Når vi laver en rodbehandling, ønsker vi enten at

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når vi laver en rodbehandling, ønsker vi enten at"

Transkript

1 videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Endodontiske behandlinger og resultater i Danmark For at kunne informere patienterne om forskellige behandlingsmuligheder er det vigtigt at kende prognosen for de behandlinger, vi laver, og de faktorer, som influerer på denne. Derfor må vi have undersøgelser, der beskriver behandlings- og sygdomsstatus og udvikling i den almindelige befolkning. I Danmark fik en tilfældigt udvalgt gruppe voksne foretaget røntgenhelstatus med intervaller på ca. fem år ( ) med henblik på at beskrive endodontisk status og udvikling. Man fandt, at antallet af reduceredes med alderen, mens både andelen af rodfyldte og andelen af med apikal parodontitis (AP) steg. Andelen af rodfyldte med AP var relativt stabil. Andelen af mistede og andelen af rodfyldninger var mindre i de yngre alderskohorter sammenlignet med de ældre alderskohorter. Andelen af med AP steg med alderen i alle alderskohorter og syntes ikke at være ændret i 10-årsperioden, dvs. en 55-årig i 2007 havde samme andel af med AP, som en 55-årig havde i Man fandt overordnet en forbedring af rodfyldningernes tekniske kvalitet over 10-årsperioden, men ikke en tilsvarende nedgang i andelen af rodbehandlede med AP. Suboptimal kvalitet af både en rodfyldning og en koronal restaurering øgede risikoen for persisterende AP og ekstraktion af en tand over en 10-årsperiode. Udvikling i endodontisk status i en dansk fulgt fra 1997 til 2008 Lise-Lotte Kirkevang, lektor, ph.d., Sektion for Oral Radiologi, Institut for Odontologi, Health, Aarhus Universitet, og professor, Avdeling for endodonti, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Norge Casper Kruse, tandlæge, Sektion for Oral Radiologi, Institut for Odontologi, Health, Aarhus Universitet, og tandlæge i privat praksis Michael Væth, professor, ph.d., Sektion for Biostatistik, Institut for Folkesundhed, Health, Aarhus Universitet Når vi laver en rodbehandling, ønsker vi enten at hindre udvikling af apikal parodontitis (AP) eller at kurere tanden, hvis den allerede har udviklet AP. Vi ved, at det desværre ikke er alle vores behandlinger, der lykkes. Hvis vi ønsker at blive bedre, må vi have et overblik over de behandlinger, vi laver, og hvordan det går. I Skandinavien havde man meget tidligt fokus på sygdomsudbredelse, behandlingsfrekvens og behandlingskvalitet i forbindelse med rodbehandlinger. Et af de mest citerede arbejder er Strindbergs afhandling fra Dette store kliniske kohortestudie rapporterer systematisk behandling og opfølgning over en længere årrække op til 10 år (1). Han fandt, at udfaldet af behandlingen var afhængig af flere faktorer, bl.a. rodfyldningens tæthed og længde, overinstrumentering, rodfyldningsoverskud og den præoperative diagnose. Det er tankevækkende, at det er de samme faktorer, vi i dag fokuserer på, når vi diskuterer endodonti. Spørgsmålet er så, om vi er blevet bedre til at forebygge og kurere AP? For at kunne vurdere dette, må vi se på undersøgelser af befolkningsgrupper. I Skandinavien blev der i perioden fra foretaget flere undersøgelser, der fokuserede på sygdomsudbredelse og behandlingsfrekvens. Der sås en betydelig variation i forekomst af AP i de forskellige undersøgelser, hvor mellem % af undersøgte personer/patienter havde en eller flere med AP. Andelen af med AP varierede ligeledes, 1-10% af tænemneord Endodontics; derne havde AP, mens andelen af rodfyldte apical periodontitis; longitudinal study; varierede fra 1-22 % (Tabel 1). Man general fandt hyppigere periapikal sygdom blandt æl- 560 tandlægebladet nr. 7

2 Endodontisk status i Danmark videnskab & klinik dre personer (4,13) sammenlignet med midaldrende eller unge personer (8,12,15). Man fandt også mere sygdom ved undersøgelse af personer, som var udvalgt blandt patienter hos en tandlæge eller fra en tandlægeskole i forhold til undersøgelse af tilfældigt udvalgte personer. I den forbindelse kan det være vigtigt at notere sig, at undersøgelser af rodfyldte og forekomst af AP, baseret på tandlægeskolepatienter, ikke kan bruges til at beskrive forekomst i den almindelige befolkning, da patienter fra tandlægeskoler typisk har fået foretaget langt flere behandlinger og har mere sygdom end personer, der er tilfældigt udvalgt blandt befolkningen (17). Man fandt også en relativt høj forekomst af AP ved rodfyldte, men denne forekomst så ikke ud til at hænge sammen med den gennemsnitlige alder i undersøgelsesen, undersøgelsesåret eller arten af undersøgelses, fx tandlægeskolepatienter eller patientgrupper med særlige behov. Med andre ord: Risikoen for, at en rodfyldt tand havde AP, så ikke ud til at afhænge hverken af alder, land, kalenderår for behandling eller undersøgelse, eller om man var udvalgt, fordi man tilhørte en patient. Bare det, at der var en rodfyldning, forøgede risikoen for, at tanden havde AP (Tabel 1). De fleste undersøgelser viste derudover, at også kvaliteten af en rodfyldning havde betydning for, om tanden havde AP. I de skandinaviske tværsnitsundersøgelser fandt man, at kvaliteten af de udførte rodbehandlinger ofte ikke var optimal, og at der var en klar sammenhæng mellem suboptimale rodfyldninger og tilstedeværelse af AP. I gentagne tværsnitsundersøgelser af tilfældigt udvalgte 35-årige fra Oslo var andelen af med AP stabil over 30 år, og man så ikke nogen forbedring af rodfyldningskvaliteten. Derimod fandt man en stigning i andelen af rodfyldte med AP i perioden (15). Andre gentagne tværsnitsundersøgelser har kunnet dokumentere en signifikant forbedring i rodfyldningskvalitet, men uden at dette resulterede i en tilsvarende forbedring i periapikal status (11,18,19,20). Det kan give stof til eftertanke, at en signifikant forbedring af kvaliteten, i hvert fald den kvalitet, vi kan estimere ud fra røntgenbilleder, ikke umiddelbart afspejles i sygdomsbilledet. En forklaring kunne være, at patienter i dag i højere grad ønsker at bevare deres egne, og at de derfor enten er villige til at forsøge yderligere behandling (fx revision) eller ønsker at bevare tanden, så længe den ikke gør ondt uanset om der ses en betændelsestilstand i den periapikale knogle. Begge dele vil resultere i, at syge bevares længere tid i mundhulen og andelen af syge på et givet tidspunkt derfor forøges. Behandlingsprocedurer På nogle områder har behandlingsprocedurerne ændret sig en del, bl.a. er tilgangen til behandling af de pulpale sygdomme blevet mere biologisk. Man har erkendt, at bakterier er årsagen til udvikling af AP, og man har øget fokus på aseptik og antiseptik (21). Dette har dog paradoksalt nok ikke medført, at kofferdam anvendes rutinemæssigt af danske tandlæger i forbindelse med rodbehandlinger (22). Endvidere ses, at flere potente kemiske stoffer som arsenik og paraform, der rutinemæssigt blev anvendt til devitalisering tilbage i 1950 erne, i dag ikke længere anvendes på grund af deres karcinogene og toksiske egenskaber. Et andet område, hvor der er sket væsentlige ændringer, er den mekaniske udrensning af rodkanalen. Her anvendes nu oftere roterende rodkanalinstrumenter af nikkel-titanium (ni-ti), hvilket har lettet arbejdet med udrensning af rodkanalen betydeligt (23). Det er vist, at efter hands-on undervisning i brug af roterende ni-ti-instrumenter øgedes andelen af sufficiente rodfyldninger, mens andelen af helt utilfredsstillende rodfyldninger faldt (24,25). Ud over den øgede brug af roterende ni-ti-instrumenter, vinder også brug af ultralyd til udrensning, til effektivisering af skylleprocedurer, til fjernelse af stifter eller frakturerede instrumenter m.v. mere og mere frem. I behandlingssituationen ses også en klar tendens til øget anvendelse af forstørrelse, enten i form af operationsmikroskop eller lupbriller. Der er ingen tvivl om, at disse nye tiltag medfører, at man kan behandle specielle tilfælde, der ikke tidligere kunne behandles med succes. Også i de mere dagligdags endodontiske behandlinger giver den øgede mulighed for indsyn mange fordele. Man har fx påvist, at anvendelse af ultralyd og forstørrelse (operationsmikroskop/endoskop) påvirker udfaldet af kirurgisk endodonti positivt (26). På det diagnostiske område er der ligeledes kommet nye metoder på banen, fx Cone Beam CT (CBCT)-scanninger anvendt til diagnostik af AP, rodfrakturer, bikanaler m.m. Studier har vist, at der er en tendens til fund af flere periapikale læsioner, når man anvender CBCT i forhold til anvendelse af periapikale røntgenbilleder alene. Spørgsmålet er, om vi ved nok om, hvad det egentlig er, vi ser på scanningerne (27)? Det er oplagt, at hvis man får et instrument, der har en øget følsomhed for sygdom, vil dette medføre en diskussion om, hvad der er sygdom, og hvornår man skal behandle AP. Overordnet må det konkluderes, at mange af de undersøgelser, og dermed meget af den information, der findes, og som ligger til grund for ændringer i behandlingsprocedurer, ikke er så veldokumenterede, som det kunne ønskes (28). Tilbage står spørgsmålene: Vil vi kunne se en effekt på den generelle endodontiske status i befolkningen? Vil vi se færre rodfyldte med AP? Udvikling af endodontisk status i Danmark Personer I Danmark fik en gruppe af voksne tilbudt en røntgenhelstatus med intervaller på ca. fem år, første gang i 1997, anden gang i 2003 og tredje gang i 2008 (29,30). Personerne var tilfældigt udvalgt gennem CPR-registret. Informationer fra disse undersøgelser gav os mulighed for at vurdere den almindelige danskers tandstatus, hvilke behandlinger der var blevet udført, og hvordan kvaliteten af de udførte behandlinger var. Derudover fik man en enestående mulighed for at monitorere udviklingen i periapikal og endodontisk status over en periode på 10 år. tandlægebladet nr

3 videnskab & klinik Oversigtsartikel Tilbage i 1997 deltog 616 personer, hvoraf omkring 4 havde AP på en eller flere (op til otte ). Der var 318 personer, der havde en eller flere rodfyldte. Blandt personer med mindst en rodfyldt tand havde næsten 75 % AP, hvorimod der blandt personer uden rodfyldninger kun fandtes AP hos 1. I alt 330 personer fik foretaget alle tre røntgenundersøgelser (Tabel 2). Andelen af med AP pr. person steg jævnt med Skandinaviske tværsnitstudier af endodontiske forhold i perioden Forfatter Land År Population Alder Antal individer Antal Gennemsnitligt antal AP Individ (%) AP (%) Rodfyldte (%) AP Rodfyldte (%) Bergenholtz et al. (2) Kerekes & Bervell (3) Allard & Palmqvist (4) Petersson et al. (5) Bergström et al. (6) Eckerbom et al. (7) Eriksen et al. (8) Petersson et al. (9) Ödesjö et al. (10) Eriksen & Bjertness (11) Eriksen et al. (12) Soikkonen (13) Ridell et al. (14) Sverige 1989 Patienter m. stort behandlingsbehov Skudutyte- Rysstad & Eriksen (15) Sverige 1973 Tandlægeskolepatienter Norge 1976 Tandlægeskolepatienter Sverige 1986 Generel Sverige 1986 Generel Sverige 1987 Patienter fra almen praksis Sverige 1987 Henviste patienter Norge 1988 Generel Sverige 1990 Generel Norge 1991 Generel Norge 1995 Generel Finland 1995 Generel Sverige 2008 Generel Norge 2006 Generel > * ** *** Huumonen et al. (16) Finland 2012 Generel * fra Petersson 1993 ** % angivet på rodniveau ***antal Tabel 1. Norske, svenske og finske tværsnitsstudier. Beskrivelse af; studie, alder, antal, antal, gennemsnitligt antal, andel individer med AP, andel med AP, andel med rodfyldning, andel rodfyldte med AP. Table 1. Norwegian, Swedish, and Finnish cross-sectional studies. Description of; study, age, number of individuals, number of teeth, mean number of teeth, proportion of individuals with AP, proportion of teeth with AP, proportion of teeth with root fillings, proportion of root filled teeth with AP. 562 tandlægebladet nr. 7

4 Endodontisk status i Danmark videnskab & klinik alderen, men det så, ud som om at en 55-årig i 2007 havde samme andel af med AP, som en 55-årig havde i 1997 (Fig. 1). Ændringen i denne periode syntes derfor blot at afspejle, at personerne blev ældre, og der var således ingen egentlig ændring over tid. Det er bekymrende at se, at andelen af med AP pr. person således er uændret i perioden , da man selvfølgelig gerne vil have sygdomsforekomsten til at falde (30). Over denne 10-års observationsperiode havde personerne gennemsnitligt mistet relativt få, færrest blandt de yngste alderskohorter. Hvis man fremskriver disse fund, må man formode, at de yngste alderskohorter aldrig kommer til at miste lige så mange, som den ældste alderskohorte havde mistet. Andel af personer, der havde en eller flere med rodfyldning, steg med alderen. Man fandt også her forskelle mellem alderskohorterne; de yngre aldersgrupper havde fået udført færre rodfyldninger, og disse var udført senere i livet, end hos de ældre alderskohorter. Igen må man formode, at de yngre i fremtiden ikke kommer til at få rodbehandlet en lige så stor andel Klinisk relevans Kvaliteten af rodfyldningen og den koronale restaurering har betydning for langtidsprognosen for en tand. Hvis rodfyldningens kvalitet er optimal, er andelen af raske efter 10 år dobbelt så stor, som hvis den er suboptimal. Hvis rodfyldningens og/eller den koronale restaurerings kvalitet er suboptimal, er andelen af ekstraherede 10 år senere dobbelt så stor, som hvis kvaliteten er optimal. af deres, som de ældre tidligere har fået. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at det samlede antal, der skal rodbehandles, bliver mindre, idet der i fremtiden mistes færre, hvorfor det samlede antal i befolkningen øges. Oversigt over endodontisk status hos deltagerne i 1997, 2003 og 2008 Status 1997 Status 2003 Status 2008 n % n % n % Deltog i alle tre undersøgelser Personer Antal per person (median) Personer med AP Personer med rodfyldninger Antal Tænder med AP Tænder med rodfyldning Rodfyldte med AP I alt ved hver registrering Personer Antal per person (median) Personer med AP Personer med rodfyldninger Antal Tænder med AP Tænder med rodfyldning Rodfyldte med AP Tabel 2. Antal og andel af personer, personer med AP, personer med rodfyldninger, og median antal ; antal og andel af, med AP, med rodfyldning og med rodfyldning og AP for 330 personer, som deltog i alle tre registreringer samt for alle personer ved hver registrering. Separat information om 143 personer, som kun deltog i 1997 og 2003, om 33 personer, som kun deltog i 1997 og 2008, samt om 110 personer, som kun deltog i 1997, er ikke vist. Table 2. Number and proportion of individuals, individuals with AP, individuals with root fillings, median number of teeth; number and proportion of teeth, teeth with AP, teeth with root fillings, and teeth with root fillings and AP for 330 persons, who participated in all three registrations and for all persons, who were registered at each occasion. Separate information about 143 persons, who participated only in 1997 and 2003, about 33 persons, who participated only in 1997 and 2008, and about 110 persons, who participated only in 1997 is not shown. tandlægebladet nr

5 videnskab & klinik Oversigtsartikel Udvikling i andel af med AP, med rodfyldning, med rodfyldning og AP, samt tandtab over en 10-års observationsperiode ( ) Tandstatus i 2008 for med rodfyldning i 1997 Rodfyldningens længde For kort For lang Adækvat Rodfyldningens tæthed 10 Helt utæt Delvist utæt Tæt Suboptimal Koronal restaurering 10 Fig. 1. Gennemsnitlig andel af med AP (øverst til venstre), gennemsnitlig andel med af med rodfyldning (øverst til højre), gennemsnitlig andel af rodfyldte med AP (nederst til venstre) og gennemsnitlig andel af mistede (nederst til højre) i fire grupper afbildet mod gruppens gennemsnitalder på de tre undersøgelsestidspunkter. Punkter forbundet med linier henfører til gentagne undersøgelser af samme gruppe personer. De fire grupper er defineret ud fra personernes alder ved den første undersøgelse. I alt er samme 330 personer undersøgt i 1997, i 2003 og igen Fig. 1. Average proportion of teeth with AP (top left), average proportion of teeth with a root filling (top right), average proportion of root filled teeth with AP (bottom left), and average proportion of lost teeth (bottom right) in four groups of persons plotted against the average age of the group at the time of three registrations. Points connected with lines refer to repeated registrations of the same group of persons. The four groups are defined from the age at the first registration. A total of 330 persons are examined in 1997, in 2003, and again in Andelen af rodfyldte med AP var derimod relativt stabilt. Intet tydede på, at denne andel blev påvirket hverken af alder eller tidsperiode (Fig. 1). Tænder Ser vi på udviklingen fra , var der 473 personer, der fik foretaget røntgenundersøgelser begge år. Her fandt man, at af de oprindeligt ikke-rodfyldte uden AP, var det under 3 %, der i 2003 enten havde fået en rodfyldning og/eller havde udviklet AP. Af de ikke-rodfyldte, der i 1997 havde AP, havde omkring 4 stadig AP i 2003 og var ikke blevet rodbehandlede, 3 var blevet rodbehandlede, og ud af disse var 4 helede, mens der ved 6 stadig sås AP. Omkring en fjerdedel af de ikke-rodbehandlede, der i 1997 havde AP, var i 2003 blevet ekstraheret (29). Halvdelen af de 621, Optimal Rask AP Mistet Fig. 2. Status i 2008 (Rask, AP, Mistet) af en rodfyldt tand i 1997 opdelt efter (øverst): Rodfyldningens længde i 1997 (Adækvat, For lang, For kort); (midt): Rodfyldningens tæthed i 1997 (Tæt, Delvist utæt, Helt utæt) og (nederst): Kvalitet af den koronale restaurering i 1997 (Optimal, Suboptimal). Fig. 2. The status in 2008 (Healthy, AP or Lost) of a root filled tooth in 1997 categorized according to (top): Length of the root filling in 1997 (Adequate, Too long, Too short); (middle): Quality of the lateral seal in 1997 (No voids, Few voids, Extensive voids); and (bottom): Quality of the Coronal restoration in 1997 (Optimal, Suboptimal). der var rodfyldte i 1997, havde ikke AP. Næsten 2 af dem udviklede AP i perioden fra Af de rodfyldte, der havde AP i 1997, helede ca. 3, 6 havde stadig AP, mens 1 var blevet ekstraheret. For den efterfølgende femårsperiode ( ) sås en udvikling, der var meget sammenlignelig med udviklingen i den første observationsperiode ( ). Da andelen af rodbehandlede, der helede, var større end andelen af rodfyldte, der udviklede AP i perioden fra , fandt man i 2003, at sygdomsprævalensen ved rodbehandlede var lavere end i 1997 (Tabel 2). I alt 330 personer deltog i alle tre røntgenundersøgelser. Andelen af med AP steg fra 2,6 % i 1997 til 4,3 % i Andelen af rodfyldte med AP faldt fra , men steg lidt igen fra Overordnet kan det konkluderes, at andelen af rodfyldte med AP ikke ændrede sig væsentligt (Tabel 2). Dette illustrerer, at man bør være varsom med at udtale sig om behandlingssucces på baggrund af tværsnitsundersøgelser. 564 tandlægebladet nr. 7

6 Endodontisk status i Danmark videnskab & klinik Heling og ny udvikling af sygdom samt antal af ekstraktioner og ændring i behandlingsstrategier har nemlig også betydning for tilstedeværelsen af AP, men kan ikke opgøres i denne type undersøgelser (29). Risikoindikatorer for at have AP Når man modtager en ny patient i klinikken, har man som regel brug for at foretage en grundig undersøgelse med henblik på at kortlægge patientens behandlingserfaring og nuværende behandlingsbehov. Når det drejer sig om sygdomsprocesser i pulpa og det periapikale væv, kan diagnostikken være ganske vanskelig. Dette skyldes, at endodontisk relaterede sygdomme ofte er kroniske af natur, hvor patienterne kun har ganske svage, diffuse eller slet ingen symptomer på sygdommen. Samtidig foregår sygdomsprocesserne i et lukket rum, der er utilgængeligt for direkte inspektion. En røntgenundersøgelse er derfor ofte nødvendig for at be- eller afkræfte en mistanke om periapikal sygdom. Hvis man vidste, hvilke der var i størst risiko for at have AP, kunne man måske nøjes med at tage røntgenbilleder af disse og dermed undgå unødig røntgenstråling af hovedparten af patienterne. I den danske undersøgelse fra 1997 blev omkring undersøgt. Informationer fra denne undersøgelse blev brugt til at identificere, hvilke faktorer der bedst kunne beskrive en tand med AP. Af de havde 3,4 % AP, 4,8 % var rodbehandlede, og omkring halvdelen af de rodfyldte havde AP. Molarer var udsatte, idet både rodfyldninger og AP forekom oftere ved denne tandgruppe end ved hhv. incisiver og præmolarer (31). Især førstemolarer havde en forøget risiko for at have AP, hvorimod hjørne havde en signifikant lavere risiko for at have AP end alle andre. Den stærkeste risikoindikator for AP var ikke overraskende tilstedeværelse af en rodfyldning. Hvis kvaliteten af rodfyldningen var suboptimal, var risikoen yderligere forøget. Derudover fandt man, at med fyldninger og kroner, især hvis de ikke var optimale, ligeledes havde en forøget risiko for at have AP (32). Som supplement til den kliniske undersøgelse af en ny patient bør man derfor som minimum tage røntgenbilleder af tidligere rodbehandlede. Man kan yderligere overveje at tage billeder af med kroner eller fyldninger, især hvis kvaliteten ikke er optimal, og/eller hvis de sidder på/i molarer. Risikofaktorer for udvikling af AP At forebygge er bedre end at helbrede, men for at kunne målrette forebyggelse, må man vide noget om, hvilke faktorer der har betydning for udvikling af den aktuelle sygdom. Denne information kan man kun få, hvis man følger alle hos en gruppe personer over længere tid. Drejer det sig om udvikling af AP, vil man registrere, hvilke der starter med at være raske, men udvikler AP i observationsperioden. Dernæst vil man analysere, hvad der adskiller, der udvikler sygdom, fra dem, der ikke gør. Man identificerer risikofaktorer. Inden for endodontien er der foretaget meget få undersøgelser af denne type. Langt de fleste longitudinelle undersøgelser baserer sig på, der allerede er syge og derfor skal behandles. Den danske undersøgelse, der strækker sig over tidsperioden , omfatter alle, både syge og raske, behandlede og ubehandlede (17,30,32-34). Analyser af data fra disse undersøgelser viste, at personer, der havde rodfyldninger, fyldninger, kroner, caries eller problemer med det marginale parodontium, havde en forøget risiko for at udvikle AP. En rodfyldning øgede ligeledes en tands risiko for at udvikle AP, mens kvaliteten af rodfyldningen ikke var en afgørende faktor. Havde den rodfyldte tand derimod AP fra starten, så man, at kvaliteten af rodfyldningen var af betydning for, om læsionen helede eller ej. Endvidere havde molarer, med caries eller problemer med den marginale knogle en større risiko for at udvikle AP. For at minimere risikoen for pulpal infektion og efterfølgende rodbehandling bør man derfor for at hindre bakterieophobning og udvikling af caries optimere kvaliteten af fyldninger og kroner. For at optimere periapikal heling er det endvidere vigtigt, at kvaliteten af den udførte rodfyldning er optimal (33). Langtidsprognose Hvordan går det så med rodfyldte over en tiårsperiode? Helt overordnet blev 13 % af de rodfyldte ekstraheret i observationsperioden, mens 12 % var blevet revisionsbehandlede. 42 % af de rodfyldte, der var til stede i 2008, havde AP. Risikoen for, at der var persisterende AP, var højere, hvis rodfyldningen var enten for kort eller for lang (p = 0,001), hvis der var utætheder (p < 0,001), eller hvis den koronale restaurering var suboptimal (p = 0,01). Risikoen for, at tanden var blevet ekstraheret, var særlig stor, hvis den koronale restaurering var suboptimal, eller hvis rodfyldningen var både utæt og for kort eller for lang (p = 0,03) (Fig. 2). En suboptimal rodfyldning havde hovedsagelig betydning for heling af en periapikal læsion, men var af mindre betydning for en eventuel ekstraktion af tanden. Omvendt så man, at kvaliteten af den koronale restaurering var af mindre betydning for heling, men af stor betydning for, om tanden var blevet ekstraheret eller ej (34). Andelen af utætte rodfyldninger var relateret til den tidsperiode, i hvilken rodfyldningen var lavet. I 1997 var under 40 % af de rodfyldninger, der var til stede, suboptimale i forhold til tæthed; kvaliteten var signifikant bedre, hvis rodfyldningen var udført sidst i 10-årsperioden sammenlignet med dem, der var udført inden begyndelsen af perioden (p = 0,0001). For rodfyldningens længde var billedet lidt anderledes. Man så her allerede i 1997 en større andel af rodfyldninger, der havde en optimal længde (6), dette ændrede sig kun lidt for rodfyldninger, der blev foretaget senere i perioden (Fig. 3). Tendensen til forbedring af kvaliteten af rodfyldninger over tid kan også ses i gentagne tværsnitsundersøgelser (11,18-20). Dette skyldes formodentlig, at det med den maskinelle udrensning og ni-ti-instrumenter er blevet nemmere at lave gode rod- tandlægebladet nr

7 videnskab & klinik Oversigtsartikel fyldninger (22-24). Desværre medfører dette ikke nødvendigvis en forbedring i den periapikale status (35,36). Dette indikerer, at der er andre forhold end den tekniske kvalitet af rodfyldningen, der er af betydning for den periapikale status, fx aseptik og antiseptik under behandlingen (21,22,37). Det er oplagt, at en optimering af hele den endodontiske procedure er vigtig for behandlingens resultat (38). Konklusion Hvad kan vi så sige om endodontisk status i Danmark? Helt overordnet må vi desværre konstatere, at det ikke ser ud til, at vi har nedbragt forekomst og udvikling af AP i den almene befolkning, på trods af en ellers generelt forbedret tandsundhed. Følges personer over tid, vil antallet af reduceres med alderen, mens både andelen af med rodfyldninger og andelen af med AP vil vokse. Andelen af rodfyldte med AP vil derimod være relativt stabil. Samtidig ses dog, at unge i dag mister færre og får færre rodfyldninger end tidligere, og selvom de med stigende alder får flere rodfyldninger og mister nogle, vil de med stor sandsynlighed aldrig nå det niveau for tandtab og andel rodfyldninger, som de ældre har i dag. Med hensyn til både andel og antal med AP sås en stigning fra 1997 til Denne stigning afspejlede dog blot, at personerne blev 10 år ældre, og ikke en af alderen uafhængig ændring i forekomsten af AP fra 1997 til En, der var 55 år i 2007, havde altså samme andel af med AP som en, der var 55 år i Over en 10-års observationsperiode ser man, at den tekniske kvalitet af en rodfyldning og koronal restaurering har betydning for både forekomst af periapikal sygdom og tandens overlevelse. Det er vist, at den tekniske kvalitet af udførte rodbehandlinger overordnet er blevet bedre, men at det øjensynligt ikke har resulteret i en tilsvarende nedgang i andelen af rodbehandlede med AP. Det er derfor vigtigt, at tandlæger er vidende om prognostiske faktorer i forhold til endodontiske behandlinger, og at hele behandlingsproceduren er optimeret og standardiseret i henhold hertil. Kvalitet af rodfyldninger udført før 1997 og i perioderne og Andel i procent Andel i procent Rodfyldningens længde For kort For lang Adækvat Rodfyldt Rodfyldt Rodfyldt før Rodfyldningens tæthed Rodfyldt før 1997 Rodfyldt Helt utæt Delvist utæt Tæt Rodfyldt Fig. 3. Rodfyldninger udført før 1997, rodfyldninger udført i perioden og udført i perioden opdelt efter (øverst): Rodfyldningens længde (Adækvat, For lang, For kort), (nederst): Rodfyldningens tæthed (Tæt, Delvist utæt, Helt utæt). Fig. 3. Root fillings done before 1997, root fillings done in the period , and root fillings done in the period categorized according to (top): the length of the root filling (Adequate,Too short,too long) and (bottom): the quality of the lateral seal (No voids, Few voids, Extensive voids). Abstract (English) Development of endodontic status in a Danish, To be able to inform patients about different treatment possibilities, it is important to know the prognosis for the treatments we perform, and if/or how specific factors influence the prognosis. We therefore need information that describes the endodontic status and development of disease in the general. A randomly selected adult Danish received radiographic full-mouth surveys in 1997, 2003 and Endodontic status and changes in status were described. It was found that the number of teeth was reduced with age while the proportion of root filled teeth and the proportion of teeth with apical periodontitis (AP) increased. The proportion of root filled teeth with AP was relatively stable. The proportion of lost teeth and of teeth with root fillings was lower in the younger age-cohorts relative to the older age-cohorts. An observed increase in the proportion of teeth with AP was independent of the date of the survey. The overall technical quality of root fillings increased over the 10- year period, but a concomitant reduction in root filled teeth with AP was not seen. Suboptimal quality of the root filling or the coronal restoration increased the risk for persistent AP or extraction of the tooth. 566 tandlægebladet nr. 7

8 Endodontisk status i Danmark videnskab & klinik Litteratur 1. Strindberg LZ. The dependence of the results of pulp therapy on certain factors: an analytic study based on radiographic and clinical follow-up examinations. Acta Odontol Scand 1956;14 (Supp 21). 2. Bergenholtz G, Malmcrona E, Milthon R. Endodontisk behandling och periapikal status. I. Röntgenologisk undersökning av frekvensen endodontisk behandlade tänder och frekvensen periapikala destruktioner. Tandläkartidningen 1973;65: Kerekes K, Bervell SFA. En røntgenologisk vurdering av endodontisk behandlingsbehov. Den Norske Tannlægeforenings Tidende 1976;86: Allard U, Palmqvist S. A radiographic survey of periapical conditions in elderly people in a Swedish county. Endod Dent Traumatol 1986;2: Petersson K, Petersson A, Olsson B et al. Technical quality of root fillings in an adult Swedish. Endod Dent Traumatol 1986;2: Bergström J, Eliasson S, Ahlberg KF. Periapical status in subjects with regular dental care habits. Community Dent Oral Epidemiol 1987;15: Eckerbom M, Andersson JE, Magnusson T. Frequency and technical standard of endodontic treatment in a Swedish. Endod Dent Traumatol 1987;3: Eriksen HM, Bjertness E, Ørstavik D. Prevalence and quality of endodontic treatment in an urban adult in Norway. Endod Dent Traumatol 1988;4: Petersson K, Lewin B, Håkansson J et al. Endodontic status and suggested treatment in a requiring substantial dental care. Endod Dent Traumatol 1989;5: Ödesjö B, Helldén L, Salonen L et al. Prevalence of previous endodontic treatment, technical standard and occurrence of periapical lesions in a randomly selected adult, general. Endod Dent Traumatol 1990;6: Eriksen HM, Bjertness E. Prevalence of apical periodontitis and results of endodontic treatment in middle-aged adults in Norway. Endod Dent Traumatol 1991;7: Eriksen HM, Berset GP, Hansen BF et al. Changes in endodontic status among 35-yearolds in Oslo, Norway. Int Endod J 1995;28: Soikkonen KT. Endodontically treated teeth and periapical findings in the elderly. Int Endod J 1995;28: Ridell K, Petersson A, Matsson L et al. Periapical status and technical quality of root-filled teeth in Swedish adolescents and young adults. A retrospective study. Acta Odontol Scand 2006;64: Skudutyte-Rysstad R, Eriksen HM. Endodontic status amongst 35-year-old Oslo citizens and changes over a 30-year period. Int Endod J 2006;39: Huumonen S, Vehkalahti MM, Nordblad A. Radiographic assessments on prevalence and technical quality of endodontically-treated teeth in the Finnish, aged 30 years and older. Acta Odontol Scand 2012;70: Kirkevang LL. Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år. I: Aktuel nordisk odontologi København: Gyldendal Akademisk, 20013; Kirkevang LL, Hörsted-Bindslev P, Ørstavik D et al. A comparison of the quality of root canal treatment in two Danish subs examined and Int Endod J 2001;34: Petersson K. Studies on endodontic status in Swedish s in the years 1974 to 1985 (Thesis). Lunds Universitet, Malmö 1993; Frisk F, Hugoson A, Hakeberg M. Technical quality of root fillings and periapical status in root filled teeth in Jönköping, Sweden. Int Endod J 2008;41: Sunde PT, Dalén G. Aseptikk og antiseptikk i endodontien. Tandlægebladet 2014 (accepted) 22. Bjørndal L, Reit C. The adoption of new endodontic technology amongst Danish general dental practitioners Int Endod J 2005;38: Bjørndal L, Bruun G, Demant S et al. Den biomekaniske udrensning rationale, effekt og kliniske principper. Tandlægebladet 2014 (submitted). 24. Molander A, Caplan D, Bergenholtz G et al. Improved quality of root fillings provided by general practitioners educated in nickel-titanium rotary instrumentation. Int Endod J 2007;40: Dahlström L, Molander A, Reit C. Introducing nickel-titanium rotary instrumentation in a public dental service: the long-term effect on root filling quality. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011;112: Setzer F, Shah SB, Kohli MR et al. Outcome of endodontic surgery: a meta-analysis of the literature part 1: Comparison of traditional root-end surgery and endodontic microsurgery. J Endod 2010;36: Kruse C, Spin-Neto R, Wenzel A et al. Cone Beam Computer-Tomografi (CBCT) til diagnostik af periapikale læsioner. Tandlægebladet 2014 (submitted). 28. STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Rotfyllning. En systematisk litteraturöversikt. (Set 2014 marts). Tilgængelig fra: URL: sbu.se/upload/publikationer/ Content0/1/Rotfyllning/Rotfyllning_fulltext.pdf 29. Kirkevang LL, Væth M, Hörsted- Bindslev P et al. Longitudinal study of periapical and endodontic status in a Danish. Int Endod J 2006;39: Kirkevang LL, Væth M, Wenzel A. Ten-year follow-up observations of periapical and endodontic status in a Danish. Int Endod J 2012;45: Kirkevang LL, Hörsted-Bindslev P, Ørstavik D et al. Frequency and distribution of endodontically treated teeth and apical periodontitis in an urban Danish. Int Endod J 2001;34: Kirkevang LL, Væth M, Wenzel A. Tooth-specific risk indicators for apical periodontitis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004;97: Kirkevang LL, Væth M, Hörsted- Bindslev P et al. Risk factors for developing apical periodontitis in a general. Int Endod J 2007;40: Kirkevang LL, Væth M, Wenzel A. Ten year follow-up of root filled teeth: a radiographic study of a Danish. Int Endod J 2014; doi: /iej [Epub ahead of print]. 35. Schäfer E, Bürklein S. Impact of nickel-titanium instrumentation of the root canal on clinical outcomes: a focused review. Odontology 2012;100: Koch M. On implementation of an endodontic program. Swed Dent J Suppl 2013: Bjørndal L, Laustsen MH, Reit C. Danish practitioners assessment of factors influencing the outcome of endodontic treatment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007;103: EUROPEAN SOCIETY OF ENDO- DONTOLOGY. Quality guidelines for endodontic treatment: consensus report of the European Society of Endodontology. Int Endod J 2006;39: tandlægebladet nr

Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år

Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år Lise-Lotte Kirkevang Baggrund Formålet med enhver endodontisk behandling er at forebygge eller kurere apikal parodontitis (AP) og dermed

Læs mere

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet LARS BJØRNDAL Forskel i endodontiske behandlingsresultater Det er velkendt fra endodontiske tekstbøger (1) og ældre

Læs mere

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

Apikal parodontit. F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 266 70. Lars Bjørndal

Apikal parodontit. F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 266 70. Lars Bjørndal F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 25; 115: 266 7 Lars Bjørndal Apikal parodontit Principper for behandling af akut apikal parodontit med udgangspunkt i et patienttilfælde Det er vigtigt at forstå at behandlingen

Læs mere

Konference 2017 for klinikassistenter

Konference 2017 for klinikassistenter Efteruddannelse Konference 2017 for klinikassistenter Endodonti 3. november 2017 Bella Center ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE Forsideillustration: TrueTooth by DentalCadre.com VELKOMMEN til

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

Hvilke ændringer er der sket i målgruppen for omsorgstandplejen, der gør, at en nydefinition af tandplejetilbuddet er nødvendig?

Hvilke ændringer er der sket i målgruppen for omsorgstandplejen, der gør, at en nydefinition af tandplejetilbuddet er nødvendig? Hvilke ændringer er der sket i målgruppen for omsorgstandplejen, der gør, at en nydefinition af tandplejetilbuddet er nødvendig? Lisa Bøge Christensen Odontologisk Institut Dias 1 Aftale om Finansloven

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og fem Regioner, 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden... 7 Region

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og de fem regioner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden...

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Sjælland og 17 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Sjælland... 6 Faxe kommune...

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg Kommune...

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere

Ultralyd til apikal. og retrograd rodfyldning med IRM-cement. Ultralyd forekommer som bedste valg til apikal kavitetspræparation

Ultralyd til apikal. og retrograd rodfyldning med IRM-cement. Ultralyd forekommer som bedste valg til apikal kavitetspræparation 746 VIDENSKAB & KLINIK ORIGINALARTIKEL Abstract Ultralyd forekommer som bedste valg til apikal kavitetspræparation Introduktion Formålet med denne retrospektive kliniske e undersøgelse var at evaluere

Læs mere

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference hanne hintze En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption Forekomst af impakterede/retinerede tredjemolarer En røntgenologisk undersøgelse af 2.000 danskere i alderen 21 70 år Ib Sewerin Tredjemolarer er den hyppigst impakterede/retinerede tandtype. Den eneste

Læs mere

Beskrivelser af cariesudbredelsen i Grønland og beretninger

Beskrivelser af cariesudbredelsen i Grønland og beretninger Behandlede tænders overlevelsestid i en grønlandsk bybefolkning En stikprøveundersøgelse Jan Jakobsen og Carl Christian Rosenbom - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Kollektiv eller individuel profylakse?

Kollektiv eller individuel profylakse? Kollektiv eller individuel profylakse? sven poulsen Forebyggelsen er til stadig diskussion som følge af en lang række forhold. Men ét af de hyppigst stillede spørgsmål er: Skal vi fortsætte med den brede

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for brug af antibiotika ved tandlægebehandling søgning på primærlitteratur Fagkonsulent /projektleder Bjarne Klausen / Christina

Læs mere

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse.... Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN Indledning

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Dato 10-05-2017 Sagsnr. 4-1013-1/1 PLAN plan@sst.dk Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 en

Læs mere

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme?

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? EPJ-Observatoriets Årskonference 27 og 28 oktober 2004 Anne Frølich, overlæge Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse Bispebjerg Hospital H:S WHO rapport

Læs mere

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE?

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? 2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? Abstract: Danmark har i de seneste 50-60 år været igennem dramatiske forandringer på en række samfundsområder inklusive det religiøse. Disse

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark DET ER BLEVET UFATTELIGT MEGET BEDRE 1943: 300 RC surgery at 121 hospitals

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

Hyppigheds- og associationsmål. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011

Hyppigheds- og associationsmål. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011 Hyppigheds- og associationsmål Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Februar 2011 Læringsmål Incidens Incidens rate Incidens proportion Prævalens proportion

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

2. Hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s) anvender forfatterne til at belyse problemstillingen? (7 point)

2. Hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s) anvender forfatterne til at belyse problemstillingen? (7 point) Eksamensopgave i Epidemiologiske metoder, IT & Sundhed forår 2011 Læs artiklen grundigt og svar derefter på alle spørgsmål. Under hver opgave står hvor mange point der maksimalt kan opnås for opgaven.

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje 27. maj 2016 kl. 1:00 0 kommentarer (Praktiserende Tandlægers Organisation) DEBAT: I jagt på besparelser har politikerne overvurderet danskernes

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Endodonti 2011 Unge permanente tænder

Endodonti 2011 Unge permanente tænder Tværssnitsstudier Tilstedeværelse af AP, i rodfyldte tænder, voksne 80% Endodonti 2011 Unge permanente tænder 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lise-Lotte Kirkevang Referencer+Illustrationer: Textbook of

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

Databaserne, indikatorer og forskning

Databaserne, indikatorer og forskning Databaserne, indikatorer og forskning 28. Februar 2017 Søren Paaske Johnsen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Indhold Sammenhænge mellem struktur,

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish The linguistic and cross-cultural adaptation process of KOOS-child from Swedish to Danish followed international guidelines

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

En forudsætning for udvikling af en apikal parodontit er

En forudsætning for udvikling af en apikal parodontit er Apikal parodontit Principper for behandling af akut apikal parodontit med udgangspunkt i et patienttilfælde Lars Bjørndal Det er vigtigt at forstå at behandlingen af en apikal parodontit er en infektionsbehandling

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere