Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl. Sektorforskningsinstitutionerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl. Sektorforskningsinstitutionerne"

Transkript

1 Universitets- og Bygningsstyrelsen unilabdk Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne December 2008 Rev juli 2009 COWI A/S, RH Arkitekter AS, NNE Pharmaplan, Dalux ApS

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Universitets- og Bygningsstyrelsen unilabdk Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA- ordningen, inkl Sektorforsknings- institutionerne December 2008 Rev juli 2009 Dokumentnr Version 003 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt BMN ATR og Dalux/TDL PEJN

3 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præsentation af COWI-teamet 3 Kort intro på konkurrencen og baggrund for tilbuddet unilabdk Kort beskrivelse af unilabdk Registrering Resultater 7 Totaler for beregnede priser og nettoarealer 7 Beregnede priser i DKK ekskl moms 9 AAU, Aalborg Universitet 10 AU, Århus Universitet 11 KU, Københavns Universitet 12 RUC, Roskilde Universitets Center 13 SDU, Syddansk Universitet 14 AU, Aarhus Universitet, Sektorforskning 15 DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Sektorforskning 16 Nettoarealer i m 2 17 AAU, Aalborg Universitet 18 AU, Århus Universitet 19 KU, Københavns Universitet 20 RUC, Roskilde Universitets Center 21 SDU, Syddansk Universitet 22 AU, Aarhus Universitet, Sektorforskning 23 DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Sektorforskning 24 Bilag 1 Grundlag for tilstandsvurderingen 25 Ensartet grundlag 25 Fælles lokalekategorier og funktioner 25 Tilpasning af registreringens omfang 25 Indsamling af tegninger og database oplysninger 26

4 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 2 Programmering 26 Bilag 2 Tilstandsvurderingen 27 Formål 27 Deltagere i tilstandsvurderingen 27 Tegninger med lokalepolygoner 27 Universiteternes udtræk af databaser i lokalepolygonet 29 Kontrol af oplysninger i lokalepolygoner 29 Indtastning af tilstandsvurdering 29 Nettoarealer 31 Fælles lokalekategorier for alle universiteter 31 Undervisningslaboratorier - U1 & U2: 31 Forskningslaboratorier - F1, F2,F3 & F4: 31 Support laboratorier - F5 32 Eksperimentale laboratorier - F6 32 Dyrestaldslaboratorier - F7 32 Kontorer, skrivepladser og mødelokale - H1 32 Bygningsrelaterede arealer - H2 32 Skema for lokalekategori og definition 33 Beregningsmetode 34 Håndtering af universiteternes tegninger og databaser 35 Resulterende database 36 Bilag 3 unilabdk - supplement til afsnit 2 Idékatalog Planlægning Fleksibilitet / modulopbygning Fleksibilitet / modulopbygning Et web baseret værktøj Åben og fleksibel database Tegningerne i databasen Sikkerhedsniveau BIM Universiteterne og BIM IFC og BIM

5 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 3 1 Indledning Nærværende rapport omfatter Universitets- og Bygningsstyrelsens samlede analyse af den fysiske laboratoriestandard ved danske universiteter, inkl de indfusionerede Sektorforskningsinstitutioner Denne rapport erstatter således den tidligere rapport af december 2008, revide- ret januar 2009 Rapporten indgår som en del af grundlaget for fremtidens laboratorier for universiteterne og sektorforskningsinstitutionerne, idet den afdækker laboratorier og tilknyttede arealers nuværende stand i forhold til dagens krævede og forven- tede standard Det skal præciseres, at nærværende rapport alene omfatter nettoarealet for de registrerede laboratorier og tilhørende hjælpelokaler og arealer på etager, hvor der er registreret laboratorier Således dækker rapporten ikke etagearealer, hvor der ikke er laboratorier repræsenteret Resultater af undersøgelse fremgår af rapportens afsnit 3 Konklusioner på resultaterne drages ikke i nærværende rapport, idet der henvises til selvstændig rapport fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Rapporten belyser de forudsætninger og værktøjer der danner baggrund for ovenstående analyse, samt forløbet af de gennemførte tilstandsvurderinger på universiteterne 11 Præsentation af COWI-teamet Rapporten er udarbejdet af COWI sammen med underrådgiverne RH Arkitekter A/S, NNE Pharmaplan og Dalux ApS Som nogle af landets fremmeste rådgivere indenfor laboratorieinstallationer og indretninger samt logistik dækker COWI, RH Arkitekter og NNE Pharmaplan over alle kompetencer inden for både teknik og indretning/logistik Dalux besidder stor ekspertise og erfaring i at udvikle it-baserede værktøjer for byggeriet, og altid med særlig fokus på at skabe lettilgængelige brugerflader

6 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 4 12 Kort intro på konkurrencen og baggrund for tilbuddet Universitets- og Bygningsstyrelsen udbød den 19 april 2007 opgaven vedrørende registrering af laboratorier på universiteterne samt udarbejdelse af idéka- talog for fremtidige laboratorieindretninger Opgaven er opdelt i 3 delopgaver: Gennemgang af universiteternes natur-, sundheds- og veterinærvidenska- belige laboratorier med henblik på at udarbejde en registrant over standar- den til brug for fremtidig prioriteringsindsats Udarbejdelse af et idékatalog over ovennævnte områder, til brug for inspi- ration for kommende løsningsforslag i forbindelse med nybyggeri og om- bygninger 4- årig option på teknisk bygherrerådgivingsbistand i forbindelse med universiteternes konkrete planlægning af nye laboratorieindretninger COWI med underrådgivere vandt denne opgave, løst ved opbygning af et digi- talt værktøj, wwwunilabdk, hvor idékataloget indgår som basismodul, men ligeledes indeholder bygningsregistreringen samt relevante forhold omkring den efterfølgende bygherrerådgivning Hermed er der skabt en fælles database for alle relevante forhold og informationer som kan anvendes i forbindelse med fremtidige laboratorieindretninger Værktøjet kan løbende udbygges med nye moduler indeholdende feks 3D interaktive funktioner, kalkulationsmodeller mfl

7 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 5 2 unilabdk Illustration af forside til unilabdk 21 Kort beskrivelse af unilabdk Unilabdk er et web-site udviklet i forbindelse med registrering og tilstandsvurdering af universiteternes laboratorielokaler, samt efterfølgende udarbejdelse af et idékatalog for fremtidens laboratorieindretninger på universiteterne og plan- lægningsværktøjer for dette Målsætningen med Unilabdk er at skabe et web-site, hvor ovenstående registreringer, idékatalog, samt planlægningsværktøjer kan hentes af universiteter og andre interessenter på tværs af landet Al adgang vil være reguleret, således vitale oplysninger ikke tilgår offentligheden Endvidere tænkes Unilabdk som et web-site, hvor man kan videndele mellem universiteterne og hente inspiration til fremtidige laboratorieindretninger og vejledninger for dette, links til relevante standarder, diskussionsfora på tværs af universiteterne etc

8 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 6 unilabdk er opbygget over de tre delopgaver som beskrevet i pkt 12, altså Registrering, Planlægning og Idékatalog, hvor Registreringen er uddybet neden- for, mens øvrige delopgaver fremgår af bilag 3 22 Registrering I Registreringsmodulet registreres kvaliteten af laboratorier på universiteterne Kvalitetsvurderingen sker på et ensartet grundlag ved hjælp af fælles lokalekategorier, som er udarbejdet i samarbejde med universiteterne og UBST Med udgangspunkt i disse lokalekategorier er laboratorieområderne kvalitetsvurderet ved besvarelse af en enslydende spørgerunde til alle universiteterne, og alle oplysninger er overført til en lukket database for Unilabdk Begrænsede ressourcer hos universiteterne, som er en væsentlig part i registreringens gennemførelse, har nødvendiggjort, at detaljeringsgraden i registreringen er nedtonet væsentligt til et niveau som rådgiverne kan acceptere for at få et retvisende billede af tilstanden på laboratorierne Bilag 2 og 3 beskriver arbejdsgangen for registrering og tilstandsvurderingen For det enkelte universitet og tilhørende sektorforskningsinstitutioner vil det være muligt, at se oplysningerne for kvaliteten på egne laboratorieområder Det kunne for eksempel empel være udtræk af hvilke laboratoriebygninger der ikke har genvinding på ventilationsanlæggene, og dermed et stort potentiale for energi- besparelser Tilstandsvurderingen er gennemført for Københavns, Århus-, Syddansk-, Aalsamt for de under universiteterne indfusionerede sektorforskningsinstitutioner DTU indgår i undersøgelsen kun med den indfusionerede sektorforskning Registreringen af universiteternes natur-, sundheds- og veterinærvidenskabelige samt ingeniørlaboratorier ier er afsluttet med udgangen af 2008, og i nærværende rapport suppleret med sektorforskningsinstitutionerne, samt justering af en række inddata fra registreringen i borg- og Roskilde Universitet, 2008

9 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 7 3 Resultater 31 Totaler for beregnede priser og nettoarealer Priser og nettoarealer er opgivet i følgende tabeller: Tabel 1: Arealer og priser fordelt på Universiteter Tabel 2: Arealer og priser fordelt på Universiteter - uden Sektorforskning Tabel 3: Arealer og priser fordelt på Universiteternes Sektorforskning

10 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 8 Tabel 1 - Arealer og priser fordelt på universiteter Universitet AAU Areal (m³) %-fordeling 9% Moderiniseringsudgift (Tkr) %-fordeling 9% Udg/areal (kr/m²) AU DTU KU RUC % 12% 44% 3% % 11% 43% 2% SDU I alt % 100% % 100% Tabel 2 - Arealer og priser fordelt på universiteter - Uden sektorforskning Universitet AAU AU KU RUC SDU I alt Areal (m³) %-fordeling 11% 17% 53% 3% 14% 100% Moderiniseringsudgift (Tkr) %-fordeling 11% 21% 51% 3% 13% 100% Udg/areal (kr/m²) Tabel 3 - Arealer og priser fordelt på universiteter Sektorforskning Universitet AU DTU I alt Areal (m³) %-fordeling 33% 67% 100% Moderiniseringsudgift (Tkr) %-fordeling 35% 65% 100% Udg/areal (kr/m²)

11 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 9 32 Beregnede priser i DKK ekskl moms På de følgende sider er priserne for opgradering af alle lokalekategorierne på Universiteterne og Sektorforskningsinstitutionerne vist i cirkeldiagrammer Definition af lokalekategorierne er uddybet i bilag 3

12 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne AAU, Aalborg Universitet Pris F1 / kr (0%) U2 / kr (14%) F2 / kr (1%) F3 / kr (6%) F4 / kr (1%) F5 / kr (8%) U1 / kr (0%) H2 / kr (14%) H1 / kr (13%) F6 / kr (43%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

13 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne AU, Århus Universitet Pris U2 / kr (6%) U1/ kr (4%) F1 / kr (4%) F2 / kr (0%) F3 / kr (6%) H2/ kr (18%) H1/ kr (10%) F5 / kr (23%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) F7 / kr (5%) F6 / kr (24%) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

14 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne KU, Københavns Universitet Pris U1/ kr (4%) U2 / kr (4%) F1/ kr (17%) H2 / kr (20%) H1/ kr (11%) F7 / kr (8%) F2 / kr (3%) F3/ kr (4%) F4/ kr (1%) F5 / kr ( 21%) F6/ kr (7%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

15 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne RUC, Roskilde Universitets Center Pris U1 / kr (1%) U2/ kr (6%) F1 / kr (11%) H2/ kr (26%) F3 / kr (11%) F4/ kr (3%) F5/ kr (19%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) H1 / kr (17%) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium F7 / kr (2%) F6/ kr (4%)

16 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne SDU, Syddansk Universitet Pris U1 / kr (5%) U2 / kr (2%) F1 / kr (26%) H2/ kr (24%) H1 / kr (9%) F7/ kr (1%) F6 / kr (11%) F2 / kr ( 0%) F3 / kr (5%) F5 / kr (17%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

17 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne AU, Aarhus Universitet, Sektorforskning Pris F1 / kr (5%) H2 / kr (18%) H1/ kr (13%) F6 / kr (0%) F3/ kr (29%) F4/ kr (0%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium F5/ kr (35%)

18 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Sektorforskning Pris H2 / kr (25%) H1/ kr (13%) F7 / kr (7%) F1/ kr (10%) F2 / kr (2%) F3 / kr (10%) F4/ kr (2%) F5 / kr (17%) F6/ kr (14%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

19 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne Nettoarealer i m 2 På de følgende sider er nettoarealerne for alle de registrerede lokalekategorier på Universiteterne og Sektorforskningsinstitutionerne vist i cirkeldiagrammer

20 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne AAU, Aalborg Universitet Areal F1 / 522 m² (1%) U2 / 2578 m² (5%) U1 / 17 m² (0%) F2/ 302 m² ( 1%) F3 / 1272 m² (3%) F4/ 821 m² (2%) F5 / 2283 m² (4%) H2 /16522 m² (32%) F6 / m² (28%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium H1 / m² (24%)

21 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne AU, Århus Universitet F1/ 2333 m² (3%) U2 / 2134 m² (3%) U1/ 2090 m² (2%) Areal F2/ 158 m² (0%) F3/ 2117 m² (3%) H2/ m² (40%) F5 / m² (13%) F6 / m² (15%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) H1/ m², (18%) F7/ 2374 m² (3%) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

22 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne KU, Københavns Universitet U1 / 6680 m² (3%) U2/ 4787 m² (2%) Areal F1/ m² (10%) H2/ m² (43%) F2 / 4471 m² (2%) F3/ 4526 m² (2%) F4 / 1159 m² (0%) F5 / m² (11%) F6 / 7725 m² (3%) F7 / 9875 m² (4%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) H1 / m² (20%) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

23 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne RUC, Roskilde Universitets Center Areal U1/ 151 m² (1%) U2/ 495 m² (3%) F1/ 722 m² (5%) F3/ 559 m² (3%) F4 / 123 m² (1%) H2 / 7490 m² (48%) F5 / 1353 m² (9%) F6 / 301 m² (2%) F7/ 395 m² (2%) H1 / 3995 m² (26%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

24 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne SDU, Syddansk Universitet U1 / 1473 m² (2%) Areal U2 / 906 m² (1%) F1/ 8784 m² (13%) H2/ m² (50%) F2/ 294 m² (1%) F3 / 1702 m² (3%) F5/ 6027 m² (9%) F6 / 3615 m² (6%) F7 / 767 m² (1%) H1/ 9362 m² (14%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

25 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne AU, Aarhus Universitet, Sektorforskning Areal F1/ 1514 m² (5%) F3/ 4306 m² (13%) H2/ m² (39%) H1 / 7110 m², (22%) F6 / 121 m² (0%) F4 / 15 m² (0%) F5 / 6777 m² (21%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

26 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Sektorforskning Areal F1/ 4585 m² (7%) F2/ 822 m² (1%) H2/ m² (48%) F3 / 2960 m² (4%) F4/ 509 m² (1%) F5 / 5660 m² (9%) F6 / 4782 m² (7%) F7 / 2664 m² (4%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) H1 / m² (19%) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

27 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 25 Bilag 1 Grundlag for tilstandsvurderingen Ensartet grundlag Det har været nødvendigt som første prioritet for registrering af tilstanden på universiteternes laboratorier, at beslutte et fælles grundlag for lokalekategorier og tilhørende funktioner Arbejdet frem mod det fælles grundlag blev opstartet på en workshop i december 2007 på Biocenteret i København, hvor alle Universiteterne var indkaldt gennem Rektorkollegiet Efterfølgende blev der nedsat en Følgegruppe, som i 1 halvår af 2008 afholdt 4 Følgegruppemøder, hvor Universiteterne, Rådgivergruppen og UBST deltog DTU indgår i undersøgelsen kun med den indfusionerede sektorforskning Fælles lokalekategorier og funktioner For vurdering af kvaliteten af universiteternes laboratoriearealer, er laboratorier og tilknyttede arealer opdelt laboratorierne i nye fælles kategorier Ud over kategorier for de primære laboratorier, er der lavet kategorier for de nært tilknyttede supportlokaler, kontorarealer og de bygningsrelaterede arealer således, at registrering af et helt laboratorieafsnit og bygningens arealfordelin- ger blev mulig Lokalekategorierne er udarbejdet på baggrund af de enkeltes universiteters bygningsregister Da registrenes lokalekategorier ikke var detaljeret nok på lariearealerne har det været nødvendigt at underopdele disse De fælles lokalekategorierne blev accepteret af Følgegruppen i februar 2008 Tilpasning af registreringens omfang Under Følgegruppens arbejder er Rådgivernes oplæg til omfang af registrerin- boratoriearealerne gen åbent lagt frem til drøftelse, således det har været muligt for universiteterne at kommentere på dette

28 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 26 Flere af Universiteterne meddelte, at de ikke havde ressourcer til at deltage i registreringen på det første grundlag som blev fremlagt af rådgiverne Problemstillingen omhandlede, at der efter Universiteternes mening var alt for mange spørgsmål, som deres driftsorganisationer skulle tage stilling til og/eller finde oplysninger på for gennemførelse af registreringen kunne gennemføres Universiteternes manglende ressourcer været afgørende for, at det har været nødvendigt for registreringens gennemførelse at begrænse antallet af spørgsmål til Universiteterne med 40 % Dette har medvirket til, at registreringen ikke er gennemført i en detaljeringsgrad, som rådgiverne kunne ønske sig, men i et niveau som rådgiverne kan acceptere for at få et retvisende billede af tilstanden på laboratorierne Omfanget af registreringen blev accepteret af Følgegruppen i februar 2008 Indsamling af tegninger og database oplysninger Baggrundsmaterialet for registreringen i unilabdk er universiteternes plantegninger og tilhørende lokaleoplysninger, sidstnævnte typisk udtræk fra en database Indsamling af tegninger og udtræk af universiteternes databaser med lokaleop- lysninger for registreringsarbejderne etc er foregået via UBST, som har været ansvarlig for at alle materialer fra universiteterne er videregivet til unilabdk Tegninger og udtræk fra universiteternes databaser har vist sig i meget forskel- lig kvalitet og udgaver, hvorfor det har været nødvendigt, at udvikle hjælpeprogrammer for at kunne håndtere disse i unilabdk Dette er beskrevet i bilag 2 Programmering Sideløbende med indhentning af tegninger og udtræk fra databaser, er pro- grammering af funktionerne i unilabdk udført Programmeringen omfatter hjemmesiden med tilhørende funktioner for gennemførelse af registreringen af tilstanden på laboratorierne

29 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 27 Bilag 2 Tilstandsvurderingen Formål Tilstandsvurderingen har til formål, at belyse tilstanden af universiteternes laboratorier og tilknyttede arealer set i forhold til kravene til tilsvarende nutidige lokaler Tilstandsvurderingen omfatter udelukkende nettoarealer på etager, hvor labora- torier er repræsenteret unilabdk er til dette formål opbygget således, at der kan udtrækkes nettoarealer og økonomi for opgradering af den registrerede tilstand til en nutidig tilstand opdelt på lokalekategorier, etager, bygninger, universiteter samt på landsplan Deltagere i tilstandsvurderingen Tilstandsvurderingen er gennemført for Københavns, Århus-, Syddansk-, Aalog Roskilde Universitet, inkl de dertil hørende indfusionerede sektor- forskningsinstitutioner DTU indgår i undersøgelsen kun med den indfusionerede sektorforskning Med udgangspunkt i de bilag 1 beskrevne forudsætninger og grundlag mv er tilstandsvurderingen i unilabdk gennemført som beskrevet i det følgende Tegninger med lokalepolygoner Alle universiteternes tegninger for etager med laboratorier er behandlet i til- standsvurderingen Altså vil etager, hvor der ikke er laboratorier ikke indgå i nærværende tilstandsvurdering Alle lokaler på den enkelte etage opbygges som lokalepolygoner således, at det er muligt at tilføje informationer for det enkelte lokale til borg- polygonet

30 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 28 Nedenfor er vist eksempler på laboratorieetager med rumpolygoner, hvor alle rum er kategoriseret i henhold til unilabdk

31 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 29 Universiteternes udtræk af databaser i lokalepolygonet Det enkelte lokalepolygon kobles med databaseudtræk som er modtaget fra universiteterne således, at alle oplysninger overføres til lokalepolygonet, og dermed er knyttet til det enkelte lokale Disse oplysninger er i nærværende tilstandsvurdering: Bygning Etage Lokalenr Lokalenavn Areal Lokalekategori i henhold til de nye fælles kategorier, se senere i bilag 2, samt universiteternes kategori Kontrol af oplysninger i lokalepolygoner Universiteterne har kontrolleret og godkendt alle oplysningerne for de enkelte lokalepolygoner i unilabdk Herved er det sikret, at tilstandsvurderingen er gennemført på det af universite- terne oplyste grundlag Indtastning af tilstandsvurdering Efter godkendelse af alle oplysningerne i unilabdk kan indtastningsarbejdet for tilstandsvurderingen gennemføres Det foregår i praksis ved, at det enkelte universitet i unilabdk indtaster svar på de spørgsmål der stilles til tilstandsvurderingen for de relevante bygninger på universitetet Spørgsmålene er opbygget i to varianter "Kategorier" og "Afsnit", og er beskrevet senere i bilag 2

32 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 30 Illustration af indtastning af Kategori i unilabdk Illustration af indtastning i Afsnit i unilabdk Alle spørgsmål er opbygget i et fast system, hvor simple drop-down menuer guider den enkelte bruger af unilabdk Rådgiverne kontrollerer, at alle spørgsmål er besvaret, og følger op på ikke besvarede spørgsmål Efter afsluttet tilstandsvurdering kan den enkelte bygning overføres til regnedelen af unilabdk, se senere i bilag 2 Rådgiverne har ikke haft mulighed for at kontrollere indtastningerne fra universiteterne for de enkelte bygninger ved gennemgang af disse på stedet, hvorfor tilstandsvurderingerne er et resultat af de af universiteterne oplyste svar

33 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 31 Nettoarealer Det skal præciseres, at nærværende rapport alene omfatter nettoarealet for de registrerede laboratorier og tilhørende hjælpelokale og arealer på etager, hvor der er registreret laboratorier Således dækker rapporten ikke etagearealer, hvor der ikke er laboratorier repræsenteret, hvorfor resultaterne af undersøgelsen ikke kan sammenholdes med den enkelte bygnings samlede bruttoareal For en given bygning i nærværende undersøgelse kan der eksempelvis være 2 etager med laboratorier og tilknyttede rum, mens der i bygningen som helhed har 5 etager Fælles lokalekategorier for alle universiteter Undervisningslaboratorier - U1 & U2: Disse arealer er i flere bygningsregistre benævnt øvelseslaboratorier Et undervisningslaboratorium U1 er defineret til et lokale, der efter det er renoveret kan godkendes af myndighederne til arbejde med både naturligt opstående biologiske mikroorganismer(biologiske agenser kl1 og kl2), genmodificerede mikroorganismer(gmo kl1) og med radioaktive stoffer(isotop klasse type C) Et undervisningslaboratorium U2 er defineret til et lokale, der efter det er renoveret kan anvendes til undervisning med farlige stoffer og materialer Disse lokale indeholder typisk mange stinkskabe og har dermed et højt luftskifte Forskningslaboratorier - F1, F2,F3 & F4: Et forskningslaboratorium F1 er defineret til et lokale, der efter det er renoveret kan godkendes af myndighederne til arbejde med både naturligt opstående biologiske mikroorganismer(biologiske agenser kl1 og kl2), genmodificerede miorganismer(gmo kl1) og med radioaktive stoffer(isotop klasse type C) Et forskningslaboratorium F2 er defineret til et lokale, der efter det er renoveret kan godkendes af myndighederne til arbejde med både naturligt opstående bio- logiske mikroorganismer(biologiske ologiske agenser kl1, kl 2), genmodificerede mikroorganismer(gmo kl1 og kl2) eller med radioaktive stoffer(isotop klasse type C og type B) Et forskningslaboratorium F3 er defineret til et lokale, der kan anvendes til forskning med farlige stoffer og materialer Disse lokale indeholder typisk mange stinkskabe og har dermed et højt luftskifte Et forskningslaboratorium F4 er defineret til et lokale, der efter det er renoveret kan godkendes af myndighederne til arbejde med enten naturligt opstående bio- kroorganismer(gmo logiske mikroorganismer(biologiske agenser kl1, kl 2 og kl 3), eller genmodificerede mikroorganismer(gmo kl1, kl 2 og kl3) eller med radioaktive stof- fer(isotop klasse type C og type B)

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere