Overvågning af smitsomme kvægsygdomme i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvågning af smitsomme kvægsygdomme i Danmark"

Transkript

1 Overvågning af smitsomme kvægsygdomme i Danmark Dyrlæge Mariann Chriél, Dansk Kvæg TEMA 10 Danmarks høje veterinære stade skrøne eller virkelighed? Dansk landbrug har en stor forståelse for betydningen af frihed for en lang række af smitsomme husdyrsygdomme, der volder store økonomiske tab i andre lande. De tab, der opstår som følge af sygdommene, kan være direkte tab ved udbrud eller forårsaget af medicinering og/eller vaccination af produktionsdyrene. I Danmark er der 20 sygdomme, der er relevante for kvægproduktionen, som er omfattet af lovgivningen. Overvågningen af de enkelte sygdomme varierer på baggrund af sygdommenes karakter. De sygdomme, der har meget karakteristiske og akutte symptomer for eksempel Mund- og klovesyge - bliver i første række overvåget af landmanden selv, men også af den praktiserende dyrlæge, der kommer i besætningen (passiv klinisk overvågning). Det betyder også, at landmanden skal have så godt et tilsyn med dyrene, at unormale kliniske symptomer opdages, og dyrlægen bliver kontaktet. Man kan derfor sige, at omkostningerne ved overvågningen at disse sygdomme bliver pålagt landmanden direkte, da den kliniske overvågning kan aflæses direkte på dyrlægeregningen. Andre sygdomme (for eksempel tuberkulose) har man ikke mulighed for at opdage i besætningen, da de kliniske symptomer er meget svage eller helt fraværende - med mindre, at sygdommen er meget fremskreden. De bliver derfor overvåget passivt som en del af kødkontrollen på slagterierne (passiv kødkontrol). Det betyder, at de kontrolomkostninger, der er på slagterierne, faktisk også anvendes til at kunne dokumentere, at Danmark er fri for en lang række eksotiske sygdomme. Her er det ikke en direkte omkostning for den enkelte landmand, men en del af omkostningen ved slagtning af et kreatur. Endelig har vi 5 kvægsygdomme, der overvåges aktivt. Denne overvågning kan være direkte foranlediget af kvægbruget selv på grund af produktionstab ved udbrud af sygdommen for eksempel IBR, enzootisk leukose og BVD - eller være foranstaltet som følge af risiko for overførsel af en zoonose for eksempel salmonella og BSE. Omkostningerne ved overvågningen påhviler det samlede kvægbrug. IBR Overvågningen af IBR består af 4 årlige undersøgelser af tankmælksprøver - dog med månedlig undersøgelse af mælkeleverende besætninger i Sønderjylland - samt af undersøgelse af hvert 6. slagtedyr ældre end 8 måneder, der bliver slagtet på et eksportautoriseret slagteri. Alle dyr, der slagtes på et mindre slagtehus, skal undersøges for IBR. Denne aktive overvågning koster årligt ca. 2,5 mio. kr. Dertil kommer eventuelle omkostninger ved reinfektion af besætninger med deraf følgende slagtning af smittede kreaturer. I 2002 androg dette ca. 5 mio. kr. EBL - enzootisk leukose Overvågningen af enzootisk leukose er ikke så intens som IBR-overvågningen. Der undersøges én tankmælksprøve fra alle mælkeleverende besætninger hvert 3. år, og kun hvert 6. slagtekreatur ældre end 20 måneder skal blodprøveundersøges for antistoffer mod enzootisk leukose. Omkostningerne ved overvågningen beløber sig til ca. 1,4 mio. kr. Der har ikke været fundet smittede dyr siden Danmark blev erklæret fri for sygdommen i BVD Det igangværende program for udryddelse af BVD betyder afsætning af store ressourcer til både undersøgelse og administration. Endvidere medfører programmet også omkostninger for den enkelte landmand ved årlige kontrolundersøgelser. Når sygdommen er udryddet, vil man kunne forvente en betydelig reduktion i denne økonomiske byrde for kvægbruget. Omkostningen i 2002 var på ca. 3 mio. kr., og kun meget få midler anvendes til erstatning for sygdommen. BSE og Salmonella Anderledes betydelige omkostninger er der forbundet med overvågningen af de zoonotiske sygdomme BSE og Salmonella. BSE koster årligt ca. 50 mio. kr. til analyser af slagtedyr og nedslagning af smittede besætninger, mens overvågningen af Salmonella dublin koster ca. 2,5 mio. kr. Selv om omkostningerne ved de igangværende overvågningsprogrammer er betydelige, kan man dog konstatere, at hovedparten af de lovomfattede sygdomme bliver overvåget gratis i forbindelse med enten dyrlægebesøg eller ved kødkontrollen. Størstedelen af de direkte omkostninger skyldes hensynet til fødevaresikkerheden, mens kun en mindre del er relateret til kvægspecifikke sygdomme. 104

2 Anmeldepligtig husdyrsygdom Seneste forekomst Overvågning Bluetongue Aldrig konstateret Passiv klinisk Bovin spongiform encephalopati (BSE) November 2002 Aktiv Bovin Virus Diarré (BVD) Forekommer Aktiv Brucellose 1964 Passiv - klinisk Cysticerkose Forekommer Passiv - kødkontrol Enzootisk leukose 1990 Aktiv Hydatidose 1996 Passiv - kødkontrol Infektiøs bovin rhinotracheitis (IBR) November 2002 Aktiv Kvægpest 1792 Passiv klinisk Lumpy skin disease Aldrig konstateret Passiv klinisk Miltbrand 1988 Passiv klinisk Mund- og klovesyge 1983 Passiv - klinisk Oksebremselarve-invasion - Passiv klinisk Oksens ondartede lungesyge 1886 Passiv klinisk Parafilaria bovicola-invasion - Passiv kødkontrol Rabies (flagermus) 2001 Passiv klinisk Rift valley fever Aldrig konstateret Passiv klinisk Salmonellose Forekommer Aktiv Tuberkulose 1988 Passiv kødkontrol Vesikulær stomatitis Aldrig konstateret Passiv - klinisk 105

3 Betydning af det veterinære niveau ved eksport af mejeriprodukter Divisionsdirektør Frede Juulsen, Arla Foods TEMA 10 Danmarks høje veterinære stade skrøne eller virkelighed? Når jeg på så kort tid skal forsøge at anskueliggøre vigtigheden af det veterinære niveau, vil jeg fokusere på de forhold, som ikke har de store overskrifter, men som er det lange seje og meget vigtige træk for fortsat at fastholde og udbygge det gode ry, som danske mejeriprodukter har verden over. Ingen kan i dag være i tvivl om, at et alvorligt veterinærproblem i primærproduktionen på få minutter kan ødelægge, hvad der er bygget op af godt ry gennem generationer. Desværre fremkommer der i medierne næsten dagligt eksempler på problemer med vores fødevaresikkerhed, og disse historier kan være mere eller mindre korrekte, men hver eneste gang har det en negativ indflydelse på forbrugernes tillid til fødevarerne og de producenter, der står bag. De eksempler, der har været alvorlige brud på fødevaresikkerheden, har heldigvis ikke ramt danske fødevarer men det er nu ikke bare held, at det har været sådan, da det er min overbevisning, at det skyldes, at vi i Danmark har et højt niveau i alle led af vores fødevareproduktion. ARLA Foods mission er At tilbyde moderne forbrugere mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Fokus på fødevarer er gældende i alle markeder, som AR- LA Foods opererer i, men den kommer til udtryk på mange forskellige måder, og følgerne af denne fokus er også forskellig for de forskellige markeder. På mange af markederne uden for Europa er det oftest myndighedernes reaktion, som vi mærker i første omgang, med en række krav til certifikater om mejeriprodukternes oprindelse og garanti for oprindelsesland. Dette er også typisk de markeder, som er meget hurtige til at lukke for importen fra Danmark, hvis der forekommer et veterinærproblem som for eksempel BSE eller Mund- og klovesyge. Derfor er håndteringen af de enkeltstående sager, som forekommer, af altafgørende betydning for vores eksport til disse markeder. På de nære markeder og de for ARLA Foods vigtigste markeder er det dog reaktion og image hos vores kunder og hos forbrugerne, som er vigtigst for vores evne til at afsætte vores højtforædlede mejeriprodukter og dermed vores evne til at sikre en så høj indtjening som muligt. For 12 år siden satte ARLA Foods (daværende MD Foods) ekstra fokus på de store detailhandelskunder - blandt andet i UK, hvor vi blev en aktiv leverandør af mejeriprodukter under detailhandelskundernes egne mærker som Tesco, Marks & Spencer m.fl. På daværende tidspunkt havde disse kunder store krav til kvalitetsstyring og kvalitetssikring på mejerierne og i distributionsleddet, men forudsatte at primærproduktionen var under kontrol af leverandørerne. I de seneste år har dette ændret sig til, at kunderne også stiller krav til primærproduktionen. Hvor tidligere et kontrolbesøg fra en stor detailhandelskunde begrænsede sig til mejerierne, ønsker mange af disse kunder nu også at besøge landbrug samt stiller krav til kvalitetssikring, dyrevelfærd, driftsledelse m.m. for primærproduktionen. Kunderne ønsker således at se dokumentation for, at deres krav til primærproduktionen er opfyldt. De vigtigste signaler og dommere er dog forbrugerne, hvorfor ARLA Foods mission først og fremmest er bredt rettet mod forbrugerne. Hvor tryghed ved vores produkter er en forudsætning for at skabe inspiration og velvære hos forbrugerne. Tryghed som forudsætning sikres ved, at råvaren mælken er produceret under forhold, som er i overensstemmelse med forbrugernes forventninger, og dækker meget bredt fra mælkens sammensætning, og fødevaresikkerhed til miljø og dyrevelfærd. I de seneste år har vi i Arla Foods arbejdet med et kvalitetsprogram for Arlagården, som skal sikre, at disse krav er opfyldt i fremtiden. Når disse forudsætninger er på plads, kan vi lykkes med at videreudvikle afsætningen af mejeriprodukter via produktudvikling, markedsføring, service osv. med mulighed for at sikre, at ARLA Foods derved forsat kan skabe en relativ høj indtjening til vores ejere. Det veterinære niveau for mælkeproduktion er godt og er med til at sikre et meget højt og positivt image for vores mejeriprodukter på eksportmarkederne, men det er samtidig vigtigt, at dette niveau videreudvikles, blandt andet ved at nye zoonoser observeres, og at der sikres fortsat sammenhæng mellem forbrugernes forventning og realiteter i det veterinære niveau for mælkeproduktionen. ARLA Foods ønsker at udnytte ejer- og leverandørtilknytningen til 106

4 virksomheden til at sikre denne udvikling, hvilket skal bygges på en styrket kvalitetspolitik for mælkeproduktionen med udgangspunkt i 4 hjørnesten: Mælkesammensætning Fødevaresikkerhed Dyrevelfærd Miljøhensyn. Kvalitetsprogrammet Arlagården fastlægger forholdene for Arla s medlemmer og skaber mulighed for, at forbrugerne endnu bedre kan forstå en sammenhæng mellem mælken, osten eller smørret i deres køleskab og den produktion, som har ført frem til disse produkter. Det høje veterinærniveau er en forudsætning for eksport af mejeriprodukter, hvor det veterinære niveau konstant skal udvikles og styrkes, og der skal skabes bedre sammenhæng og forståelse mellem primærproduktion, produkterne, afsætning og kunder samt forbrugerne. 107

5 Fødevaredirektoratets betydning for international troværdighed Veterinærdirektør Preben Willeberg, Fødevaredirektoratet TEMA 10 Danmarks høje veterinære stade skrøne eller virkelighed? Ethvert land, som ønsker at handle internationalt med dyr og animalske produkter, skal etablere en kompetent veterinæradministration, som kan påtage sig det faglige og administrative ansvar for de nødvendige garantier og dokumentation for produkternes status med hensyn til smitterisiko for såvel husdyrsygdomme som zoonotiske infektionsstoffer mv. De generelle retningslinier for denne såkaldte zoo-sanitære virksomhed og de detaljerede forskrifter i forbindelse med hver enkelt sygdom fremgår af OIE s International Animal Health Code, der revideres og opdateres årligt. OIE s retningslinier er anerkendt som WTO (World Trade Organisation) standarder på disse områder. Husdyrsygdomsorganisationen OIE (Office International des Epizooties) er en uafhængig international organisation, som blev etableret i Paris i 1924, og som nu har over 160 medlemslande. EU-reglerne og de danske lovregler vedrørende husdyrsygdomme vil typisk efterleve OIE s retningslinier eller være endnu strengere (for eksempel vedrørende BSE, Salmonella, BVD). I Danmark udfører Fødevaredirektoratet blandt andet opgaverne som kompetent veterinæradministration. Specifikt er de internationale zoosanitære ansvarsopgaver delegeret til veterinærdirektøren med direkte ansvar overfor ministeren. I henhold til dansk lovgivning skal veterinærdirektøren være dyrlæge af uddannelse. Aktiviteterne, som den danske veterinæradministration har ansvaret for, omfatter blandt andet: Passiv løbende overvågning via anmeldepligt for de vigtigste smitsomme husdyrsygdomme Aktiv løbende overvågning via strategisk placerede prøveindsamlinger og tilsyn Løbende overvågning af husdyrsygdomssituationen ude i verden Beredskabsplaner, der udarbejdes og opdateres løbende Overvågning og/eller gennemførelse af bekæmpelsesprogrammer Sikring af fuld sporbarhed af dyr og produkter og dokumentation heraf Kvalitetskontrol og referencevirksomhed på laboratorieområdet Opdatering af lovgivning og regelsæt Myndighedskontrol med kritiske processer og virksomheder Certificering af oprindelse og status som basis for eksport af dyr og produkter. Vigtige elementer i denne liste varetages af Danmarks Veterinærinstitut, der primært har ansvaret for den laboratoriemæssige ekspertise og kapacitet. Danmarks Veterinærinstitut har imidlertid også ansvaret for den forskningsmæssige basis for såvel den løbende risikovurdering som for nyudvikling af diagnostik og bekæmpelsesmetoder. Danmarks særlige position som et internationalt foregangsland med hensyn til fravær af husdyrsygdomme og den løbende dokumentation heraf er en integreret del af nationens indsats for vedblivende at være et af verdens vigtigste eksportlande for levende dyr og animalske produkter. Den historiske udvikling bag det aktuelle høje veterinære stade har været påvirket af mange elementer. Blandt de væsentligste er: Danmarks gunstige geografiske situation Producenternes gode uddannelsesniveau og høje grad af organisering Et veludbygget samarbejde imellem brancherne og det offentlige på alle niveauer Bred politisk accept og opbakning med hensyn til målsætning og fremgangsmåde. På denne baggrund har der igennem tiderne udviklet sig en dansk tradition for udryddelse af de organismer, der forårsager smitsomme husdyrsygdomme, det vil sige en radikal metode til at begrænse sygdommenes økonomiske, velfærdsmæssige og handelsmæssige konsekvenser. Fødevaredirektoratet søger bevidst at fremme den internationale tillid til vores virke og til det høje veterinære stade blandt andet ved prioritering af følgende målsætninger: Faglighed i højsædet ved alle afgørelser og indstillinger Hurtig og kompetent indgriben i krisesituationer Åbenhed og aktiv information om fravær af sygdom og om mistanker og udbrud Aktiv deltagelse i internationale møder og samarbejde Deltagelse i bilaterale udvekslinger og inspektioner 108

6 Oparbejdelse af gode relationer til eksportmarkedernes veterinærmyndigheder i fredstid. Der foreligger såvel national som international dokumentation for, at de faglige og administrative aktiviteter under ansvar af Fødevaredirektoratet og Danmarks Veterinærinstitut planlægges og gennemføres på det forventede høje niveau, både kvalitativt og kvantitativt. Dokumentationen omfatter blandt andet: Internet-dokumentation af løbende opdateret situation på: Pressemeddelelser i særlige tilfælde Information til statskonsulenter og ambassader i udlandet Revisions- og inspektionsrapporter blandt andet fra EU Interne rapporter, arbejdsprogrammer og virksomhedsregnskaber Publikation af videnskabelige resultater i internationale tidsskrifter med referee-ordning og formidling på dansk til brugere og interessenter. Der må forventes til stadighed at findes store aktuelle udfordringer til det opnåede høje veterinære stade. De forhold, der påvirker situationen, omfatter mangfoldige faglige, samfundsmæssige, administrative, økonomiske og politiske faktorer som blandt andet: Øget samhandel og persontrafik mellem landene Nye sygdomme og infektioner Nye diagnostiske metoder og forskningsmæssige fremskridt Øgede forventninger til beredskabets omfang og effekt Forhold omkring EU, WTO, m.fl. Øget offentlig og politisk interesse i fødevaresikkerhed, husdyrvelfærd, etik, mv. Privatisering af offentlige aktiviteter Brancheorganisationernes og Fødevaredirektoratets fremtidige forhold. 109

7 Politisk holdning til et højt veterinært stade i Danmark Formand for Folketingets fødevareudvalg, Christian H. Hansen, Dansk Folkeparti TEMA 10 Danmarks høje veterinære stade skrøne eller virkelighed? Landbruget er stadig et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. De milliarder, der hvert år tjenes her er afgørende for Danmarks økonomi og dermed også borgernes velfærd. Men denne succes var aldrig blevet til, hvis det ikke havde været for det slid, generationer af landmænd har lagt for dagen. Det er landbrugets store arbejde inden for forædling af produkter på et højt internationalt niveau, der har været med til at placere Danmark i den økonomiske top. Et Danmark, der er fattigt på råstoffer, men rigt på foretagsomme og opfindsomme mennesker. Men landbruget er ikke kommet sovende til denne succes, og ikke kun kvantiteten men også kvaliteten har været en afgørende faktor. Modtagere af danske landbrugsprodukter har altid kunnet vide sig sikre på, at kvaliteten af de danske fødevarer er i top. Og hvorfor nu det? Jo, det skyldes, at vi i Danmark har en lang og solid tradition for kvalitetsovervågning i fødevaresektoren. Det er til uvurderlig gavn for eksporten, men så sandelig også til gavn for de hjemlige forbrugere, der trygt kan lægge, kødog mælkeprodukter i kurven. Et højt veterinært niveau er vigtigt for alle led i forarbejdningsprocessen. Både ude hos primærproducenterne, landmændene og fiskerne. I fødevareindustrien, på slagterier og andre forarbejdningsvirksomheder. Men også i butikkerne og supermarkederne, hvor de færdige produkter møder den kritiske forbruger af i dag. I alle disse led er løbende kontroller på et højt niveau en afgørende nødvendighed for fortsat succes. Lad os starte hos landmanden, det første led i kæden. Hos landmanden skal det kontrolleres, at alt er som det skal være. De løbende dyrlægekontroller skal sikre hensynet til både dyrene og kvaliteten. Her er det alfa og omega, at dyrene har det godt og trives. Ellers bliver produkterne derefter. Dette betyder, at dyrlægerne faktisk har to opgaver. For det første skal de sikre, at dyrene ikke lider unødig overlast under de meget rationaliserede og moderne driftsformer. For det andet skal dyrlægerne drage omsorg for, at kvaliteten og hygiejnen er i top. Men dyrlægen må ikke være en blind repræsentant for profitten. Dyrlægen skal derfor ikke ukritisk optimere produktionen med unødigt store mængder medicin, og han skal heller ikke se gennem fingre i de tilfælde, hvor dyrene f.eks. lider på grund af mangel på plads eller lys. Dyrlægen bør her fungere som forbrugerens forlængede arm. Det er ham, der har pligt til at gribe ind som en slags repræsentant for både dyrene og forbrugeren. Men den veterinære kontrol rækker endnu videre. Den er helt afgørende for de danske produkters omdømme i udlandet. Da kogalskaben hærgede i Europa, så vi de kraftige reaktioner. Vi oplevede, hvordan Storbritannien blev udelukket af det gode selskab, fordi landets veterinære kontrol havde svigtet på en række punkter. Men i Danmark reagerede vi lynhurtigt med de skrappest tænkelige foranstaltninger. Hvor der var blot den ringeste mistanke, blev kvæget prompte slået ned. Det var tragisk, men desværre nødvendigt. Og det betød, at de danske eksportører af oksekød slap med skrækken, mens man ikke i alle lande var ligeså heldige med håndteringen af krisen. Men Danmark er ikke en ø i verden. Med den stigende internationalisering er fælles internationale regler og standarder afgørende for en fri handel med fødevarer. Det gælder f.eks. i forhold til EU-beslutninger, hvor der må sikres samme høje standard for produktionsvilkår i alle EUlande. Det gælder også lige vilkår i forbindelse med bekæmpelse af smitsomme sygdomme. Men EU- beslutninger må ikke medføre en forringelse af de høje danske standarder og krav om kvalitet. Danmark må aldrig gå på kompromis med ideen om, at vi altid kan gøre det bedre. Enhver slækkelse af fødevaresikkerheden med økonomi som argument ville være ensbetydende med et eksportmæssigt selvmord. Samtidig ville forbrugerne omgående miste tilliden til danske fødevareproducenter og måske foretrække udenlandske - og billigere - produkter. Så ville generationers slid have været forgæves. Dansk Folkeparti vil aktivt arbejde for, at det veterinære niveau i Danmark fortsat nyder international anerkendelse. Vi vil arbejde for, at dyrene sikres ordentlige vilkår og ikke glemmes, når alt synes at gå op i økonomi. Vi vil arbejde for, at den danske forbruger også i fremtiden kan lægge danske fødevarer i kurven i tryg forvisning om, at kvaliteten er i orden, og at dyrene ikke har lidt overlast. Men vi vil også arbejde på at skabe en holdningsændring hos den enkelte forbruger. Folk må til at forstå, at kvalitet koster ekstra. Og forbrugerne må forstå, at det i sidste instans er dem, der har afgørende indflydelse på kvaliteten. Udbud og efterspørgsel vil i sig selv være en udmærket mekanisme til at skabe forbedringer. 110

8 111

Fødevaredirektoratets betydning for international troværdighed. rdighed

Fødevaredirektoratets betydning for international troværdighed. rdighed Fødevaredirektoratets betydning for international troværdighed rdighed Preben Willeberg Veterinærdirektør dr.med.vet., dr.med.vet.h.c. Indhold: Baggrund for højt dansk veterinært stade Fødevaredirektoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Det veterinære beredskab

Det veterinære beredskab Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 125 Offentligt Det veterinære beredskab Den Danske Dyrlægeforening 28 januar 2015 Det veterinære beredskab Disposition Hvad er beredskab?

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forsknin Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Veterinære beredskabsøvelser

Veterinære beredskabsøvelser Veterinære beredskabsøvelser Udvikling og afprøvning af det veterinære beredskab Hanne M. Hansen, kontor for husdyrsundhed Det veterinære beredskab kort! Hvad? Hvorfor? Hvordan? Veterinære beredskabsøvelser

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene

Udkast til Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene Udkast til Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene I medfør af 25, 29 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af

Læs mere

Regler for Kvægerstatningsordningen

Regler for Kvægerstatningsordningen Regler for Kvægerstatningsordningen Disse hovedregler skal ses i sammenhæng med bilag vedrørende den aktuelle sygdom og beregningsmodellen for tab ved kastninger. Adgang til alle ordningens dokumenter

Læs mere

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene BEK nr 1332 af 18/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00215 Senere

Læs mere

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol Fjerkrækongres 2012 Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol hvorfor? Fødevaresikkerhed Dyresundhed Dyrevelfærd For at afgøre om det er sikkert for mig at æde din lever

Læs mere

Vi stiller kvalitetskrav til mælkeproduktion

Vi stiller kvalitetskrav til mælkeproduktion Vi stiller kvalitetskrav til mælkeproduktion 19. februar 2012 Præsentationens indhold Arlas foranderlige verden Arlas Strategiske fokusområder og udviklingsprojekter Status mælkekvalitet 2011 Planer for

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0260 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2013-14-321-01857/Dep. sagsnr. 19930 Den 11. juni 2013 FVM 154 GRUNDNOTAT

Læs mere

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen

LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen LVK Årsmøde 2011 Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen HVOR ER VI PÅ VEJ HEN? landmand fødevareproducent miljøforvalter dyrevelfærdsgarant Generelle udviklingstendenser Godt internationalt

Læs mere

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregå Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen December 2006 Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen (Til Fødevareregionerne) Afsnit I Formål, regelgrundlag og branchekode Formål Formålet med hygiejnekontrol er at sikre, - at gældende

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

ERKLÆRING FRA TILSYNSFØRENDE DYRLÆGE i forbindelse med eksport af kvægembryoner fra Danmark til Australien

ERKLÆRING FRA TILSYNSFØRENDE DYRLÆGE i forbindelse med eksport af kvægembryoner fra Danmark til Australien ERKLÆRING FRA TILSYNSFØRENDE DYRLÆGE i forbindelse med eksport af kvægembryoner fra Danmark til Australien Undertegnede dyrlæge, som er godkendt til at føre tilsyn med embryoindsamlingsteamet/-centeret,

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen.

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen. Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Bilag 2 Offentligt [Bidrag til Samlenotat, KOM (2004)775] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr Anordning nr. 524 af 8. juni 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 48

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Jeg, (BLOKBOGSTAVER) den undertegnede dyrlæge, som fører tilsyn med tyrestationen, attesterer hermed at: a. I perioden mellem første og sidste sædopsamling

Læs mere

Zoonotiske infektioner en trussel vi må forholde os til!

Zoonotiske infektioner en trussel vi må forholde os til! Zoonotiske infektioner en trussel vi må forholde os til! www.guzer.com/pictures/kid_pig_kiss.jpg ONE Health sundhedsfremmende for mennesker og dyr den 17. maj 2011 Professor Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet;

Læs mere

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen 1 HVAD AFGØR OM FORBRUGERE I IND- OG UDLAND VIL KØBE DANSK ØKOLOGI? Øget værditilvækst kræver, at produkter har noget ekstra at tilbyde forbrugerne sammenlignet med tilsvarende standardvarer Økologisk

Læs mere

Strategi- og ressourceplan Til forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme

Strategi- og ressourceplan Til forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme Strategi- og ressourceplan Til forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme Version 7 September 2007 Husdyrsundhedskontoret Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen

Læs mere

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst.

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. MISSION Vi skaber fremtidens mejeri for at bringe sundhed og inspiration ud i verden, på naturlig

Læs mere

Dyrevelfærd - I et politisk og fagligt perspektiv

Dyrevelfærd - I et politisk og fagligt perspektiv Dyrevelfærd - I et politisk og fagligt perspektiv Dansk Kvægs indsatsområder indenfor dyrevelfærd Veterinærchef Karsten Aagaard Dansk Kvæg Dansk Kvægs kongres 28. februar 2006 Side 1 / 02-03-2006/ Dansk

Læs mere

Det veterinære beredskab opbygning og løbende drift. 12. november 2014

Det veterinære beredskab opbygning og løbende drift. 12. november 2014 Det veterinære beredskab opbygning og løbende drift Disposition Hvad er veterinært beredskab? Hvorfor er der behov for beredskabet? Forudsætninger for beredskabet Vigtigste lovgivning Forebyggelse Strategiske

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland For at lave en klar modsætning til det spændende oplæg, vi lige har hørt fra Tranberg, vil jeg lige sige

Læs mere

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser 2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser Karakteristika Husdyr- og fødevareproduktionen kan blive ramt af udbrud af en række alvorlige smitsomme sygdomme hos dyr. Nogle husdyrsygdomme begrænser sig til én dyreart,

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2004 2633 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. december 2004 Med henblik

Læs mere

EFFEKTVURDERINGS. rapport Kvægafgiftsfonden

EFFEKTVURDERINGS. rapport Kvægafgiftsfonden EFFEKTVURDERINGS rapport 2012 Kvægafgiftsfonden Indhold Forord og sammendrag 2 1. Introduktion 3 2. Evalueringsmodellen 5 3. Effektvurdering af Overvågning, forebyggelse 9 og håndtering af smitsomme kvægsygdomme

Læs mere

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsen i en ny tid En af Fødevarestyrelsens fornemmeste opgaver er at fremme sunde og sikre fødevarer og skabe vækst i hele fødevaresektoren. Sådan har det

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 8.9.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 237/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 790/2010 af 7. september 2010 om ændring af bilag VII, X og XI til Europa-Parlamentets

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 20. juni 2017 Erstatter version af 3. februar 2017 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr BEK nr 54 af 26/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødemin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-000378 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det veterinære beredskab en forudsætning for det høje veterinære stade i Danmark

Det veterinære beredskab en forudsætning for det høje veterinære stade i Danmark Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 169 Offentligt Det veterinære beredskab en forudsætning for det høje veterinære stade i Danmark Preben Willeberg dyrlæge, Ph.D., dr.med.vet.,

Læs mere

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7.

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. november 2008 Grønbog om landbrugsprodukters kvalitet: produktstandarder,

Læs mere

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB Mælkens mangfoldighed En seminarrække om mælk og mejeriprodukter i alle afskygninger De enkelte seminarer vil blive afholdt fra oktober 2013 og frem til medio

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres 2016-02-29 1 Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2.

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 29 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Marts 21 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case kontrollen...3 3. Virksomhedernes ansvar...3

Læs mere

Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen

Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen Den danske kyllings historie Side 2 Den danske kyllings historie Tilbageblik Frem til 1930 var der stort set ingen fjerkræproduktionen

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Test for BSE. Antal prøver i 2001

Test for BSE. Antal prøver i 2001 Test for BSE Antal prøver i 2001 250.408 slagtedyr over 30 måneder 20.296 selvdøde dyr 1.797 nødslagtede dyr 4.025 dyr fra UK eller foderkohorter (blå eller grønne øremærker) 70 kliniske mistanker I alt

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 320 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Certifikatnummer (1) :/ Certificate number (1) : Importtilladelsesnummer:/ Import permit number:

Certifikatnummer (1) :/ Certificate number (1) : Importtilladelsesnummer:/ Import permit number: VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af avlskvæg fra Danmark til Kuwait/ for export of breeding cattle from Denmark to the State of Kuwait Certifikatnummer (1) :/ Importtilladelsesnummer:/

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 268 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret kød 1. Målsætning og dækningsområde. Det er virksomhederne ansvar at sikre sig at uemballeret kød med særlig eksportstatus, herunder

Læs mere

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder J. nr.: 2014-14-60-00048 15. juni 2016 Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder INDLEDNING Der er risiko for, at smitsomme

Læs mere

Saneringer og smittebeskyttelse

Saneringer og smittebeskyttelse Saneringer og smittebeskyttelse Heidi Bundgaard Voss, Dyrlæge BVD-administrationen, Dansk Kvæg BVD Virus Dyret udvikler antistoffer Faren er smitte af fostre 0-5 måneder Udvikler tolerance overfor virus

Læs mere

Beskyttet Geografisk Betegnelse

Beskyttet Geografisk Betegnelse Beskyttet Geografisk Betegnelse sven ålborg 01.12.2010 Hvad er Beskyttet Geografisk Betegnelse? - kvalitetsmærke for unikke landbrugsprodukter i EU BOB: Oprindelse i området Geografisk miljø Fremstillet,

Læs mere

Notat om sagen vedrørende hestekød deklareret som oksekød i færdigretter i EU

Notat om sagen vedrørende hestekød deklareret som oksekød i færdigretter i EU Institution: Fødevarestyrelsen Kontor/initialer: Kontor for Kemi og Fødevarekvalitet/SVSH/METH, Foder- og Fødevaresikkerhed/AMAR, Veterinærmedicin/TIPE, International Handel/RAM Sagsnr./dok.nr.: 2013-29-261-02477

Læs mere

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr.

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9.12.2016 J.nr.: 2016-14-81-03578/ANXU Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9. december 2016 Trusselsvurdering*: Der er konstateret udbrud af lumpy skin disease

Læs mere

Initiering af human og veterinær beredskab set ud fra et OneHealth perspektiv i Grønland som en væsentlig del af Arktis

Initiering af human og veterinær beredskab set ud fra et OneHealth perspektiv i Grønland som en væsentlig del af Arktis Initiering af human og veterinær beredskab set ud fra et OneHealth perspektiv i Grønland som en væsentlig del af Arktis af Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Februar 2015 VFMG- Veterinær- og

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere

Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud

Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud Diætistmøde i DMA den 25. 26. september 2008 Kontorchef Karin Breck, Kontor for mikrobiologisk

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Dyrenes sundhed og forebyggelse af sygdomme Baggrund Startede studiet i Australien 2007 afsluttede på Landbohøjskolen København juni 2012. Startede hos september 2012 Praktisk

Læs mere

I afsnit to og tre er Fødevarestyrelsens mission og vision introduceret. Dernæst er selve strategiens syv emneområder beskrevet i afsnit fire:

I afsnit to og tre er Fødevarestyrelsens mission og vision introduceret. Dernæst er selve strategiens syv emneområder beskrevet i afsnit fire: 2. december 2008 Fødevarestyrelsen fra jord til bord Fødevarestyrelsens strategi 2009-2012 1. Indledning 1.1 Fødevarestyrelsens strategi Fødevarestyrelsens strategi for årene 2009-2012 angiver de væsentligste

Læs mere

Kongelig Dansk Ambassade Madrid

Kongelig Dansk Ambassade Madrid Kongelig Dansk Ambassade Madrid Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Holbergsgade 2 DK-1057 Copenhague K DINAMARCA Claudio Coello 91-4º E-28006 Madrid, Spanien Tlf: +34 91 431 84 45 Fax: +34

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Enhed/initialer: Veterinærkontoret /MELHU Sagsnr.: 2016-1497 Dato: 9. marts 2016 Samråd

Læs mere

Tale til åbent samråd AX og AY i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Tale til åbent samråd AX og AY i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 30. marts 2011 Tale til åbent samråd AX og

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

4. august 2016 EM 2016/126. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

4. august 2016 EM 2016/126. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 4. august 2016 EM 2016/126 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Efter vedtagelsen af Inatsisartutlov om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens under forårssamlingen 2016,

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella

Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 9. marts 2009/JAM/- Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella Problem Danmark har i mange år haft systemer

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

Markedsorientering i Dambrugsbranchen. En utopi eller realitet om føje år?

Markedsorientering i Dambrugsbranchen. En utopi eller realitet om føje år? Markedsorientering i Dambrugsbranchen En utopi eller realitet om føje år? Disponering Hvorfor så svag reaktion på rapporten Den markedsmæssige situation her og nu Hvor er branchen på vej hen Hvorfor ingen

Læs mere

Kvalitet i offentlige forvaltningsdata i Fødevarestyrelsen

Kvalitet i offentlige forvaltningsdata i Fødevarestyrelsen Kvalitet i offentlige forvaltningsdata i Fødevarestyrelsen Rigsarkivets konference 8. nov. 2017 Annelise Fenger, Kunde- og udviklingsdirektør, Fødevarestyrelsen Miljø- og Fødevareministeriets organisering

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 7.3.2017 L 59/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/384 af 2. marts 2017 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikaterne BOV-X,

Læs mere

Handlen med hjemmemarkedet er rolig. - I pct. af ugen før... 99,2 99,8 99,8 100,2 100,1 - I pct. af samme uge sidste år... 94,6 96,9 96,6 98,3 99,4

Handlen med hjemmemarkedet er rolig. - I pct. af ugen før... 99,2 99,8 99,8 100,2 100,1 - I pct. af samme uge sidste år... 94,6 96,9 96,6 98,3 99,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 39/13 Markedsnyt -09-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

LOVGIVNING SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BEDRE DYREVELFÆRD

LOVGIVNING SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BEDRE DYREVELFÆRD LOVGIVNING SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BEDRE DYREVELFÆRD Peter Sandøe IPH, FOI & CeBRA www. Københavns Universitet, LIFE bioethics.kvl.dk BAGGRUND For tre år siden samme sted fremlagde Det Dyreetiske Råd

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

HVAD MED FORBRUGERNE?

HVAD MED FORBRUGERNE? HVAD MED FORBRUGERNE? Peter Sandøe, Tove Christensen, Karsten Klint Jensen. Sara Kondrup & Jesper Lassen IPH, FOI & CeBRA Københavns Universitet, LIFE www.dyreetik.dk UDGANGSPUNKT Forbrugerne har en berettiget

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 6. juni 2011 FVM 896 SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

Læs mere

Den kgl. Danske Ambassade Maj 2004 Bruxelles. Årsrapport 2003 Luxembourg

Den kgl. Danske Ambassade Maj 2004 Bruxelles. Årsrapport 2003 Luxembourg Den kgl. Danske Ambassade Maj 2004 Bruxelles Årsrapport 2003 Luxembourg Statskonsulent Anders Buch Kristensen 1. Den samfundsøkonomiske udvikling i Luxembourg Luxembourg har 441000 indbyggere på et areal

Læs mere

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode KO krav og deres sammenhæng til branchekode krav 7.1 Miljø 1.1 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord, undergrund 1.2 Anvendelse

Læs mere

MARKEDSAFDELINGEN 26. april 2006 Uge 17

MARKEDSAFDELINGEN 26. april 2006 Uge 17 UgeNyt For oksekød MARKEDSAFDELINGEN 26. april 2006 Uge 17 Axeltorv 3, Postboks 438 1505 København V Tlf. 3391 4446 Fax 3373 2510 www.meatboard.dk e-post: kf@meatboard.dk Faldende slagtninger i 1. kvartal

Læs mere

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fuldmægtig Per Rathmann Hansen Mejeriingeniør Kontoret for kontrolstyring 2. Kontor Ny kontrolstrategi

Læs mere