GeoGIS Manual. GeoGIS2005. Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GeoGIS2005 - Manual. GeoGIS2005. Manual"

Transkript

1 GeoGIS Manual GeoGIS2005 Manual Januar 2007

2 GeoGIS2005 Manual Januar 2007 Ref GeoGIS2005_Manual_ Version 02 Dato Udarbejdet af NLP Kontrolleret af BRS Godkendt af BRS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse 1. GeoGIS2005 Generel beskrivelse 1 2. Brugerinterface Vinduer og visning af data Datagrid Grafer Dokumenter Data GIS Interface 9 3. Hjælpeværktøjer Database Administrator Åbn database Faneblad Oprette databaser - Faneblad Reparer databaser - Faneblad Licenser - Faneblad Import, Eksport og Opdatering Geoform og GeoXML Definitioner GIS Eksport Definitioner Søgning Standard søgefunktion Søge Guider Egne forespørgsler Udtegning Pivot 3.7 Historik Metadatabasen Funktionsbeskrivelser Hovedmenu Værktøjslinier og Genvejsmenuer Database Værktøjslinie Form Værktøjslinie Tegne Værktøjslinie Genvejsmenuer Trævindue Datavindue Installation 6.1 Hardware og Software krav Installation Filstruktur MapInfo Værktøjer 47 I/50

4 6.5 ArcGIS Værktøjer Licenser GeoGIS2000 databaser Brugersupport og Forum Download af GeoGIS Forum 50 II/50

5 1. GeoGIS2005 Generel beskrivelse GeoGIS2005 er et generelt framework til håndtering af tekniske databaser. Systemet indeholder en række funktioner specielt rettet mod geologiske, geotekniske og vandtekniske data og opgaver. GeoGIS2005 henvender sig primært til offentlige institutioner, rådgivere og entreprenører. Data kan vises i datalister, grafer, dokumenter og kort. Data kan importeres/eksporteres i en række formater. Specielt skal nævnes samspillet med GIS-systemer såsom MapInfo og Arc- GIS. GeoGIS2005 er udviklet af RAMBØLL og sælges på licens basis. GeoGIS2005 er en videreudvikling af det tidligere GeoGIS2000. Databaser der er benyttet i forbindelse med Geo- GIS2000 kan tilgås fra GeoGIS2005 versionen. Specielt skal nævnes muligheden for visualisering af data fra Jupiter databasen, der drives og vedligeholdes af GEUS. Jupiter er udvidet i forbindelse med kommunalreformen og indeholder nu geologiske, hydrogeologiske og grundvandskemiske data fra hele Danmark. Kommuner Regioner Miljøcentre GEUS Jupiter Rådgivere Vandforsyninger Entreprenører Figur 1. Jupiter med typiske dataleverandører og interessenter. 1/50

6 2. Brugerinterface Data i GeoGIS2005 vises i databasevinduer. Der kan åbnes flere databasevinduer af gangen. GeoGIS2005 tilgår data i en træstruktur svarende til Windows stifinder. For hvert valg i træstrukturen til venstre vises således de tilsvarende data til højre. Såfremt der findes underpunkter til det valgte menupunkt vises data i en fanebladsstruktur. Figur 2. Eksempel på databasevindue, der viser data fra Jupiter. Til venstre ses træstrukturen, til højre data i lister og faneblade. Databasevinduerne viser data. I databasevinduet er Datagrid, Grafer samt Dokumenter de tre hovedformer til visning af data. Dokumenter kan både være lokale dokumenter eller link til eksterne sider på Internettet. 2/50

7 2.1 Vinduer og visning af data Opsætningen af skærmbilleder sker i Metadatabasen se afsnit 4. GeoGIS2005 indeholder ved installation en færdig opsat metadatabase med følgende applikationer: GeoGIS : Applikation til registrering af geotekniske data JupiterXL : Applikation til håndtering af data fra GEUS Jupiter databasen Som udgangspunkt er tilretninger af skærmbilleder ikke nødvendig og bør om nødvendigt foretages af en superbruger under vejledning af en medarbejder fra Rambøll Datagrid Figur 3. Eksempel på skærmbillede med datagrid med faneblade. Panelet til venstre indeholder data på listeform (datagrid). Panelet til højre indeholder detaljerede data for den aktuelle række i listen til venstre. Databasefelterne til højre er inddelt i grupper, der kan åbnes og lukkes med + og -. Brugeren kan tilsvarende vælge hvilke felter, der skal vises i listen ved klik i Skjul kolonnen. Farverne på felterne i datagridet fortæller om felternes funktion, f.eks. : gule felter angiver unikke nøglefelter felter med blå tekst angiver link til andre data, f.eks. kodelister felter med grå baggrund angiver beregnede data turkise felter angiver ændrede data Herudover kan de forskellige skærmbilleder have et særligt farveskema, f.eks. viser farverne grøn, gul og rød i eksempel skærmbilledet, hvor alvorligt grænseværdierne er overskredet for de viste vandprøver. 3/50

8 Nederst i højre panel findes en række knapper til kald af funktioner, der knytter sig til de aktuelle data. En række standard funktioner til sortering, editering og opsætning af layout kan kaldes vha. Ctrl tasten eller en genvejsmenu. Genvejstasterne findes i højrekliksmenuen: Figur 4. Genvejstaster findes til højre for menupunktet. Menuer og værktøjslinier er detaljeret beskrevet i afsnit 5. Kodelister kan håndteres vha. combobokse eller en kodeliste vælger. Hvilken type, der benyttes, kan sættes i det udvidede detalje vindue: Kodelister vha. Combobokse Figur 5. Kodelister vha. Combobokse. 4/50

9 Kodelister vha. Vælger Figur 6. Kodelister vha. kodelistevælger. Kodelistevælgeren kan med fordel benyttes ved lange kodelister og for hurtig editering. Det udvidede detalje vindue fremkaldes vha. Ctrl+Shift+Z og skærmbillede udseendet opfriskes vha. Ctrl+Shift+R. Maksimering Det enkelte skærmbillede kan maksimeres, således at trævindue og evt. andre skærmbilleder skjules ved klik på maksimer knappen: Figur 7. Knap for maksimering af skærmbillede. 5/50

10 2.1.2 Grafer GeoGIS2005 indeholder en række grafer, der benyttes til hurtigt at få overblik over data: Tidsserier over pejlinger Tidsserier over indvinding Tidsserier over analyseværdier Figur 8. Tidsserier over oppumpingen for udvalgte anlæg. Graferne er defineret i Metadatabasen. Graferne kan tilrettes ved at højreklikke på det der ønskes ændret. Såfremt der er behov for større kontrol over layoutet kan data nemt kopieres til f.eks. Excel, hvor mulighederne for at tilrette layoutet er flere. I detaljevinduet kan brugeren tænde og slukke enkelt grafer og angive placering af akserne. Ved at højreklikke på grafen og vælge Værktøjslinie/Toolbar gives der mulighed for en lang række af muligheder for at redigere i visning af data: Figur 9. Eksempel på graf hvor værktøjslinien/toolbar er valgt. Her vises data i en tabel i bunden af billedet. 6/50

11 2.1.3 Dokumenter Eksterne dokumenter kan vises i GeoGIS2005. Dokumenterne forventes at være i normale formater, der kan vises i en Browser, f.eks. html. pdf, jpg, svg, excel, word, etc. Bemærk, at dokumenter ikke behøver at være faste filer, men også kan være dynamiske sider, der kaldes vha. en url med parametre. GIS opslag fra KMS, GEUS m.fl. vil således kunne vises med passende koordinater som parametre. GeoGIS2005 indeholder endvidere en række funktioner til udtegning af boringer, længdesnit og diverse geotekniske forsøg. Eksempelvis vises boreprofiler i form af eksterne dokumenter. Disse hentes fra den centrale Jupiter database og vises i GeoGIS2005. Dokumenterne identificeres vha. en valid url (eksterne dokumenter) eller en sti (lokale dokumenter). Tilsvarende vil andre eksterne dokumenter i Jupiter databasen kunne vises. Figur 10. Eksempel på visning af pdf fil i GeoGIS2005. Vieweren kan maksimeres for optimal visning af de eksterne/tilknyttede dokumenter. 7/50

12 2.2 Data Data der vises i GeoGIS2005 kan have flere forskellige oprindelser. GeoGIS databaser der er benyttet i forbindelse med GeoGIS2000, Jupiter databasen hos GEUS er eksempler. Databaser GeoGIS2005 kan tilgå flere databaser på samme tid. Databaserne kan ligge lokalt på brugerens maskine eller netværk, være placeret i et klient-server miljø eller gemme sig bag en webservice. Brugeren definerer forbindelsen til de forskellige databaser i Database Administratoren og kan efterfølgende kalde databaserne fra menubjælken: Figur 11. Hurtig valg af tilknyttede databaser. Sider Adgangen til en bestemt type database inddeles i en række sider. Siderne kaldes fra systemets hovedmenubjælke: Figur 12. Valg af databaser sider. Flere sider tilhørende samme eller forskellige databaser kan vises på samme tid. Genveje Figur 13. Valg af genveje. Har brugeren et bestemt punkt i menustrukturen, som besøges ofte, så kan der laves en genvej til dette punkt. Typiske genveje kunne være: En bestemt boring 8/50

13 Et bestemt vandværk Nyligt indlæste vandprøver En særlig brugerdefineret søgning Sidste angiver det sidste benyttede menupunkt. Genvejene kan referere til forskellige databaser. Brugeren kan angive en passende ledetekst til hver genvej. En bestemt genvej kan vælges som startop side : Figur 14. Editering af genveje. 2.3 GIS Interface GeoGIS2005 indeholder som standard en række funktioner til at udtrække data til desktop GIS systemer direkte fra skærmbillederne. Dette gøres muligt ved at vise data sammen med relevante koordinater. Figur 15. Geologiske data er her sammenstillet med koordinater fra boringer, således at data nemt kan udtrækkes til GIS. GIS eksport funktionerne kaldes fra genvejsmenuen: 9/50

14 Figur 16. Direkte GIS eksport funktioner. GIS Eksport funktioner: GIS Start Starter det valgte GIS system. Da de fleste GIS systemer skal gennem en længere opstartsprocedure, så er det mest praktisk, at starte GIS systemet inden man sender data fra GeoGIS2005. GIS eksport - Alle tabel rækker eksporteres. GIS eksport udvalgte - Alle udvalgte tabel rækker eksporteres. GIS centrer udvalgte - Det aktuelle GIS vindue med fokus centreres omkring koordinaterne i de udvalgte rækker og markerings cirkler tegnes, men data eksporteres ikke. Følgende GIS systemer understøttes: ArcGIS 9.1 eller højere MapInfo 8.0 eller højere GISViewer (Afventer GeoGIS2005 version 1.1) Det aktuelle GIS system vælges nemmest ved at klikke på GIS knappen i systemets statusbjælke: Figur 17. GIS knap i statusbjælke. Når data er udtrukket til GIS, kan mindre applikationer i GIS systemerne benyttes til: at lave opslag tilbage i GeoGIS2005 at udvælge anlæg og boringer at definere længdesnit Figur 18. GeoGIS2005 værktøjsbjælke i MapInfo. 10/50

15 Data kan også udtrækkes til GIS vha. GIS modulet, der benyttes når større datamængder skal udtrækkes, se afsnit Hjælpeværktøjer GeoGIS2005 indeholder en række standardværktøjer, der benyttes på tværs af de forskellige databasetyper: Figur 19. Diverse standard værktøjer i GeoGIS2005 Database Administratoren benyttes til: at definere adgang til databaser, herunder angivelse af brugernavn og password at oprette nye (lokale) databaser at opdatere og reparere (lokale) databaser at håndtere licensforhold Import, Eksport og Opdateringer benyttes til: at importere og eksportere data mellem databaser og diverse filformater at afvikle database check programmer, f.eks. til kontrol af, at feltkoder er korrekt angivet at afvikle database opdateringsscripts 11/50

16 GIS modulet benyttes til afvikling af større GIS udtræk. Udtrækkene kan afvikles gruppevis. Data kan udtrækkes til: MapInfo 8.0 eller større ArcGIS 9.1 eller større Shapefil 3.1 Database Administrator Figur 20. Database Administrator Database Administratoren benyttes til: at definere adgang til databaser, herunder angivelse af brugernavn og password at oprette nye (lokale) databaser at opdatere og reparere (lokale) databaser at håndtere licensforhold Åbn database Faneblad Database Navn Her kan brugeren angive et kort navn på database forbindelsen. Navnet benyttes efterfølgende, når brugeren skal se data. Database Type Her angiver brugeren databasetypen. Følgende databaseformater understøttes: Microsoft Access SQL Server Oracle Webservice Webservice GEUS 12/50

17 Database Connect Her angives connect parametrene til databasen. Parametrene afhænger af database typen, se nedenfor. Database Format Her angives database formatet. PT understøttes følgende formater: GeoGIS JupiterXL Database Side Default database side for denne database. Database Brugernavn Brugernavn, der skal benyttes til denne database. Hvis tom, så benyttes Windows brugeren. Database Password Password, der skal benyttes til denne database. Hvis tom, så benyttes Windows brugeren. Forbindelsen til databasen defineres en gang for alle og gemmes selv om programmet lukkes ned. Brugeren kan gemme sin opsætning vha. GeoGIS2005 > Filer > Gem opsætning og sende den til en anden bruger, som kan indlæse den vha. GeoGIS2005 > Filer > Indlæs opsætning. Ønskes tilkobling af en Microsoft Access base klik for valg af Microsoft Access database fil (.mdb) Ønskes opkobling mod SQLServer eller Oracle klikkes for angivelse af database connect egenskaber: 1. Vælg OLE DB Provider 2. Vælg Server og Database Figur 21. Angivelse af parametre i forbindelse med tilknytning SQL Server og Oracle databaser. Det anbefales at benytte Windows NT integrated security, således at sikkerheden styres via. Windows brugeren. Benyttes denne metode, så kan brugeren undlade at angive brugernavn og password i GeoGIS /50

18 Ønskes opkobling via en Webservice angives Internet adresse på serveren og databasen vælges: Figur 22. Valg af database i forbindelse med webservice. Opkobling til Jupiter ved GEUS foregår via en Webservice med Internet adressen: Oprette databaser - Faneblad Figur 23. Database Administrator funktioner til at oprette nye databaser. Her kan brugeren: Oprette nye Microsoft Access databaser. Brugeren angiver filnavn og database format på den nye database. Udskrive database definitionsfil til brug i SQL Server 2000 og SQL Server Denne fil indeholder alle nødvendige SQL udtryk til at oprette en SQL Server database f.eks. vha. SQL Server Entreprise Manager. Oprette ny forespørgelsesdatabase. Brugeren angiver den database, der skal linkes til og filnavnet på forespørgelsesdatabasen. 14/50

19 Den aktive forespørgelsesdatabase er den, som er valgt i listen. Denne kan startes vha. den tilhørende ikon: i værktøjsbjælken Reparer databaser - Faneblad Figur 24. Database Administrator funktioner til at reparere eksisterende databaser. Her kan brugeren: Reparere Microsoft Access databaser, hvis den interne struktur er ødelagt. Kontrollere en database for nye tabeller, felter og relationer. Opdatere en database med nye tabeller, felter og relationer. Forberede en ny installation Når en bruger modtager en ny version af GeoGIS2005, så kan den have fået tilføjet nye tabeller, felter og relationer. Kontrol og opdater funktionerne gør det muligt, at opdaterer eksisterende databaser svarende til de nye database formater ved først at liste de nødvendige opdateringer og dernæst ved at tilføje dem til den valgte database. For SQL Server databaser kan brugeren vælge, at få skrevet de nødvendige opdateringsscripts ud i en fil, der efterfølgende kan afvikles i database miljøet. 15/50

20 3.1.4 Licenser - Faneblad Figur 25. Database Administrator funktioner til at vedligeholde licensnumre. Når GeoGIS2005 installeres på en PC og afvikles for første gang, så forsynes den med et installationsnummer og brugeren skal have et sæt tilsvarende licensnumre før programmet kan bruges. Brugeren kan ved at indtaste Firmanavn, Brugernavn og Mailadresse og afkrydse de programmoduler, der ønskes benyttet, hente licensnumre ved at klikke på Hent Licensnumre. Første gang brugeren henter licensnumre giver det mulighed for at benytte programmet gratis i 1 måned. I forbindelse med indgåelse af en endelig Licensaftale vil Rambøll så opdatere licensnumrene, der igen kan hentes af brugeren ved klik på Hent Licensnumre. I særlige tilfælde kan licensnumre fremsendes på mail og brugerne kan selv indtaste de nye licensnumre og afslutte med Opdater Licensnumre. Den kørende version kontrolleres ved klik på Hent opdateringer og såfremt der er en ny version tilgængelig, så startes siden hvorfra opdateringer kan hentes. Hver gang brugeren starter systemet, så kontrolleres der automatisk for nye versioner. Hvis brugerens version er forældet, vises følgende knap i systemets Statusbjælke: Klik på Opdater! knappen giver adgang til opdateringssiden. 16/50

21 3.2 Import, Eksport og Opdatering Figur 26. Import modulet. Import, Eksport og Opdateringer benyttes til: at importere og eksportere data mellem databaser og diverse filformater at afvikle database check programmer, f.eks. til kontrol af, at feltkoder er korrekt angivet at afvikle database opdateringsscripts Brugen angiver: Fra Database, dvs. den database eller fil, der importeres fra Til Database, dvs. den database eller fil, der eksporteres til Parametre fanebladet benyttes til at angive særlige parametre i forbindelse med den enkelte funktion Status fanebladet viser løbende vor langt den enkelte funktion er kommet i sin beregning Programmet startes ved klik på Udfør og kan stoppes ved klik på Stop knappen i Statusbjælken: 17/50

22 3.2.1 Geoform og GeoXML En særlig funktion i Import, Eksport og Opdateringer er at læse og skrive Geoform / GeoXML filer, der benyttes til udveksling af især geologiske og geotekniske informationer: Geoform Filer #%, #COM %"DSB"%"DSB"%"Møntergade, (R&H kortnummer 1239),"%1%%False% #JOB %"DSB"%"012/90"%"Nyt oplæggerleje, Rødbyhavn"%%%"a"%%%%%%"UTM32ED50"%%%%%%%% % %%%"B"%"UK"%%"dev"% %6%True%%%%%%%%%%%%%% #BOR %"DSB"%"012/90"%"B501"%"12/90-B501"%%%%%%%% %"UTM32ED50"%651866% %%"DNN"%2.74%%%%%0%17.6%%%%%%%%%%"GT"%"UK"%%%%%"0"%%%"dev"% %126%%%%%%%%%%%%%%%% #LAY %"DSB"%"012/90"%"B501"%0%7.25%"TC"%"A"%"LG/PG"%%482%%%% #LAY %"DSB"%"012/90"%"B501"%0%%"M"%%%%481%%%% #LAY %"DSB"%"012/90"%"B501"%0.6%%"M"%%%%483%%%% #LAY %"DSB"%"012/90"%"B501"%1.2%%"M"%%%%484%%%% #LAY %"DSB"%"012/90"%"B501"%2.3%%"M"%%%%485%%%% #LAY %"DSB"%"012/90"%"B501"%4.4%%"M"%%%%486%%%% #LAY %"DSB"%"012/90"%"B501"%6.3%%"M"%%%%487%%%% #LAY %"DSB"%"012/90"%"B501"%7.25%%"TC"%"A"%"GC"%%488%%%% #SAM %"DSB"%"012/90"%"B501"%"2967"%"R"%"T"%0.5%%%%%"FILL: SAND, sl. clayey, gravelly, w. mull"%%%%%%%%%false%%%%%%0%0.6% #SAM %"DSB"%"012/90"%"B501"%"2968"%"R"%"T"%1%%%%%"FILL: SAND, medium, sl. gravelly, w. gyttja lumps"%%%%%%%%%false%%%%%%0.6%1.2%... #EOF Figur 27. Eksempel på Geoform fil. Geoform filerne lister data tabel og række vis. Datafelterne er identificeret vha. deres rækkefølge i tabellerne. GeoXML Filer <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <GeoXML VERSION="1.0.0" DATE=" "> <COM COM="DSB" NAME="DSB" ADDRESS="Møntergade, (R&H kortnummer 1239)," SYM="1" Active="False" /> <JOB COM="DSB" JOB="012/90" TITLE="Nyt oplæggerleje, Rødbyhavn" DESCR3="a" CSYS1="UTM32ED50" DSTART=" " DCOMPL=" " SYNTAX="B" SETUP="UK" RINI="dev" REV=" " MSLINK="6" lck="true" /> <BOR COM="DSB" JOB="012/90" BOR="B501" BSYNO="12/90-B501" BDATE=" " CSYS1="UTM32ED50" X1="651866" Y1=" " LSYS="DNN" Z1="2.74" TOP="0" BOTTOM="17.6" PURPOSE="GT" mthd="uk" PHASE="0" RINI="dev" REV=" " MSLINK="126" /> <LAY COM="DSB" JOB="012/90" BOR="B501" D1="0" D2="7.25" INTERP="TC" SERIES="A" LAYER="LG/PG" MSLINK="482" /> <LAY COM="DSB" JOB="012/90" BOR="B501" D1="0" INTERP="M" MSLINK="481" /> <LAY COM="DSB" JOB="012/90" BOR="B501" D1="0.6" INTERP="M" MSLINK="483" /> <LAY COM="DSB" JOB="012/90" BOR="B501" D1="1.2" INTERP="M" MSLINK="484" /> <LAY COM="DSB" JOB="012/90" BOR="B501" D1="2.3" INTERP="M" MSLINK="485" /> <LAY COM="DSB" JOB="012/90" BOR="B501" D1="4.4" INTERP="M" MSLINK="486" /> <LAY COM="DSB" JOB="012/90" BOR="B501" D1="6.3" INTERP="M" MSLINK="487" /> <LAY COM="DSB" JOB="012/90" BOR="B501" D1="7.25" INTERP="TC" SERIES="A" LAYER="GC" MSLINK="488" /> <SAM COM="DSB" JOB="012/90" BOR="B501" SAM="2967" STYPE="R" TB="T" D="0.5" DESCR1="FILL: SAND, sl. clayey, gravelly, w. mull" CLTOP="False" D1="0" D2="0.6" /> <SAM COM="DSB" JOB="012/90" BOR="B501" SAM="2968" STYPE="R" TB="T" D="1" DESCR1="FILL: SAND, medium, sl. gravelly, w. gyttja lumps" CLTOP="False" D1="0.6" D2="1.2" />... </GeoXML> Figur 28. Eksempel på GeoXML fil. GeoXML opfylder samme behov som Geoform filer, men er baseret på et simpelt XML format. Fordelen ved at benytte GeoXML filer er, at database felterne angives specifikt, hvilket er mere sikkert end at benytte feltrækkefølgen, som i Geoform filerne. 18/50

23 3.2.2 Definitioner De forskellige funktioner i Import, Eksport og Opdateringer er defineret i Import definitions databasen, der kan kaldes fra systemmenuen: Figur 29. Kald af Import definitions databasen. I Import definitions databasen kan brugeren f.eks. redigere de forskellige SQL udtryk: Figur 30. Import definitions databasen. 19/50

24 3.3 GIS Eksport Figur 31. GIS Eksport GIS modulet benyttes til afvikling af større GIS udtræk. Udtrækkene kan afvikles gruppevis. Data kan udtrækkes til: MapInfo 8.0 eller større ArcGIS 9.1 eller større Shapefil Brugeren angiver: Fra Database, dvs. den database eller fil, der importeres fra. GIS Fil, dvs. stien til de filer, der eksporteres til. Koordinatsystem Parametre fanebladet benyttes til at angive særlige parametre i forbindelse med den enkelte funktion. Status fanebladet viser løbende vor langt den enkelte funktion er kommet i sin beregning. Programmet startes ved klik på Udfør og kan stoppes ved klik på Stop knappen i Statusbjælken: 20/50

25 Vælger brugeren eksport til MapInfo eller ArcGIS, åbnes filerne i et nyt kortvindue. Alle lag i samme vindue. Vælger brugeren eksport til shapefiler, kan brugeren åbne filerne enkeltvis i f.eks. ArcGIS. Bemærk, at brugeren også kan eksportere direkte til GIS fra de fleste skærmbilleder Definitioner De forskellige funktioner i GIS Modulet er defineret i GIS definitions databasen, der kan kaldes fra systemmenuen: Figur 32. Kald af GIS definitions databasen. 3.4 Søgning Standard søgefunktion Normale søgninger baseret på et datagrid skærmbillede kan foretages direkte vha. standard søgefunktionen: Figur 33. Standard søgefunktionen, der kan kaldes fra alle skærmbilleder. Grå felter er beregnede felter. 21/50

26 Brugeren kan opgive til 10 alternative kriterier. Returner feltet benyttes til at begrænse antallet af resultat rækker, normalt bør brugeren ikke opsøge mere end ca rækker. Denne begrænsning er især vigtig i forbindelse med brugen af webservices. SQL fanebladet indeholder kriterierne på SQL form: Figur 34. Standard søgefunktionen SQL Vindue Søge Guider Til mere komplicerede, men stadig ofte benyttede søgninger findes en række foruddefinerede Søge Guider: Boringer Lag Pejlinger Anlæg Indvindingsdata Vandanalyser Jordanalyser Poreluftanalyser 22/50

27 Figur 35. Eksempel på Søge Guide til vandanalyser i GeoGIS2005. Brugerens valg begrænses efterhånden som felterne udfyldes ovenfra og ned. Brugerens forespørgsler gemmes lokalt i en særlig database og kan derfor kaldes frem og ændres efter behov: Figur 36. Kald af database side for Søge guider. Resultatet af en søgning vises i et standard GeoGIS2005 Database skærmbillede, dvs. at data umiddelbart kan printes, vises direkte i GIS, Excel eller XML: 23/50

28 Figur 37. Eksempel på et søgeresultat. Figur 38. Eksport af data i Excel eller XML format Egne forespørgsler Egne forespørgsler kan benyttes ved at oprette en forespørgselsdatabase. Se afsnittet om oprettelse af databaser afsnit Forespørgselsdatabaser eller Egne forespørgsler kan med fordel benyttes, hvis der skal foretages opdatering af mange rækker på en gang. Princippet er at der laves en Access database med linkede tabeller f.eks. til en SQL-server. Herefter benyttes Access s brugervenlighed til at redigere i data. Egne forespørgsler kan ikke benyttes mod webservices. 24/50

29 3.5 Udtegning Figur 39. Udtegning af boreprofiler. Boreprofiler, længdesnit, laboratoriebilag etc. udtegnes ved at kalde udtegningsfunktionen. Her kan brugeren vælge den ønskede tegningstype og bestille en eller flere tegninger: Mere benyttes til at ændre opsætningen af de enkelte tegninger. Bestil benyttes til at bestille en enkelt tegning til udtegning - Dobbelt klik i valglisten for hurtig udtegning af en enkelt tegning. Bestil Udvalgte benyttes til at bestille tegninger af f.eks. en række udvalgte boringer. Fortryd benyttes til at slette tidligere bestillinger. Udfør benyttes til at danne de bestilte tegninger. Exit lukker skærmbilledet. Udtegningsskalaerne (Horz. Skala og Vert. Skala) kan ændres for hver tegningstype og gemmes til næste gang skærmbilledet åbnes. Print? Benyttes til at angive om tegningen skal sendes til printer med det samme. Særlige parametre kan angives i fanebladet Parametre og de bestilte tegninger kan ses listet i fanebladet Bestillinger. 25/50

30 Standard tegning vælges ved at benytte genvejsmenuen i tegningslisten. Standard tegningen er fremhævet med blå tekst: Figur 40. Angivelse af standard tegning. Standard tegningen kan benyttes for hurtig udtegning i de relevante skærmbilleder: Figur 41. Valg af standard tegning. Brugeren kan også dobbelt klikke på den ønskede tegning for hurtig optegning. Eksisterende tegninger kan vælges i tegningslisten i værktøjslinien: Tegningerne vises som standard i det indbyggede tegneprogram: 26/50

31 Figur 42. Eksempel på boreprofil Tegningerne kan manipuleres vha. de tilhørende værktøjslinier og genvejsmenuer: Tegne Værktøjslinie 27/50

32 Tegne Genvejsmenu Åben tegningsfil Skift trævindue Første side Næste side Forrige side Sidste side Zoom Ind Zoom Areal Zoom Ud Flyt tegningsudsnit Tilpas Tilpas bredde Denne funktion giver mulighed for at vælge en eksisterende tegningsfil. Denne funktion slår visningen af trævinduet til og fra. Disse funktioner benyttes til at navigere mellem de forskellige sider. Denne funktion benyttes til at zoome ind i tegningen ved at klikke på det nye centrum. Denne funktion benyttes til at zoome ind i tegningen ved at vælge et nyt tegningsudsnit. Denne funktion benyttes til at zoome ud i tegningen ved at klikke på det nye centrum. Denne funktion benyttes til at flytte det aktuele tegningsudsnit. Klik og træk. Denne funktion tilpasser skalaen, således at hele tegningen vises indenfor det aktuelle tegningsvindue. Denne funktion tilpasser skalaen, således at hele 28/50

33 Tilpas højde Info tegningens bredde vises indenfor det aktuelle tegningsvindue. Denne funktion tilpasser skalaen, således at hele tegningens højde vises indenfor det aktuelle tegningsvindue. Info funktionen giver oplysninger om enkelte tegningselementer, når musen køres henover dem: Gentegn fra fil Gentegn fra database Kopier Sort og hvid? Vis udskrift Print Klik på tegningselementer bevirker spring til de relevante inddateringsskærmbilleder. Denne funktion gentegner tegningen fra tegningsfilen uden at danne tegning på ny fra databasen. Denne funktion bevirker opdatering af tegningen fra databasen. Dette er nyttigt, når brugeren har ændret i de tilhørende data. Denne funktion kopierer tegningen til udklipsholderen. Hvis denne parameter er sat, så optimeres tegningen til sort og hvid udprintning. Viser udskriften på skærm. Sender udskriften til printer. Dxf Windows Metafile Bitmap (PNG) Denne funktion bevirker, at tegningen udskrives som Dxf fil, der kan indlæses i diverse CAD systemer, f.eks. AutoCad. Denne funktion benyttes til at udskrive tegningen i Windows Metafile format, der kan læses af mange tegneværktøjer. Denne funktion benyttes til at udskrive tegningen i PNG format. Editer Setup Editer Defs Editer tegnefil Ryd tegneliste Denne funktion bevirker kald af databasen, der beskriver layout opsætning og database udtræk for tegningen. Denne funktion giver mulighed for at editere de symbol definitionsfiler, der knytter sig til tegningen. Denne funktion giver mulighed for teksteditering af tegnefilen. Denne funktion sletter systemets liste over gamle 29/50

34 Ryd buffer tegninger. Denne funktion sletter indlæste tegningsopsætninger fra hukommelsen, således at opdaterende opsætninger kan indlæses på ny. Browser Tegninger udskrives i SVG format, der kan vises i diverse browsere. Den nuværende version af filformatet kræver, at Adobe s SVG plugin benyttes. Denne plugin kan hentes fra Trævindue Trævinduet i tegneværktøjet kan benyttes til at navigere mellem siderne og til at angive om de forskellige tegningselementer skal være synlige eller ej: Figur 43. Tegneprogrammets trævindue. Pages indeholder mulighed for at vælge den aktive side. SVG indeholder tegningen i en hierarkisk struktur. Defs angiver standard symboler Frame beskriver tegningsrammen Static Content beskriver tegningselementer, der går igen fra side til side. Page Annotation angiver sidenummerering mm. Scaled Content indeholder skalerede tegningselementer, f.eks. data, der varierer med dybden i forbindelse med boreprofiler. 30/50

35 Tilretning af logo Figur 44. Logo Eksempel. Logoer på tegninger angives nemmest vha. bitmap filer i f.eks. png format. Filerne placeres som standard i folderen:..\images under GeoGIS2005 hovedfolderen. I baggrundsskema definitionsfilerne angives placering og skalering af bitmap filerne, som i følgende snip fra filen..\lib\hstgdk.svg:.. <text x="109.0" y ="-12.0">Dato :</text> <text x="145.0" y ="-12.0">Bilag :</text> </g> <image x="2" y="-9" width="40" height="8" xlink:href="../images/logo.png"> </image> </g>.. Tilretning af udtegning De forskellige tegninger er defineret i databasen:..\access\g05draw.mdb. Brugeren kan editere de forskellige opsætninger ved at kalde siden: Figur 45. Kald af side til opsætning af tegninger. 31/50

36 Figur 46. Database side til opsætning af tegninger. 32/50

37 3.6 Pivot Pivot funktionen giver mulighed for at få et hurtigt overblik over data, der primært afhænger af to hovednøgler. Sædvanlige pivot udtræk fra database systemer har det problem, at de kun kan indeholde en krydsværdi. I GeoGIS2005 er implementeret en pivot funktion, der kan liste i princippet et vilkårligt antal krydsværdier. Figur 47. Pivotvisning af analysedata. Krydsværdier er værdi attribut, værdi, enhed og kontrolkode, der benyttes til at vise overskridelser af grænseværdier (røde tal). Klik i datafelt bevirker, at de detaljerede tabel data vises i Detalje vinduet yderst til højre. Pivot funktionen er primært relevant i forbindelse med: Indvinding, hvor anlæg vises lodret og indvinding pr. år vises vandret Analyseværdier, hvor prøvedatoer vises lodret og analyseværdier vises vandret Pivot funktionen findes i GeoGIS2005 for de relevante tabeller indeholdende indvindingsdata og analyseværdier. 33/50

38 3.7 Historik Historik modulet i GeoGIS2005 kan benyttes til at registrere de opdateringer de forskellige brugere udfører på en SQL Server database. Dvs. hver gang en bruger indsætter, opdaterer eller sletter database rækker, så registreres: Hvem, der har foretaget opdateringen Hvornår er opdateringen foretaget Hvilke tabeller, rækker og felter er opdateret Hvad var feltværdierne før og efter opdateringen Opdateringer bindes sammen i transaktioner, f.eks.: Alle rækker, der indlæses fra en data fil. Alle rækker, der slettes hvis brugeren sletter en sag eller en boring. Alle rækker, der opdateres, hvis brugeren omdøber en sag. Hver gang en bruger logger sig på systemet, så startes en ny transaktion. Brugeren kan efterfølgende fortryde (Undo) en hel transaktion eller en enkelt opdatering. Historik for en enkelt databaserække Ønsker brugeren for en given database række, at se de tilhørende historik oplysninger, så markeres rækken ved at klikke på række vælgeren til venstre i skærmbilledet og dernæst at klikke på historik ikonen i GeoGIS2005 ikon bjælken: Figur 48. Menupunkt for visning af historik for en enkelt række. 34/50

39 Figur 49. Listning af historik for en enkelt opdatering. Brugeren kan her bladre gennem de forskellige opdateringer, der er fortaget på database rækken. Ved klik på Undo kan brugeren fortryde en opdatering og opdatere database rækken til de tidligere værdier. Transaktioner Ønsker brugeren at få et overblik over alle transaktioner, der er foretaget på databasen, så kan dette gøres ved at vælge siden: Historik. Figur 50. Valg af historik siden for en given database. 35/50

40 Figur 51. Listning af historik transaktioner I folderen: Transaktioner kan brugeren se de forskellige transaktioner med tilhørende opdateringer. Brugeren kan Undo hele transaktioner eller enkelt opdateringer. Det er muligt at starte og stoppe historik funktionen i systemets statusbjælke: Figur 52. Klik på Hist På / Hist Af starter og stopper historik funktionen. Det kan f.eks. være ønskeligt at stoppe historik funktionen i forbindelse med meget tunge load operationer. Kun administratorer kan stoppe historik funktionen. 4. Metadatabasen GeoGIS2005 er opbygget i et generelt framework. Bag om alle skærmbilleder ligger en række data, der definerer udseendet og dialogen mellem vinduerne. GeoGIS2005 leveres og indeholder fra start et færdigt defineret sæt af vinduer, der er klar til brug for geoteknik, vandforsyning mv. GeoGIS2005 frameworket giver basisfunktionalitet til alle skærmbilleder, grafer mm. Frameworket kan i princippet benyttes af alle typer databaser og er altså ikke bundet til geologiske eller miljøtekniske data. En central del af frameworket er metadatabasen, der benyttes til: 36/50

41 Definition af tabeller, felter og relationer Definition af overskrifter, ledetekster og koder afhængig af sprog Definition af skærmbilleder og deres indbyrdes hierarki Definition af sammenhængen mellem databaser og sider Metadatabasen kan kaldes fra Systemmenuen: Figur 53. Kald af metadatabase. Figur 54. Eksempel på tabeldefinition i metadatabasen. Metadata for det aktuelle skærmbillede kan også kaldes vha. genvejsmenuen: Figur 55. Funktioner til kald af metadata for et enkelt skærmbillede. Efterfølgende vises et databasevindue med Systemdata der definerer det aktuelle skærmbillede, f.eks. mht. farver og placering. 37/50

42 En vigtig funktion for metadatabasen er at definere overskrifter og ledetekster. Brugeren kan se det aktuelle sprog (Setup) i systemets Statusbjælke: Sproget kan skiftes ved at klikke på Setup knappen. 5. Funktionsbeskrivelser Nedenfor gives en kort beskrivelse af funktionerne i GeoGIS Hovedmenu Filer Figur 56. Menupunktet Filer benyttes til at gemme, udveksle opsætninger. I menupunktet Filer findes funktioner til at gemme opsætninger af GeoGIS2005. Der kan oprettes en eller flere opsætninger, der hver indeholder en opsætning der passer til den aktuelle opgave der skal løses. En opsætning definerer de tilkoblede databaser og genveje. Vindue Figur 57. Menupunktet Vindue benyttes til at arrangere databasevinduer. I menupunktet Vindue findes funktioner til at arrangere åbne databasevinduer. Såfremt der er flere databasevinduer åbne, så vises nederst en liste over vinduerne. Den aktive er markeret med et checktegn. 38/50

43 Hjælpeværktøjer Figur 58. Menupunktet Hjælpeværktøjer indeholder GeoGIS2005 s hjælpeværktøjer. I menupunktet Hjælpeværktøjer findes værktøjer til bearbejdning og visualisering af data. Funktionerne er nærmere beskrevet i afsnit 3 omkring hjælpeværktøjer. Hjælp Figur 59. Menupunktet Hjælp. I menupunktet Hjælp findes link til GeoGIS2005 hjemmeside samt oplysninger om den installerede version. 39/50

44 5.2 Værktøjslinier og Genvejsmenuer Database Værktøjslinie Database værktøjslinien benyttes til at kalde database værktøjer og åbne database vinduer: Database Administrator Import, eksport og opdatering GIS eksport Søge guider Egne forespørgsler Åben valgt database med standard side Åbner dialog for opsætning af databaser Åbner dialog for dataudveksling Åbner dialog for eksport af data til GIS Åbner dialog for foruddefinerede søgninger. Åbner dialog for opbygning af Egen forespørgsler Åbner et nyt databasevindue med indhold fra den valgte base Åben valgt database med valgt side Vis genveje i liste Åbner den valgte side i det aktive database vindue. En side er en foruddefineret samling af for eksempel lister, grafer, dokumenter der beskriver et tema/arbejdsområde. Adgangen til en bestemt type database inddeles i en række sider. Siderne kaldes fra systemets hovedmenubjælke. Har brugeren f.eks et bestemt punkt i menustrukturen, som ofte besøges kan der laves en genvej. Typiske genveje kunne være: En bestemt boring Et bestemt vandværk Nyligt indlæste vandprøver En særlig brugerdefineret søgning Sidste angiver det sidste benyttede menupunkt. Genvejene kan referere til forskellige databaser. Brugeren kan angive en passende ledetekst til hver genvej. En bestemt genvej kan vælges som startop side. 40/50

45 5.2.2 Form Værktøjslinie Form værktøjslinien benyttes til at arrangere og editere databasevinduer: Arranger Kaskade Gem opdateringer Fortryd opdateringer Slet udvalgte rettelser Klip udvalgte rækker Kopier udvalgte rækker Indsæt kopierede rækker Vis udskrift Print Søg Søg og erstat Op niveau Skift trævindue Skift form split Tilpas kolonner Bestil tegning Vis udvalgte data i GIS Arrangerer åbne databasevinduer så vinduerne udnytter skærmen bedst muligt uden at vinduerne overlapper hinanden. Arrangerer åbne databasevinduer så disse lægger sig over hinanden med synlig titel. Gemmer rettelser Fortryder rettelser foretaget siden sidste opdatering. Sletter udvalgte rækker Flytter/Overfører udvalgte rækker til klippebordet hvorfra der kan kopieres Kopierer udvalgte rækker til klippebordet Indsætter kopierede rækker Viser udskriften på skærmen inden den printes Printer direkte uden visning af det printede Åbner dialog for søgning i de data der findes i den aktive liste Åbner dialog for søgning efterfulgt af erstat Vælger mappen et niveau højere i træstrukturen Styrer hvorvidt træstrukturen vises. Styrer opdelingen af en det aktive vindue. Der skiftes mellem 3 visninger. Data, Datadefinitioner og både data og definitioner. Justerer kolonnebredden i den aktive liste så hele indholdet kan se i kolonnerne Åbner dialog for bestilling af tegning Åbner GIS og viser udvalgte rækker Tegne Værktøjslinie Se afsnit 3.5 for detaljeret beskrivelse. 41/50

46 5.3 Genvejsmenuer Trævindue Figur 60. Genvejsmenu til menutræet. I højrekliksmenuen i træstrukturen findes værktøjer til at navigere og ændre menutræet: Knude Opdater Knude Nyt skærmbillede Knude Luk Knude Åben Knude Opret Genvej Kunde Kopier Træ Benyttes til at opdatere menutræet, hvis det afhænger af data, der er blevet tilføjet eller ændret. Benyttes til at åbne et nyt database skærmbillede med den valgte knude som ny hovedknude. Benyttes til at lukke en knude og alle tilhørende underknuder. Benyttes til at åbne en knude og alle tilhørende underknuder. Benyttes til at oprette en genvej til den valgte knude, se også afsnit 2.3 Benyttes til at kopiere træstrukturen til udklipsholderen. 42/50

47 5.3.2 Datavindue I genvejsmenuen i datavinduet findes værktøjer til at finde data, kalde funktioner samt eksportere data: Figur 61. Genvejsmenu til datavinduet. 43/50

48 Edit Menu for editeringsfunktioner - Gem opdateringer Benyttes til at gemme ændringer. Ændringer markeres med turkis farve. Bemærk at også slettede data aktivt skal slettes med denne funktion. - Fortryd opdateringer Benyttes til at fortryde database opdateringer. - Slet rækker Benyttes til at slette udvalgte rækker. - Kopier udvalgte rækker Benyttes til at kopiere udvalgte rækker. - Klip udvalgte rækker Benyttes til at klippe udvalgte rækker, dvs. at de kopieres og slettes. - Indsæt kopierede rækker Benyttes til at indsætte kopierede rækker fra den aktive række, dvs. evt. eksisterende data overskrives. - Kopier og tilføj rækker Benyttes til at kopiere og tilføje rækker i en arbejdsgang. - Tilføj rækker Benyttes til at tilføje tidligere kopierede rækker. - Udfyld kolonne Benyttes til at udfylde tomme felter med den valgte værdi i den aktive kolonne. Søg og erstat Starter Søg og erstat funktionen: Bemærk, at funktionen også kan benyttes kun som søgefunktion. Filtrer udvalgte Filtrer data, således at kun rækker med de valgte værdier listes. Søg Starter standard søgefunktionen, se afsnit Op niveau Benyttes til at vælge en folder et niveau højere i træstrukturen. Opfrisk data Benyttes til at genlæse data fra databasen. Brugeren kan også dobbeltklikke på skærmbillede overskriften med samme resultat: Udseende Menu for tilpasning af skærmbillede udseende - Gem formopsætning Benyttes til at gemme en formopsætning, således at formen åbnes på samme måde næste gang den skal bruges. - Vælg hovedform Benyttes til at sætte fokus til hovedformen. - Næste form Benyttes til at sætte fokus til den næste form i database vinduet. - Skift trævindue Benyttes til at skifte visning af trævinduet. - Skift form split Benyttes til at skifte mellem detalje og liste visning. 44/50

49 - Skift form split orientering Benyttes til at skifte mellem lodret og vandret placering af detalje vinduet. - Skift skærmbillede split Benyttes til at skifte mellem visning af underskærmbilleder. - Skift skærmbillede split orientering Benyttes til at skifte mellem lodret og vandret placering af underskærmbilleder. - Skift hovedformvisning Benyttes til at skifte mellem kun visning af hovedform eller hovedform med tilhørende underforme. - Tilpas rækkehøjde Benyttes til at tilpasse rækkehøjden, således at alle data kan ses uden scroll. - Vælg standard rækkehøjde Benyttes til at vælge standard rækkehøjden for alle rækker. - Frys rækker Benyttes til at fryse udvalgte rækker, dvs. de bevæger sig ikke ved scroll. - Frigiv rækker Benyttes til at frigive frosne rækker. - Tilpas kolonner Benyttes til at tilpasse kolonne bredden til data indholdet. - Frys kolonner Benyttes til at fryse udvalgte kolonner, dvs. de bevæger sig ikke ved scroll. - Skift database værktøjslinie Benyttes til at skifte visning af database værktøjslinien. Den vises som standard. - Skift form værktøjslinie Benyttes til at skifte visning af form værktøjslinien. Den vises som standard. - Skift tegne værktøjslinie Benyttes til at skifte visning af tegne værktøjslinien. Den vises ikke som standard. - Benyt udvidet detalje vindue Opfrisk udseende Benyttes til at skifte visning af udvidet detalje vindue. Udvidet detalje vindue giver bl.a. mulighed for brugeren at angive, hvordan combobokse skal vises. Benyttes til at genlæse data og metadata og dermed opfiske udseendet af en form. Denne menu benyttes til at udskrive skærmbilleder til printer. Udskrift - Udskrift Benyttes til at udskrive skærmbillede til printer - Vis Udskrift Benyttes til at vise udskrift på skærm - Sideopsætning Benyttes til at ændre sideopsætning Eksport Denne menu indeholder funktioner til eksport af formdata til Excel og XML - Excel Benyttes til at eksportere data til Excel - XML Benyttes til at eksportere data til XML GIS Denne menu indeholder funktioner til at eksportere data til GIS, se også afsnit GIS start Benyttes til at starte det valgte GIS system. Da de fleste GIS systemer skal gennem en længere opstartsprocedure, så er det mest praktisk, at starte GIS systemet inden man sender data fra GeoGIS GIS eksport Benyttes til at eksportere alle tabel rækker i den aktuelle form til GIS. - GIS eksport udvalgte Benyttes til at eksportere alle udvalgte tabel rækker i den aktuelle form til GIS. - GIS centrer udvalgte Benyttes til at sætte fokuses centreres omkring koordinaterne i de udvalgte rækker og markerings cirkler tegnes, men data eksporteres ikke. Metadata Denne menu indeholder funktioner til at liste og opdatere metadata. Funktionerne benyttes primært i forbindelse med udvikling af nye forms. - Se form definition Benyttes til at liste de metadata, der definerer den aktuelle form. - Se form relation Benyttes til at liste de metadata, der beskriver hvordan den aktuelle form relaterer sig til andre data 45/50

50 - Se tabel definition Benyttes til at liste de metadata, der beskriver den aktuelle forms hovedtabel. - Opdater tabel definition Benyttes til at opdatere de metadata, der beskriver den aktuelle forms hovedtabel, med data fra den aktuelle database. - Slet buffer Benyttes til at slette den interne form buffer, således at alle metadata læses på ny, når de forskellige skærmbilleder besøges igen. 6. Installation 6.1 Hardware og Software krav Der stilles følgende systemkrav: Microsoft Windows XP eller senere Microsoft.NET framework 2.0 Internet browser af typen Microsoft Internet Explorer 6.0 eller højere Kunden sørger selv for anskaffelse og installation af relevante viewere: (f.eks. Acrobat Reader, DWG/DXF - viewer mv.), Office programmer (f.eks. Microsoft Excel), database software (f.eks. Microsoft Access eller SQL Server), GIS software (f.eks. MapInfo, ArcGIS mv.) og CAD software (f.eks. AutoCad eller MicroStation). 6.2 Installation GeoGIS2005 kan installeres fra Internettet eller fra CD. Installationspakke kan hentes fra GeoGIS2005 s hjemmeside: Efter installationen startes programmet vha. ikonen på skrivebordet: 6.3 Filstruktur GeoGIS2005 installeres i følgende struktur: \GeoGIS2005 \Access \Bin \Data \Db \Doc \DSCache \Images \Lib Hovedfolder for programmet Indeholder diverse systemdatabaser Indeholder eksekverbare programmer Indeholder data Standard bibliotek for databaser Indeholder dokumentation i form af Pdf filer Indeholder temporære filer i forbindelse med brug af webservices Indeholder diverse bitmap filer, der bruges af tegneprogrammet Indeholder symbol filer, der bruges af tegneprogrammet 46/50

51 \Script \Work Indeholder script filer, der bruges af tegneprogrammet Arbejdsområder De vigtigste systemdatabaser er: GS05Sys.mdb G2005.mdw GS05AGS.mdb GS05CAD.mdb GS05D.mdb GS05Draw.mdb GS05GIS.mdb GS05Import.mdb GS05XML.mdb Metadatabase Arbejdsgruppe fil for systemdatabaser Database for konvertering af AGS data Database for opsætning af CAD udtræk Seed Database for nye GeoGIS databaser Database for opsætning af udtegning Database for opsætning af GIS udtræk Database for opsætning af import- og eksport programmer Temporær database, der benyttes i forbindelse med indlæsning af Standat filer Brugeren kan frit vælge folder for installation. 6.4 MapInfo Værktøjer GeoGIS2005 MapInfo værktøjslinien er defineret i filen:..\bin\geogis2005.mbx Værktøjslinien tilføjes normalt automatisk til MapInfo, hvis programmet kaldes fra Geo- GIS2005. Brugeren kan også manuelt tilføje funktionen ved at benytte MapInfo Tool Manager. 6.5 ArcGIS Værktøjer Som standard kan GeoGIS2005 ArcGIS værktøjer benyttes til ArcGIS version 9.0, 9.1 og 9.2. Kontakt Rambøll for support af tidligere versioner. GeoGIS2005 ArcGIS værktøjslinien er defineret i filerne:..\bin\geogis2005arcgis.dll..\bin\geogis2005arcgis.reg..\bin\geogis2005arcgis-install.bat Første gang GeoGIS2005 installeres og når programmet opdateres, så afvikles filen: Geo- GIS2005ArcGIS-Install.bat. 47/50

52 Efterfølgende aktiveres værktøjslinien i ArcMap > Tools > Extensions: Figur 62. Aktivering af GeoGIS2005 værktøjslinie i ArcGIS/ArcMap 6.6 Licenser Når GeoGIS2005 installeres på en PC og afvikles for første gang, så forsynes den med et installationsnummer og brugeren skal have et sæt tilsvarende licensnumre før programmet kan bruges. Hvordan brugeren fremskaffer licensnumre er detaljeret beskrevet i afsnit GeoGIS2000 databaser GeoGIS2005 kan eksistere sammen med tidligere versioner af GeoGIS2000 og arbejde med de samme databaser. Der er således ikke noget problem i, at have begge versioner kørende i en overgangsfase. Ved installation af GeoGIS2005 kan brugeren vælge at indlæse de tilknyttede databaser fra GeoGIS2000 installationen, således at brugeren nemt kan komme i gang med at bruge sine tidligere benyttede databaser. 7. Brugersupport og Forum På adressen er der for registrerede brugere adgang til et brugerforum samt mulighed for at hente nye versioner af GeoGIS2005 mm. 48/50

53 7.1 Download af GeoGIS2005 Internet adressen: giver adgang til brugersupport siden: Figur 63. GeoGIS2005 s hjemmeside. Ved klik på Download gives der mulighed for at downloade installationsfiler og licensbetingelser: Figur 64. Download af nye versioner og opdateringer til GeoGIS /50

54 Ved Klik på Download kan installationspakken gemmes og efterfølgende installeres: Figur 65. Installation fra download side. 7.2 Forum Ved klik på Forum gives der afgang til GeoGIS2005 s brugerforum, hvor der er mulighed for at få svar på spørgsmål, stille spørgsmål eller kommentere på andre GeoGIS2005 brugeres indlæg og spørgsmål. Adgang til GeoGIS2005 s brugerforum opnås ved at lade sig registrere som bruger på med brugernavn, password og . Det er væsentligt, at adressen er identisk med den, der er angivet i forbindelse med installation af Geo- GIS Se beskrivelsen af Database Administratoren Licenser, afsnit /50

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Ref 4694001 Version 1 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af TSL/BRS

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kogebog. Quickmanual til GeoGIS2005. Jupiter database

Kogebog. Quickmanual til GeoGIS2005. Jupiter database Kogebog Quickmanual til GeoGIS2005 Jupiter database oktober 2009 Kogebog Quickmanual til GeoGIS2005 Jupiter database oktober 2009 Ref 4694001 Version 1 Dato 2008-10-13 Udarbejdet af TSL/BRS Kontrolleret

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

PentaCon C5 External Storage Manager

PentaCon C5 External Storage Manager PentaCon C5 External Storage Manager Manual 1 Indhold Beskrivelse og krav... 3 Licens... 3 Installation... 4 Af-installation... 4 Start og anvendelse... 4 Lager... 5 Debitor... 6 Kreditor... 6 Eksport...

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL I GIS 2008 RaaSikker BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS RaaSikkerV3 Brugermanual Software manual Udgave: 3.1 Dato: 23-06-08 Udarbejdet af: ASW/NPJ I GIS

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 WMS generelt... 3 3 WFS generelt... 4 4 WMS/WFS eksterne kald i forskellige formater... 4 5

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

GEOGIS UDVEKSLING AF DATA MELLEM REGIONER OG RÅDGIVERE. Beregnet for GeoGIS Brugere. Dokument type Brugervejledning.

GEOGIS UDVEKSLING AF DATA MELLEM REGIONER OG RÅDGIVERE. Beregnet for GeoGIS Brugere. Dokument type Brugervejledning. Beregnet for GeoGIS Brugere Dokument type Brugervejledning Dato Oktober/2010 GEOGIS UDVEKSLING AF DATA MELLEM REGIONER OG RÅDGIVERE 1/14 Rambøll Informatik A/S Indhold 1. Baggrund... 3 2. Dataflow mellem

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Kogebog. Quickmanual til GeoGIS2005

Kogebog. Quickmanual til GeoGIS2005 Kogebog Quickmanual til GeoGIS2005 Oktober 2008 Kogebog Quickmanual til GeoGIS2005 Oktober 2008 Ref 4694001 Version 1 Dato 2008-10-13 Udarbejdet af TSL/BRS Kontrolleret af BRS Godkendt af BRS Rambøll Danmark

Læs mere

Brugervejledning. til. CRKvit

Brugervejledning. til. CRKvit Brugervejledning til CRKvit Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side CRKvit 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CRKvit 4 Afsnit 2 (Ansøgere) Side Ansøgers stamkort 1 Søg ansøger 2 Personlige data 3 Notat

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer

Komme-i-gang vejledning til Septimana. For skemalægger og systemadministratorer Komme-i-gang vejledning til Septimana For skemalægger og systemadministratorer Denne Komme i gang er rettet mod skemalæggere og systemadministration. Hvis du er lærer eller studerende, kan du finde en

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

HMN Naturgas - WebGIS

HMN Naturgas - WebGIS HMN Naturgas - WebGIS November 5, 2012 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR ELBAPRINT SERVICE

BRUGERVEJLEDNING FOR ELBAPRINT SERVICE SOFTWARE FORUDSÆTNINGER TRIN 1: IDENTIFICER DIG, ELLER OPRET DIN SIDE TRIN 2: VÆLG FORMAT TIL DIN LABEL TRIN 3: VÆLG DIT DESIGN, ELLER ARBEJD PÅ EN TOM LABEL TRIN 4: IMPORTER DINE DATA I DINE LABELS, ELLER

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere