Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE"

Transkript

1 Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Dækning: Befolkning: Metode: Feltarbejde: EU-28 ( EU-borgere) Europæere på 15 år og opefter Personligt interview (CAPI) juni 2013 (TNS opinion) INDLEDNING...2 A. REAKTIONER PÅ KRISEN...13 B. HVILKEN AKTØR KAN REAGERE MEST EFFEKTIVT PÅ KRISENS KONSEKVENSER...16 C. PRIORITEREDE POLITIKKER I FORBINDELSE MED KRISEN...19 D. EUROENS ROLLE...22 E. HVORDAN SER EUROOMRÅDET UD I ÅR 2025?...25 F. DEN EUROPÆISKE UNIONS BUDGET...28 G. PRIORITERINGER FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS BUDGET...31 H. DEN OMFATTENDE REFORM AF BANKSYSTEMET...34 I. TRE INITIATIVER TIL FORBEDRING AF DEN EUROPÆISKE ØKONOMIS RESULTATER...37 J. EUROPÆERNE OG GLOBALISERINGEN FREM TIL ÅR

2 MEDDELELSE Som følge af Kroatiens tiltrædelse den 1. juli 2013, otte dage efter feltarbejdet i forbindelse med nærværende undersøgelse, er visse spørgsmål vedrørende dette land ændret let med henblik på at kunne indføje disse resultater effektivt i denne Eurobarometer-undersøgelse. INDLEDNING Et år før valget til Europa-Parlamentet 2014 sigter Europa-Parlamentets Eurobarometerundersøgelse mod at måle europæernes opfattelse af den økonomiske og sociale situation og af de igangværende reformer på økonomi- og bankområdet. Denne publikation er anden del af Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelse "Et år før valget til Europa-Parlamentet i 2014", hvoraf første del (den institutionelle del) blev offentliggjort den 5. september Feltarbejdet fandt sted mellem den 7. og den 23. juni Undersøgelsen er foretaget af TNS opinion i form af personlige interview med borgere i de 28 EU-medlemsstater. Resultaterne er angivet enten for EU-28, hvad angår nye spørgsmål, eller i form af tendenser for EU-27. Tredje del, der offentliggøres i midten af november, er den årlige Parlemeter-undersøgelse, der fokuserer på, hvordan europæerne opfatter Europa-Parlamentet. Denne undersøgelse for Europa-Parlamentet suppleres af en række spørgsmål, der blev offentliggjort inden for rammerne af Standard Eurobarometer (EB79.3) i forbindelse med en undersøgelse, der blev gennemført for Kommissionen. Der gøres opmærksom på, at det, som det er tilfældet med alle undersøgelser af denne art, er vigtigt at huske på, at det europæiske gennemsnit er vægtet, og at de seks folkerigeste medlemsstater tegner sig for ca. 70 % af dette gennemsnit. Det bør ligeledes understreges, at euroområdet udgør 64 % og ikke-euroområdet udgør 36 % af EU-gennemsnittet. Den europæiske baggrund for undersøgelsen Som det har været tilfældet de sidste seks år er den europæiske baggrund for denne Eurobarometer-undersøgelse især mærket af konsekvenserne af den monetære, finansielle, økonomiske og sociale krise. En række baggrundsmæssige begivenheder i ugerne forud for undersøgelsen, eller i løbet af denne, har sandsynligvis påvirket de adspurgtes svar. Eurostat offentliggjorde således i juni måned negative statistikker om udviklingen i forbindelse med arbejdsløshed og BNP i Den Europæiske Union og medlemsstaterne. I samme periode nedjusterede Verdensbanken sin globale vækstprognose for Desuden har den politiske situation i denne periode været mærket af en række omvæltninger og politiske ændringer: præsidentvalg i Italien og regeringsskifte, første valg til EuropaParlamentet i Kroatien, regionale og lokale valg i Østrig, Det Forenede Kongerige, Letland 2

3 og Italien. Demonstrationer, navnlig i Bulgarien og Grækenland og ny premierminister i Den Tjekkiske Republik osv. Vi minder om, at feltarbejdet fandt sted, før de første tegn på aktivitetsgenoprettelse i visse EU-medlemsstater kunne måles i de offentlige meningsmålinger. Tendenserne over tid Flere tendenser bliver mere og mere tydelige fra undersøgelse til undersøgelse. Først og fremmest viser undersøgelsen af resultaterne fra euroområder og ikkeeuroområder, at der er stor uenighed om visse emner i EU. Der er f.eks. en forskel på 14 procentpoint i spørgsmålet om, hvorvidt der bør anvendes "samordnede foranstaltninger mellem medlemsstaterne": euroområdet 55 %, ikke-euroområde 41 %; eller, tværtimod, individuelle foranstaltninger: euroområdet 36 %, ikke-euroområde 49 %. Endelig observerer man visse sociodemografiske konstanter. De unge mennesker, ledere og studerende er de grupper, hvor der er flest, der støtter en samordnet indsats mellem medlemsstaterne over for krisen. Flere mænd end kvinder mener, at euroen generelt har afdæmpet krisens negative konsekvenser. De emner, der berører dagligdagen og de sociale spørgsmål, er stadig de vigtigste i forbindelse med krisen, navnlig for kvinderne. De dårligst stillede befolkningsgrupper er de, hvor der er færrest, der betragter Den Europæiske Union som den aktør, der er i den bedste position til at give dem mulighed for at drage størst mulig fordel af globaliseringens positive virkninger eller beskytte dem mod dennes negative virkninger. Endelig kan man fem år efter Lehman Brothers' fald observere betydelige forskelle på svarene fra borgere fra visse lande, der er hårdest ramt af krisen, og de andre lande. NB: I bilaget findes en detaljeret sociodemografisk analyse af en række spørgsmål samt forskellene mellem euroområdet og ikke-euroområdet. 3

4 Hovedpunkter For at håndtere krisen mener et stort flertal af europæerne stadig, at koordinering mellem medlemsstaterne er en bedre måde at håndtere krisen på end individuelle foranstaltninger, selv om svarene til fordel for sidstnævnte stiger. En ud af fem europæere mener, at Den Europæiske Union er den aktør, der bedst kan håndtere konsekvenserne af den økonomiske og finansielle krise mest effektivt. Næsten samme andel mener, at den nationale regering er den bedst egnede til dette. Tre ud af fire europæere mener, at beskæftigelse og bekæmpelse af arbejdsløshed bør prioriteres højest. På trods af den økonomiske og sociale krise, er der flere, der mener, at euroen har afdæmpet krisens konsekvenser, men de er stadig i kraftigt mindretal. To ud af fem europæere er af den opfattelse, at Den Europæiske Unions budget, der udgør ca. 1 % af alle medlemsstaters bruttonationalproduktet (BNP) (dvs. omkring 145 mia. euro) er "passende", en ud af fem mener, at det er "for småt" og en ud af ti at det er "for stort". I spørgsmålet om, hvilke områder der bør prioriteres med EU-budgettet, satte europæerne beskæftigelse og sociale anliggender øverst, efterfulgt af økonomisk vækst, uddannelse og erhvervsuddannelse. Midt i drøftelserne om bankunionen støtter flertallet af adspurgte, at der gennemføres foranstaltninger på europæisk plan i stedet for på nationalt plan. Indtil 2025 mener nær ved en ud af to europæere, at Den Europæiske Union er den aktør, der bedst kan give dem mulighed for at drage fordel af globaliseringens positive virkninger. Europæerne er lige delt mellem Den Europæiske Union og den nationale regering i spørgsmålet om, hvem der kan beskytte dem bedst mod globaliseringens negative virkninger. For de adspurgte er de tre initiativer, der bedst kunne optimere den europæiske økonomis resultater: Forbedring af erhvervsuddannelse og almindelig uddannelse, reducering af det offentlige underskud og den offentlige gæld og lettelse af oprettelse af nye virksomheder For næsten tre ud af fire europæere vil Kina være verdens største økonomi i 2025, langt foran USA og Den Europæiske Union. 4

5 Resultater 1. Reaktioner på krisen Reagere sammen eller hver for sig? I forhold til marts 2012 foretrækker europæerne, om end i mindre udstrækning, samordning mellem medlemsstaterne frem for individuelle foranstaltninger til håndtering af krisen. En ud af to europæere (50 %, -5) mener, at de ville være beskyttet bedre mod den nuværende krise, hvis deres "traf "samordnede foranstaltninger" med de øvrige EU-medlemsstater, 41 % (+3) ville føle sig bedre beskyttet hvis deres land traf "individuelle foranstaltninger". o For så vidt angår "samordnede foranstaltninger mellem medlemsstaterne", kan der konstateres en forskel på 14 procentpoint mellem euroområdet (55 %) og ikkeeuroområdet (41 %). o På nationalt plan er de adspurgte i Estland (71 %, +9), en Tyskland (66 %, -1), Malta (66 %, -1) og i Finland (66 %, -3) mere tilbøjelige til at foretrække samordnede foranstaltninger. Til gengæld hælder de europæiske borgere i Det Forenede Kongerige (61 %, -1), på Cypern (53 %, +4), i Ungarn (48 %, +6) og i Den Tjekkiske Republik (48 %, -4), mere til individuelle foranstaltninger til håndtering af krisen. o På sociodemografisk plan kan det konstateres at: Der er lidt flere mænd (52 %) end kvinder, der foretrækker samordnede foranstaltninger. Blandt ledere (61 %) og studerende (58 %) er der flere, der foretrækker samordnede foranstaltninger mellem medlemsstaterne end blandt arbejdsløse (46 %) og arbejdstagere (44 %) der er mere tilbøjelige til at foretrække individuelle foranstaltninger. 2. Hvilken aktør kan handle mest effektivt over for krisens konsekvenser? Set med europæernes øjne kan Den Europæiske Union (22 %) og den nationale regering (21 %) håndtere konsekvenserne af den økonomiske og finansielle krise "mest effektivt". På sociodemografisk plan konstateres det, at det er blandt de unge, at der er flest (25 %), der mener, at Den Europæiske Union er den aktør, der bedst kan håndtere krisen. 3. Prioriterede politikker i forbindelse med krisen På spørgsmålet om hvilke prioriterede politikker der bør gennemføres i forbindelse med krisen, svarede et stort antal europæere "beskæftigelse og bekæmpelse af arbejdsløshed" (74 %, +2) sammenlignet med juni 2012 og "genopretning af 5

6 væksten" (35 %, =). "Købekraft og bekæmpelse af inflation (34 %, -1) kommer langt bagefter. Stadig sammenlignet med sidste år konstateres der en svag nedgang i antallet af adspurgte, der nævner reduktion af medlemsstaternes offentlige gæld(32 %, -5). Til gengæld nævnes andre daglige bekymringer oftere blandt svarene: "pensioner" (31 %, +3) og "bolig" (21 %, +3). 4. Euroens rolle Selv om tallet er faldende, mener flertallet stadig (51 %, -3), at euroen "ikke overordnet har afdæmpet" krisens negative konsekvenser", medens antallet af de der mener, at euroen har "afdæmpet" krisens negative konsekvenser, stiger 38 % (+4). o På nationalt plan konstateres de største stigninger blandt de lande eller adspurgte, der mener, at euroen har "afdæmpe" krisens konsekvenser i Polen (42 %, +15) i Tyskland (41 %, +13) og i Estland (40 %, +12). De største fald findes i Nederlandene (26 %, -7), i Spanien (27 %, -5) og i Grækenland (37 %, -3). o På sociodemografisk plan: - Der er flere mænd (41 %) end kvinder (35 %), der mener, at euroen "overordnet har afdæmpet" krisens konsekvenser. Dette er ligeledes tilfældet for ledere (43 %), arbejdstagere (41 %) og studerende (41 %). - Til gengæld er der flere blandt de arbejdsløse (55 %) og hjemmegående (53 %), der mener, at "euroen ikke overordnet har afdæmpet" krisens konsekvenser. Det bør bemærkes, at de adspurgte, der er bosat i landdistrikter (55 %), hælder mere i denne retning, end de, der er bosat i små eller mellemstore byer (50 %), eller i store byer (48 %). 5. Euroområdet i 2025? Har euroen en fremtid i ikke-euroområder? Med henblik på at måle borgerne i ikkeeuroområders holdning til dette spørgsmål, blev de spurgt, om de mente, at deres land vil have vedtaget euroen i Et flertal blandt de adspurgte mener, at deres land vil have vedtaget euroen i Det er tilfældet for syv lande i ikke-euroområdet: Letland 90 %, Kroatien 79 %, Litauen 75 %, Rumænien 67 %, Polen 60 %, Ungarn 55 % og Bulgarien 52 %. Dette er derimod ikke tilfældet for to andre lande, nemlig Det Forenede Kongerige med 71 % og Sverige med 62 %. 6

7 I Danmark og Den Tjekkiske Republik er meningerne fuldstændigt lige fordelt: i Danmark svarede 49 % ja og 49 % nej og i Den Tjekkiske Republik svarede 47 % ja og 47 % nej. 6. Den Europæiske Unions budget Feltarbejdet for denne undersøgelse fandt sted i dagene efter den politiske aftale, der blev indgået mellem de tre europæiske institutioner om budgettet for Aftalen blev opnået den 27. juni 2013 efter måneders vanskelige forhandlinger og adskillige drøftelser mellem og i institutionerne. Det blev indledningsvis forklaret de adspurgte, at EU-budgettet udgør 1 % af alle medlemsstaters bruttonationalprodukt (BNP), hvilket svarer til ca. 145 mia. euro. De europæiske borgere blev spurgt om denne andel. Næsten to ud af fem europæere (39 %) fandt denne budgetandel passende. o Danmark (59 %), Den Tjekkiske Republik (56 %) og Østrig (56 %) var på nationalt plan de lande, hvor den offentlige mening i videst omfang vurderede, at andelen på 1 % af BNP var "passende". Til gengæld var svarprocenten lavest i Spanien (23 %), Frankrig (26 %), og Cypern (28 %). o Forskellen mellem euroområdet (36 %) og ikke-euroområdet (45 %) er på ni procentpoint. o På det sociodemografiske plan er der flere mænd (42 %) end kvinder (37 %), der finder at budgettet er "passende". Der samme gælder for arbejdstagerne (49 %)og ledere (47 %), i modsætning til hjemmegående (29 %) og arbejdsløse (32 %). 22 % af de adspurgte mente, at denne budgetandel er "for lille". o På nationalt plan var der flest, der svarede "for lille" i Frankrig (39 %), i Luxembourg (37 %) og på Cypern (31 %) og færrest i Bulgarien (13 %), og i Det Forenede Kongerige, i Østrig og i Nederlandene (14 % ). o Forskellen mellem euroområdet (25 %) og ikke-euroområdet (17 %) er på otte procentpoint. o På det sociodemografiske plan er der igen flere mænd (25 %) end kvinder (19 %), der mener, at budgetandelen er "for lille". Der samme gælder for studerende (26 %) og ledere (25 %), i modsætning til pensionister og arbejdsløse (19 %) og arbejdstagere (21 %). 13 % af de adspurgte fandt, at budgetandelen er "for stor". o På nationalt plan er de adspurgte, der af denne mening, koncentreret i Det Forenede Kongerige (22 %), i Belgien (19 %) og i Nederlandene (19 %). Estland (4 %), Litauen (5 %), Malta og Letland (6 %) er de tre lande, hvor svarraten er højest. 7

8 o Forskellen mellem euroområdet (12 %) og ikke-euroområdet (14 %) er på to procentpoint. Når disse tal sammenlignes, konstateres det, at budgettet anses som værende "for småt" i alle medlemsstaterne undtagen Det Forenede Kongerige, Østrig og Nederlandene. 26 % af europæerne svarede "ved det ikke". o På nationalt plan findes det højeste antal, der svarede "ved det ikke" på Malta (47 %), i Bulgarien (47 %) og i Spanien (39 %) og det laveste i Belgien (9 %), i Danmark (12 %) og i Sverige (14 %). o Forskellen mellem euroområdet (27 %) og ikke-euroområdet (24 %) er på tre procentpoint. 7. Prioriteringer for Den Europæiske Unions budget Efter spørgsmålet om EU's budget i forhold til BNP blev europæerne opfordret til at udtale sig om, hvordan de mener, at budgettet bør prioriteres. I betragtning af den aktuelle økonomiske og sociale krise, er det ingen overraskelse, at de udtalte sig til fordel for: Sociale anliggender og beskæftigelse (50 %) Økonomisk vækst (48 %) Uddannelse og erhvervsuddannelse (43 %) Folkesundhed (41 %) "Sociale anliggender og beskæftigelse" nævnes af 75 % af borgerne i Spanien, 73 % i Portugal, 71 % i Slovakiet og 70 % i Finland. o Forskellen mellem euroområdet (53 %) og ikke-euroområdet (43 %) er på ti procentpoint. "Den økonomiske vækst" nævnes oftest på Cypern (78 %), i Grækenland (69 %) i Bulgarien og i Ungarn (64 % i hvert). o Det bemærkes, at forskellen mellem euroområdet (49 %) og ikke-euroområdet (47 %) kun er på to procentpoint. Endelig nævnes "almindelig uddannelse og erhvervsuddannelse" oftest i Tyskland (59 %), i Spanien (57 %), på Cypern, i Luxembourg og i Nederlandene (56 %). o Her nåede forskellen mellem euroområdet (48 %) og ikke-euroområdet (36 %) op på to procentpoint. 8

9 8. Den overordnede reform af banksystemet Europa-Parlamentet har gennem mere end et år gentagne gange udtalt sig til fordel for en hurtig stiftelse af en bankunion på EU-plan. Økofinrådet den juni 2013 (nogle dage efter denne undersøgelses feltarbejde) udarbejdede en generel strategi om emnet. Europa-Parlamentet gav således den 12. september 2013 sit endelige samtykke til oprettelse af en europæisk banktilsynsmekanisme, som sigter mod at forudse fremtidige bankafviklinger i EU, og som udgør en vigtig etape mod en fremtidig europæisk bankunion. I samtlige spørgsmål støtter et flertal af europæerne foranstaltninger på EU-plan frem for på nationalt plan. Der konstateres dog en stor forskel mellem euroområdet og ikke-euroområdet, der, afhængig af emnet, spænder lige fra 11 til 18 procentpoint. Overvågning af og tilsyn med bankerne 54 % mener, at dette gøres "mest effektivt på europæisk plan" De lande, hvor flest adspurgte foretrak foranstaltninger EU-plan, var Nederlandene (72 %), Tyskland (70 %), Letland (65 %) og Slovenien (65 %). De laveste svarrater var i Det Forenede Kongerige (32 %), Rumænien (35 %) og på Malta (44 %). Regulering af og loft over bankansattes bonusser: 54 % svarede, at dette gøres "mest effektivt på europæisk plan" Den største del og den mindste del af de adspurgte som mener, at dette gøres "mest effektivt" på EU-plan findes i de ovenstående lande, nemlig i Nederlandene (69 %), Tyskland (68 %), Letland (64 %) mod Det Forenede Kongerige (34 %), Malta (39 %) og Rumænien (46 %). Indskudsgaranti for privatpersoner: 47 % mener, at dette gøres "mest effektivt" på EU-plan (mod 45 % for "mest effektivt på nationalt plan"). De EU-borgere, der støtter denne garanti for deres bankindlån på EU-plan, er Letland (65 %), Litauen (61 %) og Slovenien (57 %). Den mindste andel findes i Det Forenede Kongerige (29 %), Finland (31 %) og på Malta (36 %). Støtte til banker i vanskeligheder: 57 % svarede, at dette gøres "mest effektivt på europæisk plan" De fleste svar til fordel for foranstaltninger på EU-plan kommer fra de tre baltiske lande: Letland (72 %), Estland (70 %) og Litauen (69) og fra Slovenien (69 %). De laveste svarrater var i Det Forenede Kongerige (36 %), Rumænien (49 %) og i Østrig (51 %). Der konstateres store forskelle mellem de adspurgte fra euroområdet og de adspurgte fra ikke-euroområder. Inden for euroområdet er der flere, der mener, at de forskellige foranstaltninger vil være mere effektive på EU-plan. I ikke9

10 euroområdet mener flertallet, at tre ud af fire foranstaltninger ville være mere effektive, hvis de blev gennemført på nationalt plan. 9. Tre initiativer til forbedring af den europæiske økonomis resultater Europæerne blev ligeledes spurgt, hvilke tre foranstaltninger der set med deres øjne ville forbedre den europæiske økonomis resultater mest. De svarede følgende: Forbedring af erhvervsuddannelse og almindelig uddannelse (47 %) o På nationalt plan angives dette initiativ mest på Cypern (66 %), i Tyskland (64 %) og i Luxembourg (59 %). Det angives mindst i Litauen (34 %), i Italien og i Slovenien (35 %). o Forskellen mellem euroområdet (49 %) og ikke-euroområdet (43 %) er på seks procentpoint. Reducering af det offentlige underskud og den offentlige gæld (32 %) o På nationalt plan er dette initiativ det mest valgte på Cypern (53 %), i Grækenland (44 %), på Malta, i Frankrig, i Den Tjekkiske Republik og i Finland (41 %). Det var det mindst valgte initiativ i Bulgarien (16 %), i Estland (17 %), i Polen og i Rumænien (20 %). o Forskellen mellem euroområdet (33 %) og ikke-euroområdet (30 %) er på tre procentpoint. Lette virksomhedsoprettelse (32 %) o På nationalt plan nævnes virksomhedsoprettelse oftest i Litauen (47 %), i Spanien (45 %), i Bulgarien og i Frankrig (44 %). De lande, hvor dette initiativ nævnes mindst, er Slovenien (15 %), Nederlandene (18 %) og Slovakiet (20 %). o Forskellen mellem euroområdet (34 %) og ikke-euroområdet (29 %) er fem procentpoint. 10

11 10. Europæerne og globaliseringen frem til år 2025 Inden for rammerne af denne store undersøgelse handlede flere spørgsmål om, hvordan europæerne ser deres egen og Den Europæiske Unions fremtid. Visse af disse spørgsmål indgik i den første interinstitutionelle del, der blev offentliggjort den 5. september. I denne anden del om økonomiske og sociale spørgsmål blev de interviewede personer bedt om at udtale sig om globaliseringen. Hvilken aktør vil bedst kunne hjælpe europæerne til at "drage nytte" af globaliseringens positive virkning frem til år 2025? Næsten hver anden europæer (49 %) angiver "Den Europæiske Union" frem for "den nationale regering" (43 %) og "de private virksomheder" (30 %). o På nationalt plan er det de adspurgte fra Rumænien (68 %), Belgien (66 %) og Malta (65 %), der oftest svarer "Den Europæiske Union". De laveste svarrater blev målt i Det Forenede Kongerige (33 %), Letland (40 %) og Slovenien (40 %). o På sociodemografisk plan er fordelingen af de der mener, at Den Europæiske Union er den aktør, som bedst kan hjælpe dem med mest effektivt at drage nytte af globaliseringens positive virkning, den følgende: Mænd (52 %) i videre udstrækning end kvinder (46 %). De studerende (57 %) og lederne (55 %) i videre udstrækning end pensionisterne (46 %), arbejdsløse (43 %) hjemmegående kvinder (43 %). Stadig med blikket frem til 2025, hvilken aktør vil "mest effektivt kunne beskytte" europæerne mod "globaliseringens negative virkning frem til år 2025? Her er europæerne fordelt lige mellem "Den Europæiske Union" (49 %) og "den nationale regering" (49 %). De efterfølges af "ngo'er " (19 %) og "de private virksomheder" (18 %). Når svarene under "Den Europæiske Union" analyseres, konstateres følgende variationer: o På nationalt plan får svarene flere stemmer i Belgien (67 %), på Malta (64 %) og i Luxembourg, Danmark og Rumænien (62 %). De laveste svarrater blev observeret i Det Forenede Kongerige (34 %), Letland (37 %) og Spanien (38 %). o I ikke-euroområdet er flertallet af den opfattelse, at det er den nationale regering, der bedst kan beskytte borgerne mod globaliseringens negative virkninger frem til 2025 (53 % mod 47 % for Den Europæiske Union). Inden for euroområdet er situationen den modsatte (46 % mod 49 %). o På det sociodemografiske plan findes de sædvanlige forskelle: 11

12 Flere mænd (52 %) end kvinder (46 %) nævner Den Europæiske Union. Dette er ligeledes tilfældet for ledere (56 %), arbejdstagere (54 %) og studerende (54 %) i højere grad end arbejdsløse (42 %) og hjemmegående (43 %). Hvem vil være den største økonomiske magt frem til 2025? Inden for rammerne af denne undersøgelse var det ligeledes nyttigt at undersøge, hvordan europæerne ser den økonomiske magt i For næsten tre ud af fire europæere (73 %) vil Kina være verdens største økonomi i 2025, efterfulgt af USA (51 %) og Den Europæiske Union (24 %). Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Jacques Nancy

13 A. REAKTIONER PÅ KRISEN 1) EU-gennemsnit 13

14 2) Nationale resultater 14

15 3) Nationale udviklinger 15

16 B. HVILKEN AKTØR KAN REAGERE MEST EFFEKTIVT PÅ KRISENS KONSEKVENSER 1) EU-gennemsnit Dette spørgsmål indgik i Standard Eurobarometer (EB79), der blev gennemført i maj

17 2) Nationale resultater Dette spørgsmål indgik i Standard Eurobarometer EB79, der blev gennemført i maj

18 3) Nationale udviklinger Dette spørgsmål indgik i Standard Eurobarometer EB79, der blev gennemført i maj

19 C. PRIORITEREDE POLITIKKER I FORBINDELSE MED KRISEN 1) EU-gennemsnit 19

20 2) Nationale resultater 20

21 3) Nationale udviklinger 21

22 D. EUROENS ROLLE 1) EU-gennemsnit 22

23 2) Nationale resultater 23

24 3) Nationale udviklinger 24

25 E. HVORDAN SER EUROOMRÅDET UD I ÅR 2025? *Dette spørgsmål blev kun stillet i lande, som ikke er med i euro'en 25

26 Nationale resultater *Dette spørgsmål blev kun stillet i lande, som ikke er med i euro'en 26

27 Nationale udviklinger *Dette spørgsmål blev kun stillet i lande, som ikke er med i euro'en 27

28 F. DEN EUROPÆISKE UNIONS BUDGET 1) EU-gennemsnit 28

29 2) Nationale resultater 29

30 3) Nationale udviklinger 30

31 G. PRIORITERINGER FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS BUDGET 1) EU-gennemsnit 31

32 2) Nationale resultater 32

33 3) Nationale udviklinger 33

34 H. DEN OMFATTENDE REFORM AF BANKSYSTEMET 1) EU-gennemsnit 34

35 2) Nationale resultater 35

36 3) Nationale udviklinger 36

37 I. TRE INITIATIVER TIL FORBEDRING AF DEN EUROPÆISKE ØKONOMIS RESULTATER 1) EU-gennemsnit 37

38 2) Nationale resultater 38

39 3) Nationale udviklinger 39

40 J. EUROPÆERNE OG GLOBALISERINGEN FREM TIL ÅR Hvilke aktører kan bedst sætte europæerne i stand til at drage nytte af globaliseringen 1) EU-gennemsnit 40

41 2) Nationale resultater 41

42 3) Nationale udviklinger 42

43 2. Hvilke aktører kan bedst beskytte europæerne mod globaliseringens negative virkninger 1) EU-gennemsnit 43

44 2) Nationale resultater 44

45 3) Nationale udviklinger 45

46 3. Verdens største økonomi i ) EU-gennemsnit 46

47 2) Nationale resultater 47

48 3) Nationale udviklinger 48

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 21. august 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, 30 november 2015 Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter 2015 - Del II ANALYTISK OVERBLIK

Læs mere

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bruxelles, den 30. januar 2015 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Dækning: EU-28 (27

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU? " Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion

Kollokvium den 2. marts 2010: Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU?  Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Direktorat C - Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 5. marts 2010 Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke

Læs mere

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Generaldirektoratet for Kommunikation DIREKTORAT C - Forbindelser med Borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Bruxelles, den 21. maj 2012 Europa-Parlamentet

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSE Dette

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ KØN Dette fokus

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse Bruxelles, den 2. marts 2009 FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET Sammenfattende analyse På aftenen for kvindernes internationale kampdag og i lyset af det forestående valg til Europa

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Parlameter 2016 Analytisk oversigt Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Forfatter: Jacques

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Europæerne og krisen. Rapport. Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010

Europæerne og krisen. Rapport. Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010 EUROPEAN PARLIAMENT Europæerne og krisen Rapport Feltarbejde: august september 2010 Offentliggørelse: november 2010 Special Eurobarometer/Wave 74.1 TNS Opinion & Social Eurobaromètre spécial / Vague 74.1

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne EUROPA-PARLAMENTET Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne Rapport Fieldwork: April-maj 2011 Offentliggørelse: Oktober 2011 Special Eurobarometer / Wave 75.2 TNS Opinion & Social Denne

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Budget. Bruxelles, den 21. november Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland

PRESSEMEDDELELSE samling i Rådet. Økonomi og finans. Budget. Bruxelles, den 21. november Ulla-Maj WIDEROOS Anden finansminister i Finland Europaudvalget 2006 2764 - økofin Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 15215/06 (Presse 323) PRESSEMEDDELELSE 2764. samling i Rådet Økonomi og finans Budget Bruxelles, den 21. november

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering

Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Europæerne i 2016: Opfattelse og forventninger, bekæmpelse af terrorisme og radikalisering Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet Undersøgelse Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/2039(INI) 7.4.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om mindsteindkomstens betydning for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Særlig EUROBAROMETERUNDERSØGELSE 320 Vælgerundersøgelse efter valget Særlig Eurobarometerundersøgelse EUROPA- PARLAMENTET Europa- Kommissionen Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Feltarbejde:

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Regeringens ungepakke: Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere