HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

2

3 Denne håndbog for frivillige tilhører:

4 Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen udgave 1. oplag

5 Indhold Indledning 4 Rammer for den frivillige indsats 10 Hjerteforeningens frivillige 12 Lokalkomiteens organisering 15 Lokalkomiteens bestyrelsesarbejde 18 Rekruttering af nye frivillige 22 Årets møder 26 Kommunikationen til frivillige 28 Aktiviteter 30 Kommunikation ud af huset 41 Økonomi 43 Godtgørelse af omkostninger 52 Kurser for frivillige 54 Hjerteforeningens sekretariat og rådgivningscentre 56 Håndbog for frivillige hjerteforeningen 3

6 Indledning Kære frivillige Som frivillig i Hjerteforeningen er du sammen med dine frivilligkolleger en del af et imponerende netværk af aktive mennesker. I er foreningens øjne, ører og talerør i lokalsamfundene. I er med til at oplyse og støtte der, hvor behovet er størst ved at hjælpe patienter og pårørende, arrangere oplysningsaktiviteter, samle ind til hjertesagen og tilbyde sundhedsfremmende aktiviteter til befolkningen. Hjerteforeningens frivillige har en stor del af æren for, at vi som forening kan leve op til vores værdier - mod, inddragelse, nærhed og troværdighed. Du sidder med Frivillighåndbogen i hånden. I den har vi samlet vigtig information om rollen som frivillig. Du kan blandt andet læse om Hjerteforeningens vision, vedtægterne og de forskellige grupper af frivillige. Desuden får du overblik over årets gang og aktiviteter i Hjerteforeningen - herunder rekruttering, kommunikation, økonomi og kurser. Vi håber, Frivillighåndbogen kan blive en vigtig støtte i dit arbejde og engagement. Har du brug for mere information eller for en snak om, hvordan du griber arbejdet an, er du altid meget velkommen til at kontakte din frivilligkonsulent. Vores sag er ikke bare en almindelig sag, men en hjertesag. God fornøjelse med det frivillige engagement. Venlig hilsen Frivilligafdelingen i Hjerteforeningen 4 Håndbog for frivillige hjerteforeningen

7 Kystvandringen en årlig begivenhed i forsommeren, hvor frivillige arrangerer gåture langs Danmarks kyster. Håndbog for frivillige hjerteforeningen 5

8 Indledning Historien Hjerteforeningen blev stiftet den 12. marts Siden er vores forening vokset til at blive landets næststørste patientorganisation. I mere end fem årtier har vi arbejdet for forskning, forebyggelse og støtte til patienter med hjertekarsygdom. Og vi har som forening sat et tydeligt og vigtigt aftryk på Danmarkshistorien. Der er sket markante fremskridt i behandlingen, i indsamlingen til vores sag, i støtten til forskning, i det politiske arbejde og i patientstøtten og folkeoplys ningen. Succesen er Et udpluk af vores mange landvindinger gennem fem årtier 1962 Kalundborg Lokalkomité er blandt de første lokalkomiteer til at se dagens lys. De første kroner uddeles til forskning 1963 Allerede et år efter starten holdes den første hjerteuge 1966 Hjerteforeningens første folder Pacemakeren udkommer 1967 Hjerteforeningen stiller kroner til rådighed for forskning 1972 Dronning Ingrid bliver protektor for Hjerteforeningen efter Kong Frederik IX s død 1973 Danmarks første bypassoperation 1974 Hjerteforeningen runder medlemmer procent af danskerne dyrker motion 1988 Hjerteforeningens første kogebog Hjertens god mad udkommer 1990 Danmarks første hjertetransplantation 2002 Hjerteforeningens frivillige netværk består af 55 lokalkomiteer, 7 motionsklubber og 3 patientklubber 2005 Kronprinsesse Mary overtager protektionen fra sin svigerfar Prins Henrik 2013 Hjerteforeningen uddeler 23,5 mio. kroner til forskning 2014 Hjerteforeningen når medlemmer, 86 lokalkomiteer, 7 motionsklubber og 3 patientklubber. 6 Håndbog for frivillige hjerteforeningen

9 opnået gennem centrale og lokale initiativer i et stærkt samarbejde mellem Hjerteforeningens frivillige og ansatte. Fremskridtene taler deres tydelige sprog i stati stikken. Vi har medvirket til, at der gennem de seneste 20 år er 50 procent færre, der dør som følge af hjertekarsygdomme. Klik ind på hjemmesiden og læs mere om vores 50- års jubilæum. Du kan læse mere om Hjerteforeningens historie i Hjertenyt nr. 2, eller i en elektronisk version på Hjerteforeningens hjemmeside. Søg på Hjertenyt 2, Læs også en elektronisk version af jubilæumsbogen 50 år på rette sted Hjerteforeningens historie , der ligger på Frivillignettet. Håndbog for frivillige hjerteforeningen 7

10 Indledning Vores fundament Her får du et indblik i Hjerteforeningens mål og værdier. De udgør rammen for den indsats, som hovedbestyrelsen, frivillige i lokalkomiteerne og klubber samt ansatte arbejder inden for. Vores vision Foreningen formulerede og vedtog i 2011 den vision, som fungerer som ledestjerne i vores arbejde: Et Danmark, hvor mennesker ikke dør unødvendigt af hjertekarsygdom 2020-mål Som et led i den vision skal foreningens aktiviteter bidrage til at nå tre langsigtede mål inden år 2020: Reducere indlæggelser med åreforkalkningssygdomme med 25 procent Reducere antallet af dødsfald med 25 procent Forøge livskvaliteten for hjertepatienter med 25 procent. Vedtægter for Hjerteforeningen og lokalkomiteer Der er to sæt vedtægter, der fungerer som grundlæggende ramme for Hjerteforeningens arbejde, nemlig: Vedtægter for Hjerteforeningen Vedtægter for Hjerteforeningens lokalkomiteer, motionsklubber og landsdækkende klubber. De er vores foreningsmæssige lovgrundlag. Vedtægterne indeholder Hjerteforeningens formål og de formelle rammer for vores arbejde lokalt og nationalt - herunder valg til hovedbestyrelsen og lokalkomiteernes bestyrelse. De to vedtægter er vedlagt og du finder dem også på vores hjemmeside. Eventuelle ændringer af vedtægter bliver besluttet på det årlige repræsentantskabsmøde. 8 Håndbog for frivillige hjerteforeningen

11 Håndbog for frivillige hjerteforeningen 9

12 Rammer for den frivillige indsats Den fælles frivillige indsats Det skal være sjovt og udviklende at være frivillig i Hjerteforeningen. Derfor gør vi hele tiden en aktiv indsats for at skabe rammer, der gør, at du og andre frivillige kan arbejde for hjertesagen ud fra personlige ønsker, kompetencer og kræfter. De fælles grundværdier Folk har forskellige kvalifikationer og ønsker at bidrage i forskelligt omfang og på forskellige måder. Som frivillig er du selv med til at tilrettelægge dit arbejde og prioritere din indsats. Hvis du savner viden og kompetencer, har Hjerteforeningen mange tilbud, der kan støtte dig. Sammen er vi stærke Vi arbejder sammen for at løfte i flok ved at dele vores erfaringer og viden med hinanden. Og vi tror på, at det sociale samvær og arbejdsglæden er vejen til succes. Vi samarbejder også med andre foreninger lokalt, nationalt og internationalt, når det kan bidrage til at fremme indsatsen for hjertesagen. Frivilliges rettigheder For at sikre de bedste vilkår har frivillige i Hjerteforeningen: Ret til at bestyre egen økonomi i eget aktivitetsområde ud fra Hjerteforeningens mål og fælles handleplaner Ret til at få personlige omkostninger refunderet inden for foreningens retningslinjer Ret til at sige nej til opgaver, som man ikke har lyst eller kvalifikationer til. Som frivillig kan du altid få støtte og service fra Hjerteforeningens Frivilligafdeling og rådgivningscentre til at løse de opgaver, som ligger inden for de aftalte planer. Glæden ved at hjælpe Som frivillig får du: Tilfredsheden ved at gøre noget for andre mennesker, dit lokalsamfund og hjertesagen Glæden ved at være aktiv i et positivt fællesskab og nyde samværet med andre aktive mennesker lokalt, regionalt og på landsplan Mulighed for stærkere personlige og faglige kvalifikationer gennem lærerige og udfordrende opgaver. Du er velkommen som frivillig uanset alder, køn, etnisk oprindelse og politisk eller religiøst tilhørsforhold. 10 Håndbog for frivillige hjerteforeningen

13 Håndbog for frivillige hjerteforeningen 11

14 Hjerteforeningens frivillige Du gør en forskel som frivillig Hjerteforeningens arbejde støttes af ca frivillige, der på forskellig vis er organiserede i de mange grene af foreningen. Hertil kommer frivillige, der hjælper til i en række forskellige, enkeltstående sammenhænge. Plads til alle med hjertet på rette sted Den frivillige indsats er mangeartet. Der vil altid være en opgave til den enkelte, uanset hvilke kompetencer og ressourcer man råder over blot lysten og motivationen til at gøre noget for at hjælpe andre er til stede. Sådan er vi organiseret Hjerteforeningens frivillige er organiseret på mange måder. Lokalkomiteer Den største gruppe af frivillige findes i lokalkomiteerne, som er etableret i hovedparten af landets 98 kommuner. Den enkelte lokalkomités bestyrelse står for at gennemføre en række aktiviteter - fx foredrag, blodtryksmålinger, etablering af hjertestier, hjertecafeer, hjertemotion, gåture og kurser i livreddende førstehjælp. Lokalkomiteerne hjælper også til ved de store lands dækkende oplysnings- og indsamlingskampagner. Motionsklubber Motionsklubberne står for en række motionstilbud, som varierer fra klub til klub. Alle har det tilfælles, at motion er i centrum for en god og hjertesund livsstil. Løb er den mest dominerende motionsform i klubberne, men også gang- og cykelture mm. er på programmet. Hjerteforeningen har motionsklubber syv steder i landet: Jægerspris, Dyrehaven, Greve, Stevns, Svendborg, Børkop og Thisted. Børneklubben En landsdækkende klub for familier med børn med medfødt hjertekarsygdom. Der fødes hvert år ca. 500 børn i Danmark med medfødt hjertekarsygdom. Disse børn og deres familier møder en række udfordringer, som Børneklubben hjælper med at løse gennem faglige seminarer og foredrag og ved at skabe rum til, at familierne kan udveksle erfaringer. Klubben Vi har stor respekt for den forskellighed, som frivillige repræsenterer. Vi ser det som en stor styrke i indsatsen for hjertesagen. 12 Håndbog for frivillige hjerteforeningen

15 En helt særlig frivillig er H.K.H. Kronprinsesse Mary. Kronprinsessen har siden 2005 været Hjerteforeningens protektor. Håndbog for frivillige hjerteforeningen 13

16 Hjerteforeningens frivillige udgiver sit eget blad, Hjertebarnet. GUCH (unge med en medfødt hjertefejl) er en underafdeling af Børneklubben. Det er en klub for unge over 18 år, der lever med en medfødt hjertekarsygdom. ICD-klubben En landsdækkende klub for personer, der har fået indopereret en ICD-enhed. En ICD-enhed giver hjertet et eller flere stød, hvis det er nødvendigt. Klubben arrangerer blandt andet et årligt seminar med fokus på at oplyse og udveksle erfaringer. Derudover holder ICD-klubben en række lokale arrangementer og udgiver sit eget elektroniske blad, Rytmeboxen. Hjerte- og lungetransplantationsklubben En landsdækkende klub for personer, der har fået en hjerte- og/eller en lungetransplantation. Klubben arbejder med erfaringsudveksling og formidling af ny viden til medlemmerne. Desuden arbejder klubben for at oplyse om organdonation og udgiver sit eget elektroniske blad, Nova Vita. Hjertelinjen En gratis telefonlinje, som alle kan ringe til for at få gode råd om bl. a. hjertekarsygdom, behandling og medicin og muligheder for hjælp. Hjertelinjen er bemandet med både fagpersonale og med frivillige, der selv har været gennem et sygdomsforløb. De frivillige kommer igennem et uddannelsesforløb, før de starter på Hjertelinjen. Frivillige på hospitaler Det seneste skud på stammen af aktiviteter er frivillige på hos pitaler. Som et forsøg har Hjerteforeningen frivillige på udvalgte hospitaler, hvor de bistår og støtter nye hjerte patienter ved bl. a. at fortælle om egne erfaringer. De frivillige overtager ikke personalets funktioner, men er udelukkende et supplerende og støttende tiltag, der skal hjælpe hjertepatienter gennem den første svære tid. Ad hoc-frivillige Denne gruppe af frivillige hjælper bl. a. til med praktiske opgaver på hovedkontoret på Hauser Plads i København, fx pakning og forsendelse af materialer, rundringning til forhandlere af foreningens produkter og praktisk hjælp ved arrangementer som Walkathon. Hjerteforeningens hovedbestyrelse Hovedbestyrelsen består af 12 personer, heraf er tre valgt blandt frivillige. I hovedbestyrelsen sidder desuden en række læger og folk fra erhvervslivet, der alle arbejder frivilligt med den overordnede ledelse og udvikling af Hjerteforeningen. 14 Håndbog for frivillige hjerteforeningen

17 Lokalkomiteens organisering Lokalkomiteens bestyrelse Frivillige er grundstenen i Hjerteforeningens arbejde i Danmark. Vores lokale tilstedeværelse er en stor styrke. Det skaber lokalt kendskab til Hjerteforeningen og giver mulighed for at gøre en forskel lige der, hvor hjertepatienterne er. Bestyrelsen har ansvaret Det er de lokale bestyrelsers opgave at inspirere og lede den frivillige indsats. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at lokalkomiteens arbejde stemmer overens med Hjerteforeningens vedtægter. En bestyrelse kan som tillæg til vedtægterne vælge at udarbejde en forretningsorden, der beskriver aftaler og spilleregler for bestyrelsens arbejde. Her er et eksempel på en forretningsorden: FORRETNINGSORDEN Hjerteforeningen Hjerteby kommune Januar 20XX Umiddelbart efter den stiftende / ordinære generalforsamling: udarbejdes en kalender for bestyrelsesmøder for det kommende år drøftes en aktivitetskalender drøftes forretningsordenen med henblik på evt. opdateringer. I år hvor der ikke er generalforsamling: udarbejdes en kalender for bestyrelsesmøder for det kommende år udarbejdes en aktivitetskalender (gerne i november / december) gøres status på, hvordan det går i bestyrelsen (punkt på dagsordenen) drøftes forretningsordenen med henblik på evt. opdateringer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen er til stede.* Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt flertal. Bestyrelsen holder minimum fire bestyrelsesmøder årligt. Der sendes en dagsorden senest en uge før de planlagte møder med disse faste punkter: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af beslutningsreferat 3. Orientering / meddelelser 4. Økonomi, herunder sponsorering 5. Aktiviteter, hvem gør hvad? 6. Evt. Referat sendes ud senest 10 dage efter bestyrelsesmødet. Møderne ledes af formanden, i dennes fravær næstformanden eller en valgt ordstyrer. Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan holdes, når formanden eller et flertal i bestyrelsen ønsker det. Der kan inviteres relevante gæster (med taleret, men ikke stemmeret) til bestyrelsesmøderne. Kassereren orienterer på hvert møde bestyrelsen om lokalkomiteens økonomiske status. Ovenævnte er besluttet på bestyrelsesmøde den *Ifølge vedtægterne består en bestyrelse af minimum 5 personer. Håndbog for frivillige hjerteforeningen 15

18 Lokalkomiteens organisering Bestyrelsesmedlemmernes roller Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der som minimum afholdes hvert andet år. Den består af mindst fem medlemmer - oftest vælges dog flere. Efter generalforsamlingen konstituerer bes tyrelsen sig og fordeler posterne som formand, næstformand, kasserer, sekretær, webansvarlig og evt. aktivitetsansvar lige. Her ser du en beskrivel se af den typiske rollefor deling i en bestyrelse. Formanden har mange opgaver, der sagtens kan fordeles mellem andre bestyrelsesmedlemmer alt efter kompetencer og interesser. Så kan for manden i stedet bruge sin energi på at stå til rådig hed med støtte og opbakning. Formand indkalde til bestyrelsesmøder lede lokalkomiteen og sikre fælles mål om udvikling og aktiviteter skabe et positivt samarbejde mellem alle i lokalkomiteen Formidle information fra sekretariatet til den øvrige lokalkomité Følge op på bestyrelsens beslutninger og uddele gere opgaver Planlægge og gennem føre generalforsamlingen hvert eller hvert andet år (i samarbejde med den øvrige bestyrelse) Tegne foreningen sammen med et andet bestyrelsesmedlem Være lokalkomiteens repræsentant i repræsentantskabet, jf. vedtægterne deltage på formands møder, regionsmøder og landsseminar Have kontakt med frivil ligkonsulent, rådgivningscenter og sekretariat Udarbejde 18 ansøg ninger og andre relevante ansøgninger i lokalområdet (evt. i samarbejde med kassereren) Holde en god og tæt kontakt til den lokale presse Udarbejde presseomtale før og efter aktiviteter (evt. i samarbejde med kommunikations afdelingen på Hauser Plads). De sidste to punkter kan med fordel uddelegeres, hvis der er en i lokalkomi teen, der har flair for ekstern kommunikation. Næstformand Holde sig opdateret med information fra formand en, så han/hun om nød vendigt kan overtage formandens funktion Fungere som en god sparringspartner for formanden indgå i det lokale arbejde ligesom de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kasserer oprette bankkonto og ajourføre kontoudtog Bogføre lokalkomiteens indtægter og udgifter Udarbejde årsregnskab og forslag til budget Fremlægge regnskab på lokalkomiteens generalforsamling En lokalkomité bliver stærkere ved at opgaverne uddelegeres, så alle personer i lokalkomiteen har deres eget arbejdsområde. 16 Håndbog for frivillige hjerteforeningen

19 Holde kontakt til bogholderiet på Hauser Plads ved mellemregninger, overførsler m.v. Sekretær skrive referat af bestyrelsesmøderne og sende det til den øvrige bestyrelse sende referater til den lokale frivilligkonsulent. Webansvarlig Sørge for, at den lokale hjemmeside bliver oprettet Holde siden opdateret med kalenderstof, bestyrelse m.v. ansvaret for at gennemføre aktiviteter. Det aflaster bestyrelsen og giver mulighed for et større antal aktiviteter i lokalområdet. Udvalg Er der flere aktivitetsfrivillige, kan bestyrelsen vælge at nedsætte udvalg til de enkelte aktiviteter, fx blodtryksudvalg, hjertestiudvalg (gåture på hjertestien), hjertemotionsudvalg og hjertecaféudvalg. Udvalget med aktivitetsfrivillige bør være i tæt kontakt med bestyrelsen. Den webansvarlige kommer på kursus. Indtil da hjælper webmasteren på hovedkontoret med at oprette en standardhjemmeside. Kampagner Hjertemotion Hjertesti Aktivitetsansvarlig koordinere alle tiltag og henvendelser om den aktivitet, man er ansvarlig for, fx hjertemotion eller hjertecafeer. Det er en god idé også at give aktivitetsfrivillige uden for bestyrelsen Foredrag Livreddende førstehjælp Bestyrelsen Blodtryksmåling Hjertecafé Håndbog for frivillige hjerteforeningen 17

20 Lokalkomiteens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesmøder På bestyrelsesmøderne udveksler I information og ideer, planlægger aktiviteter og gennemgår økonomien. Bestyrelsesmøderne er det forum, hvor I samler trådene. Der er ingen regler for, hvor mange bestyrelsesmøder I skal holde, men det er en rigtig god idé at have faste aftaler om det. Jeres frivilligkonsulent deltager typisk i generalforsamlingen og i bestyrelsesmøder efter behov. mødeleder (oftest formanden) Tal engang imellem om jeres mødeform og mødekultur, så I finder den form, der passer jer sørg for, at der er en referent. Mødelederens opgave Det er en god ide at vælge en mødeleder til alle bestyrelsesmøder. Almindeligvis er det formandens rolle, men I kan også lade opgaven gå Gode råd til jeres møder Udarbejd en mødeplan for møderne, så alle ved, hvor mange møder I skal holde (husk tid og sted) send jeres dagsorden ud i god tid Forbered jer godt på de enkelte punkter på dagsordenen send gerne baggrundsmateriale sørg for, at der er en 18 Håndbog for frivillige hjerteforeningen

21 på skift. Mødelederens opgave er at sørge for, at dagsordenen bliver overholdt - og at tiden ikke løber. Mødelederen skal også sikre, at alle får mulighed for at ytre sig. Her er et eksempel på indkaldelse til bestyrelsesmøde: Hjerteby den 5. marts 20XX Referater Der skal tages referat af alle bestyrelsesmøder, og referatet skal også sendes til den lokale frivilligkonsulent. Det er en god idé, at jeres referat klart beskriver, hvem der gør hvad og hvornår (beslutningsreferater). Kære bestyrelse I indkaldes hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 15. marts kl Vi mødes hos: Hans Hansen, Hjertegade 8, 8888 Hjerteby Dagsorden 1. Valg af referent og ordstyrer 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat 4. Meddelelser fra formanden / bordet rundt 5. Status på økonomi ved kassereren 6. Status på aktiviteter a. Hjertecafé den 17. april b. Hjertemotionshold c. Gåtur på hjertestien den 3. maj 7. Evt. Jeg regner med, at mødet varer ca. 2,5 time. Hvis du er forhindret i at komme, så giv mig venligst besked så hurtigt som muligt. Gode råd til referatet det bør fremgå, hvem der deltog - og ikke deltog Beskriv kort jeres beslutninger sæt navn på, hvem der gennemfører beslutningen skriv, hvornår beslutningen skal være gennemført er der særstandpunkter, kan I vælge at gengive dem noter den nye mødedato samt tid og sted. Med venlig hilsen Hans Hansen, formand Håndbog for frivillige hjerteforeningen 19

22 Lokalkomiteens bestyrelsesarbejde Generalforsamlingen Planlægningen af jeres generalforsamling er vigtig. Det er her, I gør status over årets aktiviteter og vælger bestyrelsen. Husk at forberede generalforsamlingen i god tid. Her er en oversigt over, hvad I skal forberede: Hvad skal gøres? Få formalia på plads Find et godt sted, fastsæt dato, find evt. foredragsholder m.v. Send informationerne til den lokale konsulent. Udarbejd en dagsorden Udarbejd en beretning Forbered en pressemeddelelse og en annonce Klargør præsentation af regnskab. Vælg en dirigent Dirigenten sørger for at styre og lede mødeforløbet og talerækken. Det er vigtigt, at det er en person, der er fortrolig med Hjerteforeningens vedtægter og retningslinjer. Skaf nye kandidater Rekruttering sker løbende, men der opstår typisk et behov op til generalforsamlingen, hvis nogle vælger at træde ud. Kontakt evt. den lokale presse og hør, om de vil skrive en artikel om lokalkomiteens arbejde og aktiviteter. Det gør det synligt, at der er plads til flere i det lokale arbejde. Se desuden næste kapitel Rekruttering af nye frivillige. Få omtale før generalforsamlingen Hjertenyt / annoncer i de lokale medier / husstandsomdelte aviser Pressemeddelelse Den lokale hjemmeside Facebook Evt. plakater / flyers på relevante steder Få omtale efter generalforsamlingen Send en pressemeddelelse til de samme medier, som modtog omtalen af generalforsamlingen. Vurder dog, om det skal vente til efter det konstituerende bestyrelsesmøde. Konstituer den nye bestyrelse Konstitueringen af bestyrelsen sker enten umiddelbart efter generalforsamlingen eller på et efterfølgende møde. Bemærk, at den lokale konsulent altid gerne deltager ved formandsskifte eller nye komiteers konstituering. Hvem gør det? Hvornår skal det gøres? 20 Håndbog for frivillige hjerteforeningen

23 Indberetning af nyvalgt bestyrelse Efter generalforsamlingen er det formandens ansvar at udfylde og returnere det skema, som formanden har fået tilsendt før generalforsamlingen. Skemaet skal udfyldes med oplysninger om navn, adresse, adresse, telefonnummer og medlemsnummer på de enkelte medlemmer af den nyvalgte bestyrelse. Formålet er at orientere sekretariatet om, hvem der i den næste periode bestrider de forskellige poster. Sekretariatet bruger blandt andet oplysningerne til at sende frivilligbladet Impuls og andet materiale til bestyrelsens medlemmer. Planlæg året i god tid En gang årligt kan I med fordel udarbejde en møde-, kursus- og aktivitetskalender, fx samtidig med budgetplanlægningen for det kommende år. Noter de interne møder og de kendte datoer for formandsmøde, regionsmøder, landsseminar, datoer for kampagnernes start og øvrige kendte aktiviteter, så bestyrelsen har en samlet oversigt. Husk at skrive, hvor møderne og aktiviteterne skal holdes - ugedag, dato og klokkeslæt. På generalforsamlingen er det en god idé at give en kort præsentation af Hjerteforeningen. Brug frivillignet eller kontakt frivilligkonsulenten for at få en generel præsentation af Hjerteforeningen. Håndbog for frivillige hjerteforeningen 21

24 Rekruttering af nye frivillige Sådan finder I nye frivillige Der er mange måder at rekruttere frivillige på, og det er ikke nødvendigt med dyre annoncer hver gang. Folk vil ofte gerne være frivillige de skal bare spørges direkte. Langt de fleste bliver frivillige, fordi de personligt er blevet opfordret til det. Der er en enorm velvilje i den danske befolkning til at udføre frivilligt arbejde faktisk vil 9 ud af 10 efter eget udsagn gerne udføre frivilligt arbejde. Det viser, at danskernes interesse i frivilligt arbejde er stor, og at der er potentiale for at rekruttere nye frivillige. Spørg bare - og fortæl, hvad det indebærer Drøft i bestyrelsen, hvordan I sikrer fornyelse og læg en plan - gerne inden flere medlemmer træder ud. Vær altid opmærksom på nye mulige frivillige og spørg på det rette tidspunkt. Mange bliver frivillige, når der sker et større skift i deres liv, fx at de går på pension. Lav en konkret beskrivelse af frivilligopgaven eller bestyrelsesarbejdet, så nye frivillige ved, hvad der forventes af dem. Brug jeres netværk og kontakter til at finde nye frivillige og gå systematisk til værks. Tænk gerne over, hvilke kompetencer I har og hvilke I har brug for at få tilført. Tips til annoncer Annoncer kan være en god måde at skabe opmærksomhed om den gode sag. Husk blot at beskrive opgaverne konkret og fremhæv alle gevinsterne ved at blive en del af holdet - fx at gøre en forskel for andre, få erfaring med ledelse, få kendskab til hjertekarområdet og blive en del af et stærkt, lokalt fællesskab. Svar i annoncen også gerne på de oftest stillede spørgsmål: Hvor meget tid kræver det, hvad forventes, hvilken indflydelse har jeg, og hvor mange skal jeg arbejde sammen med? Hjemmeside Læg annoncer og beskrivelser af de opgaver, I søger frivillige til, på jeres lokale hjemmeside. Mangler I inspiration eller Brug jeres netværk, og hold jer ikke tilbage med at spørge deltagere på hjertecafeer eller motionshold, om de har lyst til at blive frivillige hos jer. Med en klar defineret opgave er der mange, der gerne vil give en hånd med. 22 Håndbog for frivillige hjerteforeningen

25 Håndbog for frivillige hjerteforeningen 23

26 Rekruttering af nye frivillige hjælp til beskriv elserne, så kontakt jeres lokale konsulent eller vores kommunikationsmedarbejder på sekretariatet. På Hjerteforeningen.dk/ blivfrivillig er der kontaktoplysninger på konsulenter og projektledere i Frivilligafdelingen, som også gerne oplyser nye potentielle frivillige om de mange aktiviteter og muligheder, der er som frivillig i Hjerteforeningen. Brug Facebook I dag har mange danskere en Facebook-profil, som de bruger jævnligt. Har man en besked eller en opfordring, man gerne vil ud med, kan man derfor nå ud til rigtig mange danskere ad den vej. Opret derfor gerne en Facebook-side til jeres lokalkomité, hvor I kan oplyse om aktiviteter, annoncere efter nye frivillige og oprette grupper til intern kommunikation. Frivilligjob.dk skaber kontakter Frivilligjob.dk er et gratis værktøj, der via internettet skaber kontakt mellem frivillige foreninger og potentielle frivillige. På Frivilligjob.dk kan jeres lokalkomité udforme en jobannonce og søge efter frivillige. Frivilligjob.dk bliver hver måned besøgt af omkring men nesker. Vi anbefaler, at du læser manualen for at få fuldt udbytte af Frivilligjob.dk. Modtag nye med åbne arme En god modtagelse af de nye kræfter er selvfølgelig meget vigtig. Den nye frivillige skal føle sig velkommen i Hjerteforeningen - uanset om vedkommende ønsker et kortvarigt eller langvarigt engagement. Definer opgaverne Lav klare aftaler i jeres lokalkomité om, hvilke opgaver man skal være i bestyrelsen for at løse, og hvilke man kan løse som aktivitetsfrivillig. Det er ikke alle, der har lyst til at være i en bestyrelse - og mange opgaver kan lige så godt løses som aktivitetsfrivillig. Det kan fx være opgaver med hjertecafeer eller opgaver i hjertemotion. Lav i bestyrelsen en liste over de opgaver, som aktivitetsfrivillige med fordel kan løse. Og hav listen klar, hvis der er nogen, der henvender sig uopfordret eller brug den i en planlagt rekrutteringsindsats. Afstem forventningerne Inviter den frivillige til en snak, og giv ham eller hende mulighed for at fortælle om sine ønsker og kompetencer. En klar forventningsafstemning fra begge parter er et godt udgangspunkt for en god start som frivillig i lokalkomiteen. Sørg for at have klare aftaler i lokalkomiteen om, hvem der tager godt imod den nye frivillige. Aftal også, hvor ofte eventuelt nye aktivitetsfrivillige skal deltage i bestyrelsesmøder. 24 Håndbog for frivillige hjerteforeningen

27 Håndbog for frivillige hjerteforeningen 25

28 Årets møder Møder for Hjerte foreningens frivillige I Hjerteforeningen har vi regionsmøder, repræsentantskabsmøder, landsseminarer, regionale formandsmøder mm. Her er en guide over årets møder. Landsseminar Landsseminaret indeholder oplæg og workshops, fx om ledelse af frivillige, kommunikation og frivilligpolitik. Derudover er der middag og fest for at fejre den frivillige indsats. Hvert andet år holdes landsseminar i sammenhæng med repræsentantskabsmødet, og alle frivillige fra bestyrelserne kan deltage. Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabet vælger Hjerteforeningens hovedbestyrelse og stemmer bl.a. om eventuelle vedtægtsændringer og kontingentændringer. Repræsentantskabs mødet holdes hvert år inden udgangen af maj. Mødet er for delegerede fra lokalkomiteer og klubber baseret på den enkelte komités/klubs medlemsantal (se Hjerteforeningens vedtægter). Regionsmøder Forårsmødet indeholder som udgangspunkt foredrag og status på projekter og temadebatter. På efterårsmødet præsenteres de overordnede indsatsområder, kampagner, projekter og rammerne for næste års budget. Mødet er for medlemmer af lokalkomiteernes bestyrelse, klubberne og repræsentanter fra hovedbestyrelsen, sekretariatet og rådgivningscentrene. Frivilligrådsmøde Frivilligrådet mødes to gange årligt og arbejder for at sikre god kommunikation og dialog mellem hovedbestyrelsen og Hjerteforeningens frivillige netværk. Rådet består af en valgt repræsentant fra hver region (5 personer), 3 medlemmer af hovedbestyrelsen valgt på frivilligt mandat, Hjerteforeningens formand og den lægelige næstformand. Regionale formandsmøder Forum for erfaringsudveks ling mellem formændene. Her diskuteres frivilligledelse, kursusbehov og udfordringer med budget og aktivitetsplanlægning. Alle formænd fra lokalkomiteer kan deltage. 26 Håndbog for frivillige hjerteforeningen

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Slå et slag for hjertet! Gør en forskel som frivillig i projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! Gør en forskel som frivillig i projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! Gør en forskel som frivillig i projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Hjertemotion handler om mennesker Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer og Hjertestartskursus

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh Landsseminar 9. maj 2015 v/adm. direktør Kim Høgh Status på politik og strategiproces juni/juli 2014 September Hovedbestyrelsesmøde Oktober Regionsmøder November Frivilligråd December Hovedbestyrelsesmøde

Læs mere

Regionsmøder forår 2012

Regionsmøder forår 2012 Regionsmøder forår 2012 Evaluering af workshops på landsseminar Generelt meget positive tilbagemeldinger. Evalueringerne viste alle, at deltagerne havde fået meget eller noget ud af at deltage på workshop.

Læs mere

Pressemeddelelser til nytårsmarcherne

Pressemeddelelser til nytårsmarcherne Pressemeddelelser til nytårsmarcherne Planlægningen af nytårsmarcherne i starten af det nye år er i fuld gang. Mange af jer sender pressemeddelelser ud forud for turene for at tiltrække mange deltagere

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Årskursus hjertemotion 2014. Oplæg om rekruttering v/afdelingschef, Betina Egede Jensen frivilligafdelingen

Årskursus hjertemotion 2014. Oplæg om rekruttering v/afdelingschef, Betina Egede Jensen frivilligafdelingen Årskursus hjertemotion 2014 Oplæg om rekruttering v/afdelingschef, Betina Egede Jensen frivilligafdelingen Frivilligfilm Hvorfor er det frivillige engagement i Hjerteforeningen vigtigt? Udvikling i antal

Læs mere

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING Lokalforeningsguiden beskriver de rammer, lokalforeningsbestyrelser i Kræftens Bekæmpelse arbejder inden for. Den

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-7 Aktiviteter i Rådgivning København 8 Aktiviteter i

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012

RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012 RÅDGIVNINGSCENTER AALBORG aktivitetsplan efterår 2012 INDHOLD 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 5 6-7 Temamøder 8 Kurser 8 9 Rygestop 10 Motionstilbud 11 Hjertebilen, uderådgivning 11 12 Lad dig inspirere

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014 Presse- og kommunikationskursus Nørre Aaby, den 4. april 2014 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost VELKOMMEN Fredag d. 7. marts 10:30 11:00 Ankomst - kaffe, te og brød 11:00 11:30 Velkommen - status på Hjertemotion v/ projektleder Lise Sjelberg 11:30 12:15 Hvorfor er rehabilitering vigtig? v/ rådgivningsleder

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs.

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret,

Læs mere

Vi har rundet 400.000 kroner

Vi har rundet 400.000 kroner Vi har rundet 400.000 kroner Becels gå-app, der støtter Hjerteforeningen økonomisk, er nu knap 100.000 kroner fra målet Gående har i stor stil indberettet deres skridt på Facebook eller tændt deres smartphone,

Læs mere

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter København. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter København Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-4 Foredag/temamøder 5-6 Motion 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Rådgivningscenter Odense. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Odense. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Odense Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Rådgivningscenter NÆSTVED. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter NÆSTVED. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter NÆSTVED Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper www.lunge.dk 0 Kom godt i gang som frivillig i en lokalforening I Danmarks Lungeforening udgør frivilligt arbejde det bærende fundament

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

PRÆSENTATIONER VED HJERTEFORENINGENS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014

PRÆSENTATIONER VED HJERTEFORENINGENS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 PRÆSENTATIONER VED HJERTEFORENINGENS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Indhold: 1. Formandens beretning, side 1 2. Årsregnskab 2013, side 14 3. Medlemskontingent, side 19 4. Kampagner og tiltag 2014 2015, side

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig rådgivning Region midt- og nordjylland Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Aarhus 11-12 Aktiviteter

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Kampagner i Hjerteforeningen. Fredag den 4. april 2014

Kampagner i Hjerteforeningen. Fredag den 4. april 2014 Kampagner i Hjerteforeningen Fredag den 4. april 2014 Agenda Præsentation af os alle sammen Om kampagner og kampagnearbejde fra Hauser Plads Ny hjertesvigtkampagne Lokale aktiviteter i forbindelse med

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg Mødt: Niels Kristian Sloth, Lea Andreasen, Klaus Søgård, Ole Helms, Carsten Henriksen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere