ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK Spillehaller i Århus Kommune 1. Resume Det indstilles, at der vedtages retningslinjer for Århus Kommunes udtalelser til Spillemyndigheden. Retningslinjerne søger at begrænse spilleautomatmarkedet i nærheden af skoler, fritidshjem eller storbørns integrerede institutioner og når der er en bygningsmæssig, planmæssig eller trafikal årsag til, at en ansøgning ikke kan anbefales. 2. Tidligere beslutninger I forbindelse med at Spilleautomatloven trådte i kraft pr. 1. januar 2001 blev en indstilling forelagt Magistraten. I indstillingen blev det foreslået, at Borgmesterens Afdeling, Juridisk Afdeling blev bemyndiget til at afgive udtalelser til Spillemyndigheden på kommunens vegne. Magistraten besluttede den 15. januar 2001 at vedtage indstillingen. Den socialdemokratiske byrådsgruppe har den 18. maj 2004 stillet forslag om, at der udarbejdes en overordnet politik for Århus Kommunes udtalelser til Spillemyndigheden om tilladelse til opsætning af gevinstgivende spilleautomater i Århus Kommune. På byrådsmødet den 24. juni 2004 blev det vedtaget, at nedsætte en tværmagistratslig arbejdsgruppe. I arbejdsgruppen har deltaget en repræsentant fra 1., 2. og 4. magistratsafdeling samt Borgmesterens Afdeling. Arbejdsgruppens formål skulle være at undersøge, om der kan laves en overordnet politik omkring udtalelserne til Spillemyndigheden. 3. Beskrivelse af indstillingen 1

2 Lov om gevinstgivende spilleautomater I 2000 blev Lov om gevinstgivende spilleautomater vedtaget af Folketinget (Spilleautomatloven). Formålet med loven var at bekæmpe det ulovlige spilleautomatmarked, at sikre større neutralitet i beskatningen af spilleautomater, at begrænse ludomani, at sikre udlodning til velgørende formål, og at undgå at kasinoerne rammes af det ulovlige marked. Ikke gevinstgivende morskabsautomater er ikke omfattet af loven. Det er Spillemyndigheden, som er en enhed hos Told og Skat, der giver tilladelse til opsætning af gevinstgivende spilleautomater. Når Spillemyndigheden modtager en ansøgning høres politi og kommune. Politiet har vetoret, hvorimod kommunes udtalelse kun er vejledende. Høring af politiet Politiet udtaler sig om de ordensmæssige og trafikale forhold. Såfremt politiet har indvendinger mod etablering af et spillested eller mod en ansøger, kan Spillemyndigheden ikke udstede en tilladelse. Politiet i Århus har oplyst, at der kun en gang er givet en negativ indstilling på grund af ordensmæssige forhold. Flere enkeltpersoner er dog blevet indstillet negativt på grund af vandelsforhold. Politiet oplyser endvidere, at der ikke er ordens- og færdselsmæssige problemer med de eksisterende spillehaller. Udtalelsen fra politiet er vedlagt som bilag. Høring af Århus Kommune I Århus Kommune har Juridisk Afdeling bemyndigelse til at udtale sig til Spillemyndigheden på kommunens vegne. Juridisk Afdeling hører Magistratens 2. Afdeling, der herefter udtaler sig om, der er bygningsmæssige, planmæssige eller trafikale forhold, der taler imod, at der kan etableres en spillehal. I de tilfælde hvor spillehallen er placeret tæt ved en skole, anmoder Juridisk Afdeling også den pågældende skole om en udtalelse. Juridisk Afdeling har endnu ikke haft indvendinger mod etablering af en spillehal. Redegørelse om spilleautomatloven Spillemyndigheden udsendte Redegørelse om Spilleautomatloven 1. oktober Kopi af 2

3 redegørelsen er vedlagt originalindstillingen og fremlagt på læseværelset. Af redegørelsen fremgår følgende omkring antallet af spilleautomater: Det nuværende antal spilleautomater kan være stort set det samme, som før de nye regler, men det vides ikke med sikkerhed, da der ikke har været tal på de ulovligt opsatte spilleautomater. Antallet af de lovligt opsatte spilleautomater er i perioden fra dec til aug steget fra ca automater til ca automater. Af redegørelsen fremgår følgende omkring ludomani: Der findes ikke egentlige undersøgelser af omfanget af ludomani i Danmark. Erfaringerne fra Center for Ludomani (der er et privat behandlingscenter) viser, at 8 ud af 10 personer i behandling har spilleautomater som deres foretrukne spilleaktivitet. Det er vanskeligt at vurdere, om det nuværende antal automater giver anledning til forøget ludomani i forhold til tidligere, da antallet af automater stort set kan være det samme som under de tidligere regler. Spillemyndigheden, Dansk Automat Brancheforening og Center for Ludomani i Odense har indledt et samarbejde, for bl.a. at belyse hvilke forhold i spillemiljøet, der kan give anledning til ludomani. Der er ydet midler til 3 projekter til forskning i ludomani. De skal alle være færdige ultimo Af redegørelsen fremgår følgende omkring ordensmæssige problemer: Spillemyndigheden er ikke bekendt med, at der har været væsentlige ordensmæssige problemer i forbindelse med spillestederne. Af redegørelsen fremgår følgende omkring børn og unges brug af spillehaller: Personer under 18 år ikke må befinde sig i spillehaller og må ikke spille på spilleautomater opstillet på restaurationer med alkoholbevilling. Dette fremgår af Spilleautomatloven. Spillemyndigheden har ved 500 kontrolbesøg foretaget i 2003 og frem til september 2004, konstateret 8 børn i spillehallerne, hvoraf de 6 var i følgeskab med voksne. 3

4 Beskrivelse af Spillemyndighedens praksis: Ifølge Spilleautomatloven kan Spillemyndigheden ved deres afgørelse lægge vægt på følgende indsigelser fra kommunen: 1. kommunen henviser til en lokalplan, der efter kommunens tolkning ikke giver mulighed for etablering af en spillehal, herunder beslutning om fremtidige lokalplaner 1. kommunen nedlægger forbud efter planlovens 12 (hvis etableringen strider mod kommuneplanen) eller 14 (hvis kommunen vil forhindre etableringen ved hjælp af en ny lokalplan). 1. kommunen henviser til, at spillehallen ligger i umiddelbar nærhed af kirke, skole eller lignende 1. kommunen henviser til, at spillehallen er beliggende i et område med sociale problemer og spillehallen vil give anledning til yderligere problemer i området 1. der foreligger en beslutning fra kommunalbestyrelsen om, at den slet ikke vil have spillehaller i kommunen, og at der ikke findes spillehaller i forvejen. AD 1+2: Den gældende kommuneplan giver ikke mulighed for at forhindre etablering af spillehaller i forbindelse med eksisterende kiosker og lignende. Kommuneplanen koncentrerer sig om planmæssige forhold af større betydning. Der er heller ikke mulighed for gennem lokalplanerne at forhindre etablering af mindre spillehaller i forbindelse med eksisterende kiosker og lignende. Der kan dog medtages bestemmelser i lokalplaner om, at der ikke må etableres større spillehaller i et område. Der er endvidere mulighed for at begrænse spilleautomatmarkedet, når der er en bygningsmæssig, planmæssig eller trafikal årsag til at en ansøgning ikke kan anbefales. AD 3: En forespørgsel af folkeskolerne i Århus Kommune viser, at ingen skoler har problemer med 4

5 spillehaller. Loven giver dog mulighed for af forebyggende årsager at begrænse opsætning af spilleautomater i umiddelbar nærhed af skoler. AD 4: En forespørgsel til forvaltningen i Magistratens 1. Afdeling viser, at der ikke er kendskab til, at spillehaller er årsag til sociale problemer. I arbejdsgruppen er det blevet diskuteret, om man kunne indføre en generel politik og give negativ udtalelse til Spillemyndigheden, når der ansøges om etablering af spillehaller i udvalgte områder, hvor der er sociale problemer. Da forvaltningen i Magistratens 1. Afdeling ikke har kendskab til, at spillehaller er årsag til sociale problemer anbefales det dog ikke, at udvalgte navngivne sociale områder får begrænsninger alene på grund af, at der i området er sociale problemer. Sådanne begrænsninger vil kunne øge den negative fokusering på området. AD 5: Den sidste mulighed for at komme med indsigelser er ikke en mulighed for Århus Kommune, da denne forudsætter, at der ikke findes spillehaller i kommunen i forvejen. Kan der laves en overordnet spilleautomatpolitik i Århus Kommune: Som det fremgår af ovenstående er det begrænset, hvormeget Århus Kommune kan gøre for at regulere spilleautomatmarkedet. På baggrund af mulighederne indstilles det, at der vedtages retningslinier, der søger at begrænse markedet i nærheden af skoler, fritidshjem eller storbørns integrerede institutioner af forebyggende årsager, og når der er en bygningsmæssig, planmæssig eller trafikal årsag til at en ansøgning ikke kan anbefales. Som det fremgår af redegørelsen, er ludomani det eneste kendte problem i forbindelse med spillehaller. En løsning af dette problem må afvente resultatet af de forskningsprojekter, der er sat i gang. Høring af magistratsafdelingerne: Indstillingen har været sendt til høring i Magistratens 1., 2. og 4. Afdeling. 5

6 Magistratens 2. Afdeling er enig i, at der skal gives negativ indstilling til Spillemyndigheden når spillehallen ligger i nærhed af en skole, men foreslå, at de kun høres om de bygningsmæssige, planmæssige eller trafikale forhold. Borgmesterens Afdeling indstiller, at Magistratens 2. Afdeling både høres om de bygningsmæssige, planmæssige eller trafikale forhold samt om spillehallen vil komme til at ligge i umiddelbar nærhed af en skole, fritidshjem eller storbørns integrerede institutioner, da Magistratens 2. Afdeling er planmyndighed og da man på den måde kan undgå at sende henvendelsen til høring i 2 magistratsafdelinger. Magistratsafdelingerne har i øvrigt kun haft få ændringsforslag, som er indarbejdet i indstillingen, jf. vedlagte høringssvar. 4. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser ved indstillingen. 5. Konsekvenser i forhold til mål Der er ingen konsekvenser i forhold til mål. 6. Beslutningspunkter Det indstilles: 1. at Juridisk Afdeling forsat afgiver udtalelser til Spillemyndigheden på kommunens vegne 1. at der fremover afgives negativ udtalelse til Spillemyndigheden, når der søges om etablering af spillehaller når forvaltningen i Magistratens 2. Afdeling vurdere, at der er bygningsmæssige, planmæssige eller trafikale forhold, som gør, at ansøgningen ikke kan anbefales samt når forvaltningen i Magistratens 2. Afdeling vurderer, at spillehallen vil komme til at ligge i umiddelbar nærhed af en skole, fritidshjem eller storbørns integrerede institutioner. 1. at Juridisk Afdeling primo 2007 udarbejder en orientering til Byrådet om, hvorledes spilleautomatmarkedet i Århus Kommune har udviklet sig i 2005 og 2006, herunder også en orientering om resultaterne af forskningsprojekterne vedrørende ludomani. Louise Gade 6

7 / Niels Vad Sørensen Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Skrivelse fra Århus Politi Bilag 2: Høringssvar fra Magistratens 1., 2. og 4. afdeling Bilag 3: Redegørelse om Spilleautomatloven er vedlagt originalindstillingen 7

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2286 Jour. nr.: M0 2005/01511 Ref.:

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi

Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2006 Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af 1. Resume På baggrund

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere