Forslag til specialenavne på baggrund af test

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til specialenavne på baggrund af test"

Transkript

1 Forslag til specialenavne på baggrund af test Speciale Anæstesiologi Arbejdsmedicin Børne- og ungdomspsykiatri Diagnostisk Radiolog Gynækologi - Obstetrik Intern Medicin Endokrinologi Gastroenterologi og hepatologi Geriatri Hæmatologi Infektionsmedicin Kardiologi Lungemedicin Nefrologi Reumatologi Karkirurgi Kirurgi Klinisk Biokemi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk genetik Klinisk Immunologi Klinisk mikrobiologi Klinisk onkologi Neurokirurgi Neurologi Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi og cytologi Plastikkirurgi Psykiatri Pædiatri Tand-, mund- og kæbekirurgi Thoraxkirurgi Urologi Oftalmologi Oto-rhino-laryngologi Jordemoderområdet Mammakirurgi Neurorehabilitering Palliation Socialmedicin Terapi Retspsykiatri Gerontopsykiatri Psykose Almen Affektiv Ikke-psykose Navn i ny organisering Anæstesi og intensiv behandling Arbejdsmedicin Børn- og unge psykiatri Billeddiagnostik Gynækologi, graviditet og fødsel Medicinske sygdomme Hormon og stofskiftesygdomme Mave- og tarmsygdomme Seniorer Blodsygdomme Infektionssydomme Hjertesygdomme Lungesygdomme Nyresygdomme Gigt- og rygsygdomme Karkirurgi Mave- og tarmkirurgi Klinisk biokemi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Rådgivning om arvelige sygdomme Klinisk immunologi Klinisk mikrobiologi Medicinsk kræftbehandling Hjerne- og nervekirurgi Hjerne- og nervesygdomme Ortopædkirurgi Patologi Plastikkirurgi Psykiatri Børn- og unge sygdomme Tand-, mund- og kæbekirurgi Hjerte- og lungekirurgi Nyre- og urinvejskirurgi Øjensygdomme Øre, næse og hals sygdomme Graviditet og fødsel Brystkirurgi Hjerne- og nerve genoptræning Lindrende behandling Socialmedicin Fysio- og ergoterapi Retspsykiatri Ældrepsykiatri Psykotiske sygdomme Almen psykiatri Affektive sygdomme Ikke-psykotiske sygdomme

2 Navnetest for Region Nordjylland Navn Kvantitativ undersøgelse gennemført februar/marts 2013

3 2 testrunder Runde 1: Test af specialenavnene: Billeddiagnostik / Radiologi Kvindesygdomme, graviditet og fødsel / Gynækologi, graviditet og fødsel Hæmatologi / Blodsygdomme Kardiologi / Hjertesygdomme Reumatologi / Gigt- og bindevævssygdomme Neurokirurgi / Nerve- og hjernekirurgi Urologi / Nyre- og urinvejskirurgi Mammakirurgi / Brystkirurgi Terapi / Fysio- og ergoterapi Medicin /Medicinske sygdomme Onkologi / Kræftsygdomme / Medicinsk Kræftbehandling Klinisk genetik / Arvelige sygdomme / Genetisk rådgivning Endokrinologi / Hormon- og kirtelsygdomme / Hormoner og hormonelt betingede sygdomme Gastroenterologi / Mave- og tarmsygdomme / Mavesygdomme Geriatri / Ældresygdomme / Aldersbetingede sygdomme Efter runde 1 viste sig behov for at gennemføre en runde 2 Runde 2: Test af specialenavne: Klinisk kræftbehandling / Medicinsk kræftbehandling Hormonsygdomme / Hormon og stofskifte sygdomme/hormon og kirtelsygdomme Aldersbetingede sygdomme / Seniorer Apopleksi / Blodpropper og blødninger i hjernen Palliation / Lindrende behandling Genoptræning / Rehabilitering Side 2

4 Gennemførsel Runde 1: 707 telefoninterview med et repræsentativt udsnit af borgere i Region Nordjylland. Runde 2: 269 telefoninterview med et repræsentativt udsnit af borgere i Region Nordjylland. Indenfor hvert speciale er der foretaget min. 118 vurderinger. Indenfor nogle specialer er der foretaget over 150 vurderinger. Hver respondent har skullet tage stilling til navne for 3 specialer. De fleste specialer har haft 2 navneforslag til vurdering. Enkelte specialer har haft 3 navne til vurdering. Respondenter har vurderet navnet ifht følgende parametre: Beskriver det som afdelingen beskæftiger sig med Nemt at huske Professionelt Positive signaler Ved enkelte specialer er der også spurgt til betydning af hvordan navnet står på et skilt eller på et brev 57-63% af de kontaktede personer har ønsket at deltage i undersøgelse (en høj deltagerprocent) Dataindsamlingen in-house hos Jysk Analyse i perioden februar 2013 (runde 1) og marts 2013 (runde 2) suppleret med kvaliative interviews blandt patienter på afdelinger i januar 2013

5 Runde 1: Respondenternes fordeling på køn og alder Mænd 42% år 20% % år 16% år 10% Kvinder 58% år 21% år 19%

6 Runde 2: Respondenternes fordeling på køn og alder Mænd 45% år 22% % år 16% år 10% Kvinder 55% år 22% år 16% Side 5

7 Konklusioner Overordnede tendenser Der er forholdsvis klare præferencer for navnene 3 specialer er mindre klare Især præference for danskklingende navne Klar sammenhæng mellem hvilket navn man foretrækker og de navne der siger mest om, hvad man beskæftiger sig med i afdelingen Selv om navnet lyder professionelt betyder det ikke at det er det navn man foretrækker Urologi vurderer mange lyder mest professionelt, men foretrækkes ikke.

8 Resultater

9 RUNDE 1 Side 8

10 Vurdering af Billeddiagnostik og Radiologi Beskæftiger sig med 70% 60% 50% 40% Radiologi Billeddiagnostik Professionelt 30% 20% 10% 0% Positive signaler Basis: 137 Nemt at huske Kvalitativ undersøgelse: Billeddiagnostik giver positive associationer til noget udramatisk at få taget et billede - og få stillet en diagnose. Patienterne er uforstående overfor, hvad der ligger i ordet radiologi det siger ikke noget om, hvad man beskæftiger sig med.

11 Præferencer: Billeddiagnostik eller Radiologi Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Billeddiagnostik eller Radiologi? Radiologi 44% Ved ikke 1% Billeddiag nostik 54% Basis: 137

12 Vurdering af Kvindesygdomme, graviditet og fødsel eller Gynækologi, graviditet og fødsel Stod på skiltene Fik brev Beskæftiger sig med 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Positive signaler Nemt at huske Gynækologi, graviditet og fødsel Kvindesygdomme, graviditet og fødsel Kvalitativ undersøgelse Gynækologi, graviditet og fødsel, er forståeligt og sigende. Det passer til specialet. Navnet fortæller klart, hvilken type undersøgelse/ behandling, man beskæftiger sig med i specialet. Basis: 118 Professionelt

13 Præferencer: Kvindesygdomme, graviditet og fødsel eller Gynækologi, graviditet og fødsel Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Kvindesygdomme, graviditet og fødsel eller Gynækologi, graviditet og fødsel? Lige gode 2% Ved ikke 1% Kvindesy gdomme, graviditet og fødsel 26% Gynækol ogi, graviditet og fødsel 71% Basis: 118

14 Vurdering af Hæmatologi eller Blodsygdomme Professionelt Beskæftiger sig med 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Positive signaler Blodsygdomme Hæmatologi Kvalitativ undersøgelse: Nogle patienter peger på, at Blod-sygdomme er et dramatisk ord. Ordet sygdomme vækker negative tanker, da man som patient ikke nødvendigvis ønsker at blive set som syg. Basis: 153 Nemt at huske

15 Præferencer: Hæmatologi eller Blodsygdomme Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Hæmatologi eller Blodsygdomme? Lige gode 1% Ved ikke 2% Hæmatol ogi 29% Blodsygd omme 68% Basis: 153

16 Vurdering af Kardiologi eller Hjertesygdomme Professionelt Beskæftiger sig med 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Positive signaler Hjertesygdomme Kardiologi Kvalitativ undersøgelse: Patienterne foretrækker et dansk ord Hjertesygdomme fremfor Kardiologi. Dog bryder nogle af patienterne sig ikke om etiketten at være syg for sådan føler de sig ikke nødvendigvis. Basis: 134 Nemt at huske

17 Præferencer: Kardiologi eller Hjertesygdomme Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Kardiologi eller Hjertesygdomme? Lige gode 2% Ved ikke 1% Kardiolog i 31% Hjertesyg domme 66% Basis: 134

18 Vurdering af Reumatologi eller Gigt- og bindevævssygdomme Professionelt Beskæftiger sig med 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Positive signaler Gigt- og bindevævssygdomme Reumatologi Kvalitativ undersøgelse: Gigt og bindevæv er mere forståeligt og sigende i forhold til specialet. Dog ser rygpatienter ser ikke sig selv i navnet. Basis: 139 Nemt at huske

19 Præferencer: Reumatologi eller Gigt- og bindevævssygdomme Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Reumatologi eller Gigt- og bindevævssygdomme? Ved ikke 3% Reumatol ogi 32% Gigt- og bindevæv ssygdom me 65% Side 18 Basis: 139

20 Vurdering af Neurokirurgi eller Nerve- og hjernekirurgi Professionelt Beskæftiger sig med 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Positive signaler Nerve- og hjernekirurgi Neurokirurgi Basis: 146 Nemt at huske Kvalitativ undersøgelse: Hjerne- og nervekirurgi siger hvorfor man er på afdelingen. Der er mange associationer til Nerve- og hjernekirurgi både negative og positive. Neurokirurgi fremstår mere anonymt og mindre værdiladet. Det betragtes som et fagudtryk/lægefagligt begreb.

21 Præferencer: Neurokirurgi eller Nerve- og hjernekirurgi Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Neurokirurgi eller Nerve- og hjernekirurgi? Lige gode 2% Ved ikke 2% Neurokiru rgi 44% Nerve- og hjernekiru rgi 52% Basis: 146

22 Vurdering af Urologi eller Nyre- og urinvejskirurgi Professionelt Beskæftiger sig med 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Positive signaler Nyre- og urinvejskirurgi Urologi Kvalitativ undersøgelse: Nyre- og urinvejskirurgi virker naturligt for en sådan afdeling. Urologi skaber negative associationer til fx uro i kroppen. Basis: 135 Nemt at huske

23 Præferencer: Urologi eller Nyre- og urinvejskirurgi Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Urologi eller Nyreog urinvejskirurgi? Ved ikke 1% Urologi 34% Nyre- og urinvejski rurgi 65% Basis: 135

24 Vurdering af Mammakirurgi eller Brystkirurgi Stod på skiltene Beskæftiger sig med 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Positive signaler Brystkirurgi Mammakirurgi Fik brev Nemt at huske Basis: 149 Professionelt Kvalitativ undersøgelse: Klar holdning til, at Brystkirurgi er mest velegnet, da det er forståeligt og ikke giver anledning til, at man skal forklare sig. Mammakirurgi virker som en lægelig betegnelse, man ikke forstår

25 Præferencer: Mammakirurgi eller brystkirurgi Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Mammakirurgi eller Brystkirurgi? Lige gode 2% Ved ikke 2% Mammaki rurgi 28% Brystkirur gi 68% Basis: 149

26 Vurdering af Terapi eller Fysio- og ergoterapi Professionelt Beskæftiger sig med 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Positive signaler Fysio- og ergoterapi Terapi Kvalitativ undersøgelse: Patienterne har en klar holdning til, at Fysio- og ergoterapi er mest velegnet. Det er let at forståeligt, præcist og sigende i forhold til, hvad man beskæftiger sig med i specialet. Det giver anledning til positive assocationer som fx træning, mens Terapi associerer fx psykoterapi, hvilket ikke er positivt. Side 25 Basis: 144 Nemt at huske

27 Præferencer: Terapi eller Fysio- og ergoterapi Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Terapi eller Fysioog ergoterapi? Lige gode 1% Ved ikke 1% Terapi 13% Fysio- og ergoterap i 86% Basis: 144

28 Vurdering af Medicin eller Medicinske sygdomme Professionelt Beskæftiger sig med 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Positive signaler Medicinske sygdomme Medicin Kvalitativ undersøgelse: Medicinske sygdomme er ikke udelukkende positivt, og navnet scorer også forholdsvis lavt på Positive signaler. Omvendt er det positivt, at ordet er forståeligt og sigende og siger mest om, hvad man beskæftiger sig med i afdelingen. Basis: 159 Nemt at huske

29 Præferencer: Medicin eller Medicinske sygdomme Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Medicin eller Medicinske sygdomme? Ved ikke 1% Medicin 32% Medicinske sygdomme 66% Basis: 159

30 Vurdering af Onkologi, Kræftsygdomme eller Medicinsk Kræftbehandling Beskæftiger sig med 70% 60% 50% Kræftsygdomme Onkologi Medicinsk kræftbehandling Stod på skiltene 40% 30% Positive signaler 20% Fik brev Basis: % 0% Professionelt Nemt at huske Kvalitativ undersøgelse: Delte meninger. Flere foretrækker det letforståelige Medicinsk kræftbehandling som er lige ud af posen. Andre foretrækker det uforståelige onkologi, da de som kræftpatienter ikke bryder sig om de ubehagelige associationer til ordet Kræft (en dødsdom). Skyldes sikkert at kvalitativ undersøgelse spørger patienter - kvantitativ undersøgelse spørger borgere.

31 Præferencer: Onkologi, Kræftsygdomme eller Medicinsk Kræftbehandling Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Onkologi eller Medicinsk Kræftbehandling? Lige gode 2% Ved ikke 1% Onkologi 18% Medicinsk kræftbehand ling 80% Side 30 Basis: 149

32 Præferencer: Onkologi, Kræftsygdomme eller Medicinsk Kræftbehandling Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Kræftsygdomme eller Medicinsk Kræftbehandling? Lige gode 4% Ved ikke 1% Kræftsygdo mme 17% Medicinsk kræftbehand ling 78% Basis: 149 Medicinsk kræftbehandling er samlet set bedst. Langt størstedelen vurderer også, at dette navn fortæller mest om, hvad man beskæftiger ig med i afdelingen (65%) og sender de mest positive signaler (60%).

33 Vurdering af Klinisk genetik, Arvelige sygdomme eller Genetisk rådgivning Beskæftiger sig med 70% 60% 50% 40% 30% 20% Arvelige sygdomme Klinisk genetik Genetisk rådgivning Professionelt 10% 0% Positive signaler Kvalitativ undersøgelse: Arvelige sygdomme er lettere at huske, fordi det er ord, man kender og bruger. Genetisk rådgivning fremkommer som et forslag fra en respondent. Basis: 138 Nemt at huske

34 Præferencer: Klinisk genetik, Arvelige sygdomme eller Genetisk rådgivning Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Arvelige sygdomme eller Genetisk rådgivning? Lige gode 1% Ved ikke 1% Genetisk rådgivning 38% Arvelige sygdomme 60% Side 33 Basis: 138

35 Præferencer: Klinisk genetik, Arvelige sygdomme eller Genetisk rådgivning Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Klinisk genetik eller Genetisk rådgivning? Samlet set Lige gode 6% Ved ikke 7% Klinisk genetik 27% Samlet set kommer Arvelige sygdomme dermed bedst ud, da den også vinder over Genetisk rådgivning. En stor del (57%) vurderer, at Arvelige sygdomme fortæller mest om, hvad afdelingen beskræftiger sig med og er nemmest at huske (63%). Dog vurderer 52%, at Genetisk rådgivning sender de mest positive signaler. Genetisk rådgivning 61% Basis: 138

36 Vurdering af Endokrinologi, Hormon- og kirtelsygdomme eller Hormoner og hormonelt betingede sygdomme Beskæftiger sig med 70% 60% Hormon- og kirtelsygdomme Endokrinologi 50% 40% 30% Hormoner og hormonelt betingede sygdomme Professionelt 20% 10% 0% Positive signaler Basis: 144 Nemt at huske Kvalitativ undersøgelse: Hormoner og hormonelt betingede sygdomme er det mest dækkende og forklarende navn. Omvendt er Hormon og kirtelsygdomme forholdsvis kort, og dermed lettere at huske og udtale. Men man stiller sig lidt uforstående overfor, hvad kirtelsygdomme er.

37 Præferencer: Endokrinologi, Hormon- og kirtelsygdomme eller Hormoner og hormonelt betingede sygdomme Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Endokrinologi eller Hormon- og kirtelsygdomme? Ved ikke 3% Endokrinol ogi 18% Hormonog kirtelsygdo mme 79% Basis: 144

38 Præferencer: Endokrinologi, Hormon- og kirtelsygdomme eller Hormoner og hormonelt betingede sygdomme Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Hormon- og kirtelsygdomme eller Hormoner og hormonelt betingede sygdomme? Hormoner og hormonelt betingede sygdomme 42% Lige gode 5% Ved ikke 2% Hormonog kirtelsygdo mme 51% Samlet set Samlet set kommer Hormonog kirtelsygdomme bedst ud. 45% vurderer, at Hormon- og kirtelsygdomme er nemmest at huske. Dog vurderer 48%, at Hormoner og og homonelt betingede sygdomme fortæller mest om, hvad afdelingen beskræftiger sig med, og 41% at dette navn sender de mest positive signaler. Basis: 144

39 Vurdering af Gastroenterologi, Mave- og tarmsygdomme eller Mavesygdomme Professionelt Beskæftiger sig med 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Positive signaler Mave- og tarmsygdomme Gastroenterologi Mavesygdomme Kvalitativ undersøgelse: Foretrækker gastrenterologi, selvom de mener navnet er både svært at huske og udtale. For dem er det ikke så vigtigt at ordet er forståeligt, for de er vant til at komme på denne afdeling på sygehuset og ved, hvorfor de er her. Basis: 152 Nemt at huske

40 Præferencer: Gastroenterologi, Mave- og tarmsygdomme eller Mavesygdomme Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Gastroenterologi eller Mave- og tarmsygdomme? Gastroenter ologi 19% Mave- og tarmsygdom me 81% Basis: 152

41 Præferencer: Gastroenterologi, Mave- og tarmsygdomme eller Mavesygdomme Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Mave- og tarmsygdomme eller Mavesygdomme? Mavesygdo mme 15% Lige gode 4% Ved ikke 1% Samlet set Hele 79% foretrækker Maveog tarmsygdomme fremfor Mavesygdomme. Samlet set kommer Maveog tarmsygdomme således bedst ud. En stor andel vurderer, at Mave- og tramsygdomme fortæller mest om, hvad afdelingen beskræftiger sig med (73%), sender de mest positive signaler (48%) og er nemmest at huske (60%). Mave- og tarmsygdom me 79% Side 40 Basis: 152

42 Vurdering af Geriatri, Ældresygdomme eller Aldersbetingede sygdomme Stod på skiltene Beskæftiger sig med 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Positive signaler Ældresygdomme Geriatri Aldersbetingede sygdomme Fik brev Basis: 124 Professionelt Nemt at huske Kvalitativ undersøgelse: Modstand mod betegnelsen Ældre, som man mener er misvisende og ekskluderer fx unge demente. Respondenterne i den kvalitative undersøgelse ser ikke nogen af forslagene som oplagte. På den baggrund har Regionen valgt at tilføje alternativet Aldersbetingede sygdomme.

43 Præferencer: Geriatri, Ældresygdomme eller Aldersbetingede sygdomme Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Geriatri eller Aldersbetingede sygdomme? Lige gode 1% Ved ikke 3% Geriatri 16% Aldersbeting ede sygdomme 80% Basis: 124

44 Præferencer: Geriatri, Ældresygdomme eller Aldersbetingede sygdomme Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Ældresygdomme eller Aldersbetingede sygdomme? Samlet set Lige gode 1% Ved ikke 1% Ældresygdo mme 17% Samlet set kommer Aldersbetingede sygdomme således bedst ud. Aldersbetingede sygdomme vinder stort på alle målte paramtre, bortset fra spørgsmålet vedr. om det lyder mest professionelt. Især vurderer mange, at dette navn fortæller mest om, hvad afdelingen beskæftiger sig med (72%). Aldersbeting ede sygdomme 81% Basis: 124

45 RUNDE 2 Side 44

46 Vurdering af Medicinsk kræftbehandling og Klinisk kræftbehandling På skilte Beskæftiger sig med 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Positive signaler Klinisk kræftbehandling Medicinsk kræftbehandling I brev Nemt at huske Side 45 Basis: 136 Professionelt

47 Præferencer: Medicinsk kræftbehandling og Klinisk kræftbehandling Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Medicinsk kræftbehandling eller Klinisk kræftbehandling? Klinisk Lige kræftbeh gode andling 5% 15% Ved ikke 1% Samlet set Næsten 8 ud af 10 foretrækker Medicinsk kræftbehandling. Samtidig scorer dette navn højest på alle parametre bortset fra, hvorvidt det lyder mest professionelt. Medicins k kræftbeh andling 79% Side 46 Basis: 136

48 Vurdering af Hormon- og kirtelsygdomme, Hormon- og stofskiftesygdomme og Hormonsygdomme Beskæftiger sig med 60% Hormon- og kirtelsygdomme 50% 40% 30% Hormonsygdomme Hormon- og stofskiftesygdomme Professionelt 20% 10% 0% Positive signaler Side 47 Basis: 132 Nemt at huske

49 Præferencer: Hormon- og kirtelsygdomme, Hormon- og stofskiftesygdomme og Hormonsygdomme Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Hormon- og kirtelsygdomme eller Hormon- og stofskiftesygdomme? Lige Ved ikke gode 7% 8% Hormonog kirtelsygd omme 15% Samlet set 7 ud af 10 foretrækker Hormon- og stofskiftesygdomme fremfor Hormon- og irtelsygdomme. Hormonog stofskifte sygdomm e 70% Side 48 Basis: 132

50 Præferencer: Hormon- og kirtelsygdomme, Hormon- og stofskiftesygdomme og Hormonsygdomme Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Hormon- og stofskiftesygdomme eller Hormonsygdomme? Hormons ygdomme 28% Side 49 Lige gode 3% Basis: 132 Ved ikke 6% Hormonog stofskifte sygdomm e 64% Samlet set 64% foretrækker Hormon- og stofskiftesygdomme, fremfor Hormonsygdomme. Hormon- og stofskiftesygdomme bliver således samlet vinder. Dette navn klarer sig også bedst på alle parametre.

51 Vurdering af Aldersbetingede sygdomme og Seniorer Beskæftiger sig med 70% Seniorer På skilte 60% 50% 40% 30% Positive signaler Aldersbetingede sygdomme 20% 10% 0% I brev Nemt at huske Side 50 Basis: 137 Professionelt

52 Præferencer: Aldersbetingede sygdomme eller Seniorer Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Aldersbetingede sygdomme eller Seniorer? Samlet set Seniorer 51% Lige gode 4% Ved ikke 1% Aldersbet ingede sygdomm e 44% 51% foretrækker Seniorer fremfor Aldersbetingede sygdomme. Ser vi på aldersfordelingen, er det i høj grad aldersgruppen 60+, som foretrækker Seniorer. Mens der er en præference for Aldersbetingede sygdomme i aldersgrupperne år og år. Et flertal mener, at Aldersbetingede sygdomme fortæller mere om, hvad man beskræftiger sig med i afdelingen. Mens et flertal omvendt mener, at Seniorer er nemmest at huske, sender de mest positive signaler og lyder mest professionelt. Side 51 Basis: 137

53 Vurdering af Apopleksi eller Blodpropper og blødninger i hjernen Professionelt Beskæftiger sig med 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Positive signaler Blodpropper og blødninger i hjernen Apopleksi Side 52 Basis: 143 Nemt at huske

54 Præferencer: Apopleksi eller Blodpropper og blødninger i hjernen Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Apopleksi eller Blodpropper og blødninger i hjernen? Lige gode 1% Ved ikke 1% Apopleksi 35% Blodpropp er og blødninger i hjernen 64% Side 53 Basis: 143

55 Vurdering af Palliation eller Lindrende behandling Professionelt Beskæftiger sig med 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Positive signaler Lindrende behandling Palliation Side 54 Basis: 130 Nemt at huske

56 Præferencer: Palliation eller Lindrende behandling Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Palliation eller Lindrende behandling? Lige gode 1% Ved ikke 1% Palliation 12% 85% foretrækker Lindrende behandling. Langt de fleste vurderer også, at Lindrende behandling fortæller mere om, hvad afdelingen beskræftiger sig med, er nemmest at huske og sender de mest positive signaler. Lindrende behandling 85% Side 55 Basis: 130

57 Vurdering af Rehabilitering eller Genoptræning Professionelt Beskæftiger sig med 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Positive signaler Genoptræning Rehabilitering Side 56 Basis: 129 Nemt at huske

58 Præferencer: Rehabilitering eller Genoptræning Hvis det alene var op til dig, hvilket navn ville du så vælge Rehabilitering eller Genoptræning? Lige gode 1% Ved ikke 0% Rehabilit ering 26% Samlet set Omtrent 7 ud af 10 foretrækker Genoptræning. Langt de fleste vurderer også, at Genoptræning fortæller mere om, hvad afdelingen beskræftiger sig med, er nemmest at huske og sender de mest positive signaler. Genoptr æning 73% Side 57 Basis: 129

59 Konklusioner Nuværende specialenavn: Diagnostisk Radiologi Billeddiagnostik Radiologi Nuværende specialenavn: Gynækologi obstetrik Gynækologi, graviditet og fødsel Kvindesygdomme, graviditet og fødsel Nuværende specialenavn: Hæmatologi Nuværende specialenavn: Kardiologi Blodsygdomme Hæmatologi Hjertesygdomme Kardiologi

60 Konklusioner Nuværende specialenavn: Reumatologi Gigt- og bindevævssygdo mme Reumatologi Nuværende specialenavn: Neurokirurgi Nerve- og hjernekirurgi Neurokirurgi Nuværende specialenavn: Urologi Nuværende specialenavn: Mammakirurgi Nyre- og urinvejskirurgi Urologi Brystkirurgi Mammakirurgi

61 Konklusioner Nuværende specialenavn: Terapi Nuværende specialenavn: Medicin Fysio- og ergoterapi Terapi Medicinske sygdomme Medicin Side 60

62 Konklusioner Hormon- og kirtelsygdomme Nuværende specialenavn: Endokrinologi Endokrinologi Hormon- og kirtelsygdomme Hormoner og hormonelt betingede sygdomme Hormon- og kirtelsydomme bliver samlet vinder. Mave- og tarmsygdomme bliver samlet vinder. Nuværende specialenavn: Gastroenterologi og hepatologi Mave- og tarmsygdomme Gastroenterologi Mave- og tarmsygdomme Mavesygdomme Side 61

63 Konklusioner Nuværende specialenavn: Klinisk onkologi Medicinsk kræftbehandling bliver samlet vinder. Medicinsk kræftbehandling Onkologi Medicinsk kræftbehandling Kræftsygdomme Nuværende specialenavn: Geriatri Aldersbetingede sygdomme bliver samlet vinder. Aldersbetingede sygdomme Geriatri Aldersbetingede sygdomme Ældresygdomme

64 Konklusioner Nuværende specialenavn: Klinisk genetik Arvelige sygdomme vinder over Genetisk rådgivning, og bliver samlet vinder. Genetisk rådgivning Klinisk genetik Genetisk rådgivning Vinder over Klinisk rådgivning. Arvelige sygdomme Genetisk rådgivning

65 Konklusioner Præferencer for specialenavne: To navne er testet indenfor hvert speciale Lindrende behandling Palliation Genoptræning Rehabilitering Blodpropper og blødninger i hjernen Apopleksi Medicinsk kræftbehandling Klinisk kræftbehandling Side 64

66 Konklusioner Præferencer for specialenavne: Tre navne er testet indenfor hvert speciale Seniorer Aldersbetingede sygdomme Hormon- og stofskiftesygdomme vinder over Hormonsygdomme og bliver samlet vinder. Hormon- og stofskiftesygdom me Hormon- og kirtelsygdomme Hormon- og stofskiftesygdomme Vinder over Hormon- og kirtelsygdomme. Hormon- og stofskiftesygdom me Hormonsygdomme Side 65

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen Klinisk beslutningslære, SMEA15053E, (Portfolio) kursus i almen medicin, SMEA15085E Studieordning 2015, kandidatuddannelsen /re 5. semester specialistperspektiv (se listen over valgfag på 2,5 ECTS i slutningen

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt 04.03.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 15.05.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009 1. semester

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2012 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2013 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 En del af landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 41-43/2014 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle)

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Emne 15. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 11. februar 2010 kl. 11.00 13.00 Sted, mødelokale 502 Deltagere: Jesper

Læs mere

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD & KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Journal nr.: 08011817 Ref.: Lars Kinnerup Tlf.: 3866 6001

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den 02.02.2016 Endelig efter fordeling af lokaler den 24.05.2016 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL KLINIK AKUT Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Enhed Socialmedicinsk Enhed Socialmedicin Socialmedicinsk Enhed Socialmedicinsk

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006,

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S 1 Indholdsfortegnelse Udbetaling af rammebeløbet...3 Honorartakster...3

Læs mere

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2 Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD OG KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 12. februar 2014 INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen.

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen. Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin den 03.02.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 07.05.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor

Læs mere

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training.

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training. DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK Ms. Lucia Slobodova Czech Ministry of Education and Sports Prague Czech Republic Aarhus, May 27 th 2009 Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU:

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 21 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a Årsrapport 21 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt 1 2 Forord Det er nu tredje år, at Visitationsteamet udarbejder

Læs mere

BILAG - DEL II. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering:

BILAG - DEL II. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG - DEL II SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: ENQUETEN 2011 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Spørgsmål til enqueten 2011...3 Bilag 2. Svarnøgle til sektion 1 i enqueten...21 Bilag 3.

Læs mere

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver

Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland. Indledning. Hovedopgaver. Specifikke opgaver Kommissorium for De Sundhedsfaglige Råd i Region Sjælland Indledning Koncerndirektionen i Region Sjælland har nedsat De Sundhedsfaglige Råd. Rådene skal varetage opgaver i forbindelse med den generelle

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsstyrelsen, august 2009 1 1. Refusion af udgifter i forbindelse med udgifter

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 2009 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a 2 Forord Det er nu med glæde, at Visitationsteamet kan præsentere den anden årsrapport for området. Visitationsteamet håber,

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Nygaard Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-13639 Telefon: 76631371 Dato: 02-03-2010 Notat Implementeringsplan

Læs mere

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2014 Godkendt af Studienævnet for Medicin 01.10.13 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 29.10.13 Ny dato for kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin indsat

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Det indhold som de faglige eksperter skal tages beslutning om, har forskellig karakter:

Det indhold som de faglige eksperter skal tages beslutning om, har forskellig karakter: Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø NOTAT Til: De Sundhedsfaglige Råd, Regionale Komiteer/Råd/Udvalg samt regionale stabe Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted Maja.Nyby.Andersen@regionh.dk

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. 1. Resumé Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service.

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen 1. semester

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen 1. semester for offentliggørelsen: 15.11.2017 Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen eksamen ordinær eksamen 1. semester Karakterer syge/reeksamen Eksamen i grundlæggende klinik

Læs mere

Implementeringsplan for specialet arbejds- og miljømedicin

Implementeringsplan for specialet arbejds- og miljømedicin Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 26-01-2010 Notat

Læs mere

Implementeringsplan for specialet oftalmologi

Implementeringsplan for specialet oftalmologi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 11-01-2010 Notat

Læs mere

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/9734 Dato: 28. oktober 2008 Notat Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Fastlæggelsen af det forventede aktivitetsniveau

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen Gældende studieordninger: og for offentliggørelsen: 09.11.2016 Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen Karakterer ordinær eksamen Syge- /reeksamen 1. semester Karakterer syge/reeksamen

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin 01.09.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 09.11.

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin 01.09.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 09.11. Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin 01.09.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 09.11.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009 Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 rettelse vedr. ekstra sdage til akut patient indsat 26.01.15

Læs mere

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE - EN AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT UDARBEJDET AF RAMBØLL FOR SUNDHEDSSTYRELSEN AUGUST 2011 INDHOLD 1. Læsevejledning 1 2. Undersøgelsens hovedresultater 2 3.

Læs mere

Det psykiatriske område er ikke berørt yderligere i indeværende notat, da de ikke er påvirket af aldersdifferentieringen.

Det psykiatriske område er ikke berørt yderligere i indeværende notat, da de ikke er påvirket af aldersdifferentieringen. Ny medfinansieringsmodel fra 2018 konsekvenser og beskrivelse af aktiviteten på området. Side 1 af 17 I 2018 indføres der en aldersdifferentieret afregning for den aktivitetsbestemte medfinansiering for

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Fremskrivningsforudsætninger... 2 2.1 Trin 1: Demografi... 2 2.2 Trin 2.

Læs mere

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning NOTAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk Ref.: rikoer Journal nr.: 14008869 Dato: 19.

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

7 Den fremtidige specialestruktur og -uddannelse

7 Den fremtidige specialestruktur og -uddannelse 7 Den fremtidige specialestruktur og -uddannelse 7.1 Indledning I henhold til kommissoriet skal Speciallægekommissionen undersøge, på hvilke områder der er behov for anerkendte lægelige specialer. Der

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012 Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 01 Kombinationsansættelse med forskning Ansættelse i speciallægeuddannelsen kan kombineres med forskningsansættelse på deltid - eller skiftevis på fuld

Læs mere

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012.

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012. Statistiske oplysninger om patientklager 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Diciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

Dimensioneringsplanen 2013-2017

Dimensioneringsplanen 2013-2017 Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region Syddanmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd Den Lægelige Videreuddannelse, Region Syddanmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt overlægeforeningens medlemmer 2014

En spørgeskemaundersøgelse blandt overlægeforeningens medlemmer 2014 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt overlægeforeningens medlemmer 2014 1. Forord Først og fremmest en stor tak til alle jer, der har brugt tid på at besvare arbejdsvilkårsundersøgelsen.

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen Herlev Hospital Ferbruar 2010 Formål Fælles akutmodtagelsens kontekst

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

I 2015 lå Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 27,2 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2014.

I 2015 lå Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 27,2 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2014. Statistiske oplysninger om patientklager 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Disciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Nygaard Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 26-01-2010 Notat Implementeringsplan

Læs mere

I 2014 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 31,2 pct. af sagerne mod 29,5 pct. i 2013.

I 2014 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 31,2 pct. af sagerne mod 29,5 pct. i 2013. Statistiske oplysninger om patientklager 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Disciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

Til medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Til medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Til medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Referat af 11. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning tirsdag den 3. juni 2008 Deltagere: Jesper Fisker, (formand) Bent Ottesen,

Læs mere

Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark

Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark Akutberedskabet omfatter både det præhospitale beredskab og den akutte modtagelse på sygehuset.

Læs mere

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for neurokirurgi Specialebeskrivelse Neurokirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden

Hospitalsprofiler, samarbejds- og udefunktioner på hospitalerne i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205619 Fax 48 20 57 88 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 1. oktober 2007 Hospitalsprofiler, samarbejds-

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

20. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

20. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning DET RÅDGIVENDE UDVALG FOR SPECIALEPLANLÆGNING R E F E R A T Emne 20. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 26. maj 2011 kl. 13-16 Sted, mødelokale 501 Til stede Deltagere

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg Afdeling: Reumatologisk Afdeling Udarbejdet af: Ada Colic Journal nr.: E-mail: ada.colic@rsyd.dk Dato: 3. marts 2014 Telefon: 7918 2378 Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere