KØGE KYST SLOW LOCAL PROCESBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØGE KYST SLOW LOCAL PROCESBESKRIVELSE"

Transkript

1 KØGE KYST SLOW LOCAL PROCESBESKRIVELSE

2 PROJEKTGRUPPE Karres en Brands (NL) JAJA Architects (DK) Witteveen & Bos (NL) LAGroup (NL) Architecten Bureau Fritz (NL) SagerDesign (DK) Julie Holck, cand.mag. (DK) 2

3 INDHOLD Opgavebeskrivelsen for fase 2 Projektgruppen Designgruppen Detail- og Kulturgruppen Ingeniørgruppen Brugerinddragelsesgruppen Processen

4 OPGAVEBESKRIVELSE FOR FASE 2 (I henhold til konkurrenceprogrammet) Den tværfaglige udviklingsplan, der skal udarbejdes i fase 2, skal bygge på projekt- og procesbeskrivelsen fra fase 1. Udviklingsplanen skal som minimum omfatte: En strategi- og handlingsplan med strategier for, hvordan partnerskabsaftalens seks visioner udfoldes. Strategi- og handlingsplanen skal desuden indeholde forslag til konkrete, detaljerede løsningsforslag på de udfordrin ger, der knytter sig til de seks visionspunkter og den økonomiske dimension. Løsningsforslagene skal understøttes af økonomiske konsekvensberegninger og også gerne af skitser og visualiseringer. En proces- og etapeplan, der er et forslag til projektets gennemførel- sesproces med fokus på, at den nye bydel kan leve undervejs i de en- kelte etaper også i de allerførste. Proces- og etapeplanen skal indeholde en række etaper med milepæle, der klart angiver, hvad resultatet af processen er på et givet tidspunkt. Herunder hvilke aktiviteter og delprojekter der tænkes gennemført på hvilket tidspunkt. En fysisk hovedstruktur, der beskriver et sammenhængende og fysisk gestaltet hovedgreb for hele projektområdet. Desuden ønskes detalje-udsnit, der tydeligt viser de rumlige forhold og kvaliteter. Der er tale om en beskrivelse og visualisering af de tre delområder, deres indbyrdes relation og deres relation til resten af byen. En dokumentation for, at de valgte løsninger lever op til kravene vedrørende projektets økonomi.v 4

5 PROJEKTGRUPPEN SLOW AND LOCAL MØDER GLOBAL INSPIRATION OG INTERNATIO- NAL SAMARBEJDE. Køge Kyst Slow and Local handler om at forstå områdets udfordringer og muligheder, og inddrage lokale eksperter i forbindelse med de forskellige visionspunkter. I 2. Fase vil vi uddybe og forbedre vores vision i samarbejde med Køge Kyst, lokal samfundet, lokale eksperter og interessenter. Som udefrakommende rådgivere, vil vi sammenkoble den Slow and Local viden med et internationalt inspirerende tilsnit. En cocktail af dansk og hollandsk byplanlægningsmetode blandet med en god portion Køge. Witteveen & Bos Rådgivende ingeniører Karres en Brands Landskab og byplanlægning JAJA ur og byplanlægning De Beuk Brugerinddragelse DANSK+HOLLANDSK PROJEKTGRUPPER Vi foreslår at underinddele vores projektgruppe i fire grupper: Designgruppe: Karres en Brands (NL), JAJA er (DK) og Bureau Fritz (NL). Julie Holck cand.mag. LAgroup Leisure and Culture SagerDesign Detailhandel Bureau Fritz Kulturarv og arkitektur Detail og kulturgruppe: LAgroup (NL), Julie Holck (DK) og SagerDesign (DK) Ingeniørgruppe (bæredygtighed, økonomi og infrastruktur): Witteveen & Bos (NL) Brugerinddragelsesgruppen: Dorien De Wit (NL) Disse grupper arbejder tæt sammen, men er også i stand til at undersøge særlige emner i dybden. Dette vil gøre det samlet arbejde mere effektiv. Hver gruppe, som har en (eller flere) dansk+hollandsk projektmedarbejdere, skal kobles med lokal ekspert (beboer, lokal politiker eller interessent). Dette vil sikre en gnidningsfri kommunikation på alle niveauer. Witteveen & Bos (NL) er et internationalt rådgivende ingeniørfirma, som flere gange har samarbejdet med danske eksperter. Dette netværk vil blive benyttet i det omfang, der er behov for lokal ekspertise. Endelig vil vi foreslå at tilføje endnu en konsulent til vores projektgruppe. Det blev mere klart for os, efter introduktionsseminaret, hvor afgørende bruger-/interessentinddragelse er for det videre projektforløb. Vi foreslår at involvere Dorien de Wit fra firmaet De Beuk. Hun har mere en 20 års erfaring med brugerinddragelse i Holland. Og hvis det bliver nødvendigt er vi indstillet på at koble hende sammen med en lokal ekspert. Dorien De Wit vil lede brugerinddragelsesgruppen sammen med JAJA Architects (DK) og Karres en Brands (NL). Karres en Brands er totalrådgiver anført af Bart Brands, direktør, landskabsarkitekt. I den foregående første fase, har der været afholdt en række workshops i Danmark og Holland, hvor alle projektgruppens erfaringer og discipliner blev ført sammen og formede én samlet velfungerede enhed til besvarelsen af Køge Kyst s udfordringer og muligheder. Hver workshop fokuserede på ét specifikt emne ad gangen, og sikrede en fokus samt dybtgående undersøgelser. Vi ønsker at arbejde på samme måde i 2. fase. Det er en metode, der bringer tæt samarbejde og viden sammen i en workshop form, hvor hele projekt gruppen jævnligt mødes for at diskutere diverse emner, integrere resultater og give feedback som vil drive projektet videre fremad. Vi ved endnu ikke hvad indholdet af den planlagte 2-dage seminar, men vi forestiller os at det er tilsigtet, at projektgruppen i disse dage får mest mulig feedback på vores Slow and Local tilgang på alle niveauer. Her vil vi naturligvis stille op med projektgruppens nøglepersoner. 5

6 DESIGN GRUPPEN DETAIL- OG KULTURGRUPPEN KARRES EN BRANDS Karres en Brands arbejder dækker alle niveauer og aspekter af det offentlige rum. Fra minimale indgreb gennem byrumsinventar til udformningen af byrum, haver og parker. Og videre fra byplanlægning til strategiske udviklingsprojekter. Det (urbane) landskab er den drivende kræft i vores projekter. Hvert projekt anskues fra forskellige niveauer og discipliner, uden nogen forudbestemt hierarki. Dette udmunder sig ofte i samarbejder med øvrige discipliner udenfor vore eget fagområde. Her tæller bl.a. arkitekter, kunstnere, sociologer, miljøeksperter samt ingeniører. Karres en Brands består i dag af et sammensat internationalt. hold af landskabsarkitekter, byplanlæggere, bygningsarkitekter og byrumsdesignere. JAJA ARCHITECTS JAJA er en ung tegnestue, der målbevidst omsætter komplekse arkitektoniske og urbane problemstillinger til krystalklare koncepter. Vores tilgang er baseret på, at der i ethvert projekt er adskillige ønsker, krav, rammer, begrænsninger og potentialer. Nogle åbenlyse andre modstridende, men alle relevante. I stedet for at udelukke muligheder, stræber vi efter at imødekomme ønsker. I stedet for at adskille parametrene i et projekt, og fratage muligheden for en potentiel synergi, stræber vi efter at finde en løsning, der kombineret vil skabe en større oplevelse. Vores drivkraft ligger i at forstå eksisterende samt fremtidige situationer, udforske dem, afdække nye metoder og potentialer for hvordan vi kan forme vores omgivelser. LAGROUP LAgroup er et konsulentfirma specialiseret indenfor områderne kunst, kultur og fritid. Vores hold af konsulenter udformer, gennemgår og implementerer planer, der støtter ledere i opfyldelsen af deres ambitioner. Firmaets femten konsulenter dækker en særlig viden der spænder fra kunst, turisme, festivaler og andre større arrangementer. Og tilbyder ydelser indenfor strategisk markedsføring og foretningsplanlægning samt koncept- og organisatorisk udvikling. LAgroup har base i Amsterdam, og har primært udført projekter i Holland, men udfører ofte også projekter i andre europæiske byer. JULIE HOLCK, CAND. MAG. Julie Holck arbejder som Erhvervs-PhD-stipendiat i Dansk Erhverv og på Institut for Kunst og Kulturvidenskab (Københavns Universitet). Emnet for Julie Holck s afhandlingen er den aktuelle udfordring for urbane shoppingmiljøer På hvilke måder kan butikker og shoppingmiljøer bidrage til udviklingen af levende, attraktive byer? Afhandlingen belyser forholdet mellem butikker og byliv gennem aktuelle, historiske og typologiske analyser med både danske og udenlandske eksempler. SAGERDESIGN SAGERdesign arbejder bredt indenfor shopping og detailhandel arkitektur. Firmaets kompetencer dækker alle fagområdets facetter, der blandet andet omfatter forplanlægning, masterplaner, branding, eksteriør- og interiørdesign. Firmaet har særlig meget erfaring i udformning af større dagligvarebutikker og shoppingcentre. ARCHITECTEN BUREAU FRITZ firmaet Fritz er et hollandsk arkitektfirma, som fokuserer på bevaring, restaurering og genanvendelse af eksisterende bygninger. Deres målsætning ligger i at bevare eksisterende kultur og viden og viderebringe det til fremtiden. Det grundlæggende udgangspunkt er respekt og engagement for historisk arkitektur. Vi stræber efter at skabe en forståelse og fortolke dets betydning og værdier, for derigennem at håndtere dets materiale og historiske efterladenskaber med varsomhed og ansvarlighed. Tydelige designkoncepter, passende indgreb, indlevelse og engagement for projekt samt dets klienter er nogle andre af virksomhedens mærkesager. 6

7 INGENIØR GRUPPEN BRUGERINDDRAGELSES GRUPPEN Witteveen+Bos blev grundlagt i 1946 og har siden gradvist vokset til et internationalt firma med omtrent 860 medarbejdere. Gennem årene har vi ved adskillige succesfulde projekter vist, at kunne imødekomme samfundets udfordringer og forandringer samt klienters ønsker. Dette opnås ved en løbende udforskning af økonomiske bæredygtige modeller, der kombineres med kreative og innovative løsninger. Vores ekspertise er ikke kun begrænset til ingeniørområdet og tekniske foranstaltninger. Det omfatter bl.a. også økonomiske, sociale og organisatoriske aspekter, som efter vores mening, er afgørende ved komplekse tekniske ingeniør projekter. Som en af de ledende rådgivende ingeniørfirmaer i Holland, er vores ekspertise ofte benyttet i udlandet. Sammen med rådgivende ingeniørvirksomhederne NIRAS (Danmark), Sogreah (Frankrig) og Tyréns (Sverige) indgår Wittebeen+Bos i SEEN (Strategic European Expertise Network). Her udveksles viden og erfaringer, hvor virksomhederne diskuterer aktuelle tendenser, udvikler nye løsninger og produkter i adskillige projekter i Østeuropa, Afrika og Kina. De Beuk er et konsulentfirma specialiseret indenfor brugerinddragelse. Firmaet har base i Holland med 18 seniorkonsulenter, som både er vant med ansigt-til-ansigt samarbejder samt vha. moderne informations- og kommunikationsteknologier. Firmaet har ydet rådgivning og afholdt seminar i Holland og udland i over 20 år. Firmaets målsætning er at øge bevidstheden og brugen af brugerinddragelse, demokratisering og social innovation. Dorien de Wit har siden 1988 arbejdet som konsulent for De Beuk, og blev i 1996 direktør af firmaet. Hun arbejdet hovedsagligt med brugerinddragelse, kommunikation og lokalsamfund. Hun mener, at brugerinddragelse fremskubber udvikling og styrker ejerskabsfølelsen samt engagement. Vigtige forudsætninger for et vellykket dialog er bl.a. gennemsigtighed i processen, inddragelse af ansvarlige politikere og afklaring af brugernes indflydelsesramme. Ved opgaver der har sociale og rummelige udfordringer og muligheder bidrager hun processer med at tydeliggøre klart defineret roller og ansvarsområder for projektejerne så vel som beboere og øvrige interessenter. Bart Brands Landskabsarkitekt, Projektleder Karres en Brands Marco Broekman Karres en Brands Tomas Degenaar Landskabsarkitekt Karres en Brands Jan Y. Tanaka JAJA Jakob N. Madsen JAJA Kathrin S. Gimmel JAJA Jakob S. Christensen JAJA Marten Fritz Bureau Fritz Jeroen Plantinga Konsulent LAgroup Charlotte Sager SagerDesign Julie Holck cand.mag. Dorien de Wit Konsulent De Buek Theo van den Broek Ingeniør Witteveen & Bos Jan Willem Agterkamp Konsulent Witteveen & Bos Niels Monster Witteven & Bos 7

8 PROCESSEN Den anden fase starter d. 20. april med et seminar, og afsluttes med projektaflevering d. 30. juli. Vi foreslår at dele forløbet for fase 2 op i tre trin. 1. Research og rundspørger 2. Udvikling af scenarier 3. Den endelige udviklingsplan RESEARCH OG RUNDSPØRGER INDLEDNING: 20. APRIL TIL 20. MAJ Dette trin starter d. 20 april med et seminar. Her forventer vi at få feedback for vores fase 1 forslag, og blive introduceret til anden fase af konkurrencen. I komplekse projekter som dette, som har adskillige brugere og interessenter, er det vores erfaring at det er ikke formålstjenligt at begynde med at opnå enighed. Som nævnt i vores fase 1 forslag: Enighed er et ikke udgangspunkt, men et resultat. For at kunne påbegynde en frugtbar og grundig diskussion om mulige strategier for Køge Kyst, er det nødvendigt at undersøge en bred vifte af muligheder, selv de uortodokse eller de der (ved første øjekast) virker som umulige scenarier. Det er desuden vigtigt at indsamle viden ved at studere forgangseksempler for situationer som Køge Kyst. Kortlægge vores egen (og lokalsamfundets) viden for at give et overblik hvad der er gjort før, hvad der kan gøres nu og hvad det muligvis vil have af konsekvenser. Disse ting skal gøres, ikke for at være tilbageholdende, men snarere for at oparbejde en viden og finde argumenter, der skal til for at tage kvalificeret beslutninger. Men vi skal ikke lade os begrænse af hvad vi tror vi ved. Ting man tror man kender er ofte det der overrasker mest. Derfor skal alle muligheder undersøges grundigt, og fordomsfrit præsenteres og vurderes. Med det feedback vi får, vil vi altså undersøge de seks visionspunkter i dybden. Vi vil forsøge at finde essensens af visionspunkterne med dets ønsker og spørgsmål. Vi vil sandsynligvis forsøge at udfordre dem for tydeligere at se målene og deres indbyrdes forhold. I dette trin er det yderst vigtigt at vi i et kompleks projekt som dette med mange overordnet mål og endnu flere delmål tydeligt optegner hovedprioriteterne. Resultatet af dette trin skal være en diskussionsbog hvori begrænsninger, muligheder og deres indbyrdes forhold bliver synliggjort. Denne diskussionsbog skal være en slags ammunition til 2-dagesseminaren. Dette trin handler ikke om at komme med løsningsforslag, men mere stille spørgsmål for bedre at kunne besvare visionspunkternes spørgsmål og målsætninger. 2-DAGESSEMINAR: MAJ Vi ved endnu ikke hvordan denne 2-dagesseminar er planlagt, og om vi overhovedet har indflydelse på den. Hvis vi har indflydelse, mener vi, af den 2-dagesseminar har fire mål: 1. Indsamle mest mulig viden fra lokale eksperter og rådgivere. 2. Gøre udfordringer og muligheder synlige, så prioriteterne bliver mere klart defineret. 3. Begynd seminaret med fokus på interessenter for at få budskabet ud. 4. Fysisk workshop. Vi arbejder ofte med et redskab vi kalder Puzzle Model, som har til formål at vise deltagere, at diskussioner om byplanlægning ikke stopper ved personlige interesser. Puzzle Model viser at et synspunkt og valg altid har konsekvenser for noget andet. Resultatet af 2-dagesseminaret vil give os yderligere information om projektet samt en fornemmelse af hierarkiet blandt interessenterne. Det vil desuden give os tydeligere billede af byens selvforståelse og følelse i tilknytning til projektet. Disse informationer vil bringes ind i det videre forløb. UDVIKLINGSSCENARIER PROJEKTARBEJDE: 20. MAJ 20. JUNI I denne måned vil vi udvikle forskellige scenarier for Køge Kyst områderne. De seks visionspunkter er her mere præcise og klart defineret. Vi vil her løbende udregne omkostninger og fordele i forhold til bæredygtighed på de forskellige scenarier. Vi vil her også i højere grad synliggøre vores projektopdeling i kort-, mellemlang- og langsigt. Det er yderst vigtigt at scenarierne IKKE resulterer i flere rapporter og lange tekniske vurderinger. Det skal i stedet blive præsenteret ved fysiske modeller, skitser, tegninger og 3D visualiseringer. Succeskriteriet for denne fase af Køge Kyst s udviklingsplan kommer an på en vekselvirkning mellem, på den ene side, projektresearch og projektforslag og forretningsmodeller, på den anden. Vi mener at en forretningsmodel først er relevant, hvis det udvikles sideløbende med designprocessen. REFLEKSIONSDAG Vi ved endnu ikke om det kan lade sig gøre, men vi ønsker at få mulighed for at diskutere vores scenarier med nøglepersoner af Køge Kyst ved en såkaldt refleksionsdag. Denne dialogorienterede metode er ofte benyttet i Holland samt Tyskland, og giver 8

9 en god fornemmelse af projektet grundlæggende idéer. Som en opfølgning på 2-dagesseminaren, vil vi præsentere vores udviklingsscenarier medfulgt af adskille variationer på indgangsvinkler til de seks visionspunkter. Denne feedback vil være en værdifuld input for det efterfølgende arbejde. Hvis denne refleksionsdag ikke kan organiseres, vil vi arrangere det intern i projektgruppen. Vi vil invitere internationale samt lokale eksperter fra vores netværk, som udefrakommende kritikere af vores projektforslag (dette gøres naturligvis kun, hvis det tillades af Køge Kyst). Erfaringer viser at et godt og kritisk synspunkt udefra altid hjælper på at gøre projektet bedre. UDVIKLINGSPLANEN 19. JUNI 30. JULI I dette trin, vil vi vælge det optimale scenarie og udvikle det, så det blive en integreret strategi af omdannelsen af konkurrenceområderne. Denne strategi vil imødekomme alle aspekter af Køge Kyst s visioner med fokus på bæredygtige byudviklingsmodeller. Kulturel, tekniske og infrastrukturelle aspekter vil blive til en integreret del af den overordnet del af den dynamiske masterplan. Startseminar Research 2-dagesseminar Projektarbejde Refleksionsdag Udviklingsplanen 20. april 20. maj 20. juni 30. juli 9

10 Sara Thompson Butiksejer Inge Vestergaard Lokalpolitiker JAN Y. TANAKA Køge Kyst Design Team Danmark Søren B. Hansen Gymnasieelev Stine Lundgren Restaurantør Hans Poulsen Investor Roskilde Jørgen B. Larsen Lokalpolitiker MARCO BROEKMAN Landskabsarkitekt Køge Kyst Design Team Holland Trine N. Tranbjeg Kunstner JAKOB N. MADSEN Køge Kyst Design Team Danmark Natasja Lohse Hjemmegående Thomas Andersen Ejendomsudvikler København BART BRANDS Landskabsarkitekt Køge Kyst Design Team Holland Søren Aakjær Folkeskolelærer PROJEKTGRUPPE Karres en Brands (NL) JAJA Architects (DK) Witteveen & Bos (NL) LAGroup (NL) Architecten Bureau Fritz (NL) SagerDesign (DK) Julie Holck, cand.mag. (DK)