DOS BULLETIN FORÅRSMØDET BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER KORRESPONDANCER:... 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2006... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 15 KORRESPONDANCER:... 18"

Transkript

1 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR ÅRGANG FORÅRSMØDET INDKALDELSE AF ABSTRACTS REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS BESTYRELSEN INFORMERER LEDER DOS BULLETIN DOS FONDEN GÖRAN BAUER S GRANT UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER FORUM FOR UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER. 15 SPECIALESPECIFIKKE KURSER KORRESPONDANCER: DRG BOGANMELDELSE INFO OM KLINISKE FORSØG MØDER OG KURSER I DANMARK OG UDLANDET

2 DOS BESTYRELSE Formand Overlæge, dr.med. Søren Solgaard Hofteklinikken Hørsholm Sygehus 2970 Hillerød Næstformand Professor, overlæge, dr.med. Cody Bünger Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C. Kasserer Overlæge ph.d. Bo Sanderhoff Olsen Ortopædkirurgisk afdeling T Amtsygehuset i Herlev, Herlev Ringvej 2730 Herlev Redaktør Afdelingslæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk afdeling Hvidovre Hospital Kettegårdalle 2650 Hvidovre Sekretær Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen Ortopædkirurgisk afdeling E Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C Tlf Betingelser for optagelse i DOS Alle læger med dansk autorisation kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab. Anmodning om indmeldelse skal ske skriftligt eller via DOS s hjemmeside anmodningen skal stiles til bestyrelsen og indsendes sammen med oplysninger om personlige data til sekretæren Bjarne Møller- Madsen. DOS-Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Ansvarshavende redaktør Michael Nielsen Web-page Redaktion og annoncer c/o Annette van Hauen HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DTP & Tryk Kandrup Bogtryk Århusgade 88, 2100 København Ø Tlf Fax ISSN DEADLINES FOR NÆSTE BULLETIN ANNONCER: Fredag den 13. januar 2006 TEKST: Fredag den 3. februar 2006

3 DOS FORÅRSMØDET 2006 DOS Forårsmøde 2006 afholdes i Odense torsdag den 18. og fredag 19. maj. Den ortopædkirurgiske afdeling på Odense Universitetshospital vil være vært. I forbindelse med mødet afholdes DOS generalforsamling Der afholdes videnskabelige sessioner begge dage samt en posterkonkurrence. HUSK!! DOS Generalforsamling afholdes ligesom sidste år om torsdagen d. 18. maj 2006 om eftermiddagen mød op. Indkaldelse af Foredrag og Posters Der indkaldes hermed foredrag og posters til forårsmødet 2006 Der skal kun fremsendes abstracts på engelsk. Det er fortsat kun muligt at tilmelde abstracts via DOS s Hjemmeside. Denne procedure har været en stor succes og fortsætter uændret. Bestyrelsen kan vælge at afvise abstracts som ikke overholder de angivne formkrav (se følgende sider). Accepterede abstracts vil blive videresendt til Acta Orthopaedica. Abstracts kan tilmeldes på hjemmesiden frem til deadline: Mandag, den 20. februar Der forventes i løbet af uge 11 udsendt meddelelse om de indsendte abstracts er antaget. Red. 3

4 Regler for indsendelse af: Abstracts og postere til DOS møder Abstracts Skal forfattes efter de instruktioner der står på DOS s Hjemmeside: under menuen Møder: Som hovedregel accepteres kun arbejder, der ikke har været publiceret tidligere. I visse motiverede situationer kan denne regel dog fraviges. Såfremt dette er tilfældet, bedes du argumentere i kommentarfeltet. Alle medforfattere skal have læst og accepteret fremsendelsen af abstractet. Det er alene bestyrelsens afgørelse om det fremsendte abstract skal præsenteres som poster eller foredrag. Enkelte arbejder egner sig dog bedst til poster, hvilket kan angives i feltet "ønsket præsentation". Selve teksten (ekskl. titel, forfatternavne og afdelinger) må ikke fylde mere end tegn og skal opdeles med følgende overskrifter, som begynder med STORE bogstaver på ny linie: INTRODUCTION MATERIAL AND METHODS RESULTS CONCLUSION Såfremt der er plads på siden kan referencer, enkle figurer og tabeller inkluderes i overensstemmelse med formatspecifikation som i Acta Orthopaedica (se deres hjemmeside). 4

5 Foredraget tilmeldes og sendes kun via DOS s Hjemmeside Projektion og Posters Der vil ikke være mulighed for anvendelse af lysbilleder, kun enkeltprojektion fra PC (kun Microsoft Power-point 2000 el. tidl.) Projektorbilledtekst og posterteksterne skal være på engelsk. Posters skal holdes indenfor formatet 150 cm x 100 cm (højde x bredde). Overhead-projektor forefindes ikke. Såfremt de ovenfor beskrevne krav ikke er overholdt, kan bestyrelsen vælge at afvise abstract. Alle accepterede abstracts videresendes til Acta Orthopaedica. Red. 5

6 BESTYRELSEN ORIENTERER LEDER Glædelig jul og godt nytår. En ny Bulletin sæson er startet og vi håber bladet fortsat vil blive læst og at medlemmerne igen i år vil bruge spalteplads på informationer og debat som man finder betydende for DOS. Vi havde et godt 60 års jubilæumsmøde i København med rekord mange deltagere og mange nye tiltag. Onsdagen før DOS mødet er begyndt at blive inddraget i formøde aktiviteterne. DOS s uddannelsesudvalg afholdt onsdag eftermiddag sin første rekrutterings-workshop for intro- og turnus læger. Begge sessioner (basal artroskopi ved SAKS og basal osteosyntese og hoftenære frakturer ved DOT) havde mange deltagere og høstede megen ros og fik meget fine evalueringer. Det var meget betegnende at selv en halv time efter workshoppen egentlig var sluttet, sad nogle af kursisterne stadigvæk og prøvede at artroskopere og triangulere i en flot rød peber fastspændt i en skruestik!!! Hele to reference programmer var til høring; både programmet om behandling af scaphoideum frakturer og det reviderede program om primær hoftealloplastik. Begge høringer forløb godt, selvom der var afsat relativt kort tid til begge fremlæggelser. Det skal endnu engang pointeres, at høringen fortsætter på nettet (eller via mail) for begge programmers vedkommende frem imod forventet vedtagelse ved generalforsamlingen i Odense torsdag den 18. maj Guildals jubilæums symposium i anledning af DOS s 60 år havde lokket mange både unge og gamle ortopæder til. Vi fik et engageret og spændende indblik i DOS s og dansk ortopædis barndom og ungdom inkl. løsrivelsen fra de bløde kirurger. Vi takker mange gange de store i faget for den klassiske indførelse: Inge Reimann, Niels Stephensen, Espen 6

7 Berntsen, Bent Ebskov, Jørgen Lauritzen, Kaj Harry Sørensen, Otto Sneppen og moderator Steen Bach Christensen. Gallafesten blev et tilløbsstykke af de store (helt efter planen). Vi var omkring 100 flere deltagere end ved de tidligere store fester. Østers- og sushi-bar med champagne og let musik som starters. Stor og god middag med mange taler og gaver til DOS fra vores indbudte nordiske (og hollandske) gæster, masser af flot underholdning med bl.a. en helt enestående ung violinist og til sidst et godt energisk rock og blues orkester (Billy Cross Band) med en kapelmester, der også snart må kunne holde 60 års jubilæum. Vi glæder os allerede til den næste DOS fest. Endnu engang må vi konstatere at ikke bare antallet men også kvaliteten af foredragene i DOS er på vej op hvis det gode arbejde fortsætter ender vi med at måtte forlænge vores møder ganske betragteligt. De gode foredrags sessioner blev afsluttet med endnu et jubilæum - nemlig Dansk Hoftealloplastik Registers 10 års jubilæums symposium, hvor det endnu engang blev vist, hvor meget det betyder for kvaliteten og validiteten af vores registre når registreringsfolkene forstår at indhente al information. Det lille påfund med at spise pindemads frokost inde i udstillingen om fredagen var ifølge både deltagere og industrielle partnere en stor succes. De fleste fandt det hyggeligt og sjovt at vandre spisende rundt og snakke udstilling samtidigt. Den stående udstillingsbuffet vil blive gentaget. Til sidst et lille hjertesuk. Det kan ikke være rigtigt, at når man søger og får tildelt midler fra en fond så ikke kan afsætte tid til at møde frem til uddelingen for at modtage pengene. Ved uddelingen fra DOS Fonden fredag eftermiddag var kun ca. halvdelen af modtagerne mødt frem mens resten glimrede ved deres fravær. Det må indskærpes, at hvis man søger og får tildelt midler fra DOS Fonden, forventes det at man møder frem personligt for at modtage pengene. Alternativt ved lovligt forfald at man i forvejen meddeler at der bliver sendt en forberedt stedfortræder (det skal ikke bare være en kollega fra afdelingen der tilfældigt er tilstede, som efter lidt tid rejser sig og siger - nå, jeg kan vist godt tage checken med til vedkommende ). Konsekvensen af udeblivelse uden grund kunne blive at fondsbestyrel- 7

8 sen ender med at gøre disse betragtninger til lov-krav således at tildelte midler går tilbage til fonden hvis modtagere (eller stedfortrædere) ikke er tilstede ved uddelingen. Bestyrelsen og specielt redaktøren skal ønske velkommen tilbage til vores nye web-redaktør. Arbejdet med at styre DOS s hjemmeside var for svært for den gamle redaktør og den afgåede kasserer og hjemmesidekonstruktør har indvilget igen at overtage jobbet med at passe vores hjemmeside. Stort tak til Klaus Hindsø der allerede er i fuld gang med at redigere og udbedre. Red 8

9 DOS Bulletin 2006 Bulletinen udkommer efter planen også i år 2006 med seks udgaver. Med henblik på at sikre at information til DOS medlemmer, herunder korrespondancer, anmeldelser, annonceringer af møder og andet når ud i tide, er der nedenfor angivet en liste over planlagte deadlines for indlæg i Bulletinen i år Listen er vejledende, idet justeringer kan forekomme. Deadline for annoncer ligger fortsat tidligere end for tekstsider, da produktionstiden for annoncer er længere end for tekstsider. Annonceringer af møder, kurser og kongresser regnes for tekstsider. På Bulletinens side 2 nederst vil næste og gældende deadline hver gang være trykt. Der kan ikke garanteres optagelse af større indlæg i visse numre. Husk det er fortsat muligt at sende mindre indlæg, kommentarer og informationer direkte via formularen på hjemmesiden. Det vil dog fortsat være nødvendigt at sende en mail hvis man har længere skrifter, lange møde referater og store kursusprogrammer. Skal sendes til: Red. 9

10 DOS Bulletin deadlines Bulletin Deadline Deadline Udsendes No: Annoncer Tekst Uge: Fredag Fredag Fredag Fredag Torsdag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Deadlines for abstracts til DOS møder 2006 Deadline Deadline Forårsmøde Årsmøde Abstracts 20. februar 21. august Forventet svar Uge 12 Uge 37 abstracts 10

11 DOS Fonden Der indkaldes hermed motiverede ansøgninger til DOS Fonden s uddeling foråret DOS Fonden har til formål at fremme forskning og uddannelse inden for ortopædisk kirurgi ved ydelse af støtte til studieophold i udlandet eller andet der af bestyrelsen skønnes egnet hertil. Ansøgninger skal være modtaget inden den 20. februar Det skal pointeres at ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde før den planlagte aktivitet er afholdt. Ansøgning med budget curriculum vitae indsendes via formularen på hjemmesiden Såfremt der ikke vedlægges detaljeret budget og curriculum vitae, eller hvis andre formkrav ikke er overholdt, vil ansøgningen ikke blive bedømt. Bestyrelsen Fripladser til AO-Advanced Course Hvis man ønsker at søge en af de 3 fripladser til AO-Advanced Course i Helsinki Finland september (se nedenfor) skal man bruge DOS- Fond formularen på hjemmesiden men huske at præcisere at det drejer sig om fripladserne. Ansøgningsfristen til disse fripladser er ligesom til resten af DOSfonden 20. februar Red. 11

12 DOS Fonden siger tak Vi skal på denne plads på vegne af DOS takke firmaerne: Protesekompagniet og Synthes Danmark for donationer til DOS Fonden. Protesekompaniet har givet en løbende donation på kr. årligt til DOS Fonden. Penge som fondsbestyrelsen frit kan uddele i henhold til fundatsen. Synthes (Stratec) Danmark har doneret 6 fripladser til AO-basic course i Danmark (hvert andet år) og 3 fripladser til AO-advanced course i Norden ligeledes hvert andet år (næste gang september 2006 Helsinki Finland). Disse pladser vil blive fordelt af DOS Fondens bestyrelse til de bedst kvalificerede ansøgere. Vi ser med stor glæde på denne form for støtte fra vores industrielle partnere da vi på denne måde føler at alle har en mere lige og ensartet mulighed for at søge og få tildelt støtte til kurser, kongresser og specielt til at komme ud og repræsentere Dansk Ortopædi i udlandet. Vi håber at rigtig mange af vores samarbejdspartnere fra industrien vil følge efter, og takker endnu engang Protesekompaniet og Synthes Danmark. Red. 12

13 EFORT Travelling Fellowship DOS støtter deltagelse for en fase 3 læge i det EFORT Travelling Fellowship, som afholdes i efteråret Hvis det har interesse skal man sende en motiveret ansøgning til formanden for DOS Bestyrelsen. Sted og deadline annonceres senere. Bestyrelsen 13

14 Nordic Orthopaedic Federation Olle Svensson Secretary-General Apply for Göran Bauer s Grant! Göran Bauer s grant - the return of 1.000,000 DKK, circa DKK - is annually given to members of the Nordic Orthopaedic Federation. The purposes of the grant are to support study tours to orthopaedic institutions as a part of a scientific project, and to sponsor scientific meetings. In both instances the work should be aiming at a publication in Acta Orthopaedica. The application should be ed to Deadline March 31, The application, in English, must include the following headings: Introduction, research plan or work plan, an outline of the budget, and a short CV. The grant application must be sent electronically, attached as a Word file, and it must not exceed characters (including spaces), preferably less, applications longer than characters WILL BE TRUNCATED AND THUS NOT SENT IN EXTENSO TO THE NOF BOARD. Please name the file X.doc, x=your name. The decision will be taken by the NOF board in June Olle Svensson 14

15 UDDANNELSESUDVALGET ORIENTERER Forum for uddannelsesansvarlige overlæger Uddannelsesudvalget og bestyrelsen ønsker, at der etableres et forum for uddannelsesansvarlige overlæger og andre interesserede. Tanken er at holde møde en gang årligt torsdag formiddag i forbindelse med forårsmødet. Første møde vil blive til forårsmødet den 18. maj 2006, i Odense. Vi håber, at der vil blive god deltagelse. Formålet med dette forum er at udveksle erfaringer afdelingerne imellem samt diskutere en række væsentlige områder, der har relevans for speciallægeuddannelsen (se emner nedenfor). Hensigten er at de uddannelsesansvarlige overlæger skal skabe møderne. Uddannelsesudvalget vil sammen med nærmere udpegede uddannelsesansvarlige planlægge møderne. Mulige emner: Arbejdstilrettelæggelse for den uddannelsesansvarlige overlæge Uddannelsesansvarlige YL Evaluerings former Uddannelsesforløb: det gode, det besværlige, det umulige. Hvornår skal man tænke på at fraråde uddannelse indenfor specialet eller afbryde det? Forskningstræning Rekruttering Tutor funktionen Læringsmiljøet i afdelingen Undervisning i afdelingen og regionen Deltagere: Uddannelsesudvalget samt repræsentanter for DOS bestyrelsen, uddan- 15

16 nelsesansvarlige overlæger, ledende overlæger, uddannelsesansvarlige YL, samt andre interesserede Budget DOS står for lokale booking samt betaling heraf Tilmelding Ikke nødvendig Ønsker om emner til mødet kan sendes til formanden for uddannelsesudvalget Søren Overgaard Programmet for mødet vil fremgå af DOS Bulletin (sidste nummer før DOS-mødet) samt hjemmesiden. Vel mødt. Uddannelsesudvalget 16

17 Specialespecifikke kurser 2006: Kursus Tidspunkt Sted Delkursusleder(e) Hofte- og knæ Uge 3 Hvidovre Steffen Jacobsen kirurgi Man-onsdag Hospital Stig Sonne-Holm Børneortopædi Uge 6 Hillerød Klaus Hindsø Man-onsdag Sygehus Rygkirurgi Uge 18 OUH Karsten Thomsen Man-onsdag Onkologi og Uge 20 Århus Johnny Keller tumor Man-torsdag Sygehus Håndkirurgi Uge 22 OUH Henrik Schrøder Man-onsdag Statistik Uge 36 OUH Jens Lauritsen Man-onsdag Fod- og ankel Uge 39 Aalborg Preben Lass kirurgi Man-tirsdag Sygehus Traumatologi Uge 41 RH Henrik Grønborg Hele ugen Skulder- og Uge 46 Århus Jens Ole Søjberg albuekirurgi Man-tirsdag Sygehus Idrætstrau- Uge 49 BBH Michael Krogsgaard matologi Man-onsdag Færdigheds- Uge Århus Ebbe S. Hansen kurser Hele ugen Sygehus Cody Bünger 17

18 KORRESPONDANCER DOS - E-KURSUS MANUAL FOR KURSUSLEDERE Denne manual har to formål. Dels at beskrive det regelsæt, der er gældende for, at et kursus kan anerkendes som DOS E-kursus, og dels er manualen tænkt som praktisk hjælpe- og huskeliste for kursusledere. Naturlig målgruppe for DOS E-kursus er speciallæger i ortopædisk kirurgi. Medlemmer af DOS har fortrinsret til at deltage i et E-kursus. Der bør sædvanligvis ikke være mere end 50 deltagere på kurset. Såfremt de er plads, kan kursuslederne supplere op med ansøgere, som ikke er speciallæger. Hvis kurset overtegnes, skal kursusdeltagerne prioriteres i følgende rækkefølge: Speciallæger i ortopædisk kirurgi Ikke-speciallæger i uddannelse indenfor faget ortopædisk kirurgi og prioriteret efter opnåede kompetencer. Øvrige læger DOS Uddannelsesudvalg har ret til at udpege en observatør, der deltager i kurset uden at betale kursusgebyr. Kontaktpersonen til DOS Uddannelsesudvalg er den E-kursusansvarlige i udvalget. Al henvendelse til DOS vedr. kurset, bortset fra de i denne manual forskrevne henvendelser til kassereren, bør foregå gennem den E-kursusansvarlige. Kursets varighed kan variere. En model er et intensivt 1 dags kursus og i den anden yderlighed et kursus fordelt over 3 dage, eksempelvis en halv torsdag, en hel fredag og en halv lørdag. Kurset bør tilrettelægges således, at deltagere fra hele landet kan nå frem til kursusstart uden at skulle overnatte. 18

19 ANNONCERING OG TILMELDING Annonceringen skal indeholde oplysninger om emne, tid, sted, målgruppe, CME-point, tilmeldelsesfrist og pris. Annonceringen bør være ledsaget af et foreløbigt program. Annonceringen skal endvidere oplyse om, hvorvidt kurset holdes som eksternat eller internat og om måltidsudgifter indgår. Annoncen fremsendes af kursuslederen til såvel DOS Bulletin som Ugeskrift for Læger senest 3 måneder før kursets start. Kursuslederen skal endvidere sikre, at det bliver annonceret på DOS hjemmeside. Kursusdeltagernes tilmelding bør være ledsaget af betaling af kursusafgiften. Endeligt program, deltagerliste samt praktiske oplysninger om kursuslokaliteter, evt. overnatningsmuligheder, bytransport, parkeringsmuligheder og evt. sociale arrangementer m.v. fremsendes af kursuslederen til såvel kursister som undervisere og DOS E-kursusansvarlige senest 3 uger før kursets start. KURSUSEVALUERING Det er kursuslederens ansvar, at kurset evalueres evt. ved Uddannelsesudvalgets evalueringsskema. Resultatet heraf tilsendes Uddannelsesudvalgets E-kursusansvarlige i bearbejdet form efter kursets afholdelse. Kursuslederen underretter de enkelte undervisere om, hvorledes kursisterne har vurderet disse. KURSUSPROGRAM Kursusprogrammet, såvel det foreløbige som det endelige, udarbejdes af kursuslederen og forelægges via den E-kursusansvarlige DOS Uddannelsesudvalg til drøftelse og godkendelse. Som ovenfor anført skal det endelige program være den E-kursusansvarlige i hænde senest 3 uger før kursets start. KURSUSØKONOMI Som princip skal DOS E-kurser økonomi hvile i sig selv. Budgettet skal godkendes af DOS kasserer og evt. overskud tilfalder DOS og evt. DADL (se nedenfor). Dispensation fra denne hovedregel kan meddeles af bestyrelsen i samråd med Uddannelsesudvalget, ligesom en underskuds garanti kan aftales. Dette efter motiveret ansøgning allerede i planlægningsfasen vedlagte program- og budgetudkast. 19

20 UDGIFTER Nedenstående udgifter afholdes af kursuslederen og indregnes i budgettet. Undervisningshonorarer: Alle undervisere honoreres. Der ydes honorar iht. DADL s tariffer for foredragsholdere. Såfremt enkelte undervisere, fx udenlandske, kræver større honorar, må differencen enten dækkes ved særlig sponsorering (se nedenfor) eller efter aftale med DOS Uddannelsesudvalg og DOS kasserer. Kursuslederhonorar: (DADL s takster). Rejseudgifter: Alle underviseres rejseudgifter dækkes iht. DADL s takster, såfremt de ikke er dækket fra anden side, eksempelvis ved sponsorering (takstregulativ). Opholdsudgifter: Udgifter til undervisernes ophold og fortæring afholdes af kursuslederen, såfremt de ikke er dækket fra anden side. Det kan være hensigtsmæssigt at arrangere hotelophold for underviserne, idet der så er sikkerhed for udgifternes størrelse, og der kan evt. opnås rabat. Undervisermøde: Udgifterne hertil, inkl. evt. transport og bespisning, afholdes af kursuslederen indenfor budgettet. Teknisk bistand: Erfaringsmæssigt en omkostningskrævende post. Der skal indhentes prisoverslag fra teknisk personale inkl. timeberegning. Dette personale skal betjenes AV-udstyr herunder PC-projektion og forestå evt. demonstrationer. Undervisningsmateriale, måltider, kaffe etc. til kursister: Indgår sædvanligvis i kursusafgiften. Kan evt. opkræves separat, men dette forudsætter, at kursisterne i forbindelse med ansøgningen er gjort opmærksom herpå. Lokaleleje: Er ofte ikke aktuelt. Indregnes i givet fald i budgettet. Porto, telefon m.v.: Indregnes i budgettet. 20

21 INDTÆGTER Nedenstående indtægter indregnes i budgettet. Kursusafgift: Fastsættes ud fra de budgetterede udgifter. Udstillinger: Kursuslederen kan indbyde branchefirmaer til at udstille, og afgiften herfor skal indgå i budgettet. Monosponsorering er ikke tilladt uden forudgående godkendelse fra DOS. Tilskud fra DADL: Der kan søges om tilskud fra DADL efter nærmere retningslinier. Skema rekvireres ved henvendelse til DADL s uddannelsessekretariat. Tilskud fra DADL indregnes i budgettet, beløbet skal dog helt eller delvist returneres, såfremt kurset giver overskud. Sponsorer: Kursuslederen kan ved henvendelse til branchefirmaer evt. opnå, at disse dækker transport og opholdsudgifter for en eller flere undervisere. Disse udgifter holdes uden for budgettet. BUDGETTERING Foreløbigt budget, program og annoncering skal senest 4 måneder før kursets afholdelse tilsendes den E-kursusansvarlige i DOS Uddannelsesudvalg. Budget og annoncering skal samtidig tilsendes DOS kasserer til godkendelse. REGNSKABSAFLÆGGELSE Endeligt regnskab inkl. bilag tilsendes DOS kasserer og Uddannelsesudvalgets E-kursusansvarlige senest 2 måneder efter kursets afslutning. Evt. overskud tilsendes DOS kasserer. Dansk Ortopædisk Selskab Uddannelsesudvalget

22 Afsluttende om DRG: Hvis man kan huske den gennem flere Bulletiner lange debat mellem SAKS og DRG udvalget, om måden at beregne takster i DRG systemet, kommer her en kort afsluttende notits sendt fra Sundhedsstyrelsens DRG-enhed til Svend E. Østgaard: SAKS forslag vedrørende proceduren for tildeling af DRG vægte har været forelagt Sundhedsstyrelsens DRG enhed som har svaret: Tak for henvendelsen angående forslaget til beregning af takster inden for det ortopædkirurgiske område. På nuværende tidspunkt ligger proceduren for beregningen af taksterne fast, og det er ikke muligt at ændre på denne metode. Fordelingen af "kronerne" til de enkelte DRG-grupper hænger uadskilleligt sammen, da man hvert år har et fast beløb, der skal fordeles ud på alle DRG-grupperne. Det vil derfor ikke være muligt, at hvert speciale har "sin egen" beregningsmetode af taksterne. Vh Svend E. Østgaard Fung. formand DOS DRG udvalg 22

23 BOGANMELDELSE Fod og ankelproblemer 4. udgave, dr. med. Bengt Lund Forlaget IBL sider. Pris: 270,00 Universitetsbogladen ISBN Dette er 4. udgave af lærebogen om fod- og ankelproblemer. Bogen er væsentlig forbedret sammenlignet med tidligere udgaver og giver en kalejdoskopisk gennemgang af de væsentligste fodproblemer hos børn og voksne. Den er således velegnet for dén der ønsker en hurtig indføring i fodens sygdomme og deres behandling, og den giver et godt indtryk af fodens komplekse sammensætning. Forfatteren har skrevet flere ortopædkirurgiske lærebøger der benyttes af bl.a. yngre læger i den daglige klinik. Bogen er da også opbygget som en egentlig lærebog. Den indleder med klinisk undersøgelse, herunder gangforstyrrelser, fortsætter med et skadeafsnit og beskriver herefter bag- mellem- og forfodens lidelser. Skadeafsnittet er ret omfattende og kunne med fordel være reduceret, bl.a. behandles RICE-princippet 2 gange. Gennemgangen af Lauge Hansens typeinddeling af malleolfrakturer er derimod præcis og let forståelig, ligesom epifysiolyserne er godt beskrevet. Afsnittet er generelt præget af en del forældede behandlingsprincipper bl.a. er den akutte behandling af et pyarthron, ikke gentagen punktur og antibiotikum i form af Lucopenin og Penicillin, men artroskopisk vejledt synovektomi og bredtspektret i.v. administreret antibiotikum. Bag- og mellemfodens lidelser omfatter næsten 1/3 af bogens indhold, men afsnittet beskriver også de fleste problemer i regionen. Desværre er den oftest invaliderende calcaneus fraktur insufficient behandlet, det gælder både vanskelighederne med typeindeling og behandlingsstrategi. 23

24 Langt de fleste patienter der ses i en fod/ankelsektion har forfodsproblemer og man kunne derfor ønske sig en lidt grundigere gennemgang af de hyppigste lidelser. Beskrivelsen af hallux valgus er væsentligt forbedret sammenlignet med tidligere udgaver. Det pointeres, at patienter kun bør tilbydes operation, hvis det væsentligste problem er smerter og Chevron-osteotomien beskrives som første valg ved ukompliceret hallux valgus. Decision Making er imidlertid mere kompliceret end som så, og en mere udførlig gennemgang heraf, bl.a. stående rtg. optagelsers betydning, ville optimere afsnittet. Endelig er den diabetiske fod temmelig stedmoderligt behandlet. I forhold til det stigende antal type II diabetes patienter, ofres området forbavsende lidt spalteplads blandt andet nævnes Charcot-tilstanden nærmest i en parentes. Generelt synes bogen temmelig hurtigt skrevet, men med sine glimrende stregtegninger, udført af forfatteren selv, og gennemgang af mere end 100 fodproblemer, kan den bestemt anbefales. Den er en glimrende opslagsbog for den kommende speciallæge i ortopædisk kirurgi og for almen medicineren. Enkelte behandlingsafsnit bør læses med forbehold og bogen ville profitere af et stikordsregister. Jesper Fabrin, RASK 24

25 Krav om registrering af kliniske forsøg Kliniske forsøg der er påbegyndt før 1. juli 2005 Medlemmerne af The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) har tidligere meddelt, at de kun vil publicere kliniske forsøg påbegyndt før 1. juli 2005, såfremt de er registreret i en offentlig tilgængelig database inden 13. september 2005 (se Ugeskriftet 2005;167: ). Trods de bedste intentioner er vi klar over at der kan være forskere og sponsorer, som ikke har nået at registrere igangværende forsøg inden deadline. Der kan være flere legitime årsager hertil, bl.a. manglende opmærksomhed på reglerne om registrering af forsøg. Under visse omstændigheder kan en tidsskrifts-redaktør derfor acceptere senere registrering, men det vil bero på en individuel vurdering. Det anbefales at kontakte redaktøren af det tidsskrift hvortil arbejdet ønskes indsendt. Kliniske forsøg der begynder efter 1. juli 2005 Forsøg der påbegyndes efter 1. juli 2005 skal uden undtagelse registreres før den første patient kan inkluderes. Hvilke registre opfylder ICMJE-gruppens kriterier? Der er i dag to registre, der er åbne for alle og opfylder de minimumskrav, som er formuleret af ICMJE: Det amerikanske Clinicaltrials.gov (www.cliniclatrials.gov) og det engelske International Standard Randomised Controlled Trial Number ( ISRCTN) (www.isrctn.com). Clinicaltrials er gratis, mens ISRCTN kræver et administrationsgebyr på 150. Det forventes der vil komme flere registre som opfylder minimumskriterierne. Den europæiske database EudraCT under EMEA opfylder i øjeblikket ikke kravene, idet den kun er tilgængelig for kompetente myndigheder. 25

26 Ofte stillerde spørgsmål (FAQ) Der kan findes svar på en række ofte stillede spørgsmål på Torben V. Schroeder Redaktør, Videnskab og praksis Copyright UFL/T.V. Schroeder Ovenstående er sakset fra Ugeskrift for læger 2005;167 (45):4288. Eftertryk ifølge aftale med UFL. Vi finder ovenstående vigtigt også for læsere af DOS-Bulletinen og har fornemmelse af at det ikke er læst af alle. Vi har derfor valgt også at bringe det her. Red. 26

27 DANSK SELSKAB FOR ARTROSKOPISK KIRUGI OG SPORTSTRAUMATOLOGI Halvårsmøde Torsdag d. 2. februar 2006 Radisson SAS Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70, 2300 København S Program : Status of the Danish ACL Register Martin Lind : Considerations in tunnel placement in ACL surgery Andreas Weiler : Break Sandwich : My experience with ACL-reconstruction in children Andreas Weiler : Generalforsamling Dagsorden ifølge lovene "SAKS Annual General Meeting" 60 min Med venlig hilsen Bestyrelsen 27

28 IDRÆTSMEDICINSK DIPLOMKURSUS TRIN 1 DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB Formål og indhold. Basalt kursus i idrætsmedicin med hovedvægt lagt på diagnostik af hyppigste idrætsskader, herunder grundig gennemgang af akutte og overbelastningsskader i knæ, skulder og ankel/underben. Patientdemonstrationer med instruktion og indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik. Planlægning og tilrettelæggelse af udredning, behandling og genoptræning af skadede idrætsudøvere. Doping, idrætsfysiologi og biomekanik med henblik på at øge forståelsen for profylaktiske tiltag, både specifik idrætsskadeprofylakse og almen sygdomsprofylakse i forbindelse med idræt. Kurset udgør første del af planlagt postgraduat diplomuddannelse i idrætsmedicin; 40 CME point i DIMS regi. Målgruppe. Fortrinsvis praktiserende og yngre læger, der har interesse for idrætsmedicin og som ønsker basal indføring i emnet. Form. Eksternat. Indkvartering kan måske tilbydes. Forelæsninger afvekslende med emneorienterede, praktiske kliniske øvelser og patientdemonstrationer. Kursusledelse. Marianne Backer og Bente Korsby. Arrangør: Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste. Undervisere. Mogens Dam, Peter Rheinlænder, Andreas Hartkopp, Michael Kjær, Lars Konradsen, Kjeld Johnsen, Birgitte Kjær, Gina Kollerup, Gitte Vestergaard, Søren Kaalund, Henrik Aagaard, Marianne Backer. 28

29 IDRÆTSMEDICINSK DIPLOMKURSUS TRIN 1 Tid og sted. Mandag 13. marts til fredag d. 17. marts 2006, kl Forsvarets Sundhedstjeneste, Jægersborg Kaserne, Jægersborg Allé 150, 2820 Gentofte. Telefon Kursusafgift. Yngre læger, medlemmer af DIMS: kr., andre yngre læger: kr. Ikke yngre læger, medlemmer af DIMS: kr., andre ikke yngre læger: kr. Kursusafgiften inkluderer frokost og kaffe. Tilmelding. Brev, e-post eller fax med navn, adresse samt oplysning om lægelig søjle og eventuelt medlemskab af DIMS til kursussekretær Charlotte Blomberg tlf: Giro: (reg. 1199) konto Kost og logi mod betaling kan evt. arrangeres på Jægersborg Kaserne i det omfang, der er ledige værelser efter nærmere aftale med Kaserneforvaltningen, telefon Maks. 30 deltagere. Sidste frist for tilmelding: 1. februar

30 Amsterdam Foot & Ankle Course June 15 th and 16 th, 2006 Where: Academic The Orthopaedic Research Centre Amsterdam invites you to take a look at their website The described Amsterdam Foot & Ankle Course is focused on Minimally Invasive Surgery of the Hindfoot and Ankle, featuring Lectures, Live Surgery Presentations, Clinical Demonstrations, Workshop, and, Fireside Quiz. The Hands-on Sessions in the Cadaver Lab present the latest techniques in Minimally Invasive Foot and Ankle Surgery. There is an international Faculty. The course has a limited number of participants, allowing each participant ample opportunity to interact with the Faculty. The 2006 course is close to being full, but you can already register for the 2007 course if you would like to participate. We are looking forward to welcome you, Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Course Director Amsterdam Foot & Ankle Course, Head of the Department of Orthopedic Surgery University Hospital AMC, Amsterdam, The Netherlands 30

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2009 38. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2009........................... 3 INDKALDELSE AF ABSTRACTS...................... 3 REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS............ 4 BESTYRELSEN INFORMERER......................

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Tilstede: Ulrik Branner (UB), Frank Farsø (FF), Illja Bann (IB), Annie Primdahl (AP), Lonnie Froberg (LF), Michael

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d 26 august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3 sal tv, mødelokale 2 Kl 0800 1600 Til stede:

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. Generalforsamling i DOS Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. DAGSORDEN Søren Overgaard (SO) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent SO

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER

KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 Postboks 1084 1008 Kbh. K. www.dsr.dk kursusadm@dsr.dk Kursuspakke 1 - grundpakke DSR kursusadministration varetager:

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Den 17. Danske Barbershop Festival

Den 17. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 17. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 13.-14. marts 2010 i København Mød de mange talentfulde og ambitiøse sangerkolleger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Hvidbog for Årskonferencer

Hvidbog for Årskonferencer Hvidbog for Årskonferencer Naturvejlederforeningen i Danmark Baggrund Da Naturvejlederforeningen blev stiftet i 1992 blev det aftalt med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen at Naturvejlederforeningen

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Mandag den 9. november 2015 Eigtveds Pakhus, København 1 Organisationskomite Carsten Suhr Jacobsen (formand for organisationskomiteen) De Nationale

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 10.00 Odense Universitetshospital, Patienthotellet 6.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 10.00 Odense Universitetshospital, Patienthotellet 6. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 10.00 Odense Universitetshospital, Patienthotellet 6. sal, syd REFERAT Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Klaus Hindsø (KH),

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Indkaldelse til regionrådsmøde i IDA Region Sjælland

Indkaldelse til regionrådsmøde i IDA Region Sjælland Indkaldelse til regionrådsmøde i IDA Region Sjælland Deltagere: Andreas Kirkegaard Christina Cohr Connie Christensen Ernst Theill Finn Belstrøm Finn Thomsen Oskar Kragegaard Lisbeth Dahl Jørgensen Nicolai

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final )

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final ) DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30 Referat (Final ) Deltagere fra bestyrelsen: Benn Duus (BD), Søren Overgaard (SO), Steen Lund

Læs mere

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25.

Læs mere

Gode råd til budgetlægning for projekter

Gode råd til budgetlægning for projekter Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Nefrologisk Selskab Sekretariatet Kløvervænget 6, 10. sal 5000 Odense C Direkte tlf.: 6541 1713 Alternativt: 6541 1642 Fax: 6541 3452 E-mail: dns@ouh.fyns-amt.dk 23-05-2005 Formandens beretning 2004/2005

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til 3 efteruddannelsesophold for danske produktionsskolelærere i udlandet i foråret 2014.

Indkaldelse af ansøgninger til 3 efteruddannelsesophold for danske produktionsskolelærere i udlandet i foråret 2014. Indkaldelse af ansøgninger til 3 efteruddannelsesophold for danske produktionsskolelærere i udlandet i foråret 2014. PSF indkalder hermed ansøgninger fra produktionsskolelærere om deltagelse i efteruddannelsesophold

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg komme hen på Research Exchange?... 3 Hvornår kan man komme af sted?... 3 Hvad er?... 3 EC (Exchange Conditions)...

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Indtægter Bidrag fra foreningen Fantastik 10.000 Bidrag fra foreningen Science Fiction Cirklen (SFC) 5.000 Yderligere underskudsgaranti

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere