OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver"

Transkript

1 OpgaveGuiden

2 OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer som indholdsfortegnelse, indledning, noteapparat, litteraturliste. Det er alt dét, der pakker dit emne ind og hjælper til at gøre din opgave god - velstruktureret, velformuleret og gennemtænkt. Først i OpgaveGuiden er der en oversigt over, hvornår i dit skoleforløb de store opgaver er placeret. Dernæst er der en masse gode råd til, hvordan du får styr på din opgave, så den bliver lidt lettere at skrive. Der er også en gennemgang af de forskellige dele, din opgave skal indeholde. Du kan bruge dette hæfte til de fleste typer opgaver; både de store SSO/SRP og til mindre stileafleveringer, synopser etc. Tal altid med din faglærer om dine afleveringer. Læs hæftet grundigt så ved du, hvad din lærer og censor forventer af dine opgaver, og hvornår du skal lave dem. OpgaveGuiden hjælper dig med alle formaliteterne så kan du koncentrere dig om indholdet!

3 Større skriftlige opgaver i gymnasiet Hvornår Fag Evaluering Hvornår Fag Evaluering 1.g Slutning af grundforløb Naturvidenskabeligt grundforløb NV Fag fra Naturfagsgruppen Rapport med mundtlig forsvar En intern karakter, der indgår i standpunktskaraktererne, 134 i STX bekendtgørelsen 2.g 3. semester Almen studieforberedelse - AT Synopsis Samt fremlæggelse under prøvelignende former. læreplan for AT, g Slutning af skoleåret Almen studieforberedelse - AT Fag fra naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora Rapport med mundtlig forsvar En intern karakter, der indgår i standpunktskaraktererne, 134 i STX bekendtgørelsen 3.g 2 uger i perioden november-marts Studieretningsprojekt - SRP To eller tre fag med udgangspunkt i studieretningsfag A + andre studieretningsfag og/eller dansk/historie Opgave Ekstern karakter. Medtællende eksamenskarakter. Vægt: 2 2.g 4. semester 2-3 studieretningsfag Opgave En intern karakter, der indgår i standpunktskaraktererne, 134 i STX bekendtgørelsen 3.g Emne udmeldes medio januar, synopsis afleveres 1. marts Almen studieforberedelse - AT Synopsis med mundtlig forsvar Vægt: 2 Læreplan for AT, g Dansk, historie eller begge fag Opgave En intern karakter, medtællende i årskaraktererne, 134 i STX bekendtgørelsen 2 3

4 Større skriftlige opgaver på hf Hvornår Fag Evaluering 2. hf En uge i oktober 2. hf 1 uge i perioden 1. november til 15. marts 2. hf Fag vælges 1. februar, emnet 15. marts. Projektet laves de sidste 6 uger af undervisningsperioden Prøveeksamensprojekt Kultur- og samfundsfag SSO Større Skriftlig Opgave 1-3 fag, mindst ét fag på B-niveau Eksamensprojekt Synopsis og mundtlig prøve Opgave Ekstern karakter. Medtællende eksamenskarakter. Vægt: 1,5 Synopsis og mundtlig eksamen Opgavens formelle indhold Din opgave skal almindeligvis fylde et givent antal sider. I det sideantal er indledningen, opgavens hoveddel og konklusion inkluderet. Litteraturliste, bilag, noter og andet tæller altså ikke med. Du skal skrive med 1½ linjeafstand, lige margin og en skriftstørrelse på 12 punkt i brødteksten. Alle siderne skal forsynes med sidetal, dit navn og klasse. Din opgave skal typisk bestå af: Forside med opgavetitel Indholdsfortegnelse Indledning Opgavens hoveddel Konklusion Bilag Litteraturliste Forsiden Er der en officiel forside, får du den udleveret, og du udfylder alle felter og får den godkendt inden aflevering. Må du selv lave en forside, skal dit navn, klasse, opgavetitel samt fag og lærernavn fremgå. Du må gerne lave en kreativ forside bare de formelle krav er indfriet. Har din opgave en officiel forside, kan du lave din egen forside og placere den efter den formelle forside. 4 5

5 Indholdsfortegnelsen Indholdsfortegnelsen er en liste over alle opgavens overskrifter, samt hvilken side de hver især begynder på. Du kan se et eksempel på en indholdsfortegnelse forrest i dette hæfte. Bilagene, slutnoter og litteraturlisten skal også fremgå og du skal forsyne dem med sidetal for at læseren lettere kan finde dem. Din læser skal kunne orientere sig i din opgave ved hjælp af indholdsfortegnelsen og den skal vise din opgaves struktur. Indledningen, problemformulering og konklusion Indledningen og konklusionen er som hoved og hale på din opgave; de skal passe sammen men tydeligvis høre til i hver sin ende! I indledningen kan du uddybe problemformuleringen, du kan beskrive din måde at gå til dit emne på, du kan fortælle hvorfor du finder emnet interessant/væsentligt. Her skal du også gerne give din læser lyst til at læse videre! Problemformuleringen er din opgaves fundament. Du skal stille konkrete spørgsmål til dit emne, så læseren kan se hvad du vil tage stilling til i din opgave. Problemformuleringen skal beskrive hvad du vil redegøre for, hvad du vil analysere/fortolke, hvad du vil vurdere og om du vil perspektivere til andre sammenhænge. En problemformulering er præcis og kort, max 10 linjer. Alt det du skriver i din opgave skal forholde sig til problemformuleringen gør det ikke det, skal det slettes! Dine kilder skal have en direkte relation til din problemformulering, og din konklusion skal besvare din problemformulering. I konklusionen binder du alle de tråde sammen, som du har spundet igennem din opgave. Du besvarer de spørgsmål, du stillede i indledningen, på baggrund af det du har nået frem til i din opgaves hoveddele. Du skal ikke komme i tanke om nye ting i konklusionen men afrunde dét, du har skrevet i opgaven. Indledningen og konklusionen er vigtige dele i din opgave. Afhængig af opgavens størrelse er de minimum på en halv side hver. Arbejd på dem gennem hele dit opgaveforløb men skriv dem først færdige til sidst, når du kan se, hvordan din opgave har taget form. 6 7

6 Opgavens hoveddele Din opgaves hovedindhold skal bestå af En redegørelse, dvs. en beskrivelse, en præsentation eller en introduktion En analyse En vurdering, dvs. en diskussion eller en perspektivering hvorfor nogle synspunkter/holdninger/argumenter er mere holdbare end andre. I din vurdering ser du på dit emne oppe fra. Du reflekterer over dit emne, og du sætter dit emne i relation til andre sammenhænge: Du sætter det i perspektiv, dvs. du perspektiverer det. Redegørelsen hvad! I dette afsnit redegør du for dit emne: Med udgangspunkt i dine kilder/litteratur klarlægger du, hvad du tager afsæt i. Du beskriver dit emne for din læser. Du arbejder med teksterne og sætter igennem dem rammerne for opgaven. Du præsenterer altså dit emne som det former sig i dine kilder/litteratur. Det er vigtigt, at du hele tiden holder dine egne kommentarer og teksternes holdninger adskilt. Analysen hvorfor? Når du analyserer dit emne, skal du finde forskellige relevante oplysninger i dit materiale og sammenholde dem med dit fokuspunkt i problemformuleringen. I analysen opløser du dit emne i små dele og samler alle delene for at fokusere på problemformuleringens hvorfor. I analysedelen må du ikke mene eller kommentere ret meget selv find derfor så mange forskellige syn på dit emne som muligt i dit materiale. Vurderingen hvordan?! Du tager stilling til dit stof. Du stiller materialets synspunkter op overfor hinanden. Du overvejer for og imod; du diskuterer 8 9

7 Bilag Bilag er alt det, du vedlægger din opgave dvd er, webudskrifter, kopier, cd er, udklip etc. Materialet skal have en direkte relation til din opgave, og du skal kun vedlægge det, hvis din læser ikke selv kan skaffe det fra f.eks. kommunebiblioteket. Har du lydoptagelser, tv-klip, video, web ting der forsvinder fra det offentlige rum, er det vigtigt at vedlægge det. Avisudklip og andet, der kan være svært at skaffe, kan du vedlægge som en god læserservice. Kopier fra tilgængelige bøger skal du ikke vedlægge. Alle bilagene nummereres, skrives i indholdsfortegnelsen og litteraturlisten, og vedlægges opgaven. Du kan samle bøger for sig, avisartikler for sig, webmateriale for sig eller samle det hele i en lang alfabetisk liste. Begge dele er lige korrekt. Du kan eventelt spørge din faglærer. Din værktøjskasse For at lave en god opgave, skal du kunne dit skrivehåndværk. Dine vigtigste redskaber er Disposition At tage notater og skrive mange udkast At citere korrekt At henvise korrekt Litteraturliste Litteraturlisten er det sidste i din opgave. Det er en komplet liste over alt det materiale, du har brugt i opgaven. Bilag skrives også i litteraturlisten. Litteraturlister er altid alfabetiske efter forfatternes efternavne. Du skriver: Efternavn, fornavn: Titel, forlag, udgivelsesår. Har en tekst flere forfattere, nævner du kun den første forfatter og tilføjer m.fl. efter fornavnet. Har du brugt en avisartikel skriver du: Journalistens efternavn, fornavn: Rubrik, avisens navn, dato og årstal. Bruger du film, skriver du instruktørens navn, filmens titel, produktionsselskab, år. Websider angiver du ved forfatteren (hvis det er muligt), sidens titel samt webadresse. Disposition At disponere er at ordne noget eller råde over noget. Du skal disponere indholdet i din opgave, så dét du vurderer er vigtigst også får en fremtrædende plads og en grundig behandling i opgaven. Du skal ved hjælp af din disposition ordne indholdet i din opgave, så det bliver logisk, læsbart og til at forstå for læseren. Med en god disposition bliver det også lettere at skrive opgaven, fordi den brydes op i enkelte dele, der kan behandles én efter én. Du skal tilrettelægge opgavens enkelte dele i en logisk, opbyggelig rækkefølge, der gør det muligt for dig at besvare problemformuleringen. En god disposition gør det altså både lettere at skrive opgaven og lettere at læse og forstå den

8 Notater og udkast Når du læser, skal du tage notater. Det hjælper dig til huske, hvor du har læst det og til at huske hvad du læst. Notaterne skal give dig et overblik; de skal derfor være kortfattede. Notaterne behøver ikke at være grammatisk korrekte bare du selv kan forstå dem. Husk altid at skrive, hvilken tekst notaterne hører til ellers glemmer du det, og så er det forfra! Du skal også skrive notater eller udkast til din egen tekst. Skriv alt ned og slet det værste vrøvl efterhånden som du læser mere og mere og derfor bliver klogere og klogere. Det er uhyggeligt svært at huske guldkorn, der ikke er skrevet ned men meget let at slette overflødig tekst. Så skriv, skriv, skriv! Noter Du kan indsætte en note, altså en fodnote, en slutnote eller en henvisning til en anden tekst i din tekst, hvis du ønsker at give læseren en information, som er vigtig at give, men som vil forstyrre læsningen og ikke kan flettes ind i brødteksten. Det kan også være, hvis du skal uddybe et begreb, give en omtalt persons fødsels- og dødsår, eller når du skal henvise til et bilag, et litterært værk, skal dokumentere en påstand eller når du har citeret. Noterne nummereres fortløbende gennem opgaven og placeres enten som fodnoter i bunden af hver side, eller som slutnoter, der samles på en side efter konklusionen. Begge dele er korrekt. Du må finde ud af med dig selv (og din lærer!), hvad du foretrækker og bruge samme metode gennem hele opgaven. Citater Når du citerer andre, er det vigtigt at vise præcist hvor du har tekststykket fra. Du skriver tekststykket af, markerer det med gåseøjne ved start og slut, og skriver i en note efter citatet forfatternavn, titel, sidetal. Du må gerne redigere i det citerede tekststykke, hvis du synes, det er for langt. Så sætter du [...] der hvor du har fjernet en bid. Husk at du ikke må ændre betydningen/meningen i citatet, og at din læser skal kunne se, at du har redigeret i citatet. Du skal altid kommentere de citater du vælger og fortælle, hvorfor du mener, der er grund til at have dem i din opgave. Citerer du længere tekststykker, er det en god ide at skrive med en bredere margin (og eventuelt også med en anden linieafstand) end brødteksten, så passagen tydeligt adskiller sig fra din egen tekst som her. Henvisninger Fodnoter, citathenvisninger og henvisninger til tekster/kilder, som du bygger konkrete afsnit af din opgave på, er ens: Forfatter, titel(/udgivelsesår hvis titlen er meget lang, eller du har flere værker af samme forfatter), sidetal. Husk at henvise hver evig eneste gang din tekst bygger på en anden forfatters tekst

9 Dit sprog Når du skriver skal du huske, at du ikke snakker! Skriftsprog er anderledes end det talte sprog og sproget i en opgave er mere formelt. Din læser er sjældent din ven, så du kan ikke regne med, at hun forstår din ironi, din sarkasme, dine vittigheder, slang eller andet, der typisk findes i talesproget. Du skal skrive grammatisk korrekt dansk men gerne i din personlige stil. Du skal skrive med variation i sætningsopbygningen, og du skal vise, at du har et nuanceret ordforråd, som både er abstrakt og konkret. Du skal også bruge fagudtrykkene fra det fag, du skriver din opgave i. Men du skal først og fremmest skrive, så læseren kan forstå, hvad du mener! Din opgave er bygget op af sætninger. En sætning er kun en sætning, hvis der er et subjekt og et verballed dem du sætter x og o ved, når du skal sætte komma. Lad ikke en sætning blive for lang husk punktum. Brug hellere mange korte sætninger end en lang sætning, der strækker sig over flere linier. Det giver en god læserytme, hvis du varierer sætningernes længde. Overskrifter En god overskrift er informativ, kort og præcis. Den kan også være provokerende, kreativ eller kæk afhængig af opgavetypen. Dine overskrifter skal altid fortælle, hvad det efterfølgende afsnit handler om. Brug tid på korrektur Alle skrivende laver stave- og slåfejl og nogle grammatiske fejl. Find ud af hvor du har dine svagheder; spørg din lærer måske er du ikke selv opmærksom på hvor det er. Vær særlig grundig med at læse korrektur dér hvor du laver flest fejl. Gennemgå Rettenøglen 1 og tjek dit sprog i opgaven. Stol aldrig på din computers stavekontrol brug din ordbog. Du skal sætte meget tid af til at læse korrektur og rette sproget i din opgave. Hvis der er mange fejl i din opgave, forstyrrer det læsningen og skygger for indholdet. Print din opgave ud, fat en kuglepen og kæm din opgave igennem. Det er en god idé at bytte opgaver med en fra klassen så kan I læse korrektur på hinandens opgaver, lære af hinandens fejl - og blive bedre begge to! Opgave-vokseværk søges! Det kan ske, at når du synes, din opgave er færdig, så er den faktisk alt for kort eller måske lidt for lang. En sproglig finjustering kan flytte meget begge veje: Bruger du mange fyldord eller laver du dobbeltkonfekt? Så skal du fjerne ord, der ikke i sig selv bærer selvstændig mening (som her!)? Bruger du gentagelser; siger du den samme ting på mange måder (som her...)? Kan du koncentere et afsnit ned til et par sætninger eller kan du bygge flere detaljer på? Læs afsnit for afsnit i din opgave og marker alle de steder dit sprog får din opgave til at blive for kort eller lang og ret det til. 1 Ågård, Dorthe: Dansk Rettenøgle, Gyldendal

10 Sådan gør du censor glad! Alle opgaver vurderes ud fra en faglig helhedsvurdering; så både det du skriver, og måden du skriver det på, tæller med. Ved bedømmelsen af indhold lægges der vægt på At der er passende indledning og konklusion At alle dele af problemformuleringen er besvaret At stoffet er behandlet tilstrækkeligt dybtgående At der anvendes teorier og metoder fra faget At opgavebesvarelsen går fra et redegørende niveau til et analyserende, og ender med at diskutere/vurdere/perspektivere Ved bedømmelsen af sprog lægges der vægt på At opgaven er skrevet på korrekt dansk dvs. at ordforråd, bøjningsformer, sætningsopbygning, stavning og tegnsætning er korrekt At den sproglige tone er ensartet gennem hele opgaven At den logiske sammenhæng i opgaven også fremgår sprogligt Ved bedømmelsen af dokumentation og kilder lægges der vægt på At alle anvendte kilder er fremlagt At de fremsatte påstande begrundes konkret, f.eks. med citater At kildehenvisningerne er korrekte og præcise At kilderne er inddraget i et rimeligt omfang Ved bedømmelsen af noter og litteraturliste lægges der vægt på At noter og litteraturliste er udarbejdet i overensstemmelse med gængse regler At litteraturlisten indeholder det faktisk anvendte materiale Så er det bare om at vælge et emne, som du faktisk synes er interessant. God arbejdslyst! Ved bedømmelsen af fremstillingen lægges der vægt på At der er en klar disposition At der er en passende vægtning mellem de enkelte dele i opgaven, og at de hænger logisk sammen At opgaven er læsbar 16 17

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse.

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Introduktion til projektarbejde Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Vi hjælper dig gerne på vej

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Arbejdsmarked og karriere

Arbejdsmarked og karriere Arbejdsmarked og karriere Formål: I projekt 3 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning AT 3 med SYNOPSIS STUK april 2013 LWO Kilde: Bjarne Villads Larsen i Samfundsfagsnyt 162 Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt ARGUMENTATION - KULTURMØDER

Læs mere

Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN

Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN 1 Indholdsfortegnelse 1. Mål for afsluttende praktisk prøve... 3 2. Prøveperioden... 3 Skrive-/arbejdsfasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Information om Dansk/Historie-opgaven 2015

Information om Dansk/Historie-opgaven 2015 Information om Dansk/Historie-opgaven 2015 Indholdsfortegnelse Side 1.0 Dansk- / Historieopgaven 3-1.1 Formålet med Opgaven 3-1.2 Tidsplan og omfang 3 2.0 Opgavens indhold 4-2.1 Titelforsiden 4-2.2 Indholdsfortegnelsen

Læs mere

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vurderingen 1. Rammer for prøven Skriftlig

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere