Salg af varer med kemiske stoffer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg af varer med kemiske stoffer"

Transkript

1 Tryksag Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte, hvis I har spørgsmål til overholdelse af lovgivningen. RAPEX er et EU-varslingssystem for hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen om foranstaltninger, der er truffet for at forhindre eller begrænse markedsføring eller anvendelse af produkter, der udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed og forbrugernes sikkerhed. ChemSec arbejder målrettet med udfasning af skadelige stoffer og er relevant for de virksomheder, der ønsker at være på forkant med lovgivningen. Sekretariatet har udgivet en liste over kemiske stoffer, som de mener burde udfases hurtigst muligt (SIN-listen). Bliv klar til byggevareforordningen Salg af varer med kemiske stoffer Hvad er reglerne for REACH og hvordan tilrettelægger I arbejdet? Hvis I vil vide mere I kan finde yderligere information om lovgivningen for REACH-forordningen, herunder kemikalier på kandidatlisten på Miljøstyrelsens hjemmeside ISBn print ISBn pdf Kollegievej Charlottenlund Tlf Fax

2 Oversigt Hvorfor denne pjece? Hvorfor denne pjece? Hvad er jeres forpligtelse? Hvad er kandidatlisten? Hvad er reglerne for salg af varer indeholdende kemikalier? Hvordan holder I jer orienteret? Hvad er udfordringerne? Hvilke leverandørkrav bør I stille? Hvilke produkter kan indeholde kandidatlistestoffer? Hvad skal I huske? Nyttige links Hvis I vil vide mere Velkommen til Bliv klar til byggevareforordningen. Denne pjece giver jer overblik over byggevareforordningen med hensyn til dokumentationen af de kemiske stoffer, som står på REACH-kandidatlisten. Byggevareforordningen træder i kraft den 1. juli 2013, hvilket medfører en række ændringer for producenter og importører af varer til videresalg, der indeholder kemiske stoffer, som står på kandidatlisten. Den største ændring er, at producenten skal sikre sig, at der sammen med ydeevnedeklarationen leveres et sikkerhedsdatablad, hvor indholdet af kemiske stoffer er anført. Ydeevnedeklarationen bruges til at dokumentere CE-mærkningen. Pjecen er skrevet til små og mellemstore virksomheder (SMV er) inden for alle brancher, der sælger produkter med kemiske stoffer, som står på kandidatlisten. Der er udgivet i alt to pjecer i serien Bliv klar til byggevareforordningen. I kan også læse pjecen fra CPD til CPR, der beskriver de væsentligste ændringer i forbindelse med overgangen fra byggevaredirektivet til byggevareforordningen. Pjecen kan downloades gratis på webshop.ds.dk eller bestilles i en printudgave. Hvis I har yderligere spørgsmål til indholdet i denne pjece, er I velkomne til at kontakte konsulent Jesper Lauridsen på

3 Hvad er jeres forpligtelse? Hvad er kandidatlisten? Mange SMV er, der importerer varer uden for EU og sælger dem i Danmark, er ofte ikke klar over, at de er forpligtede til at kontrollere, om varerne indeholder kemiske stoffer, som står på EU s kandidatliste. I finder link til kandidatlisten og andre relevante hjemmesider bagerst i pjecen. Kandidatlisten er EU s liste over særligt problematiske kemiske stoffer, som har langtidsvirkninger for menneskers sundhed eller er miljøskadelige. Virksomheder, som sælger varer med mere end 0,1 vægtprocent af et kandidatlistestof, er forpligtigede til at videregive oplysninger om indholdsstoffet til kunden og i detailleddet. Nedenståede figur viser en liste over virksomhedens forpligtelser. Figur 1: Virksomhedens forpligtelser Virksomheden markedsfører en vare indeholdende et kandidatlistestof Er kandidatlistestoffet i varen over 0,1 %? I detailleddet skal virksomheden ved levering altid videregive oplysninger om kandidatlistestoffet i varen Forbrugeren har krav på oplysninger om kandidatlistestoffet i varen ved forespørgsel Desuden gælder den regel, at hvis kandidatlistestoffet samlet set udgør over 1 ton pr. år, skal virksomheden indrapportere sine kontaktoplysninger til det europæiske kemikalieagentur ECHA

4 Hvad er reglerne for salg af varer indeholdende kandidatlistestoffer? Hvordan holder I jer orienteret? Det er ikke ulovligt at sælge varer, som indeholder kandidatlistestoffer, men hvis kandidatlistestoffet findes i en koncentration over 0,1 vægtprocent, skal virksomheden levere skriftlig dokumentation inden for 45 dage på forespørgsel fra en kunde. I detailleddet skal virksomheden ved levering videregive oplysninger om kandidatlistestoffer, når koncentrationen er på over 0,1 % i varen. Hvis du sælger en CE-mærket byggevare, som indeholder kandidatlistestoffer under REACH-forordningen, skal den skriftlige dokumentation levereres sammen med ydeevnedeklarationen. Kandidatlisten opdateres løbende og består ultimo 2012 af 84 stoffer. Det betyder, at en virksomhed ikke kan nøjes med at gennemgå sit varesortiment én gang. Virksomheden er nødt til løbende at holde sig orienteret om nye kemiske stoffer, der er på vej ind på kandidatlisten, og forhøre sig hos sin leverandør, om en vare indeholder et kandidatlistestof i en koncentration over 0,1 vægtprocent. Figur 2 viser udveksling af information mellem importør og leverandør. Figur 2: Kontakt mellem importør og leverandør #1 Nye stoffer bliver optaget på kandidatlisten #2 Kontakt leverandøren om indhold af kandidatlistestoffer i varen #3 Information fra leverandøren om indhold af kandidatlistestoffer i varen

5 Hvad er udfordringerne? Hvilke leverandørkrav bør I stille? Virksomheden kan opleve flere barrierer i forbindelse med at opnå fuld viden om indholdsstofferne, som skal videregives i leverandørkæden. Nogle kan skyldes, at: > > leverandøren ikke selv råder over viden om indholdsstofferne > > leverandøren betragter viden om indholdsstofferne som fortrolige > > leverandøren og virksomheden oplever indbyrdes sprogog kulturbarrierer. Det er vigtigt, at virksomheden stiller krav til leverandøren, og det kan man gøre ved at udlicitere ansvaret gennem en leverandørerklæring. Denne kan fungere som en formel aftale, hvor leverandøren skriver under på, at han har kontrolleret varen i forhold til de gældende regler i lovgivningen. Dog er en formel aftale ikke nogen garanti for, at leverandøren overholder den. Derfor kan det i visse tilfælde være fornuftigt at følge den bindende aftale op med handling. Det kan virksomheden gøre ved at: > > kræve testrapport fra et uvildigt laboratorium > > foretage spottest som kontrol > > kræve en fuld recept over artiklens kemiske sammensætning. Under alle omstændigheder er det en god ide at have løbende dialog med leverandøren, så man sikrer sig, at leverandøren også holder sig løbende orienteret om nye stoffer på kandidatlisten. Hvis en leverandør ikke ønsker at oplyse, hvilke kemiske stoffer en vare indeholder, kan man aftale at anvende en uvildig tredjepart til at håndtere de fortrolige oplysninger og godkende varen. Her vil det være virksomhedens relation til den uvildige tredjeparts troværdighed, som vil være afgørende.

6 Stoftyper Blødgørere Hvilke produkter kan indeholde kandidatlistestoffer? Som inspiration for virksomheden til at komme i gang med at vurdere, om I er omfattet af oplysningskravet i forhold til kandidatlisten, finder I et par eksempler i tabellen nedenfor. Det er vigtigt at pointere, at der er mange andre stoffer og varer end de nævnte. Antallet af kemiske stoffer på kandidatlisten vokser løbende, og stadig flere kategorier af varer vil være omfattet af reglerne. Flammehæmmere Farvestoffer Overfladebehandlingsmidler Klarings- eller blegemidler Træbeskyttelsesmidler Eksempler på varer, der kan indeholde kandidatlistestoffer Findes i plast i strømkabler og legetøj. Anvendes også til fremstilling af farvestoffer i tekstiller Findes i møbler, tæpper, boligtekstiler, elektronik og papiruldsisolering Anvendes til farvning af tekstiler, glas, keramik og imprægnerede trævarer Anvendes til forkromning og som korrosionsbeskyttelse, fx vvs-udstyr Anvendes til fremstilling af glas og keramik Findes i imprægneret træ Hvad skal I huske? > > Undersøg, om virksomhedens varer kunne indeholde stoffer på kandidatlisten > > Kontakt leverandøren for oplysninger om kandidatlistestoffer i varen? > > Vurdér, hvilken information I skal videreformidle i detailleddet og til forbrugeren er der eventuelt behov for oplysninger om sikker anvendelse? > > Sørg for, at virksomheden har en god dialog med leverandøren > > Sørg for, at virksomheden holder sig løbende orienteret om nye stoffer på kandidatlisten. Tabel 1: Eksempler på typer af stoffer på kandidatlisten og eksempler på varer indeholdende stofferne. Der findes flere eksempler på varer indeholdende kandidatlistestoffer på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Vejledning for downstream-brugere

Vejledning for downstream-brugere VEJLEDNING Version 2.0 December 2013 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj Teknisk dokumentation

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

Gode råd når du skal købe fiskeskib

Gode råd når du skal købe fiskeskib Gode råd når du skal købe fiskeskib 1 Det er en stor beslutning at købe et fiskeskib Vi synes, det er vigtigt, at du får det rigtige skib med hjem. Følg rådene her, så er du godt på vej til en god handel.

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere