Det veterinære beredskab opbygning og løbende drift. 12. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det veterinære beredskab opbygning og løbende drift. 12. november 2014"

Transkript

1 Det veterinære beredskab opbygning og løbende drift

2 Disposition Hvad er veterinært beredskab? Hvorfor er der behov for beredskabet? Forudsætninger for beredskabet Vigtigste lovgivning Forebyggelse Strategiske beredskab Operationelle beredskab Hvem er de vigtigste aktører/samarbejdspartnere? Information Resultater af serviceeftersyn af beredskabet Opskaleringsmodel

3 Alvorligt smitsomme sygdomme Sygdomme, der kan forårsage alvorlige problemer, såfremt de opstår. der spredes meget hurtigt, der ikke respekterer landegrænser, som har alvorlige socio-økonomiske og folkesundhedsmæssige konsekvenser, der har stor vigtighed for den internationale handel med dyr og produkter.

4 Hvad er veterinært beredskab? At være forberedt på at bekæmpe en eventuel forekommende alvorligt smitsomme sygdomme Så hurtigt som muligt at blive opmærksom på at der er et problem ~ mistanke/udbrud af en alvorlig smitsom sygdom At tackle pludseligt opståede situationer hensigtsmæssigt, så det sikres, at der dæmmes op for yderligere skadevirkninger Kræver mange spillere på banen organiseres Kræver man er velforberedt har planer og har øvet sig

5 Hvorfor er der behov for beredskabet? Afrikansk svinepest i det østeuropæiske område Aviær influenza i Europa Bluetongue i Europa Mund og klovesyge i England, Tyrkiet og Mellemøsten, Nordafrika

6 Afrikansk svinepest

7 Afrikansk svinepest Status 1. nov PL, LT & LV Vildsvin 200 fund Tamsvin 39 udbrud

8 AI i Europa : HPAI H5N1 i besætninger 07 : HPAI H5N1 i vilde fugle 07 : LPAI i besætninger : HPAI H5N1 i vilde fugle 08 : HPAI H5N1 i besætninger 08 : HPAI H7N : HPAI H5N1 i vildfugle 2009 : HPAI H7N : HPAI H5N1 i vildfugle 2010 : HPAI H7N7 i tamfugle 2013

9 Bluetongue oktober 2010

10 Bluetongue bekæmpelse - vaccination Vaccina&on

11 Bluetongue 2014

12 Smittekilde for BTV i EU Sandstorme fra Nordafrika rammer de sydlige EU-lande

13 Mund- og klovesyge UK 2001 Involverede besætninger: 2026 Nedslagning: 6 millioner dyr Udgift 8 mia. Kilde: Fodring med madaffald

14 Mund- og klovesyge

15 Forudsætning for beredskabet Lovgivning Strategisk beredskab - trusselsvurderinger Operationelle beredskab! Beredskabsplaner Tværgående beredskabsplan Sygdomsspecifikke udbrudsmanualer Internettet, Intranettet, beredskabs-site action cards

16 EU lovgivning Harmoniseret EU lovgivning på dyresundhedsområdet Mund og klovesyge, 2003/85/EF Klassisk svinepest, 2001/89/EF Newcastle Disease, 92/66/EØF Avian Influenza, 2005/94/EF Afrikansk svinepest, 2002/60/EF Bluetongue, 2000/75/EF Andre eksotiske sygdomme

17 Anmeldepligt Landmand Praktiserende dyrlæge Fødevarestyrelsen Veterinærafdeling Dyresundhed, Glostrup

18 Det strategiske beredskab: trusselsvurdering Videnmæssig beredskab Basal viden om sygdommens/infektionens natur og epidemiologi Diagnostiske muligheder Bekæmpelsesmetoder og forebyggende indgreb Overvågning Dokumentation for forekomst og udbredelse - I DK - I andre lande Kendskab til handelsmønstre og mulige smitteveje Gennemførelse af trusselsvurdering ved sammenfatning af ovenstående

19 Trusselsvurderinger - Metodik Hurtig, metodisk kvalitativ vurdering af om der er en risiko for, at danske dyr kan udsættes for et smitstof Udført i DK siden 2011 Metodik baseret på DEFRAS Rapid assessment methology definition på risiko: " Ubetydelig så sjældent, at det er uden betydning " Meget lav meget sjældent, men kan ikke udelukkes " Lav sjældent, men forekommer " Middel forekommer jævnligt " Høj forekommer ofte " Meget høj forekommer højst sandsynligt Alt der ikke er ubetydelig risiko kræver yderligere kommunikation og muligvis handling

20 Trusselsvurderinger Hvornår? Som hovedregel ved nye udbrud SYGDOM GEOGRAFISK OMRÅDE AI Nye udbrud i EU + Norden ND EU vurderes fra gang Il gang (da vi har en vaccinaionspoliik, er det sjældent nødvendigt med en vurdering) MKS og CSF EU + Norden + Ukraine + Belarus + Europæisk Rusland ASF EU + Norden + Ukraine + Belarus + Europæisk Rusland (udbrud i nye områder) BT Nye udbrud i EU- lande uden for eksisterende restrikionszone SVD, Aujeszky, IBR, Leukose, Bovin TB, B. bovis, B. melitensis B. suis og AHS EU WNF og rabies Nye udbrud i lande / frie zoner i EU EU vurderes fra gang Il gang

21 Trusselsvurderinger hvordan? Action card om den praktiske udførelse Skabelon til forskellige sygdomme (fakta om agens, lovgivning, smitteveje til DK og i DK ) Flowdiagrammer mulige smitteveje sandsynligheden for introduktion Responsdiagram Skabelon til rapport Formidling af rapport Nu pr. mail til fast gruppe (CVO, Veterinær Nord/Syd/Øst, andre relevante kontorer i FVST, Veterinærinstituttet, departementet, erhvervet) Fremover som nyhedsbrev via Nyhedsbreve (alle interesserede)

22 Trusselsvurderinger kilder ADNS og OIE Information fra EU-Kommissionen (faxmeddelelser, SCoFCAH) TRACES (ind- og udførsler de seneste 2 måneder) Ved konstatering af udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme i lande omkring Danmark, vil Fødevarestyrelsen udarbejde en trusselsvurdering indenfor 3 arbejdsdage.

23 Centralt operationelt beredskab I fredstid Internationalt samarbejde Lovgivning og regeludformning Udformning/revision af beredskabsplaner Uddannelse, netværkspleje, supervision, øvelser Kontrol med forebyggelse og overvågning af mistanker/forekomst I krisetid Krisestyring Information Bekæmpelse Opfølgning

24 Hjørnesten i beredskabsarbejdet Krisemanagementplan Beredskabsplaner Tværgående og sygdomsspecifikke planer Overvågning Stand-still Overvågnings- og beskyttelses zoner Aflivning af inficerede besætninger Sporing af kontakter Forebyggende nedslagning - sunde dyr Nødvaccination Rengøring og desinfektion Erstatning til ejeren, herunder driftstabs erstatning

25 Krisemanagementplan

26 Tværgående beredskabsplan - indhold Konstatering og erklæring af udbrud Bekæmpelsesstrategi Redskaber ved bekæmpelse! Stand-still! Zoner! Flytterestriktioner udenfor zoner! Taksering! Aflivning! Bortskaffelse af aflivede dyr! Rengøring og desinfektion! Kontaktbesætninger! Epidemiologisk udredning! Nødvaccination! Forebyggende aflivning Beredskabskasser og skilte Finansielle forhold Generhvervelse af fri status Kriseorganisering Personale Samarbejdsaftaler Diagnostiske laboratorier

27 Sygdomsspecifikke manualer Mund- og klovesyge Klassisk svinepest Afrikansk svinepest Aviær influenza Newcastle disease Bluetongue BSE Scrapie Sygdomme hos akvakulturdyr Andre eksotiske sygdomme (samme manual): Kvægpest Fåre- og gedepest Smitsomt blæreudslæt hos svin (SVD) Epizootisk hæmorrhagi hos hjorte Fåre- og gedekopper Vesiculær stomatitis Lumpy skin disease Rift valley fever Afrikansk hestepest

28 Lokale beredskabsmanualer FVST Nord/Syd/Øst Lokale kriseorganisering praktisk Bemanding Kontakter lokalt! Beredskabsstyrelsen! Politi! Embedslæge og andre myndigheder

29 Overvågningsprincipper Passiv overvågning (permanent) Anmeldepligt for mistanker om alvorlige husdyrsygdomme Levende syn ved markeder og på slagterier Offentligt tilsyn med besætninger mv. under mistankeperioden Aktiv overvågning (permanent eller ad hoc) Populations- eller stikprøve-overvågning Målrettet indsamling af prøvemateriale

30 Forebyggende aflivning

31 Nødvaccination Ukontrolleret epidemi indenfor landet Andre lande er i fare sfa. geografi eller vejrforhold Andre lande er i fare på grund af epidemiologiske relevante kontakter Kræver godkendelse i EU

32 Forebyggende tiltag ved eksport - samlesteder Eksport National transport

33 Dyretransporter - returnering Branchekode - VSP Tvungen vask og desinfektion ved grænsen 48 timers karantæne før adgang til danske besætninger

34 Risiko ved dyretransporter

35 Vigtigste aktører for beredskabet Landmænd Landbrug og fødevarer Praktiserende dyrlæger FVST s dyrlæger Veterinærinstituttet, DTU Eksterne samarbejdspartnere Beredskabsstyrelsen Politi

36 Historisk baggrund Andelsbevægelsen (slutningen af 1800) Første andelsmejeri andelsmejerier 1888 Første andelsslagteri 1887

37 Bernhard Bang Dansk læge og dyrlæge Isolerede Mycobacteria bovis 1884 Demonsterede transmission af TB til mennesker via komælk Anvendte tuberkulin test på køer 1892 Koordinerede dansk TB bekæmpelse Påviste Brucella abortus 1887 Udviklede mælke ring-test

38 Tuberkulosebekæmpelse Landbrugserhvervet anmodede veterinæmyndighederne om assistance til bekæmpelsen af TB Lovgivningsmæssig backup og økonomisk støtte indledningsvist Senere kun lovgivningsmæssig backup erhvervet påtog sig udgifterne Første One-Health projekt

39 Skiltning ved indkørsel i zoner

40 Aflivning Beredskabsstyrelsen I

41 Aflivning Beredskabsstyrelsen II

42 Aflivning Beredskabsstyrelsen III

43 Aflivning Beredskabsstyrelsen IV

44 Aflivning Beredskabsstyrelsen V

45 Aflivning Beredskabsstyrelsen V

46 Rengøring og desinfektion

47 Information ved veterinære hændelser EU, OIE, FVM, handelspartnere Presseberedskab essentielt Forsøg at være offensiv hyppige pressemeddelelser Information til befolkningen Proaktiv tilgang nødvendig Diverse informationsmaterialer færdiglavede i fredstid FAQ på lukkede sider Mandskabstungt % af centrale stab

48 Optimering af beredskabet - serviceeftersyn Cost-effekt analyse af det veterinære beredskab Sygdomsmæssige trusler Risikofaktorer, smittebeskyttelse, overvågning og diagnostiske undersøgelser Krisestyring Udnyttelse af data til målrettet udpegning af besætninger til overvågning

49 Anbefalinger Cost-effekt analyse Gennemførelse af egentlig cost-effect analyse af det forebyggende beredskab IFRO Sygdomsmæssige trusler Opdatering af beredskabsplaner både mod truende vektorbårne sygdomme (WNF/RVF) og traditionelt eksotiske sygdomme som svinepest og MKS Konsekvent brug af trusselsvurderinger i forbindelse med udbrud i naboområder

50 Anbefalinger Krisestyring Revurdering af krisestyringen i ny organisation herunder brug af bird tables som kendt fra UK Revurdere ressourcebehov og udarbejde eskaleringsmodel, der skal vurdere mandskabsbehov ved udbrudsscenarier Revurdere behovet for justering og eventuel formalisering af aftaler med samarbejdspartnere Udnyttelse af eksisterende databaser Øget brug af relevante databaser til trusselsvurderinger mv

51 Overordnet konklusion Overordnet har DK et godt veterinært beredskab Behov for justeringer på en række områder herunder ressourcebehov Gennemførelse af cost-effect analyse hvad koster beredskab på forskellige niveauer hvilket niveau er nødvendigt ud fra smitterisiko, husdyrproduktion, eksport og ambitionsniveau

52 Opskaleringsprojekt - hvorfor Mund og klovesyge i UK 2001: 2024 smittede besætninger, 6 millioner dyr aflivet Mund og klovesyge i NL 2001: 26 smittede besætninger, 1800 besætninger vaccineret, dyr aflivet Danmark Intensiv kvæg- og svineproduktion Begrænset handel via markeder Få fårebesætninger Stor svineproduktion SPF systemet med høj smittebeskyttelse

53 Opskaleringsprojekt - forudsætninger Besætnings- data ID- numre Antal dyr Koordinater Besætnings- typer Fly[edata - flytninger af levedyr - flytninger af slagtedyr - tank- biler (mælk) - afstande Danske forhold - sandsynligheden for at opdage smi[ede besætninger - sandsynligheden for at regler overholdes - sandsynligheden for at kontakter rapporteres Sygdoms- relaterede data - inkubaionsid - Id Il kliniske tegn - hvor lang Id går der, før besætningen er gennemsmi[et

54 Smitte mellem besætninger Slagteri Transportvogne Flytning af svin Flytning af kvæg Person kontakter

55 Vores model kontrol af epidemi Vaccina&on hvor lang &d går der, før besætningen er immun? Hvornår begynder man vaccina&on? 3 km Transportvogne Slagteri 10 km Overvågning i Nabo zonerne besætning Slå smiqede besætninger SmiQet ned! FlyQerestrik&oner i zonerne Flytning af svin Flytning af kvæg Hvor mange kan vi slå ned eller vaccinere pr. dag? Person kontakter

56 Kontrol strategier Basis (EU+ 3 dages nationalt standstill på flytninger af dyr) Zone-nedslagning (Depop) Forskellige start tidspunkter Forskellige radii Zone-vaccination 1 (Vac-to-Cull) Forskellige start tidspunkter Forskellige radii Zone-vaccination 2 (Vac-to-Live) Forskellige start tidspunkter Forskellige radii

57 Omkostninger og tab ved MKS-epidemi 800,0 700,0 Export Direct costs 600,0 500,0 Million 400,0 300, ,0 100,0 0, Basic Depop14D - 500m Depop14D m Depop14D m Depop10H - 500m Depop10H m Depop10H m SuppVac14D - 1km SuppVac14D - 2km SuppVac14D - 3km SuppVac10H - 1km SuppVac10H - 2km SuppVac10H - 3km ProtVac14D - 1km ProtVac14D - 2km ProtVac14D - 3km ProtVac10H - 1km ProtVac10H - 2km ProtVac10H - 3km

58 Default strategi på dag 1 i Danmark Totalt stop for dyretransporter dag 1-3 (kvæg, får geder, svin, heste) Aflivning af smittede besætninger Zoner Besøg af alle besætninger indenfor zone indenfor 7 dage Totalt eksportstop for levende dyr (kvæg, får geder, svin) i en længere periode. Hvad skal der så til for at effektuere den stategi fra dag 1?

59 Opskaleringsmodellen er et regneark Input fra DTU modellen Beregninger af mandskabsbehov og materielbehov til: Taksation af smittede besætninger der skal aflives Hygiejnebarrierer ved smittede besætninger Aflivning af dyr Bortskaffelse af døde dyr Rengøring og desinfektion af smittede besætninger Blodprøver Besøg i besætninger i zonerne

60 Eksempler på forudsætninger Opgave Dyrlæger Bil 1 screeningsbesøg i 3 km zonen og 10 km zonen 1/4 1 pr. dyrlæge pr. dag I alt 9848 besøg pr. dyrlæge pr. dag Materiel Mundspærre Blodprøveglas Kanyler Vacutainer Forsendelsesmateriale Engangsdragter Virkon S Afspærringsbånd Epidemiologi skema Antal 1 27 stk. 27 stk. 2 stk. 1 stk. 4 stk. 2 breve 1 rulle 1 stk.

61 Konklusion

62 Eksterne samarbejdspartnere Samarbejdspartner Ak&vitet/ydelse A^ale etableret Beredskabsstyrelsen PoliI Decentrale krisecentre, indsamling af dyr Il aflivning, foreløbig desinfekion, opsætning af rensepunkter, prøveindsamling Transport af diagnosiske prøver, opsæ[else af afspærring, håndhævelse af transpordorbud 2011/ DTU VeterinærinsItu[et DiagnosIske undersøgelser 2014 Danmark Meteorologiske InsItut CGI Videncenter for Landbrug Spredningsmodel Centrale Husdyrregister CHR drig og vedligehold 2005 LE 34 GIS Center GIS, fremsilling af zonekort 2010 DAKA Mobil kremeringsovn /

63 Sygdomsbekæmpelse Kriterier for succesfuld bekæmpelse af en smitsom sygdom Parathed Sund fornuft Kreativitet Held