Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever"

Transkript

1 Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever Skoleåret Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh 1

2 Indholdsfortegnelse Baggrund:... 3 Indskoling Helbredsklager Skoletrivsel Måltidsvaner Kræsenhed Kostvaner Fysisk aktivitet Transport til og fra skole Overvægt Udvikling over tid... 9 Sammenfatning og konklusion Udskoling Generel trivsel Skoletrivsel Selvvurderet helbred Selvrapportering af symptomer indenfor de sidste 14 dage Måltidsvaner Rygevaner Vandpibe og hash Alkoholvaner Alkoholvaner blandt forældre Fysisk aktivitet Transport til skole Udvikling over tid Sammenfatning og konklusion

3 Baggrund: Årets sundhedsprofil på indskolingsområdet eri lighed med tidligere år baseret på spørgeskemaer udfyldt af forældrene i forbindelse med sundhedsplejerskens sundhedssamtale og funktionsundersøgelse af børnene i 1. klasse. Undersøgelsen omfatter 235 børn,hvilket giver en svarprocent på 89% og er 11 % højere end sidste skoleår. Af disse børn har kommunallægen efterfølgende undersøgt eller givet telefonisk rådgivning om lægefaglige og/eller trivselsmæssige problemstillinger tilca. 7%efter henvisning fra sundhedsplejerske eller ønske fra forældrene. Sundhedsprofilen på udskolingsområdet er baseret på et elektroniskspørgeskema.besvarelserne er anonyme og udfyldt af eleverne i 9. kl. i forbindelse med Sundhedsdagen. På Sundhedsdagen tester eleverne egen sundhed via et sundhedseksperimentarium og med udgangspunkt i klassens egen sundhedsprofil diskuteres sundhed og livsstil generelt. I skoleåret 2014/15har 296 elever deltaget,hvilket giver en svarprocent på 94%, dog har 37 sv.t. ca. 12% kun besvaret spørgeskemaet delvist. Formålet med sundhedsprofilerne er som tidligere at følge sundhedsadfærden blandt de 7-årige og 15-årige og på denne baggrund have mulighed for at målrette en indsats modeventuelle påviste problemer. 3

4 Indskoling 1.1 Helbredsklager Helbredsklager 1. kl. 2014/15 Drenge 14% Piger 13% 9% 8% 4% 1 Astma Hyppige mavesmerter Hyppig hovedpine Som det fremgårer mavesmerter den hyppigste helbredsklage hos indskolingsbørn. 1.2 Skoletrivsel 6% Dårlig skole trivsel 1, kl. 2014/15 2% Drenge Piger 6 % og 2 % angives at trives dårligt i skolen/sfo en, hvilket er en stigning på 5 % fra sidste år blandt ne. 4

5 1.3 Måltidsvaner Morgenmadshyppighed 1. kl. 2014/15 Drenge Piger 99% 97% 1% 1,5% 0 1,5% Dagligt 4-6 x ugtl. 1-3 x ugtl. 98,5% af indskolingsbørnene spiser morgemad dagligt på skoledage. Frokost hyppighed 1. kl. 2014/15 Drenge Piger 100% 100% Dagligt 2-4 x ugtl. 0-2 x ugtl. 100% af indskolingsbørnene får frokost med i skole hverdag. 5

6 1.4 Kræsenhed Kræsenhed 1. kl. 2014/15 11% 11% Drenge Piger Godt hver ti ende indskolingsbarns forældre oplever, at deres barn er problematisk kræsen. 1.5 Kostvaner Indtagelse af søde drikke 1.kl. 2014/15 Drenge Piger 64% 61% 20% 14% 8% 11% 11% 11% Dagligt 4-6 x ugtl. 1-3 x ugtl. Aldrig 11% af indskolingsbørnene får dagligt søde drikke i form af sodavand, juice el. saft, mens den største gruppe på 62,5% får søde drikke 1-3 gange om ugen mens hver femte pige aldrig drikker søde drikke. 6

7 1.6 Fysisk aktivitet Daglig fysisk aktivitet 1. kl. 2014/15 Drenge Piger 63% 52% 42% 30% 6% 7% Mindre end 1 time/dag Mellem 1-2 timer/dag Over 2 timer/dag 94% af ne og 93% af ne lever op til Sundhedsstyrelsensanbefalinger for fysisk aktivitet. 1.7 Transport til og fra skole Transport til skole 1. kl. 2014/15 76% 76% Drenge Piger 46% 50% 7% 5% 1% Går/cykler Bil Bus Andet 76% af indskolingsbørnene transporteres en eller begge veje til skole i bil, mens 48% er selvtransporterendemindst en af vejene til eller fra skole. 7

8 1.8 Overvægt Overvægtige 1. kl. 2014/15 Overvægtige Stærkt/ekstremt overvægtige 1,3% 2,4% 6,7% 3,3% Drenge Piger Figuren viser at 5,7% af ne og 8,0% af ne er overvægtige eller svært overvægtige ved indskolingen jvr. udtræk fra sundhedstjenestens journalsystem Novax. 8

9 1.9 Udvikling over tid De følgende kurver viser udviklingen på områderne daglig fysisk aktivitet, transport til- og fra skole, indtagelse af søde drikke, kræsenhed samt overvægt. Daglig fysisk aktivitet 1. kl. Mindre end 1 time Mellem 1-2 timer Over 2 timer 50% 44% 54% 40% 46% 48% 58% 35% 54% 41% 57% 36% 6% 6% 6% 7% 5% 7% 2008/ / / / / /2015 Transport til og fra skole 1. kl. Går/cykler Bil Bus Andet 45% 76% 66% 64% 58% 53% 77% 73% 70% 67% 45% 47% 47% 48% 3% 6% 5% 6% 7% 7% 6% 1% 1% 2007/ / / / / / /2015 9

10 Indtagelse af søde drikke 1. kl. Dagligt 4-6 x ugtl. 1-3 x ugtl. Aldrig 68% 63% 64% 66% 67% 68% 63% 19% 15% 8% 9% 9% 9% 14% 9% 13% 13% 12% 13% 9% 9% 11% 11% 13% 11% 11% 8% 15% 2007/ / / / / / / % Kræsenhed 1. kl. 10% 11% 2012/ / /

11 10% Udvikling overvægtige 1. kl. jvr. IOTF grænseværdier 10,6% 6,9% 2012/ / /15 Som det fremgår af figuren er der også efter ændring af grænseværdierne og beregning ud fra disse sket en reel nedgang i antallet af overvægtige elever ved indskolingen. Overvægtige fødselsårgang 2007 sv.t. 1. kl. 10,6% Hørsholm Region Hovedstaden Hele landet 13,5 12,8 10,3% 10,4 11,6% 11,9% 8,1% 5,4% Drenge Piger Alle Som det fremgår af figuren, ligger andelen af overvægtige indskolingselever i Hørsholm lavere end såvel regionalt som på landsplan. 11

12 Sammenfatning og konklusion Som tidligere tegner der sig overordnet et billede af en umiddelbart sund og velfungerende gruppe af indskolingsbørn med få såvel helbreds- som trivselsmæssige problemer samt ovevejende gode vaner i relation til kost og motion. Dog er andelen af børn med skolemæssige trivselsproblemer for nes vedkommende steget til 6%, hvilket er en stigning på 5%, men fortsat under de 10,4% fundet ved sammenlignelige undersøgelser. Samtidig er klager over hyppige mavesmerter den hyppigst helbredsklage hos indskolingselver - som kan være udtryk for entrivselsproblematik i skole eller hjem steget fra 4% til 9% blandt ne. Vedrørende måltids- og kostvaner ligger andelen der spisermorgenmad og frokost dagligt uforandret højt med h.h.v.98,5% og 100%, mens forbruget af søde drikke har ligget meget stabilt de sidste 7 år med 1-3 gange ugentligt som det hyppigste sv.t. 63%.Meget positivt fortsætter andelen somaldrig indtagerdrikkersøde med at stige og er aktuelt på 15%. Mængden af problematisk kræsne børn, hvis baggrund ikke umiddelbart lader sig afdækker, har holdt sig næsten stabilt omkring de 10-11%. Andelen af selvtransporterende elever mindst en af skolevejene har de sidste 3 år ligget stabilt omkring 47% - 48%, hvilket dog er et fald efter en årrække med fokus på området i form af kampagner o.lign. Således er bilden altovervejende transportform. Imidlertid er børnenes øvrige fysiske aktivitetsniveau fortsat højt og andelen der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om min. 1 times daglig motion ligger stabilt omkring93% - 94%, hvilket svarer godt til sammenlignelige undersøgelser. På overvægtområdeter sket et fald både grundet indførelsen af nye, internationale (IOTF) grænseværdier for hvornår børn vurderes som overvægtige/svært overvægtige samt reelt i forhold til sidste indskolingsårgang. Således er 6,9% af denne indskolingsårgang overvægtige fordelt med 5,7% af ne og 8% af ne.dette ligger under andelen på over 11% fundetpå båderegionalt- og landsplan. Referencer: BørnedatabasenSSI: Årsberetning Databasen Børns Sundhed 2013 et tværkommunalt samarbejde mellem Region hovedstaden og statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 12

13 Udskoling 2.1 Generel trivsel Generel trivsel 9. kl. 2014/15 48% 47% 56% 32% 7% 2% 3% 5% Jer er meget glad Jeg har det godt nok Jeg har det ikke særlig godt Jeg er slet ikke glad 95% og 88% er meget glade eller har det godt nok i livet, mensh.h.v. 5% og 12%ikke har der særlig godt/er glade. 2.2 Skoletrivsel Skoletrivsel 9. kl. 2014/15 45% 42% 15% 22% 33% 26% 2% 5% 5% 4% Synes vældig godt om det Synes ganske godt om Synes nogenlunde om det det Synes ikke særligt godt om det Synes slet ikke om det 60% og 64 % trives vældig- eller ganske godt i skolen, mensh.h.v. 7% og 9 % ikke trives. Overordnet må de fleste unge siges at trives i skolen. 13

14 2.3 Selvvurderet helbred Selvvurderet helbred 9. kl. 2014/15 63% 46% 37% 18% 13% 16% 1% 2% 2% 2% Virkelig godt Godt Nogenlunde Dårligt Meget dårligt Samlet vurderer 28% deres helbred virkelig godt og 55% godt, mens 18% vurderer deres helbred nogenlunde, dårlig eller meget dårligt, hvilket er samme andel end sidste år. 2.4 Selvrapportering af symptomer indenfor de sidste 14 dage Symptomer indenfor de sidste 14 dage 9. kl. 2014/15 62% 42% 28% 38% 35% 31% 32% 39% 29% 24% 22% 42% Hovedpine Mavesmerter Smerter i ryggen Søvnproblemer (svært ved at falde i søvn el. urolig søvn) Andre smerter Humørsvingninger Figuren viser at mere end hver anden har haft hovedpine og mere end hver 3 die søvnproblemer inden for de sidste 14 dage. 14

15 2.5 Måltidsvaner Morgenmad på skoledage 9. kl. 2014/15 83% 68% 6% 14% 2% 8% 9% 10% Dagligt 3-4 dage 1-2 dage Sjældnere/aldrig Som det fremgår af figuren spiser knapt hver 3.pige ikke morgenmad dagligt på skoledage, mens 1 ud af 10 sjældent eller aldrig spiser morgenmad. Frokost på skoledage 9. kl. 2014/15 86% 69% 20% 8% 5% 7% 2% 4% Dagligt 3-4 dage 1-2 dage Sjældnere/aldrig 77% spiser dagligt frokost på skoledag, mens 5% sjældent eller aldrig spiser frokost på skoledage. 15

16 2.6 Rygevaner Prøvet at ryge 9. kl. 2014/15 72% 77% 14% 7% 7% 5% 2% 4% 5% 7% Nej Ja, en gang 2-4 gange 5-10 gange Mere end 10 gange Figuren viser, at 25,5% af eleverne i 9. kl. har prøvet at ryge, hvilket er ca. 10% færre end sidste år. Rygefrekvens 9. kl. 2014/15 96% 90% 3% 5% 1% 1% 0 4% Nej Ja, dagligt Ja, mindst en gang om ugen Ja, sjældnere end en gang om ugen Som det fremgår af figuren er kun 4%dagligrygere, mens 3% er lejlighedsrygere. 16

17 2.7 Vandpibe og hash Prøvet at ryge vandpibe 9. kl. 2014/15 78% 83% 15% 10% 5% 2% 1% 2% 0 1% 2% 2% Nej Har prøvet en enkelt gang Har røget højst 5 gange ialt Mindt en gang om måneden Mindst en gang om ugen Dagligt Prøvet at ryge hash 9. kl. 2014/15 93% 93% 3% 2% 2% 1% 0 1% 0 1% 2% 2% Nej Ja, har prøvet en enkelt gang Ja, højest 5 Ja, gange mindst en gang om ja, måneden mindst en gang om ugen Dagligt 7%af eleverne i 9. kl. har prøvet at ryge hash og 2% angiver at have et dagligt forbrug. 2.8 Alkoholvaner 17

18 Prøvet at være fuld 9. kl. 2014/15 52% 37% 16% 8% 21% 12% 9% 17% 14% 14% Nej Ja, en gang 2-4 gange 5-10 gange Mere end 10 gange Figuren viser de unges angivelse af, hvor mange gange de har prøvetatvære fulde. Fuld per måned 9. kl. 2014/15 56% 45% 29% 32% 13% 14% 9% 2% 1 gang 1-2 gange 3-4 gange Mere end 4 gange Det fremgår af figuren, at hovedparten sv.t.51%afeleverne i 9. kl er fulde én gang om måneden, mens 19% eller ca. hver 5 te elev,er fuld næsten hver uge sv.t. 3-4 gange månedligt med en overvægt af (23%). 18

19 Antal genstande per fest 9. kl. 2014/15 47% 46% 41% 34% 20% 12% Mindre end 5 genstande Mellem 5 og 10 genstande Mere end 10 genstande Hovedparten af de unge som drikker alkohol sv.t. 59%overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalinger om max. fem genstande per arrangement, hvilket er en lille stigning på 3 % fra sidste år. 19

20 2.9 Alkoholvaner blandt forældre Drikker dine forældre alkohol i hverdagen? 9.kl. 2014/15 Ja 37% Nej 63% Figuren viser,at over 1/3 af forældrene drikker alkohol i hverdagen. Synes du, det er et problem, at dine forældre drikker alkohol? 9. kl. 2014/15 Ved ikke 7% Ja 3% Nej 90% Hovedparten af de unge ser ikke deres forældres alkoholforbrug som et problem. 20

21 2.10 Fysisk aktivitet Motionsfrekvens 9. kl. 2014/15 50% 40% 47% 26% 20% 6% 0 4% 4% 3% Dagligt/næsten dagligt 2-4 gange om ugen En gang om ugen Ca. en gang om måneden Aldrig Det fremgår af figuren, at 81,5%af de unge dyrker motion mindst 2 gange om ugen, mens 3,5% aldrig dyrker motion Transport til skole Transport til skole 9. kl. 2014/15 72% 60% 9% 18% 2% 2% 3% 9% 14% 15% 79%er selvtransporterende og cyklen er det foretruknetransportmiddel. 21

22 2.12 Udvikling over tid. 95% Høj til moderat genereltrivsel (livstilfredshed), 9. kl. 94% 92% 90% 20111/ / / /2015 Som der fremgår af figuren er andelen af 9. klasseelever med høj til moderat livstilfredshed faldet med 5 % over de sidste 4 år. Søvnproblemer 9. kl. 44% 36% 37% 25% 26% 26% 30% 2008/ / / / / / /15 Andelen af unge med søvnproblemer har været stigende gennem de sidste seks årmen er nu faldet med 7% siden sidste år. Dog har fortsat mere end hver 3 die søvnproblemer. 22

23 Alkohol Prøvet at være fuld 9. kl. 2011/ / / / % 42% 38% 32% 13% 12% 9% 11% 22% 16% 15% 16% 14% 11% 12% 9% 23% 23% 22% 15% Aldrig 1 gang 2-4 gange 5-10 gange Mere end 10 gange Det fremgår af figuren, at andelen af unge som ikke har prøvet at være fulde i 9. kl. er fortsat stigende og aktuelt på 46%. Andelen som har prøvet at være fulde mere end 10 gange er samtidigt faldettil 15%. 66% Prøvet at være fuld mindst 2 gange 9. kl. 54% 53% 46% 43% 2010/ / / / /2015 Figuren viser, at den samlede andel af unge som har prøvet at være fulde mindst to gange er jævnt faldende, og at faldet har været på 23%over de sidste fem år. 23

24 Rygning. Rygere 9. kl. Dagligryger Festryger 9% 10,2% 0,4% 6,4% 1,5% 6% 6% 5% 4% 3% 2010/ / / / /2015 Andelen af dagligrygere er efter sidste års markante stigning atter faldet til 4%, mens andelen af festrygereer halveret og aktuelt er på 3%. Således er andelen af såvel daglig- som festrygere faldet betragteligt over de sidste 5 år. Hash og vandpibe Prøvet vandpibe og/el. hash 9. kl. Vandpibe Hash 44% 34% 31% 38% 22% 19% 9% 11% 3% 11% 12% 6% 2009/ / / / / /2015 Efter sidste års stigning i både brugen af vandpibe samt hashrygning, er anvendelsen af begge disse stoffer nu halveret. Således har knapt hver 5 te prøvet vandpibe og 6% hash. 24

25 Overvægtige 8. kl. jvr. ISO-IOTF 11,1 10,3 12,7 10,2 11,3 8 6,8 8,1 2011/ / / /2015 Det fremgår af figuren, at andelen af overvægtige elever er faldet det sidste år og aktuelt er på niveau med 2011/12, samt at overvægt er et større problem blandt. 25

26 Sammenfatning og Konklusion Generel trivsel: De fleste elever har moderat til høj generel trivsel ( livstilfredshed) sv.t. 90%, selvom der gennem de sidste 6 år er sket et fald på 5 %, hvor flere end angiver ikke at have det godt. Størst er faldet i andelen af elever med høj livstilfredshed som er faldet med 8 %, en tendens som også ses iskolebørnsundersøgelsen 2014 (SBU 2014), hvor andelen af unge med høj livstilfredshed ligger langt under den i Hørsholm kommune fundne. Skoletrivsel: Hovedparten sv.t. 91% trives virkelig godt til nogenlunde i skolen og hver femte trives vældig godt, hvilket er lig fundet ved (SBU 2014). Selvvurderet helbred: Drenge vurderer i højere grad end deres helbred virkelig godt, mens stort set lige mange og sv.t. 3-4% vurderer deres helbred dårligt eller meget dårlig. Kønsforskellen ved angivelse af selvvurderet helbred afspejler sig også i angivelsen af symptomer, hvor ne anfører langt flere symptomer over en 14 dages periode og således har haft 20% mere hovedpine og humørsvingninger, 10 % mere mavepine og 7% flere søvnproblemer end ne. Mens 25% af eleverne i SBU 2014 klager over ondt i ryggen, anføres detteproblem kun hos 3% af vores udskolingselever. Efter flere års stigning i klager over søvnproblemer som også genfindes i nationale undersøgelser ses et lille fald på 7%, men stadig klager mere end hver 3. udskolingselev over søvnproblemer. Som tidligere kunne man mistænke en sammenhæng med den udbredte brug af sociale medier op til søvntidspunktet, men naturligvis også kendte årsager som uro, angst, anspændthed eller bekymring eventuelt relateret til stress. Måltidsvaner: Kun 83% af ne og 68% af ne spiser morgenmadpå skoledagen. Som tidligere er det især ne som springer morgenmaden over og 18 % spiser morgenmad mindre end 2 dage om ugen. Samlet spiser hver 10. elev aldrig eller sjældent morgenmad, hvilket er problematisk i relation til indlæring, sunde kostvaner samt udvikling af overvægt. Frokost spises lidt hype af begge køn, således spiser 94 % af ne og 89 % af ne frokost 3-5 dage om ugen, hvilket også findes ved sammenlignelige undersøgelser. Tobak: Mens andelen af daglig rygere er på 4 % og lig fundet ved SBU 2014, er antallet af lejlighedsrygere faldet til 3 % mens 25 % har prøvet at ryge. Dette ligger langt under de ved SBU 2014 fundne 20 % og 33 %. Den lave forekomst af såvel daglig- som lejlighedsrygere er meget positiv set i lyset af de betragtelige helbredsmæssige konsekvenser associeret til rygning. Vandpibe: Vedrørende vandpibe rygning er andelen der har prøvet dette atter faldet markant til 19 % samtidig med at den største gruppe kun har prøvet en enkelt gang. Dette er meget positivt da vandpibetobak indeholder de samme skadelige stoffer som cigaretrøg. 26

27 Hash: 6 % har prøvet at ryge hash og 2 % angiver et dagligt forbrug, hvilket er en halvering siden sidste år og ligger langt under tallene fundet ved SBU 2014, hvor næsten hver fjerde dreng og hver ti ende pige har prøvet hash. Således synes de sidste 4 års stigende eksperimenteren med hash at være aftagende. Alkohol: Andelen som ikke har prøvet at være fuld er steget over en længere årrækkeoger aktueltpå 46 % ligesom andelen der har prøvet at være fuld mere end 10 gange er faldet til 15 %. Flere end har prøvet at være fulde, mens de derdrikkererhype fulde. Således anfører 23 % af ne og 15 % af ne at være fuldenæsten ugentligt, hvilket sv.t. ca. hver femte elev. Dette er fortsat en bekymrende høj andel og for ens vedkommende over de ved SBU 2014 fundne 10 %, men dog et fald på 7% siden sidste år. Vedrørende genstandsgrænser overholder kun 41 % af de unge de anbefalede grænser på max. 5 genstande per arrangement og 16 % anfører at drikker over 10 gentande per arrangement. Selvom der overordnet spores en positiv udvikling omkring de unges alkoholforbrug, bør man fortsat via SSP-samarbejdet have fokus på især nedbringelse af genstandsmængden samt hyppigheden af fuldskabsepisoder. Fysisk aktivitet: 38 % dyrker motion dagligt eller næsten dagligt med en overvægt af. Dette er stort set uændret fra tidligere og betyder at en stor gruppe unge ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om minimum en times motion dagligt. Andelen af unge som aldrig motionerer er også uændret omkring 3 % procent. Overvægt: Efter ændring af grænseværdierne for overvægtige og svært overvægtige børn og unge til de internationale og med andre undersøgelser sammenlignelige ISO-BMI/IOTF værdier, udgør andelen af overvægtige/svært overvægtige udskolingselever 9,5 % fordelt med 11,3 % og 8,1 %. Ved omregning af sidste års værdier betyder dette et fald på 1,9 % sv.t. hele årgangen. Sammenlignes kun fødselsårgang 1999 som udgør langt hovedparten af eleverne findes 11,2 % overvægtige/svært overvægtige, hvilket ligger langt under de 15,9 % og 17,4 % fundet på h.h.v. regionalt- og landsplan i Børnedatabasen. Således skønnes Hørsholm kommune ikke at have et væsentligt problem omkring overvægtige unge, men man bør naturligvis fortsat være opmærksom omkring dengenerelle forebyggelse. Konklusivttrives langt hovedparten sv.t % af udskolingseleverne godt både generelt og skolemæssigt dog med en nedadgående tendens. Ligeledes ses en positiv udvikling omkring de unges brug af alkohol, cigaretter, vandpibe og hash, hvor de specielt i relation til cigaret- og hashrygning ligger under værdiernefundet ved SBU2014. Der vil dog altid ved årlig monitorering være større eller mindre udsving. Også på overvægtsområdet ses en positiv udvikling der både beror på ændrede grænseværdier men også en lille reel nedgang. Andelen med søvnproblemer er fortsat bekymrende højog man bør fortsat bevidstgøre de unge omkring brugen af sociale medier samt have fokus på symptomer relateret til stress, idet andelen afunge, især, med stress 27

28 symptomer vides at være stigende jvr. SBU Rent forebyggelsesmæssigt er det vigtigt at fokuserer på de 10 % unge som ikke trives, herunder de 3% som finder deres forældres alkohol forbrug problematisk, samt fortsat arbejde på mere hensigtsmæssige vaner omkring brugen af alkohol samt på at øge antallet af unge som lever op til anbefalingerne vedr. fysisk aktivitet. Referencer: Skolebørnsundersøgelsen 2014, HBSC Health Behavior in School-agedChildren, Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Børnedatabasen SSI: Fælles Kommunal Sundhedsprofil for udskolingselever Tove Billeskov og Tine Kaiser- Nielsen. Den Nationale Sundhedsprofil Unge 2011, Sundhedsstyrelsen 28

29 29

30 30

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever. Skoleåret Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever. Skoleåret Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever Skoleåret 211-212 Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund 3 1.Indskoling Helbredsklager, Skoletrivsel.4 Måltidsvaner

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Skoleåret 212-213 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Side Indledning 3. Generel trivsel, skoletrivsel 4. Selvvurderet helbred

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012 Rapport: Sundhedsprofil 9. klasse Ishøj Kommune 2011/2012 Udarbejdet af: Børne-ungelæge Tove Billeskov 1 INDHOLD side 1. Resultater, konklusioner... 3 2. Baggrund, metode... 4 3. Deltagelse... 5 4. Trivsel...

Læs mere

Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009

Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009 Bilag 2 Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009 Jo Coolidge og Søren Krue, Kommunallæger 43 Sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2008/2009 Baggrund I forbindelse

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER. Et samarbejde mellem 9 danske kommuner. Skoleåret 2010-2011 og 2011-2012

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER. Et samarbejde mellem 9 danske kommuner. Skoleåret 2010-2011 og 2011-2012 DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER Et samarbejde mellem 9 danske kommuner Skoleåret - 11 og 11-12 Udarbejdet af kommunallægerne: Tine Keiser -Nielsen, tkn@rudersdal.dk Eva Bøcher Herner,

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 16-17 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens 9. klasseelever.

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 2012-2013 og 2013-2014 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Center for Børn, Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste. Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse. Skoleåret

Center for Børn, Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste. Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse. Skoleåret Center for Børn, Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj og Sundhedstjenesten

Læs mere

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune 2012-13 Udarbejdet af kommunallægerne Eva Bøcher Herner, Lene Christiansen og sygeplejerske Sille Abazi, juli 2013. Beskrivelse af elever i 9. klasse i Herlev

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Et samarbejde mellem 6 danske kommuner Skoleåret 2012-2013

Et samarbejde mellem 6 danske kommuner Skoleåret 2012-2013 DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER Et samarbejde mellem 6 danske kommuner Skoleåret 2012-2013 Udarbejdet af kommunallægerne: Tove Billeskov, tob@ishoj.dk Tine Keiser -Nielsen, tkn@rudersdal.dk

Læs mere

Udskolingsundersøgelser skoleårene 2005/2006 til 2010/2011

Udskolingsundersøgelser skoleårene 2005/2006 til 2010/2011 Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser skoleårene 2005/06 til 2011/12 Udskolingsundersøgelser skoleårene 2005/2006 til 2010/2011 Børne- og Ungeforvaltningen, kommunallæge Eva Bøcher Herner Sundhedsplejen

Læs mere

Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010.

Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010. Notat Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010. Det 10. element er Albertslund kommunes skole for 10. klasse elever. Skolen har i alt 8 forskellige temalinier: Idræts linie, Kreativ-musisk

Læs mere

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune Skoleåret -2015 2011/05332 001 Indholdsfortegnelse 1.0 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2.0 Indledning 5 3.0 Resultater 6 3.1 Skoletrivsel 6 3.2

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: 0. 3. klasse...4 0. klasse...5 1. klasse...10 2. klasse...15 3.

Læs mere

Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013

Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013 Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013 Bjørn Holstein Syddansk Universitet Statens Institut for Folkesundhed Sunde elever lærer bedst Sundhed understøtter skolens kerneopgave

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011. Sundhed med prikker

Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011. Sundhed med prikker Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011 Sundhed med prikker Indhold 1. Indledning Sundhed med prikker... 3 1.1 Baggrund.... 3 1.2 HBSC og Sundhed med prikker... 3 1.3 Sundhed

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL for UDSKOLINGSELEVER Skoleåret 2009-2010

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL for UDSKOLINGSELEVER Skoleåret 2009-2010 DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL for UDSKOLINGSELEVER Skoleåret 9- I følgende kommuner: Albertslund Gladsaxe Herlev Lyngby-Tårbæk Helsingør Rudersdal Fåborg-Midtfyn Udarbejdet af kommunallægerne: Tine

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014.

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. De enkelte indsatsområders succeskriterier er evalueret i forhold til sundhedsprofil 2013. Nedenfor følger en oplistning

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08 I forbindelse med udskolingsundersøgelserne af kommunens 9.klasser, skoleåret 2007-08, gennemførte kommunallægerne en registrering af data, dels fra spørgeskema, dels med data fra selve helbredsundersøgelsen.

Læs mere

Fælleskommunal sundhedsprofil for udskolingselever (årgang 07/08 og 08/09)

Fælleskommunal sundhedsprofil for udskolingselever (årgang 07/08 og 08/09) 2009 Fælleskommunal sundhedsprofil for udskolingselever (årgang 07/08 og 08/09) Kommunallæge Søren Krue Herlev Kommune 19-08-2009 2 Indhold Resume... 4 Baggrund... 5 Metode og materiale... 6 Deltagende

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2010/2011

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2010/2011 Rapport: Sundhedsprofil 9. klasse Ishøj Kommune 2010/2011 Udarbejdet af: Børne-ungelæge Tove Billeskov 1 INDHOLD side Resume, resultater og konklusion... 3 Diskussion... 4 Bilag: 1. Baggrund, metode...

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden Kapitel 12 Måltidsmønstre h v a d b e t y d e r d e t a t s p r i n g e m o rgenmaden over? Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden over? 129 Fødevarestyrelsen anbefaler, at

Læs mere

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter Figur. Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter 5 Hvis man kigger på, hvor mange der har røget e-cigaretter inden for den sidste måned, gælder dette i gennemsnit for af de -5-årige. Igen stiger tallene

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2.0 Indledning 6 3.0 Formål 6 4.0 Sammenligning med andre undersøgelser

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Udarbejdet af Ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj og Sundhedstjenesten Center for Børn Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Kommunerapport Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2015-2016 Anette

Læs mere

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj kommune 2008/2009

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj kommune 2008/2009 Rapport: Sundhedsprofil 9. klasse Ishøj kommune 2008/2009 Udarbejdet af: Børne-ungelæge Tove Billeskov 1 INDLEDNING Denne sundhedsprofil, som afspejler sundhedstilstanden og trivselen blandt eleverne i

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Ungeprofil Allerød Kommune. De unges sundhedsadfærd

Ungeprofil Allerød Kommune. De unges sundhedsadfærd Ungeprofil Allerød Kommune De unges sundhedsadfærd Udarbejdet af forebyggelsesenheden Allerød Kommune 07.07.2014 Indhold Sundhedsprofil for unge i Allerød Kommune... 2 Udtræk fra Statistikbanken... 3 Rygning...

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune Skoleåret -2014 2011/05332 001 Indholdsfortegnelse 1.0 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2.0 Indledning 5 3.0 Resultater 6 3.1 Skoletrivsel 6 3.2

Læs mere

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kommunallægerne Maj 2011

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kommunallægerne Maj 2011 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kommunallægerne Maj 2011 Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune 2010/2011 2011/05332 001 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer Kapitel 7 Ophobning af KRAM-fa k t o rer Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer 65 Dagligrygere spiser generelt mere usundt og har oftere et problematisk alkoholforbrug end svarpersoner, der ikke ryger

Læs mere

Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner Sundhedstopmøde Gerlev Idrætshøjskole 24. marts 2014 Inger Helt Poulsen, Kvalitet og udvikling Indhold 1. Fakta om Sundhedsprofilen 2. National Sundhedsprofil

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

UNG & KØN. Kønsperspektivet i unges trivsel og sundhedsadfærd i starten af det 21.århundrede

UNG & KØN. Kønsperspektivet i unges trivsel og sundhedsadfærd i starten af det 21.århundrede UNG & KØN Kønsperspektivet i unges trivsel og sundhedsadfærd i starten af det 21.århundrede 2003 Kønsforskelle i unges trivsel og livsstil Udgiver: Ligestillingsministeriet Skindergade 38, 2. 1159 Kbh.

Læs mere

Kommunallæge Kristina O. Johansen 01-10-2009. Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2008/2009

Kommunallæge Kristina O. Johansen 01-10-2009. Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2008/2009 Kommunallæge Kristina O. Johansen 01-10-2009 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2008/2009 Indhold: Baggrund... 3 Metode...3 Datagrundlag... 4 Resultater... 4 Kønsfordeling...4

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Antal søskende: Alder: Dato for Indledende samtale: Vægt: Højde: BMI: Dato for 3. måneders samtale: Vægt: Højde:

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2012/2013

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2012/2013 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret Helle Sørensen Skolesygeplejerske Diplom Sundhedsfremme og Forebyggelse December 2013 Den kommunale Sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2010/2011

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2010/2011 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret Kommunallæge Kristina O. Johansen Den kommunale Sundhedstjeneste 1 Indhold: Baggrund 3 Metode 3 Resultater 5 Kønsfordeling 5 Skoletrivsel

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser i Vejen Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser i Vejen Kommune Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7- klasser i Vejen Kommune December 26 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Datakvalitet 5 14 Statistisk usikkerhed 6 15 Repræsentativitet

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune 2011/2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sammenfatning 3 Gladsaxe Kommunes sundhedsindsatser på børne- og ungeområdet 4 Indledning 6

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Helle Sørensen Skolesygeplejerske Diplom Sundhedsfremme og Forebyggelse September 2014 Den kommunale Sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed

FOA-medlemmernes sundhed FOA Kampagne og Analyse 9. juni 2015 FOA-medlemmernes sundhed Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for FOA foretaget en undersøgelse af FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på den store nationale

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse UNDERSØGELSE AF 11-15-ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Kolding 10. februar 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune Odense Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser i Odense Kommune November 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Repræsentativitet 5 14 Datakvalitet 7 15 Statistisk

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Baggrund for rapporten og undersøgelsen Rapporten er udarbejdet i efteråret 2017. Undersøgelsen er foretaget på

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare Spørgeramme Sundhed Sundhed (0.-3.klasse) Tema Spørgsmål Svarmuligheder Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg Generel sundhed Føler

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.- 8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.- 8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.- 8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1.

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14 Rubrik Hvordan har du det? - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Sønderborg Kommune 1/14 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 3 2. SUCCESER OG UDFORDRINGER... 3 3. ULIGHED I

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere