsmåling og for sammenligninger af den opnåede kvalitet i sammenlignelige afdelinger og hospitaler. I et bilag til forslaget til Kvalitetsstregi er det beskrevet, hvordan der konkret skal arbejdes med de fire indssområder.

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Det midlertidige udvalg vedrørende implementering af Sundhedsberedskabs- og præhospital plan

Det midlertidige udvalg vedrørende implementering af Sundhedsberedskabs- og præhospital plan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Præhospital og Beredskab Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Tid: Mødet afholdtes tirsdag den 31. marts 2009

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde den 20. Region Midtjylland Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde den 20. februar 2007 Punkt nr. 5 Vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Justeret forslag til ny organisering pr. 1. januar 2016 af Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark (det somatiske sundhedsvæsen)

Justeret forslag til ny organisering pr. 1. januar 2016 af Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark (det somatiske sundhedsvæsen) Område: Sundhedsområdet Afdeling: Internt Ledelsessekretariat Journal nr.: 15/14372 Dato: 4. august 2015 Udarbejdet af: Helle J. Willberg E mail: hw@rsyd.dk Telefon: 76631333 Justeret forslag til ny organisering

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. december 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. december 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. maj 2008 kl. 13:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Jørgen Nørby forlod mødet kl. 13.50, og deltog ikke under punkt 7-13. Fra administrionen

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 19. december 2014 /HELOLS Referat mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Tilstedeværende medlemmer af Praksisplanudvalget:

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. oktober 2009 /METANE Refer af åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar december 2021.

Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar december 2021. Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar 2018 31. december 2021. Der er den 22. november 2017 indgået følgende konstitueringsaftale mellem partierne: Socialdemokratiet, SF Socialistisk

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afviklet kl. 9.30-11.50. Bestyrelsesmedlemmerne Finn Stengel Pedersen,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Nedsættelse af et Sundhedsbrugerråd i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Nedsættelse af et Sundhedsbrugerråd i Region Midtjylland Region Midtjylland Nedsættelse af et Sundhedsbrugerråd i Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 9 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 23 Bilag: Konkrete tilretninger som følge af godkendelse

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 2 /METANE Refer af mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen kl. 17:00 i Hos Lægerne Kraghede, Melgaard Jensen og Vedsted i Hinnerup Indholdsfortegnelse

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 15. november 2007 /ELSGRE Refer af mødet i Regionsrådet 14. november 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Konstitueringsaftale med navne

Konstitueringsaftale med navne Konstitueringsaftale med navne Udgave: 3. februar 2014 Der er den 20. november 2013 indgået følgende konstitueringsaftale mellem partierne, Det Radikale,,, Liberal Alliance,, og. Formand erne forpligter

Læs mere

Ejerstrategi. For. Østdeponi

Ejerstrategi. For. Østdeponi Ejerstregi For Østdeponi (Vedtaget xx) 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. MÅLSÆTNINGER... 3 3. TEKNISK RÅD OG FAGGRUPPE... 4 4. KOMMUNIKATION... 5 5. SELSKABETS OPGAVELØSNING... 56 6. TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 16. april 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.00. Bjarne Schmidt Nielsen og hans suppleant

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. december 2006 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform 1.

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet. Referat

Sundhedsbrugerrådet. Referat Referat Mødedato: Mandag den 2. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødelokale: Regionshuset, mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Pia Tørving, Peter Christensen, Ida Damborg, Holger Gorm Petersen, John Lohff,

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Torsdag den 22. juni 2006 Kl. 18.30 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Pernille Jensen

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Region Midtjylland Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 5 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden

Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden 2018-2021 Der er den 22. november 2017 indgået følgende konstitueringsaftale mellem alle regionsrådets partier. erne er enige om

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. september 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Side 1 INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 8. december AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN

Side 1 INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 8. december AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN Side 1 INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 1340 af 8. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN I medfør af 67, stk. 1 og 5, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. marts 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-15,45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Forslag til Frivillighedspolitik

Læs mere