EMCDDA undersøger nye dynamikker og aspekter af Europas narkotikaproblem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EMCDDA undersøger nye dynamikker og aspekter af Europas narkotikaproblem"

Transkript

1 EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT ÅRS OVERVÅGNING EMCDDA undersøger nye dynamikker og aspekter af Europas narkotikaproblem ( , LISSABON MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR KL WET/Lissabontid) Nye dynamikker på heroinmarkedet, de seneste konsekvenser af cannabisbrug og nye forhold og aspekter på markedet for stimulanser og "nye stoffer" er nogle af de spørgsmål, som EU's narkotika-agentur (EMCDDA) sætter fokus på i dag med lanceringen af den Europæiske narkotikarapport 2015: Tendenser og udvikling i Lissabon ( 1 ). I sin årlige gennemgang reflekterer agenturet over 20 års overvågning og undersøger de globale påvirkninger og lokale konsekvenser af Europas narkotikaproblem, der ændrer sig hele tiden. Dimitris Avramopoulos, EU-kommissær for migration, indre anliggender og medborgerskab, udtaler: "Rapporten viser, at vi står over for et hurtigt skiftende globaliseret narkotikamarked, og vi skal derfor i fællesskab sætte hurtigt og beslutsomt ind over for narkotikatruslen. Jeg er navnlig bekymret over, at internettet i stigende grad er ved at blive en ny forsyningskilde for både kontrollerede og ukontrollerede psykoaktive stoffer." Kommissær Avramopoulos fortsætter: "Europa spiller en ledende rolle i bekæmpelsen af problemet med de "nye stoffer", og det vil vi også gøre fremover for at beskytte borgernes velvære og sikkerhed. Der blev anmeldt 101 nye ukontrollerede psykoaktive stoffer i 2014, hvilket er en udfordring for vores eksisterende kontrolmekanismer. Jeg ser frem til den kommende EU-lovgivning på dette område, som i øjeblikket er under forhandling. Den vil styrke vores indsats yderligere og give os bedre instrumenter til at sætte hurtigere og mere effektivt ind over for disse stoffer." Faldende heroinbrug, men markedsudviklingen kræver tæt overvågning Ifølge EMCDDA tegner heroinrelaterede problemer sig fortsat for en stor del af de narkotikarelaterede dødsfald og sociale omkostninger i Europa, selv om de seneste tendenser på området har været "forholdsvis positive", og agenturet understreger den "generelle stagnation i efterspørgslen efter dette stof". Færre mennesker kommer nu i specialiseret førstegangsbehandling for heroinproblemer: i 2013 sammenlignet med i Det anslås, at over halvdelen ( ) af Europas 1,3 mio. problematiske opioidbrugere (dvs. afhængige langtidsbrugere) er i substitutionsbehandling i dag (figur 3.6). Indberettede data om beslaglæggelser, der belyser tendenserne inden for heroinforsyning, viser også en nedgang i forsyningen. Den beslaglagte mængde heroin i EU i 2013 (5,6 ton) var blandt den laveste i de sidste 10 år halvdelen af den mængde, der blev beslaglagt i 2002 (10 ton). Antallet af heroinbeslaglæggelser faldt også fra omkring i 2002 til i 2013 (figur 1.6). På den baggrund påpeger EMCDDA imidlertid, at der er behov for en tæt overvågning på grund af en række ændringer på markedet. Ifølge de seneste skøn fra FN ( 2 ) er der f.eks. sket en betydelig stigning i opiumproduktionen i 2013 og 2014 i Afghanistan, der leverer størsteparten af den heroin, der bruges i Europa. Det kan øge adgangen til heroin på det europæiske marked. Det understreges også, at der er tegn på markedsinnovation, herunder at der for første gang siden 1970'erne er blevet afsløret heroinfremstillingslaboratorier i Europa. To laboratorier, der omdanner morfin til heroin, blev afsløret i Spanien i 2013 og Kontaktperson: Kathy Robertson, Medierelationer Praça Europa 1, Cais do Sodré, Lissabon, Portugal Tlf. (351) I I emcdda.europa.eu DA Nr. 4/2015

2 Indsmuglingen af heroin til Europa har også ændret sig. Selv om den traditionelle "Balkanrute" fortsat er en vigtig rute, er der tegn på, at den "sydlige rute" vinder indpas. (Ruten har sit udspring i Iran og Pakistan, og sendingerne kommer til Europa direkte eller indirekte via lande på Den Arabiske Halvø og i vest-, syd- og østafrikanske lande). Det fremgår af en ny analyse om indsmugling af opioider fra Asien til Europa offentliggjort i dag, at der tilsyneladende er sket en diversificering af de handlede produkter (f.eks. morfinbase og opium ud over heroin) og af de anvendte transportmidler og ruter (se "Perspectiver på narkotika Perspectives on Drugs/POD). EMCDDA s direktør, Wolfgang Götz, siger i dag: "Ændringer af retshåndhævelsesaktiviteten, ustabilitet og væbnet konflikt samt de mange forskellige og hurtige forbindelser som følge af globaliseringen er nogle af de forskellige faktorer, som kan ændre handelsruterne. Vi er i dag vidne til markante stigninger i opiumproduktionen i Afghanistan og en diversificering af såvel de handlede produkter som de anvendte handelsmetoder og -ruter. Dertil kommer, at afgørende faser i heroinfremstillingen nu finder sted i Europa. Risikoen for en genopblussen af heroinproblemerne er bekymrende, og det er afgørende at overvåge situationen tæt." I 2013 beslaglade de retshåndhævende myndigheder i de europæiske lande ud over heroin andre opioider såsom opium, råopiumpræparater (f.eks. "kompot"), lægemidler (morfin, metadon, buprenorphin, fentanyl og tramadol) samt nye syntetiske opioider. Ældre opioidbrugere har behov for skræddersyede tilbud Opioidafhængighed er ofte en kronisk sygdom, og det er i dag en voksende udfordring for behandlingssteder og socialforsorgen at give langvarige opioidbrugere en passende behandling og pleje. Ifølge rapporten er gennemsnitsalderen steget for dem, der påbegynder behandling for problemer forbundet med opioidbrug, og gennemsnitsalderen er steget med fem år i perioden (figur 2.11). Et betydeligt antal opioidbrugere i Europa med langtidsbrug af flere stoffer er nu i 40'erne og 50'erne. Et dårligt fysisk og mentalt helbred, dårlige levevilkår, infektioner og misbrug af flere stoffer (herunder tobak og alkohol) gør denne gruppe sårbar over for en række kroniske sundhedsproblemer (f.eks. kredsløbs-, lunge- og leverproblemer). Rapporten fastslår, at der er "behov for kliniske retningslinjer, der tager højde for det demografiske skift i problematiske opioidbrugere i Europa". Retningslinjerne vil fremme en effektiv klinisk praksis og dække forskellige aspekter såsom stofinteraktioner, doseringer af substitutionsmedicin til hjemmebrug (f.eks. metadon og buprenorphin), smertebehandling og behandling af infektioner. Kun få lande anfører, at der findes målrettede programmer for ældre stofbrugere. Denne gruppe er generelt integreret i eksisterende stofbehandlingscentre (figur 3.10). Nederlandene er et af de få lande, der har etableret plejehjem, som opfylder ældre stofbrugeres behov. Hepatitis C-behandlingen forbedres, og antallet af hivdiagnoser er stabilt Hepatitis C, der overføres via deling af nåle og sprøjter og andet injektionsudstyr, er den mest almindelige infektionssygdom blandt intravenøse stofbrugere i Europa, og ifølge nationale stikprøver blev mellem 14 % og 84 % inficeret med hepatitis C-virus i perioden (figur 2.14). En hepatitis C-infektion er ofte symptomfri, og der kan gå flere årtier, før den diagnosticeres. Mange af de smittede udvikler kronisk hepatitis og risikerer at få en leversygdom (f.eks. skrumpelever og kræft). Et stigende antal lande har indført eller er i gang med at udarbejde specifikke hepatitis C-strategier, der navnlig har til formål at sikre adgang til hepatitis C-test. Der er udviklet nye antivirale lægemidler, som bremser sygdomsudviklingen eller sikrer fuld helbredelse, men manglende diagnosticering og høje medicinudgifter begrænser udbredelsen af disse nye behandlingsformer. De seneste tal viser, at stigningen i antallet af nye hivdiagnoser som følge af intravenøst stofbrug i Europa efter udbruddene i Grækenland og Rumænien i 2011/2012 nu er bremset, og det samlede antal diagnoser i EU er faldet til niveauer før udbruddene (figur 2.13). Foreløbige tal for 2013 viser nye indberettede hivinfektioner sammenholdt med i 2012, hvilket vender den opadgående tendens siden emcdda.europa.eu 2

3 2010. På trods af fremskridt på området understreger EMCDDA, at det fortsat skal være et fokusområde, og at behandlingen skal være tilstrækkelig. Begrænsning af antallet af dødsfald som følge af overdosis en udfordring for de offentlige sundhedspolitikker At begrænse antallet af dødsfald som følge af overdosis og andre narkotikarelaterede dødsfald (f.eks. narkotikarelaterede sygdomme, ulykker og selvmord) er fortsat en stor udfordring for de offentlige sundhedspolitikker i dag. Det anslås, at der var mindst dødsfald som følge af overdosis i EU i 2013, navnlig i forbindelse med brug af heroin og andre opioider. I en ny analyse, der ledsager denne rapport, er der fokus på misbrug af benzodiazepin blandt højrisikoopioidbrugere, der kan bruge disse lægemidler til selvmedicinering eller til at forstærke virkningerne af opioider (se POD). Analysen viser, hvordan den kombinerede brug af opioider og benzodiazepiner og andre midler, som virker beroligende på centralnervesystemet (f.eks. alkohol), bidrager til at øge risikoen for dødsfald som følge af overdosis. Retningslinjer for ordinering og klinisk praksis kan spille en afgørende rolle i håndteringen af det komplekse problem. Foranstaltninger til forebyggelse af overdosis omfatter målrettede strategier, risikouddannelse og uddannelse i overdosishåndtering, herunder udlevering af naloxon( 3 ). Nogle lande har længe haft stofindtagelsesrum som en fast praksis. I dag tilbyder seks europæiske lande, der indberetter til EMCDDA, denne mulighed, og der er etableret omkring 70 stofindtagelsesrum i alt (Danmark, Tyskland, Spanien, Luxembourg, Nederlandene og Norge), og Frankrig godkendte for nylig etableringen af stofindtagelsesrum. Dette års analyse ledsages af en gennemgang af de serviceydelser, der ydes i denne sammenhæng (se POD), og den viser, hvordan stofindtagelsesrummene sikrer en "lokal løsning" på "lokale problemer". Stofindtagelsesrummene kan bl.a. spille en rolle i begrænsningen af narkotikarelaterede skader (dødsfald som følge af overdosis) og være en nyttig platform til at skabe kontakt mellem stofbrugere, som er vanskelige at nå ud til, og sundhedstilbuddene. Stigende betydning af cannabis i narkotikabehandlingssystemer i Europa Cannabis er det mest udbredte ulovlige stof i Europa, og det skønnes, at 19,3 mio. voksne (15-64 år) har brugt stoffet inden for det seneste år, heraf 14,6 mio. unge voksne (15-34 år). Det anslås, at næsten 1 % af alle voksne er daglige eller næsten daglige brugere. Befolkningsundersøgelser i tre lande (Tyskland, Spanien og Det Forenede Kongerige) viser en faldende eller stabil cannabisprævalens i de sidste 10 år. Der kan derimod konstateres en stigende brug i Bulgarien, Frankrig og fire nordiske lande (Danmark, Finland, Sverige og Norge). De seneste undersøgelsesresultater viser generelt forskellige mønstre i cannabisbrug blandt unge voksne det seneste år (figur 2.1). Stoffets høje prævalens er afspejlet i antallet af personer, der kommer i specialiseret behandling for stofmisbrug, og den største gruppe af personer, der kommer i behandling for første gang, anfører nu cannabis som deres primære stofproblem. I Europa er det samlede antal cannabisbrugere, der kom i behandling for første gang, steget fra omkring i 2006 til i Selv om cannabisklienter, der kommer i behandling, som oftest henvender sig selv (34 %), viser analysen, at næsten en fjerdedel af alle de klienter, der kom i behandling for brug af cannabis som primært stof (23 000), blev henvist af det strafferetlige system. Der er dokumentation, som understøtter brugen af psykosociale tiltag i behandlingen af narkotikarelaterede problemer, og de tiltag bruges i vid udstrækning i behandlingen af cannabisrelaterede problemer. Disse tilgange undersøges i en analyse, der ledsager rapporten (se POD) og i en nylig publikation i EMCDDA's serie Insights ( 4 ). Selv om det sker sjældent, kan brug af cannabis, navnlig i høje doser, give anledning til akutte cannabisrelaterede henvendelser på skadestuer (se afsnit om renhed nedenfor). En nylig europæisk undersøgelse på skadestuer afdækkede en stigning i antallet af henvendelser på skadestuer efter brug af cannabis i perioden i 11 af de 13 analyserede europæiske lande. emcdda.europa.eu 3

4 Rapporten understreger den fremtrædende plads, som cannabis indtager i narkotikarelaterede kriminalitetsstatistikker, hvor cannabis tegner sig for 80 % af antallet af beslaglæggelser, og brug eller besiddelse af cannabis til eget brug tegner sig for over 60 % af alle indberettede narkotikarelaterede lovovertrædelser i Europa (se figur 1). Siden 2009 har der været flere beslaglæggelser af cannabisblade end af cannabisharpiks, og den udvikling bliver stadig mere mærkbar (figur 1.3). I 2013 blev der indberettet beslaglæggelser af cannabis i EU, heraf beslaglæggelser af cannabisblade (marihuana) og beslaglæggelser af cannabisharpiks (hash). Den tendens skyldes sandsynligvis i vidt omfang det stigende udbud af indenlandsk dyrkede cannabisblade i Europa og afspejles i det stigende antal beslaglæggelser af cannabisplanter. Mængden af beslaglagt cannabisharpiks i EU er stadig langt højere end mængden af beslaglagte cannabisblade (460 ton mod 130 ton). Der er indtil videre identificeret over 130 syntetiske cannabinoider solgt som legale rusmidler i stedet for cannabis gennem EU's tidlige varslingssystem (EWS), hvilket føjer en ny dimension til cannabismarkedet. Brugen af disse stoffer kan have sundhedsskadelige virkninger (f.eks. nyreskade, lunge- og kredsløbsproblemer, kramper). På grund af nylige dødsfald og akutte forgiftninger i Europa og globalt forbundet med brugen af disse stoffer har EMCDDA udstedt advarsler om risiciene for folkesundheden. Konkurrence på et bugnende marked for stimulanser Det europæiske marked for stimulanser bugner med kokain, amfetaminer, ecstasy og et stigende antal syntetiske stoffer rettet mod de samme forbrugergrupper. Kokain er fortsat det mest udbredte ulovlige stimulerende stof i Europa, selv om de fleste brugere findes i et begrænset antal vestlige EU-lande. Omkring 3,4 mio. voksne (15-64 år) har brugt kokain inden for det seneste år, heraf 2,3 mio. unge voksne (15-34 år). Kun få lande indberetter prævalens af kokainbrug blandt unge voksne det seneste år på over 3 % (figur 2.4). De seneste data viser et faldende kokainbrug. Otte af de lande, der har gennemført undersøgelser siden 2012, indberettede lavere skøn, og tre lande indberettede højere skøn end i den tidligere sammenlignelige undersøgelse. Brugen af amfetaminer (amfetamin og metamfetamin) er fortsat generelt lavere end brugen af kokain i Europa. Omkring 1,6 mio. voksne berettede således om brug det seneste år, heraf 1,3 mio. unge voksne (15-34 år) (figur 2.5). Rapporten understreger de nye mønstre i metamfetaminbrug. I Tjekkiet er der f.eks. observeret en markant stigning i højrisikometamfetaminbrug (navnlig intravenøst brug), og det skønnes, at antallet af brugere er steget fra omkring til over i perioden En række europæiske lande beretter desuden om injektion af metamfetamin sammen med andre stimulanser (f.eks. syntetiske cathinoner) blandt mindre grupper af mænd, der har sex med mænd. Denne såkaldte "slamming"-praksis vækker bekymring på grund af kombinationen af narkotikarelateret og seksuel risikoadfærd. Omkring 2,1 mio. voksne (15-64 år) har brugt ecstasy inden for det seneste år, heraf 1,8 mio. unge voksne (15-34 år) (figur 2.6). Efter en periode, hvor tabletter solgt som ecstasy havde et ry blandt brugere for at være af dårlig kvalitet og forfalskede, er MDMA af høj renhed i pulver- og tabletform nu mere almindeligt tilgængeligt (se afsnit om renhed nedenfor). Syntetiske cathinoner (f.eks. mefedron, pentedron og MDPV) har nu etableret sig på det ulovlige marked for stimulanser i nogle europæiske lande og bruges ofte i stedet for amfetamin og ecstasy. Selv om injektion af syntetiske cathinoner ikke er udbredt i Europa, er det et bekymrende lokalt problem blandt stofbrugere i højrisikogruppen i nogle lande. Ungarn, Rumænien og Det Forenede Kongerige melder om et stigende behandlingsbehov forbundet med brug af disse stoffer. Stigninger i stofstyrke og -renhed vækker bekymring En vigtig konklusion i årets rapport er, at der er sket en markant stigning i styrke og renhed af de mest almindeligt brugte ulovlige stoffer i Europa, hvilket giver anledning til bekymring over brugernes sundhed, fordi de bevidst eller ubevidst indtager stærkere produkter (kapitel 1). De overordnede tendenser for perioden viser, at cannabisstyrken (THC-indhold), kokainrenheden og MDMA-indholdet i emcdda.europa.eu 4

5 ecstasytabletter er steget i de lande, der konsekvent indberetter data, og heroinrenheden steg også i Teknisk innovation og konkurrence på markedet er sandsynligvis to af de faktorer, der ligger bag den udvikling. Rapporten udtrykker især bekymring over ecstasytabletter med et højt MDMA-indhold, som ofte sælges i særegne former og med særegne logoer. I det seneste år har EMCDDA og Europol udstedt advarsler om risiciene for folkesundheden ved brugen af disse produkter. Efter en række dødsfald er der også udstedt advarsler om tabletter solgt som ecstasy, men som indeholder andre skadelige stoffer såsom PMMA. To "nye stoffer" identificeres hver uge Sidste år blev der hver uge identificeret omkring to nye psykoaktive stoffer (NPS eller "nye stoffer", der ofte sælges som legale rusmidler). I alt blev der anmeldt 101 nye stoffer til EWS i 2014 (sammenholdt med 81 stoffer i 2013), hvilket fortsatte den opadgående tendens for stoffer anmeldt et enkelt år (figur 1.12). Det bringer det samlede antal stoffer, som agenturet overvåger, op på over 450 stoffer, og over halvdelen er blevet identificeret i løbet af de sidste tre år. I 2014 var listen over indrapporterede stoffer igen domineret af to grupper: syntetiske cathinoner (31 stoffer) og syntetiske cannabinoider (30 stoffer) ofte solgt som legale rusmidler i stedet for stimulanser og cannabis. Det er de to største grupper, som EWS overvåger, og de udgør tilsammen næsten to tredjedele af de nye stoffer, der blev anmeldt i Ifølge nye tal for beslaglæggelser blev omkring beslaglæggelser af NPS indberettet i EU i 2013 (det bør dog betragtes som et minimumsskøn, da der ikke sker rutinemæssig indberetning på området). Syntetiske cannabinoider og syntetiske cathinoner var de hyppigst beslaglagte NPS (figur 1.2). Nye analyser og undersøgelser begynder nu at kaste lys over brugen af NPS, da ni lande nu medtager NPS-prævalens i deres nationale narkotikaundersøgelser. I de fleste lande synes prævalensen for brug af disse stoffer at være lav. Selv en begrænset brug af disse stoffer kan imidlertid være problematisk på grund af svær toksicitet forbundet med en række NPS. Der er nu ved at komme gang i de sundhedsmæssige og sociale tiltag over for NPS, og de dækker hele spektret af tiltag over for de mere kendte stoffer (f.eks. kurser om stoffer, internetbaserede tiltag og nåle- og sprøjteprogrammer). Internettet og apps: nye virtuelle narkotikamarkeder Internettet spiller en stigende rolle for udbuddet og markedsføringen af stoffer over for europæere, fordi nye psykoaktive stoffer (NPS) og kendte stoffer begge udbydes til salg på internettet. Gennem de sidste 10 år er der kommet større fokus på brugen af "overfladenettet" (tilgængeligt med standardsøgemaskiner) til salg af NPS, og i forbindelse med EMCDDA's overvågning er der identificeret omkring 650 websteder, som sælger legale rusmidler til europæere. En udfordrende udvikling på onlinemarkedet er salget af ulovlige stoffer på "kryptomarkeder" eller onlinemarkedspladser på "det dybe net" (tilgængelige med krypteringssoftware). På disse markeder kan parterne udveksle varer og tjenester anonymt, ofte ved brug af "kryptovalutaer" (f.eks. Bitcoin), der gør det nemmere at skjule transaktionerne. Der er også ved at opstå såkaldte "grå markedspladser" websteder, som både opererer på overfladenettet og på det dybe net. Rapporten understreger, hvordan de sociale medier og apps også spiller en aktiv rolle på narkotikamarkederne, uanset om de anvendes direkte i forbindelse med køb eller salg af stoffer eller indirekte med henblik på markedsføring, meningsdannelse eller udveksling af erfaringer. Rapporten understreger, at "de voksende onlinemarkeder og virtuelle markeder er store udfordringer for de retshåndhævende myndigheder og narkotikabekæmpelsespolitikken", og at "eksisterende reguleringsmodeller skal tilpasses en global og virtuel kontekst" Formanden for EMCDDA's bestyrelse, João Goulão, konkluderer: "Denne tyvende analyse af narkotikasituationen i Europa viser, i hvor høj grad situationen har ændret sig siden EMCDDA's første rapport i 1996, og i hvor høj grad agenturet har øget forståelsen for dette problem. Narkotikaproblemet er emcdda.europa.eu 5

6 imidlertid langt mere komplekst i dag, fordi brugerne stort set ikke kendte mange af de stoffer, der er nævnt i denne rapport, for 20 år siden. Grænsen mellem gamle og nye stoffer bliver desuden stadig vanskeligere at definere, da de nye stoffer i stigende grad efterligner kontrollerede stoffer. Dette årlige indblik i narkotikaproblemet i Europa er et nyttigt grundlag for drøftelserne af narkotikapolitikken i dag. Det giver også en vigtig forståelse for de politikker, vi får brug for i morgen." Noter ( 1 ) Hele pakken om den europæiske narkotikarapport 2015 findes på: De data, der forelægges i rapporten, vedrører 2013 eller det seneste år, for hvilket der foreligger data. ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) emcdda.europa.eu 6

Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst«

Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst« STOFFER PÅ ET EUROPÆISK MARKED I FORANDRING EMCDDA-ANALYSE 2014 Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst«(27.5.2014, LISSABON, MÅ IKKE

Læs mere

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL. 11.00 CET DEN 23.11.2006 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og

Læs mere

EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2016: UDDRAG EMCDDA sætter fokus på nye sundhedsrisici, i forbindelse med at produkter og brugsmønstre ændrer sig

EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2016: UDDRAG EMCDDA sætter fokus på nye sundhedsrisici, i forbindelse med at produkter og brugsmønstre ændrer sig EUROPÆISK NARKOTIKARAPPORT 2016: UDDRAG EMCDDA sætter fokus på nye sundhedsrisici, i forbindelse med at produkter og brugsmønstre ændrer sig (31.5.2016, LISSABON MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES FØR KL. 10.00 WET/Lissabontid)

Læs mere

ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER

ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER Tegn på fremskridt: fald i antallet af narkotikadødsfald, nye tilfælde af HIV-infektioner og heroinbrug, men voksende bekymring for stigningen i brugen af andre narkotiske

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde

ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde (23.11.2006, LISSABON) Prisen på illegale stoffer på gaden i Europa er faldet i de seneste

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1

ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1 ÅRSBERETNING 2012: HØJDEPUNKTER 1 EU's Narkotikaovervågningscenter udtrykker bekymring over et komplekst marked for centralstimulerende stoffer og store mængder pulvere og piller (15.11.2012, LISSABON

Læs mere

ISSN 2314-9043. Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling

ISSN 2314-9043. Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling DA Europæisk ISSN 2314-9043 narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013 I Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter

Læs mere

Europæisk narkotikarapport

Europæisk narkotikarapport Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug da,. Europæisk narkotikarapport EUROPEAN DRUG REPORT 2013 Trends and developments ISSN 2314-9043 Tendenser og udvikling 2013 Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2015 COM(2015) 674 final 2015/0309 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof 1-phenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerophenon,

Læs mere

EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis

EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis ÅRSBERETNINGEN FOR 2004:»UDVALGTE TEMAER«EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis (25.11.2004 LISSABON OFFENTLIGGØRELSE KL. 10.00 CET/Bruxelles tid) De specialiserede

Læs mere

En ud af fem har prøvet cannabis, og efterspørgslen efter behandlingstilbud er stigende

En ud af fem har prøvet cannabis, og efterspørgslen efter behandlingstilbud er stigende ÅRSBERETNING 2003 OM NARKOTIKASITUATIONEN I EU OG NORGE Grund til forsigtig optimisme, men det skal ikke få os til at hvile på laurbærrene, advarer Narkotikaagenturet (22.10.2003 LISSABON/FRIGIVELSE KL.

Læs mere

PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER

PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER fra EU s Narkotika-agentur i Lissabon VIGTIGT: MÅ FØRST OFFENTLIGGØRES EFTER KLOKKEN 12.00 (CET) ONSDAG DEN 11. OKTOBER Årsberetning om Narkotikasituationen i EU 2000 PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER

Læs mere

Europæisk narkotikarapport

Europæisk narkotikarapport DA ISSN 2314-9043 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 2014 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 2014 I Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0737 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2000 KOM(2000) 737 endelig om ketamin i henhold til den fælles aktion vedrørende nye former

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2016 COM(2016) 548 final 2016/0262 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1h-indol-3-

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

Europæisk narkotikarapport

Europæisk narkotikarapport DA ISSN 2314-943 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 217 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 217 Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter

Læs mere

ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096

ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2003: NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ÅRSBERETNING 2003 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2013 COM(2013) 436 final 2013/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste 5-(2-aminopropyl)indol kontrolforanstaltninger

Læs mere

LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer

LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer Af Rasmus Axelsson, Sociolog og chefkonsulent i KABS, Partner i Global Drug Survey Det globale NGO Global Drug Survey indsamler hvert år erfaringer med rusmidler

Læs mere

ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE

ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2004 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE DA ÅRSBERETNING 2004 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE Juridisk meddelelse Denne publikation tilhører

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0098(CNS) 11. november 2002 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets henstilling om forebyggelse

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, Skat og de tre retskemiske afdelinger

Læs mere

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union ISSN 1609-6096 2001 Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union E.M.C.D.D.A. Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug DA Juridisk meddelelse Denne publikation

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Udkast RÅDETS

Læs mere

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer.

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer. Notat Orientering til Socialudvalget - om undersøgelsen Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget

Læs mere

Misbrug og behandlingssystemet i København. Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013

Misbrug og behandlingssystemet i København. Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013 Misbrug og behandlingssystemet i København Helle Petersen Socialoverlæge Socialforvaltningen, Københavns Kommune April 2013 1 2 Danmark Infrastruktur 5 regioner Ansvar for sundhedssystem (somatiske og

Læs mere

Polydrug use. EMCDDA 2002 selected issue. In EMCDDA 2002 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway

Polydrug use. EMCDDA 2002 selected issue. In EMCDDA 2002 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Polydrug use EMCDDA 2002 selected issue In EMCDDA 2002 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Kapitel 3 Udvalgte problematikker Dette kapitel kommer ind på tre

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 94 Offentligt ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING SITUATIONEN I EUROPA

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 94 Offentligt ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING SITUATIONEN I EUROPA Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 94 Offentligt ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2011 SITUATIONEN I EUROPA ÅRSBERETNING 2011 NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA Retlig meddelelse Denne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 5. december 2002 FORELØBIG 2002/0217(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Syntetisk cannabis nye stoffer. Specialkonsulent Anne-Marie Sindballe Borgerrettet Forebyggelse

Syntetisk cannabis nye stoffer. Specialkonsulent Anne-Marie Sindballe Borgerrettet Forebyggelse Syntetisk cannabis nye stoffer Specialkonsulent Anne-Marie Sindballe Borgerrettet Forebyggelse Nye stoffer nye udfordringer Siden 2000 er der kommet stadig flere nye stoffer på det illegale marked = stoffer

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Sundhedsstatus er markant forbedret i EU-landene, selv om der fortsat er store forskelle

Sundhedsstatus er markant forbedret i EU-landene, selv om der fortsat er store forskelle SAMMENDRAG De europæiske lande har i de seneste årtier opnået betydelige resultater på folkesundhedsområdet. Den forventede levetid ved fødslen i EU-landene er steget med mere end seks år siden 1980 og

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

De overlevende. STOF nr. 17, 2012 AF PETER EGE

De overlevende. STOF nr. 17, 2012 AF PETER EGE STOF nr. 17, 2012 De overlevende Vi lever længere og længere, og det gælder også stofmisbrugere. Derfor bliver der flere ældre stofmisbrugere, som kræver særlige plejeforanstaltninger. AF PETER EGE Verden

Læs mere

MDMA - hvordan - er vigtigere end danskerne tror viser Global Drugs Survey 2017

MDMA - hvordan - er vigtigere end danskerne tror viser Global Drugs Survey 2017 MDMA - hvordan - er vigtigere end danskerne tror viser Global Drugs Survey 2017 Af Sociolog Rasmus Axelsson, Chefkonsulent i KABS og Adam Winstock, Psykiater og grundlægger af GDS Global Drug Survey har

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-152-0247 Dok.: AKJ40293 Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 2090 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF). Spørgsmål:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT og de tre retskemiske afdelinger

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 5 09/06/2017 13.26 Artikler 19 artikler. adfærd måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014 Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012 Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

ISSN ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA

ISSN ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2005 NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA DA ÅRSBERETNING 2005 NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA Juridisk meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.6.2014 COM(2014) 362 final 2014/0183 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste 4-iod-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)phenethylamin (25I- NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamid

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark

Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Christian Tjagvad, Helle Petersen, Birgitte Thylstrup, Stian Biong, Thomas Clausen Introduktion Metode Resultater Introduktion

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

ISSN ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA

ISSN ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2006 NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA DA ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I EUROPA2006 Juridisk meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika

Læs mere

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark FL0 - Youth Attitudes on Drugs - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer

Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om genetablering af grænsekontrol på linje med, hvad der kendes fra andre Schengenlande

Forslag til folketingsbeslutning om genetablering af grænsekontrol på linje med, hvad der kendes fra andre Schengenlande 2007/2 BSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. december 2007 af Morten Messerschmidt (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mia Falkenberg

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Ændring til Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union, 2000 (den ændrede tekst er understreget)

Ændring til Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union, 2000 (den ændrede tekst er understreget) Ændring til Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union, 2000 (den ændrede tekst er understreget) Side 18, under underrubrikken Udviklingstendenser med hensyn til narkotikarelaterede dødsfald

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 618 final 2013/0304 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Personlig stof- og alkoholpolitik

Personlig stof- og alkoholpolitik Recke & Hesse 2003 c Kapitel 2 Personlig stof- og alkoholpolitik Tvivl, muligheder og ambivalens Et menneske som anvender rusmidler, og som oplever at der er problemer forbundet hermed, kan sagtens være

Læs mere

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Data 1. halvår 008 Data for SundhedsTeam januar-juli 008 Generelle bemærkninger. Hermed fremlægges data

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark

ZA5563. Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark ZA5563 Flash Eurobarometer 330 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark EUROBAROMETER 2011 Youth attitudes on drugs D1. Køn [SPØRG IKKE AFMÆRK DET KORREKTE] Mand... 1 Kvinde... 2 D2. Hvor

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug 1998 Resumé og centrale aspekter Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union, 1998 N N Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug 98 LEGAL NOTICE Hverken Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 211 Narkotika på gadeplan 21 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Sebivo Resumé En

Læs mere

Sammendrag. ESPAD-rapport 2011 Brug af stoffer blandt skoleelever i 36 europæiske lande

Sammendrag. ESPAD-rapport 2011 Brug af stoffer blandt skoleelever i 36 europæiske lande Sammendrag ESPAD-rapport 2 Brug af stoffer blandt skoleelever i 36 europæiske lande DA Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER Bilkørsel med alkohol og andre stoffer Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 49 Selv om forekomsten af alkohol hos bilister

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 5 19 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv adfærd Generel definition: måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER

Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER Kriminalitet og illegale rusmidler Kriminalitet og illegale rusmidler Redigeret af

Læs mere

Infectious diseases. EMCDDA 2001 selected issue. In EMCDDA 2001 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union

Infectious diseases. EMCDDA 2001 selected issue. In EMCDDA 2001 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union Infectious diseases EMCDDA 21 selected issue In EMCDDA 21 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union Udvalgte aspekter Politiske spørgsmål I EU er der et marked af fritidsnarkotikaforbrugere

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2016 NATIONALE DATA

Narkotikasituationen i Danmark 2016 NATIONALE DATA Narkotikasituationen i Danmark 2016 NATIONALE DATA 2016 Nationale data Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere