Landsseminar 9. maj v/adm. direktør Kim Høgh

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh"

Transkript

1

2 Landsseminar 9. maj 2015 v/adm. direktør Kim Høgh

3 Status på politik og strategiproces juni/juli 2014 September Hovedbestyrelsesmøde Oktober Regionsmøder November Frivilligråd December Hovedbestyrelsesmøde Udvikle udkast politik og indsatsområder Status og oplæg til regionsmøder Diskussion af politik og indsatsområder Udkast til frivilligpolitik til "behandling" Status på proces og udkast til frivilligpolitik til "behandling" Januar 2015 Formandsmøder Marts Hovedbestyrelsesmøde Marts Regionsmøder april Frivilligråd April Hovedbestyrelse Maj 2015 Rep./landsseminar Diskussion af udkast til frivilligpolitik og diskussion af struktur, rekruttering, kompetenceudv. kommunikation Diskussion af samlet udkast til politik og strategi. Diskussion af samlet udkast til politik og strategi Opsamling og endeligt udkast til "godkendelse" Vedtage frivilligpolitik og - strategi præsentation endelig politik og strategi samt diskussion af implementering

4 Strategier Fundraising og Marketing Forebyggelse Rådgivning Forskning Kommunikation Børn- og unge Frivillig Strategi 2020

5 Frivilligpolitik Frivilligpolitik definerer vi som et sæt spilleregler, som fordeler roller, ansvar og forpligtelser mellem frivillige og organisationen

6 Hjerteforeningens frivilligpolitik skaber et fælles fundament for alle frivillige i foreningen. Politikken formidler, hvad vi kan forvente af hinanden og sikrer en fælles forståelse for vigtigheden af og rammerne for den frivillige indsats

7 Indhold i frivilligpolitikken Mangfoldigheden Den frivillige indsats bygger på Hjerteforeningens vedtægter og mål I Hjerteforeningen lægger vi vægt på en åben og anerkendende tilgang til hinanden. Vi ser det som en styrke, at alle frivillige bidrager med forskellige baggrunde og kompetencer. Nogle typer af opgaver stiller særlige krav til personlige og faglige kompetencer. Hvad kan du som frivillig forvente af Hjerteforeningen, herunder Konsulentstøtte Hvad forventer Hjerteforeningen af dig som frivillig? Behandling af uoverensstemmelser Definition på frivillig indsats

8 Frivilligstrategi Strategi definerer vi som en plan for hvordan vi når foreningens overordnede vision og mål.

9 Hjerteforeningens frivilligstrategi tager udgangspunkt i de udfordringer og potentialer som Hjerteforeningen har. Det er på baggrund af disse, at vi kan definere de relevante handlinger og sætte de mål som gør, at Hjerteforeningen når sit fulde potentiale til gavn for patienter, pårørende og folkesundheden.

10 Strategiske indsatser Indsats A: Hjerteforeningen skal sikre professionel understøttelse af foreningens frivillige Mål: 95% af Hjerteforeningens frivillige vurderer, at de er tilfredse med at være frivillige i foreningen Indsats B: Hjerteforeningens frivillignetværk bidrager til øget forebyggelse og patientstøtte lokalt Mål: Hjerteforeningens frivillignetværk gennemfører aktiviteter indenfor Hjerteforeningens formålsbestemte indsats i alle landets kommuner.

11 Udfordringer og potentialer Rekruttering: Blandt befolkningen generelt Medlemmer (0,8% i HF) Deltagere på fx hjertemotion Relevante studerende og fagpersoner Mål: Hjerteforeningen har ved udgangen af 2020: frivillige, herunder kernefrivillige, aktivitetsfrivillige, tilkaldefrivillige og indsamlingsfrivillige.

12 Udfordringer og potentialer Organisering: Kernefrivillige Aktivitetsfrivillige Tilkaldefrivillige

13 Organisering fortsat: Mål: Hjerteforeningen har ved udgangen af 2020 grupper af kernefrivillige, aktivitetsfrivillige, tilkaldefrivillige og/eller indsamlingsfrivillige i alle landets kommuner

14 Udfordringer og potentialer Kompetenceudvikling: Udgangspunkt: Kompetencer hos den enkelte frivillige Fokus på kenskab til foreningens grundlag og etik, og vores konkrete aktiviteter Langt de fleste kurser vil være åbne for alle, andre vil kræve særlige tillidsposter eller en specifik faglighed. Kompetenceudvikling for formænd og bestyrelser skal styrkes Mål: Der er etableret kursusstruktur herunder formands- og bestyrelseskurser og vi har fokus på udvikling af værktøjer: 90 % af Hjerteforeningens bestyrelser bruger frivillignettet og vurderer, at det er nemt at finde værktøjer til frivilligindsatsen

15 Udfordringer og potentialer Kerneaktiviteter Stor mangfoldighed i lokale aktiviteter det skal fortsætte Behov for at definere en række kerneaktiviteter for at sikre udvikling af materialer og kurser, der er målrettet disse. Kerneaktiviteter giver mulighed for at kommunikere bredt ud landsdækkende vedr. Hjerteforeningens tilbud.

16 Aktiviteter øget forebyggelse og patientstøtte lokalt Mål: Forebyggelses og patientstøtteaktiviteter: I alle kommuner tilbyder Hjerteforeningens frivillignetværk motions-, kost- og/eller netværksaktiviteter (herunder den nuværende patientrådgivning). Livreddende førstehjælp: Der udarbejdes koncept for den frivillige indsats med livreddende førstehjælp herunder etablering af en gruppe af frivillige med relevant faglig baggrund, der i hver region kan undervise i livreddende førstehjælp. Hjertebørn, -unge og søskende: I alle regioner tilbydes aktiviteter for hjertebørn, -unge og søskende af Hjerteforeningens Børneklub. Indsamling og kampagner til fordel for Hjerteforeningens formålsbestemte indsats: der gennemføres landsindsamling via frivillige indsamlingsledere og indsamlingsfrivillige i alle landets kommuner.

17 Samarbejde Samarbejde på tværs styrkes, for at opnå en kollektiv effekt: Organisationer inden for fx idrætten, det sociale område eller andre sygdomsbekæmpende foreninger. Kommuner, regioner og stat.

18 Landsindsamling 24. april indsamlere Stor kampagne Koordinering og hvervning af indsamlere lokalt

19 Kl.15:00

20 Workshop 1 Få flere frivillige K 2 Børn og unge med Hjertesygdom 5 3 Hjerteforeningens synlighed L 4 Hjerteforeningens politiske arbejde 20 5 Frivillighedens mange ansigter 21 6 God kommunikation på nettet 22 Grupperum 7 Patientstøtte og forebyggelse i Hjerteforeningen 23 8 Nye motionsaktiviteter i Hjerteforeningen 24 9 Landsindsamling 6 10 Frivilligledelse G 11 Samarbejde med virksomheder Hjerteforeningens indsatser på kostområdet 31

21 På gensyn i workshoppen

22 Kl.15:00