København, den 12. september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København, den 12. september 2011"

Transkript

1 Sundhedsminister Bertel Haarder Sundhedsstyrelsen Folketingets Sundhedsudvalg Miljøminister Karen Ellemann Miljøstyrelsen Folketingets Miljøudvalg Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling Charlotte Sahl-Madsen IT- og Telestyrelsen København, den 12. september 2011 Kære ministre, styrelser og udvalg. Som I ved opgraderede WHO s International Agency for Research on Cancer IARC d. 31. maj 2011 kræftfaren fra elektromagnetisk stråling fra radiofrekvent baseret telekommunikationsudstyr til Gruppe 2B muligt kræftfremkaldende for mennesker, ligesom WHO i 2001 klassificerede lavfrekvent el. Hermed har WHO placeret mobiltelefoner, mobilmastesendere, WiFi, WiMax, trådløse DECT telefoner, babyalarmer, smart meters etc., etc. i samme kræft-fremkaldende gruppe som bly, DDT og dioxin. WHO/IARC uddyber, at den øgede risiko for hjernekræft og andre kræftformer drejer sig om arbejdsmæssige eksponeringer i forbindelse med radar og mikrobølger miljømæssige eksponeringer i forbindelse med transmission af radio, TV og trådløse telekommunikationssignaler personlige eksponeringer i forbindelse med brug af trådløse telefoner. Trusselsbilledet for de helbredsmæssige virkninger af radiofrekvent baserede teknologier er dermed bragt op på et endnu alvorligere niveau, selv om der har været mange advarselslamper, der har lyst rødt i lang tid før. Disse advarselslamper har I ansvarlige danske myndigheder imidlertid systematisk overhørt og fortiet, og dermed har I i mange år svigtet den danske befolkning eklatant i forhold til jeres ansvar for at beskytte borgerne, herunder de eloverfølsomme. EHS-Foreningen af el-overfølsomme har sendt mange breve til jer med anmodning om at anerkende el-overfølsomme borgeres funktionshandikap og beskytte dem mod elektromagnetiske felter, men hver gang er vi blevet negligeret, overhørt, betvivlet og spist af med fagligt ukvalificerede og usande påstande eller simpelthen ignoreret. Vi sendte således brev til Sundhedsminister Bertel Haarder d. 28. marts 2010, men vi har ikke fået svar. 1

2 Vi fik det svar fra Miljøminister Karen Ellemann, v. Miljøstyrelsen, Rikke Holmberg d. 21. april 2010, at det er Sundhedsministeriet og IT- og Telestyrelsen, der varetager Danmarks miljøpolitik, hvad angår elektromagnetiske felters effekt på miljøet og menneskers sundhed. Vi fik svar fra Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen d. 2. maj 2011, som henviser til Sundhedsstyrelsens oplysning, at Sundhedsstyrelsen ikke kan bekræfte, at der skulle være fagligt belæg i uvildige udenlandske videnskabelige undersøgelser for påstanden om store skadevirkninger ved langtidsbestråling med mikrobølger. Denne vurdering 29 dage før WHO opgraderer kræftfaren fra elektromagnetisk stråling er så himmelråbende, at alle vist kan se det, og man kan roligt konkludere, at WHO har overrulet Sundhedsstyrelsen. For WHO har nemlig vurderet det direkte modsatte, at der i højeste grad er fagligt belæg i uvildige udenlandske videnskabelige undersøgelser for store skadevirkninger ved langtidsstråling, ikke kun personligt og arbejdsmæssigt, men også miljømæssigt fra telekommunikationssignaler (mobilmaster, trådløse DECT-telefon sendere, WiFi, WiMax, radio og TV, etc.). De danske sundhedsmyndigheder har altså vurderet helt forkert. Endelig fik vi svar fra IT- og Telestyrelsen d. 8. juni 2011 vedrørende Europarådets resolution d. 27. maj 2011 De Potentielle Farer ved Elektromagnetiske Felter og Deres Effekt på Miljøet og vi er glade for, at IT- og Telestyrelsen så klart og tydeligt tilkendegiver, at de danske myndigheder følger Europarådets anbefalinger, hvis de er konforme med EU s regler. For Europarådet understreger med syvtommersøm, at for at undgå alvorlige sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser som følge af faren ved elektromagnetiske felter, skal forsigtighedsprincippet, som er hjørnestenen i EU s miljøpolitik, respekteres. Vedhæftet Europarådets resolution oversat til dansk. Det er en glædelig nyhed, at de danske myndigheder langt om længe vil implementere forsigtighedsprincippet i Danmark. For I har i mange år fortiet oplysninger om andre risici end dem, der var fastsat i forhold til termiske effekter på kort sigt og således tilsidesat forsigtighedsprincippet. Dermed har I udsat den danske befolkning for alvorlige sundhedsrisici. Vi er nødt til at gøre opmærksom på, at det ikke kun er Europarådet, men også Europa- Parlamentet, der allerede d. 4. september 2008 angav, at de gældende grænseværdier for elektromagnetisk stråling må sænkes af hensyn til forsigtighedsprincippet. Det gjorde Parlamentet på baggrund af BioInitiative Rapporten (www.bioinitiative.org) og de over samlede videnskabelige undersøgelser, den bygger på, som dokumenterer ikke-termiske biologiske negative helbredseffekter som følge af elektromagnetiske felter. Også Det Europæiske Miljøagentur EEA har peget på nødvendigheden af at implementere forsigtighedsprincippet. Hvis der skulle være tvivl om, hvad forsigtighedsprincippet går ud på, har Europa-Kommissionen udstukket retningslinjer for, hvordan det skal anvendes. Herunder at der skal foretages en risikovurdering, hvor graden af videnskabelig usikkerhed skal angives så nøjagtigt som muligt. Denne risikovurdering er endnu ikke foretaget af de danske myndigheder. Risikovurderingen er 2

3 beskrevet i Europarådets resolution d. 27. maj 2011 i pkt. 5, 6, , og i det forklarende memorandum pkt. 21, 64, 66 og 67. Vi skal også minde om, at Europa-Parlamentet igen d. 1. april 2009 bad medlemslandene om at tage forholdsregler i forhold til sundhedsmæssige risici som følge af elektromagnetisk stråling og udstak forholdsregler i 28 indsatsområder. Herunder beskytte børn og unge og som Sverige anerkende de el-overfølsomme som handikappede, så de kan opnå tilstrækkelig beskyttelse og lige muligheder, bl.a. ved at oprette strålingsfri områder. Men det nægter IT- og Telestyrelsen d. 8. juni 2011 at rette sig efter. Europarådet opfordrer til at oprette strålingsfri områder bl.a. i punkt 66, hvor også referencen til Europa-Parlamentet fremgår. Beskyttelse af børn, teenagere og unge i den fødedygtige alder omtales i pkt , , , , og i det forklarende memorandum 9 og 11. De eloverfølsommes situation og beskyttelse af dem i pkt , og i det forklarende memorandum 6, 7, 21, 22, 40, 42, 43, 59 og 60. WHO har nu korrigeret Sundhedsstyrelsen og Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsens påstand, at regeringens holdninger på dette område bygger ikke på uvidenhed, men tværtimod på faglige vurderinger af den forskning der er på området, idet WHO helt har desavoueret disse danske vurderinger. Det har WHO, fordi den danske regerings vurderinger bl.a. bygger på, at Sundhedsstyrelsen i Notat d. 9. oktober 2007 tilsidesatte BioInitiative Rapporten som partisk og fagligt useriøs den selv samme BioInitiative Rapport, som Europa-Parlamentet, EEA og Europarådet anser for yderst alvorlig og fagligt særdeles kompetent, og som bl.a. ligger til grund for deres beslutninger og henstillinger om at beskytte borgerne, herunder specifikt sårbare grupper. En af disse, i Sundhedsstyrelsens optik partiske og fagligt useriøse forskere, er den internationalt højt anerkendte kræftforsker Lennart Hardell, hvis banebrydende, uafhængige forskning af hjernekræft og andre kræftformer forårsaget af elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoni, netop var udslagsgivende for, at WHO d. 31. maj 2011 opgraderede kræftfaren fra elektromagnetisk stråling fra radiofrekvent baseret telekommunikationsudstyr. Sundhedsstyrelsen har altså tilladt sig helt uhørt at se bort fra forskningsresultater, som dokumenterer negative helbredseffekter som følge af elektromagnetiske felter, herunder BioInitiative rapportens forfatteres egen forskning, som Europa-Parlamentet og Europarådet og nu også WHO anerkender som særdeles fagligt relevant. Disse forskningsresultater dokumenterer imidlertid ikke kun kræft, men også andre skadevirkninger som følge af eksponering for elektromagnetiske felter, men det har de danske sundhedsmyndigheder også ignoreret. Det gælder bl.a. adfærdsproblemer (ADHD) hos børn. En meget stor dansk/amerikansk epidemiologisk undersøgelse iværksat af WHO fra af danske børn af danske mødre har således dokumenteret, at danske børn, hvis mor brugte mobiltelefon under 3

4 graviditeten, havde 54 % øget risiko for at få adfærdsforstyrrelser (ADHD). Af de 30 %, hvor børnene selv også brugte mobiltelefon i den tidlige barndom op til 7 års alderen, havde 80 % øget risiko for at få ADHD, når de når skolealderen. 1 Af de i dag over danske børn, der er diagnosticeret med ADHD, er en stor del altså hjerneskadede af mobiltelefoni som fostre og små børn. I stedet for at advare gravide kvinder og småbørnsforældre og forebygge, at stadigt flere danske børn bliver hjerneskadet af mobiltelefoni, har sundhedsmyndighederne fortiet denne alarmerende undersøgelse og kynisk set stiltiende til, mens stadig flere hjerneskadede børn indrulleres i psykiatrien til psykofarmakologisk behandling med ritalin, som også forårsager hjerneskader på langt sigt og deres helbred således er ødelagt for livstid. Sundhedsmyndighederne fortier også, at mange af de uforklarlige symptomer så som smerter, svimmelhed, hovedpine, stress, koncentrationsbesvær osv., som alle er el-overfølsomhedssymptomer, og som danskere lider af, kan skyldes eksponering for elektromagnetisk stråling, hvilket også er dokumenteret i uvildig udenlandsk videnskabelig forskning. I stedet ser sundhedsmyndighederne stiltiende til, når også disse syge mennesker diagnosticeres psykiatrisk som lidende af såkaldte funktionelle lidelser, som visse psykiatere påstår kan kureres med kognitiv terapi, uden baggrund i nogen som helt valid videnskabelig dokumentation. Det forties også, at mange af de over danskere, der er i medicinsk behandling for depression, samt mange ud af hver 3. dansker, der ikke kan sove, også er syge p.gr.af elektromagnetisk stråling. For det er også dokumenteret i uvildig udenlandsk videnskabelig forskning, at elektromagnetisk stråling forårsager søvnforstyrrelser og depression. Sundhedsmyndighederne ser altså stiltiende til, når alle disse mange danskere henvises til psykiatrisk behandling i stedet for at implementere forsigtighedsprincippet og forebygge, at de bliver syge. For sundhedsmyndighederne ved udmærket, at alle disse helbredsproblemer har taget rasende fart under udrulningen af den trådløse telekommunikationsteknologi de sidste 20 år, ligesom de ved, at det er videnskabeligt dokumenteret, at elektromagnetisk stråling forårsager alle disse symptomer og skader, og at op til 10 % af befolkningen er el-overfølsomme i et eller andet omfang. I stedet har sundhedsmyndighederne valgt at mørklægge det, og det gælder også stråling fra mobilsendemaster i nærheden af boliger, som det fremgår af Europarådets resolution pkt. 57, 58 og 59. Hvad angår de alvorligst ramte el-overfølsomme, herunder de fleste af vores medlemmer, er Sundhedsstyrelsens påstand, at der ikke skulle være belæg i uvildige udenlandske videnskabelige undersøgelser om skadevirkninger ved langtidsbestråling med mikrobølger også en påstand mod bedre vidende. 1 Divan HA, Kheiferts L, Obel C, Olsen J: Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children, Epidimiology 2008, Jul 19 (4),

5 For det første er Mikrobølgesyndromet, som i dag kaldes EHS eller SIEMF og på dansk eloverfølsomhed, udforsket og beskrevet i forskning udført af det amerikanske militær samt af russiske forskere helt tilbage til 1930 erne og frem. Det fremgår af Europarådets resolution i det forklarende memo pkt For det andet beskriver BioInitiative Rapporten fra 2007, at der er en mængde nyere videnskabelig dokumentation for, at både lavfrekvente og radiofrekvent baserede elektromagnetiske felter kan forårsage el-overfølsomhed. For det tredje dokumenterer endnu nyere forskning, at el-overfølsomme har signifikant højere membranlækage, når man måler deres huds ledningsevne. Denne lækage kortslutter det naturlige elektriske potentiale og trigger nerveimpulser til hjernen (Eltiti et al 2007) dysfunktion af skjoldbruskkirtlen, leveren og kronisk inflammatoriske processer dokumenteret ved blodprøver (Dahmen 2009) højere koncentration af organiske giftstoffer sammenlignet med kontrolpersoner (Hardell 2008) at radiofrekvenser på ledningsnettet ( dirty electricity eller støj ) forhøjer blodsukkeret hos elektro-sensitive sukkersyge patienter (Havas 2008) signifikante kognitive og neurobiologiske forandringer og ændret centralnervesystem funktion (Landgrebe 2007 og 2008) for lav blodgennemstrømning i flere områder af hjernen, åbning af blod-hjerne barrieren, forhøjet antal stress-proteiner i blodet, for lavt indhold af melatonin i urinen og mange andre skader, når de eksponeres for elektromagnetiske felter/stråling (Belpomme, ARTAC 2008) autonom nervesystem skader af elektromagnetisk stråling fra en trådløs DECT telefon, med udvikling af påvirket hjerterytme og opregulering af det sympatiske og nedregulering af det parasympatiske nervesystem med en konstant stress-respons i kroppen til følge (Magda Havas et al, Ramazzini Institute 2010) statistisk reliable somatiske reaktioner ved eksponering for lavfrekvens EMF, som udelukker psykologiske processer som årsag (McCarty et al Int. J Neurosci. 2011). McCarty et al understreger, at fp. ikke kan angive, når eksponeringen foregår, dvs. ikke oplever eksponeringen bevidst, selv om kroppen reagerer. Også Havas et al pointerer, at undersøgelser, hvor man spørger el-overfølsomme om et el-apparat er tændt eller slukket, kun siger noget om de syges oplevelser og ikke om deres reelle el-overfølsomhed. 5

6 Den psykiatriske forskning som Rubin, Wessley et al er bannerførere for, og som Sundhedsstyrelsen promoverer både i Notat d. 9. oktober 2007 og i breve til EHS-Foreningen, er hermed falsificeret som falsk forskning med negative falske resultater. For Rubin, Wessley et als påstande om, at el-overfølsommes symptomer ikke kan skyldes EMF, grunder sig netop i, at eloverfølsomme ikke altid kan angive, hvornår de bliver udsat for EMF, men også i, at de ikke er undersøgt fysisk relevant. Den reelle forskning er derimod foretaget på et medicinsk/naturvidenskabeligt grundlag og dokumenterer, at de el-overfølsommes symptomer, verificeret ved biologisk/fysiologiske parametre netop opstår, når de eksponeres for EMF. Om de el-overfølsomme kan angive, hvornår de bliver eksponeret for EMF eller ej, er således ikke et validt mål for, om de bliver syge eller ej af EMF. EHS-Foreningen kræver derfor, at Sundhedsstyrelsen stopper med at henvise til denne inferiøre, ikke-valide psykiatriske falske forskning af bl.a. Rubin, Wessley et al og også tager afstand fra de psykiatere i Danmark, anført af Per Fink, der påstår, at EHS er en såkaldt funktionel lidelse, dvs. en psykosomatisk lidelse. I stedet kræver vi, at sundhedsmyndighederne anerkender, at den monstrøse elektromagnetiske stråling, som ligger tykt over Danmark og bestråler hele befolkningen, er dokumenteret genotoksisk og skader befolkningens og ikke mindst de opvoksende generationers helbred ikke kun med kræft, men også med sterilitet, kromosom- og DNA-skader, hjerneskader, ADHD hos børn, samt el-overfølsomhed og el-overfølsomhedssymptomer som smerter, svimmelhed, kognitive forstyrrelser, søvnforstyrrelser, stress og depression. De, der allerede er svært eloverfølsomme, lever rædselsfulde liv uden tilgængelighed til samfundet. På denne yderst alvorlige baggrund kræver EHS-Foreningen af El-overfølsomme, at de danske sundhedsmyndigheders misinformationer og fortielser ophører, og at de ansvarlige ministerier implementerer forsigtighedsprincippet i Danmark og omgående foretager en korrekt risikovurdering af lavfrekvente og radiofrekvent baserede elektromagnetiske felter som lovbefalet af EU og med baggrund i WHO s opgradering af kræftfaren og Europa-Parlamentets og Europarådets henstillinger anbefaler, at regeringen Generelt: nedsætter grænseværdien for radiofrekvent elektromagnetisk stråling til 0.6 v/m ændrer budskabet på ministeriernes hjemmesider til, at der er evidens for negative effekter for sundheden. Teleoperatørerne formidler budskabet om no-risk til kunderne for at overbevise dem om mobiltelefonernes sikkerhed. udformer oplysningskampagner og informationsmateriale, herunder på ministeriernes hjemmesider om de potentielle sundhedsfarer ved radiofrekvente og lavfrekvente elektromagnetiske felter rettet især mod gravide kvinder, småbørnsforældre, børn, teenagere og unge i den fødedygtige alder. Herunder information, der ikke er til at misforstå, som advarer mod brug af mobile apparater til unge under 14 år 6

7 forbyder WiFi i skoler, børnehaver, vuggestuer, hospitaler, plejehjem og andre institutioner for sårbare personer og nedlægger WiFi i alle uddannelsesinstitutioner til fordel for ledningsbaseret internet forbyder WiFi, der aktiveres ved default i routere, som installeres i private hjem; installering af WiFi må foretages af forbrugerne ved en frivillig handling påbyder, at der på alle WiFi routere installeres en afbryder kombineret med en lyskontrollampe på alle trådløse netværk (WiFi, WiMax, DECT, etc.), og anbefaler, at alle WiFi skal slukkes om natten, selv når de ikke bruges mærker alle apparater, der udsender radiofrekvenser, herunder med deres SAR værdi. Flere og flere apparater udover trådløse mobile apparater, bruger denne teknologi i dag, og forældre køber disse smarte apparater uden at vide det forbyder alle DECT telefoner, der udsender radiofrekvenser på standby påbyder el-, vand- og varmeforsyning at gå tilbage til ikke-fjernaflæsning forbyder opsætning af mobilmastesendere tæt på børneinstitutioner, skoler, hospitaler, plejehjem og andre institutioner for sårbare grupper. I forhold til el-overfølsomme borgere: anerkender el-overfølsomhed som en fysisk sygdom bl.a. i centralnervesystemet forårsaget af eksponering for lavfrekvente og radiofrekvent baserede elektromagnetiske felter anerkender de el-overfølsomme borgere som funktionshandikappede, så de kan opnå tilstrækkelig beskyttelse og lige muligheder ifølge FN s handikapkonvention etablerer strålings-frie zoner for el-overfølsomme i offentlige transportmidler og institutioner udformer retningslinjer for og og etablerer el-afskærmede undersøgelses- og behandlingsrum på offentlige hospitaler oplyser danske læger om, at adfærdsforstyrrelser hos børn og såkaldte funktionelle lidelser, hvor patienter lider af symptomer som søvnforstyrrelser, stress og depressioner, kan forårsages af elektromagnetiske felter. Disse forholdsregler er hverken formynderiske eller komplicerede. De fleste af de nævnte foranstaltninger kræver ikke lovmæssige ændringer og kan omgående sættes i værk: 7

8 - ændring af hjemmesiderne kan foretages umiddelbart - oplysningskampagnen, som skal være radikalt anderledes både i indhold og form fra det, der er blevet oplyst før WHO s vedtagelse, udgør en simpel administrativ procedure - tilvejebringelse af router Internet adgang i hjem kræver ikke egentlig lovgivning. De udgør ikke nogen signifikant forhindring for industrien eller handel. Teknologierne eksisterer allerede - det er det samme vedrørende apparater, der benytter radiofrekvenser - at fjerne WiFi på uddannelsesinstitutioner kan besluttes ved et simpelt cirkulære - nedlæggelse af WiFi i skoler, børneinstitutioner, på hospitaler og plejehjem og andre institutioner for svage medborgere kan omgående sættes i værk af kommuner og regioner efter et påbud - el-overfølsomhed kan umiddelbart anerkendes som en fysisk sygdom forårsaget af elektromagnetiske felter. Sundhedsmyndighederne behøver ikke vente på WHO s anerkendelse i ICD-11, da de enkelte lande suverænt kan anerkende sygdomme - el-overfølsomme borgere kan umiddelbart anerkendes som funktionshandikappede, Europa-Parlamentet har anbefalet det, og Europarådet bakker op. Det kræver en simpel henvendelse til de sociale myndigheder herom. At tøve med at anerkende de eloverfølsomme som funktionshandikappede er på kollisionskurs med FN s handikapkonvention, som Danmark har tiltrådt. - el-overfølsomme har krav på at have tilgængelighed til samfundet, og strålingsfri områder kan umiddelbart etableres i offentlige transportmidler, i offentlige bygninger samt på hospitaler - oplysning om el-overfølsomhed, sygdommens symptomer, ætiologi og patofysiologi kan umiddelbart oplyses til praktiserende læger, arbejds- og miljømedicinere, neurologer, toksikologer, otologer og andre speciallæger. Beskyttelse af befolkningen er de offentlige myndigheders pligt, som ikke kan uddelegeres til andre. WHO s beslutning, som er forbundet med forsigtighedsprincippet, kræver øjeblikkelig handling, hvor ikke-handlen er i modsætning til jeres ansvar. Vi regner med øjeblikkelig handling fra jeres side. Venlig hilsen EHS Foreningen af el-overfølsomme 8

Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen

Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen Der kan på forskellige måder fra tele- og elektronikbranchen side tages forskellige beskyttende forholdsregler imod radiofrekvent strålings sundhedsskadelige

Læs mere

Børn og trådløs teknologi

Børn og trådløs teknologi Børn og trådløs teknologi Fakta om hvordan mobiltelefoner og computere påvirker børns helbred 1 Vi må tage risikoen seriøst - for børnenes skyld Anvendelsen af trådløs teknik er steget lavineagtigt det

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 726 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 726 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 726 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

BØRN og trådløs teknologi

BØRN og trådløs teknologi BØRN og trådløs teknologi FAKTA OM HVORDAN MOBILTELEFONER OG COMPUTERE PÅVIRKER BØRNS HELBRED Vi må tage risikoen seriøst - for børnenes skyld Anvendelsen af trådløs teknik er steget lavineagtigt det seneste

Læs mere

Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder

Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder 14.12. 2011 Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder - oplæg i Branchen ForbrugerElektronik, miljø- og energiudvalget, ved Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

Læs mere

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

Sundhedsstyrelsen vildleder massivt om mobilstråling

Sundhedsstyrelsen vildleder massivt om mobilstråling Rapport 1.2. 2012 Af Thomas Grønborg, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation www.helbredssikker-telekommunikation.dk Sundhedsstyrelsen vildleder massivt om mobilstråling Sundhedsstyrelsen svigter på

Læs mere

BØRN og trådløs teknologi

BØRN og trådløs teknologi BØRN og trådløs teknologi FAKTA OM HVORDAN MOBILTELEFONER OG COMPUTERE PÅVIRKER BØRNS HELBRED Vi må tage risikoen seriøst - for børnenes skyld Anvendelsen af trådløs teknik er steget lavineagtigt det seneste

Læs mere

Er mobilstråling. sundhedsskadelig?

Er mobilstråling. sundhedsskadelig? Er mobilstråling sundhedsskadelig? I disse år eksploderer brugen af trådløse teknologier baseret på mobilstråling. Ny forskning viser, at mobilstråling kan føre til mistrivsel og sygdom. Verden over advarer

Læs mere

Uopfordret høringssvar / åbent brev fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation vedr. den nye telelov og kommende bekendtgørelser

Uopfordret høringssvar / åbent brev fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation vedr. den nye telelov og kommende bekendtgørelser Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 226 Offentligt Til Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen Udvalget for Videnskab og Teknologi, Sundhedsudvalg og IT- og Telestyrelsen Dato 22.3. 2011 Uopfordret

Læs mere

Z½TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AB, AC og AD (om vindmøller og. helbredsgener) (ca. 15 min. Samrådet er uden bagkant)

Z½TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AB, AC og AD (om vindmøller og. helbredsgener) (ca. 15 min. Samrådet er uden bagkant) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 741 Offentligt Z½TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Samråd AB,

Læs mere

sundhed www.livogsjael.dk 7

sundhed www.livogsjael.dk 7 sundhed www.livogsjael.dk 7 lægens brevkasse Kære Charlotte Jeg vil gerne spørge dig som læge, om du mener det er muligt at diagnosticere overfølsomhed over for elektromagnetisk stråling (EHS) objektivt

Læs mere

Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark

Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Tag mobiltelefonen Danmark! Styrket økonomi og bedre folkesundhed via satsning på nyt supervækstområde på verdensmarkedet: Udvikling

Læs mere

Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark

Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Tag mobiltelefonen Danmark! Styrket økonomi og bedre folkesundhed via satsning på nyt supervækstområde på verdensmarkedet: Udvikling

Læs mere

Kommuneplans opsummering af referat af svar på spørgsmål 741 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 25. juni 2013:

Kommuneplans opsummering af referat af svar på spørgsmål 741 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 25. juni 2013: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 26. november 2013 Sagsbehandler Ole Beck Andersen Sagsid 2012-3913 Notat Kommuneplans opsummering af referat af svar på spørgsmål 741 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Læs mere

EHS og MCS: to sider af samme sag?

EHS og MCS: to sider af samme sag? EHS og MCS: to sider af samme sag? Af Francesca Romana Orlando, journalist og næstformand i A.M.I.C.A., Italien Oversættelse v/formand for EHS-foreningen Susanne Hemdorff Mange eksperter i forskellige

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning Danmark

Læs mere

De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet

De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet Europarådet Den Parlamentariske Forsamling http://assembly.coe.int Dokument 12608 6. maj 2011 De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet oversat til dansk af Eva Theilgaard

Læs mere

Indhold. Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen. Camilla Rees and Magda Havas: Public Health SOS" 2009

Indhold. Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen. Camilla Rees and Magda Havas: Public Health SOS 2009 1 Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen Camilla Rees and Magda Havas: Public Health SOS" 2009 Rapporten

Læs mere

De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet

De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet Europarådet Den Parlamentariske Forsamling De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet oversat til dansk af Eva Theilgaard Jacobsen Rapport * Udvalget for Miljø, Landbrug

Læs mere

Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed

Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen Camilla Rees and Magda Havas: Public Health SOS" 2009 Rapporten

Læs mere

Lægemidlerne anvendes til behandling af moderat til svær depression ( major depression ) hos voksne.

Lægemidlerne anvendes til behandling af moderat til svær depression ( major depression ) hos voksne. Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 207 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelser med betingelser for lægemidlerne

Læs mere

På flugt fra det trådløse samfund

På flugt fra det trådløse samfund Side 1 af 8 Weekend Ditte Jensen På flugt fra det trådløse samfund De kan ikke tåle telefoner, mikrobølgeovne og internet og lever i evig eksil fra de trådløse forbindelser, omverdenen ikke kan undvære.

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Sundhedsstyrelsens rolle er beskrevet i 213 213. Sundhedsstyrelsen skal følge sundhedsforholdene og skal holde sig orienteret

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.:

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd N, O, P (10 min.) Tid og sted: Folketinget,

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd R d. 19. december 2016 kl. 8-10]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd R d. 19. december 2016 kl. 8-10] Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Ældre og det Nære Sammenhængende Sundhedsvæsen Sagsbeh.: DEPSSNI Koordineret

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be Vi forbedrer dækningen - vil du hjælpe? It s good to be It s good to be Vi har brug for din hjælp. 3 er på jagt efter nye placeringer til antenner, og vi håber, at du og den forening, du repræsenterer,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a 2014/1 BSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. februar 2015 af Per Clausen (EL), Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 429 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 429 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 429 Offentligt Spørgsmål til sundhedsminister Nick Hækkerup efter samrådet om funktionelle lidelser, stillet at Fb-gruppen Menneskesynet bag

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

EU direktiv 2004/40/EC (EMF)

EU direktiv 2004/40/EC (EMF) MR Sikkerhedsopdatering DSMMR årsmøde 24. marts 2010 Søren Haack Medico-teknisk Afdeling, Region Midt soeren.haack@stab.rm.dk 1 EU direktiv 2004/40/EC (EMF) EU kommissionen har lovet et ændringsforslag

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 161 Offentligt Ministeren J.nr. Den 3. december 2008 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 761 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd BF ( lykkepiller ) (8-9 min.) Tid og sted: Folketinget, onsdag

Læs mere

Månedens Guld Oktober. Hej og velkommen inden for i Klub Æblebørn. Så nåede vi til oktober. Jeg synes 2012 flyver af sted med lynets hast.

Månedens Guld Oktober. Hej og velkommen inden for i Klub Æblebørn. Så nåede vi til oktober. Jeg synes 2012 flyver af sted med lynets hast. Månedens Guld Oktober Hej og velkommen inden for i Klub Æblebørn. Så nåede vi til oktober. Jeg synes 2012 flyver af sted med lynets hast. Mine børn bliver så store og jeg prøver virkelig på at nyde hvert

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

NOTAT: MULIGHEDER FOR FORBEDRING AF ADGANGEN TIL HJÆLP TIL SELVSKADENDE BØRN OG UNGE

NOTAT: MULIGHEDER FOR FORBEDRING AF ADGANGEN TIL HJÆLP TIL SELVSKADENDE BØRN OG UNGE Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 731 Offentligt NOTAT: MULIGHEDER FOR FORBEDRING AF ADGANGEN TIL HJÆLP TIL SELVSKADENDE BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse Muligheder for forbedring af

Læs mere

ELEKTROMAGNETISKE FELTER OG OFFENTLIG SUNDHED

ELEKTROMAGNETISKE FELTER OG OFFENTLIG SUNDHED WHO, fact sheet nr. 263, oktober 2001 (Dansk oversættelse v. Magnetfeltudvalget, Dansk Energi, januar 2002. Original engelsksproget version kan læses på www.who.int/peh-emf) ELEKTROMAGNETISKE FELTER OG

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Fra akut til kronisk - psykologisk set

Fra akut til kronisk - psykologisk set Fra akut til kronisk - psykologisk set v. Karina Røjkjær, Cand. Psych. Aut. Danske Fysioterapeuters Fagfestival den. 30. oktober 2014 Biopsykosocial forståelse Psykologiske faktorer Adfærd Følelser Tanker

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

CISBO: Indeklima og sundhed i boliger 2013 - Hvordan arbejder myndighederne?

CISBO: Indeklima og sundhed i boliger 2013 - Hvordan arbejder myndighederne? CISBO: Indeklima og sundhed i boliger 2013 - Hvordan arbejder myndighederne? Lis Keiding og Jette Blands Enhed for Forebyggelse og Borgernære sundhedstilbud Indhold 1. Landskabet 2. Eksempler på områder

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Af Thomas Grønborg, cand.mag. og initiativtager til Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 10. september 2011 (Obs. Dette er en revideret version af artiklen,

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Sundhedsrisiko ved radon

Sundhedsrisiko ved radon Sundhedsrisiko ved radon David Ulfbeck Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen (SIS) 30. august, 2016 Oversigt Radon FAQ Radon og Radonudsættelse Sundhedsrisiko Summering Radon FAQ Epidemiologiske studier

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bromerede flammehæmmere og ftalater i elektronikprodukter

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bromerede flammehæmmere og ftalater i elektronikprodukter 2010/1 BSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 14. december 2010 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Af Thomas Grønborg, cand.mag. og initiativtager til Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 5.1. 2012 (Obs. Dette er en revideret version af artiklen, som

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1

BAGGRUNDSTEKST DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER SIDE 1 INDHOLD DIAGNOSER I FOKUS ADHD, DEPRESSION OG SAMLEBETEGNELSEN FUNKTIONELLE LIDELSER 3 ADHD 4 DEPRESSION 5 FÆLLESBETEGNELSEN

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003.

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003. Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003 Problemstilling Foreningen af Radiografer i Danmark tillader sig at henvende

Læs mere

Eva Theilgaard Jacobsen januar 2015 Funktionsnedsættelsen Electromagnetic Hypersensitivity (EHS)

Eva Theilgaard Jacobsen januar 2015 Funktionsnedsættelsen Electromagnetic Hypersensitivity (EHS) Eva Theilgaard Jacobsen januar 2015 Funktionsnedsættelsen Electromagnetic Hypersensitivity (EHS) Siden 2000 har funktionsnedsættelsen EHS/"Electromagnetic intolerance(el allergy)" været klassificeret i

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi)

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Specialistgangen ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende Århus Universitetshospital Hospital, Risskov 2010 Hvad er ECT-behandling? ECT-behandlingen er en meget sikker og effektiv

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Information om BEHANDLING MED ECT

Information om BEHANDLING MED ECT Til voksne Information om BEHANDLING MED ECT Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ECT? 03 Hvem kan behandles med ECT? 05 Hvordan virker ECT? 05 Hvem møder du i ECT-teamet? 06 Forundersøgelse

Læs mere

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1,

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1, P5_TA(2003)0601 Forskelsbehandling af personer med multipel sklerose Europa-Parlamentets beslutning om andragende 842/2001 om virkningerne af forskelsbehandling af personer med multipel sklerose inden

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Af Thomas Grønborg formand for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 4. januar 2011 Mange danskere har hørt, at strålerne fra mobiltelefoner, trådløse telefoner

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Af Thomas Grønborg formand for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 1. oktober 2010 Mange danskere har hørt, at strålerne fra mobiltelefoner, trådløse telefoner

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 740 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets sundhedsudvalg

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD

Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD ADHD er den mest udbredte børnepsykiatriske lidelse i Danmark, men vi mangler stadig viden om, hvorfor ADHD opstår. Et ph.d.- projekt har

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

Magnetfelter på arbejdspladsen - en undersøgelse af kræfthyppighed blandt ansatte i dansk elforsyning

Magnetfelter på arbejdspladsen - en undersøgelse af kræfthyppighed blandt ansatte i dansk elforsyning Magnetfelter på arbejdspladsen - en undersøgelse af kræfthyppighed blandt ansatte i dansk elforsyning Danske Elværkers Forenings Magnetfeltudvalg, marts 1998 1 Ikke statistisk sammenhæng mellem magnetfelter

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. HPI Index Test. Professional Business Advisor Human Resource

Human Performance Institute.dk. By Johan Munck Larholm. HPI Index Test. Professional Business Advisor Human Resource HPI Index Test Historie Systemet er et Amerikansk udviklet måleudstyr der oprindeligt er udviklet til at teste Performanceniveau og Levedygtighed på topatleter og professionelle soldater. Human Performance

Læs mere

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v.

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Kommissorium for

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 239 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 239 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 239 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlerne Irbesartan

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management

Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management Teoretisk oplæg og demonstration Kommunikationsmodul specialleuddannelsen

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Kemoterapi og biologisk behandling til patienter med kræft i tyktarmen eller endetarmen Onkologisk Afdeling

Læs mere

Model med flydende overgang

Model med flydende overgang Model med flydende overgang Somatisk Psykisk Todimensionel model Somatisk Psykisk Tredimensionel (bio-psyko-social) model Somatisk Psykisk Social KRONIFICERINGSFAKTORER BIOLOGISK NIVEAU Dispositioner Tidligere

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Xolair (omalizumab)

Læs mere

stråling Guide Så farlig er trådløs sider Mobilstråler kan gøre dig syg Sådan begrænser du strålingen

stråling Guide Så farlig er trådløs sider Mobilstråler kan gøre dig syg Sådan begrænser du strålingen Foto: Scanpix Guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 22 sider Så farlig er trådløs stråling Mobilstråler kan gøre dig syg Sådan begrænser du strålingen 2 TRÅDLØS STRÅLING INDHOLD

Læs mere

Markedssituationen i nedrivningsbranchen

Markedssituationen i nedrivningsbranchen Netværksdag om selektiv nedrivning onsdag den 3. april 2013 Markedssituationen i nedrivningsbranchen Rigtig mange offentlige myndigheder og bygherre, samt private aktører, herunder bygherrer, entreprenører

Læs mere

Stress og mindfulness

Stress og mindfulness Stress og mindfulness Hvad er stress? Præsentation af mindfulness principper, åndedrættet og meditation. Værktøjer der kan anvendes i hverdagen. Øget arbejdspres inden for de sidste 5 år Føler sig stresset

Læs mere