1. Indledning Faglige mål Kernestof Undervisningsmaterialer Studieplan A. Intro... 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7"

Transkript

1 1. Indledning Faglige mål Kernestof Undervisningsmaterialer Studieplan... 7 A. Intro... 7 B. Standard konstruktioner... 7 C. Revit Del I D. Alternativ energi (SO2) E. Revit Del II selvstudium F. Afsluttende projekt G. Det frie projekt... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. H. Eksamensprojekt

2 1. Indledning Denne studieplan er bygget op med udgangspunkt i de forskellige projekter. Kernestof, valgtemaer osv. er koblet til de enkelte projekter i projektbeskrivelsen for det enkelte projekt. Der er planlagt ca. 7-8 timers undervisning pr. uge og 110 timers elevtid. I byggeri og energi på Gymnasiet HTX Skjern er følgende valgtemaer anvendt: e) Bygningskonstruktioner: arkitekturhistorien inden for enfamilieshuse bygningskonstruktioner, herunder bærende konstruktioner, normgrundlag, anvisninger, analyser, materialer og udførelsesprocesser. j) Byggekomponenter: udviklingen inden for byggematerialer og -komponenter materialeegenskaber forsøgsmetoder til udvikling og eftervisning af byggematerialer. I det følgende er der kun medtaget de valgte valgtemaer. 2. Faglige mål Nøgletemaer (40 pct.) a) Planlægning: arbejde med planlægningsprocesser, der kendetegner en byggeproces fra idé til færdig konstruktion (Afsluttende projekt, Eksamensprojekt) udarbejde planer, herunder tidsplaner, for teknikfagets produktionsprocesser med tilhørende planer for kvalitetssikringen. (Afsluttende projekt, Eksamensprojekt) 2

3 arbejde med udvikling af et projekt fra idé til færdig bygning (Standard konstruktioner, Afsluttende projekt) udarbejde tegninger ved hjælp af 3D CAD (Revit I, Revit II, Standard konstruktioner, Afsluttende projekt) foretage et argumenteret valg af materialer og komponenter i relation til økonomi, levetid og miljøpåvirkning (Standard konstruktioner) foretage evaluering af færdige projekter og foreslå eventuelle ændringer. c) Konstruktion: konstruere og fremstille enkle bygningsdele i fuld skala (Standard konstruktioner) arbejde og færdes sikkert i værksted og på byggeplads. (Standard konstruktioner) udføre kvalitetskontrol på egne konstruktioner. (Standard konstruktioner) d) Energi og miljø: gøre rede for brug og funktion af energikilder til forsyning af et hus, herunder vedvarende energiformer. (Alternativ Energi, Afsluttende projekt) redegøre for udvalgte miljøforhold ved almindelig drift af bygninger. (Alternativ Energi, Afsluttende projekt) Valgtemaer (30 pct.) e) Bygningskonstruktioner: gøre rede for dele af arkitekturhistorien (Standard konstruktioner) foretage dokumenteret valg af dimensioner på enkle konstruktioner (Standard Konstruktioner) foretage varmetabsberegninger (Afsluttende projekt) konstruere, fremstille og sammensætte bygningsdele i fuld skala.(standard Konstruktioner) j) Byggekomponenter: gøre rede for udviklingen inden for byggematerialer og -komponenter (Standard Konstruktioner) gennemføre test og afprøvning af byggematerialers egenskaber og give forslag til udvikling af komponenter til bygningskonstruktioner (Standard Konstruktioner) 3

4 udføre hele eller dele af en bygningskonstruktion, hvor komponenten indgår (Standard Konstruktioner) vurdere komponentens kvalitet. (Standard Konstruktioner) 3. Kernestof Nøgletemaer a) Planlægning: planlægningslove og regler (Standard konstruktioner, Afsluttende projekt) planlægningsprocesser i byggeriet, herunder kvalitetsstyring (Standard konstruktioner, Afsluttende projekt) dokumentations- og kontrolmetoder. (Afsluttende projekt) bekendtgørelser og regler (Standard konstruktioner, Afsluttende projekt) teknisk kommunikation, herunder projekteringsforløbet (Standard konstruktioner, Afsluttende projekt) materialer, konstruktioner, installationer og anlægsarbejder (Standard Konstruktioner) anvendelse af it-værktøjer ved projektering (Revit I, Revit II, Alternativ energi, Standard konstruktioner, Afsluttende projekt) kvalitetskontrol.(afsluttende projekt) c) Konstruktion: konstruktion af enkle bygningsdele (Standard konstruktioner) 2D og 3D CAD (Revit I, Revit II, Afsluttende projekt) sikkerhed på arbejdspladsen (Standard Konstruktioner) kvalitetskontrol. (Standard Konstruktioner) d) Energi og miljø: 4

5 forskellige energiforsyningsformer til en bolig. (Alternativ Energi) afløbssystemer, emission og renovation med tilhørende bortskaffelse. (Alternativ Energi) Valgtemaer e) Bygningskonstruktioner: arkitekturhistorien inden for enfamilieshuse. (Standard Konstruktioner) bygningskonstruktioner, herunder bærende konstruktioner, normgrundlag, anvisninger, analyser, materialer og udførelsesprocesser. (Standard Konstruktioner) j) Byggekomponenter: udviklingen inden for byggematerialer og -komponenter. (Standard Konstruktioner) materialeegenskaber (Standard Konstruktioner) forsøgsmetoder til udvikling og eftervisning af byggematerialer. (Standard Konstruktioner) 4. Undervisningsmaterialer Standard konstruktioner Grundlæggende byggeviden, 2. Udgave. Jørgen Larsen Træ48, Skadedyr i træ Træ49, 58 Træarter Træ 50, Træ Træ 51, Taglægter Træ 55, Træfacader, Udvendige bræddebeklædninger Træ 58, Træspær 2 Træ 59, Træspær 1 DS 411, Sikkerhedsnorm DS 412, Norm for stålkonstruktioner DS 413, Norm for trækonstruktioner DS 418, Varmetabsberegning Teknisk Ståbi, 18. Udgave 5

6 Revit. Introduktionshæfte, RM Revit netbaserede tutorials Introduktionshæfte: Murværksopbygning af Kirsten Sommerlade. Alternativ energi Producenthjemmesider Afsluttende projekt BR10. DS 418 Beregning af bygningers varmetab Isover excel regneark til varmetab Rockwool Energy Design, online program 6

7 5. Studieplan A. Intro Introduktion til faget. Timer: 4 Elevtid: 0 B&E 11 præsenteres. Indholdet i faget. Krav til eleverne. Undervisningens tilrettelæggelse. Elevernes forventninger til faget afdækkes. Bogudlevering. "Grundlæggende byggeviden 2. Udgave, Jørgen Larsen.) Eleverne præsenteres for den tilhørende hjemmeside og linksamling. Gåtur i nærområdet, naturområde, fokus på oplevelsen af naturen, kan denne bringes ind i vores huse? Uforudsigeligheden? B. Demontering af gamle eksamensprojekter Demontering af gamle eksamensprojekter. Timer: 8 Elevtid: 0 Eleverne demonterer de gamle eksamensprojekter. Her får de et indtryk af hvad en konstruktion kan indeholde og hvilke materialer man kan anvende. Eleverne udarbejder en detaljeret beskrivelse af hvilke materialer der indgår i konstruktionen. Klassesamtale om elevernes beskrivelser. C. Standard konstruktioner Konstruktioner. 7

8 Timer: 60 Elevtid: 30 Eleverne præsenteres for forskellige materialer og deres placering/indbygning i konstruktionen samt deres bortskaffelse/genanvendelse. Forløbet bygges op med de enkelte materialer i centrum. 1. UV pinde Faglige mål udarbejde tegninger ved hjælp af 3D CAD foretage et argumenteret valg af materialer og komponenter i relation til økonomi, levetid og miljøpåvirkning c) Konstruktion: konstruere og fremstille enkle bygningsdele i fuld skala arbejde og færdes sikkert i værksted og på byggeplads udføre kvalitetskontrol på egne konstruktioner. Valgtemaer e) Bygningskonstruktioner: konstruere, fremstille og sammensætte bygningsdele i fuld skala. foretage dokumenteret valg af dimensioner på enkle konstruktioner j) Byggekomponenter: gøre rede for udviklingen inden for byggematerialer og -komponenter gennemføre test og afprøvning af byggematerialers egenskaber og give forslag til udvikling af komponenter til bygningskonstruktioner udføre hele eller dele af en bygningskonstruktion, hvor komponenten indgår 8

9 vurdere komponentens kvalitet. Kernestof materialer, konstruktioner, installationer og anlægsarbejder c) Konstruktion: konstruktion af enkle bygningsdele sikkerhed på arbejdspladsen kvalitetskontrol. e) Bygningskonstruktioner: arkitekturhistorien inden for enfamilieshuse bygningskonstruktioner, herunder bærende konstruktioner, normgrundlag, anvisninger, analyser, materialer og udførelsesprocesser. j) Byggekomponenter: udviklingen inden for byggematerialer og -komponenter materialeegenskaber forsøgsmetoder til udvikling og eftervisning af byggematerialer. 2. Fundamenter + Terrændæk Introduktion til følgende begreber - Jordtyper (Sand / Muld / Ler) - Bæredygtigt underlag - Frostfri dybde - Dræn / drænlag - Kapilarbrydende lag - Radon - Kuldebrosafbrydelse 9

10 Introduktion til følgende materialer: - Beton - Ekspanderet Polystyren - EPS - Letklinkerbeton - Armeringstål (Net) / Tentorstål - Sand / Grus - Radonsikring 3. Praktisk arbejde Beton Støbt betonbjælker med forskellige densitet og styrker. 4. Tunge Facader Introduktion til følgende begreber - Klimaskærm - Murværk - Fugtspærre (ved fundament + undertrægulv) - Betonelementer Introduktion til følgende materialer: - Teglsten - Mørtel - Letbeton (elementer + byggesten) - Betonelementer - Bloksystem (Isorast og lign.) - Stenuldsisolering 5. Praktisk arbejde Murværk - Opmuring af murværk 6. Lette facader Introduktion til følgende begreber - Vindspærre 10

11 - Dampspærre Introduktion til følgende materialer: - Træ - Plast (dampspærre) - Stålplader - Kompositmaterialer (Eternit osv (Hardiplank)) 7. Tag Introduktion til følgende begreber - Ventileret hulrum - Diffusionsåben membran - El-hulrum under damspærre Introduktion til følgende materialer: - Teglstenstag - Pap - Vandfast x-finer - Cementbaserede tagplader - Undertag (diffusionsåben + lukket) - Ståltagplader 8. Praktisk arbejde Træ - Opbygning af forskellige lette facadekonstruktioner, samt tagkonstruktioner 9. Statik Anvendelse af træ 59, Træspær 1. Beregning af simpelt understøttet bjælke med ensfordelt last og enkeltkraft. 11

12 D. Revit Del I Timer: 10 Elevtid: 10 Introduktion til Revit UV pinde Faglige mål udarbejde tegninger ved hjælp af 3D CAD Kernestof teknisk kommunikation, herunder projekteringsforløbet anvendelse af it-værktøjer ved projektering c) Konstruktion: 2D og 3D CAD E. Alternativ energi (SO2) Timer: 40 Elevtid: 10 Eleverne skal finde løsninger der dækker en bygnings energibehov, udelukkende ved hjælp af alternative energiformer. Der skal i gruppen findes forskellige løsninger og beskrive disse, fyldestgørende. Der skal redegøres for principperne bag de valgte løsninger samt om de opfylder kravene til en bygnings energibehov. I kan med fordel tage udgangspunkt i et enfamilieshus da der er stor mulighed for at finde data om dette. Alle behov skal dækkes. Altså el, varme, vand. Derudover skal i også finde alternative måder at håndtere affaldsprodukterne fra bygningen. Det kan være husholdningsaffald, haveaffald, spildevand 12

13 1. UV pinde Faglige mål d) Energi og miljø: gøre rede for brug og funktion af energikilder til forsyning af et hus, herunder vedvarende energiformer. redegøre for udvalgte miljøforhold ved almindelig drift af bygninger. Kernestof anvendelse af it-værktøjer ved projektering d) Energi og miljø: forskellige energiforsyningsformer til en bolig. afløbssystemer, emission og renovation med tilhørende bortskaffelse. F. Revit Del II Timer: 10 Elevtid: 10 Revit 2012 fortsat. 1. UV pinde Faglige mål udarbejde tegninger ved hjælp af 3D CAD Kernestof teknisk kommunikation, herunder projekteringsforløbet anvendelse af it-værktøjer ved projektering c) Konstruktion: 2D og 3D CAD 13

14 G. Afsluttende projekt Timer: 60 Elevtid: 20 De sidste dele i faget skal indarbejdes, herunder projektplanlægning og struktur, lovkrav, Projektet tager udgangspunkt i elevernes egen ide til et en-families hus. De arbejder i grupper når der skal tages overordnede beslutninger, men udarbejder hver i sær et projektforslag. 1. UV pinde Faglige mål a) Planlægning: arbejde med planlægningsprocesser, der kendetegner en byggeproces fra idé til færdig konstruktion udarbejde planer, herunder tidsplaner, for teknikfagets produktionsprocesser med tilhørende planer for kvalitetssikringen. arbejde med udvikling af et projekt fra idé til færdig bygning udarbejde tegninger ved hjælp af 3D CAD d) Energi og miljø: gøre rede for brug og funktion af energikilder til forsyning af et hus, herunder vedvarende energiformer. redegøre for udvalgte miljøforhold ved almindelig drift af bygninger Valgtemaer (30 pct.) e) Bygningskonstruktioner: foretage dokumenteret valg af dimensioner på enkle konstruktioner foretage varmetabsberegninger Kernestof Nøgletemaer 14

15 a) Planlægning: planlægningslove og regler planlægningsprocesser i byggeriet, herunder kvalitetsstyring dokumentations- og kontrolmetoder. bekendtgørelser og regler teknisk kommunikation, herunder projekteringsforløbet anvendelse af it-værktøjer ved projektering kvalitetskontrol. c) Konstruktion: 2D og 3D CAD d) Energi og miljø: forskellige energiforsyningsformer til en bolig. afløbssystemer, emission og renovation med tilhørende bortskaffelse. Valgtemaer e) Bygningskonstruktioner: bygningskonstruktioner, herunder bærende konstruktioner, normgrundlag, anvisninger, analyser, materialer og udførelsesprocesser. 2. Lovgivning Præsentation af den overordnede lovgivning. Planloven, bygningsreglementet, lokalplan osv. 3. U-værdi, varmetab, linjetab Repetition fra Fysik. Varmestrøm, U-værdi, Linjetab, varmetabsberegning. 4. Varmetabsramme Udarbejdelse af varmetabsramme. 15

16 5. Rockwool Energy Design Udarbejdelse af energiramme. 6. Kvalitetssikring i projekteringsfasen Kvalitetssikring I projektarbejde, kontrol af tegninger osv. H. Eksamensprojekt Timer: 98 Elevtid: 40 16