Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking 22.02.05"

Transkript

1 Referat Ordinær Generalforsamling Kajakklubben Viking Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af nye medlemmer 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab 5. Budget og planer for kommende sæson 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af formand Mariann Vinding modtager genvalg 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Heidi Andersen modtager ikke genvalg Rasmus Ursem modtager ikke genvalg 9. Valg af 1. og 2. suppleant 10. Valg af revisor 11. Valg til ÅKS-bestyrelse 12. Uddeling af pokaler 13. Eventuelt Der var trods vejret mødt godt 40 medlemmer frem til generalforsamlingen. ad 1: John Erik blev traditionen tro valgt og kunne konstatere, at Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til lovene. ad 2: Kassereren oplyste, at der er kommet 48 nye medlemmer i sidste sæson; mens 41 har meldt sig ud. Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen til godkendelsen. ad 3: Formandens beretning: Generalforsamling VIKING - den 22. februar Beretning: Aktivitetsmæssigt har 2004 været en rigtig god sæson og der blev endnu engang sat klubrekord i antal roede km næsten km.blev det til (nøjagtigt km.) og ikke mindre end 18 medlemmer nåede at ro over 1000 km. Blandt årets mange aktiviteter har turudvalget haft et stort og varieret program, der stort set har dækket over ture, der har kunnet tilgodese de forskellige muligheder og behov klubbens medlemmer har. Nogle ture har været for de mere hårdføre og andre har været på et niveau, hvor alle har kunnet være med. På stævnesiden har vi været repræsenteret ved bl.a. Paradisløbet i Silkeborg, Weser-løbet i Tyskland og Tour de Gudenå havde deltagelse af 18 af klubbens medlemmer. Der var to topplaceringer til Viking, idet Lars Rasmussen vandt guld i klassen 50+ og Steen Jørgensen vandt bronze i klassen 60+. Alle Vikings deltagere gennemførte løbet i fin stil og det bl.a. blev også til en flot 4. plads på kvindesiden, som Astrid hjemførte. Herudover har 4 af klubbens medlemmer deltaget i det nye løb Sea Challenge Fyn. Her var vi faktisk den kajakklub som havde den største repræsentation i det nye løb, der foregår som et etapeløb Fyn rundt over 1 uge. Det var en barsk tur, og jeg kan hilse og sige, at specielt kongeetapen på 72 km. krævede både viljestyrke og udholdenhed. MKC stod i år for afviklingen af ÅM, og her kunne vi fra Vikings side godt have ønsket os en større deltagelse. Vi skal blive bedre til at motivere vore nybegyndere til at deltage i det årlige ÅM på Brabrand Sø, men det ville også være dejligt, hvis flere at de gamle roere ville støtte op om arrangementet og deltage. På den måde tror jeg det bliver en bedre oplevelse for de nye at deltage. Igen i år vand vi søndagens maraton løb hvor flere af Vikings såkaldte gamle roere traditionelt deltager, og jeg har ladet mig fortælle, at Marathonfadet nu endelig er blevet indgraveret og afleveret i klubben.

2 Ungdomsudvalget har i snit haft deltagelse af ca. 20 børn og unge, og på sigt håber vi igen at kunne udklække nogle ungdomsroere, der får lyst til at prøve kræfter og udvikle talentet gennem deltagelse i stævner. Vi er en af landets største kajakklubber, men vi er desværre ikke særligt synlige ved de mange stævner og arrangementer, som løber af stablen rundt om i landet. I bestyrelsen er vi dog meget opmærksomme på den flotte indsats som ungdomsudvalget gør, både i instruktionen om mandagen og i forbindelse med de andre aktiviteter, der hen over året har foregået for de unge. Der er ingen tvivl om, at det er det lange seje træk der skal til for at fastholde de unge, så vi igen kan markere os med unge roere, der har lyst til at udvikle sporten gennem konkurrence med andre. På materialesiden blev der i sæsonen indkøbt 1 ny Træcer og 4 ungdomspagajer. Ungdomsudvalget har fået tilsagn om at sælge de 2 børnekajakker og bruge provenuet til indkøb af en brugt Fenja-65 gennem annoncering i DKF-bladet. Også materialeudvalget har udført et stort arbejde og har kæmpet ihærdigt for at holde klubbens bådpark flydende. Herudover har der været et par større reparationer, som er udført på værft. Poul Thybo og Steen Jørgensen har brugt ikke så få timer på reparation af klubbens gamle trailer, så denne igen er funktionsdygtig og lovlig at køre med. Klubbens nye trailer er p.t. til reparation hos Ernst på grund af en frostsprængning, men det er nu udbedret og traileren vil være tilbage i klubben inden den 5. marts efter aftale med Ernst. Bestyrelsen besluttede i årets løb, at vi ikke længere låner vores trailere ud til andre klubber. Begrundelsen er, at der ofte sker skader eller mangler stropper og andet, ligesom ned generelle nedslidning øges. Arbejdet med at bringe dette i orden skal udbedres ved hjælp af frivillige i vores egen klub. Det tager tid med det til følge, at trailerne måske ikke er funktionsdygtige når vi selv skal bruge dem bl.a. også fordi det er svært at finde nogen der vi påtage sig arbejdet. Faktisk har der skullet nogen overtalelse til for at få nogen til at istandsætte den gamle trailer. Derudover har der været en del bremseproblemer med den nye trailer, men det handler vist mest om at formidle, at håndbræmsen ikke må være trukket under længere tids parkering. I forbindelse med sæsonstart og forårsrengøring gennemførte klubben et nøgleskifte med et nyt system, der ikke kan laves kopi-nøgler af. Der er stadig ganske få som ikke har fået skiftet deres nøgler og I skal være opmærksom på, at 1. maj er sidste frist for at få 100 kr. refunderet for en gammel nøgle. I forbindelse med nøgleombytningen kom det frem, at rigtig mange passive medlemmer stadig havde nøgle til klubben. I skal i den forbindelse være opmærksomme på, at ved overgang til passivt medlemskab skal nøglen til klubhuset afleveres, og nøgledepositum vil blive refunderet. Faktisk var det alle de mange nøgler der af den ene eller anden grund var i omløb der var der egentlige årsag til at vi fandt en nøgleombygning nødvendig. (Eks. Gudenå i Randers). Ved generalforsamlingen sidste år drøftede vi igangsætning af en renovering og forbedring af klublokalet og udenomsarealerne og flere var interesseret i at medvirke i processen. Imidlertid var vi ikke nået særligt langt med planerne op til dead-line for ansøgninger til Fritids- og Kulturforvaltningens anlægspulje 1. november. Fristen gjorde at det var nødvendigt at handle hurtigt, og med venlig hjælp fra Ib Vange lykkedes det at få lavet et prisoverslag på de forbedringer som haster, og som vi gerne vil have iværksat. Vi søgte bl.a. om midler til renovering af udenomsarealerne, nyt gulv og gulvbelægning i klublokalet, nye køkkenelementer samt yderligere 2 velux-vinduer. Det sidste fordi der har været fremsat forskellige ønsker der kunne forbedre lysindfaldet i lokalet og der var ikke tid til eller vedtagelse om en større forkromet løsning. Ansøgningen er imødekommet fra Århus Kommune, og vi har fået tilsagn om et tilskud på kr. til disse forbedringer. Herudover har vi selv opsparet ca kr. til projektet på en opsparingskonto i Nordea. Fra kommunen fik vi afslag på den del der vedrører nye vinduer, idet man fandt, at der var tale om forbedringer af klubhuset, hvilket der ikke kunne ydes tilskud til, idet man har valgt alene at yde støtte til vedligehold, og det hænger sammen med de mange ansøgninger til relativt få penge. Vi har altså derfor alene fået tilskud til den del der vedrører renoveringen. Bestyrelsen har derfor besluttet alene at igangsætte renoveringen i overensstemmelse med de midler vi har fået tilskud til. Et større projekt der indbefatter direkte omforandringer med f.eks. nye vinduer og bedre lysindfald, vil derfor ikke blive igangsat. Det kan evt. blive et særskilt projekt senere, hvis nogen føler trang til at løfte denne opgave og der kan opnås tilslutning til det på generalforsamlingen. Vedligeholdelsesprojektet er strikket sådan sammen, at udenomsarealerne vil blive renoveret ved hjælp af fremmed arbejdskraft og det samme vil det underliggende gulv i klublokalet. Derimod skal selve gulvbelægningen og udskiftning

3 af køkkenet foretages ved hjælp af eget arbejde, og jeg vil derfor gerne appellere til, at alle giver en hånd med efter bedste evne. Det er måske ikke alle der har lige gode evner som håndværker, men der er også brug for at nogen sørger for bortskaffelse af det gamle inventar, forplejning til dem der kan det håndværksmæssige (frokost, kagebagning, kaffebrygning og hjælp med oprydning og evt. maling). Ib Vange og Hans Henrik har påtaget sig at være tovholdere på det der skal laves på udearealerne og Mogens Husum og Karen Buthler har påtaget sig tovholderfunktionen på det indvendige. Der vil blive sat opslag op omkring dette arbejde når tilbudene er indhentet og materialerne bestilt og jeg vil gerne varsle, at mens arbejdet med egen arbejdskraft pågår, vil der være roforbund, så I kan lige så godt melde jer til at give en hånd med. Jo før bliver vi færdige så bliver der grønt lys for at ro igen. Igennem længere tid har klubberne omkring Brabrand Rostadion arbejdet for en tilbygning på huset derude og opførsel af en vedligeholdelsesfri bro. Det har været svært for ikke at sige næsten umuligt at finde fælles fodslaw til projektet, men ved Idrætssamvirkets mellemkomst er det nu blevet sådan, at omforandring og tilbygning af selve huset er udsat til der ligger et konkret projekt både i forhold til tegninger og økonomi. Derimod etableres der som et sammenskudsgilde en vedligeholdelsesfri bro. Kommunen betaler halvdelen ( kr.+ momsdelen) og klubberne har så i forhold til størrelse og aktivitetsniveau givet tilskud efter evne på finansiering af de resterende kr.. MKC yder kr. i tilskud og Viking og Skjold har hver givet kr. Herudover betaler Kommunen for opsætning af en container til opbevaring af flere kajakakker. ÅKS skal så selv sørge for indretning af containeren. Som noget af det sidste jeg vil nævne i bestyrelsens beretning er, at vi har truffet beslutning om nedbringe klubbens medlemstal til ca. 230 over de næste 3 år. Vi er nået op på et medlemstal på 260 aktive, og det er for mange i forhold til klubbens faciliteter, materiel og i det hele taget høje aktivitetsniveau. Vi har derfor besluttet, at der fra i år og de næste 3 år kun optages 30 nye medlemmer. Disse fordeler sig på 3 instruktionshold à 7 4 overflyttere fra andre klubber og 5 ungdomsroere. Sidstnævne på en sådan måde, at ungdomsgruppen er selvsupplerende op til 25 roere. Det betyder, at hvis en ungdomsroer vælger at forlade aktiviteten er det op til ungdomsudvalget selv at supplere dog således at der altid max. er 25 ungdomsroere, hvilket er den max. grænse udvalget selv mener at have ressourcer til. Det skal også lige nævnes, at vi i indeværende rosæsson har hævet km.-grænsen for en bådplads i det forreste bådhus. Vi mener ikke det er rimeligt at fastholde en bådplads i det forreste bådhus, hvis roaktiviteten er under 250 km. så må man overlade pladsen til en af dem som har plads i det bagerste hus og ror mange km. Bestyrelsen har dog samtidig besluttet, at f.eks. et ældre medlem, der har svært ved at bakse rundt og løfte kajakken om bagi selvfølgelig ikke bliver flyttet, men samtidig har vi også besluttet, at hvis man f.eks. ror de 250 km. i sin båd, men båden i øvrigt ikke er tilstede i klubben stort set hen over sommersæsonen, ja så flytter vi den evt. også om bagi efter konkret vurdering. Der vil dog altid blive kompenseret i forhold til sygdom og ulykke. Reglen for km-grænser skal ikke opfattes som nogen klapjagt, men er blot et udtryk for, at dem som benytter deres både mest naturligvis også har lettest ved at komme til dem og i det hele taget er aktive roere. Vi finder det ikke rimeligt at opbevare kajakker for medlemmer, der ikke benytter kajakkerne og slet ikke på de bedste pladser.. Der var følgende spørgsmål/kommentarer: Hvor mange bruger Brabrand? dette kunne ikke præcist oplyses; men formanden argumenterede for berettigelsen af at beskæftige sig med Brabrand Rostadion udfra dels et ønske om, at klubben gerne vil have flere (unge) kaproere samt udfra de fælles bestræbelser på at forsøge at gøre Brabrand Rostadion til et nationalt kraftcenter. Hvilken type ny gulvbelægning kommer der på 1. salen? Pergo Laminat Gulvbelægning. Der udspandt sig en kortere diskussion for og imod; men flere sagkyndige er blevet rådspurgt, og den valgte type opfattes som det absolut mest slidstærke. Der blev opfordret til at alle hjalp med til at feje en gang imellem. Hvad forventes at være det fremtidige medlemsniveau når tilpasningen af medlemstallet er tilendebragt? 230 medlemmer der betaler aktivt medlemskontingent ( mod nuværende 260).

4 ad 4: Ejlev kommenterede kort regnskabet. Der var følgende spørgsmål/kommentarer: Hvorfor er forsikringer blevet så meget dyrere? fordi klubben og klubbens materiel tidligere har været meget underforsikret. Dette er der nu rettet op på. Det gav anledning til spørgsmål og kommentarer vedr. private kajakker disse er IKKE omfattet af klubbens forsikring hverken når de befinder sig i klubben eller transporteres på klubbens trailere. ad 5: Ejlev gennemgik budgettet specielt mhp. klubhus-posten. De (af de ) er afsat til renoverings-/vedligeholdelsesarbejde udenfor klubben og på 1. salen i klubben. Det samlede budget er det dobbelte; men kommunen har bevilliget kr.-til-kr.-tilskud for resten. Posten inventar på er afsat til anskaffelse af nyt blødt møblement. Det er dog endnu ikke besluttet hvilket. Der er afsat midler til indkøb af 2 (eventuelt 3, hvis behovet viser sig) nye kajakker. Det er endnu ikke endelig bestemt hvad der skal investeres i; men flere muligheder undersøges nærmere. Ib Vange påpegede, at flere el-radiatorer specielt i omklædningsrummene trængte til udskiftning en opgave for husudvalget. Herefter havde repræsentanter for de forskellige udvalg ordet : Husudvalg: henviste til de forestående større opgaver og formanden nævnte, at der ville behov for medlemmernes arbejdskraft specielt til arbejdet på 1. salen (med muligt roforbud på arbejdsdagene). Materialeudvalget: arbejder på livet løst med udbedring/reparation af kajakker. Der er på listen og et forventet tidsforbrug på timer. Opfordring til at passe godt på materialet i det daglige Turudvalget: meget spændende og omfattende orientering om mange tiltag i den nye sæson. Følg med på opslagstavlen og på vikingen.dk. Her ligger den samlede aktivitetsplan for 2005 om kort tid. Ungdomsudvalget: kort orientering om enkelte tiltag. Instruktions- og PR-udvalget: orienterede om det forestående ventelistemøde, der denne gang vil blive lidt specielt, da der er mange på venteliste og færre pladser end tidligere pga. de kommende års medlemstilpasning. Orienterede også om nulstilling af venteliste og ny venteliste med klare prioriteringer. Fra Jonas side blev der fortalt om hans og Monica s initiativ med at samle instruktører mv. til fortsat instruktion af 2. og 3. års roere. KM-udvalget efterlyste yderligere én person til udvalget. Bo Bjerre meldte sig. TdG-udvalget: målet er i år at samle en hel trailerfuld TdG-Classic roere og der arbejdes på at arrangere en fortræningstur en gang i sommer. Web-udvalg: orienterede om det nye EkstraNet på vikingen.dk. Opfordrede til at alle går ind og opretter sig med alle oplysninger herunder ikke mindst mail-adresse. Det påtænkes også at inddrage denne mulighed i den fremtidige kommunikation med medlemmerne. Bladudvalg: efterlyste indlæg store som små. Kapronings- og stævneudvalg: efterlyste kaproere eller i hvert fald nogen der godt kunne tænke sig at komme til kaproningsstævner. Fest- og aktivitetsudvalget: kører i olie.

5 Roprotekoludvalg (midlertidig): Christoph forklarede om den nye mulige model for placering af rokort. Denne afprøves snarest så vi kan se, hvad erfaringerne er. ad 6: Dorte Schmidts forslag blev drøftet, og der var enighed om, at noget måtte gøres. Konklusionen blev dog imidlertid da der var tvivl om, hvorvidt specielt medlemmer der benytter klubbåde vil huske at få eget håndklæde med (og hvis ikke så måske med den konsekvens, at klubbådene ikke vil blive tørret af) - at afprøve nogle microfiberklude (er forhåndstestet), som klubben indkøber til sæsonstarten. Samtidig ses der på forbedring af ophængningsmulighederne, når kludene skal tørre også selv om de er noget hurtigere tørrende en de nuværende håndklæder. Et medlem foreslog, om der ikke kunne ses på bedre ophæng til pagajerne. De fremsatte forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget enstemmigt ligesom de foreslåede kontingentforhøjelser. Sidstnævnte dog først efter flere kommentarer/spørgsmål fra medlemmerne. Herefter har klubben ikke længere særskilte satser til båd- og pagajleje og i overvejelserne er tillige indgået at retten til en bådplads er sidestillet med niveauet for båd- og pagajleje og derved er satserne samordnet under et samlet kontingent uanset om man benytter klubbens materiale og/eller benytter en af klubbens bådpladser til egen privat kajak. ad 7: Genvalg til formanden. ad 8: Bestyrelsen foreslog Jacob Wammen og Leif Juhl Jensen. Der var ikke andre opstillede og de to valgtes. ad 9: Følgende valgtes: 1. Monica Schou 2. René Andersen ad 10: Erik Grav Petersen genvalgtes og Asbjørn Karlsson nyvalgtes. ad 11: Torben Hviid og Kræn Ahrensbach genvalgtes. ad 12: Mange pokaler, fade og nåle fik nye ejermænd-/kvinder: Pokaler Km. - mærkat Steen Erik Jørgensen 4848 Km. Herre: Torben Hviid 4067 Km. Christoph Erbsmehl 3530 Km. Ib Vange 2345 Km. Plade m. mat overflade. Sorte bogstaver og tal. Dimension: 30 x 75 mm Km. - mærkat Synnøve Jørgensen 1035 Km. Dame: Lissi Skriver 1010 Km. Asrtrid Holler 906 Km. Helle Strehle 805 Km. Plade m. mat overflade. Sorte bogstaver og tal. Dimension: 30 x 75 mm.

6 Herre begynder: 2004 Svend Pedersen 716 Km. Dame begynder: 2004 Karin Jørgensen 364 Km. Handicap-fad: 2004 Søren Frandsen All round-pokal: 2004 Christoph Erbsmehl Kap-pokal: 2004 Lars Rasmussen Talent-pokal: 2004 Ej uddelt Km. rekord-pokal: Ej uddelt Langturs nåle: Gert Bøwadt Guld Asbjørn Karlsson Guld Ejlev Kuur Guld Astrid Holler Vibeke Sørensen Christoph Erbsmehl Peter Møller Jensen Lars Bo Nielsen Tillykke med det. ad 13: Formanden indledte med at takke afgående bestyrelsesmedlemmer og revisor for et langt og godt arbejde for klubben. Der var også en lille ting ; men da ingen af de 3 var tilstede overbringes disse på anden vis. Der var forskellige supplerende kommentarer og opråb : - et medlem ønskede at bestyrelsesreferater blev hængt op i klubben det lovede formanden at tage sig af. - der blev annonceret for 1900-stafetten - og for klubmesterskaberne i bowling kommende lørdag Tak for et gode møde, gode indlæg og god ro og orden

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Vi derimod, har brug for mange trænere og instruktører for at kunne levere et forsvarligt og sikkert stykke arbejde.

Vi derimod, har brug for mange trænere og instruktører for at kunne levere et forsvarligt og sikkert stykke arbejde. Generalforsamling i Vejle Kajakklub 24. november 2010 Referat 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Michael Brask Referent: Ruth Kjeldsmark 2. Bestyrelsen beretning og planer for næste år til godkendelse

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer.

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer. Generaforsamling i kano og kajakklubben Gudenaa den 6. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Esben blev valgt Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig 2. Formandens beretning (Se

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Frederikshavn Kajakklub Årsberetning ved den ordinære generalforsamling, marts 2014.

Frederikshavn Kajakklub Årsberetning ved den ordinære generalforsamling, marts 2014. Frederikshavn Kajakklub Årsberetning ved den ordinære generalforsamling, marts 2014. 2013 har på mange måder været et godt aktivitets år for Frederikshavn Kajakklub. Der er ingen grund til at skjule, at

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere