Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl. Sektorforskningsinstitutionerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl. Sektorforskningsinstitutionerne"

Transkript

1 Universitets- og Bygningsstyrelsen unilabdk Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne December 2008 Rev juli 2009 COWI A/S, RH Arkitekter AS, NNE Pharmaplan, Dalux ApS

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Universitets- og Bygningsstyrelsen unilabdk Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA- ordningen, inkl Sektorforsknings- institutionerne December 2008 Rev juli 2009 Dokumentnr Version 003 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt BMN ATR og Dalux/TDL PEJN

3 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præsentation af COWI-teamet 3 Kort intro på konkurrencen og baggrund for tilbuddet unilabdk Kort beskrivelse af unilabdk Registrering Resultater 7 Totaler for beregnede priser og nettoarealer 7 Beregnede priser i DKK ekskl moms 9 AAU, Aalborg Universitet 10 AU, Århus Universitet 11 KU, Københavns Universitet 12 RUC, Roskilde Universitets Center 13 SDU, Syddansk Universitet 14 AU, Aarhus Universitet, Sektorforskning 15 DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Sektorforskning 16 Nettoarealer i m 2 17 AAU, Aalborg Universitet 18 AU, Århus Universitet 19 KU, Københavns Universitet 20 RUC, Roskilde Universitets Center 21 SDU, Syddansk Universitet 22 AU, Aarhus Universitet, Sektorforskning 23 DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Sektorforskning 24 Bilag 1 Grundlag for tilstandsvurderingen 25 Ensartet grundlag 25 Fælles lokalekategorier og funktioner 25 Tilpasning af registreringens omfang 25 Indsamling af tegninger og database oplysninger 26

4 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 2 Programmering 26 Bilag 2 Tilstandsvurderingen 27 Formål 27 Deltagere i tilstandsvurderingen 27 Tegninger med lokalepolygoner 27 Universiteternes udtræk af databaser i lokalepolygonet 29 Kontrol af oplysninger i lokalepolygoner 29 Indtastning af tilstandsvurdering 29 Nettoarealer 31 Fælles lokalekategorier for alle universiteter 31 Undervisningslaboratorier - U1 & U2: 31 Forskningslaboratorier - F1, F2,F3 & F4: 31 Support laboratorier - F5 32 Eksperimentale laboratorier - F6 32 Dyrestaldslaboratorier - F7 32 Kontorer, skrivepladser og mødelokale - H1 32 Bygningsrelaterede arealer - H2 32 Skema for lokalekategori og definition 33 Beregningsmetode 34 Håndtering af universiteternes tegninger og databaser 35 Resulterende database 36 Bilag 3 unilabdk - supplement til afsnit 2 Idékatalog Planlægning Fleksibilitet / modulopbygning Fleksibilitet / modulopbygning Et web baseret værktøj Åben og fleksibel database Tegningerne i databasen Sikkerhedsniveau BIM Universiteterne og BIM IFC og BIM

5 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 3 1 Indledning Nærværende rapport omfatter Universitets- og Bygningsstyrelsens samlede analyse af den fysiske laboratoriestandard ved danske universiteter, inkl de indfusionerede Sektorforskningsinstitutioner Denne rapport erstatter således den tidligere rapport af december 2008, revide- ret januar 2009 Rapporten indgår som en del af grundlaget for fremtidens laboratorier for universiteterne og sektorforskningsinstitutionerne, idet den afdækker laboratorier og tilknyttede arealers nuværende stand i forhold til dagens krævede og forven- tede standard Det skal præciseres, at nærværende rapport alene omfatter nettoarealet for de registrerede laboratorier og tilhørende hjælpelokaler og arealer på etager, hvor der er registreret laboratorier Således dækker rapporten ikke etagearealer, hvor der ikke er laboratorier repræsenteret Resultater af undersøgelse fremgår af rapportens afsnit 3 Konklusioner på resultaterne drages ikke i nærværende rapport, idet der henvises til selvstændig rapport fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Rapporten belyser de forudsætninger og værktøjer der danner baggrund for ovenstående analyse, samt forløbet af de gennemførte tilstandsvurderinger på universiteterne 11 Præsentation af COWI-teamet Rapporten er udarbejdet af COWI sammen med underrådgiverne RH Arkitekter A/S, NNE Pharmaplan og Dalux ApS Som nogle af landets fremmeste rådgivere indenfor laboratorieinstallationer og indretninger samt logistik dækker COWI, RH Arkitekter og NNE Pharmaplan over alle kompetencer inden for både teknik og indretning/logistik Dalux besidder stor ekspertise og erfaring i at udvikle it-baserede værktøjer for byggeriet, og altid med særlig fokus på at skabe lettilgængelige brugerflader

6 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 4 12 Kort intro på konkurrencen og baggrund for tilbuddet Universitets- og Bygningsstyrelsen udbød den 19 april 2007 opgaven vedrørende registrering af laboratorier på universiteterne samt udarbejdelse af idéka- talog for fremtidige laboratorieindretninger Opgaven er opdelt i 3 delopgaver: Gennemgang af universiteternes natur-, sundheds- og veterinærvidenska- belige laboratorier med henblik på at udarbejde en registrant over standar- den til brug for fremtidig prioriteringsindsats Udarbejdelse af et idékatalog over ovennævnte områder, til brug for inspi- ration for kommende løsningsforslag i forbindelse med nybyggeri og om- bygninger 4- årig option på teknisk bygherrerådgivingsbistand i forbindelse med universiteternes konkrete planlægning af nye laboratorieindretninger COWI med underrådgivere vandt denne opgave, løst ved opbygning af et digi- talt værktøj, wwwunilabdk, hvor idékataloget indgår som basismodul, men ligeledes indeholder bygningsregistreringen samt relevante forhold omkring den efterfølgende bygherrerådgivning Hermed er der skabt en fælles database for alle relevante forhold og informationer som kan anvendes i forbindelse med fremtidige laboratorieindretninger Værktøjet kan løbende udbygges med nye moduler indeholdende feks 3D interaktive funktioner, kalkulationsmodeller mfl

7 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 5 2 unilabdk Illustration af forside til unilabdk 21 Kort beskrivelse af unilabdk Unilabdk er et web-site udviklet i forbindelse med registrering og tilstandsvurdering af universiteternes laboratorielokaler, samt efterfølgende udarbejdelse af et idékatalog for fremtidens laboratorieindretninger på universiteterne og plan- lægningsværktøjer for dette Målsætningen med Unilabdk er at skabe et web-site, hvor ovenstående registreringer, idékatalog, samt planlægningsværktøjer kan hentes af universiteter og andre interessenter på tværs af landet Al adgang vil være reguleret, således vitale oplysninger ikke tilgår offentligheden Endvidere tænkes Unilabdk som et web-site, hvor man kan videndele mellem universiteterne og hente inspiration til fremtidige laboratorieindretninger og vejledninger for dette, links til relevante standarder, diskussionsfora på tværs af universiteterne etc

8 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 6 unilabdk er opbygget over de tre delopgaver som beskrevet i pkt 12, altså Registrering, Planlægning og Idékatalog, hvor Registreringen er uddybet neden- for, mens øvrige delopgaver fremgår af bilag 3 22 Registrering I Registreringsmodulet registreres kvaliteten af laboratorier på universiteterne Kvalitetsvurderingen sker på et ensartet grundlag ved hjælp af fælles lokalekategorier, som er udarbejdet i samarbejde med universiteterne og UBST Med udgangspunkt i disse lokalekategorier er laboratorieområderne kvalitetsvurderet ved besvarelse af en enslydende spørgerunde til alle universiteterne, og alle oplysninger er overført til en lukket database for Unilabdk Begrænsede ressourcer hos universiteterne, som er en væsentlig part i registreringens gennemførelse, har nødvendiggjort, at detaljeringsgraden i registreringen er nedtonet væsentligt til et niveau som rådgiverne kan acceptere for at få et retvisende billede af tilstanden på laboratorierne Bilag 2 og 3 beskriver arbejdsgangen for registrering og tilstandsvurderingen For det enkelte universitet og tilhørende sektorforskningsinstitutioner vil det være muligt, at se oplysningerne for kvaliteten på egne laboratorieområder Det kunne for eksempel empel være udtræk af hvilke laboratoriebygninger der ikke har genvinding på ventilationsanlæggene, og dermed et stort potentiale for energi- besparelser Tilstandsvurderingen er gennemført for Københavns, Århus-, Syddansk-, Aalsamt for de under universiteterne indfusionerede sektorforskningsinstitutioner DTU indgår i undersøgelsen kun med den indfusionerede sektorforskning Registreringen af universiteternes natur-, sundheds- og veterinærvidenskabelige samt ingeniørlaboratorier ier er afsluttet med udgangen af 2008, og i nærværende rapport suppleret med sektorforskningsinstitutionerne, samt justering af en række inddata fra registreringen i borg- og Roskilde Universitet, 2008

9 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 7 3 Resultater 31 Totaler for beregnede priser og nettoarealer Priser og nettoarealer er opgivet i følgende tabeller: Tabel 1: Arealer og priser fordelt på Universiteter Tabel 2: Arealer og priser fordelt på Universiteter - uden Sektorforskning Tabel 3: Arealer og priser fordelt på Universiteternes Sektorforskning

10 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 8 Tabel 1 - Arealer og priser fordelt på universiteter Universitet AAU Areal (m³) %-fordeling 9% Moderiniseringsudgift (Tkr) %-fordeling 9% Udg/areal (kr/m²) AU DTU KU RUC % 12% 44% 3% % 11% 43% 2% SDU I alt % 100% % 100% Tabel 2 - Arealer og priser fordelt på universiteter - Uden sektorforskning Universitet AAU AU KU RUC SDU I alt Areal (m³) %-fordeling 11% 17% 53% 3% 14% 100% Moderiniseringsudgift (Tkr) %-fordeling 11% 21% 51% 3% 13% 100% Udg/areal (kr/m²) Tabel 3 - Arealer og priser fordelt på universiteter Sektorforskning Universitet AU DTU I alt Areal (m³) %-fordeling 33% 67% 100% Moderiniseringsudgift (Tkr) %-fordeling 35% 65% 100% Udg/areal (kr/m²)

11 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 9 32 Beregnede priser i DKK ekskl moms På de følgende sider er priserne for opgradering af alle lokalekategorierne på Universiteterne og Sektorforskningsinstitutionerne vist i cirkeldiagrammer Definition af lokalekategorierne er uddybet i bilag 3

12 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne AAU, Aalborg Universitet Pris F1 / kr (0%) U2 / kr (14%) F2 / kr (1%) F3 / kr (6%) F4 / kr (1%) F5 / kr (8%) U1 / kr (0%) H2 / kr (14%) H1 / kr (13%) F6 / kr (43%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

13 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne AU, Århus Universitet Pris U2 / kr (6%) U1/ kr (4%) F1 / kr (4%) F2 / kr (0%) F3 / kr (6%) H2/ kr (18%) H1/ kr (10%) F5 / kr (23%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) F7 / kr (5%) F6 / kr (24%) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

14 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne KU, Københavns Universitet Pris U1/ kr (4%) U2 / kr (4%) F1/ kr (17%) H2 / kr (20%) H1/ kr (11%) F7 / kr (8%) F2 / kr (3%) F3/ kr (4%) F4/ kr (1%) F5 / kr ( 21%) F6/ kr (7%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

15 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne RUC, Roskilde Universitets Center Pris U1 / kr (1%) U2/ kr (6%) F1 / kr (11%) H2/ kr (26%) F3 / kr (11%) F4/ kr (3%) F5/ kr (19%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) H1 / kr (17%) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium F7 / kr (2%) F6/ kr (4%)

16 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne SDU, Syddansk Universitet Pris U1 / kr (5%) U2 / kr (2%) F1 / kr (26%) H2/ kr (24%) H1 / kr (9%) F7/ kr (1%) F6 / kr (11%) F2 / kr ( 0%) F3 / kr (5%) F5 / kr (17%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

17 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne AU, Aarhus Universitet, Sektorforskning Pris F1 / kr (5%) H2 / kr (18%) H1/ kr (13%) F6 / kr (0%) F3/ kr (29%) F4/ kr (0%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium F5/ kr (35%)

18 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Sektorforskning Pris H2 / kr (25%) H1/ kr (13%) F7 / kr (7%) F1/ kr (10%) F2 / kr (2%) F3 / kr (10%) F4/ kr (2%) F5 / kr (17%) F6/ kr (14%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

19 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne Nettoarealer i m 2 På de følgende sider er nettoarealerne for alle de registrerede lokalekategorier på Universiteterne og Sektorforskningsinstitutionerne vist i cirkeldiagrammer

20 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne AAU, Aalborg Universitet Areal F1 / 522 m² (1%) U2 / 2578 m² (5%) U1 / 17 m² (0%) F2/ 302 m² ( 1%) F3 / 1272 m² (3%) F4/ 821 m² (2%) F5 / 2283 m² (4%) H2 /16522 m² (32%) F6 / m² (28%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium H1 / m² (24%)

21 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne AU, Århus Universitet F1/ 2333 m² (3%) U2 / 2134 m² (3%) U1/ 2090 m² (2%) Areal F2/ 158 m² (0%) F3/ 2117 m² (3%) H2/ m² (40%) F5 / m² (13%) F6 / m² (15%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) H1/ m², (18%) F7/ 2374 m² (3%) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

22 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne KU, Københavns Universitet U1 / 6680 m² (3%) U2/ 4787 m² (2%) Areal F1/ m² (10%) H2/ m² (43%) F2 / 4471 m² (2%) F3/ 4526 m² (2%) F4 / 1159 m² (0%) F5 / m² (11%) F6 / 7725 m² (3%) F7 / 9875 m² (4%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) H1 / m² (20%) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

23 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne RUC, Roskilde Universitets Center Areal U1/ 151 m² (1%) U2/ 495 m² (3%) F1/ 722 m² (5%) F3/ 559 m² (3%) F4 / 123 m² (1%) H2 / 7490 m² (48%) F5 / 1353 m² (9%) F6 / 301 m² (2%) F7/ 395 m² (2%) H1 / 3995 m² (26%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

24 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne SDU, Syddansk Universitet U1 / 1473 m² (2%) Areal U2 / 906 m² (1%) F1/ 8784 m² (13%) H2/ m² (50%) F2/ 294 m² (1%) F3 / 1702 m² (3%) F5/ 6027 m² (9%) F6 / 3615 m² (6%) F7 / 767 m² (1%) H1/ 9362 m² (14%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

25 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne AU, Aarhus Universitet, Sektorforskning Areal F1/ 1514 m² (5%) F3/ 4306 m² (13%) H2/ m² (39%) H1 / 7110 m², (22%) F6 / 121 m² (0%) F4 / 15 m² (0%) F5 / 6777 m² (21%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

26 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Sektorforskning Areal F1/ 4585 m² (7%) F2/ 822 m² (1%) H2/ m² (48%) F3 / 2960 m² (4%) F4/ 509 m² (1%) F5 / 5660 m² (9%) F6 / 4782 m² (7%) F7 / 2664 m² (4%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) H1 / m² (19%) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

27 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 25 Bilag 1 Grundlag for tilstandsvurderingen Ensartet grundlag Det har været nødvendigt som første prioritet for registrering af tilstanden på universiteternes laboratorier, at beslutte et fælles grundlag for lokalekategorier og tilhørende funktioner Arbejdet frem mod det fælles grundlag blev opstartet på en workshop i december 2007 på Biocenteret i København, hvor alle Universiteterne var indkaldt gennem Rektorkollegiet Efterfølgende blev der nedsat en Følgegruppe, som i 1 halvår af 2008 afholdt 4 Følgegruppemøder, hvor Universiteterne, Rådgivergruppen og UBST deltog DTU indgår i undersøgelsen kun med den indfusionerede sektorforskning Fælles lokalekategorier og funktioner For vurdering af kvaliteten af universiteternes laboratoriearealer, er laboratorier og tilknyttede arealer opdelt laboratorierne i nye fælles kategorier Ud over kategorier for de primære laboratorier, er der lavet kategorier for de nært tilknyttede supportlokaler, kontorarealer og de bygningsrelaterede arealer således, at registrering af et helt laboratorieafsnit og bygningens arealfordelin- ger blev mulig Lokalekategorierne er udarbejdet på baggrund af de enkeltes universiteters bygningsregister Da registrenes lokalekategorier ikke var detaljeret nok på lariearealerne har det været nødvendigt at underopdele disse De fælles lokalekategorierne blev accepteret af Følgegruppen i februar 2008 Tilpasning af registreringens omfang Under Følgegruppens arbejder er Rådgivernes oplæg til omfang af registrerin- boratoriearealerne gen åbent lagt frem til drøftelse, således det har været muligt for universiteterne at kommentere på dette

28 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 26 Flere af Universiteterne meddelte, at de ikke havde ressourcer til at deltage i registreringen på det første grundlag som blev fremlagt af rådgiverne Problemstillingen omhandlede, at der efter Universiteternes mening var alt for mange spørgsmål, som deres driftsorganisationer skulle tage stilling til og/eller finde oplysninger på for gennemførelse af registreringen kunne gennemføres Universiteternes manglende ressourcer været afgørende for, at det har været nødvendigt for registreringens gennemførelse at begrænse antallet af spørgsmål til Universiteterne med 40 % Dette har medvirket til, at registreringen ikke er gennemført i en detaljeringsgrad, som rådgiverne kunne ønske sig, men i et niveau som rådgiverne kan acceptere for at få et retvisende billede af tilstanden på laboratorierne Omfanget af registreringen blev accepteret af Følgegruppen i februar 2008 Indsamling af tegninger og database oplysninger Baggrundsmaterialet for registreringen i unilabdk er universiteternes plantegninger og tilhørende lokaleoplysninger, sidstnævnte typisk udtræk fra en database Indsamling af tegninger og udtræk af universiteternes databaser med lokaleop- lysninger for registreringsarbejderne etc er foregået via UBST, som har været ansvarlig for at alle materialer fra universiteterne er videregivet til unilabdk Tegninger og udtræk fra universiteternes databaser har vist sig i meget forskel- lig kvalitet og udgaver, hvorfor det har været nødvendigt, at udvikle hjælpeprogrammer for at kunne håndtere disse i unilabdk Dette er beskrevet i bilag 2 Programmering Sideløbende med indhentning af tegninger og udtræk fra databaser, er pro- grammering af funktionerne i unilabdk udført Programmeringen omfatter hjemmesiden med tilhørende funktioner for gennemførelse af registreringen af tilstanden på laboratorierne

29 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 27 Bilag 2 Tilstandsvurderingen Formål Tilstandsvurderingen har til formål, at belyse tilstanden af universiteternes laboratorier og tilknyttede arealer set i forhold til kravene til tilsvarende nutidige lokaler Tilstandsvurderingen omfatter udelukkende nettoarealer på etager, hvor labora- torier er repræsenteret unilabdk er til dette formål opbygget således, at der kan udtrækkes nettoarealer og økonomi for opgradering af den registrerede tilstand til en nutidig tilstand opdelt på lokalekategorier, etager, bygninger, universiteter samt på landsplan Deltagere i tilstandsvurderingen Tilstandsvurderingen er gennemført for Københavns, Århus-, Syddansk-, Aalog Roskilde Universitet, inkl de dertil hørende indfusionerede sektor- forskningsinstitutioner DTU indgår i undersøgelsen kun med den indfusionerede sektorforskning Med udgangspunkt i de bilag 1 beskrevne forudsætninger og grundlag mv er tilstandsvurderingen i unilabdk gennemført som beskrevet i det følgende Tegninger med lokalepolygoner Alle universiteternes tegninger for etager med laboratorier er behandlet i til- standsvurderingen Altså vil etager, hvor der ikke er laboratorier ikke indgå i nærværende tilstandsvurdering Alle lokaler på den enkelte etage opbygges som lokalepolygoner således, at det er muligt at tilføje informationer for det enkelte lokale til borg- polygonet

30 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 28 Nedenfor er vist eksempler på laboratorieetager med rumpolygoner, hvor alle rum er kategoriseret i henhold til unilabdk

31 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 29 Universiteternes udtræk af databaser i lokalepolygonet Det enkelte lokalepolygon kobles med databaseudtræk som er modtaget fra universiteterne således, at alle oplysninger overføres til lokalepolygonet, og dermed er knyttet til det enkelte lokale Disse oplysninger er i nærværende tilstandsvurdering: Bygning Etage Lokalenr Lokalenavn Areal Lokalekategori i henhold til de nye fælles kategorier, se senere i bilag 2, samt universiteternes kategori Kontrol af oplysninger i lokalepolygoner Universiteterne har kontrolleret og godkendt alle oplysningerne for de enkelte lokalepolygoner i unilabdk Herved er det sikret, at tilstandsvurderingen er gennemført på det af universite- terne oplyste grundlag Indtastning af tilstandsvurdering Efter godkendelse af alle oplysningerne i unilabdk kan indtastningsarbejdet for tilstandsvurderingen gennemføres Det foregår i praksis ved, at det enkelte universitet i unilabdk indtaster svar på de spørgsmål der stilles til tilstandsvurderingen for de relevante bygninger på universitetet Spørgsmålene er opbygget i to varianter "Kategorier" og "Afsnit", og er beskrevet senere i bilag 2

32 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 30 Illustration af indtastning af Kategori i unilabdk Illustration af indtastning i Afsnit i unilabdk Alle spørgsmål er opbygget i et fast system, hvor simple drop-down menuer guider den enkelte bruger af unilabdk Rådgiverne kontrollerer, at alle spørgsmål er besvaret, og følger op på ikke besvarede spørgsmål Efter afsluttet tilstandsvurdering kan den enkelte bygning overføres til regnedelen af unilabdk, se senere i bilag 2 Rådgiverne har ikke haft mulighed for at kontrollere indtastningerne fra universiteterne for de enkelte bygninger ved gennemgang af disse på stedet, hvorfor tilstandsvurderingerne er et resultat af de af universiteterne oplyste svar

33 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 31 Nettoarealer Det skal præciseres, at nærværende rapport alene omfatter nettoarealet for de registrerede laboratorier og tilhørende hjælpelokale og arealer på etager, hvor der er registreret laboratorier Således dækker rapporten ikke etagearealer, hvor der ikke er laboratorier repræsenteret, hvorfor resultaterne af undersøgelsen ikke kan sammenholdes med den enkelte bygnings samlede bruttoareal For en given bygning i nærværende undersøgelse kan der eksempelvis være 2 etager med laboratorier og tilknyttede rum, mens der i bygningen som helhed har 5 etager Fælles lokalekategorier for alle universiteter Undervisningslaboratorier - U1 & U2: Disse arealer er i flere bygningsregistre benævnt øvelseslaboratorier Et undervisningslaboratorium U1 er defineret til et lokale, der efter det er renoveret kan godkendes af myndighederne til arbejde med både naturligt opstående biologiske mikroorganismer(biologiske agenser kl1 og kl2), genmodificerede mikroorganismer(gmo kl1) og med radioaktive stoffer(isotop klasse type C) Et undervisningslaboratorium U2 er defineret til et lokale, der efter det er renoveret kan anvendes til undervisning med farlige stoffer og materialer Disse lokale indeholder typisk mange stinkskabe og har dermed et højt luftskifte Forskningslaboratorier - F1, F2,F3 & F4: Et forskningslaboratorium F1 er defineret til et lokale, der efter det er renoveret kan godkendes af myndighederne til arbejde med både naturligt opstående biologiske mikroorganismer(biologiske agenser kl1 og kl2), genmodificerede miorganismer(gmo kl1) og med radioaktive stoffer(isotop klasse type C) Et forskningslaboratorium F2 er defineret til et lokale, der efter det er renoveret kan godkendes af myndighederne til arbejde med både naturligt opstående bio- logiske mikroorganismer(biologiske ologiske agenser kl1, kl 2), genmodificerede mikroorganismer(gmo kl1 og kl2) eller med radioaktive stoffer(isotop klasse type C og type B) Et forskningslaboratorium F3 er defineret til et lokale, der kan anvendes til forskning med farlige stoffer og materialer Disse lokale indeholder typisk mange stinkskabe og har dermed et højt luftskifte Et forskningslaboratorium F4 er defineret til et lokale, der efter det er renoveret kan godkendes af myndighederne til arbejde med enten naturligt opstående bio- kroorganismer(gmo logiske mikroorganismer(biologiske agenser kl1, kl 2 og kl 3), eller genmodificerede mikroorganismer(gmo kl1, kl 2 og kl3) eller med radioaktive stof- fer(isotop klasse type C og type B)

Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen

Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen Universitets- og Bygningsstyrelsen unilabdk Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen December 2008 Rev januar 2009 COWI A/S, RH Arkitekter AS, NNE Pharmaplan, Dalux ApS

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10 FEBRUAR 2014 SIDE 1 BIM+Be10 Disposition Vision Tankerne bag udviklingen Problemstillinger Workflow Energi Template Cases Erfaringer og konklusion Videre udvikling BIM-model Energiberegning FEBRUAR 2014

Læs mere

Orientering om brug af IFC model i konkurrence program

Orientering om brug af IFC model i konkurrence program Orientering om brug af IFC model i konkurrence program Projektkonkurrence om Universitetscampus Ballerup Februar 2011 1 Formål Formålet med aflevering af IFC modellen er at den skal give forståelse for

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

DaluxFM opgaver til KEA CCS Workshop

DaluxFM opgaver til KEA CCS Workshop DaluxFM opgaver til KEA CCS Workshop Oktober 2013 Indholsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Lidt om DaluxFM... 3 1.2 Forberedelser... 4 1.3 Upload til DaluxFM... 4 2 Bygningerne i DaluxFM... 5 3 Arealforvaltningsmodulet

Læs mere

Fire i en løsning til bygningsejere

Fire i en løsning til bygningsejere Fire i en løsning til bygningsejere Ønske om enkelte og nemme løsninger Skalerbare løsninger Understøtter DDB og bips C212 og efterfølgende F104 publikation Kort implementeringstid Baseret på kendte teknologier

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September

Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September Idrætshalanlæg i Danmark Tilstand og behov for økonomi til renovering Resultatet af spørgeskemaundersøgelse blandt halinspektører i Danmark September 28 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAGGRUND 3 2 MATERIALE

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Nyheder i AutoCAD Map 3D & Civil 3D Leif Sønderskov Vianova Systems

Nyheder i AutoCAD Map 3D & Civil 3D Leif Sønderskov Vianova Systems Nyheder i AutoCAD Map 3D & Civil 3D Leif Sønderskov Vianova Systems AutoCAD Map 3D 2013 Nyheder Topnyheder AutoCAD Map 3D 2013 Connect to data og redigering Flere muligheder i Connect to data Microsoft

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

REFERENCER. Referencer forskning og undervisning

REFERENCER. Referencer forskning og undervisning REFERENCER Referencer forskning og undervisning Farmaceutisk Fakultet Laboratorier Ombygning af undervisnings- og forskningsfaciliteter Modernisering af administration, undervisning og laboratorier på

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Lyngby, den 22. juni 2004 NS-J.Nr. 04-162 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 10: Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Indhold 1. Nye tjenester

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer Nr. 5, maj 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering tilkøbs-funktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Bygnings Arealdefinitioner. UBST Areal-, Anvendelses- og Rumbetegnelser

Bygnings Arealdefinitioner. UBST Areal-, Anvendelses- og Rumbetegnelser Bygnings Arealdefinitioner UBST Areal-, Anvendelses- og Rumbetegnelser oktober 2011 Arealkategorier: Bruttoareal = Nettoareal (af alle rum) + Konstruktionsareal Nettoareal = Primære Arealkategorier + Sekundært

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 Ref 07akk629 F00029-1-MLN(1) Version

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen 2. Udfordringer og projekt-ide Udfordringen for MK Betydeligt efterslæb i ejendomsmassen

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

Gymnasiefællesskabet i Roskilde

Gymnasiefællesskabet i Roskilde Gymnasiefællesskabet i Roskilde Samarbejdsmodel Vi har samarbejder på personaleadministration, jura, It, løn, Bogholderiområdet og Bygningsområdet. 2007 6 Selvstændige Gymnasier 2013-15 Gymnasier Lokal

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion Agenda EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger Spørgsmål og diskussion 2 22 MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER EUDP projekt: "Udvikling og 1:1

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere