Kajakklubben Vikingen Silistria.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kajakklubben Vikingen Silistria."

Transkript

1 Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene. 2. Udvalgsbesættelse. 3. Eventuelt. Ad 1: Orientering fra udvalgene: Formanden bød velkommen herunder: Dalende aktivitet i klubben Målet med ca. 240 medlemmer var nået. Tilgangen af ungdomsrorere og aktiviteten i Kraftcenteret er dalende. Der vil i 2008 blive 3-4 instruktionshold med et optag på ca. 40 nye medlemmer flest under 50 år. Der blev efterlyst besætning til: Vinteraktiviteter Sponsor Handicap/onsdagsaftner Der blev orienteret om jubilæums- og standerstrygningsfesten den 6. oktober 2007, og 2. februar Der blev orienteret om, at web udvalget overtages af Gert. Der kom kommentarer fra følgende: Bjarne Laursen mente, at der skulle reklameres mere for, at Handicap om onsdagen ikke kun er konkurrence, men også en klub-/hyggeaften med kaffe og ostemad ect. Mona ville gerne vide, om der kun kunne roes i konkurrencen når der var handicap, da dette måske afholdt nogle fra at komme? Det blev indskærpet, at man godt måtte ro, såfremt man ventede med at tage både til efter kl. 19:00. Ejlev mente, at det dalende antal deltagere til stævner som Tour de Gudenå kunne være affødt af, det ringe fremmøde til Handicaproningen. Synnøve spurgte til aktivitetsniveauet i de øvrige klubber. JaWs 1 af

2 Mariann oplyste, at der have været rekord deltagelse fra MKC i år, så man kunne ikke sige, at der var tale om en tendens. Asger oplyste, at han pt. var i gang med at gennemlæse klubbens historie, og at han kunne se, at der havde været store udsving i de snart 75 år klubben har eksisteret. John Erik talte om, man tidligere havde prøvet med videregående roning, men at det ikke rigtig blev til noget. Ellen manglede ligeledes hænder til søndagsroningen denne aften er også en klub aften. Jakob Rønnow støttede Mona i roning om onsdagen udover konkurrencen. Ad 2: Udvalgsbesættelse: Materialeudvalg: Tilstede var Birte Hjortkjær og Jakob Rønnow: Alle deltagere af udvalget fortsætter, og man har pt. ikke brug for flere hænder. Jakob blev bedt om at foranledige, at der blev indkøbt flere microfiberklude til aftørring af kajakker. Turudvalg: Tilstede var Synnøve og Mona: Ovenstående + Marianne A fortsætter i udvalget, men vil uddelegere flere ture. Der var i år blev arrangeret 10½ tur, hvoraf én blev aflyst. Mona var glad for, at bestyrelsen havde besluttet at købe flere turbåde. Synnøve oplyste, at udvalget holdt møde i oktober, hvor det bl.a. skal drøftes, hvordan vi bliver bedre til at tage hånd om nybegyndere uden Langtursret. Fælles ansvar for langtursretsindshavere på turen. Mariann ridsede reglerne op for, hvornår en tur er en klubtur (Der skal være tale om et åbent opslag i rimelig tid på opslagstavlen i klubben og altså ikke kun for en lukket kreds, uden at det betyder at alt såsom transportdelen og herunder trailerkørsel nødvendigvis skal påhvile arrangøren) Turen skal ikke nødvendigvis være for alle, men dog skal turudvalget arrangere 3 obligatoriske ture: Skyttehus-, Møgelø og Løvfaldstur. Synnøve pointerede vigtigheden af ture, der skaber sammenhold i klubben. JaWs 2 af

3 Bjørn, Erik, John Erik, Mariann, Ejlev og Bjarne Laursen havde en dialog om, hvordan det var en gang, og hvordan det er nu. Aktivitetsudvalg: Ingen medlemmer tilstede: Sanne Dalby, Vibeke, Maja og Olav danner udvalget. Ungdomsudvalg: Tilstede: Ellen. Udvalgsbesættelsen fortsætter, dog kan man godt bruge 1 ekstra instruktør ungdomsholdene går godt. Gert kan godt bruge én til at ro med de øvede. Kaproningsudvalget: Tilstede: Gert Gert og Steen fortsætter. Gert benyttede lejligheden til at reklamere for Havneræs, der er for alle. Det drejer sig om ture på 5 10 Km i rimeligt vand. Der kan godt bruges flere hænder i udvalget. Stævneudvalget: Tilstede: Ejlev. Ejlev og Anders fortsætter. Der kan godt bruges flere medlemmer i udvalget, der står for at arrangere stævner. Instruktionsudvalget: Tilstede: John Erik og René Andersen. Udvalget fortsætter. Der er evalueringsmøde den 20. november JaWs 3 af

4 KM-roningsudvalg: Tilstede: Ellen og Synnøve, der begge fortsætter. Tur de Gudenåudvalg: Tilstede: Bjarne Laursen, der fortsætter. Bjarne informerede om annos horrible i en munter tone. Web-udvalg: Tilstede: Gert. Gert (et stykke tid), samt Olav. Gert oplyste, at hjemmesiden fortsætter i sin nuværende form. Bladudvalg: Tilstede: Asger og Jonas. Asger fortsætter. Huset har fået nye maskiner og fortsætter. Der mangler stadig indlæg fra andre end bestyrelsen! Måske farver på omslaget af næste blad koster kr. 2,- pr. udgivelse? Flere blade end de nuværende 2 stk.? Handicap-/onsdagsudvalg: Tilstede: pt. ikke besat. Besat med: Birte, Bente og Mariann til tidtagningen til Handicap. Brød? Jubilæumsudvalg: Tilstede: Asger, Bjarne Laursen og John Erik. Mariann orienterede. JaWs 4 af

5 Der skal bruges lidt hænder i dagene op til og på selve dagen. Ellen tilbød sig til at læse korrektur på jubilæumsskriftet. Husudvalg: Tilstede: Bente og Birte. Besætningen fortsætter, men man kunne godt bruge medlemmer med håndværker viden. Jens Ole Hansen og Olaf Böttcher tilbød sig. Der blev orienteret om succesen med rengøringsweekenden, der forløb fint. Sponsorudvalg: Tilstede: Pt. ikke besat. Besat med Palle Nørregaard, og Birger Olesen bliver spurgt, om han ønsker at deltage. Ad 3: Eventuelt: Der blev kort drøftet: Svømning er der interesse for, at aktiviteten består? Lørdagsaktiviteter kage og O-løb. Onsdagsgymnastik. JaWs 5 af