kan det enkelte menneske udvikle sig til et klogt og handledygtigt menneske, dvs. et menneske som har livsmod og livsglæde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kan det enkelte menneske udvikle sig til et klogt og handledygtigt menneske, dvs. et menneske som har livsmod og livsglæde"

Transkript

1

2 Riget i midten - begrundelse I Yunnan er et folk, der er anderledes end os. De lever af at arbejde som vi, men de kan også alle sammen spille, danse og digte. Vi kan vælge at tro, at det kan de, fordi de bor i Kina. Det er ikke Kina i sig selv, der gør det, men den kultur der findes i landsdelen Yunnan. Når vi lever os ind i digtets idé, kan vi tænke, at Sanifolkets hverdag ikke er opsplittet som vores. Alle skal både finde på og udtrykke sig - og at der også er nogle opgaver, som skal klares på fornuftig vis. I deres kultur hænger intellekt og fornuft sammen med følelser og det praktiske arbejde. Den måde at leve på sætter sig spor i hjernen. Hvis sanselighed kombineres med fornuft, vil der måske kunne skabes nye og bedre livsmuligheder for mennesket, uanset hvor det bor på vores jord. Hvis følende fornuft får lov til at guide os, så - kan det enkelte menneske udvikle sig til et klogt og handledygtigt menneske, dvs. et menneske som har livsmod og livsglæde - kan det enkelte menneske få indsigt i naturens og kulturens sammenhænge, så det kan være med til at handle ansvarligt og realisere et godt liv både nu og i fremtiden - kan det enkelte menneske respektere alles ret til det bedst mulige liv i forhold til de forudsætninger, der gives, og i forhold til fællesskabet Vi sætter os spor Kinas historie er forbløffende, lærerig og ufattelig lang. Der har boet folk i Kina i ca år! De opførte byer længe før, der fandtes byer i Europa, Afrika og Amerika. Riget i Midten har en længere sammenhængende kulturhistorie end noget andet land i verden. Teknologi, kunst, filosofi og styreform viser fra forskellige vinkler, hvordan Kina var og måske stadig er jordens centrum. Mennesket sætter sig spor i verden gennem dets handlinger, ligesom verden sætter sig spor i menneskets hjerne. Det indebærer, at vi kan lære menneskets bevidsthed at kende ved at undersøge kulturen og det sociale liv. Ved at undersøge kinesernes kultur og måde at leve på kan vi lære om menneskelivet i det hele taget og få sat lys på en anden del af verden end vores. Målet med emnet er ikke at blive kinaeksperter, men at blive klogere på os selv og vores omverden. På den store mangfoldige natur og mangfoldigheden i de menneskeskabte forhold.

3 Samfundet Et gammelt kinesisk ordsprog siger, at man skal tage til Xi an, hvis man vil se 2000 år gamle ting og til Beijing, hvis man vil se 1000 år gamle ting og til Shanghai, hvis man vil se ting fra det seneste århundrede. Sanifolket hører til bondesamfundet. Her lever man i små samfund, hvor alle kan og gør alt. Her lever man fra vugge til grav. Her udlever man både sit arbejds- og fritidsliv, generation efter generation. Bondefamilien bestemmer selv, hvordan produkterne skal se ud. Idé og handling er ikke skilt ad. Man følger årstiden rytme og gør i øvrigt tingene, når man har tid, lyst og det er muligt. I industrisamfundet bliver de fleste mennesker bundet til ganske bestemte arbejdsopgaver, der skal laves i en bestemt rækkefølge. Når man først har lært det, man skal kunne, lærer man ikke ret meget nyt. Man bliver i stedet hurtigere og mere effektiv til opgaven. De fleste mennesker udfører det, andre har fået idéen til. Man skal være god til at høre efter og efterligne. Opgaverne og udførslen bliver kontrolleret. En vigtig menneskelig egenskab er at kunne møde til tiden. Arbejdstid og fritid bliver skilt ad. Her er Kina også. Det manuelle industriarbejde er på vej væk fra Danmark. Produktionen flytter bla. til Kina og Asien i det hele taget. Vi er nu på vej ind i videnssamfundet, hvor krav og forventninger er anderledes. Her handler det om at lære og tænke kreativt. Medierne har ændret sig, alle læser ikke længere den samme avis eller ser den samme tv-udsendelse. Kunderne kan bestille varer, der præcis passer til deres ønsker også via nettet. Vi lever i en elektronisk landsby, - som også er koblet til kinesernes samfund. Familiemønstrene ændres. Opgaverne i virksomhederne ændres. Idéer skal blomstre. Vi skal leve af at finde på og skabe, fordi produktionen ikke længere finder sted i Danmark. Hvilke visioner har kineserne mon?

4 Naturen Hen over de sidste 200 år har Danmark gennemløbet fire perioder á ca. 50 år Modernisering af landbruget Udvikling af effektive transportsystemer Den industrielle revolution Informations- og kommunikationsteknologi Vor tids alvorlige miljøproblemer er et eksempel på, at mennesket glemmer, at det står midt i naturen og ikke udenfor den. Mange lever i store byer, hvor det kan være svært at få øje på naturen. Mennesker laver om på tingene, fordi de ønsker at få noget ud af det. I den proces kan vi glemme eller nedprioritere, at alle ændringer har konsekvenser både for os selv, næste generation og naturen. Naturen har sine egne love, som vi må lære at kende og respektere, hvis vi vil leve på Jorden. Vores omverden er en blanding af natur og kultur, som vi har et medansvar for. I øjeblikket er der meget fokus på CO2 hvilken betydning har vores levevis på klima og Jordens tilstand i det hele taget? Der laves aftaler og love for, hvor meget CO2 hvert land må udlede. Naturens og samfundets love udgør en ramme om vores liv. Uanset hvor på planeten vi bor. I forbindelse med OL er flere hundrede fabrikker, støberier, stålværker, kraftværker og byggepladser såvel i Beijing som i provinserne omkring Kinas hovedstad lukket. Bilerne må kun køre hver 2. dag. Det dramatiske initiativ skal få forureningen til at forsvinde fra Beijing, så de olympiske atleter ikke risikerer deres helbred ved at dyrke topidræt i byen, der normalt er en af verdens mest forurenede hovedstæder Berlingske d

5 Styreform De europæiske monarker i det århundrede var overbevist om, at deres styreform var overlegen, og at demokratiet var svagt og sårbart over for grådige idioter og ubegavet pøbelvælde. De mente ligesom vore dages autokrater, at de gav deres undersåtter orden og styr på tingene derhjemme og indflydelse ude i verden: De ser ingen modsætning mellem deres egne og deres staters interesser. Og det ser ud til, at et flertal af russerne og kineserne er enige, siger Kagan, Weekendavisen nr juli Vore valg har konsekvenser. Det moderne samfund er så indviklet, at vi kan have svært ved at se, hvordan det hele hænger sammen. Det er, når vi taler sammen, lytter til hinanden og samarbejder, at vi skaber dialogen både en-til-en og i det store verdenssamfund. I denne kontakt kan en forståelse for anderledes tanker og levevis og ytringsfrihed give håbet om en bedre fremtid for alle. Et kodeord er kommunikation. Under massakren på Den Himmelske Fredsplads i 1989 holdt hele verden vejret. Mange kinesere har i dag stadig et ønske om et andet Kina. De ønsker at forbedre deres levestandard. De ønsker også en bedre verden, et renere miljø, en god uddannelse og bedre muligheder for børnene. Lige så længe altet består Og lige så længe der findes levende væsener Måtte jeg da også holde stand For at bortjage elendigheden i verden. Dalai Lama, Frihed i landflygtighed

6 Håbet Digtet om Sanifolket i Yunnan hører til i kunstens verden. Kunst har noget at gøre med både fantasi og fornuft. Den handler om alt det, der findes i virkeligheden, men den fortæller om det på en anden måde end den logisk rationelle. Kunsten viser nemlig ikke virkeligheden sådan, som den ser ud på overfladen. Den viser det, der er bag det ydre, så vi kan komme til at tænke over, hvordan vi og verden egentlig er og hvad der kunne være anderledes. Kunsten kan ikke i sig selv forandre verden. Den kan være øjenåbner for os. For det er os mennesker, der har ansvaret. Det er os, der træffer valg og handler. Det skal emnet om Riget i Midten være med til at belyse. De nordiske myter fortæller, at det var Odin, som byggede regnbuebroen mellem gudernes og menneskenes verden. Bifrost var den ypperste af alle broer og gjort med større dygtighed og kundskab end alle andre værker. Selvom den så let og lys ud, var den mere solid, end man skulle tro. Og ved enden lå en skat gemt. Ligesom Odins regnbue, der forbandt himmel med jord, skal Børneskolen Bifrost bygge bro mellem Kultur - Natur Fortid - Nutid Nutid - Fremtid Hånd - Ånd Sanselighed - Fornuft Fantasi - Virkelighed Oplevelse - Erfaring Leg - Arbejde Idé - Udførelse Form - Indhold Kunst - Videnskab Teori - Praksis Indtryk - Udtryk Skole - Samfund Den enkelte - Fællesskabet Emnet om Riget i midten er skabt af ovennævnte sammenhænge og fortsætter med at skaber disse broer. Kina er både fortid, nutid og fremtid. Hånd og ånd. Den enkelte og fællesskabet. Kina er et land under stor forandring. Selv en rejse på tusind mil begynder med ét skridt. Lao-Tse

7 OL kl (kl ) 2008 har fra mange vinkler bragt Kina i fokus. De Olympiske Lege begynder den 8. august. Åbningsceremonien finder således sted d kl. 8 PM. For kineserne er 8- tallet tegn på lykke. I den kinesiske astrologi er geden det 8. dyr. Den symboliserer harmoni, kreativitet, fred og underholdning. Måske har det inspireret til mottoet for OL Èn verden, én drøm Abekongens berømte og markante træk ses på alt muligt fra frimærker til det olympiske logo. Abekongen er et af kinesernes højt elskede eventyr. Det handler om den overnaturlige abe, der bliver konge over Frugtogblomsterbjerget, lærer skygyngehoppets og forvandlingens kunst og kæmper mod Ødelæggelsens Dæmon. Den truer således hele verdensordenen med sine kræfter, sin impulsivitet og sit gode humør. Fællesemnet Riget i Midten for Børneskolen Bifrost åbnede med sommergaven sidste skoledag og fortsætter 1. skoledag. Med godt humør, originalitet og dristighed udfordres vores forståelse af både os selv og hele verdensordenen.

8 Sommergaven Alle Bifrostbørn får en sommergave før ferien. En del er fælles for alle børn uanset alder, en anden del er specielt rettet til vores tre trin, så indholdet netop passer til det, hvert barn skal arbejde med i det nye skoleår. Dette er også en del af vores helhedslinje. Sommergaven er både en gave og en opgave, der åbner døren til 1. skoledag, hvor emnet indledes med oplevelsesfasen. Sommergaven understøtter dermed emnet, giver en duft af Riget i Midten samt idéer og inspiration til, hvad vi kan arbejde med på trinnene. Det giver hvert enkelt barn mulighed for at opnå en parathed til fx at deltage i dialogen og formulere indtryk og forslag. Ni hao! Hej! Oplevelsesfasen 1. skoledag indeholder også en tid til indlevelse og undren. Oplevelsesfasen indleder altid vores emner og er for alle børn, uanset alder. I oplevelsesfeltet konfronteres børnene med nye vinkler og overraskende ting, der får dem til at se på emnet på en ny måde. Oplevelsen skal derfor også være en provokation i forhold til den viden, indsigt, forståelse og erfaring, som børnene allerede har. Det er her undren opstår. Her findes grundlaget for dialogen og læring. Lykke Allerede i morgentimen får børnene udleveret en rød lykkesnor. Det er kinesisk skik, at det gør en person godt at bære et sådant symbol på en god fremtid. Man kan binde lykkesnoren rundt om håndledet eller anklen. Man bærer den indtil den af sig selv falder af. Når kl. er 10 mødes hele skolen i Mindeparken. Her bydes velkommen til Riget i Midten på kinesisk - af en kinesisk forretningsmand, der netop besøger i Danmark. Annie oversætter. Kineserne står tidligt op, og mange kinesere laver morgengymnastik i parkerne. Det kan fx være gymnastik til musik fra en ghettoblaster, selskabsdans, badminton, drageflyvning og tai-chi. I Mindeparken skal vi alle dyrke tai-chi - på samme vis som grupper af kinesere langt mod øst på rad og rækker dyrker tai-chiens yndefulde kropskontrol.

9 Oplevelsesfasen fortsætter på skolen, hvor kinesisk kultur og tænkning kan pirre nysgerrigheden og lægge op til undren. Hvordan skaber vi vores virkelighed? Hvad lægger vi mærke til? Hvilken mening tillægger vi det? I sommergaven fandtes en Hell Bank Note, som kan ofres i et tempel. Bedeflagene sender et signal om noget større. Der er på forskellig vis mulighed for at snuse til kalligrafiens univers samt indsnuse duften af særlige retter og endda anvende færdighederne med spisepindene. Hertil kan der drikkes grøn te. Stemningen bygges også op af kinesisk musik og billede-serier af både natur og kultur. Som i kinesiske parker syder der af liv og glæde, som bla. skabes af folk, der i solstrålernes lys spiller domino, mah jong, kinaskak, tovspark, djævlespil, yoyo, tangram, mikado osv. Efter frokost sættes sommergave-drager op. Gong-gongen vil kalde alle til Mindeparken. Inspirationsfasen 2. fase i vores fælles emne er inspirationsfasen. Modsat oplevelsesfasen, der åbner emnet for alle børn, foregår det videre arbejde på trinene. Inspirationsfasen er således målrettet dels de forskellige alders- og modenhedsgrupper og dels trinnets fortsatte temaarbejde. Emnet hedder Riget i Midten, og temaerne er en afgrænsning af og fordybning ind i emnet. Skolens pædagogiske struktur er Oplevelser: Provokation/konfrontation/inspiration ind i emnet/temaet - oplæg, udflugter, gæstelærer, fest, billedprojekt, drama, musik, skulptur osv. Kurser: Uddyber emnets/temaets indhold (fag) Viden og færdigheder, der giver børnene mulighed for bl.a. at arbejde selvstændigt i værksteds- og projekttimerne. Aktuelle kurser, varierer mht. indhold, der netop er relevant i det aktuelle tema. - psykologi, historie, samfundsfag, biologi, geografi, sløjd, filosofi, fysik Faste kurser, faglige metoder/discipliner/begreber & temaet belyst med fagene. - dansk, matematik, musik, idræt, sprog, fysik Individuelle tværfaglige aktiviteter På yngste- og mellemtrin arbejdes i tre faste værksteder - læse/skrivestue, laboratorium, atelier På ældste trin arbejdes problemorienteret med individuelle temaer/projekter Det er med afsæt i denne tænkning og struktur, at vi opfylder læseplanerne. Diverse planer, oversigter og breve findes på Forældreintra.

10 Yngste trin Drager fascinerer. Både børn og voksne. I Kina er dragen en vigtig mytisk figur som kineserne bruger i mange sammenhænge. På yngste trin bliver det første tema DRAGER. Ikke kun de kinesiske, men drager i myter, historier, eventyr, skuespil osv. Vi starter med en inspirationsuge, hvor børnene skal få en fornemmelse af Riget i midten samt stifte lidt nærmere bekendtskab med drager. De skal høre drage-historier, både som oplæsning og som skuespil/musikstykke, høre dragemusik og bevæge sig som drager. De får også et generelt kursus om Kina. Efter en lille dialog tager vi fat på værkstederne. Der vil her blive arbejdet med drager på kryds og tværs. De kan høre historier, tegne til, konstruere drager på papiret, lave drager med collage, lære drage-ord og fabulere over temaet drager. I løbet af temaet får de yderligere kendskab til både de kinesiske drager og drager i andre kulturer. Mellemtrinet Inspirationsfase Abekongen en klassisk kinesiske animationsfilm baseret på det gamle sagn om abekongen Den kinesiske mur Den kinesiske fortælling om Lao Lao fra Dragebjerget Skrifttegn Kinesisk musik Kinas geografi en film Besøg af kina-eksperten sinolog Bent Nielsen fra østasiatisk institut Kbh. Universitet

11 Faste Kurser Matematik Kinas demografi Kinesiske tal Kinesiske og danske måleenheder Plane og rumlige drager Kina i statistik Dansk Sagn og myter fra det gamle Kina Musik Peking opera og folkemusik Idræt Forskellige OL-discipliner Aktuelle kurser Geografi Verdensdele Kinas geografi Historie Hvor ved vi det fra? Historikere fra oldtiden Skriftens historie Den første kejser Gorm den Gamle Religion Silkevejen Biologi Kinas dyreliv

12 Ældste trin Fase 1 Provokation/konfrontation Projektmodel Fællesoplevelsen - Første Skoledag Fase 2 Inspiration (Vi vil præsentere børnene for inspirationsfelter, der både rejser spørgsmål og skaber undren) Kina & OL Billedudstilling med opgaver Made in China Gæstelærer - foredrag Kina i Asien Fase 3 Reaktion (Løbende indkredses nøglebegreber og debatområder. Erkendelse af problemfelt) Udarbejdelse af fælles problemformulering. Fase 4 Involvering (Børnene vælger individuelle temaer) Temavalg og individuel problemformulering. Vejledere tildeles. Fase 5 Handling (Der skrives rapport og fremstilles et musisk udtryk) Produktion af skriftlig rapport og musisk udtryk. Fase 6 Formidling Fremlæggelse og diskussion. Fase 7 Evaluering Fælles og individuelt. Mundtligt og skriftligt. Selvevaluering. Vejlederevaluering. SFO Der er også her forskellige kinarelaterede aktiviteter. Der kan arbejdes med skrifttegn, kort med kinesiske seværdigheder, lanterner, halskæder med kinesiske tegn, og der kan spilles med forskellige kinesiske spil fra oplevelsesdagen. I multisalen vil der blive lagt vægt på akrobatik og cha-thi.

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

En digter med en malers vinger

En digter med en malers vinger Kilde: www.paintinghere.com En digter med en malers vinger Marc Chagall Emneinformation, august 2011, 0.-9. klasse I kunsten som i livet er alt muligt, forudsat at det bygger på kærlighed Marc Chagall

Læs mere

Struktur og organisering af undervisning på Børneskolen Bifrost rev. okt. 2013

Struktur og organisering af undervisning på Børneskolen Bifrost rev. okt. 2013 på Børneskolen Bifrost rev. okt. 2013 Præmisser Skoledagen Helhedslinjen i undervisningen Faglighed og tværfaglighed Skolens organisationsdiagram Præmisser Børneskolen Bifrost er placeret på Kaj Munks

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Er der virksomheder i skolens lokalsamfund, som kunne bruge skolen som samarbejdspartner? Hvad kan eleverne på skolen hjælpe andre med?

Er der virksomheder i skolens lokalsamfund, som kunne bruge skolen som samarbejdspartner? Hvad kan eleverne på skolen hjælpe andre med? Nævn 3 anledninger i løbet af skoleåret, hvor eleverne kan være medansvarlige og tage ejerskab. Hvad ville det kræve af lærerne på skolen? Hvad ville være anderledes end i dag? Er der virksomheder i skolens

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Formål for den private daginstitution Bikuben

Formål for den private daginstitution Bikuben Formål for den private daginstitution Bikuben Ved at etablere en førskolegruppe vil vi gerne gøre overgangen fra børnehave til skole og SFO så let som mulig. Det vil vi bl.a. gøre ved at introducere børnene

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Kina i dag. Kina i dag

Kina i dag. Kina i dag Kina i dag Kina i dag I Kina bor der cirka 1,3 milliard indbyggere. 300 millioner af dem er lige så rige eller meget rigere end folk i Danmark. 1 milliard kinesere er fattige. Der er stor forskel på, hvordan

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012 Basis 22 elever - 15 piger og 7 drenge. Ugentligt 2 lektioner i historie, 4. lektion om tirsdagen og 5. lektion torsdagen. IT i undervisningen Nedenstående er delvist en integreret del af historieundervisningen.

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

I Mandelas fodspor. Emne-information. august 2014

I Mandelas fodspor. Emne-information. august 2014 I Mandelas fodspor Emne-information august 2014 At tilgive sig selv og at tilgive andre er ikke en selvfølgelighed. På Bifrost vil vi gerne give børnene en robusthed, så de netop magter at finde og skabe

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 07. april - Afrejse Danmark Afrejse Billund, KL1346 kl. 14:25 Ankomst Amsterdam kl. 15:35 Afrejse Amsterdam,

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Et kig i værktøjskassen

Et kig i værktøjskassen Et kig i værktøjskassen Metoder til patientinddragelse (Mødets/kursets navn) (Sted og dato) (Foredragsholderens navn) www.par3.dk Nå, hvad bringer dig her i dag? Nå, hvad bringer dig her i dag? Hvad er

Læs mere

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Fag og Tema Beskrivelse Læsestof og opgaver Øvrige oplysninger 33 Introduktion

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Fællesmål 2009 om Natur/teknik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Personligt lederskab

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010

ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010 ANTON REJSER BEIJING 11. 19. JANUAR 2010 Tag med Anton Rejser til Kinas hovedstad Beijing på en rejse, der lægger beslag på alle dine sanser! Oplev alle de kendte steder, som man altid har drømt om at

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE gældende for skoleåret 2012-2013 Tilsynsførende: Bodil Madsen pensioneret lærer. Tilsynet er bl.a. foretaget over 3 almindelige skoledage: D. 30.4, 1.5, 3.5, 6.5 2013.

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse. Hold:27 Tysk Lærer:Jonas Callesen Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering Uge 31-36 -At blive bevidste om ligheder mellem tysk og andre

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere