HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology"

Transkript

1 HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology Kort funktionsoversigt Primære funktioner... ii Produktrundtur... ii Kopiering... 1 Digital Sending... 5 Udskrivning fra pc'en... 7 Kontrol af jobstatus og brug af jobkøen...11 Sådan tændes og slukkes enheden...12 Udskiftning af blækpatroner...12 Udskiftning af hæftepatroner...13 Ilægning af papir i bakker...14 Papirtyper, der understøttes af de enkelte bakker...17 Ressourcer...18

2 Primære funktioner Funktioner Kopiering fra den automatiserede dokumentføder (ADF) eller scannerglaspladen Udskrivning fra din pc Fax (hvis den er aktiveret) Scan, og send til Scan, og send til en netværksmappe Lagring og hentning af job edegeline-teknologi Edgeline inkjetteknologi benytter seks printhoveder til at fordele blæk på tværs af siden Fem blækpatroner (cyan, magenta, gul, sort, bindemiddel) Bindemidlet forbedrer billedets skarphed og holdbarhed Udskriver sider ved forskellige hastigheder, alt afhængigt af sidens indhold De udskrevne sider er kølige at røre ved Produktrundtur 1 Tænd/sluk-knap 2 Dokumentføder 3 HP Easy Select-kontrolpanel 4 Frontdæksel 5 Bakke 1 (manuel indføring - kan rumme 80 ark standardpapir) 6 Bakke 5 (valgfri højkapacitetsbakke; kan rumme ark standardpapir) 7 Bakke 4 (kan rumme 500 ark standardpapir) 8 Bakke 3 (kan rumme 500 ark standardpapir) 9 Bakke 2 (kan rumme 500 ark standardpapir) 10 Dæksel til blækpatroner 11 Finisher (ekstraudstyr) Bakke 1 (kan rumme 400 ark standardpapir) Bakke 2 (kan rumme 400 ark standardpapir) Bakke 3 (kan rumme 200 ark standardpapir) Bakke 4 (kan rumme 200 ark standardpapir) Bakke 5 (kan rumme 2500 ark standardpapir) ii

3 Kopiering Kopiering fra dokumentføderen Dokumentføderen kan indeholde op til 100 ark papir. Anbring originalen i dokumentføderen med forsiden opad, så dokumentets øverste kant placeres langs den bageste del af dokumentføderen eller føres først ind. To-sidede originaler skal placeres med den første side af originalen opad. BEMÆRK: Dokumentføderen bipper og lyser grønt, når en original er korrekt ilagt. Juster papirstyrene, så de rører originaldokumentet. BEMÆRK: Når du bruger papir i formaterne Letter eller A4, opnås den hurtigste ydelse, hvis du placerer den korte kant af dokumentet mod bagsiden af dokumentføderen. Brug det numeriske tastatur på kontrolpanelet til at vælge antal kopier, og tryk på Start, hvis du vil bruge standardindstillingerne for kopier. Tryk på Kopier, hvis du vil ændre indstillingerne. Angiv indstillingerne, og tryk derefter på Start. BEMÆRK: Du kan trykke på knappen Start på kontrolpanelet eller på knappen Start kopiering på den berøringsfølsomme skærm. Hent originaldokumentet fra udskriftsbakken under dokumentføderens inputbakke. Hent kopierne fra udskriftsbakken i venstre side af enheden. Kopiering fra glaspladen 1 Placer originaldokumentet på glaspladen med forsiden nedad. 2 Juster hjørnet af originalen i forhold til glaspladens øverste venstre hjørne. Hvis du vil kopiere med standardkopiindstillingerne, skal du angive det ønskede antal kopier ved hjælp af det numeriske tastatur og trykke på Start. Tryk på Kopier, hvis du vil ændre indstillingerne. Angiv indstillingerne, og tryk derefter på Start. BEMÆRK: Du kan trykke på knappen Start på kontrolpanelet eller på knappen Start kopiering på den berøringsfølsomme skærm. Kopiering af originaler i blandede formater Du kan kopiere originaldokumenter, der er udskrevet på papir i blandede formater, når blot arkene har en dimension til fælles. Den fælles dimension må ikke være større end 297 mm (11,7"). Du kan f.eks. kombinere ark i formaterne Letter og Legal, eller du kan kombinere ark i formaterne A4 og A5. 1 Arranger arkene i originaldokumentet, så de alle har den samme bredde. 2 Placer arkene med forsiden opad i føderen, og juster papirstyrene efter dokumentet. 3 Tryk på Kopier på startskærmbilledet. 1

4 4 Tryk på Flere indstil.. 5 Tryk på Originalformat. 6 Vælg Blandede formater (med samme bredde), og tryk derefter på OK. 7 Tryk på Start kopiering. Justering af kopiindstillingerne Enheden indeholder flere funktioner, som du kan anvende til at optimere kopieret output. Disse funktioner findes på skærmbilledet Kopier. Skærmbilledet Kopier (se herover) består af flere sider. Tryk på Flere indstil. på første side for at gå til næste side. Tryk derefter på knapperne med pil op eller pil ned for at rulle til andre sider. Hvis du vil have yderligere oplysninger om en indstilling, skal du trykke på indstillingen og derefter trykke på knappen Hjælp øverst til højre i skærmbilledet. Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de oftest benyttede kopiindstillinger. Sider Farve/sort Hæftning/sortering eller Sorter Reducer/Forstør Billedjustering Papirvalg Originalformat Anvend funktionen til at angive, om der er skrevet på den ene eller begge sider af originaldokumentet, og om kopierne skal udskrives på den ene eller begge sider af papiret. Anvend funktionen til at vælge, om kopier udskrives i sort-hvid eller i farver. Vælg Automatisk genkendelse for automatisk at registrere, om hver side i originalen er i sort-hvid eller i farver, og genskabe kopierne på samme måde. Hvis du vælger Farve eller Automatisk genkendelse, kan du også vælge Farvekvalitet. Vælg Kontor eller Professionel. I forbindelse med visse papirtyper kan farvekvaliteten kun indstilles til Professionel. Hvis du har tilsluttet HP-multifunktionsfinisher (ekstraudstyr), er indstillingen Hæftning/sortering tilgængelig. Anvend funktionen til at vælge indstillinger for hæftning og samling af sider i kopisæt. Hvis du har tilsluttet HP-multifunktionsfinisher (ekstraudstyr), er indstillingen Sorter tilgængelig. Anvend funktionen til at samle hvert kopisæt i samme rækkefølge som originaldokumentet (123, 123 osv.) eller til at samle sæt, der indeholder kopier af hver originalside (111, 222 osv.). Anvend funktionen til at gøre et kopieret billede mindre eller større. Tryk på feltet neden for Skalering: for at angive en procentdel. Vælg en værdi, der er mindre end 100%, hvis billedet skal gøres mindre. Vælg en værdi, der er større end 100%, hvis billedet skal gøres større. Anvend funktionen til at forbedre den overordnede kopikvalitet. Du kan f.eks. justere Mørkhed, Skarphed og Kontrast, og du kan anvende indstillingen Baggrundsoprydning for at fjerne svage billeder fra baggrunden eller for at fjerne en lys baggrundsfarve. Anvend funktionen til at vælge den bakke, der indeholder papir i det format og af den type, du vil anvende. Anvend denne funktion til at beskrive originaldokumentets sideformat. 2

5 Hæftning af et kopijob 1 Tryk på Kopier. 2 Tryk på Hæftning/sortering. 3 Tryk på en hæftningsindstilling --- Ingen, Øverst til venstre, Vinklet øverst til venstre, To til venstre, eller Tre til venstre. 4 Tryk på OK. 5 Tryk på Start kopiering. 6 Meddelelser på kontrolpanelet hjælper dig med at holde øje med status for dit job. Når kopien er færdigbehandlet, vender kopimaskinen tilbage til tilstanden Klar. 7 Tryk på startikonet for at vende tilbage til hovedmenuen. Udskriv et kopijob på begge sider 1 Tryk på Kopier. 2 Tryk på Sider. 3 Vælg knappen for det ønskede output i vinduet Kopier sider. Tryk på OK. 4 Tryk på Start kopiering. 5 Meddelelser på kontrolpanelet hjælper dig med at holde øje med status for dit job. Når kopien er færdigbehandlet, vender kopimaskinen tilbage til tilstanden Klar. 6 Tryk på startikonet for at vende tilbage til hovedmenuen. Reducer og forstør kopier 1 Tryk på Kopier. 2 Tryk på Reducer/Forstør. 3 Tryk i feltet Skalering, eller tryk på en forudindstillet reduktions- eller forstørrelsesprocentdel. 4 Indtast den ønskede procentdel for reduktion eller forstørrelse af kopien ved hjælp af tastaturet, og tryk på OK. 5 Tryk på OK for at gemme indstillingen. 6 Tryk på Start kopiering. 7 Meddelelser på kontrolpanelet hjælper dig med at holde øje med status for dit job. Når kopien er færdigbehandlet, vender kopimaskinen tilbage til tilstanden Klar. 8 Tryk på startikonet for at vende tilbage til hovedmenuen. 3

6 Brug af funktionen Jobopbygning Anvend indstillingen Jobopbygning til at opdele et komplekst job i mindre segmenter. Dette er praktisk til kopiering eller digital afsendelse af et originaldokument, der består af flere sider, end dokumentføderen kan rumme, eller hvis du vil kombinere sider, der har forskelligt format, i ét job, så du kan tage flere kopier. BEMÆRK: Indstillingen Jobopbygning er tilgængelig for funktionerne Kopier, og Netværksmappe. 1 Placer det første segment af jobbet i dokumentføderen eller på glaspladen. BEMÆRK: Når du scanner fra glaspladen, er hver scannet side et separat jobsegment. 2 Tryk på Kopier, eller Netværksmappe, og vælg derefter de indstillinger, du vil bruge. 3 Tryk på Jobopbygning, og vælg derefter Jobopbygning Til. Tryk på OK. 4 Tryk på Start for at scanne det første segment. 5 Du bliver bedt om at indføre det næste segment. Hvis du vil anvende forskellige indstillinger på dette segment, eller ændre indstillinger for hele jobbet, skal du trykke på Indstillinger. Hvis du skal scanne flere segmenter, skal du trykke på Scan. Hvis du har scannet alle segmenter, skal du trykke på Udfør. Hvis du skal starte forfra, skal du trykke på Annuller job. 6 Behandlingen af jobbet begynder, når du vælger Udfør. 4

7 Digital Sending Send til 1 Placer dokumentet med forsiden nedad på glaspladen eller med forsiden opad i ADF'en. 2 Tryk på på startskærmbilledet. 3 Indtast brugernavn og adgangskode, hvis du bliver bedt om det. 4 Tryk på et felt for at åbne tastatur-popup'en. 5 Udfyld Fra:, Til: og Emne:. Rul ned, og udfyld felterne CC:, BCC: og Meddelelse, hvis det er relevant (du er nødt til at rulle for at kunne se alle felterne). Dit brugernavn eller andre standardoplysninger vises muligvis i feltet Fra:. Hvis det er tilfældet, kan du muligvis ikke ændre det. 6 Tryk på Start for at begynde at sende. Scan til en mappe 1 Placer dokumentet med forsiden nedad på glaspladen eller med forsiden opad i ADF'en. 2 Tryk på Netværksmappe fra startskærmbilledet. 3 Vælg en mappe fra listen Hurtig adgang-mapper, eller tryk på feltet Sti til netværksmappe: for at angive den mappe, som dokumentet skal gemmes i. 4 Tryk på feltet Filnavn for at åbne tastaturpopopskærmbilledet, og indtast derefter filnavnet. 5 Tryk på Start. 5

8 Send en fax ved at angive numrene manuelt 1 Placer dokumentet med forsiden nedad på glaspladen eller med forsiden opad i ADF'en. 2 Tryk på ikonet Fax på hovedskærmbilledet. Du bliver muligvis bedt om at indtaste brugernavn og adgangskode. 3 Tryk på Flere indstil. for at justere scanningsindstillingerne. 4 Tryk på Flere indstil. og derefter på knappen Billedjustering for at justere lysstyrke, kontrast og skarphed for den fax, du vil sende. 5 Brug tasterne, eller tryk på tekstfeltet Faxnummer og brug popuptastaturet til at indtaste faxnummeret. Tryk på knappen pil ned for at tilføje mere end ét faxnummer. 6 Tryk på ikonet Fax på den berøringsfølsomme skærm, eller tryk på den grønne Start-knap på kontrolpanelet. 6

9 Udskrivning fra pc'en Udskrivning på begge sider (Dupleks). 1 Klik på Fil og Udskriv i programmet, og vælg derefter Egenskaber. 2 Klik på fanen Færdigbehandling, og klik derefter på Udskriv på begge sider. Hvis du vil indbinde dokumentet langs toppen, skal du klikke på Vend siderne opad. 2 Vælg et sideformat 1 Klik på Fil og Udskriv i programmet, og vælg derefter Egenskaber. 2 Klik på fanen Papir/kvalitet, klik på rullemenuen Papirformater, og vælg derefter et papirformat. Klik på Brugerdefineret, hvis det ønskede papirformat ikke findes i menuen. 2 7

10 Valg af papirtype 1 Klik på Fil og Udskriv i programmet, og vælg derefter Egenskaber. 2 Klik på fanen Papir/kvalitet. 3 Klik på rullemenuen Papirtype, og vælg derefter en papirtype. 2 3 Valg af en udskriftsbakke til udskriftsjob 1 Klik på Fil og Udskriv i programmet, og vælg derefter Egenskaber. 2 Klik på fanen Udskrift. 3 Brug Udskriftsbakkeindst. til at bestemme, hvor udskriftsjobbet skal komme ud af enheden. De tilgængelige udskriftsbakkeindstillinger afhænger af, hvilken ekstra udskriftsbakke eller finisher (ekstraudstyr), der er installeret på enheden

11 Vælg indstillinger for hæftning af udskrifter 1 Klik på Fil og Udskriv i programmet, og vælg derefter Egenskaber. 2 Klik på fanen Udskrift. 3 Brug rullemenuen Udskriftsindstillinger til at bestemme, om udskriftsjobbet skal hæftes. De tilgængelige udskriftsindstillinger afhænger af, hvilken ekstra udskriftsbakke eller finisher (ekstraudstyr), der er installeret på enheden. 2 3 Lagring af udskriftsjob 1 Klik på Fil og Udskriv i programmet, og vælg derefter Egenskaber. 2 Klik på fanen Joblagring. 3 Vælg den ønskede joblagringstilstand og de ønskede indstillinger. 4 Hvis du vil gøre et job privat, skal du markere feltet PIN til udskrivning og derefter indtaste en firecifret PIN-kode i feltet. Det gemte job sendes til enheden, hvor brugeren skal indtaste den firecifrede PIN-kode på kontrolpaneler for at hente det gemte job. 5 Klik på OK

12 Hentning af lagrede job 1 Tryk på Joblagring på startskærmbilledet for at åbne funktionen Joblagring. Vælg fanen Hent. 2 Vælg den mappe, hvor jobbet er lagret, på listen i venstre side af skærmbilledet. Der vises en liste over lagrede job. 3 Marker jobbet på listen. Hvis jobbet er privat, skal du trykke på feltet under PIN: og skrive den korrekte PINkode. 4 Tryk på knappen Hent lagret job for at udskrive jobbet. Brug af en udskrivningsgenvej 1 Klik på Fil og Udskriv i programmet, og vælg derefter Egenskaber. 2 Klik på fanen Udskrivningsgenveje. Vælg en af de definerede genveje eller brugerdefinerede udskriftsgenveje, og klik derefter på OK for at udskrive jobbet med specifikke printerdriverindstillinger. BEMÆRK: En udskrivningsgenvej er en samling udskriftsindstillinger, som du kan vælge med et enkelt klik. Hvis du vælger en udskrivningsgenvej, vil eventuelle andre udskriftsindstillinger, som du har valgt, muligvis blive ændret af genvejen. BEMÆRK: Du kan gemme en brugerdefineret genvej for indstillinger, som du bruger ofte. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger, og klik derefter på 'Gem som...'. Derefter kan du give den brugerdefinerede udskrivningsgenvej et navn og gemme den til fremtidig brug. 2 10

13 Kontrol af jobstatus og brug af jobkøen 1 På startskærmbilledet skal du rulle til og trykke på Jobstatus. Jobkøen åbnes. 2 På fanen Aktiv vises de job, der behandles. Vælg en jobkategori på rullelisten, og vælg derefter jobnavnet. Tryk på Pause alt for at stoppe alle aktive job. Hvis du vil genoptage jobbene, skal du trykke på Genoptag alt. Tryk på Annuller job for at annullere det valgte job og fjerne det fra jobkøen. Tryk på Detaljer for at få vist oplysninger om det markerede job. Tryk på Ryk frem for at rykke det markerede job frem i jobkøen, så det kan blive behandlet hurtigst muligt. 3 Fanen Joblog indeholder en liste med alle fuldførte job. Vælg en jobkategori på rullelisten, og vælg derefter jobnavnet. Tryk på Detaljer for at få vist oplysninger om det markerede job. Tryk på knappen Mine job for kun at få vist job for den bruger, der er logget på. Tryk på knappen Alle job for at få vist andre brugeres job. 4 Knappen Stop standser enheden og åbner skærmbilledet Jobstatus på fanen Aktiv. Alle de ovennævnte handlinger kan udføres fra denne fane. Der skal trykkes på Genoptag alt for at udskrive eventuelle indgående job, efter at enheden er blevet standset. 11

14 Sådan tændes og slukkes enheden Du tænder og slukker enheden ved at trykke på tænd/slukknappen på enhedens kontrolpanel. ADVARSEL! Undlad at slukke med hovedstrømafbryderen eller fjerne netledningen, medmindre du allerede har slukket enheden med tænd/sluk-knappen på kontrolpanelet. Udskiftning af blækpatroner 1 Åbn dækslet til blækpatronerne. 2 Skub patronen bagud og opad for at løsne den, og træk den derefter lige ud. 3 Skub den nye patron lige ind, indtil den klikker på plads. 4 Aflever dine originale HP-forbrugsvarer til genbrug hos Hewlett-Packard. 12

15 Udskiftning af hæftepatroner 1 Åbn dækslet til hæfteren. 2 Fjern hæftekassetten ved at trække det grønne håndtag, som er placeret foran kassetten, frem, og derefter trække kassetten lige ud. 3 Fjern hæftepatronen fra kassetten ved at trykke ind ved pilene på hver side og derefter trække op for at frigøre patronen. 4 Indsæt den nye hæftepatron i hæftekassetten. Skub patronen lige ned, til den klikker på plads. 13

16 5 Skub hæftekassetten lige ind i åbningen. 6 Roter det grønne håndtag opad, indtil det klikker på plads. 7 Luk dækslet til hæfteren. Ilægning af papir i bakker Ilægning af papir i bakke 1 (manuel indføringsbakke) Læg standard- eller specialpapir i bakken. Den kan rumme op til 80 ark papir på 75 g/m2 (20 lb bankpost). Anvend også bakken til kraftigere papir, f.eks. karton, HP Edgeline, blankt eller brochurepapir. 1 Skub bakkeholderen opad, træk den ud, og træk derefter forlængeren ud. 14

17 2 Træk styret udad. 3 Ilæg papiret. Ilæg altid papiret med den korte side først. Ilæg brevpapir eller fortrykt papir med den trykte side nedad og den øverste kant til højre. BEMÆRK: Ilæg brevpapir eller fortrykt papir med forsiden opad og den øverste kant først ved dupleksudskrivning. Ilæg hullet papir med siden med huller mod enhedens forside. Ilæg etiketter med forsiden nedad. Når du ilægger HP Edgeline, blankt papir, skal du bøje papiret frem og tilbage og lufte det for at skille arkene ad, før du lægger dem i bakken. Det forhindrer, at arkene klæber sammen. 4 Juster styret, så det rører papiret. 5 Konfigurer bakken efter papirtype og -format. a. Tryk på Status på forbrugsvarer på startskærmbilledet. b. Tryk på fanen Bakker. c. Hvis det format og den type, som er angivet for bakken, ikke er korrekt, skal du trykke på navnet på bakken og derefter trykke på Rediger. d. Marker det korrekte papirformat og den korrekte papirtype, og tryk derefter på OK. -eller- Hvis du ilægger et specialpapirformat, skal du trykke på Special. Skriv målene på papiret, og tryk derefter på OK for at vende tilbage til skærmbilledet Tilpas bakke. e. Tryk på OK for at gemme indstillingen. 15

18 Ilægning af papir i bakke 2, 3 og 4 1 Åbn bakke 2, 3 eller 4. 2 Ilæg papiret i hele pakker ad gangen. Placer altid den lange kant langs forsiden af bakken. Ilæg brevpapir eller fortrykt papir med den trykte side opad og den øverste kant til venstre. BEMÆRK: Ilæg brevpapir eller fortrykt papir med den trykte side nedad og den øverste kant til højre til dupleksudskrivning. Ilæg hullet papir med den hullede side langs forsiden af bakken. 3 Juster begge styr, så de klikker på plads i den position, som er markeret til papirformatet. 4 Skub bakken ind i enheden. 5 Konfigurer bakken efter papirtypen ved at reagere på den pop-up-meddelelse, som vises på den berøringsfølsomme skærm, når du lukker bakken. Eller følg disse trin: a. Tryk på Status på forbrugsvarer på startskærmbilledet. b. Tryk på fanen Bakker. c. Hvis den type, som er angivet for bakken, ikke er korrekt, skal du trykke på navnet på bakken og derefter trykke på Rediger. d. Marker den korrekte papirtype, og tryk derefter på OK. 16

19 Papirtyper, der understøttes af de enkelte bakker Hvis du vælger en papirtype, giver du enheden besked på at benytte en gruppe foruddefinerede indstillinger til at oprette den bedst mulige udskriftskvalitet for den pågældende papirtype. BEMÆRK: Hvis du vælger en papirtype, der ikke stemmer overens med den type papir, der er lagt i bakken, kan det beskadige enheden. Papirtyper, der er angivet i printerdriveren eller på kontrolpanelet Almindeligt HP Premium, mat 120 g HP Brochure, mat 180 g HP Mat Omslag 200 g HP Edgeline, blankt 180 g Karton Karton Beskrivelse Bakke 1 Bakke 2, 3 og 4 Almindeligt ubestrøget papir mindre end 150 g/m 2 (40 lb bankpost) Brug det kun til HP Premiumpræsentationspapir, mat, 120 g/m 2 Brug det kun til HP Brochure- og reklamepapir, mat, 180 g/m 2 Brug det kun til dette mærke HP-papir. Brug det kun til HP Blankt til Edgeline-papir, 180 g/m 2 Almindeligt ubestrøget papir fra 160 til 220 g/m 2 (60 til 80 lb omslag) Almindeligt ubestrøget papir fra 160 til 180 g/m 2 (60 til 67 lb omslag) X X X X X X X X X X X Mat Almindeligt ubestrøget papir. X X X Mat brochure Almindeligt ubestrøget papir. X X X Mat omslag Almindeligt ubestrøget papir fra X 160 til 220 g/m 2 (60 til 80 lb omslag) Etiketter Ubestrøgede ikke-blanke etiketter X Brevpapir Fint ubestrøget papir mindre end X X X 150 g/m 2 (40 lb bankpost) Fortrykt Almindeligt ubestrøget papir mindre X X X end 150 g/m 2 (40 lb bankpost) Hullet Papir i Letter-format (med huller) X X X eller A4 (med 2 eller 4 huller) mindre end 150 g/m 2 (40 lb bankpost) Farvet Almindeligt ubestrøget papir mindre X X X end 150 g/m 2 (40 lb bankpost) Bankpost Fint ubestrøget papir mindre end X X X 150 g/m 2 (40 lb bankpost) Genbrugspapir Almindeligt ubestrøget papir mindre end 150 g/m 2 (40 lb bankpost) X X X Bakke 5 17

20 Ressourcer Produktsupportoplysninger findes på : Plakat Brugervejledning Systemadministratorvejledning Vejledninger på HP s Business Support Center-websted: /support/cm8060edgeline Edgeline MFP-simuleringer på HP s websted Use My MFP: /go/usemymfp 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 18

21 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. *C * *C * C

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt Sådan kan du: Kopiere Bruge Digital Send Faxe Lagre job www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper BERØRINGSSKÆRM - Viser alle de tilgængelige funktioner og generelle maskin SLET ALT - Genindstiller alle funktioner til deres standardindstilling. PAUSE - Standser den aktuelle opgave. START - Starter

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger ." Xerox WorkCentre /0// Kopiering. Læg dine originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Tryk på Slet alt (C) for at annullere alle tidligere 88 99. Tryk på knappen lle opgavetyper og vælg Kopiering.

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet.

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet. Oversigtsvejledning Lær om printeren Beskrivelse af printerens kontrolpanel 1 2 Menupunkt Beskrivelse 4 Bagside I menuen Kopier skal du trykke på for at slette cifferet yderst til højre i værdien i Kopiantal.

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning HP Deskjet 3900 Series Brugervejledning Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet

9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug 9 USB-port Tilslutte et flashdrev til printeren. Bemærk! Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev. Beskrivelse af startskærmbilledet Tryk på 7 Formularer

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET 9500 http://da.yourpdfguides.com/dref/896509

Din brugermanual HP COLOR LASERJET 9500 http://da.yourpdfguides.com/dref/896509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET 9500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401 LASERJET PRO 400 Brugervejledning M401 HP LaserJet Pro 400 M401-printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4480 http://da.yourpdfguides.com/dref/4167210

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4480 http://da.yourpdfguides.com/dref/4167210 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Informationsvejledning

Informationsvejledning Informationsvejledning Side 1 af 18 Informationsvejledning Menuen Hjælp Hjælpemenuen består af en række hjælpesider, der gemmes i multifunktionsprinteren (MFP) som PDF-filer. De indeholder oplysninger

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Officejet Enterprise Color X555

Officejet Enterprise Color X555 Officejet Enterprise Color X555 Brugervejledning www.hp.com/support/ojcolorx555 HP Officejet Enterprise Color X555 Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Brug 1 2 3 4 5 10 For at 9 1 Vis Få vist indstillinger for udskrivning, kopiering, e-mail og scanning. Få vist printerstatus og fejlmeddelelser.

Læs mere

Om startskærmbilledet

Om startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Om startskærmbilledet Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Tryk på knapperne på

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på Menu for at åbne. Vælg et menupunkt for at

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows Hjælp HP Deskjet F4100 All-in-One series Windows Hjælp HP Deskjet F4100 All-in-One series Indhold 1 HP Deskjet F4100 All-in-One series Hjælp...5 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...7

Læs mere