Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl. Sektorforskningsinstitutionerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl. Sektorforskningsinstitutionerne"

Transkript

1 Universitets- og Bygningsstyrelsen unilabdk Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne December 2008 Rev juli 2009 COWI A/S, RH Arkitekter AS, NNE Pharmaplan, Dalux ApS

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Universitets- og Bygningsstyrelsen unilabdk Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA- ordningen, inkl Sektorforsknings- institutionerne December 2008 Rev juli 2009 Dokumentnr Version 003 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt BMN ATR og Dalux/TDL PEJN

3 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præsentation af COWI-teamet 3 Kort intro på konkurrencen og baggrund for tilbuddet unilabdk Kort beskrivelse af unilabdk Registrering Resultater 7 Totaler for beregnede priser og nettoarealer 7 Beregnede priser i DKK ekskl moms 9 AAU, Aalborg Universitet 10 AU, Århus Universitet 11 KU, Københavns Universitet 12 RUC, Roskilde Universitets Center 13 SDU, Syddansk Universitet 14 AU, Aarhus Universitet, Sektorforskning 15 DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Sektorforskning 16 Nettoarealer i m 2 17 AAU, Aalborg Universitet 18 AU, Århus Universitet 19 KU, Københavns Universitet 20 RUC, Roskilde Universitets Center 21 SDU, Syddansk Universitet 22 AU, Aarhus Universitet, Sektorforskning 23 DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Sektorforskning 24 Bilag 1 Grundlag for tilstandsvurderingen 25 Ensartet grundlag 25 Fælles lokalekategorier og funktioner 25 Tilpasning af registreringens omfang 25 Indsamling af tegninger og database oplysninger 26

4 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 2 Programmering 26 Bilag 2 Tilstandsvurderingen 27 Formål 27 Deltagere i tilstandsvurderingen 27 Tegninger med lokalepolygoner 27 Universiteternes udtræk af databaser i lokalepolygonet 29 Kontrol af oplysninger i lokalepolygoner 29 Indtastning af tilstandsvurdering 29 Nettoarealer 31 Fælles lokalekategorier for alle universiteter 31 Undervisningslaboratorier - U1 & U2: 31 Forskningslaboratorier - F1, F2,F3 & F4: 31 Support laboratorier - F5 32 Eksperimentale laboratorier - F6 32 Dyrestaldslaboratorier - F7 32 Kontorer, skrivepladser og mødelokale - H1 32 Bygningsrelaterede arealer - H2 32 Skema for lokalekategori og definition 33 Beregningsmetode 34 Håndtering af universiteternes tegninger og databaser 35 Resulterende database 36 Bilag 3 unilabdk - supplement til afsnit 2 Idékatalog Planlægning Fleksibilitet / modulopbygning Fleksibilitet / modulopbygning Et web baseret værktøj Åben og fleksibel database Tegningerne i databasen Sikkerhedsniveau BIM Universiteterne og BIM IFC og BIM

5 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 3 1 Indledning Nærværende rapport omfatter Universitets- og Bygningsstyrelsens samlede analyse af den fysiske laboratoriestandard ved danske universiteter, inkl de indfusionerede Sektorforskningsinstitutioner Denne rapport erstatter således den tidligere rapport af december 2008, revide- ret januar 2009 Rapporten indgår som en del af grundlaget for fremtidens laboratorier for universiteterne og sektorforskningsinstitutionerne, idet den afdækker laboratorier og tilknyttede arealers nuværende stand i forhold til dagens krævede og forven- tede standard Det skal præciseres, at nærværende rapport alene omfatter nettoarealet for de registrerede laboratorier og tilhørende hjælpelokaler og arealer på etager, hvor der er registreret laboratorier Således dækker rapporten ikke etagearealer, hvor der ikke er laboratorier repræsenteret Resultater af undersøgelse fremgår af rapportens afsnit 3 Konklusioner på resultaterne drages ikke i nærværende rapport, idet der henvises til selvstændig rapport fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Rapporten belyser de forudsætninger og værktøjer der danner baggrund for ovenstående analyse, samt forløbet af de gennemførte tilstandsvurderinger på universiteterne 11 Præsentation af COWI-teamet Rapporten er udarbejdet af COWI sammen med underrådgiverne RH Arkitekter A/S, NNE Pharmaplan og Dalux ApS Som nogle af landets fremmeste rådgivere indenfor laboratorieinstallationer og indretninger samt logistik dækker COWI, RH Arkitekter og NNE Pharmaplan over alle kompetencer inden for både teknik og indretning/logistik Dalux besidder stor ekspertise og erfaring i at udvikle it-baserede værktøjer for byggeriet, og altid med særlig fokus på at skabe lettilgængelige brugerflader

6 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 4 12 Kort intro på konkurrencen og baggrund for tilbuddet Universitets- og Bygningsstyrelsen udbød den 19 april 2007 opgaven vedrørende registrering af laboratorier på universiteterne samt udarbejdelse af idéka- talog for fremtidige laboratorieindretninger Opgaven er opdelt i 3 delopgaver: Gennemgang af universiteternes natur-, sundheds- og veterinærvidenska- belige laboratorier med henblik på at udarbejde en registrant over standar- den til brug for fremtidig prioriteringsindsats Udarbejdelse af et idékatalog over ovennævnte områder, til brug for inspi- ration for kommende løsningsforslag i forbindelse med nybyggeri og om- bygninger 4- årig option på teknisk bygherrerådgivingsbistand i forbindelse med universiteternes konkrete planlægning af nye laboratorieindretninger COWI med underrådgivere vandt denne opgave, løst ved opbygning af et digi- talt værktøj, wwwunilabdk, hvor idékataloget indgår som basismodul, men ligeledes indeholder bygningsregistreringen samt relevante forhold omkring den efterfølgende bygherrerådgivning Hermed er der skabt en fælles database for alle relevante forhold og informationer som kan anvendes i forbindelse med fremtidige laboratorieindretninger Værktøjet kan løbende udbygges med nye moduler indeholdende feks 3D interaktive funktioner, kalkulationsmodeller mfl

7 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 5 2 unilabdk Illustration af forside til unilabdk 21 Kort beskrivelse af unilabdk Unilabdk er et web-site udviklet i forbindelse med registrering og tilstandsvurdering af universiteternes laboratorielokaler, samt efterfølgende udarbejdelse af et idékatalog for fremtidens laboratorieindretninger på universiteterne og plan- lægningsværktøjer for dette Målsætningen med Unilabdk er at skabe et web-site, hvor ovenstående registreringer, idékatalog, samt planlægningsværktøjer kan hentes af universiteter og andre interessenter på tværs af landet Al adgang vil være reguleret, således vitale oplysninger ikke tilgår offentligheden Endvidere tænkes Unilabdk som et web-site, hvor man kan videndele mellem universiteterne og hente inspiration til fremtidige laboratorieindretninger og vejledninger for dette, links til relevante standarder, diskussionsfora på tværs af universiteterne etc

8 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 6 unilabdk er opbygget over de tre delopgaver som beskrevet i pkt 12, altså Registrering, Planlægning og Idékatalog, hvor Registreringen er uddybet neden- for, mens øvrige delopgaver fremgår af bilag 3 22 Registrering I Registreringsmodulet registreres kvaliteten af laboratorier på universiteterne Kvalitetsvurderingen sker på et ensartet grundlag ved hjælp af fælles lokalekategorier, som er udarbejdet i samarbejde med universiteterne og UBST Med udgangspunkt i disse lokalekategorier er laboratorieområderne kvalitetsvurderet ved besvarelse af en enslydende spørgerunde til alle universiteterne, og alle oplysninger er overført til en lukket database for Unilabdk Begrænsede ressourcer hos universiteterne, som er en væsentlig part i registreringens gennemførelse, har nødvendiggjort, at detaljeringsgraden i registreringen er nedtonet væsentligt til et niveau som rådgiverne kan acceptere for at få et retvisende billede af tilstanden på laboratorierne Bilag 2 og 3 beskriver arbejdsgangen for registrering og tilstandsvurderingen For det enkelte universitet og tilhørende sektorforskningsinstitutioner vil det være muligt, at se oplysningerne for kvaliteten på egne laboratorieområder Det kunne for eksempel empel være udtræk af hvilke laboratoriebygninger der ikke har genvinding på ventilationsanlæggene, og dermed et stort potentiale for energi- besparelser Tilstandsvurderingen er gennemført for Københavns, Århus-, Syddansk-, Aalsamt for de under universiteterne indfusionerede sektorforskningsinstitutioner DTU indgår i undersøgelsen kun med den indfusionerede sektorforskning Registreringen af universiteternes natur-, sundheds- og veterinærvidenskabelige samt ingeniørlaboratorier ier er afsluttet med udgangen af 2008, og i nærværende rapport suppleret med sektorforskningsinstitutionerne, samt justering af en række inddata fra registreringen i borg- og Roskilde Universitet, 2008

9 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 7 3 Resultater 31 Totaler for beregnede priser og nettoarealer Priser og nettoarealer er opgivet i følgende tabeller: Tabel 1: Arealer og priser fordelt på Universiteter Tabel 2: Arealer og priser fordelt på Universiteter - uden Sektorforskning Tabel 3: Arealer og priser fordelt på Universiteternes Sektorforskning

10 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 8 Tabel 1 - Arealer og priser fordelt på universiteter Universitet AAU Areal (m³) %-fordeling 9% Moderiniseringsudgift (Tkr) %-fordeling 9% Udg/areal (kr/m²) AU DTU KU RUC % 12% 44% 3% % 11% 43% 2% SDU I alt % 100% % 100% Tabel 2 - Arealer og priser fordelt på universiteter - Uden sektorforskning Universitet AAU AU KU RUC SDU I alt Areal (m³) %-fordeling 11% 17% 53% 3% 14% 100% Moderiniseringsudgift (Tkr) %-fordeling 11% 21% 51% 3% 13% 100% Udg/areal (kr/m²) Tabel 3 - Arealer og priser fordelt på universiteter Sektorforskning Universitet AU DTU I alt Areal (m³) %-fordeling 33% 67% 100% Moderiniseringsudgift (Tkr) %-fordeling 35% 65% 100% Udg/areal (kr/m²)

11 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 9 32 Beregnede priser i DKK ekskl moms På de følgende sider er priserne for opgradering af alle lokalekategorierne på Universiteterne og Sektorforskningsinstitutionerne vist i cirkeldiagrammer Definition af lokalekategorierne er uddybet i bilag 3

12 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne AAU, Aalborg Universitet Pris F1 / kr (0%) U2 / kr (14%) F2 / kr (1%) F3 / kr (6%) F4 / kr (1%) F5 / kr (8%) U1 / kr (0%) H2 / kr (14%) H1 / kr (13%) F6 / kr (43%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

13 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne AU, Århus Universitet Pris U2 / kr (6%) U1/ kr (4%) F1 / kr (4%) F2 / kr (0%) F3 / kr (6%) H2/ kr (18%) H1/ kr (10%) F5 / kr (23%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) F7 / kr (5%) F6 / kr (24%) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

14 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne KU, Københavns Universitet Pris U1/ kr (4%) U2 / kr (4%) F1/ kr (17%) H2 / kr (20%) H1/ kr (11%) F7 / kr (8%) F2 / kr (3%) F3/ kr (4%) F4/ kr (1%) F5 / kr ( 21%) F6/ kr (7%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

15 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne RUC, Roskilde Universitets Center Pris U1 / kr (1%) U2/ kr (6%) F1 / kr (11%) H2/ kr (26%) F3 / kr (11%) F4/ kr (3%) F5/ kr (19%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) H1 / kr (17%) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium F7 / kr (2%) F6/ kr (4%)

16 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne SDU, Syddansk Universitet Pris U1 / kr (5%) U2 / kr (2%) F1 / kr (26%) H2/ kr (24%) H1 / kr (9%) F7/ kr (1%) F6 / kr (11%) F2 / kr ( 0%) F3 / kr (5%) F5 / kr (17%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

17 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne AU, Aarhus Universitet, Sektorforskning Pris F1 / kr (5%) H2 / kr (18%) H1/ kr (13%) F6 / kr (0%) F3/ kr (29%) F4/ kr (0%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium F5/ kr (35%)

18 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Sektorforskning Pris H2 / kr (25%) H1/ kr (13%) F7 / kr (7%) F1/ kr (10%) F2 / kr (2%) F3 / kr (10%) F4/ kr (2%) F5 / kr (17%) F6/ kr (14%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

19 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne Nettoarealer i m 2 På de følgende sider er nettoarealerne for alle de registrerede lokalekategorier på Universiteterne og Sektorforskningsinstitutionerne vist i cirkeldiagrammer

20 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne AAU, Aalborg Universitet Areal F1 / 522 m² (1%) U2 / 2578 m² (5%) U1 / 17 m² (0%) F2/ 302 m² ( 1%) F3 / 1272 m² (3%) F4/ 821 m² (2%) F5 / 2283 m² (4%) H2 /16522 m² (32%) F6 / m² (28%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium H1 / m² (24%)

21 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne AU, Århus Universitet F1/ 2333 m² (3%) U2 / 2134 m² (3%) U1/ 2090 m² (2%) Areal F2/ 158 m² (0%) F3/ 2117 m² (3%) H2/ m² (40%) F5 / m² (13%) F6 / m² (15%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) H1/ m², (18%) F7/ 2374 m² (3%) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

22 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne KU, Københavns Universitet U1 / 6680 m² (3%) U2/ 4787 m² (2%) Areal F1/ m² (10%) H2/ m² (43%) F2 / 4471 m² (2%) F3/ 4526 m² (2%) F4 / 1159 m² (0%) F5 / m² (11%) F6 / 7725 m² (3%) F7 / 9875 m² (4%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) H1 / m² (20%) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

23 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne RUC, Roskilde Universitets Center Areal U1/ 151 m² (1%) U2/ 495 m² (3%) F1/ 722 m² (5%) F3/ 559 m² (3%) F4 / 123 m² (1%) H2 / 7490 m² (48%) F5 / 1353 m² (9%) F6 / 301 m² (2%) F7/ 395 m² (2%) H1 / 3995 m² (26%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

24 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne SDU, Syddansk Universitet U1 / 1473 m² (2%) Areal U2 / 906 m² (1%) F1/ 8784 m² (13%) H2/ m² (50%) F2/ 294 m² (1%) F3 / 1702 m² (3%) F5/ 6027 m² (9%) F6 / 3615 m² (6%) F7 / 767 m² (1%) H1/ 9362 m² (14%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

25 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne AU, Aarhus Universitet, Sektorforskning Areal F1/ 1514 m² (5%) F3/ 4306 m² (13%) H2/ m² (39%) H1 / 7110 m², (22%) F6 / 121 m² (0%) F4 / 15 m² (0%) F5 / 6777 m² (21%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

26 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Sektorforskning Areal F1/ 4585 m² (7%) F2/ 822 m² (1%) H2/ m² (48%) F3 / 2960 m² (4%) F4/ 509 m² (1%) F5 / 5660 m² (9%) F6 / 4782 m² (7%) F7 / 2664 m² (4%) F1 (Biologi basis) F2 (Biologi ekstra) F3 (Kemi basis) F4 (Special) F5 (Apparatrum, Opvask, Vejerum mm) F6 (Eksperimental - Idræt, Kirurgi mm) F7 (Dyrestalde - inkl Laboratorier) H1 (Kontorer, Læsepladser og møderum) H2 (Bygningsrelateret areal - gange mm) U1 (Biologi) U2 (Kemi) H1 / m² (19%) Kategoridefinition F: Forskningslaboratorium H: Hjælperum U: Undervisningslaboratorium

27 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 25 Bilag 1 Grundlag for tilstandsvurderingen Ensartet grundlag Det har været nødvendigt som første prioritet for registrering af tilstanden på universiteternes laboratorier, at beslutte et fælles grundlag for lokalekategorier og tilhørende funktioner Arbejdet frem mod det fælles grundlag blev opstartet på en workshop i december 2007 på Biocenteret i København, hvor alle Universiteterne var indkaldt gennem Rektorkollegiet Efterfølgende blev der nedsat en Følgegruppe, som i 1 halvår af 2008 afholdt 4 Følgegruppemøder, hvor Universiteterne, Rådgivergruppen og UBST deltog DTU indgår i undersøgelsen kun med den indfusionerede sektorforskning Fælles lokalekategorier og funktioner For vurdering af kvaliteten af universiteternes laboratoriearealer, er laboratorier og tilknyttede arealer opdelt laboratorierne i nye fælles kategorier Ud over kategorier for de primære laboratorier, er der lavet kategorier for de nært tilknyttede supportlokaler, kontorarealer og de bygningsrelaterede arealer således, at registrering af et helt laboratorieafsnit og bygningens arealfordelin- ger blev mulig Lokalekategorierne er udarbejdet på baggrund af de enkeltes universiteters bygningsregister Da registrenes lokalekategorier ikke var detaljeret nok på lariearealerne har det været nødvendigt at underopdele disse De fælles lokalekategorierne blev accepteret af Følgegruppen i februar 2008 Tilpasning af registreringens omfang Under Følgegruppens arbejder er Rådgivernes oplæg til omfang af registrerin- boratoriearealerne gen åbent lagt frem til drøftelse, således det har været muligt for universiteterne at kommentere på dette

28 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 26 Flere af Universiteterne meddelte, at de ikke havde ressourcer til at deltage i registreringen på det første grundlag som blev fremlagt af rådgiverne Problemstillingen omhandlede, at der efter Universiteternes mening var alt for mange spørgsmål, som deres driftsorganisationer skulle tage stilling til og/eller finde oplysninger på for gennemførelse af registreringen kunne gennemføres Universiteternes manglende ressourcer været afgørende for, at det har været nødvendigt for registreringens gennemførelse at begrænse antallet af spørgsmål til Universiteterne med 40 % Dette har medvirket til, at registreringen ikke er gennemført i en detaljeringsgrad, som rådgiverne kunne ønske sig, men i et niveau som rådgiverne kan acceptere for at få et retvisende billede af tilstanden på laboratorierne Omfanget af registreringen blev accepteret af Følgegruppen i februar 2008 Indsamling af tegninger og database oplysninger Baggrundsmaterialet for registreringen i unilabdk er universiteternes plantegninger og tilhørende lokaleoplysninger, sidstnævnte typisk udtræk fra en database Indsamling af tegninger og udtræk af universiteternes databaser med lokaleop- lysninger for registreringsarbejderne etc er foregået via UBST, som har været ansvarlig for at alle materialer fra universiteterne er videregivet til unilabdk Tegninger og udtræk fra universiteternes databaser har vist sig i meget forskel- lig kvalitet og udgaver, hvorfor det har været nødvendigt, at udvikle hjælpeprogrammer for at kunne håndtere disse i unilabdk Dette er beskrevet i bilag 2 Programmering Sideløbende med indhentning af tegninger og udtræk fra databaser, er pro- grammering af funktionerne i unilabdk udført Programmeringen omfatter hjemmesiden med tilhørende funktioner for gennemførelse af registreringen af tilstanden på laboratorierne

29 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 27 Bilag 2 Tilstandsvurderingen Formål Tilstandsvurderingen har til formål, at belyse tilstanden af universiteternes laboratorier og tilknyttede arealer set i forhold til kravene til tilsvarende nutidige lokaler Tilstandsvurderingen omfatter udelukkende nettoarealer på etager, hvor labora- torier er repræsenteret unilabdk er til dette formål opbygget således, at der kan udtrækkes nettoarealer og økonomi for opgradering af den registrerede tilstand til en nutidig tilstand opdelt på lokalekategorier, etager, bygninger, universiteter samt på landsplan Deltagere i tilstandsvurderingen Tilstandsvurderingen er gennemført for Københavns, Århus-, Syddansk-, Aalog Roskilde Universitet, inkl de dertil hørende indfusionerede sektor- forskningsinstitutioner DTU indgår i undersøgelsen kun med den indfusionerede sektorforskning Med udgangspunkt i de bilag 1 beskrevne forudsætninger og grundlag mv er tilstandsvurderingen i unilabdk gennemført som beskrevet i det følgende Tegninger med lokalepolygoner Alle universiteternes tegninger for etager med laboratorier er behandlet i til- standsvurderingen Altså vil etager, hvor der ikke er laboratorier ikke indgå i nærværende tilstandsvurdering Alle lokaler på den enkelte etage opbygges som lokalepolygoner således, at det er muligt at tilføje informationer for det enkelte lokale til borg- polygonet

30 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 28 Nedenfor er vist eksempler på laboratorieetager med rumpolygoner, hvor alle rum er kategoriseret i henhold til unilabdk

31 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 29 Universiteternes udtræk af databaser i lokalepolygonet Det enkelte lokalepolygon kobles med databaseudtræk som er modtaget fra universiteterne således, at alle oplysninger overføres til lokalepolygonet, og dermed er knyttet til det enkelte lokale Disse oplysninger er i nærværende tilstandsvurdering: Bygning Etage Lokalenr Lokalenavn Areal Lokalekategori i henhold til de nye fælles kategorier, se senere i bilag 2, samt universiteternes kategori Kontrol af oplysninger i lokalepolygoner Universiteterne har kontrolleret og godkendt alle oplysningerne for de enkelte lokalepolygoner i unilabdk Herved er det sikret, at tilstandsvurderingen er gennemført på det af universite- terne oplyste grundlag Indtastning af tilstandsvurdering Efter godkendelse af alle oplysningerne i unilabdk kan indtastningsarbejdet for tilstandsvurderingen gennemføres Det foregår i praksis ved, at det enkelte universitet i unilabdk indtaster svar på de spørgsmål der stilles til tilstandsvurderingen for de relevante bygninger på universitetet Spørgsmålene er opbygget i to varianter "Kategorier" og "Afsnit", og er beskrevet senere i bilag 2

32 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 30 Illustration af indtastning af Kategori i unilabdk Illustration af indtastning i Afsnit i unilabdk Alle spørgsmål er opbygget i et fast system, hvor simple drop-down menuer guider den enkelte bruger af unilabdk Rådgiverne kontrollerer, at alle spørgsmål er besvaret, og følger op på ikke besvarede spørgsmål Efter afsluttet tilstandsvurdering kan den enkelte bygning overføres til regnedelen af unilabdk, se senere i bilag 2 Rådgiverne har ikke haft mulighed for at kontrollere indtastningerne fra universiteterne for de enkelte bygninger ved gennemgang af disse på stedet, hvorfor tilstandsvurderingerne er et resultat af de af universiteterne oplyste svar

33 unilabdk - Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, inkl Sektorforskningsinstitutionerne 31 Nettoarealer Det skal præciseres, at nærværende rapport alene omfatter nettoarealet for de registrerede laboratorier og tilhørende hjælpelokale og arealer på etager, hvor der er registreret laboratorier Således dækker rapporten ikke etagearealer, hvor der ikke er laboratorier repræsenteret, hvorfor resultaterne af undersøgelsen ikke kan sammenholdes med den enkelte bygnings samlede bruttoareal For en given bygning i nærværende undersøgelse kan der eksempelvis være 2 etager med laboratorier og tilknyttede rum, mens der i bygningen som helhed har 5 etager Fælles lokalekategorier for alle universiteter Undervisningslaboratorier - U1 & U2: Disse arealer er i flere bygningsregistre benævnt øvelseslaboratorier Et undervisningslaboratorium U1 er defineret til et lokale, der efter det er renoveret kan godkendes af myndighederne til arbejde med både naturligt opstående biologiske mikroorganismer(biologiske agenser kl1 og kl2), genmodificerede mikroorganismer(gmo kl1) og med radioaktive stoffer(isotop klasse type C) Et undervisningslaboratorium U2 er defineret til et lokale, der efter det er renoveret kan anvendes til undervisning med farlige stoffer og materialer Disse lokale indeholder typisk mange stinkskabe og har dermed et højt luftskifte Forskningslaboratorier - F1, F2,F3 & F4: Et forskningslaboratorium F1 er defineret til et lokale, der efter det er renoveret kan godkendes af myndighederne til arbejde med både naturligt opstående biologiske mikroorganismer(biologiske agenser kl1 og kl2), genmodificerede miorganismer(gmo kl1) og med radioaktive stoffer(isotop klasse type C) Et forskningslaboratorium F2 er defineret til et lokale, der efter det er renoveret kan godkendes af myndighederne til arbejde med både naturligt opstående bio- logiske mikroorganismer(biologiske ologiske agenser kl1, kl 2), genmodificerede mikroorganismer(gmo kl1 og kl2) eller med radioaktive stoffer(isotop klasse type C og type B) Et forskningslaboratorium F3 er defineret til et lokale, der kan anvendes til forskning med farlige stoffer og materialer Disse lokale indeholder typisk mange stinkskabe og har dermed et højt luftskifte Et forskningslaboratorium F4 er defineret til et lokale, der efter det er renoveret kan godkendes af myndighederne til arbejde med enten naturligt opstående bio- kroorganismer(gmo logiske mikroorganismer(biologiske agenser kl1, kl 2 og kl 3), eller genmodificerede mikroorganismer(gmo kl1, kl 2 og kl3) eller med radioaktive stof- fer(isotop klasse type C og type B)

Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen

Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen Universitets- og Bygningsstyrelsen unilabdk Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen December 2008 Rev januar 2009 COWI A/S, RH Arkitekter AS, NNE Pharmaplan, Dalux ApS

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Universitetscampus i Ballerup. Informationsmøde d.15 marts DTU

Universitetscampus i Ballerup. Informationsmøde d.15 marts DTU Universitetscampus i Ballerup Informationsmøde d.15 marts DTU Agenda SESSION I Introduktion Hvorfor en digital bygningsmodel? Hvilke dele skal den digitale model indeholde Areal kategorisering (Unilab-kategoriseringen)

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

Flerårige vedligeholdelsesplaner. Planlægningsværktøj

Flerårige vedligeholdelsesplaner. Planlægningsværktøj Flerårige vedligeholdelsesplaner Planlægningsværktøj 1 Introduktion Udmøntningen af midler til funktionel fornyelse og central vedligehold er en parallel til statens investering i en omfattende udbygning

Læs mere

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10

FEBRUAR 2014 SIDE 1. BIM+Be10 FEBRUAR 2014 SIDE 1 BIM+Be10 Disposition Vision Tankerne bag udviklingen Problemstillinger Workflow Energi Template Cases Erfaringer og konklusion Videre udvikling BIM-model Energiberegning FEBRUAR 2014

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 46 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet afgiver ved dette

Læs mere

Projektgruppen finder det væsentligt at påpege, at digitaliseringen af bygningsdriften bygger på en flerstrenget strategi, som indebærer

Projektgruppen finder det væsentligt at påpege, at digitaliseringen af bygningsdriften bygger på en flerstrenget strategi, som indebærer Notat Projekt Kunde Fremtidig organisering af bygningsdriften på Aarhus Universitet Aarhus Universitet Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Danmark Emne Fra Til Visioner for digitalisering

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Fire i en løsning til bygningsejere

Fire i en løsning til bygningsejere Fire i en løsning til bygningsejere Ønske om enkelte og nemme løsninger Skalerbare løsninger Understøtter DDB og bips C212 og efterfølgende F104 publikation Kort implementeringstid Baseret på kendte teknologier

Læs mere

Orientering om brug af IFC model i konkurrence program

Orientering om brug af IFC model i konkurrence program Orientering om brug af IFC model i konkurrence program Projektkonkurrence om Universitetscampus Ballerup Februar 2011 1 Formål Formålet med aflevering af IFC modellen er at den skal give forståelse for

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata?

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata? Data på BIM-objekter Data bliver en stadig vigtigere del af BIM-objekter. I dag har data lige så stor og i flere tilfælde større betydning end 3D-geometrien på BIM-objektet. Hvilke overvejelser bør materialeproducenten

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Notat Modtager(e): Kopi: Dispensationer i forhold til opfyldelse af specifikke adgangskrav optagelsen 2008 Resumé Med hjemmel i adgangsbekendtgørelsens

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Scalabygningen Vurdering af bærende konstruktioner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Sagsnr

Læs mere

MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL

MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

Laboratorieløsninger i Vidensbyggeri

Laboratorieløsninger i Vidensbyggeri Laboratorieløsninger i Vidensbyggeri Opfølgning på Workshop I. Workshop II den 22.november 2012 1 Opfølgning på Workshop I Agenda 1. Indledning v/ Jan Henning - BYGST 2. Status på Revision af Basiskrav

Læs mere

Implementering af bips A104 hos DTU

Implementering af bips A104 hos DTU Implementering af bips A104 hos DTU Baseret på bips A104 dokumenthåndtering, udgivet juli 2012 Anita Dalgaard BIM koordinator DTU Campus Service anida@dtu.dk bips konference 16. september 2013 Implementering

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 07.04.2017 GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 1. INTRODUKTION I nærværende notat med tilhørende bilag er angivet resultaterne af de undersøgelser der er foretaget på Allerød

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

Fra ambition til virkelighed med krav

Fra ambition til virkelighed med krav med krav DTU vil ikke kun opfylde kravene for offentlige bygherre, men også. Derfor skal 'in house ' om Det Digitale Byggeri og være i fokus. Hertil kommer en individuel behovsanalyse for hver byggesag

Læs mere

MODEL TIL BRUG VED VURDERING

MODEL TIL BRUG VED VURDERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VURDERING AF NYBYG VS. RENOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Temamøde: Budgettering, prisdannelser og erfaringspriser. af Planlægningschef Klaus Kofod-Hansen hos Universitets- og Bygningsstyrelsen

Temamøde: Budgettering, prisdannelser og erfaringspriser. af Planlægningschef Klaus Kofod-Hansen hos Universitets- og Bygningsstyrelsen Temamøde: Budgettering, prisdannelser og erfaringspriser af Planlægningschef Klaus Kofod-Hansen hos Universitets- og Bygningsstyrelsen Universitets- og Bygningsstyrelsen arbejder med metoder og værktøjer

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

DaluxFM opgaver til KEA CCS Workshop

DaluxFM opgaver til KEA CCS Workshop DaluxFM opgaver til KEA CCS Workshop Oktober 2013 Indholsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Lidt om DaluxFM... 3 1.2 Forberedelser... 4 1.3 Upload til DaluxFM... 4 2 Bygningerne i DaluxFM... 5 3 Arealforvaltningsmodulet

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712 Købmagergade 50 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Trinitatis Annekset, Købmagergade

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Bips konference 2011 3D modeller i konkurrencer

Bips konference 2011 3D modeller i konkurrencer Bips konference 2011 3D modeller i konkurrencer Oplæg Sajet Mahmudovski, projektleder, ingeniør Mette Carstad, chefkonsulent, arkitekt. Københavns Unive Amager, Arkitema Københavns Universitet KUA Universitets-

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

MESSEUDGAVE. Investering: kr Varmepris: 600 [kr./mwh] Tilskudspris0,30 [kr./kwh] Elpris: 2,00 [kr./kwh] Energiforbrug

MESSEUDGAVE. Investering: kr Varmepris: 600 [kr./mwh] Tilskudspris0,30 [kr./kwh] Elpris: 2,00 [kr./kwh] Energiforbrug RELS - brugermanual August 2016 MESSEUDGAVE Excel-program og brugermanual kan downloades fra Teknologisk Instituts hjemmeside på: http://www.teknologisk.dk/projekter/projektenergieffektive-laboratorier/37477?cms.query=stinkskab

Læs mere

KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN

KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN BRUGERMANUAL FOR ADMINISTRATORER VERSIONSNR. 1.0 DECEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Opbygning af Epos Management... 4 2.1 Normering...

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Arkitema Architects 250 medarbejdere i hele norden. BIM/Revit siden 2006 90 % af projekterne kører

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Vedligehold i Bygningsstyrelsen 1 Introduktion Med den statslige huslejeordning (SEA-reformen af november 2015) afsættes der fra 2017 en ny pulje

Læs mere

webmail Outlook web application webmail

webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail Outlook web application webmail outlook web application webmail indhold Tilgå webmailen 1 Sende emails 2 Oprette et møde 3 Tilføje en funktionspostkasse 4 Vise ugenumre

Læs mere

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I B I M P R O C E S O G S T R A T E G I EIGIL NYBO ARKITEMA FREDERIKSGADE 32 8000 ÅRHUS C EIGIL NYBO ARKITEMA B I M PROCES OG STRATEGI BUILDING INFORMATION MODELING DET DIGITALE BYGGERI DIGITALE YDELSER

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

De Digitale Dage HVORFOR HVAD OG HVORDAN HVAD OPNÅS DEBAT/SPØRGSMÅL

De Digitale Dage HVORFOR HVAD OG HVORDAN HVAD OPNÅS DEBAT/SPØRGSMÅL E r f a r i n g e r HVORFOR HVAD OG HVORDAN HVAD OPNÅS DEBAT/SPØRGSMÅL HVORFOR Nordjyske uddannelsesinstitutioner har valgt at tage udfordringen op et tværfagligt samarbejde mellem byggeuddannelser generering

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 708. Botanisk Museum. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 708. Botanisk Museum. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 708 Botanisk Museum Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Botanisk Museum, Gothersgade 130

Læs mere

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011 Rapport Hvidovre Kommune April 2011 Udgivelsesdato : 14. april 2011 Projekt : 22.0011.02 Udarbejdet : Ulrike Klasterer Kontrolleret : Erling Kristiansen Godkendt : Erling Kristiansen Hvidovre Kommune 1

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt. Møde den: 12.01.2010 AU, Teknisk Forvaltning UNI-lab projektgruppemøde nr. 4 REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK, Anders Roed (AR) SUN, Ole Bjørn Hansen (OBH) DMU, Christina Breddam (CB) DJF, Bent

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis // Mamut Business Software Installationsguide: Basis Introduktion Indhold Denne guide forenkler installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business Software. Hovedfokus i denne guide er enkeltbrugerinstallationer.

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 Oktober 2013 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2014 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF BACNET IP ENHEDER

VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF BACNET IP ENHEDER VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF BACNET IP ENHEDER Ansvarlig: TOPL Side 1 af 8 VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF BACNET IP ENHEDER Gældende fra 26. november 2015 Version

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

REFERENCER. Referencer forskning og undervisning

REFERENCER. Referencer forskning og undervisning REFERENCER Referencer forskning og undervisning Farmaceutisk Fakultet Laboratorier Ombygning af undervisnings- og forskningsfaciliteter Modernisering af administration, undervisning og laboratorier på

Læs mere

Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder)

Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder) Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder) Bygningsarealer (på bygningsniveau med angivelse af Trappe- og /adgangsarealer) Opmålt september 2015 Rapport Udarbejdet: 22.09.2015

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

FREMTIDENS LABORATORIE

FREMTIDENS LABORATORIE #073 FREMTIDENS LABORATORIE INDRETNING OG DESIGN OPLÆG VED ARNE HANSEN CEO RH ARKITEKTER 01 BAGGRUND ARNE HANSEN 30 års erfaring med design af laboratorier og produktionsfaciliteter for den farmaceutiske

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

BENT LORENZEN BYGNINGSCHEF

BENT LORENZEN BYGNINGSCHEF BYGNINGSCHEF 1 Program Visionen Emdrup Planen Byggeproces Vores bidrag 2 Visionen Miljøerne på Risø får mulighed for at etablere uddannelser Forsknings- og uddannelsessamarbejder med øvrige universiteter

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Baggrund og formål Analysen er del af delprojektet 20 særlige feriesteder, der har til formål at belyse potentialet for udvikling af turismen på

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE

6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE 6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE Bredevej 44, 6000 Kolding Børnehaven er beliggende i den vestlige del af Kolding, og er normeret til 50 heldags børnehavepladser med aftalt vip til 54. Sammenfattende vurdering

Læs mere

Nyheder i AutoCAD Map 3D & Civil 3D Leif Sønderskov Vianova Systems

Nyheder i AutoCAD Map 3D & Civil 3D Leif Sønderskov Vianova Systems Nyheder i AutoCAD Map 3D & Civil 3D Leif Sønderskov Vianova Systems AutoCAD Map 3D 2013 Nyheder Topnyheder AutoCAD Map 3D 2013 Connect to data og redigering Flere muligheder i Connect to data Microsoft

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 721. Studiestræde 34. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 721. Studiestræde 34. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 721 Studiestræde 34 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Studiestræde 34 Dato: 01.02.2013

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense PDS og PU:RE Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense Kurt Bilde kub@sdu.dk Fuldmægtig i projektafdeling Hvorfor? Øget krav fra bevillingsgivere

Læs mere

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING

Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING Case Study: DIGITAL BRUGERINVOLVERING HVAD ER OPENBIM STUDIO? OpenBIM Studio er et BIM-baseret værktøj til brugerind dragelse, kvalitetssikring og videndeling på nybyggerier og renoveringsprojekter. OpenBIM

Læs mere

Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011. 1. Opsætning af computer på netværket... 2

Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011. 1. Opsætning af computer på netværket... 2 Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011 Gælder for MAC 1. Opsætning af computer på netværket.... 2 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut.... 3 3. Installation

Læs mere