Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye tal fra Sundhedsstyrelsen"

Transkript

1 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring :18

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

3 Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring Baggrund Hermed foreligger en opgørelse over den danske voksenbefolknings forbrug af tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring og desuden tandstatus for den del af den danske voksenbefolkning, der har søgt tandlæge i perioden Opgørelsen er foretaget på basis af data fra Sundhedsstyrelsens Sygesikringsregister. Tabel 1 viser, at det samlede antal personer, som har modtaget tandlægeydelser støttet af Den Offentlige Sygesikring, ligger konstant omkring 2,7 millioner over hele perioden Det samlede antal tandlægeydelser for denne gruppe er også forholdsvis konstant, omkring 14,8 millioner ydelser pr. år. Tabel 1 Antal personer, som har modtaget tandlægeydelser under Sygesikringen i årene , og antallet af ydelser de har modtaget År Antal personer Antal ydelser I perioden har det gennemsnitlige antal tandlægeydelser pr. person været uændret. Sundhedsstyrelsens Sygesikringsregister indeholder oplysninger om tandlægeydelser fortaget hos praktiserende tandlæger med støtte fra Den Offentlige Sygesikring. Registeret indeholder oplysninger om ydelsernes art og forhold vedrørende patienternes køn, alder, bopælsamt etc. Således er det muligt at undersøge befolkningens forbrug af tandlægeydelser samt undersøge demografiske og geografiske forskelle i forbruget. Med henblik på at belyse udviklingen i tandsundheden hos voksenbefolkningen i Danmark indførtes 1. januar 2000 nye registreringer af en række tandforhold ved besøg hos tandlæger. Registreringerne vedrører antallet af tænder og antallet af carierede samt fyldte tænder. Registreringen skulle fra 1. januar til 1. oktober 2000 foretages på personer med alderen, eller år på registreringstidspunktet. Registreringen skulle foregå på det tidspunkt, hvor personerne hos tandlægen fik foretaget en regelmæssig diagnostisk undersøgelse eller en diagnostisk og forebyggende grundydelse. Fra og med 1. oktober 2000 ændredes registreringen dog til i stedet at omfatte personer, der fyldte, eller år i registreringsåret og fik foretaget en regelmæssig diagnostisk undersøgelse eller en diagnostisk forebyggende grundydelse. En detaljeret beskrivelse af de nye registreringer findes i vejle dninger fra Sygesikringens Forhandlingsudvalg af 11. januar, 30. juni og 11. september 2000 (i serien Sygesikringens Administrative informationer). Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

4 De nye registreringer i Sygesikringsregisteret omfattede 3 nye variable: antallet af naturlige tænder antallet af behandlingskrævende carierede tænder antallet af fyldte tænder. Jævnfør vejledningerne fra Sygesikringens Forhandlingsudvalg skulle registreringerne af ovenstående tandforhold foretages efter følgende definitioner: 1) Antallet af naturlige tænder Alle naturlige tænder, hvor der som et minimum fortsat er en naturlig rod tilbage skal registreres. En kronet tand, der sidder på en naturlig rod, bliver således medregnet til naturlige tænder. Derimod bliver en krone, der er monteret på et implantat ikke medregnet til naturlige tænder. 2) Antallet af behandlingskrævende carierede tænder Antallet af behandlingskrævende tænder, uanset om cariesangrebet er primært eller sekundært skal registreres. En tand med sekundær caries medtælles under antallet af carierede tænder og ikke under antallet af fyldte tænder. 3) Antallet af fyldte tænder Antallet af fyldte tænder, uanset fyldningernes størrelse og antal skal registreres. En kronet tand medtælles som en tand med fyldning. Registreringspraksis og dataudvælgelse Det ses i Sundhedsstyrelsens Sygesikringsregister, at tandlæger har indberettet oplysninger om de tre ovennævnte tandforhold på patienter tilhørende andre alderstrin end, og år. Der er generelt også foretaget registreringer, hvor der er foretaget andre ydelser end diagnostiske eller diagnostisk forebyggende ydelser. Der forekommer desuden registreringer med et usandsynligt antal naturlige tænder. Data til opgørelserne over danskernes forbrug af tandlægeydelser og tandsundhed er udvalgt på følgende måde: A) Forbruget af tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring Opgørelsen dækker registreringer på ydelser støttet af Den Offentlige Sygesikring, der er angivet i Sygesikringens Administrative Vejledninger (udgivet af Amtsrådsforeningen) under tandlægespecialet. Der er også medtaget ydelser vedrørende plastfyldninger, der ikke støttes af Den Offentlige Sygesikring, men dog registreres i Sygesikringsregisteret (ydelsesnumre hvor første 2 cifre er 45 (45xx)). Der er desuden kun medtaget ydelser, som er foretaget på personer med dansk CPR-nummer. Ydelserne er foretaget på voksne personer på 18 år eller derover. En patient kan modtage flere ydelser pr. tandlægebesøg. B) Tandstatus Kun registreringer, hvor indberetningen er sket på patienter på alderstrinnene, eller år i registreringsåret er medtaget. For registreringer i 2000 medtages registreringer for personer som indtil 1. oktober på registreringstidspunktet var, eller år og personer som efter 1. oktober Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

5 streringstidspunktet var, eller år og personer som efter 1. oktober blev, eller år i registreringsåret (dvs. fødselsår 1935, 1960 eller 1975). For 2001 og 2002 medtages ligeledes personer som i registreringsåret blev, eller 60 år. Der er medtaget oplysninger fra registreringer på alle ydelser under tandlægespecialet som nævnt under pkt. A. Der er desuden kun medtaget ydelser foretaget på personer med dansk CPR-nummer. Registreringer, hvor antallet af tænder overstiger 32, er udeladt. Forbrug af tandlægeydelser Som vist i tabel 1, ligger det samlede forbrug af tandlægeyde lser forholdsvis konstant omkring 14,8 millioner ydelser pr. år fordelt på ca. 2,7 millioner personer. Der er dog fald og stigninger i forbruget indenfor de enkelte ydelsestyper (tabel 2). I Sygesikringsregisteret er alle ydelser registreret på såkaldte ydelsesnumre. Hvert ydelsesnummer dækker over en given ydelse med et givent indhold. Tabel 2 viser en opgørelse over antallet af de forskellige tandlægeydelser foretaget på den danske voksenbefolkning i årene Fra 2000 til 2002 er der eksempelvis sket et samlet fald på ca. 12 pct. i ydelser, der indebærer amalgamfyldninger eller -ekskaveringer (ydelsesnr. 1501, 1502, 1503, 1551, 1552 og 1553). Faldet er sket fra godt til godt yde lser pr. år. Derimod der er sket en samlet stigning på 5 pct. i ydelser, der indebærer plastfyldninger eller - ekskaveringer (ydelsesnr. 1505, 1506, 1555, 1556 og 45xx). Denne stigning er sket fra godt til godt ydelser pr. år. Tabel 3 viser den procentuelle fordeling af tandlægeydelser foretaget i 2002 på mænd og kvinder. Ifølge Danmarks Statistik (Danmark i Tal 2003, Danmarks Statistik) var kønsfordelingen for voksenbefolkningen på 17 år og derover, pr. 1. januar 2003, 51 pct. kvinder og 49 pct. mænd. Denne fordeling afviger fra kønsfordelingen af det samlede antal tandlægeydelser, hvor kvinder står for 53,0 pct. af ydelserne og mænd for 47,0 pct. For de regelmæssige diagnostiske undersøgelser (ydelsesnumrene 11, 1141, 1150 og 1160) er billedet det samme, hvor kvinderne står for i størrelsesordenen 53,5 til 55,5 pct. af det samlede antal ydelser og mændene kun for 44,5-46,5 pct. Ved de parodontalforebyggende og -behandlende ydelser er fordelingen mellem kønnene skubbet en smule, og mændene står for omkring 50 pct. af ydelserne med undtagelse af kirurgisk parodontalbehandling og kontrol af kirurgisk parodontalbehandling. Med hensyn til typen af fyldninger er der en tendens til at mænd oftere får amalgamfyldninger end kvinder. Mænd står for mellem ca. 53,5-54,5 pct. af amalgamfyldningerne (ydelsesnumrene 1501, 1502 og 1503). Kvinder står derimod for omkring 54,0-57,5 af ydelser, der indebærer plastfyldninger (ydelsesnumrene 1505, 1506 og 45xx). Tabel 4 viser den antalsmæssige fordeling af tandlægeydelser foretaget i 2002 på patienternes alder. Man skal være opmærksom på at hver aldersgruppe ikke dækker over det samme antal personer, og at aldersgrupperne ikke spænder over det samme antal årgange. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

6 Tabel 2 Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring udført på den danske voksenbefolkning i år 2000, 2001 og 2002 YDELSE YDELSESNR Ændring i % Regelmæssig diagnostisk unders øgelse (fra 26 år) ,5 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (18- år) ,2 Bitewings i.f.m. regelmæssig diagnostisk undersøgelse ,3 Kontrol efter regelmæssig diagnostisk undersøgelse ,3 Røntgenoptagelse ,9 Tandrensning A (mindst 15 tænder) ,6 Tandrensning B (højst 14 tænder) ,5 Diagnostisk og forebyggende grundydelse ,9 Individuel forebyggende behandling ,5 Kontrol efter forebyggelse ,2 Tandudtrækning under lokalbedøvelse, pr. tand ,9 Operativ fjernelse af tand m.v ,6 Tandfyldninger (ydelserne 150x) Gradvis ekskaveringer (ydelserne 155x) Amalgam ikke kombineret ,5 Amalgam kombineret ,5 Amalgam dobbeltkombineret ,3 Plastfyldning, enkelt flade ,0 Plastfyldning, fler-flade ,2 Glasionomerfyldning ,4 Amalgam ikke kombineret ,0 Amalgam kombineret ,1 Amalgam dobbeltkombineret ,4 Plastfyldning, enkelt flade ,3 Plastfyldning, fler-flade ,1 Glasionomerfyldning ,3 Plastfyldning uden sygesikringsstøtte 45xx ,5 Rodbehandling og rodfyldninger Pulpaoverkapning ,4 Koronal amputation ,7 Akut oplukning til nødvendig udrensning af rodkanaler ,9 Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal ,6 Parodontalforebyggelse og -behandlinger Almindelig parodontalbehandling ,2 Udvidet tandrensning ,8 Udvidet parodontalbehandling ,0 Tandrodsrensning ,6 Kirurgisk parodontalbehandling ,2 Kontrol almindelig parodontalbehandling ,5 Kontrol udvidet parodontalbehandling ,3 Kontrol kirurgisk parodontalbehandling ,8 Konsultation uden behandling ,2 Antal ydelser i alt ,2 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

7 Tabel 3 Fordelingen af tandlægeydelser udført i 2002 på patienternes køn. Tallene er angivet i pct. YDELSE YDELSESNR. Kvinder Mænd Antal i alt Regelmæssig diagnostisk unders øgelse (fra 26 år) 11 53,6 46, Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (18- år) ,6 44, Bitewings i.f.m. regelmæssig diagnostisk undersøgelse ,4 46, Kontrol efter regelmæssig diagnostisk undersøgelse ,4 45, Røntgenoptagelse ,2 46, Tandrensning A (mindst 15 tænder) ,1 45, Tandrensning B (højst 14 tænder) ,3 42, Diagnostisk og forebyggende grundydelse ,5 51, Individuel forebyggende behandling ,9 43, Kontrol efter forebyggelse ,2 44, Tandudtrækning under lokalbedøvelse, pr. tand ,9 49, Operativ fjernelse af tand m.v ,8 48, Tandfyldninger (ydelserne 150x) Gradvis ekskaveringer (ydelserne 155x) Amalgam ikke kombineret ,7 53, Amalgam kombineret ,3 53, Amalgam dobbeltkombineret ,6 54, Plastfyldning, enkelt flade ,5 45, Plastfyldning, fler-flade ,1 45, Glasionomerfyldning ,8 49, Amalgam ikke kombineret ,0 50, Amalgam kombineret ,3 49, Amalgam dobbeltkombineret ,9 50, Plastfyldning, enkelt flade ,9 46,1 2 0 Plastfyldning, fler-flade ,0 47, Glasionomerfyldning ,3 48, Plastfyldning uden sygesikringsstøtte 45xx 57,4 42, Rodbehandling og rodfyldninger Pulpaoverkapning ,6 48, Koronal amputation ,2 47, Akut oplukning til nødvendig udrensning af rodkanaler ,3 53, Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal ,9 49, Parodontalforebyggelse og -behandlinger Almindelig parodontalbehandling ,4 50, Udvidet tandrensning 14 49,1 50, Udvidet parodontalbehandling ,9 52, Tandrodsrensning ,7 50, Kirurgisk parodontalbehandling 14 54,8 45, Kontrol almindelig parodontalbehandling ,7 48, Kontrol udvidet parodontalbehandling ,0 49, Kontrol kirurgisk parodontalbehandling ,0 43, Konsultation uden behandling ,4 38, Antal ydelser i alt 53,0 47, Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

8 Tabel 4 Fordelingen af tandlægeydelser udført i 2002 på patienternes alder. YDELSE YDELSESNR. Alder i år Antal i alt Regelmæssig diagnostisk unders øgelse (fra 26 år) Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (18- år) Bitewings i.f.m. regelmæssig diagnostisk undersøgelse Kontrol efter regelmæssig diagnostisk undersøgelse Røntgenoptagelse Tandrensning A (mindst 15 tænder) Tandrensning B (højst 14 tænder) Diagnostisk og forebyggende grundydelse Individuel forebyggende behandling Kontrol efter forebyggelse Tandudtrækning under lokalbedøvelse, pr. tand Operativ fjernelse af tand m.v Tandfyldninger (ydelserne 150x) Gradvis ekskaveringer (ydelserne 155x) Amalgam ikke kombineret Amalgam kombineret Amalgam dobbeltkombineret Plastfyldning, enkelt flade Plastfyldning, fler-flade Glasionomerfyldning Amalgam ikke kombineret Amalgam kombineret Amalgam dobbeltkombineret Plastfyldning, enkelt flade Plastfyldning, fler-flade Glasionomerfyldning Plastfyldning uden sygesikringsstøtte 45xx Rodbehandling og rodfyldninger Pulpaoverkapning Koronal amputation Akut oplukning til nødvendig udrensning af rodkanaler Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal Parodontalforebyggelse og -behandlinger Almindelig parodontalbehandling Udvidet tandrensning Udvidet parodontalbehandling Tandrodsrensning Kirurgisk parodontalbehandling Kontrol almindelig parodontalbehandling Kontrol udvidet parodontalbehandling Kontrol kirurgisk parodontalbehandling Konsultation uden behandling Antal ydelser i alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

9 Tandstatus Oplysninger om frekvensfordeling af antallet af tænder, antallet af caries og antallet af fyldte tænder er vist i tabellerne 5a-5c, 6a-6c og 7a-7c. Det skal tages i betragtning, at tallene for disse tandsundhedsparametre ikke nødvendigvis afspejler det komplette billede af den danske befolknings tandsundhed. Det forhold, at undersøgelsen kun er baseret på data fra personer, der har fået foretaget en tandlægebehandling eller -undersøgelse kan skabe en forvrængning af det reelle billede. Tandsundheden for patienter, som sjæ ldent eller aldrig besøger deres tandlæge kan afvige fra billedet hos de patienter opgørelsen er baseret på. Tabellerne 5a-5c viser frekvensfordelingen af antallet af naturlige tænder for de tre udvalgte alderstrin fordelt på køn for årene Der kan over perioden for alle tre alderstrin og begge køn ses en stigning i den procentuelle andel af registreringerne, hvor der er angivet 28 tænder eller derover. Stigningen er størst for alderstrinnet år og mindst for alderstrinnet år. For de -årige kvinder er stigningen i andelen af registreringer med 28 tænder eller derover på 7 procentpoint, og er sket fra 14 pct. i 2000 til 21 pct. i For mænd er stigningen på 6 pr ocentpoint, fra 20 pct. i 2000 til 26 pct. i Stigningen for de -årige var 2 procentpoint for kvinderne, fra 89 pct. i 2000 til 91 pct. i 2002 og stigningen var 1 pct. for mændene fra 92 pct. i 2000 til 93 pct. i Tabellerne 6a-6c viser frekvensfordelingen af antallet af carierede og behandlingskrævende tænder for de tre udvalgte alderstrin fordelt på køn for årene Generelt for alle tre år er andelen af registreringer med kun 1 eller ingen carierede tænder ved tandlægebesøg lavere jo lavere alderstrinnet er. Generelt er andelen også mindre for mænd end for kvinder. I 2002 var andelen for kvinderne med kun 1 eller ingen carierede tænder ved tandlægebesøget 74 pct. for -årige, 81 pct. for -årige og 83 pct. for -årige. For mændene i 2002 var samme andel 69 pct., 78 og 79 pct. for hhv. -årige, -årige og -årige. Tabellerne 7a-7c viser frekvensfordelingen af antallet af fyldte tænder for de tre udvalgte alderstrin fordelt på køn for årene Tabellerne 8, 9 og 10 viser de ydelser der har været foretaget på de registreringer, som tabellerne 5a-5c, 6a-6c og 7a-7c er baseret på for årene Det samlede antal ydelser er større end det samlede antal registreringer, da der kan være flere ydelser pr. registrering (ex. to plastfyldninger med samme ydelsesnummer på én registrering). Man skal være opmærksom på, at gruppernes størrelse ikke er de samme og at antallet af ydelser ikke direkte kan sammenlignes på tværs af grupperne. Tabel 10 viser at 42 pct. af ydelserne på registreringerne for de -årige i 2002 var fordelt på diagnostiske og forebyggende ydelser (ydelsesnumrene 11, 1141, 1150, 1160, 2910, 2920 og 2930). For de - og -årige var tallet lavere, hhv. pct. og 35 pct. For de -årige var 12 pct. af ydelserne til gengæld fordelt på ydelser vedrørende parodontalforebyggelse og -behandlinger (ydelsesnumrene 1420, 14, 1430, 1431, 14, 1452, 1453 og 1454). Andelen af ydelser, der vedrører rodbehandlinger og -fyldninger udgør ca. 1-2 pct. for alle alderstrin. Henvendelse: Næste offentliggørelse Fuldmægtig Mette Thorup Eriksen, tlf , Tandlægeforbrug under Den Offentlige Sygesikring 2003 forventes offentliggjort september Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

10 Tabel 5a-5c Frekvensfordeling over antal naturlige tænder hos aldersgrupperne -, - og -årige i år 2000, 2001 og Tallene er fordelt på henholdsvis kvinder og mænd og angivet i procent Antal naturlige tænder sum Registreringer % K 0,3 0,1 0,1 0,3 0,6 3,2 3,0 3,3 28,2 11,8 16,5 10,6 21, M 0,4 0,1 0,1 0,4 0,5 2,2 1,9 2,9 22,5 10,4 17,9 12,4 28, K 0,4 0,2 0,6 1,0 1,3 10,3 7,0 9,8 36,7 9,6 9,2 5,4 8, M 0,5 0,2 0,6 0,9 1,6 8,0 5,5 8,8 29,7 10,8 12,5 8,0 13, K 0,7 3,7 10,7 7,5 14,6 30,2 8,8 9,6 9,7 2,0 1,2 0,7 0, M 0,7 3,3 9,4 7,5 12,3 28,9 8,5 9,0 10,9 3,9 2,5 1,6 1, Antal naturlige tænder sum Registreringer % K 0,7 0,1 0,1 0,2 0,3 2,5 2,3 3,2 27,5 11,6 16,7 10,7 24, M 1,0 0,1 0,0 0,1 0,2 1,7 1,6 2,7 21,6 9,8 18,0 12,2 30, K 0,9 0,2 0,3 0,6 1,0 8,7 6,5 9,2 36,6 10,0 10,7 5,7 9, M 0,8 0,2 0,2 0,5 1,0 6,8 5,1 7,5 30,6 11,4 12,8 8,8 14, K 1,2 3,2 9,3 6,8 13,6 29,5 8,9 9,5 11,9 2,6 1,5 1,0 1, M 1,1 3,1 7,2 6,7 12,4 27,7 9,4 9,4 11,8 3,9 3,7 1,7 2, Antal naturlige tænder sum Registreringer % K 1,0 0,3 0,1 0,2 0,3 1,9 2,0 3,0 27,3 11,0 17,4 11,2 24, M 1,1 0,3 0,1 0,1 0,3 1,5 1,5 2,5 20,8 9,4 17,8 12,8 31, K 1,2 0,4 0,3 0,5 1,0 8,1 6,0 8,6 36,8 10,4 10,8 5,6 10, M 1,1 0,4 0,4 0,5 0,9 5,9 4,9 7,5 30,4 11,1 13,3 8,3 15, K 1,2 2,6 8,5 6,4 12,7 29,1 8,6 9,6 13,5 2,7 2,5 1,0 1, M 1,3 3,1 6,6 6,3 10,8 26,4 9,6 9,9 13,6 4,5 3,9 1,8 2, net angiver om personerne medtaget i undersøgelsen fylder, eller år i det pågældende kalenderår. Dog angiver alderstrinnet for perioden 1. jan. til 1. okt personens alder på registreringstidspunktet. 2 K= kvinder, M= mænd 3 Opgørelsen er baseret på registreringer ved besøg hos tandlæge. Én person, der har besøgt sin tandlæge flere gange i løbet af et kalenderår, kan således være registreret flere gange enten under den samme kategori af antal naturlige tænder eller under flere forskellige kategorier. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

11 Tabel 6a-6c Frekvensfordeling over antal carierede og behandlingskrævende tænder hos aldersgrupperne -, - og -årige i år 2000, 2001 og Tallene er fordelt på henholdsvis kvinder og mænd og angivet i procent Antal carierede tænder sum Registreringer % K 54,6 18,1 9,6 5,3 3,4 2,2 1,6 1,3 1,0 0,6 2, M 49,7 18,8 10,3 5,6 3,9 3,1 1,8 1,3 1,1 1,1 3, K 57,6 20,3 9,2 4,2 2,0 1,4 0,5 0,5 0,4 0,3 3, M 55,1 20,0 9,5 4,8 2,6 1,5 1,1 0,7 0,7 0,4 3, K 58,3 21,9 8,8 3,6 1,5 1,1 0,6 0,4 0,3 0,2 3, M 52,6 22,2 10,7 4,7 2,5 1,5 1,0 0,5 0,5 0,3 3, Antal carierede tænder sum Registreringer % K 54,8 17,9 9,9 4,9 3,5 2,2 1,8 1,1 0,8 0,7 2, M 50,0 17,5 10,6 6,0 4,0 2,5 2,2 1,5 1,4 0,9 3, K 58,8 20,2 8,8 4,0 2,2 1,2 0,7 0,4 0,5 0,3 2, M 55,6 20,9 9,1 4,1 2,5 1,4 1,2 0,7 0,7 0,5 3, K 58,9 21,9 8,6 3,6 1,8 1,0 0,7 0,3 0,3 0,2 2, M 52,9 22,5 11,0 5,0 2,4 1,3 0,8 0,6 0,5 0,3 2, Antal carierede tænder sum Registreringer % K 56,0 17,7 9,5 5,4 3,4 2,3 1,4 1,2 0,7 0,4 2, M 51,8 17,4 9,8 5,8 3,9 2,5 1,9 1,7 1,0 0,7 3, K 61,0 19,8 8,6 3,6 1,9 1,2 0,7 0,5 0,5 0,2 2, M 57,6 20,3 9,0 4,2 2,2 1,4 1,0 0,6 0,7 0,5 2, K 62,2 20,9 8,4 3,0 1,8 0,8 0,4 0,3 0,2 0,3 1, M 57,0 21,6 10,0 4,1 2,0 1,0 0,8 0,3 0,5 0,2 2, net angiver om personerne medtaget i undersøgelsen fylder, eller år i det pågældende kalenderår. Dog angiver alderstrinnet for perioden 1. jan. til 1. okt personens alder på registreringstidspunktet. 2 K= kvinder, M= mænd 3 Opgørelsen er baseret på registreringer ved besøg hos tandlæge. Én person, der har besøgt sin tandlæge flere gange i løbet af et kalenderår, kan således være registreret flere gange enten under den samme kategori af antal carierede tænder eller under flere forskellige kategorier. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

12 Tabel 7a-7c Frekvensfordeling over antal tænder med fyldninger hos aldersgrupperne -, - og -årige i år 2000, 2001 og Tallene er fordelt på henholdsvis kvinder og mænd og angivet i procent Antal tænder m. fyldninger sum Registreringer % K 8,9 6,2 6,7 6,6 8,2 8,3 8,2 7,7 7,6 5,8 20,5 5, M 9,2 6,4 7,0 6,9 8,0 7,3 7,5 6,8 7,5 6,1 20,9 6, K 3,8 1,1 0,9 0,9 1,0 1,5 2,1 2,8 4,6 5,1 42,1 34, M 3,7 1,3 1,0 1,1 1,4 1,8 2,2 3,1 4,7 5,0,3 34, K 4,7 1,7 2,3 2,3 2,5 2,6 2,9 2,4 2,5 2,8 26,8 46, M 4,9 2,1 2,4 2,5 2,7 2,7 3,1 3,1 3,5 3,7 30,1 39, Antal tænder m. fyldninger sum Registreringer % K 10,6 6,6 7,3 7,4 8,6 7,8 8,0 7,2 7,1 5,7 18,8 4, M 11,0 6,7 7,7 7,4 8,3 7,6 7,3 6,5 6,8 5,4 19,3 5, K 4,2 1,3 1,0 1,0 1,3 1,9 2,5 3,2 5,5 5,7 42,9 29, M 4,1 1,2 0,9 1,0 1,5 1,9 2,5 3,0 5,5 5,8,8 31, K 5,2 1,7 2,0 2,1 2,6 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 26,6 47, M 5,1 1,8 2,2 1,9 2,4 2,6 2,8 3,0 3,3 3,0 30,4 41, Antal tænder m. fyldninger sum Registreringer % K 11,0 7,1 8,3 7,7 8,9 8,7 7,5 6,7 6,7 5,3 17,7 4, M 12,1 7,2 8,1 7,7 8,1 8,1 7,1 6,5 6,2 5,2 18,5 4, K 4,8 1,1 1,2 1,2 1,5 2,1 2,8 3,7 6,5 6,5 42,6 26, M 4,8 1,4 1,3 1,1 1,7 2,3 3,2 3,4 5,9 5,8 41,5 27, K 5,4 1,3 1,9 2,1 2,2 2,1 2,6 2,0 2,6 2,5 27,8 47, M 5,2 1,7 1,9 1,9 2,4 2,5 2,7 2,8 3,5 3,2 31,5, net angiver om personerne medtaget i undersøgelsen fylder, eller år i det pågældende kalenderår. Dog angiver alderstrinnet for perioden 1. jan. til 1. okt personens alder på registreringstidspunktet. 2 K= kvinder, M= mænd 3 Opgørelsen er baseret på registreringer ved besøg hos tandlæge. Én person, der har besøgt sin tandlæge flere gange i løbet af et kalenderår, kan således være registreret flere gange enten under den samme kategori af antal tænder med fyldninger eller under flere forskellige kategorier. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

13 Tabel 8 Tandlægeydelser udført på aldersgrupperne -, - og -årige i år 2000 YDELSE YDELSESNR. -årige -årige -årige K M K M K M Regelmæssig diagnostisk unders øgelse (fra 26 år) Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (18- år) Bitewings i.f.m. regelmæssig diagnostisk undersøgelse Kontrol efter regelmæssig diagnostisk undersøgelse Røntgenoptagelse Tandrensning A (mindst 15 tænder) Tandrensning B (højst 14 tænder) Diagnostisk og forebyggende grundydelse Individuel forebyggende behandling Kontrol efter forebyggelse Tandudtrækning under lokalbedøvelse, pr. tand Operativ fjernelse af tand m.v Tandfyldninger (ydelserne 150x) Gradvis ekskaveringer (ydelserne 155x) Amalgam ikke kombineret Amalgam kombineret Amalgam dobbeltkombineret Plastfyldning, enkelt flade Plastfyldning, fler-flade Glasionomerfyldning Amalgam ikke kombineret Amalgam kombineret Amalgam dobbeltkombineret Plastfyldning, enkelt flade Plastfyldning, fler-flade Glasionomerfyldning Plastfyldning uden sygesikringsstøtte 45xx Rodbehandling og rodfyldninger Pulpaoverkapning Koronal amputation Akut oplukning til nødvendig udrensning af rodkanaler Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal Parodontalforebyggelse og -behandlinger Almindelig parodontalbehandling Udvidet tandrensning Udvidet parodontalbehandling Tandrodsrensning Kirurgisk parodontalbehandling Kontrol almindelig parodontalbehandling Kontrol udvidet parodontalbehandling Kontrol kirurgisk parodontalbehandling Konsultation uden behandling Antal ydelser i alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

14 Tabel 9 Tandlægeydelser udført på aldersgrupperne -, - og -årige i år 2001 YDELSE YDELSESNR. -årige -årige -årige K M K M K M Regelmæssig diagnostisk unders øgelse (fra 26 år) Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (18- år) Bitewings i.f.m. regelmæssig diagnostisk undersøgelse Kontrol efter regelmæssig diagnostisk undersøgelse Røntgenoptagelse Tandrensning A (mindst 15 tænder) Tandrensning B (højst 14 tænder) Diagnostisk og forebyggende grundydelse Individuel forebyggende behandling Kontrol efter forebyggelse Tandudtrækning under lokalbedøvelse, pr. tand Operativ fjernelse af tand m.v Tandfyldninger (ydelserne 150x) Gradvis ekskaveringer (ydelserne 155x) Amalgam ikke kombineret Amalgam kombineret Amalgam dobbeltkombineret Plastfyldning, enkelt flade Plastfyldning, fler-flade Glasionomerfyldning Amalgam ikke kombineret Amalgam kombineret Amalgam dobbeltkombineret Plastfyldning, enkelt flade Plastfyldning, fler-flade Glasionomerfyldning Plastfyldning uden sygesikringsstøtte 45xx Rodbehandling og rodfyldninger Pulpaoverkapning Koronal amputation Akut oplukning til nødvendig udrensning af rodkanaler Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal Parodontalforebyggelse og -behandlinger Almindelig parodontalbehandling Udvidet tandrensning Udvidet parodontalbehandling Tandrodsrensning Kirurgisk parodontalbehandling Kontrol almindelig parodontalbehandling Kontrol udvidet parodontalbehandling Kontrol kirurgisk parodontalbehandling Konsultation uden behandling Antal ydelser i alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

15 Tabel 10 Tandlægeydelser udført på aldersgrupperne -, - og -årige i år 2002 YDELSE YDELSESNR. -årige -årige -årige K M K M K M Regelmæssig diagnostisk unders øgelse (fra 26 år) Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (18- år) Bitewings i.f.m. regelmæssig diagnostisk undersøgelse Kontrol efter regelmæssig diagnostisk undersøgelse Røntgenoptagelse Tandrensning A (mindst 15 tænder) Tandrensning B (højst 14 tænder) Diagnostisk og forebyggende grundydelse Individuel forebyggende behandling Kontrol efter forebyggelse Tandudtrækning under lokalbedøvelse, pr. tand Operativ fjernelse af tand m.v Tandfyldninger (ydelserne 150x) Gradvis ekskaveringer (ydelserne 155x) Amalgam ikke kombineret Amalgam kombineret Amalgam dobbeltkombineret Plastfyldning, enkelt flade Plastfyldning, fler-flade Glasionomerfyldning Amalgam ikke kombineret Amalgam kombineret Amalgam dobbeltkombineret Plastfyldning, enkelt flade Plastfyldning, fler-flade Glasionomerfyldning Plastfyldning uden sygesikringsstøtte 45xx Rodbehandling og rodfyldninger Pulpaoverkapning Koronal amputation Akut oplukning til nødvendig udrensning af rodkanaler Apikal amputation og rodfyldning pr. kanal Parodontalforebyggelse og -behandlinger Almindelig parodontalbehandling Udvidet tandrensning Udvidet parodontalbehandling Tandrodsrensning Kirurgisk parodontalbehandling Kontrol almindelig parodontalbehandling Kontrol udvidet parodontalbehandling Kontrol kirurgisk parodontalbehandling Konsultation uden behandling Antal ydelser i alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 7. Nr. 18,

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,56 103,04 257,60 SIKRINGSGRUPPE 1 1113 Diagnostisk

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 64,73

1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 64,73 Sikringsgruppe 1 1.Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud Ialt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 147,12 98,08 245,20 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 85,82 159,38 245,20

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2009

Honorartabeller 1. april 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,73 99,82 249,55 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,34 162,21

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2008

Honorartabeller 1. oktober 2008 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 23,9% 1. oktober Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 23,9% 1. oktober Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 334,85 223,23 558,08 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 161,74 107,83 269,57 1113 Diagnostisk

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :19,6% 1. april Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :19,6% 1. april Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 323,23 215,48 538,71 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 156,13 104,08 260,21 1113 Diagnostisk

Læs mere

Tandbehandling (2016)

Tandbehandling (2016) Tandbehandling (2016) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landende erstattes efter nedennævnte takster.

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :20,4% 1. oktober Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :20,4% 1. oktober Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Reguleringstillæg med afsæt i 1.10.2006:20,4% Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 325,39 216,93 542,32 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 028-10 Implementering af ny overenskomst om tandlægehjælp

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003

Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 2003 Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 25 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009:1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2008 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4%

SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg med afsæt i 01/10 2006: 18,4% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 320,80 213,86 534,66 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,96 103,30 258,26 1113 Diagnostisk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1

SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 SYGEHUSFORDELTE KVALITETSINDIKATORER FOR LAVRISIKO FØRSTEGANGSFØDENDE 2005 2006 (1.-3.kvartal)* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 2002 (foreløbig opgørelse) 2003:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN 1996 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv.

Udlændingestyrelsen 17. januar Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. Udlændingestyrelsen 17. januar 2013 Retningslinjer for bevilling af tandbehandling til voksne asylansøgere mv. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nødvendig, uopsættelig og smertelindrende tandbehandling...

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013

Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Begrænsninger og kombinationer i Tandlægeoverenskomsten 2010 til 2013 Hvis ikke andet fremgår, må ydelserne kun forekomme én gang i et behandlingsforløb. Anvendte forkortelser: Regelmæssig diagnostisk

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

Nul huller i økonomien

Nul huller i økonomien Nul huller i økonomien VED GLOBAL DENTAL INSURANCE A/S 1 Nu kan du undgå økonomiske overraskelser hos din tandlæge Velkommen til Dansk Tandforsikring Danskerne bruger mellem 50.000 og 500.000 kr. på tandlægeregninger

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande

Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande Tilskudssystemer til tandpleje i de nordiske lande CHRISTIAN HOLT Når det gælder det offentliges ansvar for tandsundheden hos børn og unge, er der fælles fodslag i Sverige, Danmark og Norge deres tandpleje

Læs mere

Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper

Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper A NALYSE Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse hvor stor en del af de almen praktiserende

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Obligatorisk Gruppeforsikring I Version 1 Februar 2016 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 Ordforklaring I de følgende forsikringsbetingelser

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen.

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2014 Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i børn og unges tandsundhed på baggrund

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013 Cancerregisteret Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

KONTAKTER TIL PRAKTISERENDE LÆGER UNDER SYGESIKRINGEN 2005. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 10

KONTAKTER TIL PRAKTISERENDE LÆGER UNDER SYGESIKRINGEN 2005. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 10 KONTAKTER TIL PRAKTISERENDE LÆGER UNDER SYGESIKRINGEN 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere