Kitchen. king of coffee piano black// coffee maker// espresso nero// espresso and cappuccino maker// Type W. espresso and cappuccino maker//

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kitchen. king of coffee piano black// coffee maker// espresso nero// espresso and cappuccino maker// Type W. espresso and cappuccino maker//"

Transkript

1 espresso nero// espresso and cappuccino maker// Kitchen espresso nero// espresso and cappuccino maker// king of coffee piano black// coffee maker// 1500 W 1500 watt // litres // Approved // AUTO 10 cups // Brewing temperature // Auto off // Type 2374

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - English... page

3 OBH Nordica kaffemaskine TILLYKKE MED DIN NYE OBH NORDICA KAFFEMASKINE King of Coffee har: Det betyder: 2 special-opbyggede varmelegemer 1500W/230 V Konstant og optimal brygge- /holde varm-temperatur Bryggetid på 5 6 minutter for 1,25 liter vand Kun de bedste smagsstoffer trækkes ud af bønnerne Holde varm temperatur på Den sidste kop kaffe smager som den første. Hængslet låg og aftagelig filterholder Praktisk og let anvendelig Specialdesignet blanderør i kanden Ens kaffesmag i hele kanden Moderne design i metal Pynter i køkkenet Tørkogningssikring Forlænger kaffemaskinens levetid Kapacitet kopper kaffe Før brug Før King of Coffee kaffemaskinen tages i brug første gang, bør du læse brugsanvisningen grundigt igennem, og gem den derefter til evt. senere brug. Pak forsigtigt kaffemaskinen ud og fjern al indpakningsmaterialet. Sæt dernæst kaffemaskinen på en jævn, flad overflade. Glaskanden og filterholderen vaskes af i varmt vand tilsat lidt sulfo. Inden kaffemaskinen tages i brug, anbefales det at gennemføre 2 brygninger kun med rent vand. Lad alt vandet løbe igennem, skyl kanden og gental processen endnu engang, så kaffemaskinen renses helt igennem. VIGTIGT: Brug altid rent, koldt vand. BRYGNING AF DEN PERFEKTE KOP KAFFE MED KING OF COFFEE: At brygge den perfekte kop kaffe er koncentreret omkring nogle få processer. Kaffebrygning består i at lade varmt vand med korrekte temperatur passere malet kaffe i en bestemt tidsperiode. Kaffebønnen indeholder mange smagsstoffer, som ved rigtig brygning er med til at give smagen til den færdige kaffe. Disse smagsstoffer i kaffebønnen er især følsomme overfor varme og luft. Ved brygning af 1,25 liter kaffe reduceres bryggetiden til 5-6 minutter, som sikrer at kun de bedste smagsstoffer frigøres fra kaffebønnerne. For kort bryggetid resulterer i tynd kaffe og for lang bryggetid giver den færdige kaffe en bitter smag. King of Coffee er udviklet i samarbejde med en af verdens største kaffeproducenter. Når du køber en god kaffe og brygger den på OBH Nordica King of Coffee så får du den perfekte kop kaffe. Kaffebrygning Fyld glaskanden med koldt vand og fyld vandbeholderen med den ønskede mængde dog max. 10 kopper. Se mærkning på vandbeholderen for nem påfyldning. Åbn låget på filterholderen og sæt papirfilter i (1 x 4). Ønsker du at tage filterholderen af, gøres dette ved at løfte filterholderen opad, indtil den glider af holderen. Kom den ønskede mængde kaffe i filteret - ca. 1 kaffemål pr. kop. Sæt filterholderen tilbage på plads og luk låget. Sørg for at kandens låg sidder korrekt. 3

4 Sæt stikket i stikkontakten og start kaffemaskinen og lampen foran vil lyse. Vandet føres nu op gennem stigerøret og løber ned i filteret, og varmepladen under glaskanden bliver varm. Efter endt brygning kan glaskanden fjernes fra varmepladen. Lad kaffefilteret sidde i filterholderen, indtil det er kølet af. Sluk for kaffemaskinen, når kanden er tømt, eller når kaffen ikke længere skal holdes varm. Drypstop Denne kaffemaskine har automatisk drypstop, der hindrer kaffen i at løbe ud igennem filterholderen, hvis kanden ikke står på varmepladen. D.v.s. at glaskanden kan fjernes kortvarigt max. 1 minut - fra kaffemaskinen, mens der brygges kaffe. Det er vigtigt, at glaskanden sættes tilbage på varmepladen indenfor 1 minut, da kaffen ellers vil løbe over. Auto-stop funktion Kaffemaskinen er udstyret med en auto-stop funktion, der sikrer, at kaffemaskinen automatisk slukker efter 2 timer. Rengøring Sluk maskinen, tag stikket ud af stikkontakten og lad kaffemaskinen køle af inden rengøring påbegyndes. Fjern evt. brugt kaffefilter og rengør kaffemaskinen med en fugtig klud og tør efter med en blød, tør klud anvend ikke skurepulver eller skuresvamp! Diverse løsdele (glaskande, låg, filterholder) vaskes af i sulfovand (skyl godt efter) og tør af. Disse dele bør ikke sættes i opvaskemaskinen især af hensyn til glaskanden p.gr.a. dennes specielle overflade på håndtaget. Maskinopvask kan ødelægge / mattere håndtagets overflade, hvilket ikke dækkes af reklamationsretten. OBS! Hvis kaffemaskinen benyttes på steder, hvor der kan være risiko for frost (campingvogn/ sommerhus osv), sørg da for at tømme kaffemaskinens vandtank HELT for vand. Vend maskinen på hovedet for at fjerne alt vandet, hvis kaffemaskinen ikke skal anvendes længe. Dette for at undgå, at vandbeholderen ødelægges, hvis evt. overskydende vand fryser til is. Tøm også kaffemaskinen, hvis den ikke skal benyttes gennem længere tid. Vær opmærksom på, at vandet ved tømning også løber ud af stigerøret, så hold derfor hele maskinen over vasken, når denne tømmes. Alle kaffemaskiner skal afkalkes Besk og bitter smag beror ofte på, at kaffemaskinen skal afkalkes. Hvis bryggetiden forlænges væsentligt, eller kaffemaskinen sprutter, er det også et sikkert tegn på, at kaffemaskinen trænger til afkalkning. 4 I Danmark er vandet generelt hårdt. Dette medfører, at kaffemaskinen ofte skal afkalkes. Vi anbefaler, at afkalke kaffemaskinen mindst en gang hver måned, eller når maskinen har brygget 25 brygninger.

5 Forbrugerinformation/OBH Nordica A/S anbefaler, at der til afkalkning bruges en blanding af 1 del 32% eddikesyre og 2 dele vand. 1. Fyld vandet i vandbeholderen til 6-kops mærket. 2. Tilsæt eddikesyre til 9-kops mærket. 3. Tænd for maskinen og lad 2/3 af opløsningen løbe igennem. 4. Afbryd maskinen og lad opløsningen stå i maskinen i ca. 15 minutter. 5. Tænd igen og lad maskinen afkalke færdig. 6. Afslut med at koge kaffemaskinen igennem mindst 2-3 gange med rent vand. 7. Gentag proceduren hvis normal bryggetid ikke er opnået. 8. Andre afkalkningsmidler bør ikke anvendes. Tilkalkning er ikke dækket af reklamationsretten. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 8. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 10. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 11. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI/ PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma ). Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom. 12. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 13. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. 5

6 Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 1500 watt Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 6

7 OBH Nordica Kaffebryggare Gratulerar till din nya OBH Nordica King of Coffee kaffebryggare! King of Coffee har: Vilket betyder: 2 specialvärmeelement på totalt 1500W/230V.... Konstant och optimal brygg/ värmehållnings temperatur. Bryggningstid 5-6 minuter för 1,25 liter vatten..... Endast de bästa smakämnena dras ur kaffet. Värmehållningstemperatur 81º - 83º Den sista koppen kaffe smakar lika bra som den första. Ledat lock och löstagbar filterhållare Praktiskt och lätt att använda. Specialdesignat blandningsrör i kannan Samma kaffesmak i hela kannan. Modern design i metall En prydnad i köket. Torrkokningssäkring Förlänger kaffebryggarens livslängd. Kapacitet koppar kaffe. Innan användning Innan King of Coffee kaffebryggare tas i bruk för första gången, bör du läsa igenom bruksanvisningen noggrant och spara den till framtida bruk. Packa försiktigt upp kaffebryggaren och ta bort allt förpackningsmaterial. Placera kaffebryggaren på en jämn och plan yta. Innan kaffebryggaren tas i bruk bör glaskannan och filterhållaren diskas i varmt diskvatten. Genomför 2 bryggningar utan kaffe innan du använder kaffebryggaren med kaffe. Låt allt vatten rinna igenom och häll sedan ur vattnet. Skölj kannan och brygg en omgång till utan kaffe så att kaffebryggaren blir helt ren. VIKTIGT: använd alltid rent, kallt vatten. BRYGGNING AV DEN PERFEKTA KOPPEN KAFFE MED KING OF COFFEE Att brygga en perfekt kopp kaffe är koncentrerat kring några få procedurer. Kaffebryggning består i att låta varmt vatten med rätt temperatur passera malet kaffe på en bestämd tid. Kaffebönor innehåller många smakämnen som vid riktig bryggning ger det färdiga kaffet dess smak. Dessa smakämnen är känsliga för värme och luft. Vid bryggning av 1,25 liter kaffe reduceras bryggtiden till 5-6 minuter som säkerställer att endast de bästa ämnena frigörs från kaffebönorna. För kort bryggningstid resulterar i blaskigt kaffe och för lång bryggningstid ger det färdiga kaffet en bitter smak. King of Coffee är utvecklad i samarbete med en av världen största kaffeproducenter. När du köper ett gott kaffe och brygger det i OBH Nordica King of Coffee så får du den perfekta koppen kaffe. Kaffebryggning Fyll glaskannan med kallt vatten och fyll vattenbehållaren med den önskade mängden - överskrid inte max gränsen 10 koppar. Se markering på vattenbehållaren vid påfyllning. Öppna locket på filterhållaren och sätt i filtret (1x4). Om du önskar ta bort filterhållaren gör du det genom att lyfta filterhållaren uppåt tills den glider ur hållaren. Mät upp önskad mängd kaffe i filtret, ca 1 kaffemått per kopp. Vi rekommenderar bryggmalet kaffe avsett för elbryggare för bästa resultat. Vid användning av mer finmalet kaffe 7

8 bör bryggmängden reduceras till 9 koppar, annars finns risk för översvämning i filtret. Sätt tillbaka filterhållaren och stäng locket. Kontrollera att kannans lock sitter på ordentligt. Sätt i kontakten och starta kaffebryggaren, lampan börjar lysa. Vattnet förs nu upp genom stigarröret och rinner ner i filtret. Samtidigt blir värmeplattan under glaskannan varm. Efter avslutad bryggning kan glaskannan tas bort från värmeplattan. Låt kaffefiltret sitta i filterhållaren tills det svalnat. Stäng av kaffebryggaren när kannan är tom eller när du inte längre vill hålla kaffet varmt. Droppstopp Denna kaffebryggare har automatiskt droppstopp som hindrar kaffet från att rinna genom filterhållaren om kannan ej står på värmeplattan. Dvs. glaskannan kan lyftas bort korta stunder max 1 minut - från kaffebryggaren under bryggningens gång. Det är viktigt att kannan ställs tillbaka på värmeplattan inom 1 minut annars rinner kaffet över. Auto-stop funktion Kaffebryggaren är utrustad med en auto-stop funktion som stänger av bryggaren automatiskt efter 2 timmar. Rengöring Stäng av maskinen, dra ur kontakten och låt kaffebryggaren svalna innan rengöring. Ta ur använt kaffefilter och gör ren kaffebryggaren med en fuktig trasa och torka efter med en mjuk torr trasa - använd inte skurpulver eller andra starka rengöringsmedel. De lösa delarna (glaskanna, lock, filterhållare) diskas i varmt diskvatten och torkas av. Dessa delar bör inte diskas i diskmaskin speciellt med hänsyn till glaskannan pga. dess speciella yta på handtaget. Maskindisk kan förstöra/matta handtagets yta, vilket inte täcks av reklamationsrätten. OBS! Om kaffebryggaren används på ställen där det kan vara risk för frost (husvagn, sommarstuga osv.), se till att tömma kaffebryggarens vattentank HELT på vatten. Vänd maskinen upp och ner för att tömma ur allt vatten om kaffebryggaren inte skall användas på länge. Detta för att undgå att vattenbehållaren förstörs om eventuellt vatten som finns kvar i tanken fryser. Var uppmärksam på att även vattnet i stigarröret rinner ur, håll därför hela maskinen upp och ner över vasken när du häller ur vattnet. Alla kaffebryggare behöver avkalkas Besk och bitter smak beror ofta på att kaffebryggaren behöver avkalkas. Om bryggningstiden förlängs väsentligt eller om kaffebryggaren stänker är det också ett säkert tecken på att kaffebryggaren behöver avkalkas. 8

9 Man bör avkalka kaffebryggaren minst en gång varje månad eller när bryggaren har bryggt 25 bryggningar. Använd en blandning av 1 del 24% ättika och 2 delar vatten när du avkalkar. 1. Fyll vatten i behållaren till markeringen för 6 koppar. 2. Tillsätt ättika till markeringen för 9 koppar. 3. Starta bryggaren och låt 2/3 av lösningen rinna igenom. 4. Avbryt bryggningen och låt stå i ca 15 minuter. 5. Starta igen och låt resten rinna igenom. 6. Avsluta med att köra 2-3 bryggningar med endast vatten. 7. Upprepa proceduren om normal bryggningstid inte uppnås. 8. Andra avkalkningsmetoder bör inte användas. Igenkalkning täcks inte av reklamationsrätten. Säkerhetsanvisningar 1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230V växelström och använd apparaten endast till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet samt innan rengöring och underhåll. 4. Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor. 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 8. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 9. Lämna aldrig apparaten obevakad. 10. Kontrollera alltid apparat, adapter, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 11. Extra skydd kan erhållas genom installation av en jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 12. Apparaten är endast för privat bruk. 13. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. 9

10 OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica volt växelström 1500 watt Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 10

11 OBH Nordica kaffetrakter TIL LYKKE MED DERES NYE OBH NORDICA KAFFETRAKTER King of Coffee har: Det betyr: 2 spesial oppbygde varmeelementer på tilsammen 1500 W 230 V konstant og optimal trakte/holde varm temperatur. Traktetid på 5-6 min med 1,25 liter vann kun de beste smaksstoffene trekkes ut av kaffen. Holde varm temperatur på 81 O 83 O den siste koppen kaffe smaker som den første. Hengslet lokk og avtagbar filterholder praktisk og lett anvendelig Spesialdesignet blanderør i kannen kaffesmaken blir den samme i hele kannen. Moderne design pynter opp på kjøkkenet. Tørrkokingssikring forlenger levetiden for kaffetrakteren. Kapasitet ,25 L / 10 kopper kaffe Før bruk Les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til senere. Pakk forsiktig opp kaffetrakteren og fjern all emballasjen. Plasser kaffetrakteren på en jevn, plan overflate. Glasskannen og filterholder vaskes i varmt vann tilsatt oppvaskmiddel. Det anbefales å trakte 2 kanner kun med rent vann før kaffetrakteren tas i bruk. La alt vannet renne gjennom, skyll kannen og gjenta prosessen en gang til slik at kaffetrakteren renses skikkelig. VIKTIG: Bruk alltid friskt, kaldt vann. TRAKTING AV DEN PERFEKTE KOPP KAFFE MED KING OF COFFEE. Å trakte den perfekte koppen kaffe dreier seg om noen ganske få prosesser. Kaffetrakting består i å la varmt vann med korrekt temperatur passere malt kaffe på en bestemt tid. Kaffen inneholder mange smaksstoffer, som ved riktig trakting er med på å gi smaken til den ferdige kaffen. Smaksstoffene i kaffen er veldig følsomme overfor varme og luft. Ved trakting av 1,25 liter kaffe reduseres traktetiden til 5 minutter som sikrer at kun de beste smakstoffer trekkes ut av kaffen. Kort traktetid resulterer i for tynn kaffe, mens for lang traktetid gir kaffen en besk smak. King of Coffee er utviklet i samarbeid med en av verdens største kaffeprodusenter. Så når du kjøper god kaffe og trakter den på King of Coffee får du en perfekt kopp kaffe. Trakting av kaffe Fyll glasskannen med friskt kaldt vann og fyll vannbeholderen til ønsket mengde Maks. 10 kopper. Vipp lokket til vannbeholderen tilbake. Sett kaffefilter (1X4) i filterholderen. Dersom man ønsker å fjerne filterholderen, løfter man den opp til den sklir ut av holderen. Fyll ønsket mengde kaffe i filteret, ca.1 kaffemål pr. kopp og sett filterholderen tilbake på plass og vipp lokket tilbake. 11

12 Slå på kaffetrakteren og lampen vil nå lyse. Vannet kommer nå opp stigerøret og renner ned i filteret. Samtidig blir varmeplaten under glasskannen varm. Når traktingen er ferdig kan glasskannen fjernes fra varmeplaten. Filterholderen blir igjen på holderen. Husk å slå av kaffetrakteren når glasskannen er tom eller når man ikke lenger ønsker å holde kaffen varm. Dryppstopp Denne kaffetrakteren har automatisk dryppstopp som forhindrer kaffen i å renne gjennom filterholderen når glasskannen ikke står på varmeplaten. Dvs. at man kan fjerne glasskannen en kort stund max 1 minutt under traktingen. Det er imidlertid veldig viktig at glasskannen settes tilbake på varmeplaten innen 1 minutt, hvis ikke vil kaffen renne over. Auto-stop funksjon Kaffetrakteren er utstyrt med en auto-stop funksjon som sikrer at kaffetrakteren slår seg av automatisk etter 2 timer. Rengjøring Ha aldri annet enn friskt, kaldt vann i vannbeholderen. Slå av kaffetrakteren, ta støpslet ut av kontakten og la kaffetrakteren bli helt avkjølt før rengjøring. Fjern evnt. brukt kaffefilter og rengjør kaffetrakteren med en lett fuktig klut og tørk deretter med en myk, tørr klut. Bruk ikke skurepulver eller andre sterke rengjøringsmidler som kan lage riper i kaffetrakteren. De løse delene (glasskanne, lokk, filterholder.) vaskes i varmt vann tilsatt litt oppvaskmiddel, skylles godt og tørkes. Disse delene skal ikke vaskes i oppvaskmaskinen, da glasskannens håndtak har en spesiell overflate. Dette vil da ikke dekkes av reklamasjonsretten. OBS! Dersom kaffetrakteren brukes på steder hvor det kan være fare for frost (campingvogn, hytte osv) må man sørge for å tømme vannbeholderen HELT for vann. Snu kaffetrakteren opp/ ned for å tømme ut alt vannet dersom kaffetrakteren skal oppbevares over lengre tid uten å være i bruk. Dette gjøres for å unngå at vannbeholderen ødelegges. Vær også oppmerksom på at vannet ved tømming renner ut ved vannsprederen, slik at man holder hele trakteren over vasken. Alle kaffetraktere trenger rengjøring Besk og bitter kaffe kan ofte skyldes mangelfull rengjøring av kaffetrakteren. Spesielt i rør og slanger er det vanskelig å komme til med vanlig rengjøring. Etter en tids bruk danner det seg et belegg inne i trakteren. Kaffevoks og kafferester som ofte følger med når glasskannen brukes til å helle vann i vannbeholderen, og tildels av urenheter fra vannet. 12

13 Dette belegget vil sette smak og delvis tette igjen rørene, slik at gjennomstrømmingen av vannet tar lenger tid. Dette vil føre til at kaffen blir gradvis mer besk og bitter. Er mengden av urenheter stor vil rørene til slutt tettes igjen. Bruk derfor et flytende rensemiddel for kaffetraktere slik at kaffens naturlige smak og aroma skal komme helt til sin rett. Rensemiddel bruker du som følger: 1. Ca. 1 liter lunkent vann fylles i trakterens vannbeholder. 2. Tilsett en porsjonspose flytende rensemiddel. 3. Vask vannbeholderen innvendig med oppvaskbørste. 4. Trakteren settes i gang og væskeoppløsningen renser innvendige rør og elementhus. (Oppløsningen kan komme støtvis og som skum ut av trakteren) 5. Vask filterholderen og glasskannen i samme (eventuelt ny) oppløsning og skyll godt. 6. Fyll deretter rent, kaldt vann i vannbeholderen og kjør det gjennom trakteren 2 3 ganger. 7. Trakteren er nå ren og klar til bruk. Den bør renses ca. hver 14. dag eller etter ca. 30 traktinger. Sikkerhet og el- apparater 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten ved forstyrrelse i bruken, etter bruk, når det settes deler på, tas deler av og før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el-apparater. 7. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 8. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun brukes under oppsyn. 10. Se alltid etter skader på apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 11. Det anbefales at el-installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter(hfi/ PFI/HPFI-rele-brytestrøm maks. 30 ma ). Kontakt evt. en autorisert el-installatør. 12. Apparatet er kun beregnet til husholdningsbruk. 13. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. 13

14 Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater samles inn, og deler av apparatene gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal leveres på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Teknisk data OBH Nordica volt 1500 watt Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes 14

15 OBH Nordica -kahvinkeitin ONNITTELEMME UUDEN OBH NORDICA -KAHVINKEITTIMEN JOHDOSTA King of Coffeen ominaisuudet: 2 erikoislämpövastusta 1500 W/230 V tasainen ja paras mahdollinen suodatus- /säilytyslämpötila Suodatusaika 5-6 minuuttia / 1,25 l vettä veteen irtoaa vain kahvin parhaat makuaineet Säilytyslämpötila viimeinen kupillinen maistuu yhtä hyvältä kuin ensimmäinenkin Saranoitu kansi ja irrotettava suodatin kätevä ja helppo käyttää Kannussa erikoismuotoiltu sekoittava putki koko kannullinen on tasavahvaa kahvia Moderni muotoilu, metallipinnat tyylikäs käyttöesine keittiössä Tyhjiinkiehumissuoja pidentää keittimen käyttöikää Tilavuus kupillista kahvia Ennen käyttöä Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa ja säästä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Pura laite varovasti pakkauksesta ja poista kaikki pakkausmateriaalit. Aseta kahvinkeitin vakaalle ja tasaiselle alustalle. Pese lasikannu ja suodatin lämpimällä astianpesuainevedellä. Käytä kahvinkeitintä ennen ensimmäistä suodatuskertaa kaksi kertaa pelkällä vedellä ilman kahvia. Anna kaiken veden valua läpi ja kaada valunut vesi sitten pois. Huuhtele kannu ja anna keittimen käydä vielä kerran ilman kahvia, jotta keitin tulisi täysin puhtaaksi TÄRKEÄÄ! Täytä vesisäiliö aina puhtaalla, kylmällä vedellä. Aromikkaan kahvikupillisen suodattaminen Aromikkaan kahvikupillisen suodattaminen perustuu muutamaan perusasiaan. Oikeanlämpöisen veden tulee valua kahvijauheen läpi tietyllä suodatusnopeudella. Kahvi sisältää monia makuaineita, jotka oikealla suodatusmenetelmällä antavat suodatetulle kahville sen maun. Nämä makuaineet ovat herkkiä joutuessaan kosketuksiin lämmön ja ilman kanssa. 1,25 l:n suodattamiseen kuluva aika, vain 5-6 min, takaa että vain parhaat makuaineet irtoavat kahvista. Liian lyhyt suodatusaika tekee kahvista laihaa ja liian pitkä aika taas tekee kahvista kitkerän makuista. King of Coffee on kehitetty yhteistyössä erään maailman suurimman kahvinvalmistajan kanssa. Kun hankit hyvää kahvijauhetta ja suodatat sen King of Coffee -keittimellä, saat parasta mahdollista kahvia. Suodatus Avaa vesisäiliön kansi. Täytä lasikannu raikkaalla, kylmällä vedellä ja kaada vesisäiliöön haluttu määrä vettä älä ylitä enimmäistäyttömäärää, 10 kuppia. Noudata vesisäiliössä olevaa mitta-asteikkoa. Käännä vesisäiliön kansi takaisin paikalleen. Avaa suodattimen kansi. Aseta suodatinpaperi (1x4) suodattimeen. Mikäli haluat irrottaa suodattimen paikaltaan, nosta suodatinta ylöspäin niin, että se liukuu pidikkeestään. Mittaa haluttu määrä kahvijauhetta suodattimeen, n. 1 kahvimitallinen kuppia kohden ja aseta suodatin takaisin paikalleen. Sulje kansi. Tarkista, että lasikannun kansi on paikallaan. 15

16 Liitä pistotulppa pistorasiaan ja käynnistä kahvinkeitin. Merkkivalo syttyy. Vesi nousee nousuputkeen ja alkaa valua suodattimen läpi. Samanaikaisesti lasikannun alla oleva lämpölevy lämpenee. Lasikannu voidaan nostaa lämpölevyltä kun suodatus on päättynyt. Anna suodatinpaperin olla paikallaan suodattimessa. Kytke kahvinkeitin pois päältä kun kannu on tyhjä tai kun et enää halua pitää kahvia lämpimänä. Tippalukko Tässä laitteessa on automaattinen tippalukko, mikä estää kahvin valumisen suodattimen läpi jos lasikannu nostetaan pois lämpölevyltä. Voit siis nostaa lasikannun pois paikaltaan lyhyeksi ajaksi (enintään 1 min) suodatuksen aikana tarjoillaksesi kupillisen kahvia. On tärkeää asettaa lasikannu takaisin lämpölevylle 1 minuutin sisällä, ylivuotamisen estämiseksi. Automaattinen virrankatkaisu (Auto-stop) Kahvinkeittimessä on automaattinen virrankatkaisu mikä varmistaa, että keitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä 2 tunnin kuluttua. Puhdistus Kytke laite pois päältä, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä täysin ennen puhdistusta. Poista käytetty suodatinpaperi ja pyyhi kahvinkeitin kostealla liinalla ja kuivaa sen jälkeen pehmeällä kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai -sieniä. Pese irralliset osat (lasikannu, kansi ja suodatin) astianpesuainevedellä, huuhtele hyvin ja kuivaa. Näitä osia ei saa pestä astianpesukoneessa. Tämä koskee erityisesti lasikannua, sen kahvassa olevan erityispinnoitteen vuoksi. Mahdolliset vahingot eivät kuulu takuun piiriin. HUOM! Jos kahvinkeitintä käytetään paikassa, jossa se saattaa joutua alttiiksi pakkaselle (matkailuvaunu, kesämökki jne.) tulee kahvinkeittimen vesisäiliö tyhjentää kokonaan (käännä laite ylösalaisin). Tämä toimenpide estää sen, että vesisäiliö vaurioituisi siihen jäljelle jääneen veden jäätyessä. Tyhjennä säiliö myös siinä tapauksessa, jos laitetta ei käytetä pitempään aikaan. Huomioi, että koko keittimen tulee olla pesualtaan yläpuolella tyhjentäessäsi vesisäiliötä, sillä vettä voi valua joka puolelta. Kalkinpoisto Jos kahvi on kitkerän makuista, saattaa se johtua laitteen kalkkeutumisesta. Kalkinpoisto tulee suorittaa, jos suodatusaika on pidentynyt huomattavasti tai jos keittimestä roiskuu vettä. Kahvinkeittimen kalkinpoisto tulee suorittaa vähintään kerran kuukaudessa tai 25 suodatuskerran jälkeen. Kalkinpoistoon on käytettävä liuosta, jossa on yksi osa väkiviinaetikkaa ja 1 osa vettä seuraavasti: 16

17 1. Täytä vesisäiliö vedellä 5-kupin merkintään saakka. 2. Lisää väkiviinaetikkaa 10-kupin merkintään saakka. 3. Käynnistä kahvinkeitin ja anna 2/3 liuoksesta valua läpi. 4. Sammuta kahvinkeitin ja anna liuoksen seistä siinä noin 15 min. 5. Käynnistä kahvinkeitin jälleen ja anna lopun liuoksen valua läpi. 6. Keitä lopuksi puhdasta vettä kahvinkeittimessä vähintään 2-3 kertaa. 7. Toista kalkinpoisto mikäli kahvinkeitin ei suodata kahvia normaalissa ajassa. Muita kalkinpoistoaineita ei suositella käytettäväksi. Takuu ei kata laitteen kalkkiutumista. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V vaihtojännitteeseen ja käytä laitetta ainoastaan siihen tarkoitukseen mihin se on valmistettu. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 6. Valvo etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät aina pysty ymmärtämään ja arvioimaan mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Huolehdi, ettei liitosjohto jää vapaasti riippumaan pöydältä. 8. Älä koskaan sijoita laitetta keittolevylle tai sen läheisyyteen, tai avotulen tai muun sellaisen läheisyyteen. 9. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 10. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto tai pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, täytyy se vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 11. Lisäsuojaksi voidaan asentaa vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys sähköasennusliikkeeseen. 12. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 13. Mikäli laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. 17

18 OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V V verkkovirta 1500 W Oikeus muutoksiin pidätetään. 18

19 OBH Nordica Coffee maker Congratulations to your new OBH Nordica King of Coffee maker. King of Coffee has: Which gives: 2 special heating elements of totally 1500 W/230V.... Constant and optimal brewing/ keep-warm temperature. Brewing time 5-6 minutes for 1,25 litre of water Only the best flavourings are achieved from the coffee. Keep warm temperature The last drip of coffee tastes just as good as the first. Hinged lid and removable filter-holder Practical and easy to use. Specially designed mixing-tube in jug Same taste of coffee in the whole jug. Modern design in metal A decoration in the kitchen. Boil-dry feature Prolongs the lifetime of the coffee maker Capacity cups of coffee Before use Before King of Coffee shall be used for the first time, read thoroughly the instruction manual and save it for future reading. Unpack carefully the coffee maker and remove all packing material. Place the coffee maker on an even and flat surface. Wash the jug and filter-holder in warm water and washing-up liquid. Brew 2 times with only water (no coffee powder) and dispose before you fill with coffee the first time. Let all water rinse through and dispose it. This will clean out the coffee maker. Note: always use cold clean water. Brewing the perfect coffee To brew the perfect coffee is dependent of a few factors. Letting hot water with the right temperature pass by milled coffee at a set time makes coffee brewing. Coffee beans contains many flavours that when correctly brewed gives the coffee its taste. These flavours are sensitive to heat and air. When brewing 1,25 litre coffee, the brewing time is reduced to 5-6 minutes, which ensures only the best flavourings being released. Too short brewing time results in a wishy-washy coffee and too long brewing time gives the coffee an acrid taste. King of Coffee is developed in cooperation with one of the world s biggest coffee producers. When you buy a good coffee and brew it in OBH Nordica King of Coffee you will get the perfect cup of coffee. Coffee brewing Fill the glass jug with cold water and then fill this into the water tank. Do not exceed the maximum amount of 10 cups. See the marking at the tank when filling. Open the lid above the filter holder and insert the paper filter (1x4). If you wish to remove the filter holder, this is done by lifting the filter holder up till it slide out from the holder. Measure up and fill the desired amount coffee in the filter, approx. 1 spoon coffee per cup. Replace the filter-holder and close the lid properly. 19

20 Connect the plug to the wall socket and push the switch to 1 - the lamp will go on. The water is now being transferred through the tube and down into the filter. The heating plate under the glass jug is getting warm. After the brewing is finished you can remove the jug from the heating plate. Let the filter stay in the holder until it has cooled off. Switch off the coffee maker when the jug is empty, or when you don't wish to keep the coffee warm any longer. Anti-drip This coffee maker has an automatic anti-drip system that prevents coffee from running through the filter holder if the jug is removed from the heating plate. That means you can remove the jug shortly during the brewing to serve one cup. It s however important to put back the jug within 1 minute, otherwise there will be an overflow in the filter. Auto-stop function The coffee maker is equipped with an auto-stop function that automatically switches off the unit after 2 hours. Cleaning Switch off the machine, pull out the plug and let the coffee maker cool off before cleaning. Remove used coffee filter and clean the outside of the coffee maker with a moist clothe and wipe with a dry soft cloth. Never use scouring-powder or scratching sponge. The loose parts (jug, lid and filter holder) shall be cleaned with washing up liquid. Do not wash these parts in dishwasher, especially not the jug with its special surface on the handle. A dishwasher can damage this surface, and it s not covered by the guarantee. NOTE! If the coffee maker is used in places where there is risk of frost (caravan, summerhouse etc.), make sure to empty the water tank COMPLETELY (turn the machine upside down). Otherwise there is risk of the water tank getting damage due to ice formation. Also empty the machine if it s not going to be used for some time. Make sure also the tube inside the water tank is emptied, for this reason hold the whole unit over the sink when doing this. All coffee makers needs descaling Bitter and acrid taste is often a sign that the coffee maker needs descaling. If the brewing time prolongs considerably or if the coffee maker splashes, this is also a sign that you need to descale the coffee maker. It s recommended to descale the coffee maker once every month or after being used 25 times depending on the water hardness in your area. Use a mixture of 1 part 24% vinegar and 2 parts of water for descaling. 1. Fill water in the container up till the 6-cups marking. 2. Add vinegar up till the 9-cups marking. 20

21 3. Switch on the unit and let 2/3 of the mixture rinse through. 4. Switch off the brewing and wait for approx. 15 minutes. 5. Switch on again and let the rest of the mixture rinse through. 6. End by letting only water rinse through the coffee maker 2-3 times. 7. Repeat the procedure in case normal brewing time is still not achieved. Other descaling methods should not be used. Lime build up is not covered by the guarantee. Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use and before cleaning and maintenance. 4. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 8. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 9. The appliance should only be used under supervision. 10. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 11. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 12. The appliance is for domestic use only. 13. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claims according to current law. Cash receipt with purchase date shall be enclosed with any claims. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. 21

22 Technical data OBH Nordica volt A.C W All rights reserved. 22

23 23

24 DK/BSB/2374/1107

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER

Kitchen. café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // Type 2361 AUTO-OFF 2 HOURS AFTER Kitchen AUTO-OFF AFTER 2 HOURS café prego steel // coffee maker 1.5 litres with auto off // 1080 watt heating element for optimum performance // Coffee capacity of 1.5 litres equivalent to 12 cups // Auto-off

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19. Instructions of use - english...

Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19. Instructions of use - english... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 3 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-18. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-18. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 4-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-13 Bruksanvisning - norsk...side 14-18 Käyttöohjeet - suomi...sivu 19-23 Instructions of use - english...page 24-28 2 3 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-13 Bruksanvisning - norsk...side 14-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of use - english...page 23-27 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. café invito piccolo// Type coffee maker black 0,75 litres // Coffee capacity of 0,75 litres equivalent to 6 cups

Kitchen. café invito piccolo// Type coffee maker black 0,75 litres // Coffee capacity of 0,75 litres equivalent to 6 cups Kitchen café invito piccolo// coffee maker black 0,75 litres // 0.75 800 watt heating element for optimal performance Coffee capacity of 0,75 litres equivalent to 6 cups Anti-drip function Detachable filter

Læs mere

coffee box // coffee maker //

coffee box // coffee maker // coffee box // coffee maker // 680 watt heating element // 0.75 Coffee capacity of 0.75 litres equivalent to 6 cups // Anti-drip function // Detachable filter holder // Filter size: 102 // Space saving

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english...page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

2401_2402_2403_CF_UVN_1214.indd 1 2015-01-21 09:33:18

2401_2402_2403_CF_UVN_1214.indd 1 2015-01-21 09:33:18 2401_2402_2403_CF_UVN_1214.indd 1 2015-01-21 09:33:18 Bruksanvisning - svenska...sida 4-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-13 Bruksanvisning - norsk...side 14-18 Käyttöohjeet - suomi...sivu 19-23 Instructions

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20 Instructions of use - english...page 21-25 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator // Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, 2437 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

INSTRUCTION MANUAL For Coffee Maker. Model No.: CM2067SN. 230V 50Hz 900W

INSTRUCTION MANUAL For Coffee Maker. Model No.: CM2067SN. 230V 50Hz 900W INSTRUCTION MANUAL For Coffee Maker Model No.: CM2067SN 230V 50Hz 900W Description 1. Top Cover; 2. Window; 3. Water Tank; 4. Base ; 5.Thermos Jug; 6. Power switch. 7. Jug Handle. 8. Jug Cover Assy; 9.

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 5831_AE_0509.indd 1 2009-05-20 12:28:06 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid //

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid // Kitchen nemo // kettle 1.0 litre // 1.0 litre // 360 base // Safety lock lid // Powerful heating element // Type 6451 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 HARMONY STEEL Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-9 10-12 13-15 16-18 OBH Nordica hårtørrer

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 5844_LU_1111.indd 1 2011-11-07 12:32:54 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

COOKING PLATES. Single and double - type 6534 and 6535

COOKING PLATES. Single and double - type 6534 and 6535 COOKING PLATES Single and double - type 6534 and 6535 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use -

Læs mere