KØGE KYST SLOW LOCAL PROCESBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØGE KYST SLOW LOCAL PROCESBESKRIVELSE"

Transkript

1 KØGE KYST SLOW LOCAL PROCESBESKRIVELSE

2 PROJEKTGRUPPE Karres en Brands (NL) JAJA Architects (DK) Witteveen & Bos (NL) LAGroup (NL) Architecten Bureau Fritz (NL) SagerDesign (DK) Julie Holck, cand.mag. (DK) 2

3 INDHOLD Opgavebeskrivelsen for fase 2 Projektgruppen Designgruppen Detail- og Kulturgruppen Ingeniørgruppen Brugerinddragelsesgruppen Processen

4 OPGAVEBESKRIVELSE FOR FASE 2 (I henhold til konkurrenceprogrammet) Den tværfaglige udviklingsplan, der skal udarbejdes i fase 2, skal bygge på projekt- og procesbeskrivelsen fra fase 1. Udviklingsplanen skal som minimum omfatte: En strategi- og handlingsplan med strategier for, hvordan partnerskabsaftalens seks visioner udfoldes. Strategi- og handlingsplanen skal desuden indeholde forslag til konkrete, detaljerede løsningsforslag på de udfordrin ger, der knytter sig til de seks visionspunkter og den økonomiske dimension. Løsningsforslagene skal understøttes af økonomiske konsekvensberegninger og også gerne af skitser og visualiseringer. En proces- og etapeplan, der er et forslag til projektets gennemførel- sesproces med fokus på, at den nye bydel kan leve undervejs i de en- kelte etaper også i de allerførste. Proces- og etapeplanen skal indeholde en række etaper med milepæle, der klart angiver, hvad resultatet af processen er på et givet tidspunkt. Herunder hvilke aktiviteter og delprojekter der tænkes gennemført på hvilket tidspunkt. En fysisk hovedstruktur, der beskriver et sammenhængende og fysisk gestaltet hovedgreb for hele projektområdet. Desuden ønskes detalje-udsnit, der tydeligt viser de rumlige forhold og kvaliteter. Der er tale om en beskrivelse og visualisering af de tre delområder, deres indbyrdes relation og deres relation til resten af byen. En dokumentation for, at de valgte løsninger lever op til kravene vedrørende projektets økonomi.v 4

5 PROJEKTGRUPPEN SLOW AND LOCAL MØDER GLOBAL INSPIRATION OG INTERNATIO- NAL SAMARBEJDE. Køge Kyst Slow and Local handler om at forstå områdets udfordringer og muligheder, og inddrage lokale eksperter i forbindelse med de forskellige visionspunkter. I 2. Fase vil vi uddybe og forbedre vores vision i samarbejde med Køge Kyst, lokal samfundet, lokale eksperter og interessenter. Som udefrakommende rådgivere, vil vi sammenkoble den Slow and Local viden med et internationalt inspirerende tilsnit. En cocktail af dansk og hollandsk byplanlægningsmetode blandet med en god portion Køge. Witteveen & Bos Rådgivende ingeniører Karres en Brands Landskab og byplanlægning JAJA ur og byplanlægning De Beuk Brugerinddragelse DANSK+HOLLANDSK PROJEKTGRUPPER Vi foreslår at underinddele vores projektgruppe i fire grupper: Designgruppe: Karres en Brands (NL), JAJA er (DK) og Bureau Fritz (NL). Julie Holck cand.mag. LAgroup Leisure and Culture SagerDesign Detailhandel Bureau Fritz Kulturarv og arkitektur Detail og kulturgruppe: LAgroup (NL), Julie Holck (DK) og SagerDesign (DK) Ingeniørgruppe (bæredygtighed, økonomi og infrastruktur): Witteveen & Bos (NL) Brugerinddragelsesgruppen: Dorien De Wit (NL) Disse grupper arbejder tæt sammen, men er også i stand til at undersøge særlige emner i dybden. Dette vil gøre det samlet arbejde mere effektiv. Hver gruppe, som har en (eller flere) dansk+hollandsk projektmedarbejdere, skal kobles med lokal ekspert (beboer, lokal politiker eller interessent). Dette vil sikre en gnidningsfri kommunikation på alle niveauer. Witteveen & Bos (NL) er et internationalt rådgivende ingeniørfirma, som flere gange har samarbejdet med danske eksperter. Dette netværk vil blive benyttet i det omfang, der er behov for lokal ekspertise. Endelig vil vi foreslå at tilføje endnu en konsulent til vores projektgruppe. Det blev mere klart for os, efter introduktionsseminaret, hvor afgørende bruger-/interessentinddragelse er for det videre projektforløb. Vi foreslår at involvere Dorien de Wit fra firmaet De Beuk. Hun har mere en 20 års erfaring med brugerinddragelse i Holland. Og hvis det bliver nødvendigt er vi indstillet på at koble hende sammen med en lokal ekspert. Dorien De Wit vil lede brugerinddragelsesgruppen sammen med JAJA Architects (DK) og Karres en Brands (NL). Karres en Brands er totalrådgiver anført af Bart Brands, direktør, landskabsarkitekt. I den foregående første fase, har der været afholdt en række workshops i Danmark og Holland, hvor alle projektgruppens erfaringer og discipliner blev ført sammen og formede én samlet velfungerede enhed til besvarelsen af Køge Kyst s udfordringer og muligheder. Hver workshop fokuserede på ét specifikt emne ad gangen, og sikrede en fokus samt dybtgående undersøgelser. Vi ønsker at arbejde på samme måde i 2. fase. Det er en metode, der bringer tæt samarbejde og viden sammen i en workshop form, hvor hele projekt gruppen jævnligt mødes for at diskutere diverse emner, integrere resultater og give feedback som vil drive projektet videre fremad. Vi ved endnu ikke hvad indholdet af den planlagte 2-dage seminar, men vi forestiller os at det er tilsigtet, at projektgruppen i disse dage får mest mulig feedback på vores Slow and Local tilgang på alle niveauer. Her vil vi naturligvis stille op med projektgruppens nøglepersoner. 5

6 DESIGN GRUPPEN DETAIL- OG KULTURGRUPPEN KARRES EN BRANDS Karres en Brands arbejder dækker alle niveauer og aspekter af det offentlige rum. Fra minimale indgreb gennem byrumsinventar til udformningen af byrum, haver og parker. Og videre fra byplanlægning til strategiske udviklingsprojekter. Det (urbane) landskab er den drivende kræft i vores projekter. Hvert projekt anskues fra forskellige niveauer og discipliner, uden nogen forudbestemt hierarki. Dette udmunder sig ofte i samarbejder med øvrige discipliner udenfor vore eget fagområde. Her tæller bl.a. arkitekter, kunstnere, sociologer, miljøeksperter samt ingeniører. Karres en Brands består i dag af et sammensat internationalt. hold af landskabsarkitekter, byplanlæggere, bygningsarkitekter og byrumsdesignere. JAJA ARCHITECTS JAJA er en ung tegnestue, der målbevidst omsætter komplekse arkitektoniske og urbane problemstillinger til krystalklare koncepter. Vores tilgang er baseret på, at der i ethvert projekt er adskillige ønsker, krav, rammer, begrænsninger og potentialer. Nogle åbenlyse andre modstridende, men alle relevante. I stedet for at udelukke muligheder, stræber vi efter at imødekomme ønsker. I stedet for at adskille parametrene i et projekt, og fratage muligheden for en potentiel synergi, stræber vi efter at finde en løsning, der kombineret vil skabe en større oplevelse. Vores drivkraft ligger i at forstå eksisterende samt fremtidige situationer, udforske dem, afdække nye metoder og potentialer for hvordan vi kan forme vores omgivelser. LAGROUP LAgroup er et konsulentfirma specialiseret indenfor områderne kunst, kultur og fritid. Vores hold af konsulenter udformer, gennemgår og implementerer planer, der støtter ledere i opfyldelsen af deres ambitioner. Firmaets femten konsulenter dækker en særlig viden der spænder fra kunst, turisme, festivaler og andre større arrangementer. Og tilbyder ydelser indenfor strategisk markedsføring og foretningsplanlægning samt koncept- og organisatorisk udvikling. LAgroup har base i Amsterdam, og har primært udført projekter i Holland, men udfører ofte også projekter i andre europæiske byer. JULIE HOLCK, CAND. MAG. Julie Holck arbejder som Erhvervs-PhD-stipendiat i Dansk Erhverv og på Institut for Kunst og Kulturvidenskab (Københavns Universitet). Emnet for Julie Holck s afhandlingen er den aktuelle udfordring for urbane shoppingmiljøer På hvilke måder kan butikker og shoppingmiljøer bidrage til udviklingen af levende, attraktive byer? Afhandlingen belyser forholdet mellem butikker og byliv gennem aktuelle, historiske og typologiske analyser med både danske og udenlandske eksempler. SAGERDESIGN SAGERdesign arbejder bredt indenfor shopping og detailhandel arkitektur. Firmaets kompetencer dækker alle fagområdets facetter, der blandet andet omfatter forplanlægning, masterplaner, branding, eksteriør- og interiørdesign. Firmaet har særlig meget erfaring i udformning af større dagligvarebutikker og shoppingcentre. ARCHITECTEN BUREAU FRITZ firmaet Fritz er et hollandsk arkitektfirma, som fokuserer på bevaring, restaurering og genanvendelse af eksisterende bygninger. Deres målsætning ligger i at bevare eksisterende kultur og viden og viderebringe det til fremtiden. Det grundlæggende udgangspunkt er respekt og engagement for historisk arkitektur. Vi stræber efter at skabe en forståelse og fortolke dets betydning og værdier, for derigennem at håndtere dets materiale og historiske efterladenskaber med varsomhed og ansvarlighed. Tydelige designkoncepter, passende indgreb, indlevelse og engagement for projekt samt dets klienter er nogle andre af virksomhedens mærkesager. 6

7 INGENIØR GRUPPEN BRUGERINDDRAGELSES GRUPPEN Witteveen+Bos blev grundlagt i 1946 og har siden gradvist vokset til et internationalt firma med omtrent 860 medarbejdere. Gennem årene har vi ved adskillige succesfulde projekter vist, at kunne imødekomme samfundets udfordringer og forandringer samt klienters ønsker. Dette opnås ved en løbende udforskning af økonomiske bæredygtige modeller, der kombineres med kreative og innovative løsninger. Vores ekspertise er ikke kun begrænset til ingeniørområdet og tekniske foranstaltninger. Det omfatter bl.a. også økonomiske, sociale og organisatoriske aspekter, som efter vores mening, er afgørende ved komplekse tekniske ingeniør projekter. Som en af de ledende rådgivende ingeniørfirmaer i Holland, er vores ekspertise ofte benyttet i udlandet. Sammen med rådgivende ingeniørvirksomhederne NIRAS (Danmark), Sogreah (Frankrig) og Tyréns (Sverige) indgår Wittebeen+Bos i SEEN (Strategic European Expertise Network). Her udveksles viden og erfaringer, hvor virksomhederne diskuterer aktuelle tendenser, udvikler nye løsninger og produkter i adskillige projekter i Østeuropa, Afrika og Kina. De Beuk er et konsulentfirma specialiseret indenfor brugerinddragelse. Firmaet har base i Holland med 18 seniorkonsulenter, som både er vant med ansigt-til-ansigt samarbejder samt vha. moderne informations- og kommunikationsteknologier. Firmaet har ydet rådgivning og afholdt seminar i Holland og udland i over 20 år. Firmaets målsætning er at øge bevidstheden og brugen af brugerinddragelse, demokratisering og social innovation. Dorien de Wit har siden 1988 arbejdet som konsulent for De Beuk, og blev i 1996 direktør af firmaet. Hun arbejdet hovedsagligt med brugerinddragelse, kommunikation og lokalsamfund. Hun mener, at brugerinddragelse fremskubber udvikling og styrker ejerskabsfølelsen samt engagement. Vigtige forudsætninger for et vellykket dialog er bl.a. gennemsigtighed i processen, inddragelse af ansvarlige politikere og afklaring af brugernes indflydelsesramme. Ved opgaver der har sociale og rummelige udfordringer og muligheder bidrager hun processer med at tydeliggøre klart defineret roller og ansvarsområder for projektejerne så vel som beboere og øvrige interessenter. Bart Brands Landskabsarkitekt, Projektleder Karres en Brands Marco Broekman Karres en Brands Tomas Degenaar Landskabsarkitekt Karres en Brands Jan Y. Tanaka JAJA Jakob N. Madsen JAJA Kathrin S. Gimmel JAJA Jakob S. Christensen JAJA Marten Fritz Bureau Fritz Jeroen Plantinga Konsulent LAgroup Charlotte Sager SagerDesign Julie Holck cand.mag. Dorien de Wit Konsulent De Buek Theo van den Broek Ingeniør Witteveen & Bos Jan Willem Agterkamp Konsulent Witteveen & Bos Niels Monster Witteven & Bos 7

8 PROCESSEN Den anden fase starter d. 20. april med et seminar, og afsluttes med projektaflevering d. 30. juli. Vi foreslår at dele forløbet for fase 2 op i tre trin. 1. Research og rundspørger 2. Udvikling af scenarier 3. Den endelige udviklingsplan RESEARCH OG RUNDSPØRGER INDLEDNING: 20. APRIL TIL 20. MAJ Dette trin starter d. 20 april med et seminar. Her forventer vi at få feedback for vores fase 1 forslag, og blive introduceret til anden fase af konkurrencen. I komplekse projekter som dette, som har adskillige brugere og interessenter, er det vores erfaring at det er ikke formålstjenligt at begynde med at opnå enighed. Som nævnt i vores fase 1 forslag: Enighed er et ikke udgangspunkt, men et resultat. For at kunne påbegynde en frugtbar og grundig diskussion om mulige strategier for Køge Kyst, er det nødvendigt at undersøge en bred vifte af muligheder, selv de uortodokse eller de der (ved første øjekast) virker som umulige scenarier. Det er desuden vigtigt at indsamle viden ved at studere forgangseksempler for situationer som Køge Kyst. Kortlægge vores egen (og lokalsamfundets) viden for at give et overblik hvad der er gjort før, hvad der kan gøres nu og hvad det muligvis vil have af konsekvenser. Disse ting skal gøres, ikke for at være tilbageholdende, men snarere for at oparbejde en viden og finde argumenter, der skal til for at tage kvalificeret beslutninger. Men vi skal ikke lade os begrænse af hvad vi tror vi ved. Ting man tror man kender er ofte det der overrasker mest. Derfor skal alle muligheder undersøges grundigt, og fordomsfrit præsenteres og vurderes. Med det feedback vi får, vil vi altså undersøge de seks visionspunkter i dybden. Vi vil forsøge at finde essensens af visionspunkterne med dets ønsker og spørgsmål. Vi vil sandsynligvis forsøge at udfordre dem for tydeligere at se målene og deres indbyrdes forhold. I dette trin er det yderst vigtigt at vi i et kompleks projekt som dette med mange overordnet mål og endnu flere delmål tydeligt optegner hovedprioriteterne. Resultatet af dette trin skal være en diskussionsbog hvori begrænsninger, muligheder og deres indbyrdes forhold bliver synliggjort. Denne diskussionsbog skal være en slags ammunition til 2-dagesseminaren. Dette trin handler ikke om at komme med løsningsforslag, men mere stille spørgsmål for bedre at kunne besvare visionspunkternes spørgsmål og målsætninger. 2-DAGESSEMINAR: MAJ Vi ved endnu ikke hvordan denne 2-dagesseminar er planlagt, og om vi overhovedet har indflydelse på den. Hvis vi har indflydelse, mener vi, af den 2-dagesseminar har fire mål: 1. Indsamle mest mulig viden fra lokale eksperter og rådgivere. 2. Gøre udfordringer og muligheder synlige, så prioriteterne bliver mere klart defineret. 3. Begynd seminaret med fokus på interessenter for at få budskabet ud. 4. Fysisk workshop. Vi arbejder ofte med et redskab vi kalder Puzzle Model, som har til formål at vise deltagere, at diskussioner om byplanlægning ikke stopper ved personlige interesser. Puzzle Model viser at et synspunkt og valg altid har konsekvenser for noget andet. Resultatet af 2-dagesseminaret vil give os yderligere information om projektet samt en fornemmelse af hierarkiet blandt interessenterne. Det vil desuden give os tydeligere billede af byens selvforståelse og følelse i tilknytning til projektet. Disse informationer vil bringes ind i det videre forløb. UDVIKLINGSSCENARIER PROJEKTARBEJDE: 20. MAJ 20. JUNI I denne måned vil vi udvikle forskellige scenarier for Køge Kyst områderne. De seks visionspunkter er her mere præcise og klart defineret. Vi vil her løbende udregne omkostninger og fordele i forhold til bæredygtighed på de forskellige scenarier. Vi vil her også i højere grad synliggøre vores projektopdeling i kort-, mellemlang- og langsigt. Det er yderst vigtigt at scenarierne IKKE resulterer i flere rapporter og lange tekniske vurderinger. Det skal i stedet blive præsenteret ved fysiske modeller, skitser, tegninger og 3D visualiseringer. Succeskriteriet for denne fase af Køge Kyst s udviklingsplan kommer an på en vekselvirkning mellem, på den ene side, projektresearch og projektforslag og forretningsmodeller, på den anden. Vi mener at en forretningsmodel først er relevant, hvis det udvikles sideløbende med designprocessen. REFLEKSIONSDAG Vi ved endnu ikke om det kan lade sig gøre, men vi ønsker at få mulighed for at diskutere vores scenarier med nøglepersoner af Køge Kyst ved en såkaldt refleksionsdag. Denne dialogorienterede metode er ofte benyttet i Holland samt Tyskland, og giver 8

9 en god fornemmelse af projektet grundlæggende idéer. Som en opfølgning på 2-dagesseminaren, vil vi præsentere vores udviklingsscenarier medfulgt af adskille variationer på indgangsvinkler til de seks visionspunkter. Denne feedback vil være en værdifuld input for det efterfølgende arbejde. Hvis denne refleksionsdag ikke kan organiseres, vil vi arrangere det intern i projektgruppen. Vi vil invitere internationale samt lokale eksperter fra vores netværk, som udefrakommende kritikere af vores projektforslag (dette gøres naturligvis kun, hvis det tillades af Køge Kyst). Erfaringer viser at et godt og kritisk synspunkt udefra altid hjælper på at gøre projektet bedre. UDVIKLINGSPLANEN 19. JUNI 30. JULI I dette trin, vil vi vælge det optimale scenarie og udvikle det, så det blive en integreret strategi af omdannelsen af konkurrenceområderne. Denne strategi vil imødekomme alle aspekter af Køge Kyst s visioner med fokus på bæredygtige byudviklingsmodeller. Kulturel, tekniske og infrastrukturelle aspekter vil blive til en integreret del af den overordnet del af den dynamiske masterplan. Startseminar Research 2-dagesseminar Projektarbejde Refleksionsdag Udviklingsplanen 20. april 20. maj 20. juni 30. juli 9

10 Sara Thompson Butiksejer Inge Vestergaard Lokalpolitiker JAN Y. TANAKA Køge Kyst Design Team Danmark Søren B. Hansen Gymnasieelev Stine Lundgren Restaurantør Hans Poulsen Investor Roskilde Jørgen B. Larsen Lokalpolitiker MARCO BROEKMAN Landskabsarkitekt Køge Kyst Design Team Holland Trine N. Tranbjeg Kunstner JAKOB N. MADSEN Køge Kyst Design Team Danmark Natasja Lohse Hjemmegående Thomas Andersen Ejendomsudvikler København BART BRANDS Landskabsarkitekt Køge Kyst Design Team Holland Søren Aakjær Folkeskolelærer PROJEKTGRUPPE Karres en Brands (NL) JAJA Architects (DK) Witteveen & Bos (NL) LAGroup (NL) Architecten Bureau Fritz (NL) SagerDesign (DK) Julie Holck, cand.mag. (DK)

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

ALTERNATIVETS POLITISKE LABORATORIER

ALTERNATIVETS POLITISKE LABORATORIER ALTERNATIVETS POLITISKE LABORATORIER Hvad er et poli:sk laboratorium? Et poli:sk laboratorium er det rum vi giver hinanden :l at undersøge og udforske et poli:sk emne/spørgsmål. Laboratoriet er også det

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

AT5 Branding af elbiler. 2.b Fredericia Gymnasium Erik Langkjær og Stinne Creutz Høffer

AT5 Branding af elbiler. 2.b Fredericia Gymnasium Erik Langkjær og Stinne Creutz Høffer AT5 Branding af elbiler 2.b Fredericia Gymnasium Erik Langkjær og Stinne Creutz Høffer Rammer for AT: Branding af elbiler i AT5 i en 2.g klasse Fagene: Engelsk og fysik. Engelskdelen: Elbiler og miljø

Læs mere

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilgange til kommuneplanarbejdet Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilfredse politikere (?) 88% af politikerne synes planlæggerne er gode eller meget gode til at afdække de vigtigste politiske

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR

Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR Profilskabende helhedskoncepter DESIGN - INDRETNING - INVENTAR Hvor intet andet er angivet, er alt design af Jönsson DesignLab og alt specialinventar af Jönsson Invent a/s Jonsson Invent a/s Ellekær 14

Læs mere

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen 2 Introduktion Introduktion Byudvikling er en multidisciplinær opgave med mange interessenter og faggrupper Sadolin & Albæks indgangsvinkel

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

aar hus arki design tekt erne

aar hus arki design tekt erne design aar hus arki tekt design grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 2. udgave afdeling for design For os er design en integreret del af dét at skabe bygninger og rum, og designafdelingens opgaver ligger

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 2. Institutionens/Afdelingens navn: Skole & Unge Adresse: Projektejer: Dorrit Christensen Projektleder: Erik Vestergaard

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

Netværket skal understøtte Videns- og praksisdeling og udvikling af den lokalt forankrede pædagogik i

Netværket skal understøtte Videns- og praksisdeling og udvikling af den lokalt forankrede pædagogik i Fletværk Skovshoved netværk for professionel pædagogik Formålet med netværket Netværket skal understøtte Videns- og praksisdeling og udvikling af den lokalt forankrede pædagogik i daginstitution, GFO og

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

STRATEGISK WAYFINDING

STRATEGISK WAYFINDING STRATEGISK WAYFINDING Vi giver mennesker tryghed i ukendte omgivelser ved - på en logisk og naturlig måde - at lede brugere fra A til B, så de når deres mål til tiden. Større og/eller komplekse byggerier

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II D. 11. september 2008 indbød Byens Netværk alle medlemmer og andre interesserede til endnu en interessant eftermiddag om bæredygtighed. Som opfølger på forårets

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere