Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37."

Transkript

1 Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl Herning Kongres og Kulturcenter Østergade Herning

2 Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern Boligforening Egen bopælskommune: Ringkøbing-Skjern Opstiller som: Kredsformand Bestyrelses- og tillidsposter: Formand for Ringkøbing-Skjern Boligforening Få gennemført 6. kreds' mærkesager i BLs bestyrelse, fx. udkantsproblematikken og Landbyggefonden At de almene boliger får større indflydelse i det kommunale boligpolitiske arbejde igennem styringsdialogen Fornuftiguddannelse af de folkevalgte samt ansatte.

3 Næstformandskandidat: Ulla K. Holm Opstillet af: Bomiva ANSAT i boligorganisationen Egen bopælskommune: Skive Opstiller som: Kredsnæstformand Bestyrelses- og tillidsposter: Næstformand i 6. kreds Medlem af BLs bestyrelse Repræsentant i beboerklagenævnet Bestyrelsesmedlem i EDB-Brugerforenigen Lokalrådsmedlem i Kuben Udvikling af beboerdemokrati Synliggørelse af almene boliger og BL Fremtidssikring af almene boliger

4 Kandidater til repræsentantskabet Anne-Grethe Christensen Opstillet af: Lemvig Boligforening Egen bopælskommune: Lemvig Bestyrelses- og tillidsposter : Formand for Lemvig Boligforening Bestyrelsesmedlem i Lemvig Varmeværk A.m.b.A Almene boliger til alle Sammenhæng i pris og kvalitet Styrkelse af udkants Danmark

5 Anne Sakariassen Opstillet af: Boligselskabet Holstebro Egen bopælskommune: Holstebro Bestyrelses- og tillidsposter : Afdelingsformand i afd. 22 P. S. Krøyers Vej Næstformand i organisationsbestyrelsen Formand for bestyrelsen i Trivselshuset Siddet i kredsens repræsentantskab, kursusudvalg samt udvalget "den gode historie" for sidste valgperiode Udbygge og udbrede beboerdemokratiet gennem en aktiv deltagelse i den boligpolitiske debat Være aktiv i udviklingen af integrationen i vore boligområder, således at der er og bliver plads til forskellighed Deltage aktivt i udbygning og udvikling af uddannelsen af beboerdemokrater, således at disse er "klædt" godt på til at deltage i beboerdemokratiet.

6 Anne Grethe Andersen Opstillet af: Boligselskabet Viborg Amt ANSAT i boligorganisationen Egen bopælskommune: Viborg Bestyrelses- og tillidsposter : Repræsentant i beboerklagenævnet Medlem af BL's repræsentantskab for 6. kreds Fremtidssikring af almene boliger Synliggørelse af almene boliger. Styrke beboerdemokratiet

7 Conni Duedahl Andersen Opstillet af: Boligselskabet Holstebro Egen bopælskommune: Holstebro Bestyrelses- og tillidsposter : Medlem af organisationsbestyrelsen Afdelingsformand for afd. 1 Yrsavej/Rolf Krakesvej Udvikle beboerdemokratiet ved at delagtiggøre beboerne i alle aspekter af det boligpolitiske arbejde i boligafdelingerne og boligorganisationerne Deltage aktivt i arbejdet med at udbygge og udvikle det sociale og kulturelle liv i boligafdelingerne

8 Erik Sørensen Opstillet af: Bomidtvest Egen bopælskommune: Herning Bestyrelses- og tillidsposter : Medlem af hovedbestyrelsen i Bomidtvest Medlem af afdelingsbestyrelsen i afd. 4 Medlem af BL's repræsentantskab for kreds 6 Fremtidssikring af almene boliger.

9 Flemming Stampe Jensen Opstillet af: FællesBo Egen bopælskommune: Herning Bestyrelses- og tillidsposter: Medlem af organisationsbestyrelsen i FællesBo Formand for afdelingsbestyrelsen i afd. 300 Medlem af repræsentantskabet for BL's 6. kreds Beboerdemokratiet Styringsdialog Energirenovering

10 Grethe Hassing Opstillet af: Boligselskabet Viborg ANSAT i boligorganisationen Egen bopælskommune: Viborg Bestyrelses- og tillidsposter: Medlem af afdelingsbestyrelsen for Haurdal Gl. Skole, bodelen Fremtidssikring af boliger - tilgængelighed, energi mv. Beboertilfredshed og demokrati Strategisk kompetenceudvikling af medarbejdere.

11 Heinrich Nielsen Opstillet af: Bomiva Egen bopælskommune: Skive Bestyrelses- og tillidsposter: Medlem af hovedbestyrelsen i Bomiva Afdelingsformand i afd. 15, Galgebakken Formand for Bladudvalget i Bomiva Fremtidssikring af almene boliger og den almene sektor

12 Helle Henningsen Opstillet af: Boligselskabet Viborg Egen bopælskommune: Viborg Bestyrelses- og tillidsposter: Medlem af hovedbestyrelsen for Boligselskabet Viborg på 3. år Formand for beboerbladet "Hjem til os" Medlem af Miljø- og energiudvalget i BSV Medlem af BL's repræsentantskab for 6. kreds på 2. år Fremtidsikring af de almene boliger Energibesparelser og forsøg med alternative energiformer i almene boliger Styrke beboerdemokratiet og tiltrække de yngre generationer.

13 Jens Gielsgaard Opstillet af: Boligselskabet af 1945 i Lemvig ANSAT i boligorganisationen Egen bopælskommune: Lemvig Bestyrelses- og tillidsposter: Forretningsfører i Boligselskabet af 1945 i Lemvig Formand for Lemvig Kraftvarmeværk Fremtidssikring af almene lejeboliger Forbedring af forholdene for lejerne i landområderne Grøn energi

14 Klaus Madsen Opstillet af: Boligselskabet Sct. Jørgen ANSAT i boligorganisationen Egen bopælskommune: Viborg Bestyrelses- og tillidsposter: Medlem af BL's repræsentantskab for 6. kreds Domsmand i Vestre Landsret Medlem af Taksationskommissionen for Viborg Aktiv i kompetenceudvikling af medarbejdere og beboerdemokrater Få kursusaktiviteter for medarbejdere til at hænge sammen med kursusaktiviteterne for de beboervalgte. Det giver større fokus på indsatsområderne Sikre samspillet med kommunerne i forbindelse med styringsdialogen

15 Leon Norup Opstillet af: aab boligudlejning Egen bopælskommune: Skive Bestyrelses- og tillidsposter : Medlem af afdelingsbestyrelsen for afd. 10, heraf 8 år som formand Medlem af hovedbestyrelsen for AAB Skive i 12 år Medlem af repræsentantskabet for BL's 6. kreds Beboerdemokratiets fremtidige roller Den almene sektor skal også fremover være et attraktivt og naturligt alternativ til ejerboligerne og de private udlejere

16 Per Dyhr Jensen Opstillet af: Bomidtvest ANSAT i boligorganisationen Egen bopælskommune: Skanderborg Bestyrelses- og tillidsposter: Medlem af repræsentantskabet for BL's 6. kreds Medlem af kredsbestyrelsen i 6. kreds Medlem af bestyrelsen i Bomidtvest Fremtidssikring af almene lejeboliger

17 Pernille Cornelius Opstillet af: Boligselskabet Viborg Egen bopælskommune: Viborg Bestyrelses- og tillidsposter : Bladudvalget (beboerbladet Hjem til os) Medlem af følgegruppen for demokratiprojektet Formand for skolebestyrelsen, Houlkærskolen Formand for natteravnene i Viborg Suppleant i De Frivilliges Hus, Viborg Boligsociale indsatser, samt fællesaktiviteter for børn og unge Beboerdemokrati Energi og miljø Sikring af tidssvarende boliger og boligområder

18 Suppleanter: Nanny Dahl Opstillet af: Bomiva Egen bopælskommune: Skive Opstiller som: Suppleant Bestyrelses- og tillidsposter : Formand for Bomiva, Skive Afdelingsformand for afd. 18, Vestervænget Tillidsrepræsentant på Flextronics Suppleant i 6. kreds repræsentantskab Styrkelse af beboerdemokratiet En almen sektor med højt til loftet og plads til alle