FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014"

Transkript

1 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt repræsentative respondenter i Danmark. I alt har 981 respondenter deltaget i undersøgelsen, der blev gennemført i april Resultaterne er vægtet i forhold til køn og uddannelse, og stikprøven er dermed repræsentativ for populationen. Undersøgelsen formål er at afdække forbrugernes holdninger til forbrugerpolitiske emner, hvor beslutningerne hovedsageligt træffes i Europa Parlamentet. Vi har spurgt til 7 forskellige emner: Forbrugernes holdninger til deres egne oplysninger på internettet 83 % af respondenterne føler, at de i en vis grad har kontrol med de oplysninger, som de deler på E-Boks. Af dem føler 58 % af respondenterne i høj grad eller meget høj grad, at de har kontrol med de oplysninger, som de deler på E-boks. På Facebook føler 55 %, at de i en vis grad har kontrol med oplysninger som deles på siden, og ca. 12 % føler i høj grad eller meget høj grad at de har kontrol med de oplysninger, som deles på Facebook. 86 % af respondenterne er bekendt med, at private virksomheder indsamler oplysninger om deres adfærd på tværs af hjemmesider. 1 % af respondenterne mener, at virksomhederne vil være bedst til at beskytte deres personlige oplysninger i fremtiden, hvor 34 % mener, at myndighederne vil være bedst til at beskytte deres personlige oplysninger i fremtiden. Forbrugernes holdninger til priser på telefoni 49 % giver udtryk for, at politikerne i EU skal bestemme priserne på mobiltelefoni og dataforbrug, når de bruger dem i udlandet. 23 % mener, at virksomhederne skal bestemme priserne. Forbrugernes holdninger til dankort og bankkonti 85 % mener, at forbrugerne har krav på at kunne få en gebyrfri bankkonto. 90 %, dvs. ni ud af ti, giver udtryk for, at det til en vis grad er rimeligt, at Dankortet får særbehandling i forhold til andre betalingskort, som f.eks. MasterCard og VISA. Forbrugernes holdninger til fødevareområdet 61 % af respondenterne vil ikke købe kød fra klonede dyr, hvor 57 % ikke vil købe kød fra afkom af klonede dyr.

2 58 % mener, at brugen af medicin i landbrugets kødproduktion bør begrænses, 17 % mener, at det bør udfases over tid, og 16 % mener, at det bør forbydes her og nu. 2 % giver udtryk for, at det ikke bekymrer dem. Forbrugernes holdninger til problemkemi 93 % svarer, at det indgår i deres overvejelser, når de køber ind, om der er kemiske stoffer i produkterne, som er mistænkte for sundhedsskadelige virkninger. 52 % mener, at anvendelsen af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, som er mistænkte for sundhedsskadelige virkninger bør forbydes nu, mens 35 % mener, at det bør udfases over tid. 13 % synes, at det er i orden, så længe man overholder de gældende grænseværdier. 90 % mener, at Danmark skal fortsætte sin udvikling med at have mere restriktive love end EU,, og at Danmark skal gå foran på kemikalieområdet i forhold til EU. Forbrugernes holdninger til købeloven Hvad angår reklamationsretten mener 41 %, at reklamationsretten på en ny bil bør være 4 år, mens hver femte (19 %) mener at reklamationsretten bør være 6 år. Hver femte (22 %) synes, at reklamationsretten på 2 år er i orden. Angående vaskemaskiner mener 38 %, at reklamationsretten bør være 4 år, hvorimod 43 % synes, at det er i orden med 2 år. Hver anden (52 %) giver udtryk for, at reklamationsretten på 2 år for TV er i orden, mens hver tredje (33 %) mener, at reklamationsretten bør forlænges til 4 år. Forbrugernes holdninger til en evt. frihandelsaftale mellem EU og USA 67 % mener, at en frihandelsaftale med USA kun bør indgås, hvis forbrugerbeskyttelsen ikke forringes, mens hver femte (20 %) giver udtryk for, at mindre forringelser er OK, hvis det er prisen for at opnå en i øvrigt god aftale. 2 % mener, at forbrugerbeskyttelsen er mindre vigtig og at frihandelsaftalen er vigtigst. 59 % finder forbrugerbeskyttelse emnet meget vigtigt i forbindelse med forhandlingerne mellem EU og USA. 15 % mener, at udsigten til billigere priser er meget vigtigt i forhandlingerne mellem EU og USA.

3 Figur 1 - I høj grad føler du, at du har kontrol med de oplysninger, som du deler på nedenstående internetsider? - E-boks Næsten hver fjerde (23 %) føler, at de i meget høj grad har kontrol med de oplysninger, som de deler på E-boks. Lidt over hver tredje (35 %) føler i høj grad, at de har kontrol, mens andelen af respondenter som slet ikke føler, at de har kontrol med oplysninger som de deler på E-boks er på 5 %. Næsten hver tiende (12 %) svarer ved ikke. Figur 2 - I høj grad føler du, at du har kontrol med de oplysninger, som du deler på nedenstående internetsider? - Facebook Andelen er respondenter, som føler, at de i meget høj grad har kontrol over oplysninger som de deler på Facebook er på 5 %. Ca. hver tredje (28 %) svarer, at de slet ikke føler, at de har kontrol over oplysninger som de deler på Facebook. Næsten hver femte (17 %) svarer ved ikke.

4 Tabel 1 - I høj grad føler du, at du har kontrol med de oplysninger, som du deler på nedenstående internetsider? - E-boks Under år år år Over 60 I alt år år I meget høj 27,6 % 24,3 % 28,1 % 25,9 % 17,8 % 23,2 % grad I høj grad 29,3 % 40,8 % 34,8 % 33,5 % 33,6 % 34,7 % I nogen grad 24,1 % 12,5 % 14,6 % 18,8 % 23,7 % 19,2 % I mindre grad 5,2 % 9,2 % 5,6 % 6,7 % 6,2 % 6,6 % Slet ikke 3,4 % 1,3 % 6,2 % 4,2 % 6,2 % 4,8 % Ved ikke 10,3 % 11,8 % 10,7 % 10,9 % 12,4 % 11,5 % I alt For at undersøge om der er forskel mellem de forskellige aldersgruppers besvarelser, krydser vi aldersgrupper med spørgsmålet om respondenterne føler, at de har kontrol med oplysninger som de deler på E-Boks. Umiddelbart er der ikke tegn på store forskelle mellem de forskellige aldersgruppers besvarelser. Tabel 2 - I høj grad føler du, at du har kontrol med de oplysninger, som du deler på nedenstående internetsider? - Facebook Under 25 år år år år Over 60 I alt år I meget høj grad 24,1 % 3,3 % 2,8 % 4,6 % 3,1 % 4,7 % I høj grad 22,4 % 9,2 % 6,7 % 5,9 % 5,1 % 7,2 % I nogen grad 15,5 % 27,6 % 18,5 % 15,9 % 15,8 % 18,1 % I mindre grad 25,9 % 39,5 % 26,4 % 23,0 % 19,8 % 25,2 % Slet ikke 12,1 % 17,1 % 35,4 % 34,7 % 27,7 % 28,2 % Ved ikke 0,0 % 3,3 % 10,1 % 15,9 % 28,5 % 16,5 % I alt Hvad angår Facebook er der derimod klare forskelle mellem aldersgruppernes besvarelser. Som det fremgår af Tabel 2, føler hver fjerde (24,1 %) under 25 år, at de har kontrol med de oplysninger som de

5 deler på Facebook. For de øvrige aldersgrupper er denne andel lavere. Til gengæld er det hver ottende (12,15) af de unge, som føler at de slet ikke har kontrol med oplysninger som de deler på Facebook, hvorimod andelen af respondenter som slet ikke føler, at de har kontrol med de oplysninger som de deler på Facebook, er højere for de andre aldersgrupper. F.eks. føler hver tredje (35,4 %) af respondenterne i aldersgruppen år slet ikke at de har kontrol med oplysninger, som de deler på Facebook. Andelen i års aldersgruppen er 34,7 % og for over 60 år aldersgruppen er andelen på 27,7 %. Figur 3 - Er du bekendt med, at private virksomheder indsamler oplysninger om din adfærd på tværs af hjemmesider? 86 % af respondenterne giver udtryk for, at de er bekendt med, at private virksomheder indsamler oplysninger om deres adfærd på tværs af hjemmesider, hvor 11 % svarer, at de ikke vidste om indsamling. 3 % svarer Ved ikke. Figur 4 - I hvor høj grad har du tillid til, at oplysninger om dig ikke offentliggøres eller videregives imod din vilje? - Facebook 41 % af respondenterne angiver, at de slet ikke har tillid til, at oplysninger om dem ikke offentliggøres eller videregives imod deres vilje på Facebook. Andelen af respondenterne som har tillid i meget høj eller høj grad er på sammenlagt 4 %.

6 Figur 5 - I hvor høj grad har du tillid til, at oplysninger om dig ikke offentliggøres eller videregives imod din vilje? - Patientjournal Hver fjerde har i meget høj grad tillid til, at deres oplysninger på Patientjournalen ikke offentliggøres eller videregives imod deres vilje. Andelen af respondenterne som har i høj grad tillid til deres oplysninger ikke offentliggøres eller videregives på Patientjournalen er 38 %. Kun 4 % har ikke tillid til, at deres oplysninger ikke videregives eller offentliggøres imod deres vilje på Patientjournalen. Figur 6 - I hvor høj grad har du tillid til, at oplysninger om dig ikke offentliggøres eller videregives imod din vilje? - Google Hvad der angår Google, har kun 1 % af respondenterne i meget høj grad tillid til, at oplysninger om dem ikke offentliggøres eller videregives imod deres vilje. Hele 36 %, dvs. lidt over hver tredje har slet ikke tillid til, at oplysninger om dem offentliggøres eller ikke videregives imod deres vilje.

7 Figur 7 - I hvor høj grad har du tillid til, at oplysninger om dig ikke offentliggøres eller videregives imod din vilje? - E-boks For E-Boks vedkommende er det kun 4 %, der svar slet ikke til, om de har tillid til, at oplysninger om dem ikke offentliggøres eller videregives imod deres vilje. Hver fjerde (24 %) svarer at de i meget høj grad har tillid, mens 38 % svarer, at de i høj grad har tillid til at oplysninger om dem ikke offentliggøres, eller videregives imod deres vilje på E-Boks. Figur 8 - Hvem vil være bedst til at beskytte dine personlige oplysninger i fremtiden? Til spørgsmålet om hvem der vil være bedst til at beskytte personlige oplysninger fremtiden, svarer halvdelen, at det vil være dem selv. Hver tredje mener, at det vil være myndigheder, der vil være bedst til at beskytte personlige oplysninger i fremtiden, mens det kun er 1 %, der mener at det vil være virksomhederne.

8 Figur 9 - Bruger du gratis tjenester som Facebook, Skype, Google+ osv.? Figur 10 - Vil du stadig benytte dig af disse tjenester, hvis du skulle betale for dem? Figur 11 - Hvem skal bestemme priserne på mobiltelefoni og dataforbrug (internet på telefon), når du er i udlandet? Til spørgsmålet om, hvem der skal bestemme priserne på mobiltelefoni og dataforbrug, når man er iudlandet, svarer næsten halvdelen (49 %) af respondenterne, at det er politikerne i EU, der skal bestemme, mens næsten hver fjerde (23 %) angiver, at det er telebranchen. Næsten hver fjerde (23 %) svarer ved ikke til spørgsmålet. 4 % af respondenterne har andre bud på, hvem der vil være bedst til at beskytte personlige oplysninger i fremtiden. Svarene fremgår på følgende side.

9 Hvem skal bestemme priserne på mobiltelefoni og dataforbrug (internet på telefon), når du er i udlandet? - Andre (angiv venligst) Politisk pres på telebranchen forbrugerne uvildigt organisation Konkurrencemyndighederne mig Folketinget Politikerne skal sikre de rette betingelse for fri konkurrence på mobilmarkedet. De skal dog ikke blande sig i selve priserne Jeg kender kke til nogle instanser, men der må da være nogen.. udbud forbrugerne Fri konkurrence som er gennemskuelig Den fri konkurrence mig Folketinget Det skal være et samarbejde ml. forbrugerorg. og tele branchen markedet En kombination af politikerne og telebranchen det frie marked landes egne politikere Udbud og efterspørgsel Markedskræfter regeringen konkurrence Politikerne i Verden folketinget En kombination af telebrancken og EU En kombination af branchen og politikerne Forbrugerråd Samspil mellem flere Politikere Markedet befolkningen Betalingen burde være den samme overalt, så måtte teleselskaberne udligene indbyrdes Markedet myndihederne i det land som man bor i fast Markedet danske politikere Politikerne skal fastsætte rammerne for prisfastsættelsen en uvilde myndighed/f mig større konkurrence i telebranchen håber jeg fører til bedre priser Fri Politikere OG telebranchen Myndighederne Politikere i DK

10 Figur 12 - I Danmark kan man ikke få udbetalt løn eller offentligt ydelser i kontanter, og man skal derfor have minimum en bankkonto til disse udbetalinger. Mener du, at forbrugerne bør have krav på at kunne få en gebyrfri bankkonto? 85 % af respondenterne giver udtryk for, at forbrugerne bør have krav på at kunne få en gebyrfri bankkonto, mens næsten hver ottende (12 %) mener, at forbrugerne ikke har krav på at kunne få en gebyrfri bankkonto. Figur 13 - Bruger du Dankortet? Figur 14- I hvor høj grad finder du det rimeligt, at Dankortet får sær behandling i forhold til andre betalingskort, som f.eks. MasterCard og Visa?

11 Næsten otte ud af ti (78 %) mener, at det er rimeligt, at Dankortet får sær behandling i forhold til andre betalingskort. Ud af dem mener 45 % i meget høj grad eller høj grad, at det er rimelig, mens 10 % finder det ikke rimeligt, og 12 % svarer ved ikke. Figur 15- Vil du købe kød fra klonede dyr? kloning er genetisk kopiering af et dyr. 16 % af respondenterne vil købe kød fra klone dyr, mens hele 61 % svarer Nej. Næsten hver fjerde (24 %) svarer ved ikke. Tabel 3 - Vil du købe kød fra klonede dyr? kloning er genetisk kopiering af et dyr. Under år år år Over 60 I alt år år Ja 43,1 % 18,4 % 13,5 % 12,1 % 13,6 % 15,7 % Nej 41,4 % 53,3 % 64,0 % 66,9 % 60,7 % 60,6 % Ved ikke 15,5 % 28,3 % 22,5 % 20,9 % 25,7 % 23,8 % I alt Andelen er respondenterne der svarer nej til køb af kød af klonede dyr er over 50 % for alle aldersgrupper, undtagen for aldersgruppen under 25 år. Her svarer 43 %, at de vil købe kød fra klonede dyr, mens andelen for de andre aldersgrupper er lavere. 43,1 % i aldersgruppen Under 25 år svarer ja til at købe kød fra klonede dyr.

12 Figur 16 - Vil du købe kød fra afkom af klonede dyr? Næsten hver sjette (57 %) vil ikke købe kød fra afkom af klonede dyr, mens næsten hver tredje (27 %) svarer Ved ikke. Tabel 4 - Vil du købe kød fra afkom af klonede dyr? Under 25 år år år år Over 60 I alt år Ja 43,1 % 17,8 % 14,0 % 13,4 % 14,1 % 16,2 % Nej 39,7 % 50,0 % 60,7 % 63,6 % 57,3 % 57,3 % Ved ikke 17,2 % 32,2 % 25,3 % 23,0 % 28,5 % 26,5 % I alt Mens det er under halvdelen, der svarer nej til at købe kød fra afkom af klonede dyr for aldersgruppen Under 25 år, er dette tal for de andre aldersgrupper halvdelen eller over halvdelen. Som det fremgår af tabellen svarer 43 % af unge under 25 år ja til køb af kød fra afkom af klonede dyr, er dette tal lavere for lavere for andre aldersgrupper. Figur 17 - Hvad er din holdning til brugen af medicin i landbrugets kødproduktion?

13 Næsten seks ud af ti (58 %) mener, at brugen af medicin i landbrugets kødproduktion bør begrænses, mens17 % mener, at det bør udfases over tid. 16 % mener, at det bør forbydes nu. Figur 18 -Indgår det i dine overvejelser, når du køber ind, om der er kemiske stoffer i produkterne som er mistænkte for sundhedsskadelige virkninger? 6 % af respondenterne angiver, at kemiske stoffer i produkterne som er mistænkt for sundhedsskadelige virkninger aldrig indgår i deres overvejelser. Hos 38 % af respondenterne indgår denne overvejelse altid, mens det for over halvdelen (56 %) indgår nogle gange. Figur 19 -Finder du det acceptabelt, at der anvendes kemiske stoffer i forbrugerprodukter, som er mistænkte for sundhedsskadelige virkninger? Lidt over halvdelen (52 %) af respondenterne angiver, at anvendelse af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, som er mistænkte for sundhedsskadelige virkninger bør forbydes nu. Hver tredje (35 %) mener, at anvendelsen bør udfases over tid, mens 13 % mener, at anvendelsen er i orden, så

14 længe man overholder de gældende grænseværdier. Figur 20 - Danmark er de seneste år gået foran på kemikalieområdet i forhold til EU, og har forbudt udvalgte hormonforstyrrende stoffer, bl.a. bisphenol a i sutteflasker, parabener i plejeprodukter. Skal Danmark fortsætte denne udvikling med at have mere restriktive love end EU? Ni ud af ti (90 %) mener, at Danmark skal fortsætte udviklingen med at have mere restriktive love end EU på kemikalieområdet. Tabel 5 -Er du bekendt med, hvor mange års reklamationsret, der gælder for nedenstående produkter? Bil Vaskemaskine Mobiltelefon TV 2 år 64,50 % 86,70 % 88,30 % 91,00 % 4 år 6,70 % 1,80 % 0,70 % 2,00 % 6 år 2,00 % 0,30 % 0,20 % 0,00 % 8 år 0,30 % 0,20 % 0,00 % 0,00 % 10 år 0,70 % 0,60 % 0,10 % 0,00 % Ved ikke 25,70 % 10,30 % 10,70 % 7,00 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % For vaskemaskiner, Mobiltelefon og TV svarer næsten 9 ud af 10, at reklamationsretten for de nævnte produkter er 2 år (vaskemaskiner 86,7 %, mobiltelefon 88,3 %)og TV 91 %). For biler er dette tal noget lavere til to ud af tre (64,5 %). Det er også i den gruppe, at de fleste svarer Ved ikke til hvad reklamationsretten på en bil er.

15 Figur 21 - Reklamationsret for alle nævnte produkter er 2 år. Hvor lang tid synes du, at reklamationsretten burde være på nedenstående produkter? - Ny bil Næsten hver femte (19 %) mener, at reklamationsretten for en ny bil bør være 6 år. 41 % giver udtryk for at reklamationsretten på en bil bør være 4 år, hvorimod 22 % mener, at 2 års reklamationsret for en ny bil er i orden. Figur 22- Hvor lang tid synes du, at reklamationsretten burde være på nedenstående produkter? - Ny vaskemaskine 38 % af respondenterne angiver, at reklamationsretten for en ny vaskemaskine bør være 4 år, hvorimod hver tiende (10 %) mener, at reklamationsretten br være 6 år. Under halvdelen (43 %) giver udtryk for, at reklamationsretten på 2 år for en ny vaskemaskine er i orden.

16 Figur 23 - Hvor lang tid synes du, at reklamationsretten burde være på nedenstående produkter? - Ny Mobiltelefon Tre ud af fire (67 %) af respondenterne mener, at reklamationsretten på en ny mobiltelefon bør være 2 år, hvorimod lidt under hver fjerde (23 %) mener, at reklamationsretten på en ny mobil telefon bør være 4 år. Figur 24 - En frihandelsaftale mellem EU og USA skal kun indgås, hvis: Næsten tre ud af fire mener, at en frihandelsaftale mellem EU og USA skal kun indgås, hvis forbrugerbeskyttelsen ikke forringes. Derimod går ca. hver femte (20 %) indenfor mindre forringelser, hvis det er prisen for at opnå en i øvrigt god aftale. 2 % giver udryk for, at frihandelsaftalen er vigtigst, forbrugerbeskyttelsen er mindre vigtig.

17 Figur 25 - I hvor høj grad finder du følgende emner vigtige i forhandlingerne mellem EU og USA? - Forbrugerbeskyttelse 92 % af respondenterne finder emnet Forbrugerbeskyttelse vigtigt eller meget vigtigt i forhandlingerne mellem EU og USA.! % finder emnet ikke vigtigt i forhandlingerne. Figur 26- I hvor høj grad finder du følgende emner vigtige i forhandlingerne mellem EU og USA? - Udsigt til flere jobs

18 Næsten ni ud af ti (88 %) finder udsigten til flere jobs, som et vigtigt eller meget vigtigt emne i forhandlingerne mellem EU og USA. 1 % finder emnet ikke vigtigt. Figur 27 - I hvor høj grad finder du følgende emner vigtige i forhandlingerne mellem EU og USA? - Udsigt til billigere priser Lidt over halvdelen (53 %) af respondenterne finder det vigtigt eller meget vigtigt, at udsigten til billigere priser er et af de vigtige emner i forhandlingerne mellem EU og USA.

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012 Analyser 2012 Forbrugerrådet producerer en række analyser hvert år til støtte for det forbrugerpolitiske arbejde samt til publicering i magasinerne Tænk og Tænk Penge. Tænk Analyserne gennemføres blandt

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Forbrugerpanelet. Januar 2009 Digital adfærd

Forbrugerpanelet. Januar 2009 Digital adfærd Forbrugerpanelet FBR Analyse, som er Forbrugerrådets analyseenhed, gennemførte otte analyser blandt sit Forbrugerpanel i 2009. Analyserne gennemføres med vekslende formål, fx for at afdække forbrugernes

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat Evaluering af kampagnen Think before you ink Notat December 2013 1. Indledning og metode I efteråret 2013 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen Think before you ink. Kampagnen er en informationskampagne

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort kort og godt om kredit- og BetaLinGskort et velvalgt kreditkort i sparbank sikrer dig HandLeFriHed Hvor som HeLst når som HeLst d e n k o r t e s t e V e J t i l k r e d i t - e l l e r b e t a l i n g

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK!

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! Marts 2011 Der bor et lille dyr i din bank. Det spiser dine penge, uden du opdager det. Vi kalder det pungdyret. Hjælp Forbrugerrådet med at fange pungdyret, så vi kan få anstændige

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

Rådsbeslutninger 2011

Rådsbeslutninger 2011 Rådsbeslutninger 2011 Forbrugerrådets øverste myndighed er rådsforsamlingen, der vedtager de overordnede politiske retningslinjer. I 2011 vedtog rådsforsamlingen politik på følgende områder: Rådsmødet

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Hvert femte LO-medlem vil sandsynligvis eller helt sikkert skifte til en billigere fagforening grundet VKO s genopretningspakke, som sætter loft over fradrag

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

Behov for en ny aftale om Dankortet

Behov for en ny aftale om Dankortet Behov for en ny aftale om Dankortet Baggrund for aftalen Dankortet er danskernes foretrukne betalingsmiddel og den billigste betalingsløsning for både forretninger og forbrugere. Finansrådet har siden

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

60% 50% 40% 30% 20% 10%

60% 50% 40% 30% 20% 10% Køn 6 5 4 51% 4 Mand 524 4 Kvinde 550 51% Total 1074 10 3 2 1 Mand Kvinde Alder: 3 2 25% 2 25% 2 15-25 105 1 26-34 120 11% 35-49 280 2 50-64 269 25% 65+ 300 2 Total 1074 10 1 1 11% 5% 15-25 26-34 35-49

Læs mere

Projektoversigt 2011. Projekter, som Forbrugerrådet har gennemfører eller har afsluttet med ekstern finansiering i 2011.

Projektoversigt 2011. Projekter, som Forbrugerrådet har gennemfører eller har afsluttet med ekstern finansiering i 2011. Projekter Projektoversigt 2011. Projekter, som Forbrugerrådet har gennemfører eller har afsluttet med ekstern finansiering i 2011. EU-oplysning Bevillingsgiver: Europanævnet Projektleder: Mette Boye Bevilget

Læs mere

FORBRUGERPANELET DECEMBER 2011 / JANUAR 2012. Forbrugerpanelet om bannerreklamer og internetadfærd

FORBRUGERPANELET DECEMBER 2011 / JANUAR 2012. Forbrugerpanelet om bannerreklamer og internetadfærd Forbrugerpanelet om bannerreklamer og internetadfærd Knap ni ud af ti respondenter (89%) angiver, at de generelt ikke finder reklamer på diverse hjemmesider relevante for dem, og op mod hver anden (43%)

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på roaming rejsetips ved brug af mobilen i udlandet Maj 06 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

DET OFFENTLIGES DIGITALE OVERVÅGNING 2015. Danskernes forståelse, holdninger og reaktioner

DET OFFENTLIGES DIGITALE OVERVÅGNING 2015. Danskernes forståelse, holdninger og reaktioner DET OFFENTLIGES DIGITALE OVERVÅGNING 2015 Danskernes forståelse, holdninger og reaktioner INDHOLD INDLEDNING...3 FORMÅL...4 RESULTATERNE KORT...5 DEL 1: KENDSKAB, HOLDNINGER OG REAKTIONER...7 DEL 2: SITUATIONSFORSTÅELSE...18

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på ulovligt indhold på internettet November 05 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ til fastnettelefon...

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om unges mobilitet Halvdelen af de 15-30-årige er villige til at flytte til udlandet for at tage en uddannelse eller et job primært fordi de gerne

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på mobil takseringen August 06 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ til fastnettelefon... 5

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

Børns sundhed er på spil Eksperter advarer om, at brugen af grænseværdier ikke beskytter børn godt nok

Børns sundhed er på spil Eksperter advarer om, at brugen af grænseværdier ikke beskytter børn godt nok Nr. 197 december 2004 Børns sundhed er på spil Eksperter advarer om, at brugen af grænseværdier ikke beskytter børn godt nok Børn særligt sårbare overfor miljøpåvirkninger > Grænseværdiers beskyttelse

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Analysenotat Resume Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv har gennemført en analyse af alle offentlige udbud inden for det kreative område siden

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Dine økonomiske oplysninger

Dine økonomiske oplysninger Velkommen til Spar Nord Bank vi glæder os til et godt samarbejde Rådgivers navn: Arbejdsadresse: Vi ses til møde den kl. Oplysninger sendes/indleveres inden mødet et par dage inden mødet. Når du har aftalt

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på IP-telefoni August 05 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ til fastnettelefon... 4 Mobiltelefon

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere