FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014"

Transkript

1 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt repræsentative respondenter i Danmark. I alt har 981 respondenter deltaget i undersøgelsen, der blev gennemført i april Resultaterne er vægtet i forhold til køn og uddannelse, og stikprøven er dermed repræsentativ for populationen. Undersøgelsen formål er at afdække forbrugernes holdninger til forbrugerpolitiske emner, hvor beslutningerne hovedsageligt træffes i Europa Parlamentet. Vi har spurgt til 7 forskellige emner: Forbrugernes holdninger til deres egne oplysninger på internettet 83 % af respondenterne føler, at de i en vis grad har kontrol med de oplysninger, som de deler på E-Boks. Af dem føler 58 % af respondenterne i høj grad eller meget høj grad, at de har kontrol med de oplysninger, som de deler på E-boks. På Facebook føler 55 %, at de i en vis grad har kontrol med oplysninger som deles på siden, og ca. 12 % føler i høj grad eller meget høj grad at de har kontrol med de oplysninger, som deles på Facebook. 86 % af respondenterne er bekendt med, at private virksomheder indsamler oplysninger om deres adfærd på tværs af hjemmesider. 1 % af respondenterne mener, at virksomhederne vil være bedst til at beskytte deres personlige oplysninger i fremtiden, hvor 34 % mener, at myndighederne vil være bedst til at beskytte deres personlige oplysninger i fremtiden. Forbrugernes holdninger til priser på telefoni 49 % giver udtryk for, at politikerne i EU skal bestemme priserne på mobiltelefoni og dataforbrug, når de bruger dem i udlandet. 23 % mener, at virksomhederne skal bestemme priserne. Forbrugernes holdninger til dankort og bankkonti 85 % mener, at forbrugerne har krav på at kunne få en gebyrfri bankkonto. 90 %, dvs. ni ud af ti, giver udtryk for, at det til en vis grad er rimeligt, at Dankortet får særbehandling i forhold til andre betalingskort, som f.eks. MasterCard og VISA. Forbrugernes holdninger til fødevareområdet 61 % af respondenterne vil ikke købe kød fra klonede dyr, hvor 57 % ikke vil købe kød fra afkom af klonede dyr.

2 58 % mener, at brugen af medicin i landbrugets kødproduktion bør begrænses, 17 % mener, at det bør udfases over tid, og 16 % mener, at det bør forbydes her og nu. 2 % giver udtryk for, at det ikke bekymrer dem. Forbrugernes holdninger til problemkemi 93 % svarer, at det indgår i deres overvejelser, når de køber ind, om der er kemiske stoffer i produkterne, som er mistænkte for sundhedsskadelige virkninger. 52 % mener, at anvendelsen af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, som er mistænkte for sundhedsskadelige virkninger bør forbydes nu, mens 35 % mener, at det bør udfases over tid. 13 % synes, at det er i orden, så længe man overholder de gældende grænseværdier. 90 % mener, at Danmark skal fortsætte sin udvikling med at have mere restriktive love end EU,, og at Danmark skal gå foran på kemikalieområdet i forhold til EU. Forbrugernes holdninger til købeloven Hvad angår reklamationsretten mener 41 %, at reklamationsretten på en ny bil bør være 4 år, mens hver femte (19 %) mener at reklamationsretten bør være 6 år. Hver femte (22 %) synes, at reklamationsretten på 2 år er i orden. Angående vaskemaskiner mener 38 %, at reklamationsretten bør være 4 år, hvorimod 43 % synes, at det er i orden med 2 år. Hver anden (52 %) giver udtryk for, at reklamationsretten på 2 år for TV er i orden, mens hver tredje (33 %) mener, at reklamationsretten bør forlænges til 4 år. Forbrugernes holdninger til en evt. frihandelsaftale mellem EU og USA 67 % mener, at en frihandelsaftale med USA kun bør indgås, hvis forbrugerbeskyttelsen ikke forringes, mens hver femte (20 %) giver udtryk for, at mindre forringelser er OK, hvis det er prisen for at opnå en i øvrigt god aftale. 2 % mener, at forbrugerbeskyttelsen er mindre vigtig og at frihandelsaftalen er vigtigst. 59 % finder forbrugerbeskyttelse emnet meget vigtigt i forbindelse med forhandlingerne mellem EU og USA. 15 % mener, at udsigten til billigere priser er meget vigtigt i forhandlingerne mellem EU og USA.

3 Figur 1 - I høj grad føler du, at du har kontrol med de oplysninger, som du deler på nedenstående internetsider? - E-boks Næsten hver fjerde (23 %) føler, at de i meget høj grad har kontrol med de oplysninger, som de deler på E-boks. Lidt over hver tredje (35 %) føler i høj grad, at de har kontrol, mens andelen af respondenter som slet ikke føler, at de har kontrol med oplysninger som de deler på E-boks er på 5 %. Næsten hver tiende (12 %) svarer ved ikke. Figur 2 - I høj grad føler du, at du har kontrol med de oplysninger, som du deler på nedenstående internetsider? - Facebook Andelen er respondenter, som føler, at de i meget høj grad har kontrol over oplysninger som de deler på Facebook er på 5 %. Ca. hver tredje (28 %) svarer, at de slet ikke føler, at de har kontrol over oplysninger som de deler på Facebook. Næsten hver femte (17 %) svarer ved ikke.

4 Tabel 1 - I høj grad føler du, at du har kontrol med de oplysninger, som du deler på nedenstående internetsider? - E-boks Under år år år Over 60 I alt år år I meget høj 27,6 % 24,3 % 28,1 % 25,9 % 17,8 % 23,2 % grad I høj grad 29,3 % 40,8 % 34,8 % 33,5 % 33,6 % 34,7 % I nogen grad 24,1 % 12,5 % 14,6 % 18,8 % 23,7 % 19,2 % I mindre grad 5,2 % 9,2 % 5,6 % 6,7 % 6,2 % 6,6 % Slet ikke 3,4 % 1,3 % 6,2 % 4,2 % 6,2 % 4,8 % Ved ikke 10,3 % 11,8 % 10,7 % 10,9 % 12,4 % 11,5 % I alt For at undersøge om der er forskel mellem de forskellige aldersgruppers besvarelser, krydser vi aldersgrupper med spørgsmålet om respondenterne føler, at de har kontrol med oplysninger som de deler på E-Boks. Umiddelbart er der ikke tegn på store forskelle mellem de forskellige aldersgruppers besvarelser. Tabel 2 - I høj grad føler du, at du har kontrol med de oplysninger, som du deler på nedenstående internetsider? - Facebook Under 25 år år år år Over 60 I alt år I meget høj grad 24,1 % 3,3 % 2,8 % 4,6 % 3,1 % 4,7 % I høj grad 22,4 % 9,2 % 6,7 % 5,9 % 5,1 % 7,2 % I nogen grad 15,5 % 27,6 % 18,5 % 15,9 % 15,8 % 18,1 % I mindre grad 25,9 % 39,5 % 26,4 % 23,0 % 19,8 % 25,2 % Slet ikke 12,1 % 17,1 % 35,4 % 34,7 % 27,7 % 28,2 % Ved ikke 0,0 % 3,3 % 10,1 % 15,9 % 28,5 % 16,5 % I alt Hvad angår Facebook er der derimod klare forskelle mellem aldersgruppernes besvarelser. Som det fremgår af Tabel 2, føler hver fjerde (24,1 %) under 25 år, at de har kontrol med de oplysninger som de

5 deler på Facebook. For de øvrige aldersgrupper er denne andel lavere. Til gengæld er det hver ottende (12,15) af de unge, som føler at de slet ikke har kontrol med oplysninger som de deler på Facebook, hvorimod andelen af respondenter som slet ikke føler, at de har kontrol med de oplysninger som de deler på Facebook, er højere for de andre aldersgrupper. F.eks. føler hver tredje (35,4 %) af respondenterne i aldersgruppen år slet ikke at de har kontrol med oplysninger, som de deler på Facebook. Andelen i års aldersgruppen er 34,7 % og for over 60 år aldersgruppen er andelen på 27,7 %. Figur 3 - Er du bekendt med, at private virksomheder indsamler oplysninger om din adfærd på tværs af hjemmesider? 86 % af respondenterne giver udtryk for, at de er bekendt med, at private virksomheder indsamler oplysninger om deres adfærd på tværs af hjemmesider, hvor 11 % svarer, at de ikke vidste om indsamling. 3 % svarer Ved ikke. Figur 4 - I hvor høj grad har du tillid til, at oplysninger om dig ikke offentliggøres eller videregives imod din vilje? - Facebook 41 % af respondenterne angiver, at de slet ikke har tillid til, at oplysninger om dem ikke offentliggøres eller videregives imod deres vilje på Facebook. Andelen af respondenterne som har tillid i meget høj eller høj grad er på sammenlagt 4 %.

6 Figur 5 - I hvor høj grad har du tillid til, at oplysninger om dig ikke offentliggøres eller videregives imod din vilje? - Patientjournal Hver fjerde har i meget høj grad tillid til, at deres oplysninger på Patientjournalen ikke offentliggøres eller videregives imod deres vilje. Andelen af respondenterne som har i høj grad tillid til deres oplysninger ikke offentliggøres eller videregives på Patientjournalen er 38 %. Kun 4 % har ikke tillid til, at deres oplysninger ikke videregives eller offentliggøres imod deres vilje på Patientjournalen. Figur 6 - I hvor høj grad har du tillid til, at oplysninger om dig ikke offentliggøres eller videregives imod din vilje? - Google Hvad der angår Google, har kun 1 % af respondenterne i meget høj grad tillid til, at oplysninger om dem ikke offentliggøres eller videregives imod deres vilje. Hele 36 %, dvs. lidt over hver tredje har slet ikke tillid til, at oplysninger om dem offentliggøres eller ikke videregives imod deres vilje.

7 Figur 7 - I hvor høj grad har du tillid til, at oplysninger om dig ikke offentliggøres eller videregives imod din vilje? - E-boks For E-Boks vedkommende er det kun 4 %, der svar slet ikke til, om de har tillid til, at oplysninger om dem ikke offentliggøres eller videregives imod deres vilje. Hver fjerde (24 %) svarer at de i meget høj grad har tillid, mens 38 % svarer, at de i høj grad har tillid til at oplysninger om dem ikke offentliggøres, eller videregives imod deres vilje på E-Boks. Figur 8 - Hvem vil være bedst til at beskytte dine personlige oplysninger i fremtiden? Til spørgsmålet om hvem der vil være bedst til at beskytte personlige oplysninger fremtiden, svarer halvdelen, at det vil være dem selv. Hver tredje mener, at det vil være myndigheder, der vil være bedst til at beskytte personlige oplysninger i fremtiden, mens det kun er 1 %, der mener at det vil være virksomhederne.

8 Figur 9 - Bruger du gratis tjenester som Facebook, Skype, Google+ osv.? Figur 10 - Vil du stadig benytte dig af disse tjenester, hvis du skulle betale for dem? Figur 11 - Hvem skal bestemme priserne på mobiltelefoni og dataforbrug (internet på telefon), når du er i udlandet? Til spørgsmålet om, hvem der skal bestemme priserne på mobiltelefoni og dataforbrug, når man er iudlandet, svarer næsten halvdelen (49 %) af respondenterne, at det er politikerne i EU, der skal bestemme, mens næsten hver fjerde (23 %) angiver, at det er telebranchen. Næsten hver fjerde (23 %) svarer ved ikke til spørgsmålet. 4 % af respondenterne har andre bud på, hvem der vil være bedst til at beskytte personlige oplysninger i fremtiden. Svarene fremgår på følgende side.

9 Hvem skal bestemme priserne på mobiltelefoni og dataforbrug (internet på telefon), når du er i udlandet? - Andre (angiv venligst) Politisk pres på telebranchen forbrugerne uvildigt organisation Konkurrencemyndighederne mig Folketinget Politikerne skal sikre de rette betingelse for fri konkurrence på mobilmarkedet. De skal dog ikke blande sig i selve priserne Jeg kender kke til nogle instanser, men der må da være nogen.. udbud forbrugerne Fri konkurrence som er gennemskuelig Den fri konkurrence mig Folketinget Det skal være et samarbejde ml. forbrugerorg. og tele branchen markedet En kombination af politikerne og telebranchen det frie marked landes egne politikere Udbud og efterspørgsel Markedskræfter regeringen konkurrence Politikerne i Verden folketinget En kombination af telebrancken og EU En kombination af branchen og politikerne Forbrugerråd Samspil mellem flere Politikere Markedet befolkningen Betalingen burde være den samme overalt, så måtte teleselskaberne udligene indbyrdes Markedet myndihederne i det land som man bor i fast Markedet danske politikere Politikerne skal fastsætte rammerne for prisfastsættelsen en uvilde myndighed/f mig større konkurrence i telebranchen håber jeg fører til bedre priser Fri Politikere OG telebranchen Myndighederne Politikere i DK

10 Figur 12 - I Danmark kan man ikke få udbetalt løn eller offentligt ydelser i kontanter, og man skal derfor have minimum en bankkonto til disse udbetalinger. Mener du, at forbrugerne bør have krav på at kunne få en gebyrfri bankkonto? 85 % af respondenterne giver udtryk for, at forbrugerne bør have krav på at kunne få en gebyrfri bankkonto, mens næsten hver ottende (12 %) mener, at forbrugerne ikke har krav på at kunne få en gebyrfri bankkonto. Figur 13 - Bruger du Dankortet? Figur 14- I hvor høj grad finder du det rimeligt, at Dankortet får sær behandling i forhold til andre betalingskort, som f.eks. MasterCard og Visa?

11 Næsten otte ud af ti (78 %) mener, at det er rimeligt, at Dankortet får sær behandling i forhold til andre betalingskort. Ud af dem mener 45 % i meget høj grad eller høj grad, at det er rimelig, mens 10 % finder det ikke rimeligt, og 12 % svarer ved ikke. Figur 15- Vil du købe kød fra klonede dyr? kloning er genetisk kopiering af et dyr. 16 % af respondenterne vil købe kød fra klone dyr, mens hele 61 % svarer Nej. Næsten hver fjerde (24 %) svarer ved ikke. Tabel 3 - Vil du købe kød fra klonede dyr? kloning er genetisk kopiering af et dyr. Under år år år Over 60 I alt år år Ja 43,1 % 18,4 % 13,5 % 12,1 % 13,6 % 15,7 % Nej 41,4 % 53,3 % 64,0 % 66,9 % 60,7 % 60,6 % Ved ikke 15,5 % 28,3 % 22,5 % 20,9 % 25,7 % 23,8 % I alt Andelen er respondenterne der svarer nej til køb af kød af klonede dyr er over 50 % for alle aldersgrupper, undtagen for aldersgruppen under 25 år. Her svarer 43 %, at de vil købe kød fra klonede dyr, mens andelen for de andre aldersgrupper er lavere. 43,1 % i aldersgruppen Under 25 år svarer ja til at købe kød fra klonede dyr.

12 Figur 16 - Vil du købe kød fra afkom af klonede dyr? Næsten hver sjette (57 %) vil ikke købe kød fra afkom af klonede dyr, mens næsten hver tredje (27 %) svarer Ved ikke. Tabel 4 - Vil du købe kød fra afkom af klonede dyr? Under 25 år år år år Over 60 I alt år Ja 43,1 % 17,8 % 14,0 % 13,4 % 14,1 % 16,2 % Nej 39,7 % 50,0 % 60,7 % 63,6 % 57,3 % 57,3 % Ved ikke 17,2 % 32,2 % 25,3 % 23,0 % 28,5 % 26,5 % I alt Mens det er under halvdelen, der svarer nej til at købe kød fra afkom af klonede dyr for aldersgruppen Under 25 år, er dette tal for de andre aldersgrupper halvdelen eller over halvdelen. Som det fremgår af tabellen svarer 43 % af unge under 25 år ja til køb af kød fra afkom af klonede dyr, er dette tal lavere for lavere for andre aldersgrupper. Figur 17 - Hvad er din holdning til brugen af medicin i landbrugets kødproduktion?

13 Næsten seks ud af ti (58 %) mener, at brugen af medicin i landbrugets kødproduktion bør begrænses, mens17 % mener, at det bør udfases over tid. 16 % mener, at det bør forbydes nu. Figur 18 -Indgår det i dine overvejelser, når du køber ind, om der er kemiske stoffer i produkterne som er mistænkte for sundhedsskadelige virkninger? 6 % af respondenterne angiver, at kemiske stoffer i produkterne som er mistænkt for sundhedsskadelige virkninger aldrig indgår i deres overvejelser. Hos 38 % af respondenterne indgår denne overvejelse altid, mens det for over halvdelen (56 %) indgår nogle gange. Figur 19 -Finder du det acceptabelt, at der anvendes kemiske stoffer i forbrugerprodukter, som er mistænkte for sundhedsskadelige virkninger? Lidt over halvdelen (52 %) af respondenterne angiver, at anvendelse af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, som er mistænkte for sundhedsskadelige virkninger bør forbydes nu. Hver tredje (35 %) mener, at anvendelsen bør udfases over tid, mens 13 % mener, at anvendelsen er i orden, så

14 længe man overholder de gældende grænseværdier. Figur 20 - Danmark er de seneste år gået foran på kemikalieområdet i forhold til EU, og har forbudt udvalgte hormonforstyrrende stoffer, bl.a. bisphenol a i sutteflasker, parabener i plejeprodukter. Skal Danmark fortsætte denne udvikling med at have mere restriktive love end EU? Ni ud af ti (90 %) mener, at Danmark skal fortsætte udviklingen med at have mere restriktive love end EU på kemikalieområdet. Tabel 5 -Er du bekendt med, hvor mange års reklamationsret, der gælder for nedenstående produkter? Bil Vaskemaskine Mobiltelefon TV 2 år 64,50 % 86,70 % 88,30 % 91,00 % 4 år 6,70 % 1,80 % 0,70 % 2,00 % 6 år 2,00 % 0,30 % 0,20 % 0,00 % 8 år 0,30 % 0,20 % 0,00 % 0,00 % 10 år 0,70 % 0,60 % 0,10 % 0,00 % Ved ikke 25,70 % 10,30 % 10,70 % 7,00 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % For vaskemaskiner, Mobiltelefon og TV svarer næsten 9 ud af 10, at reklamationsretten for de nævnte produkter er 2 år (vaskemaskiner 86,7 %, mobiltelefon 88,3 %)og TV 91 %). For biler er dette tal noget lavere til to ud af tre (64,5 %). Det er også i den gruppe, at de fleste svarer Ved ikke til hvad reklamationsretten på en bil er.

15 Figur 21 - Reklamationsret for alle nævnte produkter er 2 år. Hvor lang tid synes du, at reklamationsretten burde være på nedenstående produkter? - Ny bil Næsten hver femte (19 %) mener, at reklamationsretten for en ny bil bør være 6 år. 41 % giver udtryk for at reklamationsretten på en bil bør være 4 år, hvorimod 22 % mener, at 2 års reklamationsret for en ny bil er i orden. Figur 22- Hvor lang tid synes du, at reklamationsretten burde være på nedenstående produkter? - Ny vaskemaskine 38 % af respondenterne angiver, at reklamationsretten for en ny vaskemaskine bør være 4 år, hvorimod hver tiende (10 %) mener, at reklamationsretten br være 6 år. Under halvdelen (43 %) giver udtryk for, at reklamationsretten på 2 år for en ny vaskemaskine er i orden.

16 Figur 23 - Hvor lang tid synes du, at reklamationsretten burde være på nedenstående produkter? - Ny Mobiltelefon Tre ud af fire (67 %) af respondenterne mener, at reklamationsretten på en ny mobiltelefon bør være 2 år, hvorimod lidt under hver fjerde (23 %) mener, at reklamationsretten på en ny mobil telefon bør være 4 år. Figur 24 - En frihandelsaftale mellem EU og USA skal kun indgås, hvis: Næsten tre ud af fire mener, at en frihandelsaftale mellem EU og USA skal kun indgås, hvis forbrugerbeskyttelsen ikke forringes. Derimod går ca. hver femte (20 %) indenfor mindre forringelser, hvis det er prisen for at opnå en i øvrigt god aftale. 2 % giver udryk for, at frihandelsaftalen er vigtigst, forbrugerbeskyttelsen er mindre vigtig.

17 Figur 25 - I hvor høj grad finder du følgende emner vigtige i forhandlingerne mellem EU og USA? - Forbrugerbeskyttelse 92 % af respondenterne finder emnet Forbrugerbeskyttelse vigtigt eller meget vigtigt i forhandlingerne mellem EU og USA.! % finder emnet ikke vigtigt i forhandlingerne. Figur 26- I hvor høj grad finder du følgende emner vigtige i forhandlingerne mellem EU og USA? - Udsigt til flere jobs

18 Næsten ni ud af ti (88 %) finder udsigten til flere jobs, som et vigtigt eller meget vigtigt emne i forhandlingerne mellem EU og USA. 1 % finder emnet ikke vigtigt. Figur 27 - I hvor høj grad finder du følgende emner vigtige i forhandlingerne mellem EU og USA? - Udsigt til billigere priser Lidt over halvdelen (53 %) af respondenterne finder det vigtigt eller meget vigtigt, at udsigten til billigere priser er et af de vigtige emner i forhandlingerne mellem EU og USA.

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012 Analyser 2012 Forbrugerrådet producerer en række analyser hvert år til støtte for det forbrugerpolitiske arbejde samt til publicering i magasinerne Tænk og Tænk Penge. Tænk Analyserne gennemføres blandt

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Blot en ud af seks respondenter (14%) kendte før de læste det i forbindelse med at skulle besvare dette spørgsmål - til

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Gallup om bankgebyrer

Gallup om bankgebyrer Feltperiode: Den 2325. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.152 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Resume og konklusioner Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Markedsanalyse. 5. december 2017

Markedsanalyse. 5. december 2017 Markedsanalyse 5. december 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Julemiddagen 2017 Julen står for døren og derfor har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Analyser fra Forbrugerpanelet

Analyser fra Forbrugerpanelet Analyser fra Forbrugerpanelet Tænk Analyses Forbrugerpanel gennemgik i 2011 ni analyser med 30 underemner. Undersøgelserne understøtter generelt Forbrugerrådets arbejde for at forbedre forbrugernes vilkår

Læs mere

Jobansøgere tjekkes på Facebook

Jobansøgere tjekkes på Facebook Jobansøgere tjekkes på Facebook Undersøgelse blandt personaleansvarlige viser, at hver tredje virksomhed tjekker jobansøgere på internettet. Fagforbund opfordrer derfor medlemmer til at tænke over, hvad

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Plast og kemi. - Resultater af survey om danskernes holdning

Plast og kemi. - Resultater af survey om danskernes holdning Plast og kemi - Resultater af survey om danskernes holdning Det mener danskerne om plast og kemi Undersøgelsen giver tre hovedkonklusioner: 1. Hovedparten af danskerne er overordnet glade for plasten i

Læs mere

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Nyt initiativ under: Pressemeddelelse Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Mere end halvdelen af alle unge mellem 15 25 år har personlige problemer, der påvirker

Læs mere

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort kort og godt om kredit- og BetaLinGskort et velvalgt kreditkort i sparbank sikrer dig HandLeFriHed Hvor som HeLst når som HeLst d e n k o r t e s t e V e J t i l k r e d i t - e l l e r b e t a l i n g

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde

Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde marts 216 Nyt fra rff Markant fald i efterspørgslen på sort arbejde E fterspørgslen på sort arbejde i Danmark er faldet siden 2. Samtidig bruger dem, der arbejder sort, færre timer på det. Det viser en

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3

Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 Notat om evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 Kontor/afdeling Center for Tele April 2016 J nr. 2016-1033 Evaluering af aftale om gennemsigtighed, initiativ 1 og 3 / Initiativ1 skal

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Afbureaukratiseringsundersøgelsen

Afbureaukratiseringsundersøgelsen Afbureaukratiseringsundersøgelsen - Resultater for Danmarks Lærerforening Om undersøgelsen MEGAFON har i samarbejde med Danmarks Lærerforening i januar gennemført en undersøgelse om lærernes holdning til

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere

Hver femte virksomhed har Facebook-politik

Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver 5. virksomhed især de større - har regler og retningslinjer for medarbejderes brug af internet og sociale medier som Facebook også i fritiden. Det viser

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Undersøgelsen formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med lokale fødevarer. I undersøgelsen blev lokale fødevarer defineret som fødevarer produceret

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015.

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015. Flertallet af de mindre virksomheder har svært ved at ane lyset i horisonten, når man spørger til deres økonomiske forventninger inden for de næste tre måneder. Ase har i en måling spurgt medlemsvirksomhederne

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Holdninger til offentlig-privat samarbejde. En analyse blandt beslutningstagere, offentlige indkøbere og private leverandører

Holdninger til offentlig-privat samarbejde. En analyse blandt beslutningstagere, offentlige indkøbere og private leverandører Holdninger til offentlig-privat samarbejde. En analyse blandt beslutningstagere, offentlige indkøbere og private leverandører Januar 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 3 3. Resultater af analysen...

Læs mere

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015 danmark CONSUMER PAYMENT REPORT Intrum Justitia har indsamlet data fra 22. forbrugere i europæiske lande, for at få indsigt i de europæiske forbrugeres hverdag; deres forbrug og evne til at styre deres

Læs mere

Notat. E-handlen i julen

Notat. E-handlen i julen Notat E-handlen i julen En ny befolkningsundersøgelse har afdækket, hvor mange danskere som overvejer at købe julegaver via e-handel i, og hvad der påvirker ens valg mellem at købe ind i butikker som traditionel

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVEM BESTEMMER HVAD?

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVEM BESTEMMER HVAD? Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVEM BESTEMMER HVAD? HVEM BESTEMMER HVAD? INDHOLD INTRO (ARK1) 1. Før du ser filmen 2. Mens du ser filmen 3. Efter du har set filmen TJEK DIN FORSTÅELSE (ARK2) 1. Hvem

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag Notat Sundhed på arbejdspladsen Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Medarbejderens sundhed har stor betydning for en arbejdsgiver, da det har betydning for hvor mange sygedage de vil tage i løbet af et år,

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Det Etiske Råd og Forbrugerrådet har stillet Forbrugerrådets Forbrugerpanel en række

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE - 2014 1 Indhold! Om alkoholkampagnen 2014! Om undersøgelsen! Hovedkonklusioner! Detailresultater! Alkoholvaner! Kendskab til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere