Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012"

Transkript

1 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012

2 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2

3 Stenrev: Et omkostningseffektivt virkemiddel i kystvandene? Jesper H. Andersen 1,2,3 Projektchef, Ph.D. 1: Institut for Bioscience, AU 2: DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, AU 3: BNI Baltic Nest Institute, AU I samarbejde med: Peter Bondo Christensen, Karsten Dahl, Henrik Fossing og Ciarán Murray, AU Flemming Møhlenberg, DHI Andy Stock, Stanford University, USA

4 Hvem kaster den første sten? (fra Monty Python (1979): Life of Brian) Priest: Come on! Who threw that? Who threw that stone? Come on! Women disguised as bearded men: She did! She did! He did! He did! He did! Woman: Sorry, I thought we'd started. Priest: Go to the back! Woman: Oh, dear... Priest: Always one, isn't there? Now, where were we?

5 Forhistorien Vandrammedirektivet Fokus har især været på biologiske kvalitetselementer. Begrænset fokus på hydro-morfologiske kvalitetselementer. og de kan ikke skilles ad Synergiprojektet (ved MST og SNS) Synergi og overlap mellem WFD og Natura 2000-direktiverne. miljø og natur er to sider af samme sag DHI s tidligere (model)arbejde i Limfjorden.

6 Havmiljøet er påvirket af mange faktorer Kilde: Jacksson et al. (2001). Science.

7 Eutrofieringstilstanden i Danmark Baseret på: Naturstyrelsen (2012): Danmarks Havstrategi. Udkast til Basisanalyse.

8 Biodiversitetstilstanden i Danmark Baseret på: Naturstyrelsen (2012): Danmarks Havstrategi. Udkast til Basisanalyse.

9 Pilotprojekt ( ) Samarbejde mellem DHI og DMU (nu DCE/AU). Modelbaseret med sande drivdata, bl.a. vind & vejr og lysforhold. Desuden baseret på 6 forudsætninger (som er beskrevet på side i stenrevs-rapporten). Rapportens konklusion: 2km 2 spredt stenrev giver en økologisk forbedring som ellers kun kan opnås ved en reduktion af kvælstoftilførslen på tons TN.

10 BIOSCIENCE AARHUS UNIVERSITET Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for 28. september 2012 Hvordan virker den foreslåede strategi? Kilde: HELCOM (2010): Ecosystem Health of the Baltic Sea.

11 Sten + lys = O 2 = en bedre miljøtilstand Andre positive effekter ved stenrev: Højere diversitet (10 x flere arter) samt refugier for den bevægelige fauna. Øger ruheden på bunden med positive effekter på vertikal blanding og dermed iltforsyning til bunden.

12 Areal og varighed af iltsvind reduceres, når der introduceres iltproducerende rev. I alt gennemført 40 modelscenarier: Rev-areal. Placering af rev. Specifik iltproduktion. Klima -effekter. Kilde: DHI & DMU (2008): Stenrev i Limfjorden.

13 XX N-fluxreduktion (tons/år) Meget Spredt Spredt 1,2 Samlet 1, Kilde: DHI & DMU (2008): Stenrev i Limfjorden. Revareal (km 2 )

14 Konklusionerne er modelbaseret Vil det så også kunne virke i praksis? Der har tidligere være spredte stenrev i de centrale dele af Limfjorden så bunden kan bære. Der vokser allerede makroalger i de centrale dele af Limfjorden og mange steder er de substrat-begrænset. Der er tilsyneladende tilstrækkeligt med lys i de områder der er interessante ift. stenrev: DHI/DMU (2008): Stenrevsrapport, udgivet af Miljøministeriet. HELCOM (2010): Ecosystem Health of the Baltic Sea. Assessment finansieret af EU Kommissionen. 1 EUSeaMap (2011): Rapport finansieret og udgivet af EU Kommissionen. HARMONY-projektet (in print.): Rapport finansieret af Miljøministeriet. 1: Efterfølgende publiceret som Korpinen et al. (2012) i Ecological Indicators.

15 Hvad er prisen? Det er meget dyrt! (bl.a. erfaringen fra BlueReef-projektet). Første, forsigtige estimat: mio. kr. Seneste estimat: 120 mio. kr. Estimater af omkostnings-effektiviteten: L&F: Økonomisk analyse af 12. september Ældre AU-overslag L&F: ca. 13 kr. / kg N Ældre overslag: < 10 kr. / kg N NB: Der er mindre metodiske forskelle! Kilde: L&F (2012): Økonomisk analyse af 12. september..

16 Kost-effektiviteten sat i perspektiv Vandplan for Limfjorden: Økologisk tilstand: Ikke-god. Vidensniveau: 1. Anslået pris: 179 mio. kr./år. Et spredt stenrev på 2 km 2 med en N-effekt på ton N vurderes at koste 120 mio. kr. Planen forholder sig stort set ikke til den omfattende fysiske forstyrrelse. Kilde: Upublicerede beregninger.

17 Sammenfatning Genetablering af stenrev kan være et supplerende virkemiddel til reduktioner af tilførslerne af næringsstoffer men kun i iltsvindsramte, lavvandede, og lagdelte (med lys under springlaget) farvandsområder. Stenrev er ikke et generelt virkemiddel. Mini-stenrev? Er godt for biodiversiteten men N-effekten er marginal. Estimater af kost-effektiviteten indikerer, at genetablering af spredt stenrev i de centrale dele af Limfjorden er et endog meget kost-effektivt virkemiddel: Afhængigt af forudsætningerne bliver prisen mindre end 10 kr. per kg N. Hvis afskrivningstiden vurderes til 3-4 generationer, dvs år, kan prisen for genetablering af spredte stenrev i Limfjorden komme ned under 5 kr. per kg. N. Er dette korrekt, må man konkludere at vandplaner for Limfjorden på sigt nok kan optimeres og gøres mere kost-effektive (set i forhold til den nuværende). Et demonstrationsprojekt i Limfjorden er måske vejen frem? Fokus i et kommende demonstrationsprojekt bør være på bl.a. forudsætningerne, kolonisering og succession, sedimentprocesser, overvågning og endelig en opfølgende modellering (optimalt design/placering). Prisen er ca. 25 mio. kr. over 5-6 år. Når resultaterne foreligger, kan man overveje et fase-opdelt stenrev i Limfjorden

18

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience Hvorfor er kvælstofudledning et problem i vandmiljøet? Kort beskrivelse af sammenhængen mellem kvælstofudledning til vandmiljøet og natur- og miljøeffekter Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

VANDLØB 2012 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75 2013

VANDLØB 2012 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75 2013 VANDLØB 212 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75 213 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] VANDLØB 212 NOVANA Videnskabelig

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10.

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. september HMJ Nedenfor er gengivet med almindelig lodret skrift

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug

Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Abstrac Steffen Hansen Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug

Læs mere

Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug

Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatspeciale Abstrac Hansen Steffen Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug 1 Vejleder: Kjeld Rasmussen Afleveret

Læs mere

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser Økonomisk analyse 17. februar 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser I de nuværende fremlagte vandplaner

Læs mere

NOTAT. Miljøteknologi J.nr. 001-12756 Ref. bomgo Den 20. marts 2015. Høringsnotat Udkast til Miljøtilstandsrapport 2014

NOTAT. Miljøteknologi J.nr. 001-12756 Ref. bomgo Den 20. marts 2015. Høringsnotat Udkast til Miljøtilstandsrapport 2014 NOTAT Miljøteknologi J.nr. 001-12756 Ref. bomgo Den 20. marts 2015 Høringsnotat Udkast til Miljøtilstandsrapport 2014 Miljøministeriet får hvert 4. år udarbejdet en miljøtilstandsrapport, hvis formål er

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER

SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 136 215 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade.

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade. Nyhedsbrev Juni 2010 Indeks side 2 Saltudskylning i Limfjorden EU stridigt Yderligere forsinkelser af miljømålsindsatsen EU retssag mod Danmark på vej. Indeks side 3 Vadehavet den næste nationalpark Så

Læs mere

Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv

Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 625, 2007 Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv Udredning for udvalg nedsat af Finansministeriet og Miljøministeriet:

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

Danmarks Havstrategi. Sammenfatning af Socioøkonomisk analyse. 1 Socioøkonomisk analyse

Danmarks Havstrategi. Sammenfatning af Socioøkonomisk analyse. 1 Socioøkonomisk analyse Danmarks Havstrategi Sammenfatning af Socioøkonomisk analyse 1 Socioøkonomisk analyse Forside: Fotografi af Martin Kielland, Se flere fotografier på www.livetunderoverfladen.dk Indhold Forord 1. Overblik

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse Danmarks Havstrategi Basisanalyse FORORD... 4 0. SAMMENFATNING AF BASISANALYSEN... 5 0.1 Karakteristika... 5 0.2 Miljøbelastninger og påvirkninger... 10 1. INTRODUKTION... 16 1.1 Hvad er et økosystem?...

Læs mere

Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til idefasen falder i to dele.

Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til idefasen falder i to dele. Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 60 Offentligt By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Miljøcenter Nykøbing F Miljøcenter Odense Miljøcenter Ribe Miljøcenter Ringkøbing

Læs mere

Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed i dånsk fiskeri

Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed i dånsk fiskeri NOTAT Til Martin Andersen, NaturErhvervstyrelsen Vedr. Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri Fra Henrik Gislason 14. marts 2013 Journal nr. 12/09478 Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE Arbejdsrapport fra DMU nr. 256 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING JØRGEN ERIKSEN, POUL NORDEMANN JENSEN OG BRIAN H. JACOBSEN (REDAKTØRER) DCA RAPPORT NR. 052 DECEMBER 2014 AARHUS AU

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Generelle kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten

Generelle kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten Generelle kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten DCE s kommentarer til Natur og Miljø 2014 - Miljøtilstandsrapporten er knyttet til de enkelte temaer. Faktuelle fejl og/eller mangler

Læs mere

Projektoversigt (opdateret april 2014)

Projektoversigt (opdateret april 2014) Bilag 4 Projektoversigt (opdateret april 2014) Igangværende initiativer Titel: Udvikling af moniteringsmetoder til at vurdere omfanget af utilsigtet bifangst af marsvin i indre danske farvande Projektejer:

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

SAMMENLIGNING AF OVERVÅGNINGSPROGRAMMER I DANMARK, SLESVIG-HOLSTEN, HOLLAND OG IRLAND

SAMMENLIGNING AF OVERVÅGNINGSPROGRAMMER I DANMARK, SLESVIG-HOLSTEN, HOLLAND OG IRLAND SAMMENLIGNING AF OVERVÅGNINGSPROGRAMMER I DANMARK, SLESVIG-HOLSTEN, HOLLAND OG IRLAND Faglig rapport fra DMU nr. 790 2010 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] SAMMENLIGNING AF OVERVÅGNINGSPROGRAMMER

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere