Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05"

Transkript

1 Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af nye medlemmer 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab 5. Budget og planer for kommende sæson 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af formand Mariann Vinding modtager genvalg 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Heidi Andersen modtager ikke genvalg Rasmus Ursem modtager ikke genvalg 9. Valg af 1. og 2. suppleant 10. Valg af revisor 11. Valg til ÅKS-bestyrelse 12. Uddeling af pokaler 13. Eventuelt Der var trods vejret mødt godt 40 medlemmer frem til generalforsamlingen. ad 1: John Erik blev traditionen tro valgt og kunne konstatere, at Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til lovene. ad 2: Kassereren oplyste, at der er kommet 48 nye medlemmer i sidste sæson; mens 41 har meldt sig ud. Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen til godkendelsen. ad 3: Formandens beretning: Generalforsamling VIKING - den 22. februar Beretning: Aktivitetsmæssigt har 2004 været en rigtig god sæson og der blev endnu engang sat klubrekord i antal roede km næsten km.blev det til (nøjagtigt km.) og ikke mindre end 18 medlemmer nåede at ro over 1000 km. Blandt årets mange aktiviteter har turudvalget haft et stort og varieret program, der stort set har dækket over ture, der har kunnet tilgodese de forskellige muligheder og behov klubbens medlemmer har. Nogle ture har været for de mere hårdføre og andre har været på et niveau, hvor alle har kunnet være med. På stævnesiden har vi været repræsenteret ved bl.a. Paradisløbet i Silkeborg, Weser-løbet i Tyskland og Tour de Gudenå havde deltagelse af 18 af klubbens medlemmer. Der var to topplaceringer til Viking, idet Lars Rasmussen vandt guld i klassen 50+ og Steen Jørgensen vandt bronze i klassen 60+. Alle Vikings deltagere gennemførte løbet i fin stil og det bl.a. blev også til en flot 4. plads på kvindesiden, som Astrid hjemførte. Herudover har 4 af klubbens medlemmer deltaget i det nye løb Sea Challenge Fyn. Her var vi faktisk den kajakklub som havde den største repræsentation i det nye løb, der foregår som et etapeløb Fyn rundt over 1 uge. Det var en barsk tur, og jeg kan hilse og sige, at specielt kongeetapen på 72 km. krævede både viljestyrke og udholdenhed. MKC stod i år for afviklingen af ÅM, og her kunne vi fra Vikings side godt have ønsket os en større deltagelse. Vi skal blive bedre til at motivere vore nybegyndere til at deltage i det årlige ÅM på Brabrand Sø, men det ville også være dejligt, hvis flere at de gamle roere ville støtte op om arrangementet og deltage. På den måde tror jeg det bliver en bedre oplevelse for de nye at deltage. Igen i år vand vi søndagens maraton løb hvor flere af Vikings såkaldte gamle roere traditionelt deltager, og jeg har ladet mig fortælle, at Marathonfadet nu endelig er blevet indgraveret og afleveret i klubben.

2 Ungdomsudvalget har i snit haft deltagelse af ca. 20 børn og unge, og på sigt håber vi igen at kunne udklække nogle ungdomsroere, der får lyst til at prøve kræfter og udvikle talentet gennem deltagelse i stævner. Vi er en af landets største kajakklubber, men vi er desværre ikke særligt synlige ved de mange stævner og arrangementer, som løber af stablen rundt om i landet. I bestyrelsen er vi dog meget opmærksomme på den flotte indsats som ungdomsudvalget gør, både i instruktionen om mandagen og i forbindelse med de andre aktiviteter, der hen over året har foregået for de unge. Der er ingen tvivl om, at det er det lange seje træk der skal til for at fastholde de unge, så vi igen kan markere os med unge roere, der har lyst til at udvikle sporten gennem konkurrence med andre. På materialesiden blev der i sæsonen indkøbt 1 ny Træcer og 4 ungdomspagajer. Ungdomsudvalget har fået tilsagn om at sælge de 2 børnekajakker og bruge provenuet til indkøb af en brugt Fenja-65 gennem annoncering i DKF-bladet. Også materialeudvalget har udført et stort arbejde og har kæmpet ihærdigt for at holde klubbens bådpark flydende. Herudover har der været et par større reparationer, som er udført på værft. Poul Thybo og Steen Jørgensen har brugt ikke så få timer på reparation af klubbens gamle trailer, så denne igen er funktionsdygtig og lovlig at køre med. Klubbens nye trailer er p.t. til reparation hos Ernst på grund af en frostsprængning, men det er nu udbedret og traileren vil være tilbage i klubben inden den 5. marts efter aftale med Ernst. Bestyrelsen besluttede i årets løb, at vi ikke længere låner vores trailere ud til andre klubber. Begrundelsen er, at der ofte sker skader eller mangler stropper og andet, ligesom ned generelle nedslidning øges. Arbejdet med at bringe dette i orden skal udbedres ved hjælp af frivillige i vores egen klub. Det tager tid med det til følge, at trailerne måske ikke er funktionsdygtige når vi selv skal bruge dem bl.a. også fordi det er svært at finde nogen der vi påtage sig arbejdet. Faktisk har der skullet nogen overtalelse til for at få nogen til at istandsætte den gamle trailer. Derudover har der været en del bremseproblemer med den nye trailer, men det handler vist mest om at formidle, at håndbræmsen ikke må være trukket under længere tids parkering. I forbindelse med sæsonstart og forårsrengøring gennemførte klubben et nøgleskifte med et nyt system, der ikke kan laves kopi-nøgler af. Der er stadig ganske få som ikke har fået skiftet deres nøgler og I skal være opmærksom på, at 1. maj er sidste frist for at få 100 kr. refunderet for en gammel nøgle. I forbindelse med nøgleombytningen kom det frem, at rigtig mange passive medlemmer stadig havde nøgle til klubben. I skal i den forbindelse være opmærksomme på, at ved overgang til passivt medlemskab skal nøglen til klubhuset afleveres, og nøgledepositum vil blive refunderet. Faktisk var det alle de mange nøgler der af den ene eller anden grund var i omløb der var der egentlige årsag til at vi fandt en nøgleombygning nødvendig. (Eks. Gudenå i Randers). Ved generalforsamlingen sidste år drøftede vi igangsætning af en renovering og forbedring af klublokalet og udenomsarealerne og flere var interesseret i at medvirke i processen. Imidlertid var vi ikke nået særligt langt med planerne op til dead-line for ansøgninger til Fritids- og Kulturforvaltningens anlægspulje 1. november. Fristen gjorde at det var nødvendigt at handle hurtigt, og med venlig hjælp fra Ib Vange lykkedes det at få lavet et prisoverslag på de forbedringer som haster, og som vi gerne vil have iværksat. Vi søgte bl.a. om midler til renovering af udenomsarealerne, nyt gulv og gulvbelægning i klublokalet, nye køkkenelementer samt yderligere 2 velux-vinduer. Det sidste fordi der har været fremsat forskellige ønsker der kunne forbedre lysindfaldet i lokalet og der var ikke tid til eller vedtagelse om en større forkromet løsning. Ansøgningen er imødekommet fra Århus Kommune, og vi har fået tilsagn om et tilskud på kr. til disse forbedringer. Herudover har vi selv opsparet ca kr. til projektet på en opsparingskonto i Nordea. Fra kommunen fik vi afslag på den del der vedrører nye vinduer, idet man fandt, at der var tale om forbedringer af klubhuset, hvilket der ikke kunne ydes tilskud til, idet man har valgt alene at yde støtte til vedligehold, og det hænger sammen med de mange ansøgninger til relativt få penge. Vi har altså derfor alene fået tilskud til den del der vedrører renoveringen. Bestyrelsen har derfor besluttet alene at igangsætte renoveringen i overensstemmelse med de midler vi har fået tilskud til. Et større projekt der indbefatter direkte omforandringer med f.eks. nye vinduer og bedre lysindfald, vil derfor ikke blive igangsat. Det kan evt. blive et særskilt projekt senere, hvis nogen føler trang til at løfte denne opgave og der kan opnås tilslutning til det på generalforsamlingen. Vedligeholdelsesprojektet er strikket sådan sammen, at udenomsarealerne vil blive renoveret ved hjælp af fremmed arbejdskraft og det samme vil det underliggende gulv i klublokalet. Derimod skal selve gulvbelægningen og udskiftning

3 af køkkenet foretages ved hjælp af eget arbejde, og jeg vil derfor gerne appellere til, at alle giver en hånd med efter bedste evne. Det er måske ikke alle der har lige gode evner som håndværker, men der er også brug for at nogen sørger for bortskaffelse af det gamle inventar, forplejning til dem der kan det håndværksmæssige (frokost, kagebagning, kaffebrygning og hjælp med oprydning og evt. maling). Ib Vange og Hans Henrik har påtaget sig at være tovholdere på det der skal laves på udearealerne og Mogens Husum og Karen Buthler har påtaget sig tovholderfunktionen på det indvendige. Der vil blive sat opslag op omkring dette arbejde når tilbudene er indhentet og materialerne bestilt og jeg vil gerne varsle, at mens arbejdet med egen arbejdskraft pågår, vil der være roforbund, så I kan lige så godt melde jer til at give en hånd med. Jo før bliver vi færdige så bliver der grønt lys for at ro igen. Igennem længere tid har klubberne omkring Brabrand Rostadion arbejdet for en tilbygning på huset derude og opførsel af en vedligeholdelsesfri bro. Det har været svært for ikke at sige næsten umuligt at finde fælles fodslaw til projektet, men ved Idrætssamvirkets mellemkomst er det nu blevet sådan, at omforandring og tilbygning af selve huset er udsat til der ligger et konkret projekt både i forhold til tegninger og økonomi. Derimod etableres der som et sammenskudsgilde en vedligeholdelsesfri bro. Kommunen betaler halvdelen ( kr.+ momsdelen) og klubberne har så i forhold til størrelse og aktivitetsniveau givet tilskud efter evne på finansiering af de resterende kr.. MKC yder kr. i tilskud og Viking og Skjold har hver givet kr. Herudover betaler Kommunen for opsætning af en container til opbevaring af flere kajakakker. ÅKS skal så selv sørge for indretning af containeren. Som noget af det sidste jeg vil nævne i bestyrelsens beretning er, at vi har truffet beslutning om nedbringe klubbens medlemstal til ca. 230 over de næste 3 år. Vi er nået op på et medlemstal på 260 aktive, og det er for mange i forhold til klubbens faciliteter, materiel og i det hele taget høje aktivitetsniveau. Vi har derfor besluttet, at der fra i år og de næste 3 år kun optages 30 nye medlemmer. Disse fordeler sig på 3 instruktionshold à 7 4 overflyttere fra andre klubber og 5 ungdomsroere. Sidstnævne på en sådan måde, at ungdomsgruppen er selvsupplerende op til 25 roere. Det betyder, at hvis en ungdomsroer vælger at forlade aktiviteten er det op til ungdomsudvalget selv at supplere dog således at der altid max. er 25 ungdomsroere, hvilket er den max. grænse udvalget selv mener at have ressourcer til. Det skal også lige nævnes, at vi i indeværende rosæsson har hævet km.-grænsen for en bådplads i det forreste bådhus. Vi mener ikke det er rimeligt at fastholde en bådplads i det forreste bådhus, hvis roaktiviteten er under 250 km. så må man overlade pladsen til en af dem som har plads i det bagerste hus og ror mange km. Bestyrelsen har dog samtidig besluttet, at f.eks. et ældre medlem, der har svært ved at bakse rundt og løfte kajakken om bagi selvfølgelig ikke bliver flyttet, men samtidig har vi også besluttet, at hvis man f.eks. ror de 250 km. i sin båd, men båden i øvrigt ikke er tilstede i klubben stort set hen over sommersæsonen, ja så flytter vi den evt. også om bagi efter konkret vurdering. Der vil dog altid blive kompenseret i forhold til sygdom og ulykke. Reglen for km-grænser skal ikke opfattes som nogen klapjagt, men er blot et udtryk for, at dem som benytter deres både mest naturligvis også har lettest ved at komme til dem og i det hele taget er aktive roere. Vi finder det ikke rimeligt at opbevare kajakker for medlemmer, der ikke benytter kajakkerne og slet ikke på de bedste pladser.. Der var følgende spørgsmål/kommentarer: Hvor mange bruger Brabrand? dette kunne ikke præcist oplyses; men formanden argumenterede for berettigelsen af at beskæftige sig med Brabrand Rostadion udfra dels et ønske om, at klubben gerne vil have flere (unge) kaproere samt udfra de fælles bestræbelser på at forsøge at gøre Brabrand Rostadion til et nationalt kraftcenter. Hvilken type ny gulvbelægning kommer der på 1. salen? Pergo Laminat Gulvbelægning. Der udspandt sig en kortere diskussion for og imod; men flere sagkyndige er blevet rådspurgt, og den valgte type opfattes som det absolut mest slidstærke. Der blev opfordret til at alle hjalp med til at feje en gang imellem. Hvad forventes at være det fremtidige medlemsniveau når tilpasningen af medlemstallet er tilendebragt? 230 medlemmer der betaler aktivt medlemskontingent ( mod nuværende 260).

4 ad 4: Ejlev kommenterede kort regnskabet. Der var følgende spørgsmål/kommentarer: Hvorfor er forsikringer blevet så meget dyrere? fordi klubben og klubbens materiel tidligere har været meget underforsikret. Dette er der nu rettet op på. Det gav anledning til spørgsmål og kommentarer vedr. private kajakker disse er IKKE omfattet af klubbens forsikring hverken når de befinder sig i klubben eller transporteres på klubbens trailere. ad 5: Ejlev gennemgik budgettet specielt mhp. klubhus-posten. De (af de ) er afsat til renoverings-/vedligeholdelsesarbejde udenfor klubben og på 1. salen i klubben. Det samlede budget er det dobbelte; men kommunen har bevilliget kr.-til-kr.-tilskud for resten. Posten inventar på er afsat til anskaffelse af nyt blødt møblement. Det er dog endnu ikke besluttet hvilket. Der er afsat midler til indkøb af 2 (eventuelt 3, hvis behovet viser sig) nye kajakker. Det er endnu ikke endelig bestemt hvad der skal investeres i; men flere muligheder undersøges nærmere. Ib Vange påpegede, at flere el-radiatorer specielt i omklædningsrummene trængte til udskiftning en opgave for husudvalget. Herefter havde repræsentanter for de forskellige udvalg ordet : Husudvalg: henviste til de forestående større opgaver og formanden nævnte, at der ville behov for medlemmernes arbejdskraft specielt til arbejdet på 1. salen (med muligt roforbud på arbejdsdagene). Materialeudvalget: arbejder på livet løst med udbedring/reparation af kajakker. Der er på listen og et forventet tidsforbrug på timer. Opfordring til at passe godt på materialet i det daglige Turudvalget: meget spændende og omfattende orientering om mange tiltag i den nye sæson. Følg med på opslagstavlen og på vikingen.dk. Her ligger den samlede aktivitetsplan for 2005 om kort tid. Ungdomsudvalget: kort orientering om enkelte tiltag. Instruktions- og PR-udvalget: orienterede om det forestående ventelistemøde, der denne gang vil blive lidt specielt, da der er mange på venteliste og færre pladser end tidligere pga. de kommende års medlemstilpasning. Orienterede også om nulstilling af venteliste og ny venteliste med klare prioriteringer. Fra Jonas side blev der fortalt om hans og Monica s initiativ med at samle instruktører mv. til fortsat instruktion af 2. og 3. års roere. KM-udvalget efterlyste yderligere én person til udvalget. Bo Bjerre meldte sig. TdG-udvalget: målet er i år at samle en hel trailerfuld TdG-Classic roere og der arbejdes på at arrangere en fortræningstur en gang i sommer. Web-udvalg: orienterede om det nye EkstraNet på vikingen.dk. Opfordrede til at alle går ind og opretter sig med alle oplysninger herunder ikke mindst mail-adresse. Det påtænkes også at inddrage denne mulighed i den fremtidige kommunikation med medlemmerne. Bladudvalg: efterlyste indlæg store som små. Kapronings- og stævneudvalg: efterlyste kaproere eller i hvert fald nogen der godt kunne tænke sig at komme til kaproningsstævner. Fest- og aktivitetsudvalget: kører i olie.

5 Roprotekoludvalg (midlertidig): Christoph forklarede om den nye mulige model for placering af rokort. Denne afprøves snarest så vi kan se, hvad erfaringerne er. ad 6: Dorte Schmidts forslag blev drøftet, og der var enighed om, at noget måtte gøres. Konklusionen blev dog imidlertid da der var tvivl om, hvorvidt specielt medlemmer der benytter klubbåde vil huske at få eget håndklæde med (og hvis ikke så måske med den konsekvens, at klubbådene ikke vil blive tørret af) - at afprøve nogle microfiberklude (er forhåndstestet), som klubben indkøber til sæsonstarten. Samtidig ses der på forbedring af ophængningsmulighederne, når kludene skal tørre også selv om de er noget hurtigere tørrende en de nuværende håndklæder. Et medlem foreslog, om der ikke kunne ses på bedre ophæng til pagajerne. De fremsatte forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget enstemmigt ligesom de foreslåede kontingentforhøjelser. Sidstnævnte dog først efter flere kommentarer/spørgsmål fra medlemmerne. Herefter har klubben ikke længere særskilte satser til båd- og pagajleje og i overvejelserne er tillige indgået at retten til en bådplads er sidestillet med niveauet for båd- og pagajleje og derved er satserne samordnet under et samlet kontingent uanset om man benytter klubbens materiale og/eller benytter en af klubbens bådpladser til egen privat kajak. ad 7: Genvalg til formanden. ad 8: Bestyrelsen foreslog Jacob Wammen og Leif Juhl Jensen. Der var ikke andre opstillede og de to valgtes. ad 9: Følgende valgtes: 1. Monica Schou 2. René Andersen ad 10: Erik Grav Petersen genvalgtes og Asbjørn Karlsson nyvalgtes. ad 11: Torben Hviid og Kræn Ahrensbach genvalgtes. ad 12: Mange pokaler, fade og nåle fik nye ejermænd-/kvinder: Pokaler Km. - mærkat Steen Erik Jørgensen 4848 Km. Herre: Torben Hviid 4067 Km. Christoph Erbsmehl 3530 Km. Ib Vange 2345 Km. Plade m. mat overflade. Sorte bogstaver og tal. Dimension: 30 x 75 mm Km. - mærkat Synnøve Jørgensen 1035 Km. Dame: Lissi Skriver 1010 Km. Asrtrid Holler 906 Km. Helle Strehle 805 Km. Plade m. mat overflade. Sorte bogstaver og tal. Dimension: 30 x 75 mm.

6 Herre begynder: 2004 Svend Pedersen 716 Km. Dame begynder: 2004 Karin Jørgensen 364 Km. Handicap-fad: 2004 Søren Frandsen All round-pokal: 2004 Christoph Erbsmehl Kap-pokal: 2004 Lars Rasmussen Talent-pokal: 2004 Ej uddelt Km. rekord-pokal: Ej uddelt Langturs nåle: Gert Bøwadt Guld Asbjørn Karlsson Guld Ejlev Kuur Guld Astrid Holler Vibeke Sørensen Christoph Erbsmehl Peter Møller Jensen Lars Bo Nielsen Tillykke med det. ad 13: Formanden indledte med at takke afgående bestyrelsesmedlemmer og revisor for et langt og godt arbejde for klubben. Der var også en lille ting ; men da ingen af de 3 var tilstede overbringes disse på anden vis. Der var forskellige supplerende kommentarer og opråb : - et medlem ønskede at bestyrelsesreferater blev hængt op i klubben det lovede formanden at tage sig af. - der blev annonceret for 1900-stafetten - og for klubmesterskaberne i bowling kommende lørdag Tak for et gode møde, gode indlæg og god ro og orden

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling. Tirsdag den 28. februar 2006 kl. 19:00 i Kajakklubben Viking.

Referat fra den ordinære generalforsamling. Tirsdag den 28. februar 2006 kl. 19:00 i Kajakklubben Viking. Referat fra den ordinære generalforsamling. Tirsdag den 28. februar 2006 kl. 19:00 i Kajakklubben Viking. Formand; Mariann startede mødet kl. 19:07 ved at byde velkommen til de hele 46 fremmødte medlemmer.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2008 Kajakklubben VIKING Silistria Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2008 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 2. Opfølgning af referat fra sidst Der var ikke noget at følge op på. 3.

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 27. Februar 2007 kl. 19:00 I Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af nye medlemmer. 3. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Referat af Efterårsgeneralforsamling 2008-10-25 1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsorden ifølge lovene. 2. Formandens beretning for sæsonen. Formanden

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Dirigent: Poul Erik Holm. Referent:

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015

Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015 Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015 Referat: Ad 1) Valg af referent og ordstyrer Referent: Carsten L. Buus (Viking) Ordstyrer: Erik Madsen (Viking) Ad 2) Præsentation af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 Deltagere:, Kajakklubben Viking; Marianne Nissen og Finn Herrik, MKC; Max Kayak og Jørn Maler Jensen, HEI; Claus Iversen og Tayo Lill Andreasen, Skjold; Morten

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året.

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året. Efterårsgeneralforsamlingen 2010 Dagsorden efter lovene: 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

Referat fra medlemsmøde og Ekstra ordinær generalforsamling Onsdag den 30.09.2009 Kl. 19:00 i Kajakklubben Viking

Referat fra medlemsmøde og Ekstra ordinær generalforsamling Onsdag den 30.09.2009 Kl. 19:00 i Kajakklubben Viking Referat fra medlemsmøde og Ekstra ordinær generalforsamling Onsdag den 30.09.2009 Kl. 19:00 i Kajakklubben Viking Referat: 1. Velkomst Formanden, Svend bød velkommen til medlemsmøde og ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. Ingen er indkommet

2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. Ingen er indkommet Efterårsgeneralforsamling 2011 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning for sæsonen. 4) Kassereren

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé. Referat fra Ordinær Generalforsamling 2010

Ejerforeningen Arnbjerg Allé. Referat fra Ordinær Generalforsamling 2010 Ejerforeningen Arnbjerg Allé Referat fra Ordinær Generalforsamling 2010 Dato: Onsdag den 28. April 2010 Tidspunkt: Kl. 19:00 Sted: Hotel Arnbjerg - Arnbjerg Allé 2 6800 Varde Fremmødte: 16 af 17 mulige,

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ 20 2300 KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Generalforsamlingen startede kl. 10:20. Der var 53 medlemmer repræsenteret 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

ÅKS 2015 Referat for møde i ÅKS

ÅKS 2015 Referat for møde i ÅKS ÅKS 2015 Referat for møde i ÅKS DAGSORDEN torsdag den 17.09 2015 Deltagere: Skjold: Trine MKC: Max J og Rikke Viking: Ejlev K., Carsten B., Erik Egå Rosport: Claus I. ÅKKK: ingen Afbud: Morten, Claus og

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007

Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007 Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Uffe Rasmussen, Tine Christensen, Peter Steffensen (suppleant), Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Arkivudvalget:

Læs mere

Generalforsamling TCO 2014

Generalforsamling TCO 2014 Referat af Tennis Club Odenses Generalforsamling onsdag d.26.marts k.19.30 OB Fodbold, Atriumgården/L easy Lounge, Sdr.Boulevard 172 Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog valg af John Christensen,

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

(Kommentarer/spørgsmål fra salen er i kursiv og bestyrelsens svar i normal skrift)

(Kommentarer/spørgsmål fra salen er i kursiv og bestyrelsens svar i normal skrift) Referat af generalforsamling i Rungsted Kajakklub den 16. april 2016 i Rungsted Roklubs lokaler 30 medlemmer udgjorde generalforsamlingen, der begyndte kl. 17:00 og sluttede kl. 18:30 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Peter Steffensen, Uffe Rasmussen, Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Kaproningsudvalget: DM er afviklet

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

9. Det er ethvert medlems pligt at overholde klubbens love, ordensreglement samt de regler klubbens medlemskab af andre organisationer medfører.

9. Det er ethvert medlems pligt at overholde klubbens love, ordensreglement samt de regler klubbens medlemskab af andre organisationer medfører. Love LOVE FOR KAJAKKLUBBEN PAGAJ (Stiftet den 21. juni 1938) Medlem af: Jyllandskredsen under Dansk Kano & Kajakforbund International Canoe Federation Holstebro Idrætssamvirke 1. Klubbens navn er Kajakklubben

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referent: Ringsted 29. januar 2010 Marianne D. Grandt. Referat fra generalforsamling (GF) 28. januar 2010 i Ringsted Roklub (RRK).

Referent: Ringsted 29. januar 2010 Marianne D. Grandt. Referat fra generalforsamling (GF) 28. januar 2010 i Ringsted Roklub (RRK). Referat fra generalforsamling (GF) 28. januar 2010 i Ringsted Roklub (RRK). Efter en dejlig middag bestående af skipperlabskovs og lun æblekage, startede GF klokken ca. 19.10 med følgende dagsorden. Dagsorden:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling 10. marts 2004 Andelsboligforeningen Til stede nr. 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 145, 147, 151, 153, 159,

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere