DOS BULLETIN FORÅRSMØDET BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER KORRESPONDANCER:... 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2006... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 15 KORRESPONDANCER:... 18"

Transkript

1 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR ÅRGANG FORÅRSMØDET INDKALDELSE AF ABSTRACTS REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS BESTYRELSEN INFORMERER LEDER DOS BULLETIN DOS FONDEN GÖRAN BAUER S GRANT UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER FORUM FOR UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER. 15 SPECIALESPECIFIKKE KURSER KORRESPONDANCER: DRG BOGANMELDELSE INFO OM KLINISKE FORSØG MØDER OG KURSER I DANMARK OG UDLANDET

2 DOS BESTYRELSE Formand Overlæge, dr.med. Søren Solgaard Hofteklinikken Hørsholm Sygehus 2970 Hillerød Næstformand Professor, overlæge, dr.med. Cody Bünger Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C. Kasserer Overlæge ph.d. Bo Sanderhoff Olsen Ortopædkirurgisk afdeling T Amtsygehuset i Herlev, Herlev Ringvej 2730 Herlev Redaktør Afdelingslæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk afdeling Hvidovre Hospital Kettegårdalle 2650 Hvidovre Sekretær Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen Ortopædkirurgisk afdeling E Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C Tlf Betingelser for optagelse i DOS Alle læger med dansk autorisation kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab. Anmodning om indmeldelse skal ske skriftligt eller via DOS s hjemmeside anmodningen skal stiles til bestyrelsen og indsendes sammen med oplysninger om personlige data til sekretæren Bjarne Møller- Madsen. DOS-Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Ansvarshavende redaktør Michael Nielsen Web-page Redaktion og annoncer c/o Annette van Hauen HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DTP & Tryk Kandrup Bogtryk Århusgade 88, 2100 København Ø Tlf Fax ISSN DEADLINES FOR NÆSTE BULLETIN ANNONCER: Fredag den 13. januar 2006 TEKST: Fredag den 3. februar 2006

3 DOS FORÅRSMØDET 2006 DOS Forårsmøde 2006 afholdes i Odense torsdag den 18. og fredag 19. maj. Den ortopædkirurgiske afdeling på Odense Universitetshospital vil være vært. I forbindelse med mødet afholdes DOS generalforsamling Der afholdes videnskabelige sessioner begge dage samt en posterkonkurrence. HUSK!! DOS Generalforsamling afholdes ligesom sidste år om torsdagen d. 18. maj 2006 om eftermiddagen mød op. Indkaldelse af Foredrag og Posters Der indkaldes hermed foredrag og posters til forårsmødet 2006 Der skal kun fremsendes abstracts på engelsk. Det er fortsat kun muligt at tilmelde abstracts via DOS s Hjemmeside. Denne procedure har været en stor succes og fortsætter uændret. Bestyrelsen kan vælge at afvise abstracts som ikke overholder de angivne formkrav (se følgende sider). Accepterede abstracts vil blive videresendt til Acta Orthopaedica. Abstracts kan tilmeldes på hjemmesiden frem til deadline: Mandag, den 20. februar Der forventes i løbet af uge 11 udsendt meddelelse om de indsendte abstracts er antaget. Red. 3

4 Regler for indsendelse af: Abstracts og postere til DOS møder Abstracts Skal forfattes efter de instruktioner der står på DOS s Hjemmeside: under menuen Møder: Som hovedregel accepteres kun arbejder, der ikke har været publiceret tidligere. I visse motiverede situationer kan denne regel dog fraviges. Såfremt dette er tilfældet, bedes du argumentere i kommentarfeltet. Alle medforfattere skal have læst og accepteret fremsendelsen af abstractet. Det er alene bestyrelsens afgørelse om det fremsendte abstract skal præsenteres som poster eller foredrag. Enkelte arbejder egner sig dog bedst til poster, hvilket kan angives i feltet "ønsket præsentation". Selve teksten (ekskl. titel, forfatternavne og afdelinger) må ikke fylde mere end tegn og skal opdeles med følgende overskrifter, som begynder med STORE bogstaver på ny linie: INTRODUCTION MATERIAL AND METHODS RESULTS CONCLUSION Såfremt der er plads på siden kan referencer, enkle figurer og tabeller inkluderes i overensstemmelse med formatspecifikation som i Acta Orthopaedica (se deres hjemmeside). 4

5 Foredraget tilmeldes og sendes kun via DOS s Hjemmeside Projektion og Posters Der vil ikke være mulighed for anvendelse af lysbilleder, kun enkeltprojektion fra PC (kun Microsoft Power-point 2000 el. tidl.) Projektorbilledtekst og posterteksterne skal være på engelsk. Posters skal holdes indenfor formatet 150 cm x 100 cm (højde x bredde). Overhead-projektor forefindes ikke. Såfremt de ovenfor beskrevne krav ikke er overholdt, kan bestyrelsen vælge at afvise abstract. Alle accepterede abstracts videresendes til Acta Orthopaedica. Red. 5

6 BESTYRELSEN ORIENTERER LEDER Glædelig jul og godt nytår. En ny Bulletin sæson er startet og vi håber bladet fortsat vil blive læst og at medlemmerne igen i år vil bruge spalteplads på informationer og debat som man finder betydende for DOS. Vi havde et godt 60 års jubilæumsmøde i København med rekord mange deltagere og mange nye tiltag. Onsdagen før DOS mødet er begyndt at blive inddraget i formøde aktiviteterne. DOS s uddannelsesudvalg afholdt onsdag eftermiddag sin første rekrutterings-workshop for intro- og turnus læger. Begge sessioner (basal artroskopi ved SAKS og basal osteosyntese og hoftenære frakturer ved DOT) havde mange deltagere og høstede megen ros og fik meget fine evalueringer. Det var meget betegnende at selv en halv time efter workshoppen egentlig var sluttet, sad nogle af kursisterne stadigvæk og prøvede at artroskopere og triangulere i en flot rød peber fastspændt i en skruestik!!! Hele to reference programmer var til høring; både programmet om behandling af scaphoideum frakturer og det reviderede program om primær hoftealloplastik. Begge høringer forløb godt, selvom der var afsat relativt kort tid til begge fremlæggelser. Det skal endnu engang pointeres, at høringen fortsætter på nettet (eller via mail) for begge programmers vedkommende frem imod forventet vedtagelse ved generalforsamlingen i Odense torsdag den 18. maj Guildals jubilæums symposium i anledning af DOS s 60 år havde lokket mange både unge og gamle ortopæder til. Vi fik et engageret og spændende indblik i DOS s og dansk ortopædis barndom og ungdom inkl. løsrivelsen fra de bløde kirurger. Vi takker mange gange de store i faget for den klassiske indførelse: Inge Reimann, Niels Stephensen, Espen 6

7 Berntsen, Bent Ebskov, Jørgen Lauritzen, Kaj Harry Sørensen, Otto Sneppen og moderator Steen Bach Christensen. Gallafesten blev et tilløbsstykke af de store (helt efter planen). Vi var omkring 100 flere deltagere end ved de tidligere store fester. Østers- og sushi-bar med champagne og let musik som starters. Stor og god middag med mange taler og gaver til DOS fra vores indbudte nordiske (og hollandske) gæster, masser af flot underholdning med bl.a. en helt enestående ung violinist og til sidst et godt energisk rock og blues orkester (Billy Cross Band) med en kapelmester, der også snart må kunne holde 60 års jubilæum. Vi glæder os allerede til den næste DOS fest. Endnu engang må vi konstatere at ikke bare antallet men også kvaliteten af foredragene i DOS er på vej op hvis det gode arbejde fortsætter ender vi med at måtte forlænge vores møder ganske betragteligt. De gode foredrags sessioner blev afsluttet med endnu et jubilæum - nemlig Dansk Hoftealloplastik Registers 10 års jubilæums symposium, hvor det endnu engang blev vist, hvor meget det betyder for kvaliteten og validiteten af vores registre når registreringsfolkene forstår at indhente al information. Det lille påfund med at spise pindemads frokost inde i udstillingen om fredagen var ifølge både deltagere og industrielle partnere en stor succes. De fleste fandt det hyggeligt og sjovt at vandre spisende rundt og snakke udstilling samtidigt. Den stående udstillingsbuffet vil blive gentaget. Til sidst et lille hjertesuk. Det kan ikke være rigtigt, at når man søger og får tildelt midler fra en fond så ikke kan afsætte tid til at møde frem til uddelingen for at modtage pengene. Ved uddelingen fra DOS Fonden fredag eftermiddag var kun ca. halvdelen af modtagerne mødt frem mens resten glimrede ved deres fravær. Det må indskærpes, at hvis man søger og får tildelt midler fra DOS Fonden, forventes det at man møder frem personligt for at modtage pengene. Alternativt ved lovligt forfald at man i forvejen meddeler at der bliver sendt en forberedt stedfortræder (det skal ikke bare være en kollega fra afdelingen der tilfældigt er tilstede, som efter lidt tid rejser sig og siger - nå, jeg kan vist godt tage checken med til vedkommende ). Konsekvensen af udeblivelse uden grund kunne blive at fondsbestyrel- 7

8 sen ender med at gøre disse betragtninger til lov-krav således at tildelte midler går tilbage til fonden hvis modtagere (eller stedfortrædere) ikke er tilstede ved uddelingen. Bestyrelsen og specielt redaktøren skal ønske velkommen tilbage til vores nye web-redaktør. Arbejdet med at styre DOS s hjemmeside var for svært for den gamle redaktør og den afgåede kasserer og hjemmesidekonstruktør har indvilget igen at overtage jobbet med at passe vores hjemmeside. Stort tak til Klaus Hindsø der allerede er i fuld gang med at redigere og udbedre. Red 8

9 DOS Bulletin 2006 Bulletinen udkommer efter planen også i år 2006 med seks udgaver. Med henblik på at sikre at information til DOS medlemmer, herunder korrespondancer, anmeldelser, annonceringer af møder og andet når ud i tide, er der nedenfor angivet en liste over planlagte deadlines for indlæg i Bulletinen i år Listen er vejledende, idet justeringer kan forekomme. Deadline for annoncer ligger fortsat tidligere end for tekstsider, da produktionstiden for annoncer er længere end for tekstsider. Annonceringer af møder, kurser og kongresser regnes for tekstsider. På Bulletinens side 2 nederst vil næste og gældende deadline hver gang være trykt. Der kan ikke garanteres optagelse af større indlæg i visse numre. Husk det er fortsat muligt at sende mindre indlæg, kommentarer og informationer direkte via formularen på hjemmesiden. Det vil dog fortsat være nødvendigt at sende en mail hvis man har længere skrifter, lange møde referater og store kursusprogrammer. Skal sendes til: Red. 9

10 DOS Bulletin deadlines Bulletin Deadline Deadline Udsendes No: Annoncer Tekst Uge: Fredag Fredag Fredag Fredag Torsdag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Deadlines for abstracts til DOS møder 2006 Deadline Deadline Forårsmøde Årsmøde Abstracts 20. februar 21. august Forventet svar Uge 12 Uge 37 abstracts 10

11 DOS Fonden Der indkaldes hermed motiverede ansøgninger til DOS Fonden s uddeling foråret DOS Fonden har til formål at fremme forskning og uddannelse inden for ortopædisk kirurgi ved ydelse af støtte til studieophold i udlandet eller andet der af bestyrelsen skønnes egnet hertil. Ansøgninger skal være modtaget inden den 20. februar Det skal pointeres at ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde før den planlagte aktivitet er afholdt. Ansøgning med budget curriculum vitae indsendes via formularen på hjemmesiden Såfremt der ikke vedlægges detaljeret budget og curriculum vitae, eller hvis andre formkrav ikke er overholdt, vil ansøgningen ikke blive bedømt. Bestyrelsen Fripladser til AO-Advanced Course Hvis man ønsker at søge en af de 3 fripladser til AO-Advanced Course i Helsinki Finland september (se nedenfor) skal man bruge DOS- Fond formularen på hjemmesiden men huske at præcisere at det drejer sig om fripladserne. Ansøgningsfristen til disse fripladser er ligesom til resten af DOSfonden 20. februar Red. 11

12 DOS Fonden siger tak Vi skal på denne plads på vegne af DOS takke firmaerne: Protesekompagniet og Synthes Danmark for donationer til DOS Fonden. Protesekompaniet har givet en løbende donation på kr. årligt til DOS Fonden. Penge som fondsbestyrelsen frit kan uddele i henhold til fundatsen. Synthes (Stratec) Danmark har doneret 6 fripladser til AO-basic course i Danmark (hvert andet år) og 3 fripladser til AO-advanced course i Norden ligeledes hvert andet år (næste gang september 2006 Helsinki Finland). Disse pladser vil blive fordelt af DOS Fondens bestyrelse til de bedst kvalificerede ansøgere. Vi ser med stor glæde på denne form for støtte fra vores industrielle partnere da vi på denne måde føler at alle har en mere lige og ensartet mulighed for at søge og få tildelt støtte til kurser, kongresser og specielt til at komme ud og repræsentere Dansk Ortopædi i udlandet. Vi håber at rigtig mange af vores samarbejdspartnere fra industrien vil følge efter, og takker endnu engang Protesekompaniet og Synthes Danmark. Red. 12

13 EFORT Travelling Fellowship DOS støtter deltagelse for en fase 3 læge i det EFORT Travelling Fellowship, som afholdes i efteråret Hvis det har interesse skal man sende en motiveret ansøgning til formanden for DOS Bestyrelsen. Sted og deadline annonceres senere. Bestyrelsen 13

14 Nordic Orthopaedic Federation Olle Svensson Secretary-General Apply for Göran Bauer s Grant! Göran Bauer s grant - the return of 1.000,000 DKK, circa DKK - is annually given to members of the Nordic Orthopaedic Federation. The purposes of the grant are to support study tours to orthopaedic institutions as a part of a scientific project, and to sponsor scientific meetings. In both instances the work should be aiming at a publication in Acta Orthopaedica. The application should be ed to Deadline March 31, The application, in English, must include the following headings: Introduction, research plan or work plan, an outline of the budget, and a short CV. The grant application must be sent electronically, attached as a Word file, and it must not exceed characters (including spaces), preferably less, applications longer than characters WILL BE TRUNCATED AND THUS NOT SENT IN EXTENSO TO THE NOF BOARD. Please name the file X.doc, x=your name. The decision will be taken by the NOF board in June Olle Svensson 14

15 UDDANNELSESUDVALGET ORIENTERER Forum for uddannelsesansvarlige overlæger Uddannelsesudvalget og bestyrelsen ønsker, at der etableres et forum for uddannelsesansvarlige overlæger og andre interesserede. Tanken er at holde møde en gang årligt torsdag formiddag i forbindelse med forårsmødet. Første møde vil blive til forårsmødet den 18. maj 2006, i Odense. Vi håber, at der vil blive god deltagelse. Formålet med dette forum er at udveksle erfaringer afdelingerne imellem samt diskutere en række væsentlige områder, der har relevans for speciallægeuddannelsen (se emner nedenfor). Hensigten er at de uddannelsesansvarlige overlæger skal skabe møderne. Uddannelsesudvalget vil sammen med nærmere udpegede uddannelsesansvarlige planlægge møderne. Mulige emner: Arbejdstilrettelæggelse for den uddannelsesansvarlige overlæge Uddannelsesansvarlige YL Evaluerings former Uddannelsesforløb: det gode, det besværlige, det umulige. Hvornår skal man tænke på at fraråde uddannelse indenfor specialet eller afbryde det? Forskningstræning Rekruttering Tutor funktionen Læringsmiljøet i afdelingen Undervisning i afdelingen og regionen Deltagere: Uddannelsesudvalget samt repræsentanter for DOS bestyrelsen, uddan- 15

16 nelsesansvarlige overlæger, ledende overlæger, uddannelsesansvarlige YL, samt andre interesserede Budget DOS står for lokale booking samt betaling heraf Tilmelding Ikke nødvendig Ønsker om emner til mødet kan sendes til formanden for uddannelsesudvalget Søren Overgaard Programmet for mødet vil fremgå af DOS Bulletin (sidste nummer før DOS-mødet) samt hjemmesiden. Vel mødt. Uddannelsesudvalget 16

17 Specialespecifikke kurser 2006: Kursus Tidspunkt Sted Delkursusleder(e) Hofte- og knæ Uge 3 Hvidovre Steffen Jacobsen kirurgi Man-onsdag Hospital Stig Sonne-Holm Børneortopædi Uge 6 Hillerød Klaus Hindsø Man-onsdag Sygehus Rygkirurgi Uge 18 OUH Karsten Thomsen Man-onsdag Onkologi og Uge 20 Århus Johnny Keller tumor Man-torsdag Sygehus Håndkirurgi Uge 22 OUH Henrik Schrøder Man-onsdag Statistik Uge 36 OUH Jens Lauritsen Man-onsdag Fod- og ankel Uge 39 Aalborg Preben Lass kirurgi Man-tirsdag Sygehus Traumatologi Uge 41 RH Henrik Grønborg Hele ugen Skulder- og Uge 46 Århus Jens Ole Søjberg albuekirurgi Man-tirsdag Sygehus Idrætstrau- Uge 49 BBH Michael Krogsgaard matologi Man-onsdag Færdigheds- Uge Århus Ebbe S. Hansen kurser Hele ugen Sygehus Cody Bünger 17

18 KORRESPONDANCER DOS - E-KURSUS MANUAL FOR KURSUSLEDERE Denne manual har to formål. Dels at beskrive det regelsæt, der er gældende for, at et kursus kan anerkendes som DOS E-kursus, og dels er manualen tænkt som praktisk hjælpe- og huskeliste for kursusledere. Naturlig målgruppe for DOS E-kursus er speciallæger i ortopædisk kirurgi. Medlemmer af DOS har fortrinsret til at deltage i et E-kursus. Der bør sædvanligvis ikke være mere end 50 deltagere på kurset. Såfremt de er plads, kan kursuslederne supplere op med ansøgere, som ikke er speciallæger. Hvis kurset overtegnes, skal kursusdeltagerne prioriteres i følgende rækkefølge: Speciallæger i ortopædisk kirurgi Ikke-speciallæger i uddannelse indenfor faget ortopædisk kirurgi og prioriteret efter opnåede kompetencer. Øvrige læger DOS Uddannelsesudvalg har ret til at udpege en observatør, der deltager i kurset uden at betale kursusgebyr. Kontaktpersonen til DOS Uddannelsesudvalg er den E-kursusansvarlige i udvalget. Al henvendelse til DOS vedr. kurset, bortset fra de i denne manual forskrevne henvendelser til kassereren, bør foregå gennem den E-kursusansvarlige. Kursets varighed kan variere. En model er et intensivt 1 dags kursus og i den anden yderlighed et kursus fordelt over 3 dage, eksempelvis en halv torsdag, en hel fredag og en halv lørdag. Kurset bør tilrettelægges således, at deltagere fra hele landet kan nå frem til kursusstart uden at skulle overnatte. 18

19 ANNONCERING OG TILMELDING Annonceringen skal indeholde oplysninger om emne, tid, sted, målgruppe, CME-point, tilmeldelsesfrist og pris. Annonceringen bør være ledsaget af et foreløbigt program. Annonceringen skal endvidere oplyse om, hvorvidt kurset holdes som eksternat eller internat og om måltidsudgifter indgår. Annoncen fremsendes af kursuslederen til såvel DOS Bulletin som Ugeskrift for Læger senest 3 måneder før kursets start. Kursuslederen skal endvidere sikre, at det bliver annonceret på DOS hjemmeside. Kursusdeltagernes tilmelding bør være ledsaget af betaling af kursusafgiften. Endeligt program, deltagerliste samt praktiske oplysninger om kursuslokaliteter, evt. overnatningsmuligheder, bytransport, parkeringsmuligheder og evt. sociale arrangementer m.v. fremsendes af kursuslederen til såvel kursister som undervisere og DOS E-kursusansvarlige senest 3 uger før kursets start. KURSUSEVALUERING Det er kursuslederens ansvar, at kurset evalueres evt. ved Uddannelsesudvalgets evalueringsskema. Resultatet heraf tilsendes Uddannelsesudvalgets E-kursusansvarlige i bearbejdet form efter kursets afholdelse. Kursuslederen underretter de enkelte undervisere om, hvorledes kursisterne har vurderet disse. KURSUSPROGRAM Kursusprogrammet, såvel det foreløbige som det endelige, udarbejdes af kursuslederen og forelægges via den E-kursusansvarlige DOS Uddannelsesudvalg til drøftelse og godkendelse. Som ovenfor anført skal det endelige program være den E-kursusansvarlige i hænde senest 3 uger før kursets start. KURSUSØKONOMI Som princip skal DOS E-kurser økonomi hvile i sig selv. Budgettet skal godkendes af DOS kasserer og evt. overskud tilfalder DOS og evt. DADL (se nedenfor). Dispensation fra denne hovedregel kan meddeles af bestyrelsen i samråd med Uddannelsesudvalget, ligesom en underskuds garanti kan aftales. Dette efter motiveret ansøgning allerede i planlægningsfasen vedlagte program- og budgetudkast. 19

20 UDGIFTER Nedenstående udgifter afholdes af kursuslederen og indregnes i budgettet. Undervisningshonorarer: Alle undervisere honoreres. Der ydes honorar iht. DADL s tariffer for foredragsholdere. Såfremt enkelte undervisere, fx udenlandske, kræver større honorar, må differencen enten dækkes ved særlig sponsorering (se nedenfor) eller efter aftale med DOS Uddannelsesudvalg og DOS kasserer. Kursuslederhonorar: (DADL s takster). Rejseudgifter: Alle underviseres rejseudgifter dækkes iht. DADL s takster, såfremt de ikke er dækket fra anden side, eksempelvis ved sponsorering (takstregulativ). Opholdsudgifter: Udgifter til undervisernes ophold og fortæring afholdes af kursuslederen, såfremt de ikke er dækket fra anden side. Det kan være hensigtsmæssigt at arrangere hotelophold for underviserne, idet der så er sikkerhed for udgifternes størrelse, og der kan evt. opnås rabat. Undervisermøde: Udgifterne hertil, inkl. evt. transport og bespisning, afholdes af kursuslederen indenfor budgettet. Teknisk bistand: Erfaringsmæssigt en omkostningskrævende post. Der skal indhentes prisoverslag fra teknisk personale inkl. timeberegning. Dette personale skal betjenes AV-udstyr herunder PC-projektion og forestå evt. demonstrationer. Undervisningsmateriale, måltider, kaffe etc. til kursister: Indgår sædvanligvis i kursusafgiften. Kan evt. opkræves separat, men dette forudsætter, at kursisterne i forbindelse med ansøgningen er gjort opmærksom herpå. Lokaleleje: Er ofte ikke aktuelt. Indregnes i givet fald i budgettet. Porto, telefon m.v.: Indregnes i budgettet. 20

21 INDTÆGTER Nedenstående indtægter indregnes i budgettet. Kursusafgift: Fastsættes ud fra de budgetterede udgifter. Udstillinger: Kursuslederen kan indbyde branchefirmaer til at udstille, og afgiften herfor skal indgå i budgettet. Monosponsorering er ikke tilladt uden forudgående godkendelse fra DOS. Tilskud fra DADL: Der kan søges om tilskud fra DADL efter nærmere retningslinier. Skema rekvireres ved henvendelse til DADL s uddannelsessekretariat. Tilskud fra DADL indregnes i budgettet, beløbet skal dog helt eller delvist returneres, såfremt kurset giver overskud. Sponsorer: Kursuslederen kan ved henvendelse til branchefirmaer evt. opnå, at disse dækker transport og opholdsudgifter for en eller flere undervisere. Disse udgifter holdes uden for budgettet. BUDGETTERING Foreløbigt budget, program og annoncering skal senest 4 måneder før kursets afholdelse tilsendes den E-kursusansvarlige i DOS Uddannelsesudvalg. Budget og annoncering skal samtidig tilsendes DOS kasserer til godkendelse. REGNSKABSAFLÆGGELSE Endeligt regnskab inkl. bilag tilsendes DOS kasserer og Uddannelsesudvalgets E-kursusansvarlige senest 2 måneder efter kursets afslutning. Evt. overskud tilsendes DOS kasserer. Dansk Ortopædisk Selskab Uddannelsesudvalget

22 Afsluttende om DRG: Hvis man kan huske den gennem flere Bulletiner lange debat mellem SAKS og DRG udvalget, om måden at beregne takster i DRG systemet, kommer her en kort afsluttende notits sendt fra Sundhedsstyrelsens DRG-enhed til Svend E. Østgaard: SAKS forslag vedrørende proceduren for tildeling af DRG vægte har været forelagt Sundhedsstyrelsens DRG enhed som har svaret: Tak for henvendelsen angående forslaget til beregning af takster inden for det ortopædkirurgiske område. På nuværende tidspunkt ligger proceduren for beregningen af taksterne fast, og det er ikke muligt at ændre på denne metode. Fordelingen af "kronerne" til de enkelte DRG-grupper hænger uadskilleligt sammen, da man hvert år har et fast beløb, der skal fordeles ud på alle DRG-grupperne. Det vil derfor ikke være muligt, at hvert speciale har "sin egen" beregningsmetode af taksterne. Vh Svend E. Østgaard Fung. formand DOS DRG udvalg 22

23 BOGANMELDELSE Fod og ankelproblemer 4. udgave, dr. med. Bengt Lund Forlaget IBL sider. Pris: 270,00 Universitetsbogladen ISBN Dette er 4. udgave af lærebogen om fod- og ankelproblemer. Bogen er væsentlig forbedret sammenlignet med tidligere udgaver og giver en kalejdoskopisk gennemgang af de væsentligste fodproblemer hos børn og voksne. Den er således velegnet for dén der ønsker en hurtig indføring i fodens sygdomme og deres behandling, og den giver et godt indtryk af fodens komplekse sammensætning. Forfatteren har skrevet flere ortopædkirurgiske lærebøger der benyttes af bl.a. yngre læger i den daglige klinik. Bogen er da også opbygget som en egentlig lærebog. Den indleder med klinisk undersøgelse, herunder gangforstyrrelser, fortsætter med et skadeafsnit og beskriver herefter bag- mellem- og forfodens lidelser. Skadeafsnittet er ret omfattende og kunne med fordel være reduceret, bl.a. behandles RICE-princippet 2 gange. Gennemgangen af Lauge Hansens typeinddeling af malleolfrakturer er derimod præcis og let forståelig, ligesom epifysiolyserne er godt beskrevet. Afsnittet er generelt præget af en del forældede behandlingsprincipper bl.a. er den akutte behandling af et pyarthron, ikke gentagen punktur og antibiotikum i form af Lucopenin og Penicillin, men artroskopisk vejledt synovektomi og bredtspektret i.v. administreret antibiotikum. Bag- og mellemfodens lidelser omfatter næsten 1/3 af bogens indhold, men afsnittet beskriver også de fleste problemer i regionen. Desværre er den oftest invaliderende calcaneus fraktur insufficient behandlet, det gælder både vanskelighederne med typeindeling og behandlingsstrategi. 23

24 Langt de fleste patienter der ses i en fod/ankelsektion har forfodsproblemer og man kunne derfor ønske sig en lidt grundigere gennemgang af de hyppigste lidelser. Beskrivelsen af hallux valgus er væsentligt forbedret sammenlignet med tidligere udgaver. Det pointeres, at patienter kun bør tilbydes operation, hvis det væsentligste problem er smerter og Chevron-osteotomien beskrives som første valg ved ukompliceret hallux valgus. Decision Making er imidlertid mere kompliceret end som så, og en mere udførlig gennemgang heraf, bl.a. stående rtg. optagelsers betydning, ville optimere afsnittet. Endelig er den diabetiske fod temmelig stedmoderligt behandlet. I forhold til det stigende antal type II diabetes patienter, ofres området forbavsende lidt spalteplads blandt andet nævnes Charcot-tilstanden nærmest i en parentes. Generelt synes bogen temmelig hurtigt skrevet, men med sine glimrende stregtegninger, udført af forfatteren selv, og gennemgang af mere end 100 fodproblemer, kan den bestemt anbefales. Den er en glimrende opslagsbog for den kommende speciallæge i ortopædisk kirurgi og for almen medicineren. Enkelte behandlingsafsnit bør læses med forbehold og bogen ville profitere af et stikordsregister. Jesper Fabrin, RASK 24

25 Krav om registrering af kliniske forsøg Kliniske forsøg der er påbegyndt før 1. juli 2005 Medlemmerne af The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) har tidligere meddelt, at de kun vil publicere kliniske forsøg påbegyndt før 1. juli 2005, såfremt de er registreret i en offentlig tilgængelig database inden 13. september 2005 (se Ugeskriftet 2005;167: ). Trods de bedste intentioner er vi klar over at der kan være forskere og sponsorer, som ikke har nået at registrere igangværende forsøg inden deadline. Der kan være flere legitime årsager hertil, bl.a. manglende opmærksomhed på reglerne om registrering af forsøg. Under visse omstændigheder kan en tidsskrifts-redaktør derfor acceptere senere registrering, men det vil bero på en individuel vurdering. Det anbefales at kontakte redaktøren af det tidsskrift hvortil arbejdet ønskes indsendt. Kliniske forsøg der begynder efter 1. juli 2005 Forsøg der påbegyndes efter 1. juli 2005 skal uden undtagelse registreres før den første patient kan inkluderes. Hvilke registre opfylder ICMJE-gruppens kriterier? Der er i dag to registre, der er åbne for alle og opfylder de minimumskrav, som er formuleret af ICMJE: Det amerikanske Clinicaltrials.gov (www.cliniclatrials.gov) og det engelske International Standard Randomised Controlled Trial Number ( ISRCTN) (www.isrctn.com). Clinicaltrials er gratis, mens ISRCTN kræver et administrationsgebyr på 150. Det forventes der vil komme flere registre som opfylder minimumskriterierne. Den europæiske database EudraCT under EMEA opfylder i øjeblikket ikke kravene, idet den kun er tilgængelig for kompetente myndigheder. 25

26 Ofte stillerde spørgsmål (FAQ) Der kan findes svar på en række ofte stillede spørgsmål på Torben V. Schroeder Redaktør, Videnskab og praksis Copyright UFL/T.V. Schroeder Ovenstående er sakset fra Ugeskrift for læger 2005;167 (45):4288. Eftertryk ifølge aftale med UFL. Vi finder ovenstående vigtigt også for læsere af DOS-Bulletinen og har fornemmelse af at det ikke er læst af alle. Vi har derfor valgt også at bringe det her. Red. 26

27 DANSK SELSKAB FOR ARTROSKOPISK KIRUGI OG SPORTSTRAUMATOLOGI Halvårsmøde Torsdag d. 2. februar 2006 Radisson SAS Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70, 2300 København S Program : Status of the Danish ACL Register Martin Lind : Considerations in tunnel placement in ACL surgery Andreas Weiler : Break Sandwich : My experience with ACL-reconstruction in children Andreas Weiler : Generalforsamling Dagsorden ifølge lovene "SAKS Annual General Meeting" 60 min Med venlig hilsen Bestyrelsen 27

28 IDRÆTSMEDICINSK DIPLOMKURSUS TRIN 1 DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB Formål og indhold. Basalt kursus i idrætsmedicin med hovedvægt lagt på diagnostik af hyppigste idrætsskader, herunder grundig gennemgang af akutte og overbelastningsskader i knæ, skulder og ankel/underben. Patientdemonstrationer med instruktion og indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik. Planlægning og tilrettelæggelse af udredning, behandling og genoptræning af skadede idrætsudøvere. Doping, idrætsfysiologi og biomekanik med henblik på at øge forståelsen for profylaktiske tiltag, både specifik idrætsskadeprofylakse og almen sygdomsprofylakse i forbindelse med idræt. Kurset udgør første del af planlagt postgraduat diplomuddannelse i idrætsmedicin; 40 CME point i DIMS regi. Målgruppe. Fortrinsvis praktiserende og yngre læger, der har interesse for idrætsmedicin og som ønsker basal indføring i emnet. Form. Eksternat. Indkvartering kan måske tilbydes. Forelæsninger afvekslende med emneorienterede, praktiske kliniske øvelser og patientdemonstrationer. Kursusledelse. Marianne Backer og Bente Korsby. Arrangør: Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste. Undervisere. Mogens Dam, Peter Rheinlænder, Andreas Hartkopp, Michael Kjær, Lars Konradsen, Kjeld Johnsen, Birgitte Kjær, Gina Kollerup, Gitte Vestergaard, Søren Kaalund, Henrik Aagaard, Marianne Backer. 28

29 IDRÆTSMEDICINSK DIPLOMKURSUS TRIN 1 Tid og sted. Mandag 13. marts til fredag d. 17. marts 2006, kl Forsvarets Sundhedstjeneste, Jægersborg Kaserne, Jægersborg Allé 150, 2820 Gentofte. Telefon Kursusafgift. Yngre læger, medlemmer af DIMS: kr., andre yngre læger: kr. Ikke yngre læger, medlemmer af DIMS: kr., andre ikke yngre læger: kr. Kursusafgiften inkluderer frokost og kaffe. Tilmelding. Brev, e-post eller fax med navn, adresse samt oplysning om lægelig søjle og eventuelt medlemskab af DIMS til kursussekretær Charlotte Blomberg tlf: Giro: (reg. 1199) konto Kost og logi mod betaling kan evt. arrangeres på Jægersborg Kaserne i det omfang, der er ledige værelser efter nærmere aftale med Kaserneforvaltningen, telefon Maks. 30 deltagere. Sidste frist for tilmelding: 1. februar

30 Amsterdam Foot & Ankle Course June 15 th and 16 th, 2006 Where: Academic The Orthopaedic Research Centre Amsterdam invites you to take a look at their website The described Amsterdam Foot & Ankle Course is focused on Minimally Invasive Surgery of the Hindfoot and Ankle, featuring Lectures, Live Surgery Presentations, Clinical Demonstrations, Workshop, and, Fireside Quiz. The Hands-on Sessions in the Cadaver Lab present the latest techniques in Minimally Invasive Foot and Ankle Surgery. There is an international Faculty. The course has a limited number of participants, allowing each participant ample opportunity to interact with the Faculty. The 2006 course is close to being full, but you can already register for the 2007 course if you would like to participate. We are looking forward to welcome you, Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Course Director Amsterdam Foot & Ankle Course, Head of the Department of Orthopedic Surgery University Hospital AMC, Amsterdam, The Netherlands 30

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 09.00 11.30 og 13.00 14.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Fredag d. 8. maj i forlængelse af NOF board Hotel Hilton Nordic, Reykjavik. Mødelokale E Referat Final Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Klaus Hindsø

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 26.oktober 2010 kl. 08.00 11:30 og 16.00 18.30 Radisson Blu Hotel, København, lokale Directors Referat (final) Deltagere fra bestyrelsen samt Sekretariatet:

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2009 38. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2009........................... 3 INDKALDELSE AF ABSTRACTS...................... 3 REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS............ 4 BESTYRELSEN INFORMERER......................

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen 15.02.2011 Hotel Sixtus

Andreas Balslev-Clausen 15.02.2011 Hotel Sixtus Referat bestyrelsesmøde i UDDU 20.01.2011 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Tre punkter blev tilføjet 6. Fremtidig mødestruktur mellem DOS og UDDU 12. UEMS /EBOT eksamen. Udvælgelse af eksaminatorer. 14.

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense

Andreas Balslev-Clausen Patienthotellet Odense Referat af møde i UDDU 09.09.11 1/5 Dagsorden 1. Computer simulation i den ortopædkirurgiske uddannelse. Oplæg ved Claus Ol Hansen, SAKS 2. Diskussion om anvendelse af computer simulation 3. Godkendelse

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d 20. oktober 2015, kl. 17.00 Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S Mødelokale Directors Referat final Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See 11. 18. marts 2017 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde.

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Afholdt den 1. september kl. 10.00 13.00 I IDA Mødecenter, København. Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Henrik

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2005... 3 - INDKALDELSE AF ABSTRACTS... 4 - REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS... 5

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2005... 3 - INDKALDELSE AF ABSTRACTS... 4 - REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS... 5 DOS BULLETIN NR. 1 Januar 2005 34. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2005.......................... 3 - INDKALDELSE AF ABSTRACTS.................. 4 - REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS........ 5 BESTYRELSEN INFORMERER.....................

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Emne: Dato for møde: Side. Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1. Referent: Udfærdiget dato : Mødested

Emne: Dato for møde: Side. Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1. Referent: Udfærdiget dato : Mødested Dagsorden til møde i UDDU september 2015 25.09.15 1 1.0 Formalia a. Valg af dirigent (10.00-10.01) Søren Kold b. Valg af referent (10.01-10.02) c. Godkendelse af dagsordenen (10.02-10.05) d. Godkendelse

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 17.

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse under pkt. 17. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE onsdag d. 18. januar 2017, kl 16.00 Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart REFERAT Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Morten Schultz

Læs mere

Mandag d. 22. september 2014, kl

Mandag d. 22. september 2014, kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 22. september 2014, kl. 9.30 14.30 Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Patienthotellet: mødelokalet 6. sal nord Referat Deltagere

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH Referat af møde i UDDU 2012.09.07 1/5 Andreas 2012.09.08 Patienthotellet OUH 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes. Naja Bjørslev og Thomas Lind har desværre måttet melde forfald. har

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

AMPUTATIONS-KONFERENCE

AMPUTATIONS-KONFERENCE AMPUTATIONS-KONFERENCE Tværfaglig konference om amputationer og den amputerede patient Onsdag den 6. november 2013 på Hvidovre Hospital INFORMATION TIL SPONSORER OG UDSTILLERE Invitation til sponsering

Læs mere

FYPAs Årsberetning for 2012

FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs medlemstal Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af

Læs mere

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Til stede: Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Bro, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Rikke Krogh-Madsen 1) Konstituering af bestyrelsen: Pia Nimann

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Fredag d. 11. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Vejle Sygehus, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle Konferencelokalet v. ortopædkirurgisk afdeling, 5. sal Referat (final) Til stede:

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 12.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 12.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Mandag d. 23. september 2013 kl. 9.00 12.00 Hotel Crown Plaza, Copenhagen Towers Ørestad Boulevard 114 118, 2300 København S Lokale: Lake Superior, 2 sal Referat

Læs mere

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Kære udstiller. Mange tak for din tilmelding til udstillingen i Lunden. Der er tilmeldt 142 hunde til udstillingen, og de fordeles

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS)

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Deltagere: Dorrit Thorsen, Trine Hjetting, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv Fraværende:

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset.

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset. Kære medlemmer! I år har vi igen fornyet konceptet for efteruddannelseskurset. Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Dagsorden UDDU 10. december 2010 kl. 10.00. Patienthotellet på OUH

Dagsorden UDDU 10. december 2010 kl. 10.00. Patienthotellet på OUH Dagsorden UDDU 10. december 2010 kl. 10.00 Patienthotellet på OUH Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden 2) Referat tirsdag d. 26. oktober med gennemgang af bullits 3) Uddannelsesdag 29. april status (NWP

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning UDK

REFERAT. Punkter til beslutning UDK UDK SFR Oftalmologi Blegdamsvej 9 2100 København Ø REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt råd for Oftalmologi Dato: 14. september 2016 Kl.: 07:45-08:30 Sted: Rigshospitalet, Glostrup, Øjenafdelingen store mødelokale,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG. Torsdag d. 20. januar 2011 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG. Torsdag d. 20. januar 2011 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB møde mellem BESTYRELSE, FAGOMRÅDER OG UDDANNELSESUDVALG Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 13.00 15.00 Hotel Sixtus,

Læs mere

Møde i Videnskabelig Udvalg DOS. Torsdag d. 21. januar 2016, kl. 09.00 12.00. Sinatur hotel Sixtus, Middelfart

Møde i Videnskabelig Udvalg DOS. Torsdag d. 21. januar 2016, kl. 09.00 12.00. Sinatur hotel Sixtus, Middelfart Møde i Videnskabelig Udvalg DOS Torsdag d. 21. januar 2016, kl. 09.00 12.00 Sinatur hotel Sixtus, Middelfart Deltagere: Thomas Jakobsen (TJ), Ole Rahbek (OR), Claus Varnum (CV), Maiken Stilling (MS) Afbud:

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 13.30

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 13.30 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d 24. juni 2014, kl. 10.00 13.30 Sted: Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Kirurgisk afdeling, Ortopædkirurgisk afsnit, opgang 12,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen Godkendt 11. marts 2009 J.nr. 2007-14719/212292 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. december 2008 kl. 16.00 i Lægeforeningen Tilstede: Thomas Gjørup (TG), Hanne Jørsboe (HJ), Jørn Starklint (JS),

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See 12. 19. marts 2016 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. 13. september 2016 kl

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. 13. september 2016 kl DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE 13. september 2016 kl. 9.30-16.30 Domus Medicus, Kristianiagade 12, 2100 København Ø Lokale: Baronessens kontor REFERAT Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet:

Læs mere

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt.

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt. Dagsorden. Dato: 18.11.14. kl 18.00 22.00 Sted: Kirsten Vestergaard, Højgårdsparken 98, 7560 Hjerm Tilstede: Afbud: 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen

Læs mere

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Mandag den 9. november 2015 Eigtveds Pakhus, København 1 Organisationskomite Carsten Suhr Jacobsen (formand for organisationskomiteen) De Nationale

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme Information til tilmeldte kursister til Forskningstræningskursus II Kære kursist Du er tilmeldt Forskningstræningskursus II i 2017 på følgende dage: Del 1: Mandag d. 23. oktober onsdag d. 25. oktober 2017

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere