OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver"

Transkript

1 OpgaveGuiden

2 OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer som indholdsfortegnelse, indledning, noteapparat, litteraturliste. Det er alt dét, der pakker dit emne ind og hjælper til at gøre din opgave god - velstruktureret, velformuleret og gennemtænkt. Først i OpgaveGuiden er der en oversigt over, hvornår i dit skoleforløb de store opgaver er placeret. Dernæst er der en masse gode råd til, hvordan du får styr på din opgave, så den bliver lidt lettere at skrive. Der er også en gennemgang af de forskellige dele, din opgave skal indeholde. Du kan bruge dette hæfte til de fleste typer opgaver; både de store SSO/SRP og til mindre stileafleveringer, synopser etc. Tal altid med din faglærer om dine afleveringer. Læs hæftet grundigt så ved du, hvad din lærer og censor forventer af dine opgaver, og hvornår du skal lave dem. OpgaveGuiden hjælper dig med alle formaliteterne så kan du koncentrere dig om indholdet!

3 Større skriftlige opgaver i gymnasiet Hvornår Fag Evaluering Hvornår Fag Evaluering 1.g Slutning af grundforløb Naturvidenskabeligt grundforløb NV Fag fra Naturfagsgruppen Rapport med mundtlig forsvar En intern karakter, der indgår i standpunktskaraktererne, 134 i STX bekendtgørelsen 2.g 3. semester Almen studieforberedelse - AT Synopsis Samt fremlæggelse under prøvelignende former. læreplan for AT, g Slutning af skoleåret Almen studieforberedelse - AT Fag fra naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora Rapport med mundtlig forsvar En intern karakter, der indgår i standpunktskaraktererne, 134 i STX bekendtgørelsen 3.g 2 uger i perioden november-marts Studieretningsprojekt - SRP To eller tre fag med udgangspunkt i studieretningsfag A + andre studieretningsfag og/eller dansk/historie Opgave Ekstern karakter. Medtællende eksamenskarakter. Vægt: 2 2.g 4. semester 2-3 studieretningsfag Opgave En intern karakter, der indgår i standpunktskaraktererne, 134 i STX bekendtgørelsen 3.g Emne udmeldes medio januar, synopsis afleveres 1. marts Almen studieforberedelse - AT Synopsis med mundtlig forsvar Vægt: 2 Læreplan for AT, g Dansk, historie eller begge fag Opgave En intern karakter, medtællende i årskaraktererne, 134 i STX bekendtgørelsen 2 3

4 Større skriftlige opgaver på hf Hvornår Fag Evaluering 2. hf En uge i oktober 2. hf 1 uge i perioden 1. november til 15. marts 2. hf Fag vælges 1. februar, emnet 15. marts. Projektet laves de sidste 6 uger af undervisningsperioden Prøveeksamensprojekt Kultur- og samfundsfag SSO Større Skriftlig Opgave 1-3 fag, mindst ét fag på B-niveau Eksamensprojekt Synopsis og mundtlig prøve Opgave Ekstern karakter. Medtællende eksamenskarakter. Vægt: 1,5 Synopsis og mundtlig eksamen Opgavens formelle indhold Din opgave skal almindeligvis fylde et givent antal sider. I det sideantal er indledningen, opgavens hoveddel og konklusion inkluderet. Litteraturliste, bilag, noter og andet tæller altså ikke med. Du skal skrive med 1½ linjeafstand, lige margin og en skriftstørrelse på 12 punkt i brødteksten. Alle siderne skal forsynes med sidetal, dit navn og klasse. Din opgave skal typisk bestå af: Forside med opgavetitel Indholdsfortegnelse Indledning Opgavens hoveddel Konklusion Bilag Litteraturliste Forsiden Er der en officiel forside, får du den udleveret, og du udfylder alle felter og får den godkendt inden aflevering. Må du selv lave en forside, skal dit navn, klasse, opgavetitel samt fag og lærernavn fremgå. Du må gerne lave en kreativ forside bare de formelle krav er indfriet. Har din opgave en officiel forside, kan du lave din egen forside og placere den efter den formelle forside. 4 5

5 Indholdsfortegnelsen Indholdsfortegnelsen er en liste over alle opgavens overskrifter, samt hvilken side de hver især begynder på. Du kan se et eksempel på en indholdsfortegnelse forrest i dette hæfte. Bilagene, slutnoter og litteraturlisten skal også fremgå og du skal forsyne dem med sidetal for at læseren lettere kan finde dem. Din læser skal kunne orientere sig i din opgave ved hjælp af indholdsfortegnelsen og den skal vise din opgaves struktur. Indledningen, problemformulering og konklusion Indledningen og konklusionen er som hoved og hale på din opgave; de skal passe sammen men tydeligvis høre til i hver sin ende! I indledningen kan du uddybe problemformuleringen, du kan beskrive din måde at gå til dit emne på, du kan fortælle hvorfor du finder emnet interessant/væsentligt. Her skal du også gerne give din læser lyst til at læse videre! Problemformuleringen er din opgaves fundament. Du skal stille konkrete spørgsmål til dit emne, så læseren kan se hvad du vil tage stilling til i din opgave. Problemformuleringen skal beskrive hvad du vil redegøre for, hvad du vil analysere/fortolke, hvad du vil vurdere og om du vil perspektivere til andre sammenhænge. En problemformulering er præcis og kort, max 10 linjer. Alt det du skriver i din opgave skal forholde sig til problemformuleringen gør det ikke det, skal det slettes! Dine kilder skal have en direkte relation til din problemformulering, og din konklusion skal besvare din problemformulering. I konklusionen binder du alle de tråde sammen, som du har spundet igennem din opgave. Du besvarer de spørgsmål, du stillede i indledningen, på baggrund af det du har nået frem til i din opgaves hoveddele. Du skal ikke komme i tanke om nye ting i konklusionen men afrunde dét, du har skrevet i opgaven. Indledningen og konklusionen er vigtige dele i din opgave. Afhængig af opgavens størrelse er de minimum på en halv side hver. Arbejd på dem gennem hele dit opgaveforløb men skriv dem først færdige til sidst, når du kan se, hvordan din opgave har taget form. 6 7

6 Opgavens hoveddele Din opgaves hovedindhold skal bestå af En redegørelse, dvs. en beskrivelse, en præsentation eller en introduktion En analyse En vurdering, dvs. en diskussion eller en perspektivering hvorfor nogle synspunkter/holdninger/argumenter er mere holdbare end andre. I din vurdering ser du på dit emne oppe fra. Du reflekterer over dit emne, og du sætter dit emne i relation til andre sammenhænge: Du sætter det i perspektiv, dvs. du perspektiverer det. Redegørelsen hvad! I dette afsnit redegør du for dit emne: Med udgangspunkt i dine kilder/litteratur klarlægger du, hvad du tager afsæt i. Du beskriver dit emne for din læser. Du arbejder med teksterne og sætter igennem dem rammerne for opgaven. Du præsenterer altså dit emne som det former sig i dine kilder/litteratur. Det er vigtigt, at du hele tiden holder dine egne kommentarer og teksternes holdninger adskilt. Analysen hvorfor? Når du analyserer dit emne, skal du finde forskellige relevante oplysninger i dit materiale og sammenholde dem med dit fokuspunkt i problemformuleringen. I analysen opløser du dit emne i små dele og samler alle delene for at fokusere på problemformuleringens hvorfor. I analysedelen må du ikke mene eller kommentere ret meget selv find derfor så mange forskellige syn på dit emne som muligt i dit materiale. Vurderingen hvordan?! Du tager stilling til dit stof. Du stiller materialets synspunkter op overfor hinanden. Du overvejer for og imod; du diskuterer 8 9

7 Bilag Bilag er alt det, du vedlægger din opgave dvd er, webudskrifter, kopier, cd er, udklip etc. Materialet skal have en direkte relation til din opgave, og du skal kun vedlægge det, hvis din læser ikke selv kan skaffe det fra f.eks. kommunebiblioteket. Har du lydoptagelser, tv-klip, video, web ting der forsvinder fra det offentlige rum, er det vigtigt at vedlægge det. Avisudklip og andet, der kan være svært at skaffe, kan du vedlægge som en god læserservice. Kopier fra tilgængelige bøger skal du ikke vedlægge. Alle bilagene nummereres, skrives i indholdsfortegnelsen og litteraturlisten, og vedlægges opgaven. Du kan samle bøger for sig, avisartikler for sig, webmateriale for sig eller samle det hele i en lang alfabetisk liste. Begge dele er lige korrekt. Du kan eventelt spørge din faglærer. Din værktøjskasse For at lave en god opgave, skal du kunne dit skrivehåndværk. Dine vigtigste redskaber er Disposition At tage notater og skrive mange udkast At citere korrekt At henvise korrekt Litteraturliste Litteraturlisten er det sidste i din opgave. Det er en komplet liste over alt det materiale, du har brugt i opgaven. Bilag skrives også i litteraturlisten. Litteraturlister er altid alfabetiske efter forfatternes efternavne. Du skriver: Efternavn, fornavn: Titel, forlag, udgivelsesår. Har en tekst flere forfattere, nævner du kun den første forfatter og tilføjer m.fl. efter fornavnet. Har du brugt en avisartikel skriver du: Journalistens efternavn, fornavn: Rubrik, avisens navn, dato og årstal. Bruger du film, skriver du instruktørens navn, filmens titel, produktionsselskab, år. Websider angiver du ved forfatteren (hvis det er muligt), sidens titel samt webadresse. Disposition At disponere er at ordne noget eller råde over noget. Du skal disponere indholdet i din opgave, så dét du vurderer er vigtigst også får en fremtrædende plads og en grundig behandling i opgaven. Du skal ved hjælp af din disposition ordne indholdet i din opgave, så det bliver logisk, læsbart og til at forstå for læseren. Med en god disposition bliver det også lettere at skrive opgaven, fordi den brydes op i enkelte dele, der kan behandles én efter én. Du skal tilrettelægge opgavens enkelte dele i en logisk, opbyggelig rækkefølge, der gør det muligt for dig at besvare problemformuleringen. En god disposition gør det altså både lettere at skrive opgaven og lettere at læse og forstå den

8 Notater og udkast Når du læser, skal du tage notater. Det hjælper dig til huske, hvor du har læst det og til at huske hvad du læst. Notaterne skal give dig et overblik; de skal derfor være kortfattede. Notaterne behøver ikke at være grammatisk korrekte bare du selv kan forstå dem. Husk altid at skrive, hvilken tekst notaterne hører til ellers glemmer du det, og så er det forfra! Du skal også skrive notater eller udkast til din egen tekst. Skriv alt ned og slet det værste vrøvl efterhånden som du læser mere og mere og derfor bliver klogere og klogere. Det er uhyggeligt svært at huske guldkorn, der ikke er skrevet ned men meget let at slette overflødig tekst. Så skriv, skriv, skriv! Noter Du kan indsætte en note, altså en fodnote, en slutnote eller en henvisning til en anden tekst i din tekst, hvis du ønsker at give læseren en information, som er vigtig at give, men som vil forstyrre læsningen og ikke kan flettes ind i brødteksten. Det kan også være, hvis du skal uddybe et begreb, give en omtalt persons fødsels- og dødsår, eller når du skal henvise til et bilag, et litterært værk, skal dokumentere en påstand eller når du har citeret. Noterne nummereres fortløbende gennem opgaven og placeres enten som fodnoter i bunden af hver side, eller som slutnoter, der samles på en side efter konklusionen. Begge dele er korrekt. Du må finde ud af med dig selv (og din lærer!), hvad du foretrækker og bruge samme metode gennem hele opgaven. Citater Når du citerer andre, er det vigtigt at vise præcist hvor du har tekststykket fra. Du skriver tekststykket af, markerer det med gåseøjne ved start og slut, og skriver i en note efter citatet forfatternavn, titel, sidetal. Du må gerne redigere i det citerede tekststykke, hvis du synes, det er for langt. Så sætter du [...] der hvor du har fjernet en bid. Husk at du ikke må ændre betydningen/meningen i citatet, og at din læser skal kunne se, at du har redigeret i citatet. Du skal altid kommentere de citater du vælger og fortælle, hvorfor du mener, der er grund til at have dem i din opgave. Citerer du længere tekststykker, er det en god ide at skrive med en bredere margin (og eventuelt også med en anden linieafstand) end brødteksten, så passagen tydeligt adskiller sig fra din egen tekst som her. Henvisninger Fodnoter, citathenvisninger og henvisninger til tekster/kilder, som du bygger konkrete afsnit af din opgave på, er ens: Forfatter, titel(/udgivelsesår hvis titlen er meget lang, eller du har flere værker af samme forfatter), sidetal. Husk at henvise hver evig eneste gang din tekst bygger på en anden forfatters tekst

9 Dit sprog Når du skriver skal du huske, at du ikke snakker! Skriftsprog er anderledes end det talte sprog og sproget i en opgave er mere formelt. Din læser er sjældent din ven, så du kan ikke regne med, at hun forstår din ironi, din sarkasme, dine vittigheder, slang eller andet, der typisk findes i talesproget. Du skal skrive grammatisk korrekt dansk men gerne i din personlige stil. Du skal skrive med variation i sætningsopbygningen, og du skal vise, at du har et nuanceret ordforråd, som både er abstrakt og konkret. Du skal også bruge fagudtrykkene fra det fag, du skriver din opgave i. Men du skal først og fremmest skrive, så læseren kan forstå, hvad du mener! Din opgave er bygget op af sætninger. En sætning er kun en sætning, hvis der er et subjekt og et verballed dem du sætter x og o ved, når du skal sætte komma. Lad ikke en sætning blive for lang husk punktum. Brug hellere mange korte sætninger end en lang sætning, der strækker sig over flere linier. Det giver en god læserytme, hvis du varierer sætningernes længde. Overskrifter En god overskrift er informativ, kort og præcis. Den kan også være provokerende, kreativ eller kæk afhængig af opgavetypen. Dine overskrifter skal altid fortælle, hvad det efterfølgende afsnit handler om. Brug tid på korrektur Alle skrivende laver stave- og slåfejl og nogle grammatiske fejl. Find ud af hvor du har dine svagheder; spørg din lærer måske er du ikke selv opmærksom på hvor det er. Vær særlig grundig med at læse korrektur dér hvor du laver flest fejl. Gennemgå Rettenøglen 1 og tjek dit sprog i opgaven. Stol aldrig på din computers stavekontrol brug din ordbog. Du skal sætte meget tid af til at læse korrektur og rette sproget i din opgave. Hvis der er mange fejl i din opgave, forstyrrer det læsningen og skygger for indholdet. Print din opgave ud, fat en kuglepen og kæm din opgave igennem. Det er en god idé at bytte opgaver med en fra klassen så kan I læse korrektur på hinandens opgaver, lære af hinandens fejl - og blive bedre begge to! Opgave-vokseværk søges! Det kan ske, at når du synes, din opgave er færdig, så er den faktisk alt for kort eller måske lidt for lang. En sproglig finjustering kan flytte meget begge veje: Bruger du mange fyldord eller laver du dobbeltkonfekt? Så skal du fjerne ord, der ikke i sig selv bærer selvstændig mening (som her!)? Bruger du gentagelser; siger du den samme ting på mange måder (som her...)? Kan du koncentere et afsnit ned til et par sætninger eller kan du bygge flere detaljer på? Læs afsnit for afsnit i din opgave og marker alle de steder dit sprog får din opgave til at blive for kort eller lang og ret det til. 1 Ågård, Dorthe: Dansk Rettenøgle, Gyldendal

10 Sådan gør du censor glad! Alle opgaver vurderes ud fra en faglig helhedsvurdering; så både det du skriver, og måden du skriver det på, tæller med. Ved bedømmelsen af indhold lægges der vægt på At der er passende indledning og konklusion At alle dele af problemformuleringen er besvaret At stoffet er behandlet tilstrækkeligt dybtgående At der anvendes teorier og metoder fra faget At opgavebesvarelsen går fra et redegørende niveau til et analyserende, og ender med at diskutere/vurdere/perspektivere Ved bedømmelsen af sprog lægges der vægt på At opgaven er skrevet på korrekt dansk dvs. at ordforråd, bøjningsformer, sætningsopbygning, stavning og tegnsætning er korrekt At den sproglige tone er ensartet gennem hele opgaven At den logiske sammenhæng i opgaven også fremgår sprogligt Ved bedømmelsen af dokumentation og kilder lægges der vægt på At alle anvendte kilder er fremlagt At de fremsatte påstande begrundes konkret, f.eks. med citater At kildehenvisningerne er korrekte og præcise At kilderne er inddraget i et rimeligt omfang Ved bedømmelsen af noter og litteraturliste lægges der vægt på At noter og litteraturliste er udarbejdet i overensstemmelse med gængse regler At litteraturlisten indeholder det faktisk anvendte materiale Så er det bare om at vælge et emne, som du faktisk synes er interessant. God arbejdslyst! Ved bedømmelsen af fremstillingen lægges der vægt på At der er en klar disposition At der er en passende vægtning mellem de enkelte dele i opgaven, og at de hænger logisk sammen At opgaven er læsbar 16 17

OpgaveGuiden. - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden. - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Indholdsfortegnelse OpgaveGuiden en guide til gode opgaver 3 Større skriftlige opgaver i gymnasiet 4 Større skriftlige opgaver på hf 5 Opgavers formelle indhold

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Indhold 1. Placering af opgaverne... 2 2. Dansk- og/eller historieopgaven... 3 3. Studieretningsprojekttræningsopgaven.... 3 4. Studieretningsprojektet...

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2016/2017 Randers HF & VUC Indholdsfortegnelse Vigtige tidspunkter... 2 Tilmelding, udlevering og aflevering... 3 Formelle krav til opgaven... 4 Hvem skal

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning Større Skriftlig Opgave 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning Tidsplan Dato Aktivitet Du skal Tale med din lærer om emnet, inden 8/10 Valg af fag og overskrift for SSO du vælger

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet s.2 4.

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Dansk historieopgaven

Dansk historieopgaven Dansk historieopgaven FORMÅL: At kunne skrive en stor opgave er en vigtig del af din uddannelse, både på gymnasiet og i de uddannelser, der kommer bagefter. Derfor skal du kende de regler, der er for at

Læs mere

Vejledning i AT-synopsis

Vejledning i AT-synopsis Vejledning i AT-synopsis Kalundborg Gymnasium & HF Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en AT-synopsis?... 3 2. Synopsen skal indeholde:... 3 Valg af emne/sag...... 4 4 Problemformulering...... 4 5. Oversigt

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g Vejledning til på TIDSFRISTER OG KRAV: Senest mandag den 18. januar 2010 vælger du, om opgaven skal skrives i dansk, i historie eller i begge fag. Derefter undersøger du mulige områder, og under vejledning

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE SØNDERVANGEN 56 - POSTBOKS BIRKERØD DANMARK

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE SØNDERVANGEN 56 - POSTBOKS BIRKERØD DANMARK Større Skriftlig Opgave 2016-17 Skrivevejledning og aflevering Omfang og layout: Krav til opgavens omfang skal fremgå af opgaveformuleringen. Titelbladet, abstract, indholdsfortegnelsen, noter, materialeoversigten/litteraturfortegnelsen

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014

Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014 Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014 Hanne Kær Pedersen Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494 Indholdsfortegnelse Censorvejledning engelsk A og B, stx... 1 Maj 2014... 1 Opgavesættet...

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Fælles principper for AT på FG

Fælles principper for AT på FG 1 AT på FG 2012-13 2. Introduktion 3. Formål og ansvarsfordeling 4. Fag og forløb 5. Synopsis 7. Studierapport 8. Talepapiret og den afsluttende prøve 9. Bedømmelseskriterier 2 Fælles principper for AT

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016.

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016. EKSAMENSPROJEKTET Oplæg 7. januar 2016. Oversigt: Tilmelding/regler. Arbejdsprocessen og vejledningen. Synopsens indhold. Den mundtlige eksamen. At det er en eksamen betyder, at regler og frister skal

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Hvad er SSO og hvem skal skrive den?

Hvad er SSO og hvem skal skrive den? SSO 2018 Hvad er SSO og hvem skal skrive den? For at få en hel Hf-eksamen skal man skrive en større skriftlig opgave i ét eller flere fag, som man selv vælger. Alle kursister, der satser på at fuldføre

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

3g Vejledning i At-eksamen (almen studieforberedelse)

3g Vejledning i At-eksamen (almen studieforberedelse) 3g Vejledning i At-eksamen (almen studieforberedelse) Udarbejdet af Projektgruppen for pædagogisk udvikling (Revideret i jan. 2017 af administrationen) 1 Indhold Eksamen i almen studieforberedelse... 3

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere