BILAG 1. BOLIGVURDERINGER OG GÆLDSOVERSIGT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1. BOLIGVURDERINGER OG GÆLDSOVERSIGT"

Transkript

1 BILAG 1. BOLIGVURDERINGER OG GÆLDSOVERSIGT Fagsekretariatet Teknik og Miljø/Byg og Ejendom har pr. ult. februar 2015 foretaget en vurdering af hvert enkelt botilbud/bofællesskab til fysisk og psykisk handicappede borgere i Skanderborg Kommune. Der er således tale om en vurdering af de kommunalt ejede botilbud/bofællesskaber. Forhold vedr. de ikke-kommunalt ejede bygninger/bofællesskaber er beskrevet i kapacitetsanalysens afsnit 3.2. Endvidere har Økonomistaben opgjort den samlede gæld for det enkelte botilbud/bofællesskab pr. ult

2 Kjærsholm botilbud Kjærsholm, Fregerslevvej 20, 8362 Hørning. Bygningerne er opført i flere etaper. Bygningerne er opført i teglsten, hovedbygningen med teglstenstag og de øvrige bygninger med tagpap. Alle boligerne i den eksisterende bygning og køkkener i stueetagen er renoveret i Tilbygning af 6 nye boliger er udført i 2013/2014. På 1. sal i den gamle hovedbygning er der 3 aflastningsboliger med bad, samt fællesrum og køkken. Disse bør renoveres indenfor 5-10 år. I stueplan på hovedbygningen findes fælles opholdsrum, køkken, personalefaciliteter: Disse findes i rimelig stand. (Det gamle fælleskøkken og ventilationsanlæg til do er ikke gennemgået). Udvendig er det konstateret, at taget på den gamle hovedbygning trænger til renovering, samt at der en del vinduer/ døre, der er i dårlig stand og skal udskiftes inden for en rimelig tid. (Ved den kommende renovering skal murværk ligeledes gennemgås). Vinduerne på boligerne, som er renoveret i 2014, er ikke udskiftet; disse skal udskiftes inden for 5-10 år. Vurdering af om-/tilbygningsmuligheder: Indvendig renovering af boligerne er anslået til kr./bolig, i alt kr. Indvendig renovering af fællesfaciliteterne er anslået til kr. Udvendig renovering af tag på hovedbygningen er anslået til kr. Udvendig renovering af vinduer på hovedbygningen er anslået til kr. Ud fra et byggeteknisk synspunkt er det vurderet, at bygningerne fremtræder i rimelig stand. Fællesfaciliteterne bør renoveres efter behov. Gæld ultimo 2014 er opgjort til kr. 2

3 Bostederne bofællesskabet Toftegårdsvej Bofællesskabet, Toftegårdsvej 4-6, 8362 Hørning. Hører organisatorisk under Bostederne. Bygningerne er opført i Bygningerne er opført i gule teglsten, med cementtagsten. Toftegårdsvej 4 består af 2 boliger. Toftegårdsvej 6 består af 2 boliger, fællesrum/ køkken/ toilet og kontor for personalet. Facaderne er renoveret i 2014 med nye vinduer og døre i næsten alle boliger, fællesrum, fælleskøkken og kontor. Indvendig har boligerne behov for ny gulvbelægning, nye døre og malerbehandling. Boligernes køkken og baderum er fra byggeriets opførelse og trænger til renovering. Indvendig af renovering af boligerne er anslået til kr./bolig, i alt kr. Indvendig renovering af fællesfaciliteterne er anslået til kr. Ud fra et byggeteknisk synspunkt er det vurderet, at bygningerne fremtræder i rimelig stand. Dog bør boligerne renoveres indvendig ved fraflytning, da de er meget slidte. Fællesfaciliteterne bør renoveres efter behov. Gæld ultimo 2014 er opgjort til kr. 3

4 Bostederne bofællesskabet Lynghovedvej 10 Bofællesskabet, Lynghovedvej 10, 8680 Ry. Hører organisatorisk under Bostederne. Bostedet indeholder 10 boliger. Bygningerne er opført i to etaper (1995 og 2001). Bygningerne er opført i teglsten og med teglstenstag. Derudover er der et par udhuse. Alle boligerne er renoveret inden for de sidste år, så der kommer ikke store udgifter til renovering. Vinduerne i begge bygninger trænger til maling udvendigt, og det vil blive udført inden for nærmeste fremtid. Derudover er der almindelige vedligeholdelser, som skal udføres. Vurdering af om-/tilbygningsmuligheder: Der er som udgangspunkt ingen mulighed for tilbygning. Gæld ultimo 2014 er opgjort til kr. 4

5 Bostederne Kildevej 14 Bostederne, Kildevej 14 K, 8660 Skanderborg. Bostedet indeholder i alt 25 boliger. Oprindelig bygning med 13 boliger er fra 1977, men er ombygget/tilbygget i 2000 og senere renoveret i 2010/2011. Der er i 2006 bygget 2 x 6 boliger til. Alle de oprindelige boliger er renoveret inden for den sidste årrække, så der er intet renoveringsbehov udover den almindelige vedligeholdelse. Der er over de næste 10 år knap kr./pr. år på vedligeholdelsesplanen, som ønskes udført, hvis der er penge dertil. Vurdering af om-/tilbygningsmuligheder: Det er ikke muligt at lave tilbygninger på denne matrikel. Ud fra et byggeteknisk synspunkt er det vurderet, at bygningerne fremtræder i rimelig stand. Gæld ultimo 2014 er opgjort til kr. 5

6 Skovbo Døgninstitution Skovbo for børn og unge, Ole Rømers Alle 40, Skovby, 8464 Galten Bygningerne indeholder 24 pladser til døgntilbud og aflastningspladser, med fællesarealer og servicearealer. Bygningerne er opført i 2003 og er bygget i gule teglsten med paptag. Derudover er der tilhørende udhuse og garager. Der er lidt problemer med afdækninger på murkroner, som skal renoveres inden for nærmeste fremtid. Derudover er der en del fuger i murværket, som ligeledes skal kradses ud og fuges efter. Herudover er der kun almindelig vedligeholdelsesarbejde, som skal udføres Der er som udgangspunkt ingen mulighed for tilbygning. Der er ingen gæld i botilbuddet. 6

7 Landsbyen Sølund Almene boliger Bosted, Sortesøvej 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 9A, 10A, 11-12, 12A-D, 13-14, 15-16, 17-18, 43, 44, 8660 Skanderborg Bygningerne indeholder i alt 174 boliger med fællesarealer og servicearealer. Bygningerne 9A og 10A er opført i 2007 og er bygget i teglsten og vandskuret hvide med fladt paptag. Bygninger 43 og 44 er opført i 2009 og er bygget i teglsten og vandskuret hvide med fladt paptag. Bygningen 12A-D er opført i Bygningerne Sortesøvej 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, og er opført i 1976 og renoveret inden for de sidste 5-10 år. Bygningerne er opført med facader med betonelementbrystninger og med lette facader resten af vejen op til taget. Bygningerne er med fladt paptag. Derudover er der tilhørende udhuse og garager. Der er kun almindelig vedligeholdelsesarbejde, som skal udføres. Der er som udgangspunkt ingen mulighed for tilbygning. Almene boliger Bosted, Sortesøvej og 41-42, 8660 Skanderborg Vurdering af bygningernes tilstand: Bygningerne indeholder i alt 32 boliger med fællesarealer og servicearealer. Bygningerne er opført i 2007 og er bygget i teglsten og vandskuret hvide med fladt paptag. Derudover er der tilhørende udhuse og garager. Der er kun almindelig vedligeholdelsesarbejde, som skal udføres Der er som udgangspunkt ingen mulighed for tilbygning. 7

8 Bosted, Sortesøvej 20, 8660 Skanderborg. Bostedet indeholder 5 boliger. (boligareal: 255 m²). Derudover er der indrettet en bolig i kælderen. Der er et samlet erhvervsareal på 466 m², hvoraf 138 m² er kælder. Bygningerne er opført i Bygningerne er opført i teglsten/vandskuret i hvid og med fladt paptag. Derudover er der et par udhuse og garager. I sammenhæng med bostedet er der placeret 2 pavilloner og et bjælkehus. Der er kun almindelig vedligeholdelsesarbejde, som skal udføres. Vurdering af om-/tilbygningsmuligheder: Der er som udgangspunkt ingen mulighed for tilbygning. Bosted, Dyrehaven 10, Pavillon 5, 8660 Skanderborg Bygningerne indeholder i alt 20 boliger. Bygningen er i rigtig dårlig stand, så derfor er der fra direktionens side valgt at sælge denne pavillon til en højskole og flytte beboerne andetsteds hen. Vurdering af om-/tilbygningsmuligheder: Der er på nuværende tidspunkt meldt ud, at beboerne i denne bygning skal flyttes andetsteds hen. Evt. nye bygninger. Ud fra et byggeteknisk synspunkt er det vurderet, at bygningerne fremtræder i rigtig dårlig stand. 8

9 Den samlede gæld vedr. Landsbyen Sølund ultimo 2014 er opgjort til kr. Gælden vedrører ikke adressen Dyrehaven 10. 9

10 Solsikken - botilbud Solsikken, Holmedal 35 Voerladegård, 8660 Skanderborg Vurdering af bygningernes tilstand: Bygningerne indeholder i alt 20 boliger med fællesarealer og servicearealer. Den oprindelige bygning med 5 boliger er opført i henholdsvis 1951 og er bygget i teglsten og med tegltag. Denne bygning er renoveret i I 2008 er der tilbygget yderligere15 boliger. Disse bygninger er ligeledes bygget i teglsten og med tegltage. Derudover er der tilhørende udhuse og garager. Der er kun almindelig vedligeholdelsesarbejde, som skal udføres. Der er som udgangspunkt mulighed for tilbygning. Gæld ultimo 2014 er opgjort til kr. 10

11 Solsikken bofællesskabet Galgebjergvej Bofællesskabet Solsikken, Galgebjergvej 26-32, Voerladegård, 8660 Skanderborg Bygningerne indeholder i alt 4 boliger. Bygningerne er opført i 1981 og er bygget i teglsten og med fibercementtag. Der er p.t. igangværende ændringer på denne ejendom. En af boligerne bliver omdannet til fællesarealer. Derudover er et dobbelthus under opførelse (Galgebjergvej 22-24) som indeholder 2 boliger. Det betyder, at der inden for nærmest fremtid vil være 5 boliger + fællesarealer. Derudover er der tilhørende udhuse/ garager. Der er kun almindeligt vedligeholdelsesarbejde, som skal udføres. Der er som udgangspunkt efter ovenstående ændringer ikke mulighed for yderlige tilbygninger. Der er ingen gæld i bofællesskabet. 11

12 Bavnebjerg bo- og aktivitetscenter Almene boliger Bo- og aktivitetscenter Bavnebjerg, Hårbyvej 1, 8680 Ry Bygningerne indeholder i alt 24 boliger med fællesarealer og servicearealer. Oprindelig bygning er opført i 1900 og renoveret i Den er bygget i teglsten og med tegltag. Den anvendes som administration og aktivitetscenter. I 2007 er der bygget 3 nye boligenheder med 3 x 8 boliger, 24 boliger i alt. Desuden er der i 2007 bygget et aktivitetshus. Disse 4 bygninger er bygget i teglsten med paptag. Derudover er der tilhørende udhuse og garager. Der er lidt udfordringer med den udsugning, der er i bad/toiletrummene i de 3 bolighuse. Der er store problemer med lugtgener. Der arbejdes pt. på, hvordan det evt. kan løses, og hvordan det kan finansieres. De problemer, der er med murværket i de nye bygninger, bliver udbedret i Derudover er kun almindeligt vedligeholdelsesarbejde, som skal udføres. Der er som udgangspunkt ingen mulighed for tilbygning. Ud fra et byggeteknisk synspunkt er det vurderet: At bygningerne fremtræder i rimelig god stand. Gæld ultimo 2014 er opgjort til kr. 12

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

En helhedsplan på handicap- og socialpsykiatriområdet

En helhedsplan på handicap- og socialpsykiatriområdet En helhedsplan på handicap- og socialpsykiatriområdet Baggrund Der skal udarbejdes en Helhedsplan for Handicap- og Socialpsykiatriområdet i Skanderborg Kommune, dette for at målrette den fremtidige opgaveløsningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Baggrund og afgrænsning Bidragsydere til analysen Analysens opbygning...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Baggrund og afgrænsning Bidragsydere til analysen Analysens opbygning... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund og afgrænsning... 2 1.2. Bidragsydere til analysen... 2 1.3. Analysens opbygning... 3 2. Generelle anbefalinger fra analysen... 3 2.1. Anbefalinger

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Afdækning af botilbud, målgruppe og kapacitet.

Afdækning af botilbud, målgruppe og kapacitet. Afdækning af botilbud, målgruppe og kapacitet. 1. Baggrund: En helhedsplan på handicap- og socialpsykiatriområdet. En helhedsplan på handicap- og socialpsykiatriområdet udarbejdes i henhold til beslutningen

Læs mere

Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard

Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard August 2019 Scenarier for fremtidig anvendelse af DalbogaardScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard Økonomifunktionen August 2019 2 0. Baggrund

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Dispositionsforslag. Til godkendelse hos bygherre

Dispositionsforslag. Til godkendelse hos bygherre Dispositionsforslag Til godkendelse hos bygherre 18-9-2013 UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Porthusgade 1, lokale 430 9000 Aalborg Bygherre 1 Boligbyggervej 52 1111 Parcelhuskvarter

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud Handicap og Socialpsykiatri 2016 Skanderborg Kommune Side 1 af 18 Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse 103... 4 Kvalitetsstandard Aktivitets-

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Udbygningsplaner for. Plejeboligområdet

Udbygningsplaner for. Plejeboligområdet Udbygningsplaner for Plejeboligområdet Hvad er behovet? Hvad er vedtaget? & Hvad er foreslået? Hvad med økonomien? Centerchef Erik Petersen Hvad er behovet for plejeboliger Den ældste del af befolkningen

Læs mere

En helhedsplan på Handicap- og socialpsykiatriområdet

En helhedsplan på Handicap- og socialpsykiatriområdet En helhedsplan på Handicap- og socialpsykiatriområdet Indhold 1. Indledning...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Analysens opbygning...3 2. Afdækning...4 Handicapområdet...4 2.1 Antal boliger til borgere på handicapområdet...4

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Region Midtjylland Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Regionssekretariatet Forretningsudvalget Skottenborg

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indgåelse af lejemålet Grønbjergvej 26, 6971 Spjald til brug for åbne pladser på Den sikrede institution Koglen

Bilag. Region Midtjylland. Indgåelse af lejemålet Grønbjergvej 26, 6971 Spjald til brug for åbne pladser på Den sikrede institution Koglen Region Midtjylland Indgåelse af lejemålet Grønbjergvej 26, 6971 Spjald til brug for åbne pladser på Den sikrede institution Koglen Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 24 Bilag

Læs mere

Byggeprogram KereCentret, Syrenvej 2 Bo og Naboskab Sydlolland, Rødby

Byggeprogram KereCentret, Syrenvej 2 Bo og Naboskab Sydlolland, Rødby Byggeprogram KereCentret, Syrenvej 2 Bo og Naboskab Sydlolland, Rødby 26.04.2016 Indholdsfortegnelse Indledning Stueplan - Eksisterende forhold Stueplan - Fremtidige forhold Økonomi Projekttidsplan Indledning

Læs mere

Bilag til CO2 regnskab 2014 Energirapporter til Døgninstitutioner

Bilag til CO2 regnskab 2014 Energirapporter til Døgninstitutioner Bilag til CO2regnskab 2014 Energirapporter til Døgninstitutioner Energirapporter 2014 Døgninstitutioner Indholdsfortegnelse Energirapport 2014 Døgninstitutioner... 1 Energirapport 2014 - Baunebjerg...

Læs mere

Informationsmøde Nye muligheder

Informationsmøde Nye muligheder Informationsmøde Nye muligheder som erstatning for botilbuddet Hanstedholm Botilbuddet Hanstedholm Botilbuddet Hanstedholm er udfordret af: Botilbuddets fysiske rammer og bygningens tilstand Ejendomscenterets

Læs mere

Vurderingsrapport - Bergmannhus

Vurderingsrapport - Bergmannhus Vurderingsrapport - Bergmannhus Vurdering af ejendommens kontantpris: På grundlag af de foreliggende oplysninger, forudsætninger samt besigtigelse fastsættes ejendommens kontantpris til at være: Kr. :

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan A/B Mariendalsvej 62-64 2000 Frederiksberg Primo år 2018 Indholdsfortegnelse: 1. Vedligeholdelsesplanen... 3 2. Beskrivelse af ejendommen... 4 3. Konklusion... 7 2 1. Vedligeholdelsesplanen

Læs mere

Årsrapport Projekt. Samlet projekt for bygningsgruppe: Administrationsbygninger. Samlet projekt for bygningsgruppe: Aktivitets- og samværdstilbud

Årsrapport Projekt. Samlet projekt for bygningsgruppe: Administrationsbygninger. Samlet projekt for bygningsgruppe: Aktivitets- og samværdstilbud Samlet projekt for bygningsgruppe: Administrationsbygninger Byg 192098-001 Aalborgvej 93 3 Murværk 5 Vinduer 13.860 Sum byg: 192098-001 Aalborgvej 93 30.360 Byg 154609-005 Kunstmuseum, Forbindelsgang 0

Læs mere

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 1 Bygningsplan 2 Skolen består af 5 bygninger, hvoraf 2 er pavillonbygninger. Bygningerne er opført over en periode fra 1961 til 1997. Bygning

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Midtvejsevaluering efter 1. halvår 2014 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær

Midtvejsevaluering efter 1. halvår 2014 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Midtvejsevaluering efter 1. halvår 20 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Kontraktmål Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 20 med følgende tekst:

Læs mere

Nørbygård 2025 - alkoholbehandlingscenter og bosted

Nørbygård 2025 - alkoholbehandlingscenter og bosted Udvikling og Forandring Nørbygård 2025 - alkoholbehandlingscenter og bosted - en plan for udbygning og renovering af Nørbygårds fysiske rammer. Nørbyvej 4, DK - 7730 Hanstholm _ T.: 99 17 25 00_www.noerbygaardcentret.dk

Læs mere

Glostrup Kommune. Analyse for optimering af plejecentre. Projekt-ID nr Arkitektfirmaet MW A/S

Glostrup Kommune. Analyse for optimering af plejecentre. Projekt-ID nr Arkitektfirmaet MW A/S Glostrup Kommune Analyse for optimering af plejecentre Projekt-ID nr. 140520 29.09.2014 Arkitektfirmaet MW A/S Side 1 1. Baggrund for analysen 2. Konkret analyse 2.1 Bostedet Parkvænget Side 2 2.2 Ældrecenter

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Råderetsregler 2013. Afd. 6. Ege-, Bøge-, Gran og Rønnevænget

Råderetsregler 2013. Afd. 6. Ege-, Bøge-, Gran og Rønnevænget Råderetsregler 2013 Afd. 6 Ege-, Bøge-, Gran og Rønnevænget Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige

Læs mere

Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B.

Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B. Dato Sagsbehandler J.nr. 31. januar 2013 jkwit 002610-2013 Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B. Kirkegade 34A-B,

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

I sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet er der følgende indstilling:

I sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet er der følgende indstilling: Notat Bilag til sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør Tlf. 3040 isc46@helsingor.dk

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

_PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3

_PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3 PROJEKTFORSLAG OMRÅDEFORNYELSE VARDE MIDTBY _PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3 BROGADE, FISKERGADE, KRÆMMERPASSAGE KARRÉEN PAVILLIONEN I KUNSTHAVEN Ny kileformet bygning i tæt

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Erhvervsbygning. Holbækvej 21, 4370 Store Merløse Sag ERH11160

SALGSPROSPEKT. Erhvervsbygning. Holbækvej 21, 4370 Store Merløse Sag ERH11160 ½- SALGSPROSPEKT Erhvervsbygning Holbækvej 21, 4370 Store Merløse Sag ERH11160 H Å N D V Æ R K E R T I L B U D Fantastisk beliggenhed direkte ud til Holbækvejen. Murermester villa i røde sten og med rødt

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM KIRKEGADE 8 9900 FREDERIKSHAVN Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

bilag 1 nybyggeri af almene boliger

bilag 1 nybyggeri af almene boliger bilag 1 nybyggeri af almene boliger Maj 2017 Danske Funktionærers boligselskab afd. svanen, 37 ungdomsboliger og 7 familieboliger Indhold: oversigt s. 2 baggrund OG Økonomi s. 3 projektet, bebyggelsen

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014 Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.

Læs mere

Opslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre

Opslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Opslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Ansøgningsfrist d.28. marts 2017 kl.12.00 Indhold 1. Indledning... 2 2. Puljens baggrund

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi

Læs mere

Notat. Helhedsplan for Esbjerg Kommunes botilbud på Kornvangen. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. 1. Indledning

Notat. Helhedsplan for Esbjerg Kommunes botilbud på Kornvangen. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. 1. Indledning Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. marts 2015 Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 15/4044 Notat Helhedsplan for Esbjerg Kommunes

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2. halvår 2018 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2. halvår 2018 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2. halvår 2018 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 HENRIKSGÅRDEN S. 3-5 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD HENRIKSGÅRDEN, ANLÆGSSUM TILGÆNGELIGHED (fx elevatorer, niveaufri

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Fakta-ark 7: Plan- og teknisk-/vedligeholdelsesvurdering for skolernes bygninger

Fakta-ark 7: Plan- og teknisk-/vedligeholdelsesvurdering for skolernes bygninger Fakta-ark 7: Plan- og teknisk-/vedligeholdelsesvurdering for skolernes bygninger 1 Arenaskolen: Arenaskolen er beliggende Gersager Alle 1-6 på matrikelnr.: 4br, Hundige By, Kildebrønde. Arenahallen er

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet Lokalplan for et område til et aktivitetscenter / bofællesskab ved Firgårde. 5. oktober 2004 INDLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold En lokalplan

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi for plejeboliger

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

November Helhedsplan for afd og 762-0

November Helhedsplan for afd og 762-0 November 2018 Helhedsplan for afd. 185-0 og 762-0 Luftfoto afd. 185-0 og 762-0 Signaturforklaring: A Bakkedraget 2-52 B Stenagergårdsvej 1-27 C Stenagergårdsvej 29-55 D Bakkedraget 54-56 E Helgesvej 105

Læs mere

Slotsgade Tranekær. Ansøgning om tilskud til renovering med midler fra Landsbypulje.

Slotsgade Tranekær. Ansøgning om tilskud til renovering med midler fra Landsbypulje. Slotsgade 18 5953 Tranekær Ansøgning om tilskud til renovering med midler fra Landsbypulje. 2015-07-29 Ansøgning om midler fra Landsbypulje til renovering af Slotsgade 18, Tranekær. Vi ansøger hermed om

Læs mere

Drift- og Vedligeholdelsesplan for Rødtjørnvej Odense V.

Drift- og Vedligeholdelsesplan for Rødtjørnvej Odense V. Drift- og Vedligeholdelsesplan for Rødtjørnvej 2-36 5200 Odense V. En vedligeholdelsesplan er en byggeteknisk gennemgang af din ejendom. Det vil sige, at hele ejendommen fra kælder til tag gennemgås af

Læs mere

Masterplan - byggeprogram for Ældreområdet - Åben sag

Masterplan - byggeprogram for Ældreområdet - Åben sag Masterplan - byggeprogram for Ældreområdet - Åben sag Sagnr.: 15/20308 Sagsansvarlig: SUSANNE H. MADSEN J.nr.: 02.00.00 P20 Sagen afgøres i: Social- og Sundhedsudvalget Anledning I forbindelse med den

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Tilstandsrapport 2010

Tilstandsrapport 2010 Org.nr. 211, Halsnæs. Afd. 025-0, "Kregme" 2010 Afdeling 025-0, "Kregme", Frederiksværk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der

Læs mere

Vendersgade 28 7000 Fredericia

Vendersgade 28 7000 Fredericia Vendersgade 28 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

TIL LEJE Præsentabel og attraktiv domicilejendom Kontor og blandet erhverv Centralt og roligt beliggende i naturskønt område nær Blovstrød/Allerød

TIL LEJE Præsentabel og attraktiv domicilejendom Kontor og blandet erhverv Centralt og roligt beliggende i naturskønt område nær Blovstrød/Allerød TIL LEJE Præsentabel og attraktiv domicilejendom Kontor og blandet erhverv Centralt og roligt beliggende i naturskønt område nær Blovstrød/Allerød Ledigt lejemål Areal kvm Leje pr. kvm (ekskl. drift) Kontor

Læs mere

På vegne af ejer af ejendommen, søges hermed om tilladelse til ombygning og opdeling af eksisterende ejendom på Kirkegade 8 i Hvidovre.

På vegne af ejer af ejendommen, søges hermed om tilladelse til ombygning og opdeling af eksisterende ejendom på Kirkegade 8 i Hvidovre. Tekstrettelser som følge af projektgranskning og ændring vedrørende fremsendt tegningsmateriale er markeret med rød farve. 09 11 2018 Hvidovre kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Indsendt via Byg og

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Fravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% År til måned sidste år (januar-april 2017) 6,04% 7,31%

Fravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% År til måned sidste år (januar-april 2017) 6,04% 7,31% Udvikling i sygefraværsprocent 7.581.092,38 Andel af kort- og langtidssygefravær 2015 2016 2017 (apr Varighed kalenderdage Total 0-30 81,73% 82,34% 81,02% 80,88% 31-150 9,25% 8,19% 8,88% 9,62% 151-365

Læs mere

Rødding Andelsboligforening

Rødding Andelsboligforening Rødding Andelsboligforening Områdeoversigt Velkommen... til Rødding Andelsboligforening Boligorganisationen Rødding Andelsboligforening er en lokal boligforening i det gamle Rødding Kommunes område. Der

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Skitseforslag - Valdemarsgade 3, Aarhus

Skitseforslag - Valdemarsgade 3, Aarhus Projekt beskrivelse I forbindelse med renovering af ejendommen på Valdemarsgade 3, matrikel nummer 1295e, ansøger vi om tilladelse til at opføre en ny etage, en tagterrasse, samt 8 altaner mod vest. Penthouse

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 Indledning Boligselskabet Sct. Jørgen har indrettet 32 ungdomsboliger i tilknytning til Asmildkloster Landbrugsskole.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 23 FREDENSVEJ / VIKTORIAGADE Sundby-Hvorup Boligselskab, afd. 23 FREDENSVEJ / VIKTORIAGADE. Afd.

SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 23 FREDENSVEJ / VIKTORIAGADE Sundby-Hvorup Boligselskab, afd. 23 FREDENSVEJ / VIKTORIAGADE. Afd. 04.09.2017 SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 23 Afd. 23 Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 23 9 boliger, Fredensvej 9-25 4 boliger, Fredensvej 1-7 8 Boliger, Viktoriagade 14-28 8 boliger, Viktoriagade 17-19

Læs mere

Lindevej 5, 5750 Ringe SALGSOPSTILLING 2014

Lindevej 5, 5750 Ringe SALGSOPSTILLING 2014 Lindevej 5, 5750 Ringe SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Midt i Ringe by ligger sygehuset bygget ind i en stærkt skrånende grund med udsigt over Ringe Sø. Bygningsmassen

Læs mere

Afdeling 2 Statusrapport 2018

Afdeling 2 Statusrapport 2018 Afdeling 2 Statusrapport 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle oplysninger side 2 Status på større renoveringsopgaver side 3 Anvendelsesbudget side 4 Udarbejdet af Hans Mikkelsen 2018 Forelagt på markvandring

Læs mere

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Kan du løfte stillingen som Ældre- og handicapchef i Skanderborg Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 BESKRIVELSE EGEBAKKEN FAKTA Adresse Egebakken Gennem Bakkerne 5 9310 Vodskov Telefon 99824200 E-mail

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Restejendomme på Augustenborg

Restejendomme på Augustenborg Restejendomme på Augustenborg Skitseforslag til: Hotel Vandrehjem Kontor Bolig JUNI 2018 Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Oversigtskort.... 5 Lokalplan 2.1-6 Augustenborg Slot... 6 Ny situationsplan....

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

2016 Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% 0,58% År til måned sidste år (januar-december 2016) 5,36% 6,64%

2016 Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% 0,58% År til måned sidste år (januar-december 2016) 5,36% 6,64% Udvikling i sygefraværsprocent 7.120.542,76 Andel af kort- og langtidssygefravær Varighed kalenderdage 2014 2015 Total 100,00% 100,00% 0-30 80,60% 8 31-150 9,25% 9,25% 151-365 9,83% 8,43% 366-0,32% 0,58%

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Tilstandsvurdering. Ullits Skole og Børnehuset VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Tilstandsvurdering. Ullits Skole og Børnehuset VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilstandsvurdering Ullits Skole og Børnehuset VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 12. SEPTEMBER 2017 Indhold 1 Generel information 3 2 Kapacitet i forhold til elevtal/børnetal aktuelt og i forhold til befolkningsprognosen

Læs mere

Fravær (fordeling %) 100,00% 64,31% 20,88% 12,41% 2,40% År til måned sidste år (januar-juli 2017) 5,55% 7,03% 7,39% 10,69% 6,24%

Fravær (fordeling %) 100,00% 64,31% 20,88% 12,41% 2,40% År til måned sidste år (januar-juli 2017) 5,55% 7,03% 7,39% 10,69% 6,24% Udvikling i sygefraværsprocent 7.767.053,00 Andel af kort- og langtidssygefravær 2015 2016 2017 (jul Varighed kalenderdage Total 0-30 31-150 151-365 366-62,51% 2 1 2,67% 64,31% 20,88% 12,41% 6 2 13,10%

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

GRØNNEGÅRDEN - PROJEKTBESKRIVELSE

GRØNNEGÅRDEN - PROJEKTBESKRIVELSE 11-03-2015 GRØNNEGÅRDEN - PROJEKTBESKRIVSE HASSERIS BOLIGSSKAB HHEDSPLAN kort sammenfatning af fysisk indsats Side 2 Bebyggelsen Opført i 3 etaper i perioden 1973-76 med 492 boliger. Bebyggelsen fremtræder

Læs mere