Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg"

Transkript

1 Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg 1

2 FORORD 2 Pjecen om arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg er udarbejdet for Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Bar Jord til Bord i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. BAR Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og er oprettet i henhold til Arbejdsmiljøloven. Rådet har blandt andet til opgave at informere og vejlede om arbejdsmiljøforhold. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord er et permanent udvalg. Udvalget beskæftiger sig med arbejdsmiljø inden for brancheområderne landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartneri. Udvalgets sammensætning, formål og opgaver fremgår af BAR Jord til Bords hjemmeside Arbejdstilsynet har haft materialet til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet materialet, som det foreligger, og har ikke taget stilling til, om det dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. For Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg: Johnny Ulff Larsen, Gartneri-, Landog Skovbrugets Arbejdsgivere Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund KOLOFON Udgiver: BAR Jord til Bord Forfatter: Inger Dalgaard Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Layout: Marianne Sørensen Dansk Landbrugsrådgivning Tryk: GP Tryk, Grenå Oplag: 1. oplag, april 2008 ISBN: Varenr.:

3 INDHOLD FLYTNING AF DYR KAN BLIVE DYRT...4 Flytning er uvant for dyrene, hvorfor de kan reagere uforudsigeligt. For at undgå arbejdsskader, er der en række forholdsregler, du skal tage. Vær for eksempel venlig mod dyrene, men samtidig konsekvent og forudsigelig. Læs mere... HVEM BEHANDLER HVEM?...8 Malkning, inseminering, hjælp til kælvning, klovbeskæring, dyrlægebehandling og andre undersøgelser er helt almindelige behandlinger i en malkekvægsbesætning. Der er nok at være opmærksom på, læs mere... 3 SIKKERHED FREMFOR HURTIGHED...12 En sikker arbejdsplads er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for sikkerheden på bedriften. Arbejdsgiveren skal sørge for at de enkelte opgaver udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Læs mere... BYG ARBEJDSSIKKERHED IND I STALDEN..16 Inventaret i malkestalden skal sikre, at malkeren er beskyttet mod for eksempel spark fra koen samt sikre, at koen står rigtigt på malkepladsen. Meget inventar udgør en risiko for, at malkeren kan få en hånd eller en arm i klemme. Ulykker kan undgås, hvis man sørger for den rigtige indretning. Læs mere

4 FLYTNING AF DYR KAN BLIVE DYRT 4 Både økonomisk og menneskeligt! Det er altid forbundet med fare at flytte dyr. Situationen er uvant for dyrene, som derfor reagerer uforudsigeligt. Det fører let til farlige situationer og risiko for klem-/brudskader for de medarbejdere, der håndterer dyrene. Og risikoen er faktisk voksende i takt med danske kvægbesætningers tiltagende størrelse og automatisering. Begge dele betyder, at hver ko får stadig færre minutters menneskelig kontakt pr. dag. Samlet set bliver dyrene mindre tillidsfulde og mere stressede, når de skal flyttes eller på anden måde håndteres til skade for deres egen velfærd, produktionsresultater og i værste fald de mennesker, der passer dem. Det kan blive dyrt, både menneskeligt og økonomisk. Det er altid farligt at flytte dyr. Flytning er uvant for dyrene. Dyrene reagerer uforudsigeligt. Ansatte risikerer skader. Vidste du, at: Løsgående kvæg i flok bliver urolige, når mennesker blander sig. Kvæg kan huske ubehagelige oplevelser. De kan for eksempel forbinde dyrlægens grønne kittel med en ubehagelig indsprøjtning. Dyr, som udsættes for slag eller spark, bliver nervøse og urolige, når mennesker nærmer sig. Nærkontakt er ikke uden risiko. Drivgang gør det let at flytte dyr i flok. Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

5 Drivgang mellem to rækker fællesbokse. 5

6 FLYTNING AF DYR KAN BLIVE DYRT 6 Flytning set med koens øjne Du bliver indfanget, adskilt fra flokken og måske ført i grime, hvad du aldrig har prøvet før. De mennesker, der vil flytte dig, har du måske aldrig set før, og luften er fuld af høje, ukendte lyde. Og så er gulvet tilmed glat. Alt i alt maksimal stress, der kan gøre selv den bedste ko nervøs og dermed uberegnelig. Derfor er der god grund til at følge nogle enkle forholdsregler, der skaber sikre og trygge rammer for mennesker og dyr. FAKTA Prisen på en arbejdsulykke En typisk arbejdsulykke koster kr. og en alvorlig kr. Med 500 skadestuebehandlede ulykker i 2006, forårsaget af dyr, bliver det til mange penge. Tallene dækker kun de synlige omkostninger. Undersøgelser viser, at skjulte omkostninger (produktionstab og menneskelige omkostninger) typisk er større end de synlige. Køer på græs hentes hjem til malkning to gange dagligt. Indfangning på græs, giver ofte farlige nærkontaktsituationer. Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

7 Undgå personskade forholdsregler beskytter dig! Undgå grime. Indret stalden med låger og drivgange, så dyrene i deres eget tempo samt uden tvang og grime, kan flyttes rundt i stalden. Hav god plads i staldsystemet. Dyrene skal flyttes i god tid og ikke i sidste øjeblik for eksempel før en kælvning. Saml dyr som skal forlade stalden, i en udleveringsboks. Så kan de flyttes i god tid før vognmanden kommer, uden et stressende tidspres. Dæmp stemmen og behandl dyrene med tålmodighed. Vær altid to personer om at flytte dyr, hvis noget skulle gå galt. Flyt dyrene flokvis for at opretholde den stabile rangorden. Etablér drivgange både internt i stalden, imellem bygninger og ud til græsmarkerne. Tæm kalvene gennem nogle få minutters daglig, positiv kontakt. Det gør siden hen de voksne dyr omgængelige og lettere at håndtere. 7 Vær venlig, konsekvent og forudsigelig. Tal til dyrene og berør dem men på deres præmisser. De skal kunne se og snuse til dig, inden du håndterer dem. Kalvene skal tæmmes, det gør dem omgængelige som voksne. Undgå tunge løft, brug en kalvevogn til flytning af spædkalve.

8 HVEM BEHANDLER HVEM? 8 Inseminering, undersøgelse, kælvning, klovbeskæring... Almindelige behandlinger kan være ubehagelige og nogen gange også smertefulde for dyrene. Derfor skal man regne med, at dyrene reagerer - dels på den uventede smerte, og dels på forventningen om ubehag eller smerte. Fanggang til behandling Køer, der skal behandles eller undersøges, kan fikseres i et fanggitter eller i en fanggang, hvor der er fri adgang til behandling både for- fra og bagfra. (Maksimum 30 minutter i fanggang uden adgang til foder, vand og hvile). Kort adskillelse = mindre stressede dyr Dyr behandles i reglen enkeltvis. Det vil sige, at de skal skilles fra flokken og ofte fikseres, mens behandlingen gennemføres. Da dyrene er vant til at være løsgående og i flok, er det en meget uvant og stressende situation. Hvis separationen tilmed foregår i et andet staldsystem, for eksempel en gammel bindestald, forstærker de ukendte om- Køer, som skal behandles, kan med fordel separeres fra ved udgangen fra malkestalden. Fanggang til behandling af dyr umiddelbart efter separering. Der er fri adgang til behandling både forfra og bagfra. Kilde: Indretning af stalde til kvæg, danske anbefalinger, 4. udgave 2005

9 givelser dyrets stress. Derfor bør separation af enkeltdyr være kortvarig og i nærheden af andre dyr. Det vil gøre dem mindre nervøse. Separationsområdet kan med fordel indrettes i et område af dyrenes normale hvileareal, som kortvarigt skilles fra, gerne sammen med enkelte andre dyr fra flokken. Adskil et dyr så kort tid som muligt fra flokken. Lad det fraskilte dyr være nær ved flokken. Behandling i kendte omgivelser anbefales. Indbygget sikkerhed Man bør indrette stalden, så den giver bedst mulig sikkerhed for de personer, som jævnligt er i nærkontakt med dyrene for eksempel med insemineringsboks, fanggang til behandling/undersøgelse, kælvningsboks og klovbeskæringsboks. INSEMINERING Insemineringsboks I insemineringsboksen skal koen eller kvien let kunne fikseres for eksempel i et fanggitter. Inseminøren skal kunne stå i den rette arbejdshøjde. Inseminørens ønsker Kvier skal vendes til omgang med og berøring af mennesker gennem opvæksten. Køer og kvier skal være fikseret, når de skal insemineres. Der må ikke være andre løsgående dyr i boksen. Der skal være let adgang til og fra dyrene, gerne via et mandehul. Ko og inseminør skal stå i samme niveau. 9 Insemineringsboks til kvier på dybstrøelse med kort ædeplads. Hold kvieflokken på afstand med en tråd, når du inseminerer kvier på fold. Kilde: Indretning af stalde til kvæg, danske anbefalinger, 4. udgave 2005 Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

10 HVEM BEHANDLER HVEM? 10 Kælvningsboks Køer søger naturligt væk fra flokken, når de skal kælve, derfor skal køer kælve i en kælvningsboks, hvor de går alene. Kælvningsboksen skal indrettes, så det er let at fiksere koen, hvis der bliver brug for fødselshjælp. Det kan for eksempel ske med et sikkerhedsfanggitter samt nogle låger, som bruges til at lede koen i fanggitteret med, hvorefter de fjernes igen. Mål på kælvningsboks Det er vigtigt, at der er gode pladsforhold for personer, der skal hjælpe i boksen. Husk også at der skal være let adgang for personer til kælvningsboksen for eksempel via et mandehul eller en énhåndsbetjent låge. Det er også en fordel, at der er bord, håndog støvlevask i umiddelbar nærhed af kælvningsboksen. Areal, minimum, m 2 12,0 Boksbredde og -længde, minimum, meter 3,0 Højde af bokssider, minimum, meter 1,3 Kilde: Indretning af stalde til kvæg, danske anbefalinger, 4. udgave 2005 Det er vanskeligt at give fødselshjælp i en fælles kælvningsboks med dybstrøelse. Sørg for at koen er fikseret, inden fødselshjælpen påbegyndes. Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

11 KLOVBESKÆRING Klovbeskærerens ønsker: Undlad klovbad umiddelbart før klovbeskæring. Gode tilkørselsforhold til stalden. Ingen strøning/gylleomrøring, mens der klovbeskæres. Uhindret adgang til arealet, hvor beskæringen skal foregå. (min. 1,6 meter i bred og uden større niveauforskelle). Gode pladsforhold ved klovbeskæringsområdet. Let tilgængelig el: 380 volt og min. 16 ampere og HFI-relæ. God belysning. Mulighed for opdeling af dyr før og efter behandling. Vaskeplads og spuleslange til vask af klovbeskæringsboksen efter brug. Håndvask og støvlevask nær beskæringsområdet. FAKTA Almindelige behandlinger på en malkekvægsbedrift: Malkning Inseminering Hjælp til kælvning Øremærkning Afhorning Vejning Klovbeskæring Dyrlægebehandling/undersøgelse Vær opmærksom på: At der er sikre og trygge rammer for både mennesker og dyr. At dyr påvirkes af de forskellige behandlinger og kan reagere overraskende. 11 Klovbeskæring i en del af køernes normale gangareal giver dyrene større tryghed. Dyrlægen risikerer at blive klemt, væltet eller trådt på, når en ko skal behandles mellem løsgående køer. Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

12 SIKKERHED FREM FOR HURTIGHED 12 Sikkert arbejdsmiljø er en ledelsesopgave. Og plejer er ikke sikkert nok. Arbejdsmiljøet skal sættes i system med klare aftaler og regler. Plejer er ikke sikkert nok! Når dagen starter, går vi ud og gør dagens arbejde, og vi gør som vi plejer. De fleste tænker ikke meget over, hvordan de udfører det arbejde, som de gør hver dag og måske har gjort i årevis. Men plejer er ikke sikkert nok. Derfor skal arbejdsmiljøledelsen sættes i system. Lav klare aftaler Lederen skal udstikke sikkerhedsregler for de enkelte arbejdsopgaver. Lederen skal tydeligt oplyse, hvilke aftaler og regler der gælder. Det er ledelsens pligt at sikre, at reglerne bliver overholdt, selvom de er tidskrævende og besværlige at udføre og nogle fristes til at springe dem over. Lederen er ansvarlig for sikkerheden på bedriften. Alle, der arbejder på bedriften, skal kende sikkerhedsaftalerne, også inseminøren og klovbeskæreren. Lederen skal selv være det gode eksempel. Arbejdsgiver instruerer ansatte i en opgave. Det kræver både øvelse og god instruktion at manøvrere minilæsseren på gangene. Foto: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier Foto: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier

13 Alle skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) Alle landbrug med ansatte skal lave en arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal beskrive de risikoområder, der findes i arbejdsmiljøet, samt indeholde en plan for løsning heraf. Arbejdstilsynet har lavet tjekskemaer til landbrug, der kan bruges som udgangspunkt for udarbejdelse af APV en. De kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside under Information. En vigtig del af APV en er at få kortlagt, hvilke opgaver der har væsentlig betydning for arbejdsmiljøet. Derfor skal medarbejderne deltage aktivt i at finde, synliggøre og beslutte, hvor der kan opstå kritiske situationer. Der kan for eksempel være behov for aftaler i forbindelse med: Orden og oprydning. Flytning og behandling af dyr. Betjening af maskiner. Håndtering af kemiske produkter. Brug af personlige værnemidler. Herefter udarbejdes handlingsplaner med forslag til løsninger og forbedringer af forholdene. Det skal også besluttes, hvordan man følger op og gennemfører kontrol, samt hvordan man når de aftalte mål. Følg op! Medarbejderne skal inddrages i arbejdet omkring sikkerheden. Det er et lovkrav og det giver ejerskab, at alle følger bedriftens sikkerhedsforskrifter. Det vil typisk være én gang om året, hvor man gennemgår og evaluerer, om reglerne og aftalerne fungerer efter hensigten. Sker det ikke, skal det have konsekvenser, for eksempel i form af en advarsel. Ligesom god adfærd honoreres med for eksempel bowling til alle! 13 Ved kaffebordet diskuteres og evalueres sikkerhedsaftaler og arbejdsrutiner. En god instruktion kan sikre arbejdssikkerheden for nye medarbejdere. Foto: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier Foto: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier

14 SIKKERHED FREM FOR HURTIGHED 14 Hvis man som ansat eller ejer ikke før har tænkt over sikkerheden ved de enkelte arbejdsopgaver, kan man sætte fokus på sikkerheden i dagligdagen ved at stille spørgsmålet: Hvordan løser vi denne opgave sikkert? Det giver også anledning til at diskutere med de ansatte, hvordan man opnår høj sikkerhed og høj effektivitet samtidig. Sæt fokus på forebyggelse Fokus på forebyggelse og registrering af ulykker og lignende hændelser reducerer antallet af ulykker. Det er et lovmæssigt krav i APV en at vurdere, om sygefravær har tilknytning til arbejdsmiljøet på bedriften. Arbejdsulykker og arbejdsskader skal registreres, og det er en god ide også at registrere Tæt-På-Hændelser. Registreringer til brug ved anmeldelse og forebyggelse: Anmeldepligtige ulykker. Dem, der medfører sygefravær på én dag og derover. Sygefravær med tilknytning til arbejdet. Plasterskader. Tæt-på-hændelser. Tid siden sidste ulykke. Det er naturligvis også vigtigt for forebyggelse af ulykker, at medarbejderne sikres de færdigheder, der er nødvendige, for at de kan udføre deres arbejde. Man skal have certi- Kendskab til dyrenes adfærd og signaler gør det mere sikkert at færdes blandt dyrene. Instruktion i brug af nye maskiner øger sikkerheden og trygheden for medarbejderen. Foto: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier Foto: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier

15 fikat til betjening af trucks og have gennemført et kursus for at udføre svejsearbejde. Tekniske hjælpemidler, der sikrer arbejdsmiljøet, skal vedligeholdes, så de fungerer efter hensigten. For eksempel nødstop ved fodringssystemet eller endestop ved udmugningsanlægget. Brugsanvisninger og anvisninger om betjening af maskiner og udstyr skal være let tilgængelige. Det vil sige, at de skal placeres på tavler eller i mapper lige dér, hvor de skal bruges. Brugsanvisninger skal være på dansk. Positivt og trygt arbejdsmiljø En sikker arbejdsplads er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø. De ansattes viden om, at deres arbejdsgiver tænker på deres sikkerhed, viser, at arbejdsgiveren bekymrer sig om deres velbefindende. FAKTA En arbejdspladsvurdering (APV) skal indeholde Kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. En beskrivelse af eventuelle problemer. En prioritering af de kortlagte forholds vigtighed for arbejdsmiljøet. Planer for forbedringer med præcisering af hvordan, hvornår og af hvem de skal gennemføres. Samt opdateres, når der sker ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet og mindst hvert 3. år. På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du alle relevante bekendtgørelser og vejledninger samt tjekskemaer. 15 Manglende afskærmning af maskiner kan være livsfarligt. Gode arbejdsrutiner og skift mellem opgaver slider mindre på kroppen. Foto: Dansk Landbrugsrådgivning Foto: Dansk Landbrugsrådgivning

16 BYG ARBEJDSSIKKERHED IND I STALDEN 16 Mange ulykker i stalden kan undgås, hvis man sørger for den rigtige indretning. Separationsafdeling er nødvendig for sikkerheden En separationsafdeling er nødvendig for at arbejde sikkert, når køerne skal behandles. Et separationsafsnit skal planlægges og indrettes som en naturlig del af stalden. Vær særlig opmærksom på tilstrækkelig stor kapacitet og fikseringsmulighed af dyrene. Har man ikke en separationsafdeling, er man nødt til at behandle køerne der, hvor de kan fikseres, for eksempel i malkestalden eller i en sengebås. Begge steder er uegnede til behandling. I malkestalden er der for lidt plads, og dermed risiko for at komme i klemme mellem ko og inventar. Samtidig risikerer man, at koen får en negativ oplevelse i malkestalden og efterfølgende ikke vil gå frivilligt derind. I sengebåsen skal koen bindes, men det er ikke alle køer, som frivilligt går med til det. I øvrigt står behandleren cm lavere end koen, hvilket giver en dårlig arbejdsstilling hvor især arme og skuldre belastes. Samtidig har de øvrige køer fri adgang til at deltage i behandlingen, hvilket sjældent er en fordel. Hverken i malkestalden eller sengebåse er der plads til at medbringe nødvendigt udstyr. Indbygget vægt i kødkvægsstald. Dyrene drives igennem vægten fra boks til boks. Dobbelt overdækket drivgang til og fra malkecenteret.

17 Malkeinventaret kan give skader Set fra malkegraven er der meget inventar mellem ko og malker. Inventaret skal sikre, at koen står rigtigt på malkepladsen samt beskytte malkeren for eksempel mod spark. Men inventaret udgør også en risiko for, at malkeren får en hånd eller en arm i klemme mellem koen og inventaret. Dårligt udsyn kan betyde, at malkeren må stå i en akavet stilling, mens han malker med belastning af ryggen til følge. Mange indvendige karruseller kan malkeren ikke forlade under malkningen, fordi der ikke er lavet hverken tunnel under eller gangbro over karrusellen. Malkeren skal således kravle igennem en koplads i karrusellen for at komme ind og ud, også når det er nødvendigt at hente de sidste køer til malkning. Når malkestalden skal vaskes efter malkning, er en stor vandslange me- FAKTA Krav til indretning af separationsafdeling Let at fange og fiksere alle dyr i afsnittet samtidigt - for eksempel i et fanggitter. Plads til fiksering af alle dyr i afsnittet samtidigt. Hensigtsmæssige arbejdsstillinger for dyrlæge og inseminør (undgå niveauforskelle og små passager). Let udgang for personer - for eksempel mandehul eller énhåndsbetjent låge. Plads til diverse udstyr i umiddelbar nærhed af separationsboksen, samt skrivepult, skraldespand, hånd- og støvlevask. 17 Mandehul med støvlevask giver let adgang for personer. Med orden i redskaber og sikkerhedsudstyr, er det let at finde tingene, når man skal bruge dem. Foto: Dansk Landbrugsrådgivning

18 BYG ARBEJDSSIKKERHED IND I STALDEN 18 get velegnet. Desværre ligger slangen ofte og flyder på gulvet mellem malkningerne, og udgør dér en risiko for, at malkeren snubler over den. Vandslanger skal altid rulles op, så de ikke ligger i vejen. Undgå glatte gangarealer og dårlige låger Gangarealer i kvægstalde kan være både fugtige og glatte. Derfor er der risiko for at falde, når man færdes på køernes gangarealer, for eksempel i forbindelse med opsamling til malkning, reparationsarbejde eller når en ko skal indfanges. Personskader ved indfangning kan reduceres ved at indrette drivgange med skridsikkert underlag, så dyrene kan flyttes roligt og sikkert. Indfangning og flytning af dyr er ensbetydende med at åbne og lukke mange låger. Alle låger er tunge, og mange går trægt og er vanskelige at åbne og lukke. Håndtering af disse låger belaster arme og skuldre meget, og samtidig er der risiko for at få fingrene i klemme. Derfor er det vigtigt, at bruge tid på at vedligeholde låger, samt sikre hensigtsmæssig indretning. Husk flugtveje også i boksene Personer, der færdes blandt dyrene, skal altid have mulighed for hurtig flugt, hvis det skulle blive nødvendigt. Mandehuller er efterhånden udbredt i mange kvægstalde. De findes primært mellem dyrenes opholdsområder og foderbordet, men er desværre ofte glemt i separations-, kælvnings- og sygebokse. Adgang til kælvningsboks via énhåndsbetjent låge, her er også plads til at medbringe nødvendigt udstyr. Dobbelt mandehul giver hurtig adgang til køernes gangareal.

19 Teknisk udstyr skal være CE-mærket Ved køb af udstyr og inventar til stalden skal du være opmærksom på arbejdsmiljøforhold som for eksempel sikkerhed, ergonomi og støj. Derfor er det vigtigt at vide, at det mekaniske udstyr, du køber, er praktisk og sikkert at bruge. Skærme og andet sikkerhedsudstyr kan være uheldigt udformet, så det er besværligt at arbejde med eller går i stykker ved almindeligt brug. Vurder derfor om sikkerhedsforanstaltningerne kan holde og fungere til dit brug på din bedrift. Fejl og mangler er forhandlerens ansvar, men alligevel er det ofte uklart, hvem der skal betale for udbedring. Inden du køber et teknisk hjælpemiddel, skal du forlange, at leverandøren mindst udbedrer de sikkerhedsmæssige mangler, som du finder på det mekaniske udstyr. FAKTA Der skal være en tunnel under eller en gangbro over en indvendig malkekarrusel, så malkeren kan komme ind og ud. Vandslangen skal rulles op eller ligge et sted, hvor den ikke er i vejen for malkeren. Skridsikre gulve sikrer både dyr og mennesker et sikkert fodfæste, når de færdes på fugtige gulve. Vedligehold jævnligt alle låger, så de er lette at åbne og lukke. Det reducerer belastningen af skuldre og arme meget. Husk at der også skal være mandehuller/flugtveje i separations-, kælvnings- og sygebokse. Vær opmærksom på fejl og mangler ved indkøb af hjælpemidler. 19 Drivgang parallelt til køernes gangareal holdes ren med skraberobot. Separationsboks med sengebåse og adgang til foderbordet.

20 Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Torsøvej Risskov Mail: Telefon: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Mail: Telefon: SE MERE PÅ

Håndtering af store dyr

Håndtering af store dyr Håndtering af store dyr SIKKERHED SIDE 14-17 Håndtering af kvæg Artiklen er skrevet af konsulent Inger Dalgaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Dansk Kvæg. Artiklen er en del af en serie på i alt fire artikler

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 Orientering om Lov om hold af malkekvæg Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 1 Ikrafttrædelse Loven træder i kraft den 1. juli 2010 For bedrifter, der etableres efter 1-7-10 og tages i brug inden 30.

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Bedre behandlings- og kælvningsafdeling. Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808

Bedre behandlings- og kælvningsafdeling. Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808 Bedre behandlings- og kælvningsafdeling Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808 DLBR Kvægstalde www.dlbrkvagstalde.dk Bygnings- og kvægrådgivere med speciale i kvægstalde

Læs mere

Håndtering af store dyr Kvæg

Håndtering af store dyr Kvæg Håndtering af store dyr Kvæg Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Foto: Jens Tønnesen Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Forfatter: Jan Brøgger Rasmussen, Jannie R. Hattesen,

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Nu-situation Der er 260 ha, hvoraf 40 ha er skov Der ligger en miljøgodkendelse til 943 DE (543 køer og 70 % af normalt antal opdræt) Da byggeriet af et nyt staldanlæg

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg BEK nr 756 af 23/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5401-0068 Senere ændringer til forskriften BEK nr 498

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget Halmballer Sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljø ved håndtering af svin

Arbejdsmiljø ved håndtering af svin Arbejdsmiljø ved håndtering af svin 1 FORORD 2 Pjecen om arbejdsmiljø ved håndtering af svin er udarbejdet for Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Bar Jord til Bord i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Halmballer. sikker håndtering i landbruget

Halmballer. sikker håndtering i landbruget Halmballer sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

VELFÆRDSVURDERING mhp. EGENKONTROL CHR

VELFÆRDSVURDERING mhp. EGENKONTROL CHR Generelt: skala 1-9, hvor 9 = bedst (5 er grænse for, hvornår tiltag skal overvejes) Goldkøer Total lejelængde, m (mod væg 3 m, rk.mod rk. 2,85) Lejelængde, nakkerør til bagkant, m (1,75) Lejeblødhed (skala

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afdeling for Rådgivning, Dansk Kvæg Produktionssygdomme årsager Besætningen/dyret

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Undgå ulykker. kend dit kvæg 2013. vfl.dk. Undgå ulykker kend dit kvæg 2013 Side 21

Undgå ulykker. kend dit kvæg 2013. vfl.dk. Undgå ulykker kend dit kvæg 2013 Side 21 Undgå ulykker kend dit kvæg 2013 vfl.dk Undgå ulykker kend dit kvæg 2013 Side 21 Kolofon Forfatter Linda Rosager Duve, VFL, Kvæg Layout Inger Camilla Fabricius, VFL, Kvæg Tegninger Lars Nørregaard, Grafisk

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd

Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd Dansk Kvægs kongres Tema 10 24/2 2009 kek@landscentret.dk Kvægfagdyrlæge & teamleder Sundhed & Velfærd, Dansk Kvæg Flowdiagram - Management

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fremtidens stald. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500. www.susannepejstrup.dk

Fremtidens stald. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500. www.susannepejstrup.dk Fremtidens stald v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Filosofere over, hvordan udvikling sker Oldsmobile 1902 ctr. Årets bil 2009 Oldsmobile bygget som hestevogn

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Logistik i kvægstalden. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500

Logistik i kvægstalden. v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Logistik i kvægstalden v. Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, post@susannepejstrup.dk - +45 3026 1500 Filosofere over, hvordan udvikling sker Oldsmobile 1902 ctr. Årets bil 2012 Oldsmobile bygget som

Læs mere

FarmTest Klovbehandlingsbokse. Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg.

FarmTest Klovbehandlingsbokse. Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg. FarmTest Klovbehandlingsbokse Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg. 2 typer klovbehandlingsbokse Klovbeskæringsboks Klovplejeboks Arbejdsvenlig Tunge funktioner helt eller delvis

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Slagterier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Få styr på. arbejdsmiljøet. i landbruget. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Få styr på. arbejdsmiljøet. i landbruget. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Få styr på arbejdsmiljøet i landbruget Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Indhold Forord Forord... 1 Samarbejde om arbejdsmiljø... 2 Arbejdspladsvurdering...4 Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse...5

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere i ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere i ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Klove SOP-Klove beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god klovsundhed. Blandt emnerne er: Klovvask i forbindelse med flytning af dyr Udvælgelse af dyr til klovbehandling Vejledning

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 6

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 6 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 6 Nu-situation Bedriften er en blandet besætning bestående af frilandsgrise og kvæg 200 årskøer med fuldt opdræt Kostalden er en løsdriftsstald, med sengebåse og

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 4 Nu-situation 202 malkekøer på hovedejendommen 150 stk. opdræt på anden bedrift I alt er dyrene fordelt på 3 bedrifter Vestermarksvej 20 (købt 2010) 1- del Stald

Læs mere

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran! Praktikhæfte Kvægbesætning Navn: - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at

Læs mere

Få alle med i forebyggelse af arbejdsulykker. v/leif Pugé, Orbicon 27. oktober 2016

Få alle med i forebyggelse af arbejdsulykker. v/leif Pugé, Orbicon 27. oktober 2016 Få alle med i forebyggelse af arbejdsulykker v/leif Pugé, Orbicon 27. oktober 2016 1 Regler & vejledninger Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder At-vejledning F.0.7 Maj 2005

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Logistikk kvægstalde

Logistikk kvægstalde Logistikk kvægstalde - Illustrasjoner og prinsipp - utdrag Version 18. oktober 2012 04/01/2013 Klepp Rekneskapslag - Norsk Landbruksrådgiving - Lean Farming 1 Forord Projekt FRÅ IDÈ TIL BYGGEPLAN - LOGISTIKK,

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Kvæg nr FarmTest. Slutstalde til slagtekalve. - Sammendrag

Kvæg nr FarmTest. Slutstalde til slagtekalve. - Sammendrag Kvæg nr. 54 2009 FarmTest Slutstalde til slagtekalve - Sammendrag Indhold Sammendrag............................... 3 Fællestræk for slutstaldene.................. 3 16 gode råd om slutstalde...................

Læs mere