Grundvandets tilstand, klimaændringer og Vandplaner. Groundwater status, climate change and river basin management plans

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundvandets tilstand, klimaændringer og Vandplaner. Groundwater status, climate change and river basin management plans"

Transkript

1 1 Grundvandets tilstand, klimaændringer og Vandplaner Introduktion til ATV/IAH tema-dag 2013: Groundwater status, climate change and river basin management plans Geological Survey Klaus of Denmark Hinsby, GEUS and Greenland ATV Jord og Grundvand 2013 Temadag Vingstedmødet

2 2 Praktiske oplysninger: IAH DK / ATV Jord og Grundvand Temadag Vintermøde 2013 Gruppe-inddeling og gruppeformænd til diskussioner Frokost kl Resumé af dagens indlæg og efterfølgende diskussioner på dansk og engelsk (TK Bjerre & K Hinsby) på den danske IAH hjemmeside (med link til ATV Jord og Grundvand og pdf versioner af præsentationerne og annoncering af dette på LinkedIn, Twitter og FB). Links til relevante rapporter og artikler i slutningen af præsentationen

3 3 Temadag 2013 præsentationer og diskussionsemner Grundvandets kvantitet og kvalitet (kemiske tilstand) fra mark skala til EU skala DK grundvandstilstand og monitering i Europæisk perspektiv Status og fremtid for Vandplaner Tilpasning til klimaændringer Hvordan sikrer vi at der holdes fokus på grundvandets betydning i det hydrologiske kredsløb?

4 4 Planetary Boundaries / Harmful algal (cyanobacteria) bloom Western Baltic Sea (between Gedser and Rostock), august most severe environmental issues 1,2 : Are transgressed for 1,2 : 3) Climate Change 1) Biodiversity loss (wetlands disappearing, low stream flow, eutrophication etc.) 8 out of 10 biggest environmental problems / challenges according to recent Nature paper, - are more or less directly related to the hydrological cycle and hence groundwater quantity and quality 2) Nitrogen cycle 1. Rockström et al., Nature, 461, , 2009 and 2- Rockström et al., Ecology and Society, 14 (2): 32, Photo: Klaus Hinsby

5 5 Ifølge Vandramme-/Grundvandsdirektivet skal grundvandets kvantitative og kemiske tilstand vurderes både i forhold til drikkevand og økosystemer Drikkevand Økosystemer Moniteringsboring Indvinding til drikkevand

6 6 Vandrammedirektivet (Directive 2000/60/EC) og Grundvandsdirektivet (Directive 2006/118/EC) Fastsætter at alle EU medlemslande skal vurdere alle vandforekomsters inkl. grundvandets kvantitative og kemiske tilstand HVORDAN udfra bestemte retningslinier GÅR - og sikre god tilstand I DET SÅ? Vandplanerne skal Ministry sikre of Climate god kemisk and Energy og kvantitativ grundvandstilstand både I forhold til drikkevand og andre legitime anvendelser og i forhold til grundvandsafhængige terrestriske økosystemer og tilknyttede vandøkosystemer

7 7 Nye 2012 rapporter og initiativer til beskyttelse af Europas vandressourcer og - miljø 1) Tredje evaluering af EU medlemslandenes implementering af Vandramme(Grundvands-)- direktivet November 2012 (inkl. konkrete Kommisionens nye plan/blueprint for anbefalinger i specifikke lande-rapporter). 2) Økologiske og kemisk tilstand og trusler i Europæiske vande (baseret beskyttelse af EU s vandressourcer nævner på data rapporteret til WISE og i vandplaner / river basin ikke management grundvand plans) en eneste gang!!! 3) Europakommissionens plan ( Blueprint ) for beskyttelse af Europa s vandressourcer November ) 2) 3)

8 8 RBMP reported ecological, chemical and quantitative status in groundwater and surface water in the EU Grundvand er tilsyneladende i bedre tilstand end overfladevandet årsagen er efter min opfattelse at vi mangler forståelse for grundvandets rolle - og viden om koblingen mellem grundvandets kvantitative og kemiske tilstand og overfladevandets og terrestriske økosystemers økologiske tilstand

9 9 TILSTANDS-TEST Guidance no. 18. Groundwater status and trends. CIS/WFD guidance, EC techn. Report

10 10 Kystvandes tilstand og grundvandets kemiske tilstand 2 eksempler: 1) Kystvandes påvirkning af grundvandet / f.eks. Saltvandsindtrængning 2) Grundvandets påvirkning af kystvande / f.eks næringsstofbelastning

11 11 Saltvandsindtrængning i kystnære grundvandsmagasiner. Vandteknologi og forvaltning er blandt Danmarks 7 største eksportområder ifølge Udenrigsministeriets hjemmeside der er penge i det - hør sessionen om eksport af dansk know-how i morgen tirsdag.

12 VANDØKOSYSTEMER: Chatonella opblomstring i Danske kystvande marts

13 Ligkklæde (svovlbakterier) på bunden af Horsens fjord som følge af iltsvind 13 Foto: Peter Bondo Christensen ( DMU / Aarhus Universitet )

14 14 Kilde: EC, 2012b.

15 Overskridelse af beregnet TN tærskelværdi (~ 27 mg/l nitrat) i Horsens 1 Fjord oplandet 6 mg/l > 6 mg/l Tærskelværdi for total N / nitrat i grundvandet i Horsens Fjord oplandet bør ikke være over ca. halvdelen af drikkevandskravet på 50 mg/l eller omtrent halvdelen af den nuværende belastning ifølge ny undersøgelse: Hinsby et al., 2012b. OBS! Grundvandsovervågningen i Horsens fjord oplandet registrerer ikke problemerne med N forurening da langt de fleste moniteringsboringer sidder for dybt i iltfrit og dermed nitratfrit grundvand

16 16 Hinsby et al. 2012b. I mange oplande vil overvågning af N koncentrationen i vandløb og dræn i kombination med moniteringsboringer i iltholdigt grundvand være en effektiv (integrerende) metode til overvågning af grundvandets kemiske tilstand i forhold til tilknyttede økosystemer. Detaljeringsgraden vil afhænge af behov for differentiering.

17 17 Udvalgte anbefalinger for grundvand fra Europakommissionens 3. rapport over implementering af Vandrammedirektivet og Vandplaner (fed kursiv er min fremhævning). Danmark bør forbedre: identificeringen af signifikante belastninger, beskrive de anvendte metoder, tærskelværdier og værktøjer bedre i planerne udvide sit overvågningsprogram. og sikre, at der foretages tilstrækkelig overvågning af grundvandsforekomster til at muliggøre vurdering af tilstand, belastninger og udvikling. Grundvandsovervågning og metoder bør alle være i overensstemmelse med vandrammedirektivet, under hensyntagen til alle aspekter af vandrammedirektivet, ikke kun drikkevands-anvendelse. Geological Survey Der of Denmark bør gennemføres and Greenland tendensvurderinger og reverseringer Ministry of Climate i den and anden Energy cyklus af vandområdeplaner. Hvad angår de fremtidige udsigter, skal det undersøges nærmere, hvordan klimaændringer påvirker vandføring, belastninger fra næringsstoffer og tilstand. Disse indvirkninger af klimaændringer forventes at blive omhandlet i næste cyklus.

18 Der er et stort behov for at diverse Grundvands- og Hydrogeologi-fora arbejder på at sætte grundvandets betydning mere i fokus både nationalt og internationalt foldere med information om IAH er fremlagt

19 Udvalgte referencer. EC, 2012a. Report from the Commission to the European parliament and the council on the Implementation of the Water Framework Directive (200/60/EC) River Basin Management Plans, COM(2012) 670, + specific country reports, European Commission, November Dansk version tilgængelig på: Dansk version af rapporten for Danmark inkl. Anbefalinger tilgængelig på: EC, 2012b. A Blueprint to safeguard Europe s Water Resources. Communication from the Commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions. COM(2012) 673, European Commission, November Dansk version tilgængelig på: EC, 2012C. Ecological and chemical pressures and status in European Waters. EEA, EC, Grundvandsdirektivet - Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2006/118/EF af 12. December 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse. Den Europæiske Unions Tidende L 372/19. Dansk version tilgængelig på: Hinsby, K. et al. (eds.), 2012a. Assessing the impact of climate change for adaptive water management in coastal regions. Hydrol. Earth Syst. Sci., 16, Special issue, Hinsby, K. et al. 2012b. Threshold values and management options for nutrients in a catchment of a temperate estuary with poor ecological status, Hydrol.Earth Syst Sci, 16, Hinsby K. et al., European case studies supporting the derivation of natural background levels and groundwater threshold values for the protection of dependent ecosystems and human health, Sci Total Environ, 401, Refsgaard JC et al., The role of uncertainty in climate change adaptation strategies A Danish water management example. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 18(3), Rockstrom, J. et al., A safe operating space for humanity, Nature, 461,

Projekt forløb/indhold

Projekt forløb/indhold Projektbeskrivelse Projekttitel Koncept for integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede oversvømmelser af punktkildeforureninger i Kystzonen (KIMONO) Baggrund KIMONO beskriver udviklingen

Læs mere

Grundvand. Status og udvikling 1989 2013 GEUS 2015. Redaktør: Lærke Thorling

Grundvand. Status og udvikling 1989 2013 GEUS 2015. Redaktør: Lærke Thorling Grundvand Status og udvikling 1989 2013 GEUS 2015 Redaktør: Lærke Thorling Forfattere: Lærke Thorling Walter Brüsch Vibeke Ernstsen Birgitte Hansen Troels Laier Flemming Larsen Susie Mielby Brian L. Sørensen

Læs mere

NATUR OG MILJØ 2009. Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr.

NATUR OG MILJØ 2009. Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. NATUR OG MILJØ 2009 Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer Faglig rapport fra DMU nr. 750 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATUR OG MILJØ 2009 Del A: Danmarks

Læs mere

Faglige Resultater 2014

Faglige Resultater 2014 Faglige Resultater 2014 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

GRUNDVANDSOVERVÅGNING

GRUNDVANDSOVERVÅGNING GRUNDVANDSOVERVÅGNING 2012 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA-, ENERGI-, OG BYGNINGSMINISTERIET Grundvand Status og udvikling 1989 2011 GEUS 2012 Redaktør: Lærke Thorling

Læs mere

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne 6 Bag om drikkevandet Foto: GEUS Den nye opgørelse af vor drikkevandsressource, som blev offentliggjort tidligere på året, har næsten halveret den tilgængelige mængde drikkevand. Artiklen går bag om tallene

Læs mere

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING BIND I Spor 1, spor 2 og posterindlæg. Vingstedcentret 8. - 9. marts 2011

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING BIND I Spor 1, spor 2 og posterindlæg. Vingstedcentret 8. - 9. marts 2011 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING BIND I Spor 1, spor 2 og posterindlæg Vingstedcentret 8. - 9. marts 2011 2011 Sekretariatsleder Lisbeth Verner ATV-Fonden for Jord og Grundvand Bygning 115 -

Læs mere

Lean og Matrix i den offentlige miljøforvaltning

Lean og Matrix i den offentlige miljøforvaltning Lean og Matrix i den offentlige miljøforvaltning - Et projekt om organisering Kandidatspeciale Institut for Miljø, Teknologi og Samfund Roskilde UniversitetsCenter 2006 Michael Andkjær Rygaard, Eske Kock

Læs mere

SAMMENLIGNING AF OVERVÅGNINGSPROGRAMMER I DANMARK, SLESVIG-HOLSTEN, HOLLAND OG IRLAND

SAMMENLIGNING AF OVERVÅGNINGSPROGRAMMER I DANMARK, SLESVIG-HOLSTEN, HOLLAND OG IRLAND SAMMENLIGNING AF OVERVÅGNINGSPROGRAMMER I DANMARK, SLESVIG-HOLSTEN, HOLLAND OG IRLAND Faglig rapport fra DMU nr. 790 2010 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] SAMMENLIGNING AF OVERVÅGNINGSPROGRAMMER

Læs mere

Forslag til vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Forhøring, maj 2013

Forslag til vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Forhøring, maj 2013 Forslag til vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm Forhøring, maj 2013 Vandplan Hovedopland Bornholm Kolofon Titel: Vandplan 2010-2015. Bornholm. Hovedvandopland 3.1 Vanddistrikt Bornholm - forslag Emneord:

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE Arbejdsrapport fra DMU nr. 256 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL

Læs mere

IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT. water.europa.eu. Slide 1

IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT. water.europa.eu. Slide 1 IMPLEMENTERING AV EUs GRUNNVANNSDIREKTIV Runar Mathisen, SFT water.europa.eu Slide 1 Vanndirektivet 2000/60/EC Art. 17.1: The European Parliament and the Council shall adopt specific measures to prevent

Læs mere

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION 2 3.1 Formålet med NOVA... 3 3.2 Beskrivelse af den Nationale Vandressource Model... 4 3.2.1 Formål med den nationale vandressource

Læs mere

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Arbejdspapir Deloitte Business Consulting A/S 2014 Indhold 1. Introduktion 2. Den reguleringsmæssige

Læs mere

Vurdering af naturtilstand

Vurdering af naturtilstand Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Vurdering af naturtilstand Faglig rapport fra DMU, nr. 548 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Vurdering af naturtilstand Faglig rapport

Læs mere

Test of Bayesian belief network and stakeholder involvement

Test of Bayesian belief network and stakeholder involvement Test of Bayesian belief network and stakeholder involvement Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Miljøministeriet Københavns Energi Københavns Kommune Special issue Editor: Hans Jørgen Henriksen

Læs mere

Statistisk optimering af moniteringsprogrammer på miljøområdet

Statistisk optimering af moniteringsprogrammer på miljøområdet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Statistisk optimering af moniteringsprogrammer på miljøområdet Eksempler fra NOVA-0003 Faglig rapport fra DMU, nr. 46 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Redskaber til vurdering af miljø- og naturkvalitet i de danske farvande

Redskaber til vurdering af miljø- og naturkvalitet i de danske farvande Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Redskaber til vurdering af miljø- og naturkvalitet i de danske farvande Typeinddeling, udvalgte indikatorer og eksempler på klassifikation Faglig rapport fra

Læs mere

Metoder til at vurdere referencetilstanden i kystvande eksempel fra Randers Fjord

Metoder til at vurdere referencetilstanden i kystvande eksempel fra Randers Fjord Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Metoder til at vurdere referencetilstanden i kystvande eksempel fra Randers Fjord Vandrammedirektiv projekt, Fase II Faglig rapport fra DMU, nr. 390 Danmarks

Læs mere

Indikatorer for Bæredygtig Transport

Indikatorer for Bæredygtig Transport Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer for Bæredygtig Transport oplæg til indhold og strategi Faglig rapport fra DMU, nr. 405 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Indikatorer

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

TÅLEGRÆNSER FOR DANSK NATUR

TÅLEGRÆNSER FOR DANSK NATUR TÅLEGRÆNSER FOR DANSK NATUR Opdateret landsdækkende kortlægning af tålegrænser for dansk natur og overskridelser heraf Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 69 2013 AU

Læs mere

Udredning om brug af sekundavand i Danmark

Udredning om brug af sekundavand i Danmark Udredning om brug af sekundavand i Danmark 2014 Titel: Udredning om brug af sekundavand i Danmark Redaktion: Rambøll Marianne Marcher Juhl Annette Raben Herman Juel Lisbeth Hjortborg Jensen Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug

Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatspeciale Abstrac Hansen Steffen Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug 1 Vejleder: Kjeld Rasmussen Afleveret

Læs mere

Kombinering af oplandsmodellering og habitathydraulisk modellering

Kombinering af oplandsmodellering og habitathydraulisk modellering Kombinering af oplandsmodellering og habitathydraulisk modellering - et case-studie af grundvandsindvindingens påvirkning på den fysiske habitatkvalitet i Ledreborg Å Integreret speciale af Martin Olsen

Læs mere

Indikatorer og Effektvurdering

Indikatorer og Effektvurdering Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 32 2003 Indikatorer og Effektvurdering - udvikling af indikatorer til belysning af effekten af Program for renere produkter Karl Vogt-Nielsen, Mette-Lise Jensen og

Læs mere

Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug

Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Abstrac Steffen Hansen Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Klimatilpasning i de danske kommuner et overblik

Klimatilpasning i de danske kommuner et overblik Klimatilpasning i de danske kommuner et overblik ARBEJDSRAPPORT Thomas Hellesen Dorthe Hedensted Lund Vibeke Nellemann Karina Sehested SKOV & LANDSKAB 121 / 2010 Titel Klimatilpasning i de danske kommuner

Læs mere