GRUNDFOS. be think innovate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS. be think innovate"

Transkript

1 GRUNDFOS KoncernPolitikker be think innovate

2 indhold forord 4 Politik for forretningskoncepter 6 Markedspolitik 8 Politik for forretningsudvikling 10 Politik for Research & Development 12 Produktionspolitik 14 Indkøbspolitik 16 Kvalitetspolitik 18 GRUNDFOS POLITIKKERNE GÆLDER FOR ALLE SELSKABER DER BÆRER GRUNDFOS NAVNET*. KONCERNPOLITIKKERNE ER KUN GÆLDENDE, HVOR DE IKKE ER I STRID MED LOKAL LOVGIVNING I DE LANDE, HVOR KONCERNEN HAR LOKALE OPERATIONER. Finanspolitik 20 Personalepolitik 22 Bæredygtighedspolitik 24 Miljø-, sundheds- og sikkerhedspolitik 26 Kommunikationspolitik 28 IT-politik 30 *Biral og DWT må vælge at operere under andre politikker. Published 2014 Hver politik er ejet af den funktionelle leder af det område som dækkes af koncernpolitikken og kan have en eller flere underliggende politikker. Det er politikejerens ret og pligt at vedligeholde og sikre implementeringen af deres respektive koncernpolitikker og alle underliggende politikker. Koncerndirektionen har godkendelsesautoriteten for alle koncernpolitikker, mens den funktionelle leder har godkendelsesautoriteten for alle underliggende politikker. All ledere i Grundfos er ansvarlige for at implementere alle relevante politikker i deres område.

3 Forord En forudsætning for at kunne yde sit bedste for Grundfos er, at man ved, hvad Grundfos ønsker at opnå. Dette er grunden til, at vi lægger så stor vægt på at arbejde med vores Grundfos Purpose og vores værdier, og at vi taler så meget om vores strategier og målsætninger. Af samme årsag har vi nu opdateret de grundlæggende Grundfos-politikker, der beskriver den måde, vi arbejder på, og de grundlæggende forretningsprincipper, vores virksomhed bygger på. Når alle i hele koncernen kender disse politikker, kan vi fungere som én samlet virksomhed på tværs af lande og selskaber. Samtidig angiver politikkerne, hvor der kan foretages lokale afvigelser, så vi kan konkurrere med succes i mange forskellige markeder og kulturer. Størstedelen af politikkerne er ikke nye, men verden og Grundfos udvikler sig hele tiden, og vores politikker skal altid være relevante og opdaterede. Vi mener, at vi med Koncernpolitik 2013 har foretaget de mest relevante justeringer og samtidig bevaret det faste fundament og den gennemgående logik, som altid har kendetegnet vores koncernpolitik. Vi ser ikke vores politikker som et stift regelsæt, men nærmere som et sæt fælles retningslinjer, som skal danne udgangspunkt for alle Grundfos-medarbejderes daglige handlinger og beslutninger. Vi ønsker dig god fornøjelse med at læse Koncernpolitik På vegne af koncerndirektionen. Godkendt af bestyrelsen, december

4 Politik for forretningskoncepter Måden, vi arbejder på Grundfos vil fastholde og udbygge sin position som en af verdens førende inden for avancerede pumpeløsninger og trendsætter inden for vandteknologi. Grundfos vil udnytte vore teknologi og knowhow til forskning, produktudvikling, produktion og salg af produkter og løsninger for at fastholde og udbygge sin position som en af verdens førende inden for avancerede pumpeløsninger og trendsætter inden for vandteknologi. Vi bidrager til global bæredygtighed ved at bane vejen for teknologier, der forbedrer folks livskvalitet og tager hensyn til miljøet. Grundfos skaber værdi for sine kunder ved at tilbyde god kundeservice, produkter af høj kvalitet baseret på gennemtestede konstruktioner fremstillet af de bedste materialer og teknologisk nyskabende løsninger, der reducerer energiforbruget og forbedrer miljøet. Produktporteføljen skal være tilstrækkelig dyb til at dække flere forskellige kundebehov inden for specifikke anvendelsesområder og således skabe en konkurrencefordel for Grundfos-koncernen. Udvalget af produkter og løsninger skal være bredt nok til at undgå afhængighed af et enkelt produkt, men ikke bredere, end at lønsomheden kan bevares. indflydelse. Hvis det ikke er kommercielt attraktivt at etablere et selskab, vil koncernen indgå samarbejdsaftaler med lokale distributører, som repræsenterer Grundfos. Gennem hele denne globaliseringsindsats vil koncernens hovedkvarter i Bjerringbro være udgangspunkt for Grundfos aktiviteter. I overensstemmelse med grundlæggerens ønsker, agter direktionen at arbejde aktivt for at sikre en stor og alsidig arbejdsplads i Bjerringbro, som både dækker hovedkontorets aktiviteter og større produktions-, forsknings- og udviklingsenheder, hvilket også er tilfældet i dag. Grundfos udfører sine aktiviteter på baggrund af langsigtet strategisk planlægning kombineret med kortsigtede mål. Samtidig tilstræber Grundfos en dynamisk forretningsmodel, som sikrer, at vi kan reagere hurtigt på nye muligheder. For at sikre høj effektivitet i den daglige drift forsøger vi at afstemme vores vigtigste forretningsprocesser på tværs af hele koncernen og samtidig have en stærk lokal ledelse på de enkelte markeder med lokal forankring og evnen til at reagere hurtigt. Grundfos sigter på at opnå en høj værditilvækst i produktionen og en høj grad af automatisering gennem masse- og serieproduktion og samtidig udvise miljøhensyn ved bl.a. at reducere vor udledning af CO 2 og vort vandforbrug. Grundfos skal være økonomisk uafhængig af andre virksomheder, organisationer og institutioner i enhver henseende, og enhver udvidelse af aktiviteter skal være økonomisk rentabel. Høj lønsomhed er ikke et mål i sig selv, men et middel til at opretholde en sund økonomisk vækst hos Grundfos, der sikrer uafhængighed og en god arbejdsplads for medarbejderne. Grundfos har stor fokus på kompetent lederskab, hvilket er en forudsætning for at nå de kortsigtede mål og samtidig opbygge fremtidens Grundfos. De enkelte selskaber i koncernen skal føle sig frie, uafhængige og fagligt klædt på i deres daglige arbejde og tilpasse deres vækst til potentialet i lokalsamfundet. Disse aktiviteter skal imidlertid udføres i fuld overensstemmelse med koncernens værdier, strategier og ledelsesprincipper, ligesom alle relationer skal være baseret på høje etiske standarder. Politikken for forretningskoncepter udstikker rammerne for en ensartet tilgang til det at drive virksomhed og sikre værdi for Grundfos kunder. Dette til gavn for væksten i koncernen, miljøet og de lokalsamfund, hvor Grundfos driver virksomhed, og hvor Grundfos produkter, løsninger og tjenester anvendes. Vores politik for forretningskoncepter skal sikre, at alle Grundfos-koncernens aktiviteter koordineres med kerneprincipperne for den måde, vi arbejder på. Politikken dækker over en bred forståelse af Grundfos forretningsmodel, grundlag for værdiskabelse og ejerskabsstrukturer. Ved hjælp af en global dagsorden vil vi løbende udvide koncernens globale rækkevidde. Vi tror på værdien i at være tæt på vores kunder og markeder, og vi etablerer helejede selskaber på markeder, hvor det anses for lønsomt. På markeder, hvor lovgivningen kræver deltagelse af en lokal samarbejdspartner, vil vi i muligt omfang etablere joint venture-selskaber, hvori koncernen vil forsøge at opnå en bestemmende 6 7

5 Markedspolitik Værditilvækst for kunderne Alle aktiviteter, det være sig inden for salg, marketing og service, skal altid styrke Grundfos position som globalt førende og trendsætter. Med denne position følger både forpligtelser og rettigheder. For at opfylde førstnævnte og udnytte sidstnævnte vil koncernen sætte de højeste etiske standarder og f.eks. aldrig tale unfair om konkurrenter. Salgs-, marketing- og servicestrategier implementeres i samarbejde med de relevante markedssegmenter, regioner og salgsselskaber, og alle interessenter skal arbejde for at sikre den størst mulige markedsandel for at bevare Grundfos førende position i den globale pumpeindustri. Den direkte kundekontakt skal kendetegnes af det høje faglige niveau samt den knowhow og kompetence, man forbinder med Grundfos brand og produkter og således bidrage til at styrke koncernens partnerskaber. Denne utrætteligt ambitiøse tilgang er en forudsætning for den fordelagtige brandposition og kundetilfredshed, som Grundfos nyder i dag. Produktpriserne skal afspejle den høje kvalitet i Grundfos produktprogram, brandets modenhed på markedet og koncernens overordnede interesser. Tredjepartsprodukter kan medtages i sortimentet for at kunne udføre en specifik ordre, men sådanne tredjepartsprodukter skal sælges i eget navn. Koncernens branding-strategi skal sikre, at kunder, potentielle medarbejdere og andre interessenter i stigende grad betragter Grundfos som verdens mest ansvarlige, fremtidsorienterede og innovative pumpeproducent. Koncernens marketingaktiviteter skal være standardiseret i overensstemmelse med Grundfos retningslinjer for branding og visuel identitet med henblik på at sikre kompetent og ensartet markedsføring over hele verden. Det brand-løfte, som Grundfos udtrykker i be think innovate, skal altid være det ledende princip, men det kan med tiden også blive udtrykt i forskellige temaer. Alle samarbejdspartnere, uanset om de er leverandør eller autoriserede underleverandører, skal opfylde de kvalitetsstandarder, der er fastsat af Grundfos, og overholde de retningslinjer, koncernen har udstukket. For at fremme salget af Grundfos-produkter kan Grundfos give tredjeparter licens til at fremstille visse komponenter eller produkter, hvis det øger Grundfos mulighed for at realisere vor strategi. Tildeling af licens skal ske efter aftale med koncerndirektionen i henhold til Grundfos licenspolitik. For at beskytte Grundfos image og skabe gode kunderelationer skal Grundfos levere den bedst mulige eftersalgsservice. Lokale Grundfos-selskaber er berettiget til at indgå aftaler med lokale samarbejdspartnere med henblik på opfyldelse af serviceforpligtelser. Sådanne servicepartnere kan blive autoriserede gennem obligatoriske vurderinger for at sikre, at Grundfos service altid udføres af veluddannede medarbejdere og omfatter Grundfos-produkter samt pumper af andre fabrikater i henhold til Grundfos servicepolitik. Det sælgende selskab skal altid sikre, at produkterne kan serviceres på det pågældende marked. Markedspolitikken skal sikre, at alle Grundfos-koncernens aktiviteter tilfører kundernes virksomheder værdi. Vi betragter alle kunderelaterede initiativer som en løftestang for koncernens fortsatte vækst, og de skal derfor være kendetegnet ved at have høj kvalitet, sikre merværdi og understøtte globalisering. Denne politik dækker vores intentioner for håndtering af samt kommunikation og interaktion med kunder og andre interessenter i alle faser af vores salgs-, marketing-, og servicearbejde. Den direkte kundekontakt skal kendetegnes af højt fagligt niveau samt knowhow og kompetence. 8 9

6 Politik for forretningsudvikling Fastholdelse og udbygning af førerposition Grundfos politik for forretningsudvikling udstikker aktiviteterne på tværs af og uden for organisation og vurderer og håndterer forretningsmuligheder på globalt plan. Politikken understøtter vores fokus på vækst og differentiering, relaterer til både eksisterende og nye forretningsområder og omfatter en bred vifte af kompetencer, processer og aktiviteter. Initiativerne inden for Grundfos forretningsudvikling understøtter vores overordnede formål samt både kortsigtede og langsigtede mål og tager altid udgangspunkt i en god forståelse af markedstendenser, kundernes behov, brudte værdikæder, interessenternes ønsker og konkurrenterne. Denne forståelse omfatter indsigt og analyse på baggrund af en kombination af indsamling af generelle oplysninger, som f. eks. Corporate Foresight, overvågning af marked og konkurrenter og projektspecifik forskning som f.eks. bruger- og markedsundersøgelser, som alle vedrører kompetencer og discipliner inden for forretningsudviklingsorganisationen. Forretningsudviklingsinitiativer er ofte forskellige af natur og omfatter alt fra optimering af eksisterende forretningsmodeller og tilhørende porteføljer til udforskning og opsøgning af nye segmenter eller aktivitetsområder. Initiativerne er generelt forankret i koncernens overordnede strategi og indgår i, samt drives og styres inden for rammerne af, Grundfos globale forretningsudviklingsstrategi. Vores kerneforretning er centreret omkring vores definerede markedssegmenter, hvor vores mål altid er at udnytte de eksisterende produkter og funktionaliteter med fokus på hele værdikæden for at identificere og øge værdien for interessenterne gennem differentierede nye produkter, dvs. pumper og varianter, anlæg og tjenester. I denne henseende er overensstemmelse af vores forretningsfokus (Where-to-Compete og How-to-Compete) samt udførelsen af vores strategiske planlægning og tiltag afgørende elementer. Alt planlægges og udføres af vores Global Business Teams, men omfatter bidragydere fra hele organisationen, herunder, men ikke begrænset til Operations, Supply Chain Management, Group Service, IS og People & Strategy. Grundfos Global Business Teams har bl.a. opgraderet centrale produktlinjer og med succes udviklet og lanceret nye produkter. sådanne initiativer ikke kun teknologiske, men omfatter også markeder, som er nye eller forholdsvist ukendte for Grundfos. De varetages normalt af et særligt forretningsudviklingsmiljø og underkastes forskellige KPI er og styringsredskaber. Målet er hurtigt og omkostningseffektivt at lære af fejlslagne initiativer, at reducere risici og at nå frem til en beslutning om enten at foretage en kontrolleret integration og acceleration i selve kerneforretningen, at etablere en separat virksomhedsstruktur eller at ophøre med eller afhænde den specifikke udviklingsaktivitet. Vores mange forskellige forretningsudviklingsmæssige udfordringer i forhold til fokus, timing og risiko skal ikke kun afspejles i den organisatoriske sammensætning og ledelse, men også i vores evne til at håndtere forskellige innovationsformer; lige fra mindre til mere banebrydende innovation understøttet af de påkrævede mindsets, kompetencer, metoder og værktøjer. Ligeledes betragter Grundfos partnerskaber som en naturlig måde at fremme nye ideer og koncepter på og understøtte udvikling og fastholdelse af en konkurrencefordel. For at sikre vores værdier, beskytte Grundfosbrandet og opbygge og udnytte vores kompetencer og stordriftsfordele skal vores globale forretningsudviklingsindsats styres centralt og samtidig tage højde for regionale forskelle i forhold til markedsbehov og -tilgang. Dette udelukker dog ikke muligheden for at eksperimentere med f.eks. opsætninger og/eller metoder til at håndtere, hvad der kan betragtes som mere grundlæggende udfordringer forbundet med en dybere penetration af udvalgte større markeder og især specialmarkeder. Vores kerneforretning er centreret omkring vores definerede markedssegmenter. Forretningsudviklingsinitiativer, der ikke umiddelbart er knyttet til vores kerneforretning, er typisk afledt af vores ambition om at udvikle nye vækstplatforme som led i vores Innovation Intent. Ofte er 10 11

7 Politik for Research & Development Vi fokuserer på produktdesign som en kernekomponent. Markedstilpasset innovation Vores politik for Research & Development (R&D) tjener det dobbelte formål at sikre, dels at udviklingen af teknologier og nye produkter er 100 % markeds- og strategistyret, og dels at indsatsen er organiseret og struktureret på en måde, der sikrer synergi gennem central global styring og tilpasning, hvilket giver maksimal værdi for alle berørte interessenter. Politikken gælder for alle Grundfos R&D-aktiviteter inden for koncernen. Eftersom ny teknologi og produkter af høj kvalitet er vigtige instrumenter til differentiering, branding og i sidste ende opfyldelsen af vores Innovation Intent, Purpose og visioner om at være globalt førende, sigter Grundfos R&D -politik også mod at sikre de principper og retningslinjer, som vores overordnede intentioner og ambitioner bygger på. Dette omfatter fokus på innovation i alt, hvad vi udvikler, og en tredobbelt bundlinje-filosofi med udgangspunkt i en forsvarlig anvendelse og genbrug af materialer og et mål om altid at være bedst inden for energieffektivitet. Vores R&D -tiltag drives af vores forretningsudviklingsstrategier, der understøttes af et skarpt fokus på forskning. Initiativerne underkastes altid grundige test for at sikre overensstemmelse med strategien og kommerciel bæredygtighed og for at sikre differentiering samt overensstemmelse med virksomhedens værdier og branding. Vores Product Development Process (PDP) er udviklet med det formål at sikre en fundamental kunde- og markedsindsigt, læringsløjfer og en løbende dialog med løbende tilpasning til interessenterne som en måde, hvorpå vi altid opfylder forventningerne og leverer de rigtige løsninger. Vi fokuserer på produktdesign som en kernekomponent, både i forhold til kundens oplevelse og omkostningseffektivitet, men også til at understøtte branding og sikre immaterielle rettigheder. Produktets design og konstruktion skal bidrage til lave samlede omkostninger, herunder lave serviceomkostninger. Rustfrit stål er karakteristisk for Grundfos produkter og skal anvendes som konstruktionsmateriale, såfremt de tekniske og økonomiske overvejelser underbygger dette. For at sikre en vellykket lancering af et nyt produkt skal kravene i forhold til salg og marketing, tilgængelighed og eftersalgs- service identificeres i den tidlige fase af et produktudviklingsprojekt, og kravene skal aftales og adresseres rettidigt af de respektive interne interessenter. Dette afspejles også i PDP en, som udgør en væsentlig del af projektledelsen. Når produkterne lanceres, bliver de en integreret del af en bestemt produktfamiliestrategi og -portefølje og styres løbende for at sikre konkurrenceevnen og optimering gennem hele produktets livscyklus. Stærk styring, stram og certificeret processtyring og organisatorisk opbygning af kapacitet sikrer, at Grundfos kan globalisere sin R&D -indsats gennem udnyttelse af stordriftsfordele, nærhed til markedet, adgang til globale kompetencer uden at gå på kompromis med kvalitet og effektivitet. Betydelig egenforskning og -teknologi vil altid være afgørende faktorer i vores produktudviklingsindsats og for at være i stand til at bringe innovative og konkurrencedygtige integrerede løsninger til markedet er det vores politik at opretholde et højt kompetenceniveau i forhold til alle interne nøgleteknologier. Hvor det er relevant, skal vi imidlertid også være åbne for at samarbejde eller indgå partnerskaber med tredjemand med henblik på at tilegne os viden og/eller ydelser og samtidig bevare og beskytte vores kernekompetencer og intellektuelle ejendomsrettigheder i henhold til vores patentpolitik

8 Produktionspolitik En forsyningskæde, der aldrig stopper Grundfos-produkterne skal hovedsagelig produceres inden for koncernen, dvs. produkter og komponenter, der indeholder strategisk vigtige teknologier for Grundfos, mens fremstilling af andre komponenter kan outsources til konkurrencedygtige underleverandører. Grundfos produktion er organiseret i et globalt netværk af ligeværdige og samarbejdende produktionsenheder. Grundfos bestemmer produktionsenhedernes geografiske placering på grundlag af kommercielle overvejelser, herunder effektiv og hurtig kundeservice, forsyningssikkerhed, marketing, produktionsomkostninger, lokale samfundsforhold og tilgængelighed af kvalificeret arbejdskraft. Grundfos anvender effektive og integrerede produktionssystemer og sikrer dermed, at produktionen opnår et højt leveringsniveau i form af konkurrencedygtige leveringstider, høj fleksibilitet og evnen til at overholde aftalte leveringstidspunkter. Standardproduktionsudstyr skal indkøbes hos eksterne leverandører, mens Grundfos knowhow vil blive anvendt til udvikling og specialfremstilling af maskiner og udstyr. Produktionen skal deltage aktivt med egne medarbejdere og kompetencer i udviklingen og lanceringen af nye produkter. Endvidere skal produktionen identificere nye og videreudvikle eksisterende produktionsteknologier. I forbindelse med udførelsen af disse opgaver skal produktionen tage højde for at energibesparelser, ressourceforbrug og miljøpåvirkning er lige så vigtige elementer som mål for forbedring af lønsomhed, logistik og kvalitet. Grundfos vil anvende de mest rationelle produktionsmetoder under hensyntagen til kundeservice, miljø og lønsomhed. Før der investeres i yderligere produktionskapacitet, sikrer Grundfos, at den eksisterende produktionskapacitet er fuldt udnyttet i forhold til forsyningssikkerhed og -fleksibilitet samt lagerbeholdning. Når der skal tages beslutninger på grundlag af produktionspolitikken i forhold til produktionsanlæg, produktionskapacitet, teknologier og lokal montering, vil vi tilstræbe en effektiv produktion og forsyningskæde for at opfylde kundernes krav. Generelt producerer Grundfos alle færdige produkter. Produktionen af Grundfos-produkter kan imidlertid placeres hos eksterne samarbejdspartnere, hvis markedsforholdene kræver det, og hvis dette er godkendt i henhold til politikken for lokal montage. Vores produktionspolitik beskriver den måde, hvorpå produktionsenheder og forsyningskæden er udviklet, drives og bidrager til at optimere koncernens konkurrenceevne. I samarbejde med de øvrige koncernfunktioner er hovedformålet med produktionsselskaberne at levere pumper og pumpeanlæg af høj kvalitet til Grundfos-kunder verden over. produkter og komponenter, der indeholder strategisk vigtige teknologier for Grundfos, produceres hovedsageligt inden for koncernen

9 Indkøbspolitik Bedste køb etisk og økonomisk Indkøbspolitikken er udarbejdet for at udstikke overordnede regler for indkøbsaktiviteter for på bedst mulig vis at understøtte Grundfos-koncernens mål og strategier. Politikken skal sikre, at synergi mellem Grundfos-selskaber udnyttes i videst muligt omfang i relation til eksterne leverandører. For at opnå synergi skal vi følge et sæt globale indkøbsprocesser, der altid er opdateret og bæredygtige, dvs. etiske og miljøvenlige. Alle Grundfos-medarbejdere skal arbejde i overensstemmelse med Grundfos Code of Conduct. Skriftlige aftaler, der indgås med eksterne leverandører, og som repræsenterer en vis værdi, skal altid ske i samarbejde med relevante interessenter og overholde relevant lovgivning og Grundfos forretningsbetingelser. Indkøbsaktiviteter skal styres af de samlede ejeromkostninger. Ud over prisen skal faktorer som kvalitet, miljø, etik, leveringstid og leveringsbetingelser, leverandørsikkerhed, tekniske kompetencer, service, kapitalbinding og betalingsbetingelser tages i betragtning ved vurdering af et tilbud fra en leverandør. Virksomhedskultur og værdier skal også tages i betragtning for at sikre et match mellem leverandøren og Grundfos. Leverandører skal evalueres op mod Grundfos leverandørgodkendelsesproces, som indbefatter bæredygtighedsevaluering i forhold til etik, miljø og økonomi. Nye leverandører skal vælges ud fra en forretningsmæssig betragtning for at sikre sund konkurrence (normalt skal mindst tre leverandører afgive tilbud) og ud fra deres evne til at opfylde forventningerne på konkurrencemæssige vilkår. Den skriftlige aftale med en eller flere nye leverandører skal være aftalt, før det faktiske indkøb foretages. De indkøb, Grundfos foretager, er altid baseret på dokumenterede indkøbsspecifikationer. Alle indkøbsaktiviteter tager udgangspunkt i de krav, som selskaberne og funktionerne inden for koncernen stiller. Alle indkøb skal som hovedregel være baseret på en indkøbsordre. Undtagelser kan forekomme. Generelt bestræber Grundfos sig på at sikre, at en leverandørs forretning med Grundfos aldrig udgør mere end 50 % af dennes årlige omsætning. Om muligt skal indkøb foretages direkte fra producenterne. For at opnå tæt samarbejde, høj leveringssikkerhed og fælles fordele sigter Grundfos på at være attraktiv for leverandører gennem rammeaftaler, tætte leverandørrelationer og partnerskaber. Et sådant samarbejde indebærer en forpligtelse til at udveksle erfaringer og strategiske oplysninger om langsigtede krav og udviklingsplaner for således at samarbejde om at skabe værdi for kunderne og reducere forsyningskædeomkostningerne. Alle Grundfos-medarbejdere skal arbejde i overensstemmelse med Grundfos Code of Conduct

10 Kvalitetspolitik Kvalitet ned i mindste detalje Kvalitetspolitikken skal sikre, at alle selskaber og aktiviteter i Grundfos-koncernen fokuserer på total kvalitet som en integreret del af hele organisationen, og at kvalitetssikring betragtes som et afgørende parameter for fortsat vækst. Kvalitetsstyring i Grundfos skal altid være baseret på dokumenterede kvalitetsspecifikationer, løbende forbedringer og udvikling i tråd med vores Nulfejlsfilosofi. Nulfejlspolitikken skal implementeres i alle faser fra produktudvikling gennem indkøb, produktion og distribution til marketing, salg og service. Koncernledelsen og den lokale selskabsledelse har ansvaret for at implementere kvalitetspolitikken og sikre effektiviteten af kvalitetsstyringssystemet og afledte aktiviteter. Alle selskaber med produktudviklingsog produktionsaktiviteter skal have et certificeret kvalitetsstyringssystem. Alle medarbejdere har ret og pligt til at påpege fejl, og kvalitet har højeste prioritet, hvis der registreres fejl eller risiko for fejl. Kvalitetsstyring i produktudvikling skal altid sigte mod at udvikle robuste og pålidelige produkter, som har de funktioner, kunderne efterspørger, og som kan produceres i henhold til Nulfejlsfilosofien. Kvalitetsstyringen i produktionen tager udgangspunkt i princippet om rigtigt første gang og skal have en fejlfri produktion som mål baseret på høj procesfunktionalitet og en forventning om, at medarbejderne altid tager det fulde ansvar for deres eget arbejde. For at sikre korrekt beslutningstagning, angivelse af prioriteringer og mål, samt at der træffes hensigtsmæssige ledelsesbeslutninger, er det af afgørende betydning at sikre gyldigheden af de data, koncernen indhenter. Derfor skal koncernfunktionerne og ledelserne i de lokale selskaber træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre pålidelige data. Før der indgås samarbejde med en leverandør, skal leverandørens kvalitetsstyringssystemer og kompetencer kontrolleres og godkendes. Indkøbsafdelingerne skal kontrollere deres leverandører regelmæssigt via Supplier Quality Assurance (SQA) for at sikre løbende forbedringer. Indkøbte produkter og tjenester skal altid opfylde samme krav som Grundfos egne produkter og tjenester. For at sikre, at produkter og tjenester, der leveres af Grundfos-koncernen, er tilfredsstillende for vores kunder, skal tilfredsheden på markedet hyppigt overvåges og dokumenteres. Der skal reageres hurtigt i tilfælde af utilfredsstillende resultater. Et samlet fokus på Total kvalitet på tværs af koncernen er påkrævet for at sikre, at vi opfylder vores kunders og øvrige interessenters forventninger og løbende forbedrer kvaliteten i hele Grundfos-koncernen. Kvalitetsstyring baseres på dokumenterede kvalitetsspecifikationer i tråd med vores Nulfejlsfilosofi

11 Finanspolitik Grundlaget for sund vækst Den økonomiske politik skal sikre, at selskaberne og medarbejderne i Grundfos-koncernen overholder lokale love samt interne retningslinjer og anvisninger vedrørende økonomiske aktiviteter. Korrekt planlægning og prognoseprocesser er en forudsætning for økonomisk fremsynethed. Alle selskaber skal sikre korrekt og rettidig bogføring i henhold til lokale love og retningslinjer (Grundfos Finance Manual). Regnskabsaflæggelse, internt såvel som eksternt (hvor det er påkrævet) skal foretages proaktivt, rettidigt og i høj kvalitet i henhold til de tidsplaner, som Koncern Finans og de lokale myndigheder angiver. Korrekt planlægning og prognoseprocesser er en forudsætning for økonomisk fremsynethed, hvilket processerne i de enkelte selskaber skal understøtte. Lønsomhed i markeder, segmenter og produkter skal ses i et koncernperspektiv, og koncernens dækningsbidrag er derfor et af de nøgletal, der løbende skal optimeres og overvåges. Grundfos-koncernens soliditet skal altid holdes på et højt niveau for at sikre økonomisk uafhængighed. Alle selskaber skal føre en hensigtsmæssig intern kontrol i overensstemmelse med Grundfos retningslinjer (Grundfos Control Handbook) og relaterede retningslinjer fra Intern Kontrol. Interne kontroller skal i størst muligt omfang indgå som en integreret del af de daglige rutiner og processer. Skattemæssigt driver Grundfos virksomhed på en ansvarlig måde og spiller en aktiv rolle i samfundet, hvilket betyder, at Grundfos vil agere med et stort samfundsansvar og altid forsøge at sikre en rimelig fordeling af koncernens indtjening i de lokalsamfund, hvor Grundfos er til stede, og altid overholde den lokale skattelovgivning. Grundfos vil sikre, at alle selskaber er i stand til at opfylde deres forpligtelser rettidigt, og at alle selskaber har en passende kapitalisering. Anmodninger om kapital i form af lån og kassekreditter skal foretages internt i Koncern Finans, og der kan kun anmodes om ekstern finansiering i visse forhåndsgodkendte tilfælde. Overskydende likvider skal deponeres i koncernens selskaber på baggrund af retningslinjerne fra Koncern Finans. Likviditeten skal overvåges nøje, og driftskapitalen skal holdes på det lavest mulige niveau. Ved at tage højde for risici og ved på tværs af hele virksomheden at anlægge en holistisk tilgang til strategiske, operationelle og projektforbundne risici sikrer vi, at vores risikorespons er tilpasset vores risikovillighed og forretningsmål. Alle selskaber skal sikre, at nuværende og fremtidige væsentlige forretningsrisici løbende identificeres, vurderes, kvantificeres og håndteres på en passende måde. Et vigtigt element i vores risikostyringsarbejde er at overføre vores risikoeksponering til forsikringsmarkederne og i muligt omfang til vores koncern interne forsikringer. Mange væsentlige risici kan forsikres, og vores risikobegrænsende strategier skal afstemmes nøje med vores koncernforsikringer. Relevante processer, retningslinjer og værktøjer leveres af afdelingen Group Risk & Insurance. Grundfos reducerer finansielle og forretningsmæssige risici forårsaget af valuta-, renteog prisudsving ved hjælp af finansielle instrumenter i overensstemmelse med de retningslinjer, der er defineret af Koncern Finans

12 Personalepolitik Involvering af medarbejderne i Grundfos Purpose Det ønskede resultat af denne politik er, at Grundfos når sine kort- og langsigtede mål takket være vores medarbejderes indsats og engagement. For at opfylde Grundfos Purpose og nå vores forretningsmål skal vi tilbyde et attraktivt, produktivt, sundt og sikkert arbejdsmiljø. Dette skal gøre vores medarbejdere i stand til at realisere deres fulde potentiale og sikre dem arbejdsglæde og en følelse af velvære. Vores værdier kræver, at hver enkelt føler sig respekteret og værdsat og bemyndiges til at bidrage til og påvirke virksomheden. Ved at udleve vores ledelsesprincipper forventer vi, at vores ledere kan udvikle en kultur, hvor dette realiseres. Tilsvarende forventes den enkelte medarbejder at udnytte sine evner og kompetencer til at bidrage til vores kultur og opfylde vores Purpose. Vi anser løbende dialog mellem leder og medarbejder for at være en central del af en sådan kultur, da det er i dialog, at de skaber en fælles forståelse af udviklingsmål og individuelle behov og en gensidig forpligtelse til at forfølge disse. Tilsvarende udgør deres dialog rammerne for en fælles forståelse af vores kort- og langsigtede mål og for at omsætte disse til individuelle mål og evaluere medarbejderens resultater. Det skal sikres, at eventuelle uoverensstemmelser håndteres hensigtsmæssigt. Undervisning og læring er afgørende elementer for, at vores medarbejdere kan opfylde deres resultat- og udviklingsmål. Vi ønsker, at medarbejderne aktivt opsøger udviklingsmuligheder og arbejder i tværfaglige teams. Derfor vil vi tilstræbe at give medarbejderne disse muligheder for at sikre, at de kan forpligte sig til og trives med ambitiøse forretningsmål. I respekt for den lokale lovgivning, kultur og praksis skal løn og personalegoder medvirke til at gøre Grundfos attraktiv for de dygtige kandidater, Grundfos har brug for. Vi bestræber os på at være markedsførende inden for karriere, udvikling og kulturelle parametre og være konkurrencedygtige på løn og personalegoder. I Grundfos arbejder vi bevidst på at have en sund balance mellem arbejde og fritid, og vi udviser social ansvarlighed over for medarbejdere og samfund. Vores strategier og aktiviteter for at tiltrække og udvælge nye medarbejdere skal understøtte et positivt og professionelt indtryk af Grundfos, der er i overensstemmelse med vores værdier og præsenterer Grundfos som den foretrukne arbejdsgiver for relevante kandidater. Vi opfordrer alle, uanset baggrund, til at søge arbejde hos os, og alle ansøgere behandles med respekt, ærlighed og værdighed, uanset om de tilbydes en stilling eller ej. Grundfos har som mål at rekruttere internt. Vi udstationerer medarbejdere i andre lande i kortere eller længere perioder for at udnytte forretningsmuligheder eller for at tilføre merværdi til bestemte dele af vores organisation. Vi sikrer, at omplacering, rekruttering eller udstationering sker på ordentlig vis uanset medarbejderens baggrund og stilling i Grundfos. Grundfos opfordrer medarbejderne til at give deres mening til kende, hvis de konstaterer overtrædelser af vores virksomhedsværdier, Code of Conduct, etik og koncernpolitik. Vores personalepolitik skal sikre, at Grundfos ansætter dygtige mennesker, der er motiverede til at samarbejde helhjertet for Grundfos Purpose. Politikken dækker alle aktiviteter relateret til udvikling af den enkeltes og organisationens kompetencer i overensstemmelse med vores værdier og ledelsesprincipper. Vores værdier kræver, at hver enkelt føler sig respekteret og værdsat og bemyndiges til at bidrage til og påvirke virksomheden

13 Vi ønsker at være bæredygtige i samtlige aktiviteter, og politikken gælder alle selskaber, funktioner og aktiviteter i Grundfos. Bæredygtighedspolitik Vi prioriterer bæredygtighed højt Bæredygtighed afspejles i alle vores beslutninger og handlinger. Vores mål er altid at udvise en bæredygtig adfærd. Grundfos ønsker at være en ansvarlig og etisk virksomhed med en høj integritet. Vi skal sikre, at vi lever op til alle gældende love og regler samt frivillige initiativer som f.eks. FN s Global Compact. Vi ønsker, at vores Code of Conduct skal tjene som en rettesnor for alle Grundfos-selskaber og -medarbejdere. Bæredygtighed i Grundfos betyder, at vi driver virksomhed på en bæredygtig måde ved at interessere os for vores medarbejdere, miljøet og samfundet som helhed. Bæredygtighed skal kendetegne alle vores aktiviteter lige fra anskaffelse af råmaterialer til afslutningen på vores produkters livscyklus. Dette kan realiseres ved at have en sund og afbalanceret virksomhed, som skaber løsninger til de presserende udfordringer, verden står over for. Bæredygtighed skal således være en integreret del af alle vores aktiviteter gennem hele værdikæden. Grundfos spiller en aktiv rolle i samfundet, f.eks. ved at øge den offentlige bevidsthed om bæredygtighed, bidrage til lokalsamfundene, forbedre vores miljøpåvirkning og tage ansvar for vores forsyningskæde ved at påvirke leverandørernes forhold inden for f.eks. arbejdstagerrettigheder og miljø. Gennem samarbejde med vores kunder skaber vi produkter og løsninger, som hjælper vores kunder med at reducere forbruget af naturens ressourcer og klimapåvirkningen. Vi tager os af vores medarbejdere, og vi bestræber os på altid at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Vi ønsker at skabe en arbejdsplads, som fremmer mangfoldighed og tager sig af personer med særlige behov. Vi erkender, at 100 % bæredygtighed ikke er et opnåeligt mål, men vi forsøger løbende at opnå en stadig højere grad af bæredygtighed i alt, hvad vi gør. Grundfos fundament er vores medarbejdere, og vores medarbejdere driver bæredygtigheden fremad. Vi sætter vores medarbejdere i stand til at tænke og handle bæredygtigt på alle niveauer gennem uddannelse, motivation og involvering. Bæredygtighedspolitikken skal sikre, at alle Grundfos aktiviteter og beslutninger tager udgangspunkt i den tredobbelte bundlinje, som omfatter økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn. Grundfos er bevidst om sit sociale ansvar, og derfor skal bæredygtighedsinitiativer integreres i alle Grundfos-funktioner og -selskaber. Grundfos fundament er vores medarbejdere, og vores medarbejdere driver bæredygtigheden fremad

14 Miljø-, sundheds- og sikkerhedspolitik Rustet til at opfylde vores forpligtelser Vi vil løbende vurdere og forbedre den miljømæssige påvirkning af alle vores aktiviteter. Koncernens miljø-, sundhedsog sikkerhedspolitik skal sikre, at alle Grundfos-koncernens aktiviteter har fokus på en bæredygtig udvikling og sætter organisationen i stand til at udvise en adfærd, som stemmer overens med forpligtelserne. Formålet med koncernens miljø-, sundheds- og sikkerhedspolitik er at beskrive vores tilgang til det overordnede miljø-, sundheds- og sikkerhedsarbejde i alle Grundfos selskaber, forretningsenheder, funktioner og aktiviteter for at sikre, at vi opfylder forventningerne hos kunderne, de samfund vi opererer i, samt hos vores øvrige interessenter. Med vores globale tilstedeværelse og aktiviteter er vi hos Grundfos bevidste om at prioritere vores miljømæssige ansvar højt. Vi vil løbende vurdere og forbedre den miljømæssige påvirkning af alle vores aktiviteter, og ved hjælp af konkrete handlinger opfordrer vi vores medarbejdere til at foregå som gode eksempler på, hvordan man udviser respekt og omtanke for miljøet. Vores medarbejderes sundhed og sikkerhed har højeste prioritet. Derfor vil vi løbende forbedre arbejdsmiljøet gennem forebyggende tiltag og sikre, at arbejdsforholdene er i overensstemmelse med vores høje standarder for arbejdsmiljø og -sikkerhed. Vi behandler desuden altid vores medarbejdere med værdighed og respekt. Alle produktionsbygninger, anlæg og alt teknisk ud- styr skal altid opfylde de højeste standarder for sikkerhed og vedligeholdelse samt overholde lokal lovgivning. Vi uddanner, motiverer og involverer medarbejderne til at forstå, fremme og bidrage aktivt til at implementere miljø-, sundheds- og sikkerhedspolitikken og de tilhørende forpligtelser. Vores medarbejdere opfordres til at reagere proaktivt for at undgå alle former for aktiviteter, som de ikke mener er i overensstemmelse med de gældende politikker og forpligtelser, ved at tage initiativ og bidrage til en positiv udvikling af virksomhedens miljø, sundhed og sikkerhed. Vi vil anvende certificerede ledelsessystemer til at opfylde og løbende forbedre alle miljø-, sundheds- og sikkerhedsaspekter. Vi vil forpligte os selv til at overholde alle gældende love i forhold til miljø, sundhed og sikkerhed samt interne krav, som vi er forpligtet til, uanset hvor vi befinder os. Vi ønsker at være rollemodel ved at sætte højere standarder for os selv og forpligte os ud over de gældende lovkrav. Vi fremmer og påvirker løbende lokal og global lovgivning, der beskytter miljøet, vores medarbejderes sundhed og sikkerhed, arbejdspladsen og samfundet, og som samtidig har den fornødne fleksibilitet til at opfylde vores virksomheds behov. Vi bestræber os på at være en attraktiv arbejdsplads ved at prioritere vores medarbejderes sikkerhed og personlige sundhed samt ved at forebygge dødsulykker, hændelser, ulykker og sygdom, som bringer vores medarbejdere og Grundfos i fare. Ud fra et livscyklusperspektiv vurderer og forbedrer vi den miljømæssige påvirkning af vores produkter, processer, faciliteter og leverandører. Grundfos søger løbende efter bæredygtige løsninger for at forbedre det miljø, vi alle bor og arbejder i. Vi tilstræber en tankegang, der fokuserer på miljø, sundhed og sikkerhed og ansvarlighed gennem inddragelse af alle med-arbejdere og ledere samt via kommunikation og udveksling af bedste praksis. Vi afstemmer den globale tilgang til miljø-, sundheds- og sikkerhedsarbejdet ved at formidle vores resultater på alle niveauer i organisationen

15 Kommunikationspolitik Vi gør, hvad vi siger, og siger, hvad vi gør Grundfos kommunikationspolitik skal sikre, at hele Grundfos-koncernens kommunikation er konsekvent og præsenterer Grundfos på den måde, vi ønsker. Baseret på høj kvalitet, ærlighed og åbenhed tilstræber vi at gøre, hvad vi siger, og sige, hvad vi gør. Dette relaterer til kommunikation til og gennem pressen samt kommunikation af corporate branding, public relations og public affairs. Politikken skal også styre al intern kommunikation via vores egne massekommunikationsmedier. Grundfos vil bestræbe sig på at informere medarbejderne før offentligheden og vise vilje til at formidle både gode og mindre gode nyheder. Bæredygtighed, pålidelighed og ansvarlighed er en del af vækstfundamentet i Grundfos. Vores kommunikation skal understøtte dette og dermed skabe værdi for vores kunder, ejere, medarbejdere og øvrige interessenter. Effektiv information og aktiv kommunikation er en forudsætning for, at Grundfos kan nå sine forretningsmæssige mål i overensstemmelse med vores Purpose, og for at vi kan være en attraktiv arbejdsplads. For at sikre en ensartet behandling af alle interessenter skelnes der principielt ikke mellem intern og ekstern kommunikation i den forstand, at det, alle medarbejderne ved, også kan være kendt for alle andre. Alle medarbejdere er de vigtigste interessenter med hensyn til virksomhedens kommunikation. Al kommunikation skal understøtte det overordnede billede af Grundfos, vores mål og kultur, og al kommunikation skal være baseret på, hvad der tjener Grundfos bedst. Alle ledere er ansvarlige for at give medarbejderne rettidig og effektiv kommunikation om alle vigtige spørgsmål. Lederne modtager støtte til dette fra Koncern Kommunikation og i muligt omfang fra regionale og lokale frontfigurer, som arbejder via etablerede interne kanaler og med støtte fra forskellige værktøjer til linjekommunikation. medarbejderne er de vigtigste interessenter med hensyn til virksomhedens kommunikation. Medierne er en vigtig samarbejdspartner, for at Grundfos kan få adgang til offentligheden. Et godt samarbejde med medierne opnås ikke udelukkende ved, at Grundfos er åben og imødekommende, når vi kontaktes af journalister, men også ved at Grundfos er proaktive over for pressen og medierne med aktiv information og professionelle debatter

16 IT-politik En værdiskabende faktor for Grundfos IT-politikken skal sikre, at alle Grundfos-koncernens aktiviteter i relation til informationssystemløsninger og -teknologier udføres i henhold til faste koncernregler, for at sikre, at de påkrævede interne og eksterne forretningsmæssige værdier realiseres. Informationssystemløsninger (IS-løsninger) og -teknologier implementeres for at skabe værdi for Grundfos for at understøtte virksomhedens vækst, opbygge nye forretningsområder, opnå konkurrencefordele, formidle oplysninger til beslutningstagere, integrere og automatisere processer og understøtte elektronisk integration med interessenter. IT-strategien fastsætter betingelserne for indkøb, design og implementering af systemløsninger i alle Grundfos-selskaber. IT-løsninger skal følge de vedtagne IT-arkitekturprincipper. Grundfos foretrækker standardløsninger leveret af strategiske samarbejdspartnere. Alle IS-partnere eller underleverandører skal følge Grundfos principper for IT-arkitektur. IT-løsninger og -aktiviteter er baseret på princippet om global tilstedeværelse og lokal nærhed. Grundfos er afhængig af effektive og pålidelige IS-løsninger, og tilpasning, drift og anvendelse af IT-løsninger skal være i overensstemmelse med vores IT-sikkerhedspolitik. Onlineaktiviteter og samarbejdsplatforme påvirker den måde, hvorpå alle Grundfos-medarbejdere samarbejder med vores partnere, og det er i alles interesse at forstå og være opmærksom på, hvordan vi kan indgå i sociale samarbejdsnetværk til gavn for os alle. Med dette for øje skal vores Social Business-politik altid følges. For at opretholde det aftalte niveau for sikkerhed og stabilitet i den fælles it-infrastruktur og sikre, at Grundfos-brugernes privatliv, breve og personlige oplysninger beskyttes i henhold til gældende lovgivning, skal reglerne for anvendelse af Grundfos IT-ressourcer -politik følges. Grundfos er afhængig af effektive og pålidelige IS-løsninger

17 be think innovate The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be Think Innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. 0314/GROUP PRODUCTION/10956-D&I Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej 7 DK-8850 Bjerringbro Tel:

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

ISO Environmental

ISO Environmental ISO-14001 Environmental Management System Bedlinen: 7004 Chopin Q-500 Col.: 506 Gold indholdsfortegnelse ukontents Miljøpolitik 5 Beirholms Højtydende Tekstiler 7 3 Tablecloth: 6003 Stockholm Q-503 Col.:

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jobprofil. RGS 90 Sverige AB. Vice VD. (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970. SQ@TVMskills.dk

Jobprofil. RGS 90 Sverige AB. Vice VD. (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970. SQ@TVMskills.dk Jobprofil RGS 90 Sverige AB Vice VD (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970 SQ@TVMskills.dk Der søges en vice VD, der i tæt samarbejde med den nuværende danske VD kan videreudvikle RGS

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Et navn der forpligter

Et navn der forpligter Organisationsmanual Et navn der forpligter Kvalitet Service opstod efter en fusion mellem de to servicevirksomheder A-Z byg og Clean Dejavu i 2007. Begge virksomheder havde gennem årene opbygget en betydelig

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Sverige Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Spørgsmål. Lidt tal og info Rose

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil FOAM MAKES THE WORLD A SOFTER PLACE TO BE 2 Velkommen til BPI Bramming Plast-Industri A/S er den førende leverandør af avancerede kundetilpassede løsninger i skum. Vi

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet "informationer"? 2

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet informationer? 2 Indhold 1 Informationssikkerhedspolitik 2 1.1 Hvorfor vil vi sikre vores informationer? 2 1.2 Hvad dækker begrebet "informationer"? 2 2 Principper 4 2.1 Styret af KU's strategiske behov 4 2.2 Implementering

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere