KØGE KYST SLOW LOCAL PROCESBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØGE KYST SLOW LOCAL PROCESBESKRIVELSE"

Transkript

1 KØGE KYST SLOW LOCAL PROCESBESKRIVELSE

2 PROJEKTGRUPPE Karres en Brands (NL) JAJA Architects (DK) Witteveen & Bos (NL) LAGroup (NL) Architecten Bureau Fritz (NL) SagerDesign (DK) Julie Holck, cand.mag. (DK) 2

3 INDHOLD Opgavebeskrivelsen for fase 2 Projektgruppen Designgruppen Detail- og Kulturgruppen Ingeniørgruppen Brugerinddragelsesgruppen Processen

4 OPGAVEBESKRIVELSE FOR FASE 2 (I henhold til konkurrenceprogrammet) Den tværfaglige udviklingsplan, der skal udarbejdes i fase 2, skal bygge på projekt- og procesbeskrivelsen fra fase 1. Udviklingsplanen skal som minimum omfatte: En strategi- og handlingsplan med strategier for, hvordan partnerskabsaftalens seks visioner udfoldes. Strategi- og handlingsplanen skal desuden indeholde forslag til konkrete, detaljerede løsningsforslag på de udfordrin ger, der knytter sig til de seks visionspunkter og den økonomiske dimension. Løsningsforslagene skal understøttes af økonomiske konsekvensberegninger og også gerne af skitser og visualiseringer. En proces- og etapeplan, der er et forslag til projektets gennemførel- sesproces med fokus på, at den nye bydel kan leve undervejs i de en- kelte etaper også i de allerførste. Proces- og etapeplanen skal indeholde en række etaper med milepæle, der klart angiver, hvad resultatet af processen er på et givet tidspunkt. Herunder hvilke aktiviteter og delprojekter der tænkes gennemført på hvilket tidspunkt. En fysisk hovedstruktur, der beskriver et sammenhængende og fysisk gestaltet hovedgreb for hele projektområdet. Desuden ønskes detalje-udsnit, der tydeligt viser de rumlige forhold og kvaliteter. Der er tale om en beskrivelse og visualisering af de tre delområder, deres indbyrdes relation og deres relation til resten af byen. En dokumentation for, at de valgte løsninger lever op til kravene vedrørende projektets økonomi.v 4

5 PROJEKTGRUPPEN SLOW AND LOCAL MØDER GLOBAL INSPIRATION OG INTERNATIO- NAL SAMARBEJDE. Køge Kyst Slow and Local handler om at forstå områdets udfordringer og muligheder, og inddrage lokale eksperter i forbindelse med de forskellige visionspunkter. I 2. Fase vil vi uddybe og forbedre vores vision i samarbejde med Køge Kyst, lokal samfundet, lokale eksperter og interessenter. Som udefrakommende rådgivere, vil vi sammenkoble den Slow and Local viden med et internationalt inspirerende tilsnit. En cocktail af dansk og hollandsk byplanlægningsmetode blandet med en god portion Køge. Witteveen & Bos Rådgivende ingeniører Karres en Brands Landskab og byplanlægning JAJA ur og byplanlægning De Beuk Brugerinddragelse DANSK+HOLLANDSK PROJEKTGRUPPER Vi foreslår at underinddele vores projektgruppe i fire grupper: Designgruppe: Karres en Brands (NL), JAJA er (DK) og Bureau Fritz (NL). Julie Holck cand.mag. LAgroup Leisure and Culture SagerDesign Detailhandel Bureau Fritz Kulturarv og arkitektur Detail og kulturgruppe: LAgroup (NL), Julie Holck (DK) og SagerDesign (DK) Ingeniørgruppe (bæredygtighed, økonomi og infrastruktur): Witteveen & Bos (NL) Brugerinddragelsesgruppen: Dorien De Wit (NL) Disse grupper arbejder tæt sammen, men er også i stand til at undersøge særlige emner i dybden. Dette vil gøre det samlet arbejde mere effektiv. Hver gruppe, som har en (eller flere) dansk+hollandsk projektmedarbejdere, skal kobles med lokal ekspert (beboer, lokal politiker eller interessent). Dette vil sikre en gnidningsfri kommunikation på alle niveauer. Witteveen & Bos (NL) er et internationalt rådgivende ingeniørfirma, som flere gange har samarbejdet med danske eksperter. Dette netværk vil blive benyttet i det omfang, der er behov for lokal ekspertise. Endelig vil vi foreslå at tilføje endnu en konsulent til vores projektgruppe. Det blev mere klart for os, efter introduktionsseminaret, hvor afgørende bruger-/interessentinddragelse er for det videre projektforløb. Vi foreslår at involvere Dorien de Wit fra firmaet De Beuk. Hun har mere en 20 års erfaring med brugerinddragelse i Holland. Og hvis det bliver nødvendigt er vi indstillet på at koble hende sammen med en lokal ekspert. Dorien De Wit vil lede brugerinddragelsesgruppen sammen med JAJA Architects (DK) og Karres en Brands (NL). Karres en Brands er totalrådgiver anført af Bart Brands, direktør, landskabsarkitekt. I den foregående første fase, har der været afholdt en række workshops i Danmark og Holland, hvor alle projektgruppens erfaringer og discipliner blev ført sammen og formede én samlet velfungerede enhed til besvarelsen af Køge Kyst s udfordringer og muligheder. Hver workshop fokuserede på ét specifikt emne ad gangen, og sikrede en fokus samt dybtgående undersøgelser. Vi ønsker at arbejde på samme måde i 2. fase. Det er en metode, der bringer tæt samarbejde og viden sammen i en workshop form, hvor hele projekt gruppen jævnligt mødes for at diskutere diverse emner, integrere resultater og give feedback som vil drive projektet videre fremad. Vi ved endnu ikke hvad indholdet af den planlagte 2-dage seminar, men vi forestiller os at det er tilsigtet, at projektgruppen i disse dage får mest mulig feedback på vores Slow and Local tilgang på alle niveauer. Her vil vi naturligvis stille op med projektgruppens nøglepersoner. 5

6 DESIGN GRUPPEN DETAIL- OG KULTURGRUPPEN KARRES EN BRANDS Karres en Brands arbejder dækker alle niveauer og aspekter af det offentlige rum. Fra minimale indgreb gennem byrumsinventar til udformningen af byrum, haver og parker. Og videre fra byplanlægning til strategiske udviklingsprojekter. Det (urbane) landskab er den drivende kræft i vores projekter. Hvert projekt anskues fra forskellige niveauer og discipliner, uden nogen forudbestemt hierarki. Dette udmunder sig ofte i samarbejder med øvrige discipliner udenfor vore eget fagområde. Her tæller bl.a. arkitekter, kunstnere, sociologer, miljøeksperter samt ingeniører. Karres en Brands består i dag af et sammensat internationalt. hold af landskabsarkitekter, byplanlæggere, bygningsarkitekter og byrumsdesignere. JAJA ARCHITECTS JAJA er en ung tegnestue, der målbevidst omsætter komplekse arkitektoniske og urbane problemstillinger til krystalklare koncepter. Vores tilgang er baseret på, at der i ethvert projekt er adskillige ønsker, krav, rammer, begrænsninger og potentialer. Nogle åbenlyse andre modstridende, men alle relevante. I stedet for at udelukke muligheder, stræber vi efter at imødekomme ønsker. I stedet for at adskille parametrene i et projekt, og fratage muligheden for en potentiel synergi, stræber vi efter at finde en løsning, der kombineret vil skabe en større oplevelse. Vores drivkraft ligger i at forstå eksisterende samt fremtidige situationer, udforske dem, afdække nye metoder og potentialer for hvordan vi kan forme vores omgivelser. LAGROUP LAgroup er et konsulentfirma specialiseret indenfor områderne kunst, kultur og fritid. Vores hold af konsulenter udformer, gennemgår og implementerer planer, der støtter ledere i opfyldelsen af deres ambitioner. Firmaets femten konsulenter dækker en særlig viden der spænder fra kunst, turisme, festivaler og andre større arrangementer. Og tilbyder ydelser indenfor strategisk markedsføring og foretningsplanlægning samt koncept- og organisatorisk udvikling. LAgroup har base i Amsterdam, og har primært udført projekter i Holland, men udfører ofte også projekter i andre europæiske byer. JULIE HOLCK, CAND. MAG. Julie Holck arbejder som Erhvervs-PhD-stipendiat i Dansk Erhverv og på Institut for Kunst og Kulturvidenskab (Københavns Universitet). Emnet for Julie Holck s afhandlingen er den aktuelle udfordring for urbane shoppingmiljøer På hvilke måder kan butikker og shoppingmiljøer bidrage til udviklingen af levende, attraktive byer? Afhandlingen belyser forholdet mellem butikker og byliv gennem aktuelle, historiske og typologiske analyser med både danske og udenlandske eksempler. SAGERDESIGN SAGERdesign arbejder bredt indenfor shopping og detailhandel arkitektur. Firmaets kompetencer dækker alle fagområdets facetter, der blandet andet omfatter forplanlægning, masterplaner, branding, eksteriør- og interiørdesign. Firmaet har særlig meget erfaring i udformning af større dagligvarebutikker og shoppingcentre. ARCHITECTEN BUREAU FRITZ firmaet Fritz er et hollandsk arkitektfirma, som fokuserer på bevaring, restaurering og genanvendelse af eksisterende bygninger. Deres målsætning ligger i at bevare eksisterende kultur og viden og viderebringe det til fremtiden. Det grundlæggende udgangspunkt er respekt og engagement for historisk arkitektur. Vi stræber efter at skabe en forståelse og fortolke dets betydning og værdier, for derigennem at håndtere dets materiale og historiske efterladenskaber med varsomhed og ansvarlighed. Tydelige designkoncepter, passende indgreb, indlevelse og engagement for projekt samt dets klienter er nogle andre af virksomhedens mærkesager. 6

7 INGENIØR GRUPPEN BRUGERINDDRAGELSES GRUPPEN Witteveen+Bos blev grundlagt i 1946 og har siden gradvist vokset til et internationalt firma med omtrent 860 medarbejdere. Gennem årene har vi ved adskillige succesfulde projekter vist, at kunne imødekomme samfundets udfordringer og forandringer samt klienters ønsker. Dette opnås ved en løbende udforskning af økonomiske bæredygtige modeller, der kombineres med kreative og innovative løsninger. Vores ekspertise er ikke kun begrænset til ingeniørområdet og tekniske foranstaltninger. Det omfatter bl.a. også økonomiske, sociale og organisatoriske aspekter, som efter vores mening, er afgørende ved komplekse tekniske ingeniør projekter. Som en af de ledende rådgivende ingeniørfirmaer i Holland, er vores ekspertise ofte benyttet i udlandet. Sammen med rådgivende ingeniørvirksomhederne NIRAS (Danmark), Sogreah (Frankrig) og Tyréns (Sverige) indgår Wittebeen+Bos i SEEN (Strategic European Expertise Network). Her udveksles viden og erfaringer, hvor virksomhederne diskuterer aktuelle tendenser, udvikler nye løsninger og produkter i adskillige projekter i Østeuropa, Afrika og Kina. De Beuk er et konsulentfirma specialiseret indenfor brugerinddragelse. Firmaet har base i Holland med 18 seniorkonsulenter, som både er vant med ansigt-til-ansigt samarbejder samt vha. moderne informations- og kommunikationsteknologier. Firmaet har ydet rådgivning og afholdt seminar i Holland og udland i over 20 år. Firmaets målsætning er at øge bevidstheden og brugen af brugerinddragelse, demokratisering og social innovation. Dorien de Wit har siden 1988 arbejdet som konsulent for De Beuk, og blev i 1996 direktør af firmaet. Hun arbejdet hovedsagligt med brugerinddragelse, kommunikation og lokalsamfund. Hun mener, at brugerinddragelse fremskubber udvikling og styrker ejerskabsfølelsen samt engagement. Vigtige forudsætninger for et vellykket dialog er bl.a. gennemsigtighed i processen, inddragelse af ansvarlige politikere og afklaring af brugernes indflydelsesramme. Ved opgaver der har sociale og rummelige udfordringer og muligheder bidrager hun processer med at tydeliggøre klart defineret roller og ansvarsområder for projektejerne så vel som beboere og øvrige interessenter. Bart Brands Landskabsarkitekt, Projektleder Karres en Brands Marco Broekman Karres en Brands Tomas Degenaar Landskabsarkitekt Karres en Brands Jan Y. Tanaka JAJA Jakob N. Madsen JAJA Kathrin S. Gimmel JAJA Jakob S. Christensen JAJA Marten Fritz Bureau Fritz Jeroen Plantinga Konsulent LAgroup Charlotte Sager SagerDesign Julie Holck cand.mag. Dorien de Wit Konsulent De Buek Theo van den Broek Ingeniør Witteveen & Bos Jan Willem Agterkamp Konsulent Witteveen & Bos Niels Monster Witteven & Bos 7

8 PROCESSEN Den anden fase starter d. 20. april med et seminar, og afsluttes med projektaflevering d. 30. juli. Vi foreslår at dele forløbet for fase 2 op i tre trin. 1. Research og rundspørger 2. Udvikling af scenarier 3. Den endelige udviklingsplan RESEARCH OG RUNDSPØRGER INDLEDNING: 20. APRIL TIL 20. MAJ Dette trin starter d. 20 april med et seminar. Her forventer vi at få feedback for vores fase 1 forslag, og blive introduceret til anden fase af konkurrencen. I komplekse projekter som dette, som har adskillige brugere og interessenter, er det vores erfaring at det er ikke formålstjenligt at begynde med at opnå enighed. Som nævnt i vores fase 1 forslag: Enighed er et ikke udgangspunkt, men et resultat. For at kunne påbegynde en frugtbar og grundig diskussion om mulige strategier for Køge Kyst, er det nødvendigt at undersøge en bred vifte af muligheder, selv de uortodokse eller de der (ved første øjekast) virker som umulige scenarier. Det er desuden vigtigt at indsamle viden ved at studere forgangseksempler for situationer som Køge Kyst. Kortlægge vores egen (og lokalsamfundets) viden for at give et overblik hvad der er gjort før, hvad der kan gøres nu og hvad det muligvis vil have af konsekvenser. Disse ting skal gøres, ikke for at være tilbageholdende, men snarere for at oparbejde en viden og finde argumenter, der skal til for at tage kvalificeret beslutninger. Men vi skal ikke lade os begrænse af hvad vi tror vi ved. Ting man tror man kender er ofte det der overrasker mest. Derfor skal alle muligheder undersøges grundigt, og fordomsfrit præsenteres og vurderes. Med det feedback vi får, vil vi altså undersøge de seks visionspunkter i dybden. Vi vil forsøge at finde essensens af visionspunkterne med dets ønsker og spørgsmål. Vi vil sandsynligvis forsøge at udfordre dem for tydeligere at se målene og deres indbyrdes forhold. I dette trin er det yderst vigtigt at vi i et kompleks projekt som dette med mange overordnet mål og endnu flere delmål tydeligt optegner hovedprioriteterne. Resultatet af dette trin skal være en diskussionsbog hvori begrænsninger, muligheder og deres indbyrdes forhold bliver synliggjort. Denne diskussionsbog skal være en slags ammunition til 2-dagesseminaren. Dette trin handler ikke om at komme med løsningsforslag, men mere stille spørgsmål for bedre at kunne besvare visionspunkternes spørgsmål og målsætninger. 2-DAGESSEMINAR: MAJ Vi ved endnu ikke hvordan denne 2-dagesseminar er planlagt, og om vi overhovedet har indflydelse på den. Hvis vi har indflydelse, mener vi, af den 2-dagesseminar har fire mål: 1. Indsamle mest mulig viden fra lokale eksperter og rådgivere. 2. Gøre udfordringer og muligheder synlige, så prioriteterne bliver mere klart defineret. 3. Begynd seminaret med fokus på interessenter for at få budskabet ud. 4. Fysisk workshop. Vi arbejder ofte med et redskab vi kalder Puzzle Model, som har til formål at vise deltagere, at diskussioner om byplanlægning ikke stopper ved personlige interesser. Puzzle Model viser at et synspunkt og valg altid har konsekvenser for noget andet. Resultatet af 2-dagesseminaret vil give os yderligere information om projektet samt en fornemmelse af hierarkiet blandt interessenterne. Det vil desuden give os tydeligere billede af byens selvforståelse og følelse i tilknytning til projektet. Disse informationer vil bringes ind i det videre forløb. UDVIKLINGSSCENARIER PROJEKTARBEJDE: 20. MAJ 20. JUNI I denne måned vil vi udvikle forskellige scenarier for Køge Kyst områderne. De seks visionspunkter er her mere præcise og klart defineret. Vi vil her løbende udregne omkostninger og fordele i forhold til bæredygtighed på de forskellige scenarier. Vi vil her også i højere grad synliggøre vores projektopdeling i kort-, mellemlang- og langsigt. Det er yderst vigtigt at scenarierne IKKE resulterer i flere rapporter og lange tekniske vurderinger. Det skal i stedet blive præsenteret ved fysiske modeller, skitser, tegninger og 3D visualiseringer. Succeskriteriet for denne fase af Køge Kyst s udviklingsplan kommer an på en vekselvirkning mellem, på den ene side, projektresearch og projektforslag og forretningsmodeller, på den anden. Vi mener at en forretningsmodel først er relevant, hvis det udvikles sideløbende med designprocessen. REFLEKSIONSDAG Vi ved endnu ikke om det kan lade sig gøre, men vi ønsker at få mulighed for at diskutere vores scenarier med nøglepersoner af Køge Kyst ved en såkaldt refleksionsdag. Denne dialogorienterede metode er ofte benyttet i Holland samt Tyskland, og giver 8

9 en god fornemmelse af projektet grundlæggende idéer. Som en opfølgning på 2-dagesseminaren, vil vi præsentere vores udviklingsscenarier medfulgt af adskille variationer på indgangsvinkler til de seks visionspunkter. Denne feedback vil være en værdifuld input for det efterfølgende arbejde. Hvis denne refleksionsdag ikke kan organiseres, vil vi arrangere det intern i projektgruppen. Vi vil invitere internationale samt lokale eksperter fra vores netværk, som udefrakommende kritikere af vores projektforslag (dette gøres naturligvis kun, hvis det tillades af Køge Kyst). Erfaringer viser at et godt og kritisk synspunkt udefra altid hjælper på at gøre projektet bedre. UDVIKLINGSPLANEN 19. JUNI 30. JULI I dette trin, vil vi vælge det optimale scenarie og udvikle det, så det blive en integreret strategi af omdannelsen af konkurrenceområderne. Denne strategi vil imødekomme alle aspekter af Køge Kyst s visioner med fokus på bæredygtige byudviklingsmodeller. Kulturel, tekniske og infrastrukturelle aspekter vil blive til en integreret del af den overordnet del af den dynamiske masterplan. Startseminar Research 2-dagesseminar Projektarbejde Refleksionsdag Udviklingsplanen 20. april 20. maj 20. juni 30. juli 9

10 Sara Thompson Butiksejer Inge Vestergaard Lokalpolitiker JAN Y. TANAKA Køge Kyst Design Team Danmark Søren B. Hansen Gymnasieelev Stine Lundgren Restaurantør Hans Poulsen Investor Roskilde Jørgen B. Larsen Lokalpolitiker MARCO BROEKMAN Landskabsarkitekt Køge Kyst Design Team Holland Trine N. Tranbjeg Kunstner JAKOB N. MADSEN Køge Kyst Design Team Danmark Natasja Lohse Hjemmegående Thomas Andersen Ejendomsudvikler København BART BRANDS Landskabsarkitekt Køge Kyst Design Team Holland Søren Aakjær Folkeskolelærer PROJEKTGRUPPE Karres en Brands (NL) JAJA Architects (DK) Witteveen & Bos (NL) LAGroup (NL) Architecten Bureau Fritz (NL) SagerDesign (DK) Julie Holck, cand.mag. (DK)

KØGE KYST SLOW LOCAL PROCESBESKRIVELSE

KØGE KYST SLOW LOCAL PROCESBESKRIVELSE KØGE KYST SLOW LOCAL PROCESBESKRIVELSE PROJEKTGRUPPEN Karres en Brands (NL) JAJA er (DK) Witteveen & Bos (NL) LAGroup (NL) Architecten Bureau Fritz (NL) SagerDesign (DK) Julie Holck, cand.mag. (DK) De

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

INTRODUKTION TIL MASTERPLAN OG DIALOG

INTRODUKTION TIL MASTERPLAN OG DIALOG INTRODUKTION TIL MASTERPLAN OG DIALOG Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces, hvor vi med åbne øjne,

Læs mere

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 MEGATRENDS G L O B A L E T R E N D S / M E G A T R E N D S Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer sig der,

Læs mere

KØGE KYST SLOW LOCAL PROJEKTBESKRIVELSE

KØGE KYST SLOW LOCAL PROJEKTBESKRIVELSE KØGE KYST SLOW LOCAL PROJEKTBESKRIVELSE INTRODUKTION Køge Kyst: Slow and Local UDVIKLINGSSTRATEGI Langsom dynamik Bottom Up Overvågning Katalysatorer VISIONSPUNKTER Bæredygtighed Byudvikling Infrastruktur

Læs mere

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T T E K N I S K U D V A L G 8. M A J 2 0 1 7 U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T Sydhavnskvarteret Sydhavnskvarteret skal være en levende og spændende sydligste etape i den

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Bedre Byrum i Roskilde - 5 dages debat om byudvikling

Bedre Byrum i Roskilde - 5 dages debat om byudvikling Bedre Byrum i Roskilde - 5 dages debat om byudvikling Af Henrik Valeur og Jan Bille, Byg- og Planchef, Roskilde Kommune I dagene 11-15. november 2002 var 80 mennesker samlet til workshop for at udforme

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN

PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN 2 PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG: VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN FOR AGRO FOOD PARK I AARHUS Agro Food Park A/S og Realdania indbyder hermed

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Notat. Vedr. SMARTE løsninger

Notat. Vedr. SMARTE løsninger Notat Dato: 08.05.2016 Center for Teknik Team Plan horsholm.dk Vedr. SMARTE løsninger Vedlagte notat beskriver mulige spørgsmål og tilgange, der kan inspirere til hvordan parallelopdragets visioner og

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning Partnerskab mellem Middelfart Spildevand,

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K.

Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K. 20.11.2012 Bilag 3 Resumé af informationsmøde d. 30. okt. 2012 om Ringkøbing K. Sted: Generator, Kastengevej 3, 6950 Ringkøbing Program: Velkomst og præsentation Om Ringkøbing K i Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Kommissorium for projekt Haslev Seminarium

Kommissorium for projekt Haslev Seminarium Kommissorium for projekt Haslev Seminarium Baggrund/formål Her beskrives, hvorfor projektet igangsættes. Der skal pustes nyt liv i Haslev Seminarium, som står tomt. Bygningerne og de smukke omgivelser

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

udfordringer og muligheder

udfordringer og muligheder udfordringer og muligheder i midten af den mindre by BORDING + Jeanette Ishi Lehn, Ikast Brande Kommune UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING MULIGHED fase 1 : Ny vision til Bording

Læs mere

[ k o l l i s i o n : 6 4 0 0 ] s ø r e n m ø l l e r

[ k o l l i s i o n : 6 4 0 0 ] s ø r e n m ø l l e r Tak til: Peter Skaarup Ninne Nielsen Tora Sefeldt Camilla Gustafsen Georg Nielsen Opensource software: ARtoolKit http://www.hitl.washington.edu/resarch/shared_space/download/ Copyright 2001 Kollision i/s

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Htx Design

Læs mere

Notat. Dialogproces forud for etablering af offentlig-privat samarbejde på lokalcenter Bøgeskovhus. Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Notat. Dialogproces forud for etablering af offentlig-privat samarbejde på lokalcenter Bøgeskovhus. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Notat Emne: Til: Status etablering offentlig- privat samarbejde Bøgeskovhus Udvalget for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Omsorg og Udvikling Sundhed og Omsorg Den 28. jan. 2013 Dialogproces forud for

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

UDVIKLINGSPLANEN SOM STYRINGSINSTRUMENT

UDVIKLINGSPLANEN SOM STYRINGSINSTRUMENT UDVIKLINGSEN SOM STYRINGSINSTRUMENT PETER FROST-MØLLER PARTNER OG BYLÆGGER VI ER Arkitekter og byplanlæggere (Urban design) Antropolog Master i strategisk byplanlægning Vi hjælper med at træffe gode beslutninger

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Kort fortælling om Hem Børnehave og Skole en forandringsproces

Kort fortælling om Hem Børnehave og Skole en forandringsproces Kort fortælling om Hem Børnehave og Skole en forandringsproces Fra hver for sig til Helhed og sammenhæng i de 3-13 åriges børneliv i Hem Med fokus på Læring i bevægelse Hem Børnehave og Skole Har 45 børnehavebørn

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD EXECUTIVE SUMMARY REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD Den Europæiske Kulturhovedstad er et initiativ, der blev søsat af EU i 1985. Athen var den første Europæiske Kulturhovedstad,

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne?

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne? Projekt sammenhængende forløb fra 15 67 år Ansøgning om støtte til omstilling, innovation og kompetenceudvikling 1. Titel Projekt sammenhængende forløb fra 15-67 år Delprojekt: Analyse, udvikling, afprøvning

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot

ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot Baggrund & projektidé Følgende er en konkretisering af hvordan løsningen ZebraByer, i samarbejde med lokalsamfund, lokale decentrale institutioner samt

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

ALTERNATIVETS POLITISKE LABORATORIER

ALTERNATIVETS POLITISKE LABORATORIER ALTERNATIVETS POLITISKE LABORATORIER Hvad er et poli:sk laboratorium? Et poli:sk laboratorium er det rum vi giver hinanden :l at undersøge og udforske et poli:sk emne/spørgsmål. Laboratoriet er også det

Læs mere

Udvikling af levende byer

Udvikling af levende byer Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, cra@realdaniaby.dk Hvem er Realdania By Vores byudviklingsprojekter

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø Vi vil bevare det gode og udvikle noget nyt og endnu bedre derfor ønsker vi at skabe et netværks- og videnscenter for natur og miljø i Vejle.

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Steddreven innovation og planlægning

Steddreven innovation og planlægning Nyborg-mødet 5.-6. februar 2016 Steddreven innovation og planlægning samarbejde mellem alle nordjyske kommuner, Region Nordjylland og AAU Carsten Jahn Hansen Center for Fysisk Planlægning, Aalborg Universitet

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1 Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder Væksthus Sjælland 1 Inspiration Afklaring Handling = Katalysator for Vækst Væksthus Sjælland 4 25 rådgivere med teoretisk og praktisk ballast Klingen

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere