Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark"

Transkript

1 Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Tag mobiltelefonen Danmark! Styrket økonomi og bedre folkesundhed via satsning på nyt supervækstområde på verdensmarkedet: Udvikling af helbredssikker trådløs telekommunikation Afsender: Rådet for Helbredssikker Telekommunikation Indhold Indledning Del 1: Rationale Internationale organer slår mobilstrålingsalarm Forskningsresultater Stigende bekymring blandt eksperter Vækstpotentialet på det nye marked Danmark sover i timen Derfor skal der satses på markedet for helbredssikker trådløs telekommunikation Del 2: Perspektivering Uddybning af det nye markeds tilsynekomst Muligheder for udvikling af helbredssikre eller mindre sundhedsskadelige løsninger... 7 Bilag Bilag A: Risikovurderinger og anbefalinger fra internationale organer Bilag B: Andre landes forebyggende skridt og anbefalinger...13 Bilag C: Danmarks tilsidesættelse af forsigtighedsprincippet Bilag D: Forskning, der viser sundhedsrisici

2 Indledning Markedet for trådløs telekommunikation - mobiltelefoni, trådløst internet etc. - er i fortsat vækst og er i dag et af verdens største markeder. Meget peger i retning af, at den globale trådløse telekommunikationsinfrastruktur i fremtiden vil blive erstattet af mindre sundhedsskadelige trådløse teknologier, end de teknologier, der benyttes i dag. Dette vil afstedkomme innovationsmuligheder og store indtægter for de virksomheder og lande, der kan levere sådanne teknologier. 4 forhold taler for, at der nu og i fremtiden globalt set vil blive satset på udvikling af mindre sundhedsskadelig trådløs telekommunikation: Troværdig, omfattende og ny forskning peger på, at mobilstrålingen fra trådløs telekommunikation kan have alvorlige og omfattende sundhedsskadelige virkninger, fx: kræft, svækket immunsystem, stress, hovedpine, koncentrationsbesvær, adfærdsforstyrrelser hos børn, træthed og søvnproblemer. (Teleindustrien betaler i stor stil for manipuleret forskning, der frikender mobilstråling). I 2011 er der fra tunge internationale organer, såsom WHO, Europarådet og Det Europæiske Miljøagentur kommet advarsler om sundhedsrisici ved mobilstråling og appeller om at tage vidtrækkende forholdsregler omkring mobilstråling. Mange landes myndigheder har allerede taget forholdsregler omkring mobilstråling. Teknologisk set er det allerede i et vist omfang muligt at fremstille eller udvikle trådløse teknologier, der er mindre sundhedsskadelige - men fortsat forskning og udvikling er nødvendig. Det er altså en mulig vej at gå. På det globale marked er man begyndt at orientere sig i retning af mindre sundhedsskadelige apparater og visse nye lavstrålingsprodukter er allerede på markedet. Og generelt er der en stigende efterspørgsel på bæredygtige produkter. På denne baggrund kan det ikke gå hurtigt nok med at Danmark begynder at satse massivt på forskning i og udvikling og produktion af sundhedsmæssigt set bedre trådløs telekommunikation. Ikke mindst fordi Danmark i disse år har hårdt brug for, at opdyrke nye markeder og vækstområder. Hvis vi ikke satser nu, overlades banen til andre landes virksomheder, og Danmark bliver ikke en spiller på det nye marked, der tegner til at blive meget stort. En satsning vil højest sandsynligt være yderst gunstig for Danmarks produktivitet, konkurrenceevne og økonomi. Udbyttet af udvikling og udbredelse af helbredssikker eller mindre sundhedsskadelig trådløs telekommunikation kan blive: Styrkede forsknings- og innovationsmiljøer, ny produktudvikling, flere arbejdspladser og øget eksport. Bedre folkesundhed via udbredelse af mindre sundhedsskadelige trådløse teknologier. Dermed belastes sundhedsvæsnet mindre. Arbejdsstyrkens produktivitet fremmes (færre sygedage og bedre arbejdsevne) ved udbredelse af mindre sundhedsskadelig trådløse telekommunikation. Alt det nævnte vil styrke økonomien og samlet set vil satsningen kunne styrke Danmark både finansielt, beskæftigelsesmæssigt, forretningsmæssigt og sundhedsmæssigt. Der er imidlertid en meget stor stopklods i forhold til, at Danmark bliver en spiller på det nye marked for mindre sundhedsskadelig trådløs telekommunikation: Sundhedstruslen fra mobilstråling er i årevis systematisk blevet fejet ind under gulvtæppet i Danmark - og bliver det den dag i dag. Herved stimuleres der ikke til udvikling af nye mindre sundhedsskadelige trådløse teknologier. Kan vi tillade, at et oplagt nyt vækstområde passerer forbi os, fordi vi stædigt lukker ørerne for noget, resten af verden er begyndt at forstå og handle på? 1

3 Fakta om mobilstråling og trådløse apparater Mobilstråling bruges som elektromagnetiske radiosignaler i: Mobiltelefoner, tablets, trådløst internet, mobilmaster, trådløse fastnettelefoner, trådløse headsets, trådløse printere, trådløse musikanlæg, samt Playstation, Nintendo DS & Wii og trådløse babyalarmer etc. Mobilstråling går igennem mure og vinduer. Derfor rammes vi hele tiden af mobilstråling - både indendørs og udendørs - fra alle de trådløse sendere, der er omkring os. Teknisk betegnes mobilstråling: Radiofrekvent stråling, RF EMR og RF EMF. Del 1: Rationale Internationale organer slår mobilstrålingsalarm Trådløs telekommunikation er blevet en integreret del af det danske samfund, og det er kommet for at blive. Men desværre peger omfattende forskning på, at den radiofrekvente stråling - herunder mobilstråling - fra trådløs telekommunikation kan have alvorlige sundhedsskadelige virkninger. Derfor har en række internationale organer nu slået alarm: I 2011 er WHO kommet med en historisk udmelding om, at radiofrekvent stråling, herunder mobilstråling, muligvis er kræftfremkaldende på mennesker (risikokategori 2B). Herved falder mobilstråling ikke i gruppen helbredssikker (= risikokategori 4). I 2011 er Europarådet kommet med kraftige advarsler og anbefalinger til de 47 medlemsnationer om, at der af sundhedshensyn tages vidtrækkende forholdsregler i forhold til mobilstråling. I 2011 har Det Europæiske Miljøagentur gentaget sine anbefalinger fra 2007 om at bringe forsigtighedsprincippet i anvendelse og dæmpe de eksponeringer (for mobilstråling), befolkningerne udsættes for. I 2009 vedtog Europaparlamentet en resolution omkring mobilstråling og trådløse telekommunikationsteknologier med appeller om, at der af sundhedshensyn tages forskellige forholdsregler, fx revurdering af grænseværdierne for mobilstråling. (Se nærmere de internationale organers advarsler og anbefalinger i bilag A). Mange lande har allerede taget forskellige forholdsregler og iværksat forebyggende tiltag. Fx har Frankrig i 2010 forbudt mobiltelefoner i landets skoler og i Taiwan har man i 2007 fjernet alle mobilmaster på eller i nærheden af skoler. (Se flere eksempler i bilag B). NGOʼere advarer På globalt plan skyder der flere og flere organisationer op, som sætter sundhedsrisiciene ved mobilstråling på dagsordenen. Forskningsresultater Alle de ovenstående advarsler, appeller og forholdsregler beror på, at meget forskning peger på, at mobilstråling kan have en lang række sundhedsskadelige effekter, såsom stress, hovedpine, koncentrationsbesvær, adfærdsforstyrrelser, træthed, søvnproblemer, tinnitus, hjerterytmeforstyrrelser, svækket immunsystem, nedsat fertilitet, celle- og DNAskader og kræft m.m. (Se bilag A og D). Med hensyn til kræftrisikoen så viser forskning fra Lennart Hardells side, at mobilbrugere, der begynder, inden de er fyldt 20 år, har en forhøjet risiko for at få hjernekræft på 520 % (Se bilag A, side 11). Lennart Hardell regnes for at være en af de bedste forskere på området, og han deltog i den ekspertgruppe, WHO havde nedsat, og som risikokategoriserede mobilstråling som muligvis kræftfremkaldende. 2

4 Forskningen fra Lennart Hardell-gruppen blev vægtet højt i WHO-ekspertgruppen og var medvirkende til risikokategoriseringen. Forskning viser i øvrigt, at flere og flere mennesker bliver elektrohypersensitive (EHS) i forhold til mobilstråling. Det vil sige, at de reagerer på forholdsvis svag stråling med en række helbredsgener som fx hovedpine, søvnbesvær, koncentrationsbesvær, irritabilitet, depression etc. EHS kan være stærkt invaliderende. De, som er hårdest ramt, kan ikke deltage i det almindelige samfundsliv og kan kun opholde sig i områder med minimal mobilstråling. I disse år er der en kraftig stigning i tilfældene af mennesker med EHS. I dag lider ca. 10 % af Europas befolkning af EHS. Prognoser viser, at hvis stigningen i tilfælde af EHS fortsætter i samme takt som hidtil, vil halvdelen af Europas befolkning lide af EHS i 2017/2018. (Se referencer i bilag D). Stigende bekymring blandt eksperter De senere års eksplosion i brugen af trådløs telekommunikation har medført, at menneskeheden aldrig har været så massivt udsat for mobilstråling, som den er nu. I hvor stort omfang dette skader folkesundheden, er ikke endeligt afklaret, men internationalt set er der en stigende bekymring blandt en lang række eksperter på området, fx Elisabeth Cardis, Lennart Hardell og Henry Lai. Antal mobilabonnementer i Danmark 1987: : : Antal mobilmaster i Danmark 2010: (der kommer løbende flere til) Hver prik markerer en mobilmast. Kilde: IT- & Telestyrelsen 3

5 Især efter årtusindskiftet har der været et tiltagende antal af internationale appeller og uafhængige eksperter, der har advaret om, at mobilstråling udgør en stigende sundhedstrussel. Advarslerne kommer på baggrund af de mange forskningsresultater, der peger på forskellige sundhedsskadelige effekter ved radiofrekvent stråling / mobilstråling. En af de eksperter der advarer er den svenske professor Olle Johansson fra Karolinska Instituttet. Olle Johansson har rådgivet på statsligt niveau i mange lande om sundhedsrisici ved mobilstråling. I et interview i 2011 med denne rapports forfatter udtalte Olle Johansson, at der tegner sig et stærkt øget risikobillede i forhold til sundhedsskadelige effekter af mobilstråling, hvis man ser på de forskningsresultater, der er kommet inden for de seneste 3 år. (Udtalelsen blev bragt i Sund-forskning.dk, aprilnummeret 2011 ). Forskeres appeller og resolutioner vedrørende sundhedsrisici ved mobilstråling Seletun Statement 2011, London Resolution 2008, Venice Resolution 2008, WiMax Appeal 2006, Allgäuer Appeal 2006, Benevento Resolution 2006, Helsinki Appeal, 2005, Stockacher Appeal 2005, Hofer Appeal 2005, Lichtenfelser Appeal 2005, Freienbacher Appeal 2005, Pfarrkirchener Appeal 2005, Haibacher Appeal 2005, Oberammergauer Appeal 2005, Coburger Appeal 2005, Maintaler Appeal 2004, Bamberger Appeal 2004, Catania Resolution 2002, Declaration of Alcalá 2002, Salzburg Resolution 2000, Vienna Resolution : Seletun statement I en videnskabelig publikation advarer 7 uafhængige forskerne fra USA, Sverige, Israel, Grækenland og Rusland direkte mod mobilstråling på baggrund af evidens for sundhedsskadelige virkninger. De appellerer til regeringer i hele verden om at tage drastiske forebyggende skridt. Forskerne fremhæver blandt andet dette: Folkesundheden er truet: Der er brug for nye grænseværdier for mobilstråling. De eksisterende grænseværdier for mobilstråling er mindst gange for høje (Red.: Mange landes grænseværdier for eksponering af hele kroppen er på 9 til 10 Watt/m2). Forskerne har fundet evidens for mange sundhedsskadelige virkninger meget langt under grænseværdierne, fx kognitive skader, svækket immunforsvar og kræft. Forskerne anbefaler en ny grænseværdi på maksimum 0,00017 Watt/m2 (Red.: Hvilket er det samme som 170 mikrowatt/m2). Råd vedrørende trådløse apparater: Mobiltelefoner bør holdes væk fra hoved og krop, og der bør bruges headsets med ledning. Trådløse fastnettelefoner og trådløst internet (Wi-Fi) etc. bør erstattes med ledningsforbindelser, især på skoler. Særligt sårbare grupper: Gravide kvinder (fostre) og børn er særligt sårbare i forhold til mobilstrålings sundhedsskadelige virkninger. De rådes kraftigt til ikke at benytte mobiltelefoner eller at være i nærheden af mobiltelefoner og andre trådløse enheder. Frizoner: Befolkningen, og specielt sårbare grupper, bør have adgang til offentlige steder og transport, hvor de ikke udsættes for sundhedsskadelig bestråling. Hele publikationen kan læses her: : Ekspertkomite finder evidens for sundhedsskadelige virkninger En fransk nedsat ekspertkomite finder, at der er evidens for sundhedsskadelige virkninger ved mobilstråling, og anbefaler at grænseværdierne nedsættes. 4

6 Øgede forekomster af de sundhedsskader mobilstråling kan medføre De rapporterede sundhedsskadelige virkninger ved mobilstråling forekommer hyppigere i befolkningen i takt med, at eksponeringerne med mobilstråling er taget til. Dette er ikke i sig selv et bevis på, at det er mobilstråling, der er årsagen, men omvendt kan det ikke udelukkes, at mobilstråling er en medvirkende faktor. Når forskning peger på, at mobilstråling kan forårsage fx stress, hovedpine, adfærdsforstyrrelser (blandt børn), søvnproblemer og kræft i hovedet, så er det sandsynligt, at disse helbredseffekter vil begynde at vise sig i statistikkerne. De nævnte helbredseffekter er netop steget kraftigt i de senere år: Der er løbende kommet meldinger og rapporter om dette (se fx bilag D side 17 vedr. kræft). Dermed ikke sagt, at mobilstråling er medvirkende til (hele) stigningen. Men omvendt er der ikke videnskabeligt grundlag for at afvise, at mobilstråling kan være en medvirkende faktor - og meget tyder på, at det kan være tilfældet. Vækstpotentialet på det nye marked Trådløs telekommunikation udgør et af verdens største markeder, og det er fortsat i vækst. På baggrund af de internationale organers advarsler og de forholdsregler, der allerede tages i mange lande, er der et kæmpe vækstpotentiale i at udvikle trådløs telekommunikation, der er mindre sundhedsskadelig. Det er teknologisk muligt, og markedet er allerede begyndt at vågne, specielt i udlandet. Der er internationalt set en øget efterspørgsel på mindre sundhedsskadelige trådløse telekommunikationsprodukter - både fra forbrugere, internationale organer samt nogle landes myndigheder og institutioner. Flere producenter tilbyder allerede produkter, der fx bestråler brugerne mindre (se mere herom i del 2). Meget peger således i retning af, at væksten på telekommunikationsmarkedet i fremtiden kun kan ske igennem udvikling af helbredssikre eller mindre sundhedsskadelige trådløse telekommunikationsteknologier. Internationalt set vil der efter alt at dømme nu og i fremtiden være et stærkt stigende behov for - og efterspørgsel på - helbredssikker trådløs telekommunikation eller mindre skadelige teknologier. Og der vil være et enormt marked, når hele (eller store dele af) den globale trådløse infrastruktur i fremtiden skal udskiftes med nye teknologier og produkter, dvs. nye typer mobiltelefoner og andre apparater, nye sendesystemer etc., der er helbredssikre eller mindre sundhedsskadelige. Alene i Danmark er der fx mange flere mobiltelefoner end mennesker. Danmark sover i timen I Danmark er der intet politisk fokus på det nye marked for trådløs telekommunikation, der ikke er sundhedsskadelig, og det kæmpe vækstpotentiale, det rummer. Den danske telebranche sover også i timen. Dette skyldes ikke mindst, at behovet for mindre sundhedsskadelige former for trådløs telekommunikation ikke er åbenbart og alment kendt i befolkningen. Dels beretter danske medier ikke særligt oplysende om de mulige sundhedsskadelige virkninger ved mobilstråling, dels har danske myndigheder tilsidesat forsigtighedsprincippet (se bilag C) og systematisk fejet sundhedstruslen fra trådløs telekommunikation ind under gulvtæppet og gør det stadig. Dette sker blandt andet med henvisninger til, at yderst tvivlsomme grænseværdier for stråling - anbefalet af den lille private organisation ICNIRP i er overholdt. Men mange forskere og blandt andet Europarådet har givet udtryk for, at grænseværdierne anbefalet af ICNIRP bygger på et forkert grundlag og må revurderes. Sundhedsrisikoen ved mobilstråling er i årevis også blevet fejet ind under gulvtæppet af Sundhedsstyrelsen, som ignorerer eller nedtoner mulige sundhedsrisici: På trods af omfattende alarmerende forskning og international førende eksperters advarsler. Dette er blandt andet dokumenteret i rapporten Sundhedsstyrelsen vildleder om mobilstråling. (Kan downloades på: ). 5

7 Utroværdig forskning betalt af teleindustrien Meget af den forskning, der ikke finder sundhedsskadelige effekter ved mobilstråling, er finansieret af teleindustrien. Det kan dokumenteres, at denne forskning i mange tilfælde er upålidelig, dvs. er påvirket af betalernes interesser i et ingen risiko-resultat eller direkte er manipuleret, så der ikke findes sundhedsskadelige effekter. Se mere herom på dette link: Konsekvenserne af, at de sundhedsskadelige effekter af mobilstråling fejes ind under gulvtæppet i Danmark er, at folkesundheden lider skade, og at velfærds- og sundhedssystemet belastes unødigt, idet vi ikke får foretaget de nødvendige forholdsregler. Dette kan vise sig at have konsekvenser i meget stor skala, idet mobilstråling kædes sammen med mange former for mistrivsel og sygdomme. En konsekvens er endvidere, at der ikke stimuleres til forskning i og udvikling af mindre sundhedsskadelig trådløs telekommunikation. Derved afskærer Danmark sig fra at komme med fra start og vækste på et nyt marked, der tegner til at blive meget lukrativt. Derfor skal der satses på markedet for helbredssikker trådløs telekommunikation Hvis Danmark skal med på vognen, er det nu, der skal handles. Der er et gryende marked for helbredssikker eller mindre sundhedsskadelig trådløs telekommunikation, og meget peger på, at efterspørgslen vil blive massiv indenfor en relativt kort tidshorisont. Derfor kan det ikke gå hurtigt nok med, at Danmark satser massivt på forskning i og udvikling og produktion af helbredssikker eller mindre sundhedsskadelig trådløs telekommunikation. Ellers bliver Danmark hægtet af dette nye marked. Udbyttet af en sådan satsning kan blive: Danmark får del i det nye store marked for trådløs telekommunikation, der er mindre sundhedsskadelig, og dermed flere arbejdspladser, mere eksport og bedre økonomi. Styrkede forsknings- og innovationsmiljøer og ny produktudvikling, som generelt fører til øget international konkurrenceevne. Ved at vi i Danmark kan benytte mindre sundhedsskadelige teknologier, vi selv har udviklet, vil vi kunne udbrede dem billigere, end hvis vi skal købe teknologierne og produkterne i udlandet. Derved sparer vi økonomiske midler. Hvis vi i Danmark udbreder mindre sundhedsskadelige trådløse teknologier, vil det i øvrigt virke positivt på folkesundheden. Befolkningens produktivitet øges (færre sygedage) og arbejdsevnen forbedres i og med befolkningen ikke rammes af sundhedsskadelige virkninger fra den eksisterende trådløse telekommunikation. Der vil også være et mindre tryk på sundhedsvæsnet. Danmark har allerede en vis ekspertise i forhold til udvikling af signaltyper, systemer og sendere, som bruges i trådløs telekommunikation. Vi har fx eksperter på Ingeniørhøjskolen og på Aalborg Universitet er der et Institut for Elektroniske Systemer. Denne ekspertise skal imidlertid udbygges, og den skal drejes i retning af udvikling af sundhedsmæssigt bæredygtige teknologier. Obs. I øvrigt vil der på det medicinske og sundhedsmæssige område også kunne genereres vækst (økonomisk / sundhedsmæssigt), hvis man kan finde effektive forebyggelses- og behandlingsformer i forhold til elektrohypersensitivitet (EHS), som flere og flere mennesker lider af på verdensplan. 6

8 Del 2: Perspektivering Uddybning af det nye markeds tilsynekomst Ud over, at internationale organer og mange landes myndigheder advarer, er der blandt forbrugere og i branchen en stigende efterspørgsel på trådløse apparater, der er mindre sundhedsskadelige. Her følger nogle eksempler: Nu reklameres der for trådløse fastnettelefoner med ECO-funktion, som er strålingsfri, når de står stand by. Et firma sælger og reklamerer for trådløse fastnettelefoner, der stråler mindre end andre modeller på markedet. Inden for mobiltelefoni er der blevet patenteret et system, som leder mobilstrålingen fra mobiltelefoner væk fra mobilbrugeren. I telebranchen er man nu begyndt at reklamere for, at brug af fastnettelefoner er at foretrække, når det er muligt, med henvisning til risikoen for kræft ved mobiltelefoni. Ud over de her nævnte ting er der er stigende efterspørgsel på helseprodukter, der kan afbøde de skadelige virkninger ved mobilstråling, dette er fx forskellige produkter og gadgets, som påstås på den ene eller anden måde at hjælpe kroppen til at klare strålingen med mere. Der er også vækst i branchen for særlige produkter, som kan bruges til at afskærme imod mobilstråling, fx specielt beklædningsstof og malinger til beboelser med mere, der bremser mobilstrålingen. I øvrigt laves der nu strålingsfrie faciliteter rundt om i verden, fx reklamerer et hotel i Norge med, at det er strålingsfrit. Obs. Rådet for Helbredssikker Telekommunikation mener ikke, at løsningen på de sundhedsskadelige problemer ved de eksisterende trådløse telekommunikationsteknologier er brug og udbredelse af diverse gadgets (halskæder etc.), der påstås at kunne afbøde de negative effekter ved mobilstråling. For det første er det usikkert om disse gadgets virker og om de virker på alle mennesker. For det andet er det ikke kun mennesker, men naturen som sådan, der forstyrres biologisk af den eksisterende mobilstråling. Derfor vil disse gadgets i bedste fald (dvs., hvis de virker) kun være delvise nød- og lappeløsninger. Strålingsfire zoner og afskærmende materialer i forhold til mobilstråling er også kun nød- og lappeløsninger. Den egentlige løsning ligger i at udvikle trådløse telekommunikationsteknologier, der er helbredssikre eller mindst muligt sundhedsskadelige. Muligheder for udvikling af helbredssikre eller mindre sundhedsskadelige løsninger Videnskabelige undersøgelser viser, at radiofrekvent stråling (elektromagnetisk stråling) både kan være sundhedsskadelig og kan bruges som lægevidenskabelig behandling. Om den radiofrekvente stråling er sundhedsskadelig eller helbredende afhænger (blandt andet) af disse faktorer: 7

9 Strålingens frekvens (hvilke frekvensbånd, der benyttes) Strålingens modulation og pulsering (måden radiosignalet er sammensat på) Strålingens feltstyrke (strålingsintensiteten) Strålingens varighed (den tid man er eksponeret). Hvad forskningen peger på, er, at de sundhedsskadelige effekter ved radiofrekvent stråling fra trådløs telekommunikation har at gøre med de specifikke frekvenser, modulationer af signalet og feltstyrker, som man benytter i dag. Hertil kommer spørgsmålet om strålingens varighed. Den konstante bestråling fra mobilmaster, internetroutere og basestationerne til trådløse fastnettelefoner er efter forskningen at dømme sundhedsskadelig. (Se bilag D). Udviklingen af helbredssikker eller mindre sundhedsskadelig trådløs telekommunikation kan således tage udgangspunkt i følgende: 1. At reducere den tid bestrålingerne finder sted, fx ved at trådløse apparater ikke stråler konstant, når de er på stand by. 2. At mindske selve bestrålingerne af brugerne, fx med afskærmninger. 3. At sænke feltstyrken (sendestyrken) på de trådløse apparaters radiofrekvente stråling. 4. At udvikle signaltyper (modulationer og pulseringer), som ikke er biologisk forstyrrende (eller mindre sundhedsskadelige). 5. At finde frekvenser, som ikke er sundhedsskadelige (eller mindre sundhedsskadelige). 6. At finde alternative former for bærebølger (eller medier) for signalet, som ikke er sundhedsskadelige. Definitioner fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation Helbredssikker trådløs telekommunikation: Kan bruges som betegnelse for teknologier, der med videnskabelig evidens ikke skaber sundhedsskadelige biologiske forstyrrelser hos mennesker og dyr. (Semi-helbredssikker trådløs telekommunikation: Kan eventuelt bruges som en pragmatisk betegnelse for teknologier, der kun skaber mindre biologiske forstyrrelser, der ikke skader trivsel og helbred væsentligt samtidig med, at effekterne kun må ramme maksimum 1 % af befolkningen). For at en teknologi kan betegnes som helbredssikker, skal den i en årrække have været underlagt omfattende forskning, hvor der ikke findes biologiske forstyrrelser (af en art der overskrider kriterierne, som er nævnt ovenfor) forårsaget af teknologien. Mindre sundhedsskadelige trådløs telekommunikation: Kan bruges som betegnelse for teknologier, som der er videnskabelig evidens for er mindre sundhedsskadelige end de teknologier, der benyttes i dag, men altså stadig har sundhedsskadelige effekter. Obs. Med WHOs 2B risikokategorisering af radiofrekvent stråling (herunder mobilstråling) som muligvis kræftfremkaldende, kan mobilstråling ifølge WHOs definitioner ikke betegnes som helbredssikker. WHOs kriterier for at noget (fx mobilstråling) kan betegnes som sikkert i forhold til kræft kræver en risikokategorisering 4.. 8

10 Udvikling af en potentielt helbredssikker trådløs telekommunikation bør først og fremmest tage udgangspunkt i 4, 5 og 6 ovenfor. Udvikling af mindre sundhedsskadelig trådløs telekommunikation - dvs. ikke en helbredssikker, men en mere sundhedsmæssigt bæredygtig teknologi - kan umiddelbart udvikles ved at tage udgangspunkt i punkterne 1, 2 og 3 ovenfor (men punkterne 4, 5 og 6 kan selvfølgelig også inddrages). Med den nuværende teknologiske formåen kan man på mange måder imødekomme punkt 1, 2 og 3. (Se fx dette link: Det er således hovedsagligt kun et spørgsmål om at justere og lave mindre udviklinger af de kendte teknologier. I forhold til punkterne 4, 5 og 6 må man forvente, at det tager en årrække at udvikle teknologier, der imødekommer fordringerne og er helbredssikre. I forhold til punkt 4 eksisterer der imidlertid en videnskabelig ledetråd, idet forskning peger på, at de i dag benyttede pulseringer og modulationer af signalerne udgør en væsentlig del af de biologisk forstyrrende effekter. Således kan man forske i at ændre signaltyperne, så de ikke er biologisk forstyrrende (eller er mindre forstyrrende). I forhold til punkt 5 står man heller ikke på bar bund, idet man kender til frekvenser, som bruges i lægevidenskabelig behandling, der angiveligt ikke er sundhedsskadelige eller er mindre sundhedsskadelige end de frekvenser, der benyttes til trådløs telekommunikation. Men det kræver fortsat forskning at finde de frekvenser, der er egnede til trådløs telekommunikation, og som ikke er biologisk forstyrrende. I forhold til punkt 6 er der ikke forsket meget i alternative former for bærebølger eller andre medier for signalerne. Her kræves der udpræget grundforskning. Man kunne fx forske i, om nogle af de stående bølger, der er i jordens elektromagnetiske felt, kan bruges som bærebølger for trådløs telekommunikation. Man kunne måske også se på, om der er noget i Nikola Teslas banebrydende forskning og innovation, der kan bygges videre på eller man kan lade sig inspirere af. Eksempler på elektromagnetisk stråling brugt til behandlingsmæssige formål Svag radiofrekvent stråling på bestemte frekvenser kan holde kræftsvulster i ave: "NovoCure", lav-intensitets electromagnetisk stråling dræber hjernekræft celler i delingsfasen: Lav-intensitets elektromagnetisk stråling kur for søvnløshed: Der er et kapitel i The BioInitiative Report vedr. EMF/EMR-baserede behandlingsformer: "Evidence Based on EMF Medical Therapeutics": 9

11 Bilag Bilag A: Risikovurderinger og anbefalinger fra internationale organer WHO foretager historisk kursskifte WHOs kræftforskningsafdeling International Agency for Research on Cancer (IARC), samlede i maj 2011 en ekspertgruppe med 30 internationalt førende forskere, der skulle bedømme, om den eksisterende forskning på området viser en sammenhæng mellem radiofrekvent stråling (herunder mobilstråling) og kræft. På baggrund af ekspertgruppens konklusion har WHO den kategoriseret radiofrekvent stråling som muligt kræftfremkaldende på mennesker. Hvad er radiofrekvent stråling? Begrebet radiofrekvent stråling er en generel betegnelse for de radiosignaler, der benyttes til telekommunikation. (Det kaldes også radiofrekvent elektromagnetisk stråling). Radiofrekvent stråling omfatter det, som populært kaldes mobilstråling, dvs. strålingen fra trådløse apparater, såsom mobiltelefoner, mobilmaster trådløse fastnettelefoner og trådløst internet. Mobilstråling er typisk i frekvensområdet for mikrobølger. Dette er en historisk nyhed, idet WHO tidligere har afvist en mulig sammenhæng. Lennart Hardell, en af topforskerne i ekspertgruppen, siger: Resultatet indebærer et paradigmeskift i synet på sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling. mojligencancerframkallande -grupp-2b/ Ekspertgruppens konklusion bygger på, at de mener, at der er tilstrækkeligt med data, der viser en mulig kræftrisiko, som forbrugerne bør oplyses om. På den baggrund kategoriseres mobilstråling nu i risikogruppe (2B), dvs. samme gruppe som fx pesticider, DDT, dioxin og udstødningen fra benzinmotorer. Udsnit af WHOs uddybende begrundelse for risikokategoriseringen Although both the INTERPHONE study and the Swedish pooled analysis are susceptible to bias due to recall error and selection for participation the Working Group concluded that the findings could not be dismissed as reflecting bias alone, and that a causal interpretation between mobile phone RF-EMF exposure and glioma is possible. A similar conclusion was drawn from these two studies for acoustic neuroma, although the case numbers were substantially smaller than for glioma. Additionally, a study from Japan found some evidence of an increased risk for acoustic neuroma associated with ipsilateral mobile phone use. (Det der i citatet kaldes "the Swedish pooled analysis" refererer til Lennart Hardells undersøgelser, der i mange tilfælde har vist en sammenhæng mellem mobilstråling og kræft). Ledende folk fra WHO / IARC og WHO-ekspertgruppen kommenterer den nye risikokategorisering Dr Jonathan Samet (University of Southern California, USA), overall Chairman of the Working Group, indicated that "the evidence, while still accumulating, is strong enough to support a conclusion and the 2B classification. The conclusion means that there could be some risk, and therefore we need to keep a close watch for a link between cell phones and cancer risk." The decision brings it to a new level said Kurt Straif, the head of the agency's monograph program, who helped organize the meeting the first ever on RF and microwave cancer risks. Before this, the view that there might be a cancer risk from cell phones was widely argued as being implausible, said Ron Melnick, who led one of the subgroups of the IARC meeting. Now the World Health organization has put its official stamp on this possibility. 10

12 Omfattende forskning viser en kræftrisiko Det ansete Journal of Clinical Oncology bragte i 2009 en videnskabelig metaanalyse lavet af Seung-Kwon et al, hvor man sammenholdt og vurderede kvaliteten af en lang række undersøgelser af mobiltelefoni og kræftrisici. Konklusionen var, at der samlet set er en forøget kræftrisiko ved mobiltelefoni. Samtidig vurderede man kvaliteten af forskningen på området. Facit var her, at meget af den forskning, hvor Kræftens Bekæmpelse, EU, WHO og teleindustrien har medvirket, kvalitativt ligger i den dårligste ende. Mange af disse undersøgelser har i øvrigt tenderet mod ingen eller en lille sundhedsrisiko. Den bedste forskning blev vurderet til at komme fra svenske professor Lennart Hardell (en WHOs indkaldte eksperter), som står bag mange undersøgelser med alarmerende resultater. De viser en forøget hjernekræftrisiko på op til 520% for unge mobiltelefonbrugere. Kilder: Seung-Kwon et al.: Mobile phone Use and risk of tumours: A meta analysis; Journal of Clinical Oncology En videnskabelig rapport, der aktuelt er blevet publiceret i Experimental Oncology (2011) konkluderer også, at langtidseksponering med mobilstråling giver øgede kræftforekomster. Undersøgelser af sammenhæng mellem mobilstråling og øget kræftrisiko Udpluk af Lennart Hardells forskning 2011: Lennart Hardell publicerer en undersøgelse, der bekræfter at mobiltelefoni og trådløse fastnettelefoner forøger risikoen for kræft i hovedet : Lennart Hardell publicerer en undersøgelse, der bekræfter at mobiltelefoni forøger risikoen for kræft i hovedet, især efter mere end 2000 timers brug : Lennart Hardell undersøgelse viser, at risikoen for kræft i hovedet øges med 520% for de mobilbrugere, som begynder, før de er 20 år. For mobilbrugere, der begynder, efter de er fyldt 20 år, er den forøgede risiko på 270%. http// Interphone 2010: I foråret 2010 kom resultaterne af INTERPHONE: et tværnationalt forskningsprojekt om mobiltelefoni og kræftrisici i regi af WHO (IARC). Publiceringen / konklusionen var 4 år forsinket på grund af indædt strid mellem forskergrupperne omkring fortolkningen af data. I konklusionen skrev man så, at studiet ikke fandt en forbindelse mellem mobiltelefoni og øget hjernekræft. Men forskningslederen Elizabeth Cardis gik imidlertid ud og sagde, at fundene i INTERPHONE (data) er bekymrende. Data viste blandt andet, at der er en 40% forøget risiko for hjernekræft, hvis man taler i mobiltelefon i mere end 1640 timer. Gemt af vejen i appendiks 2 viser data, at der er 68% forøget risiko for hjernekræft ved 2-4 års mobilbrug, og 118% ved mere end 10 års mobilbrug Stærk kritik af Interphone-undersøgelsen Interphone er blevet stærk kritiseret for at forskningsdesignet medfører en underestimering af kræftrisikoen ved mobilstråling:

13 Europa kalder til handling omkring mobilstråling Europarådets resolution vedrørende mobilstråling (2011) Europarådet vedtog i maj 2011 en vidtgående resolution. Af hensyn til folkesundheden opfordres de 47 medlemslande til i videst muligt omfang at reducere den mobilstråling, befolkningen udsættes for. Dette gælder særligt i forhold til børn og unge. Konkret anbefales det blandt andet: At der laves oplysningskampagner om de sundhedsskadelige risici ved mobilstråling. At børns brug af mobiltelefoner på skolers område reguleres strikt. At trådløse netværk ikke bør benyttes i klasseværelser og på skoler. At nye lavere grænseværdier for mobilstråling fastsættes. At styrke udviklingen af trådløse telekommunikationsteknologier, der er mindre sundhedsskadelige. Kilder: Europarådets resolution: Anden omtale: Det Europæiske Miljøagenturs anbefalinger (2011) På baggrund af forskningen i mobilstråling og sundhedsrisici opretholder Det Europæiske Miljøagentur (EUʼs rådgivende organ) forsigtighedsprincippet og peger blandt andet på disse indsatsområder: 1. Regeringer, teleindustrien og befolkningen opfordres til at reducere eksponeringen i forhold til mobilstråling, fx ved ikke at holde mobiltelefoner op til hovedet. 2. De gældende grænseværdier for mobilstråling bør revurderes, idet de er blevet fastsat på et mangelfuldt grundlag. 3. At der indføres effektive beskrivelser (engelsk: labelling ) og advarsler om mulige sundhedsrisici ved brug af mobiltelefoner. (Det Europæiske Miljøagentur kom med en lignende udmelding tilbage i 2007). Kilde: Europaparlamentets resolution (2009) Europaparlamentets resolution omkring mobilstråling og trådløse telekommunikationsteknologier rummer appeller om, at der af sundhedshensyn tages forskellige forholdsregler. Resolutionen opfordrer til bedre oplysning om sundhedsrisici ved mobilstråling og at der tages beskyttende foranstaltninger i forhold til specielt børn og unge, blandt ved at mobilmaster ikke placeres i nærheden af skoler etc.. Der opfordres også til at grænseværdierne for mobilstråling revurderes. 12

14 Bilag B: Andre landes forbyggende skridt og anbefalinger Udpluk af andre landes sundhedsforholdsregler omkring mobilstråling 2011: Engelske sundhedsmyndigheder råder til, at børn og unge under 16 år kun bruger mobiltelefoner, hvis det er højest nødvendigt. 2010: Frankrig forbyder ved lov mobiltelefoner i landets skoler (grund- og mellemskole). 2010: Israelske myndigheder fraråder brug af trådløse fastnettelefoner. 2010: Australske myndigheder råder børn til kun at bruge mobiltelefoner til SMS. 2009: Finske strålingsmyndigheder råder til at børns brug af mobiltelefoner begrænses. 2008: Indiens ministerium for telekommunikation til, at børn under 16 år ikke bruger mobiltelefon. 2008: Russiske myndigheder fraråder, at børn under 18 år samt gravide taler i mobiltelefon. 2008: Israelske sundhedsmyndigheder råder til at børns brug af mobiltelefoner begrænses. 2007: Tyske myndigheder fraråder brug af trådløse fastnettelefoner og trådløse internetroutere (WiFi). 2007: Taiwan fjerner alle mobilmaster på eller i nærheden af skoler. Kilde: I øvrigt har en række lande fastsat lavere grænseværdier for mobilstråling end Danmark. Det gælder Belgien, Italien, Schweiz, Liechtenstein, Luxembourg, Rusland og Kina. 13

15 Bilag C: Danmarks tilsidesættelse af forsigtighedsprincippet Danske myndigheder har ikke taget præventive skridt i forhold til at forebygge helbredsgener og sygdomme forårsaget af mobilstråling. Udover, at Danmark er blandt de lande, der har verdens højeste grænseværdier for mobilstråling, har danske myndigheder på en række andre punkter tilsidesat forsigtighedsprincippet og direkte forhindret, at det kan bringes i anvendelse. Forsigtighedsprincippet Forsigtighedsprincippet er et af grundprincipperne i EU's miljøpolitik. Forsigtighedsprincippet går ud på, at skabe rum for, at der kan tages forholdsregler, hvis der er mistanke om at noget, fx mobilstråling, er sundhedsskadeligt Electromagnetic-Fields,6,460 Eksempler på danske tilsidesættelser af - og mulig brug af forsigtighedsprincippet: I en række lande verden over har man på forskellig vis bragt forsigtighedsprincippet i spil, blandt andet i forhold til at beskytte børn og unge imod eksponeringer med mobilstråling / radiofrekvent stråling. I Danmark findes der ingen beskyttende foranstaltninger i forhold til børn og unge. Tværtimod eksponeres de mere og mere. I regeringens 2020-forlig (lavet i sommeren 2011) er der fx sat penge af til, at der skal være trådløst internet i alle skoler og biblioteker. (Der er allerede trådløst internet og trådløse fastnettelefoner samt mobiltelefoner i mange skoler og børnehaver etc.). Danmark er det land i verden, der øjensynligt har den bedste mobilnetdækning. Dette skyldes for det første, at mobilmasterne sender kraftigt (i sammenligning med lande der har sænket grænseværdierne for mobilstråling), og for det andet at de mere end mobilmaster står meget tæt. Derved er Danmark det land - eller blandt de lande - i verden, hvor befolkningen bliver mest eksponeret for mobilstråling fra mobilmaster. Kommuner må ikke nægte opstilling af mobilmaster med henvisning til sundhedsmæssige forholdsregler, som fx kunne være beskyttelse af børn i omkringliggende børneinstitutioner og skoler. Fx har specialkonsulent Lisbeth Jordan fra Erhvervs- og Boligstyrelsen sagt: Når en kommune får en ansøgning, kan den kun sige nej, hvis ansøgningen er i strid med byggelovgivningen. Videnskabsministeriet har i 2011 lavet nye retningslinjer, der tillader teleselskaberne at opsætte mobilantenner / mobilmaster, uden det skal behandles som en byggesag. Opsætningen skal blot indberettes til kommunen. Derved vil opsætningen af nye mobilantenner stige kraftigt, dvs. eksponeringen af befolkningen øges. Samtidig har omkringboende borgere mistet retten til, at have mulighed for at gøre indsigelser i forhold til opsætning af mobilantenner (fordi det ikke længere vil tælle som en byggesag). Ejere af bygninger eller andre høje konstruktioner har pligt til at tillade opsætning af antennesystemer (mobilantenner) på den pågældende bygning eller mast. Alt i alt står den danske praksis i skærende kontrast til mere progressive landes tiltag samt internationale - specielt europæiske - organers anbefalinger i forhold til at begrænse de mobilstrålingseksponeringer befolkningen udsættes for. 14

16 Bilag D: Forskning, der viser sundhedsrisici Hundredvis af undersøgelser viser effekter af forskellig slags Forskningsresultater peger på, at mobilstråling har massive biologisk forstyrrende effekter og forskellige helbredsskadelige virkninger. Der er samlet referencer til ca. 300 studier, der viser en effekt på dette site: Der findes i øvrigt en liste, der er opdateret til og med 2010, der rummer 139 mobilundersøgelser, som viser, at den radiofrekvente stråling fra mobiltelefoner skaber en række biologiske forstyrrelser: Et udvalg af studier i mobilstrålings virkninger på mennesker (For et udvalg af forskningsresultater omkring mobilstråling og kræft, se bilag A) Børn absorberer mere mobilstråling end voksne 2006: Undersøgelse viser, at børn absorbere 60% mere mobilstråling end voksne. Kilde: De Salle et al., 2005, Electromagnetic Absorption in the Head of Adults and Children due to Mobile Phone Operation Close to the Head. Electromagnetic Biology and Medicine, Vol. 25, Iss. 4, dec. 2006, p : Undersøgelse viser, at mobilstråling trænger meget dybere ind i hjernen hos børn i forhold til voksne. Kilde: Prof. Om Gandhi et al., IEEE Trans. Microwave Theory & Techniques, 44 p. 1893, 1996 Mobiltelefoni og søvnforstyrrelse 2011: Undersøgelse bekræfter tidligere studier: Mobilstråling påvirker hjernebølgerne, så søvnen ændres : Undersøgelser viser, at unge, der taler i mobiltelefon mere end 15 gange om dagen og sender mere end 15 smsʼer, sover mindre og dårligere, end hvis forbruget er under 5 opkald og 5 SMSʼer. De har desuden større tilbøjelighed til at udvikle stress, rastløshed, emotionelle forstyrrelser og ADHD. Se også dette link: Mobilstråling og hjernebølger 2010: En undersøgelse viser, at mobilstråling (2G / GSM) ændrer hjernebølgerne hos 13 til 15- årige. Mobilstråling og hovedpine 2007: Undersøgelser viser øget tendens til hovedpine, hukommelsesbesvær m.m. efter eksponering med mobilstråling: Occup Environ Med May;63(5):

17 Mobilstråling og fostre 2010 / 2008: Undersøgelser viser at gravide kvinder, der bruger mobiltelefon blot et par gange om dagen, har % større risiko for at føde børn, der får adfærdsproblemer : Fostre og nyfødtes hjerterytme m.m. forstyrres efter 10 minutters mobilstråling. Mobilmaster og sundhedsrisici Mere end 80% af forskningen i mobilmasters stråling og sundhedsrisici for mennesker viser effekt. 2011: En undersøgelse viser, at mængden af stresshormoner øges markant hos mennesker i løbet af et halvt år, hvor de bestråles af en nyopsat mobilmast. Desuden blev der påvist en række andre biologiske ubalancer, fx faldt niveauerne for dopamin. Kilde: Umwelt Medizin Gesellschaft 2011; 24(1): Resume: : En undersøgelse viser, at mængden af stresshormon øges hos mennesker der udsættes for mobilstråling fra mobilmaster : En videnskabelig gennemgang af de mobilmastestudier, der er offentliggjort i det ansete PubMed viste, at 8 ud af 10 undersøgelser dokumenterer forøgede tilfælde af neurologiske symptomer eller kræft hos mennesker, der bor inden for en radius af 500 meter fra mobilmaster. Stigning i elektrohypersensitivitet (EHS) Fransk forskning (2009) viser, at flere og flere mennesker bliver hypersensitive i forhold til mobilstråling, dvs. at man reagerer på forholdsvis svag stråling med en række helbredsgener, som fx hovedpine, søvnbesvær, koncentrationsbesvær, irritabilitet, depression etc. I Europa har 3-10 % af befolkningen EHS. Den franske forskning viser, at hvis stigningen i EHSramte fortsætter i samme tempo som hidtil, vil 50% af Europas befolkning være ramt i Eksempler på anden EHS-forskning:

18 Stigende kræftkurver I takt med at eksponeringerne med mobilstråling er taget til og der er kommet flere og flere mobilbrugere er der også kommet en stigning i rapporterede tilfælde af kræft i hovedet. Antal mobilabonnementer i Danmark 1987: : : Nye Tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 13, Nr. 5, December 2009 Sundhedsstyrelsen skriver følgende om grafen: Der er store stigninger i anmeldte tilfælde igennem 25-års perioden fra i alt 759 tilfælde pr. år i første periode til tilfælde pr. år i den seneste 5-års periode. Dette svarer til stigninger i antal nye tilfælde på (mænd/kvinder) 55 pct. hhv. ca. 82 pct. ( ) Der er et påfaldende stort hop i antallet af nye anmeldte tilfælde i 2008 hos kvinder (fra 699 i 2007 til 784), som ikke ses hos mændene. I Sundhedsstyrelsen vurderer man, at stigningerne skyldes bedre diagnostiske muligheder, men man kan ikke redegøre for den særligt kraftige stigning i kræft blandt kvinder. Det er selvfølgelig muligt, at bedre diagnostik fører til flere opdagelser af kræft, men det er næppe hele forklaringen. Med udgangspunkt i undersøgelserne, der viser en forøget risiko for hjernekræft ved brug af mobiltelefon, og at risikoen stiger, jo mere man taler i den, så kan i hvert fald en del af stigningen i tilfældene af hjernekræft helt enkelt skyldes den øgede mobiltelefoni. Forklaringen på den ekstra stigning i tilfældene blandt kvinder kan samtidig være den simple, at kvinder taler mere i mobiltelefon end mænd. En undersøgelse fra 2005, viser netop, at kvinder taler ca. 47% mere i mobiltelefon end mænd. At Sundhedsstyrelsen tilsyneladende ikke overvejer muligheden for disse sammenhænge, kan undre. Link til IARCs statistikker, der også viser en stigning i tilfælde af kræft i hovedet i den danske befolkning: =1&stat=3&age_from=3&age_to=13&orientation=2&grid=1&line=2&moving=1&submit=%A0%A0%A0Execute%A0%A0%A0 17

Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen

Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen Der kan på forskellige måder fra tele- og elektronikbranchen side tages forskellige beskyttende forholdsregler imod radiofrekvent strålings sundhedsskadelige

Læs mere

Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder

Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder 14.12. 2011 Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder - oplæg i Branchen ForbrugerElektronik, miljø- og energiudvalget, ved Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

Læs mere

Er mobilstråling. sundhedsskadelig?

Er mobilstråling. sundhedsskadelig? Er mobilstråling sundhedsskadelig? I disse år eksploderer brugen af trådløse teknologier baseret på mobilstråling. Ny forskning viser, at mobilstråling kan føre til mistrivsel og sygdom. Verden over advarer

Læs mere

Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark

Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Tag mobiltelefonen Danmark! Styrket økonomi og bedre folkesundhed via satsning på nyt supervækstområde på verdensmarkedet: Udvikling

Læs mere

Uopfordret høringssvar / åbent brev fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation vedr. den nye telelov og kommende bekendtgørelser

Uopfordret høringssvar / åbent brev fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation vedr. den nye telelov og kommende bekendtgørelser Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 226 Offentligt Til Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen Udvalget for Videnskab og Teknologi, Sundhedsudvalg og IT- og Telestyrelsen Dato 22.3. 2011 Uopfordret

Læs mere

Orientering fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

Orientering fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation www.helbredssikker-telekommunikation.dk Orientering fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 11. 3. 2012 DR vildleder om kræftrisiko ved mobilbrug I en ny undersøgelse påstås det, at der i de nordiske

Læs mere

Sundhedsstyrelsen vildleder massivt om mobilstråling

Sundhedsstyrelsen vildleder massivt om mobilstråling Rapport 1.2. 2012 Af Thomas Grønborg, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation www.helbredssikker-telekommunikation.dk Sundhedsstyrelsen vildleder massivt om mobilstråling Sundhedsstyrelsen svigter på

Læs mere

www.helbredssikker-telekommunikation.dk Kommentar fra talsmand Thomas Grønborg, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 20. 2.

www.helbredssikker-telekommunikation.dk Kommentar fra talsmand Thomas Grønborg, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 20. 2. www.helbredssikker-telekommunikation.dk Kommentar fra talsmand Thomas Grønborg, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 20. 2. 2012 Mobilen ikke frikendt for at give svulster En ny undersøgelse viser,

Læs mere

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Af Thomas Grønborg, cand.mag. og initiativtager til Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 10. september 2011 (Obs. Dette er en revideret version af artiklen,

Læs mere

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Af Thomas Grønborg, cand.mag. og initiativtager til Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 5.1. 2012 (Obs. Dette er en revideret version af artiklen, som

Læs mere

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Af Thomas Grønborg formand for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 4. januar 2011 Mange danskere har hørt, at strålerne fra mobiltelefoner, trådløse telefoner

Læs mere

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Af Thomas Grønborg formand for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 1. oktober 2010 Mange danskere har hørt, at strålerne fra mobiltelefoner, trådløse telefoner

Læs mere

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Mobilmaster / basisstationer Af Cand.mag. Thomas Grønborg, 26. juni 2010 thomas@proact-consult.dk Mange danskere har hørt, at strålerne fra mobiltelefoner, trådløse

Læs mere

Sundhedsstyrelsen udlægger WHO-advarsel forkert - og gør ikke opmærksom på advarslen

Sundhedsstyrelsen udlægger WHO-advarsel forkert - og gør ikke opmærksom på advarslen www.helbredssikker-telekommunikation.dk Sundhedsstyrelsen udlægger WHO-advarsel forkert - og gør ikke opmærksom på advarslen I 2011 kategoriserede Verdenssundhedsorganisationen WHO radiofrekvent stråling

Læs mere

Børn og trådløs teknologi

Børn og trådløs teknologi Børn og trådløs teknologi Fakta om hvordan mobiltelefoner og computere påvirker børns helbred 1 Vi må tage risikoen seriøst - for børnenes skyld Anvendelsen af trådløs teknik er steget lavineagtigt det

Læs mere

BØRN og trådløs teknologi

BØRN og trådløs teknologi BØRN og trådløs teknologi FAKTA OM HVORDAN MOBILTELEFONER OG COMPUTERE PÅVIRKER BØRNS HELBRED Vi må tage risikoen seriøst - for børnenes skyld Anvendelsen af trådløs teknik er steget lavineagtigt det seneste

Læs mere

Månedens Guld Oktober. Hej og velkommen inden for i Klub Æblebørn. Så nåede vi til oktober. Jeg synes 2012 flyver af sted med lynets hast.

Månedens Guld Oktober. Hej og velkommen inden for i Klub Æblebørn. Så nåede vi til oktober. Jeg synes 2012 flyver af sted med lynets hast. Månedens Guld Oktober Hej og velkommen inden for i Klub Æblebørn. Så nåede vi til oktober. Jeg synes 2012 flyver af sted med lynets hast. Mine børn bliver så store og jeg prøver virkelig på at nyde hvert

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning Danmark

Læs mere

BØRN og trådløs teknologi

BØRN og trådløs teknologi BØRN og trådløs teknologi FAKTA OM HVORDAN MOBILTELEFONER OG COMPUTERE PÅVIRKER BØRNS HELBRED Vi må tage risikoen seriøst - for børnenes skyld Anvendelsen af trådløs teknik er steget lavineagtigt det seneste

Læs mere

stråling Guide Så farlig er trådløs sider Mobilstråler kan gøre dig syg Sådan begrænser du strålingen

stråling Guide Så farlig er trådløs sider Mobilstråler kan gøre dig syg Sådan begrænser du strålingen Foto: Scanpix Guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 22 sider Så farlig er trådløs stråling Mobilstråler kan gøre dig syg Sådan begrænser du strålingen 2 TRÅDLØS STRÅLING INDHOLD

Læs mere

Mobilstråling kan begrænses!

Mobilstråling kan begrænses! Mobilstråling kan begrænses! Kort om Navn: Enrico Kaarsberg (39 år) Gift og far til pige (9 år) og dreng (4 år) Min kone er handelsskolelærer Uddannet indenfor marketing og afsætning (HD-A) Har arbejdet

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

København, den 12. september 2011

København, den 12. september 2011 Sundhedsminister Bertel Haarder Sundhedsstyrelsen Folketingets Sundhedsudvalg Miljøminister Karen Ellemann Miljøstyrelsen Folketingets Miljøudvalg Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling Charlotte

Læs mere

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be Vi forbedrer dækningen - vil du hjælpe? It s good to be It s good to be Vi har brug for din hjælp. 3 er på jagt efter nye placeringer til antenner, og vi håber, at du og den forening, du repræsenterer,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

sundhed www.livogsjael.dk 7

sundhed www.livogsjael.dk 7 sundhed www.livogsjael.dk 7 lægens brevkasse Kære Charlotte Jeg vil gerne spørge dig som læge, om du mener det er muligt at diagnosticere overfølsomhed over for elektromagnetisk stråling (EHS) objektivt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 726 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 726 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 726 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

EHS og MCS: to sider af samme sag?

EHS og MCS: to sider af samme sag? EHS og MCS: to sider af samme sag? Af Francesca Romana Orlando, journalist og næstformand i A.M.I.C.A., Italien Oversættelse v/formand for EHS-foreningen Susanne Hemdorff Mange eksperter i forskellige

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a 2014/1 BSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. februar 2015 af Per Clausen (EL), Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen 3.Møde i PCB - netværket Onsdag 26. november 2014 Baggrunden for, og praktisk brug af Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli IP/09/620 Strasbourg, den 22. april 2009 Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli En tekstbesked (sms), der sendes fra udlandet i EU, vil fra 1. juli højst koste

Læs mere

Vurdering af mobiltelefonantenner

Vurdering af mobiltelefonantenner N O T A T Vurdering af mobiltelefonantenner Mobiltelefonmaster opstilles med henblik på at operatørerne kan opnå en komplet dækning af et givet område, eksempelvis Danmark, hvor der er mellem 10 15.000

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Markedssituationen i nedrivningsbranchen

Markedssituationen i nedrivningsbranchen Netværksdag om selektiv nedrivning onsdag den 3. april 2013 Markedssituationen i nedrivningsbranchen Rigtig mange offentlige myndigheder og bygherre, samt private aktører, herunder bygherrer, entreprenører

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007

Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort. Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Dilemmaer omkring 12 ugers grænsen for legal abort Oplæg til Folketingets Sundhedsudvalg torsdag d 17. januar 2007 Birgit Petersson, lektor, speciallæge i psykiatri, medlem af ankenævnet for abort og sterilisation

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

ELEKTROMAGNETISKE FELTER OG OFFENTLIG SUNDHED

ELEKTROMAGNETISKE FELTER OG OFFENTLIG SUNDHED WHO, fact sheet nr. 263, oktober 2001 (Dansk oversættelse v. Magnetfeltudvalget, Dansk Energi, januar 2002. Original engelsksproget version kan læses på www.who.int/peh-emf) ELEKTROMAGNETISKE FELTER OG

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd R d. 19. december 2016 kl. 8-10]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Samråd R d. 19. december 2016 kl. 8-10] Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Ældre og det Nære Sammenhængende Sundhedsvæsen Sagsbeh.: DEPSSNI Koordineret

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 727 Offentligt Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Af Thomas Grønborg formand for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 31. august

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

DEN FØRSTE REELLE LØSNING,

DEN FØRSTE REELLE LØSNING, DEN FØRSTE REELLE LØSNING, DER REDUCERER UDSÆTTELSE FOR STRÅLING FRA DIN MOBILTELEFON HVOR SIKKER ER DIN MOBILTELEFON EGENTLIG? VIDSTE DU, at den mobiltelefon, du bruger hver dag, udsender præcis den samme

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Magnetfelter på arbejdspladsen - en undersøgelse af kræfthyppighed blandt ansatte i dansk elforsyning

Magnetfelter på arbejdspladsen - en undersøgelse af kræfthyppighed blandt ansatte i dansk elforsyning Magnetfelter på arbejdspladsen - en undersøgelse af kræfthyppighed blandt ansatte i dansk elforsyning Danske Elværkers Forenings Magnetfeltudvalg, marts 1998 1 Ikke statistisk sammenhæng mellem magnetfelter

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010 af Hvidovre

Læs mere

EU direktiv 2004/40/EC (EMF)

EU direktiv 2004/40/EC (EMF) MR Sikkerhedsopdatering DSMMR årsmøde 24. marts 2010 Søren Haack Medico-teknisk Afdeling, Region Midt soeren.haack@stab.rm.dk 1 EU direktiv 2004/40/EC (EMF) EU kommissionen har lovet et ændringsforslag

Læs mere

Danmark forrest i kampen mod hjertesygdom

Danmark forrest i kampen mod hjertesygdom Danmark forrest i kampen mod hjertesygdom Af: Arne Astrup, professor; dr. med. 1. januar 2011 kl. 11:33 Danmark har i de senere år oplevet et drastisk fald i død af hjerte-karsygdom, så vi nu ligger bedst

Læs mere

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer?

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Lone Mikkelsen Seniorrådgiver - Kemikalier Det Økologiske Råd København, 4. februar 2015 Støttet af Introduktion Oversigt

Læs mere

UNGE MÆNDS TRIVSEL OG SUNDHED

UNGE MÆNDS TRIVSEL OG SUNDHED UNGE MÆNDS TRIVSEL OG SUNDHED En helt ny undersøgelse af 1000 unge mænd og kvinders syn på sygdomme, sundhed og brug af sundhedsvæsnet Forum for Mænds Sundhed 30. maj 2015 Undersøgelsens resultater resume:

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed

Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed I foråret 1 boblede økonomerne af optimisme og EU-kommissionens økonomikommissær dristede sig endda til at tale om det lyseste forår i mange år. Opsvinget

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Opdatering om glyphosat

Opdatering om glyphosat Opdatering om glyphosat Kontorchef Lea Frimann Hansen Pesticider & Genteknologi Hvad er status for vurderingen af glyphosat og hvad er WHO s kræftpanel og EFSA uenige om? Emner: Overblik på vurderingerne

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

LifeWave.com. Information møder Træningskurser Forretningsmodel. Tyskland VM 2014

LifeWave.com. Information møder Træningskurser Forretningsmodel. Tyskland VM 2014 Tyskland VM 2014 LifeWave fylder 10 år i november 2014 LifeWave er i mere end 110 lande Godkendt til alle hospitaler i EU Franske Hospitaler Over 70 uafhængige kliniske test Flere patenter David Schmidt

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune:

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Jeg skriver, da jeg er bekymret over kommunens plan om at opsætte vindmøller i Jernbæk og Holsted N. Som

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010 Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 21 Regeringen henviser til, at finanslovsstramningerne i 211 er afgørende for at fastholde tilliden til dansk økonomi, så renten holdes nede. Argumentet

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning De

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere