Hermed fotokopi af en artikel af undertegnede publiceret i Bibliotek for Læger 2011 bind 203, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed fotokopi af en artikel af undertegnede publiceret i Bibliotek for Læger 2011 bind 203, s. 305-321."

Transkript

1 Transportudvalget TRU alm. del Bilag 196 Offentligt Troels Kardel hammel -Hol+evej 117B Holte Til Folketingets trafikudvalg Hermed fotokopi af en artikel af undertegnede publiceret i Bibliotek for Læger 2011 bind 203, s Der er dels nogle overvejelser over arkitekturen af de store statsinstitutioner på Nørre Fælled i København, dels et forslag side 311 med en tilføjelse til Metro Cityringen af en direkte forbindelse mellem Trianglen og Nørrebros Runddel med en station ved Rigshospitalet. Det er min opfattelse at Cityringen som nu opføres ikke er optimal anvendelse af de bevilgede statsmidler. I forbindelse med sidstnævnte forslag vil jeg bede udvalget granske et forslag fra Metro-selskabet om en ny linje til Nordhavnsbydelen under udvikling. Denne linje skulle i henhold til avisartikler føres ind til Trianglen og videre mod City. Hvad ville vel være mere naturligt end at lade den krydse Trianglen mod Rigshospitalet og Nørrebros Runddel og derfra ud mod sydvest et sted. Det er mit håb at disse tanker kan trives i trafikudvalget. Med venlig hilsen Troels Kardel cd,. ^oceyi Telefon (+45) /

2 Transport-og Energiministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Etablering af en Cityring Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartereme og Frederiksberg. Cityringen får 17 underjordiske stationer af samme type, som kendes fra for eksempel Kongens Nytorv.!''?Mmf<zr.wi'.h Cityringen får en linieføring, der dækker følgende stationer: Københavns Hovedbanegård, v. Rådhuspladsen, v. Christiansborg, v. Kongens Nytorv, v. Frederikskirken, Østerport Station, v. Trianglen, v. Poul Henningsens Plads, v. Vibenshus Runddel, v. Rådmandsmarken, Nørrebro Station, v. Nørrebros Runddel, v. Landsarkivet, v. Aksel Møllers Have, Frederiksberg Station, v. Platanvej samt på Vesterbro (v. Tove Ditlevsens Plads, v. Enghave Plads eller v. Otto Krabbes Plads). Stationsplaceringen på Vesterbro skal fastlægges nærmere i det videre forløb. Med en Cityring bliver København og Frederiksberg en banebetjent by. 1 kombination med S-togslinierne og Metroens etape 1-3 kommer der er et finmasket banenet i centrum af hovedstaden. Det betyder, at cirka 85 procent af alle boliger, arbejds- og studiepladser i de tætteste bydele ligger indenfor 600 meters afstand af en Metro eller S-togsstation. For de fleste bliver der mindre end 10 minutters gang til den nærmeste station. I alt vil beboere og arbejdspladser/studiepladser være i gangafstand fra en Metrostation på Cityringen. Cityringen vil fuldt indkørt få cirka passagerer om dagen og samtidig øges passagerantallet på de eksisterende metrolinier lidt. Cityringen bliver en central del af byens kollektive trafik med tog med få minutters mellemrum og korte rejsetider. Cityringen åbner omkring Anlægsarbejdet kan efter lovbehandling og vedtagelse, gennemførelse af VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkningerne for Miljøet), projektering og udbud begynde i år Der henvises i øvrigt til resumérapporten fra udredningen om Cityringen fra maj 2005.

3 Transport-og Energiministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Økonomi vedr. Cityringen På baggrund af den tekniske dokumentationsrapport "Udredning om Cityringen" er den samlede anlægssum anslået til ca. 15 mia. kr. Til finansiering af det samlede projekt indskyder staten Københavns Havn A/S til en værdi på 4,6 mia. kr. Heraf anvendes 0,3 mia. kr. til finansiering af reinvesteringer i Ørestadsselskabet og Frederiksbergbaneselskabet og 0,3 mia. kr. som tilskud til forbindelsesvejen mellem Nordhavnen og Helsingør-motorvejen, som Københavns Kommune anlægger. Det betyder, at staten bidrager med 4 mia. kr. til Cityringen, Frederiksberg og Københavns kommuner indskyder tilsammen 5,6 mia. kr. i Cityringen og de fremtidige nettodriftsindtægter finansierer 5,4 mia. kr. Til fordeling af det samlede kommunale finansieringsbidrag anvendes de budgetterede anlægsudgifter i hver kommune. Det betyder, at Københavns Kommune skal indskyde 4,8 mia. kr. (85,1 pet. af 5,6 mia. kr.) i Cityringen, mens Frederiksberg Kommune skal indskyde 0,8 mia. kr. (14,9 pet. af 5,6 mia. kr.). Tabel 1. Økonomien i Cityringen, mia. kr. Anlæg 1 Drift (netto) 2 Statens indskud (værdien af Københavns Havn A/S) Kommunal finansiering heraf Københavns Kommune heraf Frederiksberg Kommune 15,0-5,4 rn. m X6 4,8 0,8 1) Anlægssummen er opgjort som en sum af de årlige udgifter i projekterings- og anlægsperioden. Opgøres anlægssummen som nutidsværdi, er den samlede udgift 13,5 mia. kr. 2) Omfatter bl.a. nettodriftsindtægter fra Cityringen, renteindtægter/renteudgifter og reinvesteringer. Med denne fordeling af det kommunale bidrag kommer Københavns Kommune til at betale 55 pet. af statens og Københavns Kommunes samlede bidrag på i alt 8,8 mia. kr., mens staten kommer til at betale 45 pet. Det svarer til de nuværende ejerforhold i Ørestadsselskabet, hvor Københavns Kommune har en ejerandel på 55 pet. og staten har en ejerandel på 45 pet. Ses på de tre parters andel af det samlede indskud i projektet på 9,6 mia. kr., er Københavns Kommunes ejerandel af Cityringen 50 pet., statens ejerandel er 41,7 pet., og Frederiksberg Kommunes andel er 8,3 pet. Anlægsskønnet for Cityringen indeholder en række risici. Erfaringsmæssigt vil der forekomme uforudsete fordyrelser af projektet. Tilsvarende er prognoserne for passagertilstrømningen usikre. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Regeringen er enige om, at uforudsete merudgifter skal finansieres i forhold til den nævnte fordelingsnøgle.

4 Transport-og Energiministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Udvikling af Københavns Nordhavn til et attraktivt bolig- og erhvervsområde I tilknytning til aftalen om Cityringen har regeringen og Københavns Kommuneindgået en særskilt aftale om udvikling af dele af Københavns Nordhavn. Udviklingen af Nordhavnen skal være med til at betale for udbygningen af Metroen. Havnebassinerne og Svanemøllebugten rummer unikke herlighedsværdier og danner et godt udgangspunkt for at skabe et nyt, attraktivt bykvarter langs kajerne i Nordhavnen, tæt på Østerbro. Regeringen og Københavns Kommune har derfor aftalt, at der kan bygges m2 bolig og erhverv i Århusgadeområdet fra 2008 og yderligere m2 ved Kalkbrænderi løbet fra 2015, jf. kortet nedenfor. Udbygningen forventes at kunne begynde i 2008, og området forventes færdigudbygget om år. :: 1-- :,-. ' i " 5 : ' : - i l : 5;.,..--.-J*:-. :: i : : :::! Z : :;<:!:«' S S SS i " -. * «! * 5 i W^W ln-^v. '.-' 'J>4i w * ^ r ^.? S ^ r f > A S --=".-. %,.*... ~zm?:yz:-:-if»m:,:. :i:. ^ Udbygningen planlægges og tilpasses i overensstemmelse med havneaktiviteterne i Københavns Havn.

5 )4 6. Dahl S. Om en medidnsk-naturvidenskabelig Biblioteksbygning paa Nørre Fælled. Arkitekten Maanedshæfte juni 1931: Christiansen JH. Varming, Kristoffer Nyrop. I: Weilbach. Dansk kunstnerleksikon. Bind 8. København: Munksgaard/Rosinante, 1998: Dahl S. Universitetsbibliotekets nye Bygning. København: Gads Forlag, Bay JC. John Crerar Biblioteket. Bogens Verden, 1926:1-7,19-25 & Dahl S, red. Haandbog i Bibliotekskundskab I-IL København: H. Hagerups Forlag, Ostenfeld Pedersen S, Troelsen A. Introduktion. Passepartout 2009;28: Dahl S. En Vurdering. Bogens Verden 1935: Lauritzen V. Forslag til et nyt Zoologisk Museum paa Nørre Fælled. Arkitekten juni 1931: Lyhne V, Nielsen KB, red. Tankebygninger. Aarhus: Klim, 1994, 15. Dahlkild N. Bauhaus og Danmark. Architectura 2006;28: Dagens Nyheder, 4. oktober 1934, 17. Politiken, 6. oktober Social-Demokraten, 27. februar Hansen RL. Det nye Universitetsbibliotek. Bogens Verden 1938: Lørring L, Nielsen EK, red. Books and Buildings. Danish Research Library Architecture in the 1990s. København; Forskningsbibliotekernes Chefkollegium, fy&euk b by* &>/(, Z/3 { t. 3éf-izl CAUSERI " _. / --,., Om biblioteket på Nørre Allé før og nu-og om»vidensbydelen«, bogfund på nettet og Riget i midten Troels Kardel 305 Rungende akustik og trafikstøj indgår i rammen om det gamle universitetsbibliotek på Nørre Allé i København. Biblioteket blev tidligere kaldt UB2 (Universitetsbibliotekets 2. afdeling) og skiftede derefter navn til DNLB (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek). Det er nu en afdeling under Det Kongelige Bibliotek benævnt Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek. Kært barn har mange navne, og ingen af dem er heldigvis engelske. I min erindring om biblioteket fra studietiden i 1950'erneog 1960'erne ser jeg for mig en bibliotekar med blankslidt bag og jakke i Harristweed søgende i krumbøjet stilling langs metervis af reoler med tykke opslagsværker. Også dengang sad der mange studenter på læsesalen, flest lægestuderende mellem forelæsninger, med egne eller med bibliotekets lærebøger,»lundsgaard«og»medicinsk Kompendium«og hvad de nu hed, bøger, som var åh så slidte. Stemningen var tys, tys. Man viste respekt for de flittige disputatsskrivende og for bibliotekets faste brugere: lægestofjournalister, som dengang var på ugentlig jagt efter nyheder i fagtidsskrifter, og de lærde med stabler af bøger foran studiepladsen, nogle forsynet med lup og andre med blyant bag øret, parat til livsvigtige notater. Biblioteket satte en ære i at besidde og formidle al sundheds- og naturvidenskab skrevet af danske forskere.

6 UNIVERSITETS?J5>/" 7^%'Wy / V/7.'. /».,.. 1. Universitetsbibliotekets 2. afd. 2. Studenterlæsesalen (vægmalerierne). 3. Hovedlæsesalen. 4. Det store bogtårn. 5. Arvebiologisk Inst. 6. Carlsbergfondefs biologiske Institut. Perspektivtegning af universitetet på Nørre Fælled fra forfatterens eksemplar af»håndbog for Studenter«anno Forrest ses Universitetsbiblioteket, dengang BiBUQTEK FOR LÆGER - DECEMBER , Danmarks Højskole for Legemsøvelser, Svømmehal. De to gymnastiksale. Otto Mønsted-Hallen: 2 haller for gymnastik, håndbold etc. Medicinsk-anatomisk Institut: kælder; dissektions-lokaler; stue; zool. udstill. samlinger; 1. sal: Institut for sammenlignende Anatomi; 2, sal: Histologisk embryologisk Institut; 3. sal: kursussal og atelier samt personalets frokoststue og ferrarierum for lev. dyr. Store auditorium. Lille auditorium. Dyrestalde. Kursussal og frokoststue for de studerende. Medicinsk-anatomisk Institut (fortsat); kælder: Antropologisk Institut; stue; studiesale; 1. og 2. sal: laboratorium. Farmaceutisk Højskole. Laboratorium. Auditorium. Tandlæge-Højskolen; stue: kirurgisk afd.; 1. sal: tandfyldnings-afd.; 2. sal: protese- og tandretnings-afdeling. Kemisk afd, samt portner og oldfrue. Varmecentralen. A. B.s bygninger og baner. Militærhospitalet. kaldet UB2. Et kik gennem taget viser læsesalen til venstre og studenterlæsesalen til højre. Bagtil ligger bogtårnet. BLIOTEK FOR LÆGER DECEMBER

7 I en årrække derefter var der altid halvtomt på biblioteket, men nu er der så fyldt med studerende, at det til tider kan være svært at nå frem til indgangsdøren mellem de parkerede cykler. Bibliotekets parkeringspladser står derimod halvtomme. Jeg har gennem årene haft meget glæde af funkisbiblioteket fra 1930'erne og har nu bevæget mig derind for at læse i en bog, som jeg ikke kan få i hjemlån. I DE KONGELIGE BYGNINGSINSPEKTØRERS KVARTER Biblioteket på Nørre Allé er tegnet af den i dag sjældent omtalte arkitekt Kristoffer Varming ( ), nevø til (og elev af) Martin Nyrop ( ). Sidstnævnte er mest kendt som arkitekten bag Københavns Rådhus ( ), men han var også mester for Bispebjerg Hospital ( ). Universitetsbiblioteket blev Kristoffer Varmings sidste værk, som han ikke nåede at se fuldført. Biblioteket er siden blevet vellykket ombygget af arkitektparret Eva Koppel ( ) og Nils Koppel ( ). Ved ombygningen blev lejligheden til at sætte ekstra lys- og lyddæmpende glas i de høje vinduespaneler mod syd desværre forpasset. Læsning trives ikke i indfaldende sollys og støj. Hverken bøger eller mennesker har godt af os fra trafikken. På den anden side af støjkilden Nørre Allé ligger Varmings Rockefeller Institut og som nabo til Rigshospitalet hans Niels Bohr Institut, bygninger med et anonymt eksteriør og funktionelt indrettet til deres oprindelige formål. De er begge doneret af et amerikansk fond som ramme om forskning for nobelprismodtagerne August Krogh ( ) og Niels Bohr ( ). Varming bidrog desuden til Martin Borchs ( ) nu stort set nedrevne Rigshospital. Læs mere om Varmings liv og virke i den foregående artikel. Skråt over for universitetsbiblioteket ligger Koppelparrets Panum Institut i såkaldt brutalisme, dvs. præget af store, ubehandlede betonflader ude og inde. Nogle vil måske mene, at den af kvarterets bygninger, som har gjort sig mest fortjent til brutalismebetegnelsen, er det nye Rigshospital fra Men Rigshospitalets beton er trods alt dækket af indre og ydre facadeelementer med småsten og kvalificerer sig således ikke. Længere ude ad Nørre Allé ligger Eva og Nils Koppels H.C. Ørsted Institut (opført ), og bagved det finder man samme arkitekters August Krogh Institut BIBLIOTEK FOR LÆGER DECEMBER 2011 Cykler er de studerendes foretrukne transportmiddel, og i semestermånederne er området omkring Københavns Universitetsbibliotek på Nørre Allé fyldt med mere eller mindre lovligt parkerede eksemplarer. I baggrunden skimtes professor Gottfred Eickhoffs ( ) skulptur af Niels Stensen, som ikke sjældent må finde sig i at fungere som cykelstativ (foto: Torsten Schlichtkrull). fra Parkeringspladser har erstattet de akademiske boldbaner. Endelig ligger på Tagensvej Koppelparrets Kollegiegården - hvor forfatteren boede som studerende - og Martin Borchs Studentergården. Over for sidstnævnte ligger resterne af hospitalsarkitekt Gunnar Laages ( ) militærhospital med en ganske anonym portbygning, som blev genopbygget efter en storbrand i Blegdamshospitalets smukke portbygning og Martin Borchs tillidsvækkende portbygning til Rigshospitalet (som Laage i øvrigt var konduktør på) er derimod begge revet ned. Nørre Fælled er således de kongelige bygningsinspektørers kvarter med monumentale bygningsværker, hvor en samlende idé til en universitetscampus desværre gik tabt med opførelsen af hvert institut omhyggeligt hegnet ind af skure og gennembrudt af nogle af byens tættest trafikerede BIBLIOTEK FOR LÆGER DECEMBER 2011

8 anglen og Vibenshus Runddel fra Gaderne ved de store institutioner er fyldt af trafik og parkerede biler langs enhver disponibel kantsten. Og der er flere bygninger på vej. Panum Instituttet får formentlig et forskertårn med 16 etager. Det er lige så mange som Rigshospitalet, som til gengæld renoveres og øger sit areal med ca. 40%. Copenhagen Bio Science Park (COBIS) opbygges som en forskerpark, og Niels Bohr Instituttet får en stor ny afdeling på Jagtvej. Til formålet har Bygningsstyrelsen og København Universitet i 2010 gennemført en international idekonkurrence for udbygningen af»vidensbydelen«. Konkurrencen var delt i tre sektioner, én for Nørre Campus, én for Niels Bohr Science Park og én for udbygningen af Panumkomplekset (dommerbetænkningen kan downloades fra adressen Lidt sent med disse idekonkurrencer, som snarere får konfirmatorisk karakter i et kvarter med så mange større bygningskomplekser, der er færdiggjort eller under opførelse. 1 l '.. 2>l( >.» " ' * * * : - Fremtidsperspektiv for Rigshospitalet ifølge studenterbladet Bugpressen anno Martin Borchs imposante portbygning til Rigshospitalet havde skadestue i sydfløjen, administration i nordfløjen og kandidatgang med flygel og billard over porten. På billedet spejler den gamle portbygning (og en nyere kirkeklokke) sig i det nye Rigshospitals blanke glasfacade. Kort tid efter var portbygningen revet ned, og den blev siden erstattet af en trist indgang til en underjordisk afdeling for stråleterapi og et stort, men næsten usynligt vandbassin (foto: forfatteren). I en omtale af vinderprojekterne i tidsskriftet Arkitekten [ 1 ] savner jeg i øvrigt en bemærkning om, at»vidensbydelen«er uden rimelig betjenin;af massetransportmidler. Metroens Cityring er ganske vist under op lo relse, men den slår en stor bue udenom (mellem stationerne Trianglen og Nørrebros Runddel). Den naturlige løsning ville være at tilføje en in.liv linjeføring mellem disse stationer med en station i Amorparken ml LuHenrik Harpestrengs Vej. Herved ville personale, patienter og besw.nulc fra nær og fjern kunne komme tørskoet fra Hovedbanegården til U \y;.hospitalet. Derfra er der underjordiske tunneller til Panum Institullrl og I il Rigshospitalets bygninger på Tagensvej. Staten yder et indskud (il ml.i-gsudgiften for Cityringen på fire milliarder kroner. Efter min men ni;/n ringen, som den nu opføres, langtfra en optimal anvendel.-..-.il slatsmidlerne. IND FOR AT LÆSE EN BOG PÅ DET GAMLE UNIVERSITI I MIIMI I0TEK Efter at have passeret bibliotekets enorme dør, som lukkri nu il el orden i ligt»slam«, mødes jeg ganske som tilforn afdenrungeml..il m.iik i forhal len. Et vægtæppe har ikke hjulpet stort. Bestilte bøger Itrulrs og afleveres BIBLIOTEK FOR LÆGER DECEMBER 2011

9 slås op på skærmen. Finder man ikke det søgte, er mange gamle bøger gjort tilgængelige uden for bibliotekssystemerne på en hjemmeside som books.google.com eller måske falbudt som genoptryk på amazon.com. På læsesalen ses udtryksløse ansigter, der stirrer ind i hver sin fladskærm, mens de - hastigt, men sagte - taster sig vej gennem databaser og finder de rette artikler. Når det ikke rækker, søger de videre på»big Brother Google«, eller måske var det her, søgningen begyndte, og her et eventuelt resultat til sin tid vil kunne hentes. Vi lever i en elektronisk tidsalder. Som omtrent den eneste på læsesalen sidder jeg med noget så gammeldags som en bog. Bagefter besøger jeg husets fortræffelige café, opkaldt efter generalmajor Johan Frederik Classen ( ), videnskabsbibliotekets - og Bibliotek for Lægers - store benefaktor. Efter teologistudier i København skabte han sig en formue på krudt og kugler [2]. Café Classen har afløst tidligere tiders tilrøgede kaffestue, hvor man kunne møde både flittige studerende og»evighedsstudenter«. En stor del af bibliotekets gamle videneickhoffs imponerende Stenoskulptur får en rensende douche efter graffitihærværk. Også bygningens lyse kalksten er udsat. Bemærk ét af de omtalte vinduer i bibliotekets højloftede læsesal (foto: forfatteren). Eksamensfeber. Læsesalen på Nørre Allé fyldt til bristepunktet med studerende. Til højre skimtes den tilbyggede etageadskillelse, som for nogle år siden gav mulighed for endnu flere læsepladser (foto: Torsten Schlichtkrull). ved selvbetjening som på folkebiblioteket, så der er nu kun én lav skranke og sjældent kø. Der er stadig en bogsal, hvor alle de nyere bøger står fremme, men ikke længere tidsskrifter i endeløse rækker. Katalogsalen er blevet til en»infosal«, hvor man må tale sammen. Det larmer i det sonore rum, så personalet burde gå med høreværn. Nu kan man også ligge henslængt og læse eller skrive eller bare snakke med hovederne ind mod hinanden på nogle brikse anbragt i stjerneformation. Tidsskrifter og bøger søges (og mange værker læses) elektronisk. Ønskes der adgang til at studere de rigtigt gamle bøger, må man ind om Den Sorte Diamant på Søren Kierkegaards Plads ved havnebassinet. Heldigvis er der stadig et venligt og hjælpsomt personale. De har et nyt og anderledes redskab ved hånden gennem netadgang til alverdens bøger og tidsskrifter, hvis all.så bare»skidtet«fungerer. Ingen ved længere, hvor en hesleml bog..i-i..»i livk 111:111 vidsir del, ville den allieevel va-re Hyllet. N.i-.lm.illing 313

10 314 skabslitteratur stammer fra J.F. Classens bibliotek, som - har det været hævdet - i nutidsværdi overstiger værdien af de mange godser, han efterlod til det Classenske Fideikommis. Havde Classen levet i dag, havde han gjort en god forretning ved at producere flere cykelstativer til biblioteket på ét af sine store jernværker. I midteraksen foran biblioteket på Nørre Allé går en brolagt sti ned mod det store vejkryds, tidligere den rundkørsel, hvor NESA's trolleybusser tavst trissede af sted til og fra Hellerup og Gentofte. I dette anlæg finder man den storladne dissektionsscene med anatomen Niels Stensen ( ) støbt i bronze. Få kommer dog gående op til biblioteket, så de fleste ser nu den kongelige anatom fra rygsiden - og ofte pakket ind i cykler. Ude fra vejen er der endnu et glimt af Steno at se gennem buskene. Nu hjem til nye søgninger på nettet med nogle for mig overraskende fund af gamle bøger... GAMLE BØGER KAN STUDERES HJEMMEFRA Det er muligt at søge i databaser, hjemtage artilder og læse bøger lige fra antikken til vor egen tid hjemmefra, så man stort set ikke behøver at sætte sine ben på biblioteket længere. Lad mig give nogle eksempler på for mig overraskende bogfund fra REX (Det Kongelige Biblioteks database), books.google.com og amazon.com. Først to oversatte værker af lægen og anatomen Thomas Bartholin ( ). Bogfund I Forfattere: John Pecquet og Thomas Bartholin. Fuld titel:»new anatomicai experiments of John Pecquet of Deip, By which the hitherto unknown receptacle ofthe chyle, and the transmission from thence to the subclavial veins by the now discovered lacteal chanels ofthe thorax, is plainly made appear in brutes. As also an anatomicai dissertation ofthe motion of blood and chyle. Together with the further description of the same lacteal chanels newly discovered in the body of man as well as brutes. Being an anatomicai historie, publickly propos'd by Thomas Bartoline, Dr. and Reg. Professor both in Physick and Anatomy, to Michael Lysere, answering«. Udgiver: T.W. for Octavian Pulleyn. Udgivelsesår: THE Anatomicai Hiftoiy O F.. * Thorn ns ( B art bolt mts,. Doftor and Kings Profcflbr: Concernsng the LACTEAL VEINS OF THE THO^zJX, ObÆrv'd by him lateljr fa Man 3 and Bcaft. ublickly propofed by Michael Lyfermanfwcring; LONDON, Printed by Fnmeu Ltash for OUaviftn Fnllejn^ 1^53. Titelbladet fra den engelske oversættelse af Thomas Bartholins afhancllin.ii karrene. Bogen er tilgængelig online på British tibrary vin Det Kgl. liihli I skine REX. UHU TOTI K TOR l Æfil i; Dl ( TMHI R.'(111 MIMI lo 11 K MIM /H.II.-IIK I Mill

11 316 Den monstrøse bogtitel er hentet hjem under en gennemsøgning af Bartholins lange liste af publikationer i REX. Selve bogen kan man her læse via et link til British Library. Den rummer en engelsk oversættelse af to afhandlinger om opdagelsen af legemets lymfebaner, den første af Jean (John) Pecquet, den anden af Thomas Bartholin. Hver afhandling har sit eget titelblad og sin egen paginering. Midt inde i bogen findes titelbladet til Bartholins 127 sider lange del af bogen. Det er godt gemt væk og måske derfor sjældent omtalt. Første del af bogen er af den franske anatom Jean Pecquet ( ) fra byen Dieppe ved Den Engelske Kanal. I 1649 opdagede Pecquet ved dyreforsøg, at chyluskar (dvs. tarmens lymfekar) ikke løber op til leveren med den fedtholdige, mælkeagtige tarmlymfe, som det ellers var blevet hævdet af Gaspar Aselli (ca ). Denne havde opdaget chyluskarrene den 23. juli 1622 og beskrevet dem i afhandlingen»de lactibus sive lacteis venis«, som udkom posthumt i Pecquet påviste, at chylus samles i receptaculum chyli og derfra via brystgangen (ductus thoracicus) føres op til vena jugularis på halsen, hvor den blandes med blodet til hjertet. Pecquets fund blev bekræftet ved dissektion af mennesker af Thomas Bartholin, hvis assistent Michael Lyser ( ) forsvarede sin disputats herom i Thomas Bartholin havde selv et eksemplar af den engelske udgave fra 1653 i sit bibliotek på landstedet Hagestedgård ved Holbæk, som uheldigvis brændte ned. Efterfølgende nævnede han bogen i et mindeskrift over de mange bøger og manuskripter, som var gået tabt [3]. Den engelske udgave af Bartholins afhandling var til salg ved St. Pauls kirkegård i London allerede året efter udgivelsen på latin i København. Interessen for værket lader sig fastslå, fordi både Pecquet og - navnlig - Bartholin er flittigt citeret (sidstnævnte mindst en halv snes gange) i kapitel 45 i»anatomia Hepatis«, et stort anlagt værk af Cambridgeanatomen og lægen Francis Glisson ( ). Dette værk er udgivet i London i 1654 [4]. Men hvorfor dette hastværk? Jo, simpelt hen fordi man fandt emnet vigtigt. Hør blot her: Fra antikken anså de lærde leveren for at være legemets største og vigtigste organ, en rangorden med rødder i antikkens haruspicier (spådomskunst ud fra dyrs og menneskers organer), som også fandt vej til de tidlige bibeludgaver. Siden kom hjertet til at overtage leverens plads i bibeloversættelserne og i sproget og den almene begrebsdannelse. Asellis fund støttede tanken om, at blodet dannes i leveren gen,i m i l Kl ul. 1 1 / I nem næring tilført med chylus fra tarmen. Dernæst påviste Pecquet som nævnt gennem forsøg, at chylus med al dens næring ikke løber til leveren, men derimod til hjertet. Bartholin fandt det samme hos mennesket, men var usikker på sit fund og foreslog pragmatisk, at noget chylus løber den ene vej, mens noget løber den anden. Det fik han ikke ros for af Glisson, som holdt med Pecquet. Først i sit næste værk -»Vasa Lymphatica«fra tog Bartholin skridtet fuld ud: Chylus løber ikke til leveren, og sådan er det forblevet. Med et pompøst digt»detroniserede«bartholin leveren til fordel for hjertet. Imidlertid kunne hjertets førerposition blandt organer kun opretholdes, indtil Bartholins egen elev Niels Stensen på baggrund af undersøgelser i Holland i 1664 i et berømt diktum erklærede, at hjertet alene er en muskel:»cor vere musculum esse«. Det er blandt andet i denne sammenhæng, at Stensens ofte citerede sætning skal forstås. I 1665 tegnede den hollandske naturforsker Jan Swammerdam ( ) og Niels Stensen under fælles studier i Paris indmundingen af ductus thoracicus i vena jugularis på venstre side. De viste dermed endegyldigt, at den mælkelignende chylus heller ikke løber til brystkirtelen for at forvandles til mælk, som datidens betegnelse antydede. Så var det fastslået. Thomas Bartholin er uden tvivl en af de mest produktive og indflydelsesrige professorer ved Københavns Universitet nogensinde, kendt for Danmarks første videnskabelige tidsskrift og en anatomibog, som udkom i talrige udgaver og blev oversat til en række sprog. Den engelske udgave er fra 1668 og omtales slet og ret som»bartholinus Anatomy«. Med mange fine illustrationer er den et besøg værd på Det Kongelige Bibliotek, men via REX kan den også studeres hjemmefra i form af British Librarys eksemplar. Bogfund II Forfattere: Johann Heinrich Meibom, Giles Jacob og Thomas Bartholin. Fuld titel:»a treatise of the use of flogging in venereal affairs, also of the office of the loins and reins. Written to the famous Christianus Cassius, Bishop of Lubeck, and privy-councellor to the Duke of Holstein. By John Henry Meibomius, M.D. Made English from the Latin original by a physician. To which is added, a treatise of hermaphrodites«. Udgiver: E. Curll in Fleet-street. Udgivelsesår: limtlnllklnl.'mmn'lili I MIK 1: 'nu

12 318 Da jeg nu var i gang med Thomas Bartholin, dukkede en anden gammel engelsk oversættelse op. Der er tale om en tidligere stort set ubemærket brevveksling med den tyske læge Johann Heinrich Meibom ( ) fra Liibeck, udgivet i Frankfurt i 1669 under titlen»de usu flagrorum in re medica«. REX oplyser ovenstående om den engelske udgave. Emnet er ferle og ris mod dovenskab og veneriske lidelser. Slående argumenter for nytten heraf fremføres af de estimerede medicinske autorer. Det er et interessant tidsdokument om brugen af hårdhændet pædagogik. Bogen er for nylig omtalt af litteraten Niklaus Largier i en indgående analyse af emnet [5]. Der er fri adgang på books.google.com eller via REX ved at søge på»bartholin flogging«. T A'O M & $4 BJUR. T J L O L L J ^ K.. $ ; f AC T A M E D I C A & PHILOSOPHICA HAFNIENSIA Ann Se Bogfund III I 1910 udkom hele 33 videnskabelige værker af Niels Stensen i en statelig tobindsfolieudgave betitlet»nicolai Stenonis opera philosophica«, redigeret af lægen og medicinhistorikeren Vilhelm Maar ( ). Temmelig overraskende fandt jeg værket genoptrykt og til salg i to varianter mellem alskens forbrugsgoder på amazon.com. Værket har igennem hundrede år udgjort tekstgrundlaget for Stenoforskningen, og som Stenointeresseret købte jeg den, selv om jeg allerede har originaludgaven. Jeg valgte den af udgaverne med et billede af en lagdelt klippeformation på titelbladet. Den er udgivet af det amerikanske forlag Bibliobazaar, som har genudgivet talrige kendte og ukendte forfattere som print on demand (hvor oplaget bestemmes af efterspørgslen). Trykkedatoen på min erhvervelse er få dage efter bestillingen på nettet. Der er tale om en komplet kopi afbind I af Vilhelm Maars udgave fra 1910 med introduktion, tekster, illustrationer og alle Maars lærde noter. Den er sat ned i størrelse og er så kompakt, at det vil være trættende at læse i den i længere tid. Den kan muligvis bestilles i et større format. Der er ingen oversættelser at ty til, så der kan næppe være et stort publikum. En bogkyndig har fortalt mig, at bogen er trykt med samme teknik og papirkvalitet som ved fotokopiering, og at den derfor ikke er langtidsholdbar. Det er ikke annonceret, at denne udgave kun indeholder Maars bind I, dvs. at bogen alene omhandler anatomiske arbejder. Det er derfor lidt af en tilsnigelse, at titelbladets illustration er et foto af en lagdelt geologisk formation. Stenos geologi kommer nemlig først i værkets bind II. I beskrivelsen af den anden nyudgivelse er anført, at det kun drejer sig om bind I mnnoti KitmMoiR-on IMIII l i j m i Qtm æm'ts figurts. > HAFNIÆ Sompabus PE r a i H AU 0 O D Acad. Bibi. :3JP". Gzomxi Cøtn&m. Typqgr. Reg. cbfccutxiii. «kan a l l e r e d h p å n e t t e t v.a G o o g ] e j m e n d e M e e] b e j e m r e t ^ a den opt.skc læsning og derfor stort set uanvendelig. Armzon.com tilby 1111,1»'"Ki"" i i mi-im mm Kim

13 320 der også udgaver af Stenos geologiske hovedværk i dansk oversættelse:»foreløbig meddelelse til en afhandling Om faste legemer, der findes naturlig indlejrede i andre faste legemer«(1902). Bogfund IV København var i 1600-tallet et nordeuropæisk center for lærdom, indtil landsdele og velstand blev sat over styr pga. krigsførelse 'erne udgav Thomas Bartholin tidsskriftet Acta Medica et Philosophica Hafniensia, som er blandt de første videnskabelige tidsskrifter overhovedet. Efter fem årgange stoppede tidsskriftet ved redaktørens død. Det var en glædelig overraskelse at opdage, at tidsskriftet kan læses via hjemmesiden hooks. google.com. AFSLUTNING Netadgang til forskellige databaser giver, som det fremgår af ovenstående eksempler, mulighed for at studere ganske mange gamle bøger og tidsskrifter hjemmefra. Med elektronisk udgivelse (eventuelt suppleret af print on demand) når ny og gammel videnskab selv en meget snæver kreds af særligt interesserede spredt ud over jordkloden. Men der vil stadig være behov for at læse i bøger, som endnu ikke er elektronisk tilgængelige. Dette var tilfældet med netop den bog, som jeg skulle ind og slå noget op i på universitetsbiblioteket. Forfatteren er C.C.A. Gosch ( ), entomolog og fra 1859 attaché ved det danske gesandtskab i London, hvorfra han udgav hovedværket»udsigt over Danmarks zoologiske Literatur«( ). Der er tale om et flerbindsværk med lange originalcitater fra det meste af den gamle danske litteratur om biologi og lægevidenskab. Det er en gammel bog, og jeg fik selvsagt ikke lov til at tage den med som hjemlån. Hjemme igen slog jeg efter på amazon.com. Jo, minsandten! Gosch står der, og jeg kunne bare have købt et genoptryk. Men ak nej! Kun ét af bindene tilbydes, og ikke lige det bind, jeg havde brug for. Derfor en opfordring til Det Kongelige Bibliotek om at få hele dette værdifulde værk digitaliseret og gjort tilgængeligt via REX. Den teknologiske udvikling har gjort det muligt hjemmefra at studere nye og gamle, almindelige og sjældne bøger og snart også mange håndskrifter og billeder. Pladsen, som blev ledig på universitetsbiblioteket ved forskernes og skribenternes udvandring, er blevet indtaget af studerende. Helt uden lærere formidles, diskuteres og kritiseres lærdom som grundlag for kommende tiders forskning. Dette»Projekt Lærdom«bør støttes med alle fornødne bevillinger. SUMMARY Troels Kardel: Notes on the University Library on Nørre Allé Bibl Læger 2011;203: Speciallæge, dr.med. Troels Kardel Gammel Holtevej 117B 2840 Holte The author reflects on changes over half a Century in the medical library in Copenhagen, now a part of The Royal Library, as seen from an old user's perspective. Further, it is described how searching the Internet can unexpectedly lead to the finding of less known versions of books and journals by Danish medical dignitaries such as Thomas Bartholin ( ) and Niels Stensen ( ). LITTERATUR 1. Uden forfatter. Vidensbydel Nørre Campus/ Niels Bohr Science Park/ Udbygning af Panum-Instituttet. Arkitekten 2011;113: Skydsgaard MA. Et tidsskrift for alle læger. Bibl Læger 2009;201: Bartholin T. On the burniitg of his library, and on medical travel. Lawrence, Kansas: The University of Kansas Libraries, Cunningham A. English manuscripts of Francis Glisson. From Anatomia Hepatis (The Anatomy ofthe Liver), Cambridge: Cambridge Wellcome Texts and Documents, Largier N. In praise ofthe whip. A cultural history of arousal. Brooklyn: Zone Books, 2007.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Det skønnes at koste 15 mia. kr. at anlægge Cityringen, jf. Udredning om Cityringen, maj 2005.

Det skønnes at koste 15 mia. kr. at anlægge Cityringen, jf. Udredning om Cityringen, maj 2005. 2. december 2005 Principaftale om etablering af en Cityring mv. Regeringen, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en Cityring, så den kan tages i brug i 2017.

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Nørre Campus 1.11 1.11 NØRRE CAMPUS Stedet Kulturmiljøet omfatter Universitetsparken, som er del af Københavns Universitets Nørre Campus med

Læs mere

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Der har i tidens løb været brugt mange forskellige stempler på UB / UB2 / DNLB (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Forventede passagertal

Forventede passagertal Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 94 Offentligt Svend Høime Hansen Rødovrevej 222D st. tv 2610 Rødovre Dato J.nr. : : 5. december 2005 004-308 Kære Svend Høime Hansen. Tak for Deres henvendelse

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sciences Po Paris (L'Institut d'études politiques (IEP) de Paris) Land: Frankrig Periode: Fra:

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL Denne vejledning henvender sig til andelshavere på Kollegiet Glanshatten, der ønsker at sælge deres andel. Læs denne vejledning grundigt, inden du henvender dig med spørgsmål.

Læs mere

LABORATORIER & CAMPUS MILJØ fokus på de fysiske rammer for fremtidens universiteter

LABORATORIER & CAMPUS MILJØ fokus på de fysiske rammer for fremtidens universiteter LABORATORIER & CAMPUS MILJØ fokus på de fysiske rammer for fremtidens universiteter Den særlige oplevelse Freie Universitätm, Berlin Den særlige oplevelse Salk Institute, San Diego, US > læringsrum Den

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Mere Metro. Af Øystein Leonardsen Cand.techn.soc. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V +4533662288 oel@okf.kk.

Mere Metro. Af Øystein Leonardsen Cand.techn.soc. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V +4533662288 oel@okf.kk. Mere Metro Af Øystein Leonardsen Cand.techn.soc. Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V +4533662288 oel@okf.kk.dk Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 Resumé I dette paper

Læs mere

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Institute of education London US AAR H Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi Navn på universitet i udlandet: Institute of education London Land: England Periode: Fra: 1 oktober 2012 Til: 14 december

Læs mere

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen 1/6 På en pragtfuld solskinsdag med skyfri himmel var 40 medlemmer af Byens Netværk samlet på Frederiksberg til

Læs mere

Kære Transportminister og Medlemmer af Folketingets Trafikudvalg

Kære Transportminister og Medlemmer af Folketingets Trafikudvalg Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 54 Offentligt Kære Transportminister og Medlemmer af Folketingets Trafikudvalg Baggrund Metro Cityringen Denne direkte henvendelse er et forsøg på at sikre at beslutningen

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

Onsdag den 23. januar 2013

Onsdag den 23. januar 2013 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Onsdag den 23. januar 2013 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser CMT 6.

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D MANDAG - BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Unik beliggenhed midt i København

Unik beliggenhed midt i København Unik beliggenhed midt i København MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Store muligheder Butik/café med et uovertruffent omsætningspotentiale. I Frederiksstadens smukke

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Udgangspunktet Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Hovedstadsområdet: Ny

Læs mere

Velkommen til Københavns Universitet! Udvikling af Københavns Universitet som bæredygtig organisation

Velkommen til Københavns Universitet! Udvikling af Københavns Universitet som bæredygtig organisation Velkommen til Københavns Universitet! Udvikling af Københavns Universitet som bæredygtig organisation Projektleder Lisbet Michaelsen Grøn Campus, Campus Plan og Byg, KU Byens Netværk på besøg på KU d.18.

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

krøyer hus i carlsberg byen

krøyer hus i carlsberg byen krøyer hus i carlsberg byen Bygningen danner overgang fra det gamle Vesterbro til det nye bykvarter, og reflekterer både boligkarréerne på Vesterfælledvej og de historiske Humleby-rækkehuse, som nabo mod

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

MEDICIN HISTORISK DANSK ÅRBOG DANSK MEDICINHISTORISK ÅRBOG 2014 42. ÅRGANG

MEDICIN HISTORISK DANSK ÅRBOG DANSK MEDICINHISTORISK ÅRBOG 2014 42. ÅRGANG DANSK MEDICINHISTORISK ÅRBOG 2014 DANSK MEDICIN HISTORISK ÅRBOG Redaktion, Aarhus (ansvarshavende) Gert Almind, Holbæk Gerda Bonderup, Aarhus Claus Fenger, Odense Sven Erik Hansen, København Søren Hess,

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 med VVM-redegørelse

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 med VVM-redegørelse Cityringen Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 med VVM-redegørelse NØRREBRO Station v/aksel Møllers Have Frederiksberg station Station v/platanvej VESTERBRO 1 Hvad er et kommuneplantillæg Kommuneplanen består

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

VISION FOR VESTERBRO METROSTATION

VISION FOR VESTERBRO METROSTATION M VISION FOR VESTERBRO METROSTATION ENGHAVE PLADS - INITIATIVET WWW.BEVARENGHAVEPLADS.DK Placeringen af Vesterbro metrostation Vi skal have mere metro i København. Der skal bygges en cityring, og det vil

Læs mere

Rådhuspladsens historie

Rådhuspladsens historie Rådhuspladsens historie I middelalderen løb bymuren med Vesterport omtrent der, hvor vi finder Vester Voldgade i dag. Det er bymurens placering i forhold til byen, der er afgørende for, den plads der senere

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Surrey Land: England Periode: Fra:6/2-2012 Til: 15/6-2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

LOKAL GUIDE for studerende. Institut for Geoscience

LOKAL GUIDE for studerende. Institut for Geoscience LOKAL GUIDE for studerende Institut for Geoscience 1. udgave, september 201 Velkommen som studerende på Institut for Geoscience Denne lokale guide har til formål at give dig et overblik over instituttet,

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i Dagtilbud Manual til Book Creator Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse Bogen begyndes Mulighed for hjælp i programmet Menuknappen "+" Menuknappen "i" Menuknappen "kasse med pil op" Hvordan

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: Queen s University of Belfast Land: Nord Irland Periode: Fra:29/1-2014 Til:14/6-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes Politique Paris (Sciences Po) Land: Frankrig Periode: Fra: Januar 2013 Til: Maj

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Kære minister Kære overborgmester Kære rektor Kære gæster

Kære minister Kære overborgmester Kære rektor Kære gæster Kære minister Kære overborgmester Kære rektor Kære gæster Niels Bohr ville have frydet sig, hvis han havde været gæst ved denne begivenhed. Ikke fordi bygningen kommer til at bære hans navn, for han var

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

Finansiering af metro til Rødovre

Finansiering af metro til Rødovre Finansiering af metro til Rødovre Rødovre Kommune 1 Indledning Forfatter: Kristian Kolstrup Dato: 1. december 2014 I dette notat giver vi et overblik over mulighederne for finansiering af en metro til

Læs mere

Læsetræning 2A. Margaret Maggs & Jørgen Brenting. - læs og forstå. illustration: Birgitte Flarup

Læsetræning 2A. Margaret Maggs & Jørgen Brenting. - læs og forstå. illustration: Birgitte Flarup Læsetræning 2A - læs og forstå Margaret Maggs & Jørgen Brenting illustration: Birgitte Flarup Denne bog er hentet fra Baskervilles Depot som e-bog til udskrivning på egen printer. Ved at købe adgang til

Læs mere

DIN NYE LEJEBOLIG TÆT PÅ VAND OG BY I NORDHAVN

DIN NYE LEJEBOLIG TÆT PÅ VAND OG BY I NORDHAVN DIN NYE LEJEBOLIG TÆT PÅ VAND OG BY I NORDHAVN Boliger med udsigt til by, himmel og hav Lejlighederne varierer i størrelse fra de mindste på 77 m 2 til de største på 150 m 2. Boligerne sikrer med deres

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d'etudes Politiques de Paris (Sciences Po) Land: Frankrig Periode: Fra: 1/9-2013 Til:

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur. Navn på universitet i udlandet: Sorbonne (Paris IV)

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur. Navn på universitet i udlandet: Sorbonne (Paris IV) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur Navn på universitet i udlandet: Sorbonne (Paris IV) Land: Frankrig Periode: Fra:18.1.13 19.6.13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

Genbo til Marmorkirken Nyistandsatte luksuslejligheder uden bopælspligt designet af Lars Gitz Architects

Genbo til Marmorkirken Nyistandsatte luksuslejligheder uden bopælspligt designet af Lars Gitz Architects Genbo til Marmorkirken Nyistandsatte luksuslejligheder uden bopælspligt designet af Lars Gitz Architects En klassisk ejendom uden bopælspligt Ejendommen Store Kongensgade 75b er opført i 1850 og ligger

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25.08 2011 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

134 TijdSchrift voor Skandinavistiek

134 TijdSchrift voor Skandinavistiek Recensies 133 H.C. Andersen. Rejseskitser 1826-1872. Billedbog uden Billeder. Et Besøg i Portugal 1866. København: DSL & Borgens Forlag, 2003. 235 s. & 98 s. [Danske Klassikere] Efterskrift og noter ved

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III Land: Frankrig Periode: Fra:07.01.2013 Til:08.04.2013 Udvekslingsprogram: Jura

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 8. august 2006 RN A607/06

RIGSREVISIONEN København, den 8. august 2006 RN A607/06 RIGSREVISIONEN København, den 8. august 2006 RN A607/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2) (beretning nr. 3/04) I. Indledning 1. I mit

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

25 tekster om udviklingen af Danish Design

25 tekster om udviklingen af Danish Design 25 tekster om udviklingen af Danish Design Vil vi gøre os gældende internationalt må vi også agere internationalt! Vi kan ikke løse Danish Designs udfordringer alene - nationalt! Det handler om at udbrede

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om kommunal adgang til at indføre trafikbetalingssystemer

Forslag til folketingsbeslutning om kommunal adgang til at indføre trafikbetalingssystemer 2007/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2007 af Poul Henrik Hedeboe (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Morten Homann (SF), Kamal

Læs mere

NOTAT. Sag: Vester Allé 26 / SuperBrugsen Sag nr.: Teknisk Udvalg mandag d. 14/ kl.18.00

NOTAT. Sag: Vester Allé 26 / SuperBrugsen Sag nr.: Teknisk Udvalg mandag d. 14/ kl.18.00 NOTAT Sag: Vester Allé 26 / SuperBrugsen Sag nr.: 520.08-33 Vedr.: Teknisk Udvalg mandag d. 14/3 2016 kl.18.00 Dato: 14/3 2016 Fordeling: Aarhus Kommune Teknisk Udvalg På møde i Teknisk Udvalg ønsker vi

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales Periode: Fra: 27 januar 2014 Til: 31 maj 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

2. februar 2006. Aftale om udvidelse af Metroen med en Cityring og ny organisering af Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S

2. februar 2006. Aftale om udvidelse af Metroen med en Cityring og ny organisering af Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S 2. februar 2006 Aftale om udvidelse af Metroen med en Cityring og ny organisering af Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S Der er mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: City University London Land: UK Periode: Fra:September 2012 Til:Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland Land: England Periode: Fra: nuar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere