Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag"

Transkript

1 LÅN 1q

2 Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid også en afgørende del af det danske boligmarked. Materialet her er en introduktion til tre fundamentale låntyper. Der findes et hav af forskellige låntyper når man låner til et tv, en bil, en lejlighed eller et hus. Vi vil her se på to typer lån: Serielån Annuitetslån De er alle sammen lån hvor renten ligger fast i hele lånets løbetid (dvs. tilbagebetalingsperiode). Ser man på lånemarkedet i dag findes også variabelt forrentede lån - altså lån hvor renten kan ændres i lånets løbetid. Den type lån er imidlertid noget sværere at regne på, så dette spændende emne behandler vi ikke her. Vi ser på serielån og annuitetslån ét efter ét. Men først lidt om den generelle sprogbrug i forbindelse med lån. Når man låner penge, taler man om: lånets hovedstol: dvs. lånets størrelse lånets termin: tiden mellem to rentetilskrivninger / ydelser løbetid: den aftalte tid der går med at tilbagebetale lånet ydelse: den samlede betaling pr. termin rente: den del af ydelsen der går til betaling af renterne der tilskrives hver termin afdrag: den del af ydelsen der går til nedbringelse af gælden. Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag Lad os se på et eksempel på sprogbrug: Hr. Skovsmose låner kr. i banken (hovedstol = ). Der tilskrives 2% i rente hvert år, og han indbetaler et beløb hvert år for at tilbagebetale lånet (der er årlige terminer). Han betaler en fast ydelse på 600 kr. om året, hvor 200 kr det første år går til betaling af rente, mens resten går til til afdrag på gælden (afdrag 1. år: 400 kr.). Vær opmærksom på at ''rente'' undertiden bruges lidt tvetydigt. ''Renten'' kan dels betegne et beløb og dels en procentsats. Hvis renten er 5% pr. år på et lån med en hovedstol på kr., siger man undertiden også blot at renterne på lånet beløber sig til kr. Det giver sjældent anledning til misforståelser, men man skal gøre sig klart om man taler om en procentsats eller et beløb. Vi vil ikke her omtale lån hvor rentetilskrivning og ydelse falder på forskellige tidspunkter. 2

3 Serielån Et serielån afdrages med et fast beløb pr. termin. Når restgælden falder, vil rentebetalingen pr. termin også falde, så den samlede ydelse falder med tiden fordi ydelsen er rentebetaling plus afdrag. Eksempel Lad os se på et eksempel på et serielån hvor hovedstolen er kr., det faste afdrag er 2000 kr., terminen et år og den årlige rente 6%: Termin Afdrag Rente i kr. Ydelse Restgæld I oversigten for serielånet ser man rækken af ydelser: ydelsesrækken. Det kaldes også mere generelt en betalingsrække. Efter ét år er der løbet ,06=600kr på i renter. Det faste afdrag er aftalt til kr., så ydelsen kan beregnes til: Efter 1. termin er restgælden altså kr. idet vi betalte de påløbne renter samt et afdrag på 2000 kr.. Bemærk at vi betalte 2600 kr., men gælden nedbragtes kun med 2000 kr., da 600 kr. gik til renter. De 600 kr. er prisen for at have lånt pengene i et år. Næste termin er der løbet restgæld 0,06=8000 0,06=480kr. på i rente. Afdraget er stadig kr., så ydelsen bliver nu: Ydelsen er altså blevet mindre. Restgælden efter 2. termin bliver 8000 minus det faste afdrag på 2000 kr., altså 6000 kr.. Efter 5 terminer er gælden tilbagebetalt. 3

4 Ydelserne kan illustreres således: Formler Antallet af afdrag (n) kan nemt beregnes, hvis man kender hovedstolen (G) og størrelsen på afdragene (A): Afdragets størrelse (A) kan også nemt beregnes, hvis man kender hovedstolen (G) og antallet af terminer (n): Rentebeløbet til tiden t (R t ) kan beregnes, når man kender renten (r), hovedstolen (G) og antallet af terminer: Man kan også beregne den t te ydelse (Y t ) (n er stadig antal terminer og G er stadig lånets hovedstol): For serielån kan man beregne restgælden efter den t te indbetaling (G t ) på følgende måde (n er antal terminer og G er lånets hovedstol): 4

5 Opgaver i serielån 1. Fru Svendsen optager et serielån på kr med årlige afdrag på kr. Hun kan ikke lige huske rentesatsen på lånet. Hvor lang er lånets løbetid? 2. På et serielån afdrages hovedstolen på kr med 6 årlige afdrag. Renten er 9% p.a. Opskriv en tabel med de årlige renter, afdrag og ydelser. 5

6 Annuitetslån For et annuitetslån gælder det at ydelsen er konstant. Det vil sige at man skal betale samme beløb hver termin (f.eks. hver måned eller hvert kvartal). Tilbagebetalingen begynder én termin efter lånet udbetales. Renten antages at være fast i lånets løbetid. Hver termin tilskrives renter på lånet. Vi husker at: ydelse = rente + afdrag Derfor vil rentedelen af ydelsen i begyndelsen på et annuitetslån være relativ stor, men efterhånden som restgælden bliver mindre vil rentedelen mindskes og afdragsdelen af ydelsen øges. Eksempel Lad os se på et annuitetslån hvor hovedstolen er kr., den faste ydelse er 4748kr., terminen 1 år og den årlige rente 6%: Termin Afdrag Rente i kr. Ydelse Restgæld Efter et år kan rentebetalingen beregnes som: hovedstol rentesats= ,06=1200kr Da ydelsen er aftalt til 4748 kr., kan afdraget blive på: afdrag=ydelse rente= =3548kr Den nye restgæld bliver således: Gæld afdrag= =16452kr Samme struktur gentager sig: den nye rentebetaling beregnes som gammel restgæld gange 6%: restgæld rentesats= ,06=987kr Resultatet trækkes fra den faste ydelse for at få afdraget: afdrag=ydelse rente= =3761kr 6

7 Dette afdrag trækkes fra den gamle restgæld, og man har den nye restgæld: gammelrestgæld afdrag= =12691kr Af oversigten over annuitetslånets betalingsrække kan vi se at lånet er tilbagebetalt efter 5 år. I et annuitetslån er ydelsen som nævnt konstant. Når restgælden bliver mindre, bliver rentebetalingen mindre og dermed bliver afdragsdelen af ydelsen efterhånden større. Ydelserne kan illustreres således: Formel Det viser sig at man kan opstille en formel der knytter ydelsen, lånets størrelse (hovedstolen), renten og løbetiden sammen. Vi bruger følgende betegnelser: G: hovedstolen (det lånte beløb) r: rentefoden pr. termin, dvs. renten som decimalbrøk (f.eks. ) y: ydelsen n: antallet af terminer Med disse betegnelser gælder der den såkaldte GRYN- formel for et annuitetslån: I GRYN- formlen indgår fire størrelser. Vi ser nedenfor på, hvordan man kan bestemme henholdvis G, y eller n, når man kender de tre andre størrelser (der findes ikke en formel til at bestemme r). 7

8 Eksempel: G ukendt Hvis vi er parate til at betale en ydelse pr. måned på kr., renten pr. måned er 1,2%, og vi ønsker at afvikle lånet på 72 måneder, kan vi med GRYN- formlen beregne hvor meget vi kan låne (y=1.500, r=0,012 og n=72): Eksempel: y ukendt Hvis vi vil bestemme ydelsen, kan vi omforme GRYN- formlen til: Hvis vi vil beregne den årlige ydelse vi skal betale på et annuitetslån hvor vi låner kr, renten er 6,5% p.a. (pr.år) og løbetiden er 15 år, så indsætter vi i formlen (G=51.000, r=0,065 og n=15): Eksempel: n ukendt Hvis man vil bestemme antal terminer (fx hvis man vil bestemme hvor hurtigt man kan betale et lån tilbage), så kan GRYN- formlen omformes til: På hvor mange måneder kan jeg tilbagebetale et annuitetslån på 2,2 mio. kr, hvor den månedlige ydelse er kr. og den månedlige rente er 0,6% (G= , y= og r=0,006)? Svaret er altså lidt over 180 måneder svarende til ca. 15 år. Husk Der er flere ting der volder problemer ved annuitetslån: Rentefoden skal stemme overens med terminen. Hvis renten er pr. måned, så skal ydelserne betales pr. måned osv. Omregning f.eks. mellem månedlige og årlige renter kan du læse om i bogen. Når du bruger GRYN- formlen, skal du ved indtastning på lommeregneren huske på regnehierarkierne f.eks. ved at sætte parentes om tælleren/nævneren i brøken. 8

9 Opgaver i annuitetslån 1. y= kr, r=4,5% og n=28. Bestem G. 2. G= kr, r=2,5% og n=14. Bestem y. 3. G= kr, r=1,75% og y=393,34 kr. Bestem n. 4. Et annuitetslån på kr betales tilbage over 4 år. Renten er 11% pr. år. Den årlige ydelse er 3223,26 kr. Lav et skema over de årlige afdrag, rentebeløb, ydelser samt restgæld. 5. Cykelsmeden Krank og Fælg tilbyder et annuitetslån til en uundværlig mountainbike til kun kr. Der er månedlige terminer og den månedlige rente er 2%. Løbetiden er 8 år. Bestem den månedlige ydelse. 6. På et annuitetslån betales hvert kvartal 2279,58 kr, den kvartårlige rente er 2,7%, og lånet betales tilbage på 9 kvartaler. Bestem lånets hovedstol. 7. Frank Nielsen tilbydes et annuitetslån på kr med årlige terminer og en årlig rente på 5,6%. Han skal betale lånet tilbage på 7 år. Hvad er Franks årlige ydelse? 8. Betragt et annuitetslån, hvor hovedstolen er kr, den månedlige ydelse er 2350,50 kr, og den månedlige rente er 2,2%. Bestem restgæld, rentebeløb og afdrag efter henholdsvis 1., 2. og 3. ydelse. Hvornår er lånet betalt tilbage? 9. Soffi Softice vil gerne låne penge til en isbutik. Hun har råd til at afdrage kr om måneden, hendes bank tilbyder hende et 10- årigt lån (med månedlige afbetalinger), hvor den månedlig rente er 0,7%. Hvor mange penge kan Sofie låne? 10. Simon Sildefisker vil låne kr til en ny båd. Hans bank vil låne ham pengene som et annuitetslån, hvor den årlige rente er 7,9%. Løbets løbetid er 12 år. Hvad er den årlige ydelse på lånet? 11. Familien Jensen vil låne til en bil. De overvejer om lånet skal være et serielån eller et annuitetslån. For begge låntyper er den årlige rente 6,2%. Løbetiden vil i begge tilfælde være 5 år. Hvilket lån kan det bedst betale sig at tage for familien? 9

10 Sammenfatning Vi kan sammenfatte de vigtigste træk for serielån og annuitetslån på følgende måde: Serielån: afdraget er fast. Deraf følger at ydelsen falder med tiden. Annuitetslån: ydelsen er fast. Deraf følger at med tiden øges afdraget, mens rentebetalingen falder. For alle lån skal man huske sammenhængen: ydelse = rente + afdrag Vi har nævnt serielån og annuitetslån, og der findes mange andre typer lån. Men hvorfor er der forskellige typer lån? Det er kompliceret at svare på. Vi kan se sagen fra to sider: fra låntagerens side (den der låner penge) fra långivers side (den der udlåner penge) Låntager har måske brug for en særlig måde at betale pengene tilbage på: Nogle ønsker måske ved at optage et annuitetslån at få en fast ydelse på huslånet og opsparing undervejs så husholdningsbudgettet ligger fast, og der spares op i huset. Långiver kan også være interesseret i at udbyde særlige typer lån - måske fordi långiverne selv har indtægter der kan matche et særligt udlån (det långiver får ind, matcher det han kan låne ud). Alt dette kompliceres af skattelovgivningen, der under visse omstændigheder giver muligheder for at trække renterne fra (reducere skatten). Ser vi på serielånet i eksemplet overfor, kan man se at rentebetalingerne bliver mindre med tiden. Hvis renterne kan ''trækkes fra'' i skat, kan man altså trække mest fra i starten og dermed betale mindst skat i starten (hvor man måske lige har fået job og ikke tjener så meget). Endelig må det nævnes at lovgivningen sætter en del rammer for hvilke typer lån der f.eks. må anvendes ved huskøb. 10

11 Closing credits Marie Antonsen kraftigt inspireret af

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag

Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag 1 styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2015 Styr på dine penge Materialet kan anvendes i undervisningen i matematik og samfundsfag enten hver for sig eller i samspil. Det er tilstræbt, at det kan

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge Styr på dine Penge er udviklet til brug under Pengeugen. Formålet med Pengeugen er at lære eleverne i de ældste klasser om penge og privatøkonomi. Pengeugen

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk Noget om lån Der er mange forskellige priser på lån alt efter hvem du er, hvor meget du ejer, hvad pengene skal bruges til og hvem du låner af. Helt generelt afhænger prisen på et lån ofte af, hvor stor

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere